KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)"

Átírás

1 Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA október 15. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) középszint írásbeli vizsga 1223

2 Fontos tudnivalók Kedves Érettségiző! A munka megkezdése előtt javasoljuk, nézze át a teljes feladatsort. Ügyeljen a feladatok és kérdések figyelmes olvasására és pontos értelmezésére! A teszt jellegű, illetve választásos feladatok megoldásakor gondolja át alaposan válaszát! A könyvelési feladatok kidolgozásakor használja szükség szerint a mellékelt számlatükröt! A feladatokban megadott adó- és járulékmértékeket használja! Munkájához szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépet, vonalzót, ceruzát, tollat használhat. A megoldás során tiszta, rendezett külalakkal dolgozzon, szabályosan javítsa esetleges hibáit! A megoldások kidolgozását az erre a célra kijelölt helyen végezze! Készítsen áttekinthető mellékszámításokat! Eredményes munkát és sikeres érettségi vizsgát kívánunk! írásbeli vizsga / október 15.

3 Választást, rövid választ igénylő feladatok 1. feladat 4 pont Válassza ki az alábbi adónemekre igaz megállapításokat! Írja le a megfelelő sorszámokat a kipontozott vonalra! a) Általános forgalmi adó..... b) Személyi jövedelemadó közvetlen 2. közvetett 3. értéknövekedési típusú 4. helyi adó 5. központi adó 6. kivetéses 7. jövedelemadó típusú 8. önbevallású 2. feladat 6 pont Soroljon fel négy, a leltárt és a mérleget egyaránt jellemző tulajdonságot, valamint a különbségeket! Azonosságok Különbségek 3. feladat 4 pont Válassza ki a részvényre igaz megállapításokat, és írja a meghatározások előtti betűt a kipontozott vonalra! A) Nem biztosít szavazati jogot. B) Osztalékot fizetnek utána. C) Egy összegben vagy részletekben fizeti vissza az értékét a kibocsátó. D) A kibocsátás célja a saját tőke összegyűjtése, vagy emelése. E) Nincs lejárati ideje. F) A mérlegben szerepelhet a befektetett eszközök és a forgóeszközök között is.. 4. feladat 2 pont Vállalkozásunk Ft-ot leköt későbbi fejlesztési tervei megvalósítására, évi 10,5% kamatos kamattal 3 évre. Írja le a lejáratkor felvehető összeg kiszámításának módját! (A számítást nem kell elvégezni, csak kijelölni!) írásbeli vizsga / október 15.

4 5. feladat 7 pont Válassza ki és húzza alá a helyes meghatározásokat! a) A fogyasztói magatartás jellemzői az alábbi felsorolásból (Több válasz is helyes.) társadalmi jellemző gazdasági jellemző személyes jellemző környezeti jellemző b) Az a személy, aki bankkártyával rendelkezik, az nem a bankkártya tulajdonosa. a bankkártya használója. a bankkártya birtokosa. c) Melyik számviteli alapelv megjelenése az idézet? Akkor érvényesül, ha az üzleti (naptári) év nyitómérlegében szereplő adatok megegyeznek az előző évi zárómérleg adataival. a vállalkozás folytatásának elve a folytonosság elve a következetesség elve d) Főkönyvi számla, melynek tartozik oldalán a növekedéseket, követel oldalán a csökkenéseket számoljuk el, nyitóegyenlege nem lehet. Ez a főkönyvi számla a forrás jellegű számla. az eszköz jellegű számla. a költség jellegű számla. e) Ez az index a forgalom mennyisége változásának hatását kiszűrve mutatja meg a forgalom értékének alakulását. értékindex árindex volumenindex f) A beruházás bekerülési értékének nem része a beszerzés fuvardíja. a saját kivitelezésű beszerelési díj. a karbantartás havi díja. 6. feladat 6 pont Írja a kipontozott vonalra a meghatározásokhoz tartozó fogalmakat! a) A. időpontokra vonatkozó adatokból időszakra számított középérték. b) A.. a statisztikai sokaság egy ismérv szerinti rendezésének eredménye. c) A.. a tevékenység érdekében felhasznált erőforrások pénzben kifejezett értéke. írásbeli vizsga / október 15.

5 d) A. lényege, hogy az adós tartozása visszafizetésének biztosítékaként valamilyen vagyoni értéket köt le, vagy tartozásáért egy harmadik személy felelősséget vállal. e) A.. a könyvviteli számláknak gazdasági tartalmuk, illetve jellegük szerint történő elméletileg megalapozott rendszerbe foglalása. f) A(z) jellemzője, hogy a központi bank közvetlen kapcsolatban áll a gazdálkodó alanyokkal, tehát vezeti számláikat és hitelt folyósít számukra. 7. feladat 11 pont Írja le az alábbi fogalmak meghatározását! a) THM:, amely tartalmazza b) A viszonyszám... c) A bizonylat d) A könyvviteli számla. e) A marketingmix..... f) A szükséglet írásbeli vizsga / október 15.

6 8. feladat 10 pont Írja le az alább felsorolt elemek mellett a kipontozott vonalra, hogy melyik kimutatás alkotóeleme! A mérlegben a főcsoportot és csoportot, az eredménykimutatásban az eredménykategóriát (amit befolyásol) is nevezze meg! (Lásd az első sorban megadott mintát!) Megnevezés Kimutatás neve / konkrét rész neve Vevők Mérleg, forgóeszközök, követelések... Értékesítés nettó árbevétele.... Egyéb ráfordítások.... Járművek.... Pénzügyi műveletek ráfordításai.... Elszámolási betét.... Jegyzett tőke.... Beruházási hitelek.... Osztalék Értékcsökkenési leírás.... Kamatbevételek írásbeli vizsga / október 15.

7 Számítást, bizonylatkitöltést, könyvviteli tételszerkesztést igénylő feladatok 1. feladat 10 pont Vállalkozásunk a Kovács Kft. (Budapest, Sík u. 13., fizetési számlaszám , adószám: , ügyvezető Kovács Kálmán, az értékesítő Kiss Mihály, a raktáros Víg Vince) termelőtevékenységet folytat. Vásároltunk szeptember 6-án a Zöld Kft.-től (Budapest, Tisza u. 15., fizetési számlaszám , adószám: , ügyvezető Németh Norbert, az értékesítő Gábor Lajos) 4000 kg ABC alapanyagot, 2500 Ft/kg + 27% áfa egységáron. A fizetés módja átutalás, a fizetési határidő szeptember 26., a vállalkozás 23-án nyújtja be a megbízást. Értékesítettünk 3000 db ZYZ készterméket szeptember 8-án az NML Nyrt-nek (Budapest, Néma u. 19., fizetési számlaszám , adószám: , ügyvezető Nagy Richárd), bruttó eladási ára Ft/db (27%-os áfával növelt érték.) A számla sorszáma: A ZYZ késztermék önköltsége Ft/db. A fizetés módja beszedési megbízás felhatalmazói levél alapján, melynek benyújtása az értékesítést követő 20. napon történik. Válaszolja meg a fenti adatok ismeretében a vállalkozás által elkészítendő bizonylatokon a kért információkat! Írja le a szükséges mellékszámításokat is! a) Az értékesítés belső bizonylata Bizonylat neve: A bizonylaton szereplő termék neve: A bizonylaton szereplő mennyiségi egység:. mennyiség :... A bizonylat kitöltőjének neve:... A bizonylat kiállításának napja:. b) A beszerzés pénzügyi teljesítésének kezdeményezése A bizonylat neve: A bizonylatot kiállító vállalkozás neve:. Fizetési számlaszáma:.... Az aláírásra jogosult neve:. A bizonylaton szereplő összeg:. A bizonylat dátuma:... írásbeli vizsga / október 15.

8 Mellékszámítások: 2. feladat 7 pont Egy vállalkozás októberi beszerzési és értékesítési adatai: Alapanyag-beszerzés Ft + 27% áfa, beruházáshoz építőanyag vásárlása Ft + 27% áfa, a szállítás fuvardíja a kapott számla végösszege szerint Ft (27%-os áfával növelt érték). Anyagvásárlás Ft + 18% áfa. Értékesítettek félkész termékeket, az ebből származó vevőkövetelés összege Ft, amely 21,26% áfát is tartalmaz. Az eladott késztermékek árbevétele Ft + 27% áfa. Készítse el az időszak áfabevallását! (Szükség esetén a számítások összegét kerekítse ezer Ft-ra!) Fizetendő áfa: Előzetesen felszámított áfa: Elszámolandó áfa: Ft Ft Ft (Jelölje, hogy befizetendő áfa vagy visszaigényelhető áfa keletkezett-e!) Mellékszámítások: írásbeli vizsga / október 15.

9 3. feladat 10 pont Egy vállalkozás alapanyag-beszerzésének átlagos beszerzési egységárai Évek Átlagár (Ft/db) Változás az előző évhez képest (%) * a) Nevezze meg, milyen statisztikai sor található a táblában! (Keletkezési mód és ismérv szerint.) b) Számítsa ki a táblázat hiányzó adatait! (A mellékszámítások kijelölését írja le!) Az alkalmazott mutatószám neve: c) Számítsa ki a vizsgált időszakra az árváltozás átlagos ütemét jellemző mutatószámot! Az alkalmazott mutatószám neve: d) Értékelje a *-gal jelzett mutatót! Legalább kétféle megfogalmazást adjon! (Teljes mondattal válaszoljon!) írásbeli vizsga / október 15.

10 4. feladat 8 pont Egy zrt évi beruházásának adatai: - Március 1-jén a gép beszerzési értéke Ft + 27%-os áfa. - A fuvardíj számlájának végösszege Ft, 27%-os áfával növelt értéken. - A gép beszerelésének költsége Ft. - A beruházás biztosításának díja Ft/hó, melyet márciustól kezdve havonta átutalt a zrt. - A beruházáshoz felvett hitel tárgyévi kamata Ft, melyből az aktiválásig Ft számolható el. A gép üzembe helyezése június 1-jén megtörtént. A gép tervezett használati ideje 8 év, a tervezett maradványérték Ft, az értékcsökkenést az aktiválás napjától, lineáris leírással számítják. a) Állapítsa meg a gép bekerülési értékét! b) Számítsa ki a tárgyévi értékcsökkenés összegét! c) Számítsa ki a gép mérlegértékét az aktiválás évében a december 31-i fordulónapon! 5. feladat 15 pont a) Könyvelje le az alábbi gazdasági eseményeket, a kiemelt egyenlegek figyelembevételével! Vezesse a 25. Késztermékek számlát! 211. Alapanyagok Ft 23. Befejezetlen termelés Ft 25. Késztermék Ft 1. Befejezetlen termelés visszavezetése. 2. A nyitó alapanyagkészlet felét felhasználták. 3. Az időszak bérköltsége Ft. 4. Bérjárulék Ft. 5. A termelőgépek értékcsökkenési leírása Ft. 6. Elkészült termékek raktárra vétele önköltségen Ft. 7. Késztermékeladás: az értékesítés önköltségen Ft, nettó eladási áron Ft, a felszámított áfa Ft. 8. A vevő 2% minőségi engedményt kért és kapott. 9. Bankértesítés, a vevőkövetelés befolyt Ft. b) Állapítsa meg a 25. Késztermékek számla felhasználásával a késztermék záróállományát és a késztermékkészlet állományváltozását! írásbeli vizsga / október 15.

11 írásbeli vizsga / október 15.

12 Számlatükör 1. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak Tárgyi eszközök 121. Ingatlanok 129. Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése 131. Műszaki berendezések, gépek, járművek 139. Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése 141. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 149. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése 16. Beruházások, felújítások 161. Befejezetlen beruházások Befektetett pénzügyi eszközök 2. Készletek 21. Anyagok 211. Alapanyagok 22. Egyéb anyagok 23. Befejezetlen és félkész termékek 25. Késztermékek 3. Követelések, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások 31. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (Vevők) 32. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 33. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 34. Váltókövetelések 361. Munkavállalókkal szembeni követelések 37. Értékpapírok 38. Pénzeszközök 381. Pénztár 384. Elszámolási betét 385. Elkülönített betét 389. Átvezetési számla 4. Források 41. Saját tőke 411. Jegyzett tőke 412. Tőketartalék 413. Eredménytartalék 419. Mérleg szerinti eredmény 42. Céltartalékok 43. Hátrasorolt kötelezettségek 44. Hosszú lejáratú kötelezettségek 444. Beruházási hitel Rövid lejáratú kötelezettségek 451. Rövid lejáratú hitelek 454. Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (Szállítók) 455. Beruházási szállítók 46. Adó elszámolások 461. Társasági adó elszámolása írásbeli vizsga / október 15.

13 462. Személyi jövedelemadó elszámolása 463. Költségvetési befizetési kötelezettségek 464. Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó 467. Fizetendő általános forgalmi adó 468. Forgalmi adó elszámolása 471. Jövedelemelszámolási számla 473. Társadalombiztosítási kötelezettségek 49. Rendező számlák 491. Nyitómérleg számla 492. Zárómérleg számla 493. Adózott eredmény elszámolása számla 5. Költségnemek 51. Anyag költség 52. Igénybe vett szolgáltatások 53. Egyéb szolgáltatások költségei 54. Bérköltség 55. Személyi egyéb kifizetések 56. Bérjárulékok 57. Értékcsökkenési leírás 571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás 581. Saját termelésű készletek állományváltozása 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 8. Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások 81. Anyagjellegű ráfordítások 82. Személyi jellegű ráfordítások 83. Értékcsökkenési leírás 86. Egyéb ráfordítások 87. Pénzügyi ráfordítások 88. Rendkívüli ráfordítások 9. Értékesítés árbevétele és bevételek Értékesítés nettó árbevétele 96. Egyéb bevételek 97. Pénzügyi bevételek 98. Rendkívüli bevételek írásbeli vizsga / október 15.

14 írásbeli vizsga / október 15.

15 írásbeli vizsga / október 15.

16 Témakör Választást, rövid választ igénylő feladatok Számítást, bizonylatkitöltést, könyvviteli tételszerkesztést igénylő feladatok A feladat sorszáma Maximális pontszám Elért pontszám A témakör maximális pontszáma Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100 A témakör elért pontszáma javító tanár Dátum:... Választást, rövid választ igénylő feladatok Számítást, bizonylatkitöltést, könyvviteli tételszerkesztést igénylő feladatok pontszáma egész számra kerekítve programba beírt egész pontszám javító tanár jegyző Dátum:... Dátum:... írásbeli vizsga / október 15.

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) 2007. május 25. 8:00 KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek középszint (üzleti gazdaságtan) 1421 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek középszint (üzleti gazdaságtan) 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek emelt szint (üzleti gazdaságtan) 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek emelt szint (üzleti gazdaságtan) 1222 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) 0721 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek emelt szint (üzleti gazdaságtan) 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek emelt szint (üzleti gazdaságtan) 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek középszint 0821 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) 0921 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 14. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1223 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI

SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI tárgyból MINTA FELADATOK ELŐADÁSHOZ ELŐADÓ: Véghné Dr. Bálint Katalin ( Tel: 20/3887440) Gödöllő 2012 1 1.Példa 1. MINTA feladat Vállalkozásunk vagyon egy adott

Részletesebben

SZÁMVITEL ALAPJAI PÉLDATÁR

SZÁMVITEL ALAPJAI PÉLDATÁR SZÁMVITEL ALAPJAI PÉLDATÁR Kedves Hallgatók! Az alábbi feladatsoron megismertetem veletek a kettős könyvvitel alapelveit. A számvitel egy olyan tudomány, amelynek átfogó ismerete elengedhetetlen felelős

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Írásbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Írásbeli vizsgatevékenység NEMZEGAZDASÁGI MINISZÉRIUM Az alábbi minta feladatsor a Számviteli szakügyintéző szakképzésben érdekeltek tájékoztatására szolgál, s egy lehetséges példasort ad a szakmai vizsgára történő eredményes felkészítés

Részletesebben

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban)

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban) 1 Számvitel röviden példákkal együtt (számpéldák aktualizálása folyamatban) 2 Tartalom 1. A KÖNYVVITEL FOGALMA, FELADATAI... 3 2. BESZÁMOLÓ... 5 3. A VÁLLALKOZÁS VAGYONA... 5 4. VAGYONRÉSZEK ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben