A malonitril ügy Esettanulmány a malonitril 2009 decemberi kiszállítása kapcsán felmerült problémákról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A malonitril ügy Esettanulmány a malonitril 2009 decemberi kiszállítása kapcsán felmerült problémákról"

Átírás

1 A malonitril ügy Esettanulmány a malonitril 2009 decemberi kiszállítása kapcsán felmerült problémákról Összeállította: Toldi Gergely veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó

2 Előzmények én 16 hordónyi (3200 kg) malonitril (UN , II) érkezett BESZÁLLÍTÓ-tól a VEVŐ raktártelepére A minőségbiztosítás vizsgálata alapján kiderült, hogy az anyag minősége nem megfelelő Egyeztetés történt a BESZÁLLÍTÓ-val, ők elfogadták a reklamációt, és vállalták az anyag kicserélését A megegyezés alapján a fuvar megrendeléséről a BESZÁLLÍTÓ gondoskodott A fuvarozó cég (SZÁLLÍTÓ Kft.) járműve én vette fel az árut

3 Az esemény és a hatósági megkeresés novemberében levélben megkereste az VEVŐ-t a zalaegerszegi Vám- és Pénzügyőri Hivatal Megjegyzés: az árut én került feladásra!!! A levélből kiderült, hogy án Hahót község belterületén ellenőrzés alá vonták a SZÁLLÍTÓ Kft. XXX-999 rendszámú tehergépjárművét (járművezető: VEZETŐ ENDRE). Az okmányokban feladóként a VEVŐ szerepelt. A hivatal által tapasztalt hiányosságok: a jármű nem volt megjelölve az előírt narancssárga táblával (156/2009. (VII. 29.) Korm. Rend. 5. melléklete alapján a kiszabható bírság: Ft - felelős: feladó, szállító) A fuvarokmány nem megfelelően volt kitöltve (Bírság rendelet: bírság: Ft felelős: feladó)

4 Az esemény és a hatósági megkeresés A hatósági levél további tartalma: A SZÁLLÍTÓ Kft. állítása szerint a VEVŐ nem közölte vele az áru veszélyes voltát. A járművezető a hatóságnak azt nyilatkozta, hogy az áru veszélyességéről nem tudott meggyőződni, mivel a VEVŐ munkabiztonsági előírásai miatt nem lehetett jelen a rakodáskor. A hivatal észrevételezte, hogy az írásbeli utasítás nem felelt meg az előírásoknak. A hatóság a VEVŐ-t nyilatkozattételre szólította fel: 1. VEVŐ rendelkezik-e biztonsági tanácsadóval, amennyiben igen igazolja a megbízást, és küldje meg a képesítéseket igazoló dokumentumokat 2. A malonitril elszállítására küldött-e a VEVŐ szállítási megrendelőt a SZÁLLÍTÓ Kft. részére? Megbízta-e a SZÁLLÍTÓ Kft.-t? 3. Megtörtént-e az áru veszélyes voltáról a tájékoztatás, az dokumentáltan igazolható-e? 4. az XY számú nemzetközi fuvarlevél (CMR) kitöltésében részt vett-e valamelyik VEVŐ munkatárs, vagy csak aláírta és lebélyegezte? A kézhezvételt követő 8 napon belül kellett a választ megküldeni a levél október 27.-én kelt, tanácsadóhoz november 4.-én jutott el, a válaszlevél november 9.-ei dátummal lett aláírva

5 Ellentmondások A fuvar megrendelésekor nem a VEVŐ-nek kellett tájékoztatnia a szállítmányozót az anyag veszélyes voltáról, mivel nem mi rendeltük a fuvart (a BESZÁLLÍTÓ egyébként ezt megtette) A VEVŐ-nél semmiféle olyan munkabiztonsági előírás nincsen, ami megtiltaná, hogy részt vegyen a járműszemélyzet a rakodásban, sőt kötelessége részt vennie benne A járművezető végig részt vett a rakodásban, ő ponyvázta le és fel a járművet, illetve ő határozta meg, hogy a raktár munkatársai hova rakodják az árut a raktérben, ő gondoskodott a rakomány megfelelő rögzítéséről is. A hordók el voltak látva az anyag veszélyére utaló jelölésekkel. Készhez kapott egy Szállítási veszélyjelző kártya nevű dokumentumot is, amely szintén tartalmazott az anyag veszélyére utaló bejegyzést. Biztosan tudott az áru veszélyes voltáról. Valószínűleg a járművezető magát szerette volna menteni a nyilatkozatával. Látszik, hogy ismeri a veszélyes áru szállítási előírásokat, mert olyan kitételre hivatkozott, amit csak olyan valaki ismer, aki jártas a veszélyes áru szállításban Ha a járművezetőnek nem volt tudomása az áru veszélyes voltáról, akkor miért volt nála írásbeli utasítás, azt miért mutatta be az ellenőrzésen, mi alapján írta rá a CMR-re utólag az UN-számot, és egyéb ADR-es bejegyzéseket? A mellékelt írásbeli utasítás teljes mértékben megfelelt az akkor aktuális (2009-es) ADR szabályzatnak. A hatóság a dokumentum ellenőrzését a már hatályon kívül helyezett 2007-es ADR szabályzat alapján végezte, ez egyértelműen kiderült, mivel a levélben idézték a vonatkozó szövegrészt a 2007-es ADR-ből. Erre VEVŐ szakértői szerették volna felhívni a hatóság figyelmét a válaszlevélben, de a jogászok javaslatára kikerült belőle

6 Válaszlevél 1. Tanácsadók megnevezése, megbízást és képesítést igazoló dokumentumok másolatának megküldése 2. Megírtuk, hogy a fuvart a BESZÁLLÍTÓ szervezte, így a VEVŐ nem küldött megrendelőt a SZÁLLÍTÓ Kft. részére, és nem is bízta meg a szállítással. Megküldtük a BESZÁLLÍTÓ fuvarmegrendelő dokumentumának másolatát is, amit a BESZÁLLÍTÓ VEVŐ rendelkezésére bocsátott. Ez alapján a BESZÁLLÍTÓ egy SZÁLLÍTMÁNYOZÓ nevű svájci szállítmányozó céget bízott meg. A dokumentum egyértelműen tartalmazta az áru veszélyes voltára történő utalást.

7 Válaszlevél 3. A tájékoztatás az áru veszélyes voltáról megtörtént a BESZÁLLÍTÓ részéről a megrendelésekor (lásd előző pont), a VEVŐ részéről az áru átadásakor. A járművezető VEVŐ nyilatkozata szerint részt vett a rakodásban is, és kézhez kapott egy un. Szállítási veszélyjelző kártyát, amelyen szintén fel voltak tüntetve az áru veszélyes voltára utaló bejegyzések. Megjegyzés: sajnos a fenti nyilatkozatokat írásos dokumentummal VEVŐ nem tudta igazolni. 4. A CMR kitöltésében a VEVŐ munkatársa nem vett részt, csak aláírta és lebélyegezte az 1. illetve a 22. pontban.

8 Az eset kapcsán felmerült kérdések, problémák A járművezető úgy járt VEVŐ két telephelyén, hogy senki nem azonosította. VEVŐ azt sem tudta biztosan, hogy az ai ellenőrzésen a járművet vezető VEZETŐ ENDRE járt-e előző nap a telephelyeken. Csak a szállító cég neve, és a jármű rendszáma lett rögzítve a ki- és belépéskor. megjegyzés: az ADR közbiztonsági előírásai megkövetelik, hogy csak megfelelően azonosított személynek adható át veszélyes áru A több példányos, indigós nyomtatvány két külön példányán az ADR-es bejegyzések más kézírással szerepelnek, tehát ez valamikor utólag került a dokumentumra Állítólag a VEVŐ munkatársa egy üres, kitöltetlen CMR-t bélyegzett le, és írt alá Nehéz követni a több alvállalkozót magában foglaló szállítási láncokat

9 VEVŐ hiányosságok, mulasztások Ha VEVŐ feladó, de a fuvar megrendelését VEVŐ végezi, írásban tájékoztatni kellett volna a partnert a szükséges információkról szerencsére BESZÁLLÍTÓ ismerte az anyagot A szállító részére nem elegendő csak átadni az információkat, ezt dokumentálni is kellett volna valamilyen formában A fuvarokmány aláírójának meg kellett volna győződnie annak megfelelő tartalmáról A szállító partner munkatársát azonosítani kellett volna vagy a telephelyekre való belépéskor, vagy az áru illetve az okmányok átadásakor Az áru átadás-átvétele nem volt dokumentálva

10 Szállítási folyamat VEVŐ (feladó) VPOP (hatóság) VEVŐ (berakó) nincs ADR dokumentáció nincs ADR dokumentáció BESZÁLLÍTÓ (fuvar megrendelő, címzett) BESZÁLLÍTÓ fuvarmegrendelés SZÁLLÍTMÁNYOZÓ (szállítmányozó)??? (SZÁLLÍTMÁNYOZÓ 2 = SZÁLLÍTMÁNYOZ) SZÁLLÍTMÁNYOZÓ 2 (szállítmányozó) SZÁLLÍTMÁNYOZÓ 2 fuvarmegrendelés SZÁLLÍTÓ Kft. (szállító)??? VEZETŐ ENDRE (járművezető)

11 Tanulságok VEVŐ nagyrészt megfelelt a vonatkozó előírásoknak, megadta a szállítók részére a szükséges információkat, okmányokat, de az eljárásokban voltak nem túl szerencsés gyakorlatok, és utólagosan nehezen lehet igazolni egy hasonló eljárás során állításaikat. Jelen esetben a VEVŐ a BESZÁLLÍTÓ-nak és a SZÁLLÍTMÁNYOZÓ 2-nek (SZÁLLÍTMÁNYOZÓ) köszönhette, hogy nem kellett bíróságra mennie. A két cég megfelelően dokumentálta az információ átadását, ezt a VPOP is elismerte ( bizonyított az a tény, hogy a SZÁLLÍTÓ Kft. tudott arról, hogy veszélyes anyag szállítását fogja végezni, ezért a bíróság előtti kijelentés nem állja meg a helyét, miszerint nem volt erről tudomásuk ) A hatóságok nem mindig naprakészek az érvényben lévő előírásokról. Még mindig előfordul a fuvarozók körében az a gyakorlat, hogy nem teszik ki a járműre a narancssárga táblát, mert így kisebb az esélye egy ellenőrzésnek Ez esetben is valószínűleg erről volt szó

12 Megfogalmazott javaslatok A fuvarmegrendelések során egyértelműen, írásban rögzíteni kell, hogy veszélyes vagy nem veszélyes áru szállításról van-e szó, és előbbi esetben már a megrendeléskor pontosan meg kell adni a szállítandó veszélyes áru(k) szállítási besorolását. Ha a fuvarrendelést nem mi végezzük, akkor a fuvarmegrendelést végző céget kell írásban a fentiekről tájékoztatni. Ezzel kapcsolatban minden fuvarmegrendelést végző dolgozó részére rendkívüli oktatást kell tartani. Időközben ezt az ADR is előírja már (ADR 2013) Az áru átadására rendszeresíteni kell egy okmányt, amelyen megjelöljük az áru besorolását, esetleg az árura vonatkozó legfontosabb információkat (anyag jellege, megjelenése), és ezt át kell adni a jármű vezetőjének, akinek aláírásával igazolnia kell a dokumentum átvételét. megjegyzés: ezt javasolta a VPOP is Szükséges egy olyan dokumentum aláíratása is a járművezetőkkel, amelyen igazolják, hogy az áru átadás-átvétele rendben zajlott, a csomagolóeszközök, jelölések, a rakományrögzítés stb. a veszélyes árus előírásoknak megfelelnek. Ez a dokumentum természetesen összevonható az előző bekezdésben említett dokumentummal. Meg kell szüntetni azt a gyakorlatot, hogy egy munkatárs aláír üres, kitöltetlen szállítóleveleket, CMR-eket. A veszélyes árus szállítóleveleket, CMR-eket csak olyan személyek írhassák alá, akik ismerik a veszélyes árus fuvarokmányokra vonatkozó előírásokat, és ismereteik tudatában gondoskodniuk kell a megfelelő kitöltésről.

13 Megfogalmazott javaslatok A külsős járművek személyzetét azonosítani kell, és ezt írásban rögzíteni szükséges (pl.: név, személyazonosító okmány számának rögzítésével). Ez megtörténhet akár a korábban említett dokumentumokon is. A veszélyes áru szállítással kapcsolatos dokumentumokat, iratokat hosszú ideig meg kell őrizni, mivel a fenti esetben is majdnem egy évvel az ellenőrzés után kereste meg VEVŐT a hatóság, és itt még közel sem volt vége az eljárásnak. Javasolt megőrzési idő: 5 év. A fenti javaslatokkal kapcsolatos teendőket, kötelezettségeket, felelősöket lehetőség szerint valamilyen írásos utasításban, szabályzatban kell rögzíteni. Ehhez mindenféleképpen olyan belső szabályozóra van szükség, amely minden szervezeti egységre vonatkozik, mert számos terület érintett lehet.

14

15

16 Kérdések?

17 Köszönöm a figyelmet

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki.

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki. Szám: 547-7/2014/IB Tárgy: Sári Metál Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításának telephelyi előkészítésére vonatkozó szabályok megsértése miatt H A T Á R O Z A T A Sári Metál Kft.

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató HATÁROZAT

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató HATÁROZAT Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató : H-9700 Szombathely, Ady Endre tér 1. E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Telefon: (06)94/513-430 Fax: (06)94/513-437 GSM: (06)20/820-2880 Szám: Tárgy: Schenker

Részletesebben

Szám:75-4/2014/ADR Tárgy: Farm Tojás Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye

Szám:75-4/2014/ADR Tárgy: Farm Tojás Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye Szám:75-4/2014/ADR Tárgy: Farm Tojás Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye HATÁROZAT A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint tárgyi ügyben másodfokon eljáró

Részletesebben

A kiszállítás igazolása közösségi mentes értékesítéseknél (3. rész)

A kiszállítás igazolása közösségi mentes értékesítéseknél (3. rész) Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban III. évfolyam 9. szám, 2012. szeptember T A R T A L O M dr. Csátaljay Zsuzsanna rovata A kiszállítás igazolása 1 közösségi mentes értékesítéseknél

Részletesebben

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet - 1-2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet A Kormány a veszélyes áruk vasúton, közúton vagy belvízen történő szállítása biztonságának növelése céljából és az ilyen szállításokra vonatkozó hazai és nemzetközi

Részletesebben

23 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez

23 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 23 2. SZÁLLÍTÓLEVÉL 3. FUVARLEVÉL 24 4, HIBÁS MENETLEVÉL 25 4, SZ KÍSÉRŐJEGY (VESZÉLYES HULLADÉKOKHOZ) 26 Ellenőrzési jegyzék - 14. pont 14. Írásbeli utasítás(ok) megvizsgálva szabálytalan tárgytalan ADR

Részletesebben

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. amely egyrészről: Neve: M E G Á L L A P O D Á S (tervezet) Ügyfél-azonosító szám: --- Radioaktív Korlátolt Felelősségű Társaság. Radioaktív Kezelő Kft. Rövidített cégneve: Székhelye: 2040 Budaörs, Puskás

Részletesebben

Szám:156-3/2014/ADR Tárgy: Foodpack Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye

Szám:156-3/2014/ADR Tárgy: Foodpack Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye Szám:156-3/2014/ADR Tárgy: Foodpack Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye HATÁROZAT A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint tárgyi ügyben másodfokon eljáró

Részletesebben

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 2013 Veszélyes áruk közúti Készült az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG megbízásából HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU MÉRNÖKI IRODA közreműködésével A BTE szakértőinek bevonásával ELŐSZÓ Napjainkban a társadalmi

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Tárgy: ADR bírság Ügyintéző: HATÁROZAT

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Tárgy: ADR bírság Ügyintéző: HATÁROZAT Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1. Tel: (94) 513-430 Fax: (94) 513-431 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Szám: Tárgy: ADR bírság Ügyintéző: HATÁROZAT A MEGOLDÁS

Részletesebben

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó feladatai

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó feladatai A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó feladatai Göttli Józsefné Milyen feladatai vannak a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadónak a veszélyes hulladékok szállításánál? Mi a szerepük

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ELNÖK Ügyiratszám: EBH/585/2012

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ELNÖK Ügyiratszám: EBH/585/2012 EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ELNÖK Ügyiratszám: EBH/585/2012 Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) kérelmezőnek a Dr. D. A. ügyvéd által képviselt Fővárosi Önkormányzat ÉPTISZK Gazdasági

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG A GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK, HASZNÁLATÁNAK ÉS KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A vállalkozások működéséhez, tevékenységéhez kapcsolódó

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: Előadó: Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (a továbbiakban: hatóság) a kérelmező kérelme alapján a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal, melynek jogelődje

Részletesebben

Az Alpha Alkusz Független Biztosításközvetítő Kft. szabályzata. a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról

Az Alpha Alkusz Független Biztosításközvetítő Kft. szabályzata. a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról Az Alpha Alkusz Független Biztosításközvetítő Kft. szabályzata a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról I. A SZABÁLYZAT CÉLJA A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FAKTORÁLÁSI, HITELEZÉSI ÉS PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS FAKTORÁLÁSI, HITELEZÉSI ÉS PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT Adószám: 14283624-2-02 Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 02-10-060357 Tevékenységi eng. száma E-I-254/2008 CORRIGIA Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Székhely: 7630 Pécs, Bor

Részletesebben

Ügyszám: NAIH-421-19/2013/H. Tárgy: munkavállaló személyes adatának jogellenes kezelése H A T Á R O Z A T

Ügyszám: NAIH-421-19/2013/H. Tárgy: munkavállaló személyes adatának jogellenes kezelése H A T Á R O Z A T Ügyszám: NAIH-421-19/2013/H. Tárgy: munkavállaló személyes adatának jogellenes kezelése H A T Á R O Z A T A... Kft.-t (a továbbiakban: Kötelezett) (...) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

Technikailag a kormányrendelet hatályba lépése 2014, javasoljuk a vonatkozó dátumok javítását.

Technikailag a kormányrendelet hatályba lépése 2014, javasoljuk a vonatkozó dátumok javítását. Az Országos Környezetvédelmi Tanács véleménye a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló /2013. ( ) Korm. rendelet tervezetről Általánosan A hulladéklerakással, valamint

Részletesebben

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok

Részletesebben

Hivatalos közbeszerzési tanácsadók felelõsségbiztosítása

Hivatalos közbeszerzési tanácsadók felelõsségbiztosítása felcím Hivatalos közbeszerzési tanácsadók felelõsségbiztosítása Szerzõdési feltételek ALCÍM 1/11 I. A biztosítás tárgya 1. Az Allianz Hungária Biztosító Zártkörû Részvénytársaság a céget nyilvántartó bíróság:

Részletesebben

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Ajánlati Dokumentáció Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 2 Az ajánlattételi felhívással és dokumentációval kapcsolatos

Részletesebben

SZABÁLYZAT. a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására a Magyar Könyvvizsgáló Kamara Biztosítási Alkusz Kft-nél I. A SZABÁLYZAT CÉLJA

SZABÁLYZAT. a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására a Magyar Könyvvizsgáló Kamara Biztosítási Alkusz Kft-nél I. A SZABÁLYZAT CÉLJA SZABÁLYZAT a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására a Magyar Könyvvizsgáló Kamara Biztosítási Alkusz Kft-nél I. A SZABÁLYZAT CÉLJA A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV.

Részletesebben

SZERZŐDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA

SZERZŐDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA 1. oldal, összesen: 7 SZERZŐDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA amely létrejött 201. Év.. napján, egyrészről Név: Cím: Adószám: Cégjegyzékszám: Társasház. mint az alant felsorolt könyvelési munkákkal megbízó Társaság

Részletesebben

Tárgy: az Optimusz Direkt Marketing Kft. adatkezelése H A T Á R O Z A T

Tárgy: az Optimusz Direkt Marketing Kft. adatkezelése H A T Á R O Z A T Ügyszám: NAIH-542-41/2014/H. Tárgy: az Optimusz Direkt Marketing Kft. adatkezelése H A T Á R O Z A T Az Optimusz Direkt Marketing Kft. (a továbbiakban: Kötelezett, 1052 Budapest, Károly körút 24. I. em.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Főigazgatójának. 1/2005. számú módszertani útmutatója

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Főigazgatójának. 1/2005. számú módszertani útmutatója A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Főigazgatójának 1/2005. számú módszertani útmutatója a magánnyugdíjpénztári tagdíjtartozások (tagdíjhátralék) behajtásával, végrehajtásával, az adóhatóság megkeresésével

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata 2012. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyagok

Részletesebben

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES 1 A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSI BIZTONSÁGI TANÁCSADÓRÓL (MAGYAR KÖZLÖNY, 2014. évi 61. szám, 9218 9224 oldal) A Genfben, 2000. május 26. napján

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) Hatályba lépett: 2011. július 01. napján Érvényes:

Részletesebben

SEGÉDLET A KÖNYVELŐI FELADATOKHOZ

SEGÉDLET A KÖNYVELŐI FELADATOKHOZ Harkai István SEGÉDLET A KÖNYVELŐI FELADATOKHOZ GYAKORLATI ÚTMUTATÓ KÖNYVELŐK ÉS CÉGVEZETŐK RÉSZÉRE A FELADAT- ÉS FELELŐSSÉGMEGOSZTÁSRÓL Szerkesztette: Harkai István, 2014 Kiadó: Minőségi Könyvelők Klubja

Részletesebben