SZOLNOKI FŐISKOLA. KÜLFÖLDI KIUTAZÁSI SZABÁLYZAT (rektori utasítás) SZOLNOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOLNOKI FŐISKOLA. KÜLFÖLDI KIUTAZÁSI SZABÁLYZAT (rektori utasítás) SZOLNOK"

Átírás

1 SZOLNOKI FŐISKOLA KÜLFÖLDI KIUTAZÁSI SZABÁLYZAT (rektori utasítás) SZOLNOK 2012

2 SZOLNOKI FŐISKOLA KÜLFÖLDI KIUTAZÁSI SZABÁLYZAT Az SZMSZ-ben biztosított rektori jogkörömnél fogva a külföldi kiutazások rendjét az alábbiak szerint szabályozom. 1. A szabályzat hatálya (1) A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Főiskola valamennyi szervezeti egységére és alkalmazottjára és a Főiskolával egyéb jogviszonyban álló személyeknek a Főiskola szervezésében és bonyolításában történő külföldi utazásaira. (2) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az alábbi utazásokra: intézményközi együttműködési szerződésen alapuló cserekapcsolat (tudományos, oktatási együttműködés); külföldi konferencián, kiállításon való részvétel; külföldi tanulmányút; pályázat útján elnyert szakmai továbbképzés, ösztöndíj; kapcsolatok kialakítását, bővítését, fejlesztését célzó út; hallgatói toborzás, nemzetközi oktatási vásáron való részvétel. 2. A külföldi kiküldetés megkezdésének feltételei (1) A kiküldetést elrendelheti a Főiskola valamely szervezeti egységének vezetője vagy kezdeményezheti azt a kiküldetésben érdekelt dolgozó. Külföldi utazás abban az esetben kezdeményezhető, ha a kiutazás a Főiskola érdekében áll és indokolt. (2) A kiutazó az engedélyezési eljárást a kiküldetést elrendelő aláírásával ellátott Engedélykérő adatlap külföldi kiutazásokhoz (1. sz. melléklet) űrlap és a kiutazás indokoltságát bizonyító dokumentumok (nyertes pályázat, meghívólevél, konferenciaprogram, kétoldalú szerződés, stb.) benyújtásával indítja el (3) A kiutazó az engedélyezési eljárás keretében az arra illetékes gazdasági főigazgatóval igazoltatja a külföldi kiküldetés pénzügyi fedezetének rendelkezésre állását. (4) A kiutazó a kiküldetést csak az engedélyezési eljárás után kezdheti meg. 3. A kiküldetés engedélyezésére vonatkozó hatáskörök (1) a. A Főiskola dolgozóinak külföldi kiküldetését a rektor engedélyezi. b. A Főiskola rektorának kiküldetését a főtitkár engedélyezi (2) A kiutazási engedélyeket ellenjegyzi a gazdasági főigazgató. A gazdasági főigazgató engedélyét ellenjegyzi a gazdasági osztályvezető. 2

3 SZOLNOKI FŐISKOLA KÜLFÖLDI KIUTAZÁSI SZABÁLYZAT (3) Az aláírt adatlapok másolatait a Nemzetközi Irodában kell leadni, amely az engedélyezett külföldi utazásokról nyilvántartást vezet. 4. Külföldi utazások megszervezése Az engedélyezett utazás megszervezését, lebonyolítását (szállásfoglalás, repülőjegyrendelés, átutalásos kifizetések, stb.) a kiutazó kérésére a tanszéki ügyintézők bevonásával a Nemzetközi Iroda végzi./k. / 5. Az utazás megkezdése előtt szükséges eljárás (1) Az utazási szándékot a kiutazó jelenti be a Kiküldetési adatlap külföldi kiutazáshoz (1. sz. melléklet) és a Külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás (2. sz. melléklet) nyomtatványokon. (2) A kiküldött külön a rektor engedéllyel az utazáshoz saját gépjárművét is igénybe veheti. A saját gépkocsi hivatalos célú használatát a kiküldetés engedélyezésével egyidejűleg kell kérni. A kiutazónak a külföldi utazáshoz szükséges Casco és felelősség biztosítással rendelkeznie kell, mert a főiskola a gépkocsiban bekövetkezett kárért anyagi felelősséget nem vállal. (3) A rektor és a gazdasági főigazgató aláírásával ellátott eredeti adatlapot a kiutazó leadja a Gazdasági és Műszaki Igazgatóságon az utazás tervezett megkezdése előtt legalább 2 héttel. (4) Az átutalással fizetendő költségeket a kiutazó kérelme és a megfelelő információszolgáltatása (az átutalás ideje, a bank neve és címe, a bank számlaszáma, IBAN száma, SWIFT kódja) alapján a Gazdasági és Műszaki Igazgatóság átutalja. Ebben az esetben a kiutazást engedélyező adatlapot ezzel egyidőben kell benyújtani. (5) Az engedélyezett készpénzelőleget a kiutazó az utazást megelőző utolsó pénztári napon veszi fel a Főiskola pénztárában. A kiutazó készpénzfelvételi szándékáról 1 héttel a felvétel előtt köteles tájékoztatni a Gazdasági és Műszaki Igazgatóságot, és köteles gondoskodni az előleg kiírásáról és annak aláírattatásáról. (6) A készpénzkifizetések forintban történnek, ennek valutára váltásáról a kiutazó gondoskodik. 6. A kiküldöttet megillető költségtérítések Bármilyen költség csak a Szolnoki Főiskola vagy a kiküldött nevére és címére kiállított számla alapján számolható el. (1) Finanszírozás a. Az elrendelt kiküldetés finanszírozását az elrendelő biztosítja. 3

4 (2) Napidíj SZOLNOKI FŐISKOLA KÜLFÖLDI KIUTAZÁSI SZABÁLYZAT b. A dolgozó által kezdeményezett kiküldetések finanszírozását a főiskola az utazási cél fontossága szerint, a rendelkezésre álló forrásokhoz mérten kizárólag egyéni pályázat vagy kérvény alapján támogatja. a. A napidíj mértéke 15, amely teljes egészében adóköteles, utána az adót a kiutazó fizeti meg. b. A napidíj az utazás során felmerülő étkezés, helyi utazás, és egyéb költségek fedezését szolgálja. A napidíj mellett étkezési költség nem számolható el. c. A napidíj számításánál az indulás és érkezés tényleges időpontja között eltelt időt kell figyelembe venni. Tényleges időpontnak minősül: (3) Utazási költség az országhatár átlépése, légi és vízi út esetén az indulás szerinti időpontot egy órával megelőző, illetve érkezést egy órával követő idő. A kiküldetésben töltött teljes (24 órás) napokhoz hozzá kell adni a nem teljes napokon kiküldetésben töltött órák számának 24-gyel való osztásával kiszámított napokat úgy, hogy ha fennmaradó tört rész legalább 8 óra, akkor az egész napnak számít. 1 a. Az utazási költség kizárólag eredeti utazási bizonylatok alapján számolható el. b. Az utazási költség a telephely (Szolnoki Főiskola) és a célállomás (célországban szálláshely vagy a rendezvény helyszíne) közötti út megtételére számolható el. c. Ennek értelmében elszámolhatók a célállomásra és onnan haza történő utazás költségei, beleértve a repülőtér/vasútállomás és a szálloda közötti távolság tömegközlekedési eszközzel vagy taxival történő megtételének számlával vagy jeggyel igazolt költségei is. d. Tranzitálás esetén a két állomás közötti út tömegközlekedési eszközzel vagy taxival történő megtételének számlával vagy jeggyel igazolt költsége is elszámolható. e. Az autópályadíj, parkolási díj valamint érkezéskor és elutazáskor a pályaudvar, illetve a repülőtér és a szálláshely közötti utazási költség számla illetve jegy alapján elszámolhatók. f. Ha a kiküldetés saját gépjárművel történik, az üzemanyagköltség és üzemeltetési költségtérítés kiszámításánál a saját gépjármű hivatali használatára vonatkozó szabályok érvényesek, a NAV által közzétett érvényes üzemanyagár, fogyasztási norma és 9 Ft/Km normaköltség alapján. Saját gépkocsi igénybevételéhez ki kell tölteni az erre vonatkozó nyomtatvány (3. sz. melléklet) /2011. (XII. 22.) (XII. 27.) Korm.rendelet A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről 4

5 SZOLNOKI FŐISKOLA KÜLFÖLDI KIUTAZÁSI SZABÁLYZAT g. A kiutazó köteles minden esetben a költséghatékony megoldásokat keresni és alkalmazni. (4) Szállásköltség Elszámolhatók a szállás számlával igazolt költségei. A szobaáron felüli étkezési költség kötelező reggeli- csak abban az esetben számolható el, ha azt a szobaár tartalmazza, egyéb esetben a napidíj összegéből kerül levonásra. (5) Vízumköltség Elszámolhatók a vízumok számlával igazolt költségei. (6) Részvételi, regisztrációs és bérleti díjak Elszámolhatók a számlával igazolt szemináriumon, konferencián való részvétel illetve kiállítások bérleti díja. (7) Egyéb költségek a. A kiutazónak a külföldi tartózkodása során feladatának elvégzésével kapcsolatban felmerült kiadásai számla alapján, külön engedéllyel elszámolhatók (hivatalos telefon, fax, stb.) b. Személyi biztosítási díj, poggyász- és balesetbiztosítás számla alapján elszámolható. c. /Valuta átváltásával kapcsolatos bankköltség bizonylat alapján elszámolható. / 7. Költségelszámolás (1) A kiutazónak az általa felvett összeggel, a felvételtől számított 30 napon belül el kell számolnia a Külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás (2. sz. melléklet) nyomtatvány felhasználásával. Amennyiben a kiutazó önhibájából költségelszámolása a feltüntetett határidőn belül nem történik meg, a következő külföldi kiutazás alkalmából előleg nem vehető fel /utólagos elszámolás történik/. A nyomtatványt minden kiutazó köteles saját maga, a szabályzatnak megfelelően kitölteni, melyhez mellékelni kell a felmerült költségekkel kapcsolatos összes számlát. Az idegen nyelven kiállított számláknak tartalmaznia kell a magyar nyelvű fordítást. (2) Az elszámolás a rektor jóváhagyását követően kerül a Gazdasági és Műszaki Igazgatóságra pénzügyi elszámolásra. (3) A kiutazó köteles az utazás eredményéről szakmai beszámolót írni (4. sz. melléklet), melyet a pénzügyi elszámolással együtt kell benyújtania. (4) A külföldi fizetőeszköz forintra (HUF) történő átszámításánál a kiutazást megelőző hónap 15. napján érvényes MNB hivatalos valutaárfolyamát kell alapul venni. Ha 5

6 SZOLNOKI FŐISKOLA KÜLFÖLDI KIUTAZÁSI SZABÁLYZAT külföldön a valutát ettől eltérő árfolyamon váltják át a helyi valutára, az elszámoláskor ezen árfolyam a külföldi hivatalos átváltó hely bizonylata alapján fogadható el. Az elszámolás forintban történik. 2 (5) Ha az elszámolás eredményeként a kiutazónak visszatérítési kötelezettsége van, a megfelelő összeget az elszámolás leadásával egyidejűleg köteles visszafizetni a kapott pénznemben. (6) Újabb utazás csak az elszámolás lezárása után kezdeményezhető. (7) Ha a két kiutazás között kevesebb, mint 10 nap telik el, a kiutazó a két utazási előleget egyidőben, az első kiutazás megkezdése előtt veheti fel és a második utazás befejezése után a felvételtől számított 30 napon belül köteles mindkét utazásra felvett előleggel elszámolni a főiskola pénztárában. (8) Az aláírt költségelszámolási adatlap és a szakmai beszámoló másolatát a kiutazónak az elszámolás lezárása után a Nemzetközi Irodában le kell adnia. 8. Egyéb rendelkezések (1) Amennyiben a kiutazó kísérőszeméllyel utazik (rokon, családtag) erről a kiutazás előtt köteles tájékoztatni a kiutazás engedélyezőjét. (2) A kísérő személy költségeit a kiutazó köteles fedezni. Jelen szabályzat a mai nappal lép hatályba. 9. Záró rendelkezések Szolnok, december 13. rektor Vonatkozó jogszabályok évi CXVII. törvény A személyi jövedelemadóról évi CXVII. törvény A személyi jövedelemadóról 6

7 SZOLNOKI FŐISKOLA KÜLFÖLDI KIUTAZÁSI SZABÁLYZAT 285/2011. (XII. 22.) (XII. 27.) Korm.rendelet A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről Mellékletek: 1. sz. melléklet: KIKÜLDETÉSI ADATLAP Külföldi kiutazáshoz 2. sz. melléklet: Külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás 3. sz. melléklet: Költségtérítés igénylése saját személygépkocsi igénybevétele esetén 4. sz. melléklet: Általános útibeszámoló 7

8 2. számú melléklet ENGEDÉLYKÉRŐ ADATLAP külföldi kiutazáshoz Név: Beosztás: Lakcím: Útlevél száma: Az utazás időtartama Helye (ország, város, esetleg intézmény) Az utazás módja, útvonala A kiküldetés célja Előkalkuláció a várható költségekről Napok száma Valuta neve Egy napra Valutában Összesen Forintban Fedezeti forrás Napidíj Szállás Részvételi díj Kiutazás Egyéb Összesen Témaszám: Forráskód: Szolnok, kiutazó Engedélyezem:. rektor. gazdasági főigazgató 8

9 A kiküldött Külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás 2. számú melléklet A küldő szerv: Sorszám: 1. A kiküldetésre vonatkozó rendelkezések I. KIKÜLDETÉSI UTASÍTÁS Neve: A kiküldetést elrendelő aláírása: Beosztása: Munkáltatója: Milyen osztályú napidíj jár A kiküldetés célja: Dologi kiadás:.%.20..hó.-n aláírás Az utazás módja A kiküldetés helye és időtartama oda vissza Ország Nap Utólagosan engedélyezett eltérések: 20..hó.-n aláírás 2. A felvett előlegek: A bizonylat A felvét A valuta sorszáma kelte kiállításának helye módja neme összege árfolyama Forint Összesen 9

10 2. számú melléklet 3. Visszafizetések A bizonylat A felvét A valuta sorszáma kelte kiállításának helye módja neme összege árfolyama Forint Összesen II. KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS 4. Indulási, érkezési, határátlépési adatok: Honnan Indulás Érkezés A határátlépés Utazás Mikor Hová Mikor időpontja módja hó nap óra hó nap óra nap óra 5. Napidíj elszámolása: Viszonylat Napok száma Felszámítható napidíj valutában Csökkenés v. pótlék A valuta Egy Összesen % összege neme napra Elszámolható A valuta árfolyama Forint Összesen: 10

11 Bizonylat sorszáma 2. számú melléklet 6. Szállásköltség elszámolása: Viszonylat Napok száma Szállásköltség számla szerint valutában Levonandó Elszámolható Valuta neme Egy napra Összesen A valuta árfolyama Forint Összesen: 7. Dologi kiadások elszámolása valutában: Bizonylat sorszáma A felmerülés A valuta helye ideje jogcíme neme összege árfolyama Forint Összesen: 8. Forintban felmerült dologi kiadások: Bizonylat sorszáma A felmerülés jogcíme Forint Egyéb feljegyzések: Összesen (átvitel a 9. táblázat 8. sorába): 11

12 2. számú melléklet III. ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESÍTÉSE ÉS ÉRVÉNYESÍTÉS 9. Forint elszámolás: 10. Valutaelszámolás: Sorszám Szöveg Táblázat hivatk. 1 Elszámolásra 1 / 2 felvett előleg 2 Előleg 1 / 3 visszafizetése 3 Elszámolandó - előleg (1-2) 4 Napidíj II / 5 Forint tételesen összesen Valuta neme Elszámolandó Elszámolt Vissza- valuta fizetendő Többletelszámolás 5 Szállásköltség II / 6 6 Dologi kiadások II/7 és 8 7 Költségek összesen (4-6) 8 Különbözet (7-3) Az elszámolásban valótlan adatok közlése fegyelmi, illetőleg büntetőjogi eljárást von maga után. A kiküldetésben eltöltött idő szükségességét és a feladat elvégzését igazolom:.db melléklet 20 hó..-n Kelt: 20..hó -n.. rektor. A kiküldött aláírása 11. Érvényesítés: Megvizsgáltuk és Ft azaz....forinttal érvényesítjük. Elszámolandó összeg: Ft Kifizetendő: Ft Visszafizetendő:. Ft Kelt:..20 hó..-n Számfejtő: Ellenőr: Utalványozó: 12

13 4. számú melléklet KÖLTSÉGTÉRÍTÉS IGÉNYLÉSE saját személygépkocsi igénybevétele esetén Név Telefon Szervezeti egység Személygépkocsi típusa: Személygépkocsi rendszáma: Lökettérfogat.. cm 3 Üzemanyag fajtája Biztosítás (CASCO kötvény száma) Célország A kiutazás időpontja Útvonal: Belföldi útszakasz (határállomásig és vissza) km Külföldi útszakasz (határállomás és vissza) km Külföldi helyi, illetve helyközi közlekedés. km Nyilatkozat Casco kötvény hiányában: - Kár esetén minden anyagi felelősséget vállalok. kiutazó aláírása Szolnok, kiutazó aláírása Engedélyezem:. 13

14 4. számú melléklet ÁLTALÁNOS ÚTIBESZÁMOLÓ 1. A kiutazó adatai Név Szervezeti egység Esemény Időtartam Kiutazás helye Ország Város Intézmény Fő kontaktszemélyek 5. A kiutazás célja 6. Eredmények 14

15 4. számú melléklet 7. Észrevételek, javaslatok Szolnok, aláírás Megjegyzés: Az 5, 6, 7. pontok részletes taglalása esetén kérjük külön lap igénybevételét. 15

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Kiküldetési szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Budapesti

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2010. július 1. napjától KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

7/2013. számú A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK RENDJÉRŐL

7/2013. számú A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK RENDJÉRŐL Ikt.sz: 3003-20/2013/Sz. 7/2013. számú Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK RENDJÉRŐL Érvényes: 2013. március 1-jétől A kiküldetési

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2011 (2012. december 17napjától hatályos változat) Tartalomjegyzék Preambulum... 3 I. RÉSZ... 3 Általános rendelkezések... 3 A szabályzat

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő belföldi és külföldi kiküldetésekről szóló szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő belföldi és külföldi kiküldetésekről szóló szabályzata A Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő belföldi és külföldi kiküldetésekről szóló szabályzata Pécs 2012. 1 Szabályzat A Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő belföldi és külföldi

Részletesebben

49 4. melléklet: A Magyarország bíróságait hivatalos célú külföldi kiküldetésben képviselő személyek ellátásának szabályai A szabályzat tárgyi hatálya 1. (1) A szabályzat hatálya az OBH elnökének döntése

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kiküldetés elszámolásának rendjével kapcsolatban

Részletesebben

BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA

BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal, Dunaszeg, Dunaszentpál és Kunsziget Község Önkormányzata és költségvetési szerveik, valamint a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás és a Kunszigeti Gyermekellátó

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 19. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM BEL- és KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január Tartalomjegyzék

Részletesebben

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János utca 1. Belföldi és külföldi kiküldetésének eljárásrendje 2013 Jóváhagyta: Dr. Monok István főigazgató ph. A kiküldetéssel

Részletesebben

BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Budapest, Köves út 2. BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Ari Lajos elnök A kiküldetéssel

Részletesebben

Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről

Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről 0 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató Szabályzat külföldi

Részletesebben

ELSZÁMOLÓH. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

ELSZÁMOLÓH. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésének, lebonyolításának és elszámolásának szabályzata Hatályos: 2014.április 1. A kiküldetési

Részletesebben

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 19. függelék

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 19. függelék 5. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 19. függelék ÓBUDAI EGYETEM KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2015. február Tartalomjegyzék PREAMBULUM...

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT . SZ. FÜGGELÉK KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT GULYÁS PÁL KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM (0 Debrecen, Sumen u..) OM azonosító: 09 Érvényes 011. 07. 01.-től határozatlan időre, visszavonásig illetve módosításig Készítette:

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3.

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3. MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3. BEVEZETÉS A Gépjármű Üzemeltetési és Kiküldetési Szabályzat

Részletesebben

az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjének szabályozásáról

az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjének szabályozásáról Készítette: MÁV-START Zrt. Kabinet; Humán Szervezet Grabant Anita, Dudás Karolina 01/73 25 Ulrichné Czihó Barbara 01/22-62 54650/2013/START../2013. (. MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás az ideiglenes

Részletesebben

Előterjesztés a nemzetközi kapcsolattartás és az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjéről szóló önkormányzati rendelet tervezetéről

Előterjesztés a nemzetközi kapcsolattartás és az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjéről szóló önkormányzati rendelet tervezetéről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je, ~- :nw os X. kerület Kóbánvai ;ü;pvisd(:í-tcstiilct üú?se --2/_f:ro_lf..i_Jc'/1. -----.....,Z01L~ÁJ 19. ~~~~ ~~' ~ '"''-~ 'a fil J Előterjesztés

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2002. február TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések Oldal 3 1.1. A kiküldetés típusai 3 1.2. A kiküldetés engedélyezésére

Részletesebben

27. szám 126. évfolyam 2011. december 16. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM

27. szám 126. évfolyam 2011. december 16. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM 27. szám 126. évfolyam 2011. december 16. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Utasítás Oldal 7/2011. (XII. 16. MÁV Ért. 27.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI

SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT A Szervezeti és Működési Szabályzat. 6. számú melléklete Készítette: Bakos Erika Ellenőrizte: Rab Zoltán Felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változások

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata

Segesd Község Önkormányzata Segesd Község Önkormányzata 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 5/2012. (IX.18.) számú polgármester utasítás Segesd Község Önkormányzata Kiküldetési

Részletesebben

A rendelkezés hatálya

A rendelkezés hatálya A Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi kapcsolatainak keretén belüli ideiglenes külföldi kiküldetésekrıl és beutazásokról szóló rendelkezés A rendelkezés hatálya 1. A rendelkezés hatálya kiterjed a) a

Részletesebben

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd, Szabadság tér 1. 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. 7543 Beleg, Kossuth u.97. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 7/2012.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2607 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. március 6., péntek XII. évfolyam, 2009/9. szám TARTALOM III. Utasítások, jogi iránymutatások A környezetvédelmi és vízügyi

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 19/2000./VII.27./ számú rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségeinek megtérítéséről

Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 19/2000./VII.27./ számú rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségeinek megtérítéséről Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 19/2000./VII.27./ számú rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségeinek megtérítéséről (egységes szerkezetben a módositására kiadott 21/2000./IX.28./

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 11. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. március 1., csütörtök. Tartalomjegyzék

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 11. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. március 1., csütörtök. Tartalomjegyzék HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. március 1., csütörtök 11. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 16/2012. (III. 1.) HM utasítás a törvényességi felügyeleti szakellenõrzésrõl

Részletesebben