Felelős s z e r k e s z t ő : meg vármegyénkben a Nemzeti Egység helyi szervezetei. tartatta meg szépen kidolgozott

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felelős s z e r k e s z t ő : meg vármegyénkben a Nemzeti Egység helyi szervezetei. tartatta meg szépen kidolgozott"

Átírás

1 V. é v f l y m 25. s z á m r 20 fr. K m á r m, j ú s 24. L Ő F I Z T É S I ÁR : gész é v r Félévr 10 P. 5 P. SZRKSZTŐSÉG ÉS KIDÓHIVTL: gydévr 2*50 P. K m á r m, I g m á d Fllős s z r k s z ő : gys s z á m ár 20 f. Tlf 6 1. Hrdésk ár d í j s z b á s szr. P T H Ó GYUL Mgjlk md szmb. Kézrk m dk vssz. MMfMMMf Impzás krk közö Js véé gléggés bldg mlyávl k jó gzd bő gbrméskk ké zjr lfldvé sk d, vájj hgy fgj d rmésé és m fg z slgs vélárból kf z. Jús végé z é v záró vzsgák, bzyí váyk kszás djé z örömmámr llévl z s klázás és pályválszás súlys gdj hzdk szülőkr, mr z lhly zés vszyk lhl ség sk ggdlmr d k sládkk. rmés éréklség és érékshlség már s áml hlyü lksr dség és légüllség rm; sklák végzévl pályválszás gzdság száls klégülés ms sk szmpból mgl dl mrd, mér s r mészszrűlg d hlyz lő állk, mkr rmj k élds ászrv zésé, z sklák végzévl kdl vlő és m kár képsíő vékység sürgük. Gürhs mrd z rás, érékl lgszbb rmlés é s hábvló mzdékék v;. kás, h gds, évkr szőlő kövkzs jl krszíüvr hlys és rdszr m l klmzk s md örk vésük d m ráyú, hgy fjúságk lhlyzésé k lő bzsísk. lklk mg vármgyékb mz gység hly szrvz. Üpélys zászlóbás mgyr mz lééér s b l d g l á s á é r gységr s z ó lí fl Vzér mgyr ár sdlm md szályá, hgy krszéy mz lp g d l k d ó k gy gy á r s dlm szrvzb ömörís. s z r v z k d é s zs mkáj vr mgyékb s mgdl s Ű r p j á, jús h ó l j - é, mg z z kövő v s á r p, jms hó 18- mpzás krk köz lklk z gys községkb mz gység hly szr vz. vármgy gys közsé gből kp llks hgú d ó s í á s k krlál lprjdl mük m m közölhjük, d s z m v é y k é hgy láss lvsóközöségük fl ö dr ébrd, ársdlmák mz élkűzés közr djk srrdb lglőbb Szőv községből érkz dó síás: mz g y s é g pr zászlóbr.ó gyúésé jús hó 15-é d.. fél 'ő ó k r r Szőy község l k s s á g mgy szmély részvéévl. gyűlés véz Vzkly d r á s íök y mg 0s flkér hl góság H szkgy l m d s á r. Lzí Trzy Zlá r gzgó íó vzőkár»lvs Vzérk, véz Gömbös Gyl mszrlökk, véz Vzkly d r á s hly l ö k h ö z éz mgbízólvlé zzl mgjgyzéssl, hgy vző kár s h s l ó mgbízólvélll bíró. U á dr. Lhzky l Szőy községb. r mg szép kdlgz üp bszd. mgyr mz kwrs éböl m r í példákkl gzl m hly zm!; rhl vl és b zyí mz gység s z ü k s é g s s é g é, mr - ú g y m d örélm yúj bzyíék rr, hgy vlháyszr vsz d ő b vl hzd. mdg mgyr ép gységs összf g á s, g y m á s mgérés v vssz b l d g l á s és lőr h l d á s újár. U l s ó k Bzsó Krél bszél gyűlés rész vvőhz. Flhív lksság hgy fgllkzás és vllás k ü l ö b s é g élkül s r k k z z é k mz gység zászlj l é s flvlágsíj ők, hgy z gy mz gység kré blü, md fgllkzás ágk mgv z é r d k s p r j, mly é r d k s p r k vk hvv, mz gység kré b ül mgvéd és lőmzdí mdp kyér bzsíásá élzó örkvésk. z á pár szkr és válszmáy s rkz l, és ék mg hüségfgdlm, mjd Hmsz léklésévl gyűlés vég ér. hly mg kll mlé kzük rról, hgy gyűlés ksgzdjl lvő függl pr és sz. dr_m pár gk sürü köz bszólásk d á r s újlé dák k, hgy llkb m é g ők s z rők ö s s z f g á s á b ljk mgyr jövő klklásá sk vzőségük ygs, közp és lőr m láó ymás rj vssz ők ól, hgy ml övs á m g s sák mz gysg. gyszbású űzló p Ás. z Ás Ökés Tűzló Tsül öv évs jblm. Vármgy Tűzló Szövség év közgyűlés. - Vár mgy űzló vrsy. Mgír Kmármmgy Hírlp, hgy K m á r m - s z r gm Vármgy T ű z l ó Szöv ség z Ás ö k é s Tűzló T s ü l 50 évs jblm ü pség l k l m á b ó l Ás k ö z s é g b év jús h ó 25-é év rds közgyűlés r é s vármgy üzlóvrsy rdz. z ü p s é g k Trsy Gyl Ás község főjgyzőj, Pzhfr Hrbr ás ö. ű z l ó - p r s k, Rvzky lmér vm. s z ö vség lök, László Isvá v á r mgy, és Krály Mklós j á r á s ű z r d é s z d flügylők készí ék lő s vrsyr d dg d m á s k szr yl sül sp jl b mgá. űzlók m gysz bású üpségék részls prgrmmj kövkző : 9 ó r kr ábr ms mjr dv r á ; 10 órkr díszszml gy s á vrsyk z lőr mgállpí srrd szr; 12 órkr z ás ö k é s űzló sül díszközgyűlés köv kző árgysrzl : 1. lök mgyó. 2. sül 50 évs m ű k ö d é s é k mélás. 3. Szl gl érmk kszás. D é l á 1 ó r k r vármgy űzló s z ö v s é g év rds szújíó közgyűlés. 2 ó r k r k ö z ö s béd g y v d é g l ő b. (gy ríék á r brrl gyü 1*20 P.) 4 ó r kr z ás ö k é s ű z l ó s á g á m d á s gykrl. űzrdész rá é r d k lődőkk fgylmé flhívjk, hgy sprs zás sé kdvzméys vsú jgygy r á d l h k k Ásr űzló ü p s é g k mgkésér. Pázmáy Zlá dr. pés gym j rkr. pés rzséb T d m á y gym év Rkr Mgfs válszás lklmávl z gym égy krá képvslő lkrk gyhgúlg gyvű földk: szőlős, szls és lk Pázmáy Zlá dr. gym ár, róm jg rds árá válszák mg. z j rkr m sk pés gym ár krák, d m á y s körökk, hm srkbb hzáják, Kmárm vrmgyék s gyk b ü s z k -

