ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek"

Átírás

1 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapítására A megyei önkormányzat évi költségvetésének előkészítését alapvetően az alábbi dokumentumok határozták meg: a megyei önkormányzat évi költségvetési koncepciója és a 171/2005. (XII. 16.) KH sz. közgyűlési határozat; a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLIII. törvény. A megyei közgyűlés a 171/2005. (XII. 16.) KH sz. határozatában határozta meg a évi költségvetési rendelet előkészítése során szükséges feladatokat és célokat: biztosítani kell az intézményekkel és a jogszabályokban előírt fórumokkal történő egyeztetést; a kiadási előirányzatok megállapításánál biztosítani kell a működőképességet és a feladatmutatókkal arányos finanszírozást; a közoktatási intézmények részére legfeljebb a évi mértékig biztosítani kell a minőségfejlesztési, diáksport, pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a kulturális és szabadidős feladatokhoz a támogatást; a működési bevételek tervezése során teljes körűen fel kell mérni az alaptevékenységgel összefüggő bevételeket, az áruértékesítéssel és szolgáltatással összefüggő bevételeket a kapcsolódó kiadások teljes önköltségével arányosan kell tervezni, a személyi juttatásoknál és járulékoknál biztosítani kell a jogszabályok által előírt fizetési kötelezettségeket, az adható juttatások körét a költségvetés végleges kondícióinak ismeretében lehet meghatározni; a létszámok megállapításánál figyelembe kell venni a közgyűlési határozatokban és a szakmai programok által meghatározott feladatokat, szerkezeti változásokat; a dologi kiadások ÁFA csökkentéssel korrigált - növelésére csak a folyamatos munkarendben működő intézményekben kerülhet sor, az oktatási intézményekben a kiadási szerkezet átalakításával, a közművelődési, közgyűjteményi és egyéb

2 2 intézményekben, valamint a hivatalokban a dologi kiadások a saját bevételi többletek terhére növelhetők; a pénzeszköz átadások és az önként vállalt feladatok nagyságrendje legfeljebb a évi szinten biztosítható az ágazati bizottságok által javasolt súlyponti feladatok figyelembevételével; a felújítási és fejlesztési feladatok a fejlesztési célú bevételek figyelembevételével tervezhetők, ahol a prioritási sorrend: = a haemodinamikai labor kivitelezése; = címzett támogatással megvalósuló beruházáshoz a saját erő biztosítása; = a területfejlesztési és egyéb pályázatok önrészének biztosítása; = intézményi kis összegű felújítások és fejlesztések; a működési hiány csökkentése érdekében az intézményi és hivatali költségvetések tervezésénél takarékossági intézkedések szükségesek; a költségvetési rendelettervezetben a kiadások és bevételek egyensúlyát úgy szükséges biztosítani, hogy a hiány mértéke ne haladja meg a 300 millió Ft-ot, a fejlesztési hitel felvétele megfeleljen a jogszabályoknak. 1.) Az önkormányzatok költségvetési szabályozásának feltételrendszere A gazdaságpolitikai célok teljesítése a versenyképesség erősítését, az államháztartás hiányának csökkentését, az európai uniós tagságból eredő kötelezettségek teljesítését, az uniós források minél hatékonyabb felhasználását, a pénzügyi és árstabilitás feltételeinek megteremtését, az ország tőkevonzó képességének erősítését teszik szükségessé. A helyi önkormányzatok forrásszabályozásának főbb elvei évben: az új családtámogatási rendszerhez kapcsolódóan a helyi szociális juttatások átalakulnak; bővülnek a közfoglalkoztatás lehetőségei; a beruházások az európai uniós és hazai társfinanszírozást igénybe véve bővülhetnek; az önkormányzati közszolgáltatások színvonalának javítását szolgáló többcélú kistérségi társulások rendszere tovább szélesedik; a közoktatásban a méretarányos feladatellátás, az integrációs oktatásban, nyelvi előkészítésben, szakiskolai felzárkóztató oktatásban való képzést ösztönzik; a szociális és gyermekvédelmi ellátásban a differenciált ellátási formákhoz kapcsolódó finanszírozási átalakításra került sor; a területfejlesztésben előtérbe kerül a évi új regionális programok tervezése, valamint az elmaradott kistérségek támogatása. A gazdaságpolitikai célok és a költségvetés prioritásai a takarékos és az ellátotti létszámmal arányos működtetést teszik szükségessé, az olcsóbb állam az önkormányzati alrendszerben is követelmény. Az önkormányzati források országos szinten mintegy 2%-kal bővülnek, amelyen belül a fejlesztések támogatása, az egyes szociális juttatások növelése az átlagot meghaladó, amely viszont a működési kiadások és nem kiemelt fejlesztési kiadások csökkentését teszi szükségessé. A központi források változása továbbra is takarékos gazdálkodást és feladatarányos finanszírozást igényel az önkormányzat feladataiban is.

3 3 A működési kiadások döntő részét képező személyi juttatások az alábbiak szerint változnak: a közalkalmazottak január 1-jén módosult bértáblája alapján átlagosan 7,5 %-kal növekedtek az alapilletmények, amely 1 havi illetménynövekedés szintrehozását teszi szükségessé; a közalkalmazottak részére 2. ütemben szeptember 1-től további átlagosan 4,5% alapilletmény-változást jelentett a bértábla módosítása, amely 10 havi illetménynövekedés szintrehozását igényli; a minimálbér január 1-től Ft/hó összegről Ft/fő összegre növekedik, valamint július 1-től emelkedik a legalább középfokú iskolai végzettségű, illetve szakképzettségű munkavállalók esetében; a közalkalmazottak illetménye április 1-től átlagosan 3%-kal növekszik a KJT tábla módosulása alapján; a közalkalmazottak illetménypótlékának alapja április 1-jével Ft-ról Ft-ra változik; a köztisztviselők illetményalapja április 1-től Ft-ról Ft-ra növekszik; az ún. egyhavi külön juttatás rendszere az Alkotmánybírósági határozat figyelembevétele alapján 13. havi illetmény egységes rendszerére alakul, így a közalkalmazottakat és a köztisztviselőket is a december havi illetmények alapján illeti meg; átmeneti szabályok alapján egyhavi külön juttatás kifizetési kötelezettség van a évben megszűnt jogviszonyok alapján, valamint a GYED-en, GYES-en lévők részére az elmaradt 13. havi fizetési kötelezettség; a gyermekvédelemben a hivatásos nevelőszülői díj ,- Ft/hó összege és a nevelőszülői díj minimuma ,- Ft/hó/ellátott összege nem változik; a közoktatásban a kiemelt munkáért járó kereset-kiegészítés 5.250,- Ft/fő/hó; a közalkalmazottak körében a keresetbe tartozó bázis előirányzatok alapján 2%-os teljesítményösztönző keretet kell képezni. A munkaadókat terhelő járulékoknál nem változik a 29%-os mértékű társadalombiztosítási járulék, a 3%-os munkaadói járulék. Az egészségügyi hozzájárulás I-X. hónapban 1.950,- Ft/hó/fő, november 1-től megszűnik. Az egészségügyi hozzájárulás csökkenésének hatását a normatívákban korrigálták. A dologi kiadásoknál a folyamatosan működő intézményekben az inflációs rátával azonos mértékű növekedés szükséges, amely az önkormányzat és az intézmények saját bevételei terhére biztosítható, mivel a normatívák dologi növekedésre forrást nem biztosítanak. Az ÁFA-kulcs csökkenésének hatása viszont a normatívákban korrekcióra került. A megyei önkormányzat a központi költségvetésből az előző évekhez hasonló jogcímeken részesülhet költségvetési támogatásban, amelynek mértéke egyes területeken változott: normatív állami támogatás feladatmutatók alapján; normatív, kötött felhasználású támogatás feladatmutatók alapján; átengedett személyi jövedelemadó; központosított előirányzatok, fejlesztési célú támogatások, átvett pénzeszközök.

4 4 2.) Bevételek alakulása A megyei önkormányzat évi tervezett bevétele ezer Ft, amely 2,1%-kal haladja meg a évi eredeti előirányzatot. A bevételek jogcímenkénti alakulását az 1/a., 1/b., 1/c. sz. mellékletek, intézményenkénti alakulását a 2/a. sz. melléklet mutatja be. A bevételekből ezer Ft működési célú, ezer Ft fejlesztési célú, a működési és fejlesztési célú bevételek aránya 93,4 6,6%. A) Költségvetési támogatások alakulása A normatív állami hozzájárulások normatívái kedvezőbben alakultak a költségvetési törvényjavaslathoz képest, mivel az ún. önkormányzati csomag döntő részben elfogadásra került. A megyei önkormányzat költségvetési koncepciójában a törvényjavaslat normatívái mellett már figyelembevételre kerültek az önkormányzati csomag elemei. Ellátottakra jutó normatív hozzájárulások változása a szociális és gyermekvédelmi ellátásban adatok: Ft/fő/év Jogcím évi tény évi évi tény 2006/2005. koncepció % Gyermekvédelmi otthont nyújtó ,6 Gyermekvéd. különleges ellátás ,9 Gyermekvéd. speciális ellátás ,4 Gyermekvéd. utógondozói ellát ,6 Gyermekvéd. szakszolgálat Gyermekvéd. szakszolgálat Bentlakásos elhelyezés ,9 Szociális módszertan/intézmény Pszichiátriai, fogyatékos ellátás ,3 Költségvetési támogatások összegének változása a szociális és gyermekvédelmi ellátásban adatok: ezer Ft-ban Jogcím évi terv évi évi terv 2006/2005. koncepció % Gyermekvédelmi otthont nyújtó ,0 Gyermekvéd. különleges ellátás ,8 Gyermekvéd. speciális ellátás ,8 Gyermekvéd. utógondozói ellát ,7 Gyermekvéd. szakszolgálat ,9 Gyermekvédelem összesen ,7

5 5 Jogcím évi terv évi évi terv 2006/2005. koncepció % Bentlakásos elhelyezés ,9 Szociális módszertani feladatok Demens betegek ellátása Pszichiátriai, fogyatékos ellátás ,7 Szociális ágazat összesen ,4 A gyermekvédelmi szakellátásban 37 főről 52 főre növekedett a speciális ellátást igénylő gyermekek aránya, akik egészségi állapotuk miatt magasabb színvonalú és költségigényesebb ellátást igényelnek a nevelőszülőknél és a lakásotthonokban is. Stagnál az utógondozói ellátásra jogosultak száma, melynek alacsonyabb a normatívája. Az otthont nyújtó ellátásra jogosultak száma 528 főről 484 főre, a különleges ellátást igénylők száma 216 főről 195 főre csökkent. Átalakult a gyermekvédelmi szakszolgálat finanszírozása, nem az ellátott gyermekek, hanem a megyében élő 18 év alatti gyermeklétszám alapján kapjuk a támogatást. A gyermekvédelmi szakellátásban részesülők száma 1021 főről 964 főre csökkent, valamint a normatívák is csökkentek 6-12%-kal. Összességében a gyermekvédelmi ágazat támogatása ezer Ft-tal csökkent a létszámcsökkenés és a normatíva-csökkenés együttes hatására, amely a rugalmasabb és kisebb költségigényű ellátási formák előnyben részesítését teszi szükségessé. Megnevezés évi létszám (fő) Megoszlás (%) évi létszám (fő) Megoszlás (%) évi létszám (fő) Megoszlás (%) Otthont nyújtó ellátás , , ,2 Különleges ellátás , , ,2 Speciális ellátás 14 1,3 37 3,6 52 5,4 Utógondozói ellátás , , ,2 Összesen , , ,0 A bentlakásos ápoló-gondozó otthonokban a gondozottak száma az elhelyezést biztosító adott férőhelyek alapján nem változott. Az ellátást továbbra is a fegyverneki, az újszászi és a jászapáti otthonok biztosítják. Az időskorúak körében új normatíva a demens ellátottak ellátása, amelynek normatívája azonos a fogyatékos otthoni ellátás támogatásával. A normatíva-csökkenés miatt a támogatás együttes összege ezer Ft-tal csökkent. A szociális módszertani feladatok ezer Ft-os összegű támogatása megszűnt, várhatóan a szakminisztérium részéről pénzeszköz átadás formájában kerül támogatásra. A pszichiátriai, szenvedélybetegek és fogyatékosok gondozásában az ellátottak száma 910 főről 932 főre növekedhet a tiszaugi otthon teljes körű működésével. Az ellátást a bánhalmai, a pusztataskonyi, a karcagi, a tiszaugi, az újszászi és törökszentmiklósi otthonok biztosítják. A normatíva 0,7%-kal csökkent, a támogatás 1,7%-kal növekszik az ellátotti létszám növekedése alapján.

6 6 Ellátottakra jutó normatív hozzájárulások változása az oktatási és gyógypedagógiai ellátásban adatok: Ft/fő/év Jogcím évi tény évi koncepció évi tény 2006/2005. % Iskolai oktatás 5-8. évfolyam Iskolai oktatás 5-8. évf. kieg ,5 Iskolai oktatás évfolyam ,0 Iskolai szakképzés (elméleti) ,0 Iskolai szakképzés (gyakorlati) ,0 Gyógypedagógiai ellátás Gyógypedagógiai ell. kieg ,9 Korai fejlesztés, gondozás ,0 Fejlesztő felkészítés ,0 Kollégiumi nevelés Kollégiumi szállásnyújtás ,9 Fogyatékos tan. koll. nevelése Fogyatékos tan. koll.száll ,9 Egyéb közokt. szakmai fel. - általános iskola napközi ,0 - integrációs nevelés ,5 - kisebbségi oktatás ,0 - kult., szabadidő, egészség nyelvi előkészítő ,5 A közoktatási alapnormatívák 5-8. évfolyam, évfolyam, elméleti és gyakorlati szakképzés a évi szinten maradtak, ugyanakkor megszűnt az osztálylétszámoktól függő és kulturális, szabadidő kiegészítő normatíva. A gyógypedagógiai oktatásban az alap normatíva nem változott, ugyanakkor az elfogadott módosító indítványok alapján szeptember 1-től differenciált normatíva igénybevételére kerül sor a gyermekek fogyatékossági szintjétől függően. A változás alapján a pénzügyminisztérium pótfelmérést készít. Az iskolai szakképzés gyakorlati normatíva szerkezetében és évben történt szerkezeti változás továbbra is fennáll. Differenciált összegek vehetők igénybe a szakképzési évfolyamtól függően. Az első szakképzési évfolyamon 40%-kal nő, a záró szakasz előtti évfolyamon szinten marad, a záró évfolyamon 40%-kal csökken a fajlagos hozzájárulás. A normatíva fajlagos összege nem változott. A szociális jellegű kiegészítő normatívák differenciált jellege megszűnt. Az intézményi étkezéshez a kollégiumi, az 50 és 100%-os kedvezménnyel étkezők alapján vehető igénybe támogatás. A tankönyvellátáshoz kapcsolódóan a továbbiakban nincs általános hozzájárulás, egységes hozzájárulás vehető igénybe az ingyenes tankönyv biztosításához.

7 7 adatok: Ft/fő/év Jogcím évi tény évi koncepció évi tény 2006/2005. % Szociális jellegű juttatások - intézményi étkeztetés int.étkeztetés 50 % kedv ,3 - int.étkeztetés 100 % kedv ,7 - tankönyv ellátás = általános hozzájárulás = kiegészítő hozzájárulás = tankönyvtámogatás bejáró tanulók = általános iskolai ,0 = középiskolai ,0 Költségvetési támogatások összegének változása az oktatási és gyógypedagógiai ellátásban adatok: ezer Ft-ban Jogcím évi terv évi koncepció évi terv 2006/2005. % Iskolai oktatás 5-8. évfolyam ,6 Iskolai oktatás évfolyam ,5 Iskolai szakképzés (elméleti) ,9 Iskolai szakképzés (gyakorlati) ,8 Gyógypedagógiai ellátás ,0 Korai fejlesztés, gondozás ,5 Fejlesztő felkészítés ,2 Kollégiumi ellátás ,1 Fogyatékos tan. koll. ellátása ,7 Egyéb közokt. szakmai fel. - általános iskola napközi ,0 - integrációs nevelés ,7 - kisebbségi oktatás ,0 - kult., szabadidő, egészség nyelvi felkészítő ,2 Szociális jellegű juttatások - intézményi étkeztetés ,9 - tankönyv ellátás = általános hozzájárulás = kiegészítő hozzájárulás ,7 - bejáró tanulók = általános iskolai ,6 = középiskolai ,7

8 8 Az 5-8. évfolyamon tanulók száma 149 főről 172 főre növekedett, ugyanakkor jelentősen csökkent a évfolyamon tanulók száma 997 főről 946 főre. Csökkent az elméleti szakképzésben résztvevők száma 471 főről 433 főre, ugyanakkor növekedett a gyakorlati szakképzésben résztvevők száma 537 főről 609 főre, amely a szolnoki szakképző iskolában és a gyógypedagógiai intézmények szakképzési feladatainak növekedésében jelenik meg. A kollégiumi ellátás támogatása az alapellátásban és a sajátos nevelésű gyermekek ellátásában is csökkent, valamint összevonásra került a nevelési és a szállásnyújtással összefüggő támogatás. A kötött felhasználású normatívák szerkezete változott évhez viszonyítva: pedagógus szakvizsga és továbbképzés ,- Ft/fő összegről Ft/fő összegre csökkent, amely 345 fő pedagógus részére ezer Ft; a kétszintű érettségiztetéshez a pedagógusok felkészítésének támogatása megszűnt; a pedagógusok szakkönyv-vásárlására nincs normatíva évtől, azonban a közoktatási törvény alapján Ft/fő támogatást kötelező biztosítani; a Megyei Közoktatási Közalapítvány tevékenységéhez kapott támogatás ezer Ft, amely a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési, üzemeltetési célokra, feladatokra fordítható; az informatikai és szakmai felszerelések támogatása évtől év közben a központosított előirányzatokból igényelhető; a pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele 720,- Ft/tanuló, amely évben és évben nem kötött normatíva; a minőségfejlesztési feladatok támogatása beépült a közoktatási alap normatívába; a pedagógiai szakszolgálat feladataihoz ,- Ft/létszám 30 fő szakdolgozóra, összesen ezer Ft kötött normatív támogatás vehető igénybe a szolnoki és a homoki intézményben foglalkoztatottak alapján; a diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása beépült a közoktatási alap normatívába; a szociális továbbképzés és szakvizsga támogatásához Ft/foglalkoztatott normatíva Ft/főre csökkent, így a normatíva nem nyújt fedezetet a kapcsolódó kiadások teljes fedezetére. Az igazgatási és sport feladatok támogatásának normatívája csökkent, 250,- Ft/lakos összegről 163 Ft/lakos összegre. A megye lakosságszáma szintén csökkent, főről főre. A évi támogatás ezer Ft volt, a 2006.évi támogatás ezer Ft, a támogatáscsökkenés ezer Ft. A közművelődési és közgyűjteményi feladatokhoz az alábbiak szerint alakult a támogatások mértéke: adatok: ezer Ft-ban Jogcím évi tény évi évi terv 2006/2005. % koncepció Megyénként egységes ,0 Lakosságszám arányos ,9 Összesen ,6

9 9 A lakosságszám alapján kapott támogatásnál a 409,- Ft/lakos normatíva 394,- Ft/lakos összegre csökkent. A évi tényhez ezer Ft-tal csökkent a közművelődési és közgyűjteményi feladatok támogatása. Az átengedett személyi jövedelemadó összege ezer Ft, amelynek összetétele az alábbiak szerint alakult: adatok: ezer Ft-ban Jogcím évi évi évi 2006/2005. % előirányzat előirányzat előirányzat Megyénként egységes ,2 Lakosságszám alapján ,1 Ellátottak alapján ,1 Átengedett SZJA ,9 Az átengedett SZJA mindhárom összetevője növekedett, összesen ezer Ft-tal, ugyanakkor nem éri el a 2004.évi összeget. Az SZJA-növekedés részben ellensúlyozza az ingatlan-nyilvántartási illeték kiesését, valamint az ágazati normatívák csökkenését az ellátottakhoz kapcsolódóan. A megyei önkormányzat évben a bérkiadásokhoz ezer Ft kiegészítő támogatást kapott. A évi bérintézkedésekhez kapcsolódóan a céltartalék képzési kötelezettség csökken az érdekegyeztetés és a parlamenti módosító indítványok alapján, az előző évi ezer Ft helyett ezer Ft. A normatív állami támogatások és az átengedett SZJA együttes összege évben ezer Ft, a évre előirányzott összeg ezer Ft. A központi kapcsolatokból származó működési források összege évben 96,3%-a a évinek, a csökkenés összege ezer Ft. B) Saját bevételek és az átvett pénzeszközök alakulása A működési bevételek évi tervezett összege ezer Ft, a évi előirányzat ezer Ft volt, a növekedés 7,6%. Az intézményi bevételek gondozási és ellátási díjakból, alaptevékenységi szolgáltatásokból, egyes helyiségek hasznosításából, háttérgazdaságok bevételeiből származnak. Az intézményenkénti működési bevételek alakulását a 2/a. sz. melléklet részletezi. A saját bevételek eltérő mértékben növekednek az egyes intézmények bevételszerző képességétől függően: a kórház ezer Ft-ban tervezi a saját bevételeit; a gyermekvédelmi ágazatban szerények a bevételi lehetőségek, a tervezett növekedés döntő része az alkalmazottak étkezési díjából adódik; a szociális intézményekben a gondozási díjakból származó bevételek differenciáltan növekednek az egyes gondozottak fizetőképességétől függően, az átlagos bevétel növekedés 8,4%, amely tartalmazza a tiszaugi gondozotti létszámbővüléshez kapcsolódó többlet-bevételt;

10 10 a közoktatási intézményekben a bevételek az étkezési térítési díjakból és az alaptevékenység szolgáltatásaiból származnak; a közművelődési és közgyűjteményi intézményekben a tervezett növekedés a racionalizálási folyamatokhoz és a díjemeléshez kapcsolódóan növekszik; az ellátó és szolgáltató szervezetnél a bevétel növekedés a bérleti díjakból és a továbbszámlázott szolgáltatásokból adódik. Az illetékbevétel tervezett összege ezer Ft, amely 12,5%-kal haladja meg a évi eredeti előirányzatot. A növekedés tartalmazza az illetékkulcsok és a költségmegosztás alapján várható növekedéseket évben is 50-50%-ban illeti meg a megyéket, megyei jogú városokat és a központi költségvetést a beszedett illeték. A megosztás rendje alapjaiban nem változott. A növekedés mértéke elmarad a évben tervezett 15,2%-os mértéktől, mivel az ingatlan-nyilvántartási illeték kiesése és az ÁFA kulcs változása miatt az illetékbevételek növekedése elmaradhat az előző évi ütemektől. Továbbra is érvényes, hogy a június 30-án nyilvántartott hátralékból a végrehajtási cselekmények eredményeként befolyó illetékből 20% a központi költségvetés és 80% a megyei jogú város, valamint a megyei önkormányzat részesedése. A hátralékból származó bevétel a költségvetési törvény előírása alapján az Illetékhivatal informatikai rendszereinek korszerűsítésére fordítható. A hátralékoknál a évben bevezetett szabályozás továbbra is érvényben van: amennyiben az illetékhivatalnál december 31-én nyilvántartott hátralékból befolyó tárgyidőszaki bevétel kisebb, mint ugyanezen hátralék 25%-ának a tárgyidőszakra jutó naptári napokkal arányos hányada, akkor az illetékhivatal köteles a különbözet 50%-át a központi költségvetés részére beutalni. Az illetékbevételeknél szigorítás: ha az illetékhivatal a központi illetékrész határidőben történő utalásáról nem gondoskodik, kamatfizetési kötelezettség terheli. A kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese, amelyet a kincstár az ún. nagyilletékből visszatart. A támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök tervezett összegei az alábbiak: a kórháznál az OEP-támogatás tervezett összege ezer Ft, amely 5,0%-kal több az előző évi tervezett összegnél; az intézményeknél átvett pénzeszköz = oktatási ágazatban ezer Ft, = szociális ágazatban ezer Ft, = TISZAINFORM ezer Ft, a társulásoknál ezer Ft, a hivatalnál ezer Ft, felhalmozási feladatoknál ezer Ft. A bérleti díjak összege tartalmazza a bérleti szerződésekben tervezett visszaforgatási összeget is, mivel a hitelképesség számítása kiegészült a bérbeadáshoz kapcsolódó fejlesztési és felújítási kötelezettség adataival.

11 11 3.) A kiadások alakulása A kiadások intézményenkénti és kiemelt jogcímenkénti alakulását a 2/a., 2/b., 3/a., 3/b., 3/c., 3/d. és 3/e. sz. mellékletek mutatják be, az intézményenkénti helyzetképet a 4.) pont tartalmazza. A kiadások szerkezete az alábbiak szerint alakul: adatok: ezer Ft-ban Megnevezés évi évi 2006/ eredeti előir. eredeti előir. % mego. % Személyi juttatások ,8 48,4 Munkaadókat terhelő járulékok ,6 14,2 Dologi kiadások + tartalékok ,0 26,1 Pénzeszközátadások, támogatások ,9 1,2 Ellátottak juttatásai ,4 0,9 Felújítás, felhalmozás, kölcsön ,9 9,2 Kiadások összesen ,8 100,0 A kórház adatai nélkül az alábbiak szerint alakulnak a kiemelt előirányzatok az intézményekben és a hivatalhoz tartozó feladatoknál: adatok: ezer Ft-ban Megnevezés évi évi 2006/ eredeti előir. eredeti előir. % mego. % Személyi juttatások ,1 49,8 Munkaadókat terhelő járulékok ,0 14,8 Dologi kiadások + tartalékok ,7 18,2 Pénzeszközátadások, támogatások ,0 2,2 Ellátottak juttatásai ,4 1,8 Felújítás, felhalmozás ,4 13,2 Kiadások összesen ,4 100,0 A személyi juttatások előirányzata az alábbi jogcímek alapján módosul évhez viszonyítva: közalkalmazotti törvény szerinti kötelező előrelépések; közalkalmazotti garantált illetmények 7,5%-os szintrehozása, közalkalmazotti garantált illetmények 4,5%-os szintrehozása, közalkalmazotti pótlékalap változása ,- Ft-ról ,- Ft-ra, köztisztviselői törvény szerinti kötelező előrelépések; köztisztviselői illetményalap változása ,- Ft-ról ,- Ft-ra, minimálbér növekedése ,- Ft-ról 62,500,- Ft-ra; képviselői tiszteletdíjak és természetbeni juttatások növekedése; jubileumi jutalmak, nyugdíjazásokhoz kapcsolódó felmentések illetménye; magasabb iskolai végzettség megszerzéséhez kapcsolódó átsorolások hatása; minőségi munkáért járó kereset-kiegészítés különbözete; létszám-növekedések áthúzódó hatása;

12 12 a közalkalmazottak részére 2%-os teljesítményösztönző-keret biztosítása. A keresetek növekedésének általános mutatója meghaladja az átlagos tervezett inflációs szintet. A személyi juttatások és a kapcsolódó járulékok növekedése 325 millió Ft többletkiadást jelent. A minőségi munkáért kereset-kiegészítésre és a 2%-os teljesítményösztönző kerethez biztosított előirányzatokat a 2/d. és a 2/e. mellékletek tartalmazzák intézményenként. A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan növekedtek, a járulékok mértékei nem változtak, kivéve az egészségügyi hozzájárulást, amelynek mértéke november 1-ig csökken, majd megszűnik. A dologi kiadások növekedésében az alábbi tényezők szerepelnek: folyamatosan működő szociális és gyermekvédelmi intézményeknél 2%-os dologi automatizmus; az átlagostól eltérő növekedéseket az intézményi bevételi többletek ellensúlyozzák; az új beruházások működési többlete. A dologi automatizmusokban az élelmezési, a gyógyszer, az üzemeltetési kiadások növekedése került figyelembe vételre. Az ellátottak juttatásainál a tervezett kiadás ezer Ft, amely 98,4%-a a évben tervezettnek, mivel a gondozottak száma csökkent. A szakmai és egyéb feladatok tervezett összegében az alábbi célok szerepelnek, amelyek elsősorban pénzeszköz-átadások és támogatásértékű kiadások: adatok: ezer Ft-ban Megnevezés évi évi 2005/2004. előirányzat előirányzat % Térségf. idegenf. és környezetvéd. feladatok (3/a.) ,8 Jogi tagsági díjak, egyéb hozzájárulások (3/b.) ,7 Közoktatási, gyermekvéd. és szoc. fel. (3/c.) ,0 Közműv., sport és egyéb szakmai fel. (3/d.) ,3 Nemzetközi kapcsolatok (3/e.) ,3 Hozzájár. kunszentmártoni gimn. fenntartásához Megyei Közoktatási Közalapítvány részére ,7 Hozzájárulás az addiktológia fenntartásához (3/c.) ,7 Összesen ,2 A pénzeszköz-átadások és támogatások tartalmazzák az intézményekhez közvetlenül nem kapcsolt szakmai feladatokat, az önként vállalt feladatokhoz a bizottsági hatáskörben nyújtott támogatásokat. A tartalékok részben célfeladatokhoz kapcsolódnak, részben általános jellegűek: a céltartalékok = minimumfeltételek teljesítéséhez ezer Ft,

13 13 = az államháztartási céltartalék ezer Ft, amely 44,2 %-a a évben előírt kötelezettségnek, = a létszámcsökkentéshez kapcsoló intézményi támogatásokhoz ezer Ft, = ezer Ft a 13. havi illetmények és a évi egy havi külön juttatások kifizetésére az átmeneti rendelkezések alapján, = ezer Ft a Küzdelem a munka világába projekt munkavállalóinak továbbfoglalkoztatása, az általános tartalék ezer Ft az évközi többlet kiadásokra és iskolai végzettség megszerzéséhez kapcsolódó átsorolásokhoz, valamint a tiszakürti arborétum beruházásához kapcsolódó létszámok, a pedagógiai intézet új épületrészének működési többlet költsége előirányzatára. 4.) Intézményi helyzetkép A Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben a évi várható bevételeket a évi teljesítmények és a degresszív finanszírozás figyelembevételével tervezték. A tervezett személyi juttatások és járulékok kiadásai még nem tartalmazzák az április 1-jei KJT tábla változásához kapcsolódó kiadás-többletet, ennek forrását a jelenlegi bérkereten belül az adható juttatások belső átcsoportosításával tudják megteremteni. A munkavállalók soros átsorolása a törvényi előírásoknak megfelelően, január 1-jével megtörtént. A létszámelőirányzat a évi intézkedések az üres álláshelyek megszüntetése, feladatátadás a MÁV Kórháznak, létszámcsökkentés figyelembevételével kerül kiszámításra. A dologi kiadásoknál a korlátozott pénzügyi lehetőségek miatt alultervezettek a gyógyszer- és üzemeltetési költségek. Céljuk a megfelelő betegellátás és a kiegyensúlyozott gazdálkodás. A fejlesztési feladatoknál a struktúra átalakítása, az épületek folyamatos felújítása fokozott figyelmet igényel. A szakrendelő fejlesztéséhez kapcsolódó HEFOP 4.3 projektre megkötötték a támogatási szerződést, így az ezer Ft összegű feladat munkálatai ez évben kezdődnek meg, amelynek előirányzatai tervezésre kerültek. Folyamatban van a végleges haemodinamikai labor kialakítására a szerződés megkötése, amelynek közbeszerzési eljárását évben lebonyolították. A szolnoki Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet nevelőszülői hálózatában tervezett ellátotti létszám 620 főről 590 főre csökken, amelyből otthont nyújtó ellátást igénylő 360 fő, különleges és speciális ellátást igénylő 72 fő, az utógondozói ellátást igénylő 158 fő. A tervezett létszámhoz kapcsolódóan az intézmény költségvetésének 2/3-át a nevelőszülők és a gondozottak részére kifizetendő juttatások jelentik: hagyományos nevelőszülők juttatása ezer Ft, hivatásos nevelőszülők juttatása ezer Ft, az ellátmány és az utógondozottak ellátása ezer Ft, a nevelési díj ezer Ft, összesen ezer Ft. Az intézmény látja el az állami gondoskodásban lévő gyermekkel kapcsolatos területi gyermekvédelmi szakszolgálati feladatokat, valamint működteti a Gyermekvédelmi Szakértői Bizottságot. A fegyverneki Angolkert Gyermekotthon és Idősek Otthonában továbbra is kéttípusú ellátás működik. A 0-3 éves gyermekeket gondozó különleges gyermekotthoni részlegen a tervezett létszám 20 fő, az idősek otthoni részlegen 39 fő. A gyermekek létszámának folyamatos csökkenése alapján a közgyűlés 2005.évben döntött, hogy a gyermekrészleg időskorú otthonná kerül átalakításra. A gyermekek részben a GYIVI-hez és a karcagi otthonba kerülnek egészségi állapotuktól függően. Az átalakításhoz pályázat benyújtására kerül sor, amelynek tervei elkészültek, a saját forrás a pályázati alapból biztosított.

14 14 A szolnoki Gyermekotthonban a tervezett gyermeklétszám 150 fő, amelyből 81 fő otthont nyújtó ellátást, 14 fő különleges ellátást, 24 fő speciális ellátást, 31 fő utógondozói ellátást igényel. Az intézmény működtetéséhez megfelelő létszámok biztosítottak, azonban továbbra is gond a pszichológus állás betöltése. Az intézmény részbeni forrásokkal rendelkezik egy speciális lakásotthon építéséhez. A homoki Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon több célú intézményként összetett feladatrendszert lát el. A gyógypedagógiai oktatás tervezett létszáma 237 fő, a kollégiumban 155 gyermek ellátása történik, a szakiskola tervezett létszáma 71 fő, ahol növekedett az oktatott gyermekek száma. A gyermekvédelemben 41 fő különleges és speciális, 30 fő utógondozói, valamint 7 fő alap ellátást igénylő gyermekről gondoskodnak. Az intézmény épületei, építményei és berendezései erősen elhasználódtak, a pályázati lehetőségek kihasználása mellett jelentősebb összeg szükséges fokozott karbantartásokra, felújításokra. A kisújszállási Kádas György Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon szintén összetett feladatrendszert lát el. A gyógypedagógiai oktatásban 119 fő, a kollégiumban 42 fő neveléséről-oktatásáról gondoskodnak. A gyermekvédelemben ellátottak száma 97 fő, akik egyaránt igényelnek otthont nyújtó, különleges, speciális és utógondozói ellátást. Az intézményben a létszámkeretek biztosítottak, speciális munkakörökben is sikerül megfelelő szakemberekről gondoskodni. A karcagi Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthonban 141 gyermek gyógypedagógiai oktatását, 50 fő kollégiumi ellátását, 24 fő szakiskolai oktatását biztosítják. A létszám és technikai feltételek alapvetően biztosítottak. A gyermekvédelmi és oktatási feladatokhoz kapcsolódóan csökkentek a létszámok és a működési kiadások. A bánhalmai Fenyves Otthon Fogyatékosok Otthonában továbbra is 91 fő felnőtt fogyatékos ápolásáról gondoskodnak. A gondozási feladatok ellátásához 3 fő létszám vesz részt a Küzdelem a munka világába projektben. Az akadálymentes közlekedés megteremtése érdekében az új épületszárnyban megépült a lift, amelyre évben sikeresen pályáztunk. A tiszaugi Szőke Tisza Fogyatékosok Otthonában a beruházás befejezésével az intézmény létszám és kiadási struktúrája jelentősen megváltozik. Az intézmény férőhelye 124 főre növekedett. A gondozotti létszám részben a karcagi otthonból, valamint új gondozottak felvételével bővül. A gondozotti létszám növekedéséhez kapcsolódóan növekszik a dolgozói létszám, amelyre több szakaszban, lépcsőzetesen kerül sor. Az új épületek működtetési költségnövekedést is jelentenek, amelynek összegét egyéves tapasztalat alapján lehet pontosítani. A jászapáti Fehér Akác Idősek Otthona és Módszertani Intézménye 80 férőhelyen időskorúak ápolását-gondozását végzi, ellátja a megyei módszertani feladatokat, valamint biztosítja az alapellátási szakreferens munkavégzését. Az intézményfinanszírozás tartalmazza a módszertani feladatok forrását is, amely azonban év közben várhatóan módosul. Az intézmény épületei erőteljesen elhasználódtak, a szobák zsúfoltak, a technikai feltételek megoldására továbbra is bővítéses rekonstrukció jelenthet megoldást.

15 15 A karcagi Gólyafészek Otthon Fogyatékosok Otthonában a tervezett ellátotti létszám 181 fő, amelyből 29 fő különleges gyermekvédelmi ellátást igénylő és 152 fő felnőtt fogyatékos személy. Regionális fejlesztési pályázati pénzeszköz, valamint a karcagi önkormányzat támogatásával és saját forrás biztosításával tovább javulnak az intézmény működési feltételei. A pusztataskonyi Tóparti Otthon Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye 189 fő gondozott ellátását biztosítja épületeiben, valamint a 3 lakóotthonban. A fűtéskorszerűsítés kapcsán várhatóan csökkenek az üzemeltetés fajlagos költségei. Az intézmény saját bevételei csökkennek, mivel a gondozottak jelentős száma fogyatékossági állapota miatt nem foglalkoztatható, így a jövedelmük csökken. Műszakilag szükséges a francia testvérmegyétől kapott kisbusz cseréje. Az újszászi Kastély Otthon Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézményében 39 fő időskorú szociális ellátását, valamint 206 fő pszichiátriai és szenvedélybeteg gondozását végzik. A kastély épület belső és részben külső karbantartásáról folyamatosan gondoskodni szükséges, amely jelentős pénzeszközöket igényel. Az intézmény a legfontosabb felújítási feladatokat saját karbantartókkal az anyagok megvásárlásával folyamatosan végzi. A törökszentmiklósi Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézményét január 1-jétől működteti a megyei önkormányzat. A jelenlegi működési engedély 170 fő gondozását teszi lehetővé. A dolgozói létszám 94,5 fő, amely megfelel a minimumfeltételeknek. A technikai és a szakmai feltételrendszer javítása pályázati pénzeszközök bevonásával lehetséges, amelynek érdekében az intézmény is több pályázatot nyújtott be. A szolnoki Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium 330 tanuló részére biztosítja a szakképzést, valamint 69 fő részére a kollégiumi ellátást. Az oktatott gyermekekből 113 fő részére konduktív pedagógiai ellátást, 24 fő részére kisebbségi kiegészítő oktatást is biztosítanak. Növekedett a különleges oktatást igénylő gyermekek aránya. Az oktatási feladatok változásával szeptembertől szakmai létszámcsökkenés szükséges. A jászapáti Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban 172 fő 5-8. évfolyamos, 374 fő évfolyamos tanuló oktatása folyik, 32 fő részére biztosítanak szakképzést és 51 fő részére kollégiumi ellátást. Befejeződik az intézmény címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója, amellyel jelentősen javulnak az oktatás technikai feltételei, azonban a működtetésben többletkiadások jelennek meg. A jászapáti Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégiumban 482 fő évfolyamos tanuló oktatásáról, 324 fő tanuló elméleti szakképzéséről és 329 fő tanuló gyakorlati szakképzéséről gondoskodnak. A évi tanulói létszámcsökkenés áthúzódó hatásaként csökkentek a túlórák. A kollégiumi létszám 89 főben tervezett. Az intézmény épületei és gépei folyamatosan fokozott karbantartást, illetve felújítást igényelnek. Az átvett pénzeszközök csökkenésével egyidejűleg csökkentek a működési kiadások, mivel ezen pénzeszközök felnőtt tanfolyamok bonyolításához kapcsolódtak. A szolnoki Verseghy Ferenc Megyei Könyvtárban a szakmai és technikai feladatokat 59 fő látja el, amelyet 7 egyéb jogviszonyban lévő munkavállaló egészít ki. A szakmai feladatok pályázatai jelentős mértékben hozzájárulnak a szakmai feltételek javításához. Folyamatosan

16 16 működtetik az Európai Információs Pontot, amelyet pályázati pénzeszközökből és önkormányzati támogatásból biztosítanak. A szolnoki Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézetben továbbra is alapvetően a sportés közművelődési módszertani feladatokat látják el. Bevételeik konferenciák, továbbképzések szervezéséből, sportoktatói tanfolyamokból származnak. Az intézmény költségvetése tartalmazza az Esélyek Háza működtetésének I. féléves kiadásait és bevételeit a módosított szerződésnek megfelelően. Műszaki felülvizsgálatot igényel az intézményi épület tetőszerkezete, kerítése és szennyvízrendszere. A szolnoki Megyei Múzeumok Igazgatósága tiszaföldvári tagmúzeumának kialakítási munkái a kártalanítás és pályázati pénzeszköz bevonásával részben megvalósultak. További feladat az új kiállítás elkészítése és tetőtér befejezése. A múzeum kiemelt szakmai feladata a tiszai víztározókhoz kapcsolódóan a régészeti munkálatok elvégzése. A szolnoki Levéltárban a 21 fős létszám megfelelő technikai körülmények között végzi szakmai tevékenységét. A szakmai munka keretében ez évben megrendezik a Levéltári Napokat és kiadványokat szerkesztenek. A szolnoki Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 40 fő közalkalmazottal és utazó tanári hálózattal végzi a szakmai szolgáltatási és szakszolgálati tevékenységet. Folyamatban van az új épületszárny építése, ezért az intézet egy része a József Attila út 40. sz. alatti épületben működik. Az átköltözés az év közepén várható, az új épületrész üzemeltetési kiadásai ezt követően kalkulálhatók. Az intézmény szakmai tevékenységének szerkezete jelentős mértékben függ a kistérségi társulások hasonló irányú tevékenységétől. A tiszakürti Arborétum turisztikai fejlesztésére a fejlesztési tervek alapján évben ezer Ft összegű pályázat került benyújtásra a Regionális Operatív Programban. A nyertes pályázat alapján évben megkezdődtek a munkák egy új fogadó épület, kilátó és tó építésére, valamint a sétautak felújítására, gépek beszerzésére. Az üzemeltetéshez 2 fő létszám felvétele szükséges. A szolnoki TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat szervezi továbbra is a megye turisztikai értékeinek bemutatását különböző belföldi és külföldi kiállításokon. A pályázati tevékenységben együttműködik az önkormányzattal és az Idegenforgalmi Társulással. A szolnoki Ellátó és Szolgáltató Szervezet az I. és II. sz. székházak üzemeltetését, a rendezvények feltételeinek biztosítását, az üzemi konyha és büfé működtetését végzi ez évben is. Az épületek felújítási munkáihoz kapcsolódóan jelentős kiegészítő munkálatokat végeznek el. Várhatóan több bérlő csökkenti az általa használt területeket, amely megjelenhet a működési bevételek teljesítésében. A Megyei Közgyűlés kiadásai tartalmazzák a április 1-jétől tervezett képviselői tiszteletdíj-növekedés, valamint a megyei bérlet tarifaváltozása összegét. A képviselői tiszteletdíj alapja , Ft-ról ,- Ft-ra növekedne. A megyei bérlettérítés a tarifaváltozás alapján a évi ,- Ft-ról ,- Ft-ra növekedett.

17 17 A Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásaiban a 6%-os illetményalap-növekedés szintrehozása, az április 1-jei 5% illetményalap-növekedés, valamint a felsőfokú iskolai végzettséget megszerzők magasabb illetménye okoz változást. A dologi kiadásoknál az ÁFA csökkenés alapján tervezett kiadáscsökkenés. A Megyei Illetékhivatal kiadásnövekedése összetevői szintén a 6%-os illetményalapnövekedés szintrehozása, az április 1-jei illetményalap-növekedés és a magasabb iskolai végzettséghez kapcsolódó illetménynövekedés. Az illetékbevételek készpénzes beszedhetősége érdekében célszerű egy pénztár kialakítása, valamint a létszám egy fővel történő növelése. Az illetékprogram várhatóan ez év végéig használható, az új auditált program megvásárlására mintegy 25 millió elkülönítése szükséges az illetékbevétel terhére. A Védelmi Iroda látja el a honvédelmi törvényből adódó, a megyei önkormányzatot érintő honvédelmi igazgatási feladatokat. 5.) Fejlesztési bevételek és kiadások A fejlesztési bevételek és kiadások mérlegét az 1/a. sz. melléklet mutatja be, az intézményi felújítási és fejlesztési feladatokat a 4/a. és a 4/b. sz. mellékletek, az áthúzódó fejlesztési célú feladatokat az 5/a. és az 5/b. mellékletek tartalmazzák. A legnagyobb fejlesztési projektek a Hetényi Géza Kórházhoz kapcsolódnak: az aláírt szerződés alapján megkezdődik a rendelőintézeti infrastruktúra ezer Ft-os fejlesztése, amelyhez a pályázati forrásokat a kórház a HEFOP 5.5 projekt keretében nyerte, a saját forrást az önkormányzat 2005.évben átutalta a Baross úti ingatlan ellenértékéből ezer Ft összegben; benyújtásra került címzett támogatási pályázatként a kórházi rekonstrukció II/B üteme, melynek bekerülési összege 960 millió Ft, a évi saját forrás ezer Ft a költségvetésben tervezett, a címzett támogatásokról a parlament várhatóan februárban dönt; a haemodinamikai labor ideiglenes működési feltételei kialakításra kerültek, amelyhez a támogatást az önkormányzat részéről évben biztosítottuk; = a végleges elhelyezéshez a közbeszerzési eljárás lebonyolításra került; = a kiadásokhoz előzetesen 170 millió Ft támogatást vállalt a közgyűlés fejlesztési célú hitel felvételével; = a Baross úti ingatlan ellenértékéből rendelkezésre álló és az ideiglenes elhelyezéshez fel nem használt ezer Ft kiegészíti a forrásokat, valamint saját erő a hitel felvételéhez; = további 410 millió Ft fejlesztési hitel felvételével a kórház terheli csökkenthetőek, ezen hitelkeret adósságszolgálatát a kórház megtéríti az önkormányzat részére; = a magasabb összegű hitelfelvétel saját forrása és a projektvizsgálati díj többlete ezer Ft az egészségügyi szakiskola vásárlásához elkülönített pénzmaradványból biztosítható.

18 18 A saját felhalmozási bevételeknél a kis összegű privatizáció, a pénzmaradványok, a cserkeszőlői szálloda értékesítésének fel nem használt összege pályázati önerőre, valamint a visszaforgatási célú bérleti díj jelenik meg. A beruházásokat amelyek elnyert, illetve benyújtott pályázatokhoz kapcsolódnak az 5/a. és 5/b. mellékletek tartalmazzák: a bánhalmai Fenyves Otthon lift építésével kapcsolatos elszámolás részben áthúzódik évre, a műszaki átadás évben megtörtént; a Megyeháza elektromos hálózata felújításának II. üteme ezer Ft, a kapott támogatás ezer Ft, a saját erő ezer Ft; a Megyeháza kazánrekonstrukció és fűtés összköltsége ezer Ft, a támogatás ezer Ft, a saját erő ezer Ft; a megyeháza lábazat felújítás összköltsége ezer Ft, a támogatás ezer Ft, a saját erő ezer Ft; a karcagi Gólyafészek Otthon rekonstrukciója és fejlesztésének összköltsége ezer Ft, a támogatás ezer Ft, átvett pénzeszköz Karcag várostól ezer Ft, saját erő ezer Ft; a Pedagógiai Intézet új szárnya építéséhez kapott területfejlesztési támogatás ezer Ft, a saját forrás évre ezer Ft a pályázati alap terhére, a tárgyévi támogatási összeg ezer Ft; a tiszakürti arborétumhoz a ROP projekt keretében kapott támogatás évekre ezer Ft. Az intézményi felújításokra és fejlesztésekre az alábbiak szerint biztosítható a forrás: GYIVI-ben számítógépek beszerzése; Fegyverneki idősek otthonában heverők cseréje; Homoki intézményben a konyhai eszközök cseréje a HACCP megfeleléshez; Kisújszállási intézményben szintén konyhai eszközök és kisgépek cseréje; Tiszaugon számítógép, program, hűtő, takarítógép beszerzése; Jászapáti idősek otthonában a nagyteljesítményű mosógép cseréje, szekrények és ágyak vásárlása; Karcagi otthonban zeneterápiás eszköz és számítógépek vásárlása; Pusztataskonyban a kisbusz cseréje, élelmezési program, vízlágyító berendezés; Újszászon parkgondozó gépek és háztartási gépek vásárlása; Törökszentmiklóson ágyak, szekrények, számítógépek vásárlása; Jászapáti gimnáziumban térkövezés befejezése, szerver szoba légkondicionálása; Jászapáti szakképzőben irattári szekrények, számítógépek; Megyei könyvtárban világításcsere, postázó szoftver; MTSI-ben számítógép vásárlás; Megyei múzeumban fűtésvezérlő cseréje; Megyei Levéltárban számítógépek cseréje; Pedagógiai Intézetben számítógépek cseréje; TISZAINFORM-nál a telefonközpont cseréje, számítógép-beszerzés; Ellátó Szervezetnél kisgépek vásárlása; Jászapáti intézményeknél szennyvízközmű hozzájárulás; Fegyverneken mosoda villanyvezeték csere; Homokon a kollégiumi vizesblokk felújítása és a nyílászárók cseréje;

19 19 Kisújszálláson villámvédelem felújítása; Jászapáti idősek otthonában a mosdók felújítása; Pusztataskonyban műhelyépület felújítása; Szolnoki szakképzőben az esővíz-elvezetés felújítása az épület nyaktagnál; Jászapáti szakképzőben a kollégiumi ajtók cseréje; MTSI-nél az udvari szennyvízvezeték cseréje; Pedagógiai Intézetnél a régi épület tetőszerkezetének felújítása; Illetékhivatalnál pénztárhelyiség kialakítása. Az intézményi fejlesztési feladatokra tervezett összeg ezer Ft, a évi összeg ezer Ft volt, a növekedés 16,8 %. Az intézményi felújítási feladatokra tervezett összeg ezer Ft, a évi ezer Ft volt, a növekedés 16,7%. A fokozott karbantartás tervezett összege ezer Ft, amely 41,1%-kal haladja meg a évi ezer Ft-ot. 6.) Likviditási helyzet Az ellátandó feladatok és a várható bevételi források alapján a prognosztizált működési hiány összege ezer Ft, a haemodinamikai laborhoz tervezett fejlesztési hitel ezer Ft. A hitelképesség vizsgálatát a 8. sz. melléklet tartalmazza, amely szerint az önkormányzat a hiány összegére teljes mértékben hitelképes. A hitelfelvétel korlátját a visszafizetési kötelezettség befolyásolja a jogszabályi előírások mellett. Az előterjesztést és rendelettervezetet a közgyűlés valamennyi bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Kérem az előterjesztés és a rendelettervezet megtárgyalását és elfogadását. Szolnok, február 3. Tokár István

20 20 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 3/2006. (II. 20.) sz. rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) a) pontjában biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. -a és a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLIII. törvény alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a megyei közgyűlésre és annak bizottságaira, a megyei önkormányzati hivatalra, a megyei önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre és társulásokra terjed ki. II. A költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) A megyei közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetése a) kiadási főösszegét ezer Ft ban b) bevételi főösszegét ezer Ft ban c) a tervezett hiányát ezer Ft ban állapítja meg az 1/a. sz. melléklet szerint. (2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási főösszeg működési célú intézményenkénti és feladatonkénti kötelező előirányzatait személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, pénzeszköz-átadások, ellátottak pénzbeli juttatásai az 1/a., 2/b., 3/a., 3/b., 3/c., 3/d., 3/e., a felhalmozási célú előirányzatait az 1/a., 4/a. és 4/b. sz. mellékletek tartalmazzák az alábbiak szerint: személyi juttatások ezer Ft munkaadókat terhelő járulékok ezer Ft dologi kiadások ezer Ft pénzeszköz-átadás áht-n kívülre ezer Ft ellátottak juttatásai ezer Ft támogatásértékű kiadás ezer Ft

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2008. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2007. évi terv 2008. évi

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2007. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2007. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2006. évi terv 2007. évi

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2006. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2006. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2006. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2005. évi terv 2006.

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2011. évi költségvetés

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2011. évi költségvetés Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2011. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2009. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2009. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege. JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2009. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2008. évi terv 2009. évi

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2006. évi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2006. évi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2006. évi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevé és kiadások mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2006. eredeti ei.

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2008. évi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevé és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2008. évi terv 2008.

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló BEVÉTELEK Működési és felhalmozási bevé és kiadások mérlege KIADÁSOK Megnevezés 2007. eredeti ei. 2007. mód.

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008-2010. évi fejlesztési koncepciója. Várható összköltség ezer Ft-ban.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008-2010. évi fejlesztési koncepciója. Várható összköltség ezer Ft-ban. 1. sz. melléklet A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008-2010. évi fejlesztési koncepciója Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet Szolnok, Tószegi út 21. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet 1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés és bizottságai

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapítására A megyei

Részletesebben

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1..

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1.. Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről Hét község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2005. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2005. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2005. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2004. évi terv 2005. évi

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.) 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 3/2011. (II. 14.) KR. számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Megnevezés évi eredeti ei.

Megnevezés évi eredeti ei. JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési előirányzatmódosítás Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege BEVÉTELEK KIADÁS 2007.évi 2007. évi javasolt módosított Megnevezés

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D

16. sz. melléklet C Í M R E N D 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím rövid neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Nagybakónak községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

módosított Előirányzat megnevezése eredeti

módosított Előirányzat megnevezése eredeti 8/2006. (VI.20.) rendelet 1. sz. melléklete (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban 2006. évi 2006. évi Elő-

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben a 18/2014. (IX. 02.), 19/2014.

Részletesebben

2010. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege. Működési mérleg

2010. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege. Működési mérleg Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2010. évi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2010.

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek I II III Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg IA Pénzügyi mérleg - Bevételek IB Pénzügyi mérleg - Kiadások Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I.

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I. APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 27/2007.(X.26.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 27/2007.(X.26.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 27/2007.(X.26.) számú rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 3/2007.(II.16.)számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete a

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje

A rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2011.(II.28.), 12/2010.(XI.26.) és 10/2010. (IX.06.) számú rendelettel módosított 4/2010.(II.26..) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. március 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. március 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. március 27-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2007. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

a évi költségvetésről

a évi költségvetésről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék 2007. szeptember 28. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 87/2007. (IX. 20.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2015. (II. 27.),

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő.

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (II.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 3/2007. (III. 30.) számú rendelete

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 3/2007. (III. 30.) számú rendelete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 3/2007. (III. 30.) számú rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben