KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)"

Átírás

1 ÉRETTSÉGI VIZSGA október 17. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) középszint írásbeli vizsga 0812

2 Fontos tudnivalók Kedves Érettségiző! A munka megkezdése előtt javasoljuk, nézze át a teljes feladatsort! Ügyeljen a feladatok és kérdések figyelmes olvasására és pontos értelmezésére! A teszt jellegű, illetve választásos feladatok megoldásakor gondolja át alaposan válaszát! A könyvelési feladatok kidolgozásakor használja szükség szerint a mellékelt számlatükröt! Munkájához nem programozható zsebszámológépet és vonalzót használhat. A megoldás során tiszta, rendezett külalakkal dolgozzon, szabályosan javítsa esetleges hibáit! A megoldások kidolgozását az erre a célra kijelölt helyen végezze! Készítsen áttekinthető mellékszámításokat! Figyeljen arra, hogy a bizonylatokat javítás nélkül készítse el! A számításokat a feladatban közölt adó-és járulékmértékekkel végezze el! Eredményes munkát és sikeres érettségi vizsgát kívánunk! írásbeli vizsga / október 17.

3 Választásos, rövid választ igénylő feladatok (50 pont) 1. feladat (4 pont) Soroljon fel legalább 2 jogosultságot és 2 kötelezettséget, amelyek a bankszámlaszerződés szerint a számlatulajdonos vállalkozást megilletik, illetve terhelik! Az ügyfél jogosultsága: Az ügyfél kötelezettsége: 2. feladat (6 pont) Helyezze el a felsorolt vagyonelemeket a Mérleg vagyonfőcsoport oszlopba beírt X jellel! Vagyonelem Befektetett Forgó Saját tőke Kötelezettség eszközök eszközök Adótartozás Tartósan adott kölcsön Kötvény értékesítési céllal Beruházási hitel Jövedelemelszámolás Jegyzett, de be nem fizetett tőke 3. feladat (8 pont). Életkor Megnevezés Összes Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő a) A megadott információk figyelembevételével írjon címet a statisztikai tábla kipontozott vonalára! Jelölje a táblában szereplő adatok mértékegységét is! b) Egészítse ki a táblát a Megnevezés oszlopban területi ismérv változatokkal és az Életkor oszlopot tetszőleges ismérvváltozatokkal! Az ismérvváltozatok kialakításánál figyeljen a tábla címére! írásbeli vizsga / október 17.

4 c) Sorolja fel a táblában található statisztikai sorok fajtáit, és nevezze meg a statisztikai tábla típusát is! A statisztikai sor fajtái: A tábla típusa:.. 4. feladat (4 pont) Egy banki ügyfél tájékoztatóhoz egészítse ki a következő szöveget legalább 4 indokkal! A bankkártya használata előnyös, mert lehetővé teszi 5. feladat (4 pont) Hasonlítsa össze a részvényt és a kötvényt az értékpapírokban foglalt jog, valamint a hozam szerint! 6. feladat (4 pont) Nevezze meg a következő leírásokban felismert hitelezési biztosítékokat!. Lehetővé teszi, hogy a jogosult a tárgy lehet ingatlan is - értékesítésével kielégíthesse követelését, ha a kötelezett nem fizet esedékességkor. A tárgy elidegenítési tilalom alatt ál.. A banknál letétbe helyezhető pénz, értékpapír, betét. Közvetlen kielégítést biztosít a hitelezőnek.. A hiteladós egy garancianyújtással foglalkozó vállalkozásnál a kockázatkiegyenlítés elve szerint biztosítja magát arra az esetre, ha nem tudná fizetni a tartozását. Egy vállalkozás vállalja, hogy ha az adós nem fizeti ki időben tartozását, akkor helyette fizet. Ilyen szerep lehet egy váltón is. írásbeli vizsga / október 17.

5 7. feladat ( 7 pont ) a) Tegye helyes idősorrendbe az átutalás fizetési mód lépéseit a négyzetbe írt arab sorszámokkal! Nevezzen meg három lépéshez kapcsolódó bizonylatot a kipontozott vonalon! 4. Jóváírás a kedvezményezett bankszámláján... Terhelés a fizetésre kötelezett bankszámláján... Értesítés a kedvezményezett bankjához. 1. Megbízás a számlavezető banknak... b) Írja a könyvelési tételek melletti vonalra, hogy melyiket könyveli a vevő és melyiket az eladó vállalkozás! T 384 Elszámolási betét K 31 Vevők T 454 Szállítók K 384 Elszámolási betét.. 8. feladat (4 pont) A következő szövegrészek a Marketing koncepció (üzletfilozófia) elemeit értelmezik. Nevezze meg a bemutatott elemeket!..... A piac minél jobb ismerete fogyasztói célcsoport, piaci szegmens választás. Minden döntést a vevő igényeinek és magatartás jellemzőinek rendelünk alá. A belső marketing feladatokat egymással, valamint a marketing feladatokat más vállalkozói funkcionális folyamatokkal össze kell hangolni. A fogyasztói elégedettséggel érni el a vállalkozó anyagi céljait. írásbeli vizsga / október 17.

6 9. feladat (4 pont) A szolgáltatás sok tekintetben különbözik a terméktől. A termelés, értékesítés és fogyasztás egyszerre egy időben és azonos térben jelentkezik. A fodrász, a vendéglátó panzió teljesítménye az elfogyasztás során keletkezik és kel el, nem tárolható és nem tartalékolható, jellemezni és értékelni kizárólag állandóan változó tulajdonságai szerint lehet. A fenti szemelvényt is felhasználva sorolja fel a szolgáltatásnak a terméktől eltérő marketing-tulajdonságait! 10. feladat (5 pont) a) Kapcsolja össze a fogalmat rövid leírásával! Írja a táblázathoz a megfelelő sorszám alá a betűjeleket! 1. Absztrakt termék A) Elemei a piaci versenyben előnyt jelentenek 2. Tárgyiasult termék B) A fogyasztó problémájának megoldására szolgál 3. Kiegészült termék C) Terméktulajdonságok együttese b) Egészítse ki a termékszintek konkrét esetre vonatkozó bemutatását! Megoldását írja a kipontozott vonalra! Absztrakt termék: Tárgyiasult termék: Kiegészült termék: könnyen, gyorsan és olcsón kapcsolatot teremteni barátainkkal..... írásbeli vizsga / október 17.

7 II. rész Számítást, bizonylat-kitöltést, könyvviteli tételszerkesztést igénylő feladatok (50 pont) 1. feladat (10 pont) A Kék Bálna Kft. (Dabas, Fő út 1., adószám: ) raktárosa Selymes Eszter 1000 doboz haleledel adalékot (VTSZ ) vételez ki az Alapanyag raktárból (jele A) szeptember 23-án, a Fincsi haleledel termék előállításához (költségviselő azonosító 711, költséghely Főüzem azonosító 611). A felhasználást utalványozta Veres Márton termelési csoportvezető. A gyártáshoz fel nem használt 100 doboz adalékot a vállalkozás értékesítette közvetlenül az üzemből a raktári kivételezést követő napon. A haleledel adalék beszerzési ára 86 Ft/doboz volt. A vevő a Természetbarátok Társasága (adószám: , Lajosmizse Fenyves köz 20). Az eladási ár 110 Ft/db + 20% általános forgalmi adó. A fizetés készpénzzel történik. Számla kiállító pénzügyi ügyintéző Lakatos Márta. Készítse el a raktáros nevében a raktári anyagkészlet-csökkenés bizonylatát és a pénzügyi ügyintéző szerepében a készpénzes értékesítés számláját! írásbeli vizsga / október 17.

8 írásbeli vizsga / október 17.

9 2. feladat (9 pont) A vállalkozás egyik termelő berendezését május 1-jén vásárolták Ft + 25% áfa számla szerinti értéken. Az eszköz használatbavétele egy hónappal később történt. A tervezett maradványérték Ft, használati idő 8 év. Lineáris elszámolási módot alkalmazzunk! Számítsa ki a) az eszköz értékcsökkenését 2004-ben és 2005-ben! b) a mérleg értékét december 31-én! c) a halmozott értékcsökkenést június 1-ig! d) a mérleg értékét június 1-jén! 3. feladat (6 pont) Egy régió termelésének és fogyasztásának adatai két egymást követő évben (milliárd nemzeti valutában számítva) Tevékenység q 0 p 0 q 1 p 0 q 0 p 1 q 1 p 1 Ipari értékesítés Export 11 10, Fogyasztási javak írásbeli vizsga / október 17.

10 Számítsa ki a) az ipari értékesítés volumenindexét! b) az export értékindexét! c) a fogyasztói árindexet! 4. feladat (10 pont) Adatok ezer Ft-ban Személyi jellegű ráfordítások 500 Pénzeszközök 596 Anyag jellegű ráfordítások Vevők Rövid lejáratú kötelezettségek Jegyzett tőke Értékcsökkenési leírás 115 Pénzügyi műveletek ráfordításai 60 Aktivált saját teljesítmények értéke - 45 Egyéb bevételek 100 Készletek 715 Pénzügyi műveletek bevétele 10 Egyéb ráfordítások 100 Műszaki gépek Értékesítés nettó árbevétele Számítsa ki a számviteli beszámoló fenti adatai alapján a következő mutatók értékét! A mellékszámításokat a kihagyott helyeken végezze el! írásbeli vizsga / október 17.

11 Üzemi eredmény:.. Adózás előtti eredmény:.. 5. feladat (15 pont) Könyvelje el idősorosan a következő gazdasági eseményeket! Vezesse számlasorosan a munkavállalókkal szembeni tartozás főkönyvi számláját! 1. Egyik dolgozónak előleget folyósít a vállalkozás pénztári készpénzkészletből Ftot. Hó végi feladás az analitika összesítése szerint: 2. Időszak elszámolt bruttó bére az analitika összesítése szerint Ft. 3. A bérek társadalombiztosítási járuléka Ft. 4. Munkaadói járulék Ft. 5. Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék levonása Ft. 6. Munkavállalói járulék Ft. 7. Előlegkövetelés levonása Ft. 8. Személyi jövedelemadó-előleg levonás Ft. Következő havi gazdasági események: 9. Pénzfelvét a pénztári kifizetéshez pénztárbizonylat szerint Ft. 10. Banki értesítés a készpénz felvételről és Ft bértartozás folyószámlákra átutalással való teljesítéséről. 11. Készpénzes bérfizetés Ft. 12. Bankértesítés a munkaadói és a munkavállalói járulék Ft, valamint Ft személyi jövedelemadó-tartozás átutalásának teljesítéséről. írásbeli vizsga / október 17.

12 írásbeli vizsga / október 17.

13 írásbeli vizsga / október 17.

14 Név:... osztály:... Számlatükör 1. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak Tárgyi eszközök 12. Ingatlanok 129. Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése 13. Műszaki berendezések, gépek, járművek 139. Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése 14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 149. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése 16. Beruházások, felújítások Befektetett pénzügyi eszközök 2. Készletek 21. Alapanyagok 22. Egyéb anyagok 23. Befejezetlen és félkész termékek 25. Késztermékek 3. Követelések, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások 31. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (Vevők) 32. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 33. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 34. Váltókövetelések 361. Munkavállalókkal szembeni követelések 37. Értékpapírok 38. Pénzeszközök 381. Pénztár 384. Elszámolási betét 389. Átvezetési számla 4. Források 41. Saját tőke 411. Jegyzett tőke 412. Tőketartalék 413. Eredménytartalék 419. Mérleg szerinti eredmény 42. Céltartalékok 43. Hátrasorolt kötelezettségek 44. Hosszú lejáratú kötelezettségek 444. Beruházási hitel Rövid lejáratú kötelezettségek 451. Rövid lejáratú hitelek 454. Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (Szállítók) 455. Beruházási szállítók 46. Adó elszámolások 461. Társasági adó elszámolása 462. Személyi jövedelemadó elszámolása 463. Költségvetési befizetési kötelezettségek 464. Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó írásbeli vizsga / október 17.

15 Név:... osztály: Fizetendő általános forgalmi adó 471. Jövedelemelszámolás 473. Társadalombiztosítási kötelezettségek 49. Rendező számlák 491. Nyitómérleg számla 492. Zárómérleg számla 493. Adózott eredmény elszámolása számla 5. Költségnemek 51. Anyag költség 52. Igénybe vett szolgáltatások 53. Egyéb szolgáltatások 54. Bérköltség 55. Személyi egyéb kifizetések 56. Bérjárulékok 57. Értékcsökkenési leírás 581. Saját termelésű készletek állományváltozása 8. Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások 81. Anyagjellegű ráfordítások 82. Személyi jellegű ráfordítások 83. Értékcsökkenési leírás 86. Egyéb ráfordítások 87. Pénzügyi ráfordítások 88. Rendkívüli ráfordítások 9. Értékesítés árbevétele és bevételek Értékesítés nettó árbevétele 96. Egyéb bevételek 97. Pénzügyi bevételek 98. Rendkívüli bevételek írásbeli vizsga / október 17.

16 Név:... osztály:... témakör Választást, rövid választ igénylő feladatok Számítást, bizonylatkitöltést, könyvviteli tételszerkesztést igénylő feladatok A feladat sorszáma Maximális pontszám Elért pontszám A témakör maximális pontszáma Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100 A témakör elért pontszáma javító tanár Dátum:... Választást, rövid választ igénylő feladatok Számítást, bizonylatkitöltést, könyvviteli tételszerkesztést igénylő feladatok pontszáma egész számra kerekítve programba beírt egész pontszám javító tanár jegyző Dátum:... Dátum:... írásbeli vizsga / október 17.

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek emelt szint (üzleti gazdaságtan) 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI

SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI tárgyból MINTA FELADATOK ELŐADÁSHOZ ELŐADÓ: Véghné Dr. Bálint Katalin ( Tel: 20/3887440) Gödöllő 2012 1 1.Példa 1. MINTA feladat Vállalkozásunk vagyon egy adott

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Írásbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Írásbeli vizsgatevékenység NEMZEGAZDASÁGI MINISZÉRIUM Az alábbi minta feladatsor a Számviteli szakügyintéző szakképzésben érdekeltek tájékoztatására szolgál, s egy lehetséges példasort ad a szakmai vizsgára történő eredményes felkészítés

Részletesebben

Segédanyagok. tulajdonosi részesedés névértéken III. BEFEKTETETT II. JEGYZETT DE MÉG PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Segédanyagok. tulajdonosi részesedés névértéken III. BEFEKTETETT II. JEGYZETT DE MÉG PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Segédanyagok Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) A. Befektetett eszközök D. Saját tőke I. IMMATERIÁLIS JAVAK I. JEGYZETT TŐKE II. TÁRGYI ESZKÖZÖK a, Visszavásárolt

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok

Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok Típusfeladatok a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy középszintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez 1 I. Feleletválasztás Az alábbi feladatoknál

Részletesebben

2013. május NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság

2013. május NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Érvényességi idő: 2013. 05 14. 11 óra 10 perc a vizsgakezdés szerint Minősítő neve, beosztása: Pankucsi Zoltán NGM főosztályvezető Készítő szerv: Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Takács András Dr. Czink Irma Szücs Tamás Pénzügyi számvitel II. Oktatási segédanyag a Számvitel III.: Pénzügyi és vezetési számvitel

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP. mikrovállalkozások részére

KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP. mikrovállalkozások részére KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP mikrovállalkozások részére I. A vállalkozás alapadatai a kérelmet benyújtó vállalkozás neve: Tevékenység megkezdésének időpontja fő tevékenység TEÁOR Székhely ir.

Részletesebben

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999.

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. 54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. december 31-én 3 000 eft jegyzett tőkével alakult, amely összeget

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ VEZETŐI INFORMÁLTSÁG

ÉVES BESZÁMOLÓ VEZETŐI INFORMÁLTSÁG ÉVES BESZÁMOLÓ VEZETŐI INFORMÁLTSÁG A vállalat érintettjei KÜLSŐ SZEREPLŐK BELSŐ SZEREPLŐK - Tulajdonosok - Üzleti partnerek - Állam INFORMÁCIÓIGÉNY - Menedzserek A vállalat mérlege számukra megfelelő

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN Hatályos: 2013. április 15. BEVEZETÉS A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak értelmében

Részletesebben

Felsővezetők és a Tulajdonosi kör számára, A vállalat üzleti titkát képezi. Összköltség típusú Eredménykimutatás, Mérleg

Felsővezetők és a Tulajdonosi kör számára, A vállalat üzleti titkát képezi. Összköltség típusú Eredménykimutatás, Mérleg Kedves Hallgatók! Az alábbi feladatsoron megismertetem veletek a kettős könyvvitel alapelveit. A számvitel egy olyan tudomány, amelynek átfogó ismerete elengedhetetlen felelős vezetői döntések meghozatalában.

Részletesebben

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót 14. tétel Az éves beszámoló részei, felépítése. Az éves beszámolóból nyerhető információk. A mérleg, eredmény-kimutatás elemzése, kapcsolatuk. Az összköltség- és forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1-jétől új beszámoló forma is választható, a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapképzési szak Előadó: Előadás Szijártó Boglárka 1 Alapítható vállalkozás formái Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. év V. törvény A gazdasági társaságok üzletszerű közös

Részletesebben

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 SZÁMLAREND 2013 Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Vállalkozások II. Erőforrások a vállalkozás szolgálatában 1. Erőforrások csoportosítása: a) Termelési tényezők: 1. Természeti tényezők- mezőgazdasági földterület, nyersanyagforrás, erdők, vízek 2. Emberi

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

A vállalat pénzügyi tevékenysége

A vállalat pénzügyi tevékenysége Vállalati pénzügyek Pénzügyek A vállalat működésének egészét átfogja A vállalati pénzügyi stratégia alapvető feladata: a) az eredményes működéshez szükséges források biztosítása b) a rendelkezésre álló

Részletesebben