MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: november 3.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3."

Átírás

1 MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: november 3.

2 BEVEZETÉS A Gépjármű Üzemeltetési és Kiküldetési Szabályzat (továbbiakban Szabályzat) célja a gépjárművek üzemeltetésére, valamint a bel- és külföldi kiküldetésekre, a munkába járással összefüggő költségtérítésekre vonatkozó szabályok meghatározása a szabályzat hatályba lépésének időpontjában hatályban lévő jogszabályi előírásoknak megfelelően, figyelembe véve a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) saját adottságait és működési rendjét.

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A szabályzat tárgyi hatálya A szabályzat személyi hatálya Fogalmak, definíciók...4 II. GÉPJÁRMŰ KATEGÓRIÁK NYILVÁNTARTÁSA A MOB tulajdonában, használatában lévő gépjárművek nyilvántartása...6 III. A GÉPJÁRMŰVEK HASZNÁLATÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A gépjármű üzemeltetés általános szabályai A menetokmányok kezelésének szabályai A gépjárművek üzemanyag ellátásának, elszámolásának rendje Üzemanyag tankolási kártya biztosítása Üzemanyagszámlák utólagos elszámolása, előleg biztosítása nélkül Előleg biztosítása, utólagos elszámolási kötelezettséggel...7 IV. A MOB TULAJDONÁBAN, HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ SZEMÉLYGÉPJÁRMŰK HASZNÁLATA A kulcsos személygépjármű használatának rendje...8 V. BELFÖLDI KIKÜLDETÉS RENDJE... 8 VI. A KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉS RENDJE... 9 VII. SAJÁT GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATA HIVATALOS CÉLRA VIII. MUNKÁBAJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS UTAZÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS IX. PARKOLÁSI DÍJAK, BÍRSÁGOK X. KÁRFELELŐSSÉG SZABÁLYAI XI. CÉGAUTÓADÓ FIZETÉSÉNEK SZABÁLYAI XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK XIII. MELLÉKLETEK sz. melléklet Gépjármű átadása-átvétele... 13

4 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 A szabályzat tárgyi hatálya A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a MOB tulajdonában lévő, illetve az általa üzemeltetett, valamint az alkalmazottak tulajdonában lévő gépjárművekre, amikor azt hivatali célra használják. Továbbá a kiküldetések vonatkozásában kiterjed a MOB valamennyi tevékenységére A szabályzat személyi hatálya A szabályzat személyi hatálya kiterjed a MOB-bal foglalkoztatási jogviszonyban álló valamennyi alkalmazottra és az üzemeltetést irányító, felügyelő, ellenőrző személyekre Fogalmak, definíciók A szabályzatban szereplő fontosabb fogalmak meghatározása a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 3.., valamint a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 2.. előírásai szerint: 1. Hivatali, üzleti utazás: a magánszemély jövedelmének megszerzése érdekében, a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás a munkahelyre, a székhelyre vagy a telephelyre a lakóhelyről történő bejárás kivételével, ideértve különösen a kiküldetés (kirendelés) miatt szükséges utazást (a lakóhelytől való távollét). 2. Kiküldetés (kirendelés): a munkáltató által elrendelt, a munkaszerződésben rögzített munkahelytől eltérő helyen történő munkavégzés. 3.Külföldi kiküldetés: a belföldi illetőségű magánszemélynek a jövedelme megszerzése érdekében, a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében Magyarország területén kívüli (külföldi) tartózkodása, továbbá az előzőekkel kapcsolatos külföldre történő utazás, ideértve különösen a külszolgálatot és az azzal összefüggő utazást. 3. Költségtérítés: az a bevétel, amelyet e törvény által költségnek elismert kiadás megtérítésére kizárólag az adott bevételszerző tevékenység folytatása érdekében vagy hivatali, üzleti utazással (ideértve a kiküldetést, a külföldi kiküldetést, a külszolgálatot) összefüggésben kap a magánszemély. Nem tartozik ezen kiadások körébe a magánszemély személyes vagy családi szükségletét részben vagy egészben közvetlenül kielégítő dolog, szolgáltatás megszerzését szolgáló kiadás, kivéve, ha a törvény olyan költségtérítést állapít meg, vagy olyan, jogszabályban meghatározott költségtérítést ismer el, amellyel szemben a kiadást nem kell igazolni. 4. Üzemanyag-fogyasztási norma: a közúti gépjárművek, üzemanyag- és kenőanyagfogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló jogszabály szerinti üzemanyagés kenőanyag-felhasználás mértéke. Amennyiben így nem állapítható meg a norma, akkor a gyártó által, vagy műszaki szakértő által megállapított mérték. 5. Kiküldetési rendelvény: a kifizető által két példányban kiállított bizonylat, amely tartalmazza a magánszemély nevét, adóazonosító jelét, a gépjármű gyártmányának, típusának megnevezését, forgalmi rendszámát, a hivatali, üzleti utazás(ok) célját, időtartamát, útvonalát, a futásteljesítményt, az utazás költségtérítését, az élelmezési költségtérítést, valamint ezen

5 költségtérítés(ek) kiszámításához szükséges adatokat (üzemanyag-fogyasztási norma, üzemanyagár stb.). A kiküldetési rendelvény eredeti példányát a kifizető, másolatát a magánszemély a bizonylat megőrzésre vonatkozó rendelkezések betartásával megőrzi. 6. Munkába járás: aa) a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzési célból történő helyközi (távolsági) utazással, illetve átutazás céljából helyi közösségi közlekedéssel megvalósuló napi munkába járás és hazautazás, továbbá ab) a közigazgatási határon belül, a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzési célból történő napi munkába járás és hazautazás is, amennyiben a munkavállaló a munkavégzés helyét - annak földrajzi elhelyezkedése miatt - sem helyi, sem helyközi közösségi közlekedéssel nem tudja elérni; b) napi munkába járás: a lakóhely vagy a tartózkodási hely és a munkavégzés helye közötti napi, valamint a munkarendtől függő gyakoriságú rendszeres vagy esetenkénti oda- és visszautazás; c) hazautazás: a munkahelyről legfeljebb hetente egyszer - az általános munkarendtől eltérő munkaidő-beosztás esetén legfeljebb havonta négyszer - a lakóhelyre történő oda- és visszautazás; A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 7. -a szerint jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következő bevételeket: a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó utazási jegy ellenértékét, ideértve a szokásosan a jegy árában felszámított étkezés ellenértékét is, továbbá a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó szállás ellenértékét, ideértve a szokásosan a szálláshely árában felszámított reggeli étkezés ellenértékét is; a kiküldetési rendelvény alapján hivatali, üzleti utazás költségtérítése címén a teljesített kilométer-távolság (futásteljesítmény) figyelembevételével az utazásra kapott összeget, feltéve, hogy a térített összeg nem haladja meg a jogszabályban meghatározott, igazolás nélkül elszámolható mértéket; II. GÉPJÁRMŰ KATEGÓRIÁK NYILVÁNTARTÁSA

6 2.1. A MOB tulajdonában, használatában lévő gépjárművek nyilvántartása A MOB használatában, tulajdonában lévő gépjárművekről az analitikus nyilvántartással egyező kimutatást kell készíteni, és azt folyamatosan karban kell tartani. A kimutatásnak tartalmaznia kell legalább a következőket: gépjármű típusát, gépjármű rendszámát, gépjármű forgalmi engedélyének számát gépjármű használat jogcímét. III. A GÉPJÁRMŰVEK HASZNÁLATÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 3.1. A gépjármű üzemeltetés általános szabályai A MOB tulajdonában, használatában lévő gépjárművek belföldi és külföldi útra történő igénybevételét a főtitkár engedélyezi. Minden gépjármű esetében szükséges a használatot engedélyezni, melynek dokumentuma tartalmazza a rendszámot, időszakot, költség- vagy kilométerkeretet, magánhasználat lehetőségét. A MOB tulajdonában, használatában lévő gépjárművek szabályszerű üzemeltetését a MOB Iroda Gazdasági igazgatóság vezetője irányítja, a kapcsolódó feladatok ellátását a munkaköri leírásban rögzítettek szerint az arra kijelölt munkavállaló látja el. Az engedélyezett személyi használatú vagy kulcsos gépjármű átadása, illetve átvétele során az 1. sz. melléklet szerinti Gépjármű átadása-átvétele elnevezésű nyomtatványt kell használni. A MOB tulajdonában álló és általa üzemeltetett autókat csak az arra MOB engedéllyel rendelkező személyek (munkavállalók) vezethetik (másnak vezetésre nem adhatják át). A gépjármű vezetőjének érvényes vezetői engedéllyel kell rendelkeznie. Az arra kijelölt munkavállalónak a gépjárművet üzemkész állapotban kell átadni a gépjármű vezetője részére. Indulás előtt a gépjárművek biztonsági berendezésének műszaki állapotáról és működéséről a gépjármű vezetőjének minden esetben meg kell győződnie. Ellenőriznie kell továbbá az okmányok, valamint a gépjármű tartozékainak meglétét és a gépjármű KRESZ előírásainak való megfelelését. Az utazás ideje alatt a gépjármű vezetője köteles a jármű érvényes okmányait (pl: menetlevél, forgalmi engedély) magánál tartani és közúti ellenőrzés alakalmával a használat jogosságát igazolni. A gépjármű vezetőjének a gépjármű használata közben figyelemmel kell kísérnie a gépjármű és biztonsági berendezéseinek rendeltetésszerű, zavartalan működését. Az üzem közbeni műszaki hibára utaló jelenség észlelése esetén a jármű állagának megóvása, valamint a közlekedés biztonsága érdekében - ha a gépjármű vezetője a hibát megszüntetni

7 nem tudja - a gépjárművet (ha arra lehetőség van) be kell vontatni a gépjármű székhelyére vagy a legközelebbi szervízbe, illetve a hiba megszüntetése érdekében segítséget kell kérni az autómentő szolgálattól A menetokmányok kezelésének szabályai A MOB gépjárműveinek használata lehet menetlevél vezetéséhez kötött vagy menetlevél vezetéséhez nem kötött. Amennyiben a gépjármű használata menetlevél vezetéséhez kötött, a menetlevelet naponta kell kiállítani. A menetleveleken javítást csak áthúzással, valamint a javítást végző aláírásával lehet végrehajtani. A gépjárművek vezetői menetlevéllel történő ellátásáról az arra kijelölt munkavállaló gondoskodik A gépjárművek üzemanyag ellátásának, elszámolásának rendje Üzemanyag költség csak számla alapján számolható el. A számlán minden esetben fel kell tüntetni a gépjármű rendszámát. A MOB gépjárműveinek üzemanyag elszámolása a 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet 1., illetőleg 1/A. számú mellékleteiben meghatározott - az egyes járművekre (erőgépekre) vonatkozó alapnorma figyelembevételével történik, mely a különleges üzemmód miatt korrekciós tételekkel módosítható. A kormányrendelet 1. valamint 1/A. számú mellékletében nem szereplő típusú, valamint meg nem határozható alapnormájú, illetőleg a rendeletben meghatározottaktól eltérő fajtájú üzemanyaggal üzemelő gépjárművek esetében az alapnorma értékét a gyártó adatai vagy az üzemanyagfogyasztás mérése alapján műszaki szakértő állapítja meg Üzemanyag tankolási kártya biztosítása A gépjármű vezetőjének Főtitkári engedéllyel adható az üzemanyagtöltő állomások által külön szolgáltatásként nyújtott üzemanyag tankolási kártya, amelynek felhasználásáról a MOB nevére szóló - szerződésben rögzített időszakokra összesített - átutalási számla kerül kiállításra. A tankolások során kapott kártyaterhelési bizonylatokat az arra kijelölt munkavállaló részére át kell adni legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap utolsó munkanapjáig, melyek alapján a számlázott tankolásokat a teljesítés igazolása során ellenőriznie kell Üzemanyagszámlák utólagos elszámolása, előleg biztosítása nélkül Az érintett munkavállalók munkaszerződéseiben, vagy azok mellékletében engedélyezett havi/éves üzemanyag keretek nyilvántartását a Gazdasági Igazgatóságon kell vezetni, a keret túllépése csak Főtitkári engedéllyel, indokolt esetben történhet. Az éves, illetve havonta annak arányos részét képező üzemanyag keret felhasználását havonként, az elszámoláshoz mellékelt MOB nevére kiállított, a rendszámot is tartalmazó készpénzfizetési számlákkal kell teljesíteni, melyet a MOB utólag térít meg a munkavállaló részére Előleg biztosítása, utólagos elszámolási kötelezettséggel A gépjárművek vezetői Főtitkári engedélyezést követően - üzemanyag vásárlás céljára havonta Ft (indokolt esetben maximum Ft) összegű üzemanyag előleget

8 vehetnek fel, mellyel minden tárgyhót követő 15. napjáig, de legkésőbb a felvételt követő 30 napon belül, kötelesek elszámolni. Előleg csak akkor fizethető ki, ha az előző havi előleggel a gépjármű vezetője határidőre elszámolt. Az üzemanyag előleg járművenként vehető igénybe. IV. A MOB TULAJDONÁBAN, HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ SZEMÉLYGÉPJÁRMŰK HASZNÁLATA 4.1. A kulcsos személygépjármű használatának rendje A kulcsos gépjárművet a Főtitkár engedélyével lehet igénybe venni. A kiadott engedélyeket az arra kijelölt alkalmazott tartja nyilván. A gépjármű átvételekor átadásátvételi nyomtatványt kell kitölteni, amelyet az 1. sz. melléklet tartalmaz. A kulcsos gépjárművet minden esetben üzemanyaggal feltöltött állapotban kell kiadni, illetve visszaadni, a kitöltött menetlevéllel együtt A MOB tulajdonában lévő, nem kulcsos személygépjárművek használatának rendje A gépjárművet a Főtitkár engedélyével lehet igénybe venni. a) Az állami elszámolási kötelezettség alá eső gépjármű használat esetén a gépjármű igénybevétele során menetlevelet kell vezetni. b) A menetlevél vezetési kötelezettség alá nem eső gépjármű használat esetén meg kell határozni az éves összkilóméter keretet. A kilométer óra állását minden hónap elején és végén az arra kijelölt munkavállalónak rögzíteni kell. Az éves összkilóméter keret főtitkári engedéllyel módosítható. V. BELFÖLDI KIKÜLDETÉS RENDJE 5.1. A belföldi kiküldetés elszámolásának módja Belföldi kiküldetés hivatalos célból, kiküldetési rendelvény használatával történhet. A kiküldetési rendelvény nyomtatványaként mindig a hatályos jogszabálynak megfelelő nyomtatványt kell alkalmazni. A belföldi kiküldetés elrendelésére a főtitkár ill. annak érintettsége esetén az elnök jogosult. A kiküldetési rendelvényt a kiküldetéssel érintett munkavállalónak kell kiállítania két példányban. A rendelvény eredeti példányát a Gazdasági igazgatóság Pénzügyi szervezeti egysége, másolatát pedig a magánszemély köteles megőrizni az elévülési idő lejártáig. A főtitkár a munkavállaló részére hivatalos kiküldetés esetén saját gépjármű használatát engedélyezheti, vagy

9 II. osztályú vonat, autóbusz, repülő használatát engedélyezheti, amely esetekben számlával, a napijeggyel, repülőjeggyel, hajójeggyel és esetlegesen a helyjeggyel köteles a munkavállaló elszámolni A napidíj elszámolása A kiküldetésben levő munkavállalónak az élelmezéssel kapcsolatos többletköltségeinek fedezetére a kiküldetés tartamára élelmezési költségtérítés jár. Átalányként a munkavállalót legalább napi 500 forint napidíj illeti meg (a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő dolgozó élelmezési költségtérítéséről szóló 278/2005. (XII. 20.) Korn. rendelet 3. (1) bekezdés rendelkezik). Nem számolható el napidíj: 1. ha a távollét időtartama a 6 órát nem éri el, 2. ha a MOB a munkavállaló élelmezését a kiküldetés helyén biztosítja Szállásdíj elszámolása A szállásdíj elszámolása a szolgáltatást tartalmazó számla alapján történhet. Amennyiben a szállodaköltség a kötelező reggeli árát tartalmazza, a napidíj összegét 20%-kal csökkenteni kell Az ellátmányra vonatkozó szabályok Az elszámolásra kiadott ellátmány magában foglalja a napidíjat és az elszámolható költséget. A saját tulajdonú gépjármű használatakor a költségtérítés összege az eseti belföldi kiküldetési rendelvényben feltüntetett kilométer távolság szerint az üzemanyag fogyasztási norma és a NAV által közzétett üzemanyagár alapul vételével kiszámított üzemanyagvalamint fenntartási költségtérítésből áll. A munkavállalót ellátmányelőleg illeti meg, amit a MOB pénztárában a kiküldetést megelőzően vehet fel. Az ellátmányelőleg mértékének meghatározására, engedélyezésére a főtitkár, ill. annak érintettsége esetén az elnök jogosult. A munkavállaló az ellátmányelőleggel a visszaérkezést követő 5 munkanapon belül, de legkésőbb a felvételt követő 30 napon belül, köteles elszámolni. A napidíjat nem tartalmazó belföldi kiküldetési költségtérítés ellátmányelőleg felvétele nélkül, a Belföldi kiküldetési rendelvény alkalmazásával utólag is kifizethető. VI. A KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉS RENDJE

10 6.1. A külföldi kiküldetés elszámolásának módja A külföldi kiküldetés hivatalos célból történhet. Külföldi kiküldetés elrendelésére a főtitkár, illetve érintettsége esetén az elnök jogosult. A külföldi kiküldetés elszámolására a belföldi kiküldetés elszámolásának szabályai vonatkoznak Devizaellátmány, Napidíj A kiküldött a külföldi tartózkodás idejére elszámolásra kötelezett devizaellátmányban részesül, melyet valutában kell részére kifizetni. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által nem jegyzett devizát a MNB árfolyamközlésében meghatározott árfolyam szerint euróra kell átszámítani. Ha külföldön ettől eltérő árfolyamon váltják át helyi valutára, ez az árfolyam csak akkor fogadható el az elszámoláskor, ha a kiküldött csatolja a külföldi hivatalos átváltó hely igazolását. Az elszámolásra kiadott ellátmánynak magába kell foglalnia a napidíjat és az elszámolható költségeket. A külföldi napidíj mértékét, nettó összegben a főtitkár állapítja meg, a főtitkár napidíját az elnök állapítja meg. A MOB feladatkörébe tartozó sportvilágeseményeken eltérő, egyedileg meghatározott mértékű napidíj adható, nettó összegben a főtitkár állapítja meg, a főtitkár napidíját az elnök állapítja meg. A hivatalos kiküldetést teljesítőket a napidíjon felül az alábbi költségtérítés illeti meg: szállásköltség, utazási költség, járműhasználati költség, egyéb szükséges és igazolt költségek. A külföldi napidíj összegének megállapítása: A kiküldetés indulási és érkezési ideje a tényleges indulási és érkezési idő. A tényleges időpont megállapítása szempontjából az országhatár átlépését, légi- és vízi út esetén az indulás előtti időpontot 1 órával megelőzően, illetve az érkezést 1 órával követően kell alapul venni azzal, hogy a kiküldetésben töltött teljes (24 órás) napokhoz hozzá kell adni a tört napokon kiküldetésben töltött órák számának 24-gyel való osztásával kiszámított napokat, úgy, hogy a fennmaradó tört rész amennyiben az legalább 8 óra egész napnak számít. A kiküldetés indulási és érkezési helyének az országhatárt, repülőgéppel történő utazás esetén a repülőteret kell figyelembe venni. A kiküldöttet az országhatárig, illetve attól amennyiben annak feltételei fennállnak belföldi napidíj és útiköltség is megilleti. Saját gépkocsival történő utazás esetén a Főtitkár egyedi, előzetes engedélye alapján a) a magyarországi szakaszra a saját gépkocsi használatára vonatkozó költségtérítés számolható el, b) a külföldi szakaszra a II. osztályú, hálókocsi nélküli vonatjegy 80 %-át forintban.

11 Ha a kiküldött ugyanazon a napon több országban járt, részére azon országra megállapított napidíjat kell alapul venni, amelyben hosszabb ideig tartózkodott Az előlegre és az elszámolásra vonatkozó szabályok A külföldi kiküldetés során elszámolható költségek megelőlegezése a MOB pénztárából az utazás előtt történhet. A külföldi kiküldetéssel kapcsolatos költségeket részletes kimutatás útján kell elszámolni és a Gazdasági igazgatóságra benyújtani. Az elszámoláshoz csatolni kell a költségeket igazoló számlákat, bizonylatokat, a valuta átváltási bizonylatokat, repülő- illetve vonatjegyet. Az elszámoláshoz szükséges okmányok kitöltése a kiküldött feladata A külföldi kiküldetéssel kapcsolatos nyilvántartási feladatok A külföldi kiküldetésekről nyilvántartást kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell: a kiküldetés célját, időtartamát, elrendelőjét, a kiküldetést teljesítőt, és a kiküldetés helyét. A külföldi kiküldetéssel kapcsolatos nyilvántartási feladatok ellátásáért a Gazdasági igazgatóság Pénzügyi szervezeti egysége felelős. VII. SAJÁT GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATA HIVATALOS CÉLRA Magántulajdonú személygépjárművet hivatalos célra csak a főtitkár engedélyével lehet igénybe venni: helyi utakra, helyközi közlekedésre. Saját gépjármű igénybevételét kiküldetési rendelvényen kell engedélyeztetni. Feltételei: - forgalmi engedély bemutatása, másolatának dokumentálása (dolgozó és házastárs tulajdonában lévő) - érvényes biztosítást igazoló dokumentum A saját tulajdonú gépjármű csak abban az esetben vehető igénybe, ha a dolgozó előzetesen nyilatkozatot ad arról, hogy a gépjármű használatával kapcsolatosan sem személyi, sem tárgyi kártérítési igénnyel nem lép fel MOB-bal szemben. A saját tulajdonú személygépjármű használatáért költségtérítés illeti meg a dolgozót. A költségtérítés összege az eseti belföldi kiküldetési rendelvényben feltüntetett km-távolság szerint az üzemanyag fogyasztási norma és legfeljebb a NAV által közzétett üzemanyagár alapulvételével kiszámított üzemanyag-, valamint fenntartási költségtérítésből áll. A saját gépjárművel megtett, az elszámolás alapját képező út hosszát távolsági térkép (GPS) alapján kell meghatározni. Amennyiben a magánszemély a saját gépkocsiját használja hivatali, üzleti célra és a kifizető autópálya-matricát, jegyet úgy juttat a magánszemélynek, hogy azt meg is veszi, akkor

12 emiatt nem keletkezik sem a juttatónak, sem a juttatásban részesülőnek adófizetési kötelezettsége még akkor sem, ha saját célra is használja azt a magánszemély. VIII. MUNKÁBAJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS UTAZÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS A munkáltató megtéríti a munkavállaló munkába járását szolgáló teljes árú, valamint a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet szerinti utazási kedvezménnyel megváltott, illetve az üzletpolitikai kedvezménnyel csökkentett árú bérlet vagy menetjegy árának mértékét, amennyiben a munkavállaló a) belföldi vagy határon átmenő országos közforgalmú vasút 2. kocsiosztályán, b) helyközi (távolsági) autóbuszjáraton, c) elővárosi buszon, HÉV-en, d) menetrend szerint közlekedő hajón, kompon, vagy réven utazik a munkavégzés helyére, továbbá, ha hazautazás céljából légi közlekedési járművet vesz igénybe. A munkáltató által fizetett napi munkába járással kapcsolatos költségtérítés a bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében azok árának legalább 86%-a. A munkáltató által fizetett hazautazással kapcsolatos költségtérítés a bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében azok árának legalább 86%-a, 2014-ben legfeljebb havonta forint, majd minden évben az előző évben irányadó összegnek a Központi Statisztikai Hivatal által a megelőző évre megállapított és közzétett éves átlagos fogyasztói árnövekedés mértékével növelt összege. A munkavállaló a munkába járás címén járó utazási költségtérítés igénybevételével egyidejűleg nyilatkozik a lakóhelyéről és a tartózkodási helyéről, valamint arról, hogy a napi munkába járás a lakóhelyéről vagy a tartózkodási helyéről történik-e. IX. PARKOLÁSI DÍJAK, BÍRSÁGOK A gépjármű vezetője köteles viselni a MOB gépjárműveinek használatából eredő közlekedési és egyéb bírságokat, ideértve a gépjármű parkolására vonatkozó szabályok megsértése miatt kiszabott parkolási díjat, pótdíjat, bírságot, továbbá bármilyen utólag felmerült egyéb, pl. adminisztrációs költséget is, valamint a gépjármű jogszabályban meghatározott, kötelező útnyilvántartásának, menetlevelének hiányából, hiányosságából, vagy szabálytalanságából eredő hatósági bírságokat, amely a gépjárműhasználat teljes időtartama alatt felmerül. A gépjárműhasználat teljes időtartama alatt az adott gépjárműre vonatkozóan kiszabott parkolási díjat a gépjármű vezetője - amennyiben annak megalapozatlanságát egyidejűleg rendelkezésre álló bizonylattal igazolni nem tudja - köteles az erre szolgáló fizetési csekken haladéktalanul megfizetni. A parkolási díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot, vagy a parkolási díj, bírság megalapozatlanságát igazoló bizonylatot valamint az annak alapjául szolgáló fizetési felszólítást a gépjármű vezetője köteles a parkolási eseményt követő munkanapon az arra kijelölt munkavállaló részére átadni. A MOB a gépjárműhasználat teljes időtartama alatt parkolási díj és/vagy adminisztrációs bírság címén keletkezett tartozás összegét, annak megfizetése hiányában a gépjármű vezetője által okozott igazolt kár megtérítése címén jogosult a gépjármű

13 vezetőnek fizetendő munkabérből - a munkavállaló által adott írásbeli hozzájárulást követően - levonni. A kártérítés érvényesítése során a Munka törvénykönyvének és Polgári törvénykönyvnek a vonatkozó szabályait be kell tartani. X. KÁRFELELŐSSÉG SZABÁLYAI A gépjármű vezetője a CASCO, a Polgári törvénykönyv, valamint a Munka törvénykönyv vonatkozó előírásainak alapján köteles megfizetni a MOB gépjárműveinek használata során a gépjárműben a gépjármű vezetőjének felróható okból keletkezett károkat. XI. CÉGAUTÓADÓ FIZETÉSÉNEK SZABÁLYAI A MOB a saját tulajdonában lévő gépjárművek használata után teljes cégautó adót fizet. A személygépjárművek után fizetendő cégautó adót a évi LXXXII. tv. 17//A-17/G. paragrafusai szabályozzák. XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Ez a szabályzat napján lép hatályba. A MOB-nál gondoskodni kell arról, hogy a szabályzatban foglalt előírásokat az érintett munkatársak megismerjék. A szabályzat végrehajtásáról a főtitkár gondoskodik a Gazdasági Igazgatóság közreműködésével. Forgalmi rendszám:... Típus:... XIII. MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet Gépjármű átadása-átvétele

14 Átadás időpontja:... Km óra állás:. Visszavétel időpontja:... Km óra állás:. A fenti rendszámú gépjármű az alábbi tartozékokkal, *sérülésmentes állapotban került átadásra, illetve átvételre: Tele tank Forgalmi engedély Pótkerék Emelő Érvényes mentőláda Láthatósági mellény Vontatókötél Elakadás jelző Rádió működik - nem működik Rádió antenna Telefon antenna Kerékanya kulcs Gyertyakulcs Csavarhúzó Megnevezés Induláskor Érkezéskor A gépjármű vezetője tudomásul veszi, hogy köteles megfizetni a MOB gépjárműveinek használata során a gépjárműben a gépjármű vezetőjének felróható okból keletkezett károkat. A gépjármű vezetője a Gépjármű üzemeltetési és kiküldetési szabályzatának, illetve a MOB érintett szponzori szerződésének gépjármű használatra vonatkozó feltételeit ismeri, magára nézve kötelezőnek tartja. Induláskor: átadó:... átvevő:... Érkezéskor: átadó:... átvevő:... * amennyiben az átadás-átvétel időpontjában nem áll fenn a sérülésmentes állapot, jelezni szükséges

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kiküldetés elszámolásának rendjével kapcsolatban

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG A GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK, HASZNÁLATÁNAK ÉS KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A vállalkozások működéséhez, tevékenységéhez kapcsolódó

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

7/2013. számú A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK RENDJÉRŐL

7/2013. számú A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK RENDJÉRŐL Ikt.sz: 3003-20/2013/Sz. 7/2013. számú Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK RENDJÉRŐL Érvényes: 2013. március 1-jétől A kiküldetési

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Kiküldetési szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Budapesti

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT . SAJÓVÁMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Sajóvámos Község Képviselőtestület jóváhagyta a 3/2015. (I.13.) önkormányzati határozatával. Készítette: Molnárné Cseh Mária jegyző Tartalom

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2010. július 1. napjától KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

ELSZÁMOLÓH. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

ELSZÁMOLÓH. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésének, lebonyolításának és elszámolásának szabályzata Hatályos: 2014.április 1. A kiküldetési

Részletesebben

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd, Szabadság tér 1. 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. 7543 Beleg, Kossuth u.97. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 7/2012.

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata 1 XXV-1/00036-0/2014. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014.

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjárművek

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjárművek hivatali,

Részletesebben

Horváthné Szabó Beáta

Horváthné Szabó Beáta www.pwc.com/hu Kiküldetések elszámolása Horváthné Szabó Beáta 2013. Kiküldetések jogszabályi hátterének ismertetése Személyi jövedelemadó törvény (Szja) Társadalombiztosítási törvény (Tbj) Szociális hozzájárulás

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadó törvény 1 a gépjárművek hivatali, üzleti

Részletesebben

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés Költségszámítás A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 153. -a értelmében: 153. (1) A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek

Részletesebben

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 19. függelék

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 19. függelék 5. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 19. függelék ÓBUDAI EGYETEM KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2015. február Tartalomjegyzék PREAMBULUM...

Részletesebben

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János utca 1. Belföldi és külföldi kiküldetésének eljárásrendje 2013 Jóváhagyta: Dr. Monok István főigazgató ph. A kiküldetéssel

Részletesebben

Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről

Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről 0 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató Szabályzat külföldi

Részletesebben

az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjének szabályozásáról

az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjének szabályozásáról Készítette: MÁV-START Zrt. Kabinet; Humán Szervezet Grabant Anita, Dudás Karolina 01/73 25 Ulrichné Czihó Barbara 01/22-62 54650/2013/START../2013. (. MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás az ideiglenes

Részletesebben

A gépjárművek költségelszámolási lehetőségeinek alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjárművek költségelszámolási lehetőségeinek alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjárművek költségelszámolási lehetőségeinek alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében I. A személyi jövedelemadó rendszerében 1 a gépjárművekkel kapcsolatos költségek

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója a magánszemély 2007. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8008/2008. (AEÉ. 13-14.) APEH tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8008/2008. (AEÉ. 13-14.) APEH tájékoztatója Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8008/2008. (AEÉ. 13-14.) APEH tájékoztatója a magánszemély 2008. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról

Részletesebben

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató 8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató a 2006. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról A 2006. január 1-jétől alkalmazandó - a

Részletesebben

19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. TARTALOM

19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. TARTALOM 19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 13/2007. (V. 25. MÁV Ért. 19.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV ZRt tulajdonát

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2607 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. március 6., péntek XII. évfolyam, 2009/9. szám TARTALOM III. Utasítások, jogi iránymutatások A környezetvédelmi és vízügyi

Részletesebben

II. FEJEZET AZ ILLETMÉNYRE ÉS AZ ILLETMÉNYJELLEGŰ JUTTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

II. FEJEZET AZ ILLETMÉNYRE ÉS AZ ILLETMÉNYJELLEGŰ JUTTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 7600 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 82. szám A belügyminiszter 33/2015. (VI. 16.) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó gépjárműköltségeinek elszámolása

Az egyéni vállalkozó gépjárműköltségeinek elszámolása Az egyéni vállalkozó gépjárműköltségeinek elszámolása A gépjárművek költségelszámolását a vállalkozói jövedelem szerinti adózást választó egyéni vállalkozóknál lényegesen befolyásolja, hogy a gépjármű

Részletesebben