Prof. Dr. Szabad János Tantárgyfelelős beosztása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Prof. Dr. Szabad János Tantárgyfelelős beosztása"

Átírás

1 Tantárgy neve Genetika Tantárgy kódja BIB 1506 Meghírdetés féléve 5 Kreditpont 4 Összóraszám (elmélet + gyakorlat) 3+0 Számonkérés módja Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) BIB 1411 Tantárgyfelelős neve Prof. Dr. Szabad János Tantárgyfelelős beosztása egyetemi tanár 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Az előadások során kialakítjuk és elmélyítjük a hallgatók genetikai szemléletmódját, bemutatva, hogy az örökletes anyag, illetve az öröklődés jelensége miként egységesíti az élet különféle szerveződési szintjeit. Fontos, hogy a hallgatók megértsék, hogy az öröklődés nemcsak a genetikai információ átörökítését, hanem a kifejeződését is magába foglalja. Bemutatásra kerül a genetikai boncolás, mint a genetikai kutatásokban alkalmazott alapvető kutatási stratégia. Ennek értelmében a genetikai jelenségek szemléltetése kapcsán hangsúlyt helyezünk a kísérleti megközelítésekre, azaz a genetikai kísérletek elemzése révén szemléltetjük a genetikai megismerés folyamatát. 2. A tantárgy tartalma: Az előadások során ismertetjük az örökletes anyag szerveződési szintjeit; az öröklődés törvényeit és törvényszerűségeit; a génkifejeződést (transzkripció és transzláció) és regulációját; az öröklődés és sejtciklus közötti összefüggéseket; az egyedfejlődési és sejt - és szervi differenciációs programok genetikai szabályozását; az anyai öröklődést; az anyai hatást; genomikát; magyarság genetikáját. Az előadások tematikája: 1. Genetika történeti áttekintése. Tudósok és hipotézisek. Hippokratész, Arisztotelész, Mendel, Darwin, Galton, Morgan, Liszenko, Crick. Pangenezis, preformáció, darwinizmus, faktoriális elmélet, kromoszomális elmélet, centrális dogma, genomika.

2 2. Sejtciklus, DNS, gén, genom, kromoszómák. Sejtciklus és DNS. DNS és kromoszómák. A DNS szerkezete. Denaturációs és renaturációs kinetika, szekvenciatípusok. A genom és szerveződése. Kromoszómák és a kariotípus. 3. Replikáció, és a sejtosztódások. A replikáció mechanizmusa. Mitózis és meiózis. Nondiszjunkció. Aneuploidia és következményei. 4. Mendeli genetika. Allélok, markermutációk és jelentőségük. Mendel szabályai. Genetikai kölcsönhatások. 5. Kromoszóma elmélet, kapcsoltság és géntérképek. Nemhez kötött öröklődés. Kapcsoltság, kapcsoltsági csoportok. Tetrádok és tetrádanalízis. Crossing over és géntérképezés. 6. Nem-mendeli genetika: anyai hatás és anyai öröklődés. Anyai hatás: a pete(sejt) citoplazma alkotók szerepe az öröklődésben. Nőstény-sterilitás és magzatvédő program. Anyai (extrakromoszómális, extranukleáris) öröklődés: a kloroplasztok és a mitokondriumok genetikája. 7. Génexpresszió pro- és eukariotákban. Értelmes és néma szál. Az mrns képződés mechanizmusa. A pre-mrns érése. Intronok és exonok. Genetikai kód és transzláció. 8. Mutáció, reparáció, mutagének, karcinogének. Spontán és indukált mutációk. A mutációk típusai és következményei. Reparáció. Reverzió és szuppresszió. Gén-, kromoszóma- és genomiális mutációk és következményeik. Mutagének és karcinogének. Az Ames teszt. 9. Mobilis genetikai elemek. Variegáció és genetikai mozaikosság. Kimérák. 2

3 Inszerciós szkevencia elemek, transzpozonok, retrovírusok és retropozonok. Variegáció. Valódi (minőségi és mennyiségi) és funkcionális genetikai mozaikok (X kromoszóma inaktiváció és pozció-effektus-variegáció). Kimérák képződése és típusai. 10. Rekombináns DNS technológia. Transzgénikus élőlények és génterápia. 11. Szaporodásbiológia. Élőlények klónozása. Ivartalan és ivaros szaporodás. Élőlények klónozása. Géncserés egerek. Gének és az ivar meghatározottsága. Álhermafroditák. Az ivarsejt-vonal és a testi sejtek szerepe. Megtermékenyülés. Az ivari dimorfizmus genetikai alapjai. 12. Az egyedfejlődés genetikai szabályozása. Az anya, és a zigóta génjeinek szerepe. Genetikai boncolás. Homeózis és atavizmus. A végtagok fejlődése. Sejtkommunikáció és embrionális indukció. 13. A daganatképződés genetikai alapjai. A daganatok klonális eredete. Mutációk és a daganatképződés kapcsolata. Proto-onkogének és onkogének. Tumor szuppresszor gének. 14. Az immunrendszer genetikája. Az immunrendszer felépítése. Immunizáció, vakcináció, az immunológiai memória. Klonális szelekció. Az immunglobulinok. Az ellenanyagok sokféleségének genetikai alapjai. Az immunrendszer betegségei. 15. Genomika. Magyarság genetikája A genom elemzésének módszertana és jelentősége. 3. Évközi ellenőrzés módja A hallgatók családfaelemzést végeznek és elkészítnek két tudományos esszét olyan témakörökben mint például: 3

4 Az öröklődés tudománytörténeti áttekintése; A biotechnológiai kutatások jelentősége; A genetikailag módosított organizmusok biológiai, gazdasági és társadalmi összefüggései. A kollokvium során számot adnak genetikai ismereteikről a következő témakörökben: Genetika története Sejtciklus és kromoszómák Sejtosztódások genetikai jelentősége Mendel törvényei Kromoszómaelmélet Anyai öröklődés Anyai hatás Gének közti interakciók Génexpresszió Mutációk Mobilis genetikai elemek Transzgénikus élőlények Egyedfejlődés genetikai szabályzása Daganatképződés genetikai alapjai Immunrendszer genetikája Genomika. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: A kötelező ill. ajánlott irodalom Griffiths, A.J.F., Miller, J.H., Suzuki, D.T., Lewontin, R.C., Gelbart, W.M. (2002). An introduction to genetic analysis. 7 th edition. W.H. Freeman and Company, New York, USA. Hartl, D.L., Jones, E.W. (2000). Genetics: analysis of genes and genomes. 5 th edition. Jones and Bartlett Publishers, Inc. USA Griffiths, A.J.F., Gelbart, W.M., Miller, J.H., Lewontin, R.C., (1998). Modern genetic analysis. 2 nd edition. W.H. Freeman and Company, New York. USA. 4

5 Bíró, S. (1997). Genetika jegyzet I. évf. orvostanhallgatók számára. DOTE Vida, G. (1992). Genetika. ELTE Jegyzet Rédei, Gy. (1987). Genetika. Mezőgazdasági kiadó, Bp. Czeizel Endre (2003). A magyarság genetikája. Második kiadás. Galenus Kiadó. Budapest. 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása - előadóterem. 5

6 Tantárgy neve Genetika Tantárgy kódja BIB 1507 Meghírdetés féléve 5 Kreditpont 1 Összóraszám (elmélet + gyakorlat) 0+2 Számonkérés módja Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) BIB 1506 (E) Tantárgyfelelős neve Prof. Dr. Szabad János Tantárgyfelelős beosztása egyetemi tanár 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A gyakorlatok során kialakítjuk és elmélyítjük a hallgatók genetikai szemléletmódját, bemutatva, hogy az örökletes anyag, illetve az öröklődés jelensége miként egységesíti az élet különféle szerveződési szintjeit. A hallgatók és oktatók közös munkájuk során fogalmazzák meg a tudományos kérdéseket, megtervezik, majd kivitelezik a kísérleteket, és végül kiértékelik az eredményeket. Bemutatjuk a Drosophila melanogastert mint az egyik legjelentősebb genetikai kísérleti modell organizmust és kísérleteket végzünk különféle Drosophila mutánsokon. 2. A tantárgy tartalma: A gyakorlatok során, kísérleti módon szemléltetjük az örökletes anyag szerveződési szintjeit; az öröklődés törvényeit és törvényszerűségeit; az irányított génkifejeződést; az öröklődés és sejtciklus közötti összefüggéseket; az egyedfejlődési és sejt - és szervi differenciációs programok genetikai szabályozását; genetikai adatbázisok bioinformatikai elemzését. A gyakorlatok tematikája: 1-2. A kromoszómák és sejtosztódás immunocitokémiai vizsgálata. Normális sejtosztódásainak vizsgálata. Kromoszóma festések. Nyálmirigy óriáskromoszómák, lárvális agy és tesztis specifikus kromoszómák. Sexkromatin vizsgálat Drosophila mitotikus mutánsok fenotípus vizsgálata. Mikrotubulus-, kinotochor-ellenörzőpont- mutánsok fenotípusainak immunocitokémiai és mikroszkópi jellemzése. 6

7 5-6. Drosophila mutánsok és az öröklődés törvényeinek modellezése. Drosophila markermutációk, balanszer kromoszómák és keresztezések. Fenotípuselemzés. Komplementációs analízis és a keresztezési eredmények statisztikai értékelése Génexpressziós vizsgálatok. Drosophila transzgének szövet-szerv specifikus expressziója a GAL4-UAS rendszerben. Pozícióeffektus variegáció vizsgálata Drosophila mutánsokon Genetikai térképezés Drosophilán. Nemhez kötött öröklődés. Kapcsoltság, kapcsoltsági csoportok. Crossing over és géntérképezés. Genetikai mozaikok izolálása Drosophila bioinformatikai adatankok tanulmányozása. A Flybase Drosophila adatbázis megismerése, célirányos használata Családfaelemzések. Normális és rendellenes mutációk öröklődésének nyomon követése generációk során. 15. Gyakorlati beszámoló. 4. Évközi ellenőrzés módja. A hallgatók kiértékelik minden egyes gyakorlati ciklus során a kapott eredményeket és megválaszolják a tudományos kérdéseket. A teljesítményük alapján minden egyes gyakorlati ciklus érdemjeggyel zárul. Az utolsó gyakorlat során a hallgató részletesen beszámol az alábbi gyakorlati tematikákból: Drosophila életciklusa Drosophila balanszerek és marker mutációk Drosophila sejtosztódás mutánsok és fenotípus elemzésük Komplementációs elemzések Géntérképezés 7

8 Genetikai mozaikok GAL4-UAS transzgénikus rendszer Pozícióeffektus variegáció Flybase Családfaelemzés 5. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: A kötelező ill. ajánlott irodalom Griffiths, A.J.F., Miller, J.H., Suzuki, D.T., Lewontin, R.C., Gelbart, W.M. (2002). An introduction to genetic analysis. 7 th edition. W.H. Freeman and Company, New York, USA. Hartl, D.L., Jones, E.W. (2000). Genetics: analysis of genes and genomes. 5 th edition. Jones and Bartlett Publishers, Inc. USA Griffiths, A.J.F., Gelbart, W.M., Miller, J.H., Lewontin, R.C., (1998). Modern genetic analysis. 2 nd edition. W.H. Freeman and Company, New York. USA. Bíró, S. (1997). Genetika jegyzet I. évf. orvostanhallgatók számára. DOTE Vida, G. (1992). Genetika. ELTE Jegyzet Rédei, Gy. (1987). Genetika. Mezőgazdasági kiadó, Bp. Czeizel Endre (2003). A magyarság genetikája. Második kiadás. Galenus Kiadó. Budapest. 7. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása o gyakorlati terem, fény-, fázis kontraszt és fluoreszcens mikroszkóp; o sztereomikroszkópok; o Drosophila normális és mutáns törzsek; o Speciális ellenanyagok és festékek; o számítógépek. 8

TÁJÉKOZTATÓ A BIOMÉRNÖKI ALAPSZAKRÓL (BSc)

TÁJÉKOZTATÓ A BIOMÉRNÖKI ALAPSZAKRÓL (BSc) Tartalom Előszó 2 Tájékoztató a biomérnöki alapszakról 2 A biomérnöki alapszak (BSc) tantervi hálója 3 A biomérnöki alapszak (BSc) tantárgyainak kódjai és előfeltételei 7 A biomérnöki alapszak (BSc) tantárgyi

Részletesebben

BIOLÓGIA 12. évfolyam érettségi fakultáció 1001

BIOLÓGIA 12. évfolyam érettségi fakultáció 1001 BIOLÓGIA 12. évfolyam érettségi fakultáció 1001 BIOLÓGIA 12. évfolyam érettségi fakultáció Heti óraszám: 2 Évi óraszám: 66 Célok és feladatok Szakközépiskolában a biológiatanítás célja az elméleti ismeretátadás,

Részletesebben

Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar BIOMÉRNÖKI MESTERSZAK KÉPZÉSI PROGRAM

Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar BIOMÉRNÖKI MESTERSZAK KÉPZÉSI PROGRAM Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar BIOMÉRNÖKI MESTERSZAK KÉPZÉSI PROGRAM Debrecen 2010 Tartalom Előszó 3 A biomérnöki mesterszakra való belépés feltételei 4 Tájékoztató a biomérnöki

Részletesebben

GENETIKA Oktatási segédanyag a Génsebész és Kertészmérnök hallgatók számára Összeállította: dr. Mara Gyöngyvér 2015, Csíkszereda

GENETIKA Oktatási segédanyag a Génsebész és Kertészmérnök hallgatók számára Összeállította: dr. Mara Gyöngyvér 2015, Csíkszereda GENETIKA Oktatási segédanyag a Génsebész és Kertészmérnök hallgatók számára Összeállította: dr. Mara Gyöngyvér 2015, Csíkszereda 1 1. BEVEZETÉS A GENETIKÁBA A XXI. SZÁZADI ISMERETEK TÜKRÉBEN 6,7 dia 1.1.

Részletesebben

Biológia-egészségtan tantárgy helyi tanterve

Biológia-egészségtan tantárgy helyi tanterve Biológia-egészségtan tantárgy helyi tanterve Választott tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 16208 Dr. Lénárd Gábor: Biológia I. 16308 Dr. Lénárd Gábor: Biológia II. 16408 Dr. Lénárd Gábor:

Részletesebben

A biológia tanításának célja és feladatai

A biológia tanításának célja és feladatai Biológia helyi tanterv Biológia-egészségtan tantárgy helyi tanterve Választott tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 16208 Dr. Lénárd Gábor: Biológia I. 16308 Dr. Lénárd Gábor: Biológia II. 16408

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI Anatómia I. TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens 1. A tantárgy

Részletesebben

BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM. 108 óra

BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM. 108 óra BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM 108 óra A középiskolai tanulmányok utolsó két évfolyamán az elvontabb ismeretek tanulmányozása, az összefüggések keresése és a kémiai, fizikai illetve földrajzi ismereteket

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat A gimnáziumban megvalósuló biológiatanítás célja, hogy az általános iskola 7 8. évfolyamán megszerzett re, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANTERV

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANTERV BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANTERV 10., 11., 12. évfolyam A hat évfolyamos gimnáziumokban megvalósuló biológiatanítás célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre

Részletesebben

Orvosi Genomika. 1. Trendek a modern orvostudományban. 2. Genomika és modern orvostudomány

Orvosi Genomika. 1. Trendek a modern orvostudományban. 2. Genomika és modern orvostudomány 1 1. ORVOSI GENOMIKA Orvosi Genomika 1. Trendek a modern orvostudományban DIA 1 Az emberi genom megfejtése óta eltelt 10 évben rendkívül gyors fejlődés ment végbe a genomikai technikákban, ill. a genomikai

Részletesebben

EPIGENETIKA, A BIOLÓGIAI MŰKÖDÉS SZOFTVERE. Falus András. Összefoglalás

EPIGENETIKA, A BIOLÓGIAI MŰKÖDÉS SZOFTVERE. Falus András. Összefoglalás 1 EPIGENETIKA, A BIOLÓGIAI MŰKÖDÉS SZOFTVERE Falus András Összefoglalás Az epigenetika, az örökítőanyag softvere Kovalens módosulások Anyai hatás és az egyedfejlődés Mitokondriális öröklés Táplálkozás

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév 1.

Részletesebben

BIOLÓGIA 9-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT)

BIOLÓGIA 9-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) BIOLÓGIA 9-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) A kilencedik évfolyamtól kezdődően a tantárgy tartalmi felépítése a diszciplináris hagyományokra épül. A középiskolai tanulmányok első évének témakörei a rendszertan,

Részletesebben

TEMATIKÁK ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Funkcionális anatómia I. ETAET6024 2. elmélet, gyakorlat 2 2 elmélet, 1 gyakorlat kollokvium kötelező

Részletesebben

Magyar Tudomány. immungenomika Vendégszerkesztõ: Falus András 50 éves a CERN Beszámoló az MTA 2005. évi közgyûlésérõl

Magyar Tudomány. immungenomika Vendégszerkesztõ: Falus András 50 éves a CERN Beszámoló az MTA 2005. évi közgyûlésérõl Magyar Tudomány immungenomika Vendégszerkesztõ: Falus András 50 éves a CERN Beszámoló az MTA 2005. évi közgyûlésérõl 2005 6 639 Magyar Tudomány 2005/6 A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás

Részletesebben

A biológia tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A biológia tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A biológia tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel kiadott kerettanterv

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA Transzverzális kompetenciák Szakmai kompetenciák A TANTÁRGY ADATLAPJA A képzési program adatai Felsőoktatási intézmény Kar Intézet Szakterület Képzési szint Szak / Képesítés Babeş-Bolyai Tudományegyetem,

Részletesebben

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN 10-12. évfolyam Készítette: Gál Béla A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANTERV

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANTERV BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANTERV 11., 12. évfolyam fakultáció A hat évfolyamos gimnáziumokban megvalósuló biológiatanítás célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre

Részletesebben

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak Védőnő Szakirány 2008/2009.

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak Védőnő Szakirány 2008/2009. Debrecenii Egyetem Orvos- és Egészségtudományii Centrum Egészségügyii Kar Egészségügyii Gondozás és Prevenciió Allapszak Védőnő Szakiirány 2008/2009. 1 "Jön hozzád, ha esik, ha hó szakad, s mondja, hogy

Részletesebben

Az öregedés biológiája

Az öregedés biológiája Az öregedés biológiája DIPLOMAMUNKA készítette: HAJNAL KATALIN biológia kémia szakos hallgató témavezető: DR. HOFFMANN GYULA PTE TTK GENETIKAI ÉS MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI TANSZÉK PÉCS, 2005 1 I. BEVEZETÉS...3

Részletesebben

BIOLÓGIA TANTÁRGY 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

BIOLÓGIA TANTÁRGY 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos és egyben szerves része. Különös jelentőségét az adja, hogy az élő természettel foglalkozik, amelynek része a társadalomban

Részletesebben

LENTIVÍRUS ALAPÚ TRANSZGENEZIS ÉS A SLEEPING BEAUTY TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSA

LENTIVÍRUS ALAPÚ TRANSZGENEZIS ÉS A SLEEPING BEAUTY TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSA SZENT ISTVÁN EGYETEM Állattenyésztés Tudományi Doktori Iskola LENTIVÍRUS ALAPÚ TRANSZGENEZIS ÉS A SLEEPING BEAUTY TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSA TRANSZGÉNIKUS NYULAK ELŐÁLLÍTÁSÁBAN Doktori (PhD) értekezés Hoffmann

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT

KÖRNYEZETVÉDELEM TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT Matematika MT1006 Meghirdetés féléve 1. kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Rozgonyi Tibor Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens A hallgatók ismerjék meg tanulmányaik eredményes

Részletesebben

BIOLÓGIA. 7-12. évfolyam. Célok és feladatok

BIOLÓGIA. 7-12. évfolyam. Célok és feladatok BIOLÓGIA 7-12. évfolyam Célok és feladatok A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy az általános iskolában megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse az élő

Részletesebben

BIOLÓGIA. 7-11. évfolyam. Célok és feladatok

BIOLÓGIA. 7-11. évfolyam. Célok és feladatok BIOLÓGIA 7-11. évfolyam Célok és feladatok A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy az általános iskolában megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse az élő

Részletesebben

Magyar Tudomány. GENETIKA, KÖRNYEZET ÉS EMBERI JÓL-LÉT vendégszerkesztő: Kosztolányi György

Magyar Tudomány. GENETIKA, KÖRNYEZET ÉS EMBERI JÓL-LÉT vendégszerkesztő: Kosztolányi György Magyar Tudomány GENETIKA, KÖRNYEZET ÉS EMBERI JÓL-LÉT vendégszerkesztő: Kosztolányi György Az ország- és államnevekről Terminológusok képzése A profilalkotás 2012 8511 A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata.

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 1+4 ÉVFOLYAMOS TAGOZAT 11. ÉVFOLYAM Időkeret: Évi óraszám: 72 Heti óraszám: 2 óra Tananyag A bőr és a mozgás (24 óra) A bőr felépítése. A bőr részvétele a szervezet hőháztartásában.

Részletesebben