A Puszta /15, pp

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Puszta 1998. 1/15, pp. 168-172."

Átírás

1 A Puszta /15, pp NÉHÁNY ADAT A KIS-SÁRRÉT HALFAUNÁJÁRÓL SALLAI ZOLTÁN 1, SZARVAS DR. GYÖRE KÁROLY 2, SZARVAS 1 NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET 2 HALTENYÉSZTÉSI KUTATÓ INTÉZET BEVEZETÉS A Kis-Sárréten a múlt századi vízrendezési munkálatok ellenére fennmaradt két nagyobb kiterjedésű mocsár, az Ugrai-rét és a Sző-rét. Mindkettő ősi állapotokat tükröz, védettségük és a terepviszonyok miatt mindkét víztér mentes az emberi zavarástól. Zavarást mindössze mi jelentettünk a két mocsár élővilága részére azzal, hogy 1997-ben és 1998-ban rendületlenül kerestük mindkét mocsárban a lápi pócot, de eredménytelenül. A faj kis elterjedési területtel bír, ami a Duna medencéjére korlátozódik. A vízrendezési munkálatokra való érzékenysége, valamint az optimális élettereinek lecsökkenése miatt, a most a XX. század végén jogosan aggódhatunk, hogy a fajt megvédjük a kipusztulástól. A faj veszélyeztetettségét felismerve a lápi póc több szomszédos ország vörös könyvében szerepel a hazai mellett. A Berni Konvenció fokozottan védett státuszba helyezte a fajt. A Körös-Maros Nemzeti Park könyvtárában fellelhető kéziratokban, kiadványokban több helyen szerepel a lápi póc a biharugrai halastavak és a Kis- Sárrét természeti értékeinek felsorolásánál. Ezt az adatot szerettük volna megerősíteni, de nem jártunk sikerrel egyik évben sem. A fajról a területre vonatkozóan STERBETZTŐL (1958) származik egy adat: Biharugrán a Begécsi víztároló területén talált egy példányt 1952-ben. Egy IUCNkiadványban (IUCN, 1995) a biharugrai tavak jellemzésénél írják, hogy a tavakon olyan védett halfajok is fennmaradtak, mint a réti csík és a lápi póc. A vizsgálódásaink során a lápi póc előfordulását nem sikerült igazolnunk, pedig több élőhely típusba tartozó víztérben halásztunk. A halászatok során szerzett faunisztikai adatokról ezúton kívánunk beszámolni. A térségre mindössze két recens adatsor vonatkozik. A korábbi anyag nyomtatásban nem jelent meg, GYÖRE ( ) végzett a térségben halfaunisztikai adatgyűjtést a Kiskunsági Nemzeti Park megbízásából. Jelentésében 16 faj előfordulásáról számolt be, valamint megjegyzi, hogy a augusztusában és júliusában kimutatott fenékjáró küllőt és naphalat 1993.

2 őszén nem sikerült megtalálnia. Az általa regisztrált fajok száma összesen 18, melyek a következők voltak: 1. bodorka, 2. vörösszárnyú keszeg, 3. balin, 4. küsz, 5. karika keszeg, 6. dévérkeszeg, 7. compó, 8. fenékjáró küllő, 9. razbóra, 10. szivárványos ökle, 11. kárász, 12. ezüstkárász, 13. ponty, 14. vágó csík, 15. törpeharcsa, 16. csuka, 17. naphal, 18. sügér. A Kis-Sárrét térségére vonatkozó frissebb adatok GYÖRE, SALLAI (1998) dolgozatában lelhetők fel. A szerzők a Körös-Maros Nemzeti Park illetékességi területéről közöltek adatokat. Az Ugrai-rét esetében hat faj (1. vörösszárnyú keszeg, 2. razbóra, 3. kárász, 4. ezüstkárász, 5. réti csík, 6. csuka), a Sző-rét esetében kilenc halfaj (1. vörösszárnyú keszeg, 2. kurta baing, 3. razbóra, 4. kárász, 5. ezüstkárász, 6. réti csík, 7. vágó csík, 8. fekete törpeharcsa, 9. csuka) jelenlétét mutatták ki. A szerzők korábbi eredményességének ellenére 1998-ban az Ugrai-rétről csak két halfaj került elő: a kárász és a réti csík. A halászatokhoz akkumulátoros elektromos halászgépet használtunk. Több ponton mértük a vízminőségi paramétereket is, melyeket az I. táblázatban foglaltunk össze. Az egyedszámok rögzítése a helyszínen történt diktafonnal. A halak a meghatározást követően visszakerültek az éltető elemükbe. I. táblázat. A mintavételi helyeken mért vízminőségi paraméterek Körösnagyharsány, Holt-Sebes Körös I. Körösnagyharsány, Holt-Sebes Körös II. ph turbiditás vezetőképesség ms/cm oldott O 2 mg/l sótartalom % hőmérséklet o C 6, ,612 1,26 0,02 23,0 7, ,666 4,91 0,02 22,7 Ugrai-rét I. 7, ,96 0,02 21,8 Ugrai-rét II. 7, ,657 9,13 0,02 23,9 Ugrai-rét III. 7,18 2 0,619 2,03 0,02 11,2 Simatói-csatorna 7, ,454 3,02 0,01 20,2 2. EREDMÉNYEK A vizsgált pontokon kimutatott halfajok felsorolásánál a NELSON (1984) taxonómiai sorrendjét alkalmaztuk. Az adatok közlésénél a DÉVAI et al. (1987) által javasolt faunisztikai adatközlés formai követelményeit vettük irányadónak. CYPRINIDAE 1. Rutilus rutilus (LINNAEUS, 1758) bodorka Holt-Sebes-Körös (Biharugra): , 1. Inándi-csatorna (Geszt): , Holt-Sebes-Körös (Körösnagyharsány): , 4. Simatói-csatorna (Biharugra): , 37.

3 2. Scardinius erythrophthalmus (LINNAEUS, 1758) - vörösszárnyú keszeg Holt-Sebes-Körös (Biharugra): , 15. Inándi-csatorna (Geszt): , 5. Simatói-csatorna (Biharugra): , Leuciscus cephalus (LINNAEUS, 1758) domolykó Inándi-csatorna (Geszt): , Leucaspius delineatus (HECKEL, 1843) - kurta baing Inándi-csatorna (Geszt): , Abramis brama (LINNAEUS, 1758) - dévérkeszeg Inándi-csatorna (Geszt): , 1. - Holt-Sebes-Körös (Körösnagyharsány): , 2. Simatói-csatorna (Biharugra): , Tinca tinca (LINNAEUS, 1758) - compó Inándi-csatorna (Geszt): , Pseudorasbora parva (SCHLEGEL, 1842) - razbóra Inándi-csatorna (Geszt): , Holt-Sebes-Körös (Körösnagyharsány): , 57. Simatói-csatorna (Biharugra): , Rhodeus sericeus amarus (BLOCH, 1873) - szivárványos ökle Inándi-csatorna (Geszt): , Holt-Sebes-Körös (Körösnagyharsány): , 7. Simatói-csatorna (Biharugra): , Carassius carassius LINNAEUS, kárász Holt-Sebes-Körös (Biharugra): , 6. Inándi-csatorna (Geszt): , 80. Ugrai-rét melletti csatorna: , 1. - Ugrai-rét: , Carassius auratus LINNAEUS, ezüstkárász Holt-Sebes-Körös (Biharugra): , 50. Inándi-csatorna (Geszt): , Holt-Sebes-Körös (Körösnagyharsány): , 87. Simatói-csatorna (Biharugra): , 23. COBITIDAE 11. Misgurnus fossilis (LINNAEUS, 1758) - réti csík Holt-Sebes-Körös (Biharugra): , 3. - Holt-Sebes-Körös (Körösnagyharsány): , Ugrai-rét: , 1. Simatói-csatorna (Biharugra): , Cobitis taenia LINNAEUS, vágó csík Holt-Sebes-Körös (Biharugra): , 20. Inándi-csatorna (Geszt): , 1. Simatói-csatorna (Biharugra): , 2.

4 ICTALURIDAE 13. Ictalurus nebulosus (LESUEUR, 1819) - törpeharcsa Inándi-csatorna (Geszt): , Ictalurus melas (RAFINESQUE, 1820) - fekete törpeharcsa 1. Holt-Sebes-Körös (Biharugra): , 3. Simatói-csatorna (Biharugra): , ESOCIDAE 15. Esox lucius LINNAEUS, csuka Holt-Sebes-Körös (Biharugra): , 1. Inándi-csatorna (Geszt): , 1. CENTRARCHIDAE 16. Lepomis gibbosus (LINNAEUS, 1758) - naphal Holt-Sebes-Körös (Biharugra): , 4. Inándi-csatorna (Geszt): , 4. - Holt-Sebes-Körös (Körösnagyharsány): , 3. Simatói-csatorna (Biharugra): , Perca fluviatilis LINNAEUS, sügér Inándi-csatorna (Geszt): , 1. Simatói-csatorna (Biharugra): , ÖSSZEFOGLALÁS Összegzésként elmondható, hogy a térségben a korábbi fajlistákhoz képest további, természetvédelmi szempontból értékes fajok jelenlétét nem mutattuk ki. Új fajként a domolykó (Leuciscus cephalus) került elő. A GYÖRE ( ) által kimutatott fajok közül nem találkoztunk a következő öt fajjal: küsz, karikakeszeg, balin, fenékjáró küllő és ponty. A korábbi fajlistákkal összesítve a jelenlegit a Kis-Sárrétről az eddig bizonyítottan előfordult fajok száma 22. A térségben vannak további halfaunisztikai szempontból értékes biotópok, melyek vizsgálatára a következő években fogunk sort keríteni. Ezúton is hálás köszönetet mondunk a Körös-Maros Nemzeti Park két munkatársának Zalai Tamás területi felügyelőnek és Makra Dezső természetvédelmi őrnek, akiknek helyismerete nélkülözhetetlen volt. Ugyancsak köszönet illeti azokat is, akik önzetlenül segédkeztek a mintavételezéseknél, név szerint: Medvegy László a HAKI munkatársa és ifj. Orcsik Tibor tanuló. 4. IRODALOMJEGYZÉK BĂNĂRESCU, P. 1964: Pisces Osteichthyes. Vol. XIII. Fauna Republicii Populare Romîne. Editura Academiei Republicii Populare Romîne, Bucuresti, pp BERINKEY, L. 1966: Halak - Pisces. Magyarország Állatvilága Fauna Hungariae 79. XX. 2. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 135.

5 DÉVAI, GY., MISKOLCI, M., TÓTH, S. 1987: Javaslat a faunisztikai adatközlés és számítógépes adatfeldolgozás egységesítésére. I. rész: Adatközlés. A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei, 6: GUTI, G. 1993: A magyar halfauna természetvédelmi minősítésére javasolt értékrendszer. Halászat, 86: GYÖRE, K : Jelentés a komplex természeti állapotfelvételezés témakörben végzett kutatásról a Körös-Maros Nemzeti Park területén. Jelentés. GYÖRE, K. 1995: Magyarország természetesvízi halai. Vízi Természet- és Környezetvédelem 1., Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, pp GYURKÓ, I. 1972: Édesvízi halaink. Ceres Könyvkiadó, Bukarest, pp HARKA, Á. 1997: Halaink. Kiadja a Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete, Budapest, pp HARKA, Á., PINTÉR, K. 1990: Systematic status of Hungarian bullhead pout: Ictalurus nebulosus pannonicus ssp. n. Tiscia (Szeged), 25: HERMAN, O. 1887: A magyar halászat könyve. K. M. Természettudományi Társulat, Budapest, pp IUCN, 1995: Természetvédelem a halastavakon. IUCN, Gland, Svájc és Budapest, p. 44. LELEK, A. 1987: The Freshwater fishes of Europe. Vol 9. Threatened Fishes of Europe. Aula Verlag, Wiesbäden, pp NELSON, J. S. 1984: Fishes of the World. John Wiley & Sons, Inc. New York PINTÉR, K. 1987: Magyarország halfajainak jegyzéke az újabb faunisztikai vizsgálatok tükrében. XXIV. Georgikon Napok, Keszthely, p PINTÉR, K. 1989: Magyarország halai. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp PINTÉR, K. 1991: A fekete törpeharcsa (Ictalurus melas Rafinesque, 1820) megjelenése a Tisza vízrendszerében. Halászat, 84: STERBETZ, I. 1958: Ismerkedés a lápi póccal. Halászat, 4:76. STERBETZ, I. 1963: Adatok a lápi póc (Umbra krameri Walbaum) és a tarka géb (Proterorhinus marmoratus Pall.) Kárpát-medencei elterjedéséhez. Vertebrata Hungarica, 5:5-18. VÁSÁRHELYI, I. 1961: Magyarország halai írásban és képekben. Borsodi Szemle Könyv-tára, Miskolc, pp VUTSKITS, GY. 1918: Halak - Pisces. Magyar Birodalom Állatvilága - Fauna Regni Hungariae, Budapest, pp. 42. WHEELER, A. 1978: Ictalurus melas (Rafinesque, 1820) and I. nebulosus (Le Sueur, 1819): The North American catfishes in Europe. J. Fish Biol., 12: SUMMARY Some data to the Fishfauna of Kis-Sárrét Only a few fishfaunistical data is known in Kis-Sárrét and its surroundings. According to our samples 17 species were collected in 1997 and 1998, among which 3 species were protected: Leucaspius delineatus, Misgurnus fossilis, Cobitis taenia. In the region 22 species are present with evidence. (Zoltan Sallai, Szarvas and Karoly Györe, Szarvas)

6

A Puszta 1999. 1/16, pp. 145-153. MELLÉKVIZEINEK HALFAUNÁJA 1999.

A Puszta 1999. 1/16, pp. 145-153. MELLÉKVIZEINEK HALFAUNÁJA 1999. A Puszta 1999. 1/16, pp. 145-153. AZ ÁLTAL-ÉR ÉS MELLÉKVIZEINEK HALFAUNÁJA RIEZING NORBERT, SOPRON MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET 1999. BEVEZETÉS Az Által-ér halfaunáját korábban alig ismertük,

Részletesebben

Rejtvények 2014. Januári feladvány. Februári feladvány. /A megfejtések a feladványok után találhatóak/

Rejtvények 2014. Januári feladvány. Februári feladvány. /A megfejtések a feladványok után találhatóak/ Rejtvények 2014 /A megfejtések a feladványok után találhatóak/ Januári feladvány Februári feladvány Márciusi feladvány Áprilisi feladvány Májusi feladvány Júniusi feladvány Júliusi feladvány Augusztusi

Részletesebben

HORGÁSZVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ TANKÖNYV

HORGÁSZVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ TANKÖNYV HORGÁSZVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ TANKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK 1. HALGAZDÁLKODÁSI ÉS HALVÉDELMI JOGSZABÁLYOK ISMERETE... 3 1.1. Alapfogalmak... 4 1.2. Alapvető rendelkezések... 5 1.3. A hal élőhelyének

Részletesebben

A Baláta-tó vízminõségének alapállapot felvételezése

A Baláta-tó vízminõségének alapállapot felvételezése Somogyi Múzeumok Közleményei 15: 97 106 Kaposvár, 2002 A Baláta-tó vízminõségének alapállapot felvételezése MAJER JÓZSEF M. BORDÁCS MARGIT BORHIDI ATTILA MAJER, J, M. M. BORDÁCS and A, BORHIDI: Water quality

Részletesebben

Európai jelentõségû természeti területeink felmérése és értékelése

Európai jelentõségû természeti területeink felmérése és értékelése MAGYAOSZÁG ÉS A NATUA 2000 III. Európai jelentõségû természeti területeink felmérése és értékelése MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete Vácrátót, 2003 Szerkesztôk: Horváth Ferenc, Kovács-Láng Edit,

Részletesebben

egymásba ágyazottsága védett területeken

egymásba ágyazottsága védett területeken Ornis 2002-bak_uj.qxd 2005-01-27 9:40 Page 17 Ornis Hungarica 10: 17-26. 2000 Fajszám-terület összefüggés és közösségek egymásba ágyazottsága védett területeken Bánszegi Zita, Báldi András és Bankovics

Részletesebben

A Gyűrűfű Természetvédelmi Terület emlősei a Magyar Biodiverzitás Napi felmérések alapján

A Gyűrűfű Természetvédelmi Terület emlősei a Magyar Biodiverzitás Napi felmérések alapján Natura Somogyiensis 13 203-209 Ka pos vár, 2009 A Gyűrűfű Természetvédelmi Terület emlősei a Magyar Biodiverzitás Napi felmérések alapján Lanszki József 1 & Zsebők Sándor 2 1 Kaposvári Egyetem, Állattudományi

Részletesebben

NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER IX. Madarak

NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER IX. Madarak NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER IX. Madarak NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER kézikönyvsorozat kötetei A sorozat szerkesztőbizottsága: Horváth Ferenc Korsós Zoltán Kovácsné Láng Edit

Részletesebben

Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal, 2004.

Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal, 2004. Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal, 2004. Összeállította: dr. Baranyi Tamás és dr. Varga Zoltán Borítókép: Korompai Tamás Témafelelős a KvVM Természetvédelmi Hivatalnál:

Részletesebben

Legelés intenzitásának hatása alföldi gyepek biodiverzitására

Legelés intenzitásának hatása alföldi gyepek biodiverzitására Természetvédelmi Közlemények 13, pp. 249-258, 2007 Legelés intenzitásának hatása alföldi gyepek biodiverzitására Báldi András 1, Batáry Péter 2, Erdős Sarolta 2,3, Kisbenedek Tibor 1,4, Orci Kirill Márk

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

MTA Ökológiai Kutatóközpont Hírlevél

MTA Ökológiai Kutatóközpont Hírlevél MTA Ökológiai Kutatóközpont Hírlevél I. évfolyam 3. szám 2012. ősz Témáink Kutatóközponti újdonságok... 2 Honlapunk és az Ökológia blog... 2 Megújítás 2012... 3 Fiatal kutatók... 3 Az MTA ÖK megjelenése

Részletesebben

A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK VÍZMINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A VÍZ KERETIRÁNYELV SZERINT

A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK VÍZMINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A VÍZ KERETIRÁNYELV SZERINT A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK VÍZMINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A VÍZ KERETIRÁNYELV SZERINT File név: PAKSII_KHT_12_DunaVKI 1/262 File név: PAKSII_KHT_12_DunaVKI 2/262 TARTALOMJEGYZÉK 12 A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR UJHELYI IMRE ÁLLATTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR UJHELYI IMRE ÁLLATTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR UJHELYI IMRE ÁLLATTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AZ ÁLLATI TERMÉK TERMELÉS NEMESÍTÉSI ÉS TARTÁSTECHNOLÓGIAI VONATKOZÁSAI PROGRAM DOKTORI

Részletesebben

4 3. É V F O L Y A M * 2 0 0 7. S Z E P T E M B E R * 9. S Z Á M

4 3. É V F O L Y A M * 2 0 0 7. S Z E P T E M B E R * 9. S Z Á M NÖVÉNYVÉDELEM 4 3. É V F O L Y A M * 2 0 0 7. S Z E P T E M B E R * 9. S Z Á M 35 ÉVES A KESZTHELYI NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET N Ö V É N Y V É D E L E M PL A N T P R O T E C T I ON Az FVM Élelmiszerlánc-biztonsági

Részletesebben

EGY MOCSARAS TERÜLET HOLOCÉN FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE ALSÓPÁHOK MELLETT MALAKOLÓGIAI VIZSGÁLATOK ALAPJÁN

EGY MOCSARAS TERÜLET HOLOCÉN FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE ALSÓPÁHOK MELLETT MALAKOLÓGIAI VIZSGÁLATOK ALAPJÁN 163 EGY MOCSARAS TERÜLET HOLOCÉN FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE ALSÓPÁHOK MELLETT MALAKOLÓGIAI VIZSGÁLATOK ALAPJÁN DEVELOPMENT OF A MARSHLAND AREA IN THE HOLOCENE BASED ON THE MALACOLOGICAL EXAMINATIONS NEAR ALSÓPÁHOK

Részletesebben

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET?

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1.1. Bevezetés Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy az utóbbi néhány évtizedben a korpuszok és a korpuszok tanulmányozása forradalmasította a nyelv és a nyelv alkalmazásának tanulmányozását.

Részletesebben

AZ ÓCSAI LÁP ARCHEOMALAKOLÓGIAI VIZSGÁLATA - A POMATIAS ELEGANS ELSŐ RADIOKARBON ADATOKKAL KOROLT HOLOCÉN ELŐFORDULÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ÓCSAI LÁP ARCHEOMALAKOLÓGIAI VIZSGÁLATA - A POMATIAS ELEGANS ELSŐ RADIOKARBON ADATOKKAL KOROLT HOLOCÉN ELŐFORDULÁSA MAGYARORSZÁGON 181 AZ ÓCSAI LÁP ARCHEOMALAKOLÓGIAI VIZSGÁLATA - A POMATIAS ELEGANS ELSŐ RADIOKARBON ADATOKKAL KOROLT HOLOCÉN ELŐFORDULÁSA MAGYARORSZÁGON FIRST RADIOCARBON-DATED HOLOCENE RECORD OF POMATIAS ELEGANS IN

Részletesebben

SETTLEMENTS OF SOUTH TRANSDANUBIA IN THE LIGHT OF A NATIONAL MARKET SURVEY DÉL-DUNÁNTÚLI TELEPÜLÉSEK EGY ORSZÁGOS PIACKUTATÁS TÜKRÉBEN

SETTLEMENTS OF SOUTH TRANSDANUBIA IN THE LIGHT OF A NATIONAL MARKET SURVEY DÉL-DUNÁNTÚLI TELEPÜLÉSEK EGY ORSZÁGOS PIACKUTATÁS TÜKRÉBEN DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM Vol.6 Issue 3 2014 ISSN 1821-2506 Original scientific paper SETTLEMENTS OF SOUTH TRANSDANUBIA IN THE LIGHT OF A NATIONAL MARKET

Részletesebben

Befektetések kockázatának mérése*

Befektetések kockázatának mérése* Befektetések kockázatának mérése* Bugár Gyöngyi PhD, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docense E-mail: bugar@ktk.pte.hu Uzsoki Máté, a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatója E-mail: uzsoki.mate@gmail.com

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi támogatási rendszerek az EU és a hazai természetvédelmi szabályozás szempontjából nemzetközi és hazai gyakorlat

Agrár-környezetvédelmi támogatási rendszerek az EU és a hazai természetvédelmi szabályozás szempontjából nemzetközi és hazai gyakorlat Agrár-környezetvédelmi támogatási rendszerek az EU és a hazai természetvédelmi szabályozás szempontjából nemzetközi és hazai gyakorlat A Magas Természeti Értékű Területek koncepciója - nemzetközi és hazai

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között

MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között a vadászható fajok körét és az apróvadfajok vadászati idényét, valamint egyes trófeák behozatalát illetően amely létrejött:

Részletesebben

Formai követelmények a diplomamunkák készítésénél

Formai követelmények a diplomamunkák készítésénél Formai követelmények a diplomamunkák készítésénél Irodalmi hivatkozások, ábrák, képek, térképek elhelyezése, tartalomjegyzék készítése Irodalmi hivatkozások gyűjtése: Ha van egy kiválasztott terület, legyen

Részletesebben

A Ki-67 Proliferációs Index Meghatározásának Különböző Vonatkozásai Emlőrákban

A Ki-67 Proliferációs Index Meghatározásának Különböző Vonatkozásai Emlőrákban A Ki-67 Proliferációs Index Meghatározásának Különböző Vonatkozásai Emlőrákban Ph.D. Tézis Témavezető: Prof. Dr. Cserni Gábor D.Sc. Szegedi Tudományegyetem Pathologiai Intézet Szeged 2014 0 AZ ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

59. évfolyam 2014. 1. szám

59. évfolyam 2014. 1. szám 59. évfolyam 2014. 1. szám A Meteorológiai Világnapon díjazottak, illetve a díjak átadói: Tóth László ezredes (MH GEOSZ), Pintér András (a fotópályázat győztese), Pappné Ferenczi Zita (Pro Meteorológia),

Részletesebben

PROBLEMATIKÁJA A TISZASZŐLŐS DOMAHÁZA-PUSZTÁN

PROBLEMATIKÁJA A TISZASZŐLŐS DOMAHÁZA-PUSZTÁN 5 A KÖRÖS-KULTÚRA ÉSZAKI ELTERJEDÉSI HATÁRÁNAK PROBLEMATIKÁJA A TISZASZŐLŐS DOMAHÁZA-PUSZTÁN VÉGZETT ÁSATÁS EREDMÉNYEINEK FÉNYÉBEN 1 Abstract DOMBORÓCZKI LÁSZLÓ Eger, Dobó István Vármúzeum E-mail: domboroczki@div.iif.hu

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

Az iskolai teljesítmények alakulása Magyarországon nemzetközi összehasonlításban

Az iskolai teljesítmények alakulása Magyarországon nemzetközi összehasonlításban Az iskolai teljesítmények alakulása Magyarországon nemzetközi összehasonlításban Csapó Benő Fejes József Balázs Kinyó László Tóth Edit Magyarország a kezdetektől, az 1970-es évek óta részt vesz a fontosabb

Részletesebben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben 2005 Szerkesztette: dr. Gayer József VITUKI Kht. Szaklektor: Havasné

Részletesebben

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. Szakdolgozati szabályzat

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. Szakdolgozati szabályzat Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Szakdolgozati szabályzat 2010 Tartalom 1. A szakdolgozat célja...3 2. A szakdolgozat készítésének menete...3 2.1. A szakdolgozati témák meghirdetése...3 2.2. A szakdolgozati

Részletesebben