Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S"

Átírás

1 NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY Iktatószám: SEF-2208/2014 Témafelelős: Majlinger Zsuzsanna Tolvaj Ágnes Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S A 18. életévet be nem töltött személyek védelmét szolgáló jogszabályoknak való megfelelés fokozott ellenőrzéséről, különös tekintettel az alkoholtartalmú italokkal és dohánytermékkel történő kiszolgálás ellenőrzés vonatkozásában Budapest, december

2 1. Az ellenőrzés indoka, célja A fiatalkorúak egészséges fejlődésének védelme érdekében más európai ország gyakorlatához hasonlóan a magyar jogalkotó is a jog eszközrendszerével kívánta a dohányzás mérséklését és az alkoholfogyasztás csökkentését elősegíteni, ezért tilos a fiatalkorúak számára történő dohány-, illetve alkoholtermékek kiszolgálás, továbbá forgalmazás nyarától a dohánytermék-forgalmazási tevékenység kizárólag dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultsággal (engedéllyel) rendelkező nemzeti dohányboltban folytatható, amely a fiatalkorúak dohánytermékhez jutásának további korlátját jelenti. A fogyasztóvédelmi hatóság kiemelt feladata a nevezett egységekben fiatalkorúak bevonásával történő próbavásárlásokkal ellenőrizni a 18. életévüket be nem töltött személyek védelmét szolgáló jogszabályi előírások megtartásának érvényesülését. Tekintettel a fiatalkorúak befolyásolhatóságára, az ellenőrzések továbbá kiterjedtek a gazdasági reklámok azon szempontból történő vizsgálatára is, hogy azok veszélyt jelenthetnek-e a gyermekés fiatalkorúak egészséges testi, lelki és erkölcsi fejlődésére. 2. Az ellenőrzés időtartama, résztvevői Az ellenőrzés lefolytatására január október 24. között került sor, melyben valamennyi kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelősége részt vett. A hatékony és zökkenőmentes ellenőrzések céljából a felügyelőségek munkáját néhány esetben társhatósági, ennek keretében rendőrségi jelenlét is segítette. 3. Az ellenőrzés általános tapasztalatai A vizsgált időszakban 495 gyermek- és fiatalkorúakat célzó reklám ellenőrzésére került sor, melyek közül 83 minősült jogsértőnek, így a reklámozással kapcsolatos jogsértési gyakoriság 17%-ot mutat. A 18. életévüket be nem töltött személyek tiltott termékkel történő kiszolgálásának ellenőrzése 1215 fiatalkorú közreműködésével végzett próbavásárlással valósult meg. A próbavásárlások során 37%-ban tártak fel a felügyelőségek fogyasztóvédelmi hatáskörbe tartozó jogszabálysértést, mivel 446 próbavásárlás valamilyen vizsgálati szempont alapján kifogásoltnak minősült Reklámellenőrzés Ellenőrzött Kifogásolt Fiatalkorúak kiszolgálása A fiatalkorúak tiltott dohány- és alkoholtermékkel történő kiszolgálását a felügyelőségek 1107 helyszínen ellenőrizték, amelyek alkalmával 342 vendéglátó-ipari egységet, 29 fesztiválra, illetve egyéb rendezvényre kitelepülő vállalkozót, 358 kereskedelmi egységet, 375 dohányboltot, valamint 3 egyéb egységet vontak vizsgálat alá a felügyelők. A területi felügyelőségek 445 üzletben állapítottak meg valamilyen jogsértést, amely 2

3 40%-os kifogásolási arányt jelentett. Előfordult olyan eset, hogy egy dohányboltban egyszerre két fiatalkorú is próbavásárolt, amelyekből mindkét próbavásárlás jogszabálysértéssel zárult, ez eredményezte a 445 üzletben, 446 próbavásárlás kifogásolását. A vizsgálat során a vendéglátó-ipari egységekben összesen 129 esetben (38%) tártak fel szabálytalanságot a felügyelőségek, míg a fesztiválokon, rendezvényeken üzemelő vállalkozások ellenőrzése során 14 esetben állapítottak meg valamilyen mulasztást (48%). A kereskedelmi egységek tekintetében 195 alkalommal történt jogsértés, ennek következtében a jogsértési gyakoriság 54% volt. Az ellenőrzés alá vont dohányboltok 29%-ában (107) észleltek szabálytalanságot az ellenőrzést végző felügyelők. Ellenőrzött (db) Kifogásolt (db) Kifogásolási arány (%) Vendéglátó-ipari egységek Fesztiválok/Rendezvények Kereskedelmi egységek Dohányboltok Egyéb egységek Összesen A felügyelőségek - mind a reklámozási tilalmak, mind pedig a jogellenes kiszolgálások ellenőrzése során - kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy vizsgálataikat a fiatalok által rendszeresen látogatott helyeken, illetve azok közvetlen közelében végezzék el. A felügyelők tüzetesen ellenőrizték a fiatalok által előszeretettel látogatott vendéglátó-ipari egységeket, az iskolák és közlekedési csomópontok vonzáskörzetében elhelyezkedő kereskedelmi egységeket, dohányboltokat, illetve vizsgálatok lefolytatására került sor fesztiválok, rendezvények vonatkozásában is. A reklámozási előírások érvényesülésének ellenőrzése során a fiatalok által rendszeresen forgatott ifjúsági magazinok, gyakran látogatott internetes honlapok, valamint az érdeklődésüket leginkább felkeltő rádió- és televízió-műsorok különösen nagy hangsúlyt kaptak. 4. Gyermek-, illetve fiatalkorúakat védő reklámozási előírásokkal kapcsolatos tapasztalatok A 18 éven aluli személyeket számos inger éri az eladásösztönző elemként ismert reklámok által. Tekintettel arra, hogy a gyermek- és fiatalkorúak koruknál fogva kiszolgáltatottabb helyzetben vannak, a felügyelőségek kivétel nélkül minden típusú reklámhordozót vizsgálat alá vontak annak céljából, hogy kiszűrjék a fiatalok egészséges testi, lelki és erkölcsi fejlődését megakadályozó, károsan befolyásoló reklámokat. Az ellenőrzések során a közterületi, kirakati reklámhordozók éppúgy vizsgálat alá kerültek, mint az újságokban, magazinokban, szórólapokban, reklámújságokban megtalálható hirdetések. Mindemellett pedig a fiatalkorúak életében fontos szerepet betöltő interneten fellelhető, valamint a televízió- és rádiócsatornákon elhangzó reklámok esetében is ellenőrzést végeztek a területi felügyelőségek. Az ellenőrzött reklámok megoszlását az alábbi tábla szemlélteti. Ellenőrzött reklámok (db) Közterületi-kirakati 307 Újság/magazin 52 Szórólap 17 Reklámújság 13 Internet 26 Televízió/Rádió 10 Egyéb 70 Összesen 495 3

4 4.1 A gyermek- és fiatalkorúakat védő általános reklámtilalmakkal kapcsolatos vizsgálati tapasztalatok A vonatkozó jogszabály az általános reklámtilalmak között számos olyan előírást fogalmaz meg, melyek kifejezetten a fiatalok védelmét szolgálják. Ennek megfelelően tilos az olyan reklám, amely a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja, vagy alkalmas annak befolyásolására, különösen azáltal hogy erőszakra, szexualitásra utal vagy azt ábrázol, vagy témájának meghatározó eleme az erőszakos módon megoldott konfliktus. Az ellenőrzést végző felügyelőségek e téren 34 reklámot vontak vizsgálat alá, melyek közül mindösszesen 1 esetben tártak fel jogszabálysértést. A kifogás egy vendéglátó-ipari egység honlapján közétett programajánlót érintett. A jogsértő reklám erotikus kisugárzást keltve, szexualitásra utaló képi megjelenítésben egy félmeztelen férfi egy félmeztelen nő nyakát csókolva hirdetett szingli party-t. A képi megjelenítés a fiatalkorúak erkölcsi fejlődését kedvezőtlenül befolyásolta, mivel a fiatal pár viselkedése egyértelműen az erotikára, szexualitásra utalva azt sugallta, hogy az ismerkedéssel és a párkereséssel egy időben a szexualitásnak is azonnal meg kell jelennie. A jogszabály szintén tilalmat fogalmaz meg a 18. éven aluli személyeket veszélyes, erőszakos vagy a szexualitást hangsúlyozó helyzetben bemutató reklámok tekintetében is. Az e körben vizsgált 5 reklám egyetlen esetben sem bizonyult jogsértőnek. További fontos előírás, hogy az elsősorban gyermek- és fiatalkorúak oktatására szolgáló intézményekben a vállalkozások népszerűsítésére csak egyes meghatározott tevékenységekkel összefüggésben kerülhet sor. Ennek megfelelően tilos a reklámtevékenység a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményben, óvodában, általános iskolában és általános iskolai tanulókat fogadó kollégiumban. A fent említett intézmények területén kizárólag olyan reklámok jeleníthetők meg, amelyek a jogszabályban meghatározott eseményt vagy tevékenységet népszerűsítenek, így nem vonatkozik a tilalom az egészséges életmódra és a környezet védelmére neveléssel összefüggő, továbbá a közéleti és kulturális tevékenységet vagy eseményt, valamint oktatási tevékenységet reklámozó hirdetésre. Megengedhető még ezen felül, hogy az előbbiekben felsorolt eseménnyel vagy tevékenységgel (például szponzoráció révén) közvetlen összefüggésben álló vállalkozás nevét, védjegyét vagy egyéb megjelölését is feltüntessék a hirdetésben. A felügyelőség oktatási intézményekre vonatkozó vizsgálataikat elsősorban óvodákban, általános iskolákban folytatták le. A megvizsgált 78 reklám közül egy sem minősült jogsértőnek. Az ellenőrzést végző felügyelők arról számoltak be, hogy - tapasztalataik szerint - a jogkövető magatartás a felelős intézményvezetőknek köszönhető, akik rendszeresen megszűrik és folyamatosan ellenőrzik a faliújságokra kikerülő hirdetéseket. A felügyelőségek ellenőrzéseket végeztek olyan reklámok tekintetében is, melyekben a gyermekkorúak közvetlen felszólítására került sor a reklámozott áru megvételére, illetve igénybevételére vagy arra, hogy győzzék meg szüleiket vagy más felnőttet, hogy vásárolja meg számukra a reklámozott árut. A megvizsgált 17 reklám egyike sem minősült jogszabálysértőnek. A jogi norma általános tilalmat fogalmaz meg a gyermek-, illetve fiatalkorúak szerencsejátékban való részvételére felszólító reklámokra, továbbá a jogszabály arról is rendelkezik, hogy tilos közzétenni szerencsejátékhoz kapcsolódó reklámot olyan sajtótermékben, amely alapvetően gyermek-, illetve fiatalkorúakhoz szól. 4

5 A fiatalokat érinthető 19 megvizsgált szerencsejáték reklám egyikében sem emeltek kifogást a felügyelőségek. Összességében megállapítható, hogy a gyermek- és fiatalkorúakat védő általános reklámtilalmakkal kapcsolatos ellenőrzések során megvizsgált 153 reklámból mindösszesen egy, a fentiekben ismertetett esetben került sor jogsértés megállapítására. 4.2 Az alkoholtartalmú italok reklámozása Az alkoholtartalmú italokra vonatkozó jogszabályi tilalom szerint tilos alkoholtartalmú ital olyan reklámja, amely - gyermek-, illetve fiatalkorúaknak szól, - gyermek- vagy fiatalkorút mutat be, - alkoholtartalmú ital mértéktelen fogyasztására ösztönöz, vagy negatívan tünteti fel az önmérsékletet, illetve az alkoholfogyasztástól való tartózkodást, - az alkohol fogyasztását jobb fizikai teljesítménnyel vagy járművezetéssel kapcsolja össze, - olyan benyomást kelt, hogy az alkohol fogyasztása hozzájárul a társadalmi vagy szexuális sikerhez, - azt állítja vagy olyan benyomást kelt, hogy az alkoholnak gyógyászati tulajdonsága van, serkentő vagy nyugtató hatású, - azt állítja vagy olyan benyomást kelt, hogy az alkohol személyes konfliktusok megoldásának eszköze lehet, vagy - a magas alkoholtartalmat az italok pozitív minőségi jellemzőjeként hangsúlyozza. A fentiekben ismertetett tiltott alkoholreklámozást 59 esetben vonták a felügyelőségek ellenőrzés alá, melyek közül egy eset sem bizonyult jogsértőnek. Mint ismeretes tilos közzétenni alkoholtartalmú ital reklámját gyermek-, illetve fiatalkorúak számára készült műsorszámot közvetlenül megelőzően, annak teljes időtartama alatt és közvetlenül azt követően is. A szeszes italok reklámjának e szempontból történő ellenőrzésére 2 esetben került sor, melyek közül 1 esetben nyert megállapítást, hogy a vizsgált televíziócsatorna gyermekeknek szóló animációs műsor szünetében, jogsértő módon alkoholtartalmú söröket népszerűsített. Sajtótermék első borítólapjának külső oldalán, valamint - honlap esetén - a nyitó oldalon közzétett alkoholtartalmú ital reklámvizsgálatára 11 alkalommal került sor, melyek közül valamennyi reklámhordozó megfelelt a jogszabályi előírásnak, a vizsgálatot végző felügyelők kifogást nem tettek. Szintén jogszabályi tilalom vonatkozik a köznevelési és egészségügyi intézményben, továbbá ilyen intézmény bejáratától légvonalban mért kétszáz méteres távolságon belül szabadtéri reklámhordozón közzétett szeszesital reklámjára is. A legnagyobb kifogásolási arány (40%) az e szempontból ellenőrzött reklámok esetében figyelhető meg, mivel az ellenőrzött 130 reklám közül 52 minősült jogsértőnek. A legjellemzőbb, hogy a vendéglátó-ipari egységek külső felületein található, alkoholtartalmú italokat népszerűsítő szabadtéri reklámhordozók óvodák, általános iskolák bejáratától légvonalban mért kétszáz méteren belül találhatóak. A felügyelőségek beszámolói alapján az ilyen típusú jogsértések elsősorban a kisebb lélekszámú településeken fordultak elő. Az alkoholtartalmú italokkal kapcsolatos reklámozási előírások kapcsán megállapítható, hogy a vizsgált 202 reklámból 53 minősült jogsértőnek, mely alapján a jogsértési gyakoriság 26%-ot jelentett. 5

6 A reklámozási tilalmak egyéb vizsgálatára 140 esetben került sor, melyek közül 29 reklám (21%) minősült valamilyen szempontból jogsértőnek. A jogsértések túlnyomó többségében a felügyelőségek azt kifogásolták, hogy a szabadtéri reklámhordozók - jellemzően megállító táblák - esetében a reklám közzétevője nem tüntette fel - azonosítható módon - cégnevét, nevét, valamint székhelyét, lakóhelyét, márpedig ez a hatályos jogszabály alapján kötelessége lett volna. 5. Fiatalkorúak dohány- és alkoholtermékkel történő kiszolgálásának vizsgálata A fogyasztóvédelmi hatóság évek óta kiemelt figyelmet fordít a 18. életévüket be nem töltött személyek dohánytermékkel, illetve alkoholtartalmú itallal történő kiszolgálásának ellenőrzésére, mivel e fogyasztói réteg tagjai koruk, hiszékenységük miatt különösen kiszolgáltatott fogyasztóknak minősülnek. 5.1 Az ellenőrzés módja: a 18. életévüket be nem töltött személyek bevonása Tekintettel arra, hogy a fiatalkorúak dohánytermékkel, illetve alkoholtartalmú itallal történő kiszolgálása leghatékonyabban úgy ellenőrizhető, hogy 18. életévét be nem töltött személy végzi a próbavásárlást, ezért a területi felügyelőségek törvény rendelkezése alapján, közreműködőként fiatalkorú személyeket vontak be az ellenőrzésekbe. A vizsgálatok jogszerűségének biztosítása érdekében a közreműködő fiatalkorúak kiválasztásában fontos szempont volt, hogy az érintettek szemmel láthatóan is 18 év alatti személyeknek tűnjenek. A felügyelők megbízási szerződésen alapuló megbízólevéllel rendelkező fiatalokkal végrehajtott ellenőrzéseket minden alkalommal 22:00 óráig befejezték, továbbá a biztonságukat számos esetben a helyi rendőrkapitányság munkatársai biztosították, így atrocitásra egyetlen esetben sem került sor. Az életszerűség megőrzése, valamint az ellenőrzések eredményessége érdekében a felügyelők különös figyelemmel voltak arra, hogy a fiatalkorúak próbavásárlása során minden esetben halló-, illetve látótávolságon belül legyenek annak érdekében, hogy a kiszolgálást végző személy és a fiatal közötti párbeszédet, továbbá a próbavásárlás folyamatát bizonyíthatóan igazolni tudják. A tiltott termékeket a fiatalok jellemzően nem egyedül vásárolják, ezért előfordult, hogy több területi felügyelőség egyszerre két fiatalkorú személyt is bevont a próbavásárlásokba. 5.2 Az alkoholtartalmú italok és a dohánytermékek kiszolgálásának és értékesítésének ellenőrzési szempontjai Figyelemmel arra, hogy mindazon fogyasztók részére, akik a 18. életévüket még nem töltötték be, tilos alkoholtartalmú italt, illetve dohányterméket értékesíteni, illetve kiszolgálni, ezért e korlátozás érvényesítése érdekében a vállalkozásnak vagy képviselőjének kétség esetén fel kell hívnia a vásárolni kívánó fogyasztót életkorának hitelt érdemlő igazolására. Ennek hiányában az értékesítést, kiszolgálást meg kell tagadni. A 18 év alatti közreműködővel történő alkoholos ital próbavásárlását kereskedelmi egységekben, a fiatalkorúak által előszeretettel látogatott rendezvényeken, fesztiválokon, vendéglátó-ipari egységekben, zenés-táncos szórakozóhelyeken, valamint nemzeti dohányboltokban végezték el, utóbbi helyszínen kiemelten a tiltott dohánytermék kiszolgálást is vizsgálták a területi felügyelőségek munkatársai. Ellenőrzési helyszínek voltak továbbá a négyzetméternél nagyobb alapterületű eladótérrel rendelkező üzletek mellett az üzemanyagtöltő állomások is, amely egységekben jogszabályi rendelkezés alapján május 30-ig lehetett dohánytermék kiskereskedelmi tevékenységet folytatni. 6

7 5.3 Fiatalkorúak dohány- és alkoholtermékkel történő kiszolgálásának általános tapasztalatai Az idei témavizsgálat során összesen üzletben, próbavásárlás alkalmával került sor a fiatalkorúak kiszolgálásának ellenőrzésére, amelyből 446 esetben, azaz szinte minden harmadik próbavásárlás során kiszolgálták a fiatalkorú vásárlót alkoholtartalmú itallal és/vagy dohánytermékkel. Az ellenőrzés alá vont egységekben 439 esetben mulasztották el az alkalmazottak megkérdezni a vásárló életkorát jövedéki termék vásárlása esetén. A dohányboltokban lefolytatott próbavásárlások negyedében (424 próbavásárlásból, 107 alkalommal) nem szólították fel a fiatalkorú közreműködőt az üzlet elhagyására. A vizsgálat megállapította, hogy kizárólag alkoholtartalmú ital vásárlása esetén a fiatalok 41%-a (844 esetből, 348 alkalommal) kérdés nélkül megkapta a kért terméket, míg a csak dohányárut kérő fiatalkorúnak a 346 esetből 92 alkalommal értékesítették azt, amely 27%-os kifogásolási aránynak felel meg. A mindkét terméket kérők csoportjában 20%-os volt a kifogási arány, azaz a 25 vásárlás során 5 esetben kapták meg mindkét értékesítési tilalom alá eső terméket a fiatalok. A jogszabályi tiltás ellenére 5 esetben fordult elő, hogy az alkalmazott az üzlet elhagyására felszólított fiatalkorú jelenlétében a termékértékesítést nem függesztette fel, a vásárlók kiszolgálását tovább folytatta. A próbavásárlások vizsgálati tapasztalatait az alábbi tábla szemlélteti. Ellenőrzési szempont Fiatalkorú életkorának hitelt érdemlő módon történő ellenőrzése Próbavásárlás (db) Minden vizsgált terület összesen Kifogásolt (db) Kifogásolási arány (%) % Fiatalkorú üzlet elhagyására történő felszólítása % Üzlet elhagyására felszólított fiatalkorú jelenlétében termékértékesítés bárkinek % Fiatalkorúak kiszolgálása csak dohánytermékkel % Fiatalkorúak kiszolgálása csak alkoholtartalmú itallal Fiatalkorúak kiszolgálása dohánytermékkel és alkoholtartalmú itallal Dohánytermék értékesítés fiatalkorúnak történő továbbadás gyanúja esetén % % % Az ellenőrzött területeken tapasztalt szabálytalanságok eltérően alakultak a megyékben, azonban különösen sok jogsértés történt, illetve magas kifogásolási aránnyal zárultak a kereskedelmi egységekben (50%), valamint a vendéglátó-ipari egységekben (35%) végzett próbavásárlások. Ezek az arányok nagyon magasnak tekinthetők, és azt jelzik, hogy a fiatalkorúak alkoholtartalmú itallal történő kiszolgálása - a területi felügyelőségek eredményei alapján - a korábbi években végzett ellenőrzésekhez képest nagymértékű romlást mutatott, mivel a kifogásolási arány - bizonyos megyékben előfordult, hogy két, háromszorosára - növekedett. A fiatalkorúak dohánytermékkel történő kiszolgálása - az alkoholtermékhez hasonlóan - sajnálatos módon szintén nőtt (25%) az előző év, második félévében végzett ellenőrzések eredményeihez (12,4%) képest. Azonban fontos megjegyezni, hogy a jogalkotó a fiatalkorúak védelme, a dohányzás visszaszorítása érdekében mégis elérte azon célját, hogy ez a mutató 7

8 csökkenjen, mivel a korábbi években ez a kifogásolási arány jellemzően 40% fölötti volt. A dohányboltok megjelenésével tehát visszaszorult annak lehetősége, hogy a 18 éven aluliak dohánytermékhez juthassanak. Az egyéb helyszíneken - üzemanyagtöltő állomáson - történt három próbavásárlást azért nem ábrázoltuk az alábbi ábrán, mert itt nem állapítottak meg jogsértést az ellenőrzést végzők ban a dohánytermékek kiskereskedelmével kapcsolatban jelentős jogszabályváltozás történt, amelynek értelmében július 1-jétől - július 15-ig történő átmeneti időszak biztosításával - dohányterméket kizárólag dohányboltban lehet értékesíteni. A vonatkozó jogszabály a fiatalkorúak védelmét hivatott biztosítani azáltal, hogy a dohánytermékek beszerezhetőségét korlátok közé szorította megnehezítve a fiatalkorúak dohánytermékhez jutását, amelyet a felügyelőségek által abban az időszakban végzett fokozott ellenőrzések is igazoltak. Jóllehet a év második felében tartott ellenőrzések kifogásolási arányához képest idén nagyobb arányban fordultak elő jogsértések, azonban a korábbi évekhez képest még mindig erősen javuló tendencia figyelhető meg. 5.4 Fiatalkorúak dohány- és alkoholtermékkel történő kiszolgálásának részletes megállapításai területenként Vendéglátó-ipari egységek A fiatalkorúak hétvégeken, a nyári vakáció ideje alatt sokkal felszabadultabban szórakoznak, aminek következtében megnőhet az alkoholtermékek fogyasztásának esélye is. A területi felügyelőségek ellenőrzéseiket úgy tervezték, hogy azokra a nap minden szakában sor kerüljön, így több vendéglátóhely vizsgálata az esti órákban (a rendőrség munkatársainak részvételével), de még 22 óra előtti befejezéssel történt. A vendéglátó-ipari egységekben végzett próbavásárlások során - a jogszabályi tiltás ellenére - minden harmadik egységben próbavásárlásból 129 alkalommal - kiszolgálták a próbavásárló fiatalkorúakat alkoholtartalmú itallal, mivel nem szólították fel őket életkoruk hitelt érdemlő módon történő igazolására. Még inkább negatív a kép e területről abban a vonatkozásban, hogy a próbavásárlások szinte bármilyen napszakban megvalósultak, így például fiatalkorú lányokat - életkoruk megkérdezése nélkül - már délelőtt is kiszolgálták tömény szeszesitallal, vagy a közreműködő fiatalkorú fiúkat csapolt sörrel. A vizsgálat során feltárt jogsértések csupán a jéghegy csúcsát jelentik, a valós kép e területről vélhetően még ennél is rosszabb lehet, mivel az ellenőrzések 22:00 előtt befejeződtek, a fiatalok többsége pedig jellemzően ekkor indul szórakozni. A felügyelők továbbá arról számoltak be, hogy 8

9 a munkaszüneti napokon végzett ellenőrzéseik során többször tapasztalták a fiatalkorúak tiltott kiszolgálását, amelyből arra lehet következtetni, hogy a kiszolgálást végzők feltehetően ekkor kevésbé számítottak ellenőrzésekre. A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a fiatalkorúak jogellenes kiszolgálásának többféle oka lehet, egyrészt a bevételnövelés, míg más esetekben a hanyagság és a közöny játszhat szerepet Fesztiválok, rendezvények A felügyelőségek munkatársai fiatalkorú bevonásával a különböző fesztiválok, rendezvények ideje alatt összesen 29 alkalommal kerestek fel vendéglátó egységet, mely során minden második egységben (14 egységben) állapítottak meg jogsértést, mivel a kiszolgálást végző alkalmazott elmulasztotta felszólítani a vásárlást megkísérlő fiatalkorút életkora hitelt érdemlő igazolására Kereskedelmi egységek A szórakozni induló fiatalok körében megfigyelhető tendencia, hogy az alkoholtartalmú termékek többségét jellemzően nem az éjszakai vendéglátó-ipari egységekben vásárolják meg, hanem előtte felkeresik valamely éjjel-nappal nyitva tartó kiskereskedelmi egységet. A fiatalkorúak védelmében végzett ellenőrzések eredményei alapján megállapítható, hogy a legmagasabb arányú kifogásolási arányt a kereskedelmi egységekben észlelték a felügyelőségek. A vizsgálat azt igazolta, hogy alkoholtartalmú termék vásárlása esetén az érintett próbavásárlások felében (390 próbavásárlásból 196 alkalommal) a fiatalok kérdés nélkül megkapták a kért értékesítési tilalom alá eső terméket. Az egységek üzemeltetői azonban próbálnak eleget tenni a jogszabályi követelményeknek. A feltárt jogsértések hátterében tehát többnyire emberi mulasztás, figyelmetlenség állt. Ennek elkerülése érdekében bizonyos áruházlánc a pénztáraknál bevezetett egy jelző rendszert, amely a jövedéki termék - alkoholtermék - árleolvasásakor sípoló hanggal arra figyelmezteti a pénztárost, hogy ellenőrizze a vásárló életkorát, ezzel elkerülve az esetleges tiltott értékesítést. Ehhez kapcsolódóan minden nap aktuálisan kijelzik számukra, hogy mely időponttól később születettek számára tilos az alkoholtermék értékesítése Nemzeti Dohányboltok 2013 júliusától a dohánytermék értékesítésének szabályai jelentősen megváltoztak annak érdekében, hogy nehezebbé váljon a fiatalkorúak dohánytermékhez jutása, amelynek eredményeként javulás legyen elérhető a jogellenes kiszolgálások számában. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorítása érdekében a vonatkozó jogszabály értelmében a dohánytermékek értékesítésének a fiatalkorúak elől elzárt módon kell történnie, illetve amennyiben az értékesítőhely a dohánybolton kívül más üzlet elkülönített helyén került kialakításra, akkor törekedni kell arra, hogy a dohánytermék a fiatalkorúak számára ne legyen hozzáférhető. A 18 éven aluli személy nem tartózkodhat a dohánytermék értékesítési helyén. Amennyiben annak gyanúja merül fel, hogy a dohánytermék értékesítési helyére (a dohányboltba, vagy az elkülönített helyre) fiatalkorú személy lépett be, illetve a dohányterméket fiatalkorú kívánja megvásárolni, a dohánytermék-kiskereskedő köteles felhívni a fogyasztót életkorának hitelt érdemlő igazolására, függetlenül attól, hogy a kiszolgálásban a fiatalkorú személy következne-e. Az életkor megfelelő igazolásának hiányában, vagy ha a fogyasztó az igazolványa alapján még nem töltötte be a 18. életévét, semmilyen termék nem értékesíthető és azonnal fel kell szólítani arra, hogy a helyiséget hagyja el. 9

10 Ameddig a felszólított fogyasztó a dohánytermék értékesítés helyét nem hagyja el, a dohánytermék- és más termékértékesítés nem folytatható még az arra jogosult fogyasztó részére sem. Amennyiben dohánytermék értékesítés a dohánybolttól eltérő üzlet elkülönített helyén történik, úgy a fiatalkorú az üzlet azon részében tartózkodhat, amely kívül esik a dohánytermékek értékesítésére szolgáló elkülönített helytől. Az ellenőrzést végzők jogsértést akkor állapítottak meg, ha a dohányboltba, vagy az elkülönített helyre belépett 18 éven alulit a kereskedő nem hívta fel életkora hitelt érdemlő bizonyítására, vagy a dohánytermék vásárlási szándékát kifejező fiatalkorút a kereskedő nem hívta fel életkora hitelt érdemlő bizonyítására, vagy a kereskedő nem szólította fel az üzlet elhagyására azt, aki nem igazolta életkorát, vagy bebizonyosodott róla, hogy fiatalkorú, vagy a felszólítást követően bárki számára dohányterméket vagy bármilyen más terméket értékesített addig, amíg a felszólított nem igazolta, hogy betöltötte 18. életévét, vagy el nem hagyta az üzletet, vagy nem tagadta meg a dohánytermék értékesítését, ha annak gyanúja merült fel, hogy a nem fiatalkorú fogyasztó a terméket fiatalkorú részére történő továbbadás céljából kívánta megvásárolni. A védett korosztály vásárlási szokásaira tekintettel a dohányáruk és az alkoholtartalmú italok értékesítésére vonatkozó előírások megtartásának ellenőrzésére elsősorban a közoktatási intézmények közelében, valamint a frekventált helyeken működő dohányboltokban került sor. A felügyelők fiatalok közreműködésével 375 dohányboltban elvégzett 424 próbavásárlásából összesen 107 esetben (105 eset önálló dohányboltban, 2 eset üzlet elkülönített helyén) tártak fel jogszabálysértést. Az érintett üzletek alkalmazottai 105 alkalommal nem kérdezték meg a tiltott termék vásárlását megkísérlő fiatalok életkorát, továbbá 107 esetben nem szólították fel őket az üzlet elhagyására. Előfordultak olyan esetek is, amikor az alkalmazottak a korábbi tapasztalatuk alapján jól meg tudták ítélni, hogy az üzletbe belépő vásárló fiatalkorú és az életkoruk megkérdezése nélkül felszólították őket az üzlet elhagyására. Továbbá olyan próbavásárlások is történtek, amelyek során ugyan kiszolgálták a fiatalkorút dohánytermékkel, azonban még fizetés előtt szólították fel életkora igazolására, amelynek eredményeként visszavették a pultról a dohányterméket, illetve a nyugtát, így az értékesítés nem történt meg és megkérték a fiatalt az üzlet elhagyására. A legkirívóbb esetként kell megemlíteni azt a próbavásárlást, mely során a felügyelő közvetlenül a fiatalkorú után lépett be a dohányboltba és mire a felügyelő levette a polcról a megvásárolni kívánt terméket és letette a két lépésre lévő pultra, addigra a közreműködő fiatalkorú már megkapta a tiltott dohányterméket és a visszajáró összeget is. Pozitív példaként kell beszámolnunk azon esetekről, amikor több személy is tartózkodott a dohányboltban és az alkalmazottak, amint észlelték a fiatalkorú belépését az üzletbe, a kiszolgálást azonnal felfüggesztették, megkérdezték az életkorát, majd felhívták az üzlet elhagyására és csak ezután folytatták a kiszolgálást. A dohányboltokban 346 alkalommal önálló üzlet, ill. 21 üzlet elkülönített helyét érintően - kizárólag dohánytermék, 53 esetben pedig kizárólag alkoholtartalmú ital kiszolgálása, értékesítése vonatkozásában végeztek fiatalkorú bevonásával próbavásárlást a felügyelők. Ezen túlmenően 25 alkalommal került sor kettős ellenőrzésre, amikor a fiatalkorú egy vásárlás alkalmával dohánytermék és alkoholtartalmú ital vásárlását is megkísérelte. 10

11 Kizárólag dohánytermékek próbavásárlása esetében 92 esetben (90 dohánybolt, 2 elkülönített hely) szolgálták ki a fiatalkorút, míg kizárólag alkoholtartalmú italok kiszolgálása 9 esetben történt meg. A kettős ellenőrzések során 5 alkalommal fordult elő jogsértés. 20% 17% 27% A dohányboltokban - önálló üzlet és elkülönített hely - történt ellenőrzések alapján megállapíthatjuk, hogy minden hatodik (14 eset) próbavásárlás során alkoholtermékkel, míg minden negyediknél (97 esetben) a jogszabályi tiltás ellenére dohánytermékkel szolgálták ki a fiatalkorúakat. A felügyelőségek minden ellenőrzési terület vonatkozásában levonható ellenőrzési tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a fiatalkorúak kiszolgálását két tényező befolyásolta: egyrészt a figyelmetlenség, illetve emberi mulasztás, mivel sok esetben rá sem néztek a vásárlókra kiszolgálás közben, másrészt megpróbálták kitalálni, hogy a vásárló elmúlte már 18 éves. A jogsértések részben tehát abból adódtak, hogy a kereskedők, a kiszolgálást végzők vagy a pénztáros alkalmazottak nem szólították fel a fiatalkorú közreműködőket életkoruk igazolására, másrészt abból, hogy kérték ugyan a fiatalkorúaktól igazolványuk bemutatását, amelyet megnéztek, megköszöntek, majd ennek ellenére értékesítették számukra a tiltott termékeket. 6. Alkalmazott jogkövetkezmények A jelenleg hatályos jogszabály értelmében a fogyasztóvédelmi hatóság a kis- és középvállalkozásokkal szemben is köteles fogyasztóvédelmi bírságot kiszabni, amennyiben tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek védelmét célzó jogszabályi rendelkezés megsértésére kerül sor. Az ellenőrzés során kifogásolt reklámok, a fiatalkorúak számára tiltott termékek kiszolgálása és ezzel kapcsolatos egyéb szabálytalanságok miatt indult eljárások eredményeképpen a felügyelőségek közigazgatási jogkörben az alábbi intézkedéseket, szankciókat alkalmazták. Tekintettel arra, hogy a területi felügyelőségek ellenőrzéseiben a próbavásárlások során közreműködő személyként fiatalkorú fogyasztók vettek részt, továbbá a kifogásolt reklámok veszélyt jelentettek a fiatalkorúak testi, lelki és erkölcsi fejlődésére, ezért a jogsértést elkövető vállalkozásokkal szemben összesen 512 esetben hoztak érdemi döntést. 11

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól Az Országgyűlés a polgárok, így különösen a fiatalkorúak egészségének védelme, a társadalom rendjére

Részletesebben

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 3 éves (2007-2009) tevékenységéről szóló összefoglaló

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 3 éves (2007-2009) tevékenységéről szóló összefoglaló A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 3 éves (2007-2009) tevékenységéről szóló összefoglaló A jelentés adatai a kérdőív alábbi pontjaihoz tartoznak: 3.2.5 3.2.7 3.3.2 2007 év Dohánytermékek tiltott reklámozása

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az elektronikus kereskedelmi tevékenység jogszerűségének ellenőrzése, különös tekintettel a veszélyes termékek és a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok kiszűrésére Budapest, 2012.

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENRZÉSI FOSZTÁLY Iktatószám: SEF-1201/2013 Témafelels: dr. Bélteky-Tóth Ágnes dr. Herman Nóra Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S a gazdasági reklámtevékenység

Részletesebben

Online Áruházunk használata

Online Áruházunk használata Online Áruházunk használata Áruházunkban feltüntetett árak bruttó árak, a 27% ÁFA-t tartalmazzák. Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy a termék(ek) megrendelése vásárlási szerződésnek minősül, így a megrendelt

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY Iktatószám: Készítette: SEF-2137/2014. Tolvaj Ágnes Haklik Andrea ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az élelmiszerek ellenőrzéséről az oltalom alatt

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenység ellenőrzéséről Budapest, 2013. december NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY Iktatószám:

Részletesebben

AMIT ÉRDEMES TUDNI a gazdasági reklámokról

AMIT ÉRDEMES TUDNI a gazdasági reklámokról AMIT ÉRDEMES TUDNI a gazdasági reklámokról Tisztelt Fogyasztó! A Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület kiadványa folytatva a korábbi hagyományt a fogyasztók tájékoztatását szolgálja, annak érdekében,

Részletesebben

Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban

Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban Dr. Kispál Edit Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége 2014. Február 27. Jogszabály, hatálybalépés - 2013. évi V.

Részletesebben

Az egyenlő bánásmód sérelme miatt indult hatósági eljárások tapasztalatai

Az egyenlő bánásmód sérelme miatt indult hatósági eljárások tapasztalatai Az egyenlő bánásmód sérelme miatt indult hatósági eljárások tapasztalatai Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (továbbiakban: hatóság) 2005. februári megalakulása óta vissza-visszatérő kérdés, hogy lehet-e hatósági

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! ny.regionális igazgató. elnök Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület

Tisztelt Olvasó! ny.regionális igazgató. elnök Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület 1 AMIT ÉRDEMES TUDNI a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényekről 2 Tisztelt

Részletesebben

Dr. Demeter Judit. Az esélyegyenlőség előmozdítása és a diszkrimináció tilalma

Dr. Demeter Judit. Az esélyegyenlőség előmozdítása és a diszkrimináció tilalma Dr. Demeter Judit Az esélyegyenlőség előmozdítása és a diszkrimináció tilalma Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) 2004. január

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos célvizsgálat tapasztalatairól

Összefoglaló jelentés a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos célvizsgálat tapasztalatairól Összefoglaló jelentés a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos célvizsgálat tapasztalatairól [2015. március 23. - április 17.] A munkaügyi hatóság a 2015. évi ellenőrzési tervében a munkaerő-kölcsönzés alapján

Részletesebben

NYILVÁNOS KONCESSZIÓS PÁLYÁZATI KIÍRÁS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE

NYILVÁNOS KONCESSZIÓS PÁLYÁZATI KIÍRÁS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE NYILVÁNOS KONCESSZIÓS PÁLYÁZATI KIÍRÁS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE MAGYARORSZÁG NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KONCESSZIÓS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELEMI JOGOSULTSÁG

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S N E M Z E T I F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I H A T Ó S Á G S Z O L G Á L T A T Á S - E L L E Nİ R Z É S I FİOSZTÁLY Iktatószám: SEF-2217/2014 Témafelelıs: Majlinger Zsuzsanna dr. Somogyi András Ö S S

Részletesebben

A gazdasági ágazat szakigazgatása az államigazgatásban

A gazdasági ágazat szakigazgatása az államigazgatásban SZAKIGAZGATÁSI ISMERETEK TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ A gazdasági ágazat szakigazgatása az államigazgatásban Budapest, 2014 SZERZŐ Kovács Éva

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Fiatalkorúak alkoholfogyasztása

Fiatalkorúak alkoholfogyasztása 2014. szeptember Fiatalkorúak alkoholfogyasztása M é d i a s z e m l e A D E M O K R Á C I A J Á T É K R É S Z T V E V Ő I S Z Á M Á R A K é p v i s e l ő i I n f o r m á c i ó s S z o l g á l a t i n

Részletesebben

A civil társadalom új kihívásai az Európai Unióban 2010-ben

A civil társadalom új kihívásai az Európai Unióban 2010-ben ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG AJÁNLÓ Fogyasztóvédelmi Akadémia Nagykanizsán 4. oldal Tudnivalók - hírek - események http://www.akontroll.hu VII. évfolyam 1. szám 2010. január A gáztüzelés is lehet veszélyes

Részletesebben

Évértékelés Pintér István főigazgatótól

Évértékelés Pintér István főigazgatótól HÍRLEVÉL A fogyasztóvédelmi hatóság is jobban teljesít Évértékelés Pintér István főigazgatótól A tartalomból: Korszakváltás volt a fogyasztóvédelemben- NGM sajtótájékoztató Rezsicsökkentés Jó úton járunk

Részletesebben

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 34. hét. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálata számos mulasztást tárt fel

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 34. hét. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálata számos mulasztást tárt fel Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 34. hét Jogsértés a kéményseprőknél A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálata számos mulasztást tárt fel Jogsértéseket tárt fel a kéményseprő-szolgáltatóknál

Részletesebben

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Előterjesztő : Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője Előkészítő: Hatósági

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 2015. II. szám. Budapest, 2015. március 24.

HÍRLEVÉL. 2015. II. szám. Budapest, 2015. március 24. HÍRLEVÉL 2015. II. szám Budapest, 2015. március 24. 1 Bevezetés A fogyasztóvédelem jelentős változáson ment keresztül az elmúlt időszakban. A legfontosabb változások a pénzügyi fogyasztóvédelemben tapasztalhatók.

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/015/2012. Iktatószám: Vj/015-107 /2012. Betekinthető! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

A turizmus fogyasztóbarát szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon. Szerzô: Stark Viktória 1

A turizmus fogyasztóbarát szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon. Szerzô: Stark Viktória 1 A turizmus fogyasztóbarát szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon Szerzô: Stark Viktória 1 38 TURIZMUS BULLETIN 1. Bevezetés 1.1. A TURIZMUS HELYE ÉS SZABÁLYOZÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN A turizmus

Részletesebben

BŰNÜGYI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE

BŰNÜGYI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE Bevezető BEVEZETŐ A Mátészalkai Rendőrkapitányság a rendőrség számára az Alkotmányban meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatai 890,91 km2, 92,3/fő/km2 népsűrűségű

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Ügyszám: Keltezés: Előadó bíró: Közlöny információ: AB közlöny: 888/B/1997 Budapest, 2000.10.30 12:00:00 de. Kukorelli István Dr. 37/2000. (X. 31.) AB határozat Közzétéve a Magyar Közlöny 2000. évi 107.

Részletesebben

Közigazgatási Osztály Szociálpolitikai Osztály Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Békéscsabai Városi Rendőrkapitányság

Közigazgatási Osztály Szociálpolitikai Osztály Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Békéscsabai Városi Rendőrkapitányság kt. SZ.: XV. 1266-312012. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 BÉKÉSCSABA MEG fel JOGÚ VAROS POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent stván tér 7. Ügyintéző: Dr. Burai Mihály, Csizmár Mónika, Dr. Csereiné

Részletesebben

A MUNKA VILÁGÁNAK BIZTONSÁGÁÉRT. Beszámoló a 2009. év ellenőrzési eredményeiről

A MUNKA VILÁGÁNAK BIZTONSÁGÁÉRT. Beszámoló a 2009. év ellenőrzési eredményeiről A MUNKA VILÁGÁNAK BIZTONSÁGÁÉRT Beszámoló a 2009. év ellenőrzési eredményeiről 1 Tartalomjegyzék 1. Ellenőrzések eredményei 3 1.1 Társhatósági ellenőrzések 5 1.1.1 Munkavédelmi ellenőrzések tapasztalatai

Részletesebben

18. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1307/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére

18. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1307/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére 18. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1307/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben