Szerző: Bajner Mária Lektor: TÁMOP A/1-11/ INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerző: Bajner Mária Lektor: TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS"

Átírás

1 Manipuláció és meggyőzés Szerző: Bajner Mária Lektor:

2 Bevezető Ebben az elektronikus tananyagban ön megismerkedhet a manipuláció és a meggyőzés történelmi gyökereivel, a két retorikai eszköz gyakorlati alkalmazásával, a reklámban és a médiában betöltött szerepével. Nyelvészeti és szociológiai megközelítés alapfogalmait tisztázzuk, miközben esettanulmányokon keresztül bemutatásra kerül a médiahatás-befogadás, valamint a befolyásolhatóság és a meggyőzhetőség kritériuma, jellemzőinek feltárása. Az angol nyelvű szöveg - az idegennyelvi kompetenciák fejlesztésén túl az interkulturális összefüggésekre igyekszik rámutatni. Előfordul, hogy az amúgy lefordított, magyar nyelven is elérhető szövegek eredetijére történik hivatkozás, ennek célja a szaknyelv népszerűsítése.

3 1. Bevezetés 1.1 Retorikai gyökerek 1.2 Platon a blogíró fejével 2. Meggyőzés 2.1 Fogalmak, Definíciók 3. Meggyőzés, Befolyásolás 3.1 A meggyőzés fajtái Tartalom 3.2 Befolyásolhatóság, eggyőzhetőség 4. Manipuláció 4.1 Fogaljma, Definíciók 4.2 Manipuláció és/vagy meggyőzés 4.3 Esettanulmány 5. Manipuláció és média 5.1 The Medium is the Message 5.2 Médiahatás- befogadáselmélet 6. Angol nyelvi anyagok 7. Források Jelmagyarázat

4 1. Bevezetés 1.1 Retorikai gyökerek

5 A meggyőzés gyökerei visszanyúlnak a klasszikus retorikai iskolákba (kr.e. V-VI. sz.), ahol a rétorok (Platón, Arisztotelész, Cicero) használták a közéletben a meggyőzés eszközeit. Arisztotelész három kategóriába sorolja a meggyőzés eszközeit a Rétorika c. művében: ethosz pátosz logosz. Első látásra szokatlan a klasszikus retorikai műfajt egy 21. századi, informális közösségi blogbejegyzésen keresztül vitaindításra használni, mégis megpróbálkozunk vele, mivel arra kívánjuk felhívni a figyelmet, hogy: Ez egy örökzöld téma, amelynek (gyakorlati) jelentősége beépül a mindennapjainkba A kommunikációs csatornák változnak, de az elméleti alapok még mindig érvényesek

6 1.2 Platon a blogíró fejével

7 Olvassuk el Lincoln Mullen blogbejegyzését. (Angol nyelvű szöveg) A blogíró az ethoszt, az erkölcsös magatartást a páthosz és logosz elé helyezi, megfelelő érvekkel alátámasztva véleményét. Egyetért-e ezzel a sorrenddel? Válaszát egy (hasonló) blogban fejtse ki!

8 2. Meggyőzés

9 2.1 Fogalmak, definíciók

10 Mi a meggyőzés? Hatékony érvelés ( jó példái a szónoki szövegek) A valóság sajátos értelmezése, a meggyőző szándékainak megfelelően A meggyőző a megfelelő stratégiát használja (cél és befogadó függvényében) Befolyásolás, ennek mindkét fél tudatában van Meggyőzés vagy rábeszélés? A rábeszélés során a befogadó (meggyőzött) érveit, véleményét (ha van ilyen) elsöpri a meggyőző véleménye A meggyőzésnél a befogadó aktívabb Látszólag mindkét fél (leginkább a befogadó) érdekét szolgálja A meggyőzés valódi célja nyílt (a rábeszélésnél lehet nyílt)

11 A meggyőzés Szabó István definícióját követve a tudat átszervezése, valamely nézet, elv elfogadtatása, illetve még meglevő hibás álláspont, beidegződés megváltoztatása; főként racionális és intellektuális momentumokra építő, kommunikálás útján végbemenő pszichikus ráhatás (Szabó 1998: 68). 1 Eredményét azonban egyéb elemek is meghatározhatják. A meggyőzés eredménye értelmi beállításon és tudatosuláson, továbbá érzelmi azonosuláson alapuló meggyőződés: attitűd, vélemény, és álláspontváltozás. A meggyőzésre McGuire 2 mozzanatból, a figyelemből, a megértésből, az elfogadásból, a megtartásból és a viselkedésből álló folyamatmodellt állított fel. 1 Dr. Szabó István Bevezetés a szociálpszichológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. 2 McGuire, W. (2001). Makacs nézetek és a meggyőzés dinamikája. In: Szociálpszichológia (2002). Osiris: Budapest. ( ).

12 Aronson A társas lény (1972) 1 című könyvében a meggyőzés szociálpszichológiai trükkjeit, technikáit érzékelteti sok példával, közérthetően. Petty és Cacioppo (1981) 2 a meggyőzés sikerességének értékelésében felhívják a figyelmet az önmeggyőzésre, a meggyőző szöveg értékelésére, amit a befogadó saját értékelése, attitűdje befolyásol. A meggyőzés központi és periferális útjai (1986) 3 című könyvükben a közvetett kényszerítés, a küszöb alatti ingerek jelentőségére mutatnak rá, olyan helyzetekre, ahol a befolyásolt nincs tudatában a befolyásolásnak. 1 Aronson, Elliot The Social Animal [A társas lény]. Macmillan: London. 2 Petty, R. E., & Cacioppo, J. T. (1981). Attitudes and Persuasion: Classic and Contemporary Approaches. Dubuque, IA: Wm. C. Brown 3 Petty, R. E., & Cacioppo, J. T. (1986). Communication and persuasion: Central and peripheral routes to attitude change. New York: Springer-Verlag.

13 Paul Grice A társalgás logikájában (1975) 1 együttműködési alapelvre (cooperative principle) hívja fel a figyelmet, és a kommunikatív viselkedés maximáit (minőség, mennyiség, relevancia, módmaxima) különbözteti meg. Kiemelt fontosságot kap az alaptétel, miszerint: Do not say what you believe to be false (Ne mondj olyasmit, amiről úgy hiszed, hogy hamis) A Grice-i maximák: Be true; Be brief; Be clear; Be relevant. Bővebben magyarul: Árvay A beszédaktusok tágabb és szűkebb értelemben vett beszélői szándékokat közvetítenek. Searle a beszédaktusok beszélői szándékai között lévő különbséget az illokúciós lényeg és illokúciós erő fogalmának segítségével ragadja meg. 1 Grice, H.P. (1975). Logic and conversation [A társalgás logikája] In Cole, P. & Morgan, J. (eds.) Syntax and Semantics, Volume 3. New York: Academic Press. pp Árvay Anett. (2007). A manipuláció és a meggyőzés pragmatikája a magyar reklámszövegekben.

14 3. Meggyőzés, Befolyásolás

15 3.1 A meggyőzés fajtái

16 A meggyőzésnek alapvetően két fajtája van: közvetlen és közvetett, vagy másképpen központi és periferikus. Közvetlen (központi) meggyőzés A meggyőző a szóban forgó témával kapcsolatos lényegi információkra válaszol. A meggyőzés központi útja (vagy főútja) szerint az üzenet vevői számottevő időt és energiát fordítanak az üzenet tartalmának kiértékelésére. Ezt az információt tartalmazhatja maga a meggyőző közlés, pl. reklám, de lehet a vásárló (befogadó) előzetes tudásának része is. Közvetett (periferikus) A meggyőzés perifériális útján az egyén a közlésnek nem a tartalmi jegyeire reagál. A meggyőzés periferikus útját (vagy mellékútja) járva az üzenet vevője nem értékeli részletekbe menően a kapott információkat. Petty ezt a jelenséget az elaboráció alacsony szintjének nevezi, okai között motivációs vagy képességekben rejlő tényezők egyaránt szerepelnek. 1 Forrás: 1 Richard E. Petty-John T. Cacioppo Communication and Persuasion. Springer-Verlag: New York.

17 Key (1972) a reklámhatást vizsgálja, és megállapítja, hogy a reklámok azáltal hatnak, hogy a tudatos meggyőző üzenet mögé bújva elrejtik a tudat küszöbe alatt ható valódi, befolyásoló üzenetet (Árvay 2007) Howard és Kerin (1994) a diskurzus befolyásoló erejét vizsgálják, különös tekintettel a retorikai kérdés és az érvelés sorrendjének hatásosságára.

18 3.2 Befolyásolhatóság, meggyőzhetőség

19 A befolyásolhatóságon azt értjük, hogy az egyén mennyire hozzáférhető a hatás (közlés) számára. A befolyásolt-tudatában a befolyásoló szándékának-saját döntése alapján változtat, vagy nem változtat a viselkedésén, attitűdjén. Ugyanannak a dolognak a két oldaláról van szó: aki befolyásolható, azt meggyőzni is könnyebb, aki pedig hajlandónak mutatkozik a saját véleménye megváltoztatására, az könnyebben befolyásolható. A befolyásolhatóságot tekintve igen nagy egyéni eltérésekkel találkozhatunk.

20 A közlés végül is eredményes lesz-e vagy sem, az döntően mégis az egyénben ható tényezőktől függ, melyek az alábbiak Az egyén szelektív magatartása, vagyis az, hogy egyáltalán engedi-e hatni a közlést Az egyénben ható tényező az ún. motivációs ellenállás. Az egyén a kialakult egyensúlyhiányt különböző mechanizmusokkal, legfőképpen tagadással, megtámogatással és differenciálással igyekszik feloldani. A tagadással letagadja, vagy pedig kimagyarázza az összefüggés előjelét pl. a sportolással, mozgással kapcsolatban pozitívan értékeli a mozgásszegény életmódot, és negatívan az aktív sportot. A megtámogatással még erősebbé teszi az egyik objektumot vagyis kiegyensúlyozott jelleggel további objektumokat kapcsolja össze pl. úgy, hogy a sportolást (futás, futball) izületekre ártalmasnak mondja ki. A differenciálással pedig úgy állítja helyre az egyensúlyt, hogy az egymással negatív módon összefüggő elemeket élesen elkülöníti (kimondja, hogy lehet füstszűrős cigarettát is szívni, ami megvéd a tüdőráktól).

21 A szociális befolyásolással kiváltott reagálás módoknak Herbert Kelman 3 változatát különböztette meg: 1. engedelmességet (behódolást) 2. azonosulást (identifikációt) 3. belsővé tételt (interiorizáció) 1 1 Herbert C. Kelman, A szociális befolyásolás három folyamata (1977). In: Lengyel Zsuzsanna: Szociálpszichológia. Osiris. Budapest

22 1 engedelmességről akkor beszélünk, amikor az egyén nem ért egyet a befolyásolás tárgyával, mégis úgy nyilatkozik meg, ahogyan azt az adott szituációban tőle elvárják. Tehát látszatviselkedést produkál. Az engedelmességet azért nevezik másképpen behódolásnak is. Vannak olyan emberek, akik minden helyzetben kényszerűen igyekeznek azt mondani, amit várnak tőlük, hogy közvetlenül és azonnal kedvező reakciót váltsanak ki a másik emberből. 2 azonosulás esetén az egyén azért tesz magáévá valamely más személytől származó viselkedés vagy véleménybeli elvárást, mert ez kielégítő önmeghatározó viszonyt jelent az illető személlyel vagy csoporttal. Az azonosulás különböző formákat ölthet. Felveheti klasszikus alakját, kölcsönös szerepviszonylat alakját is öltheti pl. az ember a csoport valamely hagyományát veszi át. 3 interiorizáció során az egyén azért enged a befolyásnak, mert az abban foglalt elvárás alapvetően egybevág saját értékrendszerével. Az interiorizációt eredményező elvárások valamilyen módón mindig összefonódnak az egyén már meglévő értékeivel, és fokozatosan függetlenednek el a külső forrástól.

23 4. Manipuláció

24 4.1 Fogalma, Definíciók

25 A manipuláció megváltozott, vagy módosított cselekvésre késztető befolyásolás, a meggyőzés látszatát keltve A manipuláló szándék rejtett, a konvencionális jelentésből nem mindig felismerhető, nem egyértelműen kikövetkeztethető Történhet közvetlenül,vagy közvetve (kommunikációs közeg, pl. médián keresztül) A befogadó (meggyőzött) előtt rejtve marad(hat) a manipuláció valódi célja Látszólag a manipulált érdekében történik, az ő javát szolgálja Erőszakos, érzelmi alapú ráhatás, nem egyenes, nyílt érvrendszer mentén

26 Kommunikatív stratégia A kommunikációs stratégiai cselekvés során az üzenet közlője az illokúciós aktus során a befogadóban olyan perlokúciós hatásokat vált ki, amelynek következtében a befogadóban a közlő szándéka szerinti (érzelmi, gondolati, ok-okozati, intencionális, stb.) attitűd alakul ki. A befogadó a perlokúciós hatás alatt tesz vagy nem tesz meg valamit. (Terestyéni 152). Akkor nevezhető az ilyen cselekvés sikeresnek, ha a perlokúciós szándék a közlő céljai szerint alakul, és a befogadó az ő szándékai szerint cselekszik. A stratégiai cselekvés siker nem a konvencióknak megfelelően alakul, hanem nagy részben azon múlik, hogy a kommunikációs partnerek mennyire ismerik egymás szándékát.

27 A kommunikatív szándék megvalósulási zavarai Akkor következik be zavar a stratégiai szándékok megvalósulásában, ha: a) befogadó félreismeri a perlokúciós szándékot (pl. jóhiszemű akkor, amikor gyanakvónak kellene lennie, és fordítva) b) közlő nem a megfelelő információval látja el a befogadót (túl sok, túl kevés, nem odaillő, stb.)

28 4.2 Manipuláció és/vagy meggyőzés

29 A manipuláció etikátlan meggyőzés, amennyiben érdekérvényesítő, mesterkedő hatású Mesterkedő, és romboló, mivel az áldozatok nem veszik észre, hogy manipulálják őket, hisz mindez nem direkt módon történik (pl. szakkifejezések, idegen szavak indokolatlan használata) Minden manipuláció meggyőzés, de nem minden meggyőzés manipuláció Minden sikeres manipuláció olyan meggyőzés, amelyből a manipulálónak előnye származik, miközben a meggyőzés látszólag a meggyőzött érdekeit helyezi előtérbe Mindkettőnél használnak érvelő, bizonyító, rábeszélő technikákat (csúsztatás, logikai furfang, hirtelen témaváltás)

30 Sikeres manipuláció ismérvei a) A manipulatív szándék, stratégia megléte b) Cél meghatározása: egy adott vélemény eljuttatása, elfogadtatása, függetlenül a befogadó szándékától c) Nem az együttműködő kommunikáció szabályait követi d) A befogadó elhiszi, elfogadja, igaznak tartja a közlést, és nem veszi észre, hogy az együttműködési stratégia sérül

31 Síklaki István felfogásában manipuláció esetén a manipulált nincs tudatában a befolyásoló szándéknak. A manipulátor használhatja mind a rábeszélés érzelmeket kiváltó stratégiáit, mind a meggyőzés logikai érvelését, gondoljunk csak a szülő-gyermek, tanár-diák viszonyból származó, a gyermek vagy a diák érdekét szolgáló manipulatív stragégiákra. 1 Ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy Az érzelmek előtérbe helyezése az érvekkel szemben, a túlzott hatáskeltés könnyen átválthat demagógiába. 2 1 Síklaki, I A meggyőzés pszichológiája. Budapest: Tankönyvkiadó. 2 A demagógia egy olyan szónoki attitűd, amit a hallgatók konkrét cél érdekében történő érzelmi manipulációja jellemez. A demagógiára jellemző a dolgok egyoldalú megközelítése, a túlzások, a hangzatos szólamok használata, az érzelmekre, gyakran a legnemesebb értékekre való hivatkozás. A politika csak ritkán mentes a demagógiától.

32 Árvay Anett Manipulatív érvelés írott reklámokban c. tanulmányában Breton-ra hivatkozik, 1 aki szerint a manipuláció erőszakos, és kényszerítő cselekedet. A reklámokról szólva kiemeli, hogy a tájékoztató, érvelő reklámok napjainkban kisebbségbe kerültek, a reklámok többsége tartalmaz manipulatív megnyilatkozásokat, mert a hagyományos információk, érvek nem elég hatásosak ahhoz, hogy megváltoztassák a potenciális vásárlók magatartását (Árvay 2007) 2. Az említett tanulmányban a szerző felhívja a figyelmet arra a jelenségre, amelynek során a manipulációt egyöntetűen negatív színben tüntetik fel, holott léteznek olyan szituációk, amelyekben a manipuláció jó célt szolgál, sőt éppen a manipulált egyén érdekében történik (pl. pszichoterápiás kezelések során). 1 Breton, P A manipulált beszéd. Budapest: Helikon 2 Árvay Anett Manipulatív érvelés írott reklámokban. MTA Nyelvtudományi Intézet. Budapest.

33 Gyűjtsünk vásárlás-ösztönző reklámszövegeket, hirdetéseket, amelyekben tetten érhető a manipuláció (idilli képek, leegyszerűsített grafikonok, tudományos eredmények, apró betűs fizetési feltételek, stb.) Vizsgáljuk meg a diákhitelt népszerűsítő kampányt. Mi az apró betűs részlet szerepe?

34 Audió anyag a reklámról 4bd7-aae d45&v=1&b=3&w=&pkg=&port=DownloadPage Ahogy azt a korábbiakban említettük, a manipulatív kommunikáción esetén a manipuláló fél a partnerének átad bizonyos információt, a többi információt háttérbe szorítva, a fontosnak tartott üzenetet a többi fölé pozícionálva. A reklámhatást különböző aspektusának kissé bonyolultabb, kiterjedtebb vizsgálatára az alábbi tanulmányokban (is) találunk példát: Fehér Katalin: Reklámhatás, problémamegoldás, intencionalitás. Médiakutató ősz Hammer Ferenc: Üzenet a képek között. Médiakutató tavasz

35 Egy Ön által is ismert közismert filmben / sorozatban mutassa be / érjen tetten néhány marketing manipulációs technikát! (pl. product placement, sztereotipiák, fogyasztóközpontúság) Rudolf P. Kapitány I. Üvegtigris (2001) Herendi G. Valami Amerika (2002)

36 4.3 Esettanulmány

37 A személyes eladás során a vásárló meggyőzése, befolyásolása, az értékesítő kulcskompetenciái körébe tartozik. Az alábbi, interneten fellelhető oktatóanyag hasonlóan a hogyan győzzük meg módszertani könyvek tucatjaihoz kész recepttel szolgál a megfelelő kommunikációs technika elsajátításához. FELADAT Keressük meg a szövegben a a) rábeszélési b) meggyőzési c) manipulatív technikákat. Mely ponton vannak átfedések? Etikusnak nevezhető-e mindez a munkáját végző értékesítő szempontjából? Mit teszünk az etikus rábeszélés érdekében? Hogyan (milyen eszközökkel) sikerül mindezt elérni? Mit lehet (mit kell) fejleszteni? Hol húzódnak az etikus rábeszélés határai? A jó eladó a meggyőzés mely eszközeit használja? Mi történik, mire eljutunk a vásárlásig? A logosz, a páthosz, vagy az ethosz az uralkodó?

38 5. Manipuláció és média

39 5. 1 The medium is the message (A médium az üzenet maga)

40 A manipuláció a modern élet velejárója, a hatékony marketing- és politikai kommunikáció eszköze. A médiatermékek direkt vagy indirekt közvetítésével. a mindent elárasztó reklámok és hirdetések célközönsége vagyunk. A média több, mint közvetítő csatorna, a média McLuhan enigmatikus paradoxonában maga az üzenet: the medium is the message 1 Ahhoz, hogy megértsük, milyen szerepe van a médiának a befogadó befolyásolásában, a kijelentés mindkét oldalát meg kell vizsgálni, mind a médium mind az üzenet jelentése szempontjából. McLuhan a tartalom helyett a médiumnak tulajdonít főszerepet. Szerinte a médiumnak van elsődlegesen társadalmat befolyásoló szerepe, nemcsak az általa közvetített tartalom, hanem a médium jellegzetessége miatt is. 1 McLuhan, Marshall. Understanding Media: The Extensions of Man. New York: McGraw Hill, 1964.

41 McLuhan az üzenetben elsősorban a változást látja, azt a módot, ahogy a tartalmat egy új innovációs eszköz segítségével megismerjük. Ez alapján egy bűnesetről szóló híradás nem magáról az új történetről szól elsősorban, hanem a bűnözéshez, vagy a félelemhez köthető megváltozott közvélekedésről. McLuhan üzenete azt mondja, hogy mindig nézzünk a nyilvánvaló MÖGÉ, és keressük a technikai fejlődéssel előhívott (felgyorsított vagy kiterjesztett) nem nyilvánvaló változásokat vagy hatásokat. Ami a médiumot illeti, McLuhan értelmezése szerint a médium saját magunk kiterjesztése "any extension of ourselves." Mint ahogy a kalapács a kiterjesztett kar, és a kerék a kiterjesztett láb, a médium ugyanúgy a kiterjesztett tudat. A kiterjesztés segítségével többre vagyunk képesek,mint anélkül: a nyelv médiuma kiterjeszti a gondolatainkat mások irányába. A médium a test és a gondolatok kiterjesztésének segítségével képes arra, hogy változásokat idézzen elő. És mivel mindig származik valamilyen felfedezés, feltalálás, ötlet, elgondolás abból, amit a tudatunkkal létrehozunk, a gondolatok és az ideálok jelentik McLuhan médiáját. Bár gyakran elvonja a figyelmünket a médium tartalma (amely, majdnem minden esetben egy másik önálló médium), és ez elfedi a médium valódi tulajdonságát. A médium tulajdonsága, hatása, befolyása, ereje, ami maga az üzenet.

42 Miért fontos ennek a tételnek a pontos értelmezése? Észre kell venni a társadalmi és kulturális közegben zajló változásokat, még a kisebbeket is, mert ezek az új üzenet jelenlétére, vagyis az új médium hatására mutatnak. Ezzel a korai felismeréssel azonosítható és jellemezhető az új médium, még időben, mielőtt még mindenki számára nyilvánvaló a jelenléte, és a hatása. És ha laz átható, hogy az új médium sokakra, esetleg az egész kultúrára, vagy a társadalomra romboló hatással van, módunkban áll befolyásolni az új innováció kialakulását, kifejlődését, elterjedését, mielőtt még túlságosan eluralkodna. McLuhan emlékeztet: Ellenőrzés alatt kell tartani a változást control over change, ami egyben azt is jelenti, hogy a változás előtt kell járni, meg kell tudni jósolni a változás irányát moving not with it but ahead of it (McLuhan 199). Bővebben erről: What is the Meaning of The Medium is the Message? by Mark Federman Chief Strategist McLuhan Program in Culture and Technology

43 5.2 Médiahatás-befogadáselmélet BLP tanulmánya alapján

44 Bajomi-Lázár Péter Manipulál-e a média című tanulmányában (2006) arra keres választ, hogy tudja-e a tömegmédia és különösen a televízió manipulálni a közönséget. Felsorolja a témához kapcsolódó főbb elméleti és empirikus kutatásokat, amelyek mérföldkőnek számítanak a médiahatás-befogadás vizsgálatánál. A szakirodalom rendszerezése során az alábbi irányokat vázolja fel. 1 A médiainger és a közönségválasz egyirányú kapcsolatára egyszerűsített hatásmodelltől eljut a média és a közönség bonyolult kölcsönhatását feltérképező befogadás-vizsgálatokig. A kutatásokat két iskolába sorolja: a média nagy és közvetlen hatását tételező direkthatás-modellek és a média csekély és áttételes hatását tételező korlátozotthatás-modellek iskolájába. 1

45 A két iskola közötti különbséget az alábbiakban látja: E két iskolát nevezik hatásparadigmának és használatparadigmának (vö. Dessewffy & Gayer, 1999) 1, illetve a hatás (influence) és a kölcsönhatás (interaction) iskolájának is (vö. Croteau & Hoynes, 2000) 2. Míg az előbbi az iskolába tartozó elméletek a közönséget passzív és az üzeneteket kritikátlanul befogadó homogén masszaként képzelték el, az utóbbiba tartozók a közönségnek az üzenetek dekódolásában játszott aktív és kritikus szerepét, a közönség heterogenitását, az egyes egyének eltérő értelmezési stratégiáit hangsúlyozzák. Míg az előbbi iskola hívei szívesebben beszélnek a befogadók passzív hozzáállását és kiszolgáltatottságát sugalló médiafogyasztásról, az utóbbi hívei inkább a közönség autonómiáját és tudatos választását hangsúlyozó médiahasználat kifejezést használják (vö. Angelusz & Tardos, 1998) 3. 1 Dessewffy Tibor & Gayer Zoltán (1999) A múlékony kép jármában avagy van-e szabadság a képernyő előtt? Replika, december 2 Croteau, David & Hoynes, William (2000) Media/Society. Industries, Images, and Audiences. London & New Delhi & Thousand Oaks: Pine Forge Press. 3 Angelusz Róbert & Tardos Róbert (1998) Médiahasználat vagy médiafogyasztás? A televíziónézés egy új empirikus tipológiája. Jel-Kép, 3. sz.

46 A médiahatás- és befogadáselméleteket Bajomi-Lázár az alábbi táblázatban összegzi: A legfontosabb médiahatás- és befogadáselméletek Direkthatás-elméletek Korlátozotthatás-elméletek lövedékelmélet (Lasswell, 1927) kétlépcsős hatásmodell (Lazarsfeld et al., 944) kultivációs elmélet (Gerbner, 1969) szelektívészlelés-elmélet (Klapper, 1960) hallgatásispirál-elmélet (Noëlle-Neumann,1974) napirendelmélet (McCombs és Shaw, 1972) framingelmélet (Herman és Chomsky, 1988) használat és kielégülés-modell (Blumler és Katz, 1974) kódolás-dekódolás-modell (Hall, 1980) performatívhatás-modell (Dayan és Katz, 1992) Bajomi-Lázár Péter: Manipulál-e a média. In:Médiakutató nyár.

47 Az elméleti áttekintések áttekintése, és az empirikus kutatások alapján a szerző arra a következtetésre jut, hogy a médiának az emberek gondolkodására és viselkedésére gyakorolt hatása nem egyirányú, nem közvetlen, és nem olyan nagy, mint ahogy azt többen feltételezik. A média ugyanis csak az egyike a szocializációs ágenseknek, amelyek a médiát ugyanúgy formálják, mint az embereket. Ugyanakkor a média palettája sokszínű, különböző nézőpontokat, üzeneteket közvetítenek, amelyek nem mindig, nem mindenkire, és nem egyformán hatnak. Denis McQuailt idézi, aki rámutat arra lényeges tényezőre, hogy a média társadalomra gyakorolt hatása a társadalmi, a politikai, a kulturális és a technikai körülmények változásaival párhuzamosan változik. Példaként felhozza a feszült politikai légkört, a fenyegetettség érzését, vagy a háborús körülményeket, amikor az emberek nyitottabbá válnak az új információkra, nagyobb az igényük a véleménynyilvánításra, és megosztásra. Az elnyomó politikai rezsimek megakadályozzák az alternatív nézetek nyilvánosságra hozatalát. Az egyirányú tájékoztatás nem minden befogadónál váltja ki ugyanazt a hatást: van, aki elfogadja, magáévá teszi a (politikailag igazított, cenzúrázott) üzenetet, másokban éppen ellenkező hatást vált ki. Az Internet korában az egyoldalú tájékoztatás, az orwell-i gondolat-mosás szinte lehetetlen, hisz a kritikus befogadó teljes ellenállásába ütközik.

48 Denis McQuail (2003) megjegyzi, az is elképzelhető, hogy a média, a különös körülmények magyarázhatják az első világháborús propaganda ma már elképzelhetetlenül nagy hatását. Mint azt a már ugyancsak említett Angelusz Róbert (1983) jelzi, a háború bizonytalanságában az emberek nyitottabbak lesznek az új információkra és hajlamosabbak lesznek a véleményváltozásra, a külső fenyegetettség pedig növeli az egymásra utaltságot és kedvez a vélemények homogenizálódásának. Hasonlóképpen magyarázhatjuk a náci vagy a kommunista propaganda nagy hatását: a Harmadik Birodalomban és a Szovjetunióban mások voltak a körülmények, mint a mai demokráciákban. Az egyéb szocializációs ágensekből különösen az iskolákból, az ifjúsági és a katonai szervezetekből is ugyanazok az üzenetek záporoztak a közönségre, mint a médiából, miközben a hatásukat kioltó alternatív nézetek nyilvánosságát erősen korlátozták. Más magyarázat kínálkozik a már említett Világok harca című rádiójáték által kiváltott pánikra. Az elektronikus média fénykorának hajnalán az emberek még kevés tapasztalattal rendelkeztek a rádió működéséről, kevésbé voltak kritikusak a médiával szemben. Ma már aligha képzelhető el, hogy egy rádiójáték hasonló hatást váltson ki, mint az 1930-as évek végén annál is kevésbé, mert a sokcsatornás médiakínálat korában az egyik forrásból kapott információk könnyedén ellenőrizhetők más forrásokból.

49 Bár az empirikus kutatások cáfolták a média nagy társadalmi hatásáról szóló népszerű nézeteket, paradox módon az emberek és a közvéleményt oly sokszor követni kész politikusok ma is meg vannak győződve a média nagy társadalomformáló hatásáról. Ezzel is igazolva a szelektív hatás elméletét

50 6. Angol nyelvi szöveg

51 A mellékelt szöveg a tananyag elején olvasható blogbejegyzésre érkezett reflekciókat tartalmazza What are you doing to be persuasive ethically? How are you succeeding? How are you falling short, and what could you do better? Vitassuk meg a blogger-bejegyzéseket. Állapítsuk meg a sorrendet a legmeggyőzőbbtől a legkevésbé meggyőző válaszig

52 7. Források Felhasznált irodalom Angelusz, R.- Tardos R. (1998) Médiahasználat vagy médiafogyasztás? A televíziónézés egy új empirikus tipológiája. Jel-Kép, 3. sz. Aronson, E. (1972). The Social Animal [A társas lény]. Macmillan. London. Austin, J.L. (1986) How to do things with words [Tetten ért szavak] OUP Árvay, A. (2007). A manipuláció és a meggyőzés pragmatikája a magyar reklámszövegekben. Bajomi-Lázár, P.,,Manipulál-e a média. In: Médiakutató nyár. Grice, H.P. (1975). Logic and conversation [A társalgás logikája] In Cole, P. & Morgan, J. (eds.) Syntax and Semantics, Volume 3. New York: Academic Press. pp Habermas., J. A kommunikatív cselekvés elmélete. In: Terestyéni 2006: 125 Kelman, H. C. (1977). A szociális befolyásolás három folyamata In: Lengyel Zsuzsanna: Szociálpszichológia. Osiris. Budapest. pp McGuire, W. (2001). Makacs nézetek és a meggyőzés dinamikája. In: Szociálpszichológia (2002). Osiris: Budapest. pp Searle, J. R.(1979). Expression and Meaning. CUP. Síklaki, I. (1994). A meggyőzés pszichológiája. Budapest. Tankönyvkiadó. Szabó, I. (1998). Bevezetés a szociálpszichológiába. Budapest. Nemzeti Tankönyvkiadó. Terestyéni, T. (2006) Kommunikáció-elmélet. A testbeszédtől az internetig. Bp.-Typotex Wiemann, John M. Giles, Howard: Az interperszonális kommunikáció. In. Hewstone Stroebe Codol Stevenson (szerk.). (1995). Szociálpszichológia. Budapest. Osiris.

53 Internetes források Lincoln Mullen blogbejegyzés Hozzáférés: Hozzáférés: Hozzáférés: Hozzáférés: Hozzáférés: Hozzáférés: ny+k%c3%a9p&gs_l=hp j c.1.4.psyab.gc7mal5ayae&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv ,d.yms&fp=c77da39165cdfa2b &biw=1366&bih=624 Hozzáférés:

54 További források Berger, A.A. (1992). Popular Culture Genres. Theories and Texts. Thousand Oaks. Ca: Sage Publications. Breton, P. (2000). A manipulált beszéd. Budapest. Helikon. Croteau, D. & Hoynes, W. (2000) Media/Society. Industries, Images, and Audiences. London & New Delhi & Thousand Oaks. Pine Forge Press. Dessewffy T & Gayer Z. (1999) A múlékony kép jármában avagy van-e szabadság a képernyő előtt? Replika, december McLuhan, M. (1964). Understanding Media: The Extensions of Man. New York: McGraw Hill. Petty, R. E., & Cacioppo, J. T. (1981). Attitudes and Persuasion: Classic and Contemporary Approaches. Dubuque, IA: Wm. C. Brown (1986). Communication and persuasion: Central and peripheral routes to attitude change. New York. Springer-Verlag. (1986). Communication and Persuasion. New York. Springer-Verlag: Sperber & Wilson (1986) Relevance: Communication and Cognition. Oxford. Blackwell.

55 Esettanulmányok Rudolf P. Kapitány I. Üvegtigris (2001) Hozzáférés: Herendi G. Valami Amerika (2002) Hozzáférés: Hozzáférés: Hozzáférés: Hozzáférés: Hozzáférés: Hozzáférés: Hozzáférés:

SZERVEZETI VISELKEDÉS

SZERVEZETI VISELKEDÉS SZERVEZETI VISELKEDÉS DR. FINNA HENRIETTA EGYETEMI ADJUNKTUS MENEDZSMENT ÉS VÁLLALATGAZDASÁGTAN TANSZÉK FINNA@MVT.BME.HU Q.A.317. +36-1-463-4010 Meggyőzés és társai 1 http://tinyurl.com/kutatok2016 2 További

Részletesebben

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA néhány évtizedes nem egységes elmélet alapfogalma: megnyilatkozás kommunikatív jelentésével, szerepével foglalkozik a megnyilatkozás jelentése nem állandó pl. Na, ez szép! a

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba Pragmatika

Bevezetés a nyelvtudományba Pragmatika Bevezetés a nyelvtudományba Pragmatika tárgya: - a kontextuális jelentés tanulmányozása - a társas interakció során használt nyelv megválasztását befolyásoló tényezők és ezen választások másokra tett hatásának

Részletesebben

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1 1.1. A kommunikációs folyamat 2 A kommunikáció a legáltalánosabb megfogalmazás szerint az információk áramlását jelenti. Elsődleges célja, hogy a kommunikációs folyamat

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Konfliktuskezelési módszerek

Konfliktuskezelési módszerek Konfliktuskezelési módszerek A tananyag alcíme Szerző: Dr. Balogh Eszter Lektor: Domschitz Mátyás Bevezető Ebben a részben áttekintést kap a ma használt legmodernebb konfliktuskezelési módszerekről, az

Részletesebben

Tervezés-Kutatás A MÉDIA FORRADALMAI

Tervezés-Kutatás A MÉDIA FORRADALMAI Tervezés-Kutatás 5. A MÉDIA FORRADALMAI Média: olyan kommunikációs csatorna, amely a konkrét üzenettől függetlenül létezik, amelyet igénybe vehetünk az üzenetek közlésére kommunikációs eszköz TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS

Részletesebben

Kommunikációelmélet. A médiamanipulációról

Kommunikációelmélet. A médiamanipulációról Kommunikációelmélet XI. előad adás A médiamanipulációról 1. Képes-e általában a tömegmédia (és különösen a televízió) manipulálni a közönségét? 2. Az ezzel a kérdéssel foglalkozó tudományos igényű elméletek

Részletesebben

Kommunikációelmélet. X. előadás. A médiamanipulációról. 1. Képes-e általában a tömegmédia (és különösen a televízió) manipulálni a közönségét?

Kommunikációelmélet. X. előadás. A médiamanipulációról. 1. Képes-e általában a tömegmédia (és különösen a televízió) manipulálni a közönségét? Kommunikációelmélet X. előadás A médiamanipulációról 1. Képes-e általában a tömegmédia (és különösen a televízió) manipulálni a közönségét? 2. Az ezzel a kérdéssel foglalkozó tudományos igényű elméletek

Részletesebben

VIII. Szervezeti kommunikáció

VIII. Szervezeti kommunikáció BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség VIII. Szervezeti kommunikáció Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Május 27 Gál Márk doktorandusz Közigazgatási

Részletesebben

REKLÁM PSZICHO- LÓGIA

REKLÁM PSZICHO- LÓGIA REKLÁM PSZICHO- LÓGIA Ű Reklámpszichológia Módszertan, Történet, Feladatkörök A befogadás kapui Érzékelés, észlelés, figyelem A feldolgozás lélektana (kognitív szakasz) A hatás lélektana Emlékezés, bevésés,

Részletesebben

BEVEZETÉS A KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYBA

BEVEZETÉS A KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYBA Babeş Bolyai Tudományegyetem Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 2012/2013-as tanév Dr. Vincze Hanna Orsolya adjunktus vincze.orsolya@polito.ubbcluj.ro BEVEZETÉS A KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYBA

Részletesebben

Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai. Osváth Viola szeptember. 18

Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai. Osváth Viola szeptember. 18 Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai Osváth Viola 2012. szeptember. 18 Szociálpszichológia Az egyén és a társadalom kapcsolatát ragadja meg Társas lény Fontos szerepe a társaknak Festinger:

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Anyanyelv-pedagógia. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II.

Részletesebben

MISSION:Possible. figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás. Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő

MISSION:Possible. figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás. Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő MISSION:Possible figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő MISSION:Possible MISSION:Possible Miért nem beszél a szűrésekről a média? - Elkötelezettség hiánya,

Részletesebben

Tervezés-Kutatás. A MÉDIA VILÁGA és a NEW MEDIA

Tervezés-Kutatás. A MÉDIA VILÁGA és a NEW MEDIA 5. Tervezés-Kutatás A MÉDIA VILÁGA és a NEW MEDIA Média: olyan kommunikációs csatorna, amely a konkrét üzenettől függetlenül létezik, amelyet igénybe vehetünk az üzenetek közlésére kommunikációs eszköz

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

M I N D E N K I L E H E T J Ó S A L E S - E S! By Benyovszky Tünde

M I N D E N K I L E H E T J Ó S A L E S - E S! By Benyovszky Tünde M I N D E N K I L E H E T J Ó S A L E S - E S! By Benyovszky Tünde MIVEL FOGLALKOZOM? 2 3 AZ ÉRTÉKESÍTŐVÉ VÁLÁS PSZICHOLÓGIÁJA Téves hiedelmek MÁSOK KONFORM ÉSZLELÉSE BEIDEGZŐDÉS Everything you look for

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN

PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN Kurucz Orsolya Ágnes Nikitscher Péter A kutatásról

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu www.edidakt.hu Előzmények Figyelemfelhívás pozitív optimizmus Don Tapscott Mark Prensky Helyzetértékelés negatív realitás Netgeneráció 2010. kutatás

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM OFTEX által akkreditált: A kommunikáció szerepe a szív- és érrendszeri, illetve onkológiai szűréseken való lakossági részvétel befolyásolásában és az egészséges életmódszemlélet

Részletesebben

Szociálpszichológia I.

Szociálpszichológia I. Szociálpszichológia I. BTPS241BA Bernáth Ágnes 1. A szociálpszichológiai kutatás történeti előzményei (a szociálpszichológia definíciója; történeti áramlatok és aktuális témák a szociálpszichológiában;

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Dr. Polereczki Zsolt Dr. Szakály Zoltán Egyetemi adjunktus Egyetemi docens, Tanszékvezető KE-GTK, Marketing és Kereskedelem Tanszék

Részletesebben

Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET

Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET A százalékok azt mutatják, hányan ismerték fel a logót. 21% 6% 18% A megértés első lépcsője A megértés első lépcsője az észlelés, s mindig azt észleljük, amire amúgy

Részletesebben

Mi van a Lajtner Machine hátterében?

Mi van a Lajtner Machine hátterében? 1 Mi van a Lajtner Machine hátterében? Ma egyeduralkodó álláspont, hogy a gondolat nem más, mint az agy elektromos (elektromágneses) jele. Ezek az elektromágneses jelek képesek elhagyni az agyat, kilépnek

Részletesebben

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 1. Az informatikai eszközök használata 5 4. Infokommunikáció, 5. Az információs társadalom 1 4.1. Információkeresés, információközlési

Részletesebben

A GYEREKEK HATÁSA A MÉDIÁRA MÉDIA HATÁSA A GYEREKEKRE A JÖVŐ ÉPÍTŐI. Sas István. Kommunikációs Akadémia

A GYEREKEK HATÁSA A MÉDIÁRA MÉDIA HATÁSA A GYEREKEKRE A JÖVŐ ÉPÍTŐI. Sas István. Kommunikációs Akadémia MÉDIA HATÁSA A GYEREKEKRE A GYEREKEK HATÁSA A MÉDIÁRA Sas István A JÖVŐ ÉPÍTŐI Kommunikációs Akadémia Hurka nóta 1982 MILYEN MILYEN VÉDELEM VÉDELEM (SZŰRÉS) (SZŰRÉS) KELL KELLAAREKLÁM REKLÁM ELLEN? ELLEN?

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

Élelmezési menedzser Élelmezésvezető

Élelmezési menedzser Élelmezésvezető 151808 Menedzseri feladatok végzése A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés

Részletesebben

Racionális- e az ötlet? Kivitelezhető?

Racionális- e az ötlet? Kivitelezhető? Szervezeti magatartás Hatalom a szervezetben Leadership elméletek Láng Alina 2009. október 10. HATALOM A SZERVEZETBEN Szép szóval meg egy pisztollyal messzebb jutsz, mint pusztán (Al Capone) szép szóval

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRÉBEN: KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ELŐTT ÉS UTÁN (T47111) A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Dr. Gelei Andrea Budapesti Corvinus Egyetem Ellátás lánc optimalizálás; bárhonnan, bármikor Optasoft Konferencia 2013 2013. november 19., Budapest Gondolatmenet

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Tantárgy adatlap Szociológiai elméletek I.

Tantárgy adatlap Szociológiai elméletek I. A tantárgy kódja: 7SO30NAKL3M A tantárgy megnevezése (magyarul): A tantárgy neve (angolul): Sociological Theories I. A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2 óra előadás hetente

Részletesebben

Sas István www.sasistvan.hu Kommunikációs Akadémia MANIPULÁCIÓ. a reklámban és a propagandában

Sas István www.sasistvan.hu Kommunikációs Akadémia MANIPULÁCIÓ. a reklámban és a propagandában Sas István www.sasistvan.hu Kommunikációs Akadémia eladó trükkök MANIPULÁCIÓ a reklámban és a propagandában A manipuláció (befolyásolás) Valahányszor Valahányszorvalaki valakikinyitja kinyitjaaaszáját,

Részletesebben

Arisztotelesz Kr.e. 350 körül írta logikai műveit, melyek egyrésze elveszett, a többit 300 évvel később

Arisztotelesz Kr.e. 350 körül írta logikai műveit, melyek egyrésze elveszett, a többit 300 évvel később Slide 1 Induktív következtetés Érvelési hibák Ajánlott források: Lakatos László Kutrovátz Gábor Bognár - Forrai Slide Arisztotelesz Kr.e. 350 körül írta logikai műveit, melyek egyrésze elveszett, a többit

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ 3. ELŐADÁS

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ 3. ELŐADÁS MARKETING MESTERSZAK MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ 3. ELŐADÁS 2016. 02. 19-20. Magyar Mária 4 A mai órán 6 A pozicionálás koncepciója, fogalma Pozicionálás más köntösben: Informatív Emocionális Kombinált Aktualizálás

Részletesebben

TARTALOM Előszó 1. FEJEZET / A MEGISMERŐ FOLYAMATOK Juhász Márta Laufer László 1.1 Bevezetés 13 1.2 Az érzékelés (szenzáció) 14 1.2.1 Abszolút küszöb 15 1.2.2 Különbségi küszöb 16 1.3 Az észlelés (percepció)

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

A nyelv valóságfelidéző szerepe az elvonatkoztatásra képes gondolkodáson

A nyelv valóságfelidéző szerepe az elvonatkoztatásra képes gondolkodáson A nyelv és gondolkodás viszonya A nyelv fogalma: a legegyetemesebb jelrendszer. Egy nagyobb közösség, általában egy nemzet tulajdona. A külső és a belső valóságot minden más jelrendszernél pontosabban

Részletesebben

főszerkesztő Hulladéksors/Zöld Ipar Magazin

főszerkesztő Hulladéksors/Zöld Ipar Magazin Németh I. Gergely főszerkesztő Hulladéksors/Zöld Ipar Magazin A világ leghíresebb bblomisa: Wll Walle Lomisok midig lesznek reméljük nem ez a jövő, de a g j j, kérdéssel foglalkozni kell! Kérdés: milyen

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE

A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE Készítette: Szabó Orsolya 2012. június 22. A témaválasztás indoklása - Saját élmény, tapasztalat

Részletesebben

Marketingkommunikáció

Marketingkommunikáció Marketingkommunikáció Tk. 10.fejezet Marketingkommunikáció (piacbefolyásolás) A vállalati célcsoport(ok) közvéleményének, közvélekedésének olyan irányban való befolyásolása, amely a vállalat értékesítéssel

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban?

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században A tanulási-tanítási környezetről folytatott vitákba, és a felsőoktatásról

Részletesebben

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ Az előadás témái 1./ A marketingkommunikációs mix tartalma 2./ Reklám 3./ Eladásösztönzés 4./ Személyes eladás 5./ PR Kommunikációs mix Reklám Eladásösztönzés Public Relations Személyes

Részletesebben

Polányi elosztási elmélete. Marketing 1 fejezet: A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban. A marketing fogalma.

Polányi elosztási elmélete. Marketing 1 fejezet: A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban. A marketing fogalma. Polányi elosztási elmélete Marketing 1 fejezet: A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban Bauer András Berács József Reciprocitás Redisztribúció Piac 2 A piaci csere A piaci csere nem az

Részletesebben

Üzletkötés, értékesítés key account managerek számára

Üzletkötés, értékesítés key account managerek számára Üzletkötés, értékesítés key account managerek számára Üzletkötés, értékesítés key account managerek számára avagy milyen módszerekkel dolgoznak az EUban a piacvezetõ cégek A hiánygazdaság megszûnt. A piacgazdaságot

Részletesebben

RÉV Alapítvány. Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme

RÉV Alapítvány. Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme RÉV Alapítvány Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme Készítette: Kabainé Ujj Gyöngyi andragógus Interjú típusai Strukturált interjú az előre megfogalmazott, célzott kérdések minimális

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGEK Budapest, 2015. január A MEGGYŐZÉS ESZKÖZEI Hogyan kezeljük különböző típusú ügyfeleinket?

Részletesebben

Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával

Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával Részben akadálymentes?! Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával A Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézetről röviden Kik vagyunk? Az Intézetet két fogyatékos

Részletesebben

A BRIEFTŐL A HATÁSVIZSGÁLATOKIG

A BRIEFTŐL A HATÁSVIZSGÁLATOKIG Tervezés-Kutatás Gyak.3. A BRIEFTŐL A HATÁSVIZSGÁLATOKIG Az ügynökség munkája Coldrex 3 D reklám a Blahán Hogyan készülhetett? 2012.január feladat? - célmeghatározás? - elvárások? - kivitelezés? - elfogadás?

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

ÉRVELÉS, TÁRGYALÁS, MEGGYŐZÉS - SZEMINÁRIUM

ÉRVELÉS, TÁRGYALÁS, MEGGYŐZÉS - SZEMINÁRIUM ÉRVELÉS, TÁRGYALÁS, MEGGYŐZÉS - SZEMINÁRIUM 1-2. óra Bevezetés. Retorika. Keretezés Verbális és nem verbális kommunikáció Szabó Krisztina kriszti.szabo@filozofia.bme.hu BME GTK Filozófia és Tudománytörténet

Részletesebben

Előszó Bevezetés. Első rész: POLITIKAI SZEMANTIKA

Előszó Bevezetés. Első rész: POLITIKAI SZEMANTIKA Szabó Márton: Politikai tudáselméletek Szemantikai, szimbolikus, retorikai és kommunikatív-diszkurzív értelmezések a politikáról Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998 ISBN 963 1889 75 0 Felsőoktatási tankönyv. Készült

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

Bevezetés a meggyőzés pszichológiájába. Érveléselmélet, 2011. szeptember 26.

Bevezetés a meggyőzés pszichológiájába. Érveléselmélet, 2011. szeptember 26. Bevezetés a meggyőzés pszichológiájába Érveléselmélet, 2011. szeptember 26. Mi a meggyőzés célja? Míg az érvelések célja sokféle lehet saját álláspont elfogadtatása, győzelem a vitában egy harmadik félnek

Részletesebben

MÉDIA HATÁSA A GYEREKEKRE A GYEREKEK HATÁSA A MÉDIÁRA. István KommunikációsAkadémia www.sasistvan.hu. www.sasistvan.hu

MÉDIA HATÁSA A GYEREKEKRE A GYEREKEK HATÁSA A MÉDIÁRA. István KommunikációsAkadémia www.sasistvan.hu. www.sasistvan.hu MÉDIA HATÁSA A GYEREKEKRE A GYEREKEK HATÁSA A MÉDIÁRA Sas SasIstván István Kommunikációs KommunikációsAkadémia Akadémia www.sasistvan.hu www.sasistvan.hu Hurka Gyurka 1982 MILYEN MILYEN VÉDELEM VÉDELEM

Részletesebben

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció Schwarcz Tibor Oneline PR Marketingkommunikáció elhelyezése A marketing ( társadalmi és vezetési lépések láncolata, melyek során az egyének és csoportok

Részletesebben

A menekültügy képe a magyar sajtóban

A menekültügy képe a magyar sajtóban A menekültügy képe a magyar sajtóban A Népszabadságban és Magyar Nemzetben 005-ben megjelent cikkek elemzése Dr. Vicsek Lilla (Budapesti Corvinus Egyetem KROLIFY Vélemény- és Szervezetkutató Intézet),

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. máj us 18. OKTATÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Módszertani útmutató a vizsgázók írásbeli teljesítményének

Részletesebben

SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG

SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG Debreceni Mozgóképkultúra Alapítvány 2011 Tartalomjegyzék Széles Tamás - A média és annak tartalmi sajátosságai 1. Bevezető

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Marketing mix. Marketing-orientált árazás 2012.02.25. Értékajánlat

Marketing mix. Marketing-orientált árazás 2012.02.25. Értékajánlat Marketing mix Partnerek Értékajánlat Pozícionálás Márkaépítés Referenciacsoportok Szolgáltató Fogyasztó Termék Árazás Értékesítés Versenytársak Reklám gyüttfogyasztók Árazás Ár Áron egy termék vagy szolgáltatás

Részletesebben

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere.

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Országos Próbanyelvvizsga Rendszer Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Az OPR a következőkben szeretné

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció,

Részletesebben

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati

Részletesebben

Szocio- lingvisztikai alapismeretek

Szocio- lingvisztikai alapismeretek Szocio- lingvisztikai alapismeretek 10. A szociolingvisztika kialakulásának okai Hagyományos nyelvészet: A nyelv társadalmi normák strukturált halmaza (invariáns, homogén) Noam Chomsky: A nyelvelmélet

Részletesebben

Tervezés-Kutatás A REKLÁM ALAPJAI. Sunday 14 September 14

Tervezés-Kutatás A REKLÁM ALAPJAI. Sunday 14 September 14 Tervezés-Kutatás 3. A REKLÁM ALAPJAI Mi a reklám?...hír az, amit eltitkolnak, a többi hirdetés! (?) REKLÁM: Valamely termék, szolgáltatás kelendőségének növelésére irányuló tevékenység. Mennyiért? Mikor?

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció Az újszülött gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy adott társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

Informatikai alapismeretek

Informatikai alapismeretek Informatikai alapismeretek Informatika tágabb értelemben -> tágabb értelemben az információ keletkezésével, továbbításával, tárolásával és feldolgozásával foglalkozik Informatika szűkebb értelemben-> számítógépes

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY SZEMÉLYES KOMPETENCIA FEJLESZTÉS VÁLLALKOZÁSBAN DOLGOZÓ VEZETŐK RÉSZÉRE 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati

Részletesebben

Miért fontos, hogy lássanak engem? Hogyan mutassam meg magam?

Miért fontos, hogy lássanak engem? Hogyan mutassam meg magam? Miért fontos, hogy lássanak engem? Hogyan mutassam meg magam? Disszeminációs műhely Erasmus+ projekteknek Tempus Közalapítvány Dr. Kuráth Gabriella Pécsi Tudományegyetem Miért? Kötelező - vállaltuk Lehetőség,

Részletesebben

Módszertani útmutató a természet adta javak és szolgáltatások nem pénzbeli értékeléséhez

Módszertani útmutató a természet adta javak és szolgáltatások nem pénzbeli értékeléséhez Modszer_2_Layout 1 2010.10.25. 21:19 Page 1 ESSRG Füzetek 2/2010 Módszertani útmutató a természet adta javak és szolgáltatások nem pénzbeli értékeléséhez Kelemen Eszter, Bela Györgyi, Pataki György Környezeti

Részletesebben

PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Levező tagozat MESTERSZAK

PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Levező tagozat MESTERSZAK PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Levező tagozat MESTERSZAK Tantárgyi útmutató 2014/2015 tanév tavaszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8.1 Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék TK 9 18, 33-38 A világháború jellemzőinek (gépi háború, hadigazdaság, állóháború

Részletesebben

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké."

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké. Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké." Hivatás: Lelki megszólítottság meggyőződés Mesterség: Speciális arculat,

Részletesebben

Süle Edit PhD Birizló-Szabó Irén Az alapvető kompetenciák jelentősége a tehetséggondozásban

Süle Edit PhD Birizló-Szabó Irén Az alapvető kompetenciák jelentősége a tehetséggondozásban Süle Edit PhD Birizló-Szabó Irén Az alapvető kompetenciák jelentősége a tehetséggondozásban A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században A boldogság két

Részletesebben