Összefoglaló jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összefoglaló jelentés"

Átírás

1

2 NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENRZÉSI FOSZTÁLY Iktatószám: Készítette: SEF-418/2014. Csengeri Éva Balogh Edina Összefoglaló jelentés Az élelmiszerek származási helyével kapcsolatos megtéveszt kereskedelmi gyakorlatok kiszréséhez Budapest, február

3 1. Az ellenrzés célja Egyre több magyar fogyasztó tartja fontosnak, hogy a gyártók megkülönböztet jelöléssel lássák el a hazai alapanyagokból, Magyarországon készült élelmiszereket. Ezeket a termékeket - magasabb áruk ellenére - a hazai fogyasztók általában elnyben részesítik vásárlásaik során a külföldi élelmiszerekkel szemben. A Vidékfejlesztési Minisztérium a közelmúltban rendeletben (a továbbiakban: Magyar termék rendelet) határozta meg az élelmiszerek jelölésén, megjelenítésén, illetve reklámozása során az élelmiszer-vállalkozások által önkéntesen használt megkülönböztet információk feltüntetésének feltételeit annak érdekében, hogy a fogyasztók megfelel és egységes tájékoztatást kapjanak a termékek magyar eredetét illeten. Tekintettel arra, hogy a vásárlók körében egyre növekszik a kereslet a hazai összetevkbl, Magyarországon elállított élelmiszerek iránt, hatóságunk kiemelten fontosnak tartja, hogy a fogyasztók a megvásárolni kívánt, megkülönböztet jelöléssel ellátott termékekrl pontos, valóságh információt kapjanak annak érdekében, hogy ügyleti döntésüket megalapozottan hozhassák meg. 2. Az ellenrzés idtartama, résztvevi, helyszínei Az ellenrzésre szeptember december 31. közötti idszakban, valamennyi Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelsége részvételével került sor. A területi felügyelségek munkatársai elssorban áruházláncok élelmiszer részlegein, kisebb élelmiszerüzletekben, hús és hentesáru üzletekben, valamint zöldség-gyümölcs üzletekben árusított élelmiszereket vontak vizsgálat alá. A fentieken túl sor került vásárcsarnokokban, piaci standokon forgalmazott termékek jelölésének, illetve forgalmazásának ellenrzésére is. 3. Az ellenrzés általános szempontjai A témavizsgálat elssorban olyan élelmiszerek ellenrzésére irányult, amelyeket az élelmiszer-vállalkozás a Magyar termék rendelet szerinti - magyar származásra utaló - jelöléssel látott el. Az ellenrzés e tekintetben kiterjedt mind az elrecsomagolt, mind a nem elrecsomagolt élelmiszerek jelölésére és egyaránt érintette a termékek csomagolásán, illetve a forgalmazás helyszínén esetlegesen elforduló megtéveszt tájékoztatásokat, jelöléseket. A Magyar termék rendelet értelmében az élelmiszer-vállalkozók önkéntes megkülönböztet jelöléssel láthatják el termékeiket aszerint, hogy - a rendelet elírásainak figyelembevételével - az adott élelmiszer összetevi és a feldolgozás helye alapján mely kategóriába tartoznak. Az említett rendelet a termék összetevinek eredete, illetve a feldolgozás helyszíne alapján három kategóriát különböztet meg: Magyar termék, Hazai termék, illetve Hazai feldolgozású termék. Az egyes kategóriák a rendelet részleteinek ismertetése nélkül az alábbi f ismérvek alapján határozhatók meg, illetve különíthetk el egymástól. A vonatkozó jogszabály értelmében azok az élelmiszerek nevezhetk Magyar terméknek, amelyek teljes egészében magyar összetevk felhasználásával készülnek. Hazai termék jelölés abban az esetben tüntethet fel az élelmiszeren, ha annak gyártása 2

4 során a felhasznált összetevk legalább 50%-a magyar. A Hazai feldolgozású termék jelöléssel ellátott élelmiszerek esetében az import összetevk aránya 50% vagy ennél nagyobb mérték. A feldolgozási folyamatnak azonban mindhárom esetben teljes egészében Magyarországon kell történnie. A Magyar termék rendelet alapján az élelmiszer-vállalkozóknak lehetségük van - a magyar származás tekintetében terméküket tanúsító védjeggyel, védjeggyel, illetve egyéb ábrával, szlogennel ellátni. A tanúsító védjegyek használatát a Magyar termék Tájékoztatási, Minségellenrz Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Nonprofit Kft.) engedélyezi, amennyiben a termék megfelel a Magyar termék rendelet elírásainak. A Nonprofit Kft. által engedélyezett tanúsító védjegyek mellett az élelmiszer-vállalkozások termékeik magyar származására utalhatnak egyéb védjegyekkel, ábrával és szlogennel is. A Magyar termék rendeletben foglaltak ellenrzésén túl a témavizsgálat kiterjedt a nem elrecsomagolt zöldségek és gyümölcsök esetében a forgalmazás helyszínén (pl.: polccímke, figyelem felhívó tábla, gyjtcsomagolás) elhelyezett, az élelmiszerek jelölését általánosan szabályozó rendelet által meghatározott, származási helyre vonatkozó utalások vizsgálatára is. E tárgykörben valamennyi ellenrzés alá vont termék vonatkozásában a Származási hely: Magyarország jelölés valóságtartalmát vizsgálták a területi felügyelségek munkatársai. A témavizsgálathoz kapcsolódóan az ellenrzés ideje alatt a területi felügyelségekhez a vizsgált tárgykörben beérkez panaszbeadványok vizsgálatára is sor került. 4. A vizsgálat alá vont termékek A témavizsgálat során a területi felügyelségek összesen 249 esetben ellenrizték a termék magyar származására utaló jelölésének megfelelségét. A vizsgálat alá vont élelmiszerek az alábbi termékkategóriák közül kerültek ki: tej és tejtermék (30 féle termék), hús és húskészítmény (33 féle termék), zöldség, gyümölcs (123 féle termék), egyéb termék (63 féle termék). Az egyéb kategóriába sorolt termékek elssorban tartósított, illetve gyorsfagyasztott élelmiszerek, valamint száraztészták voltak. A Magyar termék rendeletnek való megfelelés ellenrzésére összesen 152 féle termék jelölése esetében került sor, amelyek többsége (141 termék) elrecsomagolt élelmiszer volt. A vizsgálatban résztvev felügyelségek 97 féle nem elrecsomagolt zöldség, illetve gyümölcs vonatkozásában ellenrizték a forgalmazás helyszínén elhelyezett, Származási hely: Magyarország jelölés valóságtartalmát. A felügyelségek munkatársai elssorban olyan vállalkozások termékeinek jelölését vonták vizsgálat alá, amelyek székhelye az adott területi felügyelség illetékességi területén található. 3

5 5. A vizsgálat részletes megállapításai A témavizsgálat ideje alatt a területi felügyelségek az ellenrzött 249 féle élelmiszerközül 14 féle termék jelölésével kapcsolatban, továbbá 3 féle terméket népszersít újsághirdetés vonatkozásában állapították meg, hogy azok alkalmasak a fogyasztók megtévesztésére, amely együttesen 7 %-os kifogásolási arányt eredményezett. 5.1 Ellenrzési tapasztalatok a Magyar termék rendelet szerinti jelöléssel ellátott termékek tekintetében A Magyar termék rendelet alapján ellenrzött 152 féle élelmiszer közül 8 féle termék jelölése vonatkozásában, továbbá 3 zöldség-, illetve gyümölcsféle reklámozása során állapítottak meg jogsértést a felügyelségek. A feltárt 8 db jogsértés egyrészt a termékhez kapcsolódóan a forgalmazás helyszínén (a forgalmazó hibájából), másrészt a termék csomagolásán elhelyezett jelölés vonatkozásában merült fel az alábbiak szerint. A forgalmazás helyszínén (figyelem felhívó táblán, polccímkén, illetve ártáblán) 3 esetben a Magyar termék tanúsító védjegy jogosulatlan használata miatt, további 1-1 esetben pedig egyéb, a Magyar termék, illetve a Hazai termék feliratok megtéveszt használata miatt került sor jogsértés megállapítására. Az említett, kifogásolt jelöléseket tehát a termékek forgalmazói helyezték el. A felügyelk ezen megtéveszt tájékoztatásokat 4 esetben tapasztalták áruházláncokban, 1 esetben pedig egy kisebb húsboltban. Az élelmiszerek csomagolásán 2 ellenrzött termék tekintetében bizonyosodott be, hogy a vállalkozások jogosulatlanul tüntették fel a Magyar termék jelölést, mivel - a benyújtott dokumentumok alapján - az élelmiszerek elállítása során import összetevt is felhasználtak. További 1 termék esetében pedig a Magyar, illetve Hazai termék jelölés egyidej alkalmazása miatt került sor jogsértés megállapítására. A feltárt jogsértések 3 elrecsomagolt húskészítményt (szalámi, kolbász, ftt-füstölt tarja), míg 1-1 tartósított élelmiszert (csemegekukorica konzerv), üdítitalt, extrudált kukoricapelyhet, tejterméket (tejföl), illetve nem elrecsomagolt húsfélét (baromfi hús) érintettek. A kereskedelmi egységekben kifogásolt 8 féle terméken túl további 2 féle, nem elrecsomagolt gyümölcs (szibarack, alma), illetve 1 zöldségféle (vöröshagyma) esetében a terméket forgalmazó zöldség-gyümölcs üzletben a vállalkozás ugyan jogszeren használta a termékekkel összefüggésben a magyar jelzt - mivel azokat valóban Magyarországon termesztették -, azonban a helyi újságban a termékek mellett jogosulatlanul került feltüntetésre a Magyar termék tanúsító védjegy, tekintettel arra, hogy ezek a termékek nem rendelkeztek a Nonprofit Kft. által kiadott védjegy használati engedéllyel. 5.2 Ellenrzési tapasztalatok a Származási hely: Magyarország jelöléssel ellátott termékek tekintetében A 97 féle nem elrecsomagolt zöldség, illetve gyümölcs jelölésének vizsgálata során 6 esetben került megállapításra, hogy a termékkel összefüggésben elhelyezett fogyasztói tájékoztatón a Származási hely: Magyarország jelölést a forgalmazó nem jogszeren tüntette fel. Egyes esetekben a forgalmazók a hatóság nyilatkozattételre való felszólítását követen nem nyújtottak be bizonyítékot a termékek eredetét illeten, másrészt az eljárás 4

6 során a területi felügyelségek a vállalkozás által benyújtott dokumentáció alapján - megállapították, hogy a vizsgált élelmiszerek nem Magyarországról származnak. A feltárt jogsértések az alábbi lédig zöldségfélék forgalmazásával kapcsolatban merültek fel: padlizsán (2 eset), fokhagyma (1 eset), sárgarépa (1 eset), saláta cukkini (1 eset), illetve burgonya (1 eset). A kifogásolt termékeket 2-2 esetben áruházláncok zöldség-gyümölcs részlegein, illetve vásárcsarnokban/piaci árusítóhelyeken, további 1-1 esetben kisebb élelmiszerüzletek zöldség-gyümölcs részlegén, illetve zöldség-gyümölcs üzletben forgalmaztak. 6. Panaszok, közérdek bejelentések Az ellenrzés ideje alatt összesen 7 db fogyasztói beadvány érkezett származási hellyel kapcsolatos megtéveszt kereskedelmi gyakorlat gyanúja miatt. Az eljáró felügyelségek a megtéveszt jelölés tényét 5 esetben állapították meg, így a panaszbeadványok vizsgálata meglehetsen magas, 71%-os kifogásolási aránnyal zárult. A beadványok alapján indult és jogsértés megállapításával zárult ügyek közül 4 eset a Származási hely:.. jelöléssel ellátott termékkel volt kapcsolatos, míg 1 eset a Magyar termék rendeletnek nem megfelel jelölésre vonatkozott. 7. Megtett intézkedések A felügyelségek a származási hellyel kapcsolatos jogsért jelöléseket elhelyez vállalkozásokkal szemben minden esetben a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértését megállapító határozatot hoztak. Nyolc vállalkozás a foglalkoztatottak létszáma és nettó árbevételi adatai alapján kis-, illetve középvállalkozásnak minsült, ezért ezekben az esetekben a felügyelségek közigazgatási hatósági eljárásban a jogsért magatartás megszüntetését elíró, kötelezésrl szóló határozatot (8 db) hoztak. További 6 esetben - tekintettel arra, hogy ezek a vállalkozások nem minsültek kis- vagy középvállalkozásoknak - a jogsért magatartás további folytatásának megtiltása mellett a felügyelségek összesen Ft összeg fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki. Eljárási bírság kiszabását 1 esetben tartotta indokoltnak az adott területi felügyelség, amelynek összege Ft volt. Mivel más hatóság hatáskörébe tartozó jogsértés gyanúja merült fel, 2 ügyben áttételre került sor az illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságához, további 2 esetben pedig a Gazdasági Versenyhivatalhoz. 8. Összefoglalás Az utóbbi években egyre több magyar vásárló keresi a hazai összetevkbl, Magyarországon elállított élelmiszereket. Annak érdekében, hogy a fogyasztók megfelel és egységes tájékoztatást kapjanak a termékek magyar eredetét illeten, szükségessé vált az élelmiszerek jelölésén, megjelenítésén, illetve reklámozása során az élelmiszer- 5

7

8 1. számú melléklet FÜGGELÉK Az élelmiszerek származási helyével kapcsolatos megtéveszt kereskedelmi gyakorlatok kiszrése cím vizsgálatról készített összefoglaló jelentéshez Az ellenrzés alapját az alábbi jogszabályok képezték: a fogyasztóvédelemrl szóló évi CLV. törvény; a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. törvény; az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérl szóló évi XLVI. törvény; a kereskedelemrl szóló évi CLXIV. törvény; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény; az élelmiszer higiéniáról szóló Európai Parlament és Tanács 852/2004/EK rendelet; az élelmiszerjog általános elveirl és követelményeirl, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet; egyes önkéntes megkülönböztet megjelölések élelmiszereken történ használatáról szóló 74/2012. (VII. 25.) VM rendelet; a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirl szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet; a szabálysértésekrl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrl szóló évi II. törvény; a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet; az élelmiszerek jelölésérl szóló 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet.

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENRZÉSI FOSZTÁLY Iktatószám: Készítette: SEF-1160/2014 dr. Farkas Mária Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S A szálláshelyekkel kapcsolatos megtéveszt

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az elektronikus hírközlési szolgáltatók ellenőrzéséről Budapest, 2012. november N E M Z E T I F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I H A T Ó S Á G S Z O L G Á L T A T Á S - E L L E NŐ R

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az elektronikus kereskedelmi tevékenység jogszerűségének ellenőrzése, különös tekintettel a veszélyes termékek és a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok kiszűrésére Budapest, 2012.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról szóló 74/2012. (VII.25.) VM rendelet alkalmazásához

ÚTMUTATÓ. Az egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról szóló 74/2012. (VII.25.) VM rendelet alkalmazásához ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁSI FŐOSZTÁLY ÚTMUTATÓ Az egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról szóló 74/2012. (VII.25.) VM rendelet alkalmazásához 1. kiadás 2012. december

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S N E M Z E T I F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I H A T Ó S Á G S Z O L G Á L T A T Á S - E L L E Nİ R Z É S I FİOSZTÁLY Iktatószám: SEF-2217/2014 Témafelelıs: Majlinger Zsuzsanna dr. Somogyi András Ö S S

Részletesebben

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 3 éves (2007-2009) tevékenységéről szóló összefoglaló

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 3 éves (2007-2009) tevékenységéről szóló összefoglaló A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 3 éves (2007-2009) tevékenységéről szóló összefoglaló A jelentés adatai a kérdőív alábbi pontjaihoz tartoznak: 3.2.5 3.2.7 3.3.2 2007 év Dohánytermékek tiltott reklámozása

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/067/2013. Iktatószám: Vj/067-22/2013. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

tárgy: képvisel ői önálló indítvány helyen Tisztelt Elnök Úr!

tárgy: képvisel ői önálló indítvány helyen Tisztelt Elnök Úr! 04/11 2011 'JÉ. 13 03 FAX +36 1 441 4806 PARLAMENT ELNÖKE -+--+ IROMANY-NYILVANTARTO 2001/00 1 KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 2011 NOV. 0 4 Dr. Kövér László Úr az Országgyűlés elnöke

Részletesebben

A kereskedelmi tevékenység végzésének feltételei

A kereskedelmi tevékenység végzésének feltételei A kereskedelmi tevékenység végzésének feltételei Dr. Ádám Gabriella Katalin osztályvezető Hatósági és Jogi Főosztály Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2012. április 25. Eljárási jogosultság A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Vj/018/2013. Iktatószám: Akácia Pharma Kereskedelmi Kft. v é g z é s t.

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Vj/018/2013. Iktatószám: Akácia Pharma Kereskedelmi Kft. v é g z é s t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (061) 4728865, Fax: (061) 4728860 Ügyszám: Vj/018/2013. Iktatószám: Vj/01825/2013. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! ÍTÉLETET INDOKOLÁS

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! ÍTÉLETET INDOKOLÁS 16. K. 33. 430/2009/4. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Bíróság dr. Tálas K. József ügyvéd által képviselt ORO-TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Budapest) felperesnek dr. László Ildikó Katalin

Részletesebben

HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN

HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN DR. ORAVECZ MÁRTON elnök Sárváriné Lakatos Éva 2014. május 20. Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Genealógia (származástan) 74/2012.

Részletesebben

Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban

Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban Dr. Kispál Edit Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége 2014. Február 27. Jogszabály, hatálybalépés - 2013. évi V.

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/012-017/2011. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. S. A. ügyvéd (Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda) által képviselt Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. (Budapest) ellen

Részletesebben

F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I I R O D A

F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I I R O D A F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I I R O D A Ügyszám: VJ/11/2012. A Gazdasági Versenyhivatal a dr. H. B. ügyvéd által képviselt Négy Mancs - Alapítvány az Állatvédelemért eljárás alá vont ellen fogyasztókkal

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/015/2012. Iktatószám: Vj/015-107 /2012. Betekinthető! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

Íc g«t : 2012 JuN 2 5,

Íc g«t : 2012 JuN 2 5, Oíwagwyűlés Hivatala Íc g«t : 2012 JuN 2 5, 2012. évi... törvény a termékek piacfelügyeletér ől* Az Országgyűlés annak biztosítása érdekében, hogy a forgalomba hozatalra szánt és a má r forgalomban lév

Részletesebben

A NÉBIH szervezetének és feladatainak bemutatása és a hatósági ellenőrzések tapasztalatai

A NÉBIH szervezetének és feladatainak bemutatása és a hatósági ellenőrzések tapasztalatai A NÉBIH szervezetének és feladatainak bemutatása és a hatósági ellenőrzések tapasztalatai Dr. Pleva György igazgató NÉBIH, Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság múlt-jelen-jövő 2007 2011 2012

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-125-026/2010. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Cz. Cs. ügyvéd (Pécs) által képviselt Mecsek-Drog Termelı és Kereskedelmi Kft. (Pécsvárad) eljárás alá vont vállalkozás

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról 1 A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

1. melléklet a 33/2013. (V. 14.) VM rendelethez. Támogatási kérelem adattartalma. 1. Általános rendelkezések. 2. A tanúsító szervezet elismerése

1. melléklet a 33/2013. (V. 14.) VM rendelethez. Támogatási kérelem adattartalma. 1. Általános rendelkezések. 2. A tanúsító szervezet elismerése M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 76. szám 51203 1. melléklet a 33/2013. (V. 14.) VM rendelethez Támogatási kérelem adattartalma 1. A kérelmező adatai: Kérelmező neve Lakóhely (székhely) címe Levelezési

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/033/2013. Iktatószám: Vj/033-33/2013. Betekinthető! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

Iktatószám: Közzététel dátuma: 2015.02.17.

Iktatószám: Közzététel dátuma: 2015.02.17. Iktatószám: 36740/34-1/2015. ált Jogerő/határozathozatal dátuma: 2015. 02. 04 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. (1) bekezdés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Szám: 6089/2008-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a fogyasztóvédelemről szóló

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT Varga Ilona képviselő

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT Varga Ilona képviselő MjXo BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT Varga Ilona képviselő Készült a 2015.január 28. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: Varga Ilona ülésre Tárgy: Javaslat termékbemutatók szabályozására,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó BESZÁMOLÓ a fővárosi /megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási szakterületét érintő 2013. évi hatósági ellenőrzéseinek végrehajtásáról és az

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/127-022/2010. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró Versenytanácsa a Hidas Anna ügyvezetı igazgató által képviselt Aeroviva Utazási Szolgáltató Kft. (Budapest) eljárás alá vont

Részletesebben

Az élelmiszerbiztonsággal és a másodlagos élelmiszerellenőrzéssel kapcsolatos új szabályozás legfontosabb elemei, végrehajtásának gyakorlata

Az élelmiszerbiztonsággal és a másodlagos élelmiszerellenőrzéssel kapcsolatos új szabályozás legfontosabb elemei, végrehajtásának gyakorlata Az élelmiszerbiztonsággal és a másodlagos élelmiszerellenőrzéssel kapcsolatos új szabályozás legfontosabb elemei, végrehajtásának gyakorlata Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért

Részletesebben