GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: január 1-tıl

2 A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási Irodára terjed ki, az önállóan mőködı intézménye, az Egységes Kistérségi Pedagógiai Szakszolgáltató Központ (EKPSZK), saját szabályzattal rendelkezik. A Társulási Iroda tevékenysége, a területi feladatok gyors, pontos ellátása megköveteli, hogy a Tárulási Iroda dolgozói az irodavezetı engedélyével (1. sz. melléklet) a szervezet tulajdonában lévı gépjármővet hivatali célra használják. A tulajdonát képezi az OPEL ASTRA típusú KCM-095 forgalmi rendszámú gépjármő, melyet a munkatársak az alábbi szabályok betartásával - érvényes vezetıi engedély birtokában - vehetik a munkájukhoz igénybe. 1) Az intézmény tulajdonát képezı gépjármő hivatali célú használata 1. Az irodavezetı a dolgozóinak a fenti hivatali gépjármő szolgálati célú használatára engedélyt adhat ki. 2. A gépjármő kulcsai a Társulási irodánál az adminisztrátor-pénztárostól (akadályoztatása esetén az irodavezetıtıl) vehetık át. 3. A gépjármő a forgalomban csak érvényes menetlevéllel vehet részt. A szükséges nyomtatványok biztosítása szigorú számadás mellett az adminisztrátor-pénztáros feladata, aki a menetlevéltömböt kiadja. A felhasznált menetleveleket elszámolás után irattározni kell és 8 évig kell megırizni. 4. A gépjármő csak érvényes forgalmi engedéllyel vehet részt a közúti forgalomban. A gépjármő koordinátor köteles elhelyezni a forgalmi engedélyben a felelısségbiztosítás és a CASCO befizetését igazoló bizonylatot. 5. A menetlevél kiállítása folyamatos, szabályszerő vezetése a gépjármővet vezetı személy feladata. Az elızı havi menetleveleket a következı hónap elsı igénybevételének napján a gépjármő koordinátornak le kell adni. 6. A tankolás Shell üzemanyag kártyáról történik, melyet a gépjármő koordinátor kezel. A kártya átadásáról a gépjármő koordinátor nyilvántartást vezet. 7. A gépjármővet szükség esetén, illetve a hónap utolsó munkanapján kell üzemanyaggal feltankolni. Az üzemanyag vásárlásról szóló bizonylatokat a tankolás napján a gépjármő koordinátornak le kell adni. 8. A menetleveleket a gépjármő koordinátor havonta tételesen ellenırzi. A gazdasági vezetı követi az üzemanyag-felhasználás alakulását, az elıirányzattól való eltérést irodavezetı részére jelzi. 9. A gépjármővet az elızetesen kiadott engedéllyel rendelkezı - alább felsorolt - dolgozók vehetik igénybe: Székelyné Varga Mária irodavezetı Angyalné Sándor Katalin oktatási referens Lizák János vidékfejlesztési menedzser Czirbáné Lipták Judit belsı ellenır Vinczlér Attila belsı ellenır 10. A gépjármő parkolása, tárolása kazincbarcikai tartózkodás esetén a Polgármesteri Hivatal garázsában történik, eseti irodavezetıi engedéllyel (korai indulás és késıi érkezés esetén) a dolgozó garázsában is, teljes anyagi és büntetıjogi felelıssége mellett. 2

3 11. A gépjármő vezetıje a gépjármő meghibásodását, a gépkocsiban és a tartozékaiban keletkezett károkat köteles visszaérkezés után az engedélyezınek jelenteni. 12. Amennyiben a visszaérkezés munkaidı után történik a gépkocsivezetı a kijelölt helyre leteszi a gépkocsit és a kulcs leadása következı reggel történik. 13. A gépjármő karbantartásáról, tisztántartásáról, szervizelésérıl, a gépjármő üzemeléséhez szükséges dokumentumainak beszerzésérıl a gépjármő koordinátor gondoskodik. 14. A dolgozó csak üzemképes állapotú, kívül-belül tiszta gépkocsival indulhat el, továbbá minden út megkezdése elıtt köteles ellenırizni a KRESZ szabályai által elıírt mőszaki berendezések és felszerelések állapotát, meglétét. 2) Saját tulajdonú gépjármő hivatali célú használata 15. Amennyiben a hivatali gépjármő nem áll rendelkezésre, feladatuk teljesítése érdekében a dolgozók munkavégzésük során az irodavezetı elızetes engedélyével (2. sz. melléklet) saját tulajdonú személygépkocsit is használhatnak. 16. A saját tulajdonú személygépkocsi használatáért költségtérítés illeti meg a dolgozót, amit kiküldetési rendelvényen számolnak el. A dolgozó a hivatali utazás befejezését követı 5 munkanapon belül köteles elszámolni. A költségtérítés kifizetése az elszámolás leadását követı 5 munkanapon belül történik. 17. A költségtérítés összege az eseti belföldi kiküldetési rendelvényben feltüntetett kmtávolság szerinti üzemanyag fogyasztási norma és legfeljebb az APEH által közzétett üzemanyagár alapulvételével kiszámított üzemanyag-, valamint fenntartási költségtérítésbıl áll. 18. Az üzemanyag költségtérítés összegének megállapításánál fogyasztási normaként a 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet 4 -ában meghatározott alapnorma átalányt kell figyelembe venni. A gépjármő tulajdonosa az alapnorma átalány igazolásához a forgalmi engedély másolatát az adminisztrátor-pénztáros részére leadja. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos vonatkozó egyéb elıírások alkalmazandók. Záró rendelkezések Ez a szabályzat január 1. napján lép hatályba. Társulási Irodánál az irodavezetı gondoskodik arról, hogy a szabályzatban foglalt elıírásokat az érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzathoz csatolt íven aláírásukkal igazolják, a hatálybalépés napjával egyidejőleg. Kelt: Kazincbarcika, év január hó 04. nap Székelyné Varga Mária irodavezetı 3

4 1. sz. melléklet ENGEDÉLY a Társulási Iroda OPEL ASTRA H- enjoy típusú KCM- 095 rendszámú gépjármő rendszeres vezetésére Alulírott.a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás alkalmazottja a szolgálati gépkocsi vezetésére jogosult. Lakcím: Vezetıi eng. száma: Szem.ig. száma: Kazincbarcika, augusztus 15. irodavezetı 4

5 3. sz. melléklet Nyilatkozat a saját tulajdonú személygépkocsi hivatalos célú igénybevételéhez Alulírott (név)..(lakcím), a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás dolgozója kijelentem, hogy az alábbi, saját tulajdonomban (házastársam tulajdonában) lévı személygépkocsit hivatalos célra igénybe kívánom venni. A személygépkocsi: típusa: forgalmi rendszáma:.. forgalmi engedélyének száma:... mőszaki érvényessége: hengerőrtalrtalom:..köbcentiméter használandó üzemanyag oktánszáma: tulajdonosának neve:.. Az üzemanyag költségtérítés összegének megállapításánál tudomásul veszem a módosított 60/1992.(IV.1.) Korm. rendelet 4. -a szerinti alapnorma átalánnyá történı elszámolást. Kazincbarcika, nyilatkozat tevı Székelyné Varga Mária irodavezetı 5

6 Megismerési nyilatkozat Az Gépjármő-üzemeltetési szabályzatában foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani. Név Beosztás Kelt Aláírás 6

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT . SAJÓVÁMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Sajóvámos Község Képviselőtestület jóváhagyta a 3/2015. (I.13.) önkormányzati határozatával. Készítette: Molnárné Cseh Mária jegyző Tartalom

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kazincbarcika és Vidéke Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2010. január 1-tıl TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 1. A pénzkezelési szabályzat célja és tartalma...3

Részletesebben

BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA

BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal, Dunaszeg, Dunaszentpál és Kunsziget Község Önkormányzata és költségvetési szerveik, valamint a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás és a Kunszigeti Gyermekellátó

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2010. július 1. napjától KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3.

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3. MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3. BEVEZETÉS A Gépjármű Üzemeltetési és Kiküldetési Szabályzat

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG A GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK, HASZNÁLATÁNAK ÉS KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A vállalkozások működéséhez, tevékenységéhez kapcsolódó

Részletesebben

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról Szabályzat a saját gépjármű hivatalos célú használatáról 23./2015. (VII. 30.) sz. elnökségi határozattal elfogadva 2 3 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja a törvényi változásoknak / 1995. évi CXVII.

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kiküldetés elszámolásának rendjével kapcsolatban

Részletesebben

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd, Szabadság tér 1. 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. 7543 Beleg, Kossuth u.97. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 7/2012.

Részletesebben

Kazincbarcika és Vidéke Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda

Kazincbarcika és Vidéke Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda Kazincbarcika és Vidéke Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2010. január 1-tıl TARTALOMJEGYZÉK I. Á L T A L Á N O S

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gépjármű üzemelési szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gépjármű üzemelési szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gépjármű üzemelési szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. Tartalom 1. Az üzemeltetett

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Kiküldetési szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Budapesti

Részletesebben

7/2013. számú A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK RENDJÉRŐL

7/2013. számú A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK RENDJÉRŐL Ikt.sz: 3003-20/2013/Sz. 7/2013. számú Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK RENDJÉRŐL Érvényes: 2013. március 1-jétől A kiküldetési

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉS SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉS SZABÁLYZAT GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉS SZABÁLYZAT I. Szabályzat kiterjed 1. Polgármesteri Hivatal és Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete feladatainak ellátásához rendelkezésre álló gépjárművek üzemeltetésére,

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AUTÓBUSZ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AUTÓBUSZ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT ré RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AUTÓBUSZ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT 1 2011. KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közösségi autóbusz üzemeltetésének

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2009. április 1-tôl

PÉNZKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2009. április 1-tôl PÉNZKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2009. április 1-tôl 2 Hatályba léptetı határozat A házipénztárában lévı pénzeszközök kezelését, a pénzeszközökkel kapcsolatos közvetlen elszámolásokat, azok

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadó törvény 1 a gépjárművek hivatali, üzleti

Részletesebben

utasszállítás. 3/A. 9 (1) 10 Közúti árufuvarozói engedély 11 vagy autóbuszos 6 A belföldi közúti árufuvarozás kifejezést közúti

utasszállítás. 3/A. 9 (1) 10 Közúti árufuvarozói engedély 11 vagy autóbuszos 6 A belföldi közúti árufuvarozás kifejezést közúti MHK adatbázis 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármővek üzemben tartásáról

Részletesebben

Tájékoztató az új cégautóadóról és azzal összefüggı egyes személyi jövedelemadó kérdésekrıl

Tájékoztató az új cégautóadóról és azzal összefüggı egyes személyi jövedelemadó kérdésekrıl Tájékoztató az új cégautóadóról és azzal összefüggı egyes személyi jövedelemadó kérdésekrıl A cégautókra vonatkozó új szabályozást 2009. február 1-jétıl a gépjármőadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármővek üzemben tartásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 1. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. január 6., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 1. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. január 6., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. január 6., péntek 1. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 1/2012. (I. 6.) BM utasítás a Belügyminisztérium Biztonsági Szabályzatának

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. e-mail cím: foig@osei.hu Tel.: (1) 488-61-11 Fax.: (1)375-3292 PÉNZKEZELÉSI

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjárművek hivatali,

Részletesebben

5 2. Az adó alanya6 hatósági nyilvántartásban 7 szerepl személygépkocsi esetén a járm

5 2. Az adó alanya6 hatósági nyilvántartásban 7 szerepl személygépkocsi esetén a járm A cégautóadó és az azzal összefüggı egyes személyi jövedelemadó kérdések 2012. A gépjármőadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) IV. fejezete szabályozza a cégautóadóval kapcsolatos

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1999. (IV. 30.) számú rendelete a parkolási rendrıl

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1999. (IV. 30.) számú rendelete a parkolási rendrıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1999. (IV. 30.) számú rendelete a parkolási rendrıl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, valamint a közúti közlekedésrıl

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014.

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjárművek

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. TARTALOM

19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. TARTALOM 19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 13/2007. (V. 25. MÁV Ért. 19.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV ZRt tulajdonát

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata 1 XXV-1/00036-0/2014. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben