Az ellenırzések helyszínei:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ellenırzések helyszínei:"

Átírás

1 Az ellenırzések helyszínei: I. Általános területi ellenırzések ÚTMUTATÓ a NAPSUGÁR 2008 akció Élelmiszerlánc-felügyeleti nyári kiemelt ellenőrzés végrehajtásához I./1. Élelmiszerforgalmazó és vendéglátóhelyek, méhészetek, sertés és baromfi vágóhidak. Kiemelten ellenırizendı termékek, egységek illetve létesítmények: hal és halászati termékek vendéglátás: éttermek, szállodák, kifızdék elıkészített húsok elıállítás, forgalmazás: szupermarketek jégkrémek, fagylaltok elıállítás, vendéglátás: közterületen árusítás palackozott ásványvizek, gyümölcsitalok, üdítıitalok elıállítás, forgalmazás: közterületen árusítás hidegkonyhai készítmények elıállítás, vendéglátás: éttermek, szállodák, kifızdék, kitelepülések cukrásztermékek elıállítás, vendéglátás: éttermek, szállodák, kifızdék, kitelepülések Méhészetekben a 70/2003 (VI.27.) FVM rendelet szerint végzett éves monitoring vizsgálatokba illeszkedıen a mézfelvásárlással kapcsolatos nyilvántartások, dokumentumok kiemelt ellenırzése a hatósági állatorvosok, illetve a hatósági állatorvosok által felügyelt méhegészségügyi felelısök által A sertés és baromfi vágóhidakon az állatok kábításának szakszerőségének, az állatvédelmi elıírások betartásának célzott ellenırzése Az ellenırzési akciónak része a kiemelt termékeknek megfelelı elıállítók, nagykereskedık ellenırzése az élelmiszerlánc más helyein végzett ellenırzéseken feltárt gyanú alapján, valamint bárhol feltárt hiányosság visszaellenırzése az akció 2. szakaszában az általános ellenırzéseken túl. Kiemelt célok az élelmiszer-ellenırzések során: Az ellenırzött egységre (forgalmazó hely, vendéglátóhely, elıállító) vonatkozóan: mőködési engedély megléte, abban foglaltakon kívüli más tevékenység végzése dolgozók egészségügyi alkalmasságának igazolása A forgalmazott illetve elıállított élelmiszer termékekre vonatkozóan: nyomonkövethetıség o származás/eredet (kereskedelmi kísérı okirat, azonosíthatóság a termékkel, mennyiségi egyezés) o mennyiségi nyomonkövetés: átvett-felhasznált/értékesített-készleten lévı mennyiség ellenırzése o adott vállalkozás esetében a nyomonkövethetıséget biztosító rendszer és eljárások (178/2002/EK rendelet 18. cikk) értékelése egy fiktív visszahívás lefolytatása lehetıségének vizsgálatával a láncban elıre és hátra irányban is (végsı fogyasztó részére értékesített termék esetén ebbe az irányba a nyomonkövethetıség biztosítása nem elıírás) 1

2 o saját megyében végzett lezárt nyomonkövetési vizsgálatot követıen azonosított más megyei illetékességő vállalkozónál (beszállító vagy vevı) illetékességbıl átadott és ott lefolytatott nyomonkövetési vizsgálat jelölés (magyarnyelvő, a magyar fogyasztók tájékoztatása, jogszabály szerinti megfelelıség) I./2. Súlyponti területek Balaton (koordináló megye: Somogy megye) Velencei-tó (koordináló megye: Fejér megye) Tisza-tó (koordináló megye: Jász-Nagykun-Szolnok megye) Budapest (koordináló megye: Fıváros és Pest megye) Ellenırzések gyakorisága, megoszlása II. Rendezvények II/1. Megyei rendezvények: II./2. Kiemelt rendezvények: Jelentések tartalmi követelményei A táblázatos jelentés Szöveges jelentés a tapasztalatokról, melyben a jegyzıkönyvek és a mellékletként kitöltendı adatgyőjtı lapok kiértékelése alapján térjenek ki az alábbi kérdésekre: hamisítások, egyéb feketegazdasággal összefüggı események jogszabály által lefedetlen területek jogsértések tendenciái (típusa, elıfordulás gyakorisága) a jogsértések okaként mely tényezık játszottak szerepet, jellemzı típusai - ellenırzött fél részérıl szakismeret hiánya - ellenırzött fél részérıl jogszabály ismeret hiánya - tájékoztatás elégtelensége - szociális helyzettel összefüggı okok - egyéb: ellenırzött fél oldaláról: könnyíthetı adminisztrációs terhek nyomonkövetési vizsgálatok eredményének összefoglalása, értékelése - az élelmiszerlánc egyes szereplıire jellemzı helyzet, tipikus hiányosságok - nyomonkövetési vizsgálat egy élelmiszerlánc részletben, mely két megye által került lefolytatásra (saját lezárt vizsgálat során azonosított, más megye illetékességébe tartozó beszállítónál/vevınél lefolytatott vizsgálatok) A második idıszak végén esedékes szöveges jelentésben a fentieken kívül ki kell térni: 2

3 az elvégzett hatósági munka megyei értékelésére (intézkedés hiánya, nem megfelelı szankció alkalmazása, hiányos vagy hibás jegyzıkönyv, határozat, stb.) a kiadott útmutató értékelése és konstruktív javaslatok tartalmi és szerkezeti változtatásokra, jelentési rendszerre az ellenırzést végzık és a megyei összesítést végzık véleményét is figyelembe véve. Az ellenırzési jegyzıkönyveket a fenti információk rögzítése és értékelése érdekében adatgyőjtı lappal kell kiegészíteni, a csatolt melléklet szerint. 3

4 Jelentések és határidık: Jelentési idıszak ÉTbI és ÁÁI részére küldési határidı 1. június 30. július 11. július óra 2. július 12. augusztus 25. augusztus óra Általános területi ellenırzések Minden megye a megadott formában és tartalommal a megadott jelentési határidıre el kell juttassa a jelentést az ÉTbI és az ÁÁI részére. A súlyponti területeken a koordináló megyék szakmai igazgatóságai (Jász-Nagykun-Szolnok megye, Fıváros és Pest megye, Fejér megye, a Balaton esetében Somogy megye és Veszprém megye) jelentik a saját és a részükre kirendelt munkatársak által végzett ellenırzések eredményeit is. Megyei rendezvények A megyei rendezvényekkel kapcsolatos ellenırzések jelentéseit a megadott táblázatos formában, külön a rendezvényekre vonatkozó szöveges jelentéssel az általános területi ellenırzésekkel egy idıben jelentési idıszakonként összesítve kell eljuttatni az ÉTbI részére. Kiemelt rendezvények A kiemelt rendezvények ellenırzésérıl készített jelentéseket a területileg illetékes megyéknek a rendezvény befejezését követı 2. munkanapon 10 óráig kell továbbítani az ÉTbI részére. Minden, az ÉTbI részére küldött jelentést elektronikusan és a feldolgozást lehetıvé tevı formában (a számszerő adatokat Excell, a szöveges jelentést Word formátumban) kell eljuttatni az központi címre. Az ÁÁI részére küldött jelentést szintén elektronikusan, a kiadott Excell formátumban a címre kell a fent megadott határidıkre elküldeni. Mellékletek az ellenırzésekhez: 1. MELLÉKLET Hal és halászati termékek ellenırzése a forgalmazásban Elıkészített húskészítmények ellenırzése 2. MELLÉKLET Palackozott ásványvíz, gyümölcsitalok és üdítıitalok ellenırzése 3. MELLÉKLET Vendéglátás ellenırzése ellenırzési listák: - szállodák, éttermek, kifızdék, kitelepülések ellenırzéséhez - jégkrémek, fagylaltok közterületen történı árusításának ellenırzéséhez 4. MELLÉKLET Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság feladatkörébe tartozó ellenırzések 5. MELLÉKLET A hatósági intézkedések, szankciók esetén alkalmazható jogszabályok 4

5 6. MELLÉKLET Mintavételi terv 7. MELLÉKLET 7a Adatgyőjtı lap a szöveges értékelı jelentéshez 7b Nyomonkövetési lap 5

Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató

Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató 2012. november 1/151 A helyi termelıi piacokra, mint a mozgó és/vagy ideiglenes elıállító- és forgalmazó helyekre vonatkozó követelmények jó higiéniai

Részletesebben

A NÉBIH szervezetének és feladatainak bemutatása és a hatósági ellenőrzések tapasztalatai

A NÉBIH szervezetének és feladatainak bemutatása és a hatósági ellenőrzések tapasztalatai A NÉBIH szervezetének és feladatainak bemutatása és a hatósági ellenőrzések tapasztalatai Dr. Pleva György igazgató NÉBIH, Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság múlt-jelen-jövő 2007 2011 2012

Részletesebben

Ú T M U T A T Ó. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére

Ú T M U T A T Ó. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére Ú T M U T A T Ó Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére A 2003. évi LXXXVI. törvény lehetıvé teszi a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek számára, hogy az

Részletesebben

Zöld Beruházási Rendszer Éves jelentés 2009

Zöld Beruházási Rendszer Éves jelentés 2009 Zöld Beruházási Rendszer Éves jelentés 2009 V3. 2010.04.30 Készítette: KvVM Fejlesztési Igazgatóság 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. ZBR általános bemutatása... 5 2.1. Az éves jelentés

Részletesebben

Minıségirányítási Kézikönyv

Minıségirányítási Kézikönyv MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 8800 Nagykanizsa, Csengery út 9. 8331 Sümeg, Árpád u. 31. 8945 Bak, Kossuth u. 2/A 2100 Gödöllı, Szabó Pál u. 28. Tel 93/500-500; Fax 93/500-501 Minıségirányítási Kézikönyv A

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/027-64/2010. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Réczicza White & Case LLp Ügyvédi Iroda által képviselt Nu Skin Eastern Europe Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Fegyvernek és Vidéki Körzeti Takarékszövetkezet PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Igazgatósága a 99/2011.(09.28.) számú határozattal elfogadta,

Részletesebben

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE 3/2.sz. melléklet SZABADI GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MERNYE BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készült: 2009.március 01. Jóváhagyva: 2009.március 01. Hatályos: 2009. március 01-tıl A szabályzat

Részletesebben

KISZOMBOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

KISZOMBOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KISZOMBOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Elfogadva a XI/4/2012. (12.19.) számú Igazgatósági határozat alapján. Tartalom I. Bevezetés... 3 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Helyi hı, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal címő pályázat

Részletesebben

Összefoglaló jelentés

Összefoglaló jelentés NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENRZÉSI FOSZTÁLY Iktatószám: Készítette: SEF-418/2014. Csengeri Éva Balogh Edina Összefoglaló jelentés Az élelmiszerek származási helyével kapcsolatos megtéveszt

Részletesebben

SZÁMVEVİI JELENTÉS. a Bátaszék Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó. 2007. november

SZÁMVEVİI JELENTÉS. a Bátaszék Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó. 2007. november Tervezet! TOLNA MEGYEI ELLENİRZÉSI IRODA - SZEKSZÁRD SZÁMVEVİI JELENTÉS a Bátaszék Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenırzésérıl 2007. november 3. Önkormányzati és Területi

Részletesebben

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl a Gyermekétkeztetési Alapítvány (1203 Budapest, Mária u. 3.) a továbbiakban GYEA, képviseletében eljár: Király Gábor - elnök, másrészrıl..........(név,

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Alapvetı rendelkezések 1. A szervezetre vonatkozó adatok 1. oldal 2. Az intézet feladatai 4. oldal II. Szervezeti felépítés 1. Az intézet szervezeti és irányítási rendje

Részletesebben

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére Keszthely Város Polgármestere 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-504, Fax.: 83/505-502 Szám: 1/1/57/2009. Napirend:. Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 1 Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

Az élelmiszerbiztonsággal és a másodlagos élelmiszerellenőrzéssel kapcsolatos új szabályozás legfontosabb elemei, végrehajtásának gyakorlata

Az élelmiszerbiztonsággal és a másodlagos élelmiszerellenőrzéssel kapcsolatos új szabályozás legfontosabb elemei, végrehajtásának gyakorlata Az élelmiszerbiztonsággal és a másodlagos élelmiszerellenőrzéssel kapcsolatos új szabályozás legfontosabb elemei, végrehajtásának gyakorlata Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért

Részletesebben

1991. évi XI. törvény. az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrıl. Az egészségügyi államigazgatási szerv feladatai

1991. évi XI. törvény. az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrıl. Az egészségügyi államigazgatási szerv feladatai 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrıl 1. (1) A közegészségügyi (különösen a környezet- és település-, élelmezés- és táplálkozás-, gyermek- és ifjúság-, munka- és sugáregészségügyi,

Részletesebben

163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet. a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól. Általános rendelkezések

163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet. a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól. Általános rendelkezések 163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. -ának (2) bekezdése 17. és 20. pontjában

Részletesebben

Jogszabálygyőjtemény (2011. június 30-án érvényes állapot)

Jogszabálygyőjtemény (2011. június 30-án érvényes állapot) Jogszabálygyőjtemény (2011. június 30-án érvényes állapot) Hazai jogszabályok Útmutató a jogszabálygyőjtemény használatához A jogszabályok száma és címe után megadott linkre kattintva elérhetjük a hatályos

Részletesebben

Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum. Regionális és Intézményi Kutatásetikai Bizottság Ügyrendje

Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum. Regionális és Intézményi Kutatásetikai Bizottság Ügyrendje 1 Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum. Regionális és Intézményi Kutatásetikai Bizottság Ügyrendje 2006 2 A bizottság hivatalos neve: Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Részletesebben

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Közbeszerzési Szabályzat célja:... 3 2. A Szabályzat hatálya:... 3 3. Alkalmazott fıbb jogszabályok... 3 4. Közbeszerzési alapelvek... 4 5. Közbeszerzési

Részletesebben

A Kétegyházai Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium

A Kétegyházai Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium A Kétegyházai Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.536/10/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya Az Országgyőlés az Alaptörvénybıl és a nemzetközi szerzıdésekbıl eredı feladatok teljesítése érdekében, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetı tüzek megelızése, a tőzeseteknél, a mőszaki mentéseknél

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA 6721 Szeged, Bocskai u. 14. A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Munkavédelmi, és tőzvédelmi feladatok, valamint munkahelyi

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ 1. kiadás Budapest 2012 ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Ez az útmutató a MgSzH koordinációjával, a hazai,

Részletesebben

/2008. (...) FVM rendelete. az állatgyógyászati termékekrıl

/2008. (...) FVM rendelete. az állatgyógyászati termékekrıl 1 Tervezet! A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2008. (...) FVM rendelete az állatgyógyászati termékekrıl Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben