KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)"

Átírás

1 Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA október 13. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) középszint írásbeli vizsga 1421

2 Fontos tudnivalók Kedves Érettségiző! A munka megkezdése előtt javasoljuk, nézze át a teljes feladatsort! Ügyeljen a feladatok és kérdések figyelmes olvasására és pontos értelmezésére! A teszt jellegű, illetve választásos feladatok megoldásakor gondolja át alaposan válaszát! A könyvelési feladatok kidolgozásakor használja szükség szerint a mellékelt számlatükröt! Munkájához szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépet, vonalzót, ceruzát, tollat használhat. A megoldás során tiszta, rendezett külalakkal dolgozzon, szabályosan javítsa esetleges hibáit! A feladatokban megadott adó- és járulékmértékeket használja! A megoldások kidolgozását az erre a célra kijelölt helyen végezze! Készítsen áttekinthető mellékszámításokat! Eredményes munkát és sikeres érettségi vizsgát kívánunk! írásbeli vizsga / október 13.

3 Választást, rövid választ igénylő feladatok 1. feladat (6 pont) Folytassa az alábbi adónemek jellemzőinek felsorolását! Legalább három fő jellemzőt írjon! Személyi jövedelemadó közvetlen adó, Általános forgalmi adó központi adó, 2. feladat (7 pont) Válassza ki és húzza alá a helyes meghatározásokat! a) A népesség számának alakulását évről évre a mértani átlag a láncviszonyszám az intenzitási viszonyszám alkalmazásával határozzuk meg. b) A mérlegre nem jellemző, hogy a vállalkozás eszközeit és azok forrásait tartalmazza. adatai időpontra vonatkoznak. részletesen, forintban tartalmazza az adatokat. c) Az adó a fogalom meghatározása szerint nem kötelezően fizetendő. közvetlen ellenszolgáltatás nélküli. az önkormányzatok által kivetett. d) A kötvényre jellemző, hogy lejárattal rendelkező értékpapír. tulajdonjogot megtestesítő értékpapír. hozama az osztalék. e) A vállalat forgóeszközhitelének törlesztésekor a vagyonában bekövetkező változás: eszközérték nő, eszközérték csökken. eszközérték csökken, forrásérték nő. eszközérték csökken, forrásérték csökken. írásbeli vizsga / október 13.

4 f) A termelési koncepció (piacorientáció) lényege a minőségi termék előállítása. a magas termelékenység, alacsony ár. a konkurenciánál hatékonyabban kielégíteni a fogyasztó szükségleteit. g) A jövedelemelszámolási számla egyenlege hónap elsején tartozik. követel. nincs egyenlege. 3. feladat (4 pont) Állapítsa meg, hogy az alábbi megfogalmazások melyik eredménykategóriára vonatkoznak! Írja a kipontozott vonalra az eredménykategória nevét! Kizárólag a vállalkozás fizetett és kapott kamatai, árfolyamnyeresége és vesztesége különbségét, valamint a részesedései után kapott és járó osztalékokat mutatja.. A vállalkozás által értékesített saját termékek előállítási költségei és nettó eladási árai különbségeként megmutatja a legfontosabb tevékenységének jövedelmét, amiből fedezi tevékenységének egyéb közvetett költségeit is.. A megtermelt nyereségből az államot megillető rész (adó) levonása után a tulajdonos és a menedzsment között oszlik meg.. A tárgyévi tevékenység eredményeként ennyivel növekedik vagy csökken a vállalkozás saját tőkéje.. 4. feladat (5 pont) Írja a kipontozott vonalra a meghatározásokhoz tartozó fogalmakat! a) A. a tevékenység pénzügyi fedezetének biztosítása, rendelkezésre bocsátása. b) A.. a pénztőke időleges átengedése, visszafizetési kötelezettség és kamatfizetési kötelezettség mellett. c) A a statisztikai sokaság egyedeit jellemző tulajdonság. d) A. egy áru vagy árucsoport megkülönböztető jelzése, amely jogi oltalmat élvez, és kizárólag a birtokosa használhatja. e) A a vállalkozás költségeinek megjelenési forma, alak szerinti meghatározása. írásbeli vizsga / október 13.

5 5. feladat (7 pont) Nevezze meg az alábbi gazdasági események alapbizonylatait! a) Utasítjuk a bankot a szállítóval szembeni tartozás kiegyenlítésére.. b) Anyagfelhasználáskor a készletcsökkenés raktári bizonylata.. c) Készpénzes fuvardíj külső bizonylata.. d) Beérkezett anyag külső kísérő bizonylata.. e) Értékesített késztermék eladásáról kiállított áfás bizonylat.. f) NAV utasítása a banknak az adott vállalkozás fizetési számlájáról adótartozásának leemelésére.. g) Tárgyi eszköz aktiválásának alapbizonylata.. 6. feladat (8 pont) Írja le az alábbi fogalmak meghatározását! a) Marketingeszközök: b) Főkönyvi (könyvviteli) számla: c) Statisztikai sor: d) Pénzforgalom: e) Értékcsökkenési leírás: írásbeli vizsga / október 13.

6 7. feladat (9 pont) Egy zrt évi műszaki beruházásának adatai: - Március 4-én a termelőgép beszerzési értéke Ft + 27%-os áfa. - A gép beszerelésének költsége Ft. - A gép fuvarozójától kapott számla végösszege Ft, 27%-os áfával növelt értéken. - A gépberuházás biztosításának díja Ft/hó, melyet áprilistól kezdve havonta átutalt a zrt. - A termelőgép a beruházás keretében építtetett üzemrészben került elhelyezésre. Az építő vállalattól kapott végszámla 27%-os áfával növelt összege Ft. - Az épület beruházáshoz március 1-jén felvett hitel összege Ft, tárgyévi kamata Ft, melyből az aktiválásig Ft számolható el. Az üzemépület és a termelőgép üzembe helyezése július 1-jén megtörtént. Határozza meg az üzemépület és a termelőgép bekerülési (aktiválandó) értékének elemeit! Az aktiválás összegét nem kell kiszámítani, az esetleges számításokat csak ki kell jelölni. a) Termelőgép bekerülési értékének összetevői: b) Üzemépület bekerülési értékének összetevői: 8. feladat (4 pont) Nevezze meg az alapvető bérezési formákat, és sorolja fel a munkabér részeit! Bérezési formák: Munkabér részei: írásbeli vizsga / október 13.

7 Számítást, bizonylatkitöltést, könyvviteli tételszerkesztést igénylő feladatok 1. feladat (10 pont) A Nagyi Kft. (8000 Székesfehérvár, Alsókert u. 13., fizetési számlaszám , adószám: , ügyvezető Nagyi Natasa, az értékesítő Németh Miklós, a raktáros Kiss Vilma) termelőtevékenységet folytat. A kft. értékesített db NN készterméket szeptember 8-án a Kereskedő Kft.-nek (1111 Budapest, Sorsok u. 120., fizetési számlaszám , adószám: , ügyvezető Kelemen Hunor), bruttó eladási ára Ft/db (27%-os áfával növelt érték). A raktári nyilvántartási ár (önköltség) Ft/db. A kiállított számla sorszáma: A fizetés módja átutalás, az értékesítést követő 30. napi határidővel. A Nagyi Kft. rendelkezik egy személyautóval, rendszáma MMM-900. Az önkormányzattól kapott értesítés szerint a évi gépjárműadója Ft. Ennek első félévi részletét, Ft-ot március 17-ig befizették, a második félévi részlet befizetési határideje szeptember 15., Székesfehérvár Megyei Jogú Város gépjárműadó beszedési számlájára. A kft. a határidő előtt 3 nappal teljesíti pénzügyi kötelezettségét. Válaszolja meg a fenti adatok ismeretében a vállalkozás által elkészítendő bizonylatokon a kért információkat! a) Az értékesítés belső bizonylata Bizonylat neve: A bizonylaton szereplő termék neve: A bizonylaton szereplő mennyiségi egység:. mennyiség:... A bizonylat kitöltőjének neve: A bizonylat kiállításának napja:... b) A gépjárműadó pénzügyi rendezésének kezdeményezése A bizonylat neve:. A fizető fél neve és fizetési számlaszáma:.. Az aláírásra jogosult neve:. A kedvezményezett fél fizetési számlaszáma:... A bizonylaton szereplő összeg:.... A bizonylat közleménye: A bizonylat dátuma: írásbeli vizsga / október 13.

8 2. feladat (10 pont) Egy kft. alapanyagkészletéről ismert adatok Időpont Gazdasági esemény Mennyiség Egységár (kg) (Ft/kg) Április 1. Nyitókészlet Április 9. Beszerzés Április 11. Minőségi - 3% engedmény Április 21. Beszerzés Április 23. Visszaküldés 20 Április 30. Felhasználás a) Számítsa ki az április havi alapanyagköltség értékét, ha a vállalkozás a felhasználásnál a FIFO eljárást alkalmazza! b) Állapítsa meg az április végi alapanyagkészlet mennyiségét és értékét! (FIFO) c) Határozza meg, mennyi lenne az áprilisi alapanyag-felhasználás értéke, ha a kft. a felhasználást átlagáron értékelné! (Az átlagárat szükség esetén kerekítse egész számra!) írásbeli vizsga / október 13.

9 3. feladat (10 pont) Egy kft. termeléséről ismert adatok Termelési érték folyó áron (ezer Ft) Termék Bázisidőszak Tárgyidőszak "A" termék "B" termék A vizsgált időszakban a termelés volumene együttesen és átlagosan 8,2%-kal emelkedett. a) Számítsa ki a termelés értékének alakulását termékenként külön-külön és a két termékre együttesen! (A százalékos értékeket 1 tizedesjegy pontossággal adja meg!) Termékenként: Mutatószám neve:. Mellékszámítások: Értékei:.%.% Együtt: Mutatószám neve:. Mellékszámítások: Értéke:.% írásbeli vizsga / október 13.

10 b) Állapítsa meg a termelői árak együttes átlagos alakulását! (A százalékos értéket 1 tizedesjegy pontossággal adja meg!) Mutatószám neve:. Értéke:.% Mellékszámítások: c) Értékelje néhány mondatban a kiszámított mutatókat! írásbeli vizsga / október 13.

11 4. feladat (5 pont) Egy vállalkozás alaptevékenységének eredményét összköltség eljárással határozza meg. A rendelkezésre álló információk a következők: Saját termelésű készletek adatai (Ft) Megnevezés Nyitóállomány Záróállomány Késztermékek Félkész termékek Befejezetlen termelés Értékesítés nettó árbevétele Pénzügyi ráfordítások Rendkívüli ráfordítások Összes költség Egyéb bevételek Pénzügyi bevételek Rendkívüli bevételek Egyéb ráfordítások Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Számítsa ki a vállalkozás üzemi (üzleti) eredményét az összköltség eljárással! Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Egyéb ráfordítások Üzemi (üzleti) eredmény E Ft Mellékszámítások: írásbeli vizsga / október 13.

12 5. feladat (15 pont) Könyvelje le az alábbi gazdasági eseményeket a kiemelt számlák egyenlegeinek figyelembevételével! 471. Jövedelemelszámolási számla Ft 23. Befejezetlen termelés Ft 21. Alapanyagok Ft 25. Késztermékek Ft 384. Elszámolási betét Ft 385. Elkülönített betét Ft 31. Vevők Ft A tárgyidőszak gazdasági eseményei: 1. Befejezetlen termelés visszavezetése. 2. Bankértesítés a bértartozás átutalásáról. 3. A nyitó alapanyagkészlet felét felhasználták. 4. Termelőgép-vásárlás számla szerint Ft, melyre Ft áfát számoltak fel. 5. Időszak bérköltsége Ft. 6. Bankértesítés: a vevőkkel szembeni követelés teljes összege befolyt a fizetési számlára. 7. A termelőgépet üzembe helyezték, aktiválás. 8. A gépek tárgyidőszaki értékcsökkenési leírása Ft. 9. Elkészült termékek raktárra vétele önköltségen Ft. 10. Késztermékeladás: az értékesítés önköltségen Ft, eladási áron Ft + 27% áfa. 11. Bankértesítés a beruházási szállítók kiegyenlítéséről: az elkülönített pénzt felhasználták, a többit az engedélyezett hosszú lejáratú hitelkeret terhére egyenlítették ki. írásbeli vizsga / október 13.

13 írásbeli vizsga / október 13.

14 Számlatükör 1. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak Tárgyi eszközök 121. Ingatlanok 129. Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése 131. Műszaki berendezések, gépek, járművek 139. Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése 141. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 149. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése 16. Beruházások, felújítások 161. Befejezetlen beruházások Befektetett pénzügyi eszközök 2. Készletek 21. Anyagok 211. Alapanyagok 22. Egyéb anyagok 23. Befejezetlen és félkész termékek 25. Késztermékek 3. Követelések, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások 31. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (Vevők) 32. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 33. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 34. Váltókövetelések 361. Munkavállalókkal szembeni követelések 37. Értékpapírok 38. Pénzeszközök 381. Pénztár 384. Elszámolási betét 385. Elkülönített betét 389. Átvezetési számla 4. Források 41. Saját tőke 411. Jegyzett tőke 412. Tőketartalék 413. Eredménytartalék 419. Mérleg szerinti eredmény 42. Céltartalékok 43. Hátrasorolt kötelezettségek 44. Hosszú lejáratú kötelezettségek 444. Beruházási hitel Rövid lejáratú kötelezettségek 451. Rövid lejáratú hitelek 454. Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (Szállítók) 455. Beruházási szállítók 46. Adóelszámolások 461. Társasági adó elszámolása 462. Személyi jövedelemadó elszámolása írásbeli vizsga / október 13.

15 463. Költségvetési befizetési kötelezettségek 464. Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó 467. Fizetendő általános forgalmi adó 468. Forgalmi adó elszámolása 471. Jövedelemelszámolási számla 473. Társadalombiztosítási kötelezettségek 49. Rendezőszámlák 491. Nyitómérleg számla 492. Zárómérleg számla 493. Adózott eredmény elszámolása számla 5. Költségnemek 51. Anyagköltség 52. Igénybe vett szolgáltatások 53. Egyéb szolgáltatások költségei 54. Bérköltség 55. Személyi egyéb kifizetések 56. Bérjárulékok 57. Értékcsökkenési leírás 571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás 581. Saját termelésű készletek állományváltozása 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 8. Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások 81. Anyag jellegű ráfordítások 82. Személyi jellegű ráfordítások 83. Értékcsökkenési leírás 86. Egyéb ráfordítások 87. Pénzügyi ráfordítások 88. Rendkívüli ráfordítások 9. Értékesítés árbevétele és bevételek Értékesítés nettó árbevétele 96. Egyéb bevételek 97. Pénzügyi bevételek 98. Rendkívüli bevételek írásbeli vizsga / október 13.

16 Témakör Választást, rövid választ igénylő feladatok Számítást, bizonylatkitöltést, könyvviteli tételszerkesztést igénylő feladatok A feladat sorszáma Maximális pontszám Elért pontszám A témakör maximális pontszáma Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100 A témakör elért pontszáma javító tanár Dátum:... Választást, rövid választ igénylő feladatok Számítást, bizonylatkitöltést, könyvviteli tételszerkesztést igénylő feladatok pontszáma egész számra kerekítve programba beírt egész pontszám javító tanár jegyző Dátum:... Dátum:... írásbeli vizsga / október 13.

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek középszint (üzleti gazdaságtan) 1421 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) 2007. május 25. 8:00 KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek középszint (üzleti gazdaságtan) 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek emelt szint (üzleti gazdaságtan) 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek emelt szint (üzleti gazdaságtan) 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek emelt szint (üzleti gazdaságtan) 1222 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek középszint 0821 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) 0921 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 14. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) 0721 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek emelt szint (üzleti gazdaságtan) 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

I. Gyakorló feladat. II. gyakorló feladat

I. Gyakorló feladat. II. gyakorló feladat IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK Értékcsökkenési leírási módszerek I. Gyakorló feladat Egy ügyvitelszervezéssel foglalkozó társaság számítógépet vásárolt adóköteles tevékenység végzéséhez. A beruházás

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

SZÁMVITEL ALAPJAI PÉLDATÁR

SZÁMVITEL ALAPJAI PÉLDATÁR SZÁMVITEL ALAPJAI PÉLDATÁR Kedves Hallgatók! Az alábbi feladatsoron megismertetem veletek a kettős könyvvitel alapelveit. A számvitel egy olyan tudomány, amelynek átfogó ismerete elengedhetetlen felelős

Részletesebben

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban)

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban) 1 Számvitel röviden példákkal együtt (számpéldák aktualizálása folyamatban) 2 Tartalom 1. A KÖNYVVITEL FOGALMA, FELADATAI... 3 2. BESZÁMOLÓ... 5 3. A VÁLLALKOZÁS VAGYONA... 5 4. VAGYONRÉSZEK ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI

SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI tárgyból MINTA FELADATOK ELŐADÁSHOZ ELŐADÓ: Véghné Dr. Bálint Katalin ( Tel: 20/3887440) Gödöllő 2012 1 1.Példa 1. MINTA feladat Vállalkozásunk vagyon egy adott

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1223 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben