RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI"

Átírás

1 RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI Povázsai Sándor r. alezredes Országos Rendőr-főkapitányság Budapest,

2 Rövid áttekintés Jogi szabályozás helyzete Engedélyezési eljárás Közbiztonság fogalma, tárgyi hatálya Általános előírások Képzés Nagy közbiztonsági kockázattal járó áruk meghatározása Közbiztonsági terv személyi hatálya, tartalmi elemi Együttműködés Alkalmazott eszközök, intézkedések Szállítási engedély tartalma 2

3 Jogi szabályozás Belvízi szállítás: ADN (Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás.) Az ADN hatályos módosított szabályait egységes szerkezetben a évi VI. törvény kihirdette ki. Közúti szállítás: ADR (Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás) Az ADR hatályos szabályait egységes szerkezetben a évi LVIII. törvény kihirdette ki. Vasúti szállítás: RID (Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat) A RID hatályos szabályait egységes szerkezetben a évi LIX. törvény kihirdette ki. 47/1997. (VIII. 26.) BM rendelet 7. (2) bekezdés 3

4 47/1997. (VIII. 26.) BM rendelet 7. (2) A rendőrség a meghatározott veszélyességet elérő (ADR szerinti A1 és A2 érték 3000-szeres vagy 1000 TBq meghaladó összaktivitású radionuklidok) radioaktív anyagok szállítási útvonalát meghatározhatja. 4

5 Biztonsági előírások 1.10 fejezet a szállítások szabályozásban A veszélyes áruk biztonságos szállításának szabályozásában több éve alkalmazott fogalom a közbiztonság. Közbiztonság alatt értendők azok a rendszabályok és óvintézkedések, melyek célja, hogy minimálisra csökkentsék az embereket, a javakat vagy a környezetet veszélyeztető veszélyes áruk eltulajdonítását, illetve a velük való visszaéléseket. 5

6 Közbiztonsági előírások alkalmazása Ha az egy szállítóegységben szállított veszélyes áruk mennyisége nem haladja meg az adott szállítási kategóriára az pont táblázatának 3 oszlopában jelzett értéket, akkor ezek az áruk, küldeménydarabokban egy szállítóegységben szállíthatók többek között az fejezetben szereplő előírások nélkül. Szállítási kategória Osztályozási csoport, UN szám 0 7 osztály: UN , 2977, 2978, és azok a tisztítatlan üres csomagolóeszközök, amelyek az ebbe a szállítási kategóriába tartozó anyagokat tartalmazták 4 7 osztály: UN szállítási kategórián kívüli anyagot tartalmazott tisztítatlan üres csomagolóeszközök Legnagyobb összmennyiség szállítóegységenként 0 Korlátlan 6

7 Általános előírások Felelősségéhez mérten mindenkinek figyelembe kell vennie a közbiztonsági követelményeket, aki a veszélyes áruval kapcsolatba kerül. Veszélyes áru szállításával csak megfelelően azonosított szállító, fuvarozó bízható meg. Tárolásra használt területeket megfelelően biztosítani kell, jól meg kell világítani, ha indokolt, illetéktelenek elől el kell zárni. Jármű személyzeténél fényképes azonosító okmány kell legyen. Biztonsági ellenőrzéseknek ki kell terjedniük a közbiztonsági intézkedésekre is. Oktatási bizonyítványokról naprakész hatósági nyilvántartást kell vezetni. 7

8 Közbiztonsági képzés 1. Képzésnek és ismeretfelújító oktatásnak a közbiztonsági szempontok tudatosítására is ki kell terjedniük. 2. Közbiztonsági szempontok tudatosítása során foglalkozni kell: a közbiztonsági kockázat jellegével, a közbiztonsági kockázat felismerésével, a kockázatkezelés és -csökkentés módszereivel és a közbiztonság megsértése esetén teendő intézkedésekkel. 3. Közbiztonsági terv esetén a részvételük arányában: foglalkozni kell a résztvevők felelősségének és feladatainak tudatosításával. 8

9 Nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes áruk Nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes áruk azok: amelyekkel terrorista cselekmények során vissza lehet élni, ami súlyos következményekkel járhat, pl. tömeges balesetet vagy tömegpusztítást idézhet elő. A radioaktív anyagok estében nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes áruk ( táblázat): 3000A 1 (különleges formájú), ill A 2 aktivitású anyagok B(U), B(M) vagy C típusú küldeménydarabban. Nukleáris anyagok szállítására: a Nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló Egyezmény, a IAEA ajánlásai az INFCIRC/225(Rev.4) vonatkoznak. 9

10 Közbiztonsági terv Közbiztonsági tervnek ki kell terjednie a szállításban valamennyi résztvevőre: Feladó Szállító/fuvarozó Címzett Többi résztvevő: Berakó Csomagoló 10

11 Közbiztonsági terv elemei (1) a) a közbiztonsági rendszabályokért és óvintézkedésekért viselt felelősség részletes megosztása megfelelő hatáskörrel és képesítéssel rendelkező személyek között; b) az érintett veszélyes áruk, ill. veszélyes áru fajták nyilvántartása; c) a folyamatban levő tevékenységek felülvizsgálata és a közbiztonsági kockázat értékelése, beleértve a szállítási műveletek szükség szerinti megszakítását, a veszélyes áruk járművön vagy konténerben tartását a szállítás előtt, alatt és után, a veszélyes áruk átmeneti tárolását az intermodális szállítás vagy az egységek közötti átrakás során; 11

12 Közbiztonsági terv elemei (2) d) közbiztonsági kockázatot csökkentő intézkedések egyértelmű meghatározása, beleértve: a képzést, a közbiztonsági eljárásokat (pl. teendők súlyos fenyegetettség esetén; új, ill. áthelyezett alkalmazottak ellenőrzése, stb.); az üzemi eljárásokat (pl. útvonalak kiválasztása/használata; hozzáférés a veszélyes árukhoz az átmeneti tárolóhelyeken; érzékeny infrastruktúra közelsége; stb.); a közbiztonsági kockázat csökkentéséhez használandó eszközöket és forrásokat e) hatékony, naprakész eljárások a közbiztonsági fenyegetettség, a közbiztonság megsértése, ill. a közbiztonságot érintő rendkívüli események kezelésére és jelentésére; 12

13 Közbiztonsági terv elemei (3) f) a közbiztonsági terv értékelésére, ellenőrzésére, valamint a rendszeres felülvizsgálatára és korszerűsítésére vonatkozó eljárás; g) a közbiztonsági tervben szereplő szállítási információk fizikai védelmének biztosítására szolgáló intézkedések; h) intézkedések annak biztosítására, hogy a közbiztonsági tervben szereplő szállítási információkhoz csak az érdekeltek juthassanak hozzá. Ezek az intézkedések azonban nem akadályozhatják az ADR-ben máshol előírt információk megadását. 13

14 Együttműködési kötelezettség A szállítónak, fuvarozónak, a feladónak és a címzettnek együtt kell működniük egymással és az illetékes hatóságokkal a: fenyegetésre vonatkozó információk kicserélésében, a megfelelő közbiztonsági intézkedések alkalmazásában és a közbiztonságot érintő rendkívüli események kezelésében. 14

15 Eszközök, intézkedések 1. Olyan készüléket, berendezést kell alkalmazni, ill. olyan intézkedést kell foganatosítani, amely megakadályozza, hogy a nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes árut szállító járművet, ill. rakományát eltulajdonítsák, és biztosítani kell, hogy ezek az eszközök mindig jól működjenek. 2. Az óvintézkedések azonban nem akadályozhatják a vészhelyzet elhárítását. 3. Az áruk mozgásának ellenőrzésére a közlekedési telemetriai vagy egyéb nyomkövető módszereket kell alkalmazni, amennyiben arra alkalmasak és a hozzá szükséges eszközök rendelkezésre állnak, ill. fel vannak szerelve. 15

16 Szállítási engedély tartalma 1. Feladó és címzett adatai 2. Szállítás módja és eszközei (gépjármű és csomagolás azonosítói, előírások jellege) 3. Szállítást végző személy megnevezése 4. Szállítás időpontja 5. Szállítás pontos útvonala 6. Figyelmeztető jelzéssel ellátott előfutó alkalmazása 7. Sebességkorlátozás 8. Szállítmányért felelős személy adatai 9. Szállított anyag jellemzői (mennyiség, összaktivitás, típus) 10.Közbiztonsági terv alkalmazásának előírása 11.Szállítás megszakítása esetén a tárolás feltételei 12.Jelentési kötelezettség 13.Érvényességi idő 14.Jogorvoslat és indokolás 16

17 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 17

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki.

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki. Szám: 547-7/2014/IB Tárgy: Sári Metál Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításának telephelyi előkészítésére vonatkozó szabályok megsértése miatt H A T Á R O Z A T A Sári Metál Kft.

Részletesebben

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet - 1-2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet A Kormány a veszélyes áruk vasúton, közúton vagy belvízen történő szállítása biztonságának növelése céljából és az ilyen szállításokra vonatkozó hazai és nemzetközi

Részletesebben

A VESZÉLYES ANYAGOK KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSÁNAK ÉS TÁROLÁSÁNAK KÖZBIZTONSÁGI ASPEKTUSAI

A VESZÉLYES ANYAGOK KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSÁNAK ÉS TÁROLÁSÁNAK KÖZBIZTONSÁGI ASPEKTUSAI VI. Évfolyam 3. szám - 2011. szeptember Lázár Gábor gabor.lazar@gmail.com Szatmári-Juhász Ditta ditta.szatmari@gmail.com A VESZÉLYES ANYAGOK KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSÁNAK ÉS TÁROLÁSÁNAK KÖZBIZTONSÁGI ASPEKTUSAI

Részletesebben

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES 1 A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSI BIZTONSÁGI TANÁCSADÓRÓL (MAGYAR KÖZLÖNY, 2014. évi 61. szám, 9218 9224 oldal) A Genfben, 2000. május 26. napján

Részletesebben

A pályavasút szerepe a veszélyes áru szállításban. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1

A pályavasút szerepe a veszélyes áru szállításban. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1 A pályavasút szerepe a veszélyes áru Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről A VASÚTI TÁRSASÁGOKNAK A VASÚTI KÖZLEKEDÉS

Részletesebben

személyiséggel, vagy hogy jogi személyiséggel rendelkező hatóságnak alárendelt-e -, amely veszélyes árut szállít, fuvaroz, be- vagy kirak; b)

személyiséggel, vagy hogy jogi személyiséggel rendelkező hatóságnak alárendelt-e -, amely veszélyes árut szállít, fuvaroz, be- vagy kirak; b) A Tanács 96/35/EK irányelve (1996. június 3.) a veszélyes áruk közúti, vasúti vagy belvízi szállításánál alkalmazandó biztonsági tanácsadók kinevezéséről és szakmai képesítéséről AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

Részletesebben

Szám:75-4/2014/ADR Tárgy: Farm Tojás Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye

Szám:75-4/2014/ADR Tárgy: Farm Tojás Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye Szám:75-4/2014/ADR Tárgy: Farm Tojás Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye HATÁROZAT A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint tárgyi ügyben másodfokon eljáró

Részletesebben

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 2013 Veszélyes áruk közúti Készült az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG megbízásából HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU MÉRNÖKI IRODA közreműködésével A BTE szakértőinek bevonásával ELŐSZÓ Napjainkban a társadalmi

Részletesebben

Szám:156-3/2014/ADR Tárgy: Foodpack Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye

Szám:156-3/2014/ADR Tárgy: Foodpack Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye Szám:156-3/2014/ADR Tárgy: Foodpack Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye HATÁROZAT A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint tárgyi ügyben másodfokon eljáró

Részletesebben

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes.

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes. Felhívás! A hatóság felhívja a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítását végzők figyelmét a rájuk vonatkozó veszélyes

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

23 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez

23 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 23 2. SZÁLLÍTÓLEVÉL 3. FUVARLEVÉL 24 4, HIBÁS MENETLEVÉL 25 4, SZ KÍSÉRŐJEGY (VESZÉLYES HULLADÉKOKHOZ) 26 Ellenőrzési jegyzék - 14. pont 14. Írásbeli utasítás(ok) megvizsgálva szabálytalan tárgytalan ADR

Részletesebben

Tartalomjegyzék Felkészülés az ellenőrzésre Általános előírások Veszélyes áru közúti szállításának ellenőrzése

Tartalomjegyzék Felkészülés az ellenőrzésre Általános előírások Veszélyes áru közúti szállításának ellenőrzése Tartalomjegyzék 1. Felkészülés az ellenőrzésre 2. Általános előírások 2.1 Fontos szabályok melyeket az ellenőrzések során be kell tartani 2.2 Az ellenőrzési tevékenység tartalma 2.3 Szabálytalanságok dokumentálás,

Részletesebben

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

Radioaktív anyagok szállítására vonatkozó új fizikai védelmi követelmények

Radioaktív anyagok szállítására vonatkozó új fizikai védelmi követelmények Radioaktív anyagok szállítására vonatkozó új fizikai védelmi követelmények Dr. Katona Tünde OAH ÁNI Radioaktív Anyagok Osztálya 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet (R.) az atomenergia alkalmazása körében

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 88. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 88. szám MAGYAR KÖZLÖNY 88. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. június 30., hétfő Tartalomjegyzék 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet A radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító

Részletesebben

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK ÉS

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK ÉS RADIOAKTÍV HULLADÉKOK ÉS KIÉGETT KAZETTÁK KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE File név: PAKSII_KHT_19_Radiohull 1/71 File név: PAKSII_KHT_19_Radiohull 2/71 TARTALOMJEGYZÉK 19 RADIOAKTÍV HULLADÉKOK ÉS KIÉGETT KAZETTÁK

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU RAKTÁRLOGISZTIKA IPARBIZTONSÁGI SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE

VESZÉLYES ÁRU RAKTÁRLOGISZTIKA IPARBIZTONSÁGI SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kátai-Urbán Lajos Szabó Ágnes VESZÉLYES ÁRU RAKTÁRLOGISZTIKA IPARBIZTONSÁGI SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE Rezümé: A veszélyes áru logisztikai és raktározási tevékenység üzemeltetése esetében számolnunk

Részletesebben

Radioaktív hulladékok csomagolása és szállítása

Radioaktív hulladékok csomagolása és szállítása Radioaktív hulladékok csomagolása és szállítása Kedves Olvasó! Mindennapi életünk során sokszor kell elküldenünk vagy szállítanunk csomagokat rendeltetési helyükre. Amennyiben az árut nem ömlesztve szállítjuk,

Részletesebben

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó feladatai

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó feladatai A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó feladatai Göttli Józsefné Milyen feladatai vannak a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadónak a veszélyes hulladékok szállításánál? Mi a szerepük

Részletesebben

1. fejezet 31993L0015

1. fejezet 31993L0015 1. fejezet 31993L0015 Hivatalos Lap L 121, 15/05/1993 o. 0020-0036 finn különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 svéd különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 A Tanács 93/15/EGK irányelve (1993. április

Részletesebben

A HAZAI ADR BALESETEK JELLEMZŐI ÉS ELHÁRÍTÁSUK STRATÉGIAI, TAKTIKAI ELEMZÉSE

A HAZAI ADR BALESETEK JELLEMZŐI ÉS ELHÁRÍTÁSUK STRATÉGIAI, TAKTIKAI ELEMZÉSE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola A HAZAI ADR BALESETEK JELLEMZŐI ÉS ELHÁRÍTÁSUK STRATÉGIAI, TAKTIKAI ELEMZÉSE Lázár Gábor tű. mk. alezredes PhD értekezés Tudományos témavezető:

Részletesebben

190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet

190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi

Részletesebben

Biztonsági tanácsadók Magyarországon a 2/2002.(I.11) Kormányrendelet módosításával kapcsolatos BTE vélemények 2011.11.16

Biztonsági tanácsadók Magyarországon a 2/2002.(I.11) Kormányrendelet módosításával kapcsolatos BTE vélemények 2011.11.16 Biztonsági tanácsadók Magyarországon a 2/2002.(I.11) Kormányrendelet módosításával kapcsolatos BTE vélemények 2011.11.16 Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete Tartalom 1. A biztonsági tanácsadói

Részletesebben

Tárgy: javaslatok a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadók alkalmazására vonatkozó jogszabály módosítása (2/2001.(I.11.) Kormány rendelet)

Tárgy: javaslatok a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadók alkalmazására vonatkozó jogszabály módosítása (2/2001.(I.11.) Kormány rendelet) E/2011/0712 ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG IPARI-BALESET-MEGELŐZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Dr. Vass Gyula tű. ezredes Főosztályvezető Tárgy: javaslatok a veszélyes áru szállítási biztonsági

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló többször módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. /1/bekezdés, valamint a 33/1999. (IX. 24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 3. pontjában

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 92. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 92. szám MAGYAR KÖZLÖNY 92. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 29., hétfő Tartalomjegyzék 2015. évi LXXXIII. törvény A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott,

Részletesebben