54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999."

Átírás

1 54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság december 31-én eft jegyzett tőkével alakult, amely összeget a tulajdonosok a társaság bankszámlájára átutalták. (A társaságot a Cégbíróság az alakulás napján be is jegyezte.) A gazdasági társaság évi tevékenységével kapcsolatban az alábbiak megfigyelésére került sor: A társaság: valamennyi pénzügyi tranzakcióját banki átutalással rendezte, csak egyfajta késztermék előállításával foglalkozott, az év során 700 eft értékű anyagot szerzett be, amelyből csak 450 eft-ot rendezett pénzügyileg, a beszerzett anyagkészlet felét használta fel az év során, év közben 400 eft bérköltséget és 150 eft TBJ-t számolt el, amelyekből egyaránt %-ot még nem rendezett pénzügyileg, olyan gazdasági környezetben működik, ahol az ÁFA-kulcs 0%, nincs EHO és a munkavállalókat nem terheli SzJA és egyéb járulék, a késztermékek előállításához tárgyi eszközöket nem hasznosított, időszaki költségei között közvetett költségek nem jelentkeztek, az év során 1000 db készterméket állított elő, amelyből 500 db-ot értékesített, de csak 400 db ellenértékét fizették ki a vevők az év végéig; a késztermékek eladási ára 2 eft/db volt, szabad pénzeszközei után nem kapott kamatot. FELADAT 1 )Állapítsa meg, milyen összeget mutat a társaság évi gazdálkodása során keletkezett (adózás előtti) a) realizált eredmény b) pénzügyileg is realizált eredmény c) megtermelt (létrehozott) eredmény d) rendszermozgások eredménye e) rendszermozgások pénzügyi eredménye! 2) Mutassa be, hogy az Elszámolási betét főkönyvi számlán milyen könyvelési tételek kerültek rögzítésre a társaságnál 2000-ben és adja meg az egyes tételek megnevezését! 3) Határozza meg, hogy az 1. feladatpontban meghatározott eredmény értékek miért térnek el a realizált eredménytől! (Megállapításait számításokkal támassza alá!) 4) Mutassa be (változásmérlegben elhelyezve) a társaság évi gazdasági eseményei hogyan hatottak a realizált eredmény koncepcióját alkalmazva a társaság eredményfelosztás előtti vagyonára és annak szerkezetére! 5) Mennyiben és miért térne el a 4. feladatpontban összeállított változásmérleg, ha a társaság globális eredményfogalma a pénzügyileg is realizált eredmény lenne? 6) Állítsa össze (a realizált eredmény bázisán) a társaság évi a) forgalmi költség eljárásra b) összköltség eljárásra épülő eredménykimutatását az üzemi (üzleti) eredmény szintjéig! (Csak azokat a sorokat tüntesse fel a kimutatásokban, amelyeken érték jelenik meg és az összesítő soroktól is tekintsen el!) 7) Készítse el a társaság évi éves beszámolójának fokozatos felépítésű a) forgalmi költség eljárásra b) összköltség eljárásra épülő eredménykimutatását a hazai számviteli szabályoknak megfelelően! A kidolgozáskor vegye figyelembe, hogy: a társaság tulajdonosai a évre 200 eft osztalékot hagytak jóvá, a társaság adó mértéke 18%. 8) Mutassa be a kft évi négyszámlasoros szintetikus elszámolását, ha a társaság a) forgalmi költség eljárásra épülő eredménykimutatást készít és csak költséghelyek és költségviselők b) összköltség eljárásra épülő eredménykimutatást készít és csak költségnemek szerint könyvel!

2 Szemináriumi és gyakorló feladatok 2. KIDOLGOZÁS 1. Beérkezett/igénybe vett Felhasznált termelési termelési tényezők tényezők (költség) bekerülési értéke bekerülési értéke anyagok 700 eft 350 eft anyagköltség munkaerő 550 eft 400 eft 400 eft bérköltségek 150 eft 150 eft bérjárulék 900 eft összes költség (most minden költség közvetlen) önköltség = 900 eft/1000 db = 0,9 eft/db a) M = H 1 R 1 ahol: M a realizált eredmény H 1 a kibocsátott teljesítmények (tényleges) piaci ellenértéke R 1 a kibocsátott teljesítmények bekerülési értéke 500 db * 2 eft/db 500 db * 0,9 eft/db = eft 450 eft = 550 eft b) M p = H 2 R 2 ahol: M p a pénzügyileg is realizált eredmény H 2 a kibocsátott és pénzügyileg rendezett teljesítmények piaci ellenértéke (azaz a kibocsátott teljesítmények miatt beáramló pénz) R 2 a kibocsátott és pénzügyileg rendezett teljesítmények bekerülési értéke 400 db * 2 eft/db 400 db * 0,9 eft/db = 800 eft 360 eft = 440 eft c) M t = H 3 R 3 ahol: M t a megtermelt (létrehozott) eredmény H 3 a létrehozott teljesítmények (tényleges, illetve várható ) piaci ellenértéke R 3 a létrehozott teljesítmények (termékek és szolgáltatások) bekerülési értéke db * 2 eft/db db * 0,9 eft/db = eft 900 eft = eft d) M 4 = H 1 R 4 ahol: M 4 a rendszermozgások eredménye H 1 a kibocsátott teljesítmények (tényleges) piaci ellenértéke R 4 a befogadott teljesítmények bekerülési értéke 500 db * 2 eft/db (700 eft eft eft) = eft eft = -250 eft e) M 5 = H 2 R 5 ahol: M 5 a rendszermozgások pénzügyi eredménye H 2 a kibocsátott teljesítmények miatt beáramló pénz R 5 a befogadott teljesítmények miatt kiáramló pénz 400 db * 2 eft/db (450 eft eft eft) = 800 eft 945 eft = -145 eft 2) T 3. Elszámolási betétszámla K NY) b) NY) Nyitás a) c) a) Vevőtől befolyt összeg d) b) Átutalás szállítónak Z) c) Bérfizetés a munkavállalóknak d) Bérjárulékok átutalása Z Zárás

3 Szemináriumi és gyakorló feladatok M t M = 1100 eft 550 eft = 550 eft Ki nem bocsátott teljesítmény = 500 db * (2 eft/db 0,9 eft/db) = 550 eft várható eredménye 1,1 eft/db várható fajlagos fedezet M p M = 440 eft 550 eft = 110 eft Pénzügyileg nem rendezett, bár realizált eredmény = 100 db * 1,1 eft/db = 110 eft M 4 M = 250 eft 550 eft = 800 eft Befogadott inputok egy része állományban maradt (VK ÁV) fel nem használt anyag = 350 eft (STK ÁV) ki nem bocsátott késztermék = 450 eft (500 db * 0,9 eft/db) 800 eft M 5 M = 145 eft 550 eft = 695 eft Pénzeszközökön kívüli nettó forgótőke (forgóeszközök rövid lejáratú kötelezettségek) megváltozása Vevői követelés = 200 eft (100 db * 2 eft/db) (VK ÁV) fel nem használt anyag = 350 eft Szállítói tartozás, ki nem fizetett anyag = 250 eft 100 eft (STK ÁV) ki nem bocsátott késztermék = 450 eft Munkavállalókkal szembeni tartozás = 40 eft 395 eft TB-vel szembeni tartozás = 15 eft 695 eft 4. M bázison adatok eft-ban Eszközök Változásmérleg, december 31. Források Megnevezés NYITÓ Változások ZÁRÓ Megnevezés NYITÓ Változások ZÁRÓ Anyagok Jegyzett tőke Befejezetlen Mérleg szerinti 0 termelés 900 eredmény Késztermék Szállítók Vevők Munkavállalókkal szembeni tartoz Elszámolási betét TBK Összesen Összesen M p bázison adatok eft-ban Eszközök Változásmérleg, december 31. Források Megnevezés NYITÓ Változások ZÁRÓ Megnevezés NYITÓ Változások ZÁRÓ Anyagok Jegyzett tőke Befejezetlen Mérleg szerinti 0 termelés 900 eredmény Késztermék Szállítók Vevők Munkavállalókkal szembeni tartoz Elszámolási betét TBK Összesen Összesen

4 Szemináriumi és gyakorló feladatok a) Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással, év Belföldi értékesítés nettó árbevétele eft H 1 Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 450 eft R 1 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 550 eft b) Eredménykimutatás összköltség eljárással, év Belföldi értékesítés nettó árbevétele eft H 1 STK ÁV 450 eft AST Anyagköltségek 350 eft Bérköltségek 400 eft költség Bérjárulékok 150 eft Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 550 eft

5 Szemináriumi és gyakorló feladatok 5. 7/a) Éves beszámoló forgalmi költség eljárású eredménykimutatása A változat év (adatok eft-ban) Tételsorszám korrekciója Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Eladott áruk beszerzési értéke 05. Eladott (közvetített) szolgáltatások II. Értékesítés közvetlen költségei ( ) 450 III. Értékesítés bruttó eredménye (I. II.) Értékesítési, forgalmazási költségek 07. Igazgatási költségek 08. Egyéb általános költségek IV. Értékesítés közvetett költségei ( ) V. Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés VI. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 550 (±III. IV. + V. VI.) 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ± ) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII. IX.) 0 C. Szokásos vállalkozási eredmény (±A ±B) 550 X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X. XI.) 0 E. Adózás előtti eredmény (±C ±D) 550 XII. Adófizetési kötelezettség 99 F. Adózott eredmény (±E XII.) Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés 200 G. Mérleg szerinti eredmény (±F ) 251

6 Szemináriumi és gyakorló feladatok 6. 7/b) Éves beszámoló eredménykimutatás összköltség eljárással A változat év (adatok eft-ban) Tételsorszám korrekciója Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke ( ) 450 III. Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke 07. Egyéb szolgáltatások értéke 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések 12. Bérjárulékok 150 V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) 550 VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. ± II. + III. IV. V. VI. VII.) 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII. IX.) 0 C. Szokásos vállalkozási eredmény (±A ±B) 550 X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X. XI.) 0 E. Adózás előtti eredmény (±C ±D) 550 XII. Adófizetési kötelezettség 99 F. Adózott eredmény (±E XII.) Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés 200 G. Mérleg szerinti eredmény (±F )

7 Szemináriumi és gyakorló feladatok 7. 8/a. Forgalmi költség eljárásra épülő eredményszámítás és csak költségviselő/hely elszámolás (adatok Ft-ban) T 2. Anyagok K T 4. Szállítók K T 7.Termékelőáll.ktg. K T 8. Ért. közvetlen önktge K T 9. Belf.ért.nettó árbev. K 1) a) b) ) a) ) b) c) b) a) Z) Z) b) c) T 2. Késztermékek K T 4. Munkaváll. szembeni tart. K T 8. Társasági adó ráford. K T 4. Eredményelszámolás K 3) b) c) b) a) c) c) b) Z) Z) d) e) T 3. Vevők K T 4. TBK K T 4. TAO-kötelezettség K 4a) a) d) c) Z) a) Z) Z) T 3. Elszámolási betétszla K T 4. Jegyzett tőke K T 4. Osztalékfiz. kötelezetts. K NY) b) Z) NY) Z) d) a) c) d) Z) T 4.Mérleg szerinti eredmény K Z) e) NY Niytás 6. Költség számlasor zárása 1. Anyagbeszerzés szállítótól a) záró befejezetlen termelés átvezetése (most nincs) 2. Felmerült költségek elszámolása b) közvetett költségek átvezetése az eredmény terhére (most nincs) a) anyagfelhasználás 7. Eredményfelosztás és az eredményszámlák zárása b) bérköltség a) TAO-kötelezettség elszámolása c) bérjárulékok b) hozam számlák zárása 3. Késztermékek raktárra vétele c) ráfordítás számlák zárása 4. Késztermékek értékesítése d) osztalékfizetési kötelezettség elszámolása a) késztermék értékesítés hozama e) MSZE elszámolása b) késztermék értékesítés ráfordításai Z Zárás 5. Pénzügyi rendezések a) vevői követelés befolyása b) szállítói tartozások rendezése c) bértartozás átutalása d) bérjárulékok átutalása

8 Szemináriumi és gyakorló feladatok 8. 8/b. Összköltség eljárásra épülő eredményszámítás és csak költségnem elszámolás (adatok Ft-ban) T 2. Anyagok K T 4. Szállítók K T 5. Anyagköltségek K T 8. Anyagktg.,mint ráford. K T 9.Belf.ért.nettó árbev. K 1) a) b) ) a) b) b) c) b) a) Z) Z) T 2. Késztermékek K T 4. Munkaváll.szemb.tart. K T 5. Bérköltségek K T 8. Bérktgek,mint ráford. K T 4.Eredményelszámolás K 6a) Z) c) b) b) b) b) c) c) b) Z) d) b) e) T 3. Vevők K T 4. TBK K T 5. Bérjárulékok K T 8.Bérjárulék, mint ráford. K T 4. TAO-kötelezettség K 4a) a) d) c) c) b) b) c) Z) a) Z) Z) T 3. Elszámolási betétszla K T 4. Jegyzett tőke K T 5. STK ÁV K T 8.Társasági adó ráf. K T 4.Osztalékfiz. kötelez. K NY) b) Z) NY) b) a) a) c) Z) d) a) c) d) Z) T 4.Mérleg szer.eredm. K Z) e) NY Niytás 6. Költségrendezés és a költségszámlák zárása 1. Anyagbeszerzés szállítótól a) STK ÁV elszámolása 2. Felmerült költségek elszámolása b) Költségnem számlák átvezetése a) anyagfelhasználás 7. Eredményfelosztás és az eredményszámlák zárása b) bérköltség a) TAO-kötelezettség elszámolása c) bérjárulékok b) hozam és AST számlák zárása 3. c) ráfordítás számlák zárása 4. Késztermékek értékesítése d) osztalékfizetési kötelezettség elszámolása a) késztermék értékesítés hozama e) MSZE elszámolása b) Z Zárás 5. Pénzügyi rendezések a) vevői követelés befolyása b) szállítói tartozások rendezése c) bértartozás átutalása d) bérjárulékok átutalása

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI

SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI tárgyból MINTA FELADATOK ELŐADÁSHOZ ELŐADÓ: Véghné Dr. Bálint Katalin ( Tel: 20/3887440) Gödöllő 2012 1 1.Példa 1. MINTA feladat Vállalkozásunk vagyon egy adott

Részletesebben

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők:

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: Példa az eredménykimutatáshoz Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: (adatok ezer Ft-ban) 1. Késztermék értékesítés ellenértéke ÁFÁ nélkül 100.000 2. Vevő által el nem ismert

Részletesebben

ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT)

ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT) ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 03. Saját termelésű készletek

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez 1. Általános rész A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság (továbbiakban: társaság) 1996. április 30-án a HORIZON-MULTIPLAN

Részletesebben

Könyvviteltan (Számvitel I.) 12. előadás

Könyvviteltan (Számvitel I.) 12. előadás Könyvviteltan (Számvitel I.) 12. előadás Időbeli elhatárolások (ráfordítás és bevétel Eredményelszámolás és felosztás Eredménykimutatás sorok tartalma dr. Mikáczó Éva Időbeli elhatárolások Időbeli elhatárolás

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapképzési szak Előadó: Előadás Szijártó Boglárka 1 Alapítható vállalkozás formái Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. év V. törvény A gazdasági társaságok üzletszerű közös

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T KEREKEGYHÁZI VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT Kft 6041 KEREKEGYHÁZA Szt. István tér 2. K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T Általános kiegészítések: 1. Vállalkozás bemutatása: Vállalkozási forma: Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1-jétől új beszámoló forma is választható, a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Számvitel alapjai. Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái

Számvitel alapjai. Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái Számvitel alapjai Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái Eredmény a mérlegben (nyereség esetén) Mérleg Saját tőke Kötelezettségek Mérleg szerinti eredmény Nyereségadó Osztalék,

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 1998. június 30. ( eft) 1999. június 30. (eft) Változás /előző év = 100%/ 01 A. Befektetett eszközök 791.252 316.609-59,99% 02 I. Immateriális

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2005. december 31-én végzodo gazdasági évrol A társaság szervezetéhez, muködéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás A magyar

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Regia Civitas Szálloda és Fürdő Beruházó és Üzemeltető Kft 2008. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához - 1 I. Általános rész 1. Vállalkozás bemutatása A társaság 2007. szeptember

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Takács András Dr. Czink Irma Szücs Tamás Pénzügyi számvitel II. Oktatási segédanyag a Számvitel III.: Pénzügyi és vezetési számvitel

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben