VARIACHEM KFT. BIZTONSÁGI JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VARIACHEM KFT. BIZTONSÁGI JELENTÉS"

Átírás

1 VARIACHEM KFT. BIZTONSÁGI JELENTÉS KÉSZÍTETTE AZ AGEL-CBI KFT BUDAPEST FEBRUÁR VERZIÓ 4.0

2 1) TARTALOMJEGYZÉK 1) TARTALOMJEGYZÉK A SÚLYOS BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAPCSOLATOS CÉLKITŐZÉSEK A) Szervezet és személyzet B) A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek azonosítása és értékelése C) Üzemvezetés d) A változások kezelése E) Védelmi tervezés F) Belsı audit és vezetıségi átvizsgálás A VESZÉLYES IPARI KÖRNYEZET BEMUTATÁSA Az ipari környezet A veszélyes üzem érintett környezetének területrendezési elemei A) A lakott terület jellemzése B) A lakosság által leginkább látogatott létesítmények C) Különleges értékek, nevezetességek D) Érintett közmővek E) Az ipari üzem környezetében mőködı szervezetek Más üzemeltetık veszélyes tevékenysége A természeti környezetre vonatkozó legfontosabb információk A) Meteorológiai jellemzık B) Geológiai és hidrológiai jellemzık A természeti környezet veszélyeztetettsége A VESZÉLYES IPARI ÜZEM BEMUTATÁSA A veszélyes ipari üzemekre vonatkozó információk A) A veszélyes üzem rendeltetése B) Fıbb tevékenységek bemutatása C) A dolgozók létszáma, a munkaidı D) Bérlık Helyszínrajz A veszélyes anyagok A veszélyes ipari üzem azonosítása A veszélyes tevékenységre vonatkozó legfontosabb infomációk Egységes tárolási elıírások A göngyölegek tárolása, kezelése TÁROLÓHELYI NYÍLVÁNTARTÁS INFRASTRUKTÚRA A) Külsı elektromos és más energiaforrások B) Külsı vízellátás C) Folyékony és szilárd anyagokkal történı ellátás D) Belsı energiatermelés E) Belsı elektromos hálózat F) Tartalék elektromos áramellátás G) Tőzoltóvíz hálózat H.) A melegvíz és más folyadék hálózatok I.) A híradó rendszerek J) Sőrített levegı ellátó rendszerek K) Munkavédelem L) Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás M) Vezetési pontok és a kimenekítéshez kapcsolódó létesítménye N) Elsısegélynyújtó és mentı szervezetek O) A biztonsági szolgálat P) Környezetvédelmi szolgálat Q) Az üzemi mőszaki biztonsági szolgálat P) A katasztrófavédelmi szervezet S) Javító és karbantartó tevékenység T)A laboratóriumi hálózat U) A szennyvíz hálózatok V) Az üzemi monitoring hálózatok BEVARIACHEM

3 1.4.W) A tőzjelzı és robbanási töménységet érzékelı rendszerek X) A beléptetı rendszer és az idegen behatolás elleni védelem A RIASZTÁS, ÉRTESÍTÉS, TÁJÉKOZTATÁS RENDSZERE A raktártelepet belsı veszélyforrásból A raktártelep riasztási rendszere központosított A riasztás rendje A riasztás módja, tartalma Iparvágány A VARIACHAEM Kft területeinek bemutatása A 22 (L) jelő raktár ismertetése A 20 (J) jelő raktár ismertetése A LEGSÚLYOSABB BALESETI LEHETİSÉGEK BEMUTATÁSA A VESZÉLYEZTETÉS ÉRTÉKELÉSE A súlyos baleset lehetıségének azonosítása Következmény analizis Forgatókönyv-1: Mérgezı anyag kiáramlása, HF Forgatókönyv-2: Mérgezı anyag kiáramlása, formaldehid Forgatókönyv-3: Raktártőz, hısugárzás Forgatókönyv-4: Raktártőz, mérgezı égéstermék Forgatókönyv-5: Szilárd mérgezı por kiszabadulása, arzén-trioxid Forgatókönyv-6: Tócsatőz, szabadtéri savtároló Forgatókönyv-7: Mérgezı anyag kiáramlása, hidrazin hidrát Forgatókönyv-8: Raktártőz, hısugárzás, 20 számú raktár Dominóhatás Frekvencia-elemzés Forgatókönyv-1: Mérgezı anyag kiáramlása a raktárban, HF Forgatókönyv-2: Mérgezı anyag kiáramlása, formaldehid Forgatókönyv-3: Raktártőz, hısugárzás Forgatókönyv-4: Raktártőz, mérgezı égéstermék Forgatókönyv-5: Szilárd mérgezı por kiszabadulása, arzén-trioxid Forgatókönyv-6: Tócsatőz, szabadtéri savtároló Forgatókönyv-7: Mérgezı anyag kiáramlása, hidrazin hidrát Forgatókönyv-8: Raktártőz, hısugárzás, 20 számú raktár Kockázatok meghatározása Egyéni kockázat Forgatókönyv-1: Mérgezı anyag kiáramlása a raktárban, HF Mérgezı anyag kiáramlása a raktárban, formaldehid Forgatókönyv-3: Raktártőz, hısugárzás Forgatókönyv-4: Raktártőz, mérgezı égéstermék Forgatókönyv-5: Szilárd mérgezı por kiszabadulása, arzén-trioxid Forgatókönyv-6: Tócsatőz, szabadtéri savtároló Forgatókönyv-7: Mérgezı anyag kiáramlása, hidrazin hidrát Forgatókönyv-8: Raktártőz, hısugárzás, 20 számú raktár Összesített egyéni kockázat Társadalmi kockázat A besorolási övezetek meghatározása IRODALOM számú melléklet KÖVETKEZMÉNY ANALÍZIS Forgatókönyv-1: Mérgezı anyag kiáramlása a raktárban, HF Forgatókönyv-2: Mérgezı anyag kiáramlása, formaldehid Forgatókönyv-3: Raktártőz, hısugárzás Forgatókönyv-4: Raktártőz, mérgezı égéstermék Forgatókönyv-5: Szilárd mérgezı por kiszabadulása, arzén-trioxid Forgatókönyv-6: Tócsatőz, szabadtéri savtároló Forgatókönyv-7: Mérgezı anyag kiáramlása, hidrazin hidrát számú melléklet ALKALMAZOTT MÓDSZEREK ÉS TECHNIKÁK LEÍRÁSA HGSYSTEM DATAPROP modul AEROPLUME MODUL BEVARIACHEM

4 LPOOL MODUL HEGADAS modul SAVE II Egyéni és társadalmi kockázatok megállapítása A SAVE által használt adatok ismertetése Faultrease számú melléklet BELSİ VÉDELMI TERV számú melléklet UTASÍTÁSOK, DOKUMENTUMOK BEVARIACHEM

5 ÁBRAJEGYZÉK 1. ÁBRA: SZERVEZETI ÁBRA ÁBRA: HELYSZÍNRAJZ ÁBRA: A RAKTÁR ÉPÜLET TÁROLÓ HELYEI ÁBRA: TÜZIVÍZHÁLOZAT ÁBRA: VEZETÉSI PONTOK ÁBRA: A 20 (J) JELŐ RAKTÁR ALAPRAJZA ÁBRA: A HF TELÍTETT GİZNYOMÁSA ÁBRA: A HF TÓCSA PÁROLGÁSI SEBESSÉGE AZ IDİ FÜGGVÉNYÉBEN ÁBRA: A HF TÓCSA MÉRETÉNEK VÁLTOZÁSA AZ IDİ FÜGGVÉNYÉBEN ÁBRA: HF FELHİ KÖZÉPTENGELYÉNEK KONCENTRÁCIÓJA TALAJSZINTEN 60. MÁSODPERCBEN ÁBRA: A FORMALIN FELHİ MÉRETE ÁBRA: A NYÍLTTÉRI HİSUGÁRZÁS ÉRTÉKE IZOBUTÉN ESETÉN ÁBRA: ARZÉN-TRIOXID GİZNYOMÁSA A HİMÉRSÉKLET FÜGGVÉNYÉBEN ÁBRA: ARZÉN-TRIOXID GİZNYOMÁSÁNAK LOGARITMUSA A RECIPROK HİMÉRSÉKLET FÜGGVÉNYÉBEN ÁBRA: AZ AS 4 O 6 GİZNYOMÁSA A RECIPROK HİMÉRSÉKLET FÜGGVÉNYÉBEN (O MÉRÉSI ADATOT, A VONALAK IRODALMI ADATOKAT JELÖLNEK) ÁBRA: ARZÉN-TRIOXID TERMOGRAVIMATRIAI (TG) ÉS DIFFERENCIÁLIS TERMOGRAVIMETRIAI (DTG) GÖRBÉI ÁBRA: ARZÉN-TRIOXID MINTÁK TG ÉS DTG ELEMZÉSE SZÁRAZ LEVEGİN ÁBRA: 1 G TÖMEGŐ ARZÉN-TRIOXID HEVÍTÉSE SORÁN MEGFIGYELT VÁLTOZÁSOK ÁBRA: A NITROGÉN ATMOSZFÉRÁBAN HEVÍTETT ARZÉN-TRIOXID TÖMEGCSÖKKENÉSE (GRAMM) A HİMÉRSÉKLET FÜGGVÉNYÉBEN ÁBRA: TÁROLÁS, SZÁLLÍTÁS. UN NO 1561 PACKING GROUP II HAZARD CLASS 6.1. EMS NUMBER: F-A/S-A. IMDG CODE 6029 CAS: HS ÁBRA: ARZÉN TRIOXID TÁROLÓ HORDÓK ÁBRA: A NYÍLTTÉRI HİSUGÁRZÁS ÉRTÉKE IPA ESETÉN ÁBRA:A HIDRAZIN FELHİ MÉRETE ÁBRA: A 20-S RAKTÁR ALAPRAJZA ÁBRA: A HF KIBOCSÁTÁS EGYÉNI KOCKÁZATA ÁBRA: AZ NO 2 ÉGÉSTERMÉK EGYÉNI KOCKÁZATA ÁBRA: A VARIACHEM KFT ÖSSZETETT EGYÉNI KOCKÁZATA ÁBRA: ÖSSZESÍTETT EGYÉNI KOCKÁZAT A KÖRNYEZET TÉRKÉPÉN ÁBRA: A BESOROLÁSI ÖVEZETEK A KÖRNYEZET TÉRKÉPÉN BEVARIACHEM

6 TÁBLÁZATJEGYZÉK 1. TÁBLÁZAT: VESZÉLYES ANYAGLELTÁR TÁBLÁZAT: A MÉRGEZİ ANYAGOK VESZÉLYESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA, 20. SZÁMÚ RAKTÁR TÁBLÁZAT: A MÉRGEZİ ANYAGOK VESZÉLYESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA TÁBLÁZAT: A FELSZÍNI ÉRDESSÉGÉ RTÉKEI TÁBLÁZAT: A HF VIZSGÁLT KONCENTRÁCIÓ ÉRTÉKEI KÜLÖNBÖZİ IDİPONTOKBAN TÁBLÁZAT: A FORMALDEHID VIZSGÁLT KONCENTRÁCIÓ ÉRTÉKEI KÜLÖNBÖZİ IDİPONTOKBAN TÁBLÁZAT: A SLOT ÉRTÉKHEZ TARTOZÓ FELHİ MÉRETEK (FK-2) TÁBLÁZAT: A SLOD ÉRTÉKHEZ TARTOZÓ FELHİ MÉRETEK (FK-2) TÁBLÁZAT: AZ ÉGHETİ VESZÉLYES ANYAGOK TULAJDONSÁGAI TÁBLÁZAT: AZ ÉGÉSTERMÉKEK MÉRGEZÉSI HATÁRÉRTÉKEI TÁBLÁZAT: A SLOT ÉRTÉKHEZ TARTOZÓ FELHİ MÉRETEK (FK-4) TÁBLÁZAT: A SLOD ÉRTÉKHEZ TARTOZÓ FELHİ MÉRETEK (FK-4) TÁBLÁZAT: AS 2 O 3 SZEMCSEMÉRET ELOSZLÁSA TÁBLÁZAT: ARZÉN-TRIOXID ÉS ÁSVÁNYAINAK OLVADÁSI, FORRÁSI ÉS SZUBLIMÁCIÓS HİMÉRSÉKLETEI TÁBLÁZAT: AZ ÉGHETİ VESZÉLYES ANYAGOK TULAJDONSÁGAI, SAVTÁROLÓ TÁBLÁZAT: A HIDRAZIN VIZSGÁLT KONCENTRÁCIÓ ÉRTÉKEI KÜLÖNBÖZİ IDİPONTOKBAN TÁBLÁZAT: AZ ÉGHETİ VESZÉLYES ANYAGOK TULAJDONSÁGAI, SAVTÁROLÓ TÁBLÁZAT: BESOROLÁSI ÖVEZETEK, HSE MÓDSZER TÁBLÁZAT: A PROBIT ÉRTÉKEK TÁBLÁZATA TÁBLÁZAT: A PROBIT ÉRTÉKEK MEGHATÁROZÁSA TÁBLÁZAT: A BESOROLÁSI ÖVEZETEK MEGHATÁROZÁSA A PROBIT MÓDSZER ALAPJÁN TÁBLÁZAT: AZ ÖVEZETEK ÖSSZESÍTİ TÁBLÁZATA A KÉT MÓDSZER ALAPJÁN BEVARIACHEM

7 1.1) A SÚLYOS BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAPCSOLATOS CÉLKITŐZÉSEK Az üzem menedzsmentje erısen és ıszintén hisz abban, hogy megfelelı vezetés, emberek, irányítási rendszerek alkalmazásával és aktív közremőködés révén minden sérülés és baleset megelızhetı, elkerülhetı. Az üzem menedzsmentje törekszik azon cél elérésére, mely a 0 baleseti szint fenntartásán alapszik. Ehhez az alábbiak következetes betartása szükséges: A VARIACHEM Kft. vezetése elkötelezte magát arra, hogy - saját céljának tekinti a súlyos balesetek megelızését; - betartja a vonatkozó jogszabályokat, és az önként vállalt normákat; - kivizsgálja a bekövetkezett baleseteket és majdnem-baleseteket, feltárja ezek okait, és ezekrıl jelentést készít; - hatékonyan támogatja a biztonság eléréséhez történı legjobb gyakorlat bevezetését; - alapvetı fontosságú üzleti szempontként kezeli a súlyos balesetek megelızésével kapcsolatos kérdéseket, amit azzal is bizonyít, hogy munkatársaink minısítésekor mindezeket figyelembe veszi; - bátorítja a dolgozókat a biztonság növelésével kapcsolatos kötelezettség vállalására, továbbá arra, hogy érdemben foglalkozzanak az embereket aggasztó biztonsági kérdésekkel, figyeljenek oda a felmerülı biztonsági problémákra. Ezen célkitőzések megvalósítása érdekében a menedzsment: - Olyan irányítási rendszert alakít ki, amellyel hatékonyan irányítható a biztonság növelésére irányuló tevékenység. A vezetık személyes példával járnak elöl az irányítási célok egyértelmő meghatározásában. A munkatársakat gondosan választják meg, készítik fel, és rendszeresen értékelik a biztonsággal kapcsolatos szakértelmük. Értékelik továbbá mindazok biztonsággal kapcsolatos felkészültségét is, akik a menedzsment nevében tevékenykednek, legyenek ık alvállalkozók, beszállítók, üzlettársak vagy egyéb harmadik felek. - Rendszeresen értékelik a tevékenységgel együtt járó veszélyeket. Megfelelı intézkedéseket tesznek az esetleges váratlan üzemzavari események vagy balesetek hatásainak megelızésére, illetve csökkentésére azáltal, hogy a biztonsági irányítási rendszerben a megfelelı szabványokat, részletesen kidolgozott utasításokat alkalmazzák. A biztonsággal kapcsolatos tájékoztatás mindig naprakész. - Tevékenységünket pontosan meghatározott feltételek között végezzük. Megfelelıen kezeljük a normálüzemi technológiától eltérı nem szokványos mőveletekbıl eredı kockázatokat. A folyamatok, a berendezések és a munkacsoportok átalakítását, továbbá a személyügyi változtatásokat rendszeresen a biztonság szempontjából is értékeljük, amivel a kockázatok elfogadható szinten tarthatók. BEVARIACHEM

8 - A váratlan üzemzavari eseményeket, a majdnem-baleseteket és következményeiket dokumentáljuk, és azokat kivizsgáljuk. Ezzel meggyızıdésünk szerint a biztonsági irányítási tevékenység színvonala javulni fog. Az ilyen eseményekbıl nyert tapasztalatokat másokkal is megosztjuk, és ezekrıl a hatósági szervezeteket is tájékoztatjuk. Az így megszerzett tapasztalatokat felhasználjuk a biztonsági színvonalat javító intézkedések kidolgozására is. Ezzel vélhetıen a hasonló események bekövetkezésének megelızését érhetjük el. Rendszeresen mérjük a biztonság növelésére irányuló tevékenységünk hatásfokát. Megfelelı belsı védelmi tervet készítettünk, és biztosítottuk annak végrehajtási feltételeit: a megfelelı védıfelszerelés felszerelést, és a végrehajtó szervezetekbe beosztott állományt felkészítettük e feladatokra. És ezeket alkalmazzuk a súlyos balesetek megelızése, vagy következményeinek csökkentése érdekében. A Variachem Kft. a környezet védelmét alapvetı prioritásnak tekinti üzleti tevékenységei során. Ennek megfelelıen elıtérbe helyezi: A vonatkozó jogszabályi kötelezettségének való mindenkori megfelelést, A környezetvédelmi tényezık folyamatos fejlesztését, A folyamtok fejlesztésénél, illetve új folyamatok kialakításánál a környezeti szempontok érvényesülését, Az anyagmozgatási, tárolási, szállítási tevékenységek elkerülhetetlen kibocsátásainak legkisebb környezeti terhelést jelentı megoldásait, A munkatársak képzésével a környezet-tudatos munkavégzést. A fenti környezetvédelmi irányelvek megvalósítása a Variachem Kft. minden munkatársának kiemelt feladata és felelıssége. A VARIACHEM Kft. a vevıi igényeket mindenkor kielégítı kereskedelmi szolgáltatást nyújt, ami a piaci mőködésének és eredményességének az alapját jelenti. A VARIACHEM Kft. vevıközpontú piaci stratégiájának alapvetı eleme szolgáltatási minıségszínvonalának folytonos fenntartása, illetve fejlesztése és így a versenyképesség állandó biztosítása. Ehhez eszközként alkalmazza a nemzetközi követelményekkel összhangban levı, az MSZ EN ISO 9001:2001 szabványnak megfelelı, folyamatorientált minıségirányítási rendszert. A VARIACHEM Kft. az üzleti, minıségirányítási célkitőzéseinek megvalósítása érdekében szorosan együttmőködik beszállítóival. A beszállítóktól megkövetelt a versenyképes áron szállított termékek mindenkori kiváló minısége, valamint a pontos határidıtartás. Az üzleti élet minden területén célunk a kölcsönösen elınyös, partner kapcsolatok fenntartása. A VARIACHEM Kft. minden munkatársa felé elvárás a minıségszemlélető, igényes munkavégzés. Munkatársaink felelısek céljaink megvalósításában a legjobb képességük szerinti részvételért és munkájuk során a minıségirányítási elıírások pontos betartásáért. A Kft. vezetése minden üzleti évre meghatározza a fentiekkel összhangban lévı konkrét céljait, melyek teljesülését folyamatosan nyomon követi és értékeli. BEVARIACHEM

9 1.1.A) SZERVEZET ÉS SZEMÉLYZET A munkahelyi PV parancsnok a raktártelep igazgatója, helyettesei: a pv vezetı, a technikai vezetı (tőzvédelmi felelıs). A munkahelyi PV szervezet állománya: Parancsnok (raktártelep igazgatója) Pv vezetı (mőszaki vezetı) Vegyvédelmi felelıs (az elsı számú felelıs, egyben a pv vezetı helyettese) egészségügyi (elsısegélynyújtó) felelıs Kitelepítési felelıs Mőszaki (közmő szakember) felelıs Összesen 1 fı 1 fı 2 fı 2 fı 2 fı 2 fı 10 fı A munkahelyi pv szervezet munkáját támogatja, a feladatok végrehajtásában közremőködik a raktártelep tőzvédelmi felelıse, valamint a veszélyhelyzeti riasztást követıen a portaszolgálat. A munkahelyi pv szervezetbe beosztottak adatait az 5/1. sz. melléklet, a polgári védelmi felszerelések, eszközök kimutatását az 5/2. sz. melléklet tartalmazza. A munkahelyi PV szervezet szakfeladatai Parancsnok (igazgató): Az irodájában (elzárkózás esetén a 11. épületben) kialakított irányító központban irányítja az egész raktárbázis gazdasági és polgári védelmi tevékenységét. (részletesen 5.3. táblázat) Polgári védelmi vezetı (telepvezetı): Az irányító központban, illetve a helyszínen irányítja a munkahelyi polgári védelmi szervezet készenlétbe helyezését, szakfeladatai meg szervezését, végrehajtását, a dolgozók védelmét. (részletesen 5.3. táblázat) A munkahelyi PV szervezet beosztott állománya: A riasztást követıen (vagy a parancsnok, pv vezetı utasítására) azonnal gyülekezik a 11. épületben kijelölt gyülekezési körletben. Fölveszi és ellenırzi felszerelését. Fölkészül szakfeladatai végrehajtására. BEVARIACHEM

10 Vegyvédelmi felelısök: A raktártelep területén, vagy a közvetlen körzetében kialakult mérgezı vegyi esemény, katasztrófa, illetve másodlagos (felhı) ammónia, klór szennyezés veszélye, bekövetkezte esetén: a kárterület, a szennyezés vegyi felderítése, mértékének, határainak megállapítása, a fürdetı-mentesítıhely (11. sz. épületben) elıkészítése, mőködtetése, mentesítés végrehajtása, az elzárkózás végrehajtása (11. sz. épületben), a telep kiürítésének irányításában való közremőködés, a kiürített területek utólagos ellenırzése. Betegek, vegyi sérültek (esetleges visszamaradók) felkutatása, kiszállításának megszervezése, a beérkezı tőzoltó, polgári védelmi szakalakulatok munkájának segítése. Robbanás, tőz esetén a pv vezetı utasításainak megfelelıen közremőködnek a mentı, kárfelszámoló munkákban. Egészségügyi felelısök: a sérült (beteg) győjtıhely elıkészítése a 11. sz. épületben, a sebesültek, betegek felkutatása a kárterületen, elsısegélyben részesítés a helyszínen (vegyi szennyezés esetén, mentesítés után a sérült győjtıhelyen), a telep dolgozóinak bevonásával a sérülteknek, betegeknek a győjtıhelyre szállítása, ellátása, a sérült (beteg) győjtıhely mőködtetése, ápolás, a sérültek (betegek) átadása a mentıknek és tájékoztatás a sérülésükrıl, helyzetükrıl. Kitelepítési felelısök: a raktártelep területén dolgozók riasztás utáni azonnali tájékoztatása a kiürítés elrendelésérıl és irányairól, útvonalairól, a gyülekezési helyekrıl, a kiürítés irányítása, a gyülekezési helyeken a létszám ellenırzése (esetleges hiányzók megállapítása), a rend fenntartása, a dolgozók tájékoztatása, elzárkózás esetén közremőködés a rend fenntartásában és a pv vezetı utasításainak megfelelıen a mentı, kárfelszámoló, mentesítı munkákban. A mőszaki (közmő) felelısök: a parancsnok (igazgató), mőszaki vezetı intézkedésére a közmővek kikapcsolása, szakaszolása, a közmővek sérülésének, kárainak felderítése, a beérkezı tőzoltó, pv alakulatok tájékoztatása, segítése, a sürgıs közmőjavítási munkák végrehajtása. BEVARIACHEM

11 1.1.B) A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETI VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE A reaktív monitoring A balesetek, tőzesetek, üzemzavarok, majdnem balesetek, események kivizsgálása, bejelentése, kivizsgálása szabályozott körülmények között történik, amelyek tanulságait, tapasztalatait a megelızı intézkedések kidolgozásához figyelembe vesszük. Felülvizsgálat A mőszaki igazgató évenként egy alkalommal beszámol a vezérigazgatónak a Társaság környezetvédelmi és munkavédelmi helyzetérı, a szabályzatokban foglaltak végrehajtásáról, aki értékeli a tevékenységet. A biztonsági jelentés is készült a Tőzvédelmi szabályzat, Havária Terv, Riasztási Szabályzat, Tőzoltási Terv, Vízminıségi Kárelhárítási Terv felhasználásával. BEVARIACHEM

12 1.1.C) ÜZEMVEZETÉS 1. ábra: Szervezeti ábra A VARIACHEM Kft.-nél jelenleg mőködik az MSZ ISO EN 9001 szerinti minıségirányítási rendszer és a az MSZ EN szerinti környezet központú irányítási rendszer. Mindezek mellett a jelenleg mőködı biztonsági irányítási rendszer összhangban van a Kft. általános vállaltirányítási rendszerével a következık szerint: A biztonsági irányítás rendszerén belül, az elsıszámú vezetı a VARIACHEM Kft. ügyvezetı igazgatója, akinek feladatát és felelıségét a Tőzvédelmi Szabályzat a következıképpen rögzíti: Tőzvédelmi Szabályzat szerint: Ügyvezetı igazgató Felelıs: - A telep VAriachem Kft. tulajdonát képezı területein végzett tevékenység tőzvédelméért. - A bérbe adott területekre vonatkozó tőzvédelmi feladatok bérlı és bérbeadó közötti megosztás bérleti szerzıdésben való meghatározásáért. - Tőzvédelmi szolgáltatás igénybevételével a tőzvédelmi feladatok ellátásának biztosításáért. - A Tőzvédelmi Szabályzat kiadásáért és naprakész állapotban tartásáért. - A Szervezeti és Mőködési Szabályzat pontjában meghatározott további tőzvédelmi feladatok ellátásáért. - Az alkalmazott munkavállalók és idıszakos (ismétlıdı) oktatásának elvégeztetéséért, valamint tőzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörben BEVARIACHEM

13 foglalkoztatott személy esetén a vizsgáztatás és szakvizsgával rendelkezı személy esetén a továbbképzés végrehajtásáért. Köteles: - A Tőzvédelmi Szabályzatban foglalt használati elıírások betartását ellenırizni, valamint az ellenırzésrıl gondoskodni. - A jogszabályokban, kötelezıen alkalmazandó szabványokban, szabályzatokban, mőszaki elıírásokban foglalt tőzvédelmi szabályokat, elıírásokat külön felhívás vagy intézkedés nélkül végrehajtani, valamint a végrehajtást ellenırizni. - Tőzvédelmi hatósági ellenırzésen megjelenni, akadályoztatás esetén intézkedésre jogosult képviselıjét kijelölni. - Biztosítani a következetes, megfelelı és az önkéntes jogkövetés elvén alapuló tőzvédelmi fegyelmet, a megelızés elsıbbségét biztosító tevékenységet. - A hivatásos önkormányzati tőzoltóság részére a tőzvédelmi ügyekben kért felvilágosítást, adatokat megadni. - Az általa tapasztalt vagy a hivatásos önkormányzati tőzoltóság által feltárt hiányosság, szabálytalanság megszüntetése érdekében intézkedni. - Gondoskodni a tőzeset bejelentésérıl és a kivizsgálás eredménye alapján a hasonló eset megelızése érdekében az intézkedések megtételérıl. - Gondoskodni arról, hogy a közvetlenül üzemeltetett, nem bérbe adott területeken a tőzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenység, amely a létesítmény, az épület, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér tőzveszélyességi osztályba sorolásának megváltoztatását teszi szükségessé, annak megkezdése elıtt legalább 15 nappal az illetékes hivatásos önkormányzati tőzoltóságnak bejelentésre kerüljön. A bejelentéshez csatolni kell az új tőzveszélyességi osztályba sorolásra vonatkozójavaslatot. Raktárvezetık - Felelısek a munkahelyük rendjéért, tisztaságáért, a raktározás, tárolás és anyagmozgatás tőzvédelmi elıírásainak végrehajtásáért, a dohányzás és nyílt láng használata tilalmának megtartásáért. - Felelısek az irányítási területeiken levı tőzoltó készülékek, felszerelések, eszközök meglétéért, épségéért, megırzéséért, hozzáférhetıségéért és az elıírt tőzvédelmi figyelmeztetı, tiltó képjeleket (piktogramot) vagy feliratokat tartalmazó táblák elhelyezéséért és meglétéért. - Kötelesek elsajátítani és alkalmazni a tevékenységi körükkel összefüggı, a Tőzvédelmi Szabályzatban foglalt tőzvédelmi használati elıírásokat. - Kötelesek tőzvédelmi oktatáson (elızetes, idıszakos, pót) és tőzvédelmi szakvizsgán, valamint szakvizsga megléte esetén továbbképzésen megjelenni. - Közvetlen tőz- vagy robbanásveszély esetén - saját hatáskörben - intézkednek a veszély azonnali megszüntetésérıl, továbbá értesítik a telepvezetıt. - Folyamatosan ellenırzik a Tőzvédelmi Szabályzat tőzvédelmi használati elıírásainak, valamint a raktárhelyiségek munkafolyamatainak, munkaeszközeinek technológiai-, mőveleti- és kezelési utasításában foglalt tőzvédelmi követelmények érvényesülését. - Kötelesek figyelmeztetni munkatársaikat és az idegen személyeket (ügyfelek, vásárlók stb.), ha azok megszegik a tőzvédelmi használati szabályokat, elıírásokat. BEVARIACHEM

14 - Kötelesek a készenlétben tartott tőzoltó készülékek használatát, kezelését ismerni. - Kötelesek tőzeset alkalmával a l05-ıs vagy a os telefonszámon a tőzoltóságnak, városi telefonvonal hiánya esetén a 70-es házi telefonszámon a portaszolgálatnak a bejelentést megtenni, valamint tevılegesen részt venni a tőzoltásban és a kárfelszámolásban. - Kötelesek megırizni a tárolt veszélyes anyagok és veszélyes készítmények tőzvédelmi adatait is tartalmazó biztonsági adatlapokat. Amennyiben olyan veszélyes anyagot, készítményt tárolnak, amelynek hiányzik a biztonsági adatlapja, ez esetben haladéktalanul jelezniük kell azt a telepvezetınek. Szakmai hatáskörükbe tartozik a biztonsági adatlapok tőzvédelmi adatainak ismerete és a tárolás során való alkalmazása. Alkalmazott munkavállalók A munkavállalók kötelesek: - A rájuk bízott feladatot a foglalkozási szabályoknak megfelelıen, a Tőzvédelmi Szabályzatban elıírtak végrehajtásával elvégezni. - A dohányzás és nyílt láng használata tilalmát betartani. - Közvetlen tőz- és/vagy robbanásveszély esetén a munkavégzést beszüntetni, valamint ezen helyzetet megszüntetni. - A tevékenységi területükön rendet és tisztaságot tartani. - Megszüntetni minden olyan körülményt, amely tüzet okozhat. - A munkakörüknek megfelelı tőzvédelmi oktatáson (elızetes,idıszakos, pót) és tőzvédelmi szakvizsgán, valamint szakvizsga megléte esetén továbbképzésen megjelenni, továbbá a tőzvédelmi ismereteket elsajátítani és a tevékenységük során alkalmazn1. - Tőzeset alkalmával a 105-os vagy a os telefonszámon a tőzoltóságnak, városi telefonvonal hiánya esetén a 70-es házi telefonszámon a portaszolgálatnak a bejelentést meg tenni, valamint tevılegesen részt venni a tőzoltásban és a kárfelszámolásban. - Az általuk észlelt vagy tudomásukra jutott tőzvédelmi hiányosságot, szabálytalanságot és rendellenességet a felettes vezetınek jelenteni. - Figyelmeztetni munkatársaikat és az idegen személyeket (ügyfelek, vásárlók stb.), ha azok megszegik a tőzvédelmi használati szabályokat, elıírásokat. - A készenlétben tartott tőzoltó készülékek használatát, kezelését ismerni. 1.1.D) A VÁLTOZÁSOK KEZELÉSE A szabályzatokat minden tárgyévet követı év elsı felében felül kell vizsgálni, szükség szerint korszerősíteni, kiegészíteni és, illetve a hatályos jogszabályok változásának megfelelıen módosítani kell. A vállalaton belül mőködı információs rendszer biztosítja a szervezet számára a jogszabályok, a mőszaki elıírások változásainak nyomon követését. BEVARIACHEM

15 1.1.E) VÉDELMI TERVEZÉS A Kft. a jogszabályokban elıírtaknak megfelelıen belsı szabályzatokban eljárási és munkautasításokban határozták meg az érintett személyek vezetık, és munkatársak feladatait, és hatáskörét. A környezetvédelmi és munkavédelmi szabályzatban valamint a Tőzvédelmi szabályzatban határozzák meg különösen: - A létesítés, üzembe helyezés, használatba vétel és újra indítás követelményeit, - Az idıszakos biztonsági felülvizsgálatok rendjét, (tőzveszélyes folyadékok és olvadékok tartályira, a nyomástartó edényekre, a villamos berendezésekre, a hegesztı berendezésekre, stb.), - Az egyes vizsgálatok elvégzéséhez szakértık igénybevételét, - Az ellenırzési feladatokat a szemlék rendjét annak gyakoriságát, a szemlebizottság összetételét, - Évenként egy alkalommal a mőszaki igazgató vezetésével - A közvetlen munkairányítók, munkavédelmi szervezet ellenırzési követelményeit - Az alkoholos állapot ellenırzésének rendjét, - A munkaköri alkalmasság egészségügyi feltételeit, - A munkaköri alkalmasság szakmai feltételeit - az elızetes munkavédelmi és tőzvédelmi oktatások - ismétlıdı munkavédelmi és tőzvédelmi oktatások - valamint a munkavédelmi és tőzvédelmi vizsgáztatások rendjét, - A balesetek, majdnem-balesetek, üzemzavari események bejelentésének és kivizsgálásának rendjét, a rendkívüli események kezelését, a foglalkozási megbetegedések kivizsgálását, - Az alvállalkozók foglalkoztatásának biztonsági szabályait, Szabályozottak a technológiai eljárások és mőveletek, amelyek tartalmazzák az adott folyamat, mővelet biztonságos elvégzésének feltételeit, a folyamatok során fellépı veszélyeket és ártalmakat. Az ellenők való védekezés módját, az esetleges üzemzavarokat és azok elhárítására teendı intézkedéseket. BEVARIACHEM

16 1.1.F) BELSİ AUDIT ÉS VEZETİSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS A belsı szabályzatokban rögzített ellenırzési módszerek elsıdleges célja, hogy összevesse a meglévı helyzetet a normatív követelményekkel ezen belül az ellenırzések a rendszerre, a folyamatokra és az állapotokra terjednek ki: Aktív monitoring A munkavédelmi szemlék legfontosabb szempontjait a MVSZ és a Tőzvédelmi szabályzatok határozzák meg így különösen: Az elızı ellenırzésen meghatározott intézkedések végrehajtását, Az elmúlt idıszak baleseteinek, eseményeinek áttekintését, Az oktatások végrehajtását, Az orvosi vizsgálatok meglétét, A technológiai fegyelem betartását A berendezések, készülékek, létesítmények, épületek állapotát, Az anyagmozgatás, raktározás, közlekedés feltételeit, A berendezések, készülékek, csıvezetékek, szerelvények, állapotát, A biztonsági berendezéseket, védıburkolatokat, reteszeket, stb. A munkahelyi légállapotokat, a veszélyes anyagok felhasználását, kezelését. Az aktív monitoring eljárok az egyes veszélyes berendezések, eszközök idıszakos szakértıi felülvizsgálata, melyek a következık: Sorszám A vizsgálat megnevezés Gyakorisága/év A vizsgálatok elvégeztetéséért felelıs A dokumentációt megırzi 1 Légzésvédı eszközök 1/2 A telepvezetı A telepvezetı 2 Munkaöv 5 A telepvezetı A telepvezetı 3 Biztonsági hevederzet 5 A telepvezetı A telepvezetı 4 Hegesztı berendezések A telepvezetı A telepvezetı 5 Villamos kéziszerszámok 6 Villamos berendezések érintésvédelmi vizsgálata Marópárás Egyéb 7 Villamos berendezések RB szabványossági felülvizsgálata A és B C D 1,5 3 8 Villámvédelem A és B A telepvezetı Mőszaki igazgató Mőszaki igazgató Mőszaki igazgató A telepvezetı A telepvezetı A telepvezetı A telepvezetı BEVARIACHEM

17 C D Tőzcsapok 1/2 A telepvezetı A telepvezetı 10 Tőzoltó készülékek 1/2 A telepvezetı A telepvezetı 11 Mentıkötél 1 A telepvezetı A telepvezetı 12 Robbanásveszélyes 5 A telepvezetı A telepvezetı térben alkalmazott munkaeszközök 13 Éghetı folyadéktárolók - Tömörségi vizsgálat - Szerkezeti vizsgálat 5 10 Mőszaki igazgató A telepvezetı Az aktív monitoring körébe tartozik a mőszakvezetık, napi munkahelyi ellenırzési kötelezettsége, amely a szabályzatokban, a munkautasításokban, illetve a munkaköri leírásokban kerültek rögzítésre. Az aktív monitoring körébe tartózóan a Társaság elvégeztette és szükség szerint, folyamatosan végzi a munkavédelemrıl szóló 1993 évi XCIII. törvény 54 (2) bekezdésében elıírt munkahelyi kockázatok értékelését, amelyet a törvényben meghatározottak szerint határidıre teljesített. BEVARIACHEM

18 1.2 A VESZÉLYES IPARI KÖRNYEZET BEMUTATÁSA AZ IPARI KÖRNYEZET A telephelyet a Soroksári út Kén utca Gubacsi út által közre zárt ipari terület határolja. A raktártelepet a IX kerület déli részén a Soroksári út felıl illetve a Gubacsi úton át csak a Kén utcáról lehet megközelíteni. Mindhárom út aszfalt és betonborítású, széles útfelülető. A Kén utcán a közút és a raktártelep között mintegy m széles nem köves felülető parkoló van. Kiválóan alkalmas - mintegy 700 m felülettel - a mentésre, kárfelszámolásra, tőzoltásra felvonuló erık és eszközök gyülekeztetési és megindulási területének. A telep belsı úthálózata aszfalt- és betonborítású. Szélessége lehetıvé teszi a kétirányú, a három Kén utcai kapu pedig a körforgalmat. Az épületek elhelyezése, párkánymagasságának meghatározása már a korszerő ipartelepítési elvek szerint történt, ennek következtében, még a telep esetleges teljes romosodása esetén is egy nyomsávon lehet közlekedni, rövid útmegtisztítást követıen. A telep ÉK-i oldalán kiépített és fordítókoronggal felszerelt normál nyomtávú iparvágánya a Kén utcai iparvágányon keresztül közvetlenül a Ferencvárosi Rendezı Pályaudvar vágányhálózatához csatlakozik. A telepet 2 m magas, felül szögesdróthálózattal megerısített, jól karbantartott betonkerítés övezi. Bejárat, megközelítés csak a Kén utcáról lehetséges A VESZÉLYES ÜZEM ÉRINTETT KÖRNYEZETÉNEK TERÜLETRENDEZÉSI ELEMEI A) A LAKOTT TERÜLET JELLEMZÉSE A telephelytıl ipari övezetben fekszik, lakóház elvétve található B) A LAKOSSÁG ÁLTAL LEGINKÁBB LÁTOGATOTT LÉTESÍTMÉNYEK Ilyen létesítmény nincs a közelben C) KÜLÖNLEGES ÉRTÉKEK, NEVEZETESSÉGEK Különleges természeti értéket képviselı területek, mőemlékek és turisztikai nevezetességek az üzem környezetében nincsenek. BEVARIACHEM

19 1.2.2.D) ÉRINTETT KÖZMŐVEK Nincs közmő a létesítmény közelében E) AZ IPARI ÜZEM KÖRNYEZETÉBEN MŐKÖDİ SZERVEZETEK Északról: A Magyar Aszfalt Vállalat (Strabag) telepe helyezkedik el. IX Gubacsi út 8. Dolgozóinak létszáma: 170 fı. Keletrıl: A külsı Mester utca és a Ferencvárosi Rendezı pályaudvar vágányhálózata határolja. Délrıl: A Budapesti Vegyi mővek volt üzemében (IX Kén utca 5.) mintegy kisvállalkozás mőködik. Dolgozóinak létszáma változó. Átlag: 250 fı. Nyugatról: A Magyar Aszfalt Vállalat (Strabag) már jelzett telepe. Továbbá a IX Kén utca 6. sz. alatt a Herkules RT. Telephelye. Dolgozóinak létszáma: 120 fı MÁS ÜZEMELTETİK VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGE Alapvetıen a közelében mőködı veszélyes anyagokat gyártó illetve felhasználó ipari üzemektıl továbbá a vasúti - és közúti veszélyes anyag szállítás hatásaitól függ. (a) A MIRELITT vállalat Tóth Kálmán utcai üzemében a hőtési technológiában 25 tonna ammónia kerül felhasználásra. Egyidejő elszabadulásakor optimális terjedési meteorológiai adatok figyelembe vételével a sérülést okozó gázkoncentráció zónahatára 7394 m, a súlyos (halálos) sérülést okozó zóna külsı határa 3904 m. A VARIACHEM telep helye a veszélyforrástól körülbelül m. Ennek alapján itt súlyos (halálos) mérgezések alakulhatnak ki. (b) A Budapesti Húskereskedelmi vállalat (volt marhavágóhíd) a hőtési technológiájában 20 tonna ammóniát használ fel. Egyidejő elszabadulása esetén, optimális terjedést biztosító meteorológiai viszonyok között a sérülést okozó zónahatár 6770 m, a súlyos (halálos) sérülést okozó zóna külsı határa 3580 m. A VARIACHEM telephelye a veszélyforrástól méterre van. Ennek alapján itt súlyos (halálos) mérgezések alakulhatnak ki. (c) A HERZ szalámigyár hőtési technológiájában 19 tonna ammóniát használ fel. Egyidejő elszabadulása esetén, optimális terjedést biztosító meteorológiai viszonyok között a sérülést okozó zónahatár 6637 m, a súlyos (halálos) sérülést okozó zóna külsı határa 3505 m. A DEPOCHEM telephelye a veszélyforrástól kb. 1 km-re van. Ennek alapján itt súlyos (halálos) mérgezések alakulhatnak ki. BEVARIACHEM

20 Az (a), (b), (c), pontban felsorolt veszélyeztetı hatás számbavételénél további 3 tényezıt célszerő figyelembe venni. Az elsı, a hőtési technológiára figyelemmel, amelyben a szakaszolás lehetıvé teszi a teljes elszabadulás megakadályozását, a sérülés helyén kiáramló ammónia hőtıfolyadék párolgásakor nagymérvő lehőlést hoz létre, ez "elfagyasztja" a sérülés helyét és csökkenti a kiáramlást. A második, az ammónia tárolóterében vagy a kiépített esıztetık adta vízfüggöny, vagy a mentéshez használható vízpermet az ammónia egy részét leköti, folyadékfázisba viszi. A harmadik, a terjedés mélységének értékelésekor a városi beépítettség figyelembe vehetı, ez az irodalmi adatok alapján a terjedés mélységét 1/3-val csökkenti. Az elıbbiekben leírtakra figyelemmel a vállalat telephelyén nagy valószínőséggel súlyos (halálos) koncentrációjú ammónia gázfelhı nem alakulhat ki, de a sérülést okozó gázkoncentráció kialakulása valószínősíthetı. (d) A BUDAPESTI VEGYIMŐVEK területén tárolt, illetve a technológiai folyamatban felhasznált klór mennyisége 50 tonna. A teljes mennyiség elszabadulása esetén, optimális terjedést biztosító meteorológiai viszonyok között sérülést okozó koncentrációjú gázfelhı méterig alakulhat ki, illetve a súlyos (halálos) mérgezést okozó zóna külsı határa méter. Figyelemmel hogy az Illatos úti gyár a VARIACHEM telep helyétıl m távolságra helyezkedik el így - még a beépítettségi faktor figyelembevételével is - a raktárbázis teljes területe súlyos (halálos) mérgezési zónába esik. Ez a veszélyforrás jelenti a VARIACHEM Kft számára ez elsıdleges védekezési kötelezettséget. (e) A Ferencvárosi Rendezı Pályaudvar veszélyes anyag szállítmányai (áthaladás, vonatrendezés) veszélyeztetı forrásként jelentkezik. Sem az anyagok mennyiségérıl sem az anyagféleségekrıl elızetes adattal nem rendelkezünk. A veszélyes anyagok közúti szállítása a VARIACHEM Kft környezetében elsısorban az Illatos út, Soroksári út, Gubacsi út körzetében történhet. A szállítmányokkal kapcsolatosan információkkal nem rendelkezünk. Az ipari társasház területén (Kén utca 8.) a Variachem Kft.-n kívül még két cég mőködik, a Depochem Raktárbázis Kft és az Energiahíd Kereskedelmi Kft. (a) A Depochem Raktárbázis Kft. bérlıin keresztül veszélyes ipari alapanyagok tárolásával foglalkozik. Bérlıi: Prochema Kft. Kat-Chem Kft Chinis Kft. Kelát Kft. Chemko Kft. Massó Kft. KA. Ingredients Kft. Biotrech Kft. Az OKF /15/2006 számú, november 29.-n kelt Határozatában megállapítja, hogy a Depochem Raktárbázis Kft. nem minısül veszélyes ipari BEVARIACHEM

KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY

KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY NYILVÁNOS VÁLTOZAT Készítette KITE Zrt. megbízásából. az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2012. DECEMBER 15. VERZIÓ 1.0 Megrendelı:

Részletesebben

ALISCA AGRÁRHÁZ Kft. BIZTONSÁGI ELEMZÉS

ALISCA AGRÁRHÁZ Kft. BIZTONSÁGI ELEMZÉS BIZTONSÁGI ELEMZÉS KESELYŐSI ÚT 120. ALATTI TELEP NYÍLVÁNOS VÁLTOZAT Készítette az ALISCA AGRÁRHÁZ Kft megbízásából. a HVESZ KFT. BUDAPEST 2012. JÚLIUS 31. VERZIÓ 1.0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Munkavéd. Szab. 2008 v.1.2. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

Munkavéd. Szab. 2008 v.1.2. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Munkavéd. Szab. 2008 v.1.2. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Munkavédelmi szabályzat Oldalszám:1 [51] Fejezet címe TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. A szabályzat célja 3 2. Alkalmazási terület, hatáskör... 3 3. Hivatkozások....

Részletesebben

PP INVENT KFT. -2010-

PP INVENT KFT. -2010- PP INVENT KFT. -2010- PP INVENT KFT. - 1 - TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezetı rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról

Részletesebben

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT.

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. NYILVANOS FELSŐZSOLCA Készítette KITE zrt. megbízásából az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. NOVEMBER VERZIÓ 1.0 Megrendelő: KITE zrt. FELSŐZSOLCAI TELEP

Részletesebben

Részletes elemzéssel vizsgált legsúlyosabb baleseti lehet ségek bemutatása...46 Következményelemzés...72

Részletes elemzéssel vizsgált legsúlyosabb baleseti lehet ségek bemutatása...46 Következményelemzés...72 TARTALOMJEGYZÉK 0. El zmények... 7 1. Súlyos balesetek megel zése... 9 1.1 Szervezet és személyzet...9 1.2 Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek azonosítása és értékelése... 10 1.3

Részletesebben

18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérıl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos

Részletesebben

Az Mvt. 2. (2) bekezdése a 2004: XI. törvény 2. -ával megállapított szöveg.

Az Mvt. 2. (2) bekezdése a 2004: XI. törvény 2. -ával megállapított szöveg. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl 1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betős szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) szövege, a normál

Részletesebben

RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS

RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS Készítette a RUAG Ammotec Magyarországi ZRt megbízásából. az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. JÚNIUS 30. VERZIÓ 3.0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1)

Részletesebben

Minıségirányítási Kézikönyv

Minıségirányítási Kézikönyv MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 8800 Nagykanizsa, Csengery út 9. 8331 Sümeg, Árpád u. 31. 8945 Bak, Kossuth u. 2/A 2100 Gödöllı, Szabó Pál u. 28. Tel 93/500-500; Fax 93/500-501 Minıségirányítási Kézikönyv A

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya Az Országgyőlés az Alaptörvénybıl és a nemzetközi szerzıdésekbıl eredı feladatok teljesítése érdekében, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetı tüzek megelızése, a tőzeseteknél, a mőszaki mentéseknél

Részletesebben

Biztonsági jelentés OLAJIPARI KARBANTARTÓ FEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ KFT. VASÚTI ÜZEM JURA IPARI PARK, ALGYŐ BIZTONSÁGI JELENTÉS. -Nyilvános változat -

Biztonsági jelentés OLAJIPARI KARBANTARTÓ FEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ KFT. VASÚTI ÜZEM JURA IPARI PARK, ALGYŐ BIZTONSÁGI JELENTÉS. -Nyilvános változat - OLAJIPARI KARBANTARTÓ FEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ KFT. VASÚTI ÜZEM JURA IPARI PARK, ALGYŐ BIZTONSÁGI JELENTÉS -Nyilvános változat - Készült: az AGEL-CBI Kft.által a hatósághoz beadott alapján. ALGYŐ 2010. JÚNIUS

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Tőzvédelmi Szabályzat Az AVKF szervezeti és mőködési szabályzatának V. 3. 16. sz. melléklete. 2006. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...2 2. A LÉTESÍTMÉNY

Részletesebben

LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely BIZTONSÁGI ELEMZÉS

LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely BIZTONSÁGI ELEMZÉS LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet szerinti BIZTONSÁGI ELEMZÉS Nyilvános változat Miskolc, 2012. szeptember 23. 1 LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely

Részletesebben

Munka és tőzvédelmi oktatás

Munka és tőzvédelmi oktatás Munka és tőzvédelmi oktatás Kövér Tamás környezetgazdálkodási és munkavédelmi szakmérnök Tőzvédelmi elıadó Ajánlott irodalom Dr. Kósa Csaba, Munkavédelem egészségvédelem, Dr. Varga László, A munkavédelmi

Részletesebben

SZTÁV RT Szakmai Továbbképzı, Átképzı és Vállalkozástámogató Részvénytársaság HORVÁTH JÓZSEF MUNKAVÉDELEM. SZTÁV Rt.

SZTÁV RT Szakmai Továbbképzı, Átképzı és Vállalkozástámogató Részvénytársaság HORVÁTH JÓZSEF MUNKAVÉDELEM. SZTÁV Rt. SZTÁV RT Szakmai Továbbképzı, Átképzı és Vállalkozástámogató Részvénytársaság HORVÁTH JÓZSEF MUNKAVÉDELEM 2004 Munkav delem Tartalomjegyzék 1. A MUNKAVÉDELEM FOGALMA, CÉLJA, ALAPKÉRDÉSEI... 3 1.1. A munkavédelem

Részletesebben

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemr l a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag bet s szedés az 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben

Egri KvK KvK. Pétervásárai Kvİ

Egri KvK KvK. Pétervásárai Kvİ BEVEZETÉS A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Heves MKI) a hivatásos katasztrófavédelmi szervezetrendszer területi szerve. Megyei hatáskörő rendvédelmi szervként a magyarországi

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Alapvetı rendelkezések 1. A szervezetre vonatkozó adatok 1. oldal 2. Az intézet feladatai 4. oldal II. Szervezeti felépítés 1. Az intézet szervezeti és irányítási rendje

Részletesebben

1. Az Mvt. 21. -ának (2) bekezdése alá tartozó veszélyes munkaeszközök jegyzékét az 1/a. számú melléklet tartalmazza. [Az Mvt. 21.

1. Az Mvt. 21. -ának (2) bekezdése alá tartozó veszélyes munkaeszközök jegyzékét az 1/a. számú melléklet tartalmazza. [Az Mvt. 21. 1 A jogszabály 2010.03.17.-tıl hatályos szövege Forrás: www.magyarorszag.hu 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemrıl

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA 6721 Szeged, Bocskai u. 14. A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Munkavédelmi, és tőzvédelmi feladatok, valamint munkahelyi

Részletesebben

Soproni Vízmő Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2014...-jétıl

Soproni Vízmő Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2014...-jétıl Soproni Vízmő Zrt. Üzletszabályzata Hatályos: 2014....-jétıl Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 10 1.1. Az üzletszabályzat hatálya... 10 1.2. Az üzletszabályzat egyoldalú

Részletesebben

A 156/2012.(VI.21.) határozat melléklete VÁROSGONDNOKSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A 156/2012.(VI.21.) határozat melléklete VÁROSGONDNOKSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 156/2012.(VI.21.) határozat melléklete VÁROSGONDNOKSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Bevezetés Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2000. évi C. tv. a számvitelrıl, az államháztartásról

Részletesebben

(Az SZMSZ 13. sz. mellékletét képezi.)

(Az SZMSZ 13. sz. mellékletét képezi.) A Kodolányi János Fıiskola TŐZVÉDELMI SZABÁLYZATA (Az SZMSZ 13. sz. mellékletét képezi.) Határozat száma: SZE 519/3.50/2008.(II.27.) Székesfehérvár, 2008. március 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET 1. Tőzvédelmi

Részletesebben

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Szervezeti és Mőködési Szabályzat OM azonosító: 201219 Készítette: Kiss Erika igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996.

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 64 Iktatási szám: Országos Idegtudományi Intézet MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06... F igazgató F igazgató gazdasági helyettese 2 2. oldal: összesen: 64

Részletesebben

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ SZMSZ HATÁLYA Az intézmény meghatározása: A Hansági Ferenc

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 26. szám 127. évfolyam 2012. november 23. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Utasítások Oldal 55/2012. (XI. 23. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben