Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Tárgy: ADR bírság Ügyintéző: HATÁROZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Tárgy: ADR bírság Ügyintéző: HATÁROZAT"

Átírás

1 Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1. Tel: (94) Fax: (94) Szám: Tárgy: ADR bírság Ügyintéző: HATÁROZAT A MEGOLDÁS Kft. (9700 Szombathely, Körmendi út 92. adószám: , cégjegyzékszám: ) (továbbiakban: Ügyfél) terhére, a 647/2013/HAT ügyszámon indított eljárásban, a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó rendelkezések megsértése miatt, Ft,- azaz ötvenezer forint összegű bírságot szabok ki. A bírság összegét jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámára, a csatolt postai készpénzátutalási megbízás felhasználásával vagy banki átutalás útján köteles megfizetni. (Külföldről történő utalás esetén, a Hungarian National Bank 1054 Budapest, Szabadság tér 8/9. IBAN HU , SWIFT CODE: MANEHUHB, azonosítók felhasználásával kell az utalást teljesíteni.) A kötelezett késedelmi pótlékot köteles fizetni, ha pénzfizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget. A késedelmi pótlék napi összege a határozatban megállapított pénzfizetési kötelezettségek együttes összegének a jegybanki alapkamat kétszeresének 365-ödével számított része. A kiszabott bírság meg nem fizetése esetén végrehajtási eljárást kezdeményezek. A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak címzett, de a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál benyújtandó fellebbezéssel élhet. A fellebbezés illetékköteles, melynek mértéke a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett ,-Ft-ja után 400,-Ft, de legalább 5000,-Ft, és legfeljebb ,-Ft. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint. A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni, de a forintot meghaladó eljárási illetékkiszabás alapján készpénz-átutalási megbízás útján vagy az állami adóhatóság által meghatározott számlaszámra bankszámlák közötti átutalással, illetőleg amennyiben erre lehetőség van, bankkártyával is megfizethető. Eljárási költség megtérítéséről nem kellett dönteni, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel. INDOKOLÁS A 77-3/2014/ADR. számon kiadott végzésében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint tárgyi ügyben eljáró másodfokú hatóság - megsemmisítette a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság /2013/HAT számú határozatát, egyben új eljárás lefolytatására kötelezte az elsőfokú hatóságot.

2 2 A megismételt eljárás során az ellenőrzésen feltárt tények és bizonyítékok alapján a másodfokú hatóság végzésében foglaltak figyelembe vételével a következőket állapítottam meg: A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 20. -ában kapott jogkörében eljárva, a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: R1) rendelkezései alapján a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzését végezte október 09-én a 86-os számú főúton Nádasd-Hegyalja Szarvas Csárdánál. Megállapítást nyert, hogy az ellenőrzés alá vont Ügyfél, a.. forgalmi rendszámú járművel, valamint az forgalmi rendszámú pótkocsival végrehajtott veszélyes áru szállítási tevékenysége a VA /1 számú jegyzőkönyvben és a VA számú ellenőrzési jegyzékben foglaltak szerint megsértette a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) A és B Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló évi CX. törvényben, valamint az ADR A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 38/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet 2. számú mellékletében meghatározott rendelkezéseket. Az ellenőrök az ellenőrzés helyszínén a következő hiányosságot találták: A teherautón szállított konténeren a 9-es bárca, illetve a környezetre veszélyes jelölés sérült, illetve hiányos volt. A pótkocsi hátulján lévő narancssárga tábla rögzítetlen állapotban volt. A következő veszélyes árukat találtuk a gépjárművön az ellenőrzés helyszínén: A szállított áru(k) megnevezése(i), UN száma: UN 3077 Környezetre veszélyes szilárd anyag M.N.N. 9, III. Menny. (kg) 735 Menny.(l) Az Ügyfelet június 17-én a /2013/HAT számú végzéssel kiértesítettem az eljárás megindításáról (melyet én átvett), iktatási számáról (647/2013/HAT), betekintési lehetőségekről. A határozatom kiadásáig nem élt a évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket)- ben biztosított lehetőségeivel. Megállapítottam, hogy az ellenőrök a szabálytalanságokat a VA /1 számú ellenőrzési jegyzőkönyvben, a VA számú ellenőrzési jegyzékben, továbbá videó felvételen (MOV015), valamint 17 db fényképfelvételen (számuk: RIMG1957-RIMG1983) rögzítették (továbbiakban: bizonyítékok) november 13-án hatóságom jegyzőkönyvet vett fel az eljárás során (647-7/2013/HAT), a bizonyítékok alapján feltárt további szabálytalanságokról: 1. Az eljárás során a videófelvétel (00:18-00:34 másodperc, 01:35-01:40 másodperc és 02:48-03:08 részei) és a fényképfelvételek (RIMG és RIMG1964-RIMG1966) alapján megállapítottam, hogy az ellenőrzés alá vont forgalmi rendszámú jármű által szállított konténer nem volt lefedve sem fedéllel, sem ponyvával. 2. Az eljárás során a videófelvétel és a fényképfelvétel alapján megállapítottam, hogy az ellenőrzés alá vont forgalmi rendszámú jármű pótkocsiján elhelyezett csomagok között

3 3 veszélyes árut tartalmazó csomagok is voltak. A menetirány szerinti bal oldalon a 4. és 8. fekete fóliájú csomagon (MOV015 01:43-02:02 másodperc), valamint a menetirány szerinti jobb oldalon az 5. és 6. fekete fóliájú csomagon (MOV015 02:48-02:54 és RIMG1964) jól láthatóak a bárcák. 3. Az eljárás során megállapítottam, hogy a 647-5/2013/HAT számon iktatott, az Ügyfél által hiánypótlásként megküldött SZ kísérőjegyek hibásan/hiányosan lettek kitöltve: a DG20578 számú SZ kísérőjegyen nem szerepel a szállított veszélyes áru UN száma, valamint egyik SZ kísérőjegyen sem lett a 35. pont kitöltve (Csomagolás módja) december 06-án nyilatkozattételre szólítottam fel az Ügyfelet: 1. Az Ügyfél nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az eljárásra okot adó szállításnál melyik vállalkozás/ok végezte a veszélyes áru berakását. 2. Az Ügyfél nyilatkozata, arra vonatkozóan, hogy az eljárásra okot adó szállításnál milyen szállítási móddal történt a veszélyes áru szállítása (ömlesztve vagy küldeménydarabokban). 3. Ügyfél nyilatkozata, arra vonatkozóan, hogy az eljárásra okot adó szállításnál ki töltötte ki a veszélyes áru szállításához kapcsolódó SZ kísérőjegyeket. (Amennyiben nem az Ügyfél töltötte ki, úgy a HOFFMANN CARBON Kft. és az Ügyfél között létrejött a veszélyes áru szállításáról kötött szerződés hiteles másolatát is csatolni szükséges) december 21-én az Ügyfél nyilatkozatot tett: 1. A i Hoffmann Carbon Kft Csesztreg, Ady u 49. szám alatt történt veszélyes- és nem veszélyes hulladékok berakását, felrakását a Hoffmann Carbon Kft. végezte. 2. A szállításnál ömlesztett szállítási mód történt. Szemrevételezés alapján a gépjárművezető úgy becsülte meg a rakomány súlyát, hogy több mint 1000 kg a veszélyes hulladék, ezért táblázta ki a gépjárművet. 3. Az SZ-kísérőjegyeket a MEGOLDÁS KFT. állította ki, a Hoffmann Carbon Kft. alkalmazottja írta rá a súlyokat december 02-án és december 06-án nyilatkozatételre hívtam fel a Hoffmann Carbon Kft-t: 1. Ügyfél nyilatkozata, arra vonatkozóan, hogy az eljárásra okot adó szállításnál ki töltötte ki a veszélyes áru szállításához kapcsolódó SZ kísérőjegyeket. (Amennyiben nem az Ügyfél töltötte ki, úgy a Megoldás Kft-vel és az Ügyfél között létrejött a veszélyes áru szállításáról kötött megállapodás hiteles másolatát is csatolni szükséges) 2. Az Ügyfél nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az eljárásra okot adó szállításnál melyik vállalkozás/ok végezte a veszélyes áru berakását. A Hoffmann Carbon Kft. nyilatkozata: 1. Az SZ kísérőjegyeket a Megoldás Kft. tölti ki. Az SZ jegyeken szereplő súlyok a Hoffmann Carbon Kft. telephelyén kerülnek lemérésre, amit az ezzel megbízott munkavállaló végez és vezet fel az SZ kísérőjegyekre. 2. A veszélyes áruk berakodását a Hoffmann Carbon Kft. telephelyén az ezzel megbízott munkavállaló végzi. Az Ügyfél és a Hoffmann Carbon Kft. is megküldte a közöttük veszélyes hulladékok ártalmatlanítása céljából létrejött szerződés másolatát. Megállapítottam, hogy a megküldött másolatok tartalmilag és formailag is megegyeznek.

4 július 07-én nyilatkozattételre szólítottam fel az Ügyfelet: 1. Ügyfél nyilatkozata, arra vonatkozóan, hogy az eljárásra okot adó szállításnál figyelembe véve az SZ kísérőjegyeket milyen veszélyes- és nem veszélyes árut szállított (tételesen) a frsz-ú tehergépjárművön és az frsz-ú pótkocsin, azokat milyen mennyiségben szállította, továbbá, milyen szállítási módban (ömlesztve, küldeménydarabokban, stb.) július 24-én az Ügyfél nyilatkozatot tett: forgalmi rendszámú vontató gépjármű rakománya: Azonosító szám: Szénpor 5090 kg MSZ 3404 kísérőjegy. forgalmi rendszámú pótkocsi rakománya: Csiszolóanyag 93 kg MSZ 3399 kiserojegy Műanyagok 132 kg MSZ 3401 kísérőjegy Szénrúd 3554 kg MSZ 3403 kísérőjegy * Gyanta maradék 424 kg DG Sz" kísérőjegy * Szennyezett felitató, textília 165 kg DG Sz" kísérőjegy * Hajtógázas palack 14 kg DG Sz" kísérőjegy * Szennyezett göngyöleg 132 kg DG Sz" kísérőjegy A bizonyítékokat, az Ügyfél, valamint a Hoffmann Carbon Kft. nyilatkozatait, továbbá az ellenőrzés helyszínén az ellenőrzött dokumentumokról készült hiteles másolatokat megvizsgáltam, és a következő döntést hoztam: 1. Az eljárás során rendelkezésemre álló bizonyítékok és nyilatkozatok alapján egyértelműen megállapítottam, hogy a veszélyes áru feladója és berakója a Hoffmann Carbon Kft., a szállítója az Ügyfél volt. a) A forgalmi rendszámú gépjárművön lévő konténerben elhelyezett zsákokban szállított áru (EWC Tömege: 5090 kg) nem minősül veszélyes árunak. Az ellenőrzés alá vont gépjármű frsz-ú pótkocsiján elhelyezett csomagok között azonban veszélyes árut tartalmazó csomagok is voltak. A menetirány szerinti bal oldalon a 4. és 8. fekete színű fóliazsák csomagoláson (MOV015 01:43-02:02 másodperc), valamint a menetirány szerinti jobb oldalon az 5. és 6. fekete színű fóliazsák csomagoláson (MOV015 02:48-02:54 és RIMG1964) jól láthatóak a bárcák. Az Ügyfél nyilatkozatai és a hiánypótlásként megküldött veszélyes és nem veszélyes hulladék szállítási kísérőjegyek (számuk: DG20577, DG20578-DG20580, MSZ3399, MSZ3401, MSZ3403 és MSZ3404) alapján megállapítottam, hogy az frsz-ú pótkocsin 735 kg UN 3077

5 5 Környezetre veszélyes szilárd anyag M.N.N. 9, III. mint veszélyes áru, valamint 3779 kg egyéb nem veszélyes hulladék szállítása történt. Az Ügyfél a szállítás során nem alkalmazta az ADR pontjában biztosított az egy szállítóegységben szállított mennyiségből adódó mentességek -et, ezért e szállítás tekintetében az ADR vonatkozó előírásait maradéktalanul teljesíteni kell. Megállapítottam, hogy az Ügyfél megsértette az ADR pontját, mely szerint: A veszélyes árukat szállító szállítóegységekre két, függőleges síkban elhelyezett, narancssárga, téglalap alakú táblát kell elhelyezni, amelyek megfelelnek az pontnak. Az egyik táblát a szállító egység elejére, a másikat a hátuljára, a jármű hossztengelyére merőlegesen kell rögzíteni. A tábláknak jól láthatóknak kell lenniük. Ha a veszélyes árut tartalmazó pótkocsit a szállítás során szétválasztják a gépjárműtől, a narancs színű táblának a pótkocsi hátuljára rögzítve kell maradnia. Megállapítom, hogy az ADR pontja szerint e szállításnál nem alkalmazható a számozott narancssárga tábla, mivel az csak az ömlesztett, a tartányos és a radioaktív küldeménydarabok szállítása esetében engedélyezett. A veszélyes és nem veszélyes áruk közös rakodótérben történő elhelyezése miatt, nem alkalmazható az ADR pontja, mely szerint az olyan szállítóegységen, amelyben csak egy veszélyes anyagot szállítanak és azonkívül még nem-veszélyes anyagot sem, az , az és az pontban előírt narancssárga táblákra nincs szükség, ha az pont szerinti, elöl és hátul elhelyezett táblákon a szállított anyagra a 3.2 fejezet A táblázat 20 oszlopában előírt veszélyt jelölő és 1 oszlopában előírt UN szám fel van tüntetve.. b) A bizonyítékok alapján (MOV015 videófelvétel 02:16-02:43 szakasza) megállapítottam, hogy a veszélyes árut szállító pótkocsi hátulján elhelyezett számozott narancssárga tábla felülről kézi erővel, szabadon eltávolítható volt. Megállapítottam, hogy az Ügyfél megsértette az ADR pontját, mely szerint a narancssárga táblának fényvisszaverőnek kell lennie, az alapja 40 cm, a magassága 30 cm legyen. A táblán 15 mm széles fekete szegélynek kell lenni. A táblát az időjárás viszontagságainak ellenálló és a jelölés tartósságát biztosító anyagból kell készíteni. A tábla 15 percig tartó égés esetén sem válhat le a tartójáról. A táblának a jármű helyzetétől függetlenül rögzítve kell maradnia Megállapítottam, hogy a fenti hiányosság az R sz. mellékletébe ütköző olyan mulasztás, amely egyetlen kockázati kategóriában sem került megnevezésre. Ezért e szabálytalanságot a kockázati kategóriák leírása alapján állapítottam meg és a III. kockázati kategóriába soroltam. A bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2) 5. melléklet 3. táblázat 6. sorszámon a III. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztás bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehetők körét nevesíti a feladó, be/kirakó, csomagoló, töltő, ürítő, szállító, címzett vállalkozások körében. Az eljárás során egyértelműen megállapítottam, hogy a szabálytalanságért az Ügyfél mint szállító, részben tehető felelőssé. Megállapítottam, hogy a szállítónak az ADR c) pontja szerint szemrevételezéssel meg kell győződnie arról, hogy sem a járműnek, sem a rakománynak nincs nyilvánvaló hiányossága, nem szivárog, nincs rajta repedés, szükséges berendezései nem hiányoznak stb.;

6 6 A Kkt. 20. (4) bekezdése alapján Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések megsértőjével szemben forinttól forintig terjedő bírság szabható ki. A fenti hiányosságot az R1 2. számú melléklet III kockázati kategóriába tartozó A III. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztásként nevesíti - és az R2 6. -hoz kapcsolódó 5. számú melléklet 3. táblázat 6. sorszáma a szabálytalanság elkövetőjét ,-Ft. bírsággal rendeli büntetni, azonban mivel a szabálytalanság (1 a) pont) elkövetéséért a feladó és szállító vállalkozások is felelőssé tehetők, így ennek a bírságtételnek az 1/2 1/2 arányban történő megosztásáról döntöttem. 2. Az eljárás során megállapítottam, hogy az Ügyfél által becsatolt veszélyes hulladék szállítását kísérő Sz Jegyek nem feleltethetőek meg az ADR szakaszában foglalt fuvarokmánynak, mivel a fenti esetben a szállítást csupán egyetlen fuvarokmány kísérhette volna. Megállapítottam, hogy az A számú fuvarlevél nem tartalmazza az alábbiakat: a helyes szállítási megnevezés nem tartalmazza az ADR 3.3 fejezet 274 különleges előírásában szereplő az ADR bekezdésében előírt adatot, vagyis a veszélyes áruhoz tartozó műszaki megnevezést, nem tartalmazza a hulladék szót, nem tartalmazza a feladó nevét és címét, nem tartalmazza a címzett nevét és címét. Az R2 5. melléklet 3. táblázat 2. sorszámon az okmányokban valamely információ hiányzik bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehetők körét nevesíti a feladó vállalkozások körében. Az eljárás során egyértelműen megállapítottam, hogy az eljárásban az Ügyfél, mint szállító vesz részt, így ezért a szabálytalanságért nem tehető felelőssé. Az Ügyfelet , Ft,- összegű bírsággal sújtottam, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) A és B Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló évi CX. törvényben, valamint az ADR A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 38/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet 2. számú mellékletében meghatározott rendelkezések megsértése miatt. A jelen határozatomban megnevezett fuvarozóeszköz által végzett veszélyes áru szállításának fenti időpontban végrehajtott közúti ellenőrzés során felvett VA /1 számú ellenőrzési jegyzőkönyv, illetve a VA számú ellenőrzési jegyzék alapján megállapítást nyert, hogy az ADR-ben meghatározott kötelezettségét az Ügyfél, mint a veszélyes áru szállítója megszegte, ezért a fentiekben részletezettek alapján, határozatom rendelkező részében foglaltak szerint döntöttem. A bírság megfizetésének határidejét, módját az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet (továbbiakban: R3) 3. (4) bekezdése, valamint a Kkt. 20. (6) bekezdése figyelembevételével állapítottam meg. A késedelmi pótlékra vonatkozó rendelkezések a Ket án alapulnak. A bírság meg nem fizetése esetén a végrehajtás szabályait a Ket a rögzíti.

7 7 A jogorvoslat lehetőségét a Ket ban meghatározottak szerint biztosítottam. A fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 29. (2) bekezdése, módját a 73. -a írja elő. Eljárási költség nem merült fel. Határozatom a Kkt (1), (2) és (4) bekezdésében, az R1 3. (1) bekezdésében, az R2-ben, valamint a Ket.-ben foglalt rendelkezéseken alapul. A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a Kkt. 20. (2) bekezdése, továbbá az R3 2. bf) pontjában rögzítettek alapján gyakorolta. A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékessége a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény 22. (1) b) pontjában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. mellékletében rögzítetteken alapul. Szombathely, július 28.. megyei igazgató nevében és megbízásából megyei katasztrófavédelmi hatósági osztályvezető Készült: 2 példányban Egy példány: 7 oldal Kapják: 1. sz. példány: Irattár 2. sz. példány:

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki.

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki. Szám: 547-7/2014/IB Tárgy: Sári Metál Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításának telephelyi előkészítésére vonatkozó szabályok megsértése miatt H A T Á R O Z A T A Sári Metál Kft.

Részletesebben

bírságot szabok ki. Eljárási költség megtérítéséről nem kellett dönteni, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

bírságot szabok ki. Eljárási költség megtérítéséről nem kellett dönteni, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel. Ügyiratszám: 417-4/2014/MK/H Tárgy: SC River Brokerage SRL. (Románia 900653 Konstanca, Mircea Cel Batran nr. 181.) terhére bírság kiszabása a veszélyes áru vízi szállítására vonatkozó szabályok megsértése

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 173. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 173. szám MAGYAR KÖZLÖNY 173. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 12., péntek Tartalomjegyzék 312/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet A Magyarország és az Oroszországi Föderáció között a másik fél területén

Részletesebben

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES 1 A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSI BIZTONSÁGI TANÁCSADÓRÓL (MAGYAR KÖZLÖNY, 2014. évi 61. szám, 9218 9224 oldal) A Genfben, 2000. május 26. napján

Részletesebben

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes.

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes. Felhívás! A hatóság felhívja a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítását végzők figyelmét a rájuk vonatkozó veszélyes

Részletesebben

Szám: 09/2/1110-6/2014/PL KIR HAT. Tárgy: Gróf Tisza István Kórház tűzvédelmi bírság ügye

Szám: 09/2/1110-6/2014/PL KIR HAT. Tárgy: Gróf Tisza István Kórház tűzvédelmi bírság ügye Szám: 09/2/1110-6/2014/PL KIR HAT. Tárgy: Gróf Tisza István Kórház tűzvédelmi bírság ügye H A T Á R O Z A T A Gróf Tisza István Kórházat (4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1.) a 2014. október 30-án

Részletesebben

Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet. Alsónémedi Fő út 66/a 2351. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása

Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet. Alsónémedi Fő út 66/a 2351. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet Alsónémedi Fő út 66/a 2351 Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása Az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezetnél (székhelye: 2351 Alsónémedi,

Részletesebben

A D Ó I G A Z G A T Á S

A D Ó I G A Z G A T Á S Enying Város Jegyzője Önkormányzati Adóhatóság 8130 Enying, Kossuth L.u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-661 1. JOGSZABÁLYOK 2. HATÁSKÖRI JEGYZÉK Képviselő-testület Önkormányzati adóhatóság ELEKTRONIKUS

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA Tárgy: a Budapest 95,3 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző:

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 27., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi I. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom

Részletesebben

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI Tartalom AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ... 2 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY... 2 11. számú melléklet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényhez... 8 A közúti fuvarozással járó tevékenység folytatásával kapcsolatos

Részletesebben

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet - 1-2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet A Kormány a veszélyes áruk vasúton, közúton vagy belvízen történő szállítása biztonságának növelése céljából és az ilyen szállításokra vonatkozó hazai és nemzetközi

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. sz.: PBK/482-20/2011. Melléklet: 1 pl. számviteli bizonylat Üi.: Kovács

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

építési engedélyt megadja,

építési engedélyt megadja, Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/30653-16/2011 Tárgy: Oláh és Társa Kft. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A Kormány a környezetvédelem általános szabályairól

Részletesebben

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére 1. oldal 7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére Bevezetés Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 86. (1) bekezdése

Részletesebben

SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS MOTORKERÉKPÁR UTÁNI GÉPJÁRMŰADÓ

SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS MOTORKERÉKPÁR UTÁNI GÉPJÁRMŰADÓ SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS MOTORKERÉKPÁR UTÁNI GÉPJÁRMŰADÓ A gépjárműadó célja - a gépjárműadóról szóló többször módosított 1991.évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) preambuluma szerint - a motorizációval

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA ÉTDR ügyazonosító: 201300052984 ÉTDR iratazonosító: IR-000282540/2013. Szám: KE-03D/EP/00142-9/2013. Üi.: Szalai

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy város területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére (2013.január 1. 2015.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben