Felelős s z e r k e s z t ő : meg vármegyénkben a Nemzeti Egység helyi szervezetei. tartatta meg szépen kidolgozott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felelős s z e r k e s z t ő : meg vármegyénkben a Nemzeti Egység helyi szervezetei. tartatta meg szépen kidolgozott"

Átírás

1 V. é v f l y m 25. s z á m r 20 fr. K m á r m, j ú s 24. L Ő F I Z T É S I ÁR : gész é v r Félévr 10 P. 5 P. SZRKSZTŐSÉG ÉS KIDÓHIVTL: gydévr 2*50 P. K m á r m, I g m á d Fllős s z r k s z ő : gys s z á m ár 20 f. Tlf 6 1. Hrdésk ár d í j s z b á s szr. P T H Ó GYUL Mgjlk md szmb. Kézrk m dk vssz. MMfMMMf Impzás krk közö Js véé gléggés bldg mlyávl k jó gzd bő gbrméskk ké zjr lfldvé sk d, vájj hgy fgj d rmésé és m fg z slgs vélárból kf z. Jús végé z é v záró vzsgák, bzyí váyk kszás djé z örömmámr llévl z s klázás és pályválszás súlys gdj hzdk szülőkr, mr z lhly zés vszyk lhl ség sk ggdlmr d k sládkk. rmés éréklség és érékshlség már s áml hlyü lksr dség és légüllség rm; sklák végzévl pályválszás gzdság száls klégülés ms sk szmpból mgl dl mrd, mér s r mészszrűlg d hlyz lő állk, mkr rmj k élds ászrv zésé, z sklák végzévl kdl vlő és m kár képsíő vékység sürgük. Gürhs mrd z rás, érékl lgszbb rmlés é s hábvló mzdékék v;. kás, h gds, évkr szőlő kövkzs jl krszíüvr hlys és rdszr m l klmzk s md örk vésük d m ráyú, hgy fjúságk lhlyzésé k lő bzsísk. lklk mg vármgyékb mz gység hly szrvz. Üpélys zászlóbás mgyr mz lééér s b l d g l á s á é r gységr s z ó lí fl Vzér mgyr ár sdlm md szályá, hgy krszéy mz lp g d l k d ó k gy gy á r s dlm szrvzb ömörís. s z r v z k d é s zs mkáj vr mgyékb s mgdl s Ű r p j á, jús h ó l j - é, mg z z kövő v s á r p, jms hó 18- mpzás krk köz lklk z gys községkb mz gység hly szr vz. vármgy gys közsé gből kp llks hgú d ó s í á s k krlál lprjdl mük m m közölhjük, d s z m v é y k é hgy láss lvsóközöségük fl ö dr ébrd, ársdlmák mz élkűzés közr djk srrdb lglőbb Szőv községből érkz dó síás: mz g y s é g pr zászlóbr.ó gyúésé jús hó 15-é d.. fél 'ő ó k r r Szőy község l k s s á g mgy szmély részvéévl. gyűlés véz Vzkly d r á s íök y mg 0s flkér hl góság H szkgy l m d s á r. Lzí Trzy Zlá r gzgó íó vzőkár»lvs Vzérk, véz Gömbös Gyl mszrlökk, véz Vzkly d r á s hly l ö k h ö z éz mgbízólvlé zzl mgjgyzéssl, hgy vző kár s h s l ó mgbízólvélll bíró. U á dr. Lhzky l Szőy községb. r mg szép kdlgz üp bszd. mgyr mz kwrs éböl m r í példákkl gzl m hly zm!; rhl vl és b zyí mz gység s z ü k s é g s s é g é, mr - ú g y m d örélm yúj bzyíék rr, hgy vlháyszr vsz d ő b vl hzd. mdg mgyr ép gységs összf g á s, g y m á s mgérés v vssz b l d g l á s és lőr h l d á s újár. U l s ó k Bzsó Krél bszél gyűlés rész vvőhz. Flhív lksság hgy fgllkzás és vllás k ü l ö b s é g élkül s r k k z z é k mz gység zászlj l é s flvlágsíj ők, hgy z gy mz gység kré blü, md fgllkzás ágk mgv z é r d k s p r j, mly é r d k s p r k vk hvv, mz gység kré b ül mgvéd és lőmzdí mdp kyér bzsíásá élzó örkvésk. z á pár szkr és válszmáy s rkz l, és ék mg hüségfgdlm, mjd Hmsz léklésévl gyűlés vég ér. hly mg kll mlé kzük rról, hgy gyűlés ksgzdjl lvő függl pr és sz. dr_m pár gk sürü köz bszólásk d á r s újlé dák k, hgy llkb m é g ők s z rők ö s s z f g á s á b ljk mgyr jövő klklásá sk vzőségük ygs, közp és lőr m láó ymás rj vssz ők ól, hgy ml övs á m g s sák mz gysg. gyszbású űzló p Ás. z Ás Ökés Tűzló Tsül öv évs jblm. Vármgy Tűzló Szövség év közgyűlés. - Vár mgy űzló vrsy. Mgír Kmármmgy Hírlp, hgy K m á r m - s z r gm Vármgy T ű z l ó Szöv ség z Ás ö k é s Tűzló T s ü l 50 évs jblm ü pség l k l m á b ó l Ás k ö z s é g b év jús h ó 25-é év rds közgyűlés r é s vármgy üzlóvrsy rdz. z ü p s é g k Trsy Gyl Ás község főjgyzőj, Pzhfr Hrbr ás ö. ű z l ó - p r s k, Rvzky lmér vm. s z ö vség lök, László Isvá v á r mgy, és Krály Mklós j á r á s ű z r d é s z d flügylők készí ék lő s vrsyr d dg d m á s k szr yl sül sp jl b mgá. űzlók m gysz bású üpségék részls prgrmmj kövkző : 9 ó r kr ábr ms mjr dv r á ; 10 órkr díszszml gy s á vrsyk z lőr mgállpí srrd szr; 12 órkr z ás ö k é s űzló sül díszközgyűlés köv kző árgysrzl : 1. lök mgyó. 2. sül 50 évs m ű k ö d é s é k mélás. 3. Szl gl érmk kszás. D é l á 1 ó r k r vármgy űzló s z ö v s é g év rds szújíó közgyűlés. 2 ó r k r k ö z ö s béd g y v d é g l ő b. (gy ríék á r brrl gyü 1*20 P.) 4 ó r kr z ás ö k é s ű z l ó s á g á m d á s gykrl. űzrdész rá é r d k lődőkk fgylmé flhívjk, hgy sprs zás sé kdvzméys vsú jgygy r á d l h k k Ásr űzló ü p s é g k mgkésér. Pázmáy Zlá dr. pés gym j rkr. pés rzséb T d m á y gym év Rkr Mgfs válszás lklmávl z gym égy krá képvslő lkrk gyhgúlg gyvű földk: szőlős, szls és lk Pázmáy Zlá dr. gym ár, róm jg rds árá válszák mg. z j rkr m sk pés gym ár krák, d m á y s körökk, hm srkbb hzáják, Kmárm vrmgyék s gyk b ü s z k -

2 kség, kk vé gydülálló skldlú dmáys működés révé z gész vlág smr. Pázmáy Zlá dr. sllóköz ösms slád srj, k sládfájá fjdlmk krág vzh vssz, ős közül H és Pázmáy lvgk gyk lgérdksbb örélm szmélység Byvszky Mór gróf vl, k m smrs, Mdgszkár krályává válszk. Pázmáy sládk már b vl Szls brk, hv kűő dósk m s llág md yár. Szls, Lk és és rys községk gybrksák r közül öbb vslk mgy és gyéb mgs hvl. lgkválóbb ősök közö kll mgmlí Pázmáy Fr, győr mgyr gylgság fővjdájá, sjksk főkpáyá, krák rszágszr hírvs örökvrő hősé. Pázmáy Zlá dr b szrgm Szgyörgymző szül, hl édspj hrgprmás rdlm főézőj vl. gym lmáyk lvégzés á Fúméb vl járásbróság ljgyző, mjd kskmé, később pzsy jgkdém ár l. 191 l-b válszák mg Kmármvármgy b. főjgyzőjévé és b pzsy rzséb Tdmáy gym róm jg ylvás rds árává s zó z rzséb gym gyk lgképzbb, lggybb dás ár. z j rkr hlms rdlm működés fj k. Hz és külföld mká dmáys körökb lsmrk. Hrs mkáb sk kmárm vkzás lálk. z dg ylvkkl s gy szrl fgllkzk, bszél és r zhé ylv. Száml gysülk és dmáys körk lök, vző gj, közük kmárm Jók gysül llök. mgyr khlzmsk s gyk kválóság, k közlmúlb Pázmáy Pér, hlhl mlékű bíbrs érsk szé vás érdkéb dí mzglm. gydás, széls láókörű, fm llkű, ős földjéér rjgó j rkr flőségljs, kmgsló szségéb m s szrl üdvözöljük. Sgély slymhryóyészőkk. vármgy slymgbórmlők, mvl gbók ár rdkívül lszállíák, sgély kérk vármgyéől. hgy slymhryóyészők kdvük vszísék, ksgyűlés 600 pgő szvz mg z árkülöbözkr. BUTOR LÖWY-él Mg lsóbb l! GYÖR, Gr. Tsz 1. ér 5. gy érdklődés mll flyk l róm. kh. lm sklák rvzsgá. kmárm róm. kh, lm sklák vsárpr hrd rvzsgá kdvződ dőjárás m flyó hó 19-é, héfő délá fél 5 ór kzdl rák mg. zárdskl hlms dvr zsúflásg mgl ézőközöséggl, rmváykr szá hly köröskörül z érdklődök skság lp l. gydőb vlk fl pályár fúskl övdék és z pázárd kdvs láysrg, hl hmsz hgj mll kzdődö sprüp. dszflvlás á kövkzk flválv f- és láyszályk szbdgykrl, mlyk mdgyk számá sk pssl fgd közöségük. Sk ügysség, m fgylmzség és szkszrű dás árlk z gys szályk: fk kás szllm flüő sdző ügysség gykrlkkl, áyk bájs mzgó, válzs szís, kvlb ps, össz mváykkl. szbdgykrlk ümszámlásr, ékr, zszór végz z fjúság. Ksérő zé Lv gysül fvószkr szlgál. láyk fső szíb pmpázó össsz gykrl és fk gúl, vlm ügysség gykrl fjzék b gyskrű rüpély, h közöség gy kllms lölö délá mlékévl szl szé. ül, ő dv-árk, k kkk lglsóbb SB bszrzés frrás HBs H fhrk. z évzáró rüpélyk kdvs jl, szbbél-szbb ájképk válzs kép gzdgíják h fhrk ygá. Féykép kállíásk yg kövkző : 1) rüpély prmdá. Róy Fr flv. 2) fúskl szbdgykrl. Róy Fr flv. 3) láyskl rmváy. Róy Fr flv. 4) Dpr részl. Róy Fr flv. 5) Részl Bkyból. Fsz lfréd flvél. 6) Mgsl üdülő. Pés Pál flv. 7) Mgkés szzyás. Pés Pál flv. 8) gyó. Shwrz László flv. 9) róm fürdő prkb. Shwrz László flv. z óvd vzsgüpély. kmárm pázárd óvd, ks pró ép sk fárdságs mkáják bldg rdméyé flyó hó 20-á, kdd délá évzáró vzsgüpély kréb hz ylvásságr szülők és gyrmkk lggybb örömér. szürk héközp délájá gyszámú közöség gyűl gyb zárd dvrá, z üpély szíhlyé. z üpély mly kdvsségb, láváysságb md más lődás flülmúl gy ks vdsák, m gybbskák bámlr méló ügysséggl szrplk, m vlük fgllkzó kdvs ővérkk végl szrből fkdó gy ürlmé és fárdság géylő mkájá dsér. ks gyl llkk md műsrszámá örömljs drűvl fgd ézőközöség s szű m kró pssl jlmzl. záróüpély végé ks próságk jlmb s részsülk, kdvs ővérkől, ppírból készül szís rmbák kpk p mlékér. gy s vl zá z ööm hzflé gyrmksrgél, hgsk z ák rmbhgól.... s köysk gyk szm mghságól. gészség sk Dlmás kés srd vzéől áll hlyr. Szépségáplás rég és ms. z szkák md, hgy szépségáplás gydős z mbr klúrávl. z ősmbr lgrégbb kóhly, prmív, kőből p szrszám mll mdü mglálák szépségklsz lgősbb mlék, szís kvskból készül gyögyök, szvárváys szü kgylókból összszrksz ykékk és, krprk ső flűő, hgy már sszll kőkrszkb s z sszyk dszésér szlgáló szközök mly fjlség mk. Mh szépségklsz mglőz vl mgá klúrá s, z őskr sszyál már kjgsd frmák, skm z mdh, kfrr ízlés íh lál. szépségáplás lső ír bzyíék mglálhók már lglső r mlékk közö. Krszs lő 1500-s évkből szármzó brs-fél pprs már kmly kzmk rpk rlmz. Földközgr prj képül pgáy klúráb szépségáplásk Sk mggyőződk hgy fűszr és éllm rról, kkk lglsóbb. Wldhsrál lh vásárl. Uj 96 fllérs árk érkzk. ymvl hárk úlmőlg s lálkzk. Sl héb már kéyl vl ll z ll és szépőszrk hszálá válszójggl bró férfk számár. rég Róm sklúráj közsmr dlg; Pmp épségb mrd féyűző fürdő mdél éksbb bzyíják sklúr, vgy h gy szk kzmk kkr fjlségé. krszéység lső évszázdb klúr léygs lább hgy s sk krszs hábrú djé rjd l smé yg. bb krb már flépül éháy mgáfürdő, mlykb zb s kád, sk gy gybbfj ál mlykb fájós lábk kllő óvssággl bmárgák." (Pshks). fr krályság féykráb kzmk smé hlms fjlődésk dl, jóéky hásá zb skm ljs lrmblják középkrból mgmrd fszks bbák. mdr kzmk ljdképp z rvsdmáyk fjlődésévl ml százd drká v kzdé s zó mgglhl rővl ör lőr. XX-k százd lőíélkből flszbdl ő külöös z lsó évzdkb sv gykzk jóvá mdz, m yák és gyyák z ér lhyglk. M már közhlyszrű, hgy bőr szálság gyébké köyyü lflyású árlmlk lszó bgség kmly bjk fészkévé válhk. mdr kzmkáb szépség, méghzzá z gyé szépség krsésé lmőlg g fs és z gészségáplsr ézv kmly kk dják mg kérdés léjgslságá. lgújbb kr szépségáplás ljáráskál há m húság, dv, jvssszyk s krzslók fgják bflyásl z gyé, hm z rvsdmáy vívmáy lpló szkképz kzmks. Trgr Jő dpl. kzmks, szkíró és ásdó. Dlmás srd p h, üdül és gyógyl lh Bdá Mrg m rj másdk ósjé Kmármb. mgyr ó hv msrék vdégszrplés Várs Flmszíházb. ókdvlő közöségük gy örömml fgdj hír. hógy Várs Flmszíházk glsljds : Mlkvs Mhály mgyr dlklr szlgáláb még áldzkól sm rd vssz, mghív rádó slgáyá : Bdá Mrg ry kszrús mgyr ómüvészö gy ós rásár. Bdá Mrg, mgyr ó hv msr mghívás lfgd s szmb, 24-é érkzk Kmármb, hgy Várs Flmszíházb rs mg sk élvz yújó dlsjé.

3 1933. jús 24. Kmárm közöség B Mrg d l m ü v é s z ő m sk jól smr r á d ó k lül, hm mg s szr kr ké év lő, Száls Ms ársl r d z é s é b r ; ósjé blp mgá UgŐság szvéb, fld hl s sk szép mléké slj vssz m s bhél szbb mgyr ó, mly smé flsdül gy művésző jkáról. Mjük l Bdá Mrg dk kmárm sjér md yáj, k k szrjük szé ms s öröm, llkyörüség lálk mgyr éds-bús dlb s kk ;\. dlb szórkzás, b á *.s, vgszlás késk z gy küzdlméb. Bdá Mrg ósjé Várs Flmszíházb szmb s 17 és ór kz dll rs rds mz hly rkkl. Kdvzméys krádló jggyl zh D l m á s r FILMSZÍHÁZ Kmárm K Mklós Tlf 38. J ú s 24 é szmb 6 I és ' 9 ór kzdl 5 Bdá Mrg rádó s l g á y á k m g y r ó sj. J ú s 25-é v s á r p 4, 615 s fél 9 ór kzdl szz lgszbb flmprj L l H r v y főszrplésévl. Kmármmgy Hrlp. 3. ldl. Br hly kállg v ké kmárm vss. S ú l y s mérgzés bls kmárm pálydvr. vsú á l l m á s mérgzés sék ljdkép kzój gy másféllrs ü v g szmély br vl, m Vslgr Isvá válókzlő lsz hz k p á l y d v r r k r á r s á k k fjéb, hgy órájá mgjví. Vslgr br m d szl gl lő ád bráják, zér b z műszr r d á b. Lvász d z s ől, s hgy árs mgréfálj, lhárz z üvg ksmpé szősé. lkér Sps Józsf á vírd flvgyázó jlölö m ű szr rd klsá zzl z ü r ü g y gy, hgy ürs üvg krs vóvízk. Sps, k m sm d z r d á b lhlyz br lézéséről, g y ú l l d á z rd klsá zzl fgyl mzéssl, hgy yjl s z k r é y jé lvő kál-lggl l üvghz, mr bb rős mérg v. L v á s z réfák v f gylmzés, mr gy gdl, hgy Sps ől fél br, m Trós É d s, kdvs k g ó flmp r. Uf- é s Mgyr hgs vlághrdók! KRSY Vslgr m s hz. B m há m ü s z r r d á b s fgylmzés dár lml szkréyjéről másfélülrs üvg s kv s z m s z é d s lámpkzlő b ó d é b, hl Mé szárs Isvá válókzlő lsz rózkd. Lvász M é s z á r s s l z l mgízllék brk vél l s gy gy húzk z üvgből. z kz vszük, l g ylék l flydék, mdké vss hrl rsszl l és háy kzdk. közlb r ó z k d ó vssk sz vdő krársk sgíségér s k s Lvász k m á r m, Mé szárs pdg szőy lkás r szállíák. Lvászk szr séjér szlgál, hgy gymráb már gybb m y s é g ű fly dék vl, így z 1 és fél szz éks kál lgkök mró hás gygül ál, llb Mészá rsál ly súlys v. z s, hgy Gyémá és Vrg d k rk sgélyyújás dár s szrdá déllő Bdpsr kl l bg szállí, hl R ó k s kórházb vék áplás lá. véll bls rméljük m kövl hláls áldz, d l s á g l szlg, hgy m szbd m h ó lfgysz smm élkül, hgy mg győződük vl k élvzhőségéröl. gépdlálás grál lsőrdű mk, mérsékl árk. PÁL üzléb K m á r m, ő- és férf fdrász Hrhy Mklós-ú 1. (P-ér.) jús é, P é r és P á l k r 4, 615 és 9 ór kzdl! 2 sk 16 év flülkk! 3000 é v s mbr örök szrlm m s z é r m 2 részb. Mgzvr lálk Kks vdl kgészíő hgs flmk. Dél gyümöls, smg, fűszrár I XXIII. Md mységb J kphó f Trjá Tsvérk szkvzgyár lpé Kssh G Ljs- 20. Tlf 103. Révy Lxk l g l s ó b b frrás Krmr Sádr K m á r m, I g m á d Tljs g r ú r (20 kö) rd kvül l s ó á r b ldó. m k d ó b. Mgjl é s k p h ó k Ppírszlvéák kphók : dóhvlkb Máv. Zöldmrdj Ár 1 pgő HKR köyv- és DZSŐ pplrkrskdéséb. rszágs dlsvrsy. z O r s z á g s Mgyr D lsszövség ö b b m 200 d lárdáj közük Sz Imr Dlkör K m á r m b ó l és T báy Dlgysül júls hó 1-é és 2-á r s z á g s d lsvrsy r, mly ddg közl 15 zr dls fg rész v. z r s z á g s vrsyk z d k ü l ö ö s gy súly, hgy krály díjér é s kr máyzódíjér flyk vrsyzés. Máv. gzgós/g m d fővl külöv dí júls hó 1-é, szmb 66 s z á z l é k s kdvzméyl dlsk Bdpsr vló szállí ásár. z r s z á g s dlsvrs y részvszk bés, sváj, b l g á r é s ém d l á r d á k s. pgőér p g ő s hv Jó br szmjúhz L vász Józsf füőház lámpkzlő és árs Mészárs Isvá válók z l ő lsz kdd s, m d ő véll é v d é s b ő l ávírd lphz s z ü k s é g s 1 és fél s z á zléks kállggl l üvg brs üvggl srélék fl mjd k r l m á b ó l k, mk k ö v k z é b s ú l y s mérgzés szvdk. p r p g d, k ó k! véll üvgsr vl szrsélség kzój. Ké szv gy d b b á s 4 y á r részlr 2+1 l á m? á Í gypls h f! s z r v 11) \ ;) p dlsvrsy kmlkdő s méy lsz júls hó 2 - á v s á r p s 8 ó r k r Prl m lő r d ó d l ü p. Kés srdfürdő D l m á s v. sk Érsíés. Tszll é r sí z g szl vvőm, hgy skrül r. kír. állm mésbrk ksbér g z g ó s á g á ól sj, vj rmékkr z gydársás lyr és gy m ó d m b v z g szl vvőm lgjbb mőségű árvl k szlgál. Splm Imr füszrkrskdö, K m á r m. Mgyr lbszélők. M élükk lghűbb ükr z lbszélés. zér z lv sól gyrá hálá és szl érdml z Uj Idők kdój, k flsmr mgyr vllr dlm m g k ü l ö b ö z éréké és Mgyr lbszélők ím kü lö köyvsrz dí, hgy élő rdlmkk lgsszlbb drágköv méló fgll b jljk mg közöség lő. srz lső kö, Trsséy G y ö r g y ryhmk mü köyv Mgyr Köyv pjá jl mg. k ö y v p száms, éréks kdváy k ö zö s mgkülöböz skr r. Trsséy György h ség vlláb s é p p ly rd és kfrr, m rgéyb, l g s ú l y s b b émák válszj, lghzbb kfjzhő érzésk és gd lk krs. D z lvsó lgbrvrsbb rmklés köz b sm vsz észr, hgy z ró hség mly h é z s é gk győzö l, mr Trs séy gyszrű, sm md b md szó hláls bz sággl lálj mg mg hlyé. T r s s é y Vró és Vszlj, z Áldz, ryhmk mü lbszélés : rmkmüvk. M s ál mélóbb kölőj mgyr földk, mgyr élk, m mgyr v r g ő désk, mlyről ékl

4 4. ldl. HÍRK. Háldó sszl rf. mplmb. z él b Rév-Kmárm prg rjbdööl és lksságák sk szvdés kzó! földrgés pjá f. hó 23-é d.. 10 órkr kmárm rf. mplmb háldó sszl lsz. z lklmml Rf. Ifjúság ékkr, Slsk Ljs száv. főök, főáss -vzés móll gyház ékkkl vsz rész. rsk, Hjgs Bél és Bk Mklós űzló szkszprskk. flym Lv Ohb és lv gykrlóér rják, hl pké déllő 8-10 órág és délá 2-6 órág gykrl kásb részsülk hllgók. Áhlyzés. MÁV. bdps üzlvzőség Br László áv. sz szlgál ér dkből Kmármból - Bdps- Klföld állmásr hlyz á. ryfjságk közszrb álló kdvs gják ávzásá msk vss körökb, hm ársdlm gysülkb s sjáll vszk dmsl, mr m kváló műkdvlő éréks mká j k. Zsdómplm vás Hévzfürdő z vkb közdkzásból flépí mplm júls 2 á gy üpséggl vj íl Hé vízfürdő Izr. Tmplmgysül. Ksló. kmárm Rf. Jó. őgysül f. év júls hó 2-á, vsárp Plgár és Vsú Társskör hlységb ámlsággl égybköv zárkörű Kósló rdz. M md évb, gy zdé s llks őgysül rdzőségé gdskdk közöség szórkzásák klégíéséről. Blépődj 1 pgő. Kzd délá 5 órkr. Országs vásár. Kmármb Pér-Pál h rszágs áll- és krkdó vásár f. hó 26-á, héfő lsz mgrv. Brásk róm. k. lm sklákb. kmárm róm, kh. lm f- és láysklákb év vég rds brásk z sklszék hárz lpjá js hó 3-á és 4-é rják mg, pób rásk pdg szpmbr hó 7 és 9-é lszk. z lső szályb jlkzők yköyv kv lpjá rják b, mé s kv md érdk djéb szrzz b közgzgás h lóságál. Km rm mgy Hr lp plgárké! Fzss há lő mdk lpkr. Kárm^y Zgrvzsg. Mssgré Wísz Iz szülők és 1 üzlóflym. Kmárm - szrgm vármgy lk és bk László Láb- sküvő. Büdshh Kr- Tűzló Szövség üzllóószl l község ljgyzőb f. év j képző flym rdz Kmármb jús Jxó 20- kzdl. jüké Bdps, Dákér -. hó 21.-é rák sküvő flymr hrm ökés vgélks mplmb. (M űzló jlkz. flym d külö érsíés hly.) flügylőj : László Isvá vrmgy íüzrdész flügylő, Trvzsg. kpp msr skl prsk: Krály Mklós já 1 kdvződ dőjárás m mmár kél zb rás üzrdész flügylő, lődó : wrh Gyl, kmá hlsz l,.l)r. ádssy Isvá" mlékvrsy, mly rm ök. űzló sül p- 25 é. vsárp délá rk mg. Hrlp. Dlsély. Y. é\ júls hő l-, szmb s 9 ór kzd,! sjá szíházrméb rdz mg kmárm prsül gyszbású dlsjé. z sély úlsó kmárm sz p skrk ró! gyérés Mkásdlárdáj sz< rpl Krsz Mór krgy vzésévl. z sély bölő hlms műsr krgsz plkák lvshó. szrvs m. k*. Gz ds.^ éz födmvlésígy mszérm gyé közép fkú g /dsáp szkskl j. I gzdák, brksk, bérlk, égj középsklá végz f öáó gá*z dálkdásr íják. Mdr éz, kűő, lsó kvks. lmél és gykrl kás. 500 hlds gzdság. Tsvlés, spr Kfs gd I h wpsz íys kdvzméy. Részls ájékzó küld z Igzgóság. lkbz és lál árgyk árvrés. m. kr. rdőrség kmárm kpáyság áll jgrős khágás Íéll lkbz és éréksí rdl árgykk, vábbá gyéb gzdál árgykk hóság árvrés jús h 30-á dél 12 órkr kpáyság épüléb I. m. 13. szbáb lsz mgrv. árgyk zl készpézfzés mll lszk éréksív. Fgyvr, pszly sk z vásárlh, k z árvrés l kmáv 1 szbá 1 y s z r fgy v rvásárlás gdély d flm. Tlál árgyk év jús hó 7-é Kmárm várs rülé gy ő szlmklp és gy pézárá ksbb pézösszggl lállk. lál árgyk gzl ljdsk rdőrkpáyság ávhk. Távbszélő pódíj mg szüés., m. kr. ps vzőség vsárp és Sz Isvá pjá szközöl bélföld ávbszélésk pódíj (80 és 40 íll.) mgszü, md pódíj élkül lh há blföld ávlságr bszélgésk fly. Trüpély. hlybl rf- lm épskl í. hó 25-é délá 5 ár kzdl rj érdklődők szívs lj övdékk júls hó 2-á vsárp z Iprsülb fl 4 KF. spr pályá gyszbású rüpélyé, mlyr z skl órkr rdó ks zgrvz.sgájáf. Ké és égykzs mü z érdklődők. gzgóság zú s mghívj vk jászk : Hffm Il, Jássy Kl, Splm Zsóf, Kél szbás kmfrs lkás Trd Már. Blépődj s. gszs hó lsjér kdó. Brásk rf. lm m kdób.. épskláb. kmárm rf..kóláb í. hó 26. és 27.-é l. brás dj pl-. \) 12 órág és délá 2 4 órág rk brásk. gár f és láyskláb. plgár skláb f. lö 26-á 8 12 órág lszk brásk. z I. szálykb ázöíb 2 p flyk 8 brs, 26-á h!) bélk rkzk, 27-é vdékk. brás dj mllékdíjkkl 420 P. Tdíj és frás dj év 48 P. rászrlk zb százléks krk kőzö díjkdvzméyb részsülhk. légségs lőmlő (z I. sz.-bm lglább jó) és jó mgvslű lók 40, slg 32 P-, fó lőmld (z I. sz.-b jls) és jómgvslük 24, slg 16 P-, jls lőmlű (z I sz. b kűő) és példás mgvslű, ljs szgéy lk 8 P- fzk, slg díjmsségb részsülk. kdvzméyékél szpmbr ljé flymd kll és pdg köyvkrskdéskb kphó ymváyk. díj és frás dj kóbr 9.-ől májs h 5-g hv részlb pskrékpézár skk fzk lók z szályfőökől kp síás lpjá. Jls és jó lőml: hdá vk, hdgvámllk (rkkk gyrmk) flvél, mllék- és díj m há júls hó l-öl Kmárm állmásról 30 klmérs Körzb (Ás, Szőy, gygmád, fzk*. é lékdjk fzés lól msk z gyéb lőml 11 d á r v k, d g y á m 1 k Pszk, Tóvárs sb. áll Ksbér, Dlmás; szméy, ís. z géy jgslság zb gzl kll, szmszédk hábrúság. Fülmül 44 ímű vrs öréér mlékz úlsó Kmármb lvő VII. sz. várrőd (Wrk) szükséglkásból érkz dósíásk. várrőd mkáslkásb régó gymás mll lk Kvás Józsf sládj és Frks Zsgmd lsg v. szmszédk bzy m lgjbb gyérésb férk mg gymás mll, gykr vkdk gymássl, prd vlk vszkdésk. Ms, hgy Frksé hrlkdk, vlm ky ól m yr összszóllkz ké slád, hgy bzy k rdj és módj szr férfk és ők s párvdlr mk g) mássl. szrsélség zá z kz, hgy Frks kzéb kés s vl, mr gyrmkm k kr épp kyr szl, s gy kyészlökéssl kr Kvásáék s z főbb hly mgszrkál. Frks Zsgmd mg zá szmszédk lslék mg gy hsággl, gy hgy Kvásévl gyü szállíák z mbrszr kórházb. rdőrség vérs vkdés ügyb mgdí z ljárás. Brgy vőmg kszás júls üléshz. Mgyrrszág évről-évr kélys összgk fz külföldk, jús 24. külöös Olszrszágk kr úgyvz mál brgyáér. külföld brgy bhzl flslgssé él, xprk fjlszés érdkéb Födmvésügy Mszr övéyrmlés Hvl z dé q-ás élkb, szrződéss rmlésr éháy vg ly \ öb rgyá sz k. z géylésk jús közpég lh f hvlk bjl. Llszy Bél j rgéy Vlágvárs Rgéyk épszrű srzák lgújbb ms mgjl számá Llszy Bél, z xkmk és ávl vlágájk v llú smrőj r. Éjfél kpgás* 4 rgéy m, - S/r vrázsls, bódíó, smrl vlágáb vz. Uj rf lép élb Máv. ál. Trflszálló rv zl dlgz k Máv., mly júls lsjé lép élb. dj sökkés szmélyvkál 1 15 km. r, gysvál pdg L01 klmér úlr vkzk. Thá 1-15 klmé rs rláób szmélyv II. sz 34 fllér, lsz 26 fllér; Il.. 22 f., lsz 16 f.; 6 10 km -m II.. 66 f., lsz 60 f.; III. 44 f., lsz 40 f.; km.-g II.. 1 P., lsz 60 f.; III.. 66 f., lsz 00. f. Gyrsvkál Iül km.-ő kzdődöig örék lszállíás pld. : Bdps Kl pálydvr m P. s fz fgk 12. P-, III. szály m 8.80 P. s lsz 8 40 P. Skkl fsbb újíás z j rfák, hgy góp kdvzméys mér jgyk gópból s kdják, gy máskr) mér jgykkl báj mkr zhk. m - ér jgyk djszbás : 1-5 km-g II. ms 48, lsz 36, Hl.. ms 32, lsz 24 f km.-g II.. 88, lsz 80 f., III.. ms 60, lsz 52 fllér. 1 1 lő km. g II.. lsz 1.21) P, III.. lsz 80., ló -20 km.-g II.. lsz 1.80 P, III.. lsz 1.20 P km.-g II.. ls/ 2.40, III.. lsz 1.60 P km.-g II , III P. kmárm Spr gysül sókházából lvk gy képárvzős sók. Vsárpról héfőr vrrdó éjjl smrl sk, kk vlószíűlg hly vszykkl ljs ájékzk lhk, z éjszk védlm l börk úlsó kmárm Spr gysül Ksdá lvő pkr szrl sókházáb s gy képárvzős, z gysül lgkdvlbb sókjá lvék z állváyáról, ráék D és lvzk vl. börés sk rggl fdzék fl s fljlésr rdőrség zl mgdí ymzás. épművlés hgvrsy Ás. Kmgsló épművlés hgvrsy vl í. hó 18 á Ás, mly Vármgy épművlés Bzság és z ás épművlés Bzság közös rdzk z ás mzgó rméb. hgvrsy ék és zszám Wsbhr Józsf vár m j dz ká: ről m kr. érm k zl gymf részé főjgy; Klmí Lkás\ épmüj és sk vzőj zé] ljh ség köj rgk ávl láy krkl sküvé! g és dgság Köyv fllér, l sm pszá vább rül döllő ljs ék s; szám géyé! 31-g, kób ság F frgl árm; frglr] vm, szkr zléks kzá lmzól z há gyümöl szl dór, r ségféll lá j rméj láy é. M Hrlp, kgyl gyrml Ás kö; vzsgál. M. 20 vllmá l, hg d m kk mr m vkz kőz, ról. g] mg gyöl, sálóbd mkr s pv hls győr ü ms K< Km;

5 1933. jús 24. vármgy épművlés kár r dz é s vz. vll. é s k ö z kásügy mszérm r é s z é ró! mgjl dr. Pky M á r kr. flügylő, m msz érm épművlés ü g y s z á l y á k z é s é k r f r s. gymérű mkáb község részéről lőljár Trzy Gyl főjgyző, émh Isvá p l é b á s, Klm Bél rf. llkész é s Lkásy Józsf íó, z ás épművlés l ő d á s k k llks és sk é r d m k é r d m l ő ü g y vzőj. mgyr dlk é s zék hlms skr é s f ljhl pj vl S k ö z ség k ö z ö s é g s z á m r. Kzmk, szépségáplás m m á r m húság kérdés, h m fs gézségügy köv lméy. s klúr fjlsz ésék l ő m z d í á s á r skrül m g y r ü k Trgr J ő dpl. kzmks, szkíró é s á s d ó (Bdps, I V. Frk r 4. I. m. 4.), hgy lpk h s á b j krszül ájékzss l v s ó k ö z ö s é g ü k mdr szépségáplásról s szlgálj s z k s z r ű á s l kzmk kérdéskb. l bs m g ks r p ü l ő g é p. Md gyrmk fljjg, h mgláj z É Ú j s á g m lgújbb s z á m á. Há még h l s lvss sk szép m sé f l y á s s rgéy, p m p á s g ö r d ü l ő vrs s éz g y ö y ö r ű szép kép. k d ó hvl szívs küld díjl m v á y s z á m : Bdps. V I. d r á s s y 16. lőfzés dj gydévr 2 p g ő. sszy gész rhájá. T ó h F ré lélkjlléé lvszv égő rhájávl z ár rh, hl hgs sklássl össz s. s z m s z é d k lszák T ó h é rhájá s z szméll ül fkvő ö s s z é g sszy élszg kzdék, mjd m é g z éj flymá bszállíák győr k ö z k r h á z b. gyrs rvs sgély é s gds k r h á z b v k z á s sm d szr sél sszy mgm, rgglr mghl élkül, hgy vsszyr vl szmélé. bü lőél ó lgs f l d r í é s á súly sbb b ü é s szb k k r. ö r v é y s z é k. Szbó S á d r Szrlm összsküvés. győr fvrs k m á r m j á Ldr h s s z ú évk á r á s b í r ó s á g lpás véségéér l rgks félrérés m mrd él yl p g ő p é z b ü ávl szrlméől, mg z á ésr, mr B községb s gy fl rdészgyml é v m á r s á b gyk gz k ü g y s szrlm ö s s z dáól Brbély Fr vü á r s k ü v é s - s l k drí z g z s á sávl gyü lljdí 15 g s fölépík z.örgk" b l kg. krmáy lvk ésér. d g s á g á. Mgjl Mllók hrs b d ő r s v r á g z z íél jgrőr s mlk yv lgújbb s z á m, á r 20 s z ő y g k é p é hzz M d, ms zb z ü g y é s z fllér, k p h ó m d ü. gyr L á y k lgújbb szá s é g jrflvél díváyz, m á k í m l p j á. grfk Igy szk k f mr közb kdrül, hgy kb s m g l p ő szép k s m é k. Fsrk, szélfgószbó S á d r m á r s z á m l állíású lp érdkfszíő é s r pszák, fsprk lpíésér, szr vl büv, vgy l dlm érékű rlmml jlk vábbá kpár é s vízmsáss l b ű s l k m é y é r s é s gy mg. O h k " lp p m rülk b r d ö s é s é r g ö é s ú l y s b b kll m ő s í p á s mllékl részls fg döllő m. k r. r d ő g z g ó s á g. z jbb árgylás ms llkzk dvl, féyképzéssl, ljs djll rd fsm r mg győr örvéy sprl é s z gyszrb é p szék S h - á s. z l -ké szlgál k. k lyr s z r ű v é vál fr lkévl. s z á m r, dj b í r á s b ök fllvs Szbó Sádr Mgyr Láyk kdóhvl géylésé ősz ü l é s h z júls lőélér vkzó hlms mdkk küld m v á y lsá, mly szr h ó s á g k ö 31-g, vsz üléshz pdg s z á m : Bdps, V I. d r á s s y k ó b r g z r d ö g z g ó zg ll rőszkér, gó d l g 16. lőfzés dj gyd ság ímér. rgálásér, bsülsérésér, é v r 4 p g ő. súlys ssérésér, rgzd F l l é r s ps smgságér, g d l s á g b ó l kz frglm. Frss gyümölsö k r m á y gzd m b r ö l é s é r, slásér, skksz r l m z ó.. fllérs smg dósságk h á r l é k á kv ásér, h ó s á g ll k h á g á s é r frglm j ú s h ó 1-ől, l ü l r d z k v á j. k r é k p é z á r k é s bkk gy vl m á r büv p é z b ü é vmbr h ó 15-g rjdő d ő skől é s yl p fgházól sül közvlül p ü k ö s d szkr újból élblép 50 sz k z d ő d ő gész ké é s félév ü p k lő r ülésé h z é k s díjkdvzméyl. sks fgyházg, öbb slkméyér k z á r ó l g frss g y ü m ö l s ö r z hárzából kflyólg fl m s gyszr, hm ö b b s z ö r. hív zálglvél k b s á ó l m z ó smgk d h ó k fl. h s s z ú ls fllvsás á ézk, hgy g z d - d ó s k z szállíás díjkdvzméy kl szmb r á s lő á r v örvéyszék mghz íélé, há m rjd k z g y é b résk rsk. T é b. mly szr z lpél h gyümölsökr, gy példál z ály kvül hlyz é s Szbó z hárzá gylászk szl vgy délgyümölsökr, Sádr súlysbb mősí pézügymszr sglmzásár dór, m g y r ó r, vlm zöld lpás véségéér ké h ó p fg hz, k z égő k é r d é s k ségfélékr é s g y ü m ö l s fglm z lézésé mg v k házr él. z Íélb kr. lá m rzó mzőgzdság ügyész é s vádl s mgy zéb. bkk közö m g á l l rméykr. gd, Szbó S á d r zb p d á s öré, hgy örlszékjl, hgy ms ő fg ssmőgylks ás ss k ö l s ö ö k é l z d ó s k prújrflvél kérlmz, mr láy bsmr kgyl ll, kkk örlszéss k ö l bb kérdéss lpás ügyb é. Mgír K m á r m mgy söl v m z ő g z d s á g br árl. Hrlp, hgy z lmúl hé k mgrhlv é s kölsö kgyl mód végrhj brk sz jövdlmé s z ö gyrmkgylkssg fdz fl rös hldj mg, év s k ö z s é g b s d ő r s é g. jús 30-g bhjás ljárás vzsgl s r á l r ó z. lhőlg m fgk dí, M. 2U vs hjd ö r d l m s h örlszőrészk ljárkr g z d á k lglább ly ö s z vllmás s sírv pszl szg fzk, mly fálló l, hgy gy é v lő smrk M é g s sk T k h ő rdlk é r l m é b z gys d mg gy fl mbrrl, g y ő r k r ü l II. s z á l y ú részlk s d é k s s é g k r z kk m é g vé sm dj, bjkspák. d ó s áll hlző ézhz mr m k r z d v r l á s k k ö b f z d ő, p é z é z k k vkzméy kzdk mismrs, hgy Győr z h á r z léygs mg ^, l g é y lkölözö Ás köyí é s százz gzd szg óvásár z é z ő b z s á g ról. gy hél zlő szül d ó s k hlyzé, körükb b mgsmmsí G y T G y ő r mg ks s s m ő, k s z é végződö zys m g y g v á s fg rm szg 2 : 1 r á y b győl vló féllméb mgfjmérkőzés, mr bró gy 11 -s,, m rmlés rdjér, hls pdg lás z md sr j ó é k y fg m szgk jvár mgíél, sálób. frss á s á s y vsszv. T í ö l l b b z é h. mkr r á b k k k házblk sér ms árgyl z z ügy s pvlágr h z á k s s m ő föllbbzés bzság, mly Hlálr ég gy ksbér hls. m g é v d láy s s z y. Brzlms s z r s é közb újrjász ms, m győr ü g y é s z s é g várj brzl l s é g öré z lmúl hé Győrszg yr mg 2 : 0 ms ék méló b ü é s é. Ksbér. Tóh F r é 46 évs r á y b mgsmmsí é s z lks véllül m g á r lső mérkőzés r d m é y é hgy Kérj mdü rá p r ó l m l á m p á s jóvá. hárz dklásáb kömlő p r ó l m üz fgv Krármmgy Hírlp mgállpíj, hgy bró vll lágbbr mgrémül SPORT. m á s é s B T ár közö é r lm lérés vl. bró gy s z vll, hgy lőször 1 l-sk lá z s, k é s ő b b zb mgválz z h árzá, mr m d ljs m é r é k b m g g y ő z ő d rról, hgy vlób ö r é - s z b á l y lság. föllbbzés bzság é p p zér bró döésé f gdj l és hly dv T föllbbzésék, z lső m é r kőzés r d m é y é hgyj é r véyb. Igy ms m á r T khő smé bjkk. K F. flhvás. K m á r m Fbll lb vzőség flhívj jáéksk md gys gjá, hgy á lk k lvő flszrlésk lg k é s ő b b f. h ó á g Brbély G s z á v ügyv. lök üzléb dják l. llkző sb sz g r ú ljárás fgk géyb v. Fgylmz gyb K. F.. gj rr, hgy j l. 10-g rég fbllpályá gy krl r m szbd. H vlk jáékszü rm l pályá lbdáz mrészl, z r d ő r s é g g l lálj mgá szmb. z j fbll pályá várs m é r ö k hvl K. F.. b z s á g á k mghllg ásávl flyó h ó 10-é d.. 10 ó r k r fgj flmér. Kmárm-szrgm Vár mgy Lv é s f j. Spr gysülk Lbdrgó Szö v s é g é k hvls közlméy. Tdmásl vsz B zság T I I. é s T f j. spk kvül TS I I., T lv. é s B á h d gysü lkk vgszdíj mérkőzéskr ldő vzésé. vgszdíj mérkőzésk s r s l á s j ú s 25-r : ) TS l.. - B á h d b) T L. T. f j. T I I. rővsző, júls 2. ) T I I. ( spr győzs) b) győzs rővsző. Júls 9. b.. győzs. F. h ó 25-ér ksrsl v gszdíj mérkőzéskr bróküldés kövkző: T Lv T fj. Ldbrg, Ts I I. B á h d T h á r. T Lv. T fjúság m é r k ő z é s kállí Pkkr Is vá jáéks lrélys jáékáér Szövség 2 h é r llj. Kmármb z I g m á d - lévő Wr Mór üzlhlység kdó. B ő v b b flvlágsíás gy. Hrdésk flvék.

6 *' w, 3. jús 24. Kmármgy Hlbk R. T. Kmárm-Újvárs. lpök és rléklp: 200 zr P. Kmárm, Sgmád-ú 6. szám. bk működés krjd bkszkm md ágzár: bék; béköyvskékr és flyószámlákr. Érékppírk vél és ldás. Tőzsd mgbízásk lbylíás bdps és külföld őzsdék. Kül- és blföld skkk és krskdlm lváyk bhjás. Álásk és mghlzésk bl- és külföldr. Külföld pézk bválás mdkr hvls p árflym. Mgyr-Fr Bzsíó Részvéyársság Kmármmgy Vzérügyökség. Kmrm szb. kr. mgy várs plgármsréől. m. kr. krmáyíöáss, plgármsr. szbd kézből l Kmármb Gyár- 19. sz. l ház, mlyb v 3 gy szbás lkás mllékhlységkkl, vábbá Térffy Gyl- 70. sz. l ház, mlyb v 2 gyszbás lkás mllékhlységkkl. Bővbb flvlágsíás d ír. Bky dlf gyvéd Kmárm, K Mklós- 17. sz. 9. szám végrh. Árvrés hrdméy. z árvrés kűzésék lpjá képző végrhjás év j. 3071,1933. hó 2- közbjö l fgsív. llír kr. bíróság végrhjó Pályáz hrdméy. zl közhrré szm, hgy kmrm kr. jbróságk Pk. 2S sz. végzés flyá dr. Lpld lmér Kmárm szb. kr. mgy ügyvéd áll képvsl Shll Kőlj r.. várs képvslősülék 1649 végrhjó részér gy végrhjás számú hárzávl lpí 1 drb 400 pgős és 2 dl klégés végrhjás flyá vég szvd ll 777 pgő ökkövlés és kölségk rjég lr drb 200 pgős Klblsbrg rhjás szvdőől lfgll és öszödíjr pályáz hrdk. pgőr bsül góságkr kmárm kr. járásbíróság f számú végzésévl z árvrés lrdlvé, k krább vgy flülfg'.lók 400 pgős öszödíjr sk főskl, vgy gym kövlés rjég s, myb zk hllgók és szgrlók, 200 örvéys zálgjg yrk vl, klégés jgk m s fáll és pgős öszödíjkr pdg sk llük hlszó hályú géykrs flymb s, végrhjás szvdő l középskl lók pályázhk. szgéysrs lók kásá gygmd, ördöghgy és lőrláhó gy számú jlkzésér vló kl fr- Pszszmhály ldő mgrá sár hárdőül m mgmk jg, hgy év júls hó 8-á d.. 10 mghrd öszödíjk öbb órájá űzöm k, mkr brólg lfgll gzdság állk, szközök, részlr flszv sszm k. Flhívm mdzk, kk gépk, rméy s gyéb góságk lgöbb Ígérők készpézfzés mll, szükség sé bsár ll s, z öszödíjb részsül óhjk, hgy szgrl bzyíváyl, vgy lkköyvvl, llfllő összgér lfgk d. d lgládb bsérk 2 3-ák mgőlg skl bzyíváyl flszrl kérvéyük lgkésőbb árvrzdő góságk vélárából Flhívk mdzk, kk z l végrhjó kövlésé mglőző klégéshz jg rk, hgy my év júls hó 5. pjá dél 12 órág hzzám yújsák b. yb részükr fgllás krább szközöl vl és z végrhjás jgyzőköyvből k m űk, lsőbb Kmrm, jús 9. ség bjlésk z árvrés mgkzdéség álm Írásb vgy pdg szóvl lpy Gáspár sk. bjl mlsszák. Dr. lpy Gyl örvéys hárdő hrdméyk bíróság áblájá öré kfüggszésé kövő pól számík. Kl Kmárm, év jús hó 1-é. Brszky László kr. br. végrhjó Kmárm vármgy y. fölvélárs áll r lább müv ársíásr mgszrzük: Kmármmgy lvélárák középkr klvl 1.50 Jók mlékköyv (árm kdás) 2. Mgvr dsőség 2.50 Kphó és psá ávél mgrdlhő : HKR DZSŐ köyvkrskdéséb Kmrm, Imád-ú 24. szám. r» * 0 báj y T V. j 5 r 3 W* J l r..». -«~* á d /) j X /3 ' -r lo \1 - ld r* r ~ f - O O O X ' OJ OJ O J r *< r- - I*; T* T lo M T M «M - *r \5 G J- JJ J- l^- l^- ' r -r x rm m *3 Q Q LO -3" r IÁ m -* r m ' T F r r O J r, r, ^ - r - ^ r (M O M ^» r 2 r 2 O w f! h Q -OOO1O ^r^^'l-^mm^ ^ r O ^* 'í r 'O r ~ O S ) ; r r r ^ O M M 5 K m^rr s 2 í r S 9S O B O B "S - ír ^ r r *w *s -r M ^. ^3 «w «3 2S I S í H w ^ ^ ^ ^ r -f IP SSQ r '^2 - rr - - rj r g m r M r 'L 8 Prág ^ flé M r J r p m XQ r-- r rí- l Í S S S - Q 2T 3) IO *r O O <0 D ~ r^. ^ ^ O O O - H ^- r-^f 3 X.r r O f). f ^ x Q <m OM-^rM4?5Í 'D O 1 5 s 5 3» O rj r^ <-0 D < m r rj r4 r O O 'O 'O 'sű 2 S ^ 2 r r ó rvj.r r x» r r OOrírr-'í -rvjrr-- d í/3 fí - «3 3 / 3-4 0/ L rj *U 3 Q y O O "» Állmásl Gyv. M /5 " : S/.v. ' M. : 30 O d r3 < rp MŰ p. 1 3 r 2. I J ' - r r x ~ - OJ 0 r r Oj 00 r» * 10 ' rj O O» 0 O *g Z - rrj r; _y ^ V 3 S S 10 r r r r Ol 00 ^L» *BI T3 JS r3 by} D X r X T - r Q O Ol Ol I O X O O O B 03 0 r 10 r r 0 -T f "T -O LO Q»0 f~ M M 01 r O -- O v) f. O 00 K ÜJ U <L» *» T3 1-» ) L» U rrj x ^ 1 B < S 2 R F» 10.r-j KQ O r,r S K X 2» rr- LO. Ml).0 O OJ O J O 1 f M S9 Ő 10 p p p 00 OJ OI 11 *" 0 r^ m l í" T 0 O _ [ J * 0 s rl 2 g 2 rí LO 'O LO ró r r^ 8 -O. O r* r -^ -v«1.0 r~ r r r =: G 22 F- ós S r^ r s r 10.O»0 4 r 10 r m -r 1 _^ - O ü - r I.d $S ö 10 O O O 3 X X X 1 < x ^0 «0 < «*G Q. I I * T 3 r 10 0.^ O ~ - X X x r*: x -< r r ^ 0 O W X 0 0 X 10 ; - «<. j O J r.. 0 ~ 'O Q X rf S S ^-» h» 00 Jr x r r r LO rf O 16 O rj r OJ rí x r; 10 ű O O r r r* 5 S =5 X x 2gS x " B 5 7= d 1 Fél v érhó< szágs; ársd! mly löbsá kár mz kéb.l mgér gás, b ; mly mör ékkl H; rszág kl válság* zkl lg s; élj zség kr á hl dk lőy vérző s. rszág k r sz«tr mk kzó mg; kás köv] mkr rjér gyfrl y g lk gység! gyr l gdl sk j md z s; lság rj pdg, ym Hkr Dzső köyvymdájáb Kmárm, Igmád- 24. Fllős kdó: Hkr Dzső

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapst, 2009. jú l us 30., csütörtök 108. szám Ára: 1125 Ft TARTALOMJEGYZÉK 158/2009. (VII. 30.) Korm. rn d lt A mzõgazdaság trmékk és az éllmszrk, valamnt a szszs

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

Általában a pálinkáról...

Általában a pálinkáról... A z E e k á l h á z e v é e k é s c u l á k á e v e z é s e 1. Álláb álkáól... A álkfôzés öéee Az égee szesz, öbbek közö álk ásdlmuk egk legôsbb l, m vlág mde ájá fgszk. Eze lk összeevô ájké, szágké ge

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGTUDATOS FOGYASZTÓVÁ VÁLÁS HELYI SZINTŰ ELŐSEGÍTÉSE EFOP

AZ EGÉSZSÉGTUDATOS FOGYASZTÓVÁ VÁLÁS HELYI SZINTŰ ELŐSEGÍTÉSE EFOP E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A Z E G É S Z S É G T U D A T O S F O G Y A S Z T Ó V Á V Á L Á S H E L Y I S Z I N T r E L h S E G Í T É S E E F O P - 1. 8. 1 1-1 7 P á l y á z a t i t e r v

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

g o ú j n é t s z s 1. s Életvezetés

g o ú j n é t s z s 1. s Életvezetés -! KIE B Kjü 4 8370425--0 Eül ú j f I Kr 205 B j K VII fl Él E ről ó rül l l r l Ú l l l l A l ól r rülr l: r jrű l Il l ll (jrű) l (r l l l) A r rről ü jí A jrű flől ű Pl r fllő rlrű lr ll lí frl l ó

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

1 2 A Z E G O V I S S Z A V Á G A s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s e s z ü n k b e i d é z i, h o g y e m b e r i m e g t a p a s z t a l á s t á t é l, s p i r i t u á v a g y u n k, s á el

Részletesebben

ᔇ剷KÖN V A HFTA LNÖKSÉ I ÜLÉSÉRᔇ剷L Ideje: Résztvevőᔇ剷: ᔗ北 L szló l ök v l mi F s Tó h Is v, Sch i ich Bél, Vicso k Gy l és Z m Józs f l ökségi gok és B li Zol cs k cskoz si ogg l ᔗ北 L szló m g yi z l ökségi

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

Gazdasági területfejlesztés

Gazdasági területfejlesztés Gzdsági rülfjlszés Szomhly 86-87.sz. főuk lkrülőj mll Némh Szolcs +36 20/93-77-622 Adoságok: Szomhly Nyug-Mgyrország és z Alpoklj érség ponj, lgjlnõs ngyváros. Egynlő ávolságr Bécsől és Grzól nyio hárokkl

Részletesebben

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2.

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2. E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r p s í t é s e a z e g y h á z a k k ö z ö s s é g f e j l e s z t p t e v é k e n y s é g é n e k b p v í t é s é v e l

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012.

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. ..BF.. 1. AZ CP OJ VZ 2. DT ID WR ZX 3. AT ER NX RD 4. KF NF TF XJ 5. CV HF LD TL 6. MB SZ XD ZF 7. GB JH NL SB 8. FJ OD OP XP 9. FP PB RP WL 10. IP MH TX WX 11. BX JZ QL YB 12. HX KL MZ ST 13. FV JT VN

Részletesebben

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok.

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok. I. ful Kv Cp! Kj vlll lé l li lv. Klléi u ju i uócp vj j l - vé j ju i - i cp i xpíció i flé ulj Móli. A uó i l ulj é u u l li ép l lfjól 215. ciu 23-: Mll xpíció úvléépé é uó plój i l lj. Sj pló lv fljé

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

Ára 20 fillér. Kéziratokat nem adunk 000000*0*0*0*0*0*0*

Ára 20 fillér. Kéziratokat nem adunk 000000*0*0*0*0*0*0* V. é v f l y m 3. s z á m Ár 20 fllér. LŐFIZTÉSI Félévr évr 10 P. 5 í\ AR : gydévr 2*50 P. gys szám r 20 fll. Mgjlnk mndn PATHÓ rös mggyőződésünk, hgy mnknélkülség l küzdésé, blső rmlés fllndíésé, dlgzók

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS 5 ÉVES FEJLESZTÉSI TERVE

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS 5 ÉVES FEJLESZTÉSI TERVE K Ö N Y V T Á R E L L Á T Á S I S Z O L G Á L TAT Ó R E N D S Z E R GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS 5 ÉVES FEJLESZTÉSI TERVE Dr. Kovács Pá Mgyi Köyvár és Közösségi Tér Győr, 2013

Részletesebben

ő ü ő ę ü ź ź ĺ Ť ĺ ľ ü ű ö ő ő ő í ź ľ í ü ú ü ö ű ú ö ő ýľ Á Á í ĺí ö ű ű ö ő Á ľ í ľ ü ľ ľ í ű ö ö í Ĺ ĺ ú ö ľ ö ĺ ő Ą ö ő í ő ĺ í ő ý ľ ő ö ő í ő ľ ľ ú ö ľ ć í ő ő ü ő ü í ő ĺ ű ł í ő ő ü ö ź ľ ź ü

Részletesebben

Helyszükséglet összehasonlítás

Helyszükséglet összehasonlítás Hlyszükséglt összhsonlítás Hgyományos riálvntilátor A VAR rnszr összhsonlítás Hlios RADAX VAR Systm A VAR rnszr z lsony nyomás növkésű xiálvntilátorok és riál vntilátorok közötti szükségltkt légíti ki.

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

Apnoés oxigenizáció a sürgősségi légútbiztosításban

Apnoés oxigenizáció a sürgősségi légútbiztosításban Apé xgzácó ügőég légúbzíáb D. Eő Al Mgy Légő Npf Kf. Sz I Egy Okókóház AITO XIII. MSTOKE Kgz, Szg 2014. vb 8. 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 H l vl ég pá ápc... D. Eő - Apé xgzácó 3.5 évylégőrsi (fllgzág:

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

9. ábra A mediáció energia mezői

9. ábra A mediáció energia mezői 1 1 A Z Á L D O Z A T A R C H E T Í P U S Á N A K Á T A L A K Í T Á S A M i n t a l e g u t ó b b i f e j e z e t b e n l á t t u k, e l s d l e g e s k ü l d e t é s ü n k a z á l dáotzaalt a kaírtcáhs

Részletesebben

Devizahitelek - Kúria: tisztességtelen az árfolyamrés, szigorú feltételekhez kötött az egyoldalú szerződésmódosítás (1. rész)

Devizahitelek - Kúria: tisztességtelen az árfolyamrés, szigorú feltételekhez kötött az egyoldalú szerződésmódosítás (1. rész) Dvihik - Kúri: issségn árfymrés, sigrú fékh köö gydú srődésmódsíás (1. rés) Budps, 2014. június 16., héfő (MTI) - A dvihikné km árfymrés issségn, árfymkcká issségsség nbn csk kkr visgáhó, h péniné nm mgfő

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

Vezetéki termikus védelmi funkció

Vezetéki termikus védelmi funkció Budaps, 011. április Bvzés A vzéki rmikus védlmi fukció alapvő a hárm miavélz fázisáram méri. Kiszámlja az ffkív érékk, és a hőmérsékl számíásá a fázisáramk ffkív érékér alapzza. A hőmérséklszámíás a rmikus

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Első karakter: képzési forma - N nappali - L levelező - T távoktatás - F tanfolyam. Második karakter: ( a képzés helyét jelöli)

Első karakter: képzési forma - N nappali - L levelező - T távoktatás - F tanfolyam. Második karakter: ( a képzés helyét jelöli) Magyarázat o Első karakter, képzési forma o Második karakter, a képzés helyét jelöli o Harmadik negyedik karakter szak megnevezése o Ötödik hatodik karakter szakirány, specializáció, modul megnevezése

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

Az utópiacok versenyjogi megítélésének kérdései 2012. április

Az utópiacok versenyjogi megítélésének kérdései 2012. április A z u t ó p i a c o k v e r s e n y j o g i m e g í t é lé ns e k k é r d é s e i K é s z ü l t a G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l V e r s e n y k u l t ú r a K ö z p o n t j á n a k t á m

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

Órarend: 9.B. ang. mat. Hétfő. fiz. itg. ang. mat. mat. inf. ang. kém. tör. mat. nyt. nyt. mat. aszg. kém. tör. mat. nyt. ita. ang. ang. fiz. inf.

Órarend: 9.B. ang. mat. Hétfő. fiz. itg. ang. mat. mat. inf. ang. kém. tör. mat. nyt. nyt. mat. aszg. kém. tör. mat. nyt. ita. ang. ang. fiz. inf. Órred:.B Gz Ábrhám Kéttyelvű Gykorló SzK és Szkiskol, Üllői út., Budpest Gz Ábrhám Két ítási Nyelvű szkközépiskol és Szkiskol Álldó tterem: A Osztályfőök: Németh A tárgyk Szerd : - : : - : A itg A B itg

Részletesebben

M3 ZÁRT CSATORNÁBAN ELHELYEZETT HENGERRE HATÓ ERŐ MÉRÉSE

M3 ZÁRT CSATORNÁBAN ELHELYEZETT HENGERRE HATÓ ERŐ MÉRÉSE M3 ZÁRT CSATORNÁBAN ELHELYEZETT HENGERRE HATÓ ERŐ MÉRÉSE. A mérés élja A mérés fladat égyzt krsztmtsztű satorába bépíttt, az áramlás ráyára mrőlgs szmmtratglyű, külöböző átmérőjű hgrkr ható ( x, y ) rő

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 99 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 100 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA Adásvételi szerződés Vevő: SPB Befektetési Részvénytársaság Adószám: Fiók:

Részletesebben

Ę ĺ ó ć ő ĺ ő ő ŕĺ ĺ ę ĺő ĺ ó ő Í ő í ę ź ĺ ő í Ĺ ó É Í É ĺ É Í Á É Ü É É Á Ą Á É ů ĺ źę ź ü ý źú ő ő ő ü ő ő ő ő í ö ó ź ő đ Ĺ ő ő ó ó ĺí ó ő ő ő ź ź ó ó ó ü ö Ó ő ő ö ó Í ó ú ó ó ó ź ő ő ú ó ú ö ü ü

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás: Javasolt cselekvés

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás:  Javasolt cselekvés E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t S z e m l é l e t f o r m á l á s i p r o g r a m o k K E H O P - 5. 4. 1 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a t 3. 1 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a t.

Részletesebben

ő ę ó ő íĺ ľ ĺ ó ö ö ć ľ í ľ É ľ ó ľ ľ ó ő ő ľ ő ő í ő ő ü ľ ö ľ ü ő ó ľ ő ü ź ú ö ö ż ö ú ó ö ö ź Ĺ ę í ó í ó ĺ í ó ő ľ ü ľ ú ö ó í ő ľ ź í ó ü ľ ő ű ö ó ü ó ĺ í ó ę ő őö ő ź ö ú ľ ő ő ź ö Ę í í ó í ő

Részletesebben

A lᔗ卧 ᔗ卧 s l ok l pj h f él om s k s és, v g m s s v l ᔗ卧kö p lés g ol ol g om f l, m l síkm s és g képsíko k ll vég h j s l ok s v l. A m g o s vo l

A lᔗ卧 ᔗ卧 s l ok l pj h f él om s k s és, v g m s s v l ᔗ卧kö p lés g ol ol g om f l, m l síkm s és g képsíko k ll vég h j s l ok s v l. A m g o s vo l ᔗ卧 ), 2012 A f él om s k s és ol g om g po os s l ok l pj lé ho o ᔗ卧fo m m gs k s ésé j l ví s s, f lül é ) o. K ul ké ᔗ卧 s vo l sm jük, m s fo m c cs s ükség. hh cs k k ll l, hog ᔗ卧 f lül é m l ᔗ卧h jl

Részletesebben

kedvezmény egy szabadon választott termék árából!

kedvezmény egy szabadon választott termék árából! 6 ÉVE GYŐRBEN! á d 00,-** 25. -23%, 0 0. 1 ú g k So m u Sokgú Lo, fhé xő/szük szöv, ugós áámszáss, ágyfukcóv, 2 áíhó kámáv, sokmé: k. 15/273cm, fá é más szöv s dhő 00,- (23070012/01,,02) 2015.10.16-17-é

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 9. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 9. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 9. osztály 204. november 27. A feladatsort készítette: RÓKA SÁNDOR Lektorálta: DR. KISS GÉZA Anyanyelvi lektor: ASZÓDINÉ KOVÁCS MÁRIA www.kockakobak.hu A válaszlapról

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ľ ő ü ü ö ľő ő ľ ó ő ő ü ľ ő ú ö ő ő ő ő ő ö ó ź ő ľ ő ö ľ ę ő ó ľ ó ó ľ ó őö ľ ľ ő ę ź ú ő ő ó ľ ľ ľ ľ ö ń ő ő ź ľ ű ź ú ü ľ ę ó ő ę ľ ľ ö ľ ő ü ö ľ ö ú ľ ő ő ó ľ ü ę ő ű ľ ľ ő ő ľ ű ľ ú ó ľ

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály 2014. november 27. A feladatsort készítette: KÓSA TAMÁS, középiskolai tanár PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár Lektorálta: SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

Vito Zárt áruszállítók

Vito Zárt áruszállítók Vito Zárt áruszállítók Vito zárt áruszállító Típus Baumuster Motor / Teljesítmény Löket- 4 db (acél) Járműhossz Jármű alapár Jármű alapár Váltó térfogat keréktárcsa/ ÁFA nélkül 27% ÁFÁ-val gumiabroncs

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

ú ľ ľ ő ů Í Ż ľ ľ Ĺ Ö ő Ĺ ő ö ĺ ľ ö Í źů ő ő ő öľ ö ľ öľ ľ Ĺ Ö Ĺ ľ ű ľ ö ľ ő ö ú Ö Ĺ ľő ľ ö ľ ľ ú ľĺ ő ľ ĺ ľ ľ ľ Ĺ ľ ĺ ľĺ ő ľ ü í Ĺ Ĺ í í ľő ľ ő ö ź ö ö ő ü ő ö í ö ö í í ö źú í í ő ľ Í Í ľ í ú ľ ľ ű ľ

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

ó ľ ĺ ľ ĺ ľ ĺ ľ ü ľ ľ ľ ľ ľ í ó ü ę ĺ í ü ľ ĺ ź ľ ĺ í ę É Í ľľ É É ľáľ ĺ É É Íľ Ü ĺľé ľáľ Éľ Ü Éľ ĺ Éľĺ Á ľ É É É ĺ É Á ĺ ĺ ĺ ľ ü ĺ ź ü ó ĺ ó źĺ í ó ľ ĺ ľ ź ľ í ľ ľ ü ľ í ľü ó ľ ĺ ö ö Ü ľó ó ó ö ú ó ľ

Részletesebben

ľ ľ ő ľ ő ĺ ő ť ő ź ľ ľ Í ő ľ ĺ ź ő ő ĺ ő ü ú ú ű ĺ ő ľ Ű ľú ů Ú Ĺ ľ Ąź ź ź ú ľú ĺ ľ Ł ő Í ľ ĺ Í ú đ ź ľ ľ ľ ű ő ő ĺ ę ľ ü ü ľ ő ő ü ú Í ź ź ľ ź ź ő ź ő ĺ ő ő ő ĺ ő ľ ĺ ő Ĺ ľ ĺ ĺ Íľ É Ü É ő ü ú ĺ ú đ ű

Részletesebben

ő ĺ ő í ő ü ő ľ ő ő ü ő Á ú ź ę ź ź đ ĺ ő í Ĺ ďř Ú Ą ĺ ő É ĺ É Ü ľ É Íľ Ü É Ü É Ę ľ ľ Ą ł Ö É É É É ĺ ő Í ą ľ ü ĺ ź ľ í źę ź ý ő ó ľ ĺ ő ő ľ í ľ ó í ź óđó í đ í ó ó í ő ź ő í ź í ő ź ý ľ ź ö ľő ľ ö ę Í

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP

ANYANYELVI FELADATLAP 2007. jnuár 26. ANYANYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2007. jnuár 26. 14:00 ór A 1 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

á á á ľ á ő ĺ ö á ľ ĺ ö ľő ć ő ö ľ á ľ ó á áľó ú á á á Ö ľ á á ő ö á á á ö á ö á ú á á á Ö á ő ľ ű ö á á ő ő ő ľ á ľ ü ő ü á áĺ Íő ü á á ú á á á á ő ü á á á ú á á á Ö á ó ű ö á áľő ő ő ö ľ á ľ ľ ü ő á

Részletesebben

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER DIGITÁLIS ÖSSZKÖZMŰ TÉRKÉP

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER DIGITÁLIS ÖSSZKÖZMŰ TÉRKÉP N E V É N E N Z E NEV ÉN ENZE GÁL ÖZÖZŰ ÉÉ l : )72 fx:()79. m o b l : ( 7 ) 9 9 5 7 7 m l : b @ m n r v. h w b : w w w. mnrv.h N E V É N E N Z E z özközmű rkkről Jlnlg közműnylvánrá z önkormányzok zámár

Részletesebben

ó áľ ľ á á áľ ő ľ ő á ő é ő ü é ő ĺ ó đ áľ ĺ ź á áľ É Íľó í ü é á á ő í é Ĺ é É É Íľ Á ľ ł ľ ĺ É Ü É ĺ É Á ľ ľ ĺ ľé ý áľ á á ó é ü ĺ á é é á á á ĺ á é é áĺ ź ź ź é ő ü ő é ö á ő ő ő ľ á é ľ á é é ö é ő

Részletesebben

2013/2. Konyhak tündére. Walt Disney csodabirodalma. Legyél ügyesebb! legyőzi az ó. Szuperhősö egy csapatb JÁTÉK HIT NEVETÉS TUDÁS

2013/2. Konyhak tündére. Walt Disney csodabirodalma. Legyél ügyesebb! legyőzi az ó. Szuperhősö egy csapatb JÁTÉK HIT NEVETÉS TUDÁS Egy r 625 Ft, őftő 499 Ft. JÁTÉK HIT NEVETÉS TUDÁS ú h! 2013/2 Kyh tüdér Suprhőö gy cpt Wt Dy cdrd Sgud ( c) u t Lgyé ügy! ptrf ú, győ ó rt v ü ét c hvt! Gyrü! Hú! Új d dőd! Köv t t! D jó vgy, vétd utt!

Részletesebben

KEREPLŐ M E G H I V Ó 厷v ő厷 厷 厷厷厷 ᔗ卧 ü ö gh g ó./ T j ó ü ᔗ卧 ö í b új ᔗ卧 í ᔗ卧 u ó dd g g f d ó 厷 ő 厷 厷 ő厷 P G u c Ág ö b c dó f B Ed c f. ö./ T j ó ö gü ö b g h ᔗ卧 厷 厷 厷厷 厷: D. B J dᔗ卧 厷./ B ó ö g ö 2008.

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 5

MagyarOK 1.: munkalapok 5 1. Képes szótár munkalap 1. Egészítse ki a hiányzó magánhangzókat vagy mássalhangzókat! Húsok m_ rh_ h_ s s_ rt_ sh_ cs_ rk_ h_ s sz_ l_ nn_ k_ lb_ sz sz_ l_ m_ s_ nk_ h_ l Tejtermékek t_ j v_ j s_ jt

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

ó í ő ú ó ó ď ó ź ĺ ĺ ü ő ź ď đ ą ą ő ą ó ö ź ĺ ĺ ź ö ő ď í đ ĺ ĺ ő đ ĺ ő ĺ ń í ő ő ő ő ő ö ó ĺ ő ő ő ő ő ő ő ĺ źä ő ĺí ď Ĺí ő ĺ ő ĺ ó Ü ő Ü ő ĺ Ü ź ď ĺó í ő ő í ő ő í ő ő ő ó ď í ő ó ő ő ü ó ó ő ü ő ó

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály 2014. november 27. A feladatsort készítette: KÓSA TAMÁS, középiskolai tanár PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár Lektorálta: SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

BUDAPEST, 1931. FEBRUÁR 20.

BUDAPEST, 1931. FEBRUÁR 20. m ÉVFOLYM 6 ZÁM BUDPEST 1931 FEBRUÁR 20 föeresto P CZÉS ZOL Á 7UDOS SEGDZERESZTÖ MEGJELENK BVO T HÁ O SZO HÁCS L JOS SZÁZDOS S7!!RSZTÖSÉG ÉS DóHVTL B1DPEST L BózöRMN 2 52 TELEFON 501 90 XX évfym Budp FÖSZERKESZTÖ

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K HÜBNE Tervező FT Munkszám: / Pés, Mogyorós köz. /- SZÉESFEHÉVÁ I S Z A I É S Ő Ö S I U T C A I I S E T E T E L E P Ü L É S E N D E Z É S I T E V E (ZÁÓVÉLEMÉNYEZÉSI DOUMENTÁCIÓ) HÜBNE Tervező FT Munkszám:

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ĺĺ ü ő ő ľ ĺő ľ ó ö ö ľ ĺ ľť É ĺ ĺ ľ ü ľ ü ľ ľ ĺ ó ĺ ű ö ľ ő ľ ľ í ľ ő ő ü ő í í ü ľ ĺ ó ö ü ĺí í ő ĺĺ í őđ ľ ů ő ü ź ľ ó í ő ü ĺ ö ó ő ź ĺ ö ó í ő ľ ü ó ó ó ó ó í ü ő ó öľ ę ü ľ ó Á ó ö ö ľ ő

Részletesebben

ó ľ ő ü ő ľ ő ľ ľ ő Ĺ ü ő ľ ľ ľ ł ľáľĺ ú ľ ü ć đ ő í ÍÍ É Í ą É Ü ľ É Íľ É Ü É ľ ľ Á ü ľ Ą É É ň É ĺ É Á ĺ Óľ Í ł ľ ü ć ü ý ő ó ľ ĺ ĺ ő ő ľ ú ľ í ó ű ź Í ľ ó ó ľ í í ó ó í ő ó ďí ő ĺ ú ź đ ö ö ú ő ö ú

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolyamosok számára. A 1 feladatlap. Név:...

FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolyamosok számára. A 1 feladatlap. Név:... 2005. jnuár-fruár FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolymosok számár A 1 fltlp Név:... Szültési év: hó: np: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr összsn 45 pr vn.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

ü ę ć Í Ĺ źú ĺ ź Í ö Ĺ öĺ ź ö ü ĺ Ű ĺ Ü ĺ Ü ĺ Ü Ü ĺ Ű ö ź ĺ ö ü ü Á ź ö ĺ ü ę ź Ü ü ĺ ü ö ĺ ü ü ź ü ö ź ü ö ĺ ö ę ü đ ń ö ö Ą ĺ ł ĺ ú ĺ Á É Á Ű É Ü É Á Á ü ú ö ü ń ł ú ĺ ü ĺĺ ĺ ü ü ä žł Ü ä ń ĺ ł ĺ Ü É

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben