A pályavasút szerepe a veszélyes áru szállításban. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A pályavasút szerepe a veszélyes áru szállításban. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1"

Átírás

1 A pályavasút szerepe a veszélyes áru Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1

2 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről A VASÚTI TÁRSASÁGOKNAK A VASÚTI KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGÁVAL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 31. (1) A vasúti pályahálózat működtetője a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékait, a vasúti üzemi létesítményeket, a vállalkozó vasúti társaság az általa üzemben tartott vasúti járműveket köteles üzembiztos állapotban tartani. A vasúti pályahálózat működtetője, valamint a vasúti pályahálózatot használó vasúti társaságok (a továbbiakban együtt: üzembentartó) és a fejlesztési közreműködő a vasúti közlekedés biztonságának fenntartása érdekében együttműködésre kötelesek. A pályavasút a veszélyes áruk továbbítását kétféle módon biztosítja A vasúti pálya és tartozékainak biztosítása Szabályozás rendszere Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 2

3 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről A nyílt hozzáférés keretében nyújtandó szolgáltatások 54. (4) A vasúti pályahálózat működtetője külön díjazás ellenében valamennyi arra igényt tartó hozzáférésre jogosult részére köteles biztosítani a 3. számú melléklet III. pontjában meghatározott kiegészítő szolgáltatások igénybevételét, amennyiben a vasúti társaság az adott kiegészítő szolgáltatást nyújtja. A évi CLXXXIII. törvényhez 3. számú melléklet A vasúti pályahálózathoz való nyílt hozzáférés keretében nyújtandó szolgáltatások III. Az 54. (4) bekezdésében hivatkozott kiegészítő szolgáltatások d) veszélyes áruval rakott kocsik vonatban történő vasúti továbbítása és kiegészítő szolgáltatás rendkívüli küldemények rendes vonatban való közlekedtetése esetén Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 3

4 Veszélyes árunak nevezzük azokat a áruféleségeket (anyagokat és tárgyakat), amelyek a szállításuk során tűz- és robbanásveszélyt, egészségkárosító (főként maró, mérgező) hatást vagy környezetkárosító tulajdonságokat hordoznak, s amelyeket ilyenként azonosít valamely közlekedési ágazat veszélyes áru szállítási szabályzata. A RID a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat, amelyet a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) C Függeléke ír elő. Az ADR-rel összehangolt szövegének hatályos változatát a RID 2009-et a évi LIX. Törvény hirdette ki. A RID európai uniós hatálybalépését a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelte el. Ez az irányelv mellékletében tartalmazza, hogy az egyes uniós tagállamok milyen belföldi eltéréseket írtak elő. A RID belföldi alkalmazását a 39/2009. (VIII.7.) KHEM rendelet rendeli el és teszi könnyebbé. Itt kell még megemlíteni, hogy a Záhonytól keletre határt lépő szállítmányokra az SZMGSZ sajátos veszélyes árufuvarozási rendelkezéseket is tartalmaz. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 4

5 A RID évi módosításai a következő részekre vonatkoznak: 1. Általános előírások. 2. Veszélyes áruk osztályozása. 3. A veszélyes áruk felsorolása, különleges előírások és a korlátozott, ill. engedményes mennyiségben csomagolt veszélyes árukra vonatkozó mentességek. 4. A csomagolásokra és a tartányokra vonatkozó előírások. 5. Feladási eljárások. 6. A csomagolóeszközök, a nagyméretű csomagolóeszközök (IBC-k), a nagycsomagolások, a mobil tartányok, a fémtartányok, és ömlesztett áru konténerek gyártására és vizsgálatára vonatkozó előírások. 7. A szállítás feltételeire, a berakásra és az árukezelésre vonatkozó előírások. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 5

6 A UN szerinti osztályok jelöléséhez speciális szimbólumokat használnak. Ezen kívül maguk az áruk az úgynevezett UN számmal szerepelnek egy adatbázisban, ahol a veszélyességi osztály szerint, a mennyiségtől függő veszélyek és egyéb hasonló kritériumok szerint osztályozzák őket. Veszélyességi osztályok 1. osztály: Robbanóanyagok és robbanóanyagot tartalmazó tárgyak 2.1. osztály: Gyúlékony gázok 2.2.osztály: Nem gyúlékony, nem mérgező gázok 2.3.osztály: Mérgező gázok Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 6

7 Veszélyességi osztályok 3.osztály: Gyúlékony, folyékony anyagok 4.1.osztály: Gyúlékony, szilárd anyagok 4.2.osztály: Öngyulladó anyagok 4.3.osztály: Vízzel gyúlékony gázokat képző anyagok 5.1. osztály: Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 7

8 Veszélyességi osztályok 5.2.osztály: Szerves peroxidok 6.1.osztály: Mérgező anyagok 6.2.osztály: Fertőzőveszélyes anyagok 7.osztály: Radioaktív anyagok 8.osztály: Maró, korrozív anyagok 9.osztály: Különböző veszélyes anyagok és tárgyak Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 8

9 D. Melléklet 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer üzemeltetési és forgalomirányítási alrendszerével kapcsolatos kölcsönös átjárhatóságára vonatkozó műszaki előírásokról 1.melléklet a 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelethez 2.A transzeurópai hagyományos vasúti rendszer üzemeltetési és forgalomirányítási alrendszerével kapcsolatos kölcsönös átjárhatóságára vonatkozó műszaki előírásokról Olyan információk, amelyekhez a vasúti társaságnak hozzáféréssel kell rendelkeznie azon útvonalakkal kapcsolatban, amelyen működni szándékozik 3. rész: A konkrét vonalszakasszal kapcsolatos adatok A veszélyes árukra vonatkozó különleges korlátozások Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 9

10 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelet a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól II. Fejezet A HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT 4. (1) Hálózati Üzletszabályzata tartalmazza: a rendkívüli küldemények és a veszélyes áruk továbbítására vonatkozó szabályozást Hálózati Üzletszabályzat 2.7. Veszélyes árut továbbító vonat közlekedtetésének feltétele A hozzáférésre jogosult a menetvonal igényléskor jelezni kell a pályahálózat működtető részére, ha katasztrófa veszélyességű, illetve a RID szerinti nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes áruküldeményt kíván továbbítani, továbbá hogy milyen kísérést, illetve biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 10

11 HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT Veszélyes áruk és rendkívüli küldemények továbbítása (A Vtv. 3. sz. mellékletének III. d) bekezdésében foglalt szolgáltatás) a)veszélyes áruval rakott kocsik vonatban történő továbbítása A pályahálózat-működtető kiegészítő szolgáltatásai tekintetében veszélyes áruval rakott kocsinak minősül: Robbanásveszélyes (RID és SZMGSZ 2. sz. melléklet 1. osztály) árut továbbító, erre utaló bárcával ellátott kocsi, Rádioaktív anyagot szállító (RID es SZMGSZ 2. sz. melléklet 7. osztály), erre utaló bárcával ellátott kocsi. Amennyiben a közlekedtetett vonatban akár egyetlen kocsi is veszélyes árut továbbít (a kocsi(k) tulajdonosától függetlenül), akkor az a vonat veszélyes árut továbbítónak minősül. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 11

12 Hálózati Üzletszabályzat Veszélyes áruk és rendkívüli küldemények továbbítása b) Rendkívüli küldemények rendes vonatban való közlekedtetése Általános érvényű, típusméretekre vonatkozó továbbítási engedély alapján közlekedtetett rendkívüli küldemények Egyedi továbbítási engedély alapján közlekedtetett rendkívüli küldemények Kiegészítő szolgáltatások díjszámítása Veszélyes áruk, rendkívüli küldemények kiegészítő szolgáltatási díjai: 1) Veszélyes áruval rakott kocsik vonatban történő továbbításának díja: Veszélyes áruval rakott kocsit tartalmazó vonatok közlekedtetési díjára a Pályavasúti Üzletág kiegészítő szolgáltatási díját nem számít fel. 2) Rendkívüli küldemények rendes vonatban való közlekedtetésének díja Rendkívüli küldemény(ek)el rakott kocsit tartalmazó vonat közlekedtetési díjára a pályahálózat működtető nem számít fel kiegészítő szolgáltatási díjat. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 12

13 Hálózati Üzletszabályzat Kiegészítő szolgáltatások díjszámítása Veszélyes áruk, rendkívüli küldemények kiegészítő szolgáltatási díjai: 3) A MÁV Zrt. rendkívüli, egyedi, különleges szabályozást igénylő küldemények igénylésének, megrendelésének rendjét és a szolgáltatás díjait a sz. melléklet tartalmazza. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 13

14 Veszélyes áruval rakott kocsik vonatba sorozása F.2. Forgalmi Utasítás 13. sz. Függelék RID veszélyességi bárcával ellátott kocsik Robbanásveszélyes bárcával ellátott kocsik Tűzveszélyességre utaló bárcával ellátott kocsik Robbanásveszélyes és tűzveszélyességre utaló bárcával ellátott kocsik Rádioaktív anyagra utaló veszélyességi bárcával ellátott kocsik Védőkocsik alkalmazása Narancssárga RID azonosító tábla F.2. Forgalmi Utasítás 12. sz. Függelék Gurítási, szalasztási tilalom, óvatosan tolatandó járművek felsorolása RID a 13. és 15. számú tolatási bárcák Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 14

15 RID 1.4 fejezet A résztvevők biztonsággal kapcsolatos kötelezettségei Vasúti infrastruktúra üzemeltetőjére a következő kötelezettségek hárulnak: Gondoskodni kell arról, hogy a rendező-pályaudvarokra Belső veszély-elhárítási terv készüljön Gondoskodni kell arról, hogy a szállítás alatt bármikor gyorsan és korlátlanul hozzáférhessen a következő információkhoz: a vonat összeállítása a szállított veszélyes áruk UN száma ezen kocsiknak a vonatban való elhelyezkedése a rakomány tömege Ezen az információk csak azok számára közölhetők, akiknek a biztonságos, a közbiztonság vagy a vészhelyzet elhárítása érdekében ezekre szüksége van. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 15

16 Szabályozás A veszélyes árukkal kapcsolatos rendkívüli események bekövetkezésekor történő eljárások, tevékenységek a MÁV Zrt. vállalati utasításaiban, valamint külső hatósági megállapodásokban vannak szabályozva. Ezek közül a legfontosabbak: F.2. sz. Forgalmi Utasítás (20. fejezet) F.3. sz. Utasítás az üzemirányítói szolgálat ellátására Műszaki mentési és Segélynyújtási Utasítás E.1. sz. Utasítás (12. fejezet) Balesetvizsgálati Utasítás 31/2006. (VIII. 25. MÁV Ért. 34.) VIGH sz. általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a MÁV Zrt. közbiztonsági terve a nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes árukkal történő visszaélések fuvarozása közbeni megakadályozására Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a MÁV Zrt. közötti Együttműködési megállapodás Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 16

17 A pályavasút szerepe veszélyes árukkal kapcsolatos rendkívüli események bekövetkezésekor Pályavasúti teendők: baleseti szituációk megelőzése, baleseti helyzetek kezelése, környezeti károk felszámolása, hatóságokkal való kapcsolattartás. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 17

18 A Vasúti Vegyi Elhárító Szolgálat működése A Vasúti Vegyi Elhárító Szolgálat központi telephelye Bp.-Ferencvárosban van. Országos hatáskörű folyamatos szolgálat 4 fővel. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 18

19 A pályavasút szerepe a veszélyes-áru A Vasúti Vegyi Elhárítás tevékenysége A közlekedési ágazatokban bekövetkező vegyiáru-szállítási balesetek elhárítása, a környezeti károk csökkentése és a szükséges helyreállítási munkálatok meghatározása, kivitelezése vagy műszaki felügyelete. Pályavasúti tevékenységek A MÁV Zrt. részéről a rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a következmények elhárításának irányítása a Pályavasúti Üzletág hatáskörébe tartozik. A végrehajtásban valamennyi érintett szervezeti egység köteles közreműködni. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 19

20 A területi főüzemirányító feladatai A helyszíni következményekről az adatokat a területi főüzemirányító részére kell jelenteni, aki az információkat rögzíti. A területi főüzemirányító valamennyi rendelkezésre álló információról értesíteni köteles: - a rendkívüli helyzeteket kezelő irányítót és - a területi operatív irányítókat, diszpécsereket, villamos üzemirányítót. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 20

21 A rendkívüli helyzeteket kezelő irányító feladatai Értesíteni köteles: az Értesítési Rendben előírt vezetőket, hatóságokat, szervezeteket, a Vasútvállalat illetékes kapcsolat tartóját. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 21

22 Köszönöm a figyelmüket! Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 22

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet - 1-2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet A Kormány a veszélyes áruk vasúton, közúton vagy belvízen történő szállítása biztonságának növelése céljából és az ilyen szállításokra vonatkozó hazai és nemzetközi

Részletesebben

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES 1 A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSI BIZTONSÁGI TANÁCSADÓRÓL (MAGYAR KÖZLÖNY, 2014. évi 61. szám, 9218 9224 oldal) A Genfben, 2000. május 26. napján

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. H-1066 Budapest Teréz krt. 6. Tel: +36 1 31001 e-mail: vpe@vpe.hu web: http://www.vpe.hu HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT A MAGYARORSZÁGI NYÍLT HOZZÁFÉRÉSŐ VASÚTI PÁLYA IGÉNYBEVÉTELÉNEK

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 11. szám 128. évfolyam 2013 április 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 23/2013. (IV. 05. MÁV Ért. 11.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki.

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki. Szám: 547-7/2014/IB Tárgy: Sári Metál Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításának telephelyi előkészítésére vonatkozó szabályok megsértése miatt H A T Á R O Z A T A Sári Metál Kft.

Részletesebben

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 2013 Veszélyes áruk közúti Készült az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG megbízásából HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU MÉRNÖKI IRODA közreműködésével A BTE szakértőinek bevonásával ELŐSZÓ Napjainkban a társadalmi

Részletesebben

203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet

203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggö munkaköröket betöltö munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekröl és az egészségügyi vizsgálat rendjéröl

Részletesebben

Tartalomjegyzék Felkészülés az ellenőrzésre Általános előírások Veszélyes áru közúti szállításának ellenőrzése

Tartalomjegyzék Felkészülés az ellenőrzésre Általános előírások Veszélyes áru közúti szállításának ellenőrzése Tartalomjegyzék 1. Felkészülés az ellenőrzésre 2. Általános előírások 2.1 Fontos szabályok melyeket az ellenőrzések során be kell tartani 2.2 Az ellenőrzési tevékenység tartalma 2.3 Szabálytalanságok dokumentálás,

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 129. évfolyam 2014. augusztus 15.

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 129. évfolyam 2014. augusztus 15. 16. szám 129. évfolyam 2014. augusztus 15. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások oldal 36/2014. (VIII. 15. MÁV Ért. 16.) EVIG sz. utasítás 1319 Folyamatszabályozás

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 26. szám 127. évfolyam 2012. november 23. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Utasítások Oldal 55/2012. (XI. 23. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

11/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási Utasításáról

11/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási Utasításáról 1 Készítette: Zórád Zoltán Mérnöki és elvi ügyek Változatszám: 1 Hatálybalépés időpontja: 2009. március 1. 11/2009. VIG. sz. UTASÍTÁS 11/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 92. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 92. szám MAGYAR KÖZLÖNY 92. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 29., hétfő Tartalomjegyzék 2015. évi LXXXIII. törvény A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott,

Részletesebben

277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet. a vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól

277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet. a vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól 277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet a vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól A Kormány a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag E l ő t e r j e s z t é s (közigazgatási egyeztetés anyaga) a Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szám:75-4/2014/ADR Tárgy: Farm Tojás Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye

Szám:75-4/2014/ADR Tárgy: Farm Tojás Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye Szám:75-4/2014/ADR Tárgy: Farm Tojás Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye HATÁROZAT A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint tárgyi ügyben másodfokon eljáró

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) Menedzsment eszközök vizsgálata 2013. OKTÓBER MEGRENDELŐ: KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT KÉSZÍTETTE: STRATÉGIA KONZORCIUM KONZORCIUM VEZETŐ: NEMZETI KÖZLEKEDÉSI

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 173. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 173. szám MAGYAR KÖZLÖNY 173. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 12., péntek Tartalomjegyzék 312/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet A Magyarország és az Oroszországi Föderáció között a másik fél területén

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 14., péntek Tartalomjegyzék 277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet A vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK OptiJus Opten Kft. 1. 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT II. rész. Üzemi vonatok vasúti pálya igénybevételének és közlekedtetésének szabályozása

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT II. rész. Üzemi vonatok vasúti pálya igénybevételének és közlekedtetésének szabályozása HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT II. rész Üzemi vonatok vasúti pálya igénybevételének és közlekedtetésének szabályozása Tartalomjegyzék. Általános rendelkezések... 3.. A Szabályozás célja... 3.. A Szabályozás

Részletesebben

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 56. (2) bekezdés g)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök 131. szám Tartalomjegyzék 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 24/2011. (XI. 10.) PSZÁF rendelet 62/2011. (XI. 10.) NEFMI

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos A Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi szabályzata 2013. február 11. napjától hatályos Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 5 Általános rendelkezések... 5 A Szabályzat hatálya... 5 II. FEJEZET... 6 A környezetvédelmi

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete 2. RÉSZ A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 2.1. A tűzoltóság szervei, a

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések melléklet a BM /2011. számú előterjesztéshez../2011. ( ) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény végrehajtásáról A katasztrófavédelemről

Részletesebben

Az anyagot készítette:

Az anyagot készítette: Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben