Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S"

Átírás

1 NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY Iktatószám: SEF-2208/2014 Témafelelős: Majlinger Zsuzsanna Tolvaj Ágnes Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S A 18. életévet be nem töltött személyek védelmét szolgáló jogszabályoknak való megfelelés fokozott ellenőrzéséről, különös tekintettel az alkoholtartalmú italokkal és dohánytermékkel történő kiszolgálás ellenőrzés vonatkozásában Budapest, december

2 1. Az ellenőrzés indoka, célja A fiatalkorúak egészséges fejlődésének védelme érdekében más európai ország gyakorlatához hasonlóan a magyar jogalkotó is a jog eszközrendszerével kívánta a dohányzás mérséklését és az alkoholfogyasztás csökkentését elősegíteni, ezért tilos a fiatalkorúak számára történő dohány-, illetve alkoholtermékek kiszolgálás, továbbá forgalmazás nyarától a dohánytermék-forgalmazási tevékenység kizárólag dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultsággal (engedéllyel) rendelkező nemzeti dohányboltban folytatható, amely a fiatalkorúak dohánytermékhez jutásának további korlátját jelenti. A fogyasztóvédelmi hatóság kiemelt feladata a nevezett egységekben fiatalkorúak bevonásával történő próbavásárlásokkal ellenőrizni a 18. életévüket be nem töltött személyek védelmét szolgáló jogszabályi előírások megtartásának érvényesülését. Tekintettel a fiatalkorúak befolyásolhatóságára, az ellenőrzések továbbá kiterjedtek a gazdasági reklámok azon szempontból történő vizsgálatára is, hogy azok veszélyt jelenthetnek-e a gyermekés fiatalkorúak egészséges testi, lelki és erkölcsi fejlődésére. 2. Az ellenőrzés időtartama, résztvevői Az ellenőrzés lefolytatására január október 24. között került sor, melyben valamennyi kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelősége részt vett. A hatékony és zökkenőmentes ellenőrzések céljából a felügyelőségek munkáját néhány esetben társhatósági, ennek keretében rendőrségi jelenlét is segítette. 3. Az ellenőrzés általános tapasztalatai A vizsgált időszakban 495 gyermek- és fiatalkorúakat célzó reklám ellenőrzésére került sor, melyek közül 83 minősült jogsértőnek, így a reklámozással kapcsolatos jogsértési gyakoriság 17%-ot mutat. A 18. életévüket be nem töltött személyek tiltott termékkel történő kiszolgálásának ellenőrzése 1215 fiatalkorú közreműködésével végzett próbavásárlással valósult meg. A próbavásárlások során 37%-ban tártak fel a felügyelőségek fogyasztóvédelmi hatáskörbe tartozó jogszabálysértést, mivel 446 próbavásárlás valamilyen vizsgálati szempont alapján kifogásoltnak minősült Reklámellenőrzés Ellenőrzött Kifogásolt Fiatalkorúak kiszolgálása A fiatalkorúak tiltott dohány- és alkoholtermékkel történő kiszolgálását a felügyelőségek 1107 helyszínen ellenőrizték, amelyek alkalmával 342 vendéglátó-ipari egységet, 29 fesztiválra, illetve egyéb rendezvényre kitelepülő vállalkozót, 358 kereskedelmi egységet, 375 dohányboltot, valamint 3 egyéb egységet vontak vizsgálat alá a felügyelők. A területi felügyelőségek 445 üzletben állapítottak meg valamilyen jogsértést, amely 2

3 40%-os kifogásolási arányt jelentett. Előfordult olyan eset, hogy egy dohányboltban egyszerre két fiatalkorú is próbavásárolt, amelyekből mindkét próbavásárlás jogszabálysértéssel zárult, ez eredményezte a 445 üzletben, 446 próbavásárlás kifogásolását. A vizsgálat során a vendéglátó-ipari egységekben összesen 129 esetben (38%) tártak fel szabálytalanságot a felügyelőségek, míg a fesztiválokon, rendezvényeken üzemelő vállalkozások ellenőrzése során 14 esetben állapítottak meg valamilyen mulasztást (48%). A kereskedelmi egységek tekintetében 195 alkalommal történt jogsértés, ennek következtében a jogsértési gyakoriság 54% volt. Az ellenőrzés alá vont dohányboltok 29%-ában (107) észleltek szabálytalanságot az ellenőrzést végző felügyelők. Ellenőrzött (db) Kifogásolt (db) Kifogásolási arány (%) Vendéglátó-ipari egységek Fesztiválok/Rendezvények Kereskedelmi egységek Dohányboltok Egyéb egységek Összesen A felügyelőségek - mind a reklámozási tilalmak, mind pedig a jogellenes kiszolgálások ellenőrzése során - kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy vizsgálataikat a fiatalok által rendszeresen látogatott helyeken, illetve azok közvetlen közelében végezzék el. A felügyelők tüzetesen ellenőrizték a fiatalok által előszeretettel látogatott vendéglátó-ipari egységeket, az iskolák és közlekedési csomópontok vonzáskörzetében elhelyezkedő kereskedelmi egységeket, dohányboltokat, illetve vizsgálatok lefolytatására került sor fesztiválok, rendezvények vonatkozásában is. A reklámozási előírások érvényesülésének ellenőrzése során a fiatalok által rendszeresen forgatott ifjúsági magazinok, gyakran látogatott internetes honlapok, valamint az érdeklődésüket leginkább felkeltő rádió- és televízió-műsorok különösen nagy hangsúlyt kaptak. 4. Gyermek-, illetve fiatalkorúakat védő reklámozási előírásokkal kapcsolatos tapasztalatok A 18 éven aluli személyeket számos inger éri az eladásösztönző elemként ismert reklámok által. Tekintettel arra, hogy a gyermek- és fiatalkorúak koruknál fogva kiszolgáltatottabb helyzetben vannak, a felügyelőségek kivétel nélkül minden típusú reklámhordozót vizsgálat alá vontak annak céljából, hogy kiszűrjék a fiatalok egészséges testi, lelki és erkölcsi fejlődését megakadályozó, károsan befolyásoló reklámokat. Az ellenőrzések során a közterületi, kirakati reklámhordozók éppúgy vizsgálat alá kerültek, mint az újságokban, magazinokban, szórólapokban, reklámújságokban megtalálható hirdetések. Mindemellett pedig a fiatalkorúak életében fontos szerepet betöltő interneten fellelhető, valamint a televízió- és rádiócsatornákon elhangzó reklámok esetében is ellenőrzést végeztek a területi felügyelőségek. Az ellenőrzött reklámok megoszlását az alábbi tábla szemlélteti. Ellenőrzött reklámok (db) Közterületi-kirakati 307 Újság/magazin 52 Szórólap 17 Reklámújság 13 Internet 26 Televízió/Rádió 10 Egyéb 70 Összesen 495 3

4 4.1 A gyermek- és fiatalkorúakat védő általános reklámtilalmakkal kapcsolatos vizsgálati tapasztalatok A vonatkozó jogszabály az általános reklámtilalmak között számos olyan előírást fogalmaz meg, melyek kifejezetten a fiatalok védelmét szolgálják. Ennek megfelelően tilos az olyan reklám, amely a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja, vagy alkalmas annak befolyásolására, különösen azáltal hogy erőszakra, szexualitásra utal vagy azt ábrázol, vagy témájának meghatározó eleme az erőszakos módon megoldott konfliktus. Az ellenőrzést végző felügyelőségek e téren 34 reklámot vontak vizsgálat alá, melyek közül mindösszesen 1 esetben tártak fel jogszabálysértést. A kifogás egy vendéglátó-ipari egység honlapján közétett programajánlót érintett. A jogsértő reklám erotikus kisugárzást keltve, szexualitásra utaló képi megjelenítésben egy félmeztelen férfi egy félmeztelen nő nyakát csókolva hirdetett szingli party-t. A képi megjelenítés a fiatalkorúak erkölcsi fejlődését kedvezőtlenül befolyásolta, mivel a fiatal pár viselkedése egyértelműen az erotikára, szexualitásra utalva azt sugallta, hogy az ismerkedéssel és a párkereséssel egy időben a szexualitásnak is azonnal meg kell jelennie. A jogszabály szintén tilalmat fogalmaz meg a 18. éven aluli személyeket veszélyes, erőszakos vagy a szexualitást hangsúlyozó helyzetben bemutató reklámok tekintetében is. Az e körben vizsgált 5 reklám egyetlen esetben sem bizonyult jogsértőnek. További fontos előírás, hogy az elsősorban gyermek- és fiatalkorúak oktatására szolgáló intézményekben a vállalkozások népszerűsítésére csak egyes meghatározott tevékenységekkel összefüggésben kerülhet sor. Ennek megfelelően tilos a reklámtevékenység a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményben, óvodában, általános iskolában és általános iskolai tanulókat fogadó kollégiumban. A fent említett intézmények területén kizárólag olyan reklámok jeleníthetők meg, amelyek a jogszabályban meghatározott eseményt vagy tevékenységet népszerűsítenek, így nem vonatkozik a tilalom az egészséges életmódra és a környezet védelmére neveléssel összefüggő, továbbá a közéleti és kulturális tevékenységet vagy eseményt, valamint oktatási tevékenységet reklámozó hirdetésre. Megengedhető még ezen felül, hogy az előbbiekben felsorolt eseménnyel vagy tevékenységgel (például szponzoráció révén) közvetlen összefüggésben álló vállalkozás nevét, védjegyét vagy egyéb megjelölését is feltüntessék a hirdetésben. A felügyelőség oktatási intézményekre vonatkozó vizsgálataikat elsősorban óvodákban, általános iskolákban folytatták le. A megvizsgált 78 reklám közül egy sem minősült jogsértőnek. Az ellenőrzést végző felügyelők arról számoltak be, hogy - tapasztalataik szerint - a jogkövető magatartás a felelős intézményvezetőknek köszönhető, akik rendszeresen megszűrik és folyamatosan ellenőrzik a faliújságokra kikerülő hirdetéseket. A felügyelőségek ellenőrzéseket végeztek olyan reklámok tekintetében is, melyekben a gyermekkorúak közvetlen felszólítására került sor a reklámozott áru megvételére, illetve igénybevételére vagy arra, hogy győzzék meg szüleiket vagy más felnőttet, hogy vásárolja meg számukra a reklámozott árut. A megvizsgált 17 reklám egyike sem minősült jogszabálysértőnek. A jogi norma általános tilalmat fogalmaz meg a gyermek-, illetve fiatalkorúak szerencsejátékban való részvételére felszólító reklámokra, továbbá a jogszabály arról is rendelkezik, hogy tilos közzétenni szerencsejátékhoz kapcsolódó reklámot olyan sajtótermékben, amely alapvetően gyermek-, illetve fiatalkorúakhoz szól. 4

5 A fiatalokat érinthető 19 megvizsgált szerencsejáték reklám egyikében sem emeltek kifogást a felügyelőségek. Összességében megállapítható, hogy a gyermek- és fiatalkorúakat védő általános reklámtilalmakkal kapcsolatos ellenőrzések során megvizsgált 153 reklámból mindösszesen egy, a fentiekben ismertetett esetben került sor jogsértés megállapítására. 4.2 Az alkoholtartalmú italok reklámozása Az alkoholtartalmú italokra vonatkozó jogszabályi tilalom szerint tilos alkoholtartalmú ital olyan reklámja, amely - gyermek-, illetve fiatalkorúaknak szól, - gyermek- vagy fiatalkorút mutat be, - alkoholtartalmú ital mértéktelen fogyasztására ösztönöz, vagy negatívan tünteti fel az önmérsékletet, illetve az alkoholfogyasztástól való tartózkodást, - az alkohol fogyasztását jobb fizikai teljesítménnyel vagy járművezetéssel kapcsolja össze, - olyan benyomást kelt, hogy az alkohol fogyasztása hozzájárul a társadalmi vagy szexuális sikerhez, - azt állítja vagy olyan benyomást kelt, hogy az alkoholnak gyógyászati tulajdonsága van, serkentő vagy nyugtató hatású, - azt állítja vagy olyan benyomást kelt, hogy az alkohol személyes konfliktusok megoldásának eszköze lehet, vagy - a magas alkoholtartalmat az italok pozitív minőségi jellemzőjeként hangsúlyozza. A fentiekben ismertetett tiltott alkoholreklámozást 59 esetben vonták a felügyelőségek ellenőrzés alá, melyek közül egy eset sem bizonyult jogsértőnek. Mint ismeretes tilos közzétenni alkoholtartalmú ital reklámját gyermek-, illetve fiatalkorúak számára készült műsorszámot közvetlenül megelőzően, annak teljes időtartama alatt és közvetlenül azt követően is. A szeszes italok reklámjának e szempontból történő ellenőrzésére 2 esetben került sor, melyek közül 1 esetben nyert megállapítást, hogy a vizsgált televíziócsatorna gyermekeknek szóló animációs műsor szünetében, jogsértő módon alkoholtartalmú söröket népszerűsített. Sajtótermék első borítólapjának külső oldalán, valamint - honlap esetén - a nyitó oldalon közzétett alkoholtartalmú ital reklámvizsgálatára 11 alkalommal került sor, melyek közül valamennyi reklámhordozó megfelelt a jogszabályi előírásnak, a vizsgálatot végző felügyelők kifogást nem tettek. Szintén jogszabályi tilalom vonatkozik a köznevelési és egészségügyi intézményben, továbbá ilyen intézmény bejáratától légvonalban mért kétszáz méteres távolságon belül szabadtéri reklámhordozón közzétett szeszesital reklámjára is. A legnagyobb kifogásolási arány (40%) az e szempontból ellenőrzött reklámok esetében figyelhető meg, mivel az ellenőrzött 130 reklám közül 52 minősült jogsértőnek. A legjellemzőbb, hogy a vendéglátó-ipari egységek külső felületein található, alkoholtartalmú italokat népszerűsítő szabadtéri reklámhordozók óvodák, általános iskolák bejáratától légvonalban mért kétszáz méteren belül találhatóak. A felügyelőségek beszámolói alapján az ilyen típusú jogsértések elsősorban a kisebb lélekszámú településeken fordultak elő. Az alkoholtartalmú italokkal kapcsolatos reklámozási előírások kapcsán megállapítható, hogy a vizsgált 202 reklámból 53 minősült jogsértőnek, mely alapján a jogsértési gyakoriság 26%-ot jelentett. 5

6 A reklámozási tilalmak egyéb vizsgálatára 140 esetben került sor, melyek közül 29 reklám (21%) minősült valamilyen szempontból jogsértőnek. A jogsértések túlnyomó többségében a felügyelőségek azt kifogásolták, hogy a szabadtéri reklámhordozók - jellemzően megállító táblák - esetében a reklám közzétevője nem tüntette fel - azonosítható módon - cégnevét, nevét, valamint székhelyét, lakóhelyét, márpedig ez a hatályos jogszabály alapján kötelessége lett volna. 5. Fiatalkorúak dohány- és alkoholtermékkel történő kiszolgálásának vizsgálata A fogyasztóvédelmi hatóság évek óta kiemelt figyelmet fordít a 18. életévüket be nem töltött személyek dohánytermékkel, illetve alkoholtartalmú itallal történő kiszolgálásának ellenőrzésére, mivel e fogyasztói réteg tagjai koruk, hiszékenységük miatt különösen kiszolgáltatott fogyasztóknak minősülnek. 5.1 Az ellenőrzés módja: a 18. életévüket be nem töltött személyek bevonása Tekintettel arra, hogy a fiatalkorúak dohánytermékkel, illetve alkoholtartalmú itallal történő kiszolgálása leghatékonyabban úgy ellenőrizhető, hogy 18. életévét be nem töltött személy végzi a próbavásárlást, ezért a területi felügyelőségek törvény rendelkezése alapján, közreműködőként fiatalkorú személyeket vontak be az ellenőrzésekbe. A vizsgálatok jogszerűségének biztosítása érdekében a közreműködő fiatalkorúak kiválasztásában fontos szempont volt, hogy az érintettek szemmel láthatóan is 18 év alatti személyeknek tűnjenek. A felügyelők megbízási szerződésen alapuló megbízólevéllel rendelkező fiatalokkal végrehajtott ellenőrzéseket minden alkalommal 22:00 óráig befejezték, továbbá a biztonságukat számos esetben a helyi rendőrkapitányság munkatársai biztosították, így atrocitásra egyetlen esetben sem került sor. Az életszerűség megőrzése, valamint az ellenőrzések eredményessége érdekében a felügyelők különös figyelemmel voltak arra, hogy a fiatalkorúak próbavásárlása során minden esetben halló-, illetve látótávolságon belül legyenek annak érdekében, hogy a kiszolgálást végző személy és a fiatal közötti párbeszédet, továbbá a próbavásárlás folyamatát bizonyíthatóan igazolni tudják. A tiltott termékeket a fiatalok jellemzően nem egyedül vásárolják, ezért előfordult, hogy több területi felügyelőség egyszerre két fiatalkorú személyt is bevont a próbavásárlásokba. 5.2 Az alkoholtartalmú italok és a dohánytermékek kiszolgálásának és értékesítésének ellenőrzési szempontjai Figyelemmel arra, hogy mindazon fogyasztók részére, akik a 18. életévüket még nem töltötték be, tilos alkoholtartalmú italt, illetve dohányterméket értékesíteni, illetve kiszolgálni, ezért e korlátozás érvényesítése érdekében a vállalkozásnak vagy képviselőjének kétség esetén fel kell hívnia a vásárolni kívánó fogyasztót életkorának hitelt érdemlő igazolására. Ennek hiányában az értékesítést, kiszolgálást meg kell tagadni. A 18 év alatti közreműködővel történő alkoholos ital próbavásárlását kereskedelmi egységekben, a fiatalkorúak által előszeretettel látogatott rendezvényeken, fesztiválokon, vendéglátó-ipari egységekben, zenés-táncos szórakozóhelyeken, valamint nemzeti dohányboltokban végezték el, utóbbi helyszínen kiemelten a tiltott dohánytermék kiszolgálást is vizsgálták a területi felügyelőségek munkatársai. Ellenőrzési helyszínek voltak továbbá a négyzetméternél nagyobb alapterületű eladótérrel rendelkező üzletek mellett az üzemanyagtöltő állomások is, amely egységekben jogszabályi rendelkezés alapján május 30-ig lehetett dohánytermék kiskereskedelmi tevékenységet folytatni. 6

7 5.3 Fiatalkorúak dohány- és alkoholtermékkel történő kiszolgálásának általános tapasztalatai Az idei témavizsgálat során összesen üzletben, próbavásárlás alkalmával került sor a fiatalkorúak kiszolgálásának ellenőrzésére, amelyből 446 esetben, azaz szinte minden harmadik próbavásárlás során kiszolgálták a fiatalkorú vásárlót alkoholtartalmú itallal és/vagy dohánytermékkel. Az ellenőrzés alá vont egységekben 439 esetben mulasztották el az alkalmazottak megkérdezni a vásárló életkorát jövedéki termék vásárlása esetén. A dohányboltokban lefolytatott próbavásárlások negyedében (424 próbavásárlásból, 107 alkalommal) nem szólították fel a fiatalkorú közreműködőt az üzlet elhagyására. A vizsgálat megállapította, hogy kizárólag alkoholtartalmú ital vásárlása esetén a fiatalok 41%-a (844 esetből, 348 alkalommal) kérdés nélkül megkapta a kért terméket, míg a csak dohányárut kérő fiatalkorúnak a 346 esetből 92 alkalommal értékesítették azt, amely 27%-os kifogásolási aránynak felel meg. A mindkét terméket kérők csoportjában 20%-os volt a kifogási arány, azaz a 25 vásárlás során 5 esetben kapták meg mindkét értékesítési tilalom alá eső terméket a fiatalok. A jogszabályi tiltás ellenére 5 esetben fordult elő, hogy az alkalmazott az üzlet elhagyására felszólított fiatalkorú jelenlétében a termékértékesítést nem függesztette fel, a vásárlók kiszolgálását tovább folytatta. A próbavásárlások vizsgálati tapasztalatait az alábbi tábla szemlélteti. Ellenőrzési szempont Fiatalkorú életkorának hitelt érdemlő módon történő ellenőrzése Próbavásárlás (db) Minden vizsgált terület összesen Kifogásolt (db) Kifogásolási arány (%) % Fiatalkorú üzlet elhagyására történő felszólítása % Üzlet elhagyására felszólított fiatalkorú jelenlétében termékértékesítés bárkinek % Fiatalkorúak kiszolgálása csak dohánytermékkel % Fiatalkorúak kiszolgálása csak alkoholtartalmú itallal Fiatalkorúak kiszolgálása dohánytermékkel és alkoholtartalmú itallal Dohánytermék értékesítés fiatalkorúnak történő továbbadás gyanúja esetén % % % Az ellenőrzött területeken tapasztalt szabálytalanságok eltérően alakultak a megyékben, azonban különösen sok jogsértés történt, illetve magas kifogásolási aránnyal zárultak a kereskedelmi egységekben (50%), valamint a vendéglátó-ipari egységekben (35%) végzett próbavásárlások. Ezek az arányok nagyon magasnak tekinthetők, és azt jelzik, hogy a fiatalkorúak alkoholtartalmú itallal történő kiszolgálása - a területi felügyelőségek eredményei alapján - a korábbi években végzett ellenőrzésekhez képest nagymértékű romlást mutatott, mivel a kifogásolási arány - bizonyos megyékben előfordult, hogy két, háromszorosára - növekedett. A fiatalkorúak dohánytermékkel történő kiszolgálása - az alkoholtermékhez hasonlóan - sajnálatos módon szintén nőtt (25%) az előző év, második félévében végzett ellenőrzések eredményeihez (12,4%) képest. Azonban fontos megjegyezni, hogy a jogalkotó a fiatalkorúak védelme, a dohányzás visszaszorítása érdekében mégis elérte azon célját, hogy ez a mutató 7

8 csökkenjen, mivel a korábbi években ez a kifogásolási arány jellemzően 40% fölötti volt. A dohányboltok megjelenésével tehát visszaszorult annak lehetősége, hogy a 18 éven aluliak dohánytermékhez juthassanak. Az egyéb helyszíneken - üzemanyagtöltő állomáson - történt három próbavásárlást azért nem ábrázoltuk az alábbi ábrán, mert itt nem állapítottak meg jogsértést az ellenőrzést végzők ban a dohánytermékek kiskereskedelmével kapcsolatban jelentős jogszabályváltozás történt, amelynek értelmében július 1-jétől - július 15-ig történő átmeneti időszak biztosításával - dohányterméket kizárólag dohányboltban lehet értékesíteni. A vonatkozó jogszabály a fiatalkorúak védelmét hivatott biztosítani azáltal, hogy a dohánytermékek beszerezhetőségét korlátok közé szorította megnehezítve a fiatalkorúak dohánytermékhez jutását, amelyet a felügyelőségek által abban az időszakban végzett fokozott ellenőrzések is igazoltak. Jóllehet a év második felében tartott ellenőrzések kifogásolási arányához képest idén nagyobb arányban fordultak elő jogsértések, azonban a korábbi évekhez képest még mindig erősen javuló tendencia figyelhető meg. 5.4 Fiatalkorúak dohány- és alkoholtermékkel történő kiszolgálásának részletes megállapításai területenként Vendéglátó-ipari egységek A fiatalkorúak hétvégeken, a nyári vakáció ideje alatt sokkal felszabadultabban szórakoznak, aminek következtében megnőhet az alkoholtermékek fogyasztásának esélye is. A területi felügyelőségek ellenőrzéseiket úgy tervezték, hogy azokra a nap minden szakában sor kerüljön, így több vendéglátóhely vizsgálata az esti órákban (a rendőrség munkatársainak részvételével), de még 22 óra előtti befejezéssel történt. A vendéglátó-ipari egységekben végzett próbavásárlások során - a jogszabályi tiltás ellenére - minden harmadik egységben próbavásárlásból 129 alkalommal - kiszolgálták a próbavásárló fiatalkorúakat alkoholtartalmú itallal, mivel nem szólították fel őket életkoruk hitelt érdemlő módon történő igazolására. Még inkább negatív a kép e területről abban a vonatkozásban, hogy a próbavásárlások szinte bármilyen napszakban megvalósultak, így például fiatalkorú lányokat - életkoruk megkérdezése nélkül - már délelőtt is kiszolgálták tömény szeszesitallal, vagy a közreműködő fiatalkorú fiúkat csapolt sörrel. A vizsgálat során feltárt jogsértések csupán a jéghegy csúcsát jelentik, a valós kép e területről vélhetően még ennél is rosszabb lehet, mivel az ellenőrzések 22:00 előtt befejeződtek, a fiatalok többsége pedig jellemzően ekkor indul szórakozni. A felügyelők továbbá arról számoltak be, hogy 8

9 a munkaszüneti napokon végzett ellenőrzéseik során többször tapasztalták a fiatalkorúak tiltott kiszolgálását, amelyből arra lehet következtetni, hogy a kiszolgálást végzők feltehetően ekkor kevésbé számítottak ellenőrzésekre. A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a fiatalkorúak jogellenes kiszolgálásának többféle oka lehet, egyrészt a bevételnövelés, míg más esetekben a hanyagság és a közöny játszhat szerepet Fesztiválok, rendezvények A felügyelőségek munkatársai fiatalkorú bevonásával a különböző fesztiválok, rendezvények ideje alatt összesen 29 alkalommal kerestek fel vendéglátó egységet, mely során minden második egységben (14 egységben) állapítottak meg jogsértést, mivel a kiszolgálást végző alkalmazott elmulasztotta felszólítani a vásárlást megkísérlő fiatalkorút életkora hitelt érdemlő igazolására Kereskedelmi egységek A szórakozni induló fiatalok körében megfigyelhető tendencia, hogy az alkoholtartalmú termékek többségét jellemzően nem az éjszakai vendéglátó-ipari egységekben vásárolják meg, hanem előtte felkeresik valamely éjjel-nappal nyitva tartó kiskereskedelmi egységet. A fiatalkorúak védelmében végzett ellenőrzések eredményei alapján megállapítható, hogy a legmagasabb arányú kifogásolási arányt a kereskedelmi egységekben észlelték a felügyelőségek. A vizsgálat azt igazolta, hogy alkoholtartalmú termék vásárlása esetén az érintett próbavásárlások felében (390 próbavásárlásból 196 alkalommal) a fiatalok kérdés nélkül megkapták a kért értékesítési tilalom alá eső terméket. Az egységek üzemeltetői azonban próbálnak eleget tenni a jogszabályi követelményeknek. A feltárt jogsértések hátterében tehát többnyire emberi mulasztás, figyelmetlenség állt. Ennek elkerülése érdekében bizonyos áruházlánc a pénztáraknál bevezetett egy jelző rendszert, amely a jövedéki termék - alkoholtermék - árleolvasásakor sípoló hanggal arra figyelmezteti a pénztárost, hogy ellenőrizze a vásárló életkorát, ezzel elkerülve az esetleges tiltott értékesítést. Ehhez kapcsolódóan minden nap aktuálisan kijelzik számukra, hogy mely időponttól később születettek számára tilos az alkoholtermék értékesítése Nemzeti Dohányboltok 2013 júliusától a dohánytermék értékesítésének szabályai jelentősen megváltoztak annak érdekében, hogy nehezebbé váljon a fiatalkorúak dohánytermékhez jutása, amelynek eredményeként javulás legyen elérhető a jogellenes kiszolgálások számában. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorítása érdekében a vonatkozó jogszabály értelmében a dohánytermékek értékesítésének a fiatalkorúak elől elzárt módon kell történnie, illetve amennyiben az értékesítőhely a dohánybolton kívül más üzlet elkülönített helyén került kialakításra, akkor törekedni kell arra, hogy a dohánytermék a fiatalkorúak számára ne legyen hozzáférhető. A 18 éven aluli személy nem tartózkodhat a dohánytermék értékesítési helyén. Amennyiben annak gyanúja merül fel, hogy a dohánytermék értékesítési helyére (a dohányboltba, vagy az elkülönített helyre) fiatalkorú személy lépett be, illetve a dohányterméket fiatalkorú kívánja megvásárolni, a dohánytermék-kiskereskedő köteles felhívni a fogyasztót életkorának hitelt érdemlő igazolására, függetlenül attól, hogy a kiszolgálásban a fiatalkorú személy következne-e. Az életkor megfelelő igazolásának hiányában, vagy ha a fogyasztó az igazolványa alapján még nem töltötte be a 18. életévét, semmilyen termék nem értékesíthető és azonnal fel kell szólítani arra, hogy a helyiséget hagyja el. 9

10 Ameddig a felszólított fogyasztó a dohánytermék értékesítés helyét nem hagyja el, a dohánytermék- és más termékértékesítés nem folytatható még az arra jogosult fogyasztó részére sem. Amennyiben dohánytermék értékesítés a dohánybolttól eltérő üzlet elkülönített helyén történik, úgy a fiatalkorú az üzlet azon részében tartózkodhat, amely kívül esik a dohánytermékek értékesítésére szolgáló elkülönített helytől. Az ellenőrzést végzők jogsértést akkor állapítottak meg, ha a dohányboltba, vagy az elkülönített helyre belépett 18 éven alulit a kereskedő nem hívta fel életkora hitelt érdemlő bizonyítására, vagy a dohánytermék vásárlási szándékát kifejező fiatalkorút a kereskedő nem hívta fel életkora hitelt érdemlő bizonyítására, vagy a kereskedő nem szólította fel az üzlet elhagyására azt, aki nem igazolta életkorát, vagy bebizonyosodott róla, hogy fiatalkorú, vagy a felszólítást követően bárki számára dohányterméket vagy bármilyen más terméket értékesített addig, amíg a felszólított nem igazolta, hogy betöltötte 18. életévét, vagy el nem hagyta az üzletet, vagy nem tagadta meg a dohánytermék értékesítését, ha annak gyanúja merült fel, hogy a nem fiatalkorú fogyasztó a terméket fiatalkorú részére történő továbbadás céljából kívánta megvásárolni. A védett korosztály vásárlási szokásaira tekintettel a dohányáruk és az alkoholtartalmú italok értékesítésére vonatkozó előírások megtartásának ellenőrzésére elsősorban a közoktatási intézmények közelében, valamint a frekventált helyeken működő dohányboltokban került sor. A felügyelők fiatalok közreműködésével 375 dohányboltban elvégzett 424 próbavásárlásából összesen 107 esetben (105 eset önálló dohányboltban, 2 eset üzlet elkülönített helyén) tártak fel jogszabálysértést. Az érintett üzletek alkalmazottai 105 alkalommal nem kérdezték meg a tiltott termék vásárlását megkísérlő fiatalok életkorát, továbbá 107 esetben nem szólították fel őket az üzlet elhagyására. Előfordultak olyan esetek is, amikor az alkalmazottak a korábbi tapasztalatuk alapján jól meg tudták ítélni, hogy az üzletbe belépő vásárló fiatalkorú és az életkoruk megkérdezése nélkül felszólították őket az üzlet elhagyására. Továbbá olyan próbavásárlások is történtek, amelyek során ugyan kiszolgálták a fiatalkorút dohánytermékkel, azonban még fizetés előtt szólították fel életkora igazolására, amelynek eredményeként visszavették a pultról a dohányterméket, illetve a nyugtát, így az értékesítés nem történt meg és megkérték a fiatalt az üzlet elhagyására. A legkirívóbb esetként kell megemlíteni azt a próbavásárlást, mely során a felügyelő közvetlenül a fiatalkorú után lépett be a dohányboltba és mire a felügyelő levette a polcról a megvásárolni kívánt terméket és letette a két lépésre lévő pultra, addigra a közreműködő fiatalkorú már megkapta a tiltott dohányterméket és a visszajáró összeget is. Pozitív példaként kell beszámolnunk azon esetekről, amikor több személy is tartózkodott a dohányboltban és az alkalmazottak, amint észlelték a fiatalkorú belépését az üzletbe, a kiszolgálást azonnal felfüggesztették, megkérdezték az életkorát, majd felhívták az üzlet elhagyására és csak ezután folytatták a kiszolgálást. A dohányboltokban 346 alkalommal önálló üzlet, ill. 21 üzlet elkülönített helyét érintően - kizárólag dohánytermék, 53 esetben pedig kizárólag alkoholtartalmú ital kiszolgálása, értékesítése vonatkozásában végeztek fiatalkorú bevonásával próbavásárlást a felügyelők. Ezen túlmenően 25 alkalommal került sor kettős ellenőrzésre, amikor a fiatalkorú egy vásárlás alkalmával dohánytermék és alkoholtartalmú ital vásárlását is megkísérelte. 10

11 Kizárólag dohánytermékek próbavásárlása esetében 92 esetben (90 dohánybolt, 2 elkülönített hely) szolgálták ki a fiatalkorút, míg kizárólag alkoholtartalmú italok kiszolgálása 9 esetben történt meg. A kettős ellenőrzések során 5 alkalommal fordult elő jogsértés. 20% 17% 27% A dohányboltokban - önálló üzlet és elkülönített hely - történt ellenőrzések alapján megállapíthatjuk, hogy minden hatodik (14 eset) próbavásárlás során alkoholtermékkel, míg minden negyediknél (97 esetben) a jogszabályi tiltás ellenére dohánytermékkel szolgálták ki a fiatalkorúakat. A felügyelőségek minden ellenőrzési terület vonatkozásában levonható ellenőrzési tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a fiatalkorúak kiszolgálását két tényező befolyásolta: egyrészt a figyelmetlenség, illetve emberi mulasztás, mivel sok esetben rá sem néztek a vásárlókra kiszolgálás közben, másrészt megpróbálták kitalálni, hogy a vásárló elmúlte már 18 éves. A jogsértések részben tehát abból adódtak, hogy a kereskedők, a kiszolgálást végzők vagy a pénztáros alkalmazottak nem szólították fel a fiatalkorú közreműködőket életkoruk igazolására, másrészt abból, hogy kérték ugyan a fiatalkorúaktól igazolványuk bemutatását, amelyet megnéztek, megköszöntek, majd ennek ellenére értékesítették számukra a tiltott termékeket. 6. Alkalmazott jogkövetkezmények A jelenleg hatályos jogszabály értelmében a fogyasztóvédelmi hatóság a kis- és középvállalkozásokkal szemben is köteles fogyasztóvédelmi bírságot kiszabni, amennyiben tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek védelmét célzó jogszabályi rendelkezés megsértésére kerül sor. Az ellenőrzés során kifogásolt reklámok, a fiatalkorúak számára tiltott termékek kiszolgálása és ezzel kapcsolatos egyéb szabálytalanságok miatt indult eljárások eredményeképpen a felügyelőségek közigazgatási jogkörben az alábbi intézkedéseket, szankciókat alkalmazták. Tekintettel arra, hogy a területi felügyelőségek ellenőrzéseiben a próbavásárlások során közreműködő személyként fiatalkorú fogyasztók vettek részt, továbbá a kifogásolt reklámok veszélyt jelentettek a fiatalkorúak testi, lelki és erkölcsi fejlődésére, ezért a jogsértést elkövető vállalkozásokkal szemben összesen 512 esetben hoztak érdemi döntést. 11

12 Ebből csak kötelezésre szóló határozatot 36 esetben hoztak a felügyelőségek. Kizárólag bírságot tartalmazó határozatot 24, míg kötelezést és bírságot is tartalmazó határozatot 452 esetben hoztak, az így kiszabott fogyasztóvédelmi bírság összege összesen Ft volt. A területi felügyelőségek 76 esetben megtiltották 30 napra a dohánytermékek forgalmazását, továbbá az ismételt jogsértés elkövetése miatt elrendelték 4 dohánybolt 30 napra történő bezárását. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz 6 ügy került áttételre, további 2 esetben az illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőséghez történt áttétel. A jelentés megírásakor a folyamatban lévő ügyek száma 43 db volt. 7. Összegzés Az idei ellenőrzések sajnálatos módon ismételten rámutattak arra, hogy a fiatalkorúak a jogszabályi tiltás ellenére még mindig hozzájutnak dohánytermékekhez illetve alkoholtartalmú italokhoz. A következő évek fontos feladata lesz a jogsértések számának visszaszorítása, amelyhez természetesen elengedhetetlen a fiatalkorú közreműködők részvétele is. A különböző ellenőrzési területek 2014-es vizsgálati tapasztalatai, számadatai is rávilágítottak arra, hogy a gyermek- és fiatalkorúak egészséges testi, lelki és erkölcsi fejlődése érdekében a hatóságunk részéről továbbra is szükséges a jogszabályi előírások érvényesülésének folyamatos vizsgálata. Figyelemmel arra, hogy a fiatalkorúak információéhsége igen nagy, ugyanakkor kellőképpen befolyásolhatók is a reklámok által, ezért továbbra is fontosnak tarjuk a jogszabálysértő reklámok kiszűrését. Ugyan a reklámozási rendelkezésekkel kapcsolatban kisebb, 17%-os kifogásolási arány került megállapításra, a fiatalkorúak jogellenes kiszolgálására vonatkozó 37%-os jogsértési gyakoriság még mindig magasnak minősíthető. A jövő generációjának egészsége társadalmi érdek, amelynek megóvása érdekében a fogyasztóvédelmi felügyelőségeknek kiemelt szerep jut, különösen azon vállalkozások vizsgálata során, amelyeknél korábban jogszabálysértést tapasztaltak. A jogalkotónak a dohányzás visszaszorítása érdekében tett erőfeszítése valóban elérte célját, mivel a dohánytermékekkel történő jogellenes kiszolgálások korábbi években tapasztalt magas kifogásolási aránya 25%-ra csökkent, amely ugyanakkor azt is jelenti, hogy még mindig, minden negyedik próbavásárlás során a közreműködő fiatalkorúak részére - jogellenes módon - dohányterméket értékesítettek. A dohányboltok ellenőrzése során kifogásolt vállalkozások egyrészt megsértették azon jogszabályokat, amelyek kifejezett tiltással védik a fiatalkorúak egészséges testi fejlődését, másrészt a dohánytermék értékesítésére vonatkozó szerződésben foglalt kötelezettségüknek sem tettek eleget. A vendéglátó, illetve a kereskedelmi egységekben folytatott ellenőrzések tapasztalatai évek óta nem mutatnak jelentős javulást. A kereskedelmi egységekben tapasztalt 54%-os, valamint a vendéglátó-ipari egységekben észlelt 38%-os jogsértési gyakoriság rávilágított arra, hogy a fiatalok alkoholtartalmú italokkal történő kiszolgálásának ellenőrzése e területeken még hangsúlyosabb szerepet kell, hogy kapjon a jövőben. Összességében megállapíthatjuk minden ellenőrzött területre vonatkozóan, hogy a fiatalkorúak tiltott termékkel történő kiszolgálása leginkább az alkalmazottak figyelmetlenségére, mulasztására vezethető vissza. 12

13 Figyelemmel arra, hogy a rendszeres hatósági jelenlét ellenére még mindig vannak olyan vállalkozások, amelyek nem körültekintően járnak el a fiatalkorúakat védő jogszabályok megtartásában, továbbá vizsgálataink eredményei alapján a fiatalkorúak részére dohány-, illetve alkoholtartalmú italok értékesítése valós problémát jelez, ezért a jövőben indokoltnak tartjuk ezen területek fokozott ellenőrzését. Emellett továbbra is fontosnak tartjuk a fiatalkorúak védelmében a jogszabálysértő reklámok kiszűrését. Budapest, december " dr. Szente István mb. főigazgató 13

A nemzeti dohányboltokra vonatkozó, fogyasztóvédelmi hatáskörbe tartozó szabályok, és azok betartásának ellenőrzése

A nemzeti dohányboltokra vonatkozó, fogyasztóvédelmi hatáskörbe tartozó szabályok, és azok betartásának ellenőrzése A nemzeti dohányboltokra vonatkozó, fogyasztóvédelmi hatáskörbe tartozó szabályok, és azok betartásának ellenőrzése dr. Kassai Barbara 2015. Szeptember 16-17. Áttekintés Bevezetés, jogszabályi háttér A

Részletesebben

HATÁROZAT. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság

HATÁROZAT. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság Iktatószám: Tárgy: GY/001/00357-0002/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Határozatszám: 1607F-00034 HATÁROZAT I. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság

Részletesebben

Dohánytermék forgalmazás fogyasztóvédelemi szemszögből

Dohánytermék forgalmazás fogyasztóvédelemi szemszögből Dohánytermék forgalmazás fogyasztóvédelemi szemszögből (A fiatalkorúak különös védelmére vonatkozó szabályok, a rendelkezések betartásának ellenőrzése) Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 2015. Május

Részletesebben

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FELÜGYELŐSÉGE. Tájékoztató

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FELÜGYELŐSÉGE. Tájékoztató 1 NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FELÜGYELŐSÉGE Tájékoztató 2009 év nyarán az idegenforgalmilag frekventált területeken végzett fogyasztóvédelmi ellenőrzésekről Székesfehérvár,

Részletesebben

REKLÁMTÖRVÉNY. Termékspecifikus tilalmak és -korlátok. általános tilalom:

REKLÁMTÖRVÉNY. Termékspecifikus tilalmak és -korlátok. általános tilalom: BME MBA Termékspecifikus tilalmak és -korlátok általános tilalom: Tilos az olyan áru reklámja, amelynek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik. Tilos a szexuális szolgáltatás reklámja. A szexuális

Részletesebben

Vállalkozások és a REKLÁM

Vállalkozások és a REKLÁM Vállalkozások és a REKLÁM 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 Nem foglalkozik megtévesztő reklámmal

Részletesebben

A webáruházak fogyasztóvédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai. 2013. március 6. dr. Fehér Mónika

A webáruházak fogyasztóvédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai. 2013. március 6. dr. Fehér Mónika A webáruházak fogyasztóvédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai 2013. március 6. dr. Fehér Mónika A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ELLENŐRZÉSI GYAKORLATA A hatóság 2004 óta évről-évre, visszatérő rendszerességgel

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY Iktatószám: SEF-2259/2014 Témafelelős: Majlinger Zsuzsanna dr. Kassai Barbara Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S A gazdasági reklámtevékenység

Részletesebben

A kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételei

A kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételei Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg A kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételei 210/2009(IX.29.) Korm.

Részletesebben

A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG TAPASZTALATAI A VM (MAGYAR TERMÉK) RENDELET KAPCSÁN. 2014. május 20.

A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG TAPASZTALATAI A VM (MAGYAR TERMÉK) RENDELET KAPCSÁN. 2014. május 20. A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG TAPASZTALATAI A VM (MAGYAR TERMÉK) RENDELET KAPCSÁN 2014. május 20. FONTOSABB JOGSZABÁLYOK egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról szóló

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók és távhıszolgáltatók ügyfélszolgálatának, panaszkezelésének vizsgálata Budapest, 2014. június NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 3 éves (2007-2009) tevékenységéről szóló összefoglaló

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 3 éves (2007-2009) tevékenységéről szóló összefoglaló A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 3 éves (2007-2009) tevékenységéről szóló összefoglaló A jelentés adatai a kérdőív alábbi pontjaihoz tartoznak: 3.2.5 3.2.7 3.3.2 2007 év Dohánytermékek tiltott reklámozása

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A rezsicsökkentések végrehajtására és a kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségekre vonatkozó jogszabályi elıírások teljesítésének ellenırzésérıl a közszolgáltatások körében Budapest,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A DOHÁNYTERMÉK-KISKERESKEDELEMI TEVÉKENYSÉGET KIJELÖLÉS ÚTJÁN FOLYTATÓK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ A DOHÁNYTERMÉK-KISKERESKEDELEMI TEVÉKENYSÉGET KIJELÖLÉS ÚTJÁN FOLYTATÓK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A DOHÁNYTERMÉK-KISKERESKEDELEMI TEVÉKENYSÉGET KIJELÖLÉS ÚTJÁN FOLYTATÓK RÉSZÉRE 2014. január 23. Tisztelt Kijelöltek! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jelen általános tájékoztató célja a

Részletesebben

12-18512/2007. szám Tárgy: Vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának szabályozása Mell.: rendelet-tervezetek

12-18512/2007. szám Tárgy: Vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának szabályozása Mell.: rendelet-tervezetek Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya Szentes, Kossuth tér 6. szám tel:63/510 339 12-18512/2007. szám Tárgy: Vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának szabályozása Mell.: rendelet-tervezetek

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL 2013.

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL 2013. KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL 2013. Készítette: Juhászné Zsadányi Erzsébet igazgató Hatálybalépés ideje: 2013. szeptember

Részletesebben

A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai

A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai dr. Fehér Mónika 2015. március 19. ALAPVETÉS A jelenlegi jogszabályi háttér ÚJDONSÁGOK 1. Egységesítés 2. Hosszabb elállási határidő 3. A vételár

Részletesebben

Tájékoztató. a nemdohányzók védelméről szóló törvény módosításáról

Tájékoztató. a nemdohányzók védelméről szóló törvény módosításáról Tájékoztató a nemdohányzók védelméről szóló törvény módosításáról Jelentős változásokat hozott 2012. január 1-től a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 03-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 03-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 164/2013. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 03-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a közterületen történő

Részletesebben

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG HATÓSÁG 2011. ÉVI ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATAI ÚJ HATÓSÁGI FOGYASZTÓVÉDELMI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV ÖSZTÖNZŐ ESZKÖZÖK

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG HATÓSÁG 2011. ÉVI ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATAI ÚJ HATÓSÁGI FOGYASZTÓVÉDELMI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV ÖSZTÖNZŐ ESZKÖZÖK A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG 2011. ÉVI ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATAI ÚJ HATÓSÁGI FOGYASZTÓVÉDELMI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV ÖSZTÖNZŐ ESZKÖZÖK CZINEGE ÁGNES NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az általános kereskedelmi feltételek, árfeltüntetés és árfelszámítás átfogó vizsgálatáról, különös tekintettel az áruházláncok akciós ajánlataira Budapest, 2015. február NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az elektronikus hírközlési szolgáltatók ellenőrzéséről Budapest, 2012. november N E M Z E T I F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I H A T Ó S Á G S Z O L G Á L T A T Á S - E L L E NŐ R

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Mentes jelöléssel ellátott élelmiszerek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenırzése e jelölések valóságtartalma tekintetében Budapest, 2014. június NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI

Részletesebben

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézménye SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Ziegler Teréz igazgató Érvényes: 2014. szeptember 1-től visszavonásig

Részletesebben

2008. évi XLVIII. törvény. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól. Általános rendelkezések

2008. évi XLVIII. törvény. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól. Általános rendelkezések 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól Az Országgyűlés a polgárok, így különösen a fiatalkorúak egészségének védelme, a társadalom rendjére

Részletesebben

Összefoglaló. Hatósághoz érkezett, kéretlen elektronikus hirdetéssel kapcsolatos megkeresések számának alakulása az elmúlt három évben

Összefoglaló. Hatósághoz érkezett, kéretlen elektronikus hirdetéssel kapcsolatos megkeresések számának alakulása az elmúlt három évben Összefoglaló a Nemzeti Hírközlési Hatóság Informatikai Szabályozási Igazgatóságának 2008. évi kéretlen elektronikus hirdetésekkel kapcsolatos felügyeleti eljárásairól Az elektronikus kereskedelem területén

Részletesebben

SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL

SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL Hatályos: 2012. január 01. A szabályzattal az intézmény saját hatáskörében figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi előírásokat az 1999. évi XLII. törvényt, valamint

Részletesebben

CLV Partners Ügyvédi Iroda

CLV Partners Ügyvédi Iroda CLV Partners Ügyvédi Iroda 1 A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv (Grt.) Termék-specifikus szabályozás (Gyftv; Hpt;) b2b b2c A tisztességtelen

Részletesebben

BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL

BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL 2012 BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL Damjanich János Gimnázium és Szakközépiskola A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999.

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a szigetelőanyagok piacfelügyeleti ellenőrzéséről

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a szigetelőanyagok piacfelügyeleti ellenőrzéséről NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Iktatószám: PIF-2184-4/2014 ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a szigetelőanyagok piacfelügyeleti ellenőrzéséről Az összefoglaló jelentést összeállította:

Részletesebben

A NYÍRBOGDÁNYI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS AMI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL

A NYÍRBOGDÁNYI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS AMI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL A NYÍRBOGDÁNYI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS AMI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL Hatályba lépés ideje: 2012. március 02. A szabályzattal az intézmény saját

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Magyarország Alaptörvénye 6. cikke (1) bekezdése alapján benyújtom Az alkoholfogyasztás szabályozásáról szóló törvényjavaslatot.

Tisztelt Elnök Úr! Magyarország Alaptörvénye 6. cikke (1) bekezdése alapján benyújtom Az alkoholfogyasztás szabályozásáról szóló törvényjavaslatot. .. az Országgyűlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Magyarország Alaptörvénye 6. cikke (1) bekezdése alapján benyújtom Az alkoholfogyasztás szabályozásáról szóló törvényjavaslatot. Budapest, 2015.

Részletesebben

Gazdasági Versenyhivatal 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.

Gazdasági Versenyhivatal 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt. Gazdasági Versenyhivatal 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.) Utolsó módosítás hatálybalépése: 2013. július 1. A 2008. június 28-án

Részletesebben

Gyermekeket célzó reklámok

Gyermekeket célzó reklámok s o r s z á m Gyermekeket célzó reklámok A válaszadás önkéntes! 1. A település neve:... 2. A kérdezett neme:..... 3. A kérdezett születési éve: 1 9 4. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 1 kevesebb,

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S N E M Z E T I FOGYAS Z T Ó V É D E L M I H AT Ó S ÁG S Z O L G ÁL T AT ÁS-ELLEN RZÉSI F OSZTÁL Y Iktatószám: SEF-1193/2013. Témafelel s: dr. Herman Nóra Balogh Edina Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T

Részletesebben

BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL

BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL KEM-i Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Hatályba lépés ideje: 2012. január 30. A szabályzattal az intézmény saját hatáskörében figyelembe

Részletesebben

DOHÁNYZÁSI SZABÁLYZATA

DOHÁNYZÁSI SZABÁLYZATA Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1) melléklete 12) függeléke Csanyteleki Polgármesteri Hivatal DOHÁNYZÁSI SZABÁLYZATA Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Dohányzási Szabályzata A nemdohányzók

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az elektronikus kereskedelmi tevékenység jogszerűségének ellenőrzése, különös tekintettel a veszélyes termékek és a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok kiszűrésére Budapest, 2012.

Részletesebben

Sajtótájékoztató Tatabánya, 2012. április 2.

Sajtótájékoztató Tatabánya, 2012. április 2. Sajtótájékoztató Tatabánya, 2012. április 2. Hollósiné Dr. Szentesi Zsuzsanna megyei tiszti főorvos Szabó Andrea közegészségügyi felügyelő Kisföldi Beáta egészségfejlesztő Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

1997. évi LVIII. törvény. a gazdasági reklámtevékenységről. Általános rendelkezések

1997. évi LVIII. törvény. a gazdasági reklámtevékenységről. Általános rendelkezések 1997. évi LVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenységről Az Országgyűlés - a fogyasztói érdekek védelmének biztosítása, valamint a gazdasági hatékonyságot és a társadalmi jólétet szolgáló piaci verseny

Részletesebben

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Vj/068/2012. Iktatószám: INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft. POP Print Online és Piac Kft.

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Vj/068/2012. Iktatószám: INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft. POP Print Online és Piac Kft. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/068/2012. Iktatószám: Vj/068-46/2012. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az idegenforgalmi fıszezonban végzett kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységek ellenırzésérıl, különös tekintettel a rendezvényekre kitelepült egységekre és a taxi-szolgáltatás

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a gázmérők hitelesítési cseréjének vizsgálatáról Budapest, 2013. november NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY Iktatószám: SEF-1590/2013. Témafelelős:

Részletesebben

1. (1) E rendeletet kell alkalmazni a (2) bekezdésben foglaltak kivételével Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő üzletekre.

1. (1) E rendeletet kell alkalmazni a (2) bekezdésben foglaltak kivételével Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő üzletekre. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /2011. (X.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a kereskedelemről

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 11/2015. (III.18.) önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben a 11/2015. (III.18.) önkormányzati rendelettel) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről (egységes szerkezetben a 11/2015. (III.18.) önkormányzati

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A reklámtevékenység átfogó ellenırzésérıl, különös tekintettel a megtévesztı kereskedelmi gyakorlatokra és az egészségtudatosságot befolyásoló állítások valóságtartalmára Budapest,

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY Iktatószám: Készítette: SEF-2137/2014. Tolvaj Ágnes Haklik Andrea ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az élelmiszerek ellenőrzéséről az oltalom alatt

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

1997. évi LVIII. törvény. a gazdasági reklámtevékenységről

1997. évi LVIII. törvény. a gazdasági reklámtevékenységről 1997. évi LVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenységről Az Országgyűlés - a fogyasztói érdekek védelmének biztosítása, valamint a gazdasági hatékonyságot és a társadalmi jólétet szolgáló piaci verseny

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2011. (V.2.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről /Egységes szerkezetben a 44/2011. (IX.27.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Sümegi Attila

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az árfeltüntetésre vonatkozó előírások betartásának ellenőrzéséről a kereskedelemben és a szolgáltatások területén Budapest, 2013. március NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(II. 17.) számú rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 5/2012.(II.16.) sz. és a 17/2012.(V.31.) sz. rendelettel módosított, egységes

Részletesebben

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. 1./ A kereskedő neve (cégneve) :... A kereskedő székhelye: Ir.szám:... Település:...

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. 1./ A kereskedő neve (cégneve) :... A kereskedő székhelye: Ir.szám:... Település:... Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 3.000,-Ft illetékköteles Bejelentés Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról ( A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló

Részletesebben

A fogyasztóvédelmi hatóság megkezdi a nyári idegenforgalmi ellenőrzéseket

A fogyasztóvédelmi hatóság megkezdi a nyári idegenforgalmi ellenőrzéseket Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 42/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a megyei kormányhivatalok

Részletesebben

Alkalmazandó 2014. július 1-jétől

Alkalmazandó 2014. július 1-jétől ŰRLAP FOGYASZTÓKKAL SZEMBENI TISZTESSÉGTELEN KERESKEDELMI GYAKORLAT, ÜZLETI DÖNTÉSEK TISZTESSÉGTELEN BEFOLYÁSOLÁSA, ÉS JOGSÉRTŐ ÖSSZEHASONLÍTÓ REKLÁM BEJELENTÉSÉHEZ Alkalmazandó 2014. július 1-jétől A

Részletesebben

A K ÉS TÁRSAI MEGOLDÁS Kft.t (székhelye: 7632 Pécs, Tolsztoj u. 2., adószáma: 11540531-2-02, a továbbiakban: vállalkozás) arra.

A K ÉS TÁRSAI MEGOLDÁS Kft.t (székhelye: 7632 Pécs, Tolsztoj u. 2., adószáma: 11540531-2-02, a továbbiakban: vállalkozás) arra. Iktatószám: Tárgy: BAO/001/00567-0001/2014 Kötelezésre szóló határozat A K ÉS TÁRSAI MEGOLDÁS Kft.t (székhelye: 7632 Pécs, Tolsztoj u. 2., adószáma: 11540531-2-02, a továbbiakban: vállalkozás) arra Kötelezem,

Részletesebben

Összefoglaló jelentés

Összefoglaló jelentés NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENRZÉSI FOSZTÁLY Iktatószám: Készítette: SEF-418/2014. Csengeri Éva Balogh Edina Összefoglaló jelentés Az élelmiszerek származási helyével kapcsolatos megtéveszt

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 4.A kereskedelem jogi szabályozása, szervei /A kereskedelmi igazgatás és tárgya/ Alaptörvény M. cikk (1): Magyarország gazdasága az értékteremtő munkán és a vállalkozás szabadságán alapszik. Szabályozás:

Részletesebben

2015. évi... törvény. az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a fogyasztók védelme érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáró l

2015. évi... törvény. az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a fogyasztók védelme érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáró l Országgy űlés tliv tale lrományszéwn: Skda6 2015. évi.... törvény Érlett: 1015»L L 0 2 az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a fogyasztók védelme érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáró

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2013. (II.04.) önkormányzati rendelete. Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2013. (II.04.) önkormányzati rendelete. Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.04.) önkormányzati rendelete Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kereskedelemről

Részletesebben

Autókereskedéseket, autószervizeket és autósboltokat ellenőriztek a hatóságok

Autókereskedéseket, autószervizeket és autósboltokat ellenőriztek a hatóságok Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 45/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Nemzeti Közlekedési Hatóság összehangolt

Részletesebben

Bejelentés. a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról. 1. A kereskedő neve:... címe:... székhelye:...

Bejelentés. a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról. 1. A kereskedő neve:... címe:... székhelye:... Bejelentés a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról I. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai 1. A kereskedő neve:... címe:... székhelye:... 2. A kereskedő cégjegyzékszáma,

Részletesebben

Dr. Kathi Attila. Társadalmi Kapcsolatok FőosztF. jváros, 2010. február r 25.

Dr. Kathi Attila. Társadalmi Kapcsolatok FőosztF. jváros, 2010. február r 25. Az NFH 2009. évi tevékenys kenységének nek értékelése, a 2010. év v ellenőrz rzéseinek főf irányai Dr. Kathi Attila Főosztályvezető Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Társadalmi Kapcsolatok FőosztF osztálya

Részletesebben

1054 Budapest, Alkotmány u. 5 472-8864 472-8860

1054 Budapest, Alkotmány u. 5 472-8864 472-8860 1054 Budapest, Alkotmány u. 5 472-8864 472-8860 Vj-100/2005/10. Ikt. sz. : /2005 A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Bookline Magyarország Kft. (Budapest) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ELLENŐRZÉSI JELENTÉS a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének az Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozó I. Vállalkozási Csoport: zenés, táncos rendezvények; II. Vállalkozási Csoport:szolgáltatási

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a Mentes jelöléssel ellátott élelmiszerek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenırzésérıl Budapest, 2013. június NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY

Részletesebben

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. ... utca, út, tér... sz.. lph.em.

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. ... utca, út, tér... sz.. lph.em. Bejelentés Bejelentés- és engedélyköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról ( A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENRZÉSI FOSZTÁLY Iktatószám: SEF-1201/2013 Témafelels: dr. Bélteky-Tóth Ágnes dr. Herman Nóra Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S a gazdasági reklámtevékenység

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése i X. kerületi Rendőrkapitányság?nnQ < P n i c Vezetője.{""L^l?. * 1102, Harmat u. 6-8. 3 1475, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Főváros

Részletesebben

Tiszasziget Község Önkormányzat Jegyzőjétől 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel: 62-254-022, FAX: 62/254-166 E-mail: tiszasziget@vnet.

Tiszasziget Község Önkormányzat Jegyzőjétől 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel: 62-254-022, FAX: 62/254-166 E-mail: tiszasziget@vnet. Tiszasziget Község Önkormányzat Jegyzőjétől 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel: 62-254-022, FAX: 62/254-166 E-mail: tiszasziget@vnet.hu Bejelentés a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról

Részletesebben

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 75/2015 Kedves Kolléga! Hírlevelünk következő számában tisztelettel tájékoztatjuk Önt arról, hogy SALGÓTARJÁN az országban tizenötödikként

Részletesebben

Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője

Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője megváltozik a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegések köre; bizonyos esetekben a bírság kiszabására

Részletesebben

GKIeNET T-Mobile. Egyre több webkosarat tol a magyar. Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés. 2012. május

GKIeNET T-Mobile. Egyre több webkosarat tol a magyar. Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés. 2012. május GKIeNET T-Mobile Egyre több webkosarat tol a magyar Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. Postacím: 1092 Budapest,

Részletesebben

A BEJELENTÉS KÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL

A BEJELENTÉS KÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL Kitöltendő 2 példányban, nyomtatott nagy betűkkel! Illetékbélyeg helye (3.000 Ft) Ügyiratszám: /20. B E J E L E N T É S A BEJELENTÉS KÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL (A kereskedelmi tevékenységek

Részletesebben

A gazdasági reklámtevékenységrôl szóló 1997. évi LVIII. törvény* a 2001. évi I. törvénnyel** módosítva EGYSÉGES SZERKEZETBEN!

A gazdasági reklámtevékenységrôl szóló 1997. évi LVIII. törvény* a 2001. évi I. törvénnyel** módosítva EGYSÉGES SZERKEZETBEN! A gazdasági reklámtevékenységrôl szóló 1997. évi LVIII. törvény* a 2001. évi I. törvénnyel** módosítva EGYSÉGES SZERKEZETBEN! Az Országgyulés a fogyasztói érdekek védelmének biztosítása, valamint a gazdasági

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ÉLELMISZER ÉS VEGYIPARI LABORATÓRIUM Iktatószám: NFH-EVL-1112/2/2014 Témafelelős: Seres Gabriella ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Fagyálló szélvédőmosók vizsgálata Budapest, 2014.

Részletesebben

Utazási igényfelmérő, elégedettségi vizsgálati kérdőív

Utazási igényfelmérő, elégedettségi vizsgálati kérdőív Utazási igényfelmérő, elégedettségi vizsgálati kérdőív Önkormányzat neve: címe:...... telefon:...... fax:.. e-mail cím:...... honlap cím:...... ügyintéző:...... kitöltés időpontja:...... I/ Településre

Részletesebben

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 E-mail: hivatal@sagvar.hu Fax: 84/380-256 BEJELENTÉS ADATVÁLTOZÁSRÓL

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 E-mail: hivatal@sagvar.hu Fax: 84/380-256 BEJELENTÉS ADATVÁLTOZÁSRÓL Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 E-mail: hivatal@sagvar.hu Fax: 84/380-256 TISZTELT ÜGYFELÜNK! KITÖLTÉS ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL A TÁJÉKOZTATÓT ( 4. OLDAL)! Tisztelt

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. v é g z é s t

VERSENYTANÁCS. v é g z é s t VERSENYTANÁCS Vj 146/2006/16. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Tárkány Autóház Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban indított

Részletesebben

233. ülésnap, 34. felszólalás

233. ülésnap, 34. felszólalás Felszólalás ideje 3:02 233. ülésnap, 34. felszólalás Dr. Dávid Ibolya (MDF) elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés Felszólalások: > Ülésnap adatai DR. DÁVID IBOLYA (MDF): Tisztelt Elnök

Részletesebben

ELTE PÉNZÜGYI JOGI KONFERENCIA 2012

ELTE PÉNZÜGYI JOGI KONFERENCIA 2012 Budapesti Ügyvédi Kamara ELTE ELTE PÉNZÜGYI JOGI KONFERENCIA 2012 Budapest, 2012. november 23. Második szekció: Belföldi ÁFA ügylettel kapcsolatos problémák elemzése Moderátor: dr. Fülöp Péter ügyvéd,

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az általános kereskedelmi feltételek, árfeltüntetés és árfelszámítás vizsgálatáról, különös tekintettel az áruházláncok akciós ajánlataira Budapest, 2016. február NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI

Részletesebben

2014. évi CII. törvény. 1. A törvény hatálya

2014. évi CII. törvény. 1. A törvény hatálya 2014. évi CII. törvény a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról 1 Az Országgyűlés abból kiindulva, hogy - a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága, amely ugyanakkor

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1185/I/2006.(V.31.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1185/I/2006.(V.31.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1185/I/2006.(V.31.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-4579/2012 számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-4579/2012 számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-4579/2012 számú ügyben Előadó: dr. Bácskai Krisztina Az eljárás megindulása Az elmúlt hónapokban a szociális gondozók bérezése kapcsán több panaszbeadvány

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének 22/2008. (VII.01.) számú R E N D E L E T E

Zsámbék Város Képviselő-testületének 22/2008. (VII.01.) számú R E N D E L E T E Zsámbék Város Képviselő-testületének 22/2008. (VII.01.) számú R E N D E L E T E Zsámbék Város közigazgatási területén működő üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Zsámbék Város Képviselő-testülete

Részletesebben

2013. évi törvény a választási eljárásról

2013. évi törvény a választási eljárásról 2013. évi törvény a választási eljárásról (a médiával kapcsolatos részek kivonata) (Forrás: az elfogadott törvénynek az Ogy elnöke által aláírt és a köztársasági elnöknek aláírásra megküldött szövege)

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1466/2016. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1466/2016. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1466/2016. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne Az eljárás megindítása A panaszos civil szervezet azért fordult a hivatalomhoz, mert sérelmezte, hogy

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FOSZTÁLY Iktatószám: PIF-1126-3/2013 Témafelels: Mikó Róbert ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a villamos szerelési munkálatok során használt szerszámok mintavételezéssel

Részletesebben

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM 1011 BUDAPEST, FŐ UTCA 14-18. Címzett: Kérelmező részére E-mail útján Másolatban: Valamennyi ajánlattevő részére E-mail útján Küldi: dr. Szterényi

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3010/2015. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3010/2015. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3010/2015. számú ügyben Az eljárás megindítása A panaszos szülő Budapesten a Fráter György téren működő Csicsergő Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) eljárását sérelmezte.

Részletesebben

A szárított, valamint fermentált dohányt érintő jövedéki aktualitások

A szárított, valamint fermentált dohányt érintő jövedéki aktualitások A szárított, valamint fermentált dohányt érintő jövedéki aktualitások Ágoston Krisztián pénzügyőr őrnagy Szabó József pénzügyőr százados osztályvezető NAV KH Jövedéki Főosztály I. A termékkört érintő jövedéki

Részletesebben

Hyperol reklám. határozatot.

Hyperol reklám. határozatot. ORSZÁGOS GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZET NATIONAL INSTITUTE OF PHARMACY H-1051 Budapest V., Zrínyi u. 3. : 1372 POB. 450. /Fax (06 1) 88-69-300/(06 1)88-69-460 E-mail:ogyi@ogyi.hu Hyperol reklám Közzététel napja:

Részletesebben

BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL

BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY 7 1 5 0 B o n y h á d, F á y l t p. 3 4. Tel.: 74/451-933 Fax: 74/550-297 E-mail: boni.bonyhad@gmail.com Honlap: www.boni.info.hu A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY

Részletesebben

2012. évi CXXXIV. törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről**

2012. évi CXXXIV. törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről** 2012. évi CXXXIV. törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről** Az Országgyűlés elsősorban annak érdekében, hogy Magyarországon minél kevesebb fiatalkorú

Részletesebben