KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)"

Átírás

1 ÉRETTSÉGI VIZSGA október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) középszint írásbeli vizsga 0721

2 Fontos tudnivalók Az írásbeli feladatok megoldásánál használható eszközök, amelyeket a vizsgázók hoznak magukkal: nem programozható zsebszámológép, vonalzó. Olvassa el figyelmesen a feladatok szövegét és az utasításokat! Értelmezze az információkat, és pontosan válaszoljon a kérdésekre! A számítást igénylő feladatoknál írja le a mellékszámításokat is, csak az eredmény feltüntetése nem elegendő! A teszt jellegű feladatoknál gondolja át válaszát, és utólagos javítás nélkül oldja meg! A könyvelési feladatok kidolgozásakor használja szükség szerint a mellékelt számlatükröt! A megoldások során tiszta, rendezett külalakkal dolgozzon, esetleges hibáit szabályosan javítsa! A feladatok kidolgozását az erre a célra kijelölt (kihagyott) helyen végezze! Eredményes munkát és sikeres érettségi vizsgát kívánunk! írásbeli vizsga / október 24.

3 Rövid választ igénylő feladatsor (50 pont) 1. feladat (10 pont) Párosítsa az összeillő marketing kifejezéseket! Írja a betűhöz tartozó cellába a kiválasztott szöveg sorszámát! A) olcsó, könnyen hozzáférhető termék 1. értékesítési koncepció B) a fogyasztói csoport (célpiac) kiválasztása 2. termék C) agresszív értékesítés és reklám 3. piacközpontúság D) minőségi termék előállítása 4. kínálat E) kereslet 5. termelési koncepció F) megfoghatatlanság, ingadozás 6. ár kialakítás G) személyes eladás, reklám, PR, 7. szolgáltatás H) választék, márkanév, csomagolás,.. 8. termékkoncepció I) kedvezmények, részletfizetés, 9. promóció J) elhelyezkedés, készletezés, raktározás, szállítás 10. értékesítés helye A B C D E F G H I J 2. feladat (6 pont) Igazak (I) vagy hamisak (H) az alábbi állítások? Karikázza be válasza betűjelét! a) A vállalati pénzáramok a vállalkozások pénzkapcsolatainak összességét és azok irányát jelentik. I H b) A saját tőke a vállalati forrásoknak azon része, amit visszafizetési kötelezettség terhel. I H c) A vállalkozások a pénzforgalmuk legnagyobb részét a 381. Pénztár számlán bonyolítják le. I H d) A finanszírozás a tartozás bankszámláról való átutalását jelenti. I H e) A likviditás a vállalat rövid távú fizetőképessége, amely biztosítja a vállalat pénzügyi kötelezettségeinek határidőben történő tejesítését. I H f) A váltó szigorú érvényességi kellékeket tartalmazó, nem forgatható értékpapír. I H 3. feladat (5 pont) Nevezze meg az alábbi pénzügyi műveletek bizonylatát vagy bizonylatait a kipontozott vonalon! Készpénzbefizetés a bankszámlára Utasítjuk a bankot a szállítóval szembeni tartozás kiegyenlítésére.. A vevőkövetelés átutalásáról értesít a bank.. Utasítjuk a bankot követelésünk behajtására.. Fizetési előleget adunk készpénzben egy dolgozónknak.. írásbeli vizsga / október 24.

4 4. feladat (9 pont) Pótolja az alábbi mérleg hiányzó megnevezéseit és értékeit! Mérleg, december 31. (Ezer Ft) ESZKÖZÖK FORRÁSOK Befektetett eszközök Saját tőke Tárgyi eszközök Mérleg szerinti eredmény Kötelezettségek Készletek Hátrasorolt 0 kötelezettség Pénzeszközök Passzív időbeli 0 elhatárolások Eszközök összesen feladat (5 pont) a) Egészítse ki az éves beszámoló részeit! mérleg, eredménykimutatás,.. b) Egészítse ki az Eredménykimutatás eredménykategóriái közötti összefüggést! Üzemi (üzleti) eredmény +. = Szokásos vállalkozói eredmény Rendkívüli eredmény = Adózás előtti eredmény c) Egészítse ki az alábbi állítást a növeli vagy csökkenti vagy nincs hatással kifejezések valamelyikével! (A mondat helyességét biztosító ragokat is írja le!) A pénzügyi befektetések nyeresége az Üzemi (üzleti) eredmény, de. a Szokásos vállalkozói eredményt. 6. feladat (8 pont) Csoportosítsa az alábbi adófajtákat a sorszámuk megfelelő cellába történő beírásával! 1. általános forgalmi adó 2. iparűzési adó 3. személyi jövedelemadó 4. társasági adó Megnevezés Központi adó Helyi adó Közvetlen adó Közvetett adó Adó sorszáma írásbeli vizsga / október 24.

5 7. feladat (7 pont) Megnevezés Eladott mennyiség (db) Egy üzlet értékesítési adatai Értékesítés Egységár mennyiségének (Ft/db) változása (%) Egységárak változása (%) Értékesítés értékének változása (%) I. félév az I. félévről a II. félévre Női kosztüm ,5 + 10,0 +8,4 Férfi öltöny ,5-4,0 +3,2 Együtt ,7.... a) Becsülje meg, hogyan alakult az üzlet értékesítésének értéke az I. félévről a II. félévre! Húzza alá az elfogadható értéket! 106,0 108,4 118,4,0 b) Nevezze meg az a) kérdésnél alkalmazandó mutatószámot! c) Válassza ki és húzza alá az egységárak együttes és átlagos alakulásának helyes kiszámítási módját! x (16800 x 1,1) x (24000 x 0,96) 10% 4% 1,1 0, x x d) Írja fel az összefüggést az érték-, ár- és volumenindexek között! e) Írja fel és értelmezze a fenti adatok alapján az együttes volumenindex értékét! Volumenindex értéke: Értelmezése:... írásbeli vizsga / október 24.

6 Számítást, bizonylatkitöltést igénylő feladatsor (50 pont) 1. feladat (10 pont) A Fuvar Kft. (Budapest, Rózsa u. 1. bankszámlaszám: OTP ) két dolgozójának bérfizetési jegyzékéből az alábbi adatokat ismerjük: - Nagy Iluska (szem. ig. sz: KL ) bruttó bére Ft, levonások járulékokra: Ft, személyi jövedelemadó előlegre Ft, egyéb levonás Ft. Lakcíme: Budapest, Szép u. 1.) - Kis Miksa - bruttó bére Ft, levonások járulékokra: Ft, személyi jövedelemadó előlegre Ft, egyéb levonás Ft. Lakcíme: Budapest, Rózsa u. 11., bankszámlaszáma: Erste: ). A vállalkozás pénztárosa Simon Klaudia. Bankszámla felett Fuvaros Ádám ügyvezető rendelkezik. Nagy Iluska a bérét készpénzben veszi fel, Kis Miksa bérét a bankszámlájára utalják át. Bérfizetés és átutalás napja május 2. A fenti adatok felhasználásával válassza ki és töltse ki a megfelelő bizonylatokat! írásbeli vizsga / október 24.

7 2. feladat (6 pont) A Kreatív Kft. tárgyi időszaki beszerzéseiről és értékesítéseiről az alábbi információkkal rendelkezünk: Alapanyagvásárlás számla szerinti értéke Ft, melyre a felszámított áfa 20%. A segédanyag beszerzés számla szerinti végösszege Ft (20%-os áfával megnövelt összegben). Az egyéb beszerzésekből származó szállítókkal szembeni tartozás végösszege (a felszámított 20%-os áfával) Ft. A Kft. 20%-os áfa-kulcshoz tartozó késztermékek eladásából származó nettó árbevétele Ft volt. A szolgáltatások értékesítéséből eredő vevőkövetelés (20%-os áfával megnövelt) összege Ft. a) Számítsa ki a Kft. adott időszakra vonatkozó áfa-kötelezettségét! b) Mutassa be az alábbi számlavázakon az általános forgalmi adó nyilvántartására szolgáló főkönyvi számlák tartalmát! írásbeli vizsga / október 24.

8 c) Könyvelje le idősorosan az áfa-kötelezettség pénzügyi rendezését! 3. feladat (6 pont) Egy kft. beruházásának tárgya 2006-ben egy termelési célú gép. A beszerzéssel kapcsolatban a következő információkkal rendelkezünk: - Május 1-jén a gép beszerzési értéke a kapott számla végösszege szerint Ft (20%-os áfával együtt), a fuvardíj Ft + 20% áfa. - A gép beszerelésének összege számla szerint Ft + 20% áfa. - A beruházáshoz felvett hitel tárgyévi kamata Ft, ebből az aktiválásig Ft számolható el. - A beruházás biztosításának díja Ft/hó, melyet májustól kezdve havonta átutal a vállalkozás. A gép üzembe helyezése július 1-jén megtörtént. a) Állapítsa meg a gép bekerülési értékét! b) Számítsa ki a gép mérlegértékét az aktiválás évében a december 31-i fordulónapon, ha a tervezett elhasználódási idő 7 év, tervezett maradványérték Ft, a leírás lineáris és az üzembe helyezés napjától számítják! 4. feladat (7 pont) Állománycsoportok Egy vállalkozás kiemelt létszám és bér adatai Egy főre jutó bér Létszám (Ft/fő) (fő) Bázis időszak Tárgyi időszak Összes bér (Ft) Tárgyi időszak Fizikai foglalkozásúak Szellemi foglalkozásúak Együtt a) Számítsa ki a létszámösszetételt a tárgyi időszakra! Nevezze meg az alkalmazott mutatót! írásbeli vizsga / október 24.

9 b) Határozza meg az egy főre jutó bért a tárgyi időszakban állománycsoportonként és a vállalat egészére! Nevezze meg az alkalmazott mutatót! c) Állapítsa meg, hogyan alakult az egy főre jutó bér vállalati szinten a bázis időszakról a tárgy időszakra! Nevezze meg az alkalmazott mutatót! 5. feladat (6 pont) Az anyagkészlet alakulása az analitikus nyilvántartás szerint Időpont Megnevezés Mennyiség (kg) Egységár (Ft/kg) Január 1. Nyitókészlet Január 8. Beszerzés Január 20. Visszaküldés 60 Február 5. Beszerzés Február 18. Utólagos minőségi - -5% engedmény (febr.5.) Március 16. Beszerzés Március 31. Anyagfelhasználás a) Számítsa ki az anyagkészlet felhasználás előtti átlagárát! (Az eredményt Ft-ra kerekítse!) b) Állapítsa meg a negyedévi anyagköltség értékét! (Átlagár alkalmazásával.) c) Határozza meg a negyedév végi anyagkészlet mennyiségét és értékét! (Átlagárat alkalmazzon!) írásbeli vizsga / október 24.

10 d) Számítsa ki a fajlagos anyagfelhasználás értékét, ha az időszakban db terméket állítottak elő! 6. feladat (15 pont) Könyvelje le idősorosan az alábbi gazdasági eseményeket! 1. Gépbeszerzés számla szerint Ft + 20% áfa összegben. 2. Anyagbeszerzés, a számla végösszege Ft ( Ft Ft áfa.) 3. Az időszak elszámolt összes bérköltsége Ft. A munkáltatót terhelő bérjárulékok összege Ft. A munkavállalóktól levontak Ft-ot teljesítendő járuléktartozásként, személyi jövedelemadó előlegre Ft-ot. 4. Megérkezett a bank terhelési értesítése Ft munkabér átutalásáról. 5. A beruházási szállító kiegyenlítése: Ft-ot az elkülönített saját pénzeszközből, a többit hosszú lejáratú hitelből finanszíroztak. 6. A gép aktiválása. 7. Anyagfelhasználás értéke Ft. 8. Az időszakban elszámolt értékcsökkenés összege Ft. 9. Bankértesítés, Ft vevőkövetelés befolyt. írásbeli vizsga / október 24.

11 Szolgálati titok! Korlátozott terjesztésű! 1. számú példány Közgazdasági alapismeretek Név:... osztály:... Tétel száma T szla. száma Tartozik számla neve K szla. száma Vegyes napló,. Követel számla neve Szöveg Tartozik összeg Követel összeg írásbeli vizsga / október 24. Szolgálati titok! Korlátozott terjesztésű!

12 (üzleti gazdaságtan) középszint Név:... osztály:... Számlatükör 1. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak Tárgyi eszközök 12. Ingatlanok 123. Épületek 129. Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése 131. Műszaki berendezések, gépek, járművek 139. Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése 14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 149. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése 161. Befejezetlen beruházások Befektetett pénzügyi eszközök 2. Készletek 21. Alapanyagok 22. Egyéb anyagok 23. Befejezetlen és félkész termékek 25. Késztermékek 3. Követelések, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások 31. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (Vevők) 32. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 33. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 34. Váltókövetelések 361. Munkavállalókkal szembeni követelések Folyósított előlegek 362. Költségvetési kiutalási igények 363. Költségvetési kiutalási igények teljesítése 37. Értékpapírok 38. Pénzeszközök 381. Pénztár 384. Elszámolási betét 385. Elkülönített betétszámla 389. Átvezetési számla 4. Források 41. Saját tőke 411. Jegyzett tőke 412. Tőketartalék 413. Eredménytartalék 419. Mérleg szerinti eredmény 42. Céltartalékok 43. Hátrasorolt kötelezettségek 44. Hosszú lejáratú kötelezettségek 444. Beruházási hitel Rövid lejáratú kötelezettségek 451. Rövid lejáratú hitelek 454. Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (Szállítók) 455. Beruházási szállítók 46. Adóelszámolások 461. Társasági adó elszámolása írásbeli vizsga / október 24.

13 (üzleti gazdaságtan) középszint Név:... osztály: Személyi jövedelemadó elszámolása 463. Költségvetési befizetési kötelezettségek 464. Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó 467. Fizetendő általános forgalmi adó 468. Általános forgalmi adó pénzügyi elszámolása 471. Jövedelemelszámolás 473. Társadalombiztosítási kötelezettségek 479. Különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 49. Rendező számlák 491. Nyitómérleg számla 492. Zárómérleg számla 493. Adózott eredmény elszámolása számla 5. Költségnemek 51. Anyagköltség 52. Igénybe vett szolgáltatások 53. Egyéb szolgáltatások 54. Bérköltség 55. Személyi jellegű egyéb kifizetések 56. Bérjárulékok 57. Értékcsökkenési leírás 581. Saját termelésű készletek állományváltozása 8. Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások 81. Anyag jellegű ráfordítások 82. Személyi jellegű ráfordítások 83. Értékcsökkenési leírás 86. Egyéb ráfordítások 87. Pénzügyi ráfordítások 88. Rendkívüli ráfordítások 9. Értékesítés árbevétele és bevételek Értékesítés nettó árbevétele 96. Egyéb bevételek 97. Pénzügyi bevételek 98. Rendkívüli bevételek írásbeli vizsga / október 24.

14 (üzleti gazdaságtan) középszint Név:... osztály:... írásbeli vizsga / október 24.

15 (üzleti gazdaságtan) középszint Név:... osztály:... írásbeli vizsga / október 24.

16 (üzleti gazdaságtan) középszint Név:... osztály:... témakör Rövid választ igénylő feladatsor Számítást, bizonylatkitöltést, tételszerkesztést igénylő feladatsor a feladat sorszáma maximális pontszám elért pontszám a témakör maximális pontszáma ÖSSZESEN Az írásbeli vizsgarész pontszáma a témakör elért pontszáma javító tanár Dátum:... Rövid választ igénylő feladatsor Számítást, bizonylatkitöltést, tételszerkesztést igénylő feladatsor elért pontszám programba beírt pontszám javító tanár jegyző Dátum:... Dátum:... írásbeli vizsga / október 24.

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek emelt szint (üzleti gazdaságtan) 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI

SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI tárgyból MINTA FELADATOK ELŐADÁSHOZ ELŐADÓ: Véghné Dr. Bálint Katalin ( Tel: 20/3887440) Gödöllő 2012 1 1.Példa 1. MINTA feladat Vállalkozásunk vagyon egy adott

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1-jétől új beszámoló forma is választható, a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Írásbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Írásbeli vizsgatevékenység NEMZEGAZDASÁGI MINISZÉRIUM Az alábbi minta feladatsor a Számviteli szakügyintéző szakképzésben érdekeltek tájékoztatására szolgál, s egy lehetséges példasort ad a szakmai vizsgára történő eredményes felkészítés

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok

Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok Típusfeladatok a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy középszintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez 1 I. Feleletválasztás Az alábbi feladatoknál

Részletesebben

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999.

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. 54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. december 31-én 3 000 eft jegyzett tőkével alakult, amely összeget

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN Hatályos: 2013. április 15. BEVEZETÉS A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak értelmében

Részletesebben

2013. május NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság

2013. május NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Érvényességi idő: 2013. 05 14. 11 óra 10 perc a vizsgakezdés szerint Minősítő neve, beosztása: Pankucsi Zoltán NGM főosztályvezető Készítő szerv: Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Részletesebben

Segédanyagok. tulajdonosi részesedés névértéken III. BEFEKTETETT II. JEGYZETT DE MÉG PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Segédanyagok. tulajdonosi részesedés névértéken III. BEFEKTETETT II. JEGYZETT DE MÉG PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Segédanyagok Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) A. Befektetett eszközök D. Saját tőke I. IMMATERIÁLIS JAVAK I. JEGYZETT TŐKE II. TÁRGYI ESZKÖZÖK a, Visszavásárolt

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők:

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: Példa az eredménykimutatáshoz Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: (adatok ezer Ft-ban) 1. Késztermék értékesítés ellenértéke ÁFÁ nélkül 100.000 2. Vevő által el nem ismert

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Takács András Dr. Czink Irma Szücs Tamás Pénzügyi számvitel II. Oktatási segédanyag a Számvitel III.: Pénzügyi és vezetési számvitel

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklet Az elszámolás szabályai 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben Tartalomjegyzék 1. A számlarend 1.1. A számviteli politika 1.2. A számlatükör

Részletesebben

Felsővezetők és a Tulajdonosi kör számára, A vállalat üzleti titkát képezi. Összköltség típusú Eredménykimutatás, Mérleg

Felsővezetők és a Tulajdonosi kör számára, A vállalat üzleti titkát képezi. Összköltség típusú Eredménykimutatás, Mérleg Kedves Hallgatók! Az alábbi feladatsoron megismertetem veletek a kettős könyvvitel alapelveit. A számvitel egy olyan tudomány, amelynek átfogó ismerete elengedhetetlen felelős vezetői döntések meghozatalában.

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben