Az SZGYF Nógrád Megyei Kirendeltsége November

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az SZGYF Nógrád Megyei Kirendeltsége. 2013. November"

Átírás

1 Az SZGYF Nógrád Megyei Kirendeltsége November

2 Az ellátórendszer szereplői: Állam Önkormányzat Egyházak Civil szervezetek Saját hatáskörben Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ellátás - Átlátás

3 Az állam 2012-ig közvetve gondoskodott: Eltérő jogértelmezés Eltérő szakmai szabályok Eltérő megvalósítási gyakorlat (szervezet, saját forrás)

4 Az állami fenntartásba vétel = a felelősség átvállalása. Jól felépített változtatási folyamatnak vagyunk tevékeny részesei. Világossá vált az is, hogy a felelősség átvállalása egyben eddig nem ismert lehetőségekkel jár: a főigazgatóságra hárul az a feladat, hogy ne csak a minimális létfeltételeket biztosítsa, hanem az egységes egyre magasabb színvonalú szakmai munka megteremtését valamint az elvárhatóan nívós életkörülményeket is garantálja.

5 Jogszabályi keretek: 1496/2012.(XI.13.) Korm. határozat A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság létrehozásáról és egyes szociális, gyermekvédelmi intézmények átvételéről 316/2012.(XI.13.) Korm. rendelet A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról 2012.évi CXCII. törvény Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról

6 Az SZGYF szervezete 1. (1) A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) központi hivatal. (2) A Főigazgatóságot a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter irányítja. (3) A Főigazgatóság központi szervből, valamint megyei és fővárosi kirendeltségekből áll. (4) A Főigazgatóság központi költségvetési szerv. (5) A Főigazgatóság központi szervének székhelye Budapest. A megyei kirendeltségek illetékességi területe a megyékre, a fővárosi kirendeltség illetékességi területe a Fővárosra terjed ki. 2. (1) A Főigazgatóságot a főigazgató vezeti.

7

8 Mérföldkövek Települési önkormányzatoktól átvett intézmények (2013.január 1.): 18 szociális, 28 gyermekvédelmi, 1 vegyes profil Megyei Intézményfenntartó Központoktól átvett intézmények: 83 szociális, 24 gyermekvédelmi, 4 vegyes profil Megyei Intézményfenntartó Központ SZGYF Megyei Kirendeltség (2013. április 1.) Az intézmények önálló gazdálkodása megszűnik (2013. július 1.)

9 SzGyF intézményi adatok 170 költségvetési szerv fő ellátott (31210 szociális, gyermekvédelmi intézményben) dolgozói létszám ebből szakalkalmazotti létszám Az átvett dolgozók munkajogi státusza nem változott!

10 Nógrád Megyei Kirendeltség adatai 7 költségvetési szerv 1624 fő ellátott ( 1371 szociális, 253 gyermekvédelmi intézményben) 648 dolgozói létszám ebből 517 szakalkalmazotti létszám Az átvett dolgozók munkajogi státusza nem változott!

11 Ellátottak számaránya Megnevezés Ellátottak száma Várakozók száma Időseket ellátó intézmények: Fogyatékosok személyeket ellátó intézmények Szenvedélybetegeket ellátó intézmények Pszichiátriai betegeket ellátó intézmények Mindösszesen: Időseket ellátó intézmények: Fogyatékosok személyeket ellátó intézmények Szenvedélybetegeket ellátó intézmények Pszichiátriai betegeket ellátó intézmények

12 Nógrád Megyei Kirendeltségnél az ellátottak számaránya Megnevezés Ellátottak száma Várakozók száma Időseket ellátó intézmények: Fogyatékosok személyeket ellátó intézmények Szenvedélybetegeket ellátó intézmények 55 8 Pszichiátriai betegeket ellátó intézmények Mindösszesen: Időseket ellátó intézmények: Fogyatékos személyeket ellátó intézmények Szenvedélybetegeket ellátó intézmények Pszichiátriai betegeket ellátó intézmények Mindösszesen:

13 Ellátottak száma ellátási típusonként Megnevezés Ápolást gondozást nyújtó intézmény Rehabilitációs intézmény Lakóotthon Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény Időskorú ellátottak Fogyatékkal élők Pszichiátriai betegek Szenvedélybetegek

14 Nógrád Megyei Kirendeltségnél Ellátottak száma ellátási típusonként Megnevezés Ápolást gondozást nyújtó intézmény Rehabilitációs intézmény Lakóotthon Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény Időskorú ellátottak Fogyatékkal élők Pszichiátriai betegek Szenvedélybetegek

15 Engedélyezett szociális intézmények férőhelyeinek száma megyénként Volt fővárosi megyei kirendeltséghez (átkerült) szociális intézmények férőhelyei Engedélyezett férőhelyek száma 500 0

16

17 Nógrád Megyei Kirendeltség Idősek ellátása Idősek ellátása Engedélyezett férőhelyek szám normál demens betöltött férőhelyek száma emelt

18 A gyermekvédelmi szakellátásban elhelyezett gyermekek száma nevelőszülőknél 9790 fő; 57% Gyermekvédelmi intézményben 7318 fő; 43%

19 Nógrád Megyei Kirendeltség gyermekvédelmi szakellátásban elhelyezett gyermekek száma Nevelőszülőknél 114 fő Gyermekvédelmi intézményben 139 fő

20 Új feladatok és lehetőségek szakmai munka gazdálkodás kiegyensúlyozott gazdálkodás = magas színvonalú szakmai munka! s

21 Szakmai munka Szocializmus időszakának szemlélete ami nem látszik, az nincs. Szociális szféra: fehérköpenyes alapállás, elzárás Gyermekvédelem: felügyelet-típus, nagy intézmények MEGÚJULÁS KELL!

22 Intézményi férőhely kiváltási pályázatok Bentlakásos intézmények kiváltása szociális komponens (TIOP A-11/1)

23 Bentlakásos intézmények kiváltása gyermekvédelmi komponens (TIOP B-11/1)

24 Bentlakásos intézmények korszerűsítése (TIOP /1)

25 Az SzGyF és intézményei pályázatai Az SZGYF és intézményei pályázatai uniós forrásból finanszírozott hazai forrásból finanszírozott Összesen bírálati szakasz szerződéskötési szakasz megvalósítási szakasz fenntartási szakasz ÖSSZESEN

26 Az SZGYF Nógrád Megyei Kirendeltség és intézményei pályázatai Az SZGYF és intézményei pályázatai uniós forrásból finanszírozott hazai forrásból finanszírozott Összesen bírálati szakasz szerződéskötési szakasz megvalósítási szakasz fenntartási szakasz ÖSSZESEN

27 Az SZGYF és intézményei pályázatai

28 További folyamatban lévő, kiemelt jelentőségű fejlesztések 2013/2014 fejlesztéssel érintett intézmény neve Vakok Állami Intézete Vakok Állami Intézete Vakok Állami Intézete Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja SZGYF fenntartású intézmények projekt címe fejlesztési cél megítélt támogatás Perspektívák - Látássérült személyek elemi rehabilitációs szolgáltatásainak továbbfejlesztése a Vakok Állami Intézetében (TÁMOP /1) A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (TIOP /1) Épületkorszerűsítés (Kormánydöntés alapján költségvetési forrásból) Szociális szolgáltatások feljlesztése támogató technológiai eszközök biztosításával a házi gondozás területén (TIOP /1) A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjának energiahatékonysági fejlesztése (KEOP-5.6.0) Bentlakásos közintézmények energiahatékonyságának növelését szolgáló napkollektorok alkalmazása, használati melegvíz igény részbeni kielégítése céljából (ÚSZT - Zöld Beruházási Rendszer) A látássérült emberek elemi rehabilitációs szolgáltatásainak továbbfejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, országos módszertani központ létrehozása, valamint a vidéki elemi rehabilitációs hálózat bővítése. Új bentlakásos rehabilitációs intézmény, képzési központ létrehozása. A Hermina úti és a Hungária körúti épületegyüttesek teljes körű felújítása. Országos logisztikai hálózat megteremtése, amely lehetővé teszi a segítő eszközök kölcsönzéses rendszerben történő biztosítását az otthoni ápolásban részesülő személyek számára. Megújuló energiafelhasználással kombinált épületenergetikai fejlesztés Megújuló energiafelhasználás ösztönzése ÖSSZESEN

29 SZGYF Nógrád Megyei Kirendeltségénél folyamatban lévő, kiemelt jelentőségű fejlesztések 2013/2014 fejlesztéssel érintett intézmény neve projekt címe fejlesztési cél megítélt támogatás Reménysugár Otthon Balassagyarmat A reménysugár Otthon épületenergetikai felújítása Fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere, külső szigetelés Ft Megyei Gyermekvédelmi Központ Gyermeke és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok megvalósítása a Nógrád megyei szakellátásban nevelkedő gyermekek számára Gyermeke és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok megvalósítása a Nógrád megyei szakellátásban nevelkedő gyermekek számára Ft

30 NFM által kiírt 867,2 millió forint keretösszegű, a napenergiát hasznosító rendszerek telepítését célzó pályázat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő szakosított szociális vagy otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátást végző intézmények számára. A támogatás akár teljes egészében is fedezheti az elismerhető bekerülési költséget.

31 Továbbképzések TÁMOP / azonosítószámú "Szociális képzések rendszerének modernizációja" című kiemelt projekt Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet az Apor Vilmos Katolikus Főiskolával közösen valósítja meg a személyes gondoskodást végzők 49 különböző témájú térítésmentes tanfolyamát. Az egész projekt költségvetése 5,3 milliárd forint.

32 Tanfolyam elvégzése szükséges a továbbképzési kötelezettség megszerzéséhez, munkakörök szerint bontva (fő)

33

34 Az ágazatban 2006 és 2012 között a 20 millió forint feletti fejlesztések keretösszege Cca. 12,5 milliárd forint volt.

35 Közbeszerzés racionalizálása 300 millió Ft. megtakarítás a gázbeszerzés során 100 millió Ft. várható megtakarítás a villamosenergia beszerzés során

36 A 2013-as gazdálkodási évben az SZGYF költségvetése nem csökkent az előző évi állami ráfordításhoz képest. A 2014-es éves előirányzat várhatóan növekedni fog!

37 Kirendeltségi feladatok részletezése Általánosan: Ellátja az átruházott fenntartói feladatokat az illetékességi területen lévő Fenntartott Intézmények esetében, melynek keretében ellenőrzi az intézmény gazdálkodását és működésének törvényességet,

38 Jóváhagyja a Fenntartott Intézmények szervezeti es működési szabályzatát, szakmai programját,valamint a szakosított ellátást nyújtó intézmény esetében a házirendet, Ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét,

39 Gondoskodik a szakemberek képzéséről, továbbképzéséről A Főigazgató által delegált hatáskörben a Fenntartott Intézmények vezetője tekintetében gyakorolja az egyéb munkáltató jogokat Gondoskodik az érdekképviseleti fórum létrehozásáról A Fenntartott Intézmények működését érintő lényeges döntés meghozatala előtt gondoskodik az ellátottak országos érdekképviseleti szervezete területileg illetékes szerve véleményének beszerzéséről

40 Megállapítja az intézményi térítési díjakat és jóváhagyásra felterjeszti a Főigazgatóság részére Eljár a működési engedélyezéssel kapcsolatos ügyekben Felterjeszti a Főigazgatóságnak a Fenntartott Intézmények éves költségvetésére vonatkozó javaslatot

41 Irányítja és ellenőrzi a Fenntartott Intézmények szakmai feladatainak végrehajtásához szükséges pénzügyi feltételek teljesülését Végzi a gazdálkodó szervezettel nem rendelkező, önállóan működő Fenntartott Intézmények gazdasági szervezetei által ellátandó feladatokat

42 Összegyűjti, ellenőrzi a Fenntartott Intézmények gazdálkodására vonatkozó kötelező, rendszeres és eseti jellegű adatszolgáltatásokat, illetve szükség szerint összesítve továbbítja azokat a Főigazgatóság részére Eljár a személyi térítési díj megállapításával kapcsolatos jogorvoslati ügyekben, dönt annak kérelemre történő csökkentéséről, vagy elengedéséről

43 Eljár a díjhátralékok behajtása vagy törlése érdekében, szükség esetén kezdeményezi a jelzálogjog bejegyzését az illetékes szociális hatóságnál, továbbá eljár a bejegyzett jelzálogjog hagyatéki teherként történő érvényesítése érdekében Értesíti a gyámhatóság által gondozási díj fizetésére kötelezetteket a díj megfizetésének módjáról, nyilvántartja adatait, tájékoztatja az illetékes gyámhivatalt és jegyzőt az esetleges hátralékokról

44 Részt vesz a Fenntartott Intézményeket érintő panaszügyek, bejelentések kivizsgálásában, az eljárás lefolytatásában

45 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

ELŐTERJESZTÉS. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és intézményeinek bemutatása

ELŐTERJESZTÉS. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és intézményeinek bemutatása SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KIRENDELTSÉGE 2800 Tatabánya, Fő tér 4. ELŐTERJESZTÉS Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és intézményeinek bemutatása Készítette:

Részletesebben

Budapest, 2013. július

Budapest, 2013. július EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: 34610-4/2013-JSZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. július 24-én E L Ő T E

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 13. szám 2012. december 27. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj

Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj Ellátottjogi képviselők képzése - 2014 április 10 Mohácsi Mónika főosztályvezető-helyettes Szociális és Gyermekvédelmi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátások átszervezése. Budapest, 2013.május 23.

A gyermekvédelmi szakellátások átszervezése. Budapest, 2013.május 23. A gyermekvédelmi szakellátások átszervezése Budapest, 2013.május 23. Magyar Közlöny 2012. évi 164. szám Magyar Közlöny 2013. évi 54. szám 2012. évi CXCII. Törvény az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2009. december IX. évfolyam 4. szám 1 Tartalom FÓKUSZBAN: Mennyi az annyi? 3 HÍREK, AKTUALITÁSOK 6 Tájékoztatás

Részletesebben

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012.

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012. 1 Köszönetet mondunk a kiadványban szereplő önkormányzatok és intézmények vezetőinek a közreműködésért, az adatszolgáltatásért, valamint konzorciumi partnereinknek az adategyeztetésben és pontosításban

Részletesebben

Változások az ágazati szabályozásban 2015.

Változások az ágazati szabályozásban 2015. Változások az ágazati szabályozásban 2015. főosztályvezető Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. augusztus 7., péntek Tartalomjegyzék 220/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a területi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szakmai Program 2. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel.: 35/384-011. Tel/fax.: 35/384-219 e-mail: bercelrehab@nograd.hu SZERVEZETI

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybe-vételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik.

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik. Fogalomtár-2006 1 OSAP 1832 számú adatgyűjtés 2. Fogalomtár Fenntartó: A szociális és gyermekellátást nyújtó intézmény működési engedélyében megjelölt szervezet, amely az adott intézményt működteti. Székhely:

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2005. (II.17.) Kgy. h. Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezéséről 3 3/2005. (II.17.) Kgy. h. Munkáltatói intézkedés megtételéről 3 4/2005.

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

A KÖZNEVELÉS ÚJ RENDSZERE Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tájékoztatója

A KÖZNEVELÉS ÚJ RENDSZERE Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tájékoztatója A KÖZNEVELÉS ÚJ RENDSZERE Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tájékoztatója Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Fülöp-Bornemisza Szilvia tankerületi igazgató KLIK

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS BudaörsKistérségTöbbcélúTársulása(BTT)2009.október7-iülésére Tárgy: A BTT CsaládsegítőésGyermekjólétiKözpontSZMSZ-ének,házirendjénekés szakmaiprogramjánakjóváhagyása Száma: 30-2009. Készítette:

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 10. szám 2012. szeptember 26. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések I. Általános rendelkezések 1.Az intézmény neve: Családsegítő Központ 2.Székhelye: 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. 3.Alapító: Berhida Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 4.Törvényességi felügyeletet

Részletesebben

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről A Kormány a gyermekek

Részletesebben

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai 2014. május 8. Dr. Mattenheim Gréta EMMI Szociális Jogi Osztály. Jogszabályi háttér Sokrétű jogi szabályozás;

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 14/2007. (VI. 28.) Kgy. r. A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium alapításáról, valamint egyes középfokú oktatási intézmények

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

T/4883. számú. törvényjavaslat. az egészségügyi alapellátásról

T/4883. számú. törvényjavaslat. az egészségügyi alapellátásról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4883. számú törvényjavaslat az egészségügyi alapellátásról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. május 2015. évi törvény az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben