Iktatószám: Közzététel dátuma:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Iktatószám: Közzététel dátuma: 2015.02.17."

Átírás

1 Iktatószám: 36740/34-1/2015. ált Jogerő/határozathozatal dátuma: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. (1) bekezdés i) pont szerint A hatóság közzéteszi azt a jogerős vagy fellebbezésre tekintet Közzététel jogcíme: nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatot, amelyet jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott. Közzététel dátuma: Eljáró hatóság neve: Tárgy: Ügyfél megnevezése, székhelye: Publikált dokumentum fájl neve: Bíróságon megtámadva: Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó rendelkezések megsértése miatt ADR bírság kiszabása Nagydorogi PB Gázforgalmazó és Szolgáltató Kft. (7044 Nagydorog, Kiss E. u. 27.) ált ADR bírság nem

2 Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-7030 Paks, Tolnai u : Paks Pf.: 8 Tel.: (36-75)/ ; fax: (36-75)/ Szám: 36740/34-1/2015. ált Tv 1. sz. példány Tárgy: Nagydorogi PB Gázforgalmazó és Szolgáltató Kft. (7044 Nagydorog, Kiss E. u. 27.) veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó rendelkezések megsértése miatti bírság ügye Ügyintéző: Telefon: 74/ HATÁROZAT A Nagydorogi PB Gázforgalmazó és Szolgáltató Kft. (székhely: 7044 Nagydorog, Kiss E. u. 27.; adószám: ; cégjegyzékszám: ), mint ügyfél terhére a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó rendelkezések megsértése miatt ,- Ft, azaz háromszázezer forint összegű bírságot szabok ki. A bírság összegét jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámára, a csatolt postai készpénz-átutalási megbízás felhasználásával vagy banki átutalás útján köteles megfizetni. A kiszabott bírság befizetésének késedelmes teljesítése esetén késedelmi pótlékot kell fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A kiszabott bírság meg nem fizetése esetén végrehajtási eljárás kezdeményezésének van helye. A bírságot a befizetés elmulasztása esetén adók módjára kell behajtani. A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (továbbiakban: Igazgatóság) címzett, de a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltségnél (továbbiakban: Kirendeltség) benyújtandó fellebbezéssel élhet. A fellebbezés illetékköteles, melynek mértéke a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett ,- Ft-ja után 400,- Ft, de legalább 5.000,- Ft, és legfeljebb ,- Ft jelen esetben ,- Ft. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5.000,- Ft. A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni, de a ,- Ft-ot meghaladó eljárási illetékkiszabás

3 alapján készpénz-átutalási megbízás útján vagy az állami adóhatóság által meghatározott számlaszámra bankszámlák közötti átutalással, illetőleg amennyiben erre lehetőség van, bankkártyával is megfizethető. Eljárási költség megtérítéséről nem kellett dönteni, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség. INDOKOLÁS A Nagydorogi PB Gázforgalmazó és Szolgáltató Kft-t. (székhely: 7044 Nagydorog, Kiss E. u. 27.; adószám: ; cégjegyzékszám: ,), (továbbiakban ügyfél) Ft, azaz háromszázezer forint összegű bírsággal sújtottam, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló évi CX. törvényben, valamint a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendeletben (a továbbiakban: ADR) meghatározott rendelkezések megsértése miatt az alábbiakban részletezettek szerint: A Kirendeltség a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény (továbbiakban: Kkt.) 20. (11) bekezdés e) pontja, és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 88. -a, továbbá a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: R1.) rendelkezései alapján a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzése érdekében december 16-án a 63-as főút 23-as km szelvénynél hatósági ellenőrzést hajtott végre, melynek során ellenőrzés alá vonták az ügyfél tulajdonát képező forgalmi rendszámú típusú küldeménydarabos szállítási móddal veszélyes árut szállító gépjárművet és rakományát, továbbá gépjárművezetőt (lakcíme: született: anyja neve: személyazonosító igazolvány okmányazonosítója: lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma: ). Az ellenőrzés alá vont forgalmi rendszámú gépjármű (gépjárművezető: ; lakcíme: született: anyja neve:, személyazonosító igazolvány okmányazonosítója: lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma: ; szállító: Nagydorogi PB Gázforgalmazó és Szolgáltató Kft. székhely: 7044 Nagydorog, Kiss E. u. 27.; adószám: ; cégjegyzékszám: ), vizsgálata során megállapításra került, hogy a szállítás nem felelt meg az ADR-ben foglaltaknak. A fent nevezett gépjárművel történő veszélyes áru szállítása során a 86/111-90/Paks számú ellenőrzési jegyzékben, a 86/111-92/Paks számú ellenőrzési jegyzőkönyvben, a 86/111-92/Paks számú ellenőrzési jegyzőkönyvhöz csatolt 86/111-93/Paks számú fényképmellékletben (DSCF0087-DSCF0136), és a BF számú gépjármű menetlevelében foglaltakat megvizsgálva megállapítottam, hogy a szállító és a jármű üzembentartója megsértette az ADR egyes rendelkezéseit. A BF számú gépjármű menetlevél, és az EW számú forgalmi engedély alapján megállapítható, hogy az ADR hatálya alá tartozó veszélyes áruk szállítója és a jármű üzembentartója a jelen határozatban megnevezett fuvarozóeszköz által a fenti időpontban végrehajtott közúti ellenőrzéskor az ügyfél volt.

4 Az ügyfelet a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó rendelkezések megsértése következtében indult eljárásról december 29-én a 377-2/2014/H. iktatószámú végzésében a hatáskörrel rendelkező Igazgatóság értesítette. A december 30-án hatályba lépett az egyes költségvetési szervek középirányító szervként történő kijelöléséhez, irányító és felügyeleti hatáskörök átruházásához, egyes ügyek kiemelt jellegének megszüntetéséhez, valamint a szociális temetés intézménye elhalasztásához szükséges rendeletek módosításáról szóló 352/2014. (XII.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: módosító rendelet). A módosító rendelet 3. (2) bekezdése értelmében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet I. fejezete a következő 4/A. -sal egészült ki: 4/A A közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 20. (1) bekezdés e) pontjához kapcsolódó bírságolási eljárást a) első fokon a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek az ellenőrzést végrehajtó helyi szerve, b) másodfokon a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek az első fokon eljárt helyi szervet irányító területi szerv folytatja le. Fenti jogszabályi helyek alapján december 30-tól illetékességi területén a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó rendelkezések megsértése miatt indult eljárást a Kirendeltség jogosult lefolytatni. Az ADR szakaszában foglaltak értelmében szállító az a vállalkozás, amely a szállítási műveletet végrehajtja, akár fuvarozási szerződés alapján, akár anélkül. Az ellenőrzés és a hatósági vizsgálat alkalmával megállapításra került, hogy a fent nevezett gépjárművel UN 1965 SZÉNHIDROGÉN-GÁZ KEVERÉK, CSEPP -FOLYÓSÍTOTT, M.N.N. A1 gázkeverék, 2.1 (B/D), összesen 506 kg veszélyes áru szállítását végezték alumíniumpalack csomagolásban küldeménydarabos szállítási móddal, narancssárga táblával az ADR szerinti mentességi határon felüli mennyiségben. A 86/111-92/Paks számú ellenőrzési jegyzőkönyvhöz csatolt 86/111-93/Paks számú fényképmelléklet alapján megállapítottam, hogy az ellenőrök a szabálytalanságról összesen 50 darab digitális fényképfelvételt (DSCF0087-DSCF0136) készítettek. A Ket. 71. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, a rendelkezésemre álló adatoknak megfelelően az alábbiakban foglaltak szerint hoztam meg döntésemet. A vizsgálat alapján az ügyfelet a veszélyes áru szállítása során az ADR 1.4 ( ; c), és a 8.1 (8.1.4) fejezete szerinti kötelezettségek terhelték. Az ADR pontja alapján 3,5 t össztömeget nem meghaladó gépjármű esetén A, B és C tűzosztályú tüzek oltására alkalmas 4 kg kapacitású száraz porral (vagy azonos kapacitású más alkalmas tűzoltószerrel) töltött készüléket kell készenlétben tartani a gépjárművön. A készülékek minimális kapacitása 2 kg. Az ellenőrzésről felvett 86/111-92/Paks számú jegyzőkönyvben rögzítettek illetve az ellenőrzés során készített fényképfelvételek alapján megállapításra került, hogy a gépjármű vezetőfülkéjében rögzített állapotban kizárólag egy darab 2 kg-os kapacitású, 13A 30B C oltóteljesítményű, ROLLEXCO gyártmányú, es gyári számú, valamint egy darab 2 kgos kapacitású 5A 21B C oltóteljesítményű, ismeretlen gyártmányú, as gyári számú tűzoltó készülék volt található. A készülékek karbantartási érvényessége egyaránt április 2. volt.

5 A 2 kg-os kapacitású, 13A 30B C oltóteljesítményű, ROLLEXCO gyártmányú, es gyári számú tűzoltó készülék működtető szerkezete szemmel láthatóan törött, használatra alkalmatlan állapotban volt. A veszélyes áru szállítása során a szállító ezzel megsértette: Az ADR pontjában foglaltakat, mely szerint Az ADR előírásait azonban mindenképpen be kell tartani. Az ADR c) pontjában foglaltakat, mely szerint A szállítóra (fuvarozóra) az szakasz figyelembevételével különösen a következő kötelezettségek hárulnak: szemrevételezéssel meg kell győződnie arról, hogy sem a kocsinak/járműnek, sem a rakománynak nincs nyilvánvaló hiányossága, nem szivárog, nincs rajta repedés, szükséges berendezései nem hiányoznak, stb. Az ADR ( ) pontját, mely szerint Az előző , ill bekezdés előírásainak megfelelő hordozható tűzoltó készülékeket olyan zárral (plombával) kell ellátni, amely lehetővé teszi annak megállapítását, hogy még nem használták. Ezen kívül el kell látni olyan jelöléssel, amely tanúsítja, hogy az illetékes hatóság által elismert szabványnak megfelel, ill. az érvényesség lejáratának időpontját (hónap, év) vagy a legnagyobb megengedett használati időtartamot is fel kell tüntetni. Az üzemképesség biztosítása céljából a tűzoltó készülékeket az érvényes nemzeti szabványok előírásai szerint időszakosan ellenőrizni kell. A fentiek alapján a rendelkezés megsértője az R1. 5. (1) bekezdés és a 2. számú melléklet II. kockázati kategóriába tartozó 3. pontban nevesített.a járművön nincsenek meg az előírt, üzemképes tűzoltó készülékek. A tűzoltó készülék üzemképesnek tekinthető akkor is, ha az előírt plomba és/vagy a lejárat ideje hiányzik, de nem tekinthető üzemképesnek, ha szemmel láthatóan nem az, például a nyomásmérő 0-t mutat.. mulasztást követett el. Ezért a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: R2.) 6. -hoz kapcsolódó 5. számú mellékletben lévő 2. táblázat 3. pontja szerint ,- Ft, azaz háromszázezer forint bírságot köteles fizetni. Az eljárás és a részletes vizsgálat alkalmával, az ellenőrzéskor készült 86/111-90/Paks (sorszám: TO ) számú ellenőrzési jegyzéket, a 86/111-92/Paks számú ellenőrzési jegyzőkönyvet, a 86/111-92/Paks számú ellenőrzési jegyzőkönyvhöz csatolt 86/111-93/Paks számú fényképmellékletet, valamint a helyszínen készült digitális fényképfelvételeket (DSCF0087-DSCF0136) vettem figyelembe bizonyítékként. Az eljárás során mellőzött bizonyíték nem volt. A felelősségi köröket az ADR 1.4 fejezetében foglaltak alapján állapítottam meg. Az ADR c) alpontjában foglaltak szerint a szállítónak meg kell győződnie arról, hogy a járműnek nincs nyilvánvaló hiányossága, berendezései (érvényes, üzemképes tűzoltó készülékek) nem hiányoznak. A szállító e kötelességének nem tett eleget, mert megállapítottam, hogy a szállítóeszközön levő ellenőrzött 2 db 2 kg-os tűzoltó készülék közül egy szemmel láthatóan nem üzemképes. Ha a szállító a szállítás megkezdése előtt szemrevételezéssel meggyőződött volna a tűzoltó készülékek meglétéről, akkor észlelnie kellett volna a tűzoltó készülék meghibásodását. A fentiek alapján megállapítottam, hogy az üzemképtelen 1 db 2 kg-os tűzoltó készülék tekintetében az ADR bekezdésében foglaltak alapján a felelősség teljes egészében a szállítót terheli.

6 A résztvevői felelősségi körök vizsgálata során megállapítottam, hogy a szállító az ügyfél, valamint a gépjárművezető volt. A gépjárművezető felelősségének vizsgálata során azt a megállapítást tettem, hogy mivel az ADR és szakasza nem nevesíti a gépjárművezetőt bármely tevékenységi körben felelősként, csak akkor lehet felelősségre vonni bizonyos előírások megszegéséért, ha az ADR vonatkozó pontja külön is megemlíti. Mivel az ADR szakasza nem nevesíti a gépjárművezetőt a feltárt mulasztás tekintetében, valamint az ADR 8.3 fejezete mely a gépjármű személyzetére vonatkozó követelményeket tartalmazza sem teszi felelőssé a gépjárművezetőt a feltárt hiányosságért, így ő ezért nem vonható felelősségre. Az ADR Megállapodás 5. cikke a következőket rögzíti: A Megállapodás hatálya alá tartozó szállításokra a közúti közlekedést, a nemzetközi közúti szállítást, illetőleg a nemzetközi kereskedelmet általában érintő belföldi és nemzetközi előírások továbbra is érvényesek Ez alapján a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet, a közúti árutovábbítási szerződésekről szóló 2/1981 (I. 31.) MT rendelet és a polgári törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezési is betartandóak a szállítások során. A fentiek alapján az R1.-ben, és R2.-ben foglaltak alapján a feltárt hiányosság a járművön nem voltak meg az előírt, üzemképes tűzoltó készülékek miatt mindösszesen ,- Ft, azaz háromszázezer forint megfizetésére kötelezem az ügyfelet. A jelen határozatomban megnevezett fuvarozóeszköz által végzett veszélyes áruk szállításának fenti időpontban végrehajtott közúti ellenőrzést követően felvett 86/111-90/Paks (sorszám: TO ) számú ellenőrzési jegyzék, a 86/111-92/Paks számú ellenőrzési jegyzőkönyv, a 86/111-92/Paks számú ellenőrzési jegyzőkönyvhöz csatolt 86/111-93/Paks számú fényképmelléklet, valamint a helyszínen készült digitális fényképfelvételeket (DSCF0087-DSCF0136) alapján megállapítást nyert, hogy az ADR-ben meghatározott kötelezettségét az ügyfél, mint a veszélyes áru szállítója megszegte, ezért a fentiekben részletezettek alapján, határozatom rendelkező részében foglaltak szerint döntöttem. A bírság megfizetésének határidejét, módját az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivezetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet (továbbiakban: NFM rendelet) 3. (4) bekezdése, valamint a Kkt. 20. (6) bekezdése figyelembevételével állapítottam meg. A késedelmi pótlékra vonatkozó rendelkezések a Ket án alapulnak. A bírság meg nem fizetése esetén a végrehajtás szabályait a Ket a rögzíti. Hatóságom a Ket. 33. (1) bekezdése alapján megállapított január 19-ig nyitva álló ügyintézési határidőt nem lépte túl. Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy a Ket. 74. (2) bekezdése szerint: a kötelezett a teljesítési határidő lejárta előtt benyújtott kérelmében annak igazolásával kérheti az elsőfokú hatóságtól a pénzfizetési kötelezettség teljesítésére halasztás vagy a részletekben történő teljesítés (a továbbiakban együtt: fizetési kedvezmény) engedélyezését, hogy rajta kívül álló ok lehetetlenné teszi a határidőre való teljesítést, vagy az számára aránytalan nehézséget jelentene. A jogorvoslat lehetőségét a Ket. 98. (1) bekezdésében meghatározottak szerint biztosítottam.

7 A fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 29. (2) bekezdése, módját a 73. -a írja elő. A fellebbezés elbírálására jogosult hatóságot az NFM rendelet 2. bf) pontja alapján állapítottam meg. Hatóságom megvizsgálta a Ket. 94. (1) bekezdés a) pontja szerinti eljárás alkalmazásának lehetőségét és megállapította, hogy az jogszabályilag kizárt, a Ket. 94. (2) bekezdés b) pontjában és a 80/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet 2. (5) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján. Eljárási költség nem merült fel. Határozatom a Kkt. 20. (1), (2) és (4) bekezdésében, a R1. 3. (1) bekezdésében, a R2.-ben, valamint az NFM rendeletben, és a Ket.-ben foglalt rendelkezéseken alapul. A Kirendeltség hatáskörét a Kkt. 20. (2) bekezdése, továbbá az NFM rendelet 2. bf) pontjában rögzítettek alapján és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011 (XI. 10.) Korm. rendelet I. fejezete 4/A b.) pontja alapján gyakorolja. A Kirendeltség illetékességét a Kat. 22. és 24. (1) bekezdése, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. (1) és (3) bekezdése és az 1. sz. melléklet a) 17. pontja, továbbá a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. -a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg. Paks, január 15. Kirendeltség-vezető távollétében: Tűzoltósági felügyelő Melléklet: Postai készpénz átutalási megbízás 1 db (1. számú példányhoz) Készült: 2 példányban Terjedelme: 6 oldal Kapja: 1. Nagydorogi PB Gázforgalmazó és Szolgáltató Kft. (7044 Nagydorog, Kiss E. u. 27.) 2. Irattár

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató HATÁROZAT

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató HATÁROZAT Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató : H-9700 Szombathely, Ady Endre tér 1. E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Telefon: (06)94/513-430 Fax: (06)94/513-437 GSM: (06)20/820-2880 Szám: Tárgy: Schenker

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Tárgy: ADR bírság Ügyintéző: HATÁROZAT

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Tárgy: ADR bírság Ügyintéző: HATÁROZAT Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1. Tel: (94) 513-430 Fax: (94) 513-431 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Szám: Tárgy: ADR bírság Ügyintéző: HATÁROZAT A MEGOLDÁS

Részletesebben

Szám:75-4/2014/ADR Tárgy: Farm Tojás Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye

Szám:75-4/2014/ADR Tárgy: Farm Tojás Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye Szám:75-4/2014/ADR Tárgy: Farm Tojás Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye HATÁROZAT A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint tárgyi ügyben másodfokon eljáró

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki.

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki. Szám: 547-7/2014/IB Tárgy: Sári Metál Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításának telephelyi előkészítésére vonatkozó szabályok megsértése miatt H A T Á R O Z A T A Sári Metál Kft.

Részletesebben

bírságot szabok ki. Eljárási költség megtérítéséről nem kellett dönteni, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

bírságot szabok ki. Eljárási költség megtérítéséről nem kellett dönteni, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel. Ügyiratszám: 417-4/2014/MK/H Tárgy: SC River Brokerage SRL. (Románia 900653 Konstanca, Mircea Cel Batran nr. 181.) terhére bírság kiszabása a veszélyes áru vízi szállítására vonatkozó szabályok megsértése

Részletesebben

Szám:156-3/2014/ADR Tárgy: Foodpack Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye

Szám:156-3/2014/ADR Tárgy: Foodpack Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye Szám:156-3/2014/ADR Tárgy: Foodpack Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye HATÁROZAT A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint tárgyi ügyben másodfokon eljáró

Részletesebben

Tárgy: Figyelmeztetés egyéni vállalkozó ügyében. Egyéni vállalkozót (a továbbiakban: Ügyfél) a tűzvédelmi jogszabályi rendelkezések megszegése miatt

Tárgy: Figyelmeztetés egyéni vállalkozó ügyében. Egyéni vállalkozót (a továbbiakban: Ügyfél) a tűzvédelmi jogszabályi rendelkezések megszegése miatt Ügyiratszám: 8-8/2014/H Tárgy: Figyelmeztetés egyéni vállalkozó ügyében H A T Á R O Z A T Egyéni vállalkozót (a továbbiakban: Ügyfél) a tűzvédelmi jogszabályi rendelkezések megszegése miatt f i g y e l

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAKDUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 2832. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524000, Ügyfélszolgálat: 96/524001 Fax: 96/524024 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

Szám: 09/2/1110-6/2014/PL KIR HAT. Tárgy: Gróf Tisza István Kórház tűzvédelmi bírság ügye

Szám: 09/2/1110-6/2014/PL KIR HAT. Tárgy: Gróf Tisza István Kórház tűzvédelmi bírság ügye Szám: 09/2/1110-6/2014/PL KIR HAT. Tárgy: Gróf Tisza István Kórház tűzvédelmi bírság ügye H A T Á R O Z A T A Gróf Tisza István Kórházat (4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1.) a 2014. október 30-án

Részletesebben

Telefon: 428-2600/1327 E-mail: fenyvesim@mnb.hu Telefax: 428-2536 Iktatószám: PFE/65-6/2012 HATÁROZAT

Telefon: 428-2600/1327 E-mail: fenyvesim@mnb.hu Telefax: 428-2536 Iktatószám: PFE/65-6/2012 HATÁROZAT Szigetvári Takarékszövetkezet Ügyintéző neve: Fenyvesi Miklós Telefon: 428-2600/1327 E-mail: fenyvesim@mnb.hu Telefax: 428-2536 Pécs Iktatószám: PFE/65-6/2012 Bajcsy-Zsilinszky út. 7. Hivatkozási szám:

Részletesebben

A D Ó I G A Z G A T Á S

A D Ó I G A Z G A T Á S Enying Város Jegyzője Önkormányzati Adóhatóság 8130 Enying, Kossuth L.u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-661 1. JOGSZABÁLYOK 2. HATÁSKÖRI JEGYZÉK Képviselő-testület Önkormányzati adóhatóság ELEKTRONIKUS

Részletesebben

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése HATÁROZAT Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft-t

Részletesebben

Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet. Alsónémedi Fő út 66/a 2351. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása

Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet. Alsónémedi Fő út 66/a 2351. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet Alsónémedi Fő út 66/a 2351 Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása Az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezetnél (székhelye: 2351 Alsónémedi,

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

29/2007. (OT 21.) ORFK utasítás

29/2007. (OT 21.) ORFK utasítás 29/2007. (OT 21.) ORFK utasítás a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységre vonatkozó jogszabályokból a rendőrségre háruló feladatok végrehajtására Szám: 5-1/29/2007. TÜK A személy-

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 18383/2013. Iktatószámunk: 88850/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 15/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 15/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 15/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás

Részletesebben

Tartalomjegyzék Felkészülés az ellenőrzésre Általános előírások Veszélyes áru közúti szállításának ellenőrzése

Tartalomjegyzék Felkészülés az ellenőrzésre Általános előírások Veszélyes áru közúti szállításának ellenőrzése Tartalomjegyzék 1. Felkészülés az ellenőrzésre 2. Általános előírások 2.1 Fontos szabályok melyeket az ellenőrzések során be kell tartani 2.2 Az ellenőrzési tevékenység tartalma 2.3 Szabálytalanságok dokumentálás,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben

Részletesebben

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 43/2014. (III.21.) számú KÖZLEMÉNYE

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 43/2014. (III.21.) számú KÖZLEMÉNYE Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 43/2014. (III.21.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

Tárgy: személyes adatok kezelése az az EOS KSI Kft. tevékenysége során H A T Á R O Z A T

Tárgy: személyes adatok kezelése az az EOS KSI Kft. tevékenysége során H A T Á R O Z A T Ügyszám: NAIH-6254-19/2012/H. Tárgy: személyes adatok kezelése az az EOS KSI Kft. tevékenysége során H A T Á R O Z A T Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben