KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)"

Átírás

1 Közgazdasági alapismeretek emelt szint (üzleti gazdaságtan) 1222 ÉRETTSÉGI VIZSGA október 15. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

2 Fontos tudnivalók A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszámok adhatók. A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. írásbeli vizsga / október 15.

3 Választásos, egyszerű, rövid választ igénylő feladatok 1. feladat 4 pont a) Melyik a magasabb rendű emberi szükséglet a maslow-i hierarchia szerint a következő szükségletpárok közül? Húzza alá a kiválasztottat! Társadalmi szükséglet és Biztonsági szükséglet (szeretet, összetartozás, közösség stb.) (munkahely, magántulajdon, biztosítás stb.) Fiziológiai szükséglet és Önbecsülés szükséglet (evés, alvás, pihenés stb.) (önértékelés, megfelelés, önbizalom stb.) b) Javítsa ki a vállalkozás környezetének elemeit csoportosító tábla hibáit! Makrokörnyezeti elemek Munkanélküliség Népesség alakulása Marketingszolgáltatók Környezetbarát csomagolástechnika Mikrokörnyezeti szereplők Családmodell Szállítók Pénzügyi szolgáltatók Vevők Hibás besorolás a makrokörnyezeti elemek között: Marketingszolgáltatók mikrokörnyezeti elemek között: Családmodell. 2. feladat 2 pont Jelölje egy X jellel a személyi jövedelemadóra jellemző tulajdonságokat! helyi adó közvetlen adó X önbevallásos X magánszemély adója X kivetéses vállalkozói adó központi adó X közvetett adó 2 helyes megoldás, 4 helyes megoldás 2 pont 3. feladat 3 pont A következő felsorolásban írja a kipontozott vonalra a bemutatott statisztikai fogalom megnevezését! Az idősor adatainak hányadosa egy kiválasztott időponthoz vagy az előző értékhez viszonyítva: dinamikus viszonyszám Az ismérv jellegzetességeit egy számmal tömörítő érték: középérték Az ismérvértékek különbözősége: szóródás Minden helyes megoldás. írásbeli vizsga / október 15.

4 4. feladat 3 pont Egy vállalkozás létszámalakulásának adatai Évek Foglalkoztatottak átlagos száma (fő) év év év év 61 év - feletti Összesen Válassza ki, hogy melyik állítás igaz a fenti táblára! Írja a kipontozott vonalra az Igaz vagy Hamis kifejezéseket! A táblában 6 db idősor és 4 db mennyiségi sor van Igaz.. A táblában 4 db idősor és 6 db mennyiségi sor van Hamis.. A táblában 6 db összehasonlító statisztikai sor van Igaz.. A táblában 4 db összehasonlító statisztikai sor van Hamis.. A táblában 6 db csoportosító sor van Hamis. A táblában 4 db csoportosító sor van. Igaz.. Szöveges (kifejtendő) feladatok 1. feladat 10 pont Fogalmazza meg, mi a logisztika! Milyen jellemző tevékenységformákat jelent, mi a szerepe a hatékony gazdálkodásban? Hogyan érvényesíthető a megvalósítás során a környezettudatosság? A logisztika az a tevékenység, vállalkozási alrendszer vagy funkcionális folyamatok összessége (elég legalább 1-féle azonosítás) amely biztosítja, hogy a vállalati folyamatok lebonyolításához szükséges anyagok, alkatrészek, termékek a megfelelő helyen és időben, a szükségleteknek megfelelő mennyiségben, minőségben és választékban rendelkezésre álljanak. A logisztika, mint tevékenység jelenti a beszerzést, az eladást, a fuvarszervezést, biztosítást, készletezést, vállalkozáson belüli anyag- és termékmozgatást, mindezekkel kapcsolatos szervezési, információszerzési és rögzítési, valamint optimalizálási feladatokat is., ha legalább 2, és 2 pont, ha legalább 4 feladat megfogalmazásra került A vállalkozásoknál a logisztikának legalább 3 fő szakasza /eleme/ alrendszere van: A beszerzés, a termelésellátás, az értékesítés. mindhárom azonosítása esetén A logisztika a fogyasztói kereslet minél teljesebb kielégítése érdekében készletet helyez oda és akkor, amikor és ahol erre szükség van a takarékos és hatékony költséggazdálkodásra figyelve. írásbeli vizsga / október 15.

5 Egyre fontosabb szempont a környezetvédelem közeli termelőktől alapanyag vásárlás, helyben értékesítés, tele fuvareszközzel szállítás, vasúton vagy vízi úton szállítás, lapra szerelt termékek forgalmazása minél kevesebb üres járműrésszel fuvarozás stb. Bármilyen helyes, legalább 3 megoldás megnevezése esetén 2 pont Szakmailag megfelelő tartalmú, más megfogalmazások is értékelhetők! 2. feladat 10 pont Fogalmazza meg, mit értünk pénzforgalom alatt! Nevezzen meg legalább négyet a vállalkozás környezetének szereplői közül és mutassa be a vállalkozással kapcsolatos kétirányú, jellemző pénzáramaikat! A pénzforgalom a pénz szakadatlan/ állandó/folyamatos körforgása melynek során lebonyolítja az áruk cseréjét, a szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítését, a fizetéseket. (legalább 1 elemmel) Befektetők, tulajdonosok Bankok, hitelintézetek: befelé pénzáram: részvények, kötvények, üzletrészek ellenértéke; kapott kölcsön kifelé pénzáram: kölcsönkamat, törlesztés, osztalékrészesedés befelé pénzáram: hitelfolyósítás, betétkamat kifelé pénzáram: hitelkamat, törlesztés, betételhelyezés Üzleti partnerek: befelé pénzáram: vevő fizet, kapott előleg vevőtől kifelé pénzáram: szállítónak fizetés, adott előleg szállítónak Munkavállalók: befelé pénzáram: előlegtörlesztés, kártérítési kötelezettség teljesítése kifelé pénzáram: munkabérfizetés, előleg folyósítás, kölcsönnyújtás Állami intézmények (NAV): befelé pénzáram: adóvisszatérítés, támogatás kifelé pénzáram: adók és járulékok 4 x 2 pont (1+1), amennyiben a megnevezett szereplővel kapcsolatban mindkét irányban a pénzáramra van legalább 1 példa. (Szakmailag azonos tartalmú más megfogalmazás is értékelhető.) írásbeli vizsga / október 15.

6 3. feladat 6 pont Mutassa be a saját váltó és az idegen váltó különbségét a tartalom, valamint a szereplők vonatkozásában! Saját váltó: fizetési ígéret; idegen váltó: fizetési felszólítás (kötelező váltókellék) Saját váltó szereplői: kibocsátó az adós; kedvezményezett a hitelező vagy annak hitelezője; 1 + Idegen váltó szereplői: kibocsátó hitelező; kedvezményezett hitelező vagy annak hitelezője; címzett vevő; (esetleg kezes és forgatmányosok - mindkét esetben lehetséges, tehát közös tulajdonság) 4. feladat 4 pont Mutassa be a termék-életgörbe növekedés szakaszában jellemző, legalább négy stratégiai döntés lényegét! 1. javítja a termék minőségét, formáját vagy más paraméterét - akárhány termékjellemző 2. új értékesítési csatornába vezeti be a terméket 3. új piaci szegmentumba kerül be a termék 4. a promóció a termék iránti vásárlási kedv fokozására irányul 5. csökkenti a termék árát a megfelelő időben Bármelyik helyes válaszból 4 x. Számítást, bizonylatkitöltést, könyvviteli tételszerkesztést igénylő feladatok A Példavállalkozásnál gazdasági események január: 5-én a decemberi nettó bér kifizetése (nem pénztári kifizetés) Decemberi nettó bértartozás Ft, személyijövedelemadó-előleg tartozás Ft, bérjárulék (szociális hozzájárulási adó) kötelezettségtartozás Ft 10-én a decemberi bérrel kapcsolatos tartozások pénzügyi rendezése 16-án anyagbeszerzés 1000 kg 340 Ft/kg + 27% általános forgalmi adó áron Anyaganalitika szerint nyitókészlet 1200 kg beszerzési ár 320 Ft/kg 16-án az anyagbeszerzés szállítási költsége készpénzfizetéssel Ft (áfatartalom 21,26%) A vásárolt készlet értékelése tényleges beszerzési áron történik 17-én anyagfelhasználás 2000 kg mennyiségben, a készletcsökkenés FIFO módszerrel kerül meghatározásra 25-én a befejezett tevékenység raktárra vétele elkészült termékek önköltsége Ft. Nyitó késztermék-készlet nincs 27-én a késztermék-készlet 80%-a értékesítésre került Ft + 27% általános forgalmi adó eladási áron 29-én megérkezik a bankbizonylat a vevőkövetelésből Ft összeg átutalásáról Január hó végén bruttó bér Ft, bérjárulékok (szociális hozzájárulási adó) Ft, bérből járuléklevonások összesen Ft, személyi jövedelemadó előleg Ft írásbeli vizsga / október 15.

7 Havi terv szerinti értékcsökkenés Ingatlanok bekerülési értéke Ft, a tervezett maradványérték Ft, az aktiválás ideje október 1., a tervezett használati idő 20 év, a leírás lineáris. Műszaki gépek bekerülési értéke Ft, a tervezett teljesítmény gépóra, januári teljesítmény 280 gépóra 1. feladat 10 pont Válassza ki a januári események közül azokat, amelyek bizonylatai a táblázatban megnevezettek! Írja a bizonylat neve elé az esemény dátumát és az utolsó oszlopba a bizonylaton szereplő végösszeget! Ahol szükséges, készítsen mellékszámítást! Gazdasági események bizonylatai Kelt Bizonylat neve Összeg (Ft) Bérfizetési jegyzék Szállítói számla Pénztár kiadási bizonylat Vásárolt készlet bevételezési bizonylat Saját termelésű készlet bevételezési bizonylat Saját termelésű készlet raktári kiadási bizonylat Bérfelosztó ív (Bérköltségek és járulékok összesítése) Vevőszámla Jóváírási bankértesítés Műszaki gép egyedi nyilvántartó lap Minden hibátlan sor. A 01. jelölés hiánya a keltezésben nem hiba. Számítások: Szállítói számla 1000 x 340 x 1,27 = Ft Saját termelésű készlet raktári kiadási bizonylat x 0,8 = Ft Vevőszámla x 1,27 = Ft Műszaki gép egyedi nyilvántartó lap = 350 Ft/gó 280 gó x 350 Ft/gó = Ft írásbeli vizsga / október 15.

8 2. feladat 16 pont Számítsa ki a bemutatott gazdasági események alapján a januári időszak eredményét az összköltség eljárású eredménykimutatással! Eredménykimutatás január 31. Megnevezés Összeg (E Ft) Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmény értéke 410 Anyag jellegű ráfordítások 672 Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás 140 Üzemi (üzleti) eredmény pont Pénzügyi műveletek bevételei 15 Pénzügyi műveletek ráfordításai 90 Pénzügyi műveletek eredménye - 75 Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli eredmény 0 Adózás előtti eredmény Adó (10%) 103 Adózott eredmény 930 Kiegészítő információk: Befejezetlen termék nyitókészlet Ft, zárókészlet Ft. Bankszámlán tartósan lekötött Ft, kamat 8%/év. Hiteltartozás Ft, kamatláb 18%. (Kamatfizetések havonta történnek.) Számítások: Késztermék zárókészlet: x 0,2 = Ft Befejezetlen termék állományváltozás: = Ft STKÁV: = Ft Anyag fuvarköltség áfa nélkül: ,27 = Ft Anyagbeszerzés fuvarköltség az egységárban: Ft 1000 kg = 20 Ft/kg Anyagbeszerzés egységára: 340 Ft/kg + 20 Ft/kg = 360 Ft/kg Anyagfelhasználás FIFO: 1200 kg x 320 Ft/kg kg x 360 Ft/kg = Ft Ingatlan terv szerinti értékcsökkenése: = x 0,05/12 = Ft Januári értékcsökkenés: = Ft Kamatok: x 0,18/12 = Ft x 0,08/12 = Ft írásbeli vizsga / október 15.

9 3. feladat 6 pont Egészítse ki az alábbi szöveget a januári események és a feladat kiegészítő információi ismeretében a szükséges mutatószámok kiszámítása után! Az összefüggések felhasználásával végezze el a mutatószámok ellenőrzését! Januári tényleges árbevétel (folyóárakon): Ft A januárról februárra tervezett értékesítési árbevétel változása a volumenváltozás hatására 107,4%, az eladási árak változásának hatására pedig 10,3%-kal nő (emelkedik) = 2 pont Kiegészítő információk: Februári tervezett árbevétel folyóárakon Ft Februári tervezett árbevétel januári (bázis) árakon Ft Számítások: Iq = q1p0 q0p0 = = 1,0740 Ip = q1p1 q1p0 = = 1,1034 Ellenőrzés: Iv = Iq x Ip = 1,0740 x 110,34 = 118,5% Iv = = 118,5% 4. feladat 1 a) Határozza meg a következő táblázat kitöltésével a januári költségvetési befizetési kötelezettségeket! Készítse el a mellékszámításokat is! Számítások: Adó/járuléknem Befizetendő adó (Ft) általános forgalmi adó szociális hozzájárulás adó bérből levont járulék személyijövedelemadó-előleg társasági nyereségadó Minden helyesen kitöltött sor 5 pont x 0,27 = x 0,27 = x 0,27 = ( ) = Ft x 0,1 = Ft írásbeli vizsga / október 15.

10 b) Egészítse ki az áfa működési mechanizmusát bemutató táblát! Az áfa mértéke minden lépésben azonos! A fogyasztó sorban csak egy adatot rögzítsen a másik rovatban jelölje, hogy oda nem kerül információ! Gazdasági szereplő Beszerzési egységár (Ft/db) Értékesítési egységár (Ft/db) Elszámolandó áfa Nettó Bruttó Nettó Bruttó (Ft/db) (+) termelő , ,20 nagykereskedő kiskereskedő ,50 67,50 fogyasztó * , Az Elszámolandó adó oszlopban minden helyes kitöltés, a fogyasztó sor helyes kitöltése összesen 4 pont Számítások: 431, = 91, ,80 = 43, x 1,27 = x 1,27 = = ,50 1,27 = x 0, = 67,50 írásbeli vizsga / október 15.

11 5. feladat 15 pont Könyvelje el idősorosan a januári gazdasági eseményeket! A mellékelt számlatükör szerinti számlaszámokkal jelölje ki a könyvelési tételeket! Kelt T számla száma Napló, év január hó K számla Szöveg száma Összeg T = K Bérfizetés, átutalás Szja tartozás átutalása (vagy 473) 384 Bérjárulék-tartozás átutalása Anyagbeszerzés Levonható áfa Szállítási költség kp Szállítási ktg áfa Anyagfelhasználás Késztermék raktárra vétele Késztermék-készlet 80%-ának értékesítése Nettó árbevétel Fizetendő áfa Vevőkövetelés egy része befolyt Bruttó bér (vagy 473) Bérjárulékok Szja levonás (vagy 473) Levonások Terv szerinti értékcsökkenés ingatlan Terv szerinti értékcsökkenés műszaki gép Keltezéssel azonosított tételek 1-, összesen 15 pont írásbeli vizsga / október 15.

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek emelt szint (üzleti gazdaságtan) 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek középszint (üzleti gazdaságtan) 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek középszint (üzleti gazdaságtan) 1421 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) 0921 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 14. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek emelt szint (üzleti gazdaságtan) 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek középszint 0821 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) 0521 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Elfogadható a megoldási

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLE- TI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ÜZLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLE- TI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ÜZLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLE- TI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 1.1. Szakmai fogalmak azonosítása, helyes használata. 1.2. A fogalmak jelentésváltozatának ismerete. 1.3. A szakmai

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÜZLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK. A) KOMPETENCIÁK 1. Szaknyelv alkalmazása

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÜZLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK. A) KOMPETENCIÁK 1. Szaknyelv alkalmazása KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÜZLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK 1. Szaknyelv alkalmazása 1.1. Szakmai fogalmak azonosítása, helyes használata 1.2. A fogalmak jelentésváltozatának

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK 1. Szaknyelv alkalmazása 1.1. Szakmai fogalmak azonosítása, helyes használata

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban)

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban) 1 Számvitel röviden példákkal együtt (számpéldák aktualizálása folyamatban) 2 Tartalom 1. A KÖNYVVITEL FOGALMA, FELADATAI... 3 2. BESZÁMOLÓ... 5 3. A VÁLLALKOZÁS VAGYONA... 5 4. VAGYONRÉSZEK ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1223 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek emelt szint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1421 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI SZAKMAI PROGRAM 2. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A közgazdasági szakmacsoportban két elágazása van a közgazdasági alapismeretek

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek emelt szint 1222 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Írásbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Írásbeli vizsgatevékenység NEMZEGAZDASÁGI MINISZÉRIUM Az alábbi minta feladatsor a Számviteli szakügyintéző szakképzésben érdekeltek tájékoztatására szolgál, s egy lehetséges példasort ad a szakmai vizsgára történő eredményes felkészítés

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek emelt szint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) középszint (üzleti gazdaságtan) 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben