SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI"

Átírás

1 SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT A Szervezeti és Működési Szabályzat. 6. számú melléklete Készítette: Bakos Erika Ellenőrizte: Rab Zoltán Felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változások függvényében, de legalább évente történik. Hatályba lépett a Bács- Szakma Zrt. 4 /2011. (12.15.) sz. Közgyűlési határozatával. Alkalmazandó: január 1-től P.H. Rab Zoltán Vezérigazgató Baja, 1

2 Tartalomjegyzék 1. A Társaság alapadatai A Társaság azonosító adatai A Társaság tevékenysége Bevezetés A Társaság tulajdonában, illetve használatában lévő személygépkocsi üzemeltetése, a magánhasználat kizárásával A személygépkocsi igénybe-vétele Üzemanyag és kenőanyag vásárlás, fenntartási és javítási költségek Útnyilvántartás, menetlevél Rendkívüli esemény Egyéb követelmények A Társaság tulajdonában, illetve használatában lévő személygépkocsi üzemeltetése, folyamatos magánhasználat engedélyezésével A személygépkocsi igénybe-vétele Üzemanyag és kenőanyag vásárlás, fenntartási és javítási költségek Rendkívüli esemény Egyéb követelmények Magántulajdonban lévő személygépkocsi Társaságunk érdekében történő használata (kiküldetés) Kiküldetés Költségtérítés Saját személygépkocsival történő munkába járás... 8 MELLÉKLETEK

3 1. A Társaság alapadatai 1.1 A Társaság azonosító adatai Neve: Bács Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövid neve: Bács-Szakma Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Székhelye: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. Telephelyei: 6000 Kecskemét, Bibó u Kecskemét, Izsáki út 8. Alapítás időpontja: szeptember 03. Bejegyzés időpontja: október 7. Képviseletre jogosult: Rab Zoltán György vezérigazgató Tevékenysége: Szakmai középfokú oktatás (közhasznú főtevékenység) Jegyzett tőkéje: Ft (azaz ötmillió forint) Jelzőszámai: adószám: statisztikai szám: cégjegyzékszám: Bankszámlavezetője: neve: Budapest Bank Rt. címe: 6500 Baja, Vörösmarty u. 5/A pénzforgalmi szám: Bankszámláinak neve, száma: Működési számla: Szakképzési hozzájárulás alszámla:

4 1.2 A Társaság tevékenysége A Bács-Szakma Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. (továbbiakban: Társaság) a szakmai képzés minőségének javítása, az oktatási rendszer megreformálásának szándékával jött létre. Az alapítók által elfogadott társasági szerződés értelmében a Társaság működésének célja, és fő tevékenysége a szakképzés szervezése, iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzés, oktatás, különösen a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett fiatalok képzésének biztosítása. A célok elérése érdekében működteti a munkaszervezet, amely az irányítási, a működtetési és a fejlesztési feladatokat végzi, illetve koordinálja. A Bács-Szakma Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. béren kívüli juttatásainak számbavétele és végrehajtása érdekében az alábbi szabályozást adom ki. 2. Bevezetés Jelen személygépkocsi használati szabályzat célja, hogy a Társaság működése során szükségessé váló személygépkocsi-használat rendjét és elszámolását az alábbi esetek szerint szabályozza: A Társaság tulajdonában, illetve használatában lévő személygépkocsi üzemeltetése, a magánhasználat kizárásával. A Társaság tulajdonában, illetve használatában lévő személygépkocsi üzemeltetése, folyamatos magánhasználat engedélyezésével. Magántulajdonban lévő személygépkocsi Társaság érdekében történő használata (kiküldetés). Saját személygépkocsival történő munkába járás. 2.1 A Társaság tulajdonában, illetve használatában lévő személygépkocsi üzemeltetése, a magánhasználat kizárásával A személygépkocsi igénybe-vétele A Társaság tulajdonában, illetve használatában lévő hivatali használatú személygépkocsit szervezetünk tulajdonosai, vezető tisztségviselői és alkalmazottai használhatják kizárólag hivatalos üzleti célú útjaikra. A személygépkocsi igénybevételének szándékát a Társaság vezetőjénél, vagy az általa kijelölt személynél kell előre jelezni, aki az igényeket az általa indokoltnak látott sorrendben elégíti ki. A személygépkocsi használója részére az 1. számú melléklet szerinti engedélyt kell kiadni, a személygépkocsi csak ennek birtokában használható. A személygépkocsi átadása az indítókulcs és a forgalmi engedély átadásával történik. A személygépkocsi átvevőjének indulás előtt ellenőriznie kell a személygépkocsit a tartozékok, a menetbiztonság és a külső sérülések szempontjából, s a rendellenességeket írásban rögzítenie kell. Hasonlóan kell eljárni akkor is, ha a vezető a személygépkocsi használata során bármilyen rendellenességet, szokatlan működést tapasztal. A használatot követően a személygépkocsi indítókulcsát és a gépjármű forgalmi engedélyét a Társaság vezetőjénél, vagy az általa kijelölt személynél kell letétbe helyezni. A személygépkocsit, az igénybevételt követően, minden esetben Társaság székhelyén, a székhelyhez közeli közterületen, vagy a Társaság tulajdonában lévő, vagy általa bérelt garázsban kell tárolni. 4

5 Üzemanyag és kenőanyag vásárlás, fenntartási és javítási költségek A személygépkocsihoz vásárolt üzemanyagot és kenőanyagot készpénzzel, vagy a Társaság bankkártyájával kell kiegyenlíteni. A Társaság köthet valamely üzemanyag forgalmazó céggel szerződést a nála történő tankolásra. Ebben az esetben a fizetés módja a gépjárművezető részére rendelkezésre bocsátott kártya. A személygépkocsi üzemanyag, kenőanyag felhasználásának elszámolásához a vásárláskor a Társaság nevére kiállított számla beszerzése szükséges (a forgalmi rendszám feltüntetésével). Ha a számla kiállítója a gépjármű forgalmi rendszámát nem tudja a számlára nyomtatni, akkor azt az üzemanyagot, illetve kenőanyagot vásárlónak kell kézzel a számlára felvezetnie. Amennyiben az üzemanyag vásárlás külföldön történik, úgy az adott ország devizanemének megfelelő számla alapján számolható el az üzemanyag. Ezen számlák forint értékét az MNB által közzétett, vagy abban az esetben, ha az MNB az adott pénznemet nem jegyzi magyar kereskedelmi bank által közzétett adott napi devizaárfolyam figyelembevételével kell megállapítani. Eseti, tervszerinti javítási-karbantartási és egyéb költségek megfizetése a Társaság nevére kiállított számla ellenében történik, melyre szükséges rávezetni a gépjármű forgalmi rendszámát és a gépjármű kilométerórájának állását is. A vásárlást intéző személy köteles gondoskodni a számlának a Társaság pénztárába történő eljuttatásáról, ahonnan a Pénzkezelési Szabályzatnak megfelelően a számlák ellenértéke kifizetésre kerül. Bankkártya hiányában esetenként előleg adható a fenti kiadásokra. Az előleggel legalább havonta egyszer el kell számolni. Újabb előleg felvételére csak az elszámolás után van lehetőség Útnyilvántartás, menetlevél A gépjármű vezetője köteles a megtett útról útnyilvántartást vagy menetlevelet vezetni és azt havonta a könyvelésnek leadni. A futásteljesítmény és a személygépkocsi üzemanyag-felhasználási normája szerint ki kell számolni az elszámolható üzemanyag mennyiséget, a 3. számú melléklet szerint. Amennyiben a ténylegesen vásárolt üzemanyag mennyiség meghaladja a norma szerinti mennyiséget, fel kell tárni az eltérés okát és meg kell tenni a szükséges intézkedéseket. A külön kérelemre engedélyezett eseti magánhasználat miatt megtett kilométereket az útnyilvántartásban külön meg kell jelölni Rendkívüli esemény Rendkívüli esemény bekövetkeztekor (pl. baleset) a Társaság vezetőjét haladéktalanul értesíteni kell és az eseményről feljegyzést kell készíteni. A személygépkocsi vezetője a személygépkocsiban általa okozott károkért a Társaság részére kártérítési felelősséggel tartozik. Az általa a személygépkocsiban okozott sérülés javítási költségeinek, a gépjármű Casco biztosítási szerződésében meghatározott önrészét köteles a szervezet részére megtéríteni. Rendkívüli esetben az egyedi körülmények mérlegelése után a Társaság vezetője a pénzbeli kártérítéstől eltekinthet. 5

6 Egyéb követelmények A személygépkocsi használata közben a vezető köteles betartani a közlekedési szabályokat, azok megszegéséért személyes felelősséggel tartozik. A személygépkocsi használata során a vezető köteles a személygépkocsit a jó gazda gondosságával kezelni. Tilos a személygépkocsi pontban foglaltaknak meg nem felelő magáncélú használata. Tilos a személygépkocsiban a munkavégzéssel nem összefüggő személyeket (pl. stopposokat), vagy tárgyakat szállítani. A használó az ezen kötelezettségek megsértéséből eredő, vagy azzal összefüggésben keletkezett károkért teljes, de minimum hat hónapos átlagkeresetének megfelelő mértékű kártérítési felelősséggel tartozik. 2.2 A Társaság tulajdonában, illetve használatában lévő személygépkocsi üzemeltetése, folyamatos magánhasználat engedélyezésével A személygépkocsi igénybe-vétele A Társaság egyes tulajdonosainak, vezető tisztségviselőinek illetve munkavállalóinak magáncélú használatra is engedélyezetten gépjárművet bocsát rendelkezésükre feladataik ellátásához. A személygépkocsi használója részére az 1. számú melléklet szerinti engedélyt kell kiadni, a személygépkocsi csak ennek birtokában használható. 6

7 2.2.2 Üzemanyag és kenőanyag vásárlás, fenntartási és javítási költségek A személygépkocsihoz vásárolt üzemanyagot és kenőanyagot készpénzzel, vagy a Társaság bankkártyájával kell kiegyenlíteni. A Társaság köthet valamely üzemanyag forgalmazó céggel szerződést a nála történő tankolásra. Ebben az esetben a fizetés módja a gépjárművezető részére rendelkezésre bocsátott kártya. A személygépkocsi üzemanyag, kenőanyag felhasználásának elszámolásához a vásárláskor a Társaság nevére kiállított számla beszerzése szükséges (a forgalmi rendszám feltüntetésével). Ha a számla kiállítója a gépjármű forgalmi rendszámát nem tudja a számlára nyomtatni, akkor azt az üzemanyagot, illetve kenőanyagot vásárlónak kell kézzel a számlára felvezetnie. Amennyiben az üzemanyag vásárlás külföldön történik, úgy az adott ország devizanemének megfelelő számla alapján számolható el az üzemanyag. Ezen számlák forint értékét az MNB által közzétett, vagy abban az esetben, ha az MNB az adott pénznemet nem jegyzi magyar kereskedelmi bank által közzétett adott napi devizaárfolyam figyelembevételével kell megállapítani. Eseti, tervszerinti javítási-karbantartási és egyéb költségek megfizetése a Társaság nevére kiállított számla ellenében történik, melyre szükséges rávezetni a gépjármű forgalmi rendszámát és a gépjármű kilométerórájának állását is. A vásárlást intéző személy köteles gondoskodni a számlának a Társaság pénztárába történő eljuttatásáról, ahonnan a Pénzkezelési Szabályzatnak megfelelően a számlák ellenértéke kifizetésre kerül. Bankkártya hiányában esetenként előleg adható a fenti kiadásokra. Az előleggel legalább havonta egyszer el kell számolni. Újabb előleg felvételére csak az elszámolás után van lehetőség Rendkívüli esemény Rendkívüli esemény bekövetkeztekor (pl. baleset) a Társaság vezetőjét haladéktalanul értesíteni kell és az eseményről feljegyzést kell készíteni. A személygépkocsi vezetője a személygépkocsiban általa okozott károkért a Társaság részére kártérítési felelősséggel tartozik. Az általa a személygépkocsiban okozott sérülés javítási költségeinek, a gépjármű Casco biztosítási szerződésében meghatározott önrészét köteles a szervezet részére megtéríteni. Rendkívüli esetben az egyedi körülmények mérlegelése után a Társaság vezetője a pénzbeli kártérítéstől eltekinthet Egyéb követelmények A személygépkocsi használata közben a vezető köteles betartani a közlekedési szabályokat, azok megszegéséért személyes felelősséggel tartozik. A személygépkocsi használata során a vezető köteles a személygépkocsit a jó gazda gondosságával kezelni. 2.3 Magántulajdonban lévő személygépkocsi Társaságunk érdekében történő használata (kiküldetés) 7

8 2.3.1 Kiküldetés Magántulajdonú (saját, vagy házastárs tulajdonában lévő) személygépkocsi igénybevételére eseti jelleggel a munkavállaló munkaszerződésében feltüntetett munkavégzési helyétől eltérő munkavégzés esetén kerülhet sor. Az eseti engedélyt a Társaság vezetője, vagy az általa kijelölt személy adja meg. Nem áll fenn a magántulajdonú személygépkocsi üzleti célú használata, abban az esetben, ha a munkavállaló a gépjárművét munkába járásra használja. Az elszámolás kiküldetési rendelvény alapján történik Költségtérítés A munkavállaló a rendelvényben meghatározott kilométer után jogosult költségtérítésre. A munkavállalónak ebből a költségtérítésből, tekintettel arra, hogy összege nem haladja meg a jogszabályban a meghatározott mértéket jövedelme nem keletkezik, ezért azt adóbevallásában sem kell feltüntetnie. A költségtérítés a kiküldetési rendelvényben meghatározott távolságra, a 60/1992.(IV.1.) Kormányrendeletben meghatározott fogyasztási norma szerint, érvényes APEH üzemanyagáron számolt összeg és a 9 Ft/km általános személygépkocsi normaköltség összege. Amennyiben az utazási költségtérítés pályázati forrásból kerül kifizetésre, és annak mértéke a fenti számítás szerint meghaladná a pályázat költségvetésében tervezett összeget, abban az esetben maximum a rendelkezésre álló forrás mértékéig fizethető ki a költségtérítés. További, akár számlával is igazolt költség elszámolására nincs lehetőség. 2.4 Saját személygépkocsival történő munkába járás A közigazgatási határon kívülről történő napi munkába járás, illetőleg a hétvégi hazautazás munkába járásnak minősül. A napi munkába járás alatt a magánszemély állandó vagy ideiglenes lakóhelye közötti napi, illetőleg a munkarendtől függő gyakoriságú rendszeres oda- és visszautazást kell érteni. Ha a magánszemély ideiglenesen munkavégzés céljából a munkahelyével azonos helységbe illetve annak közelébe költözik, akkor onnan az állandó lakóhelyére történő hetente egyszeri oda- és visszautazás számít hétvégi hazautazásnak. A saját gépjárművel történő munkába járás címén a Társaság költségtérítést csak annak a munkavállalónak fizet, akinek a munkahelye és a lakóhelye nem ugyanazon a közigazgatási határon belül van, (legfeljebb a munkahely és a lakás közötti oda-vissza távolság figyelembevételével - a két közigazgatási egység közötti távolság - kerül elszámolásra) akinek az állandó vagy ideiglenes lakóhelye és a munkahelye között nem közlekedik tömegközlekedési eszköz, aki a munkarendje miatt tömegközlekedési eszközt nem vagy csak hosszú várakozással tudna igénybe venni, aki mozgáskorlátozottsága miatt nem képes tömegközlekedési eszközzel közlekedni. (Ebben az esetben akkor is, ha a magánszemély a közigazgatási határon belül lakik.) aki saját vagy a házastárs tulajdonában lévő személygépkocsival jár munkába. 8

9 A költségtérítés: - a munkában töltött napokra kerül csak elszámolásra, - 9 Ft / km összegben. Az elszámolás havonta utólag történik, a 2. számú melléklet szerinti elszámoló-lappal. A fentiek szerint megállapított költségtérítés összegét a magánszemély jövedelmének megállapításakor nem kell figyelembe venni, arról nem kell igazolást adni, adatszolgáltatást nyújtani, és nem kell az adóbevallásban sem feltüntetni. Abban az esetben, ha a fentiekben meghatározott mértéknél magasabb összegű saját gépjárművel történő munkába járási költséget határoznak meg a dolgozó munkaszerződésében, akkor az adómentes mértéket meghaladó összeg a magánszemélynél munkaviszonyból származó jövedelemnek minősül. Amennyiben a munkavállaló a saját személygépkocsiját egyébként üzleti, hivatali célra is (kiküldetésre) használja, akkor útnyilvántartásban a munkába járást magáncélú útként kell feltüntetnie. Záró rendelkezések Jelen adatkezelési szabályzat az intézmény szervezeti és működési szabályzatának 6 számú melléklete. A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi munkavállalójára. Jelen szabályzat 2012 év január hónap 1. napjával lép hatályba. Kelt: Baja, év december hónap 15. nap P.H.. Rab Zoltán vezérigazgató 9

10 MELLÉKLETEK 10

11 Bács-Szakma Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt Kecskemét, Deák F. tér számú melléklet Iktatószám: SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI ENGEDÉLY A személygépkocsi: Rendszáma: Típusa: Tulajdonosa: A használó személy: Neve Lakcíme: Sz.ig.a: Vezetői engedély száma: Ezen személygépkocsi használatát a fent megjelölt személy számára engedélyezem. *Jelen engedély határozatlan időre szól és visszavonásig érvényes. *Jelen engedély -től -ig terjedő időszakra érvényes. Kelt: *A kívánt rész aláhúzandó vezérigazgató 11

12 Bács-Szakma Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt Kecskemét, Deák F. tér számú melléklet Iktatószám: SAJÁT SZEMÉLYGÉPKOCSIVAL TÖRTÉNŐ MUNKÁBAJÁRÁSI UTAZÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ELSZÁMOLÁSA év. hónap A munkavállaló neve : állandó lakóhelye : anyja neve : szül. helye, ideje* : adóazonosító száma* : TAJ száma* : Munkahely: Lakóhely: A két közigazgatási egység közötti távolság: km Egy munkanapra eső költségtérítés: km X 9 Ft = Ft/nap Munkahelyemen munkavégzés céljából az alábbi napokon megjelentem (bekarikázandó) : Munkába járási utazási költségtérítés összege : Összesen : munkanap munkanap X Ft/nap költségtérítés = Ft Igazolom, hogy a fent megnevezett dolgozó a jelzett munkanapokon munkahelyén munkavégzés céljából megjelent. A költségtérítés kifizetését engedélyezem. Kelt: Kelt: Kelt: A költségtérítés összegét a mai napon átvettem. Közvetlen felettes Utalványozó Munkavállaló 12

13 Bács-Szakma Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt Kecskemét, Deák F. tér számú melléklet Iktatószám: Név: Forgalmi rendszám: Fogyasztási norma (liter/100 km): ÜZEMANYAG ELSZÁMOLÁS év Hónap Km óra állás hó elején Km óra állás hó végén Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen - - Megtett km Norma szerinti fogyasztás (liter) Tényleges fogyasztás (liter) Normától való eltérés (liter) Kelt: utalványozó Kelt: munkavállaló 13

14 Bács-Szakma Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt Kecskemét, Deák F. tér számú melléklet 14

15 A k i k ü l d ö t t Biz.szám: BELFÖLDI KIKÜLDETÉSI UTASÍTÁS ÉS KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS I. Kiküldetési utasítás Kelt:..., 20 neve: beosztása: szolgálati helye: állandó lakhelye: kiküldetésének helye:,szolgálati beosztása: együtt utazik (név):,szolgálati beosztása:,szolgálati beosztása: Utazzék el hó... -n a fent megjelölt helységekbe....-hoz kiküldetés célja: Az utasításban foglaltaknak legkésőbb... -ig tegyen eleget és eljárásának eredményét jelentse. Igénybe vehető közlekedési eszköz:.... (A rendszámú gépjármű.. tulajdonát képezi.) A fenti rendszámú, saját tulajdonban lévő gépjármű igénybevételét - a mellékelt gazdaságossági számítás és az esedékes Casco-biztosítási díj befizetésének igazolása alapján - engedélyezem....., n Az engedélyező aláírása A kiküldő szerv bélyegzője Az utalványozott előleg összege Kiadási pénztárbizonylat sorszáma Előlegnyilvántartás tételszáma Ft A kiküldött neve: szolgálati beosztása:. Ft, azaz Ft előleg... számla terhére kifizethető A kiküldött aláírása Az átvételt - utólagos elszá- molási kötelezettség mellett - elismerem Az engedélyező aláírása 15

16 Közlekedési eszk. Megtett km Biz.szám: II. KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS Indulás Érkezés utazás szállás honnan Hó, nap óra, perc hová Hó, nap óra, perc költség Összesen: Utazási és szállásköltség együtt: Napidíj:..napra á... Ft Le: a kötelező reggeli miatt.napra Ft 20 %-a Marad elszámolható napidíj: össz. Mellékletek: utazási jegy helyi közl. jegy szállodai szla. egyéb Összes költség (betűvel): Ellenőrizte: db db db db db A kiküldetésben eltöltött idő szükségességét és a kiküldetés teljesítését igazolom: Útielőleg-visszafizetés bevételi pénztárbizonylat sorszáma: A költségelszámolás végösszegét felvettem, egyidejűleg az útielőleget visszafizettem: Kiküldési költség kifizetés kiadási pénztárbizonylatának sorszáma: Összes költség: Le: útielőleg Kifizetendő: Visszafizetendő: forint 16

17 Sorszám Kiküldetési rendelvény A hivatali, üzleti utazás költségtérítéséhez 200. év hó Biz.szám: A munkáltató neve: A munkavállaló neve: lakcíme: Címe: születési ideje, helye: anyja neve: adószáma: A gépjármű rendszáma:, adóazonosító jele: típusa: Az üzemanyag-felhasználás módja: alapnorma szerint: liter/100 km vagy átalány a lökettérfogat alapján : liter/100 km A küldetés, külszolgálat kezdete vége útvonala és célja elrendelőjének aláírása Futásteljesítmény (km) APEH üzemanyag egységár (Ft/l) Utazási költségtérítés (Ft) Élelmezési költségtérítés (napidíj) (Ft) Szállás költség (Ft) Le: kötelező reggeli miatt Összesen: Le: útielőleg Pénztárbizonylat sorszáma: Igazolta: Kelt: Mindösszesen: Utalványozta: Kelt: 17

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG A GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK, HASZNÁLATÁNAK ÉS KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A vállalkozások működéséhez, tevékenységéhez kapcsolódó

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2011 (2012. december 17napjától hatályos változat) Tartalomjegyzék Preambulum... 3 I. RÉSZ... 3 Általános rendelkezések... 3 A szabályzat

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. május 16. Bedő Zoltán főigazgató I. A GÉPJÁRMŰHASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3.

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3. MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3. BEVEZETÉS A Gépjármű Üzemeltetési és Kiküldetési Szabályzat

Részletesebben

Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 1082 Budapest, Baross utca 84. Gépjármű üzemeltetési szabályzat

Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 1082 Budapest, Baross utca 84. Gépjármű üzemeltetési szabályzat Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 1082 Budapest, Baross utca 84. Gépjármű üzemeltetési szabályzat Érvényes: 2013. október 1-től (Ez a szabályzat az eddigi szabályozásokat hatályon kívül helyezi.)

Részletesebben

7/2013. számú A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK RENDJÉRŐL

7/2013. számú A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK RENDJÉRŐL Ikt.sz: 3003-20/2013/Sz. 7/2013. számú Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK RENDJÉRŐL Érvényes: 2013. március 1-jétől A kiküldetési

Részletesebben

BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA

BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal, Dunaszeg, Dunaszentpál és Kunsziget Község Önkormányzata és költségvetési szerveik, valamint a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás és a Kunszigeti Gyermekellátó

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kiküldetés elszámolásának rendjével kapcsolatban

Részletesebben

1. A szabályzat célja, hatálya

1. A szabályzat célja, hatálya Debreceni Egyetem SZABÁLYZAT AZ EGYETEM ÜZEMELTETÉSÉBEN LÉVŐ GÉPJÁRMŰVEK HIVATALI- ÉS MAGÁNCÉLÚ, VALAMINT A SZEMÉLYI TULAJDONÚ GÉPJÁRMŰVEK HIVATALI- ÉS MUNKÁBA JÁRÁSSAL KAPCSOLATOS HASZNÁLATÁRÓL Készítette:

Részletesebben

GÉPJÁRMŰÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos 2014. január 1-től.

GÉPJÁRMŰÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos 2014. január 1-től. GÉPJÁRMŰÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014. január 1-től. I. A gépjárműhasználattal kapcsolatos általános szabályok 1. A szabályzat hatálya kiterjed Füzesgyarmat Város Önkormányzat továbbá alkalmazottai

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Gépjármű üzemeltetési szabályzat Hatályos: 2011. augusztus 31-től Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. augusztus 31-től... igazgató P.H. A szabályzat

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2010. július 1. napjától KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére 47. számú előterjesztés Egyszerűsített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati és Hivatali gépjárműhasználat szabályozása

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Tolmács Község Önkormányzata GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. augusztus 1-től I. A GÉPJÁRMŰHASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. A szabályzat hatálya kiterjed a Tolmács Község

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Kiküldetési szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Budapesti

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT . SAJÓVÁMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Sajóvámos Község Képviselőtestület jóváhagyta a 3/2015. (I.13.) önkormányzati határozatával. Készítette: Molnárné Cseh Mária jegyző Tartalom

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata

Segesd Község Önkormányzata Segesd Község Önkormányzata 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 5/2012. (IX.18.) számú polgármester utasítás Segesd Község Önkormányzata Kiküldetési

Részletesebben

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd, Szabadság tér 1. 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. 7543 Beleg, Kossuth u.97. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 7/2012.

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadó törvény 1 a gépjárművek hivatali, üzleti

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjárművek hivatali,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő belföldi és külföldi kiküldetésekről szóló szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő belföldi és külföldi kiküldetésekről szóló szabályzata A Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő belföldi és külföldi kiküldetésekről szóló szabályzata Pécs 2012. 1 Szabályzat A Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő belföldi és külföldi

Részletesebben

ELSZÁMOLÓH. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

ELSZÁMOLÓH. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésének, lebonyolításának és elszámolásának szabályzata Hatályos: 2014.április 1. A kiküldetési

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014.

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjárművek

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET 5601 Békéscsaba, Pf.: 303. Székhely: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. Telefon: 06/66/643-991, 06/30/684-5697 E-mail: menta@internet-x.hu Honlap: www.bekesmenta.hu

Részletesebben

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 31/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

.2./2006 sz. REKTORI UTASÍTÁS

.2./2006 sz. REKTORI UTASÍTÁS SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ R-30-2/2006 Tatár Imre Gazd. főig. G-33/2/2006.2./2006 sz. REKTORI UTASÍTÁS Az Egyetem üzemeltetésében lévő járművek gazdálkodási rendjéről és használatáról 2006. BEVEZETÉS

Részletesebben