GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Martonvásár, május 16. Bedő Zoltán főigazgató

2 I. A GÉPJÁRMŰHASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont (a továbbiakban: Kutatóközpont) üzemeltetésében lévő gépjárművek hivatali- és magáncélú, valamint a személyi tulajdonú gépjárművek hivatali célú és munkába járással kapcsolatos használatát a hatályos jogszabályok alapján a következők szerint határozom meg. Jelen szabályzat célja, hogy biztosítsa a Kutatóközpont üzemeltetésében levő gépjárművek hivatali- és magáncélú használatának, valamint a személyi tulajdonú gépjárművek hivatali és munkába járással kapcsolatos használatának rendjét. A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Kutatóközpont valamennyi szervezeti egységére, közalkalmazottjára és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló dolgozójára (együttesen a továbbiakban: közalkalmazott). A szabályzat hatálya nem terjed ki a megbízási jogviszony keretében foglalkoztatottakra. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Kutatóközpont üzemeltetésében (használatában) lévő összes gépjárműre, valamint az előző bekezdésben megjelölt személyek saját tulajdonú gépjárműveire, amennyiben azt hivatali vagy munkába járás céljából használják. A Kutatóközpont tulajdonában lévő személygépjárművek elsősorban a szakmai munkát (kutatási alapfeladatok körében végzett kiszállások, terepi munkák), hivatalos célt (budapesti, vidéki anyagbeszerzés, belföldi, külföldi hivatalos kiküldetések) szolgálják. 1. A Kutatóközpont feladatainak ellátása érdekében a következő gépjárművek üzemelnek: a.) személygépkocsi(k), b.) anyagszállításra, beszerzésre és eseti személyszállításra vegyes használatú gépjármű(vek), c.) tehergépkocsi(k), d.) autóbusz, e.) mezőgazdasági munkagépek, f.) saját gépkocsi, hivatalos célra történő igénybevételre. Jelen szabályzat nem terjed ki a mezőgazdasági munkagépek használatára, azt külön szabályzat határozza meg. 2. Értelmező rendelkezések: A gépjármű olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt. A gépkocsi olyan gépjármű, melynek négy vagy több kereke van. 2

3 A személygépkocsi olyan négy, illetve három gumiabroncs kerékkel felszerelt gépjármű, amely a vezetővel együtt legfeljebb nyolc felnőtt személy szállítására alkalmas, azzal, hogy ide tartozik a benzinüzemű, a dízelüzemű, az elektromos üzemű, a gázüzemű személygépkocsi, a versenyautó, az önjáró lakóautó. Személygépkocsinak minősül továbbá az a vegyes használatú, 2500 kg-ot meg nem haladó megengedett együttes tömegű, olyan gépjármű (nagy rakodóterű személygépkocsi), amelynek rakodótere gyárilag kialakítva kettőnél több utas szállítására alkalmas, de kézzel egyszerűen oldható ülésrögzítése révén a teherszállításra bármikor átalakítható a válaszfal mögötti rakodótér, ideértve azt az esetet is, ha az ülés eltávolítására visszafordíthatatlan műszaki átalakítással került sor. Személyi tulajdonú az a személygépkocsi, amely a magánszemély (közalkalmazott), vagy házastársa tulajdonát képezi, továbbá a szívességi használatra kapott (huzamosabb ideig) gépjármű illetve a forgalmi engedélyben üzemben tartóként szereplő nevén lévő gépjármű. Más hozzátartozó tulajdonában levő személygépkocsi nem tekintendő saját tulajdonúnak. Munkavégzés céljából/hivatali célból történik a személygépkocsi használata, amikor a közalkalmazott személygépkocsiját a közalkalmazotti jogviszonyával tevékenységével összefüggő feladatainak ellátásához használja. Munkába járáson a közigazgatási határon kívülről történő napi munkába járást kell érteni. Kiküldetési rendelvény: A kifizető által két példányban kiállított bizonylat, amely tartalmazza a magánszemély nevét, adóazonosító jelét, a gépjármű gyártmányának, típusának megnevezését, forgalmi rendszámát, a hivatali, üzleti utazás(ok) célját, időtartamát, útvonalát, a futásteljesítményt, az utazás költségtérítést, az élelmezési költségtérítést, valamint ezen költségtérítés(ek) kiszámításához szükséges adatokat (üzemanyag-fogyasztási norma, üzemanyagár stb). A kiküldetési rendelvény eredeti példányát a kifizető, másolatát a magányszemély a bizonylatmegőrzésre vonatkozó rendelkezések betartásával megőrzi. II. A KUTATÓKÖZPONT KEZELÉSÉBEN, TULAJDONÁBAN LÉVŐ GÉPJÁRMŰVEK ÜZEMELTETÉSE 1. A Kutatóközpont tulajdonában (tartós bérletében) lévő gépjárművek üzemeltetése, valamint az üzemben tartással kapcsolatos jogszabályok betartása, valamint betartatása, a gépjárművek üzem-, forgalombiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek megfelelő műszaki állapotáról gondoskodni a Kutatóközpont Műszaki és Ellátási Osztályának feladata, a Gazdasági Igazgatóság ügyrendjében foglaltak szerint. 3

4 2. A gépjárműveket a főigazgató engedélyével lehet vezetni. A kiadott engedélyek visszavonásig, vagy határozott időre érvényesek. Az engedélynek tartalmaznia kell: - a vezető nevét, jogosítványának számát (az engedély kiadása előtt meg kell győződni arról, hogy érvényes-e), - a vezetni engedélyezett gépjármű rendszámát - a vezetési engedély hatályát (visszavonásig, vagy meghatározott időre), - a kiadás dátumát, - az engedélyező nevét, aláírását, - a vezető nevét és aláírását. - kötelező menetlevél-használat előírását A vezetési engedély a gépjármű forgalmi engedélyének része, azt a gépjárműben kell tartani 3. A gépjárművet engedéllyel vezetőnek: - minden körülmények között be kell tartania a KRESZ szabályait, a gépjárművet körültekintéssel, az út-, és időjárási viszonyoknak megfelelően kell vezetnie, - szigorú számadású okmánynak minősülő útnyilvántartást kell vezetni, Az útnyilvántartást naponta kell kiállítani, melyen a gépjármű vezetője feljegyzi a megtett utat, az indulás, érkezés időpontját, valamint a kilométeróra állását. Az útnyilvántartásban feljegyzett adatokat a gépjárművezető és az a témavezető, akinek érdekében a gépjármű az adott utat megtette, illetve a gépjármű előadó aláírásával igazolja. Az útnyilvántartást az ECOSTAT integrált ügyviteli program erre a célra szolgáló moduljában, az ott megadott adattartalommal kell vezetni. Indulás előtt a gépjárművek biztonsági berendezésének műszaki állapotáról és működéséről a gépjármű vezetőjének minden esetben meg kell győződnie. Ellenőriznie kell továbbá az okmányok, valamint a gépjármű tartozékainak meglétét és a KRESZ előírásainak való megfelelését. A gépjármű vezetőjének a gépjármű használata közben figyelemmel kell kísérnie a gépjármű biztonsági berendezéseinek, valamint a gépjármű rendeltetésszerű, zavartalan működését. Az üzem közbeni, műszaki hibára utaló jelenség észlelése esetén, a jármű állagának megóvása, valamint a közlekedés biztonsága érdekében - ha a gépjárművezető a hibát megszüntetni nem tudja - a gépjárművet - ha arra lehetőség van - be kell vontatni a gépjármű telephelyre, illetve a hiba megszüntetése érdekében segítséget kell kérni az autómentő szolgálattól vagy a Műszaki és Ellátási Osztály munkatársaitól. 4

5 A gépjárművek üzemeltetése, használata során bekövetkezett, anyagi kárt okozó eseményekről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv elkészítéséért gépjárművezető felelős. A gépjármű vezetője minden esetben köteles rendőrségi helyszínelést kérni. III. A KUTATÓKÖZPONT ÜZEMELTETÉSÉBEN LÉVŐ GÉPJÁRMŰVEK ÜZEMANYAG ELLÁTÁSA, ELSZÁMOLÁS 1. A gépjármű vezetőjét érvényesített menetokmánnyal a Műszaki és ellátási Osztály ügyintéző látja el. A személygépkocsik használatához alkalmazandó menetokmány szigorú számadású nyomtatvány (a mindenkor érvényes menetlevél, fuvarlevél, útnyilvántartás). 2. A menetlevelet helyi forgalomra egy napra, helyközi forgalomra egy útra szabad érvényesíteni. A gépkocsi vezetője köteles a menetlevelet magánál tartani, rovatait eseményszerűen a valóságnak megfelelően vezetni. A menetlevélen feljegyzett adatokat a gépjármű vezető aláírásával igazolja. 3. A felhasznált vagy rontott okmányokat sorszám szerint hiánytalanul a bizonylatokra vonatkozó szabályok szerint kell megőrizni. A menetlevélen javítást áthúzással, a javítást végző aláírásával lehet végrehajtani. 4. A menetlevelek igazolását az igénybevevő végzi az időpontok és a megtett kilométer ellenőrzését követően. 5. A gépjárművek üzemeltetéséhez szükséges üzemanyagot üzemanyagkártya felhasználásával vásárolja a gépkocsi vezetője. A gépkocsit a műszaki leírásnak megfelelő minőségű üzemanyaggal kizárólag a MOL kutaknál, és kizárólag az adott gépkocsira rendszeresített kártya használatával lehet tankolni. Az üzemanyag kártya az adott gépjárműhöz van rendelve, így rendkívüli esetben (pl. betegség) a kártyát a gépjármű forgalmi engedélyével kell átadni és azt jegyzőkönyvben feltüntetni. Az üzemanyag kártya elvesztését, megsemmisülését a Műszaki és ellátási Osztály ügyintézőjének kell jelezni, aki intézkedik az illetékes üzemanyag szolgáltató cég felé a kártya letiltásáról. Az üzemanyagkártya használatához szükséges PIN kódot a Műszaki és ellátási Osztály ügyintézője adja át a gépkocsi vezetőjének, tájékoztatva az ezzel kapcsolatos személyi- és anyagi felelősségről. 5

6 Az átvett üzemanyagkártya illetéktelen személynek történő átadásáért, illetve az azzal történő jogosulatlan tankolásért anyagilag az a dolgozó felel, aki a kártyát átvette. 6. A kártya használati szerződés értelmében minden tankolásnál be kell mondani az adott gépkocsi forgalmi rendszámát, és kilométeróra állását (a kutaknál a bemondott adatokat ellenőrzik) A kártya használati szerződés szerint a MOL utólag számláz, és a számlában feltünteti a tankolás dátumát, a tankolt üzemanyag minőségét, mennyiségét, a forgalmi rendszámot és a kilométeróra állását. A számlán, illetve a menetlevélen szereplő adatok egyezőségét biztosítani kell. A fogyasztás ellenőrzése a Műszaki és Ellátási Osztályon történik, a műszaki leírásban meghatározott és a tényleges fogyasztás összehasonlításával. Az elszámolási rend a műszaki leírás alapján figyelembe vett fogyasztási norma szerint történik. A kiugró, vagy ismétlődő túlfogyasztás okainak kivizsgálására a gépjármű előadó intézkedik. 7. A gépjárművek üzemanyag felhasználás ellenértékének (továbbiakban: üzemanyagköltség) meghatározása a következők szerint történik: A számvitelről szóló évi C. törvény a alapján a gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatosan felmerült költségeket, figyelemmel a bizonylati elvre és bizonylati fegyelemre, csak számla ellenében lehet elszámolni. Az útnyilvántartás alapján kiszámolt, megtett kilométer és gépjárművek műszaki adataiban megadott, 100 km-re vonatkozó üzemanyag-fogyasztás, aránya adja meg, hogy az adott gépkocsira mennyi üzemanyag felhasználást számolható el, az adott időszakra. Az ehhez kapcsolódó üzemanyag vásárlást minden esetben számlával kell igazolni. 8. Korrekciós tényezők közül Kutatóközpont csak a téli üzemeltetésre vonatkozó, december 1-je és március 1.-e között alkalmazható szorzószámot alkalmazza. 9. Az üzemanyag elszámoláshoz az útnyilvántartásokat, valamint a számlákat a gépjármű előadói feladatokat ellátó részére le kell adni. Az útnyilvántartásokat úgy kell vezetni, hogy abból a pályázatokra elszámolható összeg elkülönítve megállapítható legyen. A leadásért a gépjármű vezetője felelős. A gépjárművet minden hónap utolsó napján a fogyasztás ellenőrzése érdekében tele kell tankolni. 10. A gépjármű előadói feladatokat ellátó dolgozó az útnyilvántartások és számlák alapján ellenőrzi a gépjárművek fogyasztását, minden hónap utolsó napjával elkészíti a 3.sz melléklet szerinti kimutatást. A kiugró, vagy ismétlődő túlfogyasztás okait a Műszaki és ellátási Osztály vezetője vizsgálja. 6

7 11. Az üzemanyag megtakarítás nem illeti meg a gépjárművezetőt, üzemanyag túlfogyasztást, amennyiben a Műszaki és Ellátási Osztály vezetője erre kötelezi, a gépjárművezető köteles megtéríteni. 12. A gépjármű előadói feladatokat ellátó dolgozó: - egyezteti a MOL által havonta megküldött részletes kártyaforgalom adatait a gépjárművezetők által leadott számlákkal. Az esetleges eltérést a gazdasági keret gazdának kell jelenteni. - minden hónap 10. és 20. napjáig a MOL főszámlákat, a gépjárművezetők által leadott számlákkal egyeztetve, a mellékletekkel felszerelve leadja a Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztályra. IV. A KUTATÓKÖZPONT ÜZEMELTETÉSÉBEN LÉVŐ GÉPJÁRMŰ KARBANTARTÁSA, ÁLLAGMEGÓVÁSA 1. Napi szervizmunkák: A gépjárművek állapotának, a kötelezően előírt tartozékok meglétének ellenőrzése minden műszakkezdet előtt a gépjárművezető feladata. Hiba észlelésekor gondoskodni kell annak megszüntetéséről. Amennyiben a hiba javítása csak később lehetséges, értesíteni kell a közvetlen felettest és a menetlevélen azt fel kell tüntetni. Kilométeróra meghibásodásakor a menetlevélen rögzíteni kell a település nevét és az országúti távolságot jelző kilométert. 2. A munkavégzés nem kezdhető meg, illetve nem folytatható, amennyiben az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztet, vagy a jármű műszaki állapotának romlásához vezet. 3. Javítási munkák: szakszervizben esetenként. A javítás megszervezése, a javításról nyilvántartás vezetése a Műszaki és ellátási Osztály ügyintézőjének feladata. Az előírt periódusú kötelező szervizt az ügyintéző jelzi a gépjárművezetőnek és egyben gondoskodik a szervizbe való bejelentésről. 4. A szerviz után a gépkocsivezető felelőssége annak ellenőrzése, hogy a járművet megfelelő állapotban kapta-e vissza és a tartozékok hiánytalanul meg vannak-e. V. A KUTATÓKÖZPONT ÜZEMELTETÉSÉBEN LÉVŐ GÉPJÁRMŰ MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELE 1. Magáncélra történő gépjármű használatot a szervezeti egységek vezetői (keretgazdák) engedélyezik. Az engedélyt írásban kell kérni. 2. A Kutatóközpont üzemeltetésében lévő gépjárművek magáncélú használatáért térítést kell fizetni. A térítési díj (Ft/km) megegyezik a szervezeti egységek felé 7

8 átszámlázandó díjjal. Az engedélyező a Kutatóközpont dolgozói részére kedvezményesen is engedélyezheti a magáncélú igénybevételt. A térítési díjat az engedélyben rögzíteni kell. VI. SAJÁT TULAJDONÚ SZEMÉLYGÉPKOCSI HIVATALOS CÉLÚ HASZNÁLATA 1. A Kutatóközpont feladatainak teljesítése érdekében a dolgozók munkavégzésük során, amennyiben azt gazdaságossági, hatékonysági, vagy más körülmények indokolják, saját tulajdonában - ideértve a házastárs tulajdonát is - üzemeltetésében, valamint szívességi használatban lévő (a továbbiakban saját tulajdonú) személygépkocsit használhatnak. 2. Saját tulajdonú személygépkocsit - hivatalos célra a Keret gazda előzetes engedélye alapján lehet igénybe venni. A saját tulajdonában - ideértve a házastárs tulajdonát is - üzemeltetésében, valamint tartós szívességi használatban lévő gépjárművek üzemeltetése, valamint az üzemben tartással kapcsolatos jogszabályok betartása, a gépjárművek üzem-, forgalombiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek megfelelő műszaki állapotáról az engedélyt kérő köteles. 3. A saját tulajdonú gépkocsi hivatalos célú használatának nem feltétele a CASCO biztosítás megléte. 4. A saját tulajdonú személygépkocsi használatáért költségtérítés illeti meg a dolgozót. 5. A költségtérítés összege az eseti belföldi kiküldetési rendelvényben feltüntetett kmtávolság szerint az üzemanyag fogyasztási norma és legfeljebb a NAV által közzétett üzemanyagár alapulvételével kiszámított üzemanyag-, valamint 9,- Ft/km fenntartási költségtérítésből áll. A 60/1992. (IV.1.) Korm. rendeletben meghatározott üzemanyag-fogyasztási norma: Benzinüzemű motor esetén: 1000 cm3-ig 8,00 liter/100 km 1001 cm cm3 között 9,00 liter/100 km 1501 cm cm3 között 10,00 liter/100 km 2001 cm cm3 között 12,00 liter/100 km 3001 cm3 felett 14,00 liter/100 km Gázolajüzemű motor esetén: 1500 cm3-ig 6,00 liter/100 km 1501 cm cm3 között 7,00 liter/100 km 2001 cm cm3 között 8,00 liter/100 km 3001 cm3 felett 10,00 liter/100 km 8

9 A kiküldetési rendelvény minden olyan esetben helyettesíti az útnyilvántartást, amikor a magánszemély kizárólag a munkáltatója érdekében használja a személygépkocsiját, és kizárólag bevételnek nem számító utazási költségtérítés címén kap bevételt. 6. A nem saját tulajdonú (bérelt) személygépkocsi hivatali, üzleti célú használata esetén a kifizetett költségtérítés összege minden esetben a magánszemély bevételének számít és nincs mód a költségek igazolás nélkül történő elszámolására. 7. Az üzemanyag költségtérítés összegének megállapításánál fogyasztási normaként a módosított 60/1992. (IV.1.) Korm. Rendelet 4. -ában meghatározott alapnorma átalányt kell figyelembe venni. 8. A saját gépkocsival megtett, az elszámolás alapját képező út hosszát távolsági térkép, ennek hiányában érvényes távolsági autóbusz menetrend alapján kell meghatározni. 9. A saját gépkocsi hivatalos célú használata esetén a gépkocsivezetőt nem illeti meg gépjárművezetői pótlék. V. Munkába járás saját gépjárművel 1. A munkába járás fogalmát a 78/1993. (V.12.) számú kormányrendelet határozza meg. Munkába járásnak minősül a közigazgatási határon kívülről történő napi munkába járás és a hétvégi hazautazás. A napi munkába járás alatt a magánszemély állandó vagy ideiglenes lakóhelye közötti napi, illetőleg a munkarendtől függő gyakoriságú rendszeres oda- és visszautazást kell téríteni. 2. Munkába járás miatti költségtérítés annak a munkáltatónak jár: - akinek az állandó vagy ideiglenes lakóhelye között nem közlekedik tömegközlekedési eszköz, - aki a munkarendje miatt tömegközlekedési eszközt nem vagy csak hosszú várakozással tudna igénybe venni, - aki mozgáskorlátozottsága miatt nem képes tömegközlekedési eszközzel közlekedni. 3. A költségtérítés mértéke a hatályos jogszabályban meghatározott mértéknél nem lehet magasabb. A költségtérítés a munkában töltött napokra, legfeljebb a magánszemély lakása és az Kutatóközpont telephelye közötti oda-vissza út figyelembevételével számított összeg. Az így megállapított összeget a magánszemély jövedelmének megállapításakor nem kell figyelembe venni, nem kell kiadni igazolást és nem kell bevallani sem. 9

10 Jelen szabályzat 2012.május 16.-án lép hatályba. A szabályzat folyamatos aktualizálása gazdasági igazgató feladatát képezi. Az ECOSTAT integrált ügyviteli program útnyilvántartó moduljának üzembe helyezéséig az 1. számú melléklet szerinti nyomtatványt kell használni. Melléklet: NAV által kiadott A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében című információs füzet 10

11 1. számú melléklet a gépjármű üzemeltetési szabályzathoz Útnyilvántartás nyomtatványa 11

12 2. számú melléklet a gépjármű üzemeltetési szabályzathoz Gépkocsi átadása-átvétele Forgalmi rendszám:... Típus:... Átadás időpontja:... Visszavétel időpontja:... A fenti rendszámú gépkocsi az alábbi tartozékokkal került átadásra, illetve átvételre: Megnevezés Induláskor Érkezéskor Tele tank Forgalmi engedély Pótkerék Emelő Mentőláda Tartalék izzókészlet Vontatókötél Elakadás jelző Rádió működik - nem működik Rádió antenna Telefon antenna Kerékanya kulcs Gyertyakulcs Csavarhúzó MOL kártya Induláskor: átadó:... átvevő:... Érkezéskor: átadó:... átvevő:... A gépkocsi vezető nélküli (kulcsos) gépkocsit a menetlevélen megnevezett személy veszi illetve adja át a gépjármű üzemeltetéssel megbízott személynek. Az átadás-átvételkor az átvételi lapon szereplő tételeket ellenőrizni és az átvételi lapon X -el jelölni kell. Hiányosan felszerelt gépkocsi nem adható ki. A megjegyzéseket és az esetleges hiányokat, valamint a hiányok okait a hátoldalon kell rögzíteni. 12

13 4. számú melléklet a gépjármű üzemeltetési szabályzathoz Gépkocsi igénylés... (osztály, csoport, részleg, személy) részére. Személygépkocsi igénylés időtartama:... év... hó... naptól... év... hó... napig Indulás helye:..., időpontja:... óra. A személygépkocsit: a.) gépkocsivezetővel b.) gépkocsivezető nélkül igényelem/igényeljük. Útvonal: Az utazás célja: A gépkocsival utaznak: , A fenti időpontra és személy(ek)nek igényelt személygépkocsit biztosítom, = a személygépkocsi forgalmi rendszáma:... = gépkocsivezető neve:... nem biztosítom..., igénylő aláírása... aláírás 13

14 5. számú melléklet a gépjármű üzemeltetési szabályzathoz Nyilatkozat a saját tulajdonú személygépkocsi hivatalos célú igénybevételéhez Alulírott... (név)... (lakcím), a... dolgozója kijelentem, hogy az alábbi, saját tulajdonomban (házastársam tulajdonában) lévő személygépkocsit hivatalos célra igénybe kívánom venni. A személygépkocsi * típusa:... * forgalmi rendszáma:... * forgalmi engedélyének száma:... * műszaki érvényessége:... * hengerűrtartalom:... köbcentiméter * használandó üzemanyag oktánszáma:... * tulajdonosának neve:... Az üzemanyag költségtérítés összegének megállapításánál tudomásul veszem a - módosított - 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet 4. -a szerinti alapnorma átalánnyal történő elszámolást. A fenntartási költségtérítést: ( ) a.) az SZJA. törvényben meghatározott normaköltség figyelembevételével kérem elszámolni. b.)... Ft/km. mérték figyelembevételével kérem számfejteni, önadózóként tételes költségelszámolással kívánok élni. (Erre a pontra csak abban az esetben van szükség, ha a szabályzat választási lehetőséget biztosít) Kijelentem, hogy a saját tulajdonomban (házastársam tulajdonában) ( ) lévő személygépkocsi hivatalos célú használatával kapcsolatban semmiféle kártérítési igénnyel - kivéve a munkáltató jogszabályon alapuló kártérítési felelőssége körébe tartozó eseteket - nem lépek fel a... (munkáltató megnevezése) szemben...., ( ) a nem kívánt részt törölni kell... nyilatkozat tevő aláírása

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT . SAJÓVÁMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Sajóvámos Község Képviselőtestület jóváhagyta a 3/2015. (I.13.) önkormányzati határozatával. Készítette: Molnárné Cseh Mária jegyző Tartalom

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG A GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK, HASZNÁLATÁNAK ÉS KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A vállalkozások működéséhez, tevékenységéhez kapcsolódó

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3.

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3. MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3. BEVEZETÉS A Gépjármű Üzemeltetési és Kiküldetési Szabályzat

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014.

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjárművek

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjárművek hivatali,

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadó törvény 1 a gépjárművek hivatali, üzleti

Részletesebben

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd, Szabadság tér 1. 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. 7543 Beleg, Kossuth u.97. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 7/2012.

Részletesebben

A gépjárművek költségelszámolási lehetőségeinek alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjárművek költségelszámolási lehetőségeinek alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjárművek költségelszámolási lehetőségeinek alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében I. A személyi jövedelemadó rendszerében 1 a gépjárművekkel kapcsolatos költségek

Részletesebben

BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA

BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal, Dunaszeg, Dunaszentpál és Kunsziget Község Önkormányzata és költségvetési szerveik, valamint a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás és a Kunszigeti Gyermekellátó

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kiküldetés elszámolásának rendjével kapcsolatban

Részletesebben

19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. TARTALOM

19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. TARTALOM 19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 13/2007. (V. 25. MÁV Ért. 19.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV ZRt tulajdonát

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó gépjárműköltségeinek elszámolása

Az egyéni vállalkozó gépjárműköltségeinek elszámolása Az egyéni vállalkozó gépjárműköltségeinek elszámolása A gépjárművek költségelszámolását a vállalkozói jövedelem szerinti adózást választó egyéni vállalkozóknál lényegesen befolyásolja, hogy a gépjármű

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2010. július 1. napjától KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 14. szám 127. évfolyam 2012. június 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás: TARTALOM Oldal Egyéb közlemények: Oldal 32/2012. (VI. 01. MÁV Ért. 14.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014.

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014. A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) IV. fejezete szabályozza a cégautóadóval kapcsolatos

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉS SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉS SZABÁLYZAT GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉS SZABÁLYZAT I. Szabályzat kiterjed 1. Polgármesteri Hivatal és Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete feladatainak ellátásához rendelkezésre álló gépjárművek üzemeltetésére,

Részletesebben

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés Költségszámítás A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 153. -a értelmében: 153. (1) A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek

Részletesebben

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2013.

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2013. A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2013. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) IV. fejezete szabályozza a cégautóadóval kapcsolatos

Részletesebben

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015.

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015. A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) IV. fejezete szabályozza a cégautóadóval kapcsolatos

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 1. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. január 6., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 1. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. január 6., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. január 6., péntek 1. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 1/2012. (I. 6.) BM utasítás a Belügyminisztérium Biztonsági Szabályzatának

Részletesebben

Személygépjárművek költségelszámolása, cégautóadó. Előadó: Hága Hedvig

Személygépjárművek költségelszámolása, cégautóadó. Előadó: Hága Hedvig Személygépjárművek költségelszámolása, cégautóadó Előadó: Hága Hedvig Jogszabályi háttér Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény,(szja.) Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996.

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gépjármű üzemelési szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gépjármű üzemelési szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gépjármű üzemelési szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. Tartalom 1. Az üzemeltetett

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Kiküldetési szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Budapesti

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

7/2013. számú A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK RENDJÉRŐL

7/2013. számú A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK RENDJÉRŐL Ikt.sz: 3003-20/2013/Sz. 7/2013. számú Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK RENDJÉRŐL Érvényes: 2013. március 1-jétől A kiküldetési

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. szállítási szabályzata. Pécs 2012.

A Pécsi Tudományegyetem. szállítási szabályzata. Pécs 2012. A Pécsi Tudományegyetem szállítási szabályzata Pécs 2012. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) és vonatkozó mellékletei alapján

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

Tapolca Város Jegyzőjének. 5/2008. sz. intézkedése. AZ EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2011. február 21.

Tapolca Város Jegyzőjének. 5/2008. sz. intézkedése. AZ EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2011. február 21. 5/2008. Szab. sz. Tapolca Város Jegyzőjének 5/2008. sz. intézkedése AZ EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2011. február 21.) A köztisztviselők jogállásáról szóló

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata 1 XXV-1/00036-0/2014. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben