1. A szabályzat célja, hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A szabályzat célja, hatálya"

Átírás

1 Debreceni Egyetem SZABÁLYZAT AZ EGYETEM ÜZEMELTETÉSÉBEN LÉVŐ GÉPJÁRMŰVEK HIVATALI- ÉS MAGÁNCÉLÚ, VALAMINT A SZEMÉLYI TULAJDONÚ GÉPJÁRMŰVEK HIVATALI- ÉS MUNKÁBA JÁRÁSSAL KAPCSOLATOS HASZNÁLATÁRÓL Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: május 24. napjától

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat célja, hatálya A szabályzat végrehajtásával kapcsolatos feladatkörök Az egyetem üzemeltetésében lévő gépjármű igénylése,... 5 az igénybevétel engedélyezése Az egyetem üzemeltetésében lévő gépjármű üzemeltetése Az egyetem üzemeltetésében lévő gépjármű... 6 menetokmánya, üzemanyag-ellátása Az egyetem üzemeltetésében lévő gépjármű... 7 üzemanyagkártyájának használata, üzemanyag és kenőanyag elszámolás Az egyetem üzemeltetésében lévő gépjármű... 7 költségelszámolása, költség kiterhelése Az egyetem üzemeltetésében lévő gépjármű... 8 karbantartása, állagmegóvása Az egyetem üzemeltetésében lévő gépjármű... 8 magáncélú igénybevétele Személyi tulajdonú gépjármű... 8 hivatali célú használata Személyi tulajdonú gépjármű... 9 munkába járás céljából történő használata Személyi tulajdonú gépjármű... 9 munkába járás céljából történő használatának engedélye Személyi tulajdonú gépjármű... 9 hivatali célú /munkába járás céljából történő használatának... 9 költségelszámolása Egyéb rendelkezések Záró rendelkezések Mellékletek I. számú melléklet 13 Jogszabálygyűjtemény II. számú melléklet 14 Igénybejelentő lap III. számú melléklet 16 Kimutatás IV/A. számú melléklet 17 Megállapodás (hivatalos célú) IV/B. számú melléklet 19 Megállapodás (munkába járáshoz) V. számú melléklet 21 Gépjárműhasználati nyilvántartás VI. számú melléklet 22 Gépjárműhasználati nyilvántartás VI/A. számú melléklet 23 Elszámolólap gépjármű hivatalos célú használatának költségtérítéséhez

3 A Debreceni Egyetemen (a továbbiakban: egyetem) üzemeltetésében lévő gépjárművek hivatali- és magáncélú, valamint a személyi tulajdonú gépjárművek hivatali célú és munkába járással kapcsolatos használatát a hatályos jogszabályok alapján a következők szerint határozom meg. 1. A szabályzat célja, hatálya 1/ Jelen szabályzat célja, hogy biztosítsa az egyetem üzemeltetésében levő gépjárművek hivatali- és magáncélú használatának rendjét. 2/ A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Debreceni Egyetem valamennyi szervezeti egységére, közalkalmazottjára és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló dolgozójára. Az egyetem gépjárműveivel kapcsolatos feladatokat tervezési egységenként az illetékes szervezeti egységek látják el. 3/ A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az egyetem üzemeltetésében (használatában) lévő összes gépjárműre. 4/ Értelmező rendelkezések: A gépjármű olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt. A gépkocsi olyan gépjármű, melynek négy vagy több kereke van. A személygépkocsi személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben - a vezető ülését is beleértve - legfeljebb 9 állandó ülőhely van. Személyi tulajdonú az a személygépkocsi, amely a magánszemély (munkavállaló), vagy házastársa tulajdonát képezi. Más, például a hozzátartozó tulajdonában levő személygépkocsi nem tekintendő saját tulajdonúnak. Munkavégzés céljából/hivatali célból történik a személygépkocsi használata, amikor a közalkalmazott személygépkocsiját a közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő feladatainak ellátásához használja. Munkába járáson a közigazgatási határon kívülről történő napi munkába járást kell érteni. 5/ A szabályzat lehetőséget ad arra, hogy a szervezeti egységek vezetői hatáskörükbe tartozó szállítási eszközök igénybevételére, üzemeltetésére vonatkozóan kiegészítően rendelkezzen a speciális feladatok ellátására, a mindenkor érvényben levő jogszabályok és jelen szabályzat előírásainak betartásával. 3

4 2. A szabályzat végrehajtásával kapcsolatos feladatkörök 1/ Az illetékes szervezeti egységek/osztályok látják el a gépjárművek nyilvántartási, üzemanyag elszámolási, adatfeldolgozási feladatait; a jármű üzemeltetési körébe tartozó ellenőrzéseket; az üzemben tartással kapcsolatos hatósági, biztosítási ügyek intézését; valamint a járművek műszaki vizsgájának, zöld kártyája, egyéb okmányok érvényességének figyelemmel kísérését. A feladatok elosztása a különböző szervezeti/tervezési egységeknél eltérő lehet. 2/ Az illetékes szervezeti egységeken/osztályokon belül a feladatok ellátásának felügyeletét, a feladatok végrehajtásának ellenőrzését az illetékes szervezeti egységek/osztályok vezetői gyakorolják. Feladatkörükbe tartozik különösen: - a gépjármű ügyintéző rendszeres beszámoltatása; - a gépjárművek rendszeres karbantartásáról, az előírt ellenőrzések megtörténtéről vezetett nyilvántartások ellenőrzése; - havi üzemanyag elszámolások, kimutatások ellenőrzése. 3/ A gépjármű ügyintéző feladatait a szervezeti egység vezetője/osztályvezetője, valamint a hatályos jogszabályok határozzák meg. Feladataik különösen: - az egyetemen felmerülő gépjármű igények fogadása, teljesítésének megszervezése; - úti okmányok, menetlevelek biztosítása, ellenőrzése, feldolgozása; - nyilvántartások, kimutatások, költségelszámolások készítése; - üzemanyag kártyák, autópálya matricák, kapubelépők, stb. beszerzése, nyilvántartása, elszámoltatása; - pénzügyi feladások készítése; - járművenkénti költségek vezetése, költségkimutatások készítése; - szervizek, javítások, karbantartások, vizsgáztatások megszervezése, lebonyolítása; - saját gépkocsipark kapacitását meghaladó igények esetén külső szállítóktól ajánlatok bekérése; - járműkárokkal kapcsolatos ügyintézés; - munkavédelmi és tűzvédelmi napló vezetése; - reklamációk, észrevételek kezelése; - a gépjármű iratai (a zöld kártya, a biztosítás, a forgalmi engedély, valamint a műszaki engedély) érvényességének felügyelete és biztosítása. 4/ A gépkocsivezetők/személygépkocsi vezetők (gépkocsivezetéssel megbízott dolgozók) feladatait a szervezeti egység vezetője/osztályvezetője, valamint a hatályos jogszabályok határozzák meg. Feladataik különösen: - a kezelésére bízott jármű leggazdaságosabb üzemeltetése; - napi szervizmunkák elvégzése; - a mindenkor hatályos jogszabályok által előírt nyilvántartások, formanyomtatványok vezetése; - a gépjármű meghibásodásának menetlevélen történő feltüntetése/a közvetlen felettes részére írásban történő jelentése; - a gépjármű üzembiztosan, tisztán tartása; - a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok betartása. 4

5 5/ Az egyetem üzemeltetésében lévő gépkocsit csak az egyetemmel közalkalmazott jogviszonyban álló gépkocsivezető, vagy gépkocsivezetéssel megbízott egyetemi közalkalmazott vezetheti. 6/ Az egyetem üzemeltetésében lévő gépkocsik használata az alábbi formákban történik: - hivatásos gépkocsivezetővel történő használat; - szervezeti egységek használatában lévő, (tanszék, intézet, stb.) az előírásoknak megfelelő, felhatalmazott személyek által vezetve. 3. Az egyetem üzemeltetésében lévő gépjármű igénylése, az igénybevétel engedélyezése 1/ Az egyetem üzemeltetésében lévő gépkocsi hivatali célú igénybevételére a szervezeti egységek vezetői és az általuk engedélyezett dolgozók jogosultak. 2/ Az igény bejelentése helyi igény esetén telefonon, helyközi igény esetén írásban történik a gépjármű ügyintéző felé, az arra rendszeresített nyomtatványon. /II. számú melléklet/ Az igényléskor minden esetben fel kell tüntetni a költségviselő szervezeti egység nevét és meg kell jelölni a költségviselő keret számát. Az igénybevételt a megjelölt keret felett rendelkező személy engedélyezi. 3/ Külföldre történő igénybevétel esetén az engedélyező a rektor, illetve a tervezési egységek vezetői (centrumelnök/tek elnök). 4/ Az egyetem, és szervezeti egységeinek vezetői a helyközi igények elbírálásánál előnyt élveznek. Egyéb esetekben a gépjármű igénylés teljesítése a bejelentés időrendi sorrendjében történik. 4. Az egyetem üzemeltetésében lévő gépjármű üzemeltetése 1/ Az egyetem üzemeltetésében lévő gépjármű közúti forgalomban csak a KRESZ-ben előírt műszaki állapotban, érvényes menetokmánnyal, forgalmi engedéllyel, kötelező biztosítással, CASCO biztosítással vehet részt. A gépjármű vezetőjének rendelkeznie kell az adott gépjármű vezetésére szóló engedéllyel. 2/ A gépjárműveket garázsban/telephelyen kell tárolni. A gépjárművek üzemanyaggal feltöltve, tisztán kerülnek használatba adásra, és leadásra. 3/ A garázsból/telephelyről történő indulás előtt a gépjármű műszaki állapotát, okmányait, tartozékait és felszereléseit az átvevő köteles ellenőrizni. Az útközben észlelt hibát a gépjármű leadásakor a menetlevélen fel kell tüntetni. 4/ A gépjármű használata folyamán bekövetkező anyagi kárral járó eseményeket az illetékes szervezeti egységek jegyzőkönyvben rögzítik. A jegyzőkönyvben foglaltak alapján a kárt okozó a Kollektív Szerződésben rögzített kártérítési felelősség, illetve a CASCO önrész mértékéig kártérítésre kötelezhető. 5

6 5/ Több napos, vagy egymást követő napokon történő igénybevétel esetén a gépkocsivezető részére a napi munka befejezése és a másnapi munkavégzés között 8 óra időtartamú pihenőidőt kell biztosítani. 6/ Az Agrártudományi Centrum speciális feladataira tekintettel az erőgépek és kertészeti kisgépek üzemeltetésének szabályait külön szabályzat tartalmazza. 5. Az egyetem üzemeltetésében lévő gépjármű menetokmánya, üzemanyag-ellátása 1/ A gépjármű vezetőjét érvényesített menetokmánnyal a gépkocsi ügyintéző látja el. A személygépkocsik használatához alkalmazandó menetokmány szigorú számadású nyomtatvány (D31. sz. személygépkocsi menetlevél nyomtatvány; tehergépkocsik esetében D21. sz. mentlevél nyomtatvány) 2/ A menetlevelet helyi forgalomra egy napra, helyközi forgalomra egy útra szabad érvényesíteni. 3/ A gépkocsi vezetője köteles a menetlevelet magánál tartani, rovatait eseményszerűen a valóságnak megfelelően vezetni. A menetlevélen feljegyzett adatokat a gépjárművezető aláírásával igazolja. 4/ A menetlevél szigorú számadású nyomtatvány, a felhasznált vagy rontott okmányokat sorszám szerint hiánytalanul a bizonylatokra vonatkozó szabályok szerint kell megőrizni. A menetlevélen javítást áthúzással, a javítást végző aláírásával lehet végrehajtani. 5/ A menetlevelek igazolását az igénybevevő végzi az időpontok és a megtett kilométer ellenőrzését követően. 6/ A gépjárművek üzemeltetéséhez szükséges üzemanyagot MOL üzemanyagkártya felhasználásával vásárolja a gépkocsi vezetője (külföldi igénybevétel esetén Shell Euro kártyával). A MOL kártya használatához szükséges PIN kódot a gépjármű ügyintéző adja át személyi- és anyagi felelősséggel a gépkocsi vezetőjének. 7/ A gépjármű tankolásakor a menetlevélen fel kell tüntetni a tankolás mennyiségét, a kilométeróra állását, amelyet a gépjármű vezetőjének aláírásával kell hitelesíteni. A tankolás során a benzinkút kezelőjével közölni kell, hogy a tankolási igazoló szelvényre a gépjármű vezetője által bediktált kilométer-óraállást tüntesse fel, melyet a menetlevélhez kell tűzni. 8/ A MOL kártya az adott gépjárműhöz van rendelve, így rendkívüli esetben (pl. betegség) a kártyát a gépjármű forgalmi engedélyével kell átadni és azt jegyzőkönyvben feltüntetni. A MOL kártya elvesztését, megsemmisülését az illetékes üzemeltetési osztályon kell jelezni, amely intézkedik a MOL Nyrt. felé a kártya letiltásáról. 9/ Az átvett tankolási kártya illetéktelen személynek történő átadásáért, illetve az azzal történő jogosulatlan tankolásért anyagilag az a dolgozó felel, aki a kártyát átvette. 6

7 6. Az egyetem üzemeltetésében lévő gépjármű üzemanyagkártyájának használata, üzemanyag és kenőanyag elszámolás 1/ A járművek üzemanyag és kenőanyag elszámolása költségét a mindenkor érvényben lévő jogszabályok alapján kell megállapítani. Minden év első munkanapján a kilométeróra állásokat külön kell rögzíteni. Minden hónap utolsó munkanapján teletankkal kell a gépkocsit leállítani. A tervezési egységeknél lehetnek ettől szigorúbbak az előírások. 2/ Az elszámolási norma szintjéig az igazolt és elfogadott üzemanyagköltségből történő megtakarítás a gépkocsivezető részére kifizetésre kerül, a túlfogyasztás a gépkocsivezető által postai Készpénz átutalási megbízáson befizetendő. 3/ Az elszámolási norma feletti üzemanyag fogyasztás csak az Egységes Közlekedési Hatóság bevizsgálása alapján a gépjármű bizonyított műszaki meghibásodása miatt vehető figyelembe. 4/ Az üzemanyag megtakarítás és túllépés meghatározása és elszámolása a havi eredmények göngyölítésével negyedévente/félévente történik. 5/ A korrekciós tényezők alkalmazása a 60/1992. (IV.1.) Kormány rendelet alapján történik 7. Az egyetem üzemeltetésében lévő gépjármű költségelszámolása, költség kiterhelése 1/ A gépjármű ügyintézők a gépjárművekről havi üzemanyag elszámolást készítenek forgalmi rendszámonként. /III. számú melléklet/ 2/ A havi üzemanyag elszámolást összesítik, majd megküldik a tervezési egységek Pénzügyi Osztályára. Az igénybevétel díja a szervezeti egység által megadott keret terhére történik. 3/ A tervezési egységek közötti kiterhelés térítési díjának meghatározásához az üzemeltető osztályok gépjármű ügyintézői legalább évente költségvizsgálatot végeznek. Az előző időszak költsége alapján javaslatot készítenek a következő időszak fajlagos igénybevételi díjának meghatározására. Az igénybevételi díjat a javaslatok alapján a gazdasági főigazgató és a tervezési egységek gazdasági igazgatói határozzák meg, amelyről körlevélben értesítik a szervezeti egységeket. 4/ A tervezési egységek üzemeltetésében lévő gépkocsik egymás közötti elszámolása esetén a térítési díj az alábbi költségeket tartalmazhatja: üzemanyagköltség; gépkocsi fenntartási költség, amelynek maximális mértéke egységesen 9.-Ft/km összeg. 5/ Az üzemanyag túlfogyasztásának megtérítése: a térítés értékének kiszámítása az üzemanyag norma szerint meghatározott és a számlák szerint elszámolt üzemanyag mennyiség különbözete alapján történik az APEH által közzétett üzemanyagár figyelembe vételével. 7

8 8. Az egyetem üzemeltetésében lévő gépjármű karbantartása, állagmegóvása 1/ Napi szervizmunkák: A gépjárművek állapotának, a kötelezően előírt tartozékok meglétének ellenőrzése minden műszakkezdet előtt a gépjárművezető feladata. Hiba észlelésekor gondoskodni kell annak megszüntetéséről. Amennyiben a hiba javítása csak később lehetséges, értesíteni kell a közvetlen felettest és a menetlevélen azt fel kell tüntetni. Kilométeróra meghibásodásakor a menetlevélen rögzíteni kell a település nevét és az országúti távolságot jelző kilométert. 2/ A munkavégzés nem kezdhető meg, illetve nem folytatható, amennyiben az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztet, vagy a jármű műszaki állapotának romlásához vezet. 3/ Javítási munkák: szakszervizben esetenként. A javítás megszervezése, a javításról nyilvántartás vezetése a gépjármű ügyintézők feladata. Az előírt periódusú kötelező szervizt a gépjárművezető jelzi az ügyintézőnek, aki a szervizbe való bejelentésről gondoskodik. 4/ A szerviz után a gépkocsivezető felelőssége annak ellenőrzése, hogy a járművet megfelelő állapotban kapta-e vissza és a tartozékok hiánytalanul meg vannak-e. 9. Az egyetem üzemeltetésében lévő gépjármű magáncélú igénybevétele 1/ Magáncélra történő gépjármű használatot a gazdasági főigazgató, és a tervezési egységek gazdasági igazgatói engedélyezik. Az engedélyt írásban kell kérni. 2/ Az egyetem üzemeltetésében lévő gépjárművek magáncélú használatáért térítést kell fizetni. A térítési díj (Ft/km) megegyezik a tervezési egységek felé kiterhelendő díjjal. Az engedélyező az egyetem dolgozói részére kedvezményesen is engedélyezheti a magáncélú igénybevételt, elsősorban költöztetés, lakásépítés céljából. A térítési díjat az engedélyben rögzíteni kell. 10. Személyi tulajdonú gépjármű hivatali célú használata 1/ A hivatali célú használati engedély lehet: - eseti jellegű (pl. kiküldetés), vagy - rendszeres (pl. havonta), amely esetben átalányban, előre kell meghatározni a megtehető kilométereket, vagy a forintkeretet. /Megállapodás-minta IV/A. számú melléklet/ 2/ A személyi tulajdonú személygépkocsi rendszeres hivatali célú használatát a Kollektív Szerződés 91. (1) bekezdésében meghatározott személyek engedélyezhetik. 3/ A személyi tulajdonú személygépkocsi eseti jellegű hivatali célú használatát a munkáltatói jogkör gyakorlója engedélyezheti. 8

9 11. Személyi tulajdonú gépjármű munkába járás céljából történő használata 1/ Munkába járásnak minősül a közigazgatási határon kívülről történő napi munkába járás és a hétvégi hazautazás. - Napi munkába járás a munkavállaló állandó, vagy ideiglenes lakóhelye és munkahelye közötti napi, illetőleg a munkarendtől függő gyakoriságú rendszeres odaés visszautazás. - Hétvégi hazautazás, ha a munkavállaló munkavégzési célból munkahelyével azonos helységbe, illetőleg annak közelébe (napi munkába járással elérhető távolságra) költözik, onnan hetente egyszeri állandó lakóhelyére történő oda- és visszautazása. 12. Személyi tulajdonú gépjármű munkába járás céljából történő használatának engedélye 1/ A személyi tulajdonú személygépkocsi munkába járással kapcsolatos használatára vonatkozó engedélyt a Kollektív Szerződés 91. (1) bekezdésében felsorolt személyek a Kollektív Szerződés 91. (2) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén adnak ki a gazdálkodó szervezeti egység bérkeretének terhére. 2/ A közalkalmazottal (akár eseti, akár rendszeres az igénybevétel) a meghatározott kmkeretre vonatkozóan a Kollektív Szerződés 91. (1) bekezdésében meghatározott személyek által kiadott engedély alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója évenként megállapodást köt, melyben rögzíteni kell az elszámolás módját. /Megállapodás-minta IV/B. számú melléklet/ 3/ A munkavállaló és a munkáltatói jogkör gyakorlója által kötött megállapodás alapján a költségtérítés megfizetését a gazdálkodó szervezeti egység illetékes vezetője hagyja jóvá. 13. Személyi tulajdonú gépjármű hivatali célú /munkába járás céljából történő használatának költségelszámolása 1/ A személyi tulajdonú személygépkocsi üzemanyagköltségeként elszámolható a: - lökettérfogat (üzemanyag-fogyasztási norma) szerinti költség, vagy - az APEH által közzétett üzemanyagár/vagy számlával igazolt üzemanyag-vásárlás. A 60/1992. (IV.1.) Korm. rendeletben meghatározott üzemanyag-fogyasztási norma: Benzinüzemű motor esetén: 1000 cm 3 -ig 8,00 liter/100 km 1001 cm cm 3 között 9,00 liter/100 km 1501 cm cm 3 között 10,00 liter/100 km 2001 cm cm 3 között 12,00 liter/100 km 3001 cm 3 felett 14,00 liter/100 km 9

10 Gázolajüzemű motor esetén: 1500 cm 3 -ig 6,00 liter/100 km 1501 cm cm 3 között 7,00 liter/100 km 2001 cm cm 3 között 8,00 liter/100 km 3001 cm 3 felett 10,00 liter/100 km A cm 3 -enkénti fogyasztást az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által közzétett üzemanyagárral számított értéken lehet elszámolni. 2/ A személyi tulajdonú személygépkocsi hivatali célú használata esetén az üzemanyagfogyasztáson túlmenően a gépkocsi fenntartási költségeinek térítésére km-enkénti összeg adható, amelynek maximális mértéke egységesen 9.-Ft/km összeg. A fenntartási költség a Személyi jövedelemadóról szóló törvény (továbbiakban: Szja) III. számú mellékletének IV.3. pontja alapján meghatározott összegig külön igazolás (bizonylat, számla) nélkül elszámolható. Amennyiben a magánszemélynek kedvezőbb, úgy a fenntartási költségek elszámolásánál választhatja a tételes elszámolást, ez esetben azonban minden elszámolt költséget dokumentálnia kell (bizonylat, számla). A költségelszámolás mértékéről a magánszemélynek az elszámolást végző Bérügyi Osztály felé nyilatkoznia kell (ez az Szja törvény III. számú mellékletének IV.3. pontjában foglalt 9.-Ft/km elszámolás esetén szükségtelen). 3/ A személyi jövedelemadóban a jövedelemszerző tevékenységhez használt gépjárművel kapcsolatos költségelszámolás feltétele az útnyilvántartás. A személyi tulajdonú gépkocsit igénybe vevők kötelesek havi rendszerességgel külön útnyilvántartást vezetni. /V., VI., VI/A. számú mellékletek/ Az útnyilvántartásnak tartalmaznia kell: - a gépjármű típusát, forgalmi rendszámát, fogyasztási normáját; - az utazás időpontját és célját (honnan-hova); - az üzleti partner megnevezését; - a megtett kilométerek számát. Az útnyilvántartást az engedélyező köteles az elszámoláshoz leigazolni. A munkába járás útnyilvántartását elkülönítetten kell vezetni, a jelenléti nyilvántartással egyezően a munkában töltött napokra. 4/ A személyi tulajdonú személygépkocsi használatáért kapott költségtérítés bevétel, amelynek az üzemanyagköltség, valamint a fenntartási költséget meghaladó része jövedelem, mely adóköteles, adóelőleg levonása alá esik, adóbevallásnak része. 5/ Az Szja törvény értelmében a magánszemély köteles az ide vonatkozó dokumentumokat megőrizni, a saját tulajdonú gépkocsi-használatból származó jövedelemből az adót megfizetni. 10

11 14. Egyéb rendelkezések 1/ Jelen szabályzatban foglaltak betartásáért minden érintett dolgozó erkölcsi-, anyagi-, munkajogi- és büntetőjogi felelősséggel tartozik. 15. Záró rendelkezések 1/ Jelen szabályzatot a Szenátus május 24. napján tartott ülésén a 49./2007. (V.24.) számú határozatával fogadta el. A szabályzat az elfogadás napjától lép hatályba. A szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a korábban érvényben volt szabályzat hatályát veszti. 2/ A szabályzatban foglaltakat jogszabályok és felettes szervek utasításai módosíthatják. Debrecen, május 24. Prof. Dr. Nagy János rektor 11

12 Mellékletek - I. számú melléklet: jogszabálygyűjtemény - II. számú melléklet: igénybejelentő lap - III. számú melléklet: kimutatás havi üzemanyagfelhasználásról - IV/A. számú melléklet: Megállapodás-minta hivatali célú személyi tulajdonú gépkocsi használat esetére - IV/B. számú melléklet: Megállapodás-minta munkába járással kapcsolatos személyi tulajdonú gépkocsi használat esetére - V. számú melléklet: menetlevél - VI. számú melléklet gépjárműhasználati nyilvántartás (személyi tulajdonú gépjármű esetén) - VI/A. számú melléklet: elszámolólap gépjármű hivatalos célú használatának költségtérítéséhez 12

13 I. számú melléklet Jogszabálygyűjtemény évi I. törvény a közúti közlekedésről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel évi CXVII. törvény a Személyi jövedelemadóról évi XXII. törvény a Munka törvénykönyvéről - 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet a gépjármű üzemben tartójának kötelező felelősségbiztosításáról - 78/1993. (V.12.) Kormány rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről - 60/1992. (IV.1.) Kormány rendelet a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyagfogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről - 89/1998. (XII.20.) MT rendelet a közúti közlekedés szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról - 110/2005. (XII.23.) GKM rendelet az autópályák használatának díjáról - 7/2002. (VI.29.) GKM-BM-KvVM a gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgáegyüttes rendelet latáról és ellenőrzéséről - 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes a közúti közlekedés szabályairól rendelet 13

14 Igénybejelentő lap II. számú melléklet Személygépkocsi, autóbusz igénylés belföldi/külföldi útra (megfelelő jármű neve aláhúzandó) Kérem részemre, illetve a lent megnevezett feladat végrehajtására gépjármű biztosítását. 1./ A gépjármű jelentkezésének helye:... u... hsz. ideje:... év... hó...nap óra:...h. 2./ Visszaérkezés: ideje:... év... hó...nap óra:... h. 3./ Tervezett útvonal:... 4./ A gépjárművel utazó felelős személy neve:... 5./ A gépjárművel utazó személyek (tanulócsoport stb.) neve, száma:... 6./ A gépjármű igénybevételének indoklása, szerződéses KK munka száma és témája, a költségek fedezetéül szolgáló keret: / Autóbusz igénylésnél az utasnévsort csatolni kell. 8./ Egymást követő napon történő igénybevétel esetén a gépkocsivezető részére a 8 órás pihenő időt biztosítani kötelező. A gépkocsivezető részére szállás biztosítása az igénylő feladata és költsége. 9./ Az autóbusz megrendelést visszamondását legkésőbb az indulást megelőző nap óráig írásban jelezze az illetékes szervezeti egység (pl.: Üzemeltetési Osztály) felé, amennyiben ezt nem jelezte úgy az autóbusz kiállási díját köteles megfizetni. Debrecen, év... hó...nap.... rendszámú gépjármű használatát engedélyezem. Az engedély a menetlevélhez csatolandó... igénylő aláírása Tanszék (Részleg ) vezető Debrecen,... év... hó... nap 14

15 aláírás 15

16 Debreceni Egyetem III. számú melléklet KIMUTATÁS 200 év hónap üzemanyag felhasználásról Gépkocsi forgalmi rendszáma Induló kilométer óraállás Záró kilométer Futott km óraállás Üzemanyag felhasználási norma liter/100km Számlával igazolt felhasznált üzemanyag liter Norma szerint elszámolható üzemanyag fogyasztás liter Elszámolt üzem-anyag Ft Üzemanyag megta- karítás,- túllépés liter APEH által közzétett üzemanyag ár Ft/liter (3.-2.) (4.*5.) 8.(6.-7.) 9. Túlfogyasztás összege Ft 10.(+8.* 9.) Havi átlagfogyasztás liter/100 km 11.(6./4.) összesen

17 IV/A. számú melléklet MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Debreceni Egyetem/ tervezési egységek /cím:., intézményi azonosító: FI17198, adóigazgatási szám: , képviseli:.., valamint. /, mint másrészről. /Debrecen, u.. sz./, mint közalkalmazott között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett: 1./ Felek megállapodnak abban, hogy a közalkalmazott saját tulajdonú.. típusú forgalmi rendszámú CASCO-val biztosított (.. cm 3,. üzemű) személygépkocsit hivatalos célból rendszeresen igénybe veszi, ezért az alábbi költségtérítésben részesül: - lökettérfogata alapján meghatározott üzemanyag-fogyasztás, - az APEH által közzétett üzemanyagár/vagy számlával igazolt kilométerenkénti üzemanyag-költség és -...-Ft/km általános személygépkocsi fenntartási költség alapulvételével számított összeg illeti meg havi km-re vonatkozóan. 2./ A közalkalmazott köteles az igénybevételről havonta tételes elszámolást készíteni a mellékelt Útnyilvántartáson és azt a munkáltató felé a tárgyhónapot követő 05. napjáig leadni. A közalkalmazott köteles nyilatkozni az elszámolást végző Pénzügyi Osztálynak/Bérügyi Osztálynak a költségelszámolás mértékéről. 3./ A közalkalmazott kötelezettséget vállal arra, hogy a megállapodást érintő tényekben, adatokban bekövetkezett változásokat így különösen az igénybe vett személygépkocsival kapcsolatos változásokat, stb. haladéktalanul bejelenteni és kezdeményezni a megállapodás módosítását.

18 4./ A munkavállaló és a munkáltatói jogkört gyakorló egyaránt tudomásul veszi, hogy a Szabályzat az egyetem üzemeltetésében lévő gépjárművek hivatali- és magáncélú, valamint a személyi tulajdonú gépjárművek hivatali célú és munkába járással kapcsolatos használatáról szóló szabályzatban foglalt jogokat és kötelezettségeket köteles betartani. 5./ Jelen megállapodás napjától a visszavonásig érvényes és ez alatt az idő alatt bármely fél felmondhatja. Debrecen,.... munkáltató közalkalmazott 18

19 IV/B. számú melléklet MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Debreceni Egyetem/ tervezési egységek /cím:., intézményi azonosító: FI17198, adóigazgatási szám: , képviseli:.., valamint. /, mint másrészről. /Debrecen, u.. sz./, mint közalkalmazott között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett: 1./ Felek megállapodnak abban, hogy a közalkalmazott saját tulajdonú.. típusú forgalmi rendszámú CASCO-val biztosított (.. cm 3,. üzemű) személygépkocsit munkába járáshoz rendszeresen igénybe veszi, ezért az alábbi költségtérítésben részesül: - 9.-Ft/km alapulvételével számított összeg illeti meg helyég és Debrecen viszonylatában havi.. km-re vonatkozóan. 2./ A közalkalmazott köteles az igénybevételről havonta tételes elszámolást készíteni a mellékelt Útnyilvántartáson és azt a munkáltató felé a tárgyhónapot követő 05. napjáig leadni. A közalkalmazott köteles nyilatkozni az elszámolást végző Pénzügyi Osztálynak a költségelszámolás mértékéről. 3./ A közalkalmazott kötelezettséget vállal arra, hogy a megállapodást érintő tényekben, adatokban bekövetkezett változásokat így különösen az igénybe vett személygépkocsival kapcsolatos változásokat, stb. haladéktalanul bejelenteni és kezdeményezni a megállapodás módosítását. 4./ A munkavállaló és a munkáltatói jogkört gyakorló egyaránt tudomásul veszi, hogy a Szabályzat az egyetem üzemeltetésében lévő gépjárművek hivatali- és magáncélú, 19

20 valamint a személyi tulajdonú gépjárművek hivatali célú és munkába járással kapcsolatos használatáról szóló szabályzatban foglalt jogokat és kötelezettségeket köteles betartani. 5./ Jelen megállapodás napjától a visszavonásig érvényes és ez alatt az idő alatt bármely fél felmondhatja. Debrecen,.... munkáltató közalkalmazott 20

21 V. számú melléklet Gépjárműhasználati nyilvántartás (Útnyilvántartás) év..hó Név: Lakcím.. Munkahely:.. Forgalmi rendszám:.. Gépjármű típusa (ccm): Üzemanyagnorma: Sorszám:. Tankolt Egyéb Gépjárműhasználat Munkahely Km-óra állása Km-óra állása Megtett km üzemanyag időpontja viszonylata (honnan hová) megnevezése induláskor érkezéskor egységára Dátum: teljesítést igazoló aláírása P.H. keret

22 Gépjárműhasználati nyilvántartás /Útnyilvántartás/ VI. számú melléklet Név: Forgalmi rendszám: Lakcím: Gépjármű típusa/ccm/:. Munkahely:... Üzemanyagnorma: Számlaszám: év.hó Sorszám:.. Gépjárműhasználat időpontja viszonylata (honnan hova) Felkeresett üzleti partner(ek) megnevezése Megtett km. teljesítést igazoló aláírása P.H.

23 Elszámolólap gépjármű hivatalos célú használatának költségtérítéséhez 20 év.... hó VI/A. számú melléklet Név: Sorszám:.. Megállapodás száma Tankolt üzemanyag Elszámolt km egységára Összesen Km átalány... Ft/km Kifizethető összesen Készítette:. Keret: Dátum: 20.. kifizetést igazoló aláírása P.H. 23

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG A GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK, HASZNÁLATÁNAK ÉS KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A vállalkozások működéséhez, tevékenységéhez kapcsolódó

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 1. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. január 6., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 1. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. január 6., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. január 6., péntek 1. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 1/2012. (I. 6.) BM utasítás a Belügyminisztérium Biztonsági Szabályzatának

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3.

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3. MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3. BEVEZETÉS A Gépjármű Üzemeltetési és Kiküldetési Szabályzat

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gépjármű üzemelési szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gépjármű üzemelési szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gépjármű üzemelési szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. Tartalom 1. Az üzemeltetett

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT . SAJÓVÁMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Sajóvámos Község Képviselőtestület jóváhagyta a 3/2015. (I.13.) önkormányzati határozatával. Készítette: Molnárné Cseh Mária jegyző Tartalom

Részletesebben

19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. TARTALOM

19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. TARTALOM 19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 13/2007. (V. 25. MÁV Ért. 19.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV ZRt tulajdonát

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 14. szám 127. évfolyam 2012. június 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás: TARTALOM Oldal Egyéb közlemények: Oldal 32/2012. (VI. 01. MÁV Ért. 14.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. május 11., péntek 21. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 34/2012. (V. 11.) HM utasítás a belföldi reprezentációról szóló 83/2004.

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2010. július 1. napjától KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014.

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjárművek

Részletesebben

BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA

BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal, Dunaszeg, Dunaszentpál és Kunsziget Község Önkormányzata és költségvetési szerveik, valamint a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás és a Kunszigeti Gyermekellátó

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. szállítási szabályzata. Pécs 2012.

A Pécsi Tudományegyetem. szállítási szabályzata. Pécs 2012. A Pécsi Tudományegyetem szállítási szabályzata Pécs 2012. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) és vonatkozó mellékletei alapján

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Kiküldetési szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Budapesti

Részletesebben

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd, Szabadság tér 1. 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. 7543 Beleg, Kossuth u.97. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 7/2012.

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉS SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉS SZABÁLYZAT GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉS SZABÁLYZAT I. Szabályzat kiterjed 1. Polgármesteri Hivatal és Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete feladatainak ellátásához rendelkezésre álló gépjárművek üzemeltetésére,

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadó törvény 1 a gépjárművek hivatali, üzleti

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjárművek hivatali,

Részletesebben

Tapolca Város Jegyzőjének. 5/2008. sz. intézkedése. AZ EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2011. február 21.

Tapolca Város Jegyzőjének. 5/2008. sz. intézkedése. AZ EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2011. február 21. 5/2008. Szab. sz. Tapolca Város Jegyzőjének 5/2008. sz. intézkedése AZ EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2011. február 21.) A köztisztviselők jogállásáról szóló

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés Költségszámítás A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 153. -a értelmében: 153. (1) A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek

Részletesebben

A gépjárművek költségelszámolási lehetőségeinek alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjárművek költségelszámolási lehetőségeinek alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjárművek költségelszámolási lehetőségeinek alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében I. A személyi jövedelemadó rendszerében 1 a gépjárművekkel kapcsolatos költségek

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kiküldetés elszámolásának rendjével kapcsolatban

Részletesebben

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 31/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AUTÓBUSZ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AUTÓBUSZ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT ré RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AUTÓBUSZ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT 1 2011. KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közösségi autóbusz üzemeltetésének

Részletesebben

Kistérségi autóbusz működési szabályzat. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. augusztus 26-i ülésére

Kistérségi autóbusz működési szabályzat. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. augusztus 26-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Az előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné aljegyző

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. TARTALOM BEVEZETŐ...5 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS...6 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása.7 2. Bevételek...8 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó gépjárműköltségeinek elszámolása

Az egyéni vállalkozó gépjárműköltségeinek elszámolása Az egyéni vállalkozó gépjárműköltségeinek elszámolása A gépjárművek költségelszámolását a vállalkozói jövedelem szerinti adózást választó egyéni vállalkozóknál lényegesen befolyásolja, hogy a gépjármű

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben