1. Az intézmény adatai:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Az intézmény adatai:"

Átírás

1

2 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai: Az intézmény mőködési rendje: Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés: A pedagógiai munka belsı ellenırzésének szempontjai, elvei, rendje: A külsı kapcsolatok rendszere, a kapcsolattartás formája, módja, rendje: Az intézményi védı, óvó elıírások Ünnepek, megemlékezések, rendezvények rendje: A gyermekek felvételére, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések A nemdohányzók védelme Záró rendelkezések:

3 1. Az intézmény adatai: Név: Százholdas Pagony Családi Napközi Cím: 2330 Dunaharaszti, Vörösföld utca 25/b A családi napközi fenntartójának neve és címe: M & H TRAINER Kft Dunaharaszti, Vörösföld u. 25/b A családi napközi alaptevékenysége: Családban nevelkedı gyermekek számára életkoruknak megfelelı nappali felügyelet, gondozás, nevelés, étkeztetés és foglalkoztatás biztosítása, az iskolai életre való felkészítés.. Mőködési engedély száma: A Szervezeti és Mőködési Szabályzat tartalmi elemeit az alábbi jogszabályi hivatkozások határozzák meg: évi XXXI. Törvény 43 (1)-(4) 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 133/1997.(VII.29) Korm.rendelet 259/2002. (XII.18.) Korm. Rendelet 29/2003. (V.20.)ESzCsM rendelet 33/1998.(IV.24) NM rendelet 8/2000 (VIII.4.)SzCsM rendelet 3

4 2. Az intézmény mőködési rendje: 2.1. A gyermekek fogadásának rendje (nyitva tartás): A nevelési év szeptember 1-jétıl a következı év június 31-ig tart. A családi napközi öt napos (hétfıtıl péntekig tartó) munkarenddel üzemel. A családi napközi nyitvatartási ideje: 7 órától 17 óráig lépcsızetes munkakezdéssel ill. befejezéssel A vezetık intézményben való tartózkodásának rendje: Szorgalmi idıben hétfıtıl péntekig 7,00 és 17,00 óra között a családi napközi vezetıjének, vagy helyettesének az épületben kell tartózkodnia. 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések Szakmai program Napirend, Heti rend Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) A fenti dokumentumokat oly módon kell elhelyezni, hogy a szülık bármikor megtekinthessék A családi napközi hirdetıtábláján közölni kell a dokumentumok elhelyezését. Az intézmény dokumentumai hogy a szülık szabadon, igényeik szerint tanulmányozhassák - az alábbi helyeken található meg. Szülıi váróhelyiségben A családi napközi vezetıjénél A családi napközi honlapján A megfelelı tájékoztatás érdekében a szülıi értekezleteken, a napi találkozások alkalmával valamennyi szülıt megilleti a korrekt felvilágosítás. A szülık tájékoztatása a családi napközi vezetıje részérıl a nevelési év elsı összevont szülıi értekezletén szervezett formában is megtörténik. 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének szempontjai, elvei, rendje: Az ellenırzés annak feltárására irányul, milyen a viszony a valóság és a szakmai programban kitőzött célok között, az eltérésnek milyen okai lehetnek. Az ellenırzés során tájékozódik a vezetı arról, hogy a munkatársak milyen mértékben érik el a kitőzött célokat, mennyiben teljesítik a munkaköri leírásban megfogalmazott kötelezı feladataikat. Ki ellenıriz: Családi napközi vezetı 4

5 Mit ellenıriz: A gazdálkodást, ügyviteli feladatok ellátását. A mőködést (tárgyi, személyi feltételek). Szakmai, tartalmi feladatokat. Szakmai munkát segítı technikai dolgozók körét dajka. Az ellenırzés eszközei: Személyes vezetıi ellenırzés Dokumentáció ellenırzése 5. A külsı kapcsolatok rendszere, a kapcsolattartás formája, módja, rendje: A családi napközi vezetıje rendszeres kapcsolatot tart fenn: Helyi mővelıdési intézmény vezetıjével, Helyi családsegítı szolgálattal, Helyi egészségügyi ellátást biztosító szolgálattal. 6. Az intézményi védı, óvó elıírások 6.1. A gyermekbaleset megelızés feladatai: A családi napközi minden dolgozójának alapfeladata közé tartozik, hogy a gyermekek részére az egészségük, testi épségük megırzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye. A családi napközi dolgozóinak feladatai a gyermekbalesetek megelızésével kapcsolatban: Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania a munkavédelmi szabályzat, a tőzvédelmi utasítás és a tőzriadó terv rendelkezéseit. Évente egy alkalommal munkavédelmi és tőzvédelmi oktatáson vesznek részt, melyet az oktatási naplóban aláírásukkal igazolnak. A foglalkozásokon a gyermekekkel meg kell ismertetni a munka és tőzvédelemmel kapcsolatos viselkedési formákat. Évente egy alkalommal tőzriadót színlelve gyakorlatot tartunk. A gyermekekkel foglalkozó felnıttek kötelesek a rájuk bízott gyermekek tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, valamint a baleset-megelızési szabályokat a gyermekekkel betartatni. A családi napközi vezetıje és a szerzıdéses munkavédelmi megbízott az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi szemle keretében évente egy alkalommal ellenırzi. A családi napközi dolgozóinak feladata gyermekbalesetek esetén: 5

6 A gyermek felügyeletét ellátó személynek a gyermeket ért bármilyen baleset, sérülés vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következı intézkedéseket: - A sérült gyermeket elsısegélyben kell részesíteni, ha szükséges orvost kell hívnia - A balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tıle telhetı módon meg kell szüntetnie - Értesíteni kell a balesetet szenvedett gyermek szüleit - Minden gyermeki balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell a munkavédelmi megbízottnak és az óvoda vezetıjének A balesetet szenvedett gyermeket elsısegélynyújtásban részesítı dolgozó a sérülttel csak annyit tehet, amihez biztosan ért. A családi napköziben történt minden balesetet, sérülést a családi napközi vezetıjének ki kell vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat, és azt, hogy hogyan lehetett volna elkerülni a balesetet 7. Ünnepek, megemlékezések, rendezvények rendje: Néphagyományırzı ünnepek Mikulás várás Advent Luca napi búza ültetése Karácsonyi gyertyagyújtás Farsang Húsvét Nemzeti ünnepeink Március 15., augusztus 20., október 23. Természetóvó jeles napjainkról megemlékezünk: Állatok Világnapja október 04. Víz Világnapja március 22. Föld Napja április 22. Madarak és Fák Napja május 10. Környezetvédelmi Világnap június 05. Családi Napközi és a család közös rendezvényei: Anyák - napja Apák napja Gyermeknap 6

7 8. A gyermekek felvételére, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések A gyermekek felvétele a jelentkezés sorrendjében, a térítési díj befizetésével történik, a férıhelyek számának függvényében. A szülı a családi napközibe gyermeke felvételét a gyermek 12 hónapos korától kérheti. Az újonnan jelentkezı gyermekek fogadása folyamatosan történik. Az alapdíjat fizetni kell megbetegedés esetén is. Az étkezés díja nem fizetendı megbetegedés esetén Hiányzás és betegség utáni visszatérés a családi napközibe Orvosi igazolás arról, hogy a gyermek közösségbe mehet. Az elızı nap jelentett hiányzás csak az étkezési díj esetében a következı hónapban jóváírásra kerül. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülı visszafizetésére nem tarthat igényt. Az alapdíjat fizetni kell megbetegedés esetén is. Az étkezés díja nem fizetendı megbetegedés esetén. 9. A nemdohányzók védelme Az épületben és az udvaron tilos a dohányzás. A dohányzást tiltó táblát az épületben mindenki által jól látható helyen kell kifüggeszteni. 10. Záró rendelkezések: A szabályzat hatálya, hatályba lépése: A jelen Szervezeti és Mőködési Szabályzatban foglalt rendelkezések betartása a családi napközi valamennyi dolgozójára nézve kötelezı. Készítette: Marcsányi Mária Dunaharaszti, június 21. 7

Hétpettyes Családi Napközi. Szervezeti és Működési Szabályzata

Hétpettyes Családi Napközi. Szervezeti és Működési Szabályzata Hétpettyes Családi Napközi Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaharaszti, 2009. július 15. Hatályba lépés dátuma: 2009. július 15. 2 Általános rendelkezések A családi napközi adatai A családi napközi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Készítette: Végsı Pálné intézményvezetı Jóváhagyta: Pécs M.J.V. Közgyőlésének Oktatási Bizottsága a sz. határozatával Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:...

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:... TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 AZ ISKOLA ALAPADATAI... 6 Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ SZMSZ HATÁLYA Az intézmény meghatározása: A Hansági Ferenc

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A szervezeti és mőködési

Részletesebben

Bándi Német Nemzetiségi Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata. Készült: 2014. január 16.

Bándi Német Nemzetiségi Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata. Készült: 2014. január 16. 1 Bándi Német Nemzetiségi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: 2014. január 16. 2 Intézmény OM - azonosítója: 036951 Készítette: Görögné Pichner Bernadett Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám:ii/11/515/2013 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és Működési Szabályzat hatálya 3.o. II. Az óvoda alaptevékenységét

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám: 350//2/2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. 2013. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és

Részletesebben

A Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: 2013. március Varga Lászlóné óvodavezető SZMSZ Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda 6135 Csólyospálos, Móra Ferenc utca 11. Intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Napközi Otthonos Óvoda

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Napközi Otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító:028614 1 Tartalomjegyzék Bevezető A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Az intézményműködési alapdokumentumai Az óvodavezető feladatai, helyettesítése

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Szervezeti és Mőködési Szabályzat OM azonosító: 201219 Készítette: Kiss Erika igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dorog Városi Óvoda 2014. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, feladatai, jogszabályi alapja 2.

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ő D É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ő D É S I S Z A B Á L Y Z A T Harangvirág Református Óvoda Telefon/fax: 28/452-007 06-20/992-3209 www. refovipecel. hu E-mail: harangviragovi.titkarsag@gmail.com S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ő D É S I S Z A B Á L Y Z A T Pécel. 2014.

Részletesebben

A Mórahalmi Napközi-otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Mórahalmi Napközi-otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Mórahalmi Napközi-otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 029447 Készült: 2013.augusztus 30. Készítette: Kosztyu Gyuláné óvodavezető 1 Tartalom 1. Bevezető...4 2. A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖZSÉGI ÓVODA FARMOS

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖZSÉGI ÓVODA FARMOS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖZSÉGI ÓVODA FARMOS 2013. szeptember 01. Tartalomjegyzék I. Általános rész 3.old 1. Az óvoda 3.old 2. Az óvoda alapító és fenntartó szerve 3.old 3. Az óvoda gazdálkodási

Részletesebben

VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA

VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 Vörösmarty téri Óvoda SZMSZ Az intézmény OM azonosítója: 201485 Készítette: --------------------------------------------- -------- intézményvezető

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Kedves Szülők és Munkatársak!

Kedves Szülők és Munkatársak! H Á Z I R E N D Kedves Szülők és Munkatársak! Legfőbb célunk, hogy a gyermekek óvodáinkban derűs, harmonikus és családias légkörben nevelkedjenek, mindehhez nélkülözhetetlen a családok és az óvoda mindennapi

Részletesebben

AZ ÖTTEVÉNYI MACKÓ KUCKÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

AZ ÖTTEVÉNYI MACKÓ KUCKÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE AZ ÖTTEVÉNYI MACKÓ KUCKÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület elfogadta: 2009. augusztus 26. / Legutóbbi módosítás: 2013. június 05./ Kelt: Öttevény, 2009.

Részletesebben

1. Általános információk az iskoláról. 2.Szabályozási kérdések

1. Általános információk az iskoláról. 2.Szabályozási kérdések HÁZIREND 1. Általános információk az iskoláról Az iskola neve: Kerek Világ Általános Iskola Az iskola OM azonosítója: 101204 Székhelye: 7627 Pécs, Gesztenyés utca 2. igazgatója: Bergmann Éva ( elérhetı

Részletesebben

HÁZIREND. Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 1202 Budapest Nagysándor J. u. 189. Tel/fax: +36 1 285-0275 E-mail: kerekerdo@ecom.hu

HÁZIREND. Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 1202 Budapest Nagysándor J. u. 189. Tel/fax: +36 1 285-0275 E-mail: kerekerdo@ecom.hu Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 1202 Budapest Nagysándor J. u. 189. Tel/fax: +36 1 285-0275 E-mail: kerekerdo@ecom.hu HÁZIREND Budapest, 2014. szeptember 1.... Varga Ibolya óvodavezető HÁZIREND Alapja az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 266/2013. (X.31.) Kt. számú határozata alapján 2013. november

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Fülöp Viktorné mb. intézményvezető A szabályzat hatályos: 2013. április 1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Bölcsőde. I. Általános rendelkezések

Szervezeti és Működési Szabályzat Bölcsőde. I. Általános rendelkezések Szervezeti és Működési Szabályzat Bölcsőde I. Általános rendelkezések I. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA HÁZIRENDJE

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA HÁZIRENDJE WEÖRES SÁNDOR ÓVODA HÁZIRENDJE - 1 - Tartalomjegyzék 1. Általános információk 2. A házirend célja, nyilvánossága 3. Az óvodai felvétel rendje 3.1 Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát 4. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Apátfalvi Bíbic Óvoda, mint nevelési-oktatási intézmény szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÉTSZINVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉS VILONYAI TAGÓVODÁJA 2013. TARTALOM I. Általános rendelkezések 4 I. 1. A költségvetési szerv adatai 4 I. 2. Alapítói

Részletesebben