Szolgálati Gépjármű Használati Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szolgálati Gépjármű Használati Szabályzat"

Átírás

1 1 ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Szolgálati Gépjármű Használati Szabályzat Hatályos: április 1.

2 2 I. BEVEZETŐ A Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (Elszámolóház) gépjárműveinek üzemben tartásáért, jogszerű és gazdaságos használatáért, az üzem- és forgalombiztonsági, valamint a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő műszaki állapotáért, továbbá a bizonylati fegyelem megtartásáért és ezek ellenőrzéséért az Elszámolóház vezetője és átruházott jogkörben az Intézményműködtetési osztályvezető a felelős. A szabályzatban figyelembe vett alapvető jogforrások az alábbiak: A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításáról szóló évi LXII. törvény. A közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet. II. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A gépjárművek csak a Bevezető részben felsorolt jogszabályokban foglaltak, illetve a jelen szabályzatban leírtak betartásával üzemeltethetők. 2. Jelen szabályozással érintett gépjárművek az alábbiak: Gépjármű rendszáma LGU-489 DRA-881 Gépjármű fajtája Gépjármű gyártmánya OPEL SZEMÉLYGÉPKOCSI TEHERGÉPJÁRMŰ MITSUBISHI Gépjármű típusa ASTRA G CARAVAN L 300 CASTEN LANG B Gépjármű alvázszáma WOLOTGF359GO144 JMBLZP03VPA Gépjármű motorszáma Z14XEP19RD1422 4G63PE3148 Gépjármű 1364 CM cm3 hengerűrtartalma Szállítható személyek 5 3 száma Gépjármű gyártási éve Gépjármű forgalmi engedély száma FB EV Üzemanyag norma elszámolásnál használt adatok, értékek 3.1. A közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag fogyasztásának igazolás nélkül

3 3 elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet előírásai (2. (1) a) pont) alapján az alábbi normák érvényesek: Üzemanyag norma Mitsubishi L300* Opel Astra G Caravan 1.4** Alapnorma (l/100 km) 11,9 8,6 *60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet előírásai 2. (1) a) pont; MITSUBISHI L 300 Kasten Lang B csukott 11,9 **60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet előírásai 2. (1) b) pont; OPEL Astra G Caravan cm 3 -ig 8,6 liter/100 kilométer, 2. számú melléklet a 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelethez Korrekciós tényezők Szorzók 5/A. 1 Légkondicionáló berendezés üzemeltetése Értéke: 5% Légkondicionáló berendezéssel felszerelt gépkocsi május 1-je és szeptember 1-je közötti üzemeltetési időszakában alkalmazható. III. RÉSZLETES SZABÁLYOK Az Elszámolóház gépjárművei az intézmény alapfeladatainak ellátására rendelt gépjárművek. Igénybevételük a mindenkori feladatellátásnak alárendelten történhet. 1. A gépjárművek kezelésével és vezetésével megbízott személyek A LGU-489 frsz-ú gépjárművet, és a DRA-881 frsz-ú tehergépjárművet az 1. sz. melléklet szerinti Megállapodást megkötő munkavállalók vezethetik (továbbiakban: Használó), a vonatkozó szabályok betartásával. A gépjárművek vezetésére csak az alábbi feltételek együttesének megléte esetén adható engedély: - a személyes megbízhatóság, - a szakmai alkalmasság, - a gépjármű kategóriájának megfelelő, érvényes gépjárművezetői engedély. 2. A Használó feladatai Használat előtt a gépjármű forgalomképességének ellenőrzése a KRESZ szerint. A menetokmányok pontos, szakszerű kitöltése és eseményszerű vezetése. A gépjárművek csak érvényes menetlevéllel vehetnek részt a közúti közlekedésben. A gépjárművekhez a közúti közlekedésben a következő menetleveleket kell használni:

4 4 Tehergépkocsi menetlevél D.GÉP 21. (2. sz. mellékelt); személygépkocsi menetlevél D.GÉP 31. (3. sz. melléklet) nyomtatványokat. A használatot az Elszámolóház telephelyein, valamint gazdasági szervvel nem rendelkező intézmények helyszínein a menetlevélen igazoltatni kell. Igazoltatást a célintézmény arra illetékes személyétől kell kérni (intézményvezető, tagintézmény vezető, gazdasági ügyintéző) A használat befejezésekor a gépjármű forgalmi okmányait, és az indítókulcsot Intézményműködtetési Osztály vezetőjének kell leadni, aki a megfelelő megőrzésről gondoskodik. Műszaki meghibásodás, baleset, káresemény esetén a történteket a menetlevélre fel kell vezetni és az Intézményműködtetési Osztály vezetőjét, vagy az általa megjelölt személyt az esemény napján tájékoztatni kell. Az Intézményműködtetési Osztály vezetője jelöli ki azt a Használót, aki intézi a gépjárművek üzembiztonságának, általános műszaki állapotának és tisztaságának fenntartásához szükséges alábbi teendőket (különösen, de nem kizárólag): - szerviz intézése; - műszaki vizsgáztatás intézése; - kötelező felelősségbiztosítás intézése; - gumiköpeny csere intézése; - folyadékfeltöltés; - külső belső tisztítás; - üzemanyag tankolás Az üzemanyag elszámolás érdekében legkésőbb a hónap utolsó munkanapján a gépjárműveket tele kell tankolni. Minden tankoláskor az üzemanyag elszámolás érdekében a töltőállomástól Elszámolóház nevére és címére számlát kell kérni, amelyen az adott gépjármű rendszáma is szerepel, és azt a menetlevélhez kell csatolni. Túlfogyasztás esetén az ok vizsgálatát kezdeményezni kell az Intézményműködtetési Osztály vezetőjénél. A tárgyhó utolsó munkanapján, vagy az azt követő első munkanapon - a jármű üzemanyag fogyasztásának elszámolása érdekében le kell adni: - a menetlevelet; - az üzemanyag számlákat; - a Gépjármű üzemanyagköltség-összesítőt gépjárművenként (6. sz. melléklet) az Intézményműködtetési Osztály vezetőjének, vagy az általa kijelölt személynek aki ellenőrzi azokat. Ellenőrzést követően az üzemanyag számlákat és a Gépjármű üzemanyagköltségösszesítőket át kell adni az Elszámolóház Pénzügyi osztály pénztárosának. Az Intézményműködtetési Osztály vezetője, vagy az általa megjelölt személy gondoskodik a menetlevél nyomtatvány, valamint az éves behajtási engedélyek beszerzéséről. 3. A gépjárművek tárolása A gépjárművek tárolása az Elszámolóház székhelyén történik: Pécs, Bercsényi u. 3.

5 5 Az Elszámolóház igazgatója engedélyével a székhelyen kívül abban az esetben tárolhatók a gépjárművek, amennyiben az elrendelt fuvarfeladat kezdő időpontja reggel 6 óra előtti, illetve a fuvarfeladat befejezésének időpontja 20 óra utáni időpontra esik. A székhelyen kívüli tárolás esetén is gondoskodni kell a gépjárművek biztonságos tárolásáról (pl. zárt hely, udvar, garázs stb.). 4. Forgalombiztonsági követelmények A közúti forgalomban való biztonságos közlekedés egyik alapfeltétele a gépjárművek műszaki állapota, üzembiztonsága. A gépjárművek üzem- és forgalombiztonsági követelményeinek megtartásáért az Intézményműködtetési Osztály vezetője, vagy az általa kijelölt munkatárs a felelős. A KRESZ megsértéséért kirótt negatív jogkövetkezményt a tényállásban megállapított elkövető köteles vállalni és fizetni. 5. Üzemanyag vásárlás, elszámolás Az üzemanyag és kenőanyag vásárlásoknál minden esetben számlát kell kérni a gépjármű forgalmi rendszámának feltüntetésével az Elszámolóház nevére és címére, amely az elszámolás és könyvelés alapja. Az üzemanyag vásárlási előleg maximális összege alkalmanként ,- Ft. Az elszámolási előleg utalványozása és felvétele a rendszeresített készpénzigénylés üzemanyag előlegre (D.12-50/V. r. sz) formanyomtatvány kitöltése (4. sz. melléklet), aláírása és a rendszeresített pénztárbizonylat használata alapján történhet. A felvett előlegekkel havonta a mindenkor hatályos pénzkezelési szabályzat szerint kell elszámolni, a rendszeresített Üzemanyag-előleg elszámolás (D /V. r. sz.) formanyomtatvány alkalmazásával (5. sz. melléklet). Újabb üzemanyag előleget utalványozni csak akkor lehet, ha az üzemanyag vásárlásra kiadott összeggel elszámoltak és felmerül az üzemanyag igény. Az üzemanyag vásárlásra kiadott előleg és az igazolt üzemanyag felhasználás elszámolása bruttó módon történik. Az üzemanyag elszámolás alapbizonylata az igazolt és elfogadott teljesítményeken alapuló, eseményszerűen vezetett menetlevél. A tételes elszámolás biztosítása érdekében a Használó köteles a kilométerteljesítményt a valóságnak megfelelően a menetokmányra bejegyezni. 1) A gépjárművek menetleveleinek összesítésével a futásteljesítményt havonta, gépjárművenként kell megállapítani, és a norma szerinti korrekciós tényező (Légkondicionáló berendezés üzemeltetése) figyelembevételével felhasználható üzemanyag mennyiséget meghatározni. A Gépjármű üzemanyagköltség-összesítőre (6. sz. melléklet) fel kell vezetni az elfogadott számlák szerint a tárgyhóban tankolt összes üzemanyag mennyiséget is. Az üzemanyagköltség elszámolása mindenkor a jelen szabályzatban rögzített és mintaként mellékelt, csatolt bizonylatok felhasználásával, valamint a Pénzkezelési szabályzatban rögzített eljárásrend szerint történhet.

6 6 Az üzemanyag elszámolás alapja az üzemanyagszámla, a kenőanyag elszámolás alapja a motorolaj számla. 6. A gépjármű használat ellenőrzése Az Intézményműködtetési Osztály vezetője, vagy az általa kijelölt személy köteles ellenőrizni o a menetokmányokat, o havonta, gépjárművenként az üzemanyag elszámolási lapokon a havi üzemanyag felhasználást és a kilométer-teljesítményt. Azt a gépjárművet, melynek fogyasztása havi szinten 15%-kal meghaladja a fogyasztási normát, szakszervizben kell megvizsgáltatni. Amennyiben a norma szerinti fogyasztás nem állítható be, egyedi normát kell megállapítani. Ha a negyedéves összesítésben több mint 10%-os túlfogyasztás (a műszaki ok miatti túlfogyasztás kivételével) jelentkezik, az Intézményműködtetési Osztály vezetője köteles azt kivizsgálni és jelentést tenni az Elszámolóház Igazgatójának. IV. Egyéb rendelkezések 2. Az Elszámolóház gépjárműveit hivatalos célra lehet használni. 3. A betelt bizonylatok őrzéséért az Intézményműködtetési Osztály vezetője gondoskodik. A szabályzat elválaszthatatlan részét képző mellékletek 1) Megállapodás 2) Menetlevél D.GÉP 21. 3) Menetlevél D.GÉP 31. 4) Készpénzigénylés üzemanyag-előlegre D.12-50/V.r.sz. 5) Üzemanyag-előleg elszámolás D /V.r.sz 6) Gépjármű üzemanyagköltség-összesítő A Szolgálati Gépjármű Használati Szabályzat április 1. napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg augusztus 1. nappal hatályos Gépjármű szabályzat hatályát veszti. Pécs, április 1. Borbás Károly igazgató

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Tolmács Község Önkormányzata GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. augusztus 1-től I. A GÉPJÁRMŰHASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. A szabályzat hatálya kiterjed a Tolmács Község

Részletesebben

GÉPJÁRMŰÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos 2014. január 1-től.

GÉPJÁRMŰÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos 2014. január 1-től. GÉPJÁRMŰÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014. január 1-től. I. A gépjárműhasználattal kapcsolatos általános szabályok 1. A szabályzat hatálya kiterjed Füzesgyarmat Város Önkormányzat továbbá alkalmazottai

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Gépjármű üzemeltetési szabályzat Hatályos: 2011. augusztus 31-től Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. augusztus 31-től... igazgató P.H. A szabályzat

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gépjármű üzemelési szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gépjármű üzemelési szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gépjármű üzemelési szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. Tartalom 1. Az üzemeltetett

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére 47. számú előterjesztés Egyszerűsített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati és Hivatali gépjárműhasználat szabályozása

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG A GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK, HASZNÁLATÁNAK ÉS KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A vállalkozások működéséhez, tevékenységéhez kapcsolódó

Részletesebben

Gépjármű-üzemeltetési Szabályzat

Gépjármű-üzemeltetési Szabályzat 1. sz. függelék a tanyagondnoki szolgáltatások szakmai programjához Gépjármű-üzemeltetési Szabályzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Tanyagondnoki Szolgálata számára A szabályzat a helyi önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

1. A szabályzat célja, hatálya

1. A szabályzat célja, hatálya Debreceni Egyetem SZABÁLYZAT AZ EGYETEM ÜZEMELTETÉSÉBEN LÉVŐ GÉPJÁRMŰVEK HIVATALI- ÉS MAGÁNCÉLÚ, VALAMINT A SZEMÉLYI TULAJDONÚ GÉPJÁRMŰVEK HIVATALI- ÉS MUNKÁBA JÁRÁSSAL KAPCSOLATOS HASZNÁLATÁRÓL Készítette:

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzat GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. szeptember 1.

Mágocs Város Önkormányzat GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. szeptember 1. Mágocs Város Önkormányzat GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. szeptember 1. Mágocs Város Önkormányzata a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. május 16. Bedő Zoltán főigazgató I. A GÉPJÁRMŰHASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A

Részletesebben

Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 1082 Budapest, Baross utca 84. Gépjármű üzemeltetési szabályzat

Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 1082 Budapest, Baross utca 84. Gépjármű üzemeltetési szabályzat Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 1082 Budapest, Baross utca 84. Gépjármű üzemeltetési szabályzat Érvényes: 2013. október 1-től (Ez a szabályzat az eddigi szabályozásokat hatályon kívül helyezi.)

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata

Segesd Község Önkormányzata Segesd Község Önkormányzata 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 3/2012. (IX.18.) számú polgármesteri utasítás Segesd Község Önkormányzata Gépjármű

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT ré RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT 1 2011. 8 igennel elfogadva GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Az Önkormányzat gépjárműveinek

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT . SAJÓVÁMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Sajóvámos Község Képviselőtestület jóváhagyta a 3/2015. (I.13.) önkormányzati határozatával. Készítette: Molnárné Cseh Mária jegyző Tartalom

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉS SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉS SZABÁLYZAT GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉS SZABÁLYZAT I. Szabályzat kiterjed 1. Polgármesteri Hivatal és Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete feladatainak ellátásához rendelkezésre álló gépjárművek üzemeltetésére,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 1. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. január 6., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 1. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. január 6., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. január 6., péntek 1. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 1/2012. (I. 6.) BM utasítás a Belügyminisztérium Biztonsági Szabályzatának

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3.

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3. MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3. BEVEZETÉS A Gépjármű Üzemeltetési és Kiküldetési Szabályzat

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 14. szám 127. évfolyam 2012. június 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás: TARTALOM Oldal Egyéb közlemények: Oldal 32/2012. (VI. 01. MÁV Ért. 14.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. TARTALOM

19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. TARTALOM 19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 13/2007. (V. 25. MÁV Ért. 19.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV ZRt tulajdonát

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-i rendkívüli ülésére 16. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának Gépjármű-üzemeltetési

Részletesebben

A POLGÁRŐRSÉG GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRŐRSÉG GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRŐRSÉG GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA 2014 ELFOGADVA: AZ OPSZ 2014. ÁPRILIS 25-I ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/31/2014. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL POLGÁRŐRSÉG GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRŐRSÉG

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. május 11., péntek 21. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 34/2012. (V. 11.) HM utasítás a belföldi reprezentációról szóló 83/2004.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. szállítási szabályzata. Pécs 2012.

A Pécsi Tudományegyetem. szállítási szabályzata. Pécs 2012. A Pécsi Tudományegyetem szállítási szabályzata Pécs 2012. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) és vonatkozó mellékletei alapján

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Kiküldetési szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Budapesti

Részletesebben

BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA

BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal, Dunaszeg, Dunaszentpál és Kunsziget Község Önkormányzata és költségvetési szerveik, valamint a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás és a Kunszigeti Gyermekellátó

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata

Segesd Község Önkormányzata Segesd Község Önkormányzata 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 5/2012. (IX.18.) számú polgármester utasítás Segesd Község Önkormányzata Kiküldetési

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2011 (2012. december 17napjától hatályos változat) Tartalomjegyzék Preambulum... 3 I. RÉSZ... 3 Általános rendelkezések... 3 A szabályzat

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2010. július 1. napjától KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjárművek hivatali,

Részletesebben

Vasalja Község Önkormányzata falugondnoki szolgálatának szakmai programja

Vasalja Község Önkormányzata falugondnoki szolgálatának szakmai programja Vasalja Község Önkormányzata falugondnoki szolgálatának szakmai programja Vasalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló az 1993. évi III.

Részletesebben