KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)"

Átírás

1 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 19. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) emelt szint írásbeli vizsga 1411

2 Fontos tudnivalók Kedves Érettségiző! A munka megkezdése előtt javasoljuk, nézze át a teljes feladatsort! Ügyeljen a feladatok és a kérdések figyelmes olvasására és pontos értelmezésére! A teszt jellegű, illetve választásos feladatok megoldásakor gondolja át alaposan válaszát! A II. rész 1 3. feladata kidolgozásánál egész mondatokban írja le ismereteit! Ügyeljen a szakmai kifejezések helyes használatára és a lényegkiemelésre! A könyvelési feladatok kidolgozásakor szükség szerint használja a mellékelt számlatükröt! Munkájához szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépet, vonalzót, ceruzát, tollat használhat. A megoldás során tiszta, rendezett külalakkal dolgozzon, szabályosan javítsa esetleges hibáit! A megoldások kidolgozását az erre a célra kijelölt helyen végezze! Készítsen áttekinthető mellékszámításokat! Eredményes munkát és sikeres érettségi vizsgát kívánunk! írásbeli vizsga / május 19.

3 I. rész 1. feladat (2 pont) Nevezze meg, hogy a szolgáltatás melyik tulajdonságát emelik ki a következő esetleírások! 1. A szolgáltatás előjegyzéssel vehető igénybe, hogy a fogyasztó ott és abban az időpontban élhessen vele, amikor arra igénye van.. 2. A hajvágás értékelése függ a vendég és a fodrász megjelenésétől is A szolgáltatás minősége függ a fodrász hangulatától is A fodrász az új frizurával az újjászületés érzését adja el feladat (2 pont) Pótolja az alábbi, az Eszközök élettartama és a források lejárata közötti összefüggés -t bemutató táblázat hiányzó megnevezéseit! ESZKÖZÖK Befektetett eszközök FORRÁSOK Saját tőke Hosszú lejáratú kötelezettségek { feladat (2 pont) Az alábbi csoportosítások összekeveredtek. Javítsa ki a következő hitelezési alapfogalmak csoportosításainak hibáit! Hitelezési alapelvek: jogi biztosíték; kamatfizetési kötelezettség; a felhasználás ellenőrzése A hitelezési eljárás lépései: saját erőforrások biztosítása; hitelbírálat; szerződés megkötése Hiba a hitelezési alapelvek felsorolásban:.. Hiba a hitelezési eljárás lépései felsorolásban: írásbeli vizsga / május 19.

4 4. feladat (2 pont) Nevezze meg a piacorientációkat a gazdasági szereplők alapvető magatartása alapján! a) Koncepció megnevezése: Fogyasztó Az olcsó, könnyen hozzáférhető termékeket részesíti előnyben. Vállalat Tömeggyártás, magas termelékenység, alacsony önköltség és fogyasztói ár. b) Koncepció megnevezése:. Fogyasztó Nem vásárol, vagy nem kíván eleget vásárolni a vállalat termékeiből. Vállalat A fogyasztót rá kell venni, hogy többet vásároljon. 5. feladat (2 pont) Fogalmazzon meg a váltóra és a csekkre legalább 2 közös és 2 eltérő tulajdonságot! Közös tulajdonság: Eltérő tulajdonság: feladat (2 pont) Válassza ki az általános forgalmi adóra jellemző tulajdonságokat! Tegyen X jelet a helyes jellemző melletti cellába! Helyi adó Közvetlen Önbevallásos Magánszemély adója Központi Közvetett Kivetéses Vállalkozó adója írásbeli vizsga / május 19.

5 II. rész 1. feladat (10 pont) Mutassa be, milyen döntési alternatívák közül választhat a vállalkozó a vásárolt készletek nyilvántartásának kialakításakor! írásbeli vizsga / május 19.

6 2. feladat (10 pont) Csoportosítsa a bizonylatokat keletkezésük helye és kezelésük módja szerint! Írjon a csoportokra példákat is! Sorolja fel a bizonylatok legfontosabb (legalább 4-4) tartalmi és formai kellékét! Értelmezze a bizonylati elv követelményét! írásbeli vizsga / május 19.

7 3. feladat (5 pont) Mutasson rá a modern marketingben a piacközpontúság és a vevőorientáció egymást kiegészítő szerepére! 4. feladat (5 pont) Nevezzen meg feladatokat a pénztár- és a bankszámlák elszámolásának területén! írásbeli vizsga / május 19.

8 III. rész 1. feladat (10 pont) Nevezze meg a következő (a 6. feladatban könyvelendő) gazdasági események bizonylatait az esemény leírása alapján a kipontozott vonalra! 1. Egyéb anyag beszerzése készpénzben fizetve, számla szerint bruttó Ft. Bizonylat(ok):.. 3. Alapanyag-felhasználás FIFO értékelés szerint Ft. Bizonylat(ok):.. 5. Bérköltség elszámolása. Bruttó bér Ft, a vállalkozást terhelő bérjárulék Ft, bérből levont adók és járulékok összege Ft. Bizonylat(ok): Az elkészült termékek raktárra vétele önköltségen Ft. Bizonylat(ok):.. 7. Késztermék értékesítése nettó eladási áron Ft + 27% áfa, az értékesítés haszna Ft. A vevő a követelés felét a bankszámlára átutalta. Bizonylat(ok): feladat (7 pont) A vállalkozás A ; B és C termékeket gyárt. A két utolsó üzleti év eladási forgalmáról a következő információkkal rendelkezünk: Megnevezés A B C Tárgyévi eladási forgalom értéke Ft Ft Ft Eladási forgalom értékének - 10% + 5% Ft változása az előző évhez képest Tárgyévi termelés mennyisége db db 800 db Árak az előző időszakban 750 Ft/db 620 Ft/db 480 Ft/db a) Számítsa ki a termékértékesítés eladási forgalom értékének alakulását! b) Állapítsa meg az eladási forgalom alakulását az árváltozás hatására! Az eredményeket 1 tizedesjegyre kerekítse! Mutató: Eladási forgalom értékváltozás:.% Eladási forgalom értékváltozás az árváltozás hatására:.% írásbeli vizsga / május 19.

9 Számítások: 3. feladat (8 pont) Készítse el a vállalkozás adó- és járulékbevallásainak összesítését a következő információk alapján! Az adó- és járuléknemek megnevezését és a számított összeget foglalja táblába! Járulékköteles bérek bruttó összege Beszerzett eszközök bekerülési értéke Értékesítés bevétele áfával Adóköteles nyereség Ft Ft Ft Ft Kiegészítő információk: Biztosított által fizetendő nyugdíjjárulék mértéke: 10% egészségbiztosítási járulék mértéke: 4 + 3% munkaerő-piaci járulék mértéke: 1,5% Szociális hozzájárulási adó mértéke: 27% Általános forgalmi adó mértéke: 27% Társasági nyereségadó mértéke 10% Személyi jövedelemadó mértéke 16% Kidolgozás: Munkatábla az adó- és járulék-összesítéshez Megnevezés Összeg Ft írásbeli vizsga / május 19.

10 Számítások: 4. feladat (10 pont) A tárgyi eszközök nyitómérlegben szereplő értékek: Ingatlanok E Ft Műszaki gépek, járművek E Ft Kiegészítő analitika információk: A nyitóeszközök terv szerinti leírása időarányos lineáris leírás. Az ingatlanok átlagosan 6,5 évesek; a tervezett maradványérték Ft, tervezett használati idő 20 év. A gépek 3 évesek, és az átlagos használhatósági állapot 70%. A tárgyidőszakban történt egy műszaki járműbeszerzés, számla szerinti érték Ft + 27% áfa. A beszerzéssel egyidejűleg alkatrészek vásárlása számla szerint Ft + 27% áfa értékben. Az üzembe állítás készpénzben kifizetett díja bruttó (27% áfával) Ft. A jármű tervezett futásteljesítménye km, tárgyévi mért (dokumentált) teljesítmény km, a leírás teljesítményarányos. a) Számítsa ki a tárgyi eszközök eredeti bekerülési értékét! Tárgyi eszközök bekerülési értéke: Ingatlanok:.. Műszaki gépek, járművek nyitóállomány:.. Műszaki gépek, járművek tárgyévi növekedés:.. b) Számítsa ki a tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés összegét! Tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés: Ingatlanok:.. Műszaki gépek, járművek nyitóállomány:.. Műszaki gépek, járművek tárgyévi növekedés:.. c) Határozza meg a tárgyi eszközök év végi mérlegértékét! Fordulónapi mérlegértékek E Ft: A II. 1. Ingatlanok 2. Műszaki gépek, járművek írásbeli vizsga / május 19.

11 Számítások: 5. feladat (8 pont) A készletanalitika adatai szerint a negyedévi első napi készletadatok a következők: (E Ft) Készlet Jan. 1. Ápr. 1. Júl. 1. Okt. 1. Dec. 31. Alapanyagok Egyéb anyag Áruk Félkész termékek Késztermékek Kiegészítő információk: Vásárolt készletekkel kapcsolatos nettó eladási forgalom Ft. A tárgyévben 250 teljesíthető munkanap van. a) Számítsa ki a vásárolt készletek átlagos értékét az adott évben! Vásárolt készletek átlagértéke:.. Számítások: írásbeli vizsga / május 19.

12 b) Számítsa ki a vásárolt készletekre a forgási sebesség mutatóit! (Az eredményeket kerekítse 1 tizedesjegyre!) Készletforgási sebesség fordulatok száma:... Készletforgási sebesség forgási idő:... Számítások: c) Számítsa ki a saját termelésű készletek állományváltozása (STKÁV) értékét az adott évre! Saját termelésű készletek állományváltozása (STKÁV): Számítások: 6. feladat (15 pont) a) Könyvelje el idősorosan a következő eseményeket az esemény sorszáma; szöveg; T és K számlakijelölés főkönyvi számlaszámmal; összeg leírásával! b) Nevezze meg és számítsa ki a felsorolt események eredményhatását! 1. Egyéb anyag beszerzése készpénzben fizetve, számla szerint bruttó Ft. 2. Gépbeszerzés számla szerint Ft + 27% áfa. 3. Alapanyag-felhasználás FIFO értékelés szerint Ft. 4. Terv szerinti értékcsökkenés a műszaki gépekre Ft. írásbeli vizsga / május 19.

13 5. Bérköltség elszámolása. Bruttó bér Ft, a vállalkozást terhelő bérjárulék Ft, bérből levont adók és járulékok összege Ft. 6. Az elkészült termékek raktárra vétele önköltségen Ft. 7. Késztermék értékesítése nettó eladási áron Ft + 27% áfa, az értékesítés haszna Ft. A vevő a követelés felét a bankszámlára átutalta. Eredményt növelő tételek és összegük:.. Eredményt csökkentő tételek és összegük: Az eseményekkel érintett eredménykategória neve:.. írásbeli vizsga / május 19.

14 Számlatükör 1. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak Tárgyi eszközök 12. Ingatlanok 123. Épületek 129. Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése 13. Műszaki berendezések, gépek, járművek 131. Műszaki berendezések, gépek, járművek 139. Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése 14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 149. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése 16. Beruházások, felújítások 161. Befejezetlen beruházások Befektetett pénzügyi eszközök 2. Készletek 21. Alapanyagok 22. Egyéb anyagok 23. Befejezetlen és félkész termékek 25. Késztermékek 3. Követelések, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások 31. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (Vevők) 32. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 33. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 34. Váltókövetelések 361. Munkavállalókkal szembeni követelések 37. Értékpapírok 38. Pénzeszközök 381. Pénztár 384. Elszámolási betét 389. Átvezetési számla 4. Források 41. Saját tőke 411. Jegyzett tőke 412. Tőketartalék 413. Eredménytartalék 419. Mérleg szerinti eredmény 42. Céltartalékok 43. Hátrasorolt kötelezettségek 44. Hosszú lejáratú kötelezettségek 444. Beruházási hitel Rövid lejáratú kötelezettségek 452. Rövid lejáratú hitelek 454. Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (Szállítók) 455. Beruházási szállítók írásbeli vizsga / május 19.

15 46. Adóelszámolások 461. Társasági adó elszámolása 462. Személyi jövedelemadó elszámolása 463. Költségvetési befizetési kötelezettségek 464. Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó 467. Fizetendő általános forgalmi adó 471. Jövedelemelszámolás 473. Társadalombiztosítási kötelezettségek 479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 49. Rendező számlák 491. Nyitómérleg számla 492. Zárómérleg számla 493. Adózott eredmény elszámolása számla 5. Költségnemek 51. Anyagköltség 52. Igénybe vett szolgáltatások 53. Egyéb szolgáltatások 54. Bérköltség 55. Személyi egyéb kifizetések 56. Bérjárulékok 57. Értékcsökkenési leírás 581. Saját termelésű készletek állományváltozása 8. Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások 81. Anyag jellegű ráfordítások 82. Személyi jellegű ráfordítások 83. Értékcsökkenési leírás 86. Egyéb ráfordítások 87. Pénzügyi ráfordítások 88. Rendkívüli ráfordítások 9. Értékesítés árbevétele és bevételek Értékesítés nettó árbevétele 96. Egyéb bevételek 97. Pénzügyi bevételek 98. Rendkívüli bevételek írásbeli vizsga / május 19.

16 Témakör A feladat sorszáma Maximális pontszám Elért pontszám A témakör maximális pontszáma Választásos, egyszerű, rövid 3. 2 választ igénylő feladatok Szöveges (kifejtendő) feladatok Számítást, bizonylatkitöltést, 3. 8 könyvviteli tételszerkesztést igénylő feladatok Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100 A témakör elért pontszáma Dátum:... javító tanár Választásos, egyszerű, rövid választ igénylő feladatok Szöveges (kifejtendő) feladatok Számítást, bizonylatkitöltést, könyvviteli tételszerkesztést igénylő feladatok pontszáma egész számra kerekítve programba beírt egész pontszám javító tanár jegyző Dátum:... Dátum:... írásbeli vizsga / május 19.

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek emelt szint (üzleti gazdaságtan) 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek emelt szint (üzleti gazdaságtan) 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI

SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI tárgyból MINTA FELADATOK ELŐADÁSHOZ ELŐADÓ: Véghné Dr. Bálint Katalin ( Tel: 20/3887440) Gödöllő 2012 1 1.Példa 1. MINTA feladat Vállalkozásunk vagyon egy adott

Részletesebben

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban)

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban) 1 Számvitel röviden példákkal együtt (számpéldák aktualizálása folyamatban) 2 Tartalom 1. A KÖNYVVITEL FOGALMA, FELADATAI... 3 2. BESZÁMOLÓ... 5 3. A VÁLLALKOZÁS VAGYONA... 5 4. VAGYONRÉSZEK ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok

Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok Típusfeladatok a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy középszintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez 1 I. Feleletválasztás Az alábbi feladatoknál

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Írásbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Írásbeli vizsgatevékenység NEMZEGAZDASÁGI MINISZÉRIUM Az alábbi minta feladatsor a Számviteli szakügyintéző szakképzésben érdekeltek tájékoztatására szolgál, s egy lehetséges példasort ad a szakmai vizsgára történő eredményes felkészítés

Részletesebben

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapképzési szak Előadó: Előadás Szijártó Boglárka 1 Alapítható vállalkozás formái Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. év V. törvény A gazdasági társaságok üzletszerű közös

Részletesebben

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1-jétől új beszámoló forma is választható, a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) 0521 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Elfogadható a megoldási

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN Hatályos: 2013. április 15. BEVEZETÉS A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak értelmében

Részletesebben

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők:

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: Példa az eredménykimutatáshoz Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: (adatok ezer Ft-ban) 1. Késztermék értékesítés ellenértéke ÁFÁ nélkül 100.000 2. Vevő által el nem ismert

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Segédanyagok. tulajdonosi részesedés névértéken III. BEFEKTETETT II. JEGYZETT DE MÉG PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Segédanyagok. tulajdonosi részesedés névértéken III. BEFEKTETETT II. JEGYZETT DE MÉG PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Segédanyagok Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) A. Befektetett eszközök D. Saját tőke I. IMMATERIÁLIS JAVAK I. JEGYZETT TŐKE II. TÁRGYI ESZKÖZÖK a, Visszavásárolt

Részletesebben

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Vállalkozások II. Erőforrások a vállalkozás szolgálatában 1. Erőforrások csoportosítása: a) Termelési tényezők: 1. Természeti tényezők- mezőgazdasági földterület, nyersanyagforrás, erdők, vízek 2. Emberi

Részletesebben

Felsővezetők és a Tulajdonosi kör számára, A vállalat üzleti titkát képezi. Összköltség típusú Eredménykimutatás, Mérleg

Felsővezetők és a Tulajdonosi kör számára, A vállalat üzleti titkát képezi. Összköltség típusú Eredménykimutatás, Mérleg Kedves Hallgatók! Az alábbi feladatsoron megismertetem veletek a kettős könyvvitel alapelveit. A számvitel egy olyan tudomány, amelynek átfogó ismerete elengedhetetlen felelős vezetői döntések meghozatalában.

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1421 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 SZÁMLAREND 2013 Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben