Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató HATÁROZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató HATÁROZAT"

Átírás

1 Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató : H-9700 Szombathely, Ady Endre tér 1. Telefon: (06)94/ Fax: (06)94/ GSM: (06)20/ Szám: Tárgy: Schenker Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt Ügyintéző: Telefonszám: 06-94/ HATÁROZAT A Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (1239 Budapest, Európa u. 5., adószám: , cégjegyzékszám: ) (továbbiakban: Ügyfél) terhére, a 730/2013/HAT ügyszámon indított eljárásban, a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó rendelkezések megsértése miatt, Ft,- azaz egyszázezer forint összegű bírságot szabok ki. A bírság összegét jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámára, a csatolt postai készpénzátutalási megbízás felhasználásával vagy banki átutalás útján köteles megfizetni. (Külföldről történő utalás esetén, a Hungarian National Bank 1054 Budapest, Szabadság tér 8/9. IBAN HU , SWIFT CODE: MANEHUHB, azonosítók felhasználásával kell az utalást teljesíteni.) A kötelezett késedelmi pótlékot köteles fizetni, ha pénzfizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget. A késedelmi pótlék napi összege a határozatban megállapított pénzfizetési kötelezettségek együttes összegének a jegybanki alapkamat kétszeresének 365-ödével számított része. A kiszabott bírság meg nem fizetése esetén végrehajtási eljárást kezdeményezek. A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak címzett, de a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál benyújtandó fellebbezéssel élhet. A fellebbezés illetékköteles, melynek mértéke a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett ,-Ft-ja után 400,-Ft, de legalább 5000,-Ft, és legfeljebb ,-Ft. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint. A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni, de a forintot meghaladó eljárási illetékkiszabás alapján készpénz-átutalási megbízás útján vagy az állami adóhatóság által meghatározott számlaszámra bankszámlák közötti átutalással, illetőleg amennyiben erre lehetőség van, bankkártyával is megfizethető. Eljárási költség megtérítéséről nem kellett dönteni, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel. INDOKOLÁS A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltsége a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 20. -ában kapott jogkörében

2 2 eljárva, a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: R1) rendelkezései alapján a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzését november 14-én a 8404-es út 23-as km-szelvényében. Megállapítást nyert, hogy az ellenőrzés alá vont MGH Trans Kft., a forgalmi rendszámú járművel végrehajtott veszélyesáru szállítási tevékenysége, mely az Ügyfél által feladott árut szállította a 18.2/192-1/2013/ELLS számú jegyzőkönyvben és a VA számú ellenőrzési jegyzékben foglaltak szerint megsértette a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendeletben meghatározott rendelkezéseket. Az ellenőrök az ellenőrzés helyszínén a következő hiányosságot találták/megállapítást tették: A fuvarokmányok nem tartalmazzák a veszélyes anyagok helyes szállítási megnevezését, valamint az anyagok mennyiségét. A jármű rakterének elején (vezetőfülke felőli), annak bal oldalán, raklapon LQ kiszerelésben veszélyes áru került elhelyezésre. A raklap és a veszélyes áru rögzítetlen állapotban volt. Az LQ kiszerelésű veszélyes áru után a jármű rakterének középső részén, bal oldalon raklapon zsákos kiszerelésben mosószer szintén rögzítetlenül került elhelyezésre. A mosószeres zsákok mellett a jármű rakterének közepén, annak jobb oldalán kannás kiszerelésben (19 kg és 24 kg) UN 3266; UN 2031; UN 1760 számú veszélyes árut helyeztek el raklapon. A veszélyes áru és a raklap rögzítése nem megoldott. A jármű rakterének hátsó részén (hátsó ajtó felőli) bal oldalon raklapon három kartondobozban LQ kiszerelésű veszélyes áru található. A raklap és a rajta lévő dobozok rögzítése nem történt meg. A jármű rakterében rögzítési pontokat, illetve rögzítő eszközt nem találtunk. Az UN 3266 Maró, Folyékony, Lúgos szervetlen anyag,m.n.n. veszélyes áru közül 2 kannán folyási nyomok láthatók. A kannákból mozgatás hatására a kanna kiöntőnyílásánál a kupak mellett folyadék cseppek jelentek meg. A cseppekre helyezett lakmuszpapír elszíneződést mutatott, mely erősen lúgos hatásra utalt (12-14 ph). A szállítóegységek az ADR szakaszában előírt ADR bekezdés szerinti veszélyes áruszállításához egy darab, A, B és C tűzosztályú tüzek oltására alkalmas, legalább 2 kg mennyiségű poroltóanyagú (vagy más oltóanyagú, de azonos oltási képességű) hordozható tűzoltó készülékkel nem rendelkezett. A járművön egy darab 2 kg-os B, C vizsgálati egységtűz oltására alkalmas készülék volt elhelyezve. A gépkocsivezető kérdésünkre elmondja, hogy ADR oktatási bizonyítvánnyal nem rendelkezik, és veszélyes áru szállításának szabályait ismeri, erre vonatkozóan ADR bekezdés szerinti oktatásban a szállítás megkezdése előtt részesült. A szállított veszélyes árura vonatkozó esetleges veszélyekről, speciális szállítási feltételekről tájékoztatták. A következő veszélyes árukat találtuk a gépjárművön az ellenőrzés helyszínén: UN szám Helyes szállítási megnevezés Bárca száma kg/liter Csomagolási csoport mennyisége 3266 Maró,Folyékony, Lúgos szervetlen anyag,m.n.n. 8 II kg Salétromsav 8; 5.1 II kg Maró,Folyékony, M.N.N. 8 II kg 80 Az Ügyfelet november 21-én a 730-5/2013/HAT számú végzéssel kiértesítettem az eljárás megindításáról (melyet én átvett), iktatási számáról (730/2013/HAT), betekintési lehetőségekről. A határozatom kiadásáig nem élt a évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket)- ben biztosított lehetőségeivel.

3 3 Az eljárás során bekért nyilatkozatokból és az ellenőrzés során készült dokumentumokból megállapítottam, hogy az ellenőrzés alá vont gépjárműn szállított veszélyes anyagok kiszállítását az Ecolab-Hygiene Kft. (1139 Budapest, Váci út , adószám: , cégjegyzékszám: ) rendelte meg az Ügyféltől, a veszélyes anyagok kiszállítását azonban az Ügyfél alvállalkozója, az MGH Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (9024 Győr, Külső-Veszprémi út 38., adószám: , cégjegyzékszám: ) végezte. Hatóságom november 21-én nyilatkozattételre hívta fel az Ecolab-Hygiene Kft -t: 1. Ügyfél nyilatkozata, arra vonatkozóan, hogy az eljárásra okot adó szállításnál, mely vállalkozás/ok végezte a veszélyes áru raklapra történő egységcsomagolását, továbbá a RIMG2289-RIMG2293 számú fényképfelvételeken szereplő veszélyes áruk (UN 3266, UN 2031 és UN 1760) tekintetében mely vállalkozás/ok végezték a csomagolást (kannákba való töltést). 2. Ügyfél nyilatkozata, arra vonatkozóan, hogy az eljárásra okot adó szállítással kapcsolatosan felvett 18.2/192-1/2013/ELLS számú jegyzőkönyvben rögzített 7db szállítólevélen kívül átadott-e egyéb, a szállított veszélyes áruval kapcsolatos, írásos dokumentációt a SCHENKER Kft. részére. (Amennyiben igen, úgy annak hiteles másolati példányai.) 3. Ügyfél nyilatkozata, arra vonatkozóan, hogy a veszélyes áru (kifejezetten az UN 3266, UN 2031 és UN 1760) Schenker Kft részére történő átadása során készült-e jegyzőkönyv a csomagolások tömítettségére (szivárgás) vonatkozóan. Ecolab-Hygiene Kft. nyilatkozata ( ): Köszönettel vettük a 730-3/2013/HAT iktatási számú ügyben történt megkeresését. Tájékoztatni szeretném, hogy cégünk szállítmányozását szerződött partnerünk, a Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft. (1239 Budapest, Európa u. 5.) bonyolítja, amely teljes körű felelősséget vállal az ADR áruk megfelelő, szabályszerű szállításáért. Ezáltal az Ecolab-Hygiene Kft kijelenti, hogy nincs tudomása arról, ki végezte az áru raklapra történő egységcsomagolását mivel annak megszervezése a Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft. feladatkörébe tartozik. A RIMG2289-RIMG2293 fényképeken szereplő áruk csomagolását és szabályszerű címkézését szerződött partnerünk a Donauchem Vegyianyag-nagykereskedelmi Kft (1225 Budapest, Vegyszer utca 3.) végzi. Az Ecolab-Hygiene Kft kijelenti, hogy a cégünk és a Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft. fennálló szerződés értelmében az összes szállítási dokumentumot a Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft. állítja ki, melyhez a szükséges dokumentumokat (biztonsági adatlapokat) az Ecolab-Hygiene Kft átadta. Az Ecolab-Hygiene Kft kijelenti, hogy a jelzett UN számú áruk Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft. raktárába történő szállításakori átatás-átvétel során nem készült jegyzőkönyv a csomagolás tömítettségére (szivárgás) vonatkozóan. Hatóságom november 21-én nyilatkozattételre hívta fel az MGH Trans Kft-t: 1. Ügyfél nyilatkozata, arra vonatkozóan, hogy az eljárásra okot adó szállításnál, mely vállalkozás/ok végezte a veszélyes áru raktérbe történő berakását. 2. Ügyfél nyilatkozata, arra vonatkozóan, hogy az eljárásra okot adó szállításnál, a veszélyes áru raktérbe történő berakása és az ellenőrzés helyszíne között történt-e áru lerakodás a gépjárműről.

4 4 3. Az eljárásra okot adó szállítással kapcsolatosan felvett 18.2/192-1/2013/ELLS számú jegyzőkönyvben rögzített fuvarokmányok (7db szállítólevélen és 1db fuvarlevél) hiteles másolati példányai. 4. Ügyfél nyilatkozata, arra vonatkozóan, hogy a veszélyes áru (kifejezetten az UN 3266, UN 2031 és UN 1760) Schenker Kft-től történő átvétele során készült-e jegyzőkönyv a csomagolások tömítettségére (szivárgás) vonatkozóan. Az MGH Trans Kft. határozatom kiadásáig nyilatkozatott nem tett. Hatóságom november 21-én nyilatkozattételre hívta fel az Ügyfelet: 1. Ügyfél nyilatkozata, arra vonatkozóan, hogy az eljárásra okot adó szállításnál, mely vállalkozás/ok végezte a veszélyes áru raktérbe történő berakását. 2. Ügyfél nyilatkozata, arra vonatkozóan, hogy az eljárásra okot adó szállítással kapcsolatosan felvett 18.2/192-1/2013/ELLS számú jegyzőkönyvben rögzített 7db szállítólevélen kívül átadott-e egyéb, a szállított veszélyes áruval kapcsolatos, írásos dokumentációt a MGH TRANS Kft. részére. (Amennyiben igen, úgy annak hiteles másolati példányai.) 3. Ügyfél nyilatkozata, arra vonatkozóan, hogy az eljárásra okot adó szállítással kapcsolatosan felvett 18.2/192-1/2013/ELLS számú jegyzőkönyvben rögzített 7db szállítólevélen kívül átvett-e egyéb, a szállított veszélyes áruval kapcsolatos, írásos dokumentációt az ECOLAB-HYGIENE Kft. részéről. (Amennyiben igen, úgy annak hiteles másolati példányai.) 4. Ügyfél nyilatkozata, arra vonatkozóan, hogy a veszélyes áru (kifejezetten az UN 3266, UN 2031 és UN 1760) az MGH TRANS Kft. részére történő átadása során készült-e jegyzőkönyv a csomagolások tömítettségére (szivárgás) vonatkozóan. 5. Ügyfél nyilatkozata, arra vonatkozóan, hogy a veszélyes áru (kifejezetten az UN 3266, UN 2031 és UN 1760) az ECOLAB-HYGIENE Kft. részéről történő átvétele során készült-e jegyzőkönyv a csomagolások tömítettségére (szivárgás) vonatkozóan. Az Ügyfél nyilatkozata ( ): 1/ Nyilatkozunk, hogy az eljárásra okot adó szállításnál a raktérbe történő berakást az MGH Trans Kft gépkocsivezetője végezte. Nyilatkozatunk igazolására mellékeljük: Meghallgatási jkv.. raktárvezető; 6 Kamera , :58:12 és 6 Kamera :58:15 elnevezésű képet, melyen látható, hogy a veszélyes áru mozgatását kézi anyagmozgató eszközzel (béka) végzi a raktérben. 2/ Kijelentjük, hogy a 18.2/192-1/2013/ELLS számú jegyzőkönyvben rögzített 7 db szállítólevélen kívül az MGH Trans Kft. gépkocsivezetője részére átadtuk a következő ADR kísérőlapokat: Nestlé- Müszaki raktár, rendelés szám: , 41033Tesco Sárvár rendelés szám: ; Tesco41500 Szombathely rendelés szám: és a Vasútegészségügyi Nonprofit rendelés szám: Az ADR kísérőlapok helyesen tartalmazzák az ADR előírásai szerinti információkat. Nyilatkozatunk igazolására mellékeljük: Meghallgatási jkv. és MGH. A jegyzőkönyv első oldalán a következőket mondja el: Ezután bementem a Schenker irodába, ha jól tudom dolgozott akkor, tőle megkaptam a ládalistát a fuvarhoz tartozó schenkeres ADR kísérő lapot, ami alapján az MGH fuvarlevélbe bejegyezte a veszélyes áruk UN számát és rápecsételte, hogy a rakomány nem haladja meg az bekezdésben előírt mentességi határt. 3/Az Ecolab-Hygiene Kft kapott írásos dokumentációval kapcsolatban mellékeljük a Schenker Kft. Logisztikai Igazgatóság nyilatkozatát 4/ Nyilatkozunk, hogy az MGH Trans Kft részére történő átadás során (kifejezetten az UN 3266, UN 2031 és UN 1760) nem készült jegyzőkönyv a csomagolások tömítettségére (szivárgás) vonatkozóan. és a mellékelt meghallgatási jegyzőkönyvekben nyilatkoznak arról, hogy az

5 átadás-átvétel során az áru nem szivárgott 5/ Nyilatkozunk, hogy az Ecolab-Hygiene Kft. részéről történő átadás során (kifejezetten az UN 3266, UN 2031 és UN 1760) nem készült jegyzőkönyv a csomagolások tömítettségére (szivárgás) vonatkozóan. 5 Megállapítottam, hogy az ellenőrök a szabálytalanságokat a 18.2/192-1/2013/ELLS számú ellenőrzési jegyzőkönyvben, a VA számú ellenőrzési jegyzékben, 2 db videó felvételen (MOV01E és MOV01F), valamint 50 db fényképfelvételen (számuk: RIMG2267- RIMG2316) rögzítették, valamint 10 db fényképfelvételt (számuk: PB PB140410) készítettek a szállítólevelekről és a gépjármű, illetve gépjárművezető azonosító okmányairól. (továbbiakban: bizonyítékok). A bizonyítékokat megvizsgáltam, és a következő döntést hoztam: Az eljárás során rendelkezésemre álló bizonyítékok és nyilatkozatok, valamint a mellékelt meghallgatási jegyzőkönyvek alapján egyértelműen megállapítottam, hogy a veszélyes áru feladója a Schenker Kft. volt. Az eljárás során rendelkezésemre álló bizonyítékok és nyilatkozatok alapján egyértelműen megállapítottam, hogy a veszélyes áru berakója és szállítója az Ügyfél volt. A bizonyítékok alapján egyértelműen megállapítottam, hogy az MGH Trans Kft. a veszélyes árut az ADR bekezdés szerinti az egy szállítóegységben szállított mennyiségből adódó mentességek alapján, valamint az ADR 3.4 fejezete szerint korlátozott mennyiségben csomagolva szállította. 1. A bizonyítékok alapján egyértelműen megállapítottam, hogy a raktérben a veszélyes és nem veszélyes áru 6 db raklapon lett elhelyezve rögzítetlenül. Az árukat 2 sorban 3-3- raklapon helyezték el. A menetirány szerinti jobb oldalon 2 db nem veszélyes árut (elektronikai alkatrészek) tartalmazó raklap között, középen helyezték el azt a raklapot, amelyre az UN 3266, UN 1760 és UN 2031 veszélyes anyagot tartalmazó kannákat (19 és 24 kg-os kiszerelésben) állították rögzítetlenül. A menetirány szerinti bal oldalon leghátul 3 db korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes árut tartalmazó kartondoboz lett elhelyezve egy raklapon szintén rögzítetlenül. Közvetlenül e mögött zsákos kiszerelésű mosószer lett elhelyezve raklapon, fóliával egybecsomagolva. Ugyanezen az oldalon legelöl korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes árut tartalmazó kartondobozok voltak egy raklapra halmazolva. A rakodótér vezetőfülkéhez közelebbi végében üres csomagolóeszközök voltak. A gépjárművön sem rögzítési pontok, sem rögzítési eszközök nem voltak. Megállapítottam, hogy a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban R2) 5. melléklet 1. táblázat 10. sorszámon a rakomány elhelyezésére és rögzítésére vonatkozó szabályok be nem tartására a bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehetők körét nevesíti a berakó és szállító vállalkozások körében. Az eljárás során egyértelműen megállapítottam, hogy az Ügyfél az eljárásban, mint feladó vesz részt, ezért a hiányosságért az Ügyfél nem tehető felelőssé. 2. Az bizonyítékok alapján egyértelműen megállapítottam, hogy a járművön a jogszabályban előírt tűzoltókészülék nem volt készenlétben tartva, a gépjárművezető 1db 1kg-os B, C vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltókészüléket tudott bemutatni. Megállapítottam, hogy az ellenőrzés során felvett jegyzőkönyvben tévesen lett megállapítva az előtalált tűzoltókészülék súlya, mivel a RIMG2307-RIMG2316 számú fényképfelvételeken jól

6 6 látszik, hogy az előtalált tűzoltókészülék nem 2 kg-os, hanem 1 kg-os B, C vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltókészülék. Az R2 5. melléklet 2. táblázat 3. sorszámon a járművön nincsenek meg az előírt, üzemképes tűzoltó készülékek bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehetők körét nevesíti a szállító (fuvarozó), jármű üzemben tartója vállalkozások körében. Az eljárás során egyértelműen megállapítottam, hogy az Ügyfél az eljárásban, mint feladó vesz részt, ezért a hiányosságért az Ügyfél nem tehető felelőssé. 3. A fénykép- és videófelvételek, valamint a gépjárművezető a meghallgatási jegyzőkönyvbe felvett nyilatkozata alapján nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy az ellenőrzés megkezdése előtt történt-e a veszélyes anyag szivárgása, ezért a veszélyes áru csomagolóeszközének felületén lévő ismeretlen eredetű anyag jelenlétét nem lehet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendeletben meghatározott rendelkezések megsértésének tekinteni. 4. A bizonyítékok alapján (PB PB számú fényképfelvételek) megállapítottam, hogy a fuvarokmányok nem tartalmazták a szállított veszélyes áruk helyes szállítási megnevezését, a szállított veszélyes anyagok mennyiségét, nem tartalmazták az UN számok előtt az UN betűket. Megállapítottam, hogy az Ügyfél megszegte az ADR a), b), f) pontjait, mely szerint a fuvarokmány(ok)nak minden szállítandó anyagra vagy tárgyra vonatkozóan a következő információkat kell tartalmaznia (tartalmazniuk): a) az UN számot, amely elé az UN betűket kell írni; b) a helyes szállítási megnevezést, amint azt a szakasz meghatározza, szükség esetén (lásd a pontot) a zárójelbe tett műszaki megnevezéssel kiegészítve (lásd a pontot); f) a veszélyes árunkénti összes mennyiséget (térfogatban, bruttó vagy nettó tömegben) az azonos UN számhoz, helyes szállítási megnevezéshez és - ha van - csomagolási csoporthoz tartozó árunként; Megállapítottam, hogy az R2 5. melléklet 3. táblázat 2. sorszámon az okmányokban valamely információ hiányzik bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehetők körét nevesíti a feladó vállalkozások körében. Az eljárás során egyértelműen megállapítottam, hogy a szabálytalanságért az Ügyfél, mint feladó tehető felelőssé. Megállapítottam, hogy a szállítónak az ADR b) pontja szerint el kell látnia a szállítót információval és adatokkal visszakövethető formában, ill. szükség esetén az előírt fuvarokmányokkal és kísérő okmányokkal (jóváhagyások, engedélyek, bejelentések, bizonyítványok stb.), különös tekintettel az 5.4 fejezet és a 3. részben levő táblázatok előírásaira; A Kkt. 20. (4) bekezdése alapján Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések megsértőjével szemben forinttól forintig terjedő bírság szabható ki. A fenti hiányosságot az R1 2. számú melléklet III. kockázati kategória 2. pontjában nevesíti, mint az okmányokban valamely információ hiányzik mulasztást, illetve az R2 6. -hoz kapcsolódó 5. számú melléklet 3. táblázat 2. sorszáma alapján a szabálytalanság elkövetőjét ,- Ft bírsággal rendeli büntetni.

7 7 Az Ügyfelet , Ft,- összegű bírsággal sújtottam, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendeletben meghatározott rendelkezések megsértése miatt. A jelen határozatomban megnevezett fuvarozóeszköz által végzett veszélyes áru szállításának fenti időpontban végrehajtott közúti ellenőrzés során felvett 18.2/192-1/2013/ELLS. számú ellenőrzési jegyzőkönyv, illetve a VA számú ellenőrzési jegyzék alapján megállapítást nyert, hogy az ADR-ben meghatározott kötelezettségét az Ügyfél, mint a veszélyes áru feladója megszegte, ezért a fentiekben részletezettek alapján, határozatom rendelkező részében foglaltak szerint döntöttem. A bírság megfizetésének határidejét, módját az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet (továbbiakban: R3) 3. (4) bekezdése, valamint a Kkt. 20. (6) bekezdése figyelembevételével állapítottam meg. A késedelmi pótlékra vonatkozó rendelkezések a Ket án alapulnak. A bírság meg nem fizetése esetén a végrehajtás szabályait a Ket a rögzíti. A jogorvoslat lehetőségét a Ket ban meghatározottak szerint biztosítottam. A fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 29. (2) bekezdése, módját a 73. -a írja elő. Eljárási költség nem merült fel. Határozatom a Kkt (1), (2) és (4) bekezdésében, az R1 3. (1) bekezdésében, az R2-ben, valamint a Ket.-ben foglalt rendelkezéseken alapul. A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a Kkt. 20. (2) bekezdése, továbbá az R3 2. bf) pontjában rögzítettek alapján gyakorolta. A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékessége a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény 22. (1) b) pontjában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. mellékletében rögzítetteken alapul. Szombathely, január 08.. megyei igazgató nevében és megbízásából.. megyei katasztrófavédelmi hatósági osztályvezető Készült: Terjedelme: Kapják: 2 példányban 8 oldal 1) Irattár 2) SCHENKER Kft. (1239 Budapest, Európa u. 5.)

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Tárgy: ADR bírság Ügyintéző: HATÁROZAT

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Tárgy: ADR bírság Ügyintéző: HATÁROZAT Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1. Tel: (94) 513-430 Fax: (94) 513-431 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Szám: Tárgy: ADR bírság Ügyintéző: HATÁROZAT A MEGOLDÁS

Részletesebben

bírságot szabok ki. Eljárási költség megtérítéséről nem kellett dönteni, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

bírságot szabok ki. Eljárási költség megtérítéséről nem kellett dönteni, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel. Ügyiratszám: 417-4/2014/MK/H Tárgy: SC River Brokerage SRL. (Románia 900653 Konstanca, Mircea Cel Batran nr. 181.) terhére bírság kiszabása a veszélyes áru vízi szállítására vonatkozó szabályok megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki.

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki. Szám: 547-7/2014/IB Tárgy: Sári Metál Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításának telephelyi előkészítésére vonatkozó szabályok megsértése miatt H A T Á R O Z A T A Sári Metál Kft.

Részletesebben

Szám:156-3/2014/ADR Tárgy: Foodpack Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye

Szám:156-3/2014/ADR Tárgy: Foodpack Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye Szám:156-3/2014/ADR Tárgy: Foodpack Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye HATÁROZAT A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint tárgyi ügyben másodfokon eljáró

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAKDUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 2832. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524000, Ügyfélszolgálat: 96/524001 Fax: 96/524024 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Szám: 09/2/1110-6/2014/PL KIR HAT. Tárgy: Gróf Tisza István Kórház tűzvédelmi bírság ügye

Szám: 09/2/1110-6/2014/PL KIR HAT. Tárgy: Gróf Tisza István Kórház tűzvédelmi bírság ügye Szám: 09/2/1110-6/2014/PL KIR HAT. Tárgy: Gróf Tisza István Kórház tűzvédelmi bírság ügye H A T Á R O Z A T A Gróf Tisza István Kórházat (4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1.) a 2014. október 30-án

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 173. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 173. szám MAGYAR KÖZLÖNY 173. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 12., péntek Tartalomjegyzék 312/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet A Magyarország és az Oroszországi Föderáció között a másik fél területén

Részletesebben

A D Ó I G A Z G A T Á S

A D Ó I G A Z G A T Á S Enying Város Jegyzője Önkormányzati Adóhatóság 8130 Enying, Kossuth L.u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-661 1. JOGSZABÁLYOK 2. HATÁSKÖRI JEGYZÉK Képviselő-testület Önkormányzati adóhatóság ELEKTRONIKUS

Részletesebben

Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet. Alsónémedi Fő út 66/a 2351. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása

Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet. Alsónémedi Fő út 66/a 2351. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet Alsónémedi Fő út 66/a 2351 Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása Az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezetnél (székhelye: 2351 Alsónémedi,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes.

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes. Felhívás! A hatóság felhívja a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítását végzők figyelmét a rájuk vonatkozó veszélyes

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES 1 A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSI BIZTONSÁGI TANÁCSADÓRÓL (MAGYAR KÖZLÖNY, 2014. évi 61. szám, 9218 9224 oldal) A Genfben, 2000. május 26. napján

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI Tartalom AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ... 2 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY... 2 11. számú melléklet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényhez... 8 A közúti fuvarozással járó tevékenység folytatásával kapcsolatos

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

a) közlekedésszervező: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

a) közlekedésszervező: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének /2013. (.) önkormányzati rendelete a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének

Részletesebben

Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a dr. Szűcs Imre Zoltán ügyvéd (...) által képviselt...,... felperesnek a dr. Meller Éva Cecília ügyvéd (...) által képviselt

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA Tárgy: a Budapest 95,3 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Magyarország Tel: +36 63510360 Fax: +36 63510332 E-mail: kvitars@szentes.hu Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI

Részletesebben

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet - 1-2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet A Kormány a veszélyes áruk vasúton, közúton vagy belvízen történő szállítása biztonságának növelése céljából és az ilyen szállításokra vonatkozó hazai és nemzetközi

Részletesebben

NEMZETKÖZI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (CMR) FELTÉTELEK

NEMZETKÖZI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (CMR) FELTÉTELEK NEMZETKÖZI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (CMR) FELTÉTELEK Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek A jelen feltétel alkalmazásával megkötött biztosítási szerződés nem minősül

Részletesebben