Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények helyzete Veszprém megyében 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények helyzete Veszprém megyében 2012."

Átírás

1 Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények helyzete Veszprém megyében A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény alapján többek között a megyei önkormányzatok vagyona és vagyoni értékű joga, a megyei önkormányzatok fenntartásában lévő intézmények, azok vagyona és vagyoni értékű joga, a megyei önkormányzatok, és az általuk fenntartott intézmények folyószámla-, betét-, és értékpapír-állománya január 1-jén állami tulajdonba kerültek. A 258/2011. (XII. 7.) Kormány rendelet alapján az államnak az átvett intézményekkel összefüggő vagyongazdálkodási, intézmény-fenntartási feladatait január 1-jétől a megyei intézményfenntartó központok látják el. Gyakorolja az állam fenntartásába, illetve tulajdonába került nem egészségügyi intézmények felett az egyes fenntartói, valamint a hatáskörébe tartozó költségvetési szervek tekintetében irányítási, illetve középirányítói jogokat és feladatokat. Szakosított szociális ellátások A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 88. (1) bekezdése alapján az állam a megyei fenntartó útján, valamint a fővárosi önkormányzat köteles gondoskodni: a) azoknak a szakosított ellátásoknak a megszervezéséről, amelyek biztosítására e törvény alapján a települési önkormányzat nem köteles; b) a szakosított szociális szolgáltatások területi összehangolásáról. A magyar állam a fent rögzített szakosított ellátási feladatainak Veszprém megyében a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ által kettő, személyes gondoskodást nyújtó, tartós bentlakást biztosító szakosított szociális intézmény működtetésével tesz eleget. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény átfogóan szabályozza a fenntartói feladatokat, valamint jogköröket a szociális ellátások területén. Az ellátási kötelezettség és a szükségletek alapján Veszprém megyében olyan intézményrendszert működtet a megyei intézményfenntartó központ, amely struktúrájában és szolgáltatásaiban széles körben elérhető, de nem mindenki számára hozzáférhető, mert az ápolást, gondozást nyújtó intézmények köréből hiányzik a szenvedélybetegek és a pszichiátriai betegek rehabilitációs otthona, a hajléktalan személyek otthona, valamint a fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye. Az azt megelőzőekhez képest újabb ellátási formaként évben került kialakításra a Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye kamondi telephelyén 9 férőhellyel a szenvedélybetegek otthona. A kilenc szenvedélybeteg személy június 14-én foglalhatta el új, apartman jellegű elhelyezést biztosító otthonát. A pszichiátriai betegek és a fogyatékosok otthonaiban a fenntartott férőhelyek kihasználtságának a szintje az elmúlt évek során szinte 100%-os volt, és az egyes telephelyek vonatkozásában átlagosan 25 fő fölött volt a várakozók száma. Törvénymódosítást követően, miután a legalább 4 órát meghaladó ellátási szükséglet mérése bevezetésre került, január 1-jétől az idősek otthonai közül több intézményben sajnálatosan tartósan üres férőhelyek álltak rendelkezésre. Jelentős mértékben csökkent az elhelyezést igénylők, illetve a szükségletvizsgálat eredményeként felvehető személyek száma.

2 2 Legtöbb kihasználatlanul üresen álló férőhely Peremartongyártelepen, az Idősek Otthonában volt, melynek a csökkentése, valamint hiányt pótló szolgáltatásként Veszprém megye keleti térségében az átmeneti elhelyezést biztosító férőhelyek számának a növelése érdekében döntött még 2009-ben a megyei közgyűlés az idősotthoni férőhelyek terhére január 1- jétől két ütemben 8+8 átmeneti férőhely kialakításáról az intézményben. Veszprém megyében a szakosított szociális intézmények július 1-től működnek integrált formában. Mindezt, az integráció létrejöttét még a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése döntötte el év elején, 18/2011. (II. 24.) MÖK határozatával. Az integrációt hosszabb előkészítő folyamat előzte meg, és együtt járt a megyei intézmények szervezeti és strukturális átalakításával. A június 30-ig önállóan működő költségvetési intézmények telephelyekként beolvasztásra kerültek egy-egy székhely intézménybe, így egyrészt az idősek bentlakásos ellátásáról, másrészt a fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátásáról gondoskodó, két központra épülő intézményrendszer jött létre. Egy egész Veszprém megyét behálózó időseket, fogyatékos és pszichiátriai betegeket ellátó ápoló-gondozó intézmény-hálózatról beszélhetünk. A rászoruló kliensek szükségleteinek, igényeinek a körültekintő felmérése a kiinduló alap bármely szolgáltatás nyújtásánál. Ez vezérelte az intézményi struktúra átalakítását is, melyben folyamatosan szem előtt kellett tartani az egységes szakmai irányítást, a gazdaságos működést, a minőségirányítást, a hatékonyságot, eredményközpontúságot (mérhetőségkihasználtság), a technológiai fejlettséget (korszerű energiatakarékos műszaki megoldások), a területi és építészeti lehetőségek számbavételét, fejlesztési lehetőségeket, a tulajdonviszonyok rendezettségét. A körültekintő előkészítő folyamat eredményeként kialakult egy olyan egységes szakmai alapokon működő szervezet, amely e formájában alkalmas Veszprém megye időskorú lakosságának, valamint a fogyatékos személyeknek és pszichiátriai betegeknek a bentlakásos intézményi ellátására. A Veszprém megyében működő közel 2800 tartós bentlakásos intézményi férőhely közül december 30-ig a magyar állam a megyei intézményfenntartó központon keresztül összesen férőhelyen biztosítja időskorúak (köztük demens személyek), pszichiátriai betegek, fogyatékos személyek, szenvedélybetegek ápolását-gondozását, fogyatékos személyek rehabilitációs ellátását. Ezen kívül 16 férőhelyen biztosítja időskorúak átmeneti ellátását, és 16 férőhelyen fogyatékos személyek nappali ellátását. A közép-dunántúli régió módszertani intézményi feladatait miniszteri kijelölés alapján július 1. napjától Pápakovácsi székhellyel a Veszprém Megyei inak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye látja el. A Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ irányítása alá tartozó szociális intézmények: 1) Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye (8592 Dáka, Dózsa György u. 80.) Székhelyen (Dáka, Dózsa Gy. u. 80.) Fogyatékos személyeket ápoló-gondozó otthon 95 fő Szenvedélybetegeket ápoló-gondozó otthon 6 fő 1. számú telephelyen (Dáka, Dózsa Gy. u. 78.) Fogyatékos személyeket ápoló-gondozó lakóotthon 8 fő 2. számú telephelyen (Dáka, Dózsa Gy. u. 88.) Fogyatékos személyeket ápoló-gondozó otthon 118 fő

3 3 Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona 3. számú telephelyen (Nyárád, Rákóczi u. 7.) Fogyatékos személyeket ápoló-gondozó lakóotthon 4. számú telephelyen (Kamond, Kossuth u. 27/II. Pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthona Szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthona 5. számú telephelyen (Lesencetomaj, Kossuth u. 95.) Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona Pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthona Fogyatékos személyek nappali ellátása 6. számú telephelyen (Sümeg-Nyírlakpuszta) Pszichiátriai betegeket ápoló-gondozó otthona 7. számú telephelyen (Veszprém, Tüzér u. 44.) Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona Fogyatékos személyek nappali ellátása 8 fő 8 fő 91 fő 9 fő 140 fő 56 fő 10 fő 115 fő 67 fő 6 fő Az intézménybe maximálisan felvehető engedélyezett ellátotti létszám: 737 fő Az intézmény engedélyezett alkalmazotti létszáma: 387 fő 2) Veszprém Megyei inak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye (8596 Pápakovácsi, Attyapuszta 4.) Székhelyen (Pápakovácsi, Attyapuszta 4.) 112 fő 1. számú telephelyen (Devecser, Petőfi tér 5.) 100 fő 2. számú telephelyen (Külsővat, Béri B. Á. u. 1.) 198 fő Ebből emelt szintű elhelyezés 12 férőhelyen 3. számú telephelyen (Berhida-Peremartongyártelep, Harangvirág u. 1.) 150 fő Idősek Gondozóháza 16 fő 4. számú telephelyen (Szőc, Határvölgy u. 1.) 160 fő Az intézménybe maximálisan felvehető engedélyezett ellátotti létszám: 736 fő Az intézmény engedélyezett alkalmazotti létszáma: 321 fő A felsorolt férőhelyszámokat tekintve Veszprém megye legnagyobb bentlakásos ellátást biztosító szervezeti egységei ezek az intézmények, amelyek kellő anyagi finanszírozással alkalmasak a szükségletorientált ellátás biztosítására. A tervezés, illetve a másfél éves működtetés eredményeképpen kialakult az egységes szakmai szemlélet és irányítás, a feladatorientált kapcsolattartás, a humánerőforrás gazdaságos működtetése, valamint megvalósultak az intézményekben az egységes ellenőrzési szempontok. Az intézmények zöme kis településeken található (Kamond, Dáka, Lesencetomaj, Szőc, Pápakovácsi, Külsővat, Berhida). A szőci, pápakovácsi, sümeg-nyírlakpusztai intézmény külterületen fekszik. Az intézmények műszaki szempontból nagyon leromlott állapotúak. A vonatkozó jogszabályoknak részben egyedül a csak a peremartongyártelepi (gondozóház) és a dákai intézmény felel meg. Az átlagos személyi térítési díj összege forint körül

4 4 teljesül a dákai integrált intézményben, míg a pápakovácsi egyesített intézményben ez forint körül mozog. A jelenlegi intézményi struktúrában ezek az integrált központok önállóan működő intézményként dolgoznak. Ennek a működési módnak köszönhetően, illetve az integráció következményeként az egyes telephely intézményeknél a gazdasági funkciókat ellátó részlegek leépítésre kerültek. A létszámleépítés vonatkozott a technikai és kiegészítő személyzetre is. Tekintettel arra, hogy a két egységben a karbantartási feladatok megszervezése és a gépjármű állomány működtetése is integráltan történik, ennek hatásaként az egyes intézmények a gépkocsi állományuk egy részét eladták. Mindezzel a módszerrel és munkaszervezéssel jelentős megtakarításokat tudtak elérni. Hatékonyságában és eredményességében meghaladja azt a szintet, amelyet kiszervezéssel lehetne elérni, költségtakarékosság szempontjából pedig összehasonlíthatatlanul eredményesebb. Jelenleg, amennyiben az egyes telephely intézmények az integrált intézmény szervezeti egységéből kilépnének, akkor jelentős többletkiadás jelentkezne náluk. Hatékonyságnövelő tényezőként közbeszerzés keretén belül oldják meg az élelmiszer nyersanyagok beszerzését, melyet a központokban és a telephelyeken saját konyhákon főznek meg. További lehetőség látszik papír-irodaszer, tisztítószer, gyógyszer, energiahordozók közbeszerzés keretében történő beszerzésében, amely az integráció létrejötte óta napirenden van, azonban egyelőre sajnos mégsem valósult meg.. Ezen tételek közbeszerzése több intézménnyel közösen meghirdetve feltehetően még kedvezőbb árakat eredményezne, azonban megtakarítás itt is csak integrált formában értelmezhető. (Pl:. Pápakovácsiban közel egy éves integrált működés alatt a felére csökkent a vegyi árú és műszaki cikkek beszerzésének az összege.) A hatékonyság szakmai és gazdasági területre is értendő. Szakmai oldalról nézve racionalizálásra kerültek a szakdolgozói létszámok. A szakdolgozók száma egyetlen egy intézményben sem haladja meg a kötelezően, jogszabály által meghatározott minimum létszámot, egyes telephelyeken sajnos el sem éri azt. Az intézmények gazdaságos működése alapvetően a fizetőképes kereslet jövedelmi viszonyaitól, valamint objektív tényezőktől is függ, mint pl.: az ellátás színvonala, az intézmények társadalmi megítélése, az intézmények menedzselése, hálózati kapcsolatok, reklám és marketingtevékenység, következetes, előremutató irányítás, pontos, rendszeres információáramlás, felelősségi viszonyok következetes alkalmazása, forráskoncentráció, tudatos szervezeti felépítés, racionális jövőkép, hatalmi viszonyok. Vannak azonban a gazdaságosság ellen ható tényezők is, mint pl.: az ellátottak jövedelmétől független ellátási kötelezettség, a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés, a korszerűtlen épületstruktúra, a kapcsolati kultúra korlátozottsága, a szervezeti felépítés bürokráciája, az érdekek különbözősége, a fenntartói koncepciók rugalmatlansága, és magának a szociális ellátórendszernek az önállótlansági foka (gazdasági-műszaki racionalitás). A fentiekből következik, hogy a kialakításra kerülő intézményrendszer csak integráltan és nagyobb szervezeti egységben, önállóan működő formában a hatékony. A települési önkormányzatok sem szakmailag, sem gazdaságilag nem tudnák működtetni ezeket az intézményeket. Az intézmények működtetése gazdaságosabbá tehető, amennyiben átgondolt stratégia mentén meghatározásra majd megvalósításra kerülnek az intézményi felújítások, tekintettel az intézmények leromlott műszaki állapotára. További átalakítástól jelentős pénzügyi és egyéb költségvetési pozitív hatások nem remélhetők, mivel már évek során a jelentős volumenű takarékossági intézkedések megtörténtek.

5 5 Az intézmények tovább nem integrálhatóak. Kisebb szervezeti egységekre való szétbontásuk mindegyik tagintézmény kiadását megemelné. (Ár és mennyiség összhangban van, ez vonatkozik a közbeszerzésekre és az azokon kívüli egyéb árubeszerzésekre is.) A technikai, gazdasági és szakszemélyzet egy főre vetített fajlagos költsége kisebb intézményben jelentősen magasabb lenne, mint egy optimalizált létszámmal működő integrált intézmény esetében. Összegezve: a jelenlegi méret és integrált forma ideális, közgazdaságilag optimalizált. Szakmailag és a költség-utak szempontjából funkcionálisan átlátható. Tekintettel arra, hogy az összevonásnak köszönhetően egymás munkájába jobban beleláttak a korábbi intézmények (jelenleg telephelyek), kialakult egy egészséges szakmai verseny, ami ösztönzőleg hatott a munkavállalókra, ezáltal a szolgáltatások pozitív irányba történő változására. Belső munkacsoportok szervezésével a fenntartó koordinálása mellett szakmai tapasztalatcsere, egységes szakmai szemlélet, egységes irányítás valósult meg. A műhelymunkákat, módszertani feladatokat összehangolták, protokollokat egységes szemléletben vezettek be. Belső minőségszabályozást működtetnek, a szakmai irányítás egységes. Az ellátottak életminősége azt az elvet követve, hogy a különböző telephelyeken élők életminőségének szintjét a legjobbnak vélt intézményben tapasztaltakhoz igyekeznének felzárkóztatni, elvileg fokozatosan javulhatna. A gyakorlatban azonban elsősorban sajnos csak a gazdasági racionalizálást szem előtt tartva, a karbantartásokhoz, felújításokhoz szükséges források hiányában, a működtetést is csak éppen lehetővé tevő finanszírozás mellett az ellátás színvonala a tárgyi feltételeket tekintve, illetve az ellátás általános minőségét tekintve nem javult. Miközben kétségtelen, hogy a legjobb szakmai gyakorlatok átvétele, a folyamatos párbeszéd, az egységes módszertan következtében a központhoz képest gyengébb szakmai színvonalú intézmények szakmaiságában, szemléletében pozitív változások következtek be, az önálló gazdálkodás lehetőségének a megszűntetésével, illetve az egységesítéssel a telephelyekké váló intézmények önálló arculata jelentős sérülést szenvedett. Gyermekvédelmi szakellátás A Veszprém Megyei Önkormányzattól történő állami átvételt követően a gyermekvédelem szakterületen a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ továbbra is csak a jogszabályokban előírt, kötelező feladatokat látta el évtől kezdődően Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata számára ellátási szerződés alapján szolgáltatásnyújtás keretében a megyei jogú város számára előírt gyermekvédelmi szakellátási feladatokat is a megyei intézmények látják el. (Azt megelőzően mindez a feladat eleve a megyei önkormányzat kötelező feladata volt.) A Veszprém megyei gyermekvédelmi szakellátó intézményrendszer 2005-től 2011-ig folyamatos átszervezés alatt volt (intézmény-egyesítések, lakásotthonok számának folyamatos csökkentése, nevelőszülői hálózat bővítése). A Veszprém megyei gyermekvédelmi szakellátó intézményrendszerben január 1-jétől két intézmény működött. A Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat a szakszolgáltatási feladatok ellátásán kívül működtette a nevelőszülői hálózatot, illetve az otthont nyújtó ellátások közül az úgynevezett befogadó otthoni feladatokat ellátó lakásotthont, valamint a 2008-ban, egy szociális intézményről leválasztva önálló épületben kialakított különleges gyermekotthont, a csecsemőotthont. A Veszprém Megyei Lakásotthonok

6 6 Igazgatósága négy szakmai egységbe szervezve 2009-ben még 16 lakásotthon működtetését biztosította évben összesen 3, évben összesen 2, évben pedig 1 lakásotthon került megszűntetésre (bezárásra). Mindezzel párhuzamosan az úgynevezett külső férőhelyek száma is folyamatosan változott, előbb csökkent, majd legutóbb, szeptember végén nőtt február 1-jétől a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága megnevezésű gyermekvédelmi intézmény beolvasztásra került a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat megnevezésű gyermekvédelmi intézménybe, egyidejűleg az új, valamennyi megyei szakellátási feladatról gondoskodó intézmény megnevezése Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ névre változott. A lakásotthonok számának folyamatos csökkentéséhez a év végéig tartó ellátotti létszám csökkenés mellett lehetőséget biztosított a kiemelt feladatként kezelt nevelőszülői hálózat fejlesztése és bővítése. A folyamatosan biztosított nevelőszülői képzések lehetővé tették a nevelőszülői hálózatban elvégzett minőségi fejlesztést, továbbá a nevelőszülői kör bővítését. A rendszerbe kerülő gyermekek nagy része számára ez a hálózat képes volt biztosítani az otthont nyújtó ellátást, általában csak a nagyon problémás, év feletti gyermekek kerültek lakásotthonokba. Miközben a forráshiánnyal küszködő, központi forráselvonást elszenvedő megyei önkormányzatok számára a lakásotthonok fenntartása az 1-1 otthonban kötelezően biztosítandó 5 fős szakmai létszám, és a szintén 3-4 db férőhelyes lakásotthononként kötelezően biztosítandó 5 fős szakmai egység bér- és járulékainak összege miatt nagyon költséges volt, a nevelőszülői hálózat bővítésének ösztönzése a gyermekek családban történő ellátása szempontjából nem csak olcsóbb, de szakmailag is alátámasztottabb. A szakellátórendszerbe utalt ellátottak létszámának csökkenése a év során megállt, a tendencia megváltozott, folyamatosan nőtt a beutaltak száma, akik között nagyon sok a nevelőszülői hálózatban el nem helyezhető fiatal (többes testvérpárok, pszichésen terhelt, büntetett előéletű, deviáns, magasabb életkorú gyermekek). A korábbi lakásotthonok megteltek, a rendszer bedugult! Mindez országosan valószínűleg nem jellemző, mert ig a Veszprém Megyei Önkormányzat élen járt a volt állami gondozotti intézményrendszer átalakításában. A lakásotthonok évi XXXI. törvénynek megfelelő kialakítását pályázati úton évekig támogatta az állam. A lakásotthonok bevezetése nagy előrelépést jelentett a szakellátórendszerben, a gyermekek adekvát ellátása folyamatában. A 12 személyre minimum 144 m 2 -es nagyságú családi házak fenntartása minimum 5 fős személyzettel azonban anyagilag különösen 2004-től olyan, a saját bevételek terhére finanszírozhatatlan terhet jelentett a megyei önkormányzat számára, amelytől a beutalásra kerülő gyermeklétszám csökkenésével párhuzamosan igyekezett a lakásotthonok bezárásával szisztematikusan, tudatosan megszabadulni. A lakásotthonok egy gyermekre/fiatal felnőttre jutó éves költsége 1,5-2 millió forinttal meghaladta a szintén ellátottanként folyósított állami normatív támogatás mértékét. A fenntartó a gyermekvédelmi szakellátó rendszer részeként minél nagyobb számban üzemeltetett lakásotthonokat, azok annál nagyobb mértékben növelték a hiányát. Jól lehet, valamennyi nagy otthon kiváltásával párhuzamosan egyértelművé vált, hogy szakmai szempontból az biztosít a beutalt gyermekek és fiatal felnőttek érdekeit is szem előtt tartó állapotot, ha a rendszerben (a lakásotthonokban is) rendelkezésre álló teljes férőhelyszám 10%-a folyamatosan szabad, üres. Mindezt a 10%-os többletet azonban annak ki nem használva is jelentkező fenntartási költségei miatt nem tartotta fenn a megyei önkormányzat (a lakásotthonokban leépítette, a nevelőszülői hálózatot pedig fizikailag képtelen volt nagyobb ütemben fejleszteni) és az intézményfenntartó központ sem tudta biztosítani, amely férőhelyszám-hiány jelenleg hatalmas terhet jelent a rendszerben dolgozó szakemberek

7 7 számára, és veszélyezteti a rászoruló gyermekek állapotának, szükségleteinek megfelelő gyors, szakszerű ellátását. A lakásotthon bezárásokkal párhuzamosan a nevelőszülői hálózat nagy arányú fejlesztése szintén Veszprém megyei specifikum volt. A Veszprém Megyei Önkormányzat első volt az országban, amely a törvényben előírtnál magasabb juttatásokat biztosított a nevelőszülők számára, különösen amennyiben különleges ellátási igényű, vagy 12 évesnél magasabb életkorú gyermek, otthonukban történő befogadását vállalták. A nevelőszülői hálózat bővítése, fejlesztése országosan követendő cél lett, és kell, hogy legyen a jövőben is, azonban el kell fogadni, hogy akik nevelőszülőkké válnak, azoknak ez a státusz egy jelentős megélhetési bevétel forrása. Az elszegényedéssel párhuzamosan egyre több személy válik arra alkalmatlanná, hogy idegen gyermeket a saját otthonában gondozzon, neveljen. A jelentkezők közül a nevelőszülők szakszerű kiválasztása, felkészítésük éppolyan fontos, mint később a nevelőszülői tevékenységük szakmai felügyelete. Az utóbbi 3-4 évben megváltozott, módosult a gyermekotthonokban, illetve a lakásotthonokban folyó munka. A gyermekek, fiatalok ellátásán túl azok magatartási problémáinak, illetve pszichés állapotának javítása a nagyobb, sok esetben embert próbáló feladat. A mentálisan nehéz munkát közalkalmazotti bérért szakmai elhivatottsággal egyre kevesebben vállalják. A Veszprém Megyei Önkormányzat jogutódjaként a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ a Bezerédj Kastélyterápia Alapítvánnyal működik együtt a gyermekvédelmi szakellátás területén. Ellátási szerződés alapján az Alapítvány által Szedres-Hídja pusztán működtetett speciális gyermekotthonban gondoskodnak Veszprém megyei speciális otthoni ellátásra szoruló fiúkról. A speciális szükségletű gyermekek ellátása az intézményfenntartó központon keresztül kötelező feladata az államnak, azonban a gyermekvédelmi szakellátó rendszer részeként speciális otthont Veszprém megyében nem működtet, a feladatot szolgáltatás-vásárlással oldja meg. Ugyancsak a Veszprém megyei gyermekvédelmi szakellátás elhelyezési lehetőségeit szélesíti a Váci Egyházmegyével való együttműködés. Ennek keretében maximum 25 férőhely erejéig Veszprém megyei gyermekvédelmi gondoskodás alatt élő gyermekek elhelyezést nyerhetnek a Váci Egyházmegye által fenntartott nevelőszülői hálózatokban. Veszprém, december 14. Készítette: Sándor Tamás

153/2011. (VIII. 16.) MÖK

153/2011. (VIII. 16.) MÖK 153/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/32-24/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Határidő: július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 117/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Határidő: július 1. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Határidő: július 1. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 18/2011. (II. 24.) MÖK határozat 1. A a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona (Devecser, Petőfi tér 5.), a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye (Külsővat, Béri Balogh

Részletesebben

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-021 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-021 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-14/2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-021 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere

Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere Bács-Kiskun megyében a gyermekvédelmi szakellátás sokszínű, több szolgáltató vesz részt az otthont nyújtó ellátásban. Ez a teljes körű ellátás minden

Részletesebben

Az SZGYF Veszprém Megyei Kirendeltsége. 2013. December 13.

Az SZGYF Veszprém Megyei Kirendeltsége. 2013. December 13. Az SZGYF Veszprém Megyei Kirendeltsége 2013. December 13. Az ellátórendszer szereplői: Állam Önkormányzat Egyházak Civil szervezetek Saját hatáskörben Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ellátás

Részletesebben

Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra. Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag

Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra. Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag A Kormány 1106/2012. határozata A megyei intézményfenntartó központok által átvett a szociális intézményekkel kapcsolatos

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) Fax: (88) ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) Fax: (88) ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011 Fax: (88)545-012 Szám: 02/32-8/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól Tisztelt Felhasználók! 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/153-8/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

6. Tevékenység típusai pontjába új szakfeladatként az alaptevékenységek közé besorolja a Időskorúak átmeneti ellátása megnevezésűt.

6. Tevékenység típusai pontjába új szakfeladatként az alaptevékenységek közé besorolja a Időskorúak átmeneti ellátása megnevezésűt. 122/2009. (IX. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/154-6/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Fenntartó szervezet neve: Pest Megye Önkormányzata. Címe: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Fenntartó szervezet neve: Pest Megye Önkormányzata. Címe: 1052 Budapest, Városház u. 7. Fenntartó szervezet neve: Pest Megye Önkormányzata Címe: 1052 Budapest, Városház u. 7. Telefon: 06-1-485-680 Fax: 06-1-318-1946 E-mail: pestmegye@pestmegye.hu Fenntartó képviselője: Dr. Szép Tibor főjegyző

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/19-16/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/161-15/2007. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE MAJOR ERNŐ A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT VEZETŐJE JOGSZABÁLYI ALAPOK 2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. február 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. február 17-i ülésére 6129/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. február 17-i ülésére Tárgy: Javaslat a megye szociális intézményeiben a szakosított szociális ellátások igénybevételének egyes kérdéseiről,

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

1. 4. a ) az Integrált Szociális Intézmény (a továbbiakban: ISZI) Dunaföldvári Idősek Otthonában napi 2867 Ft-ban, havi 86.

1. 4. a ) az Integrált Szociális Intézmény (a továbbiakban: ISZI) Dunaföldvári Idősek Otthonában napi 2867 Ft-ban, havi 86. 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 4/2001. (III. 2.) önkormányzati rendelete 1 a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális intézményekben - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2012.( ) önkormányzati rendelete

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2012.( ) önkormányzati rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2012.(111.30.) önkormányzati rendelete a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működé szociális intézmények esetében a személyes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 98. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 5. számú melléklet a /2006. ( ) Korm. rendelethez Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 1. Alapszolgáltatások 1.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. december 4-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. december 4-ei ülésére Szám: 02/296-6/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

:1041 Budapest, István út. 11 :231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu

:1041 Budapest, István út. 11 :231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 11 :231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testület

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Veszprém Megyei Fogyatékos Személyel<, Pszichiátriai és. Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 1. sl,ámú telephelye

Veszprém Megyei Fogyatékos Személyel<, Pszichiátriai és. Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 1. sl,ámú telephelye KÖZLEMENY a Szociáli.c;és G)'ermekvédelmi Foigaz.gatóság fenntartásában, a Veszpl'ém Megyei KirendeJtség i1et~kességi területén muködés intézmények székhelyén, illetve azok telephelyein 2016. április 1.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról 4 sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló

Részletesebben

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - -

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - - A A működési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Fogyatékosok Otthona Zsira

Fogyatékosok Otthona Zsira Okiratszám: 48944-46/2013. Fogyatékosok Otthona Zsira Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -ában foglaltak és az államháztartásról

Részletesebben

53-60/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László. Javaslat

53-60/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László. Javaslat Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 4. sz. napirendi pont 53-60/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László Javaslat az étkeztetési tevékenységet végző intézmények 2011. évi

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG BIHAR MEGYE DR. SZARKA ÁRPÁD

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG BIHAR MEGYE DR. SZARKA ÁRPÁD SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG BIHAR MEGYE DR. SZARKA ÁRPÁD ÁLLAMI ÉS CIVIL SZERVEZETEK NYILVÁNTARTÁSÁBAN SZEREPLŐ GYERMEKEK SZÁMA SZERVEZETI STRUKTÚRA FINANSZIROZÁSI LEHETŐSÉGEK GYERMEKVÉDELMI

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Az SZGYF Nógrád Megyei Kirendeltsége. 2013. November

Az SZGYF Nógrád Megyei Kirendeltsége. 2013. November Az SZGYF Nógrád Megyei Kirendeltsége 2013. November Az ellátórendszer szereplői: Állam Önkormányzat Egyházak Civil szervezetek Saját hatáskörben Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ellátás - Átlátás

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: E/566203/2/2016. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Szociális Gondozó Központ alapító okiratát

Részletesebben

Tárgy: Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelme, hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés biztosításához

Tárgy: Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelme, hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés biztosításához Előterjesztés Önkormányzata Képviselő- testületének 2012. március..-i ülésére Tárgy: Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelme, hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény nem állami fenntartóját megillető támogatások

A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény nem állami fenntartóját megillető támogatások 8. melléklet a 2015. évi C. törvényhez A személyes gondoskodást nyújtó szociális, közfeladatot ellátó intézmény nem állami fenntartóját megillető támogatások A központi költségvetés a nem állami szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. MÁRCIUS 24. -I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 380-5/2005.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. MÁRCIUS 24. -I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 380-5/2005. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. MÁRCIUS 24. -I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 380-5/2005. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Ellátási szerződés megkötése a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvánnyal

Részletesebben

dr. Barta László J A V A S L A T

dr. Barta László J A V A S L A T NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE.. sz. napirend 53-59/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes dr. Barta László J A V A S L A T a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról A Tolna Megyei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Társulási Népjóléti Gondozási Központ létrehozására

ELŐTERJESZTÉS. Társulási Népjóléti Gondozási Központ létrehozására ELŐTERJESZTÉS Társulási Népjóléti Gondozási Központ létrehozására A szociális és gyermekjóléti ellátás teljes körű szakmai összehangolása és kedvezőbb fenntarthatósága érdekében a Várpalotai Kistérség

Részletesebben

Előterjesztés - a Közgyűléshez -

Előterjesztés - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: 29120-3/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

VÁRAKOZÓK JELENTÉSE ELEMZÉS ÁLLAPOT SZERINT

VÁRAKOZÓK JELENTÉSE ELEMZÉS ÁLLAPOT SZERINT VÁRAKOZÓK JELENTÉSE ELEMZÉS 2017. 01. 01. ÁLLAPOT SZERINT Várakozás jellemzői 2017. január 1-én 1. táblázat Várakozók ellátási forma/típus/altípus szerinti megoszlásai Színkód 1: narancs = szakosított

Részletesebben

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre:

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK /2010. (11.18.) számú határozata Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról 1. A Közgyűlés az Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 13-ai ülésére

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 13-ai ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011 FAX: (88)545-012VESZPRÉM Szám: 02/279-7/2008 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. október 10-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 194/2003. (VI. 25.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 194/2003. (VI. 25.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 194/2003. (VI. 25.) számú h a t á r o z a t a a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról A Közgyűlés 1./ A Szociális Gondozási Központ Alapító

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009-2010. ÉVEKRE VONATKOZÓ OPERATÍV PROGRAMJA

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009-2010. ÉVEKRE VONATKOZÓ OPERATÍV PROGRAMJA A 195/2008. (XII. 4.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009-2010. ÉVEKRE VONATKOZÓ OPERATÍV PROGRAMJA 2008. Készítették: Forsthoffer Erzsébet

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel a következő rendelkezés lép:

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel a következő rendelkezés lép: A Közgyűlés II-12/314.106/2016. számú határozatának 1. melléklete Okirat száma: 499005/2016. Módosító okirat A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 10/1996. (III. 1.) számú r e n d e l e t e az intézményi térítési díjak megállapításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: Xl 599812013. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66)

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: XI. 4204-4/2005. Előadó: Dr. Tóth Kálmán Mell.: Rendelet-tervezet Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon:

Részletesebben

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentés

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentés SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés Könyvvizsgálattal alátámasztott 2008. P.H... a szervezet vezetője A közhasznúsági jelentés tartalma 1. Számviteli beszámoló 2. Beszámoló a költségvetési

Részletesebben

I. BKESZI: ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

I. BKESZI: ALAPSZOLGÁLTATÁSOK A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott Békéscsabai Egyesített Szociális Intézménynek (BKESZI)és a Békéscsabai Kistérségi Életfa Idõsek Otthonának (Életfa)a

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT Adószám: 18549861 2 09 Cégjegyzékszám: 09-09-016888 BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT 4130 Derecske, Sas u. 1. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2 0 1 1. Beszámolási időszak: 2011. január

Részletesebben

A R. 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 14 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 52/2008. (XII. 17.) Kgy. rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 58/2006.

Részletesebben

250/2011. (XII. 29.) MÖK

250/2011. (XII. 29.) MÖK 250/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2011. évi felülvizsgálatáról

Részletesebben

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette: Untenerné Márton Ágnes osztályvezető

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette: Untenerné Márton Ágnes osztályvezető Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Untenerné Márton Ágnes osztályvezető Tárgy: Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ egységeként működő 3. Sz. Idősek Klubja (Kazincbarcika, Táncsics

Részletesebben

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások Mezei Rita Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztály 2012. február 1 I. Az 1993. évi III. törvény (Szt.) szociális

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani.

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Indokolás bölcsődei gondozási személyi térítési díj bevezetésére, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjak 2014. évre történő megállapításáról szóló

Részletesebben

Előzmények. Eredeti cél: a fogyatékos személyeket ellátó nagy bentlakásos intézmények lebontása az önálló életvitel kialakítása és fenntartása

Előzmények. Eredeti cél: a fogyatékos személyeket ellátó nagy bentlakásos intézmények lebontása az önálló életvitel kialakítása és fenntartása Tá m o g a t o t t l a k h a t á s - e g y r é g i - ú j s z o c i á l i s e l l á t á s Maróthy Márta A hajléktalanellátás országos konferenciája 2014. Előzmények Eredeti cél: a fogyatékos személyeket

Részletesebben

A mosoda 2007. évre várható működési költsége a számítások alapján 22 millió forint.

A mosoda 2007. évre várható működési költsége a számítások alapján 22 millió forint. . napirendi pont EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT AZ EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY MOSODÁJÁNAK MEGSZÜNTETÉSÉRE Az Egyesített Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A 2014-2020 KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZAKMAI KERETEK Tanuljunk a korábbi 2007-13-as periódus problémáiból (aszinkronitás a támogatások, tevékenységek között,

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 8-ai ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 8-ai ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011 Fax: (88)545-096 Szám: 02/207-7/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007.

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

J3j. számú előterjesztés

J3j. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je J3j. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselőtestület részére a személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások és alapellátások önköltségeinek

Részletesebben

1. Fenntartó adatai. neve: székhelye: település utca/út/tér/köz/sor szám emelet, ajtó irányítószám Adószám: - -

1. Fenntartó adatai. neve: székhelye: település utca/út/tér/köz/sor szám emelet, ajtó irányítószám Adószám: - - A A mőködési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények mőködésének engedélyezésérıl és ellenırzésérıl szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 13-ai ülésére

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 13-ai ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGA Szám: 02/279-6/2008 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 13-ai ülésére Tárgy: Felterjesztés

Részletesebben

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez.

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. BESZÁMOLÓ 2006. év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 2006. év költségvetése ez időszakban

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés!

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés! A közgyűlés időpontja: 2008. december 18. Az előterjesztés címe: Ügyiratszám: 63090/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 251. oldal Előterjesztés a támogató szolgáltatás biztosítására benyújtott pályázatról

Részletesebben

.. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE

.. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE .. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D

16. sz. melléklet C Í M R E N D 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím rövid neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés

Részletesebben

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások Előadó: Imre Ildikó referens Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály Humánszolgáltatások Osztálya Tel:

Részletesebben