1. A szabályzat célja, hatálya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A szabályzat célja, hatálya"

Átírás

1 Debreceni Egyetem SZABÁLYZAT AZ EGYETEM ÜZEMELTETÉSÉBEN LÉVŐ GÉPJÁRMŰVEK HIVATALI- ÉS MAGÁNCÉLÚ, VALAMINT A SZEMÉLYI TULAJDONÚ GÉPJÁRMŰVEK HIVATALI- ÉS MUNKÁBA JÁRÁSSAL KAPCSOLATOS HASZNÁLATÁRÓL Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: május 24. napjától

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat célja, hatálya A szabályzat végrehajtásával kapcsolatos feladatkörök Az egyetem üzemeltetésében lévő gépjármű igénylése,... 5 az igénybevétel engedélyezése Az egyetem üzemeltetésében lévő gépjármű üzemeltetése Az egyetem üzemeltetésében lévő gépjármű... 6 menetokmánya, üzemanyag-ellátása Az egyetem üzemeltetésében lévő gépjármű... 7 üzemanyagkártyájának használata, üzemanyag és kenőanyag elszámolás Az egyetem üzemeltetésében lévő gépjármű... 7 költségelszámolása, költség kiterhelése Az egyetem üzemeltetésében lévő gépjármű... 8 karbantartása, állagmegóvása Az egyetem üzemeltetésében lévő gépjármű... 8 magáncélú igénybevétele Személyi tulajdonú gépjármű... 8 hivatali célú használata Személyi tulajdonú gépjármű... 9 munkába járás céljából történő használata Személyi tulajdonú gépjármű... 9 munkába járás céljából történő használatának engedélye Személyi tulajdonú gépjármű... 9 hivatali célú /munkába járás céljából történő használatának... 9 költségelszámolása Egyéb rendelkezések Záró rendelkezések Mellékletek I. számú melléklet 13 Jogszabálygyűjtemény II. számú melléklet 14 Igénybejelentő lap III. számú melléklet 16 Kimutatás IV/A. számú melléklet 17 Megállapodás (hivatalos célú) IV/B. számú melléklet 19 Megállapodás (munkába járáshoz) V. számú melléklet 21 Gépjárműhasználati nyilvántartás VI. számú melléklet 22 Gépjárműhasználati nyilvántartás VI/A. számú melléklet 23 Elszámolólap gépjármű hivatalos célú használatának költségtérítéséhez

3 A Debreceni Egyetemen (a továbbiakban: egyetem) üzemeltetésében lévő gépjárművek hivatali- és magáncélú, valamint a személyi tulajdonú gépjárművek hivatali célú és munkába járással kapcsolatos használatát a hatályos jogszabályok alapján a következők szerint határozom meg. 1. A szabályzat célja, hatálya 1/ Jelen szabályzat célja, hogy biztosítsa az egyetem üzemeltetésében levő gépjárművek hivatali- és magáncélú használatának rendjét. 2/ A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Debreceni Egyetem valamennyi szervezeti egységére, közalkalmazottjára és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló dolgozójára. Az egyetem gépjárműveivel kapcsolatos feladatokat tervezési egységenként az illetékes szervezeti egységek látják el. 3/ A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az egyetem üzemeltetésében (használatában) lévő összes gépjárműre. 4/ Értelmező rendelkezések: A gépjármű olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt. A gépkocsi olyan gépjármű, melynek négy vagy több kereke van. A személygépkocsi személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben - a vezető ülését is beleértve - legfeljebb 9 állandó ülőhely van. Személyi tulajdonú az a személygépkocsi, amely a magánszemély (munkavállaló), vagy házastársa tulajdonát képezi. Más, például a hozzátartozó tulajdonában levő személygépkocsi nem tekintendő saját tulajdonúnak. Munkavégzés céljából/hivatali célból történik a személygépkocsi használata, amikor a közalkalmazott személygépkocsiját a közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő feladatainak ellátásához használja. Munkába járáson a közigazgatási határon kívülről történő napi munkába járást kell érteni. 5/ A szabályzat lehetőséget ad arra, hogy a szervezeti egységek vezetői hatáskörükbe tartozó szállítási eszközök igénybevételére, üzemeltetésére vonatkozóan kiegészítően rendelkezzen a speciális feladatok ellátására, a mindenkor érvényben levő jogszabályok és jelen szabályzat előírásainak betartásával. 3

4 2. A szabályzat végrehajtásával kapcsolatos feladatkörök 1/ Az illetékes szervezeti egységek/osztályok látják el a gépjárművek nyilvántartási, üzemanyag elszámolási, adatfeldolgozási feladatait; a jármű üzemeltetési körébe tartozó ellenőrzéseket; az üzemben tartással kapcsolatos hatósági, biztosítási ügyek intézését; valamint a járművek műszaki vizsgájának, zöld kártyája, egyéb okmányok érvényességének figyelemmel kísérését. A feladatok elosztása a különböző szervezeti/tervezési egységeknél eltérő lehet. 2/ Az illetékes szervezeti egységeken/osztályokon belül a feladatok ellátásának felügyeletét, a feladatok végrehajtásának ellenőrzését az illetékes szervezeti egységek/osztályok vezetői gyakorolják. Feladatkörükbe tartozik különösen: - a gépjármű ügyintéző rendszeres beszámoltatása; - a gépjárművek rendszeres karbantartásáról, az előírt ellenőrzések megtörténtéről vezetett nyilvántartások ellenőrzése; - havi üzemanyag elszámolások, kimutatások ellenőrzése. 3/ A gépjármű ügyintéző feladatait a szervezeti egység vezetője/osztályvezetője, valamint a hatályos jogszabályok határozzák meg. Feladataik különösen: - az egyetemen felmerülő gépjármű igények fogadása, teljesítésének megszervezése; - úti okmányok, menetlevelek biztosítása, ellenőrzése, feldolgozása; - nyilvántartások, kimutatások, költségelszámolások készítése; - üzemanyag kártyák, autópálya matricák, kapubelépők, stb. beszerzése, nyilvántartása, elszámoltatása; - pénzügyi feladások készítése; - járművenkénti költségek vezetése, költségkimutatások készítése; - szervizek, javítások, karbantartások, vizsgáztatások megszervezése, lebonyolítása; - saját gépkocsipark kapacitását meghaladó igények esetén külső szállítóktól ajánlatok bekérése; - járműkárokkal kapcsolatos ügyintézés; - munkavédelmi és tűzvédelmi napló vezetése; - reklamációk, észrevételek kezelése; - a gépjármű iratai (a zöld kártya, a biztosítás, a forgalmi engedély, valamint a műszaki engedély) érvényességének felügyelete és biztosítása. 4/ A gépkocsivezetők/személygépkocsi vezetők (gépkocsivezetéssel megbízott dolgozók) feladatait a szervezeti egység vezetője/osztályvezetője, valamint a hatályos jogszabályok határozzák meg. Feladataik különösen: - a kezelésére bízott jármű leggazdaságosabb üzemeltetése; - napi szervizmunkák elvégzése; - a mindenkor hatályos jogszabályok által előírt nyilvántartások, formanyomtatványok vezetése; - a gépjármű meghibásodásának menetlevélen történő feltüntetése/a közvetlen felettes részére írásban történő jelentése; - a gépjármű üzembiztosan, tisztán tartása; - a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok betartása. 4

5 5/ Az egyetem üzemeltetésében lévő gépkocsit csak az egyetemmel közalkalmazott jogviszonyban álló gépkocsivezető, vagy gépkocsivezetéssel megbízott egyetemi közalkalmazott vezetheti. 6/ Az egyetem üzemeltetésében lévő gépkocsik használata az alábbi formákban történik: - hivatásos gépkocsivezetővel történő használat; - szervezeti egységek használatában lévő, (tanszék, intézet, stb.) az előírásoknak megfelelő, felhatalmazott személyek által vezetve. 3. Az egyetem üzemeltetésében lévő gépjármű igénylése, az igénybevétel engedélyezése 1/ Az egyetem üzemeltetésében lévő gépkocsi hivatali célú igénybevételére a szervezeti egységek vezetői és az általuk engedélyezett dolgozók jogosultak. 2/ Az igény bejelentése helyi igény esetén telefonon, helyközi igény esetén írásban történik a gépjármű ügyintéző felé, az arra rendszeresített nyomtatványon. /II. számú melléklet/ Az igényléskor minden esetben fel kell tüntetni a költségviselő szervezeti egység nevét és meg kell jelölni a költségviselő keret számát. Az igénybevételt a megjelölt keret felett rendelkező személy engedélyezi. 3/ Külföldre történő igénybevétel esetén az engedélyező a rektor, illetve a tervezési egységek vezetői (centrumelnök/tek elnök). 4/ Az egyetem, és szervezeti egységeinek vezetői a helyközi igények elbírálásánál előnyt élveznek. Egyéb esetekben a gépjármű igénylés teljesítése a bejelentés időrendi sorrendjében történik. 4. Az egyetem üzemeltetésében lévő gépjármű üzemeltetése 1/ Az egyetem üzemeltetésében lévő gépjármű közúti forgalomban csak a KRESZ-ben előírt műszaki állapotban, érvényes menetokmánnyal, forgalmi engedéllyel, kötelező biztosítással, CASCO biztosítással vehet részt. A gépjármű vezetőjének rendelkeznie kell az adott gépjármű vezetésére szóló engedéllyel. 2/ A gépjárműveket garázsban/telephelyen kell tárolni. A gépjárművek üzemanyaggal feltöltve, tisztán kerülnek használatba adásra, és leadásra. 3/ A garázsból/telephelyről történő indulás előtt a gépjármű műszaki állapotát, okmányait, tartozékait és felszereléseit az átvevő köteles ellenőrizni. Az útközben észlelt hibát a gépjármű leadásakor a menetlevélen fel kell tüntetni. 4/ A gépjármű használata folyamán bekövetkező anyagi kárral járó eseményeket az illetékes szervezeti egységek jegyzőkönyvben rögzítik. A jegyzőkönyvben foglaltak alapján a kárt okozó a Kollektív Szerződésben rögzített kártérítési felelősség, illetve a CASCO önrész mértékéig kártérítésre kötelezhető. 5

6 5/ Több napos, vagy egymást követő napokon történő igénybevétel esetén a gépkocsivezető részére a napi munka befejezése és a másnapi munkavégzés között 8 óra időtartamú pihenőidőt kell biztosítani. 6/ Az Agrártudományi Centrum speciális feladataira tekintettel az erőgépek és kertészeti kisgépek üzemeltetésének szabályait külön szabályzat tartalmazza. 5. Az egyetem üzemeltetésében lévő gépjármű menetokmánya, üzemanyag-ellátása 1/ A gépjármű vezetőjét érvényesített menetokmánnyal a gépkocsi ügyintéző látja el. A személygépkocsik használatához alkalmazandó menetokmány szigorú számadású nyomtatvány (D31. sz. személygépkocsi menetlevél nyomtatvány; tehergépkocsik esetében D21. sz. mentlevél nyomtatvány) 2/ A menetlevelet helyi forgalomra egy napra, helyközi forgalomra egy útra szabad érvényesíteni. 3/ A gépkocsi vezetője köteles a menetlevelet magánál tartani, rovatait eseményszerűen a valóságnak megfelelően vezetni. A menetlevélen feljegyzett adatokat a gépjárművezető aláírásával igazolja. 4/ A menetlevél szigorú számadású nyomtatvány, a felhasznált vagy rontott okmányokat sorszám szerint hiánytalanul a bizonylatokra vonatkozó szabályok szerint kell megőrizni. A menetlevélen javítást áthúzással, a javítást végző aláírásával lehet végrehajtani. 5/ A menetlevelek igazolását az igénybevevő végzi az időpontok és a megtett kilométer ellenőrzését követően. 6/ A gépjárművek üzemeltetéséhez szükséges üzemanyagot MOL üzemanyagkártya felhasználásával vásárolja a gépkocsi vezetője (külföldi igénybevétel esetén Shell Euro kártyával). A MOL kártya használatához szükséges PIN kódot a gépjármű ügyintéző adja át személyi- és anyagi felelősséggel a gépkocsi vezetőjének. 7/ A gépjármű tankolásakor a menetlevélen fel kell tüntetni a tankolás mennyiségét, a kilométeróra állását, amelyet a gépjármű vezetőjének aláírásával kell hitelesíteni. A tankolás során a benzinkút kezelőjével közölni kell, hogy a tankolási igazoló szelvényre a gépjármű vezetője által bediktált kilométer-óraállást tüntesse fel, melyet a menetlevélhez kell tűzni. 8/ A MOL kártya az adott gépjárműhöz van rendelve, így rendkívüli esetben (pl. betegség) a kártyát a gépjármű forgalmi engedélyével kell átadni és azt jegyzőkönyvben feltüntetni. A MOL kártya elvesztését, megsemmisülését az illetékes üzemeltetési osztályon kell jelezni, amely intézkedik a MOL Nyrt. felé a kártya letiltásáról. 9/ Az átvett tankolási kártya illetéktelen személynek történő átadásáért, illetve az azzal történő jogosulatlan tankolásért anyagilag az a dolgozó felel, aki a kártyát átvette. 6

7 6. Az egyetem üzemeltetésében lévő gépjármű üzemanyagkártyájának használata, üzemanyag és kenőanyag elszámolás 1/ A járművek üzemanyag és kenőanyag elszámolása költségét a mindenkor érvényben lévő jogszabályok alapján kell megállapítani. Minden év első munkanapján a kilométeróra állásokat külön kell rögzíteni. Minden hónap utolsó munkanapján teletankkal kell a gépkocsit leállítani. A tervezési egységeknél lehetnek ettől szigorúbbak az előírások. 2/ Az elszámolási norma szintjéig az igazolt és elfogadott üzemanyagköltségből történő megtakarítás a gépkocsivezető részére kifizetésre kerül, a túlfogyasztás a gépkocsivezető által postai Készpénz átutalási megbízáson befizetendő. 3/ Az elszámolási norma feletti üzemanyag fogyasztás csak az Egységes Közlekedési Hatóság bevizsgálása alapján a gépjármű bizonyított műszaki meghibásodása miatt vehető figyelembe. 4/ Az üzemanyag megtakarítás és túllépés meghatározása és elszámolása a havi eredmények göngyölítésével negyedévente/félévente történik. 5/ A korrekciós tényezők alkalmazása a 60/1992. (IV.1.) Kormány rendelet alapján történik 7. Az egyetem üzemeltetésében lévő gépjármű költségelszámolása, költség kiterhelése 1/ A gépjármű ügyintézők a gépjárművekről havi üzemanyag elszámolást készítenek forgalmi rendszámonként. /III. számú melléklet/ 2/ A havi üzemanyag elszámolást összesítik, majd megküldik a tervezési egységek Pénzügyi Osztályára. Az igénybevétel díja a szervezeti egység által megadott keret terhére történik. 3/ A tervezési egységek közötti kiterhelés térítési díjának meghatározásához az üzemeltető osztályok gépjármű ügyintézői legalább évente költségvizsgálatot végeznek. Az előző időszak költsége alapján javaslatot készítenek a következő időszak fajlagos igénybevételi díjának meghatározására. Az igénybevételi díjat a javaslatok alapján a gazdasági főigazgató és a tervezési egységek gazdasági igazgatói határozzák meg, amelyről körlevélben értesítik a szervezeti egységeket. 4/ A tervezési egységek üzemeltetésében lévő gépkocsik egymás közötti elszámolása esetén a térítési díj az alábbi költségeket tartalmazhatja: üzemanyagköltség; gépkocsi fenntartási költség, amelynek maximális mértéke egységesen 9.-Ft/km összeg. 5/ Az üzemanyag túlfogyasztásának megtérítése: a térítés értékének kiszámítása az üzemanyag norma szerint meghatározott és a számlák szerint elszámolt üzemanyag mennyiség különbözete alapján történik az APEH által közzétett üzemanyagár figyelembe vételével. 7

8 8. Az egyetem üzemeltetésében lévő gépjármű karbantartása, állagmegóvása 1/ Napi szervizmunkák: A gépjárművek állapotának, a kötelezően előírt tartozékok meglétének ellenőrzése minden műszakkezdet előtt a gépjárművezető feladata. Hiba észlelésekor gondoskodni kell annak megszüntetéséről. Amennyiben a hiba javítása csak később lehetséges, értesíteni kell a közvetlen felettest és a menetlevélen azt fel kell tüntetni. Kilométeróra meghibásodásakor a menetlevélen rögzíteni kell a település nevét és az országúti távolságot jelző kilométert. 2/ A munkavégzés nem kezdhető meg, illetve nem folytatható, amennyiben az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztet, vagy a jármű műszaki állapotának romlásához vezet. 3/ Javítási munkák: szakszervizben esetenként. A javítás megszervezése, a javításról nyilvántartás vezetése a gépjármű ügyintézők feladata. Az előírt periódusú kötelező szervizt a gépjárművezető jelzi az ügyintézőnek, aki a szervizbe való bejelentésről gondoskodik. 4/ A szerviz után a gépkocsivezető felelőssége annak ellenőrzése, hogy a járművet megfelelő állapotban kapta-e vissza és a tartozékok hiánytalanul meg vannak-e. 9. Az egyetem üzemeltetésében lévő gépjármű magáncélú igénybevétele 1/ Magáncélra történő gépjármű használatot a gazdasági főigazgató, és a tervezési egységek gazdasági igazgatói engedélyezik. Az engedélyt írásban kell kérni. 2/ Az egyetem üzemeltetésében lévő gépjárművek magáncélú használatáért térítést kell fizetni. A térítési díj (Ft/km) megegyezik a tervezési egységek felé kiterhelendő díjjal. Az engedélyező az egyetem dolgozói részére kedvezményesen is engedélyezheti a magáncélú igénybevételt, elsősorban költöztetés, lakásépítés céljából. A térítési díjat az engedélyben rögzíteni kell. 10. Személyi tulajdonú gépjármű hivatali célú használata 1/ A hivatali célú használati engedély lehet: - eseti jellegű (pl. kiküldetés), vagy - rendszeres (pl. havonta), amely esetben átalányban, előre kell meghatározni a megtehető kilométereket, vagy a forintkeretet. /Megállapodás-minta IV/A. számú melléklet/ 2/ A személyi tulajdonú személygépkocsi rendszeres hivatali célú használatát a Kollektív Szerződés 91. (1) bekezdésében meghatározott személyek engedélyezhetik. 3/ A személyi tulajdonú személygépkocsi eseti jellegű hivatali célú használatát a munkáltatói jogkör gyakorlója engedélyezheti. 8

9 11. Személyi tulajdonú gépjármű munkába járás céljából történő használata 1/ Munkába járásnak minősül a közigazgatási határon kívülről történő napi munkába járás és a hétvégi hazautazás. - Napi munkába járás a munkavállaló állandó, vagy ideiglenes lakóhelye és munkahelye közötti napi, illetőleg a munkarendtől függő gyakoriságú rendszeres odaés visszautazás. - Hétvégi hazautazás, ha a munkavállaló munkavégzési célból munkahelyével azonos helységbe, illetőleg annak közelébe (napi munkába járással elérhető távolságra) költözik, onnan hetente egyszeri állandó lakóhelyére történő oda- és visszautazása. 12. Személyi tulajdonú gépjármű munkába járás céljából történő használatának engedélye 1/ A személyi tulajdonú személygépkocsi munkába járással kapcsolatos használatára vonatkozó engedélyt a Kollektív Szerződés 91. (1) bekezdésében felsorolt személyek a Kollektív Szerződés 91. (2) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén adnak ki a gazdálkodó szervezeti egység bérkeretének terhére. 2/ A közalkalmazottal (akár eseti, akár rendszeres az igénybevétel) a meghatározott kmkeretre vonatkozóan a Kollektív Szerződés 91. (1) bekezdésében meghatározott személyek által kiadott engedély alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója évenként megállapodást köt, melyben rögzíteni kell az elszámolás módját. /Megállapodás-minta IV/B. számú melléklet/ 3/ A munkavállaló és a munkáltatói jogkör gyakorlója által kötött megállapodás alapján a költségtérítés megfizetését a gazdálkodó szervezeti egység illetékes vezetője hagyja jóvá. 13. Személyi tulajdonú gépjármű hivatali célú /munkába járás céljából történő használatának költségelszámolása 1/ A személyi tulajdonú személygépkocsi üzemanyagköltségeként elszámolható a: - lökettérfogat (üzemanyag-fogyasztási norma) szerinti költség, vagy - az APEH által közzétett üzemanyagár/vagy számlával igazolt üzemanyag-vásárlás. A 60/1992. (IV.1.) Korm. rendeletben meghatározott üzemanyag-fogyasztási norma: Benzinüzemű motor esetén: 1000 cm 3 -ig 8,00 liter/100 km 1001 cm cm 3 között 9,00 liter/100 km 1501 cm cm 3 között 10,00 liter/100 km 2001 cm cm 3 között 12,00 liter/100 km 3001 cm 3 felett 14,00 liter/100 km 9

10 Gázolajüzemű motor esetén: 1500 cm 3 -ig 6,00 liter/100 km 1501 cm cm 3 között 7,00 liter/100 km 2001 cm cm 3 között 8,00 liter/100 km 3001 cm 3 felett 10,00 liter/100 km A cm 3 -enkénti fogyasztást az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által közzétett üzemanyagárral számított értéken lehet elszámolni. 2/ A személyi tulajdonú személygépkocsi hivatali célú használata esetén az üzemanyagfogyasztáson túlmenően a gépkocsi fenntartási költségeinek térítésére km-enkénti összeg adható, amelynek maximális mértéke egységesen 9.-Ft/km összeg. A fenntartási költség a Személyi jövedelemadóról szóló törvény (továbbiakban: Szja) III. számú mellékletének IV.3. pontja alapján meghatározott összegig külön igazolás (bizonylat, számla) nélkül elszámolható. Amennyiben a magánszemélynek kedvezőbb, úgy a fenntartási költségek elszámolásánál választhatja a tételes elszámolást, ez esetben azonban minden elszámolt költséget dokumentálnia kell (bizonylat, számla). A költségelszámolás mértékéről a magánszemélynek az elszámolást végző Bérügyi Osztály felé nyilatkoznia kell (ez az Szja törvény III. számú mellékletének IV.3. pontjában foglalt 9.-Ft/km elszámolás esetén szükségtelen). 3/ A személyi jövedelemadóban a jövedelemszerző tevékenységhez használt gépjárművel kapcsolatos költségelszámolás feltétele az útnyilvántartás. A személyi tulajdonú gépkocsit igénybe vevők kötelesek havi rendszerességgel külön útnyilvántartást vezetni. /V., VI., VI/A. számú mellékletek/ Az útnyilvántartásnak tartalmaznia kell: - a gépjármű típusát, forgalmi rendszámát, fogyasztási normáját; - az utazás időpontját és célját (honnan-hova); - az üzleti partner megnevezését; - a megtett kilométerek számát. Az útnyilvántartást az engedélyező köteles az elszámoláshoz leigazolni. A munkába járás útnyilvántartását elkülönítetten kell vezetni, a jelenléti nyilvántartással egyezően a munkában töltött napokra. 4/ A személyi tulajdonú személygépkocsi használatáért kapott költségtérítés bevétel, amelynek az üzemanyagköltség, valamint a fenntartási költséget meghaladó része jövedelem, mely adóköteles, adóelőleg levonása alá esik, adóbevallásnak része. 5/ Az Szja törvény értelmében a magánszemély köteles az ide vonatkozó dokumentumokat megőrizni, a saját tulajdonú gépkocsi-használatból származó jövedelemből az adót megfizetni. 10

11 14. Egyéb rendelkezések 1/ Jelen szabályzatban foglaltak betartásáért minden érintett dolgozó erkölcsi-, anyagi-, munkajogi- és büntetőjogi felelősséggel tartozik. 15. Záró rendelkezések 1/ Jelen szabályzatot a Szenátus május 24. napján tartott ülésén a 49./2007. (V.24.) számú határozatával fogadta el. A szabályzat az elfogadás napjától lép hatályba. A szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a korábban érvényben volt szabályzat hatályát veszti. 2/ A szabályzatban foglaltakat jogszabályok és felettes szervek utasításai módosíthatják. Debrecen, május 24. Prof. Dr. Nagy János rektor 11

12 Mellékletek - I. számú melléklet: jogszabálygyűjtemény - II. számú melléklet: igénybejelentő lap - III. számú melléklet: kimutatás havi üzemanyagfelhasználásról - IV/A. számú melléklet: Megállapodás-minta hivatali célú személyi tulajdonú gépkocsi használat esetére - IV/B. számú melléklet: Megállapodás-minta munkába járással kapcsolatos személyi tulajdonú gépkocsi használat esetére - V. számú melléklet: menetlevél - VI. számú melléklet gépjárműhasználati nyilvántartás (személyi tulajdonú gépjármű esetén) - VI/A. számú melléklet: elszámolólap gépjármű hivatalos célú használatának költségtérítéséhez 12

13 I. számú melléklet Jogszabálygyűjtemény évi I. törvény a közúti közlekedésről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel évi CXVII. törvény a Személyi jövedelemadóról évi XXII. törvény a Munka törvénykönyvéről - 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet a gépjármű üzemben tartójának kötelező felelősségbiztosításáról - 78/1993. (V.12.) Kormány rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről - 60/1992. (IV.1.) Kormány rendelet a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyagfogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről - 89/1998. (XII.20.) MT rendelet a közúti közlekedés szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról - 110/2005. (XII.23.) GKM rendelet az autópályák használatának díjáról - 7/2002. (VI.29.) GKM-BM-KvVM a gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgáegyüttes rendelet latáról és ellenőrzéséről - 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes a közúti közlekedés szabályairól rendelet 13

14 Igénybejelentő lap II. számú melléklet Személygépkocsi, autóbusz igénylés belföldi/külföldi útra (megfelelő jármű neve aláhúzandó) Kérem részemre, illetve a lent megnevezett feladat végrehajtására gépjármű biztosítását. 1./ A gépjármű jelentkezésének helye:... u... hsz. ideje:... év... hó...nap óra:...h. 2./ Visszaérkezés: ideje:... év... hó...nap óra:... h. 3./ Tervezett útvonal:... 4./ A gépjárművel utazó felelős személy neve:... 5./ A gépjárművel utazó személyek (tanulócsoport stb.) neve, száma:... 6./ A gépjármű igénybevételének indoklása, szerződéses KK munka száma és témája, a költségek fedezetéül szolgáló keret: / Autóbusz igénylésnél az utasnévsort csatolni kell. 8./ Egymást követő napon történő igénybevétel esetén a gépkocsivezető részére a 8 órás pihenő időt biztosítani kötelező. A gépkocsivezető részére szállás biztosítása az igénylő feladata és költsége. 9./ Az autóbusz megrendelést visszamondását legkésőbb az indulást megelőző nap óráig írásban jelezze az illetékes szervezeti egység (pl.: Üzemeltetési Osztály) felé, amennyiben ezt nem jelezte úgy az autóbusz kiállási díját köteles megfizetni. Debrecen, év... hó...nap.... rendszámú gépjármű használatát engedélyezem. Az engedély a menetlevélhez csatolandó... igénylő aláírása Tanszék (Részleg ) vezető Debrecen,... év... hó... nap 14

15 aláírás 15

16 Debreceni Egyetem III. számú melléklet KIMUTATÁS 200 év hónap üzemanyag felhasználásról Gépkocsi forgalmi rendszáma Induló kilométer óraállás Záró kilométer Futott km óraállás Üzemanyag felhasználási norma liter/100km Számlával igazolt felhasznált üzemanyag liter Norma szerint elszámolható üzemanyag fogyasztás liter Elszámolt üzem-anyag Ft Üzemanyag megta- karítás,- túllépés liter APEH által közzétett üzemanyag ár Ft/liter (3.-2.) (4.*5.) 8.(6.-7.) 9. Túlfogyasztás összege Ft 10.(+8.* 9.) Havi átlagfogyasztás liter/100 km 11.(6./4.) összesen

17 IV/A. számú melléklet MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Debreceni Egyetem/ tervezési egységek /cím:., intézményi azonosító: FI17198, adóigazgatási szám: , képviseli:.., valamint. /, mint másrészről. /Debrecen, u.. sz./, mint közalkalmazott között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett: 1./ Felek megállapodnak abban, hogy a közalkalmazott saját tulajdonú.. típusú forgalmi rendszámú CASCO-val biztosított (.. cm 3,. üzemű) személygépkocsit hivatalos célból rendszeresen igénybe veszi, ezért az alábbi költségtérítésben részesül: - lökettérfogata alapján meghatározott üzemanyag-fogyasztás, - az APEH által közzétett üzemanyagár/vagy számlával igazolt kilométerenkénti üzemanyag-költség és -...-Ft/km általános személygépkocsi fenntartási költség alapulvételével számított összeg illeti meg havi km-re vonatkozóan. 2./ A közalkalmazott köteles az igénybevételről havonta tételes elszámolást készíteni a mellékelt Útnyilvántartáson és azt a munkáltató felé a tárgyhónapot követő 05. napjáig leadni. A közalkalmazott köteles nyilatkozni az elszámolást végző Pénzügyi Osztálynak/Bérügyi Osztálynak a költségelszámolás mértékéről. 3./ A közalkalmazott kötelezettséget vállal arra, hogy a megállapodást érintő tényekben, adatokban bekövetkezett változásokat így különösen az igénybe vett személygépkocsival kapcsolatos változásokat, stb. haladéktalanul bejelenteni és kezdeményezni a megállapodás módosítását.

18 4./ A munkavállaló és a munkáltatói jogkört gyakorló egyaránt tudomásul veszi, hogy a Szabályzat az egyetem üzemeltetésében lévő gépjárművek hivatali- és magáncélú, valamint a személyi tulajdonú gépjárművek hivatali célú és munkába járással kapcsolatos használatáról szóló szabályzatban foglalt jogokat és kötelezettségeket köteles betartani. 5./ Jelen megállapodás napjától a visszavonásig érvényes és ez alatt az idő alatt bármely fél felmondhatja. Debrecen,.... munkáltató közalkalmazott 18

19 IV/B. számú melléklet MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Debreceni Egyetem/ tervezési egységek /cím:., intézményi azonosító: FI17198, adóigazgatási szám: , képviseli:.., valamint. /, mint másrészről. /Debrecen, u.. sz./, mint közalkalmazott között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett: 1./ Felek megállapodnak abban, hogy a közalkalmazott saját tulajdonú.. típusú forgalmi rendszámú CASCO-val biztosított (.. cm 3,. üzemű) személygépkocsit munkába járáshoz rendszeresen igénybe veszi, ezért az alábbi költségtérítésben részesül: - 9.-Ft/km alapulvételével számított összeg illeti meg helyég és Debrecen viszonylatában havi.. km-re vonatkozóan. 2./ A közalkalmazott köteles az igénybevételről havonta tételes elszámolást készíteni a mellékelt Útnyilvántartáson és azt a munkáltató felé a tárgyhónapot követő 05. napjáig leadni. A közalkalmazott köteles nyilatkozni az elszámolást végző Pénzügyi Osztálynak a költségelszámolás mértékéről. 3./ A közalkalmazott kötelezettséget vállal arra, hogy a megállapodást érintő tényekben, adatokban bekövetkezett változásokat így különösen az igénybe vett személygépkocsival kapcsolatos változásokat, stb. haladéktalanul bejelenteni és kezdeményezni a megállapodás módosítását. 4./ A munkavállaló és a munkáltatói jogkört gyakorló egyaránt tudomásul veszi, hogy a Szabályzat az egyetem üzemeltetésében lévő gépjárművek hivatali- és magáncélú, 19

20 valamint a személyi tulajdonú gépjárművek hivatali célú és munkába járással kapcsolatos használatáról szóló szabályzatban foglalt jogokat és kötelezettségeket köteles betartani. 5./ Jelen megállapodás napjától a visszavonásig érvényes és ez alatt az idő alatt bármely fél felmondhatja. Debrecen,.... munkáltató közalkalmazott 20

21 V. számú melléklet Gépjárműhasználati nyilvántartás (Útnyilvántartás) év..hó Név: Lakcím.. Munkahely:.. Forgalmi rendszám:.. Gépjármű típusa (ccm): Üzemanyagnorma: Sorszám:. Tankolt Egyéb Gépjárműhasználat Munkahely Km-óra állása Km-óra állása Megtett km üzemanyag időpontja viszonylata (honnan hová) megnevezése induláskor érkezéskor egységára Dátum: teljesítést igazoló aláírása P.H. keret

22 Gépjárműhasználati nyilvántartás /Útnyilvántartás/ VI. számú melléklet Név: Forgalmi rendszám: Lakcím: Gépjármű típusa/ccm/:. Munkahely:... Üzemanyagnorma: Számlaszám: év.hó Sorszám:.. Gépjárműhasználat időpontja viszonylata (honnan hova) Felkeresett üzleti partner(ek) megnevezése Megtett km. teljesítést igazoló aláírása P.H.

23 Elszámolólap gépjármű hivatalos célú használatának költségtérítéséhez 20 év.... hó VI/A. számú melléklet Név: Sorszám:.. Megállapodás száma Tankolt üzemanyag Elszámolt km egységára Összesen Km átalány... Ft/km Kifizethető összesen Készítette:. Keret: Dátum: 20.. kifizetést igazoló aláírása P.H. 23

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2011 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A szabályzat célja, hatálya... 2 II. Az Egyetem üzemeltetésében lévő gépjárművek hivatali célú használata...

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AZ EGYETEM ÜZEMELTETÉSÉBEN LÉVŐ GÉPJÁRMŰVEK HIVATALI- ÉS MAGÁNCÉLÚ HASZNÁLATA

DEBRECENI EGYETEM AZ EGYETEM ÜZEMELTETÉSÉBEN LÉVŐ GÉPJÁRMŰVEK HIVATALI- ÉS MAGÁNCÉLÚ HASZNÁLATA DEBRECENI EGYETEM AZ EGYETEM ÜZEMELTETÉSÉBEN LÉVŐ GÉPJÁRMŰVEK HIVATALI- ÉS MAGÁNCÉLÚ HASZNÁLATA Készítette: Kancellária Hatályos: 2016 december 16. napjától Tartalom 1. A szabályzat célja, hatálya... 3

Részletesebben

[GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI ÉS ÜZEMANYAG ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT]

[GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI ÉS ÜZEMANYAG ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT] 2015. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pusztainé Nádházi Ibolya [GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI ÉS ÜZEMANYAG ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT] [Ide írhatja be a dokumentum kivonatát, amely rendszerint a dokumentum

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat A Szenátus elfogadta a 43/2015. számú határozatával. 2016. december 15-ig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. Módosító határozatok: 90/2016.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 43/2015. sz. határozatával 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A szabályzat célja, tartalma A Testnevelési Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2012 (2012. június 22-étől hatályos változat) Tartalomjegyzék: I. A szabályzat célja, hatálya ------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-i rendkívüli ülésére 16. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának Gépjármű-üzemeltetési

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Szőc Község Önkormányzata 8452, Szőc, Kossuth L.u. 41. Tel./Fax: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu TERVEZET Ügyiratszám: /2014 GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT A szabályzat a Szőc Község Önkormányzatának tulajdonában,

Részletesebben

Gépjármű és eszközhasználat szabályozása

Gépjármű és eszközhasználat szabályozása Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Gépjármű és eszközhasználat szabályozása (B-11) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. május 16. Bedő Zoltán főigazgató I. A GÉPJÁRMŰHASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT 2014 I. A GÉPJÁRMŰHASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOSSZABÁLYOK 1. A szabályzat hatálya kiterjed a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (a

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Tolmács Község Önkormányzata GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. augusztus 1-től I. A GÉPJÁRMŰHASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. A szabályzat hatálya kiterjed a Tolmács Község

Részletesebben

ELTE PEDAGOGIKUM KÖZPONT. A Pedagogikum Központ saját tulajdonú személygépkocsi, valamint taxi igénybevételének szabályzata

ELTE PEDAGOGIKUM KÖZPONT. A Pedagogikum Központ saját tulajdonú személygépkocsi, valamint taxi igénybevételének szabályzata ELTE PEDAGOGIKUM KÖZPONT A Pedagogikum Központ saját tulajdonú személygépkocsi, valamint taxi igénybevételének szabályzata Budapest, 2008 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A Pedagogikum Központ gépjárművei igénybevételének

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról Szabályzat a saját gépjármű hivatalos célú használatáról 23./2015. (VII. 30.) sz. elnökségi határozattal elfogadva 2 3 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja a törvényi változásoknak / 1995. évi CXVII.

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

SZABÁLYZAT AZ EGYETEM ÜZEMELTETÉSÉBEN LÉVİ GÉPJÁRMŐVEK HIVATALI- ÉS MAGÁNCÉLÚ, VALAMINT A SZEMÉLYI TULAJDONÚ

SZABÁLYZAT AZ EGYETEM ÜZEMELTETÉSÉBEN LÉVİ GÉPJÁRMŐVEK HIVATALI- ÉS MAGÁNCÉLÚ, VALAMINT A SZEMÉLYI TULAJDONÚ Debreceni Egyetem SZABÁLYZAT AZ EGYETEM ÜZEMELTETÉSÉBEN LÉVİ GÉPJÁRMŐVEK HIVATALI- ÉS MAGÁNCÉLÚ, VALAMINT A SZEMÉLYI TULAJDONÚ GÉPJÁRMŐVEK HIVATALI- ÉS MUNKÁBA JÁRÁSSAL KAPCSOLATOS HASZNÁLATÁRÓL Készítette:

Részletesebben

Szolgálati Gépjármű Használati Szabályzat

Szolgálati Gépjármű Használati Szabályzat 1 ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Szolgálati Gépjármű Használati Szabályzat Hatályos: 2014. április 1. 2 I. BEVEZETŐ A Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

Részletesebben

SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2016

SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2016 SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2016 Szervezet neve: Magyar Birkózó Szövetség Címe: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Adószáma: 18158335-2-42 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Németh Szilárd

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2016. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM Munkába járás költségeinek megtérítése

DEBRECENI EGYETEM Munkába járás költségeinek megtérítése DEBRECENI EGYETEM Munkába járás költségeinek megtérítése Hatályos: 2016. december 16. napjától 1. A szabályzat hatálya (1) Jelen szabályzat hatálya kiterjed mindazon személyekre, akik a Debreceni Egyetemmel

Részletesebben

GÉPJÁRMŰÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos 2014. január 1-től.

GÉPJÁRMŰÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos 2014. január 1-től. GÉPJÁRMŰÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014. január 1-től. I. A gépjárműhasználattal kapcsolatos általános szabályok 1. A szabályzat hatálya kiterjed Füzesgyarmat Város Önkormányzat továbbá alkalmazottai

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET 5601 Békéscsaba, Pf.: 303. Székhely: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. Telefon: 06/66/643-991, 06/30/684-5697 E-mail: menta@internet-x.hu Honlap: www.bekesmenta.hu

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47109/2012. Ikt.k.: 2012.10.11. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bornemissza

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI BUSZ ÜZEMELTETÉSÉNEK SZABÁLYZATA

KÖZÖSSÉGI BUSZ ÜZEMELTETÉSÉNEK SZABÁLYZATA KÖZÖSSÉGI BUSZ ÜZEMELTETÉSÉNEK SZABÁLYZATA Dozmat Község Önkormányzat tulajdonát képezi 1 db Volkswagen T6 KOMBI Rt 102LE 9 személyes FG típusú közösségi busz. A gépjármű üzemeltetése, valamint az üzemben

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata XXV-1/00002-1/2017. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata 1 XXV-1/00036-0/2014. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT ré RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT 1 2011. 8 igennel elfogadva GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Az Önkormányzat gépjárműveinek

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA:

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYZATA

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYZATA PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. augusztus 1-től A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályait

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 1 2012/20. szám Budapest, 2012. november 16. Szám: 37933/2012.ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 19/2012. (XI. 13.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT A l a p f o k ú K ö z n e v e l é s i I n t é z m é n y e k e t M ű k ö d t e t ő K ö z p o n t 4 4 0 0 N y í r e g y h á z a V á r o s m a j o r u. 2. 2 0 1 4. 1 0. 0

Részletesebben

A POLGÁRŐRSÉG CSABASZABADI GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRŐRSÉG CSABASZABADI GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRŐRSÉG CSABASZABADI GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület (rövidített név: Polgárőrség Csabaszabadi) a személygépkocsival történő polgárőr szolgálat ellátását a

Részletesebben

Szabályzat a. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről. Cegléd 2013.08.01.

Szabályzat a. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről. Cegléd 2013.08.01. Szabályzat a Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről Cegléd 2013.08.01. A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére 47. számú előterjesztés Egyszerűsített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati és Hivatali gépjárműhasználat szabályozása

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÖSSÉGI BUSZ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÖSSÉGI BUSZ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÖSSÉGI BUSZ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Kozármisleny Város Önkormányzata megállapodás alapján - végleges használatra átvette Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonát

Részletesebben

BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Budapest, Köves út 2. BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Ari Lajos elnök A kiküldetéssel

Részletesebben

CITROEN JUMPY GÉPJÁRMŰ

CITROEN JUMPY GÉPJÁRMŰ Pusztaszentlászló Község Önkormányzata 8896 Pusztaszentlászló, Kossuth u. 87. Tel.: 06-92/569-024 CITROEN JUMPY GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI (HASZNÁLATI) SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. március 01.-től I. Általános

Részletesebben

R e k t o r Dr. Tulassay Tivadar Egyetemi tanár. REKTORI UTASÍTÁS a külföldre történő kiutazás rendjéről

R e k t o r Dr. Tulassay Tivadar Egyetemi tanár. REKTORI UTASÍTÁS a külföldre történő kiutazás rendjéről SEMMELWEIS EGYETEM R e k t o r Dr. Tulassay Tivadar Egyetemi tanár R- 1654/2007. REKTORI UTASÍTÁS a külföldre történő kiutazás rendjéről A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Rektora a külföldi

Részletesebben

BELFÖLDI KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

BELFÖLDI KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT BELFÖLDI KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK KULTURÁLIS EGYESÜLETE CSONGRÁD MEGYEI HELYI CSOPORT (a továbbiakban: EGYESÜLET) Címe: 6721 SZEGED, OSZTRÓVSZKY UTCA 6. Adószáma: 18455405-1-06

Részletesebben

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I.

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I. 14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól Szám: 14/2013. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésével

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Gépjármű üzemeltetési szabályzat Hatályos: 2011. augusztus 31-től Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. augusztus 31-től... igazgató P.H. A szabályzat

Részletesebben

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA Érvényes: 2014. január 1-jétől 1 A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályait a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet tartalmazza. A rendelet

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE GÁPJÁRMŰKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2008. szeptember 13. Aktualizálva:: 2012. január 02.

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE GÁPJÁRMŰKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2008. szeptember 13. Aktualizálva:: 2012. január 02. MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE GÁPJÁRMŰKEZELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2008. szeptember 13. Aktualizálva:: 2012. január 02. Készítette: Korenné Orosz Edit szolgálat vezető Jóváhagyta: Bukta László

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT . SAJÓVÁMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Sajóvámos Község Képviselőtestület jóváhagyta a 3/2015. (I.13.) önkormányzati határozatával. Készítette: Molnárné Cseh Mária jegyző Tartalom

Részletesebben

Személygépjárművek költségelszámolása, cégautóadó. Előadó: Hága Hedvig

Személygépjárművek költségelszámolása, cégautóadó. Előadó: Hága Hedvig Személygépjárművek költségelszámolása, cégautóadó Előadó: Hága Hedvig Jogszabályi háttér Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény,(szja.) Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996.

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI KISBUSZ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖZÖSSÉGI KISBUSZ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT SÖJTÖR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8897 Söjtör, Petőfi u. 2. Tel.: 92/569 008 Fax: 92/569 009 E-mail: polgarmester@sojtor.eu www.sojtor.eu KÖZÖSSÉGI KISBUSZ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT I. Általános rendelkezések 1.

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Hatályos: 2014. november 3.

Részletesebben

2010. évi 6. számú szabályzat a bírák és az igazságügyi alkalmazottak belföldi kiküldetése esetén fizetendő költségtérítés szabályairól A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI.

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSÉNEK ALAPJAI 2013 www.gittairodaja.hu 8. LECKE

EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSÉNEK ALAPJAI 2013 www.gittairodaja.hu 8. LECKE 8. LECKE 31 5.6 VEVŐI, SZÁLLÍTÓI ANALITIKA A vevői követelésekről vagyis azokról az összegekről, amelyekkel a vevők tartoznak felénk valamint a szállítói tartozásokról vagyis amivel mi tartozunk beszállítóinknak

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Kiküldetési szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Budapesti

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata

Segesd Község Önkormányzata Segesd Község Önkormányzata 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 3/2012. (IX.18.) számú polgármesteri utasítás Segesd Község Önkormányzata Gépjármű

Részletesebben

A POLGÁRŐRSÉG GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRŐRSÉG GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRŐRSÉG GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA 2014 ELFOGADVA: AZ OPSZ 2014. ÁPRILIS 25-I ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/31/2014. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL POLGÁRŐRSÉG GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRŐRSÉG

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014.

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjárművek

Részletesebben

Galgaguta Község Önkormányzatának gépjármű üzemeltetési szabályzata

Galgaguta Község Önkormányzatának gépjármű üzemeltetési szabályzata Galgaguta Község Önkormányzatának gépjármű üzemeltetési szabályzata 97/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete Tartalom 1. Az üzemeltetett gépjármű és a gépjármű rendeltetése... 3 2.

Részletesebben

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János utca 1. Belföldi és külföldi kiküldetésének eljárásrendje 2013 Jóváhagyta: Dr. Monok István főigazgató ph. A kiküldetéssel

Részletesebben

SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI

SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT A Szervezeti és Működési Szabályzat. 6. számú melléklete Készítette: Bakos Erika Ellenőrizte: Rab Zoltán Felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változások

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2015

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2015 A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2015 A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjárművek

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadó törvény 1 a gépjárművek hivatali, üzleti

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Nyíregyházi Főiskola tulajdonában és kezelésében lévő gépjárművek üzemeltetésének és használatának szabályzata (a Szervezeti és működési szabályzat 14. sz. melléklete) Elfogadva:

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjárművek hivatali,

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója az élő donor szerv-, illetve szövetadományozásával kapcsolatos költségek megtérítéséről

Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója az élő donor szerv-, illetve szövetadományozásával kapcsolatos költségek megtérítéséről Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója az élő donor szerv-, illetve szövetadományozásával kapcsolatos költségek megtérítéséről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 207. -ának (2)

Részletesebben

Nemzetközi Kiküldetési Szabályzat

Nemzetközi Kiküldetési Szabályzat Testnevelési Egyetem Nemzetközi Kiküldetési Szabályzat Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 44/2015. sz. határozatával 1 1. A Szabályzat célja A Nemzetközi Kiküldetési Szabályzat készítésének a

Részletesebben

K/3/2017. (I.23.) számú határozata. a Kiküldetési Szabályzat módosításáról

K/3/2017. (I.23.) számú határozata. a Kiküldetési Szabályzat módosításáról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/3/2017. (I.23.) számú határozata a Kiküldetési Szabályzat módosításáról Az SZMSZ 3/A. (8) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM GÉPJÁRMŰVEK ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖLTSÉG- ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM GÉPJÁRMŰVEK ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖLTSÉG- ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ ÓBUDAI EGYETEM GÉPJÁRMŰVEK ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖLTSÉG- ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2015. (2015. szeptember 15. napjától

Részletesebben

Kunsziget Község Önkormányzatának KISBUSZ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

Kunsziget Község Önkormányzatának KISBUSZ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Kunsziget Község Önkormányzatának KISBUSZ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 1 1. A Szabályzat célja... 1 2. A Szabályzat hatálya... 1 3. A Szabályzat elkészítésének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 26-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat gépjármű

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzat GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. szeptember 1.

Mágocs Város Önkormányzat GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. szeptember 1. Mágocs Város Önkormányzat GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. szeptember 1. Mágocs Város Önkormányzata a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek

Részletesebben

Gépjárművek igénybevétele és használata, üzemeltetése

Gépjárművek igénybevétele és használata, üzemeltetése iktatószám: 1/30/4/2013 FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA 1173 BUDAPEST, PESTI ÚT 117. 3.7. Gépjárművek igénybevétele és használata, üzemeltetése 2013. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat

Részletesebben

BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA

BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal, Dunaszeg, Dunaszentpál és Kunsziget Község Önkormányzata és költségvetési szerveik, valamint a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás és a Kunszigeti Gyermekellátó

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. augusztus 1-től A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium intézményben

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

Az alapnorma helyett egyszerűsített elszámolásként alapnorma-átalány is használható. Ez a következő:

Az alapnorma helyett egyszerűsített elszámolásként alapnorma-átalány is használható. Ez a következő: 2010.10.01.-től hatályos alapnorma átalány A közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyagés kenőanyag fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékét a 60/1992.

Részletesebben

MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva 2009. szeptember

MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva 2009. szeptember MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA Módosítva 2009. szeptember 2 az Országos Elnökség 16/2009. (09.07.) E. számú határozata A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Országos

Részletesebben

Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 1082 Budapest, Baross utca 84. Gépjármű üzemeltetési szabályzat

Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 1082 Budapest, Baross utca 84. Gépjármű üzemeltetési szabályzat Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 1082 Budapest, Baross utca 84. Gépjármű üzemeltetési szabályzat Érvényes: 2013. október 1-től (Ez a szabályzat az eddigi szabályozásokat hatályon kívül helyezi.)

Részletesebben

.2./2006 sz. REKTORI UTASÍTÁS

.2./2006 sz. REKTORI UTASÍTÁS SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ R-30-2/2006 Tatár Imre Gazd. főig. G-33/2/2006.2./2006 sz. REKTORI UTASÍTÁS Az Egyetem üzemeltetésében lévő járművek gazdálkodási rendjéről és használatáról 2006. BEVEZETÉS

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 26-án (hétfő) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 12.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 26-án (hétfő) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 12. E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 26-án (hétfő) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 12. napirend Tárgy: Gépjármű használati Szabályzat elfogadása

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 19/2000./VII.27./ számú rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségeinek megtérítéséről

Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 19/2000./VII.27./ számú rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségeinek megtérítéséről Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 19/2000./VII.27./ számú rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségeinek megtérítéséről (egységes szerkezetben a módositására kiadott 21/2000./IX.28./

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzatának KISBUSZ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

Decs Nagyközség Önkormányzatának KISBUSZ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Decs Nagyközség Önkormányzatának KISBUSZ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 3 1. A Szabályzat célja... 3 2. A Szabályzat hatálya... 3 3. A Szabályzat elkészítésének

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 26-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat gépjármű üzemeltetési szabályzatának

Részletesebben

I. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

I. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 3/2012. (VI. 01.) Főjegyzői utasítás a Hivatali célú gépkocsi, a vezetékes-, illetve mobiltelefonok és mobilinternet, valamint információtechnológiai eszközök használatáról A jogalkotásról szóló 2010.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Termékbeszerzések és szolgáltatások esetén minden esetben a

Termékbeszerzések és szolgáltatások esetén minden esetben a A Natura 2000 fenntartási tervek készítéséhez nyújtott támogatás jogcím kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok 1. Személyi jellegű kiadások Az ügyfél köteles az egyes fenntartási tervek

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Elfogadva: 2012. április 24., hatályba lép: 2012. április 26-án Módosítás: 2015. március 31., hatályba

Részletesebben

Állami Egészségügyi Ellátó Központ Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32. Telefon: +36 1 356 1522 www.aeek.

Állami Egészségügyi Ellátó Központ Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32. Telefon: +36 1 356 1522 www.aeek. 1 2 Telefon: 06-70/430-4400 E-mail: tovabbkepzes627@aeek.hu Neve 1 : Születési neve: JELENTKEZÉSI LAP SZAFTEX II. KÉPZÉS Kérjük, olvassa el figyelmesen a kitöltési útmutatót a jelentkezési lap kitöltése

Részletesebben

Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 1. A Szabályzat hatálya

Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 1. A Szabályzat hatálya Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 1 1. A szabályzat személyi hatálya kiterjed: A Szabályzat hatálya a) az Egyetem közalkalmazottainak, és az Egyetemmel

Részletesebben

Előterjesztés Diósjenő község önkormányzata. a gépjárműveinek igénybevételéről és használatának rendjéről szóló szabályzatára

Előterjesztés Diósjenő község önkormányzata. a gépjárműveinek igénybevételéről és használatának rendjéről szóló szabályzatára Előterjesztés Diósjenő község önkormányzata a gépjárműveinek igénybevételéről és használatának rendjéről szóló szabályzatára Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 63/2008. (XII. 19.) rendelete a kerület közterületein a járművel várakozás rendjének szabályozásáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Szőc Község Önkormányzata 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 1151/2015. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT A szabályzat a Szőc Község Önkormányzatának

Részletesebben

Elszámolási segédlet sportágfejlesztési támogatás egyesületi elszámolásához

Elszámolási segédlet sportágfejlesztési támogatás egyesületi elszámolásához Elszámolási segédlet sportágfejlesztési támogatás egyesületi elszámolásához Általános formai követelmények Számlák: Minden eredeti számlát záradékolni szükséges, a záradék szövege: az MVSZ számú támogatási

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. Számlaszám: OTP Bank 11705008-29902695 Tel: +36 (1) 361 4094, +36-(30) 640 4114 Közhasznú Szervezet Főv. Bíróság: 12.192

Részletesebben

Külföldi kiküldetés kérvény, engedély és utalványrendelet

Külföldi kiküldetés kérvény, engedély és utalványrendelet Kiutazó neve: Lakcíme: A kiküldetés célja: A kiutazó feladata: A konferenciaelőadás címe: Rendezvény: Ország: Külföldi kiküldetés kérvény, engedély és utalványrendelet Iktatószám: Kitöltendők a sárga mezők,

Részletesebben

8. Az Emlékérmet a miniszter vagy az általa kijelölt állami vezetõ a Minisztériumban adja át a soron következõ állami ünnepi rendezvény keretében.

8. Az Emlékérmet a miniszter vagy az általa kijelölt állami vezetõ a Minisztériumban adja át a soron következõ állami ünnepi rendezvény keretében. MAGYAR KÖZLÖNY 2009. évi 152. szám 38843 (3) A hivatalvezetõ a feltételek hiányáról a polgármestert az ajánlás visszaküldésével írásban tájékoztatja, ha a) az ajánlás elkésett, hiányos vagy b) a tényállás

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG A GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK, HASZNÁLATÁNAK ÉS KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A vállalkozások működéséhez, tevékenységéhez kapcsolódó

Részletesebben