2 kség, kk vé gydülálló skldlú dmáys működés révé z gész vlág smr. Pázmáy Zlá dr. sllóköz ösms slád srj, k sládfájá fjdlmk krág vzh vssz, ős közül H és Pázmáy lvgk gyk lgérdksbb örélm szmélység Byvszky Mór gróf vl, k m smrs, Mdgszkár krályává válszk. Pázmáy sládk már b vl Szls brk, hv kűő dósk m s llág md yár. Szls, Lk és és rys községk gybrksák r közül öbb vslk mgy és gyéb mgs hvl. lgkválóbb ősök közö kll mgmlí Pázmáy Fr, győr mgyr gylgság fővjdájá, sjksk főkpáyá, krák rszágszr hírvs örökvrő hősé. Pázmáy Zlá dr b szrgm Szgyörgymző szül, hl édspj hrgprmás rdlm főézőj vl. gym lmáyk lvégzés á Fúméb vl járásbróság ljgyző, mjd kskmé, később pzsy jgkdém ár l. 191 l-b válszák mg Kmármvármgy b. főjgyzőjévé és b pzsy rzséb Tdmáy gym róm jg ylvás rds árává s zó z rzséb gym gyk lgképzbb, lggybb dás ár. z j rkr hlms rdlm működés fj k. Hz és külföld mká dmáys körökb lsmrk. Hrs mkáb sk kmárm vkzás lálk. z dg ylvkkl s gy szrl fgllkzk, bszél és r zhé ylv. Száml gysülk és dmáys körk lök, vző gj, közük kmárm Jók gysül llök. mgyr khlzmsk s gyk kválóság, k közlmúlb Pázmáy Pér, hlhl mlékű bíbrs érsk szé vás érdkéb dí mzglm. gydás, széls láókörű, fm llkű, ős földjéér rjgó j rkr flőségljs, kmgsló szségéb m s szrl üdvözöljük. Sgély slymhryóyészőkk. vármgy slymgbórmlők, mvl gbók ár rdkívül lszállíák, sgély kérk vármgyéől. hgy slymhryóyészők kdvük vszísék, ksgyűlés 600 pgő szvz mg z árkülöbözkr. BUTOR LÖWY-él Mg lsóbb l! GYÖR, Gr. Tsz 1. ér 5. gy érdklődés mll flyk l róm. kh. lm sklák rvzsgá. kmárm róm. kh, lm sklák vsárpr hrd rvzsgá kdvződ dőjárás m flyó hó 19-é, héfő délá fél 5 ór kzdl rák mg. zárdskl hlms dvr zsúflásg mgl ézőközöséggl, rmváykr szá hly köröskörül z érdklődök skság lp l. gydőb vlk fl pályár fúskl övdék és z pázárd kdvs láysrg, hl hmsz hgj mll kzdődö sprüp. dszflvlás á kövkzk flválv f- és láyszályk szbdgykrl, mlyk mdgyk számá sk pssl fgd közöségük. Sk ügysség, m fgylmzség és szkszrű dás árlk z gys szályk: fk kás szllm flüő sdző ügysség gykrlkkl, áyk bájs mzgó, válzs szís, kvlb ps, össz mváykkl. szbdgykrlk ümszámlásr, ékr, zszór végz z fjúság. Ksérő zé Lv gysül fvószkr szlgál. láyk fső szíb pmpázó össsz gykrl és fk gúl, vlm ügysség gykrl fjzék b gyskrű rüpély, h közöség gy kllms lölö délá mlékévl szl szé. ül, ő dv-árk, k kkk lglsóbb SB bszrzés frrás HBs H fhrk. z évzáró rüpélyk kdvs jl, szbbél-szbb ájképk válzs kép gzdgíják h fhrk ygá. Féykép kállíásk yg kövkző : 1) rüpély prmdá. Róy Fr flv. 2) fúskl szbdgykrl. Róy Fr flv. 3) láyskl rmváy. Róy Fr flv. 4) Dpr részl. Róy Fr flv. 5) Részl Bkyból. Fsz lfréd flvél. 6) Mgsl üdülő. Pés Pál flv. 7) Mgkés szzyás. Pés Pál flv. 8) gyó. Shwrz László flv. 9) róm fürdő prkb. Shwrz László flv. z óvd vzsgüpély. kmárm pázárd óvd, ks pró ép sk fárdságs mkáják bldg rdméyé flyó hó 20-á, kdd délá évzáró vzsgüpély kréb hz ylvásságr szülők és gyrmkk lggybb örömér. szürk héközp délájá gyszámú közöség gyűl gyb zárd dvrá, z üpély szíhlyé. z üpély mly kdvsségb, láváysságb md más lődás flülmúl gy ks vdsák, m gybbskák bámlr méló ügysséggl szrplk, m vlük fgllkzó kdvs ővérkk végl szrből fkdó gy ürlmé és fárdság géylő mkájá dsér. ks gyl llkk md műsrszámá örömljs drűvl fgd ézőközöség s szű m kró pssl jlmzl. záróüpély végé ks próságk jlmb s részsülk, kdvs ővérkől, ppírból készül szís rmbák kpk p mlékér. gy s vl zá z ööm hzflé gyrmksrgél, hgsk z ák rmbhgól.... s köysk gyk szm mghságól. gészség sk Dlmás kés srd vzéől áll hlyr. Szépségáplás rég és ms. z szkák md, hgy szépségáplás gydős z mbr klúrávl. z ősmbr lgrégbb kóhly, prmív, kőből p szrszám mll mdü mglálák szépségklsz lgősbb mlék, szís kvskból készül gyögyök, szvárváys szü kgylókból összszrksz ykékk és, krprk ső flűő, hgy már sszll kőkrszkb s z sszyk dszésér szlgáló szközök mly fjlség mk. Mh szépségklsz mglőz vl mgá klúrá s, z őskr sszyál már kjgsd frmák, skm z mdh, kfrr ízlés íh lál. szépségáplás lső ír bzyíék mglálhók már lglső r mlékk közö. Krszs lő 1500-s évkből szármzó brs-fél pprs már kmly kzmk rpk rlmz. Földközgr prj képül pgáy klúráb szépségáplásk Sk mggyőződk hgy fűszr és éllm rról, kkk lglsóbb. Wldhsrál lh vásárl. Uj 96 fllérs árk érkzk. ymvl hárk úlmőlg s lálkzk. Sl héb már kéyl vl ll z ll és szépőszrk hszálá válszójggl bró férfk számár. rég Róm sklúráj közsmr dlg; Pmp épségb mrd féyűző fürdő mdél éksbb bzyíják sklúr, vgy h gy szk kzmk kkr fjlségé. krszéység lső évszázdb klúr léygs lább hgy s sk krszs hábrú djé rjd l smé yg. bb krb már flépül éháy mgáfürdő, mlykb zb s kád, sk gy gybbfj ál mlykb fájós lábk kllő óvssággl bmárgák." (Pshks). fr krályság féykráb kzmk smé hlms fjlődésk dl, jóéky hásá zb skm ljs lrmblják középkrból mgmrd fszks bbák. mdr kzmk ljdképp z rvsdmáyk fjlődésévl ml százd drká v kzdé s zó mgglhl rővl ör lőr. XX-k százd lőíélkből flszbdl ő külöös z lsó évzdkb sv gykzk jóvá mdz, m yák és gyyák z ér lhyglk. M már közhlyszrű, hgy bőr szálság gyébké köyyü lflyású árlmlk lszó bgség kmly bjk fészkévé válhk. mdr kzmkáb szépség, méghzzá z gyé szépség krsésé lmőlg g fs és z gészségáplsr ézv kmly kk dják mg kérdés léjgslságá. lgújbb kr szépségáplás ljáráskál há m húság, dv, jvssszyk s krzslók fgják bflyásl z gyé, hm z rvsdmáy vívmáy lpló szkképz kzmks. Trgr Jő dpl. kzmks, szkíró és ásdó. Dlmás srd p h, üdül és gyógyl lh Bdá Mrg m rj másdk ósjé Kmármb. mgyr ó hv msrék vdégszrplés Várs Flmszíházb. ókdvlő közöségük gy örömml fgdj hír. hógy Várs Flmszíházk glsljds : Mlkvs Mhály mgyr dlklr szlgáláb még áldzkól sm rd vssz, mghív rádó slgáyá : Bdá Mrg ry kszrús mgyr ómüvészö gy ós rásár. Bdá Mrg, mgyr ó hv msr mghívás lfgd s szmb, 24-é érkzk Kmármb, hgy Várs Flmszíházb rs mg sk élvz yújó dlsjé.

3 1933. jús 24. Kmárm közöség B Mrg d l m ü v é s z ő m sk jól smr r á d ó k lül, hm mg s szr kr ké év lő, Száls Ms ársl r d z é s é b r ; ósjé blp mgá UgŐság szvéb, fld hl s sk szép mléké slj vssz m s bhél szbb mgyr ó, mly smé flsdül gy művésző jkáról. Mjük l Bdá Mrg dk kmárm sjér md yáj, k k szrjük szé ms s öröm, llkyörüség lálk mgyr éds-bús dlb s kk ;\. dlb szórkzás, b á *.s, vgszlás késk z gy küzdlméb. Bdá Mrg ósjé Várs Flmszíházb szmb s 17 és ór kz dll rs rds mz hly rkkl. Kdvzméys krádló jggyl zh D l m á s r FILMSZÍHÁZ Kmárm K Mklós Tlf 38. J ú s 24 é szmb 6 I és ' 9 ór kzdl 5 Bdá Mrg rádó s l g á y á k m g y r ó sj. J ú s 25-é v s á r p 4, 615 s fél 9 ór kzdl szz lgszbb flmprj L l H r v y főszrplésévl. Kmármmgy Hrlp. 3. ldl. Br hly kállg v ké kmárm vss. S ú l y s mérgzés bls kmárm pálydvr. vsú á l l m á s mérgzés sék ljdkép kzój gy másféllrs ü v g szmély br vl, m Vslgr Isvá válókzlő lsz hz k p á l y d v r r k r á r s á k k fjéb, hgy órájá mgjví. Vslgr br m d szl gl lő ád bráják, zér b z műszr r d á b. Lvász d z s ől, s hgy árs mgréfálj, lhárz z üvg ksmpé szősé. lkér Sps Józsf á vírd flvgyázó jlölö m ű szr rd klsá zzl z ü r ü g y gy, hgy ürs üvg krs vóvízk. Sps, k m sm d z r d á b lhlyz br lézéséről, g y ú l l d á z rd klsá zzl fgyl mzéssl, hgy yjl s z k r é y jé lvő kál-lggl l üvghz, mr bb rős mérg v. L v á s z réfák v f gylmzés, mr gy gdl, hgy Sps ől fél br, m Trós É d s, kdvs k g ó flmp r. Uf- é s Mgyr hgs vlághrdók! KRSY Vslgr m s hz. B m há m ü s z r r d á b s fgylmzés dár lml szkréyjéről másfélülrs üvg s kv s z m s z é d s lámpkzlő b ó d é b, hl Mé szárs Isvá válókzlő lsz rózkd. Lvász M é s z á r s s l z l mgízllék brk vél l s gy gy húzk z üvgből. z kz vszük, l g ylék l flydék, mdké vss hrl rsszl l és háy kzdk. közlb r ó z k d ó vssk sz vdő krársk sgíségér s k s Lvász k m á r m, Mé szárs pdg szőy lkás r szállíák. Lvászk szr séjér szlgál, hgy gymráb már gybb m y s é g ű fly dék vl, így z 1 és fél szz éks kál lgkök mró hás gygül ál, llb Mészá rsál ly súlys v. z s, hgy Gyémá és Vrg d k rk sgélyyújás dár s szrdá déllő Bdpsr kl l bg szállí, hl R ó k s kórházb vék áplás lá. véll bls rméljük m kövl hláls áldz, d l s á g l szlg, hgy m szbd m h ó lfgysz smm élkül, hgy mg győződük vl k élvzhőségéröl. gépdlálás grál lsőrdű mk, mérsékl árk. PÁL üzléb K m á r m, ő- és férf fdrász Hrhy Mklós-ú 1. (P-ér.) jús é, P é r és P á l k r 4, 615 és 9 ór kzdl! 2 sk 16 év flülkk! 3000 é v s mbr örök szrlm m s z é r m 2 részb. Mgzvr lálk Kks vdl kgészíő hgs flmk. Dél gyümöls, smg, fűszrár I XXIII. Md mységb J kphó f Trjá Tsvérk szkvzgyár lpé Kssh G Ljs- 20. Tlf 103. Révy Lxk l g l s ó b b frrás Krmr Sádr K m á r m, I g m á d Tljs g r ú r (20 kö) rd kvül l s ó á r b ldó. m k d ó b. Mgjl é s k p h ó k Ppírszlvéák kphók : dóhvlkb Máv. Zöldmrdj Ár 1 pgő HKR köyv- és DZSŐ pplrkrskdéséb. rszágs dlsvrsy. z O r s z á g s Mgyr D lsszövség ö b b m 200 d lárdáj közük Sz Imr Dlkör K m á r m b ó l és T báy Dlgysül júls hó 1-é és 2-á r s z á g s d lsvrsy r, mly ddg közl 15 zr dls fg rész v. z r s z á g s vrsyk z d k ü l ö ö s gy súly, hgy krály díjér é s kr máyzódíjér flyk vrsyzés. Máv. gzgós/g m d fővl külöv dí júls hó 1-é, szmb 66 s z á z l é k s kdvzméyl dlsk Bdpsr vló szállí ásár. z r s z á g s dlsvrs y részvszk bés, sváj, b l g á r é s ém d l á r d á k s. pgőér p g ő s hv Jó br szmjúhz L vász Józsf füőház lámpkzlő és árs Mészárs Isvá válók z l ő lsz kdd s, m d ő véll é v d é s b ő l ávírd lphz s z ü k s é g s 1 és fél s z á zléks kállggl l üvg brs üvggl srélék fl mjd k r l m á b ó l k, mk k ö v k z é b s ú l y s mérgzés szvdk. p r p g d, k ó k! véll üvgsr vl szrsélség kzój. Ké szv gy d b b á s 4 y á r részlr 2+1 l á m? á Í gypls h f! s z r v 11) \ ;) p dlsvrsy kmlkdő s méy lsz júls hó 2 - á v s á r p s 8 ó r k r Prl m lő r d ó d l ü p. Kés srdfürdő D l m á s v. sk Érsíés. Tszll é r sí z g szl vvőm, hgy skrül r. kír. állm mésbrk ksbér g z g ó s á g á ól sj, vj rmékkr z gydársás lyr és gy m ó d m b v z g szl vvőm lgjbb mőségű árvl k szlgál. Splm Imr füszrkrskdö, K m á r m. Mgyr lbszélők. M élükk lghűbb ükr z lbszélés. zér z lv sól gyrá hálá és szl érdml z Uj Idők kdój, k flsmr mgyr vllr dlm m g k ü l ö b ö z éréké és Mgyr lbszélők ím kü lö köyvsrz dí, hgy élő rdlmkk lgsszlbb drágköv méló fgll b jljk mg közöség lő. srz lső kö, Trsséy G y ö r g y ryhmk mü köyv Mgyr Köyv pjá jl mg. k ö y v p száms, éréks kdváy k ö zö s mgkülöböz skr r. Trsséy György h ség vlláb s é p p ly rd és kfrr, m rgéyb, l g s ú l y s b b émák válszj, lghzbb kfjzhő érzésk és gd lk krs. D z lvsó lgbrvrsbb rmklés köz b sm vsz észr, hgy z ró hség mly h é z s é gk győzö l, mr Trs séy gyszrű, sm md b md szó hláls bz sággl lálj mg mg hlyé. T r s s é y Vró és Vszlj, z Áldz, ryhmk mü lbszélés : rmkmüvk. M s ál mélóbb kölőj mgyr földk, mgyr élk, m mgyr v r g ő désk, mlyről ékl

4 4. ldl. HÍRK. Háldó sszl rf. mplmb. z él b Rév-Kmárm prg rjbdööl és lksságák sk szvdés kzó! földrgés pjá f. hó 23-é d.. 10 órkr kmárm rf. mplmb háldó sszl lsz. z lklmml Rf. Ifjúság ékkr, Slsk Ljs száv. főök, főáss -vzés móll gyház ékkkl vsz rész. rsk, Hjgs Bél és Bk Mklós űzló szkszprskk. flym Lv Ohb és lv gykrlóér rják, hl pké déllő 8-10 órág és délá 2-6 órág gykrl kásb részsülk hllgók. Áhlyzés. MÁV. bdps üzlvzőség Br László áv. sz szlgál ér dkből Kmármból - Bdps- Klföld állmásr hlyz á. ryfjságk közszrb álló kdvs gják ávzásá msk vss körökb, hm ársdlm gysülkb s sjáll vszk dmsl, mr m kváló műkdvlő éréks mká j k. Zsdómplm vás Hévzfürdő z vkb közdkzásból flépí mplm júls 2 á gy üpséggl vj íl Hé vízfürdő Izr. Tmplmgysül. Ksló. kmárm Rf. Jó. őgysül f. év júls hó 2-á, vsárp Plgár és Vsú Társskör hlységb ámlsággl égybköv zárkörű Kósló rdz. M md évb, gy zdé s llks őgysül rdzőségé gdskdk közöség szórkzásák klégíéséről. Blépődj 1 pgő. Kzd délá 5 órkr. Országs vásár. Kmármb Pér-Pál h rszágs áll- és krkdó vásár f. hó 26-á, héfő lsz mgrv. Brásk róm. k. lm sklákb. kmárm róm, kh. lm f- és láysklákb év vég rds brásk z sklszék hárz lpjá js hó 3-á és 4-é rják mg, pób rásk pdg szpmbr hó 7 és 9-é lszk. z lső szályb jlkzők yköyv kv lpjá rják b, mé s kv md érdk djéb szrzz b közgzgás h lóságál. Km rm mgy Hr lp plgárké! Fzss há lő mdk lpkr. Kárm^y Zgrvzsg. Mssgré Wísz Iz szülők és 1 üzlóflym. Kmárm - szrgm vármgy lk és bk László Láb- sküvő. Büdshh Kr- Tűzló Szövség üzllóószl l község ljgyzőb f. év j képző flym rdz Kmármb jús Jxó 20- kzdl. jüké Bdps, Dákér -. hó 21.-é rák sküvő flymr hrm ökés vgélks mplmb. (M űzló jlkz. flym d külö érsíés hly.) flügylőj : László Isvá vrmgy íüzrdész flügylő, Trvzsg. kpp msr skl prsk: Krály Mklós já 1 kdvződ dőjárás m mmár kél zb rás üzrdész flügylő, lődó : wrh Gyl, kmá hlsz l,.l)r. ádssy Isvá" mlékvrsy, mly rm ök. űzló sül p- 25 é. vsárp délá rk mg. Hrlp. Dlsély. Y. é\ júls hő l-, szmb s 9 ór kzd,! sjá szíházrméb rdz mg kmárm prsül gyszbású dlsjé. z sély úlsó kmárm sz p skrk ró! gyérés Mkásdlárdáj sz< rpl Krsz Mór krgy vzésévl. z sély bölő hlms műsr krgsz plkák lvshó. szrvs m. k*. Gz ds.^ éz födmvlésígy mszérm gyé közép fkú g /dsáp szkskl j. I gzdák, brksk, bérlk, égj középsklá végz f öáó gá*z dálkdásr íják. Mdr éz, kűő, lsó kvks. lmél és gykrl kás. 500 hlds gzdság. Tsvlés, spr Kfs gd I h wpsz íys kdvzméy. Részls ájékzó küld z Igzgóság. lkbz és lál árgyk árvrés. m. kr. rdőrség kmárm kpáyság áll jgrős khágás Íéll lkbz és éréksí rdl árgykk, vábbá gyéb gzdál árgykk hóság árvrés jús h 30-á dél 12 órkr kpáyság épüléb I. m. 13. szbáb lsz mgrv. árgyk zl készpézfzés mll lszk éréksív. Fgyvr, pszly sk z vásárlh, k z árvrés l kmáv 1 szbá 1 y s z r fgy v rvásárlás gdély d flm. Tlál árgyk év jús hó 7-é Kmárm várs rülé gy ő szlmklp és gy pézárá ksbb pézösszggl lállk. lál árgyk gzl ljdsk rdőrkpáyság ávhk. Távbszélő pódíj mg szüés., m. kr. ps vzőség vsárp és Sz Isvá pjá szközöl bélföld ávbszélésk pódíj (80 és 40 íll.) mgszü, md pódíj élkül lh há blföld ávlságr bszélgésk fly. Trüpély. hlybl rf- lm épskl í. hó 25-é délá 5 ár kzdl rj érdklődők szívs lj övdékk júls hó 2-á vsárp z Iprsülb fl 4 KF. spr pályá gyszbású rüpélyé, mlyr z skl órkr rdó ks zgrvz.sgájáf. Ké és égykzs mü z érdklődők. gzgóság zú s mghívj vk jászk : Hffm Il, Jássy Kl, Splm Zsóf, Kél szbás kmfrs lkás Trd Már. Blépődj s. gszs hó lsjér kdó. Brásk rf. lm m kdób.. épskláb. kmárm rf..kóláb í. hó 26. és 27.-é l. brás dj pl-. \) 12 órág és délá 2 4 órág rk brásk. gár f és láyskláb. plgár skláb f. lö 26-á 8 12 órág lszk brásk. z I. szálykb ázöíb 2 p flyk 8 brs, 26-á h!) bélk rkzk, 27-é vdékk. brás dj mllékdíjkkl 420 P. Tdíj és frás dj év 48 P. rászrlk zb százléks krk kőzö díjkdvzméyb részsülhk. légségs lőmlő (z I. sz.-bm lglább jó) és jó mgvslű lók 40, slg 32 P-, fó lőmld (z I. sz.-b jls) és jómgvslük 24, slg 16 P-, jls lőmlű (z I sz. b kűő) és példás mgvslű, ljs szgéy lk 8 P- fzk, slg díjmsségb részsülk. kdvzméyékél szpmbr ljé flymd kll és pdg köyvkrskdéskb kphó ymváyk. díj és frás dj kóbr 9.-ől májs h 5-g hv részlb pskrékpézár skk fzk lók z szályfőökől kp síás lpjá. Jls és jó lőml: hdá vk, hdgvámllk (rkkk gyrmk) flvél, mllék- és díj m há júls hó l-öl Kmárm állmásról 30 klmérs Körzb (Ás, Szőy, gygmád, fzk*. é lékdjk fzés lól msk z gyéb lőml 11 d á r v k, d g y á m 1 k Pszk, Tóvárs sb. áll Ksbér, Dlmás; szméy, ís. z géy jgslság zb gzl kll, szmszédk hábrúság. Fülmül 44 ímű vrs öréér mlékz úlsó Kmármb lvő VII. sz. várrőd (Wrk) szükséglkásból érkz dósíásk. várrőd mkáslkásb régó gymás mll lk Kvás Józsf sládj és Frks Zsgmd lsg v. szmszédk bzy m lgjbb gyérésb férk mg gymás mll, gykr vkdk gymássl, prd vlk vszkdésk. Ms, hgy Frksé hrlkdk, vlm ky ól m yr összszóllkz ké slád, hgy bzy k rdj és módj szr férfk és ők s párvdlr mk g) mássl. szrsélség zá z kz, hgy Frks kzéb kés s vl, mr gyrmkm k kr épp kyr szl, s gy kyészlökéssl kr Kvásáék s z főbb hly mgszrkál. Frks Zsgmd mg zá szmszédk lslék mg gy hsággl, gy hgy Kvásévl gyü szállíák z mbrszr kórházb. rdőrség vérs vkdés ügyb mgdí z ljárás. Brgy vőmg kszás júls üléshz. Mgyrrszág évről-évr kélys összgk fz külföldk, jús 24. külöös Olszrszágk kr úgyvz mál brgyáér. külföld brgy bhzl flslgssé él, xprk fjlszés érdkéb Födmvésügy Mszr övéyrmlés Hvl z dé q-ás élkb, szrződéss rmlésr éháy vg ly \ öb rgyá sz k. z géylésk jús közpég lh f hvlk bjl. Llszy Bél j rgéy Vlágvárs Rgéyk épszrű srzák lgújbb ms mgjl számá Llszy Bél, z xkmk és ávl vlágájk v llú smrőj r. Éjfél kpgás* 4 rgéy m, - S/r vrázsls, bódíó, smrl vlágáb vz. Uj rf lép élb Máv. ál. Trflszálló rv zl dlgz k Máv., mly júls lsjé lép élb. dj sökkés szmélyvkál 1 15 km. r, gysvál pdg L01 klmér úlr vkzk. Thá 1-15 klmé rs rláób szmélyv II. sz 34 fllér, lsz 26 fllér; Il.. 22 f., lsz 16 f.; 6 10 km -m II.. 66 f., lsz 60 f.; III. 44 f., lsz 40 f.; km.-g II.. 1 P., lsz 60 f.; III.. 66 f., lsz 00. f. Gyrsvkál Iül km.-ő kzdődöig örék lszállíás pld. : Bdps Kl pálydvr m P. s fz fgk 12. P-, III. szály m 8.80 P. s lsz 8 40 P. Skkl fsbb újíás z j rfák, hgy góp kdvzméys mér jgyk gópból s kdják, gy máskr) mér jgykkl báj mkr zhk. m - ér jgyk djszbás : 1-5 km-g II. ms 48, lsz 36, Hl.. ms 32, lsz 24 f km.-g II.. 88, lsz 80 f., III.. ms 60, lsz 52 fllér. 1 1 lő km. g II.. lsz 1.21) P, III.. lsz 80., ló -20 km.-g II.. lsz 1.80 P, III.. lsz 1.20 P km.-g II.. ls/ 2.40, III.. lsz 1.60 P km.-g II , III P. kmárm Spr gysül sókházából lvk gy képárvzős sók. Vsárpról héfőr vrrdó éjjl smrl sk, kk vlószíűlg hly vszykkl ljs ájékzk lhk, z éjszk védlm l börk úlsó kmárm Spr gysül Ksdá lvő pkr szrl sókházáb s gy képárvzős, z gysül lgkdvlbb sókjá lvék z állváyáról, ráék D és lvzk vl. börés sk rggl fdzék fl s fljlésr rdőrség zl mgdí ymzás. épművlés hgvrsy Ás. Kmgsló épművlés hgvrsy vl í. hó 18 á Ás, mly Vármgy épművlés Bzság és z ás épművlés Bzság közös rdzk z ás mzgó rméb. hgvrsy ék és zszám Wsbhr Józsf vár m j dz ká: ről m kr. érm k zl gymf részé főjgy; Klmí Lkás\ épmüj és sk vzőj zé] ljh ség köj rgk ávl láy krkl sküvé! g és dgság Köyv fllér, l sm pszá vább rül döllő ljs ék s; szám géyé! 31-g, kób ság F frgl árm; frglr] vm, szkr zléks kzá lmzól z há gyümöl szl dór, r ségféll lá j rméj láy é. M Hrlp, kgyl gyrml Ás kö; vzsgál. M. 20 vllmá l, hg d m kk mr m vkz kőz, ról. g] mg gyöl, sálóbd mkr s pv hls győr ü ms K< Km;

5 1933. jús 24. vármgy épművlés kár r dz é s vz. vll. é s k ö z kásügy mszérm r é s z é ró! mgjl dr. Pky M á r kr. flügylő, m msz érm épművlés ü g y s z á l y á k z é s é k r f r s. gymérű mkáb község részéről lőljár Trzy Gyl főjgyző, émh Isvá p l é b á s, Klm Bél rf. llkész é s Lkásy Józsf íó, z ás épművlés l ő d á s k k llks és sk é r d m k é r d m l ő ü g y vzőj. mgyr dlk é s zék hlms skr é s f ljhl pj vl S k ö z ség k ö z ö s é g s z á m r. Kzmk, szépségáplás m m á r m húság kérdés, h m fs gézségügy köv lméy. s klúr fjlsz ésék l ő m z d í á s á r skrül m g y r ü k Trgr J ő dpl. kzmks, szkíró é s á s d ó (Bdps, I V. Frk r 4. I. m. 4.), hgy lpk h s á b j krszül ájékzss l v s ó k ö z ö s é g ü k mdr szépségáplásról s szlgálj s z k s z r ű á s l kzmk kérdéskb. l bs m g ks r p ü l ő g é p. Md gyrmk fljjg, h mgláj z É Ú j s á g m lgújbb s z á m á. Há még h l s lvss sk szép m sé f l y á s s rgéy, p m p á s g ö r d ü l ő vrs s éz g y ö y ö r ű szép kép. k d ó hvl szívs küld díjl m v á y s z á m : Bdps. V I. d r á s s y 16. lőfzés dj gydévr 2 p g ő. sszy gész rhájá. T ó h F ré lélkjlléé lvszv égő rhájávl z ár rh, hl hgs sklássl össz s. s z m s z é d k lszák T ó h é rhájá s z szméll ül fkvő ö s s z é g sszy élszg kzdék, mjd m é g z éj flymá bszállíák győr k ö z k r h á z b. gyrs rvs sgély é s gds k r h á z b v k z á s sm d szr sél sszy mgm, rgglr mghl élkül, hgy vsszyr vl szmélé. bü lőél ó lgs f l d r í é s á súly sbb b ü é s szb k k r. ö r v é y s z é k. Szbó S á d r Szrlm összsküvés. győr fvrs k m á r m j á Ldr h s s z ú évk á r á s b í r ó s á g lpás véségéér l rgks félrérés m mrd él yl p g ő p é z b ü ávl szrlméől, mg z á ésr, mr B községb s gy fl rdészgyml é v m á r s á b gyk gz k ü g y s szrlm ö s s z dáól Brbély Fr vü á r s k ü v é s - s l k drí z g z s á sávl gyü lljdí 15 g s fölépík z.örgk" b l kg. krmáy lvk ésér. d g s á g á. Mgjl Mllók hrs b d ő r s v r á g z z íél jgrőr s mlk yv lgújbb s z á m, á r 20 s z ő y g k é p é hzz M d, ms zb z ü g y é s z fllér, k p h ó m d ü. gyr L á y k lgújbb szá s é g jrflvél díváyz, m á k í m l p j á. grfk Igy szk k f mr közb kdrül, hgy kb s m g l p ő szép k s m é k. Fsrk, szélfgószbó S á d r m á r s z á m l állíású lp érdkfszíő é s r pszák, fsprk lpíésér, szr vl büv, vgy l dlm érékű rlmml jlk vábbá kpár é s vízmsáss l b ű s l k m é y é r s é s gy mg. O h k " lp p m rülk b r d ö s é s é r g ö é s ú l y s b b kll m ő s í p á s mllékl részls fg döllő m. k r. r d ő g z g ó s á g. z jbb árgylás ms llkzk dvl, féyképzéssl, ljs djll rd fsm r mg győr örvéy sprl é s z gyszrb é p szék S h - á s. z l -ké szlgál k. k lyr s z r ű v é vál fr lkévl. s z á m r, dj b í r á s b ök fllvs Szbó Sádr Mgyr Láyk kdóhvl géylésé ősz ü l é s h z júls lőélér vkzó hlms mdkk küld m v á y lsá, mly szr h ó s á g k ö 31-g, vsz üléshz pdg s z á m : Bdps, V I. d r á s s y k ó b r g z r d ö g z g ó zg ll rőszkér, gó d l g 16. lőfzés dj gyd ság ímér. rgálásér, bsülsérésér, é v r 4 p g ő. súlys ssérésér, rgzd F l l é r s ps smgságér, g d l s á g b ó l kz frglm. Frss gyümölsö k r m á y gzd m b r ö l é s é r, slásér, skksz r l m z ó.. fllérs smg dósságk h á r l é k á kv ásér, h ó s á g ll k h á g á s é r frglm j ú s h ó 1-ől, l ü l r d z k v á j. k r é k p é z á r k é s bkk gy vl m á r büv p é z b ü é vmbr h ó 15-g rjdő d ő skől é s yl p fgházól sül közvlül p ü k ö s d szkr újból élblép 50 sz k z d ő d ő gész ké é s félév ü p k lő r ülésé h z é k s díjkdvzméyl. sks fgyházg, öbb slkméyér k z á r ó l g frss g y ü m ö l s ö r z hárzából kflyólg fl m s gyszr, hm ö b b s z ö r. hív zálglvél k b s á ó l m z ó smgk d h ó k fl. h s s z ú ls fllvsás á ézk, hgy g z d - d ó s k z szállíás díjkdvzméy kl szmb r á s lő á r v örvéyszék mghz íélé, há m rjd k z g y é b résk rsk. T é b. mly szr z lpél h gyümölsökr, gy példál z ály kvül hlyz é s Szbó z hárzá gylászk szl vgy délgyümölsökr, Sádr súlysbb mősí pézügymszr sglmzásár dór, m g y r ó r, vlm zöld lpás véségéér ké h ó p fg hz, k z égő k é r d é s k ségfélékr é s g y ü m ö l s fglm z lézésé mg v k házr él. z Íélb kr. lá m rzó mzőgzdság ügyész é s vádl s mgy zéb. bkk közö m g á l l rméykr. gd, Szbó S á d r zb p d á s öré, hgy örlszékjl, hgy ms ő fg ssmőgylks ás ss k ö l s ö ö k é l z d ó s k prújrflvél kérlmz, mr láy bsmr kgyl ll, kkk örlszéss k ö l bb kérdéss lpás ügyb é. Mgír K m á r m mgy söl v m z ő g z d s á g br árl. Hrlp, hgy z lmúl hé k mgrhlv é s kölsö kgyl mód végrhj brk sz jövdlmé s z ö gyrmkgylkssg fdz fl rös hldj mg, év s k ö z s é g b s d ő r s é g. jús 30-g bhjás ljárás vzsgl s r á l r ó z. lhőlg m fgk dí, M. 2U vs hjd ö r d l m s h örlszőrészk ljárkr g z d á k lglább ly ö s z vllmás s sírv pszl szg fzk, mly fálló l, hgy gy é v lő smrk M é g s sk T k h ő rdlk é r l m é b z gys d mg gy fl mbrrl, g y ő r k r ü l II. s z á l y ú részlk s d é k s s é g k r z kk m é g vé sm dj, bjkspák. d ó s áll hlző ézhz mr m k r z d v r l á s k k ö b f z d ő, p é z é z k k vkzméy kzdk mismrs, hgy Győr z h á r z léygs mg ^, l g é y lkölözö Ás köyí é s százz gzd szg óvásár z é z ő b z s á g ról. gy hél zlő szül d ó s k hlyzé, körükb b mgsmmsí G y T G y ő r mg ks s s m ő, k s z é végződö zys m g y g v á s fg rm szg 2 : 1 r á y b győl vló féllméb mgfjmérkőzés, mr bró gy 11 -s,, m rmlés rdjér, hls pdg lás z md sr j ó é k y fg m szgk jvár mgíél, sálób. frss á s á s y vsszv. T í ö l l b b z é h. mkr r á b k k k házblk sér ms árgyl z z ügy s pvlágr h z á k s s m ő föllbbzés bzság, mly Hlálr ég gy ksbér hls. m g é v d láy s s z y. Brzlms s z r s é közb újrjász ms, m győr ü g y é s z s é g várj brzl l s é g öré z lmúl hé Győrszg yr mg 2 : 0 ms ék méló b ü é s é. Ksbér. Tóh F r é 46 évs r á y b mgsmmsí é s z lks véllül m g á r lső mérkőzés r d m é y é hgy Kérj mdü rá p r ó l m l á m p á s jóvá. hárz dklásáb kömlő p r ó l m üz fgv Krármmgy Hírlp mgállpíj, hgy bró vll lágbbr mgrémül SPORT. m á s é s B T ár közö é r lm lérés vl. bró gy s z vll, hgy lőször 1 l-sk lá z s, k é s ő b b zb mgválz z h árzá, mr m d ljs m é r é k b m g g y ő z ő d rról, hgy vlób ö r é - s z b á l y lság. föllbbzés bzság é p p zér bró döésé f gdj l és hly dv T föllbbzésék, z lső m é r kőzés r d m é y é hgyj é r véyb. Igy ms m á r T khő smé bjkk. K F. flhvás. K m á r m Fbll lb vzőség flhívj jáéksk md gys gjá, hgy á lk k lvő flszrlésk lg k é s ő b b f. h ó á g Brbély G s z á v ügyv. lök üzléb dják l. llkző sb sz g r ú ljárás fgk géyb v. Fgylmz gyb K. F.. gj rr, hgy j l. 10-g rég fbllpályá gy krl r m szbd. H vlk jáékszü rm l pályá lbdáz mrészl, z r d ő r s é g g l lálj mgá szmb. z j fbll pályá várs m é r ö k hvl K. F.. b z s á g á k mghllg ásávl flyó h ó 10-é d.. 10 ó r k r fgj flmér. Kmárm-szrgm Vár mgy Lv é s f j. Spr gysülk Lbdrgó Szö v s é g é k hvls közlméy. Tdmásl vsz B zság T I I. é s T f j. spk kvül TS I I., T lv. é s B á h d gysü lkk vgszdíj mérkőzéskr ldő vzésé. vgszdíj mérkőzésk s r s l á s j ú s 25-r : ) TS l.. - B á h d b) T L. T. f j. T I I. rővsző, júls 2. ) T I I. ( spr győzs) b) győzs rővsző. Júls 9. b.. győzs. F. h ó 25-ér ksrsl v gszdíj mérkőzéskr bróküldés kövkző: T Lv T fj. Ldbrg, Ts I I. B á h d T h á r. T Lv. T fjúság m é r k ő z é s kállí Pkkr Is vá jáéks lrélys jáékáér Szövség 2 h é r llj. Kmármb z I g m á d - lévő Wr Mór üzlhlység kdó. B ő v b b flvlágsíás gy. Hrdésk flvék.

6 *' w, 3. jús 24. Kmármgy Hlbk R. T. Kmárm-Újvárs. lpök és rléklp: 200 zr P. Kmárm, Sgmád-ú 6. szám. bk működés krjd bkszkm md ágzár: bék; béköyvskékr és flyószámlákr. Érékppírk vél és ldás. Tőzsd mgbízásk lbylíás bdps és külföld őzsdék. Kül- és blföld skkk és krskdlm lváyk bhjás. Álásk és mghlzésk bl- és külföldr. Külföld pézk bválás mdkr hvls p árflym. Mgyr-Fr Bzsíó Részvéyársság Kmármmgy Vzérügyökség. Kmrm szb. kr. mgy várs plgármsréől. m. kr. krmáyíöáss, plgármsr. szbd kézből l Kmármb Gyár- 19. sz. l ház, mlyb v 3 gy szbás lkás mllékhlységkkl, vábbá Térffy Gyl- 70. sz. l ház, mlyb v 2 gyszbás lkás mllékhlységkkl. Bővbb flvlágsíás d ír. Bky dlf gyvéd Kmárm, K Mklós- 17. sz. 9. szám végrh. Árvrés hrdméy. z árvrés kűzésék lpjá képző végrhjás év j. 3071,1933. hó 2- közbjö l fgsív. llír kr. bíróság végrhjó Pályáz hrdméy. zl közhrré szm, hgy kmrm kr. jbróságk Pk. 2S sz. végzés flyá dr. Lpld lmér Kmárm szb. kr. mgy ügyvéd áll képvsl Shll Kőlj r.. várs képvslősülék 1649 végrhjó részér gy végrhjás számú hárzávl lpí 1 drb 400 pgős és 2 dl klégés végrhjás flyá vég szvd ll 777 pgő ökkövlés és kölségk rjég lr drb 200 pgős Klblsbrg rhjás szvdőől lfgll és öszödíjr pályáz hrdk. pgőr bsül góságkr kmárm kr. járásbíróság f számú végzésévl z árvrés lrdlvé, k krább vgy flülfg'.lók 400 pgős öszödíjr sk főskl, vgy gym kövlés rjég s, myb zk hllgók és szgrlók, 200 örvéys zálgjg yrk vl, klégés jgk m s fáll és pgős öszödíjkr pdg sk llük hlszó hályú géykrs flymb s, végrhjás szvdő l középskl lók pályázhk. szgéysrs lók kásá gygmd, ördöghgy és lőrláhó gy számú jlkzésér vló kl fr- Pszszmhály ldő mgrá sár hárdőül m mgmk jg, hgy év júls hó 8-á d.. 10 mghrd öszödíjk öbb órájá űzöm k, mkr brólg lfgll gzdság állk, szközök, részlr flszv sszm k. Flhívm mdzk, kk gépk, rméy s gyéb góságk lgöbb Ígérők készpézfzés mll, szükség sé bsár ll s, z öszödíjb részsül óhjk, hgy szgrl bzyíváyl, vgy lkköyvvl, llfllő összgér lfgk d. d lgládb bsérk 2 3-ák mgőlg skl bzyíváyl flszrl kérvéyük lgkésőbb árvrzdő góságk vélárából Flhívk mdzk, kk z l végrhjó kövlésé mglőző klégéshz jg rk, hgy my év júls hó 5. pjá dél 12 órág hzzám yújsák b. yb részükr fgllás krább szközöl vl és z végrhjás jgyzőköyvből k m űk, lsőbb Kmrm, jús 9. ség bjlésk z árvrés mgkzdéség álm Írásb vgy pdg szóvl lpy Gáspár sk. bjl mlsszák. Dr. lpy Gyl örvéys hárdő hrdméyk bíróság áblájá öré kfüggszésé kövő pól számík. Kl Kmárm, év jús hó 1-é. Brszky László kr. br. végrhjó Kmárm vármgy y. fölvélárs áll r lább müv ársíásr mgszrzük: Kmármmgy lvélárák középkr klvl 1.50 Jók mlékköyv (árm kdás) 2. Mgvr dsőség 2.50 Kphó és psá ávél mgrdlhő : HKR DZSŐ köyvkrskdéséb Kmrm, Imád-ú 24. szám. r» * 0 báj y T V. j 5 r 3 W* J l r..». -«~* á d /) j X /3 ' -r lo \1 - ld r* r ~ f - O O O X ' OJ OJ O J r *< r- - I*; T* T lo M T M «M - *r \5 G J- JJ J- l^- l^- ' r -r x rm m *3 Q Q LO -3" r IÁ m -* r m ' T F r r O J r, r, ^ - r - ^ r (M O M ^» r 2 r 2 O w f! h Q -OOO1O ^r^^'l-^mm^ ^ r O ^* 'í r 'O r ~ O S ) ; r r r ^ O M M 5 K m^rr s 2 í r S 9S O B O B "S - ír ^ r r *w *s -r M ^. ^3 «w «3 2S I S í H w ^ ^ ^ ^ r -f IP SSQ r '^2 - rr - - rj r g m r M r 'L 8 Prág ^ flé M r J r p m XQ r-- r rí- l Í S S S - Q 2T 3) IO *r O O <0 D ~ r^. ^ ^ O O O - H ^- r-^f 3 X.r r O f). f ^ x Q <m OM-^rM4?5Í 'D O 1 5 s 5 3» O rj r^ <-0 D < m r rj r4 r O O 'O 'O 'sű 2 S ^ 2 r r ó rvj.r r x» r r OOrírr-'í -rvjrr-- d í/3 fí - «3 3 / 3-4 0/ L rj *U 3 Q y O O "» Állmásl Gyv. M /5 " : S/.v. ' M. : 30 O d r3 < rp MŰ p. 1 3 r 2. I J ' - r r x ~ - OJ 0 r r Oj 00 r» * 10 ' rj O O» 0 O *g Z - rrj r; _y ^ V 3 S S 10 r r r r Ol 00 ^L» *BI T3 JS r3 by} D X r X T - r Q O Ol Ol I O X O O O B 03 0 r 10 r r 0 -T f "T -O LO Q»0 f~ M M 01 r O -- O v) f. O 00 K ÜJ U <L» *» T3 1-» ) L» U rrj x ^ 1 B < S 2 R F» 10.r-j KQ O r,r S K X 2» rr- LO. Ml).0 O OJ O J O 1 f M S9 Ő 10 p p p 00 OJ OI 11 *" 0 r^ m l í" T 0 O _ [ J * 0 s rl 2 g 2 rí LO 'O LO ró r r^ 8 -O. O r* r -^ -v«1.0 r~ r r r =: G 22 F- ós S r^ r s r 10.O»0 4 r 10 r m -r 1 _^ - O ü - r I.d $S ö 10 O O O 3 X X X 1 < x ^0 «0 < «*G Q. I I * T 3 r 10 0.^ O ~ - X X x r*: x -< r r ^ 0 O W X 0 0 X 10 ; - «<. j O J r.. 0 ~ 'O Q X rf S S ^-» h» 00 Jr x r r r LO rf O 16 O rj r OJ rí x r; 10 ű O O r r r* 5 S =5 X x 2gS x " B 5 7= d 1 Fél v érhó< szágs; ársd! mly löbsá kár mz kéb.l mgér gás, b ; mly mör ékkl H; rszág kl válság* zkl lg s; élj zség kr á hl dk lőy vérző s. rszág k r sz«tr mk kzó mg; kás köv] mkr rjér gyfrl y g lk gység! gyr l gdl sk j md z s; lság rj pdg, ym Hkr Dzső köyvymdájáb Kmárm, Igmád- 24. Fllős kdó: Hkr Dzső

Ára 20 fillér. Kéziratokat nem adunk 000000*0*0*0*0*0*0*

Ára 20 fillér. Kéziratokat nem adunk 000000*0*0*0*0*0*0* V. é v f l y m 3. s z á m Ár 20 fllér. LŐFIZTÉSI Félévr évr 10 P. 5 í\ AR : gydévr 2*50 P. gys szám r 20 fll. Mgjlnk mndn PATHÓ rös mggyőződésünk, hgy mnknélkülség l küzdésé, blső rmlés fllndíésé, dlgzók

Részletesebben

BUDAPEST, 1931. NOVEMBER 15.

BUDAPEST, 1931. NOVEMBER 15. BUDAPEST 1931 NOVEMBER 15 FOszERXESll (\ PNCZÉS ZOLTÁN (\RNAGY SEGEDSZERKESZTO MAHÁCS LAJOS MEGJELENK MNDEN HÓ EN ÉS SÉN SZÁZADOS SZERXESZTOsG s KlADomvATAL BlDAPEST 1 BÖSZÖRMÉNY 1lY ll s TELEFON 50190

Részletesebben

Elesett hőseink tiszteletére megmoz dul Komárom népe.

Elesett hőseink tiszteletére megmoz dul Komárom népe. III é v f o l y m 20 szám Á r 20 fllér Komárom, 93 m á j u s 5 I ELŐFIZETÉS! 0 /r ÁR : SZERKESZTŐSÉG Ngydévr 5 E g y s szm r 9 4 9 8 ák hol zk kkor s lkükk kor oly csodáltos l érzkk, > sokt skáláj külöböző

Részletesebben

Ara 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Felelős szerkesztő és laptulajdonos:

Ara 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Felelős szerkesztő és laptulajdonos: Hódmzővásárhly, 94. úlus Í6, csüörök. X. évfolym Í76» szám. Ar 2 fllér. VÁSÁRHELY Függln 3srks«8ség kdóhvl Kossk-ér. Tlfon 87. Egys ssám ár 2 fllér, vsárnp pc npokon 4 fllér. Gászos mgfumodás. Még csk

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ TÁRSADALMI BS VEGYES TARTALMÚ HETILAP. köídőt is. Árva Csal»n.

ÉRTESÍTŐ TÁRSADALMI BS VEGYES TARTALMÚ HETILAP. köídőt is. Árva Csal»n. 1- évfoly 1883 szá Dbrz, vsárp, júus 17 Előfztés fltétlk: Egész évr frt Félévr 1 B Ngydévr 50 kr Községkk 00 kr postdíj bküldés lltt gész évr gy, Egys szá ár kr Szrksztőség és kdó rod: Pcz városház-épülttl

Részletesebben

IL ÉVFOLYAM 7. ZÁM BUDAPEST, 1930 MARCIUS 1

IL ÉVFOLYAM 7. ZÁM BUDAPEST, 1930 MARCIUS 1 IL ÉVFOLYM 7 ZÁM BUDPEST 1930 MRCIUS 1 FÖSZERESZTÖ : PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZDOS SEGÉDSZERKESZTO: MHÁCS LJOS SZÁZDOs MEGJELENIK HVONT HÁROMSZOR SZERKESzrsG ÉS KIDÓIDVTL : BUDPEST L RSZÁGHÁZ UTC 30 SZ XX évfym

Részletesebben

Tóth Boglárka A ZSÍRÉGETÔ EDZÉS ARANY ÁLOM TUTI EDZÉS. Ingyenes! Ingyenes! Ingyenes! Ingyenes! fitness modell. Osztott, vagy teljes testes program?

Tóth Boglárka A ZSÍRÉGETÔ EDZÉS ARANY ÁLOM TUTI EDZÉS. Ingyenes! Ingyenes! Ingyenes! Ingyenes! fitness modell. Osztott, vagy teljes testes program? A céludos sformálók lpj 2007/2 (17. sz.) www.fimuscl.hu ARANY ÁLOM Tóh Boglárk finss modll A ZSÍRÉGETÔ EDZÉS HIERARCHIÁJA TUTI EDZÉS Oszo, vgy ljs ss progrm? A FILM FOROG TOVÁBB... Ingyns! Ingyns! Ingyns!

Részletesebben

Felelős szerkesztő: PATHÓ G Y U L A

Felelős szerkesztő: PATHÓ G Y U L A , * v f y m. s z m 2 0,, - Kmm, 97. j 6. f LŐFZTÉS g s z v Flv 0 P. 5 P. SZRKSZTŐSÉG ÁR gydv 250 gys szm gjlk md dgsg m fygt szgk blyglmt. m d p ltszüksgltk f l y t s mlkd ly vsz dl jlt, mly gyt sújtj

Részletesebben

A Komáromi Vörös K reszt Egylet és a K o m á r o m v á r m e g y e TüzoStószövctségének hivatalos lapja. Felelős szer! a:

A Komáromi Vörös K reszt Egylet és a K o m á r o m v á r m e g y e TüzoStószövctségének hivatalos lapja. Felelős szer! a: r, 96 február 0 XV évfly 6 zá á r v á r e g y e é v á r é r d e k ű á r d l, k ö z g z d á g h e l p ár Vörö rez Egyle é á r v á r e g y e TüzSózövcégéek hvl lpj Megjelek de cüörökö Előfzeé ár: éz évre

Részletesebben

CSENDŰRSÉGILAPOK Szerkeszti és kiadja a M. kir. Csend6rségi Zsebkönyv s7.erkes ztő-bizollsága.

CSENDŰRSÉGILAPOK Szerkeszti és kiadja a M. kir. Csend6rségi Zsebkönyv s7.erkes ztő-bizollsága. V évfym Budps 1911 áprs 2-á 14 szám CSENDŰRSÉGLAPOK Szrsz és dj M r Csd6rség Zsböyv s7rs ző-bzság ELŐFZETÉS ÁRA Fé16vr Egész évr 12 -r Ngydévr 6 Bgj r mr ár h(! ruvgáó A gyr rávzsg ré g gyhh m y Hzdp mcy

Részletesebben

n e k ü n n e p é l y e s leleplezése

n e k ü n n e p é l y e s leleplezése IV. é v f l y m f""* 23. szám r 20 1, s fllér. Kmárm, 1932. júns 4. - WLWLmm LŐFIZTÉSI gés2 évre Félévre 10 P. 5 í. } SZRKSZTŐSÉG K : egyedévre 2*50 P. gyes sz r Megjelenk mnden K m á r m. I g m á n d

Részletesebben

" 'V -..i ' Felelős szerkesztő: gyei v á r o s s á

 'V -..i ' Felelős szerkesztő: gyei v á r o s s á " 'V -i ' évflym 5 zm r 20 fillér Kmrm, 937 jnr 30

Részletesebben

Ll UJSAG VÁSÁRHELYI 1841-1914. Hódmezővásárhely, Í9I4. máf«s 26. fceds. X. évfolyam. szám. Ara 4 Mér. K u n Béla.

Ll UJSAG VÁSÁRHELYI 1841-1914. Hódmezővásárhely, Í9I4. máf«s 26. fceds. X. évfolyam. szám. Ara 4 Mér. K u n Béla. Hódmzővásárhly Í9I4. máf«s 26. fcd. X. évfolym. szám. Ar 4 Mér. VÁÁRHELYI Függtl O U p o l i t i k i p i l p. Fft.zrlcstö é lptuljdoo i zrksztőség kidóhivtl Kossotíi-téf. Tlfo s 87. Egrs szitu ár 2 fillér

Részletesebben

1 SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL:

1 SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: VI. évflym 23. zám 20 füé Kmám, 1934. j 9. LŐFIZTÉSI ÁR : l 1 SZRKSZTŐSÉG ÉS KIDÓHIVTL: géz év 10 P. gydév 2'50 P. j Fllő zkztő: Kmám, Igmád-t 24. Tlf 61. Flév 5 p. gy zm 20 fül. j PTHÓ GYUL Hdték á díjzbá

Részletesebben

Az első magyar király

Az első magyar király \ V. é v f l y m 33. s z á m Á r 20 fllér. K m á r m, 1933. g s z t s 19. ragj L Ő F I Z T É S I ÁR : gész évre Félévre 10 P. 5 P. egyedévre SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 2*50 P. gyes szm á r 20 ft. Felelős

Részletesebben

Felelős szerkesztő: Főmunkatárs: ZILAHY LAJOS.

Felelős szerkesztő: Főmunkatárs: ZILAHY LAJOS. Komom 98 juá 0. XV. évfoym 2 szám K o m á o m v á m g y és v á o s é d k ű á s d m, k ö z g z d s á g hp fjfcom Voos K sz Egy és Komáomvámgy Tözoószövségék hvos pj. Mgjk md csüöökö. Péfés Egész év!»» K..

Részletesebben

Az u j f ő i s p á n ü n n e p é l y e s b e i k t a t á s a július 3.-án

Az u j f ő i s p á n ü n n e p é l y e s b e i k t a t á s a július 3.-án VI. évflym 26. zm r FIZTÉI í$. év* egyedévre : f*. gye / :.*t K m á r m, 194. j 0. ZRKZTŐÉG ftr J fl. PTHÓ ékbe, 'ükég v lelkeítő, bál rtó, tt-, ráytjdző, élt feltütető zvkr em gz z m d á, hgy felelege

Részletesebben

Ara. fillér. Pélelos szerkesztő: Megindul a villamosított vasutforgalom a budapest. vonalon

Ara. fillér. Pélelos szerkesztő: Megindul a villamosított vasutforgalom a budapest. vonalon V. vflym 27. zám Ar LŐFZTÉS P. Flvr P. Kmárm, 192. júl 2. fllr. SZRKSZTŐSÉG ÁR ; gydvr 2*0 P. g y zm r 20 f!. Mgjl md 20 Pll zrztő: PATHÓ GYULA Kmárm, gmád-t 24. Hrdt ár d í j z b á járó m g y r, t, m

Részletesebben

7. szám Scombai, 1942. február 14.

7. szám Scombai, 1942. február 14. Hvnhrmcík évfolym 7. szám Scomb, 942. február 4. on k, ársdlm és közgzdság lp Komrom Vrmegye Közjólé es Gzdság Szövekeze, Vrmegye, Tűzolószöveség, ég. \rme

Részletesebben

Á r a 20 fillér. Felelős s z e r k e s z t ő : délben, amikor Krisztus földi helytartója, a római papa s z á z ezrek jelenlétében megnyitotta a

Á r a 20 fillér. Felelős s z e r k e s z t ő : délben, amikor Krisztus földi helytartója, a római papa s z á z ezrek jelenlétében megnyitotta a V. é v f l y m 4. s z á m. Á r 20 fllér. K m á r m, 9. á p r l s 8. * LŐFIZTÉSI gész évre Félévre 0 P. ÁH : egyedévre 5 P. 2-rA) P. Felelős s z e r k e s z t ő : 20 fl. PATHÓ gyn súlys felelőség hármlk

Részletesebben

A tatai r e f o r m á t u s egyházmegye közgyűlése.

A tatai r e f o r m á t u s egyházmegye közgyűlése. IV. é v f l y m 0. s z á m Á r 20 fllér. LŐFIZTÉS! g-z é v r e rélévre 0 P. :» P. gyes szr r egjelenk mnden 2-S0 P. 2(J ftt. Felelős s/erues.' tő: PTKÓ nkét nem tdjk, hgy mly eredményt f g hzn z ín ségeseknek.

Részletesebben

XVIII. ftvfrlyam. Komáromvármegyei és városi érdekű társadalmi, k ö z g a z d a s á g i hetilap A Kcir-írcmi Vörö* D" BARANYAY JÓZSEF

XVIII. ftvfrlyam. Komáromvármegyei és városi érdekű társadalmi, k ö z g a z d a s á g i hetilap A Kcir-írcmi Vörö* D BARANYAY JÓZSEF K mrro I ' '8 ík'ébr 7 XVIII. ftvfrlym 42. szám I Komáromvármgy és város érdkű társdlm, k ö z g z d s á g htlp A Kcr-írcm Vörö* R s r m l Egylt é * K c ; r ^ r c n. * # r n g y M< gjlnk ntcu n cütörtökön.

Részletesebben

K i n e v e z t é k az új alispánt

K i n e v e z t é k az új alispánt -4 # [Mj U., r c s e r e fcouf*, bekeríe - részben í4l lé*«bekóöbj lekhclységgel.. Erdögzglóság. Komárom. M o z g ó ) ROZS \» * Bulk v József, \ íssl \ Vj- ' bor Ks,r L J 3 "B ^ f rás ^mek^ ^r.e- szer«b

Részletesebben

CSENDORSEGI LAPOK. Szerkeszti és kiadja a M. ki/'. Csendőrségi Zsebkönyv. szerkesztő bizotlsága. Szerkeszlóság es kladóhivalal:

CSENDORSEGI LAPOK. Szerkeszti és kiadja a M. ki/'. Csendőrségi Zsebkönyv. szerkesztő bizotlsága. Szerkeszlóság es kladóhivalal: V EVFOLYAM MEGJELENIK MINDEN VASARNAP 1913 11 szám Budpes márczius 16 CSENDORSEGI \ LAPOK Szerkeszi és kidj M ki/ Csedőrségi Zsebköyv szerkesző bizolság EI ÖFIZETÉSI \R \: Eqes: ell/e /2 k% /U Fr/eme -

Részletesebben

BUDAPEST, 1931. JANUÁR 20.

BUDAPEST, 1931. JANUÁR 20. ÉVrOL T SZÁM BUDPEST 1931 JNUÁR 20 föszerkesztö PNCZÉS ZOLTÁN ZÁZDOS SEGÉDSZERKESZTÖ MHÁCS LJOS SZÁZDOS MEGJELENK HVONT HÁROMSZOR SZERKESZTÖSÉG ÉS KDÓHVTL BUDPEST BÖSZÖRMÉNY UT 21 SZ TELEfON 501 90 Budp

Részletesebben

AZ EGO FELÉPÍTÉSE. 5. ábra Az ego felépítése

AZ EGO FELÉPÍTÉSE. 5. ábra Az ego felépítése 6 A Z E G O M E C H A N I Z M U S A S p i r i t u á l i s t e r m é s z e t ü g y e k b e n r i t k a e s e t, s zaéml igke otr é s a n be em t e r e l d i k h a m a r o s a n a z e g ó r a. E z a l ó

Részletesebben

20 fillér. Felelős szerkesztő:

20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f l y m 9. s z á m. r fllér. Kmárm, L Ő F Z T É ÁR gz évre P. Félévre 5 P. ****** ZRKZTŐÉ egyedévre gyes szám ár egjelenk mnden 5 P. f l. Telefn 6. H r d e t é s e k ár d í j s z b á s YUL szmbtn.

Részletesebben

képviselőtestületi tagok

képviselőtestületi tagok VI évflym 51 szám r 20 fillér Kmárm, 192 deember 17 SZRKSZŐSÉG gesz egyedévre évre Megjeleik Világválság, lé, ej iii helyi J-ÓU P p < gyes s/ i M I : ' j r i l l PH GYUL rszági s ehézség, mid sszefglihtó

Részletesebben

Ara 4 fillér. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. Felslős szerkesztő és laptnlajdones:

Ara 4 fillér. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. Felslős szerkesztő és laptnlajdones: HöáfifcÖvásárfily. 9H októbr 2 plritél mm X, évfolym 325, stám* Ar 4 fillér. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG FOggllti Smfcrtflség iifcidőmrtlkossbíl-tér. Tlfon t 87. gys síim i m 2 fillér, sásp és pll npokon

Részletesebben

XV. évfolyam KOMAROMI ÚJSÁG BARANYAY JÓZSEF. Kidoc laptulajdonoiok : FÜLÖP ZSIGMOND e s Or BARANYAY. által. uton adományozása. sadalmi. súlyosabb.

XV. évfolyam KOMAROMI ÚJSÁG BARANYAY JÓZSEF. Kidoc laptulajdonoiok : FÜLÖP ZSIGMOND e s Or BARANYAY. által. uton adományozása. sadalmi. súlyosabb. oáro, 1915 okóbr 7. XV. 4 0. zá évfoly OMROMI ÚJSÁG oárovárgy váro oáro Egyl Mgjlnk Vörö rz Fllő D ngyd évr 2 50 fllér. zá ár 20 árdl, oárovárgy cüörökön. Előfz á r : Egz évr 1 0., félévr 5, E Üy 8 érdkű

Részletesebben