A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 13-ai ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 13-ai ülésére"

Átírás

1 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88) FAX: (88) VESZPRÉM Szám: 02/279-7/2008 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 13-ai ülésére Tárgy: Az új különleges gyermekotthon (csecsemőotthon) integrálása a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálathoz Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezető Dr. Radovits Tiborné gyermekvédelmi szakreferens Az előterjesztést megtárgyalta: Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság

2 2 Tisztelt Közgyűlés! Az elmúlt tíz év során a megye gyermekvédelmi szakellátási rendszere teljes átalakításon ment keresztül. A hatályba lépett gyermekvédelmi jogszabályoknak megfelelően leépítésre kerültek a nagy gyermekotthonok, és kialakításra került a lakásotthonokból és a kiszélesített, megújított nevelőszülői hálózatból álló gyermekvédelmi szakellátórendszer. A gyermeklétszám változása miatt, a rentábilis intézményműködtetés szem előtt tartásával már az átalakított intézményrendszer is korrigálásra, szűkítésre került. Jelenleg két gyermekvédelmi intézmény látja el a megyei önkormányzat kötelező gyermekvédelmi feladatait, csupán a 8 fős különleges gyermekotthoni csoport (csecsemőotthon) működtetését végzi a nagyobbrészt szociális ellátást biztosító Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona. A 0-3 éves gyermekvédelmi gondoskodás alatt élő gyermekek ellátását biztosító különleges gyermekotthon, régi nevén csecsemőotthon (ez az elnevezés már nem használatos, a jogszabályok ilyen kifejezést nem használnak, tehát már olyan, mint csecsemőotthon hivatalosan nem létezik) gyermekvédelmi rendszerbe való integrálása már a korábbi évek tervei között szerepelt. A lecsökkentett csoportszámú (3-ról 1-re) otthon új épülettel történő kiváltására a évben pályázatot nyújtott be a Veszprém Megyei Önkormányzat az 59/2005. (V. 19.) MÖK határozat 1. a) pontja - A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a fenntartásában működő Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona a jelenleg 2 csoportos csecsemőotthoni részlegét sikeres pályázat esetén, az elnyert összeg felhasználásával 1 csoportot és baba-mama szobákat magába foglaló új építésű különleges gyermekotthonnal váltja ki. - értelmében. A pályázat sikeres volt, a megvalósításra tízmillió forint összegű vissza nem térítendő támogatást kapott az önkormányzat. A szerződés aláírását követően előfinanszírozásként a teljes pályázati összeg év közepén utalásra került. Az elnyert összeg célja kertes családi ház jellegű épületben 0-3 éves korú gyermekek elhelyezésére 8 fős különleges gyermekotthon, továbbá édesanyjukkal való együttes elhelyezés esetére anya-baba szobák kialakítása. A felépítendő különleges gyermekotthon helyszínéül a pályázatban megnevezett ingatlan jelenleg is a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében áll. Az önkormányzati tulajdonba kerülésének folyamata már a pályázat előkészítését megelőzően megkezdődött, de a Honvédelmi Minisztériummal való egyeztetés az önkormányzat igyekezete ellenére nem fejeződött be, nem történt meg az ingatlanátadás. Az otthon helyszínéül kijelölt terület tulajdonjogának átadása nélkül az építkezés nem kezdődhetett meg. A projekt megvalósítása érdekében új helyszínt kellett keresni, így a különleges gyermekotthon kialakítására alkalmas, saját tulajdonú terület került kijelölésre Veszprémben, a Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona udvarában. Az építkezés jelenleg folyamatban van, az épület átadásának tervezett időpontja november 24. A projekt megvalósítási határidejének többszöri módosítása mellett a helyszín, valamint a beruházás költségeinek változása miatt is a támogatási szerződés módosítása vált szükségessé. Az érvényes és már többször nem módosítható szerződés értelmében január 31. napjáig kell a pályázat teljes szakmai és pénzügyi beszámolóját benyújtani, melyhez már a különleges gyermekotthon érvényes működési engedélyének csatolása is szükséges.

3 3 Az épület műszaki átadását követően a berendezések, felszerelések beépítésének munkálatai következnek, ugyanis a működési engedély kiadására mindezek meglétét követően kerülhet csak sor. A bútorzat és a felszerelések a jelenlegi otthonból kerülnek áthelyezésre, azonban vannak helyhez kötött, adott méretre készített berendezési tárgyak, amelyek nem átszerelhetők, így azokat pótolni szükséges. Ilyenek a beépített szekrények és a konyhapultok. Mivel a fent megjelölt berendezések beszerzésére, illetve elkészítésére a jelenleg rendelkezésre álló összeg nem nyújt fedezetet, szükséges pótelőirányzat biztosítása. Az önálló épületben elhelyezett, koruk miatt sajátos szükséglettel bíró gyermekek ellátását biztosító különleges gyermekotthont az eddigi működtetéstől eltérően - gyermekvédelmi intézményhez szükséges integrálni, így működtetését javasolt a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat feladatául adni. A fentiekben megnevezett gyermekvédelmi intézmény jelenleg a szakszolgáltatási feladatain kívül a nevelőszülői hálózatot és a befogadó otthont működteti. Mivel a 0-3 évesek ellátását biztosító különleges gyermekotthon is lehetőleg csak rövid, átmeneti időre kell, hogy otthont nyújtson a kicsiknek, így a befogadó otthonnal egy szakmai egységbe szervezve tudná feladatait ellátni. A különleges gyermekotthon működtetési feladatainak a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat által történő ellátásához módosítani szükséges ezen intézmény alapító okiratát is. Az alapító okiratban szereplő szakfeladatok között szerepeltetni kell a csecsemőotthoni ellátás, az átmeneti elhelyezést biztosító ellátások (anyaotthoni ellátás), és a pedagógiai szakszolgálat (fejlesztő felkészítés, korai fejlesztés és gondozás) megnevezésű szakfeladatokat is, valamint a telephelyei közé kell sorolni a Veszprém, Tüzér u. 44. szám alatti új különleges gyermekotthont is. Rendelkezni szükséges továbbá a különleges gyermekotthonnak helyet biztosító, most épülő, a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat megnevezésű intézmény használatába adásáról. A működési engedély kiadásának tárgyi feltételein kívül szükséges megfelelni a szakmai létszámminimum előírásainak is. A vonatkozó jogszabályi előírások alapján a különleges gyermekotthon 8 fős csoportjának működtetéséhez 8,25 fő szükséges, továbbá szükséges még szakszemélyzet a baba-mama részen elhelyezett anyákat és babáikat ellátó tevékenységhez is. Osztott munkakörök kialakításával 9 fő státusz biztosítása szükséges a feladat ellátására. A csecsemőotthont jelenleg működtető intézményben a státuszok a két intézményegység között átcsoportosításra kerültek. Az új épültben való működéshez a végleges működési engedély megszerzéséhez szükséges a meglévő és átadandó 8 státusz mellé további 1 státusz biztosítása, melynek anyagi fedezetét a évi költségvetésben tervezni szükséges. Ugyancsak tervezni szükséges az új épület működtetésének költségét is, kiegészítve a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat költségvetését a fent jelzett kiadások összegével. Az új otthonban tulajdonképpen a gyermekek ellátása ugyanolyan formában történik továbbra is, csupán a szociális ellátórendszerből kiemelve, a gyermekvédelmi szakellátórendszer részeként működtetve, a tárgyi és személyi feltételek teljes körű biztosításával a szakmai jogszabályok előírásainak mindenben megfelelve. Így ez az egység is, a többi gyermekvédelmi intézményhez, illetve telephelyhez hasonlóan végre határozatlan időre szóló működési engedéllyel dolgozhat majd. A csecsemőotthoni szakmai egység régi helyéről való kiköltöztetéssel egyidejűleg módosítani szükséges az eddigi működtetést végző intézmény, a Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona alapító okiratát is, benne az intézmény nevét és szakfeladatait. Az intézményben

4 4 dolgozók javaslatát elfogadva, az otthon elnevezése január 1-jétől a Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona lenne. A kiköltözéssel felszabaduló helyiségek az intézmény használatában maradnak, ami a fogyatékosok ápoló-gondozó otthonának jelenleg igen zsúfolt elhelyezési feltételeit javítja. Az intézményrész szociális intézményből való kiválásával és a gyermekvédelmi intézményhez történő integrálásával mindkét intézmény működéshez előírt dokumentumainak módosítása válik szükségessé, melyet az intézmények vezetésének kell átdolgozni. Tisztelt Közgyűlés! A fent leírtak alapján kérem a következő határozat elfogadását:.../2008. (IX. 13.) MÖK határozat: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona (Veszprém, Tüzér u. 44.) csecsemőotthoni egységét az intézmény területén (udvarán) e célra felépített új, különálló épületbe helyezi át, és a különleges gyermekotthont (csecsemőotthont) a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat megnevezésű gyermekvédelmi intézményhez integrálja január 1. napjától. A gyermekotthoni (csecsemőotthoni) feladatok ellátása tekintetében jogutód intézmény a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. Határidő: január 1. Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke 2. Az épülő új különleges gyermekotthon működési feltételeinek megteremtése céljából a közgyűlés a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat megnevezésű intézménye számára a) 3 millió Ft összegű pótelőirányzatot, és b) 1 fő státuszt biztosít. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a közgyűlés elé. Határidő: Felelős: a) pont esetében azonnal b) pont esetében január 1. Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke 3. A megyei közgyűlés felkéri elnökét, hogy az új épületben kialakított különleges gyermekotthon határozatlan időre szóló működési engedélyét szerezze be, ezzel biztosítva a pályázat határidőre történő elszámolását. Határidő: január 31. Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke

5 5 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a csecsemőotthoni egységnek a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálathoz való integrálása következtében az intézmény 58 fős dolgozói létszámát január 1-jétől 9 fővel, 67 főre növeli, míg a Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 54 fős dolgozói létszámát a feladatcsökkenés miatt 8 fővel 46 főre csökkenti. A közgyűlés felkéri a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona vezetőit, hogy az intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatát a változásoknak megfelelően dolgozzák át, és jóváhagyásra terjesszék a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elé. Határidő: Felelős: január 1., illetve az SZMSZ benyújtására: január 31. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Jungvert Valéria igazgató Urbanics Júlia igazgató 5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése január 1-jei hatállyal, az 1. számú és a 2. számú mellékletek tartalmának megfelelően módosítja a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, valamint a Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona megnevezésű intézmények alapító okiratait. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a módosított alapító okiratok érintettek részére történő megküldéséről gondoskodjon. Határidő: Felelős: január 1., illetve az alapító okirat megküldésére november 28. Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző 6. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém, Tüzér u. 44. számú ingatlanán felépülő új különleges gyermekotthon épületét a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat használatába adja. A csecsemőotthoni részleg kiköltöztetésével felszabaduló helyiségek használati jogát a Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona megnevezésű intézménynél hagyja, ezzel a fogyatékosok ápológondozó otthonának elhelyezési feltételeit javítva. A közgyűlés utasítja a megyei főjegyzőt, hogy az intézményegység működtetésének átszervezéséből eredő változásokat a vagyonkataszterben és a vagyonrendelet függelékén vezesse át. Határidő: január 1. Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző Veszprém, október 28. Lasztovicza Jenő s.k.

6 6 1. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv ában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 66. -ában és a 104. (1) bek. a.) pontjában foglaltak, valamint a.../2008. (XI. 13.) MÖK határozat alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat alapító okiratát január 1-jétől a következők szerint határozza meg. 1.) Az intézmény megnevezése: Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Székhelye: 8200 Veszprém, Kossuth u. 10. Telephelye: Veszprém-Gyulafirátót, Német u. 52. Veszprém, Tüzér u ) Az intézmény alapítója: Veszprém Megyei Tanács VB (Az intézmény január 1-jétől jogutódja a Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona csecsemőotthoni részlegének.) Fenntartója, felügyeleti szerve: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 3.) Az intézmény típusa: Többcélú gyermekvédelmi intézmény 4.) Szakágazat száma, megnevezése: Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása 5.) Az intézmény alaptevékenysége, szakágazati besorolása: Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátás szállásnyújtással 6.) Szakfeladatok száma és megnevezése: Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás Csecsemőotthoni ellátás Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások (anyaotthoni ellátás) Pedagógiai szakszolgálat (fejlesztő felkészítés, korai fejlesztés, gondozás)

7 7 7.) A feladatellátást szolgáló vagyon: A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában és a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat használatában lévő ingatlan és ingó vagyon a mindenkori vagyonrendeletben meghatározottak szerint. A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások alapján elkészített éves mérleg, a vagyoni állapotot az intézmény mindenkori éves leltára tartalmazza. 8.) Vagyon feletti rendelkezési jog: A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon használhatja a vonatkozó központi és helyi jogszabályoknak megfelelően. 9.) Vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény önálló jogi személy. Vezetője az igazgató, akit a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozott időre bíz meg. 10.) Gazdálkodási jogköre: Részben önállóan gazdálkodó, a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, melynek pénzügyi, gazdasági feladatait a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala a mellékelt megállapodás szerint látja el. 11.) Vállalkozási tevékenysége: Nincs V e s zpré m, november 13. Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke

8 8 2. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv ában foglaltak, valamint a.../2008. (XI. 13.) MÖK határozat alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a veszprémi Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona alapító okiratát január 1-jétől a következők szerint határozza meg: 1.) Az intézmény megnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona Székhelye: 8200 Veszprém, Tüzér u ) Az intézmény alapítás éve: Alapítója: Fenntartója, felügyeleti szerve: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 3.) Az intézmény típusa: Szociális intézmény 4.) Szakágazat száma, megnevezése: Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 5.) Az intézmény alaptevékenysége: Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátás szállásnyújtással Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátás szállásnyújtás nélkül 6.) Szakfeladatok száma és megnevezése: Pedagógiai szakszolgálat (fejlesztő felkészítés, korai fejlesztés és gondozás) Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás Nappali szociális ellátás Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (utógondozás) Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 7.) A feladatellátást szolgáló vagyon: A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában és az intézmény használatában lévő ingatlan és ingó vagyon a mindenkori vagyonrendeletben meghatározottak szerint. A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások alapján elkészített éves mérleg, a vagyoni állapotot az intézmény mindenkori éves leltára tartalmazza. 8.) A vagyon feletti rendelkezési jog: A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon használhatja a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés-, gazdálkodás szabályairól szóló rendelet, valamint más hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.

9 9 9.) Gazdálkodási jogköre: Részben önállóan gazdálkodó, a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, melynek pénzügyi, gazdasági feladatait a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala a mellékelt megállapodás szerint látja el. 10.) Vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény önálló jogi személy. Vezetője az igazgató, akit a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 257/2000. (XII. 20.) Kormányrendelet 4. (1) bekezdése alapján legalább 5, de legfeljebb 10 évre bízza meg. 11.) Vállalkozási jogköre: Nincs V e s z p r é m, november 13. Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/79-14/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

99/2007. (VI. 14.) MÖK

99/2007. (VI. 14.) MÖK 99/2007. (VI. 14.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztés 1.-10. sz. mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, a Veszprém Megyei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/21-28/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 13-ai ülésére

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 13-ai ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGA Szám: 02/279-6/2008 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 13-ai ülésére Tárgy: Felterjesztés

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2001. február hó 1. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 1/2001. (I.30.) Kgy. Ted Pinney emlékének megörökítése 3 RENDELET 1/2001.

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8196/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Harmónia Szenvedélybetegek Otthona Országos Módszertani Központ, Kaskantyú

Részletesebben

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről Telekgerendás Község Önkormányzata 5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. u. 13 szám Pf: 5. Tel: (66) 482-147, 482-122 Fax: (66) 482-147. e-mail: polgarmester@telekgerendas.hu Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/240-3/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E LŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

2013. június 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. június 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. június 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 88/2005. (IX.29.) Kgy. h. A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról 3 89/2005. (IX.29.) Kgy.

Részletesebben

Budapest, 2013. július

Budapest, 2013. július EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: 34610-4/2013-JSZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. július 24-én E L Ő T E

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait. 322 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Meghívott,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 829/2008. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények

Részletesebben

4. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a Társulási megállapodás aláírására.

4. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a Társulási megállapodás aláírására. 35/2008. (III. 27.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. augusztus 1-jei hatállyal megállapodást köt Pápa Város Önkormányzata Képviselő-testületével a Pápai Szakképzés-szervezési

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVIII. (XLVI.) évfolyam 2. szám 2008. április 02. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 9/2008. (IV. 2.) rendelet A Veszprém

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVI. (XLIV.) évfolyam 5. szám 2006. szeptember 22. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 77/2006. (IX. 14.) MÖK határozat: Kádár Tibor részére Veszprém Megye Érdemrendje

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 28-i ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 28-i ülésére Vaszar Község Polgármesterétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 28-i ülésére Az önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997.

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 16/2005. (VIII. 26.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata által működtetett középiskolai és felsőoktatási ösztöndíjrendszerről 2 17/2005. (VIII. 26.) Kgy. r. Egyes

Részletesebben

SZEMÉLYI RÉSZ HATÁROZATOK

SZEMÉLYI RÉSZ HATÁROZATOK 2006. február 28. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 4/2006. (II. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése állandó bizottságai egyes külső tagjai megbízatásának megszűntetése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2005. (II.17.) Kgy. h. Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezéséről 3 3/2005. (II.17.) Kgy. h. Munkáltatói intézkedés megtételéről 3 4/2005.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény elnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /695/ 2012. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. november 23 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A, és a alapító okiratának

Részletesebben

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére Ikt. sz.: 7462/2006. ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Duna Menti Közoktatási Intézménye (Dunavecse) alapító okiratának módosítása

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE . (XLVI.) évfolyam 3. szám 2008. április 28. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 49/2008. (IV. 24.) MÖK határozat Polgárdy Imre megválasztásáról a közgyűlés társadalmi

Részletesebben