2014. évi önkormányzati választásokkal kapcsolatos informatikai kérdések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. évi önkormányzati választásokkal kapcsolatos informatikai kérdések"

Átírás

1 Jegyzıi értekezlet szeptember évi önkormányzati választásokkal kapcsolatos informatikai kérdések Kocsis Tibor Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Informatikai Fıosztály fıosztályvezetı

2 Jogi háttér Módosított jogszabályi környezet: Magyarország Alaptörvénye évi L. törvény (Övjtv.) évi XXXVI. törvény (Ve.) évi CLXXIX. törvény (Nemzetiségek jogairól) évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 17/2013. (VII.17.) KIM rendelet a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetésérıl 4/2014. (VII.24.) IM rendelet a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról 2/2014. (VII.24.) IM rendelet Határidı/határnapos 5/2014. (VII.30.) IM rendelet a nemzetiségi Határidı/határnapos 3/2014. (VII.24.) IM rendelet pénzügyi rendelet A jogszabályi változások a teljes választási folyamatot meghatározzák 2

3 Nemzeti Választási Rendszer (NVR) A választások lebonyolítását támogató integrált informatikai rendszerben támogatott választási események: Önkormányzati képviselık, polgármesterek Nemzetiségi önkormányzati képviselık választása A két országos választás során már használt NVR továbbfejlesztése révén kialakított új funkciók segítik az irodai munkát. Megmaradnak a folyamatosan mőködı rendszerrészek: Központi névjegyzék kezelése Kérelem kezelések (nemzetiségi, szavazási segítség, adatletiltás) Felhasználó és illetékesség kezelés 3

4 Az NVR helyhatósági moduljának funkciói az elıkészítés idıszakában Szavazóköri névjegyzék kezelés; Szavazóköri névjegyzékhez tartozó kérelem kezelések ; Választás elıkészítés (VER); Értesítı készítés; Jelöltajánlás ellenırzés (JER); Ellátja a tájékoztatási feladatokat (VERTAJ); Szavazólap készítés támogatása (VER részeként) Névjegyzék nyomtatása 4

5 A HVI-hez érkezett kérelmek feldolgozása A levélben érkezett és személyesen leadott kérelmek rögzítése az alkalmazás felületén A helyben rögzített és az elektronikusan érkezett, elbírálásra váró kérelmek lekérdezhetık az alkalmazás felületén A kérelmek elbírálása automatikusan (hibátlan tételeknél), vagy a HVI-nél az alkalmazás felületén (ld. Laza azonosítás) Döntésrıl szóló iratok elkészítése, iktatás, postázás (beleértve a tértivevények kezelését is) a HVI-nél 5

6 Kérelemkezelés változásai nemzetiségi választópolgárként történı nyilván-tartással kapcsolatos kérelmek fogyatékossággal élı választópolgár segítéséhez kapcsolódó kérelmek személyes adatok kiadásának megtiltására irányuló kérelmek elbírálása a HVI-nél változott!!!! Laza azonosítás: ékezethiba, írásmódbeli eltérés, földrajzi név idegen nyelvő megjelölése, több utónév egyikének elhagyása, vagy más nyelven történı megadása esetén is elfogadható a kérelem! 6

7 Szavazóköri névjegyzék kezelése a választás kitőzését követıen került létrehozásra a HVI vezetıje kezeli az NVR-ben, továbbvezetése központi névjegyzék változásaival automatikusan a HVI vezetıje vagy megbízottja által szavazatszámláló bizottság tagja és jegyzıkönyvvezetıjének kérelme (online nem) átjelentkezéssel kapcsolatos kérelmek mozgóurna igénylésével összefüggı kérelmek alapján 7

8 Mozgóurnát igénylı választópolgárok jegyzéke a HVI vezetıje kezeli az NVR-ben jegyzékbe vétel szavazóköri névjegyzékben szereplı választópolgár kérelme alapján jegyzékbe vételkor automatikusan törlés a szavazóköri névjegyzékbıl továbbvezetés a központi névjegyzéken átvezetett, a jegyzék adattartalmát érintı változásokkal automatikusan a választópolgár kérelme alapján a szavazás napján a szavazatszámláló bizottsághoz benyújtott kérelem alapján 8

9 Értesítık elıállítása a szavazást megelızı 58. napon a szavazóköri névjegyzékben szereplık részére a névjegyzékbe vételrıl értesítı nyomtatása központilag a Braille írással készített értesítı és könnyített formában megírt tájékoztató is központilag kerül elıállításra továbbvezetés során értesítık elkészítése, értesítı pótlása az NVR-bıl a HVI-nél 9

10 Választás-elıkészítı rendszer (VER) A VER induló funkciói kitőzéskor szavazókörök kezelésével kapcsolatos funkciók jelölı szervezetek nyilvántartásának kezelése A VER következı funkciói jelölt- és listaajánlás-ellenırzés támogatása jelöltek és listák nyilvántartásának kezelése szavazólapok elıállításának és ellenırzésének (imprimálásának) támogatása (központi nyomdai kapcsolattal) szavazatösszesítı rendszer mőködéséhez szükséges adatok biztosítása a kapcsolódó (Választási ügyviteli (VÜR), pénzügyi (VPIR), logisztikai (VLOG)) rendszerek adatokkal való ellátása 10

11 Ajánlás ellenırzés Ajánlóív igénylése, nyomtatása, szigorú ellenırzés, beleértve az összeférhetetlenség ellenırzését Ajánlás ellenırzés (rögzítés, statisztika) Ajánlóív visszavétel (kézi, scannelt, vonalkódolvasó) Bírság határozatok támogatása 11

12 Szavazólap készítés támogatása Adatok ellenırzése VER-ben Választástípusonként külön szavazólap ellenırzı listákkal Imprimálás Szavazólap minták letöltése a VER-bıl Imprimálás eredményének rögzítése Imprimálás folyamatának követése (VIR) VER konzisztencia Ellenırzı listák 12

13 Választás napját megelızı feladatok Névjegyzék zárás Az idıben beérkezett kérelmet teljes körő feldolgozása Központi átvezetések (SZL, NESZA), konzisztencia vizsgálatok HVI szinten a névjegyzék lezárása Nyomtatás Választásnapi szavazóköri névjegyzékek nyomtatása, beleértve a nemzetiségi névjegyzékek nyomtatását A sikeres nyomtatás visszaigazolása Hitelesítés A kinyomtatott névjegyzékek hitelesítése A hitelesítés visszaigazolása A teljes folyamat nyomon követése (VIR) Biankó szavazóköri jegyzıkönyvek nyomtatása NVR-bıl Az azonosító és a jelölt-, lista adatok elıre kitöltöttek lesznek 13

14 Választásnapi feladatok napközben Részvételi adatok jelentése Jelentési idıpontok: 7:00, 9:00, 11:00,13:00, 15:00, 17:30 Önkormányzati és nemzetiségi választásra egyaránt, közös menüpontban Szavazókörönként egy jelentés (azaz több nemzetiség esetén egyben) Rendkívüli események kezelése Önkormányzati és nemzetiségi választásra közös menüpontban 14

15 Választásnapi feladatok 19 órát követıen Szavazóköri és települési eredmény jegyzıkönyvi adatok rögzítése Egy szavazókörös településen a polgármesteri és egyéni listás szavazóköri jegyzıkönyv egybıl eredményjegyzıkönyvet is keletkeztet (képzett jegyzıkönyv) Eredményjegyzıkönyvek Nyomdától kapott biankók és a számított eredmény jegyzıkönyvek felhasználásával Nemzetiségi jegyzıkönyvek rögzítése Települési nemzetiségi önkormányzati választás jegyzıkönyvei a többi helyi választással azonos módon, egy menüpontban A területi és országos nemzetiségi önkormányzati választás jegyzıkönyvei (Szavazóköri jegyzıkönyv, Jegyzıkönyv a megjelentekrıl, Szavazatszámlálásos jegyzıkönyv) külön fımenüpontban Eredmény jegyzıkönyvek minden esetben külön fımenüpontban Feldolgozás elırehaladásának ellenırzése, szolgáltatások VIR, eredményszámításhoz szükséges számítási segédlisták, Excel állományok, statisztikák, stb. A területi és országos nemzetiségi önkormányzati választások külön 15 fımenüpontban

16 Választás napját követı feladatok Nyilatkozat rögzítése mandátum elfogadásról (kerületi és fıvárosi kompenzációs lista) Nyilatkozat köteles személyek listája NVR-bıl Ellenırzés Az eredmény jegyzıkönyvek rögzítésének feltétele az ellenırzött szavazóköri jegyzıkönyv! A szavazóköri jegyzıkönyvek ellenırzése az eredmény megállapítás helyén (kivétel az országos nemzetiségi választás) Fıvárosban ellenırizni kell a polgármester választás eredmény jegyzıkönyveit Jogorvoslatok kezelése 16

17 Ajánlásellenırzés Választás típus Jelöltek száma Igényelt ívek Hiányzó ívek Rögzített ívek Küszöb alatt Küszöb felett Egyéni listás Egyéni választókerületi Polgármester Települési nemzetiségi Megyei közgyűlés Területi nemzetiségi Összesen:

18 Jelölések és választók száma Jelölések száma Választás típus Érvényes Érvénytelen lakosságszám Választók száma kitűzéskor Képviselők száma Egyéni listás Egyéni választókerületi Polgármester Települési nemzetiségi Megyei közgyűlés Területi nemzetiségi Összesen:

19 Nemzetiség Kitűzött Választás Nemzetiségi választás Választók száma Megtartható Elmarad Népszám. Kitűzéskor Jelenleg Települési képviselők száma Területi képviselők száma Bolgár Görög Horvát Lengyel Német Örmény Roma Román Ruszin Szerb Szlovák Szlovén Ukrán Összesen:

20 Köszönöm megtisztelı figyelmüket! 20

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 197. SEGÉDLET

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 197. SEGÉDLET VÁLASZTÁSI FÜZETEK 197. SEGÉDLET a helyi választási irodák vezetői részére a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásainak lebonyolításához NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA VÁLASZTÁSI

Részletesebben

Időközi helyi önkormányzati választás

Időközi helyi önkormányzati választás 1. melléklet a 18/2013. (VII. 17.) KIM rendelethez Időközi helyi önkormányzati választás Tételek és normatívák Kód Jogcím Normatíva (Ft) HELYI, TELEPÜLÉSI KIADÁSOK 1. Dologi kiadások 1.01. Hirdetmény és

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera. HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.hu Helyi Választási Bizottság 21/2014.(X. 12.) sz. határozata

Részletesebben

18/2013. (VII. 17.) KIM rendelet

18/2013. (VII. 17.) KIM rendelet 18/2013. (VII. 17.) KIM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 17., szerda Tartalomjegyzék 36/2013. (VII. 17.) BM rendelet A zárt célú elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletével

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal. Igazgatási és Okmányirodájának. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011.

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal. Igazgatási és Okmányirodájának. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011. BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Okmányirodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl 2011. szeptember 2 A Képviselı-testület 2011. évi munkatervében foglaltak szerint az Igazgatási

Részletesebben

Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére

Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére I. Jelölő szervezetek nyilvántartásba vétele 1.) Azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 218. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 218. szám MAGYAR KÖZLÖNY 218. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 23., hétfő Tartalomjegyzék 2013. évi CCXXXVIII. törvény A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint

Részletesebben

Közzétételi Szabályzat S Z A B Á L Y Z A T

Közzétételi Szabályzat S Z A B Á L Y Z A T 1/28. oldal S Z A B Á L Y Z A T a közérdekő adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjérıl és a közérdekő adatok közzétételének rendjérıl a VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelısségő

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Örömmel nyújtom át Önöknek ezt a nemében egyedülálló és a szakmai felkészülés szempontjából meghatározó kiadványt, amely a választási igazgatás elmúlt 15 évének jelentős mérföldköve.

Részletesebben

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 181. TÁJÉKOZTATÓ a jelöltek és jelölő szervezetek részére az országgyűlési képviselők 2014. évi választásához

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 181. TÁJÉKOZTATÓ a jelöltek és jelölő szervezetek részére az országgyűlési képviselők 2014. évi választásához VÁLASZTÁSI FÜZETEK 181. TÁJÉKOZTATÓ a jelöltek és jelölő szervezetek részére az országgyűlési képviselők 2014. évi választásához NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA VÁLASZTÁSI FÜZETEK 181. TÁJÉKOZTATÓ a jelöltek

Részletesebben

Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok)

Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok) Rendezvényszervezés (konferenciák) Protokoll események szervezése Kitüntetések, díjátadások Delegációk fogadása Hivatalos delegáció kiutazása Téma meghatározása) Elıadók felkérése Meghívottak listájának

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések 1 RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Formázott: Balra

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 1 BESZÁMOLÓ a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 2 Tisztelt Képviselı-testület! Az Országgyőlés 2011. december 19 én

Részletesebben

Királyhegyes és Kövegy Községi Önkormányzatok Körjegyzıségi Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Királyhegyes és Kövegy Községi Önkormányzatok Körjegyzıségi Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Királyhegyes és Kövegy Községi Önkormányzatok Körjegyzıségi Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Királyhegyes és Kövegy Községi Önkormányzatok Képviselı-testületei a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 95/2014. (X. 18.) TVB határozata V. A. A. által benyújtott fellebbezés tárgyában

Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 95/2014. (X. 18.) TVB határozata V. A. A. által benyújtott fellebbezés tárgyában Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 95/2014. (X. 18.) TVB határozata V. A. A. által benyújtott fellebbezés tárgyában 95/2014. (X. 18.) TVB. H A T Á R O Z A T A Bács-Kiskun Megyei Területi

Részletesebben

Bevezetı. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Bevezetı. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának 7/1999.(05.12.)sz. rendelete egységes szerkezetben a módosítására kiadott 8/2003. (04.26.), 16/2003.(11.03.), 13/2006. (X. 18.), 4/2007. (III. 08.), 4/2008. (III.

Részletesebben

1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetık I. Közzétételi egység: Elérhetıségi adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetık I. Közzétételi egység: Elérhetıségi adatok 1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetık I. Közzétételi egység: Elérhetıségi adatok Á L T A L Á N O S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A 1. melléket és az adatfelelısök jegyzéke

Részletesebben

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG DDRFÜ Nonprofit Kft. SZMSZ 2014. DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.07.15. Tartalom I. Általános

Részletesebben

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról 1. I.

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról 1. I. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról 1 I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Hatáskör és illetékesség 1. (1) Az e törvényben meghatározott szervezeteket,

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 205. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 205. szám MAGYAR KÖZLÖNY 205. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 10., kedd Tartalomjegyzék 2013. évi CCVII. törvény Egyes törvényeknek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról 84230

Részletesebben

25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás

25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás a minısítıi jogkör átruházásáról, a minısített adat védelmével kapcsolatos szakirányítási tevékenységrıl, valamint a személyi és adminisztratív biztonsági intézkedések

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŐ ADATOK ELEKTRONIKUS KÖZZÉTÉTELÉNEK RENDJÉRİL. Magyar Televízió Közalapítvány

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŐ ADATOK ELEKTRONIKUS KÖZZÉTÉTELÉNEK RENDJÉRİL. Magyar Televízió Közalapítvány TKT-276/2008/I/4 SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŐ ADATOK ELEKTRONIKUS KÖZZÉTÉTELÉNEK RENDJÉRİL Magyar Televízió Közalapítvány 2008. április 2. A Magyar Televízió Közalapítvány Szabályzata A Magyar Televízió Közalapítvány

Részletesebben

2013. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 14-én megtartott rendes ülésérıl készült

2013. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 14-én megtartott rendes ülésérıl készült 2013. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-én megtartott rendes ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára Folyamat adatbázis Gödöllı Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...10 I Ügymenet és folyamatleírások...11 I.1 Dokumentumok kezelése...11 I.1.1 A dokumentumkezelés folyamatleírása...11

Részletesebben

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2014.(XI. 19.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Esztergom

Részletesebben

Önkormányzati választás Diósjenőn A választás végeredménye

Önkormányzati választás Diósjenőn A választás végeredménye sorszám a jelölt neve Önkormányzati választás Diósjenőn A választás végeredménye jelölő szervezet(ek) önkormányzati képviselőválasztás roma kisebbségi önkormányzat választás kapott érvényes szavazat 2

Részletesebben