MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG"

Átírás

1 MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG A GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK, HASZNÁLATÁNAK ÉS KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: április 15. 1

2 BEVEZETÉS A vállalkozások működéséhez, tevékenységéhez kapcsolódó gépjárművek üzemeltetésére vonatkozóan számos jogszabályi előírás rendelkezik, amelyeket maradéktalanul végre kell hajtani minden gazdálkodó szervezetnek. Az előírt követelmények teljesítése érdekében dolgoztuk ki a gépjárművek üzemeltetésére vonatkozó szabályzatot, mely főleg a személy-, és tehergépjárművek üzemeltetésének szabályait tartalmazza, a a szabályzat hatályba lépésének időpontjában hatályban lévő jogszabályi előírásoknak megfelelően. A szabályzat tartalmát, részletezettségét, szerkezetét alapvetően meghatározza a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) gépjárművek üzemeltetése szempontjából releváns - nagysága, struktúrája, gazdasági tevékenysége. Mindezek figyelembe vételével alakítottuk ki a MOB saját adottságainak ismeretében a gépjárművek üzemeltetésének helyi szabályait. A tevékenység ellátását biztosító formanyomtatványokat a mellékletben csatoljuk. A szabályzathoz függelék rész is kapcsolódik, mely a gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos - a szabályzat készítésének időpontjában hatályos - főbb jogszabályok jegyzékét, valamint az adóhatóság vonatkozó iránymutatásait tartalmazza. A szabályzat hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság (továbbiakban: MOB és/vagy vállalkozás,és/vagy gazdálkodó szervezet), mint kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetnél a gépjárművek üzemeltetésének rendje feleljen meg a jogszabályi előírásoknak, és ezáltal elősegítse a szabályszerűségi követelmények érvényesülését. 2

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A szabályzat célja, hatálya A szabályzat tartalma Fogalmak, definíciók... 5 II. GÉPJÁRMŰ KATEGÓRIÁK NYILVÁNTARTÁS A feladatellátáshoz használt gépjárművek A MOB tulajdonában, használatában lévő gépjárművek nyilvántartása... 7 III. A GÉPKOCSIK HASZNÁLATÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A gépkocsi üzemeltetés szabályai A menetokmányok kezelésének szabályai A gépkocsik üzemanyag ellátásának, elszámolásának rendje alternatíva: Előleg biztosítása, utólagos elszámolásra alternatíva: Üzemanyag tankolási kártya biztosításával IV. A MOB TULADONÁBAN LÉVŐ SZEMÉLYGÉPKOCSIK HASZNÁLATA A személygépkocsik használatának rendje A személygépkocsi hivatásos gépkocsivezetővel történő használatának rendje A kulcsos személygépkocsi használatának rendje V. SAJÁT GÉPKOCSI HASZNÁLATA HIVATALOS CÉLRA Útnyilvántartás vezetésével kapcsolatos szabályok VI. PARKOLÁSI DÍJAK, BÍRSÁGOK VII. TAXI IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAI VIII. AUTÓBUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK, ÜZEMELTETÉSÉNEK SPECIÁLIS SZABÁLYAI IX. TEHERGÉPKOCSIK ÜZEMELTETÉSÉNEK SPECIÁLIS SZABÁLYAI X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK XI. MELLÉKLETEK sz. melléklet: Kimutatás a Magyar Olimpiai Bizottság használatában, tulajdonában lévő gépjárművekről sz. melléklet: Gépkocsi átadása-átvétele sz. melléklet: Kimutatás a gépjárművek üzemeltetéséhez használatos menetokmányokról

4 3/a. sz. melléklet: A személygépkocsis személyszállító szolgáltatást végző személygépkocsi okmánya /b. sz. melléklet: Gépjármű (Autóbusz) menetlevél /c. sz. melléklet: A közúti árufuvarozást végző gépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, valamint ezekből és pótkocsikból álló járműszerelvény fuvarlevele /d. sz. melléklet: A közúti árufuvarozást végző gépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, valamint ezekből és pótkocsikból álló járműszerelvény fuvarlevele /e. sz. melléklet: Nem közúti közlekedési szolgáltatást végző tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató és járműszerelvény okmánya sz. melléklet: Kimutatás üzemanyag fogyasztásról sz. melléklet: Kimutatás futásteljesítményről sz. melléklet: Kimutatás üzemanyag megtakarításról sz. melléklet: Kimutatás havi üzemanyag túlfogyasztásról sz. melléklet: Belföldi kiküldetési utasítás sz. melléklet: Kiküldetési rendelvény sz. melléklet: Nyilatkozat a saját tulajdonú személygépkocsi hivatalos célú igénybevételéhez sz. melléklet: TAXI igénylőlap XII. FÜGGELÉK

5 A Magyar Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: MOB) gépjármű üzemeltetési szabályzatát a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló, többször módosított 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet alapján a következők szerint határozom meg. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. A szabályzat célja, hatálya A gépjármű üzemeltetési szabályzat célja, hogy a MOB-nál meghatározásra kerüljenek azok a szabályok, amelyeket a gépjárművek üzemeltetése során érvényesíteni kell. A szabályzat hatálya kiterjed a MOB tulajdonában lévő, illetve az általa üzemeltetett, valamint az alkalmazottak tulajdonában lévő gépjárművekre, amikor azt hivatali célra használják. Kiterjed továbbá az üzemeltetést irányító, felügyelő, ellenőrző személyekre A szabályzat tartalma A szabályzat a a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően a következő témákhoz kapcsolódóan tartalmaz előírásokat: valamennyi saját tulajdonú gépjárműtípus üzemeletetési rendjére, így a személygépkocsikra, az autóbuszra, a tehergépjárművekre, a gépjárművek használatához kapcsolódó menetokmányok kezelésének rendjére, az üzemanyag elszámolás szabályaira, a hivatali gépjármű magáncélú használatának lehetőségeire, a saját tulajdonú gépjárművek hivatali célú használatára Fogalmak, definíciók A szabályzatban szereplő fontosabb fogalmak meghatározása a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 3.. előírásai szerint: 1.Hivatali, üzleti utazás: a magánszemély jövedelmének megszerzése érdekében, a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás a munkahelyre, a 5

6 székhelyre vagy a telephelyre a lakóhelyről történő bejárás kivételével, ideértve különösen a kiküldetés (kirendelés) miatt szükséges utazást (a lakóhelytől való távollét). 2.Kiküldetés (kirendelés): a munkáltató által elrendelt, a munkaszerződésben rögzített munkahelytől eltérő helyen történő munkavégzés. 3.Költségtérítés: az a bevétel, amelyet e törvény által költségnek elismert kiadás megtérítésére kizárólag az adott bevételszerző tevékenység folytatása érdekében vagy hivatali, üzleti utazással (ideértve a kiküldetést, a külföldi kiküldetést, a külszolgálatot) összefüggésben kap a magánszemély. Nem tartozik ezen kiadások körébe a magánszemély személyes vagy családi szükségletét részben vagy egészben közvetlenül kielégítő dolog, szolgáltatás megszerzését szolgáló kiadás, kivéve, ha a törvény olyan költségtérítést állapít meg, vagy olyan, jogszabályban meghatározott költségtérítést ismer el, amellyel szemben a kiadást nem kell igazolni. 4.Üzemanyag-fogyasztási norma: a közúti gépjárművek, üzemanyag- és kenőanyagfogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló jogszabály szerinti üzemanyagés kenőanyag-felhasználás mértéke. Amennyiben így nem állapítható meg a norma, akkor a gyártó által, vagy műszaki szakértő által megállapított mérték. 5. Kiküldetési rendelvény: a kifizető által két példányban kiállított bizonylat, amely tartalmazza a magánszemély nevét, adóazonosító jelét, a gépjármű gyártmányának, típusának megnevezését, forgalmi rendszámát, a hivatali, üzleti utazás(ok) célját, időtartamát, útvonalát, a futásteljesítményt, az utazás költségtérítését, az élelmezési költségtérítést, valamint ezen költségtérítés(ek) kiszámításához szükséges adatokat (üzemanyag-fogyasztási norma, üzemanyagár stb.). A kiküldetési rendelvény eredeti példányát a kifizető, másolatát a magánszemély a bizonylat megőrzésre vonatkozó rendelkezések betartásával megőrzi. II. GÉPJÁRMŰ KATEGÓRIÁK NYILVÁNTARTÁS 2.1. A feladatellátáshoz használt gépjárművek A MOB-nál az üzemeltetés módját tekintve a következő kategóriájú gépjárművek üzemel(het)nek: a) üzemi használatú személygépkocsik, b) személyi használatú személygépkocsik, c) anyagszállításra, beszerzésre és eseti személyszállításra használt gépjárművek, d) vegyes használatú gépjárművek, e) tehergépkocsik, f) autóbuszok, g) saját gépkocsi, hivatalos célra történő igénybevételre. 6

7 Az üzemi használatú személygépkocsik: gépjárművezetővel, taxi, gépjárművezető nélküli (továbbiakban: kulcsos) rendszerben működnek. A szabályzatban csak a leggyakrabban előforduló gépjárművek használatára tértünk ki a felsorolásnál, azok köre - a MOB tevékenységének fejlődése, módosulása, változása esetén - a tényleges használati kategóriáknak megfelelően bővíthető, szűkíthető, módosítható A MOB tulajdonában, használatában lévő gépjárművek nyilvántartása A MOB használatában, tulajdonában lévő gépjárművekről az analitikus nyilvántartással egyező kimutatást kell készíteni, és azt folyamatosan karban kell tartani a szabályzat 1. sz. mellékletét képező tartalommal. A kimutatásnak tartalmaznia kell a következőket: gépkocsi típusát, gépkocsi rendszámát, gépkocsi forgalmi engedélyének számát, érvényességi idejét, a gépkocsihoz használt menetlevél (fuvarlevél típusát), megjegyzést a változások bejegyzéshez. III. A GÉPKOCSIK HASZNÁLATÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 3.1. A gépkocsi üzemeltetés szabályai A MOB tulajdonában, használatában lévő gépjárművek szabályszerű üzemeltetéséért, a folyamatos üzem-, forgalombiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek megfelelő műszaki állapotáért, a kapcsolódó feladatok ellátásáért - a vonatkozó munkaköri leírásban rögzítettek szerint - a Gazdasági igazgatóság szervezeti egységének gépjármű előadói feladatokat ellátó munkatársa felelős. A gépjármű vezetője a napi munkakezdéskor köteles meggyőződni a gépjármű biztonsági berendezéseinek, a gépjárművek rendeltetésszerű üzemeltetésének a meglétéről. A járműforgalmat úgy kell megszervezni, hogy a belépést és távozást, a rakomány ellenőrzéséért felelős személy megfelelő módon ellenőrizni és dokumentálni tudja. Anyag-, áru- és eszközforgalom csak megfelelően bizonylatolt formában, szállítólevél kíséretében történhet. Anyagok, eszközök kiszállítása csak az arra kijelölt személy által megfelelően kiállított szállítólevél alapján történhet. A szállítólevél egy példányát a Gazdasági igazgatóság - munkaköri leírásban - arra kijelölt vagyonvédelmi felelős munkatársának is át kell adni, aki a rakományt a szállítólevélen feltüntetett anyag 7

8 milyenségével és mennyiségével egyezteti. Eltérés esetén jegyzőkönyvet kell felvenni. A szállítóleveleket a vagyonvédelmi felelős időrendi sorrendben irattározza, és megőrzi. A MOB tulajdonában lévő személygépkocsik, autóbusz, tehergépkocsi csak érvényes menetlevéllel hagyhatják el a székhely és/vagy telephely területét, illetve közlekedhetnek a közutakon. Az utazás ideje alatt a gépkocsivezető köteles a jármű okmányait (menetlevél, forgalmi engedély) magánál tartani és közúti ellenőrzés alakalmával a használat jogosságát igazolni. A MOB tulajdonában (használatában, tartós bérletében) lévő gépjárművek üzemeltetése, valamint az üzemben tartással kapcsolatos jogszabályok betartása, valamint betartatása a Gazdasági vezető feladata. A személyszállító gépjárművek külföldi útra történő igénybevételét a főtitkár jogosult engedélyezni. Indulás előtt a gépjárművek biztonsági berendezésének műszaki állapotáról és működéséről a gépjármű vezetőjének minden esetben meg kell győződnie. Ellenőriznie kell továbbá az okmányok, valamint a gépjármű tartozékainak meglétét és a gépjármű KRESZ előírásainak való megfelelését. A személyi használatú vagy kulcsos gépkocsi átadása, illetve átvétele során a 2. sz. melléklet szerinti Gépjármű átadása-átvétele elnevezésű nyomtatványt kell használni. A gépjármű vezetőjének a gépjármű használata közben figyelemmel kell kísérnie a gépjármű és biztonsági berendezéseinek rendeltetésszerű, zavartalan működését. Az üzem közbeni műszaki hibára utaló jelenség észlelése esetén a jármű állagának megóvása, valamint a közlekedés biztonsága érdekében - ha a gépjárművezető a hibát megszüntetni nem tudja - a gépjárművet (ha arra lehetőség van) be kell vontatni a gépjármű székhelyére vagy a telephelyre, illetve a hiba megszüntetése érdekében segítséget kell kérni az autómentő szolgálattól. A gépjárművek üzemeltetése, használata során bekövetkezett, anyagi kárt okozó eseményekről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv elkészítéséért a gazdasági vezető felelős. A jegyzőkönyvben foglaltak alapján a gazdasági vezető előterjesztése alapján a főtitkár dönt a kártérítés mértékéről A menetokmányok kezelésének szabályai A MOB gépjárművei - a személyi használatú gépkocsik, valamint az útnyilvántartás vezetésére kötelezett gépkocsik kivételével - csak menetlevéllel, illetőleg fuvarlevéllel közlekedhetnek a MOB a munkatársai, vezető tisztségviselői ill. az arra írásban feljogosított személyek (sportolók, edzők, stb). A gépjárművezetők menetlevéllel, fuvarlevéllel történő ellátásáról a Pénzügyi munkatárs köteles gondoskodni. A gépjárművek használatához a 3. sz. mellékletben található menet-okmányokat kell használni, melyről az útnyilvántartás kivételével a szigorú számadás alá tartozó bizonylatokkal egyező nyilvántartást kell vezetni. 8

9 A menetlevél rendelkezés részét a Gazdasági igazgatóság - munkaköri leírásban - arra kijelölt pénzügyi munkatársa tölti ki, feltüntetve: a gépkocsi jelentkezés helyét, a gépkocsi jelentkezés idejét, helyközi fuvar esetén a célállomást, illetve az útirányt, utazásra jogosultak nevét. A menetleveleket naponta kell kiállítani. A teljesítményadatokat tartalmazó rész kitöltése a gépkocsivezető feladata, akinek a menetlevélen fel kell tüntetni: kilométer állását induláskor, érkezéskor, a megtett kilométert, az útvonal megállóhelyeit és az ezekhez tartozó időadatokat, a teljesítmény igazolására szolgáló aláírását. A gépkocsivezetőnek az előzőeken túl a menetlevélen fel kell jegyezni: a kilométer számláló meghibásodása esetén a meghibásodás helyét (település, országúti távolságot jelző km tábla), a tankolt üzemanyag mennyiségét, a tankolás időpontjában a kilométeróra állását, az észlelt, de nem javított hibát az Üzemben tartó neve és címe alatti üres részen, minden olyan információt, amelyet lényegesnek tart. A menetleveleken, (fuvarleveleken) javítást csak áthúzással, valamint a javítást végző aláírásával lehet végrehajtani. A menetlevelek, (fuvarlevelek) vezetését, valamint azok adatait a gazdasági vezető havonta köteles szúrópróbaszerűen ellenőrizni és azt dokumentálni. Az ellenőrzés megtörténtét a menetlevélen fel kell jegyezni. Az útnyilvántartást a szabályzat 3/g. sz. melléklet alapján folyamatosan, naprakészen kell vezetni. Az útnyilvántartás vezetésének ellenőrzéséért a Gazdasági igazgatóság - munkaköri leírásban - arra kijelölt pénzügyi munkatársa felelős. Az útnyilvántartásnak tartalmaznia kell a gépjármű típusát forgalmi rendszámát fogyasztási normát 9

10 Gépjárművek költségelszámolásának szabályzata az év első és utolsó napján a kilométeróra állását, továbbá, ha a költségelszámoláshoz ez szükséges, akkor ezt az adatot havonta kell bejegyezni. az utazás időpontját, az utazás célját (honnan-hová történik az utazás), a felkeresett üzleti partner(ek) megnevezését, a közforgalmú útvonalon megtett kilométerek számát. Az utazás ideje alatt a gépkocsivezető köteles a jármű okmányait (menetlevél, forgalmi engedély) magánál tartani és közúti ellenőrzés alkalmával a használat jogosságát igazolni A gépkocsik üzemanyag ellátásának, elszámolásának rendje Üzemanyag költség csak számla alapján számolható el. A számlán minden esetben fel kell tüntetni a gépkocsi rendszámát és a tankolás időpontjában a tényleges kilométeróra állást alternatíva: Előleg biztosítása, utólagos elszámolásra A gépkocsivezetők üzemanyag vásárlás céljára havonta (tárgyhó1-31. között) Ft (indokolt esetben maximum Ft) összegű üzemanyag előleget vehetnek fel, mellyel minden tárgyhót követő 15. napjáig kötelesek elszámolni. Előleg csak akkor fizethető ki, ha az előző havi előleggel a gépkocsivezető határidőre elszámolt. Ha egy gépkocsivezető több gépkocsit vezet, az előleg járművenként vehető igénybe. Az előleg igénybevételére a D. Sz. ny. 12-5D/N. r. sz. Készpénz-igénylés üzemanyagelőlegre elnevezésű nyomtatványt kell használni. Az üzemanyag előleg elszámolására az D.sz.ny /N Üzemanyag-előleg elszámolás elnevezésű nyomtatványt kell használni. A fenti nyomtatványok helyett az integrált ügyviteli rendszer (FORRÁS SQL) által előállított és kezelt előleg bizonylatok is használhatóak. Ha a személyi használatú gépkocsi igénybevételére jogosult személy a tárgyhóra vonatkozóan nem vett fel üzemanyag előleget, az üzemanyag költség elszámolását a tárgyhót követő hónap 15 napjáig kell teljesítenie alternatíva: Üzemanyag tankolási kártya biztosításával Üzemanyag előleg helyett a gépkocsivezetőnek adható hitelkártya, vagy az üzemanyagtöltő állomások által külön szolgáltatásként nyújtott üzemanyag tankolási kártya, stb. Amennyiben az üzemanyag vásárlása hitelkártyával történik, akkor a felhasznált összegről az üzemanyagtöltő állomás két példányban nyugtát állít ki a gépkocsira vonatkozó azonosító adatok feltüntetésével, melynek egyik példányát a menetlevél leadásakor - a gépkocsivezetőnek a menetlevélhez kell tűznie. 1. Üzemanyagkártya beszerzése, kezelése 10

11 A MOB és az üzemanyag forgalmazó között megkötött határozott idejű szerződés szabályozza az üzemanyag biztosítását, a kártyahasználatot és egyéb feltételeket. A MOB írásban módosíthatja az üzemanyag keretet, amelyet az üzemanyag forgalmazó a rendszerében 48 órán belül átvezet. Az üzemanyag keret 100 %-os felhasználása a kártya automatikus letiltását vonja maga után. Az üzemanyag forgalmazó a kártya illetéktelen használatából eredő kárért felelősséget nem vállal. A kártya lejáratáról, illetőleg a kártya letiltásáról a kútkezelő jegyzőkönyvet vesz fel és a kártyát bevonja. Jegyzőkönyvet készít akkor is, ha a kártya sérült, nem olvasható, vagy ha a terminál meghibásodott. Ekkor azonban a gépkocsi vezetője személyigazolványa adatai feljegyzése mellett elfogadja a kártyát, biztosítja az üzemanyagot. Az üzemanyag kártya az üzemanyag forgalmazó tulajdona, a kártyát a lejáratát követő 15 napon belül a MOB köteles a kibocsátó részére visszaküldeni. A kártya biztonságos megőrzéséért, rendeltetés- és jogszerű használatáért a gépkocsi vezetője a felelős. Tilos a kártyát zálogba, óvadékba adni, átruházni vagy értékesíteni. A kártya elvesztését haladéktalanul be kell jelenteni az üzemanyag forgalmazónak. A kútkezelő mulasztásával okozott kárért az üzemanyag forgalmazót terheli kártérítési kötelezettség. Az üzemanyag forgalmazó minden kártya kibocsátásakor a kártya használatáért és a használattal összefüggő adatszolgáltatásért díjat számít fel. Az üzemanyag forgalmazó a vásárlás napján érvényes hivatalos áron számlázza ki a MOB számára az üzemanyagot. A számla bármely tételére vonatkozó írásbeli reklamációt az üzemanyag forgalmazóval kötött szerződésben rögzített feltételek szerint az üzemanyag forgalmazó köteles kivizsgálni. A számla-reklamáció a fizetési kötelezettség teljesítésére halasztási lehetőséget nem biztosít. 2. Üzemanyag tankolási kártya használata: Gépkocsivezető az üzemanyag-töltőállomáson a kútkezelőnek előre jelezni köteles, hogy kártyával kíván fizetni, s kiszolgálás előtt a kártyát átadja részére. Kútkezelő egyezteti a kártyán lévő rendszámot a gépjármű rendszámával és ellenőrzi a kártya érvényességét és a MOB által meghatározott üzemanyagkeretet, majd betölti az üzemanyagtartályba a kért mennyiségű üzemanyagot. Ezt követően a kártyát áthúzza a POS terminálon, majd beüti a tankolt mennyiséget, a gépkocsivezető a PIN kód beütésével igazolja a kártya használatára való jogosultságát, a terminál két példányos bizonylatot készít, amelyen a kútkezelő aláírásával és bélyegzővel igazolja az üzemanyag átadását, a gépkocsivezető szintén aláírásával igazolja az üzemanyag átvételét. A kútkezelő az áru átvételét igazoló bizonylatot és a pénztári nyugtát a kártyával együtt átadja a gépkocsivezető részére, aki a kapott bizonylatokat továbbítja a MOB gépjármű előadójához. 11

12 Gépjárművek költségelszámolásának szabályzata A kútkezelő megtagadja az üzemanyag biztosítását PIN kód hiányában, ha a gépjármű rendszáma és a kártyán lévő rendszám nem egyezik meg, vagy ha a kártya tiltólistán szerepel. a) A gépjárművezetők feladata - A gépjármű előadótól az üzemanyag kártyát teljes anyagi felelősség mellett aláírás ellenében átveszi; - Az üzemanyag beszerzését a fent leírtak szerint bonyolítja; - A gépjárművekbe csak az előírt minőségű üzemanyagot szabad tankolni (pl. 95 oktánszámú benzint, illetve gázolajat), eltérés esetén a többletköltségeket a gépjármű vezetője köteles a MOB-nak megtéríteni; - Tankolásnál a kútkezelő által kiállított áru-átvételi bizonylatot a gépjármű előadónak kell átadnia; - A menetleveleket pontosan kell vezetnie. A közvetlen felettes vezetője által igazolt menetleveleket a gépkocsi ügyintézőnek ellenőrzés céljából le kell adnia tárgyhót követő első munkanapon; - A gépjárművet mindig tiszta állapotban tartja, továbbá a kezelési könyvben előírt napi és időszakos vizsgálatokat elvégzi, s bármely rendellenességet, továbbá a kezelési könyvben előírt karbantartási határ km elérését azonnal jelzi a gépjármű előadójának. - A gépjármű belterében a dohányzás szigorúan TILOS! - Köteles lehetővé tenni azt, hogy a főtitkár, a gazdasági vezető, a gépjármű előadó vagy az általuk meghatalmazott személy - az előre egyeztetett időpontban - a gépjármű meglétét, állapotát valamint a kilométeróra aktuális állását ellenőrizze; - Havi norma szerinti üzemanyag felhasználás elszámolását a pénzügyi munkatárs végzi. aki a norma feletti felhasználást azonnal írásban jelenti a gazdasági igazgatónak. - Részletes feladatokat jelen szabályzat előírásain túlmenően a vonatkozó munkaköri leírások tartalmazzák. b) A gépjármű előadó feladata - Gépkocsi igénylés igénylési lap aláírása; gépjármű igénylések nyilvántartása; - Kezeli a gépjárművek okmányait (forgalmi engedély, üzemanyag-kártya, kapcsolódó engedélyek) és kulcsait; - Ellenőrzi a gépjárművek használatával kapcsolatos bizonylatokat (üzemanyag számlák, kötelező felelősségbiztosítás díjának befizetését igazoló szelvény, javítási és szerviz számlák, gépjármű tisztítás számlái, műszaki vizsgáztatás számlái) és iratokat. - Formailag és tartalmilag ellenőrzi a menetlevelek kitöltésének szabályosságát, leszignálja és havonta átadja elszámolásra a pénzügyi csoportnak. Az átvett és felvezetett formailag és tartalmilag ellenőrzött - üzemanyag számlákat szintén a pénzügyi csoporthoz továbbítja; 12

13 - Nyilvántartja, és szükség esetén megszervezi a kötelező hatósági műszaki vizsgákat; - A gépjárművek visszavételénél köteles szemrevételezéssel ellenőrizni azok állapotát, megvizsgálni, nem keletkezett-e rajtuk - az átvételtől számított - új sérülés. Amennyiben sérülést észlel, a sérülés tényét és körülményeit jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amit a gépjármű használójával alá kell íratni; - Megteszi a gépjárművek közlekedésbiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapot fenntartásához szükséges intézkedéseket. Felelős az évszaknak megfelelő mintázatú és menettulajdonságú gumiabroncsok (téli-nyári) felszereltetéséért. - A gépjárműveket ért műszaki hiba vagy rendkívüli esemény (baleset) esetén koordinálja a szükséges intézkedéseket. - Az autópálya-matricák beszerzése; - További feladatait a munkaköri leírása részletesen szabályozza. c) A pénzügyi munkatárs feladata - Az üzemanyag forgalmazóval a keretszerződés megkötése, az üzemanyag kártya megrendelés, módosítás, letiltás, ellenőrzés, visszajuttatás lejárat esetében. - a kútkezelő és a gépkocsivezető által lebélyegzett, aláírt áru-átvételt igazoló bizonylatok ellenőrzése mellett az üzemanyag forgalmazó havi számláinak átutalása. - a gépkocsivezetők igazolt menetlevelei alapján az érvényben lévő üzemanyagnormák megállapítása és jóváhagyott korrekciós tényezők alapján, a havi gépkocsi üzemanyag elszámolása a mindenkor érvényben lévő vonatkozó rendelet, jogszabályok és üzemanyagárak figyelembevételével. A MOB gépjárműveinek üzemanyag elszámolása a 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet 1., illetőleg 1/A. számú mellékleteiben meghatározott - az egyes járművekre (erőgépekre) vonatkozó alapnorma figyelembevételével történik, mely a különleges üzemmód miatt korrekciós tételekkel módosítható. A kormányrendelet 1. valamint 1/A. számú mellékletében nem szereplő típusú, valamint meg nem határozható alapnormájú, illetőleg a rendeletben meghatározottaktól eltérő fajtájú üzemanyaggal üzemelő gépjárművek esetében az alapnorma értékét a gyártó adatai vagy az üzemanyagfogyasztás mérése alapján műszaki szakértő állapítja meg. A gépjárművezetők havonta legfeljebb fenti kilométer keretet használhatják fel. Az esetleges kilométer megtakarítás a hónapok között nem csoportosítható át. Az engedélyezett kereten felüli igénybevétel rendkívül indokolt esetben, előzetesen a MOB gazdasági vezetője, akadályoztatása esetén a pénzügyivezető engedélyezheti. Engedély hiányában a túlfelhasználásra jutó üzemanyag és többletfeladat nem számolható el. A teljesítés igazolását a logisztikai referens a menetlevélen aláírásával igazolja. 13

14 Az üzemanyag elszámolás teljesítéséhez a gépkocsikat tele tankkal kell a gépkocsivezetők, személyi használatú gépkocsi igénybevételére jogosult személy, valamint a kulcsos gépkocsit használó személy részére átadni, és ugyancsak teli tankkal kell részükről a gépkocsikat leadni, visszaadni. Az üzemanyag elszámoláshoz a menetleveleket, (fuvarleveleket) valamint a személyi használatú gépkocsik futásteljesítményéről készített elszámoló lapokat a tárgyhót követő hónap 15. napjáig le kell adni a Gazdasági igazgatóság arra kijelölt pénzügyi munkatársa részére. A kulcsos gépkocsik üzemanyag költségeivel a leadott számlák alapján a gépjármű előadó számol el a Gazdasági igazgatóság munkaköri leírásban - arra kijelölt pénzügyi munkatársával. Az üzemanyag elszámolás részletes rendjét a pénzkezelési szabályzat tartalmazza. A gépkocsivezetők által tankolt üzemanyag mennyiségéről és a számla alapján elszámolt költségekről a 4. sz. mellékletben található nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartást valamennyi gépjárműre külön-külön el kell készíteni. A nyilvántartásba az adatokat a menetlevél, valamint az üzemanyag tankolásáról kapott számla alapján folyamatosan kell vezetni. A futásteljesítményről (megtett kilométerről) ugyancsak nyilvántartást kell vezetni a 5. sz. mellékletben foglaltak szerint. A szabályzat 4. sz. és 5. sz. melléklet szerinti nyilvántartás naprakész vezetéséért a Gazdasági igazgatóság munkaköri leírásban - arra kijelölt pénzügyi munkatársa felelős. A nyilvántartások alapján havonta, negyedévenként, év végén meg kell állapítani a gépkocsik üzemanyag megtakarítását, vagy az esetleges túlfogyasztását. IV. A MOB TULADONÁBAN LÉVŐ SZEMÉLYGÉPKOCSIK HASZNÁLATA 4.1. A személygépkocsik használatának rendje A személygépkocsi igények napi kielégítésénél amennyiben azok maradék nélkül nem teljesíthetők a gépjármű előadó, vagy a gépkocsi üzemeltetésével megbízott dolgozó következők szerint köteles eljárni: a) első helyen kell kielégíteni azoknak a dolgozóknak az igényeit, amelyek halaszthatatlanok, illetve melyeket napi rendszerességgel ismétlődően el kell látni, b) ezt követően kell biztosítani a pénzszállításhoz a gépkocsit, amikor a pénzkezelési szabályzatban meghatározottak szerint készpénzt csak gépkocsival lehet szállítani, c) az a) és b) pontban szereplő feladatok kielégítése után biztosítható gépkocsi a munkatársak helyi és helyközi hivatalos utazásaihoz, d) magáncélú használat csak ezek után engedélyezhető, kivételes esetekben. 14

15 Helyi közlekedésre személygépkocsit szóban kell igényelni, lehetőleg még a használat előtti napon gépjármű előadónál, vagy a gépkocsi üzemeltetésével megbízott dolgozónál. Helyközi közlekedésre gépkocsi igénylést a szabályzat 8. sz. mellékletében szereplő kiküldetési utasítás kitöltésével kell kérni. A gépkocsi igénylés alapján a gépkocsi használatát a főtitkár engedélyezi. Az igénylésen fel kell tüntetni, hogy a gépkocsit hivatásos gépkocsivezetővel, vagy anélkül (kulcsos kocsi) kérik. Kulcsos kocsi esetén az igénylőnek a vezetéshez megfelelő okmányokkal (pl. érvényes vezetői engedély, meghatározott vezetői gyakorlat) rendelkezni kell, melyet a gépjármű előadó köteles ellenőrizni. Személygépkocsik magáncélú használatát - rendkívül indokolt esetben a főtitkár írásban engedélyezheti A személygépkocsi hivatásos gépkocsivezetővel történő használatának rendje A hivatásos gépkocsivezetővel közlekedő gépkocsik amennyiben menetlevél vezetésére kötelezettek csak a II/2. pontban előírt menetlevéllel közlekedhetnek. A gépkocsivezető részére minden nap új menetlevelet kell kiállítani. A menetlevelet amennyiben a program előre ismert lehetőleg az előző nap a napi munka végzésekor a gépkocsivezetőnek át kell adni. A gépkocsivezető a lejárt, előző nap átvett menetlevelet az új menetlevél átvételekor köteles leadni. A gépkocsikat munkaidő alatt a MOB székház arra kijelölt területén kell tartani. A napi munka befejeztével a gépkocsit a MOB székhelyén a gépjármű előadónak, vagy a gépkocsi üzemeltetésével megbízott dolgozónak le kell adni, kivéve, ha ennek más helyen való éjszakai vagy nappali tárolását a gépjármű előadó a napi menetlevélen engedélyezte. Ilyen esetben a gépkocsivezető köteles minden biztonsági intézkedést megtenni, hogy a gépkocsi eltulajdonítását, rongálását megakadályozza A kulcsos személygépkocsi használatának rendje A kulcsos gépkocsikat csak helyközi közlekedéshez lehet igénybe venni. Helyi közlekedésre csak indokolt esetben vehető igénybe. A gépkocsikat a MOB székhelyén és/vagy telephelyén kell tárolni. Az indulást és érkezést minden esetben itt kell kezdeni, illetve itt kell befejezni. A gépkocsit minden esetben üzemanyaggal feltöltött állapotban kell kiadni, illetve a garázsba történő beálláskor leadni, a menetlevéllel és a felszereléssel együtt. A kulcsos gépkocsik esetében a gépjármű előadónak, vagy a gépkocsi üzemeltetésével megbízott dolgozónak rendszeresen ellenőrizni kell, hogy egy-egy út megtett kilométer távolsága és a vételezett üzemanyag mennyiség arányban áll-e. A gépkocsi vezetője (vagy aki a gépkocsit írásban használatra átvette) köteles a gépjármű előadót, vagy a gépkocsi üzemeltetésével megbízott dolgozót tájékoztatni, amennyiben a gépkocsin útközben rendellenességet tapasztalt. 15

16 Kulcsos gépkocsit MOB-nál munkaviszonyban álló, az arra jogosító engedéllyel rendelkező személy vezethet. A kulcsos gépkocsi vezetésére vonatkozó engedélyt a főtitkár írásban adja ki. A kiadott engedélyekről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartást gépjármű előadó vezeti. A kulcsos gépkocsi vezetésére vonatkozó, névre szóló engedély annak a dolgozónak adható, aki legalább 2 éve B kategóriájú, érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik. A személygépkocsik után fizetendő cégautó adót a évi LXXXII. tv. 17//A-17/G. paragrafusai szabályozzák. 16

17 V. SAJÁT GÉPKOCSI HASZNÁLATA HIVATALOS CÉLRA Magántulajdonú személygépkocsit hivatalos célra csak a főtitkár engedélyével lehet igénybe venni: helyi utakra, helyközi közlekedésre. Saját gépkocsi igénybevételét a szabályzat 8. sz. mellékletét képező kiküldetési utasításon kell engedélyeztetni. A kiküldetési rendelvényt két példányban kell kiállítani. A rendelvény egyik példányát MOB, másik példányát pedig a dolgozó köteles megőrizni az elévülési idő lejártáig Útnyilvántartás vezetésével kapcsolatos szabályok Nem kell útnyilvántartást vezetni - ilyenkor a kiküldetési rendelvény minden helyettesíti az útnyilvántartást -, amikor a magánszemély kizárólag csak a munkáltatójától kap hivatali, üzleti utazás címén bevételnek nem számító költségtérítést és az adott járművet más tevékenységével összefüggésben nem használja. A magánszemélynek útnyilvántartást kell vezetnie, ha a munkáltatójától hivatali, üzleti utazás címén kapott költségtérítés összege a jogszabályban meghatározott (igazolás nélkül elszámolható) mértéket meghaladja és a magánszemély a költségeit tételesen kívánja elszámolni. ha az adott járművet a hivatali, üzleti utazáson kívül más tevékenységével összefüggésben is használja. Ilyen esetben a magánszemély nem érvényesíthet költséget azokra az útnyilvántartásokban feltüntetett utakra, amelyekre a munkáltatójától bevételnek nem számító utazási költségtérítést kapott. A saját tulajdonú gépkocsi csak abban az esetben vehető igénybe, ha a dolgozó előzetesen nyilatkozatot ad arról, hogy a gépkocsi használatával kapcsolatosan sem személyi, sem tárgyi kártérítési igénnyel nem lép fel MOB-bal szemben. A nyilatkozatot a 10. számú melléklet szerint kell kiállítani. A nyilatkozat egész évre, illetve új gépkocsi beszerzéséig érvényes. Évenként, illetve a gépkocsi cseréjekor új nyilatkozatot kell adni. A nyilatkozaton tett adatokban bekövetkezett változást minden esetben haladéktalanul be kell jelenteni. A nyilatkozatok nyilvántartásáért és őrzéséért a gépjármű előadó felel. 17

18 A saját tulajdonú személygépkocsi használatáért költségtérítés illeti meg a dolgozót. A költségtérítés elszámolására a 9. sz. mellékletben található kiküldetési rendelvényt kell használni, melyet két példányban kell kiállítani. A költségtérítés összege az eseti belföldi kiküldetési rendelvényben feltüntetett kmtávolság szerint az üzemanyag fogyasztási norma és legfeljebb a NAV által közzétett üzemanyagár alapulvételével kiszámított üzemanyag-, valamint fenntartási költségtérítésből áll. A fenntartási költségtérítés fizetésére - a munkavállaló választásától, illetőleg nyilatkozatától függően - kétféle módon kerülhet sor: a) Az SZJA törvény 3. számú mellékletének II/6. pontjában, meghatározott összegű normaköltség választásával. 1 Ebben az esetben a dolgozónak nem keletkezik adóköteles jövedelme, nincs adófizetési kötelezettsége. b) A munkavállaló az SZJA törvény 3. számú mellékletének II/6. pontjában meghatározott adómentes összegtől eltérő mértékű,... Ft/km fenntartási költségtérítésben részesül, melyből adóelőleget kell levonni. Ebben az eseten a munkavállalónak költségelszámolással kell adóbevallását teljesítenie. A munkavállaló önadózóvá válik és az NAV felé elszámolási kötelezettséggel tartozik. A szabályzat adaptálása során vagy az a), vagy a b) pontban szereplő előírást kell szerepeltetni, attól függően, hogy a MOB melyik változatot alkalmazza. A saját gépkocsival megtett, az elszámolás alapját képező út hosszát távolsági térkép (GPS), (ennek hiányában érvényes távolsági autóbusz menetrend) alapján kell meghatározni. VI. PARKOLÁSI DÍJAK, BÍRSÁGOK A gépjármű vezetője köteles viselni a MOB gépjárműveinek használatából eredő közlekedési és egyéb bírságokat, ideértve a gépjármű parkolására vonatkozó szabályok megsértése miatt kiszabott parkolási díjat, pótdíjat, bírságot, továbbá bármilyen utólag felmerült egyéb, pl. adminisztrációs költséget is, valamint a gépjármű jogszabályban meghatározott, kötelező útnyilvántartásának, menetlevelének hiányából, hiányosságából, vagy szabálytalanságából eredő hatósági bírságokat, amely a gépjárműhasználat teljes időtartama alatt felmerül. 1 A szabályzat készítésének időpontjában hatályos évi CXIX. törvény november 7-től a 9 Ft/km normaköltségre módosította 18

19 A gépjárműhasználat teljes időtartama alatt az adott gépjárműre vonatkozóan kiszabott parkolási díjat a gépjármű vezetője - amennyiben annak megalapozatlanságát egyidejűleg rendelkezésre álló bizonylattal igazolni nem tudja - köteles az erre szolgáló fizetési csekken haladéktalanul megfizetni. A parkolási díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot, vagy a parkolási díj, bírság megalapozatlanságát igazoló bizonylatot valamint az annak alapjául szolgáló fizetési felszólítást a gépjármű vezetője köteles a parkolási eseményt követő munkanapon a gépkocsi ügyintézőnek átadni. A MOB a gépjárműhasználat teljes időtartama alatt parkolási díj és/vagy adminisztrációs bírság címén keletkezett tartozás összegét, annak megfizetése hiányában a gépjármű vezetője által okozott igazolt kár megtérítése címén jogosult a gépjármű vezetőnek fizetendő munkabérből levonni, amely levonáshoz a gépjármű vezetője jelen szabályzat írásbeli tudomásulvételével kifejezetten hozzájárulását adja. VII. TAXI IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAI Taxi kivételes esetben csak abban az esetben vehető igényben, ha az a MOB gépjármű használatánál gazdaságosabb és/vagy - azonnali, halaszthatatlan szállítási szükséget kielégítésére nem áll rendelkezésre MOB gépjármű; a szállítási határidőn belül a gépkocsi ügyintéző nem tud gépkocsit biztosítani; fontosabb érdek fűződik ahhoz, hogy a szabad gépkocsit más, későbbi szállításhoz biztosítsa a gépkocsi ügyintéző. Az igényeket elektronikus úton, formájában, vagy papír alapon kell eljuttatni gépkocsi ügyintézőhöz a 11. sz. mellékletben meghatározott sablon kitöltésével. Az igényeket a főtitkár engedélyével fogadhatja el a gépjármű előadó. Taxi költségek elszámolása A taxi számlák kiegyenlítése általánosan készpénzzel történik. VIII. AUTÓBUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK, ÜZEMELTETÉSÉNEK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A MOB saját üzemeltetésű autóbusszal a szabályzat készítés időpontjában nem rendelkezik, tevékenységének ellátásához - szükség esetén autóbuszt bérel, az üzemeltetési feltételekről ebben az esetben a bérleti szerződés rendelkezik. Az autóbusz igénybe vételét hivatalos célokra (értekezlet, továbbképzés, látogatások, edző táborok, üzleti út, stb) a főtitkár engedélyezi. A bérleti díj összegének megállapításánál figyelembe kell venni az üzemanyag költséget, a munkadíjat és járulékait, a karbantartási költségeket, valamint 19

20 az autóbusz amortizációját. Gépjárművek költségelszámolásának szabályzata IX. TEHERGÉPKOCSIK ÜZEMELTETÉSÉNEK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A MOB saját üzemeltetésű tehergépkocsival a szabályzat készítés időpontjában nem rendelkezik, tevékenységének ellátásához - szükség esetén tehergépkocsit bérel, az üzemeltetési feltételekről ebben az esetben a bérleti szerződés rendelkezik. Tehergépkocsi feladata elsődlegesen a MOB-nál jelentkező saját munka elvégzéséhez szükséges anyag- és áruszállítás bonyolítása. Amennyiben a tehergépkocsi közúti árufuvarozás céljára történő igénybevételét a Főtitkár engedélyezi. A bérleti díj összegének megállapításánál figyelembe kell venni az üzemanyag költséget, a munkadíjat és járulékait, a karbantartási költségeket, valamint a tehergépkocsi amortizációját. 20

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Tolmács Község Önkormányzata GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. augusztus 1-től I. A GÉPJÁRMŰHASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. A szabályzat hatálya kiterjed a Tolmács Község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-i rendkívüli ülésére 16. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának Gépjármű-üzemeltetési

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat A Szenátus elfogadta a 43/2015. számú határozatával. 2016. december 15-ig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. Módosító határozatok: 90/2016.

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47109/2012. Ikt.k.: 2012.10.11. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bornemissza

Részletesebben

GÉPJÁRMŰÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos 2014. január 1-től.

GÉPJÁRMŰÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos 2014. január 1-től. GÉPJÁRMŰÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014. január 1-től. I. A gépjárműhasználattal kapcsolatos általános szabályok 1. A szabályzat hatálya kiterjed Füzesgyarmat Város Önkormányzat továbbá alkalmazottai

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT 2014 I. A GÉPJÁRMŰHASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOSSZABÁLYOK 1. A szabályzat hatálya kiterjed a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (a

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 43/2015. sz. határozatával 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A szabályzat célja, tartalma A Testnevelési Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT . SAJÓVÁMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Sajóvámos Község Képviselőtestület jóváhagyta a 3/2015. (I.13.) önkormányzati határozatával. Készítette: Molnárné Cseh Mária jegyző Tartalom

Részletesebben

Gépjármű és eszközhasználat szabályozása

Gépjármű és eszközhasználat szabályozása Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Gépjármű és eszközhasználat szabályozása (B-11) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Szőc Község Önkormányzata 8452, Szőc, Kossuth L.u. 41. Tel./Fax: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu TERVEZET Ügyiratszám: /2014 GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT A szabályzat a Szőc Község Önkormányzatának tulajdonában,

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA:

Részletesebben

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról Szabályzat a saját gépjármű hivatalos célú használatáról 23./2015. (VII. 30.) sz. elnökségi határozattal elfogadva 2 3 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja a törvényi változásoknak / 1995. évi CXVII.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Gépjármű üzemeltetési szabályzat Hatályos: 2011. augusztus 31-től Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. augusztus 31-től... igazgató P.H. A szabályzat

Részletesebben

SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2016

SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2016 SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2016 Szervezet neve: Magyar Birkózó Szövetség Címe: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Adószáma: 18158335-2-42 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Németh Szilárd

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI BUSZ ÜZEMELTETÉSÉNEK SZABÁLYZATA

KÖZÖSSÉGI BUSZ ÜZEMELTETÉSÉNEK SZABÁLYZATA KÖZÖSSÉGI BUSZ ÜZEMELTETÉSÉNEK SZABÁLYZATA Dozmat Község Önkormányzat tulajdonát képezi 1 db Volkswagen T6 KOMBI Rt 102LE 9 személyes FG típusú közösségi busz. A gépjármű üzemeltetése, valamint az üzemben

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET 5601 Békéscsaba, Pf.: 303. Székhely: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. Telefon: 06/66/643-991, 06/30/684-5697 E-mail: menta@internet-x.hu Honlap: www.bekesmenta.hu

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

Szolgálati Gépjármű Használati Szabályzat

Szolgálati Gépjármű Használati Szabályzat 1 ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Szolgálati Gépjármű Használati Szabályzat Hatályos: 2014. április 1. 2 I. BEVEZETŐ A Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére 47. számú előterjesztés Egyszerűsített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati és Hivatali gépjárműhasználat szabályozása

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2016. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata

Segesd Község Önkormányzata Segesd Község Önkormányzata 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 3/2012. (IX.18.) számú polgármesteri utasítás Segesd Község Önkormányzata Gépjármű

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. május 16. Bedő Zoltán főigazgató I. A GÉPJÁRMŰHASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3.

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3. MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3. BEVEZETÉS A Gépjármű Üzemeltetési és Kiküldetési Szabályzat

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

A POLGÁRŐRSÉG CSABASZABADI GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRŐRSÉG CSABASZABADI GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRŐRSÉG CSABASZABADI GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület (rövidített név: Polgárőrség Csabaszabadi) a személygépkocsival történő polgárőr szolgálat ellátását a

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 1 2012/20. szám Budapest, 2012. november 16. Szám: 37933/2012.ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 19/2012. (XI. 13.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT ré RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT 1 2011. 8 igennel elfogadva GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Az Önkormányzat gépjárműveinek

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata 1 XXV-1/00036-0/2014. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata XXV-1/00002-1/2017. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Budapest, Köves út 2. BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Ari Lajos elnök A kiküldetéssel

Részletesebben

Szabályzat a. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről. Cegléd 2013.08.01.

Szabályzat a. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről. Cegléd 2013.08.01. Szabályzat a Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről Cegléd 2013.08.01. A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE-MJ együttes utasítása

SZABOLCS-SZATMÁR-MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE-MJ együttes utasítása SZABOLCS-SZATMÁR-MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE-MJ együttes utasítása a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2011 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A szabályzat célja, hatálya... 2 II. Az Egyetem üzemeltetésében lévő gépjárművek hivatali célú használata...

Részletesebben

1/2015. számú A GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSRŐL SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNÁL. Polgármesteri utasítás. Érvényes: 2016. január 1-jétől

1/2015. számú A GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSRŐL SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNÁL. Polgármesteri utasítás. Érvényes: 2016. január 1-jétől Ikt.sz: /2015/Sz. 1/2015. számú Polgármesteri utasítás SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNÁL A GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSRŐL Érvényes: 2016. január 1-jétől 1 I. Bevezetés A szabályzat hatálya kiterjed a Szuhakálló

Részletesebben

[GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI ÉS ÜZEMANYAG ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT]

[GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI ÉS ÜZEMANYAG ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT] 2015. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pusztainé Nádházi Ibolya [GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI ÉS ÜZEMANYAG ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT] [Ide írhatja be a dokumentum kivonatát, amely rendszerint a dokumentum

Részletesebben

ELTE PEDAGOGIKUM KÖZPONT. A Pedagogikum Központ saját tulajdonú személygépkocsi, valamint taxi igénybevételének szabályzata

ELTE PEDAGOGIKUM KÖZPONT. A Pedagogikum Központ saját tulajdonú személygépkocsi, valamint taxi igénybevételének szabályzata ELTE PEDAGOGIKUM KÖZPONT A Pedagogikum Központ saját tulajdonú személygépkocsi, valamint taxi igénybevételének szabályzata Budapest, 2008 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A Pedagogikum Központ gépjárművei igénybevételének

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÖSSÉGI BUSZ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÖSSÉGI BUSZ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÖSSÉGI BUSZ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Kozármisleny Város Önkormányzata megállapodás alapján - végleges használatra átvette Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonát

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2012 (2012. június 22-étől hatályos változat) Tartalomjegyzék: I. A szabályzat célja, hatálya ------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 26-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat gépjármű

Részletesebben

A POLGÁRŐRSÉG GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRŐRSÉG GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRŐRSÉG GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA 2014 ELFOGADVA: AZ OPSZ 2014. ÁPRILIS 25-I ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/31/2014. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL POLGÁRŐRSÉG GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRŐRSÉG

Részletesebben

SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA igazgató P.H. 1 A SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014.

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjárművek

Részletesebben

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János utca 1. Belföldi és külföldi kiküldetésének eljárásrendje 2013 Jóváhagyta: Dr. Monok István főigazgató ph. A kiküldetéssel

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Hatályos: 2014. november 3.

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

BELFÖLDI KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

BELFÖLDI KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT BELFÖLDI KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK KULTURÁLIS EGYESÜLETE CSONGRÁD MEGYEI HELYI CSOPORT (a továbbiakban: EGYESÜLET) Címe: 6721 SZEGED, OSZTRÓVSZKY UTCA 6. Adószáma: 18455405-1-06

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Kiküldetési szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Budapesti

Részletesebben

4./ Gépjárművek igénybevételéről és használatának rendjéről szóló szabályzata Előterjesztő: Tóth János polgármester. Előterjesztés

4./ Gépjárművek igénybevételéről és használatának rendjéről szóló szabályzata Előterjesztő: Tóth János polgármester. Előterjesztés 4./ Gépjárművek igénybevételéről és használatának rendjéről szóló szabályzata Előterjesztő: Tóth János polgármester Előterjesztés Diósjenő község önkormányzata a gépjárműveinek igénybevételéről és használatának

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2015

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2015 A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2015 A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjárművek

Részletesebben

BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA

BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal, Dunaszeg, Dunaszentpál és Kunsziget Község Önkormányzata és költségvetési szerveik, valamint a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás és a Kunszigeti Gyermekellátó

Részletesebben

MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva 2009. szeptember

MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva 2009. szeptember MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA Módosítva 2009. szeptember 2 az Országos Elnökség 16/2009. (09.07.) E. számú határozata A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Országos

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadó törvény 1 a gépjárművek hivatali, üzleti

Részletesebben

VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Vezetékes és mobiltelefonok használatának szabályzata Hatályos: 2011. szeptember 01-jétől Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos:

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal, így a Közlekedési Felügyelőség SZMSZ-ének hatályos szövegét a 3/2013. (I.8.)

Részletesebben

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I.

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I. 14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól Szám: 14/2013. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésével

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/203. (XI. 30.), 23/20. (XII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított idegenforgalmi adóról szóló 40/2009. (XII. 8.) rendelete (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Termékbeszerzések és szolgáltatások esetén minden esetben a

Termékbeszerzések és szolgáltatások esetén minden esetben a A Natura 2000 fenntartási tervek készítéséhez nyújtott támogatás jogcím kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok 1. Személyi jellegű kiadások Az ügyfél köteles az egyes fenntartási tervek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 26-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat gépjármű üzemeltetési szabályzatának

Részletesebben

G É P J Á R M Ű H A S Z N Á L A T S Z A B Á L Y Z A T A. Magyar Evezős Szövetség

G É P J Á R M Ű H A S Z N Á L A T S Z A B Á L Y Z A T A. Magyar Evezős Szövetség G É P J Á R M Ű H A S Z N Á L A T S Z A B Á L Y Z A T A Magyar Evezős Szövetség 1) A Magyar Evezős Szövetség (a továbbiakban: MESZ) abból a célból, hogy a saját tulajdonú gépjármű(vek) használatának feltételeit

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető

Részletesebben

Előterjesztés Diósjenő község önkormányzata. a gépjárműveinek igénybevételéről és használatának rendjéről szóló szabályzatára

Előterjesztés Diósjenő község önkormányzata. a gépjárműveinek igénybevételéről és használatának rendjéről szóló szabályzatára Előterjesztés Diósjenő község önkormányzata a gépjárműveinek igénybevételéről és használatának rendjéről szóló szabályzatára Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjárművek hivatali,

Részletesebben

F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29. r.sz. F01. 2. Utalvány Saját készítésű

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE GÁPJÁRMŰKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2008. szeptember 13. Aktualizálva:: 2012. január 02.

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE GÁPJÁRMŰKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2008. szeptember 13. Aktualizálva:: 2012. január 02. MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE GÁPJÁRMŰKEZELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2008. szeptember 13. Aktualizálva:: 2012. január 02. Készítette: Korenné Orosz Edit szolgálat vezető Jóváhagyta: Bukta László

Részletesebben

Személygépjárművek költségelszámolása, cégautóadó. Előadó: Hága Hedvig

Személygépjárművek költségelszámolása, cégautóadó. Előadó: Hága Hedvig Személygépjárművek költségelszámolása, cégautóadó Előadó: Hága Hedvig Jogszabályi háttér Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény,(szja.) Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996.

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata

Segesd Község Önkormányzata Segesd Község Önkormányzata 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 5/2012. (IX.18.) számú polgármester utasítás Segesd Község Önkormányzata Kiküldetési

Részletesebben

Állami Egészségügyi Ellátó Központ Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32. Telefon: +36 1 356 1522 www.aeek.

Állami Egészségügyi Ellátó Központ Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32. Telefon: +36 1 356 1522 www.aeek. 1 2 Telefon: 06-70/430-4400 E-mail: tovabbkepzes627@aeek.hu Neve 1 : Születési neve: JELENTKEZÉSI LAP SZAFTEX II. KÉPZÉS Kérjük, olvassa el figyelmesen a kitöltési útmutatót a jelentkezési lap kitöltése

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. Számlaszám: OTP Bank 11705008-29902695 Tel: +36 (1) 361 4094, +36-(30) 640 4114 Közhasznú Szervezet Főv. Bíróság: 12.192

Részletesebben

Galgaguta Község Önkormányzatának gépjármű üzemeltetési szabályzata

Galgaguta Község Önkormányzatának gépjármű üzemeltetési szabályzata Galgaguta Község Önkormányzatának gépjármű üzemeltetési szabályzata 97/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete Tartalom 1. Az üzemeltetett gépjármű és a gépjármű rendeltetése... 3 2.

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ 8200 Veszprém, Táborállás park 1. Tel.: 06/88/429-111 Email: info@veszpremvmk.hu KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. 01. 20-tól KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartástól

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSÉNEK ALAPJAI 2013 www.gittairodaja.hu 8. LECKE

EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSÉNEK ALAPJAI 2013 www.gittairodaja.hu 8. LECKE 8. LECKE 31 5.6 VEVŐI, SZÁLLÍTÓI ANALITIKA A vevői követelésekről vagyis azokról az összegekről, amelyekkel a vevők tartoznak felénk valamint a szállítói tartozásokról vagyis amivel mi tartozunk beszállítóinknak

Részletesebben

SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI

SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT A Szervezeti és Működési Szabályzat. 6. számú melléklete Készítette: Bakos Erika Ellenőrizte: Rab Zoltán Felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változások

Részletesebben

R e k t o r Dr. Tulassay Tivadar Egyetemi tanár. REKTORI UTASÍTÁS a külföldre történő kiutazás rendjéről

R e k t o r Dr. Tulassay Tivadar Egyetemi tanár. REKTORI UTASÍTÁS a külföldre történő kiutazás rendjéről SEMMELWEIS EGYETEM R e k t o r Dr. Tulassay Tivadar Egyetemi tanár R- 1654/2007. REKTORI UTASÍTÁS a külföldre történő kiutazás rendjéről A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Rektora a külföldi

Részletesebben

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról Szalkszentmárton

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

CITROEN JUMPY GÉPJÁRMŰ

CITROEN JUMPY GÉPJÁRMŰ Pusztaszentlászló Község Önkormányzata 8896 Pusztaszentlászló, Kossuth u. 87. Tel.: 06-92/569-024 CITROEN JUMPY GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI (HASZNÁLATI) SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. március 01.-től I. Általános

Részletesebben

1. A szabályzat célja, hatálya

1. A szabályzat célja, hatálya Debreceni Egyetem SZABÁLYZAT AZ EGYETEM ÜZEMELTETÉSÉBEN LÉVŐ GÉPJÁRMŰVEK HIVATALI- ÉS MAGÁNCÉLÚ, VALAMINT A SZEMÉLYI TULAJDONÚ GÉPJÁRMŰVEK HIVATALI- ÉS MUNKÁBA JÁRÁSSAL KAPCSOLATOS HASZNÁLATÁRÓL Készítette:

Részletesebben

Nemzetközi Kiküldetési Szabályzat

Nemzetközi Kiküldetési Szabályzat Testnevelési Egyetem Nemzetközi Kiküldetési Szabályzat Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 44/2015. sz. határozatával 1 1. A Szabályzat célja A Nemzetközi Kiküldetési Szabályzat készítésének a

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 1082 Budapest, Baross utca 84. Gépjármű üzemeltetési szabályzat

Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 1082 Budapest, Baross utca 84. Gépjármű üzemeltetési szabályzat Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 1082 Budapest, Baross utca 84. Gépjármű üzemeltetési szabályzat Érvényes: 2013. október 1-től (Ez a szabályzat az eddigi szabályozásokat hatályon kívül helyezi.)

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 26-án (hétfő) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 12.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 26-án (hétfő) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 12. E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 26-án (hétfő) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 12. napirend Tárgy: Gépjármű használati Szabályzat elfogadása

Részletesebben

Mozaik Gazdasági Szervezet (1011. Budapest, Ponty u.3.) Gépjármű üzemeltetési és költségelszámolási szabályzata

Mozaik Gazdasági Szervezet (1011. Budapest, Ponty u.3.) Gépjármű üzemeltetési és költségelszámolási szabályzata Mozaik Gazdasági Szervezet (1011. Budapest, Ponty u.3.) Gépjármű üzemeltetési és költségelszámolási szabályzata Érvényes: 2013. január 2-től. Jóváhagyta: C s e r Lászlóné igazgató 0 Gépjármű üzemeltetésének

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (2015. november 07. napjától hatályos változat) Tartalomjegyzék Preambulum... 3 I. RÉSZ... 3 Általános rendelkezések... 3 A szabályzat

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

2010. évi 6. számú szabályzat a bírák és az igazságügyi alkalmazottak belföldi kiküldetése esetén fizetendő költségtérítés szabályairól A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI.

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kiküldetés elszámolásának rendjével kapcsolatban

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2010. július 1. napjától KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító:

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: A díjak megfizetésének összesítése: A kérelem elbírálási díja Ft; Az engedélyek díja Ft leróva NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: ÁRUFUVAROZÓI ENGEDÉLY, KÖZÖSSÉGI

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. augusztus 1-től A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium intézményben

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Módosítás: a) 3/2011 (II. 3.) ör. b) 50/2011 (XI. 28.) ör. c) 15/2014.

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Kiküldetési szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Kiküldetési szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Kiküldetési szabályzata 2012. július 31. T A R T A L O M J E G Y Z É K A szabályzat hatálya... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 3 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (...) rendelete a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 4. napján tartandó nyilvános ülésére Előterjesztés tárgya: Egyes pénzügyi tárgyú szabályzatok módosítása

Részletesebben