VARIACHEM KFT. BIZTONSÁGI JELENTÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VARIACHEM KFT. BIZTONSÁGI JELENTÉS"

Átírás

1 VARIACHEM KFT. BIZTONSÁGI JELENTÉS KÉSZÍTETTE AZ AGEL-CBI KFT BUDAPEST FEBRUÁR VERZIÓ 4.0

2 1) TARTALOMJEGYZÉK 1) TARTALOMJEGYZÉK A SÚLYOS BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAPCSOLATOS CÉLKITŐZÉSEK A) Szervezet és személyzet B) A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek azonosítása és értékelése C) Üzemvezetés d) A változások kezelése E) Védelmi tervezés F) Belsı audit és vezetıségi átvizsgálás A VESZÉLYES IPARI KÖRNYEZET BEMUTATÁSA Az ipari környezet A veszélyes üzem érintett környezetének területrendezési elemei A) A lakott terület jellemzése B) A lakosság által leginkább látogatott létesítmények C) Különleges értékek, nevezetességek D) Érintett közmővek E) Az ipari üzem környezetében mőködı szervezetek Más üzemeltetık veszélyes tevékenysége A természeti környezetre vonatkozó legfontosabb információk A) Meteorológiai jellemzık B) Geológiai és hidrológiai jellemzık A természeti környezet veszélyeztetettsége A VESZÉLYES IPARI ÜZEM BEMUTATÁSA A veszélyes ipari üzemekre vonatkozó információk A) A veszélyes üzem rendeltetése B) Fıbb tevékenységek bemutatása C) A dolgozók létszáma, a munkaidı D) Bérlık Helyszínrajz A veszélyes anyagok A veszélyes ipari üzem azonosítása A veszélyes tevékenységre vonatkozó legfontosabb infomációk Egységes tárolási elıírások A göngyölegek tárolása, kezelése TÁROLÓHELYI NYÍLVÁNTARTÁS INFRASTRUKTÚRA A) Külsı elektromos és más energiaforrások B) Külsı vízellátás C) Folyékony és szilárd anyagokkal történı ellátás D) Belsı energiatermelés E) Belsı elektromos hálózat F) Tartalék elektromos áramellátás G) Tőzoltóvíz hálózat H.) A melegvíz és más folyadék hálózatok I.) A híradó rendszerek J) Sőrített levegı ellátó rendszerek K) Munkavédelem L) Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás M) Vezetési pontok és a kimenekítéshez kapcsolódó létesítménye N) Elsısegélynyújtó és mentı szervezetek O) A biztonsági szolgálat P) Környezetvédelmi szolgálat Q) Az üzemi mőszaki biztonsági szolgálat P) A katasztrófavédelmi szervezet S) Javító és karbantartó tevékenység T)A laboratóriumi hálózat U) A szennyvíz hálózatok V) Az üzemi monitoring hálózatok BEVARIACHEM

3 1.4.W) A tőzjelzı és robbanási töménységet érzékelı rendszerek X) A beléptetı rendszer és az idegen behatolás elleni védelem A RIASZTÁS, ÉRTESÍTÉS, TÁJÉKOZTATÁS RENDSZERE A raktártelepet belsı veszélyforrásból A raktártelep riasztási rendszere központosított A riasztás rendje A riasztás módja, tartalma Iparvágány A VARIACHAEM Kft területeinek bemutatása A 22 (L) jelő raktár ismertetése A 20 (J) jelő raktár ismertetése A LEGSÚLYOSABB BALESETI LEHETİSÉGEK BEMUTATÁSA A VESZÉLYEZTETÉS ÉRTÉKELÉSE A súlyos baleset lehetıségének azonosítása Következmény analizis Forgatókönyv-1: Mérgezı anyag kiáramlása, HF Forgatókönyv-2: Mérgezı anyag kiáramlása, formaldehid Forgatókönyv-3: Raktártőz, hısugárzás Forgatókönyv-4: Raktártőz, mérgezı égéstermék Forgatókönyv-5: Szilárd mérgezı por kiszabadulása, arzén-trioxid Forgatókönyv-6: Tócsatőz, szabadtéri savtároló Forgatókönyv-7: Mérgezı anyag kiáramlása, hidrazin hidrát Forgatókönyv-8: Raktártőz, hısugárzás, 20 számú raktár Dominóhatás Frekvencia-elemzés Forgatókönyv-1: Mérgezı anyag kiáramlása a raktárban, HF Forgatókönyv-2: Mérgezı anyag kiáramlása, formaldehid Forgatókönyv-3: Raktártőz, hısugárzás Forgatókönyv-4: Raktártőz, mérgezı égéstermék Forgatókönyv-5: Szilárd mérgezı por kiszabadulása, arzén-trioxid Forgatókönyv-6: Tócsatőz, szabadtéri savtároló Forgatókönyv-7: Mérgezı anyag kiáramlása, hidrazin hidrát Forgatókönyv-8: Raktártőz, hısugárzás, 20 számú raktár Kockázatok meghatározása Egyéni kockázat Forgatókönyv-1: Mérgezı anyag kiáramlása a raktárban, HF Mérgezı anyag kiáramlása a raktárban, formaldehid Forgatókönyv-3: Raktártőz, hısugárzás Forgatókönyv-4: Raktártőz, mérgezı égéstermék Forgatókönyv-5: Szilárd mérgezı por kiszabadulása, arzén-trioxid Forgatókönyv-6: Tócsatőz, szabadtéri savtároló Forgatókönyv-7: Mérgezı anyag kiáramlása, hidrazin hidrát Forgatókönyv-8: Raktártőz, hısugárzás, 20 számú raktár Összesített egyéni kockázat Társadalmi kockázat A besorolási övezetek meghatározása IRODALOM számú melléklet KÖVETKEZMÉNY ANALÍZIS Forgatókönyv-1: Mérgezı anyag kiáramlása a raktárban, HF Forgatókönyv-2: Mérgezı anyag kiáramlása, formaldehid Forgatókönyv-3: Raktártőz, hısugárzás Forgatókönyv-4: Raktártőz, mérgezı égéstermék Forgatókönyv-5: Szilárd mérgezı por kiszabadulása, arzén-trioxid Forgatókönyv-6: Tócsatőz, szabadtéri savtároló Forgatókönyv-7: Mérgezı anyag kiáramlása, hidrazin hidrát számú melléklet ALKALMAZOTT MÓDSZEREK ÉS TECHNIKÁK LEÍRÁSA HGSYSTEM DATAPROP modul AEROPLUME MODUL BEVARIACHEM

4 LPOOL MODUL HEGADAS modul SAVE II Egyéni és társadalmi kockázatok megállapítása A SAVE által használt adatok ismertetése Faultrease számú melléklet BELSİ VÉDELMI TERV számú melléklet UTASÍTÁSOK, DOKUMENTUMOK BEVARIACHEM

5 ÁBRAJEGYZÉK 1. ÁBRA: SZERVEZETI ÁBRA ÁBRA: HELYSZÍNRAJZ ÁBRA: A RAKTÁR ÉPÜLET TÁROLÓ HELYEI ÁBRA: TÜZIVÍZHÁLOZAT ÁBRA: VEZETÉSI PONTOK ÁBRA: A 20 (J) JELŐ RAKTÁR ALAPRAJZA ÁBRA: A HF TELÍTETT GİZNYOMÁSA ÁBRA: A HF TÓCSA PÁROLGÁSI SEBESSÉGE AZ IDİ FÜGGVÉNYÉBEN ÁBRA: A HF TÓCSA MÉRETÉNEK VÁLTOZÁSA AZ IDİ FÜGGVÉNYÉBEN ÁBRA: HF FELHİ KÖZÉPTENGELYÉNEK KONCENTRÁCIÓJA TALAJSZINTEN 60. MÁSODPERCBEN ÁBRA: A FORMALIN FELHİ MÉRETE ÁBRA: A NYÍLTTÉRI HİSUGÁRZÁS ÉRTÉKE IZOBUTÉN ESETÉN ÁBRA: ARZÉN-TRIOXID GİZNYOMÁSA A HİMÉRSÉKLET FÜGGVÉNYÉBEN ÁBRA: ARZÉN-TRIOXID GİZNYOMÁSÁNAK LOGARITMUSA A RECIPROK HİMÉRSÉKLET FÜGGVÉNYÉBEN ÁBRA: AZ AS 4 O 6 GİZNYOMÁSA A RECIPROK HİMÉRSÉKLET FÜGGVÉNYÉBEN (O MÉRÉSI ADATOT, A VONALAK IRODALMI ADATOKAT JELÖLNEK) ÁBRA: ARZÉN-TRIOXID TERMOGRAVIMATRIAI (TG) ÉS DIFFERENCIÁLIS TERMOGRAVIMETRIAI (DTG) GÖRBÉI ÁBRA: ARZÉN-TRIOXID MINTÁK TG ÉS DTG ELEMZÉSE SZÁRAZ LEVEGİN ÁBRA: 1 G TÖMEGŐ ARZÉN-TRIOXID HEVÍTÉSE SORÁN MEGFIGYELT VÁLTOZÁSOK ÁBRA: A NITROGÉN ATMOSZFÉRÁBAN HEVÍTETT ARZÉN-TRIOXID TÖMEGCSÖKKENÉSE (GRAMM) A HİMÉRSÉKLET FÜGGVÉNYÉBEN ÁBRA: TÁROLÁS, SZÁLLÍTÁS. UN NO 1561 PACKING GROUP II HAZARD CLASS 6.1. EMS NUMBER: F-A/S-A. IMDG CODE 6029 CAS: HS ÁBRA: ARZÉN TRIOXID TÁROLÓ HORDÓK ÁBRA: A NYÍLTTÉRI HİSUGÁRZÁS ÉRTÉKE IPA ESETÉN ÁBRA:A HIDRAZIN FELHİ MÉRETE ÁBRA: A 20-S RAKTÁR ALAPRAJZA ÁBRA: A HF KIBOCSÁTÁS EGYÉNI KOCKÁZATA ÁBRA: AZ NO 2 ÉGÉSTERMÉK EGYÉNI KOCKÁZATA ÁBRA: A VARIACHEM KFT ÖSSZETETT EGYÉNI KOCKÁZATA ÁBRA: ÖSSZESÍTETT EGYÉNI KOCKÁZAT A KÖRNYEZET TÉRKÉPÉN ÁBRA: A BESOROLÁSI ÖVEZETEK A KÖRNYEZET TÉRKÉPÉN BEVARIACHEM

6 TÁBLÁZATJEGYZÉK 1. TÁBLÁZAT: VESZÉLYES ANYAGLELTÁR TÁBLÁZAT: A MÉRGEZİ ANYAGOK VESZÉLYESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA, 20. SZÁMÚ RAKTÁR TÁBLÁZAT: A MÉRGEZİ ANYAGOK VESZÉLYESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA TÁBLÁZAT: A FELSZÍNI ÉRDESSÉGÉ RTÉKEI TÁBLÁZAT: A HF VIZSGÁLT KONCENTRÁCIÓ ÉRTÉKEI KÜLÖNBÖZİ IDİPONTOKBAN TÁBLÁZAT: A FORMALDEHID VIZSGÁLT KONCENTRÁCIÓ ÉRTÉKEI KÜLÖNBÖZİ IDİPONTOKBAN TÁBLÁZAT: A SLOT ÉRTÉKHEZ TARTOZÓ FELHİ MÉRETEK (FK-2) TÁBLÁZAT: A SLOD ÉRTÉKHEZ TARTOZÓ FELHİ MÉRETEK (FK-2) TÁBLÁZAT: AZ ÉGHETİ VESZÉLYES ANYAGOK TULAJDONSÁGAI TÁBLÁZAT: AZ ÉGÉSTERMÉKEK MÉRGEZÉSI HATÁRÉRTÉKEI TÁBLÁZAT: A SLOT ÉRTÉKHEZ TARTOZÓ FELHİ MÉRETEK (FK-4) TÁBLÁZAT: A SLOD ÉRTÉKHEZ TARTOZÓ FELHİ MÉRETEK (FK-4) TÁBLÁZAT: AS 2 O 3 SZEMCSEMÉRET ELOSZLÁSA TÁBLÁZAT: ARZÉN-TRIOXID ÉS ÁSVÁNYAINAK OLVADÁSI, FORRÁSI ÉS SZUBLIMÁCIÓS HİMÉRSÉKLETEI TÁBLÁZAT: AZ ÉGHETİ VESZÉLYES ANYAGOK TULAJDONSÁGAI, SAVTÁROLÓ TÁBLÁZAT: A HIDRAZIN VIZSGÁLT KONCENTRÁCIÓ ÉRTÉKEI KÜLÖNBÖZİ IDİPONTOKBAN TÁBLÁZAT: AZ ÉGHETİ VESZÉLYES ANYAGOK TULAJDONSÁGAI, SAVTÁROLÓ TÁBLÁZAT: BESOROLÁSI ÖVEZETEK, HSE MÓDSZER TÁBLÁZAT: A PROBIT ÉRTÉKEK TÁBLÁZATA TÁBLÁZAT: A PROBIT ÉRTÉKEK MEGHATÁROZÁSA TÁBLÁZAT: A BESOROLÁSI ÖVEZETEK MEGHATÁROZÁSA A PROBIT MÓDSZER ALAPJÁN TÁBLÁZAT: AZ ÖVEZETEK ÖSSZESÍTİ TÁBLÁZATA A KÉT MÓDSZER ALAPJÁN BEVARIACHEM

7 1.1) A SÚLYOS BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAPCSOLATOS CÉLKITŐZÉSEK Az üzem menedzsmentje erısen és ıszintén hisz abban, hogy megfelelı vezetés, emberek, irányítási rendszerek alkalmazásával és aktív közremőködés révén minden sérülés és baleset megelızhetı, elkerülhetı. Az üzem menedzsmentje törekszik azon cél elérésére, mely a 0 baleseti szint fenntartásán alapszik. Ehhez az alábbiak következetes betartása szükséges: A VARIACHEM Kft. vezetése elkötelezte magát arra, hogy - saját céljának tekinti a súlyos balesetek megelızését; - betartja a vonatkozó jogszabályokat, és az önként vállalt normákat; - kivizsgálja a bekövetkezett baleseteket és majdnem-baleseteket, feltárja ezek okait, és ezekrıl jelentést készít; - hatékonyan támogatja a biztonság eléréséhez történı legjobb gyakorlat bevezetését; - alapvetı fontosságú üzleti szempontként kezeli a súlyos balesetek megelızésével kapcsolatos kérdéseket, amit azzal is bizonyít, hogy munkatársaink minısítésekor mindezeket figyelembe veszi; - bátorítja a dolgozókat a biztonság növelésével kapcsolatos kötelezettség vállalására, továbbá arra, hogy érdemben foglalkozzanak az embereket aggasztó biztonsági kérdésekkel, figyeljenek oda a felmerülı biztonsági problémákra. Ezen célkitőzések megvalósítása érdekében a menedzsment: - Olyan irányítási rendszert alakít ki, amellyel hatékonyan irányítható a biztonság növelésére irányuló tevékenység. A vezetık személyes példával járnak elöl az irányítási célok egyértelmő meghatározásában. A munkatársakat gondosan választják meg, készítik fel, és rendszeresen értékelik a biztonsággal kapcsolatos szakértelmük. Értékelik továbbá mindazok biztonsággal kapcsolatos felkészültségét is, akik a menedzsment nevében tevékenykednek, legyenek ık alvállalkozók, beszállítók, üzlettársak vagy egyéb harmadik felek. - Rendszeresen értékelik a tevékenységgel együtt járó veszélyeket. Megfelelı intézkedéseket tesznek az esetleges váratlan üzemzavari események vagy balesetek hatásainak megelızésére, illetve csökkentésére azáltal, hogy a biztonsági irányítási rendszerben a megfelelı szabványokat, részletesen kidolgozott utasításokat alkalmazzák. A biztonsággal kapcsolatos tájékoztatás mindig naprakész. - Tevékenységünket pontosan meghatározott feltételek között végezzük. Megfelelıen kezeljük a normálüzemi technológiától eltérı nem szokványos mőveletekbıl eredı kockázatokat. A folyamatok, a berendezések és a munkacsoportok átalakítását, továbbá a személyügyi változtatásokat rendszeresen a biztonság szempontjából is értékeljük, amivel a kockázatok elfogadható szinten tarthatók. BEVARIACHEM

8 - A váratlan üzemzavari eseményeket, a majdnem-baleseteket és következményeiket dokumentáljuk, és azokat kivizsgáljuk. Ezzel meggyızıdésünk szerint a biztonsági irányítási tevékenység színvonala javulni fog. Az ilyen eseményekbıl nyert tapasztalatokat másokkal is megosztjuk, és ezekrıl a hatósági szervezeteket is tájékoztatjuk. Az így megszerzett tapasztalatokat felhasználjuk a biztonsági színvonalat javító intézkedések kidolgozására is. Ezzel vélhetıen a hasonló események bekövetkezésének megelızését érhetjük el. Rendszeresen mérjük a biztonság növelésére irányuló tevékenységünk hatásfokát. Megfelelı belsı védelmi tervet készítettünk, és biztosítottuk annak végrehajtási feltételeit: a megfelelı védıfelszerelés felszerelést, és a végrehajtó szervezetekbe beosztott állományt felkészítettük e feladatokra. És ezeket alkalmazzuk a súlyos balesetek megelızése, vagy következményeinek csökkentése érdekében. A Variachem Kft. a környezet védelmét alapvetı prioritásnak tekinti üzleti tevékenységei során. Ennek megfelelıen elıtérbe helyezi: A vonatkozó jogszabályi kötelezettségének való mindenkori megfelelést, A környezetvédelmi tényezık folyamatos fejlesztését, A folyamtok fejlesztésénél, illetve új folyamatok kialakításánál a környezeti szempontok érvényesülését, Az anyagmozgatási, tárolási, szállítási tevékenységek elkerülhetetlen kibocsátásainak legkisebb környezeti terhelést jelentı megoldásait, A munkatársak képzésével a környezet-tudatos munkavégzést. A fenti környezetvédelmi irányelvek megvalósítása a Variachem Kft. minden munkatársának kiemelt feladata és felelıssége. A VARIACHEM Kft. a vevıi igényeket mindenkor kielégítı kereskedelmi szolgáltatást nyújt, ami a piaci mőködésének és eredményességének az alapját jelenti. A VARIACHEM Kft. vevıközpontú piaci stratégiájának alapvetı eleme szolgáltatási minıségszínvonalának folytonos fenntartása, illetve fejlesztése és így a versenyképesség állandó biztosítása. Ehhez eszközként alkalmazza a nemzetközi követelményekkel összhangban levı, az MSZ EN ISO 9001:2001 szabványnak megfelelı, folyamatorientált minıségirányítási rendszert. A VARIACHEM Kft. az üzleti, minıségirányítási célkitőzéseinek megvalósítása érdekében szorosan együttmőködik beszállítóival. A beszállítóktól megkövetelt a versenyképes áron szállított termékek mindenkori kiváló minısége, valamint a pontos határidıtartás. Az üzleti élet minden területén célunk a kölcsönösen elınyös, partner kapcsolatok fenntartása. A VARIACHEM Kft. minden munkatársa felé elvárás a minıségszemlélető, igényes munkavégzés. Munkatársaink felelısek céljaink megvalósításában a legjobb képességük szerinti részvételért és munkájuk során a minıségirányítási elıírások pontos betartásáért. A Kft. vezetése minden üzleti évre meghatározza a fentiekkel összhangban lévı konkrét céljait, melyek teljesülését folyamatosan nyomon követi és értékeli. BEVARIACHEM

9 1.1.A) SZERVEZET ÉS SZEMÉLYZET A munkahelyi PV parancsnok a raktártelep igazgatója, helyettesei: a pv vezetı, a technikai vezetı (tőzvédelmi felelıs). A munkahelyi PV szervezet állománya: Parancsnok (raktártelep igazgatója) Pv vezetı (mőszaki vezetı) Vegyvédelmi felelıs (az elsı számú felelıs, egyben a pv vezetı helyettese) egészségügyi (elsısegélynyújtó) felelıs Kitelepítési felelıs Mőszaki (közmő szakember) felelıs Összesen 1 fı 1 fı 2 fı 2 fı 2 fı 2 fı 10 fı A munkahelyi pv szervezet munkáját támogatja, a feladatok végrehajtásában közremőködik a raktártelep tőzvédelmi felelıse, valamint a veszélyhelyzeti riasztást követıen a portaszolgálat. A munkahelyi pv szervezetbe beosztottak adatait az 5/1. sz. melléklet, a polgári védelmi felszerelések, eszközök kimutatását az 5/2. sz. melléklet tartalmazza. A munkahelyi PV szervezet szakfeladatai Parancsnok (igazgató): Az irodájában (elzárkózás esetén a 11. épületben) kialakított irányító központban irányítja az egész raktárbázis gazdasági és polgári védelmi tevékenységét. (részletesen 5.3. táblázat) Polgári védelmi vezetı (telepvezetı): Az irányító központban, illetve a helyszínen irányítja a munkahelyi polgári védelmi szervezet készenlétbe helyezését, szakfeladatai meg szervezését, végrehajtását, a dolgozók védelmét. (részletesen 5.3. táblázat) A munkahelyi PV szervezet beosztott állománya: A riasztást követıen (vagy a parancsnok, pv vezetı utasítására) azonnal gyülekezik a 11. épületben kijelölt gyülekezési körletben. Fölveszi és ellenırzi felszerelését. Fölkészül szakfeladatai végrehajtására. BEVARIACHEM

10 Vegyvédelmi felelısök: A raktártelep területén, vagy a közvetlen körzetében kialakult mérgezı vegyi esemény, katasztrófa, illetve másodlagos (felhı) ammónia, klór szennyezés veszélye, bekövetkezte esetén: a kárterület, a szennyezés vegyi felderítése, mértékének, határainak megállapítása, a fürdetı-mentesítıhely (11. sz. épületben) elıkészítése, mőködtetése, mentesítés végrehajtása, az elzárkózás végrehajtása (11. sz. épületben), a telep kiürítésének irányításában való közremőködés, a kiürített területek utólagos ellenırzése. Betegek, vegyi sérültek (esetleges visszamaradók) felkutatása, kiszállításának megszervezése, a beérkezı tőzoltó, polgári védelmi szakalakulatok munkájának segítése. Robbanás, tőz esetén a pv vezetı utasításainak megfelelıen közremőködnek a mentı, kárfelszámoló munkákban. Egészségügyi felelısök: a sérült (beteg) győjtıhely elıkészítése a 11. sz. épületben, a sebesültek, betegek felkutatása a kárterületen, elsısegélyben részesítés a helyszínen (vegyi szennyezés esetén, mentesítés után a sérült győjtıhelyen), a telep dolgozóinak bevonásával a sérülteknek, betegeknek a győjtıhelyre szállítása, ellátása, a sérült (beteg) győjtıhely mőködtetése, ápolás, a sérültek (betegek) átadása a mentıknek és tájékoztatás a sérülésükrıl, helyzetükrıl. Kitelepítési felelısök: a raktártelep területén dolgozók riasztás utáni azonnali tájékoztatása a kiürítés elrendelésérıl és irányairól, útvonalairól, a gyülekezési helyekrıl, a kiürítés irányítása, a gyülekezési helyeken a létszám ellenırzése (esetleges hiányzók megállapítása), a rend fenntartása, a dolgozók tájékoztatása, elzárkózás esetén közremőködés a rend fenntartásában és a pv vezetı utasításainak megfelelıen a mentı, kárfelszámoló, mentesítı munkákban. A mőszaki (közmő) felelısök: a parancsnok (igazgató), mőszaki vezetı intézkedésére a közmővek kikapcsolása, szakaszolása, a közmővek sérülésének, kárainak felderítése, a beérkezı tőzoltó, pv alakulatok tájékoztatása, segítése, a sürgıs közmőjavítási munkák végrehajtása. BEVARIACHEM

11 1.1.B) A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETI VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE A reaktív monitoring A balesetek, tőzesetek, üzemzavarok, majdnem balesetek, események kivizsgálása, bejelentése, kivizsgálása szabályozott körülmények között történik, amelyek tanulságait, tapasztalatait a megelızı intézkedések kidolgozásához figyelembe vesszük. Felülvizsgálat A mőszaki igazgató évenként egy alkalommal beszámol a vezérigazgatónak a Társaság környezetvédelmi és munkavédelmi helyzetérı, a szabályzatokban foglaltak végrehajtásáról, aki értékeli a tevékenységet. A biztonsági jelentés is készült a Tőzvédelmi szabályzat, Havária Terv, Riasztási Szabályzat, Tőzoltási Terv, Vízminıségi Kárelhárítási Terv felhasználásával. BEVARIACHEM

12 1.1.C) ÜZEMVEZETÉS 1. ábra: Szervezeti ábra A VARIACHEM Kft.-nél jelenleg mőködik az MSZ ISO EN 9001 szerinti minıségirányítási rendszer és a az MSZ EN szerinti környezet központú irányítási rendszer. Mindezek mellett a jelenleg mőködı biztonsági irányítási rendszer összhangban van a Kft. általános vállaltirányítási rendszerével a következık szerint: A biztonsági irányítás rendszerén belül, az elsıszámú vezetı a VARIACHEM Kft. ügyvezetı igazgatója, akinek feladatát és felelıségét a Tőzvédelmi Szabályzat a következıképpen rögzíti: Tőzvédelmi Szabályzat szerint: Ügyvezetı igazgató Felelıs: - A telep VAriachem Kft. tulajdonát képezı területein végzett tevékenység tőzvédelméért. - A bérbe adott területekre vonatkozó tőzvédelmi feladatok bérlı és bérbeadó közötti megosztás bérleti szerzıdésben való meghatározásáért. - Tőzvédelmi szolgáltatás igénybevételével a tőzvédelmi feladatok ellátásának biztosításáért. - A Tőzvédelmi Szabályzat kiadásáért és naprakész állapotban tartásáért. - A Szervezeti és Mőködési Szabályzat pontjában meghatározott további tőzvédelmi feladatok ellátásáért. - Az alkalmazott munkavállalók és idıszakos (ismétlıdı) oktatásának elvégeztetéséért, valamint tőzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörben BEVARIACHEM

13 foglalkoztatott személy esetén a vizsgáztatás és szakvizsgával rendelkezı személy esetén a továbbképzés végrehajtásáért. Köteles: - A Tőzvédelmi Szabályzatban foglalt használati elıírások betartását ellenırizni, valamint az ellenırzésrıl gondoskodni. - A jogszabályokban, kötelezıen alkalmazandó szabványokban, szabályzatokban, mőszaki elıírásokban foglalt tőzvédelmi szabályokat, elıírásokat külön felhívás vagy intézkedés nélkül végrehajtani, valamint a végrehajtást ellenırizni. - Tőzvédelmi hatósági ellenırzésen megjelenni, akadályoztatás esetén intézkedésre jogosult képviselıjét kijelölni. - Biztosítani a következetes, megfelelı és az önkéntes jogkövetés elvén alapuló tőzvédelmi fegyelmet, a megelızés elsıbbségét biztosító tevékenységet. - A hivatásos önkormányzati tőzoltóság részére a tőzvédelmi ügyekben kért felvilágosítást, adatokat megadni. - Az általa tapasztalt vagy a hivatásos önkormányzati tőzoltóság által feltárt hiányosság, szabálytalanság megszüntetése érdekében intézkedni. - Gondoskodni a tőzeset bejelentésérıl és a kivizsgálás eredménye alapján a hasonló eset megelızése érdekében az intézkedések megtételérıl. - Gondoskodni arról, hogy a közvetlenül üzemeltetett, nem bérbe adott területeken a tőzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenység, amely a létesítmény, az épület, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér tőzveszélyességi osztályba sorolásának megváltoztatását teszi szükségessé, annak megkezdése elıtt legalább 15 nappal az illetékes hivatásos önkormányzati tőzoltóságnak bejelentésre kerüljön. A bejelentéshez csatolni kell az új tőzveszélyességi osztályba sorolásra vonatkozójavaslatot. Raktárvezetık - Felelısek a munkahelyük rendjéért, tisztaságáért, a raktározás, tárolás és anyagmozgatás tőzvédelmi elıírásainak végrehajtásáért, a dohányzás és nyílt láng használata tilalmának megtartásáért. - Felelısek az irányítási területeiken levı tőzoltó készülékek, felszerelések, eszközök meglétéért, épségéért, megırzéséért, hozzáférhetıségéért és az elıírt tőzvédelmi figyelmeztetı, tiltó képjeleket (piktogramot) vagy feliratokat tartalmazó táblák elhelyezéséért és meglétéért. - Kötelesek elsajátítani és alkalmazni a tevékenységi körükkel összefüggı, a Tőzvédelmi Szabályzatban foglalt tőzvédelmi használati elıírásokat. - Kötelesek tőzvédelmi oktatáson (elızetes, idıszakos, pót) és tőzvédelmi szakvizsgán, valamint szakvizsga megléte esetén továbbképzésen megjelenni. - Közvetlen tőz- vagy robbanásveszély esetén - saját hatáskörben - intézkednek a veszély azonnali megszüntetésérıl, továbbá értesítik a telepvezetıt. - Folyamatosan ellenırzik a Tőzvédelmi Szabályzat tőzvédelmi használati elıírásainak, valamint a raktárhelyiségek munkafolyamatainak, munkaeszközeinek technológiai-, mőveleti- és kezelési utasításában foglalt tőzvédelmi követelmények érvényesülését. - Kötelesek figyelmeztetni munkatársaikat és az idegen személyeket (ügyfelek, vásárlók stb.), ha azok megszegik a tőzvédelmi használati szabályokat, elıírásokat. BEVARIACHEM

14 - Kötelesek a készenlétben tartott tőzoltó készülékek használatát, kezelését ismerni. - Kötelesek tőzeset alkalmával a l05-ıs vagy a os telefonszámon a tőzoltóságnak, városi telefonvonal hiánya esetén a 70-es házi telefonszámon a portaszolgálatnak a bejelentést megtenni, valamint tevılegesen részt venni a tőzoltásban és a kárfelszámolásban. - Kötelesek megırizni a tárolt veszélyes anyagok és veszélyes készítmények tőzvédelmi adatait is tartalmazó biztonsági adatlapokat. Amennyiben olyan veszélyes anyagot, készítményt tárolnak, amelynek hiányzik a biztonsági adatlapja, ez esetben haladéktalanul jelezniük kell azt a telepvezetınek. Szakmai hatáskörükbe tartozik a biztonsági adatlapok tőzvédelmi adatainak ismerete és a tárolás során való alkalmazása. Alkalmazott munkavállalók A munkavállalók kötelesek: - A rájuk bízott feladatot a foglalkozási szabályoknak megfelelıen, a Tőzvédelmi Szabályzatban elıírtak végrehajtásával elvégezni. - A dohányzás és nyílt láng használata tilalmát betartani. - Közvetlen tőz- és/vagy robbanásveszély esetén a munkavégzést beszüntetni, valamint ezen helyzetet megszüntetni. - A tevékenységi területükön rendet és tisztaságot tartani. - Megszüntetni minden olyan körülményt, amely tüzet okozhat. - A munkakörüknek megfelelı tőzvédelmi oktatáson (elızetes,idıszakos, pót) és tőzvédelmi szakvizsgán, valamint szakvizsga megléte esetén továbbképzésen megjelenni, továbbá a tőzvédelmi ismereteket elsajátítani és a tevékenységük során alkalmazn1. - Tőzeset alkalmával a 105-os vagy a os telefonszámon a tőzoltóságnak, városi telefonvonal hiánya esetén a 70-es házi telefonszámon a portaszolgálatnak a bejelentést meg tenni, valamint tevılegesen részt venni a tőzoltásban és a kárfelszámolásban. - Az általuk észlelt vagy tudomásukra jutott tőzvédelmi hiányosságot, szabálytalanságot és rendellenességet a felettes vezetınek jelenteni. - Figyelmeztetni munkatársaikat és az idegen személyeket (ügyfelek, vásárlók stb.), ha azok megszegik a tőzvédelmi használati szabályokat, elıírásokat. - A készenlétben tartott tőzoltó készülékek használatát, kezelését ismerni. 1.1.D) A VÁLTOZÁSOK KEZELÉSE A szabályzatokat minden tárgyévet követı év elsı felében felül kell vizsgálni, szükség szerint korszerősíteni, kiegészíteni és, illetve a hatályos jogszabályok változásának megfelelıen módosítani kell. A vállalaton belül mőködı információs rendszer biztosítja a szervezet számára a jogszabályok, a mőszaki elıírások változásainak nyomon követését. BEVARIACHEM

15 1.1.E) VÉDELMI TERVEZÉS A Kft. a jogszabályokban elıírtaknak megfelelıen belsı szabályzatokban eljárási és munkautasításokban határozták meg az érintett személyek vezetık, és munkatársak feladatait, és hatáskörét. A környezetvédelmi és munkavédelmi szabályzatban valamint a Tőzvédelmi szabályzatban határozzák meg különösen: - A létesítés, üzembe helyezés, használatba vétel és újra indítás követelményeit, - Az idıszakos biztonsági felülvizsgálatok rendjét, (tőzveszélyes folyadékok és olvadékok tartályira, a nyomástartó edényekre, a villamos berendezésekre, a hegesztı berendezésekre, stb.), - Az egyes vizsgálatok elvégzéséhez szakértık igénybevételét, - Az ellenırzési feladatokat a szemlék rendjét annak gyakoriságát, a szemlebizottság összetételét, - Évenként egy alkalommal a mőszaki igazgató vezetésével - A közvetlen munkairányítók, munkavédelmi szervezet ellenırzési követelményeit - Az alkoholos állapot ellenırzésének rendjét, - A munkaköri alkalmasság egészségügyi feltételeit, - A munkaköri alkalmasság szakmai feltételeit - az elızetes munkavédelmi és tőzvédelmi oktatások - ismétlıdı munkavédelmi és tőzvédelmi oktatások - valamint a munkavédelmi és tőzvédelmi vizsgáztatások rendjét, - A balesetek, majdnem-balesetek, üzemzavari események bejelentésének és kivizsgálásának rendjét, a rendkívüli események kezelését, a foglalkozási megbetegedések kivizsgálását, - Az alvállalkozók foglalkoztatásának biztonsági szabályait, Szabályozottak a technológiai eljárások és mőveletek, amelyek tartalmazzák az adott folyamat, mővelet biztonságos elvégzésének feltételeit, a folyamatok során fellépı veszélyeket és ártalmakat. Az ellenők való védekezés módját, az esetleges üzemzavarokat és azok elhárítására teendı intézkedéseket. BEVARIACHEM

16 1.1.F) BELSİ AUDIT ÉS VEZETİSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS A belsı szabályzatokban rögzített ellenırzési módszerek elsıdleges célja, hogy összevesse a meglévı helyzetet a normatív követelményekkel ezen belül az ellenırzések a rendszerre, a folyamatokra és az állapotokra terjednek ki: Aktív monitoring A munkavédelmi szemlék legfontosabb szempontjait a MVSZ és a Tőzvédelmi szabályzatok határozzák meg így különösen: Az elızı ellenırzésen meghatározott intézkedések végrehajtását, Az elmúlt idıszak baleseteinek, eseményeinek áttekintését, Az oktatások végrehajtását, Az orvosi vizsgálatok meglétét, A technológiai fegyelem betartását A berendezések, készülékek, létesítmények, épületek állapotát, Az anyagmozgatás, raktározás, közlekedés feltételeit, A berendezések, készülékek, csıvezetékek, szerelvények, állapotát, A biztonsági berendezéseket, védıburkolatokat, reteszeket, stb. A munkahelyi légállapotokat, a veszélyes anyagok felhasználását, kezelését. Az aktív monitoring eljárok az egyes veszélyes berendezések, eszközök idıszakos szakértıi felülvizsgálata, melyek a következık: Sorszám A vizsgálat megnevezés Gyakorisága/év A vizsgálatok elvégeztetéséért felelıs A dokumentációt megırzi 1 Légzésvédı eszközök 1/2 A telepvezetı A telepvezetı 2 Munkaöv 5 A telepvezetı A telepvezetı 3 Biztonsági hevederzet 5 A telepvezetı A telepvezetı 4 Hegesztı berendezések A telepvezetı A telepvezetı 5 Villamos kéziszerszámok 6 Villamos berendezések érintésvédelmi vizsgálata Marópárás Egyéb 7 Villamos berendezések RB szabványossági felülvizsgálata A és B C D 1,5 3 8 Villámvédelem A és B A telepvezetı Mőszaki igazgató Mőszaki igazgató Mőszaki igazgató A telepvezetı A telepvezetı A telepvezetı A telepvezetı BEVARIACHEM

17 C D Tőzcsapok 1/2 A telepvezetı A telepvezetı 10 Tőzoltó készülékek 1/2 A telepvezetı A telepvezetı 11 Mentıkötél 1 A telepvezetı A telepvezetı 12 Robbanásveszélyes 5 A telepvezetı A telepvezetı térben alkalmazott munkaeszközök 13 Éghetı folyadéktárolók - Tömörségi vizsgálat - Szerkezeti vizsgálat 5 10 Mőszaki igazgató A telepvezetı Az aktív monitoring körébe tartozik a mőszakvezetık, napi munkahelyi ellenırzési kötelezettsége, amely a szabályzatokban, a munkautasításokban, illetve a munkaköri leírásokban kerültek rögzítésre. Az aktív monitoring körébe tartózóan a Társaság elvégeztette és szükség szerint, folyamatosan végzi a munkavédelemrıl szóló 1993 évi XCIII. törvény 54 (2) bekezdésében elıírt munkahelyi kockázatok értékelését, amelyet a törvényben meghatározottak szerint határidıre teljesített. BEVARIACHEM

18 1.2 A VESZÉLYES IPARI KÖRNYEZET BEMUTATÁSA AZ IPARI KÖRNYEZET A telephelyet a Soroksári út Kén utca Gubacsi út által közre zárt ipari terület határolja. A raktártelepet a IX kerület déli részén a Soroksári út felıl illetve a Gubacsi úton át csak a Kén utcáról lehet megközelíteni. Mindhárom út aszfalt és betonborítású, széles útfelülető. A Kén utcán a közút és a raktártelep között mintegy m széles nem köves felülető parkoló van. Kiválóan alkalmas - mintegy 700 m felülettel - a mentésre, kárfelszámolásra, tőzoltásra felvonuló erık és eszközök gyülekeztetési és megindulási területének. A telep belsı úthálózata aszfalt- és betonborítású. Szélessége lehetıvé teszi a kétirányú, a három Kén utcai kapu pedig a körforgalmat. Az épületek elhelyezése, párkánymagasságának meghatározása már a korszerő ipartelepítési elvek szerint történt, ennek következtében, még a telep esetleges teljes romosodása esetén is egy nyomsávon lehet közlekedni, rövid útmegtisztítást követıen. A telep ÉK-i oldalán kiépített és fordítókoronggal felszerelt normál nyomtávú iparvágánya a Kén utcai iparvágányon keresztül közvetlenül a Ferencvárosi Rendezı Pályaudvar vágányhálózatához csatlakozik. A telepet 2 m magas, felül szögesdróthálózattal megerısített, jól karbantartott betonkerítés övezi. Bejárat, megközelítés csak a Kén utcáról lehetséges A VESZÉLYES ÜZEM ÉRINTETT KÖRNYEZETÉNEK TERÜLETRENDEZÉSI ELEMEI A) A LAKOTT TERÜLET JELLEMZÉSE A telephelytıl ipari övezetben fekszik, lakóház elvétve található B) A LAKOSSÁG ÁLTAL LEGINKÁBB LÁTOGATOTT LÉTESÍTMÉNYEK Ilyen létesítmény nincs a közelben C) KÜLÖNLEGES ÉRTÉKEK, NEVEZETESSÉGEK Különleges természeti értéket képviselı területek, mőemlékek és turisztikai nevezetességek az üzem környezetében nincsenek. BEVARIACHEM

19 1.2.2.D) ÉRINTETT KÖZMŐVEK Nincs közmő a létesítmény közelében E) AZ IPARI ÜZEM KÖRNYEZETÉBEN MŐKÖDİ SZERVEZETEK Északról: A Magyar Aszfalt Vállalat (Strabag) telepe helyezkedik el. IX Gubacsi út 8. Dolgozóinak létszáma: 170 fı. Keletrıl: A külsı Mester utca és a Ferencvárosi Rendezı pályaudvar vágányhálózata határolja. Délrıl: A Budapesti Vegyi mővek volt üzemében (IX Kén utca 5.) mintegy kisvállalkozás mőködik. Dolgozóinak létszáma változó. Átlag: 250 fı. Nyugatról: A Magyar Aszfalt Vállalat (Strabag) már jelzett telepe. Továbbá a IX Kén utca 6. sz. alatt a Herkules RT. Telephelye. Dolgozóinak létszáma: 120 fı MÁS ÜZEMELTETİK VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGE Alapvetıen a közelében mőködı veszélyes anyagokat gyártó illetve felhasználó ipari üzemektıl továbbá a vasúti - és közúti veszélyes anyag szállítás hatásaitól függ. (a) A MIRELITT vállalat Tóth Kálmán utcai üzemében a hőtési technológiában 25 tonna ammónia kerül felhasználásra. Egyidejő elszabadulásakor optimális terjedési meteorológiai adatok figyelembe vételével a sérülést okozó gázkoncentráció zónahatára 7394 m, a súlyos (halálos) sérülést okozó zóna külsı határa 3904 m. A VARIACHEM telep helye a veszélyforrástól körülbelül m. Ennek alapján itt súlyos (halálos) mérgezések alakulhatnak ki. (b) A Budapesti Húskereskedelmi vállalat (volt marhavágóhíd) a hőtési technológiájában 20 tonna ammóniát használ fel. Egyidejő elszabadulása esetén, optimális terjedést biztosító meteorológiai viszonyok között a sérülést okozó zónahatár 6770 m, a súlyos (halálos) sérülést okozó zóna külsı határa 3580 m. A VARIACHEM telephelye a veszélyforrástól méterre van. Ennek alapján itt súlyos (halálos) mérgezések alakulhatnak ki. (c) A HERZ szalámigyár hőtési technológiájában 19 tonna ammóniát használ fel. Egyidejő elszabadulása esetén, optimális terjedést biztosító meteorológiai viszonyok között a sérülést okozó zónahatár 6637 m, a súlyos (halálos) sérülést okozó zóna külsı határa 3505 m. A DEPOCHEM telephelye a veszélyforrástól kb. 1 km-re van. Ennek alapján itt súlyos (halálos) mérgezések alakulhatnak ki. BEVARIACHEM

20 Az (a), (b), (c), pontban felsorolt veszélyeztetı hatás számbavételénél további 3 tényezıt célszerő figyelembe venni. Az elsı, a hőtési technológiára figyelemmel, amelyben a szakaszolás lehetıvé teszi a teljes elszabadulás megakadályozását, a sérülés helyén kiáramló ammónia hőtıfolyadék párolgásakor nagymérvő lehőlést hoz létre, ez "elfagyasztja" a sérülés helyét és csökkenti a kiáramlást. A második, az ammónia tárolóterében vagy a kiépített esıztetık adta vízfüggöny, vagy a mentéshez használható vízpermet az ammónia egy részét leköti, folyadékfázisba viszi. A harmadik, a terjedés mélységének értékelésekor a városi beépítettség figyelembe vehetı, ez az irodalmi adatok alapján a terjedés mélységét 1/3-val csökkenti. Az elıbbiekben leírtakra figyelemmel a vállalat telephelyén nagy valószínőséggel súlyos (halálos) koncentrációjú ammónia gázfelhı nem alakulhat ki, de a sérülést okozó gázkoncentráció kialakulása valószínősíthetı. (d) A BUDAPESTI VEGYIMŐVEK területén tárolt, illetve a technológiai folyamatban felhasznált klór mennyisége 50 tonna. A teljes mennyiség elszabadulása esetén, optimális terjedést biztosító meteorológiai viszonyok között sérülést okozó koncentrációjú gázfelhı méterig alakulhat ki, illetve a súlyos (halálos) mérgezést okozó zóna külsı határa méter. Figyelemmel hogy az Illatos úti gyár a VARIACHEM telep helyétıl m távolságra helyezkedik el így - még a beépítettségi faktor figyelembevételével is - a raktárbázis teljes területe súlyos (halálos) mérgezési zónába esik. Ez a veszélyforrás jelenti a VARIACHEM Kft számára ez elsıdleges védekezési kötelezettséget. (e) A Ferencvárosi Rendezı Pályaudvar veszélyes anyag szállítmányai (áthaladás, vonatrendezés) veszélyeztetı forrásként jelentkezik. Sem az anyagok mennyiségérıl sem az anyagféleségekrıl elızetes adattal nem rendelkezünk. A veszélyes anyagok közúti szállítása a VARIACHEM Kft környezetében elsısorban az Illatos út, Soroksári út, Gubacsi út körzetében történhet. A szállítmányokkal kapcsolatosan információkkal nem rendelkezünk. Az ipari társasház területén (Kén utca 8.) a Variachem Kft.-n kívül még két cég mőködik, a Depochem Raktárbázis Kft és az Energiahíd Kereskedelmi Kft. (a) A Depochem Raktárbázis Kft. bérlıin keresztül veszélyes ipari alapanyagok tárolásával foglalkozik. Bérlıi: Prochema Kft. Kat-Chem Kft Chinis Kft. Kelát Kft. Chemko Kft. Massó Kft. KA. Ingredients Kft. Biotrech Kft. Az OKF /15/2006 számú, november 29.-n kelt Határozatában megállapítja, hogy a Depochem Raktárbázis Kft. nem minısül veszélyes ipari BEVARIACHEM

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet az önkéntes tőzoltóság létesítésérıl, mőködésének feltételeirıl és feladatáról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

Pedagógus gus szakmai nap Egri Katasztrófav

Pedagógus gus szakmai nap Egri Katasztrófav Pedagógus gus szakmai nap Egri Katasztrófav favédelmi Kirendeltség Rónai Róbert tő. ırgy. 2016. február 23. Tőzvédelmi használati szabályok rendszere Tőzvédelmi feladatot ellátók képesítési követelménye

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008. május 29. Határozat

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset- és Munkavédelmi Szabályzata (Egységes szerkezetben a november 8-i módosításokkal)

A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset- és Munkavédelmi Szabályzata (Egységes szerkezetben a november 8-i módosításokkal) A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset- és Munkavédelmi Szabályzata (Egységes szerkezetben a 2001. november 8-i módosításokkal) Debrecen, 2001. HALLGATÓK BALESET-ÉS MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2 A Debreceni

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben a 3/1998. (II. 9.), 18/2005. (XII 9.), 15/2007. (XII.

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Sóly Község Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Készítette: Juhász Tibor polgármester Közfoglalkoztatás terv 2010. 1. A közcélú foglalkoztatás jogszabályi ismertetése Az Út a munkához program megvalósításának

Részletesebben

2 Általános elıírások. 3 A készenlétben tartó feladatai

2 Általános elıírások. 3 A készenlétben tartó feladatai 2 Általános elıírások a) tőzoltó készülék karbantartást kizárólag a hatóság által regisztrált karbantartó szervezet végezhet, b) A karbantartó szervezet irányítja és felel a karbantartó személy(ek) munkájáért,

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. Tata, Diófa utca 18. szám alatt található. ingatlanáról. Készült: 2006.

TÁJÉKOZTATÓ. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. Tata, Diófa utca 18. szám alatt található. ingatlanáról. Készült: 2006. TÁJÉKOZTATÓ a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tata, Diófa utca 18. szám alatt található ingatlanáról Készült: 2006. márciusában A terület elhelyezkedése, határai A jelenleg meglévı kerítések az ingatlan

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

ellenırzése. Részt vesz a munkahelyi munkavédelmi ellenırzéseken, szemléken, ellenırzi a szemlék jegyzıkönyveiben foglaltak végrehajtását.

ellenırzése. Részt vesz a munkahelyi munkavédelmi ellenırzéseken, szemléken, ellenırzi a szemlék jegyzıkönyveiben foglaltak végrehajtását. Bene Gábor fıelıadó (telefon 56510) Gazdasági Fıigazgatóság Munkabiztonsági Önálló Osztály A honlapunk címe: http://munkavedelem.unideb.hu Telefonszámok: városi fıvonal: (52) 255-880 telefax: (52) 255-595595

Részletesebben

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika Logisztikai rendszerek Termelési logisztika Termelési logisztika A termelési logisztika a mőködési területek jellegzetessége szerint a mikrologisztika, ezen belül a vállalati logisztika legmeghatározóbb

Részletesebben

1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet A Kormány a veszélyes áruk közúti szállításának ellenırzésére vonatkozó egységes eljárási szabályok megteremtése érdekében a következıket rendeli el: 1. (1) A rendelet hatálya a közúti jármővel végzett

Részletesebben

Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez

Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez 2014. évrıl szóló ellenırzési jelentés a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás zárszámadásához A költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

HELYSZÍNI KOCKÁZATFELMÉRÉSI JEGYZİKÖNYV VAGYONBIZTOSÍTÁSHOZ (Egyszerősített) (MJK: A-KOCKFELM_EGYSZ 001-2008)

HELYSZÍNI KOCKÁZATFELMÉRÉSI JEGYZİKÖNYV VAGYONBIZTOSÍTÁSHOZ (Egyszerősített) (MJK: A-KOCKFELM_EGYSZ 001-2008) HELYSZÍNI VAGYONBIZTOSÍTÁSHOZ (Egyszerősített) (MJK: A-KOCKFELM_EGYSZ 001-2008) 1. A Szerzıdı fél neve: címe: A kockázatviselés helye (címe): 1.1. A létesítmény teljes területe: m² A létesítmény beépítettsége:

Részletesebben

Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park

Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park Nyilvános változat 2015.09.21 Készítette: HVESZ Kft ALISCA AGRÁRHÁZ Kft. BIZTONSÁGI JELENTÉS SZEKSZÁRD NYILVÁNOS

Részletesebben

TOXIKUS ANYAGOK. A toxikus anyagok gőzei vagy gázai, a levegővel elegyedve, a talaj mentén terjedve

TOXIKUS ANYAGOK. A toxikus anyagok gőzei vagy gázai, a levegővel elegyedve, a talaj mentén terjedve Következményelemzés TOXIKUS ANYAGOK A toxikus anyagok gőzei vagy gázai, a levegővel elegyedve, a talaj mentén terjedve nagy távolságban is képezhetnek veszélyes koncentrációt. A toxikus felhő károsító

Részletesebben

Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78/453-130, 78/453-133 Fax: 78/453-014

Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78/453-130, 78/453-133 Fax: 78/453-014 1. AZ ANYAG/ KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA 1.1.Az anyag/készítmény azonosítása Kereskedelmi elnevezés: 1.2. A társaság/vállalat azonosítása 1.2.1. Gyártó Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER VI. FEJEZET A hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG

ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG Jóváhagyom: Ügyvezetı igazgató MUNKAVÉDELEM A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEKNÉL 1. Munkáltatók és munkavállalók kötelezettségei: A Munkavédelmi Törvény a munkáltató kötelességévé

Részletesebben

J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására

J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására 102-10/2006. J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 99/2002.(V.30.)Öh. sz.

Részletesebben

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2

1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2 7.30. Minıségbiztosítás a szállodákban Minıség... 2 1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2 2. Vendégelvárások Vendégelvárások... 3 2.1. Vendégelégedettség...

Részletesebben

34. számú elıterjesztés

34. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 34. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. március 22-én, 15,30 órakor megtartandó ülésére a Bátaszéki Önkéntes

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet az egyes mőszaki termékek tőzvédelmi megfelelıségét vizsgáló, ellenırzı és tanúsító szervezetek kijelölésérıl A mőszaki

Részletesebben

TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott Pannonhalma Város Önkormányzata (székhely: 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10., KSH- szám: 0824305, képviseli Bagó Ferenc polgármester), mint tulajdonos az alábbi társasházat

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. A Visegrádi Önkormányzat 2/1997. (IV. 9.) ör. rendelete a kéményseprıipari közszolgálatatások kötelezı igénybevételérıl [egységes szerkezetben a *21/2005. (XI. 25.), az **1/2007. (I. 26.) rendeletekkel,

Részletesebben

GÉP- és TECHNOLÓGIAI SZERELÉSBIZTOSÍTÁSI (E.A.R.) KÉRDİÍV ÉS NYILATKOZAT (MJK: A-EARKÉRDİÍV )

GÉP- és TECHNOLÓGIAI SZERELÉSBIZTOSÍTÁSI (E.A.R.) KÉRDİÍV ÉS NYILATKOZAT (MJK: A-EARKÉRDİÍV ) GÉP- és TECHNOLÓGIAI SZERELÉSBIZTOSÍTÁSI (E.A.R.) KÉRDİÍV ÉS NYILATKOZAT (MJK: A-EARKÉRDİÍV 001-2008) Az alábbiakban közölt adatokat a Biztosító bizalmasan kezeli! 1. A SZERZİDÉS TÁRGYA: (Ha a szerelés

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonába kerülı lakóingatlanok mőszaki állapotáról, az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérérıl szóló 5/2003. (III. 28.) rendelet módosítása Elıkészítette: Váczi

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. Fogalommeghatározások

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. Fogalommeghatározások 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredető rákkeltı anyagok elleni védekezésrıl és az általuk okozott egészségkárosodások megelızésérıl A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S SÁROSPATAK VÁROS ALJEGYZİJÉTİL Sárospatak, Kossuth út 44. H-3950. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404. E L İ T E R J E S Z T É S - képviselı-testület részére - a távhıszolgáltatási díjak megállapításáról

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája dolgozói és tanulói munkavédelmi

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól 21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól Hatályosság: 2010.07.03 - A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl szóló 2004. évi CV. törvény 207. (6) bekezdésében kapott

Részletesebben

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014 Kiállítás kelte: 2004.12.13. 1. oldal, összesen: 6 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 1.1.A készítmény neve: 1.2. Gyártó Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Részletesebben

Raktározásra vonatkozó szabályozás tervezettel kapcsolatos OKF elképzelések

Raktározásra vonatkozó szabályozás tervezettel kapcsolatos OKF elképzelések ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELF FELÜGYELŐSÉG Veszélyes Száll llítmányok FőosztF osztály Raktározásra vonatkozó szabályozás tervezettel kapcsolatos OKF elképzelések Jakab Gábor tű. alezredes főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség KOSSA GYÖRGY tű. ezredes Önkéntes Tűzoltó Egyesületek országos értekezlete BM OKF, 2012.01.14. -1- Ipari katasztrófák nemzetközi kitekintés 1976. július 10.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények.

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. II/1. VESZÉLY-ELHÁRÍTÁSI TERVEZÉS A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. Települési szintű veszély-elhárítási tervezés rendszere, jogi háttere. A besorolás és

Részletesebben

No Change Service! Verzió 01.08 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 24.03.2009

No Change Service! Verzió 01.08 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 24.03.2009 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Germany Telefon: +4940521000 Telefax:

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı E L İ T E R J E S Z T É S 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit pénzügyi-ügyintézı Véleményezésre

Részletesebben

Anyagmozgatás gépei. Raktározás

Anyagmozgatás gépei. Raktározás Anyagmozgatás gépei Raktározás Raktározási rendszer értelmezése Raktározás: Raktár Integrálja a tárolást közvetlenül megelızı és követı raktáron belüli fizikai folyamatokat(mozgatás,egységrakomány- képzés,stb.)továbbá

Részletesebben

Szabálytalanságok kezelése

Szabálytalanságok kezelése II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzatához kapcsolódó Szabálytalanságok kezelése (SZMSZ melléklet) Jóváhagyta: -.... Jóváhagyás

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetben, üzemzavarban

b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetben, üzemzavarban Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, üzemzavar Mesics Zoltán tű. alezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály Seveso Szakértői Csoport 2012. II. félévi értekezlete Inárcs, 2012. november 8-9.

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl Budakeszi Város Önkormányzata (2092 Budakeszi, Fı utca 179.; törzsszáma: 390022000; adószáma: 15390022-2-13; képviseli: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

4000 m² HASZONJÁRMŰ SZERVIZ/FORGALMI TELEPHELY AZ M0 DÉLI SZAKASZÁN ELADÓ

4000 m² HASZONJÁRMŰ SZERVIZ/FORGALMI TELEPHELY AZ M0 DÉLI SZAKASZÁN ELADÓ 4000 m² HASZONJÁRMŰ SZERVIZ/FORGALMI TELEPHELY AZ M0 DÉLI SZAKASZÁN ELADÓ Cégünk saját tulajdonú - s jelenleg is eredeti rendeltetése szerint mőködı - telephelye az M0 körgyőrő déli szakaszától nem egészen

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselı-testületének 13/2009. (V.22.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérérıl

Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselı-testületének 13/2009. (V.22.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérérıl Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselı-testületének 13/2009. (V.22.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérérıl Kispest Önkormányzatának képviselı-testülete a lakások

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati ingatlan ideiglenes

Részletesebben

Ablonczy Vegyitermék-technikai Kft. 1. Termék és gyártó megnevezése, azonosítása

Ablonczy Vegyitermék-technikai Kft. 1. Termék és gyártó megnevezése, azonosítása Ablonczy Vegyitermék-technikai Kft. BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet, valamint az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK. rendelet szerint. Kiadás idıpontja: 2011.03.16.

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - nem lakáscélú helyiség bérbeadására

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - nem lakáscélú helyiség bérbeadására SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - nem lakáscélú helyiség bérbeadására Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1.

BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1. Kiszombor Község Önkormányzata Képviselıtestületének 21/1996 (XII.30.) KKÖT R E N D E L E T E kéményseprı-ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben) Kiszombor Község Önkormányzatának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

Új jogszabályok a kéményseprı-ipari közszolgáltatás vonatkozásában. Kocsis Krisztián kéményseprımester

Új jogszabályok a kéményseprı-ipari közszolgáltatás vonatkozásában. Kocsis Krisztián kéményseprımester Új jogszabályok a kéményseprı-ipari közszolgáltatás vonatkozásában Kocsis Krisztián kéményseprımester - Kéményseprı-ipari közszolgáltatás egységesítése - Mőszaki feladatok egyértelmősítése, fogalmak tisztázása

Részletesebben

INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND

INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND 1. oldal összesen a(z) 7 oldalból KÉSZÍTETTE : Megyeri Stefánia MÓDOSÍTÁSRA KÖTELEZETT : IGEN/NEM VERZIÓ : 1 ÁLLAPOT : Végleges DOKUMENTUM DÁTUMA : 2009. október 1.

Részletesebben

Melléklet az 1/2003. (I. 9.) BM rendelethez

Melléklet az 1/2003. (I. 9.) BM rendelethez A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1/2003. (I. 9.) BM rendelet a tőzoltóság tőzoltási és mőszaki mentési tevékenységének szabályairól A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és

Részletesebben

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat új OTSZ Az Országos T zvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet Törlésre kerültek: - m szaki biztonsági

Részletesebben

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata A 153/2012.(VI.21.) határozat melléklete Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Elfogadva a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Beszerzési logisztikai folyamat

Beszerzési logisztikai folyamat BESZÁLLÍTÓ Beszállítás, ütemezés Beszerzési logisztika Szállítási mód és eszköz megválasztása Beszállítás Beszerzési folyamat: - igények meghatározása, - ajánlatkérés és feldolgozás, - beszállítók kiválasztása,

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet a tőzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökrıl, a tőzvédelmi szakvizsgával összefüggı oktatásszervezésrıl

Részletesebben

A használatbavételi engedélyezési kérelem mellékletei:

A használatbavételi engedélyezési kérelem mellékletei: A használatbavételi engedélyezési kérelem mellékletei: - Kérelem - Felelıs mőszaki vezetıi nyilatkozat (felelıs mőszaki vezetıi névjegyzékbe felvett személy lehet) - Közmő üzemeltetıi nyilatkozat(ok) -

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Fenyvesi Zsolt Tűzvédelmi mérnök Tűzvédelmi tervező szakmérnök Előzmények-problémák Mi indokolta az új követelményt? Információ hiány az üzemeltetésnél - a megvalósult

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére Munka- és tűzvédelmi oktatás hallgatók részére A munkavédelem mindenki feladata! A munkavédelem nem egy külön tevékenység, azt a tanulás közben kell csinálni! 2 A munkavédelem feladata: megvédeni a veszélyektől

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Jogszabályi változások a kéményseprı-ipari szolgáltatások hatósági felügyeletében. Badonszki Csaba tő. alezredes fıosztályvezetı-helyettes

Jogszabályi változások a kéményseprı-ipari szolgáltatások hatósági felügyeletében. Badonszki Csaba tő. alezredes fıosztályvezetı-helyettes Jogszabályi változások a kéményseprı-ipari szolgáltatások hatósági felügyeletében Badonszki Csaba tő. alezredes fıosztályvezetı-helyettes A hatósági felügyelet célja: A szabályszerő közszolgáltatás megvalósításának

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének. 26/2009.(XI. 27.) számú. rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének. 26/2009.(XI. 27.) számú. rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2012. május 1-tıl Egységesítve: 2012. április 30. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 26/2009.(XI. 27.) számú rendelete a kötelezı kéményseprı- ipari közszolgáltatásról (Módosításokkal

Részletesebben