KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)"

Átírás

1 Közgazdasági alapismeretek középszint (üzleti gazdaságtan) 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

2 Fontos tudnivalók A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszámok adhatók. A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. A számítások halmozódó hibái (továbbvitt rossz eredmények) esetén pont akkor adható, ha a hibás számmal történő számítás eredménye nem tartalmaz elvi hibát. írásbeli vizsga / május 20.

3 Választást, rövid választ igénylő feladatok 1. feladat (3 pont) Nevezze meg, hogy az alábbi jellemzők az 5P melyik marketing eszközére vonatkoznak! Írja az eszköz nevét a kipontozott vonalra! a) Minőség, méret, csomagolás, garancia: termék. b) Személyes eladás, vásárlásösztönzés: promóció c) Szállítás, hálózatsűrűség: értékesítési csatorna (hely). (3 x 1 pont) 2. feladat (3 pont) Sorolja fel a reklámozás 3 fő jellemzőjét! tömegszerűség személytelenség szükséges, ugyanakkor vitatható is (3 x 1 pont) 3. feladat (4 pont) Nevezze meg a termék életgörbe szakaszait és írja a szakasz megnevezése mellé, hogyan változik a profit! Termék életgörbe szakasza bevezetés. növekedés. érettség. hanyatlás. Profit (nyereség) változása nincs nyereség.. növekvő nyereség.. csökkenő nyereség.. csökkenő nyereség, majd veszteség.. (Soronként hibátlan válasz 1 pont, 4 x 1 pont) 4. feladat (6 pont) Írja le az állami költségvetés fogalmát, nevezze meg és értelmezze a lehetséges egyenlegeit! Olyan pénzügyi terv, amelyben az állam egy időszakra megtervezi a feladatainak ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat. Ha a bevételek megegyeznek a kiadásokkal, a költségvetés egyensúlyban van. Ha a bevételek meghaladják a kiadásokat, a költségvetés szuficites. Ha a bevételek alacsonyabbak a kiadásoknál, a költségvetés deficites. (Összesen 6 pont, más, szakmailag korrekt megfogalmazás is elfogadható, de az egyenlegek értelmezésére csak teljes mondatos megfogalmazás és az egyenleg szakszóval való minősítése esetén adható a pont.) írásbeli vizsga / május 20.

4 5. feladat (5 pont) Nevezze meg az alábbi gazdasági események bizonylatait! a) Beérkezett anyag raktárra vétele raktár (anyag) bevételezési jegy b) Vásárolt anyag kísérő bizonylata szállítólevél c) Időbéres dolgozók bérszámfejtésének alapbizonylata jelenléti ív, blokkolóóra stb. d) Áruszállítóval szembeni tartozás pénzügyi rendezésének kezdeményezése átutalási megbízás e) A pénztárban történt állományváltozások összegzése a nap végén napi pénztárjelentés (5 x 1 pont) 6. feladat (8 pont) a) Nevezze meg a kipontozott vonalon azt az eredménykategóriát, amelyet a vállalkozás alábbi tevékenységeinek értéke közvetlenül befolyásol! Tevékenység Előállított termék értékesítésének önköltséget meghaladó eladási ára Kamatfizetési kötelezettség A termékelőállítás során elszámolt költségek Társasági adó fizetési kötelezettség Nem szokásos, egyedi tevékenység, (mint pl. térítés nélküli eszközátadás ráfordításai) A tulajdonosoknak fizetendő osztalék, részesedés Eredménykategória neve Üzemi (üzleti) eredmény Pénzügyi műveletek eredménye Üzemi (üzleti) eredmény Adózott eredmény Rendkívüli eredmény Mérleg szerinti eredmény (6 x 1 pont) b) Mutasson be két összefüggést az eredménykategóriák között! Üzemi (üzleti) eredmény +/- Pénzügyi műveletek eredménye = Szokásos vállalkozási eredmény Szokásos vállalkozási eredmény +/- Rendkívüli eredmény = Adózás előtti eredm. Adózás előtti eredmény Adó = Adózott eredmény Adózott eredmény osztalék = Mérleg szerinti eredmény (Bármelyik összefüggés elfogadható, összefüggésenként 1-1 pont, összesen 2 pont.) írásbeli vizsga / május 20.

5 7. feladat (5 pont) Írja a kipontozott vonalra a meghatározásokhoz tartozó fogalmakat! a) Az eszközök a vállalkozás vagyonának megjelenési forma szerinti bemutatása. b) A mérleg a beszámoló egyik legfontosabb része, amely egy meghatározott időpontra (fordulónapra) vonatkozóan mutatja a vállalkozás vagyonát (az eszközöket és a forrásokat) összevontan, pénzértékben. c) Az adó mértéke az adóalap egységére jutó adó összege, ami lehet tételes vagy százalékos. d) A kötvény hitelviszonyt megtestesítő, lejárattal rendelkező, előre meghatározott időpontokban kamatozó értékpapír. e) A forgási sebesség fordulatokban (vagy a készletek forgási sebessége fordulatokban) azt mutatja meg, hogy a készlet átlagos állománya az adott időszak alatt hányszor cserélődik ki. (5 x 1 pont) 8. feladat (6 pont) Válassza ki és húzza alá a helyes meghatározásokat! a) A bevételek és a ráfordítások (költségek) illetve a követelések és a kötelezettségek egymással szemben nem számolhatók el. Ez a számviteli alapelv az összemérés elve. a bruttó elszámolás elve. az időbeli elhatárolás elve. a következetesség elve. b) A hiteltörlesztés a bankszámláról gazdasági esemény hatására a vállalat vagyonában bekövetkező változás: eszköz nő, eszköz csökken. eszköz nő, forrás nő. eszköz csökken, forrás csökken. forrás nő, forrás csökken. c) Anyagvásárlás utólagos minőségi engedményének hatására az anyagkészlet értéke nő. az anyagkészlet értéke csökken. az anyagkészlet mennyisége nő. az anyagkészlet mennyisége csökken. d) A munkabérnek nem része a túlóra díja. a nemzeti ünnep napjára elszámolt összeg. a családi pótlék. a vezetői pótlék. e) Az áru és a pénz mozgása elszakadhat egymástól. Ez a pénzfunkció a forgalmi eszköz funkció. az értékmérő funkció. a fizetési eszköz funkció. a felhalmozási eszköz funkció. írásbeli vizsga / május 20.

6 f) Szigorúan személyhez kötött fizetési eszköz, amellyel birtokosa közvetlenül fizethet vagy pénzt vehet fel. váltó bankkártya csekk (6x 1 pont) 9. feladat (7 pont) Írja le az alábbi fogalmak meghatározását! a) Hitel: a pénztőke ideiglenes átengedése kamatfizetési kötelezettség ellenében. b) Főkönyvi kivonat: olyan ellenőrző kimutatás, amely az adott napra vonatkozóan tartalmazza a megnyitott, elővezetett főkönyvi számlák forgalom és egyenleg adatait. c) Kamat: a pénz használatáért fizetett díj. d) Beruházás: a vállalkozásban új tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, meglévő tárgyi eszköz felújítása, bővítése, az üzembehelyezésig e) Kalkuláció: az önköltség (a tevékenység egy egységére jutó) költség megállapítása. Más, szakszerű megfogalmazás is elfogadható, ha az aláhúzott kifejezés vagy annak szakmai szinonimája szerepel a válaszban. 10. feladat (3 pont) Nevezzen meg egy-egy grafikont, amely az alábbi statisztikai sorok, táblák adatainak ábrázolására alkalmazható! a) Egy város lakosságának, a férfiak és nők számának alakulása 1950 és 2012 között. korfa. b) Az átlagbérek alakulása az iparban 2000 és 2012 között. vonaldiagram vagy oszlopdiagram. c) A fizikai és szellemi foglalkozásúak aránya egy vállalatnál 2010-ben és 2012-ben. kördiagramok, osztott oszlop vagy szalagdiagramok (Helyesen kiválasztott diagram esetén: 3 x 1 pont) írásbeli vizsga / május 20.

7 Számítást, bizonylatkitöltést, könyvviteli tételszerkesztést igénylő feladatok 1. feladat (10 pont) Vállalkozásunk a Vári Kft. (8000 Székesfehérvár, Hosszú u. 21., bankszámlaszám , adószám: , ügyvezető Vári Vince) 4000 kg XZ Anyagot (VTSZ 3424) vásárolt év november 21-én, Ft/kg +27% áfa értéken a Deli Kft-től (1045 Budapest, Rövid u. 5., bankszámlaszáma , adószáma: , ügyvezető Deli Lajos), melyet átutalással egyenlít ki. A szállítói számla sorszáma: 02452, fizetési határidő december 12., a fizetési megbízást a vállalat december 10-én adja be, 12-i értéknappal. December 14-én Kiss Katalin pénztáros kifizet Ft-ot Nagy Alfonz kézbesítőnek, másolópapír vásárlására. Mellékszámítás kijelölése: (4 000 kg x Ft/kg) x 1,27 = Ft Átutalási megbízás Fizető fél aláírása Vári Vice, megbízás dátuma december 10. Fizető fél neve, pénzforgalmi jelzőszáma Vári Kft., Kedvezményezett neve, bankszámlája - Deli Kft., Összeg Ft Terhelési nap december 12. Közlemény sz. számla kiegyenlítése Kiadási pénztárbizonylat A kifizetés címzettje, dátum, összeg (betűvel is) - Nagy Alfonz, december 14., , Harmincnyolc ezer Szöveg utólagos elszámolásra, másolópapír vásárlására Összeg (a szöveg sorában és az összesen rovatban) Ft Aláírások - Kiss Katalin pénztáros, Nagy Alfonz az összeg átvevője Összesen 10 pont. 2. feladat (6 pont) A munkamegosztás alanyai közötti forgalom alábbi adatait ismerjük. (Az áfa minden esetben 27%.) Egészítse ki a táblázatot a hiányzó adatokkal! Jelölje ki a mellékszámításokat! Megnevezés Beszerzési ár áfával Nettó eladási ár Bruttó eladási ár Levonható áfa Fizetendő áfa Adóhatóság felé elszámolandó áfa összege Kitermelő (1p) Termelő (1p) (1p) Kereskedő (1p) (1p) (1p) A pont csak a mellékszámítás kijelölése mellett adható meg! írásbeli vizsga / május 20.

8 Mellékszámítások: x 0,27 = = / 1,27 = x 0,27 = = x 1,27 = x 0,27 = = feladat (13 pont) a) Számítsa ki az alábbi információk alapján a saját termelésű készletek állományváltozásának értékét! A vállalkozás egyik saját termelésű termékének készlet adatai: Késztermék állománya: március 1-jén db, önköltsége 820 Ft/db. Az időszak folyamán készletre vétel: db, önköltsége 860 Ft/db. Az időszakban értékesített késztermék mennyisége db, a készletcsökkenést FIFO eljárással értékeli a vállalat. A befejezetlen termelés nyitóértéke Ft, a záró értéke Ft volt. Saját termelésű készletek állományváltozásának értéke: = Ft Mellékszámítások: késztermék nyitó értéke db x 820 Ft/db = Ft záró állománya: ( ) = db záró értéke db x 860 Ft/db = Ft Állományváltozások Késztermék = Ft Befejezetlen termék = Ft b) Állapítsa meg a tárgyi eszközök értékcsökkenését és nettó értékét az alábbi adatok alapján! Termelő gép adatai: Bekerülési érték Ft, aktiválás ideje június 10., a tervezett használati idő 5 év, az értékcsökkenést lineáris leírással számítják, az aktiválást követő hónap első napjától, a tervezett maradványérték Ft december 31-ig elszámolt értékcsökkenés összege: Ft Nettó érték december 31-én: Ft Mellékszámítások: Értékcsökkenés alapja = Ft Éves értékcsökkenés Ft / 5 év = Ft/év Havi értékcsökkenés / 12 = Ft/hó Értékcsökkenés 2010-ben 6 x = Ft ben 2 x = Ft Összesen Ft Nettó érték = Ft Jármű adatai: Bekerülési érték Ft, aktiválás ideje március 1., az értékcsökkenést teljesítményarányosan számítják, a tervezett futamteljesítmény km, az aktiválás évében igazolt teljesítmény havi km, 2012-ben megtett kilométer pedig km volt. (Maradványértéket nem terveztek.) írásbeli vizsga / május 20.

9 2012. december 31-ig elszámolt értékcsökkenés összege: Ft Mérlegérték december 31-én: Ft Mellékszámítások: Ft / km = 25 Ft/km Értékcsökkenés 2011-ben 10 hó x km = km km x 25 Ft/km = Ft 2012-ben km x 25 Ft/km = Ft Összesen Ft Mérlegérték = Ft 4. feladat (6 pont) Végezze el az alábbi táblázathoz kapcsolódó számításokat! Egy üzlet adatai valamelyik évben Árucikk Értékesítés árbevétele (Ft) I. félév II. félév Női cipő Férfi cipő Az üzletben az árak átlagosan 4,0%-kal emelkedtek. a) Állapítsa meg az eladás értékének alakulását árucikkenként külön-külön és együttesen! (A százalékos értéket egy tizedesjegyig kerekítse!) Nevezze meg a kiszámított mutatót! Női cipő / = 1, ,4% Férfi cipő / = 1, ,6% Együtt ( ) / ( ) = / = = 1, ,7% Kiszámított mutatószám neve: értékindex b) Számítsa ki az eladás értékének együttes, átlagos alakulását, kizárólag az eladási mennyiség változásának hatására! (A százalékos értéket egy tizedesjegyig kerekítse!) Nevezze meg a kiszámított mutatót! 108,7% / 1,04% = 1, ,5% Kiszámított mutatószám neve: volumenindex írásbeli vizsga / május 20.

10 5. feladat (15 pont) Könyvelje le idősorosan a következő gazdasági eseményeket! 1. Hó végi bérelszámolás adatai: a) bruttó bér az analitika összesítő feladása szerint Ft, b) személyi jövedelemadó előleg Ft, c) levonások :nyugdíj-és egészségbiztosítási járulék, munkaerőpiaci járulék Ft, d) szociális hozzájárulási adó Ft. 2. Megérkezett a fizetési számlakivonat a bérek átutalásáról, Ft. 3. Előlegfizetés a pénztárból 2 dolgozónak Ft. 4. Alapanyag vásárlása, számla szerint Ft Ft áfa értékben. 5. A vásárolt alapanyag minőségileg hibás, utólagosan kapott engedmény 2%. 6. Értékesítettek db készterméket 2000 Ft/db Ft/db áfa egységáron, a tényleges önköltség Ft/db volt. 7. Bankértesítés, a vevővel szembeni követelés befolyt. 8. Termelőgépek havi értékcsökkenési leírása Ft. írásbeli vizsga / május 20.

11 írásbeli vizsga / május 20.

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek középszint (üzleti gazdaságtan) 1421 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek emelt szint (üzleti gazdaságtan) 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek emelt szint (üzleti gazdaságtan) 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) 0921 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 14. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban)

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban) 1 Számvitel röviden példákkal együtt (számpéldák aktualizálása folyamatban) 2 Tartalom 1. A KÖNYVVITEL FOGALMA, FELADATAI... 3 2. BESZÁMOLÓ... 5 3. A VÁLLALKOZÁS VAGYONA... 5 4. VAGYONRÉSZEK ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) 0521 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Elfogadható a megoldási

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek emelt szint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1421 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Írásbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Írásbeli vizsgatevékenység NEMZEGAZDASÁGI MINISZÉRIUM Az alábbi minta feladatsor a Számviteli szakügyintéző szakképzésben érdekeltek tájékoztatására szolgál, s egy lehetséges példasort ad a szakmai vizsgára történő eredményes felkészítés

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok

Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok Típusfeladatok a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy középszintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez 1 I. Feleletválasztás Az alábbi feladatoknál

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLE- TI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ÜZLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLE- TI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ÜZLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLE- TI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 1.1. Szakmai fogalmak azonosítása, helyes használata. 1.2. A fogalmak jelentésváltozatának ismerete. 1.3. A szakmai

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek emelt szint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31.

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31. FEVITA HUNGARY Zrt. Kiegészítő melléklet 2013. december 31. A vállalkozás neve: FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Jegyzett tőke nagysága: 933

Részletesebben

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÜZLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK. A) KOMPETENCIÁK 1. Szaknyelv alkalmazása

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÜZLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK. A) KOMPETENCIÁK 1. Szaknyelv alkalmazása KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÜZLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK 1. Szaknyelv alkalmazása 1.1. Szakmai fogalmak azonosítása, helyes használata 1.2. A fogalmak jelentésváltozatának

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelten Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Takács András Dr. Czink Irma Szücs Tamás Pénzügyi számvitel II. Oktatási segédanyag a Számvitel III.: Pénzügyi és vezetési számvitel

Részletesebben

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2005. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2005. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2005. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ JAVÍTOTT Budapest, 2006. november 30. vállalkozás vezetője (képviselője) 1 BALLA AUDIT KFT. K I E G É

Részletesebben