KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)"

Átírás

1 Közgazdasági alapismeretek középszint (üzleti gazdaságtan) 1221 ÉRETTSÉGI VIZSGA október 14. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

2 Fontos tudnivalók A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszámok adhatók. A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. írásbeli vizsga / október 14.

3 Választást, rövid választ igénylő feladatok 1. feladat 4 pont Egészítse ki a következő szöveget! A..vevőkövetelések (vevőkkel szembeni követelések)..közé az áruszállításból,..szolgáltatás teljesítéséből származó..általános forgalmi adót.. tartalmazó.. követelések vehetők fel. 4 x 1 = 4 pont A vevőkövetelések illetve vevőkkel szembeni követelések közül elég az egyik megfogalmazás is. 2. feladat 6 pont Jelöljön ki a következő adatok felhasználásával egy-egy vagyoni, likviditási, jövedelmezőségi mutatót! A számítást nem kell elvégezni. saját tőke Ft, kötelezettségek Ft, rövid lejáratú kötelezettségek Ft, összes eszköz Ft, befektetett eszköz Ft, üzemi (üzleti) eredmény Ft, pénzeszközök Ft Vagyoni mutató: befektetett eszköz / összes eszköz: / ; vagy saját tőke / befektetett eszköz: / ; Likviditási mutató: pénzeszközök / rövid lejár. kötelezettség: / Jövedelmezőségi mutató: üzemi (üzleti) eredmény / saját tőke: / x 2 = 6 pont 3. feladat 7 pont Pótolja a hitelezés alapelveinek felsorolásából a hiányzó elemeket! Írja le az alapelv értelmezését, nevezze meg az alapelvet, vagy pótolja a hiányzó elem megnevezését és leírását! 1. A hitel céljellege: konkrét megvalósítási cél, a bank ellenőrzi a megvalósítást. 2. A hitelképesség: vállalati adatok alapján a visszafizetés valószínűségét vizsgálja a bank. 3. A saját erőforrás: először ennek felhasználása történik meg, a bank ezt egészíti ki a szükséges összegre, érdekeltté tesz a gazdaságos felhasználásban, visszatart a túlzott eladósodástól. 4. A fedezet: az a vagyon, amely értékesítése révén a bank az adós nemfizetése estén hozzájuthat követeléséhez. 5. Jogi biztosíték: lehetővé teszi a banki követelés érvényesítését az adós nem fizetése esetén. írásbeli vizsga / október 14.

4 6. Lejárati elv: A várható visszafizetési idő, hosszát a finanszírozott cél és az igénybe vevő pénzügyi helyzete határozza meg. 7. Kamatfizetési kötelezettség: a kamat a hitel használatáért fizetett díj, mértékét befolyásolja a hitel célja és futamideje. Helyes kiegészítés esetén 7 x 1 = 7 pont Az alapelv megfogalmazására elég 1 helyes mondat. Más szakszerű leírás is elfogadható. A 3. és 7. alapelv esetében csak a fogalom és az elfogadható értelmezés esetén adható a pont. 4. feladat 8 pont a) Írja a következő megállapítások mellé, hogy igazak (I) vagy hamisak-e (H)! A stratégia rugalmas, elsődleges.. I A stratégia nyilvános..h A vezérkép a taktika rövid, tömör megfogalmazása. H A stratégia a mindennapok gyakorlata. H 4 x 1 = 4 pont b) Írja le a meghatározások után a szolgáltatásokat jellemző tulajdonság megnevezését! 1. A fogyasztó elégedettsége függ a szolgáltatást nyújtó eredményességétől. Ingadozás 2. A szolgáltatást keletkezésekor elfogyasztják. Romlékonyság 3. A szolgáltatás nem érezhető, nem tapintható Megfoghatatlanság 4. A termelés és a fogyasztás a szolgáltatásoknál nem különül el. Elválaszthatatlanság.. A tulajdonság más, helyes kifejezéssel is elfogadható. 4 x 1 = 4 pont 5. feladat 5 pont Nevezze meg a következő tartalmú bizonylatokat! Munkavállalóktól tartozás fejében, adott havi bérfizetéskor levonandó összegek jegyzéke Bizonylat megnevezése: Levonási jegyzék Raktári készletcsökkenés alapbizonylata Bizonylat megnevezése: Raktári kiadási bizonylat Napilap vásárlás bizonylata a kifizetett összeggel Bizonylat megnevezése: Nyugta A pénztárban a nap végén készült összesítő kimutatás Bizonylat megnevezése: Napi pénztári jelentés Gépi beruházás használatbavételéről készült feljegyzés Bizonylat megnevezése: Üzembe helyezési jegyzőkönyv 5 x 1 = 5 pont írásbeli vizsga / október 14.

5 6. feladat 5 pont Aláhúzással emelje ki a következő értékpapír-tulajdonságokból az öt kötvényre jellemzőt! Ötnél több aláhúzás pontveszteséggel jár! tulajdonosi jogokat testesít meg; nem biztosít szavazati jogot; hozama osztalék; hozama kamat; névértékét lejáratkor egy összegben vagy lejáratig részletekben fizetik meg; tőkegyűjtés beruházásra; lehet befektetett és forgóeszköz is; átruházható forgatással; kibocsátás célja az alaptőke összegyűjtése Minden ötöt meghaladó aláhúzás, a levonás maximum 5 pont! 5 x 1 = 5 pont 7. feladat 8 pont a) Nevezze meg a következő eredménykategóriákat! Eredménykategória: Pénzügyi műveletek eredménye Kizárólag a vállalkozás fizetett és kapott kamataiból, árfolyamnyeresége és vesztesége különbségéből, valamint a részesedései után kapott és járó osztalékokból áll. Eredménykategória: Adózott eredmény A megtermelt nyereségből az adó levonása után marad. Eredménykategória: Szokásos vállalkozási eredmény. A vállalkozás szokásos, rendszeres üzletmenetével összefüggő tevékenységeinek eredménye. 3 x 1 = 3 pont b) Válassza ki az alábbi leírásokból a helyes megoldást! Írja a sorszámok alá a megfelelő betűt! a c d c c 5 x 1 = 5 pont 1. A költségszámlák jellemzője: a) A növelő tényezők a számla tartozik oldalára kerülnek, a csökkentő tényezők pedig a követel oldalára. b) A növelő tényezők a számla követel oldalára kerülnek, a csökkentő tényezők pedig a tartozik oldalára. c) Az elszámolás jellegétől függően az a) vagy a b) állítás is igaz lehet. d) Egyik állítás sem igaz. 2. A költségnemek szerinti elszámolásnál a) a költségeket elszámolási módjuk szerint rögzítjük, vagyis a közvetlen költségek elszámolására kerül sor. b) a költségeket elszámolási módjuk szerint rögzítjük, vagyis a közvetett költségek elszámolására kerül sor. írásbeli vizsga / október 14.

6 c) a költségeket költségfajta szerinti csoportosítás szerint rögzítjük, azt vizsgáljuk, hogy milyen erőforrás felhasználása okozta a költségnövekedést. d) Egyik állítás sem igaz. 3. A fix költségek a) a termelési volumen változásától függetlenül mindig állandóak. b) a költségek összetétel szerinti csoportosításában megjelenő költségcsoport. c) kizárólag rezsiköltségek. d) a költségtervezésben használt kategória. 4. A számviteli törvény alapján a vállalkozók eredménykimutatásukat összköltség, illetve forgalmi költség eljárással készíthetik el. A választott eljárást a vállalkozás a) a Kiegészítő mellékletben rögzíti. b) az Üzleti jelentésben rögzíti. c) a Számvitelpolitikában rögzíti. d) Sehol sem kell rögzítenie. 5. Jelölje meg, a felsoroltak közül melyik nem mérlegszámla! a) Vevőkövetelés fejében elfogadott váltó. b) Vásárolt szoftver értéke. c) Anyagköltség számla. d) Jegyzett tőke. 8. feladat 7 pont a) Válassza ki bekeretezéssel a következő hányadosok közül a volumenindexet! Tegyen * jelet az értékindex felírása alá! Nevezze meg a harmadik mutatószámot a kipontozott vonalon! Tárgyévi értékesítés folyóáron Bázisévi értékesítés folyóáron *.. Tárgyévi értékesítés folyóáron Tárgyévi értékesítés bázisáron. árindex Tárgyévi értékesítés bázisáron Bázisévi értékesítés bázisáron 3 x 1 = 3 pont b) Értelmezze a következő statisztikai fogalmakat! Írja le röviden a meghatározásukat! Középérték: a sokaság jellemzőit egy számban tömörítő érték. Szórás: az átlagtól való eltérések négyzetes átlaga. Csoportosító tábla: csoportosító sort is tartalmazó statisztikai tábla, csak egyirányú összegzés van benne. Viszonyszám: két, egymással valamilyen összefüggésben lévő statisztikai adat hányadosa. Más, helyes megfogalmazás is elfogadható. 4 x 1 = 4 pont írásbeli vizsga / október 14.

7 Számítást, bizonylatkitöltést, könyvviteli tételszerkesztést igénylő feladatok 1. feladat 10 pont Vállalkozásunk 2011 novemberében vásárolt a Jóeladó Kft. vecsési vállalkozástól Ft +25% áfa értékben alapanyagot, amely eseményről a számla megérkezett. A vizsgált időszak során késztermékeket adtunk el a Mindigvevő Kft. budaörsi vállalkozásnak, az értékesítés eladási áron Ft + 25% áfa összegben került kiszámlázásra. A fenti információk felhasználásával pótolja a vállalkozásunk által vezetett kiemelt analitikák és kiállított bizonylatok vagy feladások hiányzó értékeit! A vizsgált időszak általános forgalmi adó kötelezettségnek pénzügyi teljesítéséhez jelölje ki a fizetési folyószámla megbízás kért információit! Számla Számlakibocsátó Vállalkozás Vevő: Mindigvevő Kft. Budaörs Számla végösszege: Ft.. Partner folyószámla-nyilvántartás Követelések Cég: Mindigvevő Kft. Budaörs..Összege: Ft = 2 pont Partner folyószámla-nyilvántartás Tartozások Cég: Jóeladó Kft. Vecsés..Összege: Ft = 2 pont Áfaelszámolás Fizetendő áfa: Ft Levonható áfa: Ft Elszámolandó: Ft Fizetési folyószámla megbízás Jóváírandó számlatulajdonos/kedvezményezett megnevezése: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Utalt összeg: Ft írásbeli vizsga / október 14.

8 2. feladat 9 pont a) Számítsa ki a tárgyi eszközökben tervezett állománynövekedések terv szerinti értékcsökkenésre gyakorolt hatását az aktiválás évében! Tervezett állománynövekedések: Március 31-én egy ingatlan aktiválása várható, bruttó értéke Ft, tervezett maradványérték Ft, amortizációs norma 2%. Január 31-én egy termelőgép beszerzése és aktiválása történik, melynek bruttó értéke Ft, tervezett használati idő 5 év. Minden eszköz leírása időarányosan, lineáris leírással történik. A számviteli politika szerint havonta, a hónap első napján állományban lévő eszközökre számol a vállalkozás értékcsökkenést. A tárgyév tervezett értékcsökkenési leírásának összege: E Ft 1. állománynövekedés hatása április 1-jétől december 31-ig: 9 hónap ( E E) x 0,02/12 x 9 = 300 E Ft (1 p) (1 p) (1 p) 3 pont 2. állománynövekedés hatása Leírási kulcs: 20% február 1-jétől december 31-ig: 11 hónap E x 0,2/12 x 11 = E Ft vagy ( E / 5) / 12 x 11 = E Ft 3 pont 300 E E = E Ft b) Jelölje ki a tábla 2. és 4. üres soraiban a tervezett értékcsökkenési leírás elszámolásának az eredményre és a vagyonra gyakorolt hatását, a kimutatásokban érintett sorok megnevezésével! Eredménykimutatás sor megnevezése: Eredményre gyakorolt hatás: + vagy Értékcsökkenési leírás Mérlegsor megnevezése: Vagyonra gyakorolt hatás: + vagy Tárgyi eszközök Az csak a sor teljes megoldása esetén adható! = 2 pont írásbeli vizsga / október 14.

9 3. feladat 8 pont Vásárolt készletek negyedév eleji nyitó készletértékei (adatok E Ft) Idő Alapanyag Segédanyag Üzemanyag Egyéb anyagok I. n. év II. n. év III. n. év IV. n. év I. n. év II. n. év III. n. év IV. n. év Számítsa ki az alábbi mutatószámértékeket! Nevezze meg az alkalmazott statisztikai mutatót! Az eredményeket %-os formában egy tizedesjegyre kerekítse! Írja le a mellékszámításokat is! a) II. negyedévben és II. negyedévben a vásárolt készletek összetétele II. negyedévi mutatóértékek: 34,5%; 25,5%; 27,3%; 12,7% 100,0% II. negyedévi mutatóértékek: 37,0%; 26,5%; 28,4%; 8,1% 100,0% Statisztikai mutató neve: Megoszlási viszonyszám = /11000 = 0, /11000 = 0, /11000 = 0, /11000 = 0, = /10550 = 0, /10550 = 0, /10550 = 0, /10550 = 0,0805 b) Az alapanyag negyedévi nyitókészlet értékének alakulása - az előző negyedévhez viszonyítva: IV. negyedév és IV. negyedév között, valamint - a IV. negyedévi érték a IV. negyedévihez viszonyítva. Mutatóértékek: - megelőző negyedévhez: 107,7%; 92,9%; 107,7%; 94,0% IV. negyedév IV. negyedévhez: 101,3% Statisztikai mutató neve: Dinamikus viszonyszámok (Lánc- és bázisviszonyszám) Elég a dinamikus viszonyszám válasz is! 4200/3900 = 1, /4200 = 0, /3900 = 1, /4200 = 0, /3900 = 1,0128 írásbeli vizsga / október 14.

10 c) 2010-ben az üzemanyagkészlet átlagos értéke A mutató érték: 3 018,75 E Ft Statisztikai mutató neve: Kronológikus átlag (3100/ /2) 4 = 3 018,75 E Ft 4. feladat 8 pont Egy vállalkozás saját termelésű készleteinek adatai Készlet megnevezése Növekedések Csökkenések dátum kg E Ft/kg dátum kg Késztermékek Befejezetlen termelés A késztermék készletcsökkenésének értékét a FIFO eljárással határozzák meg. a) Számítsa ki a készletanalitika adataiból a késztermék készletcsökkenések értékét! Készletcsökkenés (300 kg) értéke én: E Ft 280 kg x 50 E Ft/kg + 20 kg x 79 E Ft/kg = E E = E Ft (Készleten marad: 350 kg x 79 E Ft/kg = E Ft) Készletcsökkenés (300 kg) értéke án: EFt 300 kg x 79 E Ft/kg = E Ft Készleten marad: 50 kg x 79 E Ft/kg kg x 82 E Ft/kg = E E = E Ft b) Számítsa ki a készletadatok felhasználásával a Saját Termelésű Készletek Állományváltozása (STKÁV) összköltség eredmény értéket! (Az első negyedév végén.) Zárókészlet: E Ft E Ft + 90 kg x 25 E Ft/kg = E E = E Ft Nyitókészlet: E Ft írásbeli vizsga / október 14.

11 280 kg x 50 E Ft/kg kg x 23 E Ft/kg = E E = E Ft = 2 pont STKÁV: E E = E Ft 2 pont 5. feladat 15 pont Végezze el a következő gazdasági események idősoros könyvelését! 1. Készpénzfelvét bankszámláról a pénztárbizonylat szerint Ft. 2. Anyagbeszerzés számla szerint Ft + 25% áfa összegben. 3. Megérkezik a fizetési számlakivonat a készpénzfelvétről. 4. Gépvásárlás termelési célra, számla szerint Ft + 25% áfa. 5. A gép aktiválása. 6. Anyagfelhasználás a termeléshez Ft értékben. 7. Elszámolt havi bruttó bér Ft; bérjárulékok tb kötelezettségként elszámolt összege Ft. 8. Terv szerinti értékcsökkenési leírás összege Ft. 9. Elkészült termékek raktárra vétele önköltségi értéken Ft. 10. Termékértékesítés vevőnek nettó Ft eladási áron, az áfa mértéke 25%. Az eladott termékek készletcsökkenésének értéke önköltségen Ft. írásbeli vizsga / október 14.

12 írásbeli vizsga / október 14.

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek középszint (üzleti gazdaságtan) 1223 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek emelt szint (üzleti gazdaságtan) 1421 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek középszint (üzleti gazdaságtan) 1521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek középszint (üzleti gazdaságtan) 1421 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek középszint (üzleti gazdaságtan) 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek középszint (üzleti gazdaságtan) 1021 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek emelt szint (üzleti gazdaságtan) 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek emelt szint (üzleti gazdaságtan) 1321 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) 0921 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 14. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek emelt szint (üzleti gazdaságtan) 1222 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek középszint 0821 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek középszint (üzleti gazdaságtan) 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek emelt szint (üzleti gazdaságtan) 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek emelt szint (üzleti gazdaságtan) 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben