1 Szervezeti, személyzeti adatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 Szervezeti, személyzeti adatok"

Átírás

1 Mezıberény Város Óvodai Intézménye Közzétételi lista nevelési év Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista nevelési év A Nemzeti Erıforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet - a nemzeti köznevelésrıl szóló törvény végrehajtásáról 10. fejezet 23. (1) (2) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 1 Szervezeti, személyzeti adatok 1.1 A közfeladatot ellátó szerv: Neve: Mezıberény Város Óvodai Intézménye Címe: 5650 Mezıberény Liget tér 5. Tel/fax: 66/ OM azonosító: Óvodavezetı: Kissné Wagner Mária Elérhetıség: a fenti címen és telefonon, illetve elızetes egyeztetés alapján. Óvodavezetı helyettesek: Borguláné Balogh Emese Mezıberény Város Óvodai Intézménye Magyarvégesi Tagóvoda Mezıberény, Kálvin u. 2-4 Tel.: 66/ Kreiszné Szilágyi Tünde Mezıberény Város Óvodai Intézménye Mosolygó Központi Óvoda Tel.: 66/ Tagóvoda-vezetık: Elérhetıség: Földesi Lajosné Mezıberény Város Óvodai Intézménye Csiribiri Tagóvoda 5650 Mezıberény Kinizsi u. 13. Tel.: 66/ Forróné Hajdu Katalin Mezıberény Város Óvodai Intézménye Nefelejcs Tagóvoda 5650 Mezıberény Kodály Zoltán u. 8. Tel.: 66/ Karcag Éva Mezıberény Város Óvodai Intézménye Tóparti Tagóvoda 5650 Mezıberény. Mátyás király u. 2. Tel.: 66/ a fenti címeken és telefonszámokon, illetve elızetes egyeztetés alapján. 1

2 2 Tevékenységre, mőködésre vonatkozó adatok 2.1 Fenntartó és mőködtetı Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 5650 Mezıberény Kossuth tér Feladat, tevékenység Mezıberény Város Óvodai Intézménye közfeladatát, alaptevékenységét meghatározó adatok, a rá vonatkozó alapvetı jogszabályok, valamint a szervezeti és mőködési szabályok megtalálhatók az SZMSZ-ben. 2.3 Az óvodai adatbázis nyilvántartás fajtái törzskönyv óvodás gyermekek személyes adatai közalkalmazotti nyilvántartás A gyermekek és az alkalmazottak adatbázisa a Közoktatás Információs Rendszerében található, a kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete alapján. 2.4 Álláspályázatok Mezıberény Város Óvodai Intézmény által közzétett pályázatok: 3 Különös és egyedi közzétételi lista 3.1 Felvételi lehetıség Az óvodába felvételt nyerhet az a gyermek, aki a harmadik életévét az adott nevelési évben betölti. Felvételt nyerhet továbbá az a gyermek is, aki a harmadik életévét a felvételétıl számított féléven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen, illetve a felvételi körzetben található három éves és annál idısebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthetı. A szülı köteles beíratni minden ötödik életévét betöltött gyermeket, ill. az óvoda köteles felvenni az óvodai nevelési év elsı napjától. A kötelezı felvételt biztosító óvoda vezetıje köteles értesíteni a fenntartót, ha az ötödik életévét betöltı gyermeket az óvodába nem íratták be, a fenntartó által kapott nyilvántartás, vagy a szakértıi vélemény, illetve határozat alapján Túljelentkezés esetén a felvétel elbírálásának sorrendje Óvodaköteles korú (5 éves) gyermek, Halmozottan hátrányos helyzető gyermek, Hátrányos helyzető, Szakvélemény alapján az óvoda lett kijelölve a gyermek ellátására, Gyermekét egyedül nevelı szülı, Körzethatáron belül élı gyermek, Körzethatáron kívül élı gyermek. 2

3 3.1.2 A beiratkozás ideje Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejérıl, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggı eljárásról a beiratkozás elsı határnapját megelızıen legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé Engedélyezett csoportok száma - a ös nevelési évre: 14 csoport Az intézményben fizetendı térítési díj Intézményünkben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni. Az étkezési térítési díj: 307.-Ft/nap/fı. Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı, a tartósan beteg, a három vagy több gyermeket nevelı családban élı gyermekeket. az önkormányzattól étkezési térítési díj-engedményben részesülhet, az a gyermek, akinek a családjában az egy fıre esı jövedelem: ,- és ,- Ft közé esik. A gyermekvédelmi kedvezményt a lakóhely szerint illetékes jegyzınél lehet igényelni, a tartós betegség megállapításához orvosi szakvélemény szükséges, ezeket a határozatokat intézményünkben be kell mutatni. Három vagy több gyermekes család esetében az étkezési kedvezményre jogosító nyilatkozatot intézményünkhöz kell benyújtani. Az önkormányzattól kérhetı étkezési térítési díj-engedményhez folyamatosan az intézményben kérhetı - formanyomtatvánnyal együtt, jövedelemigazolás beadása szükséges, az óvoda titkárságára (Liget tér 5.) A fenntartó értékelése Mezıberény Város Óvodai Intézmény munkájával összefüggı értékelést, nyilvános megállapításokat Mezıberény Város Önkormányzatánál lehet megtekinteni A nevelési év rendje A nevelési év: szeptember 1- augusztus 31-ig tart. Napi nyitvatartási idı: 6,00-17,30 óráig: 11 ½ óra/nap -tól június 15. július 20. Dátum -ig július 19. augusztus 23. Ügyeletes Csiribiri Tagóvoda, Mosolygó Központi Óvoda Magyarvégesi Tagóvoda Zárva tartó tagóvodák Magyarvégesi Tagóvoda Nefelejcs Tagóvoda Tóparti Tagóvoda Csiribiri Tagóvoda, Mosolygó Központi Óvoda Nefelejcs Tagóvoda Tóparti Tagóvoda Jelentısebb események, rendezvények Intézményünk a 2014/15-ös nevelési év során 5 nap nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe - nevelıtestületi értekezletek megtartására, illetve külsı továbbképzésekre - 3

4 mely idıpontokról a szülıket legalább 7 nappal elıtte értesíti. Ezeken a napokon - szülıi igény esetén - a gyermekek elhelyezésére biztosított az ügyelet. Az ünnepély, megemlékezés irányadó idıpontok Mikulás December 5 v. 6. Karácsony December Farsang Február - március Március 15. Március Húsvét Anyák napja Gyermeknap Nagycsoportosok búcsúztatása Pedagógus nap Március - április Április vége - május eleje Májusvége Május vége, június eleje Június eleje Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, száma Szakképesítés- iskolai Óvodapedagógus szakképesítésre Pedagógus Létszám végzettség épülı szakirányú végzettség szakvizsga 1. közoktatás-vezetı, 2. mentálhigiéné 1. közoktatás-vezetı, 2. nyelv- és beszédfejlesztı 1. óvodapedagógusi gyógytestnevelés 2. vezetı óvodapedagógus 1. fejlesztı óvodapedagógus 1. speciális torna, 2. óvodai szakértı 1. tehetségfejlesztési szakértı 1. óvodapedagógusi gyógytestnevelés rendelkezik 2 fı 1. roma társadalomismeret 1. fejlesztıpedagógus 1. szlovák nemzetiségi - 4 fı óvodapedagógus fı Összesen 26 fı 4

5 3.1.9 Nevelőmunkát segítőkiskolai végzettsége, szakképzettsége, száma Iskolai végzettség Szakképzettség Létszám Fıiskola óvodapedagógus 2 fı Fıiskola közgazdász 1 fı Érettségi óvodatitkár 1 fı Érettségi dajka 4 fı Érettségi nincs 4 fı Szakmunkás dajka 9 fı Összesen: 21 fı Óvodai csoportok tagóvodánként Tagóvoda Száma Férıhely (fı) Létszám (fı) (2014. október 1.) Csiribiri Tagóvoda 3 csoport Nyuszi csoport Katica csoport Micimackó csoport Magyarvégesi Tagóvoda 3 csoport Maci csoport Margaréta csoport Katica csoport Mosolygó K. Óvoda 2 csoport Napsugár csoport Szamóca csoport Nefelejcs Tagóvoda 3 csoport Babóca csoport Mackó csoport Manó csoport Tóparti Tagóvoda 3 csoport Csigabiga csoport Manó csoport Napsugár csoport ÖSSZESEN 14 csoport 304 férıhely 282 gyermek 5

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

A Napsugár Óvoda közzétételi listája:

A Napsugár Óvoda közzétételi listája: A Napsugár Óvoda közzétételi listája: a) Tájékoztató a felvételi lehetőségről: Az óvodai felvétel, átvétel rendje A gyermekek felvétele, a mindenkor hatályos törvény szerint történik. Az óvodába járás

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzati fenntartású óvodáinak, óvodai feladatot ellátó intézményeinek működési rendje. I. Az óvodák működési rendje

Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzati fenntartású óvodáinak, óvodai feladatot ellátó intézményeinek működési rendje. I. Az óvodák működési rendje Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzati fenntartású óvodáinak, óvodai feladatot ellátó intézményeinek működési rendje I. Az óvodák működési rendje Az önkormányzati óvodák nyitvatartási ideje munkanapokon:

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves szülık!

HÁZIREND. Kedves szülık! 1 HÁZIREND Kedves szülık! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! 1. Sz. melléklet: A gyermekek

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D 1 SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D 2 1. Általános információk az óvodáról: H Á Z I R E N D SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE 2000. Szentendre Pannónia utca 3. Tel, fax: 06-26-/500-473

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

ÁLTALÁNOS közzétételi lista

ÁLTALÁNOS közzétételi lista 1 ÁLTALÁNOS közzétételi lista Készült a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról, valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs

Részletesebben

Intézmény neve: Béke Telepi Óvodák. Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény székhelye, címe: Ózd, Újváros tér 2. Intézmény OM-azonosítója: 028524

Intézmény neve: Béke Telepi Óvodák. Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény székhelye, címe: Ózd, Újváros tér 2. Intézmény OM-azonosítója: 028524 Intézmény neve: Béke Telepi Óvodák Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: Ózd, Újváros tér 2. Intézmény OM-azonosítója: 028524 Intézmény fenntartója: Polgármesteri Hivatal Ózd Intézmény

Részletesebben

BENEDEK ELEK ÓVODA PAKS HÁZIREND

BENEDEK ELEK ÓVODA PAKS HÁZIREND BENEDEK ELEK ÓVODA PAKS HÁZIREND 2013. március 2 Tartalomjegyzék A házirend célja...5 1. Házirend hatálya...5 2. Az óvoda adatai...5 3. Óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje...7 4. Nevelési év rendje...8

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 7200 Dombóvár, Zrínyi u. 10. OM azonosító: 202287 HÁZIREND 2013. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 1 1. Általános információk A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde,

Részletesebben

Gyerekkuckó Óvoda. Házirend

Gyerekkuckó Óvoda. Házirend Gyerekkuckó Óvoda OM:034623 1165 Budapest Centenáriumi sétány 3. Tel./fax: 403-66-18 e-mail: centiovi@gmail.com Telephelyek: 1162 Budapest Hermina u. 66-68. Tel./fax: 405-34-93 1162 Budapest Hársfa u.

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Salgótarjáni Összevont Óvoda. Házirend. Hatályba lépés: 2013. szeptember

Salgótarjáni Összevont Óvoda. Házirend. Hatályba lépés: 2013. szeptember Hatályba lépés: 2013. szeptember 1 Kedves Szülők! Önök a Salgótarjáni Összevont Óvoda jét olvassák. Intézményünk nyugalmát, biztonságos légkörét, nyitottságát, a gyermeki, szülői jogok és kötelességek

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSRE (TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ)

FELKÉSZÜLÉS A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSRE (TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ) FELKÉSZÜLÉS A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSRE (TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ) A szabályozás előzményei A Magyar Kormány Nemzeti Reform Programja (EU- Oktatás és képzés, 2020) kisgyermekkori nevelésben

Részletesebben

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja:

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja: HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ezen házirend: A 1993. évi, többször módosított LXXIX. törvény

Részletesebben

KERTVÁROSI ÓVODA MELINDA UTCAI TAGÓVODÁJA

KERTVÁROSI ÓVODA MELINDA UTCAI TAGÓVODÁJA Iktató szám: I. - /2013 HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA MELINDA UTCAI TAGÓVODÁJA Intézmény OM azonosítója: 027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvoda Pipitér 2. Tagóvoda OM: 034622 HÁZIREND

Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvoda Pipitér 2. Tagóvoda OM: 034622 HÁZIREND Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvoda Pipitér 2. Tagóvoda OM: 034622 HÁZIREND Budapest, XVI. Baross Gábor u. 32-36. XVI. Farkashalom u.42-44. XVI. Csinszka u.27. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2

Részletesebben

ÚTJELZİ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ

ÚTJELZİ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ ÚTJELZİ Vas megyei középiskolák tájékoztatója Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Szombathely, 2010 2 A kiadvány a középfokú iskolák vezetıitıl kapott tájékoztatás

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítı támogatás 3. idıskorúak

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Házirendje

A Pátyolgató Óvoda Házirendje A Pátyolgató Óvoda Házirendje Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 032940.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Nevelőtestület nevében Szakalkalmazottak

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dorog Városi Óvoda 2014. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, feladatai, jogszabályi alapja 2.

Részletesebben

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA HÁZIREND 2013 I. Hatvani Vörösmarty téri Óvoda házirendje I. 1. Bevezetés A HÁZIREND jogi érvényű alapdokumentum. Szerepe, hogy segítse az óvodai közösségi élet megszervezését,

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Általános információk

HÁZIREND. 1. Általános információk 1 HÁZIREND. A házirend a köznevelési törvény felhatalmazása alapján alkotott helyi szabályzat, a benne foglaltak betartása minden érintett számára kötelező, megszegése jogi következményeket vonhat maga

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Pápai Városi Óvodák HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036783 Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1./2014. (02. 28.) határozatszámon

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda közzétételi listája Tartalomjegyzék

A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda közzétételi listája Tartalomjegyzék A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda közzétételi listája Tartalomjegyzék I.Személyi feltételek... 2 I.1. Pedagógus munkakör Perczel óvoda... 2 I.2. Nevelő oktató munkát közvetlenül segítők Perczel óvoda... 3

Részletesebben