XI. APÁCZAI-NAPOK NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA OKTÓBER ÉRTÉKŐRZÉS ÉS ÉRTÉKTEREMTÉS ABSZTRAKTOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XI. APÁCZAI-NAPOK NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 2007. OKTÓBER 18-19-20. ÉRTÉKŐRZÉS ÉS ÉRTÉKTEREMTÉS ABSZTRAKTOK"

Átírás

1 XI. APÁCZAI-NAPOK NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA OKTÓBER ÉRTÉKŐRZÉS ÉS ÉRTÉKTEREMTÉS ABSZTRAKTOK

2 A KULTURÁLIS KOMPETENCIA SZEREPE A SZAKMAI KOMMUNIKÁCIÓBAN Ablonczyné Mihályka Lívia Széchenyi István Egyetem Nemzetközi Kommunikáció Tanszék, Győr, Magyarország Jelen előadás egy folyamatban levő kutatás első eredményeit ismerteti. A kutatás háttereként az a hipotézisünk, hogy a megváltozott társadalmi és gazdasági körülmények között a különböző kulturális háttérrel rendelkező, egyazon munkahelyen dolgozó munkavállalók napi kommunikációjában kommunikációs zavarok figyelhetők meg. A hipotézisek igazolására és/vagy cáfolására kérdőíves felmérést végeztünk különböző multinacionális vállalatoknál, feltételezve, hogy az idegen nyelv ismerete nem akadály a vállalati intern kommunikációban. Az eddigi eredmények igazolják, hogy a kommunikációs zavarok és félreértések nagy része a kultúrák közötti különbségekre vezethetők vissza. A kutatás fontos következtetése, hogy a kulcskompetenciák között szereplő kulturális kompetencia fejlesztése fontos a tágan értelmezett szakmai kommunikációval foglalkozó stúdiumok oktatása során a felsőoktatásban is. Kulcsszavak: munkaerő-mobilitás, eltérő kulturális háttér, napi kommunikáció, kommunikációs zavarok SZÖVEGÉRTŐ OLVASÁS FELSŐFOKON IS? Albertné dr. Herbszt Mária PhD Eötvös József Főiskola Magyar nyelvi és irodalmi tanszék, Baja, Magyarország PISA-sokk, szövegértő olvasás, olvasásfajták, a szövegértést befolyásoló tényezők, a szövegértés mikrokészségei. Az előadás a HEFOP program keretében kidolgozott, A felsőfokú tanulmányokat segítő szövegértési és szövegalkotási gyakorlatok c. tananyagot mutatja be, mintát mutatva arra, hogy a különböző műfajú, felépítésű és nyelvezetű szövegek elemzésével, valamint a hozzájuk kapcsolódó írásos feladatok elvégeztetésével miként segíthető elő, hogy a hallgatók a felsőfokú tanulmányaik során elsajátítandó ismereteket közvetítő szövegeket alaposabban megértsék, az olvasottakat kreatív módon továbbgondolják, a tananyagot könnyebben, eredményesebben elsajátítsák. A KÖZÉPKORI VALLÁSOS IRODALOM ÉS AZ IRODALOMKRITIKA ITÁLIÁBAN A XV. SZÁZADTÓL CROCÉIG Andróczki Anett doktorandusz, Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Szeged, Magyarország Az itáliai vallásos irodalom a XVII. századig semmilyen visszhangot sem váltott ki világi irodalmi körökben. Az első legjelentősebb irodalomtörténeti alkotás Itáliában Francesco De Sanctis ( ) tollából származik, aki a vallásos művek vizsgálatakor történeti és esztétikai szempontokon túl, már a szerző bonyolult lelki tapasztalatát is figyelembe vette. A későbbi irodalmi generációhoz tartozó Giosuè Carducci a pozitivizmus híveként egyfajta bizalmatlan szimpátiával tanulmányozta a vallásos irodalmat. A századforduló sokszínű kulturális és tudományos érdeklődését tükrözi Gabriele D Annunzio hozzáállása, aki a 2

3 korabeli íróknak kifejezetten ajánlotta a vallásos szerzők műveit. A tudományos igényű irodalomkritika területén Olaszországban Benedetto Croce ( ) volt a vallásos irodalom leghitelesebb és legtekintélyesebb kutatója. Poesia poplare e poesia d arte című művében ő elvitatta a vallásos irodalom igazi és teljes művészi értékét a gyakorlati célzatosság miatt. Kulcsszavak: középkor, vallásos irodalom, irodalomkritika, Itália, Croce A MEG/EL/ÉRTETT ÉRTELEM PETELEI ISTVÁN AZ ALKU CÍMŰ NOVELLÁJÁBAN Dr. Antal Sándor egyetemi adjunktus, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Tanító és Óvodapedagógus Szak, Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat, Románia Az olvasás, mint az értelemképzés folyamata mindig újraalkotás. Az előadásban bemutatott töredékes szövegvilág, az értelemképzés örök esetlegességének, szubjektív kiszolgáltatottságának az újbóli tudatosítását (is) szolgálja.. Hiszen, ha a produktum nyitott értelemrendszer, akkor az olvasásban újjáteremtett produkciónak is szükségképpen olyannak kell lennie. Az apró lépésekben haladó progresszív elemzés az olvasás munkájának dekompozíciója. Barthes tetszetős képhasználatával élve, csillagokká repesztett szöveg, amivel dolgozunk. Szövegegységeink, a lexiák terjedelme alapjában önkényesen meghatározott, illetve azon konnotációs jelentés-terek sűrűségének, telítettségének a függvénye, amelyet a lexia kialakít. Az előadó mint a lexiák megszólítottja azokra a kérdésekre kíváncsi, amelyekre a szövegrészek, mint válaszok megszülettek. Kulcsszavak: értelemképzés, szövegvilág, szövegrészek, lexia, konnotációs jelentésterek WELLNESS A FÜRDŐBEN Dr. Ákoshegyi György Magyar Fürdőszövetség főtitkára A fürdők megszokott, hagyományos szolgáltatása a tisztálkodás, gyógyítás és sport, azaz egészség megőrzése, gyógyítás, erőnlét fejlesztése. Ezt az eredeti célt kiterjedtebb értelmezésben és könnyed formában szolgálja a wellness. A wellness arra az alapgondolatra épül, hogy az egészség azt jelenti: minden téren jól érezzük magunkat. A fürdők ezt az új szolgáltatási formát csak beruházással és többletmunkával vezethetik be. Alapvető kérdés, hogy melyik fürdőben és mennyit gazdaságos erre a célra fordítani. Mi az a legkevesebb szolgáltatás, amelynél wellnessről beszélhetünk és meddig érdemes kiterjeszteni a szolgáltatások választékát -hol a gazdaságosság határa. Továbbá a wellness támogatja-e és milyen mértékben a gyógyító és rehabilitációs tevékenységet. Új szolgáltatás, beruházás, gazdaságosság, gyógyítás támogatása 3

4 RÖVIDRE VÁGVA: RAYMOND CARVER NOVELLÁINAK ÉS ROBERT ALTMAN FILMJÉNEK NARRATÍVÁI Balcsik-Tamás Kinga főiskolai tanársegéd Károli Gáspár Református Egyetem, Nagykőrösi Tanítóképző Főiskolai Kar, Pedagógiai Intézet, Nagykőrös, Magyarország Raymond Carvernek, az amerikai rövidpróza minimalistának bélyegzett szerzőjének néhány novelláját Robert Altman Rövidre vágva (Short cuts) címmel egy egészestés játékfilmmé komponálta, azonban nem maradt meg a szolgai adaptációnál. A film olyan igényes interpretáció, amely az író témáit és feldolgozási módjait audiovizuális nyelvre fordítja, a szövegek hangulatát és esztétikai jegyeit a vászonra transzformálja. Előadásomban a film és az alapjául szolgáló novellák kapcsolatán keresztül bemutatom Altman metafiktív elbeszélő technikáját, amelyet a különböző cselekményszálak összeillesztésénél használ. A szűkszavú, lényeget a kimondatlanba rejtő próza a filmen a narratív asszociáció explicit felmutatásában, a szereplők találkozásának esetlegességét tematizálva kel életre. E műfajok és művészeti ágak közötti párbeszéd tekintettel korunk transzkulturális tendenciáira az értékőrzés és értékteremtés csatornája lehet az európai kultúrától sem idegen művészi önreflexió segítségével. Kulcsszavak: narratológia, metafikció, amerikai rövidpróza és játékfilm A MAGYAR SZEMÉLYNEVEK OROSZ/UKRÁN ÁTÍRÁSA NAGYDOBRONY KÖZSÉGBEN Balla Andrea ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi Doktori Iskola A tanulmány egy empirikus kutatás eredményeit mutatja be. A dolgozatban Nagydobrony személyneveinek orosz/ukrán átírását vizsgálom. A vizsgálódást az egyházi anyakönyv valamint a községi gazdakönyv alapján folytattam, bemutatom az átírás főbb sajátosságait a család- és a keresztnevekben. Először áttekintem a magánhangzók átírását különös tekintettel a hosszúakra (á, é, í, ó, ő, ú, ű). A személynevek átírásánál nagyobb problémát a magánhangzók okozzák, mivel az ukrán nyelvben hat magánhangzó van (i, e, и, у, о, а) a magyar 14 magánhangzó jelölésére. A rövid magánhangzók esetében az átírás egyszerűbb. A mássalhangzók terén kevesebb probléma merül fel, mint a magyar magánhangzók ukrán hangokkal történő helyettesítésénél, mivel a magyar mássalhangzóknak megvannak a hangzásban igen közeli vagy éppen pontos ukrán megfelelői. A keresztnevek átírásánál fontos figyelembe venni a történelmi tényeket, mivel a mindenkori hatalomváltás kihatott a személynevek bejegyzéseire, például (Ержебет, Эржебет Елизавета, Елізавета). Megállapítható, hogy a használatban lévő nevek átírásánál nem a fordítást tartják szem előtt, hanem a hangjelölést. Kulcsszavak: keresztnév, családnév, transzliteráció, magánhangzó-jelölés, mássalhangzó-jelölés, hosszú magánhangzók. 4

5 GENOGEOGRÁFIA A SPORTEREDMÉNYESSÉG KUTATÁSÁBAN Bánhidi Miklós 1 Kumagai Shuzo 2 -Aoki Tomomi 2 1 Nyugat-Magyarországi Egyetem AK Győr, 2 Kyushu University Fukuoka, Japán Kimagasló élsportolók származásának környezetélettani kutatása akkor került a középpontba, amikor az afrikai sportolók vették át a vezető szerepet egyes sportágakban, mint a kosárlabdázásban, vagy az atlétikában. A kutatások kezdetben a társadalmi környezet befolyásoló szerepét tartották kiemelkedőnek, ahol a sportolók jó feltételek között, a kiemelkedés reménye motivációval jelentős sikerekre képesek. A természettudomány képviselői a kimagasló eredmények hátterében ugyanakkor genetikai tényezőket is kimutattak, amelynek hátterében földrajzi és életmódbeli különbségek is felfedezhetők. Hosszútáv futók esetében Sailer (2000) szerint a Kenyában lakó fiatalok közül akár 500-an is legyőznék a legjobb európai futókat. Ennek okai lehetnek az optimális élettani funkciókat segítő földrajzi tényezők, mint a klíma, a tengerszint feletti magasság, valamint az étkezési szokások. Antropológusok szerint az afrikai futóeredmények hátterében lévő genetikai feltételek a Kalenjin lakosság 90%-nál jobb, mint a világnépesség átlagadatai. Ez egy hosszú darwini folyamatra is visszavezethető, miszerint a lakosság évszázadokon keresztül a pásztorkodásból élt, életének nagy részét a szabadban töltötte, ahol jelentős távolságokat tettek meg egy-egy jobb legelő eléréséért. Jelentősnek mondhatók ugyanakkor a fáradásból származó fájdalmak tűrésében rejlik. Az oxigénhiány fellépése nyomán felhalmozódó tejsav lassabban épül be az érrendszerükbe. Vizsgálatunkban ezért arra kerestük a választ, hogy az élsportolók milyen környezetből származnak, milyen genetikai adottságokkal rendelkeznek. Ugyanakkor megvizsgáltuk, hogy egy földrajzi környezetváltozás (költözködés, más helyszínen versenyzés) okozott-e teljesítményeikben változást. HELYI ÉS/VAGY EURÓPAI ÉRTÉKEK A MAI ERDÉLYI MAGYAR TANÍTÓKÉPZÉSBEN Dr. Barabási Tünde egyetemi tanársegéd, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Tanító és Óvodapedagógus Szak, Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat, Románia Az erdélyi magyar tanítóképzésben a helyi értéket inkább a középiskolai szintű felkészítés képviseli a felsőfokú képzés hagyománynélkülisége miatt. Vizsgálatunkban alapvető kérdésként tételeződik, hogy mit jelent az értékőrzés, illetve, hogy a képzés minősége szempontjából mi a célravezetőbb: az európai értékek beépülése a meglévő, kialakulóban levő hagyományrendszerbe vagy egy teljesen új rendszer. Elemzésünk tárgyát az adoptálás veszélyei, illetve az adaptálás lehetőségei képezik. Kiemeljük egyrészt az EFT azon vonatkozásait, amelyek értéket jelentenek a hazai tanítóképzés számára, másrészt azokat a képzési szerkezeti és tartalmi elemeket a jelenlegi rendszerből, amelyek értéknek tekinthetők - ezért átmentésre érdemesek - egy eurokonform tanítóképzési rendszer számára. Kulcsszavak: tanítóképzés, Bologna-folyamat, eurokonformitás, értékőrzés, értékteremtés 5

6 ÉRTÉKTEREMTÉS ÉS ÉRTÉKŐRZÉS AZ ON-LINE IDŐ SZORITÁSÁBAN Barsiné Pálmai Éva Széchenyi István Egyetem, Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék A tanulmány a társadalom monetarizációjának néhány aspektusát ér érinti a társadalmi integráció fogalmával összefüggésben. Elsősorban Aldo J. Haesler koncepcióját szeretném ismertetni, amelyben a szerző az es években kezdődő és egy szociológiai forradalommal felérő fordulat lényegét kísérli megragadni. Ennek során az ún. generikus-organikus társadalmak korszakából egy mesterséges operatív jellegű társadalmak korszakába történő átmenet jellemzőit írja le modell-szerűen. A vázolt modell kritikai megközelítése során külön szeretném kiemelni a szocialitások luhmanni értelemben vett konstrukciójának újszerű, a technika által vezérelt módját, valamint a társadalmi szimbolizáció és a szocializáció újszerű összefüggéseit az értékteremtés és hagyományozás folyamatában. ÚJ TANÍTÓI KOMPETENCIÁK A GYAKORLATI KÉPZÉSBEN Dr. Besir Anna PhD Eötvös József Főiskola, Magyar nyelvi és irodalmi tanszék, Baja, Magyarország Egy új pedagógus modell iránti igény van kialakulóban. Új tanítói kompetenciákat kell megfogalmaznunk és kialakítanunk ahhoz, hogy a fenntarthatóság, a korszerűség igényének is megfelelhessünk. Ez az igény magára a gyakorlati képzésre is vonatkozik. Annál is inkább, mivel a gyakorlatorientált oktatás, képzés napjaink kiemelt feladata. A bajai Eötvös József Főiskola tanító szakának gyakorlati képzését vettük górcső alá. Egy négyéves időszakot ( ig) vizsgáltunk meg kvantitatív elemzési móddal, a tartalomelemzésnek egy szűkített és egyszerűsített változatával. Évi 50 szöveget vizsgáltunk meg; 25 jellemzést és 25 jegyzőkönyvet, összesen 200 darabot. A szövegek: a) jellemzések: azokról a hallgatókról, akik a VIII. (utolsó) félévben elvégezték az összefüggő komplex szakmai gyakorlatot (8 hetes). b) Zárótanítások jegyzőkönyvei A bizottság szöveges értékeléséről. Az a) dokumentumaitól több objektivitást vártunk el, mint a b)-től. Mindkettő hasznosítható tanulságokat nyújtott számunkra, amelyeket a tanítóképzés gyakorlatába beépíthetünk. Kulcsszavak: gyakorlatorientált képzés, modell, kompetenciák, fenntarthatóság, tartalomelemzés. A WELLNESS TURIZMUS ROMÁNIÁBAN Bíró András Csaba Mihálka Melinda Partiumi Keresztény Egyetem, Közgazdaság Tanszék, Nagyvárad, Románia A termál- és ásványvizekre valamint Gero- és Aslavital termékekre alapozott wellness turizmus az utóbbi években igen gyorsan fejlődik Romániában. Az ország legnagyobb egészségügyi, wellness és SPA komplexuma a Fekete-tenger partján Eforian, 2,5 millió eurós befektetéssel, 2004-ben átadott Ana Aslan Health SPA, amely a négycsillagos Europa hotelkomplexumban található. Itt a wellness kezelések széles és modern skáláját találjuk, 6

7 melyeket Gerovitalra és Aslavitalra, valamint a Techirgioli-tó iszapjának a felhasználására alapozott eljárások egészítenek ki. Szovátán található a Danubius Hotelcsoport által működtetett Danubius Health SPA Resort, amely Európa egyedüli heliotermikus tavának, a Medve-tónak a közelében fekszik. Itt az igenhíres nőgyógyászati kezelések mellett, a wellness hidro-, kineto-, elektro-, fototerápiákat, élményfürdőket, iszappakolásokat és modern kozmetikai módszereket is használnak. A Félixfürdői Hotel International négyszáz előírásnak megfelelve elnyerte a Certificate eurospa.med minőségbiztosítási igazolást. A termálvíz-kezelésekkel együtt itt is használják a Gerovital és Aslavital termékeket. A meglévő természeti adottságok, a román gyógyszer- és kozmetikaipar termékeinek felhasználása, és az intenzíven kiképzett wellness-szakemberek jelenléte megteremti azt a lehetőséget, hogy Románia wellnessturizmusa a legigényesebb turisták elvárásainak is megfeleljen. ZENETÖRTÉNETI KORSZAKOK GYÖNGYSZEMEI AZ ÓVODAI MŰVÉSZETI NEVELÉSBEN Bliznákné Dudás Julianna főiskolai adjunktus Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kar, Kommunikációs Intézet, Szarvas, Magyarország A zene klasszikus értékeit a Kodályi alapelvek mentén érdemes vizsgálni. A világszerte ismert zenepedagógus gondolatai időtállóak, nemzeti alapon teremtődtek. A nemzeti nyelv, a tiszta forrás, az énekes alapon való zenetanítás, a más- és rokon népek dalainak ismerete, mind olyan értékek, amelyek már a XX. századi ember modern európai gondolkodását tükrözik. Kodály sokoldalú tevékenysége a zenei értékteremtés magasiskolája volt. Az előadás a zenetörténeti korszakok néhány szemelvényét mutatja be, amely alkalmas az óvodás korú kisgyermek zenei figyelmét felkelteni, annál is inkább, mert a zenehallgatást olyan készségfejlesztés előzi meg, amely a zeneműben felismerhető. Olyan zenei tevékenységsor látható-hallható, melyben a képességfejlesztés beletorkollik a zenehallgatásba. Mindezek mellé egy DVD tartozik, amely a gótika korától napjaink miniatűr zenedarabjait tartalmazza az óvodás korú gyermek zenehallgatási anyagának bővítése érdekében. Kulcsszavak: alapelvek, forrás, rokon, modern, szemelvényét , MINT A VÁLLALATI MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ ONLINE ESZKÖZE, AVAGY ADATVÉDELEM AZ INTERNETEN Bodó Eleonóra PhD-hallgató, Széchenyi István Egyetem, Győr, Magyarország A legfontosabb célcsoportként is emlegetett, hazai kis-és középvállalatok, (a továbbbiakban kkv-k) online marketingtevékenységének és e-kereskedelemben betöltött szerepének vizsgálata során fontos a vevői attitűd online közegben való vizsgálata is. Azáltal, hogy az üzleti élet az interneten is megjelent, az adatvédelem kérdése is előtérbe került. Az online 7

8 marketingkommunikáció eszköztára széles, ugyanakkor vállalati alkalmazása során figyelembe kell venni a jog által felállított szabályokat is. Az internet, mint virtuális dolog, gyakorlatilag független a jog szabályozásától, a hálózati szereplők azonban már nem. Éppen ezért a web által életre hívott jogi problémák kezeléséhez szükség van a jog kibertérre való kiterjesztésére is. Empirikus kutatások eredményei alapján a vállalati online marketingkommunikációs eszközök közül a direkt marketing kampányokban is előszeretettel alkalmazott elektronikus levelezéssel, illetve az azzal kapcsolatos felhasználói adatok védelemének kérdéseivel kívánok foglalkozni. Kulcsszavak: Online vállalati marketingtevékenység, Kkv-k, , jog és Internet, adatvédelem FELNŐTTEK ÉRTÉK- ÉS TEVÉKENYSÉGRENDSZERE A KOR ÉS A NEM TEKINTETÉBEN Bognár József Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar, Testnevelés-elmélet és Pedagógia Tanszék, Budapest, Magyarország Szakirodalmi feltáró elemzésünket követően célunk volt feltárni, hogy mely értékeket, ill. mindennapos tevékenységeket preferálják a felnőttek. Mintánkat jelen feldolgozottságában 142 felnőtt alkotja (54,2% nő és 44,8% férfi; 45 évesnél fiatalabb 45,8% és idősebb 54,2%), akik rangsorba állították a kérdőíven felsorolt értékeket és tevékenységeket. Eredményeink szerint a család, egészség és szeretet számít a legfontosabb értékeknek, míg a legkevésbé preferáltak közé tartozik a sport és szabadidő. A tevékenységek rangsorának élén az alvás/pihenés, olvasás és film szerepel, míg a sporttevékenység és kirándulás/séta a rangsor közepén található. A nők számára jelentősebb a szeretet, a férfiak számára az egészség. Az idősebb korosztály szerint pedig fontosabb becsület, mint a fiatalabbak szerint. A mindennapos tevékenységekben nem mutatkozik különbség a nemek és a kor tekintetében. Felmerül a kérdés, hogy miként lehetne az egészséget és sportot a felnőttek értékeinek és tevékenységeinek rangsorában előbbre segíteni Kulcsszavak: érték, mindennapos tevékenységrendszer, nemi különbségek A TESTKULTUSZ MINT ÉRTÉKVÁLSÁG KORUNK FILMKULTÚRÁJÁBAN Dr. Bodács Emil egyetemi docens Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Társadalomtudományi Tanszék Mosonmagyaróvár, Magyarország Korunkban a későkapitalista nyugati civilizáció értékválsága globális méretekben mutatkozik meg. Ennek szembeötlő jele a posztmodern testkultusz, amely a fogyasztói értékrend bázisán nyugszik. Az elsősorban fogyasztóként meghatározott egyén az individualizmus, a nárcizmus, a hedonizmus és a fogyasztói materializmus értékei szerint szocializálódik. A kortárs filmkultúra produkcióinak egy része kifejezi, reprezentálja a fogyasztói létmódból fakadó értékválságot, más része kritikailag reflektál rá. A fogyasztás abszolutizálásának érzékletes metaforája a hús, amely utal a fogyasztóihedonista létmód kétarcúságára: a jólét, a gazdagság, a szépség, az élvezet világa éppúgy jellemezhető általa, mint a mértéktelenség, a romlás, az állatiasság, a pusztulás birodalma. 8

9 Az igényesebb filmek leleplezik a testkultusz dekadenciába fordulását, bemutatva, hogy a fogyasztói nihilizmus, a nárcisztikus testkultusz, az önző individualizmus immár fenyegető veszéllyé vált. Fenyegeti kultúránk történetileg megteremtett humánus értékeit és a létfontosságú emberi kapcsolatok és közösségek fennmaradását. Kulcsszavak: testkultusz, értékválság, hús, hedonizmus, fogyasztás ÉRTÉK- ÉS HAGYOMÁNYŐRZÉS PYRKER EGRI TANÍTÓKÉPZŐJÉBEN Bodosi Béla Eszterházy Károly Főiskola/Neveléstudományi Tanszék, Eger, Heves megye, Magyarország A szerző több évtizedes kutatómunkájának eredményeként, az egri ún. líceumi iskolák egyik kitüntetett elemeként tekinthető, történelmi jelentőségű; az első magyar tannyelvű tanítóképző máig ható történetét és működését ismerhetjük meg az alapító Pyrker János László pátriárka-érsek nevével fémjelzett kezdeti időszakától megszűnéséig. Különös tekintettel a tanítóképzős hagyományok megalapozására és továbbfejlesztésére. Eme értékteremtő és érték-hagyományozó gyakorlat sikerességét az állami képzőkkel szemben folytatott egészséges rivalizálás konkrét eredményein keresztül érzékelteti a dolgozat. A címbeli jeles és neves intézmény vezetői megérezvén az idők szavát ihletői és gerjesztői egyaránt többször is voltak az állami tanítóképzés reformjainak. Leszögezhető, hogy működése során mindig az élvonalba tartozott; és norma-, illetve zsinórmértékül szolgált a társintézmények számára. Arra a kérdésre, hogy melyek a különösen kiemelkedő időszakok az intézmény történetében, szintén választ ad a munka. Az értékek között kiemelkedő, egyfelől a XIX. században igen jelentős és a század fordulóján még mindig erős egyházi mecenatúra, másrészt a tengernyi alapítványok sora, melyek a líceumi iskolákat a mobilitás valós csatornáivá tették. A PYRKERI KÉPEZDE GYAKORLÓISKOLÁJÁNAK ÉRTÉKEI Bodosi Béla Eszterházy Károly Főiskola, Neveléstudományi Tanszék, Eger, Heves megye, Magyarország Dolgozatában a szerző az első magyar tanítás-nyelvű tanítóképezde gyakorlóiskolájának történetét az értékteremtéssel összekapcsolt változások tükrében követi nyomon. Ez a kétévfolyamos, majd három és négy évfolyamos után az öt és a 4+2 (líceum és akadémia) évfolyamos képzést érintőlegesen, szelektíve; a konferencia céljában megfogalmazott értékspecifikus jelleggel bemutatott módon emeli ki, ennek a még ma is kuriózumnak tekinthető gyakorlóiskolának az országos minta-jellegét érzékeltetve. A normaiskolai képzésből átvett és máig ható próba-, minta-, és példány-tanítások ma is megfontolandó előkészítő (tervező) hospitálással is, de az érintettek bevonásával elvégzett elemzéssel, megbeszéléssel záruló lebonyolítás és igényes szervezés napjaink pedagógiai gyakorlatában is több szempontból követendő lehetne. A kuriózum jelleg meghökkentő lényege, hogy szinte máig példa nélküli módon előbb létezett a gyakorlóiskola, mint maga a képző. Erre a képtelenségre, is választ ad a szerző, idejekorán már mondanivalója elején. 9

10 Megismerhetjük a gyakorlóiskolai tanítók személyét, illetve az osztott, részben osztott és osztatlan; illetve az összevont tanulócsoportok kialakításának kronológiáját és a gyakorlótanítások módszertani valóságát, a tanácskozmányi jegyzőkönyvekkel bezárólag. A hivatkozott gyakorlóiskolai (igazgató) tanítók rendkívül elismert és megbecsült tanítóképző-intézeti tanárok voltak. A KOGNITÍV FUNKCIÓK KORAI KUTATÁSA ÉS A DISZKALKULIA KAPCSOLATA Bolla Veronika Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Cser János Kar, Gyógypedagógia Intézeti Tanszék, Győr, Magyarország Az aritmetikai készségek zavara nem magyarázható egyszerűen mentális retardációval, vagy nem megfelelő oktatással. A rendellenesség vonatkozik a számolási készség fejlődésének zavarára, illetve a kognitív funkciók, a megismerési folyamatok fejlődési elmaradására is. Már a korai, XX. század elején végzett tudományos kísérletek bizonyították, hogy a gyermekek túlnyomó többsége a hatodik életév betöltésekor válik éretté arra, hogy elsajátítsa a számtan (aritmetika) elemeit, hogy megértse és elvégezze az első és másodfokú számtani műveleteket a huszas számkörben. Ezeknek a numerikus feladatoknak a megoldásához számos elemi funkció összehangolt, jól szervezett munkája szükséges. Napjaink empírikus kutatásai igyekeznek minél szélesebb körben feltárni azokat a rendszereket, melyeknek hibás működése magyarázatul szolgálhat a fejlődési diszklakuliának. ESÉLYEGYENLŐSÉG, ÉLETSZERŰSÉG, PARTNERSÉG, TOLERANCIA, INKLÚZIÓ Borsfai László Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény, Győr, igazgató NYME Apáczai Csere János Főiskolai Kar, Szociálpedagógiai Intézeti Tanszék, Győr, Magyarország Gyógypedagógiai intézményünk legfontosabb nevelési-oktatási célja, hogy értelmileg akadályozott tanulóinkat egyszerű, de értékteremtő munkavégzésre képes fiatalokká neveljük. A sokévi felkészítő munka iskolai egyoldalúságát úgy tudjuk kompenzálni, hogy a nyílt munkaerőpiacon biztosítjuk számukra a munkalehetőséget, így teremtve számukra társadalmi esélyegyenlőséget. Munkahelyi kapcsolatainkban életszerű, valódi munkakörülmények közé visszük fiataljainkat. Partneri kapcsolatrendszert alakítottunk ki a fogadó munkahelyekkel. Ez a kapcsolat toleráns viselkedésre készteti az ott dolgozókat is és tapasztalataink szerint olyan befogadó (inklúzív) légkör alakul ki, amely példaértékű lehet a magasabb szintű társadalmi befogadás számára is. Kulcsszavak: ÉRTELM Online vállalati marketingtevékenység, Kkv-k, 10

11 A KÍSÉRLETEZŐ EMBER A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KOMPLEX TANÍTÁSÁBAN REJLŐ MÓDSZERTANI LEHETŐSÉGEK A TANÍTÓ JELÖLTEK KÉPZÉSÉBEN Both Mária Apor Vilmos Katolikus Főiskola A váci Apor Vilmos Katolikus Főiskolán a természettudományos tárgyak új szemléletű képzési rendszere és hozzákapcsolódó taneszköz-fejlesztés áll kidolgozás alatt. Támpontunk Thomas Kuhn tudományelméleti munkája és Németh László pedagógiai kísérlete. Az egyes természettudományos tárgyakat történetiségükben, egy-egy korszak gondolkodásába ágyazottan kívánjuk bemutatni. A korszerű természettudományos műveltségkép kialakításában fontosnak tartjuk, hogy a pedagógus jelölt ismerje meg az egyes természettudományos paradigmák alapján álló világlátásokat, ezek ütközését és egymásra épülését. Reményeink szerint a természettudományos tárgyak ilyen szemléletű képzése hatékonyan fejleszti az intellektuális kompetenciák közül a problémamegoldást, a rendszerszemléletet, az alternatívaállítás és kritikus gondolkodás képességét, a valószínűségi és történeti szemlélet alkalmazását, modellalkotás és oksági gondolkodást. Piaget szerint közös alapelveken nyugszik a tudományok és a gyermek fejlődése, ezért úgy gondoljuk, hogy a tanító képzésben a természettudományok kognitív szempontú feldolgozása a hallgatók emberképének formálásához is új, izgalmas dimenziót adhat. Az előadás néhány konkrét tudománytörténeti példán keresztül igyekszik bemutatni ezt a kísérletet. EGYÉN KÖZÖSSÉG KULTÚRA Bozsó Renáta Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar/Közművelődési Tanszék/Szeged/ Magyarország Előadásom központi témájául a kistelepüléseken működő önszerveződő közösségek szerepvállalását választottam. Kiindulópontomul szolgált egy felmérésem a teleházak körében, melynek során számos példaértékű helyi kezdeményezéssel találkoztam. Vizsgálatomat jelen esetben a civil szervezetekre szeretném korlátozni, melyek sajátos szerepet töltenek be a vidéki települések életében. Említést tennék a hallgatók körében idén indított civil-felfedező programról, melynek keretében a régió kistelepülésein működő, művelődésben, hagyományőrzésben, szórakoztatásban, közösségépítésben tevékenykedő, kulturális tevékenységet végző civil szervezetek után kutatnak, látogatást tesznek náluk, adatokat gyűjtenek működésükről, majd előadják tapasztalataikat. Teszem mindezt annak reményében, hogy munkánk nem csak a felmérésben résztvevő diákok javát szolgálná, hanem az eredmények publikálását követően ösztönzőleg hathatna kevésbé eredményesen működő kistelepülési közösségekre is. Kultúra, közösség, civil-szféra, identitás, öntevékenység 11

12 A TANÓRÁN KÍVÜLI TESTNEVELÉS SZEREPE AZ EGÉSZSÉGNEVELÉSBEN. Cziberéné Nohel Gizella mestertanár Domokos Mihály mestertanár Szegedi Tdományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Testnevelés Tanszék Szeged, Magyarország A Kormány 243/2003. (XII. 17) számú rendeletével hatályba lépett az új Nemzeti Alaptanterv (Nat). Ennek értelmében az egészségnevelés a közoktatás kiemelt fejlesztési feladata, melynek az iskolai oktatás valamennyi elemét át kell hatnia, elő kell segítenie a tantárgyközi kapcsolatok erősítését, a tanítás-tanulás szemléleti egységét, a tanulók személyiségének fejlődését. Az egészségnevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók egészségfejlesztési attitűdjének, magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék minden tagja képes legyen arra, hogy folyamatosan nyomon kövesse saját egészségi állapotát, érzékelje a belső és külső környezeti tényezők megváltozásából fakadó, az egészségi állapotot érintő hatásokat és ezáltal képessé váljon az egészség megőrzésére, illetve a veszélyeztető hatások csökkentésére. Az egészségnevelésben igen fontos szerepe van a testnevelésnek. A testnevelés a gyermekek és fiatalok egészséges testi- szellemi fejlődésének, a krónikus, nem- fertőző megbetegedések elsődleges megelőzésének hatékony eszköze. Az iskolai testnevelés sport pedagógiai, nevelési hatásai jelentősen meghaladják a tananyag elsajátításának és számonkérésének szintjét (NAT). A mindennapi iskolai testmozgás biztosítása ma minden iskola kötelessége. Az iskolai testnevelés céljait a tanórán kívüli foglalkozásokkal együtt képes csak teljesíteni. A törvényi háttér és előírások által teremtett keretek csak lehetőséget biztosítanak, emellett az is fontos, hogy milyen módszerekkel, tartalommal és irányelvek szerint végzik az iskolák az egészségtudatos magatartás kialakítását. A mindennapos testedzés az életvitelszerű alkalmazás begyakorlásának leghatékonyabb eszköze lehet. A napi rutinba való beépülés a kulcsfontosságú gyakorlat színtere, csakis előre tervezetten, irányítottan éri el stratégiai célját, a tudatosan, aktívan élő állampolgárok számának növekedését. (NAT) A vizsgálatunk során arra keressük a választ, hogy a Csongrád megyei iskolák (véletlenszerűen kiválasztva) pedagógiai programjuk részét képező egészségnevelési programjukban miként tervezik a mindennapos testmozgás lehetőségeit, milyen tudatos kínálatot nyújtanak a tanórán kívüli testnevelésre. Nemzeti Alaptanterv, egészségnevelés, pedagógiai program, mindennapos testmozgás, tanórán kívüli testnevelés.national Corre Curriculum, health education, pedagogic programme, every day physical activity, physical trainning outhside of physical education lesson. KISISKOLÁSOK ÍRÁSBELI SZÖVEGALKOTÁSA A TUDÁSKERET NYELVI MEGJELENÉSI FORMÁI Csákberényiné dr. Tóth Klára Kölcsey Ferenc Református Főiskola, Anyanyelvi és Irodalmi Tanszék, Debrecen, Magyarország Nem véletlen, hogy kevés kutatás foglakozik az írásbeli szövegalkotással, mint ahogy az sem, hogy az alsó tagozatban ez a legkésőbb elkezdett nyelvi tevékenység. A témaismeret mellett közönségismeretre, nyelvi és műfaji ismeretekre és feladatsémákra is szükség van. A 12

13 kognitív pszichológiai, nyelvészeti és metodikai szálak olyan sokféleségben és olyan szoros kapcsolatokban jelennek meg, hogy nehezen található hiteles kutatási módszer. A szerteágazó ugyanakkor mégis egységet alkotó rendszer vizsgálatából előadásomban csak néhány szálat követek. Négy különböző település 4. osztályosainak elbeszélő fogalmazásait vizsgálom. Arra keresem a választ, hogy egy adott téma kapcsán felhasznált tudáskeret milyen nyelvi formákban reprezentálódik. Hogyan tudják, vagy nem tudják a tízévesek a témaazonosságot biztosítani a helyszínek és szereplők alkalmazásával. Elbeszélő fogalmazás, tudáskeret, témaazonosság, helyszín, szereplő MATEMATIKAI TEHETSÉGGONDOZÁS A 4-6. OSZTÁLYBAN Dr. Csóka Géza NYME-Apáczai Csere János Kar/ Matematika és TErmészettudományi Intézeti Tanszék/ Győr/ Magyarország A matematikaoktatás tartalmában és a rá fordított idő tekintetében is visszaszorulóban van. A gyerekek között viszont ugyanúgy vannak tehetségek, okosak mint pár évvel, évtizeddel ezelőtt. Az ő segítésükre, tehetségük kibontakoztatására működik, terjed a tehetséggondozás. Az előadásban öt év tapasztalatairól, eredményeiről és fölismeréseiről szól. Érinti a tematikák, a kötelező tananyaghoz való igazodás kérdéseit. KÖRNYEZETI HATÁSOK A WELLNESS ÉLETFORMÁBAN Dr. Darabos Ferenc PhD NYME AK Turizmus Intézet, Tanszékvezető, Intézetigazgató, Győr, Magyarország Kutatásom során az érdekelt, hogy mik azok a környezeti tényezők amelyekre figyelemmel kell lenni az idegenforgalmi fejlesztések során, vagy egyszerűen mindennapi, illetőleg szabadidős tevékenységeink alkalmával. A wellness szolgáltatások fenntartható működtetéséhez alapvető kritérium az egészséges környezeti keretfeltételek szavatolása. A helytelen, tömegfogyasztásra és reklámokra épülő táplálkozás növeli a szervezet túlsavasodását, amely visszafordíthatatlan egészségkárosodáshoz vezethet. A turizmus és mindennapjaink környezetének hatásai között azonban az ártó sugárzásokat és az elektroszmogot sem célszerű elhanyagolni. Mindent összevetve egyfajta paradigmaváltásra lenne szükség ahhoz, hogy hatékonyan és valóban egészségünk szolgálatába állítva tudjunk részt venni tudatos egészségmegőrző programokon, és így formáljuk életünket. A szemléletváltás vonatkozik a kínálati és keresleti oldalra egyaránt. A fogyasztóknak tudatában kell lenniük környezetük komplex jótékony (pl. energia és nyugalomhelyek) és ártalmas hatásaival. A termelőknek, szolgáltatóknak pedig tudatosan kell törekedniük - különösen a wellness beruházásoknál a helyszínkiválasztásra, a káros hatások árnyékolására, vagy komplex védelmi rendszerek felállítására. Kulcsszavak: Wellness, tömegfogyasztás, ártó sugárzások, elektroszmog, paradigmaváltás 13

14 COMMUNICATION-TRAINING: AS ONE POSSIBILITY FOR YOUTH-HELPERS, BECOME ADEPT HELPER Démuth Ágnes University of Szeged Juhász Gyula Teacher Training Faculty Psychological Department Szeged Hungary Teacher of Hungarian; psychologist; head of the Psychological Department at the Teacher Training Faculty, until December of If anybody wants to help to the other person, he/she must become adept at problem solving. To find the roots of other s problem, nine times out of ten, need the skill of empathy. Most of the time, person, who asked for help, can speak only about the affect associated with his/her problem situation. Might be, just the opposite happened: one can tell, only the fact, what happens to him/her. The helper need to tell/ask something about client s feelings in both above these cases. It s one of the most difficult things, for anybody. The emotions are feelings; we don t have enough practice to speak about it dead on. For it, need exercise. This work is about some example, how and what for possibly can use the emotion-wheel, during the communication-training, helping students to understand exactly their client s mood, over-excitement, irritation and so on. To give expression to emotions is half way to be emphatic. To be empathic, the basement of understanding exactly other s problem. Keywords: problem-solving, skills, empathy, emotion-wheel, exercise OVISULI TANÍTÓ MESÉK ÓVODÁSOKNAK Dombi Mária Adrienn Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Neveléstudományi Tanszék Szeged Főiskolai tanársegéd Az előadás egy XIX. századi pedagógus, Gáspár János tevékenységét mutatja be, különös tekintettel az óvodáskorú gyermek gondolat- és képzeletvilágát figyelembe vevő, tanító meséket tartalmazó olvasókönyvére. A kutatás arra keresi a választ, hogy az olvasni még nem tudó kisgyermekek számára fordított és írt mesékben, történetekben hogyan jelenik meg a gyermekközpontú megközelítés, a játszva tanítás és a példaadás; milyen tartalmi és módszertani újításokat tartalmaz a Csemegék címet viselő munka, hogyan fedezteti fel a gyermek érzékeléseiből, tapasztalataiból kiindulva a szerző az állatok világát, a természet nagy titkait. Az előadás részletesen elemzi az említett szerző több kiadást megért munkáját a gyermekközpontúság, a jellemnevelés szempontjából, valamint elemzés tárgyává teszi a játszva tanítás lehetőségének megnyilvánulását. A téma egyedisége ellenére beleillik a gyermekkönyv-fejlődés azon vonulatába, amely a könyvet eszköznek tekintő könyvhasználói szokástól a gyermeki lélekre ható, olvasmányélményt nyújtó könyvhasználati szokás kialakulásáig jut el. Gáspár János, Csemegék, tanító mese, gyermekközpontú megközelítés 14

15 AZ ÁLTÁLÁNOS ISKOLÁS TANULÓK EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSA Dorka Péter SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged, Magyarország. Az egészséges életmódra nevelésnek fontos része a gyermekkor egészségtudatos életvitel megismertetése, viselkedési-, magatartási normák elsajátítása. Következtetésként hozzájárul a gyermekek egészséges testi fejlődéséhez, helyes életmódjuk és szokásaik kialakulásához. Meg kell vizsgálni az iskolai oktatás által biztosított lehetőségeket, alkalmakat a magatartási normák kialakíthatósága érdekében. Előadásomban egy átfogó képet szeretnék bemutatni, amely az egészségnevelés részeként az ismeretek feltárását tűzte ki célul. A honnan-hová elven működő egészség ismeretek és gyakorlatba történő beépülését vizsgálom. Főbb munkám célja az egészségnevelés, egészségfejlesztés és fizikai aktivitás újszerű integrációja, amelynek eredményeképpen a magatartás, életmód, fizikai aktivitás tudatossága örömszerű tevékenysége megjelenik a gyermekek napi szükségleteiben. Kutatásomat állapotfelmérés, kurrikulumfejlesztés, a program alkalmazása és a hatékonyságmérés logikai íve foglalja keretbe. Ebben az előadásban az állapotfelmérés kérdőíves részét mutatom be. Módszer: Vizsgálati populációnak az általános iskolás IV. osztályos korosztályt választottam. Az adatok az általam szerkesztett önkitöltéses kérdőív (szociodemográfiai állapotmutatók, egészségmagatartásra vonatkozó kérdések, egészségi állapot önminősítése, tanulmányi eredmények), segítségével történt felmérési értékekből származnak. Várható eredmények: A kapott eredmények alapján készítem el egészségnevelési program tervemet. Az egészségprotektív hatása, reményeim szerint a személyiségfejlődést és a gyermekek magatartását is pozitív irányba befolyásolja majd. A program hatékonyságát prospektív kohorsz vizsgálat keretében ellenőrzöm, kontrollcsoportként azonos korosztályú, azonos szociodemográfiai helyzetű, de a programban nem résztvevő populációt alkalmazva. Kulcsszavak:egészségnevelés, egészségmagatartás, fizikai aktivitás, életmód, egészséges család. ÉRTED? ÉRTED! EGY SZÖVEGÉRTÉS VIZSGÁLAT TANULSÁGAI Döbör Ágota Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Pszichológia Tanszék, Szeged, Magyarország Az elmúlt években az olvasási szokások átalakulásának vizsgálatával párhuzamosan a kutatások előterébe került a gyerekek szövegmegértésének gyenge színvonala is. Nem csak az olvasás, de a szövegértés is komplex folyamat. Az előadás egy közel 700 fős országos mintán elvégzett kutatás részeredményeit ismerteti. A kutatás célja az volt, hogy egyrészt 15

16 képet kapjunk az átlagos képességű gyerekek szövegmegértésének színvonaláról, másrészt ezt összevethessük a tehetséggondozó iskolák diákjainak eredményeivel. A kapott eredmények helyenként meglepőek, különösen, ha összevetjük az eredményeket egy 10 évvel korábbi, jelen vizsgálattal megegyező kutatással. Kulcsszavak: olvasás, szövegértés, szókincs, tehetség, KÜLÖNBÖZŐ NYELVEK NAZÁLIS MÁSSALHANGZÓINAK VIZSGÁLATA Dőryné Zábrádi Orsolya Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézeti Tanszék, Győr, Magyarország Nazális beszédhangok a világ majdnem minden nyelvében előfordulnak. Az azonban már nyelvenként különböző lehet, hogy a nazalizáció mennyire tölt be karakterisztikus szerepet az adott nyelvben. Fontos tényező a beszédhangok (magán- és mássalhangzók) egyik fonémikus megkülönböztető jegye, amely a nazalizáció meglétén, illetve hiányán alapul. Másik fontos tényező a nazalizáció időtartama, vagyis az, hogy egy nazális fonémát vizsgálva mikor kezdődik és hol ér véget a nazalizáció. Nazális hangokat úgy képzünk, hogy a lágy szájpadlást olyan mértékben süllyesztjük le, hogy a száj- és az orrüreg összekapcsolódjon, és nazális rezonancia jöjjön létre. A nazalitás fonémikus megkülönböztető jegy az egyes nyelvekben. A nazális rezonancia, illetve annak hiánya vagy lecsökkenése ugyanolyan képzési mód és artikulációs hely mellett különböző jelentésekhez vezet, vagyis jelentésmegkülönböztető szerepe van: nő ~ tő; mama ~ papa. Célom a szláv nyelvekben található nazális mássalhangzók rendszerezése, ezek fonetikai hátterének, fonotaktikai, fonológiai szabályainak, törvényszerűségeinek vizsgálata, illetve az elméleti háttér felállítása. EGY HUSZADIK SZÁZADI INTELLEKTUÁLIS KALANDOR: KOESTLER ARTÚR KOESTLER ÉS AZ ULLSTEIN LAPOK Eged Alice PhD Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Idegennyelvi Tanszék, Debrecen A budapesti születésű író és újságíró, Koestler Artúr ( ) 1927 és 1932 között a biztos egzisztenciát nyújtó német Ullstein lapkiadó vállalat alkalmazottjaként Jeruzsálemből és Párizsból küldte tudósításait a német olvasóközönségnek szeptemberében immár berlini állomáshelyén az Ullstein-konszern egyik legtekintélyesebb lapjának a Vossische Zeitungnak tudományos főszerkesztője lett, majd egy év elteltével a szintén a konszernhez tartozó Bild am Mittag főszerkesztőjévé nevezték ki. Ezek az évek jelentették újságírói pályájának csúcsát. Évtizedekkel később önéletrajzi visszaemlékezéseiben az egyik legjelentősebb és legbefolyásosabb német lapkiadó vállalatnál eltöltött esztendeit mégis élete legterméketlenebb és legsivárabb időszakának nevezte. A túlzóan elmarasztaló vélemény kialakításában minden bizonnyal szerepet játszott az a politikai légkör, amely a Weimari Köztársaságot jellemezte a huszas-harmincas évek fordulóján, valamint Koestlernek az a törekvése, hogy újságírói munkájából kilépve a szépirodalom, a tudománytörténet és a filozófia felé forduljon. 16

17 ÓVODÁSOK ÉLETESEMÉNYEI, MINT ÉLETÚT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK Fáyné dr. Dombi Alice főiskolai tanár, SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Neveléstudományi Tanszék Szeged Az előadás problémás családi hátterű gyermekek körében végzett vizsgálat tapasztalatait mutatja be. Életeseményeik közül a traumatikus történések és a veszteségként megélt események személyiségre gyakorolt hatását vesszük górcső alá. Tapasztalataink szerint a problémás családi hátterű gyerekek személyiségfejlődésének problémái nagyon sok esetben vezethetők vissza a traumatikus életesemények és veszteségek hatására. Legjellemzőbb magatartásjegyeik között a viselkedészavarnak elsősorban azok a formái fordulnak elő, amelyek beilleszkedési nehézséggel járnak, és összeférhetetlen magatartásban manifesztálódnak. Rendszerint tanulási zavar is társul mindezekhez. Előzetes tapasztalataink alapján a vizsgálat céljaként a szociokulturális ártalmak feltárását, a gyermeksorsok meghatározó tényezőinek feltérképezését tűztük ki. Feltételezésünk alapja: veszteséget hordozó életesemények, traumatikus hatások az egyéni sérülékenységnek megfelelően a gyerek megküzdési készségeinek kialakulását hátráltatják. Vizsgálati anyagunk alapján az óvodáskorú gyerekek életeseményei és sorskönyve közötti összefüggésre mutatunk rá. Kulcsszavak: életesemény-elemzés, veszteségtörténet, szociokulturális háttér, személyiségfejlődés KAPASZKODÓK AZ ÉRTÉKEK VÁLSÁGÁBAN Fehér Ágota Apor Vilmos Katolikus Főiskola Romológia és Alkalmazott Társadalomtudományi Intézet, Vác Nevelési Tanácsadó, Esztergom Az előadás napjaink értékválságának hátterében követi azokat a mélypszichológiai mechanizmusokat-jelenségeket, melyek támaszt, kapaszkodót jelenthetnek- kiemelten az életünket behálózó ritmusok sokszínű megnyilvánulásait, s az ezekre irányuló figyelem lehetséges segítő szerepét. Az egyedfejlődés folyamatait követve, az intrauterin élettől kezdve vezeti végig a ritmikusság legkülönbözőbb átélési és kifejeződési lehetőségeit az összetartozás speciális formájaként. Mindezek tehát a későbbiekben is az értékorientáció fejlődésének, általa pedig a tágabb társadalmi értékválságban való eligazodásnak támpontjait is képezhetik, így a segítő hivatások mentálhigiénés szemléletmódjának lényeges elemét jelentik. Kulcsszavak: értékválság értékorientáció fejlődése ritmusok szerepe és megnyilvánulási módok - mentálhigiéné 17

18 KÉZENFOGOTT AGRESSZIÓK A kapcsolatépítés különös formái tizenévesek komolyzenei foglalkozásain Fleck Erika Baranya Megyei Pedagógiai Intézet / Pécs zenepedagógus, szaktanácsadó A zenepedagógiának a művészet-terápiával határos részével foglalkozom. Különösen az érdekel, hogy hogyan lehet olyan embereket a komolyzene felé terelgetni, akik nem tanulnak hangszeren, nem énekelnek kórusban, vagy akiket botfülűnek neveznek. Zeneszakkörünkön tizenéves fiatalokkal, főként fiúkkal hallgatjuk Bach, Mozart, Stravinsky, Bartók, Kurtág és mások ihletett zenéit. A zene alatt szabad a zeneinspirálta mozgás, a képzelet szárnyalása, az emóciók képi megjelenítése. A zene által mélyen érintett léleknek a többiek előtt is felszínre hozott érzelmek megmutatkozása megrendítő hatású a csoport minden résztvevője számára. Az előadás a Pécsi Zeneműhely krétarajzainak és videó-felvételeinek segítségével néhány olyan zene indukálta érzelmi kitörés-leképezést mutat be, melyek a tanítványok elfojtott érzelmeiről, mélyre rejtett, ám a zene hatására feltörő agressziók kezeléséről : azoknak mozgásban, képekben, színekben, formákban kifejezett szimbólumairól, katarzist hozó megtisztulásról szól. Kulcsszavak: Pécsi Zeneműhely, zenepedagógia, mentálhigiéné, kamaszok, agressziók kezelése. PROJEKT-MÓDSZER ÉS KONSTRUKTIVIZMUS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Fűzné Kószó Mária Ph.D Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Biológia Tanszék, Szeged, Magyarország Főiskolai docens A konstruktivista szemléletű környezeti nevelést 2004 óta alkalmazzuk a pedagógusképzésben. Feltételezéseink szerint a környezeti nevelési témák komplexitásukból adódóan alkalmasak a projektorientált feldolgozásra. A projektek alkalmazásával az a célunk, hogy megismertessük a pedagógus-jelöltjeinket ezzel az eljárással, amelyet a konstrukcionista szemlélet szerint végzünk, ennek tapasztalatait elemzem. Vizsgálatunkban strukturálatlan fogalmi térképet készíttettünk az óvodapedagógus és a környezetvédelem szakos hallgatókkal; arra kértük őket, hogy szabadon hívják elő mindazt, ami a környezeti neveléssel kapcsolatban eszükbe jut, és ábrázolják azt egy fogalomtérképen. Hipotézisünk szerint a környezetvédelem szakos tanárjelöltek előzetes tudása gazdagabb, strukturáltabb. Azt feltételeztük, hogy ők jobban motiváltak és árnyaltabb ismeretekkel rendelkeznek, azért választották ezt a szakterületet. A vizsgálat nem erősítette meg a hipotézisünket, ennek okait is elemzem. Kulcsszavak: környezeti nevelés, projekt-módszer, konstruktivizmus, konstrukcionizmus, fogalomtérképezés 18

19 A KONSTRUKTÍV PEDAGÓGIA ÉRTÉKEI Dr. Gaál Gabriella főiskolai adjunktus, Eszterházy Károly Főiskola Neveléstudományi Tanszék, Eger, Magyarország A konstruktivista pedagógia a 20. század végén terjedt el. Értéket őrizve megtartotta a reformpedagógiában kialakult tanulási környezet elemeit; értéket teremtve építette fel a tanulás elméletét és gyakorlatát. E felfogás összetevői: az új tudás a tanuló előzetes tudása alapján formálódik; a legtöbb tudás társas kapcsolatok során jön létre; a tanulás helyzetekhez kötődik; a siker feltétele a sokféle tanulási stratégia alkalmazása, a gondolkodási műveletek aktivizálása, a sokszínű tanulói tevékenység biztosítása. A pedagógusképzésben a konstruktivista pedagógia megismerése hozzájárul a tanulás típusainak értelmezéséhez, a tudás kialakításához szükséges hatékony módszerek elsajátításához, a differenciálás szükségességének felismeréséhez, a játék szerepének hangsúlyozásához, a problémamegoldás tényezőinek feltárásához, a pedagógiai képességek intenzív fejlesztéséhez, amelyek a konstruktív nevelői és oktatói munka feltételei. Kulcsszavak: előzetes tudás, társas kapcsolatok, tanulási szituációk- és stratégiák, tanulói tevékenység AUTHENTICATION AND CULTURAL HERITAGE IN ZORA NEALE HURSTON S WORKS Gaál Szabó Péter Kölcsey Református Főiskola Idegennyelvi Tanszék, Debrecen, Magyarország Hurston s method of self-/cultural authentication is enforced in a double movement. On the one hand, she bases her strategy on a long-standing African American tradition of selfdefense directed against whites; on the other hand, this (communicational) strategy of insiderness vs outsiderness is complemented by a unique cultural implosion. The former can be traced back to the historical fact that African Americans had to find hold of an oppressive white context (e.g., black writers had to rely on white publishers), resulting in a dual discursive playfulness. The latter pertains to a heavy emphasis on African American culture, which derives from a Boasian cultural understanding. Hurston, herself an anthropologist, besides maintaining the integrity of African American culture, goes further to represent an authentic though fictitious African American cultural space that becomes a primary vehicle of authentication for the African American subject. Authentication, cultural identity, cultural implosion, cultural space, tricksterism PÉTER A PITVARBAN (ADALÉK BIBLIAFORDÍTÁSAINK SZÖVEGÉRTELMEZÉSÉHEZ) Dr. Galgóczi László egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Magyar Nyelvi Tanszék Szeged, Magyarország Az anyanyelvi nevelés egyik igen fontos tartalmi összetevője a magyar nyelv történetének ismerete. Egy nyelv történetének tanulmányozása során világossá válik, hogy a nyelvi változás a nyelv minden összetevőjét, minden szintjét érinti, s ebben talán a 19

20 legszembetűnőbb a szókészlet változása. Hogyan lehet ezt szemléletesen a hallgatók elé tárni? Úgy, hogy figyelmüket a nyelv külső történetére irányítjuk, tudván, hogy a szavak történeti vizsgálata igen becses adalékokkal szolgál a magyarság művelődéstörténetének legfontosabb csomópontjaihoz. S a magyar kultúra egészét tekintve is ilyen kiemelkedő korszak a XV-XVI. század, az anyanyelvű bibliáink megjelenésének kora, s bibliafordítóink küszködésének egyik oka az eltérő kultúrák nyelvi formáinak "magyarázata", azaz visszaadása magyar nyelven. A magyar bibliafordítások összehasonlító vizsgálata a nyelvek és kultúrák találkozásának egyik igen fontos vizsgálati területe lehet. Kulcsszavak: anyanyelvi nevelés, nyelvi változás, külső nyelvtörténet, bibliafordítás, művelődéstörténet ÉRTÉKEK ÉS TANTERVEK Dr. Galgóczi Lászlóné mestertanár, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanítóképző Intézet Szeged, Magyarország Az anyanyelvi nevelés tartalmát - történelmi távlataiban is tekintve - minden időben az adott kor társadalmi igénye, az adott társadalom embereszménye határozta meg. Az anyanyelvi képzés igénye az anyanyelvű oktatás során bontakozik ki, az anyanyelvi nevelés kívánalma pedig az anyanyelvi képzés keretében kristályosodik ki. Ennek az útnak az állomásait jól szemléltetik a tantervek cél- és feladatrendszere. E közhelyszerű megállapítást újólag megerősíti a felülvizsgálatok eredményeként átdolgozott kerettanterv (Kerettanterv az alapfokú oktatás első szakaszára. 2 13). Eszerint az anyanyelvi képzés középpontjában a beszédmű áll, így az anyanyelvi nevelés során nem a nyelvtudomány, hanem a nyelvhasználat áll a középpontban. Az alapozó szakaszban nem az a fontos, hogy milyen a magyar nyelv rendszere, hanem az, hogy a nyelv, az eszközkészlet elemei hogyan vesznek részt a beszédmű felépítésében, a gondolatmenet beszédbeli megjelenítésében. Kulcsszaavak: anyanyelvi nevelés, anyanyelvi képzés, nyelvhasználat, kerettanterv, tantervek, kerettanterv EGÉSZSÉGTURISZTIKAI BERUHÁZÁSOK AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN Galgóczy-Németh Andrea Károly Róbert Főiskola, Turizmus és Területfejlesztés Tanszék, Gyöngyös, Magyarország Az Észak-magyarországi Régió turisztikai adottságai nagyon sokrétűek, a vonzerők nagy része az utóbbi években egyre inkább felértékelődött. A természeti, táji, valamint történelmi és kulturális értékek mellett kiemelkedő a térség nagyszámú, és többféle összetételű, jellegű gyógyhatású termálvize, illetve egyéb egészségturisztikai adottságai is meghatározóak. A régió jelentős fürdőhelyei Miskolc-Tapolca, Sárospatak, Mezőkövesd és Bogács, továbbá Eger, Parád, Bükkszék, Mátraderecske, Tarnaméra, Gyöngyös, Hatvan és Heves. A barlangterápiában Jósvafő jeleskedik, valamint kiemelkedő jelentőséggel bír a mátraderecskei mofetta. 20

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2017 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK verebelyi.gabriella@atif.hu Születési dátum 1968. 09. 20. POZÍCIÓ/BEOSZTÁS egyetemi tanársegéd SZAKMAI TAPASZTALAT 2009. 09. 01. jelenleg tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

A sportpedagógia alapjai

A sportpedagógia alapjai Triatlon-edzők szakmai továbbképzése Balatonboglár, 2015. április 16-19. A sportpedagógia alapjai Dr. Poór Zoltán a neveléstudomány kandidátusa A sportpedagógia fogalma Tágabb értelemben: A sportpedagógia

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Módszertan szekció Összefogalalás MATEMATIKA TANÍTÁSA ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBAN BARANYAI

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2016 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

814 A testnevelés oktatásának kihivásai az általános iskola alsó osztályaiban K1 kompetencia P1 prioritás

814 A testnevelés oktatásának kihivásai az általános iskola alsó osztályaiban K1 kompetencia P1 prioritás 814 A testnevelés oktatásának kihivásai az általános iskola alsó osztályaiban K1 kompetencia P1 prioritás Intézmény: Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanitóképző Kar, Szabadka. Szerző(k): Dr.Lepeš Josip,

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Dr. Kaposi József XXI. századi közoktatás, a

Részletesebben

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban Közoktatásvezetők V. Országos Konferenciája Pécs, 2010. szeptember 23. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke l_balogh@tigris.unideb.hu

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Anyanyelv-pedagógia. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II.

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?!

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! ÁDÁM PÉTER NEMZETI PEDAGÓGUS KAR TANÉVNYITÓ SZAKMAI NAP 2016. AUGUSZTUS 29. Előzmények 1868 Eötvös József kötelező népoktatás (66 %) 1928 Klebelsberg K.

Részletesebben

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által szervezett szakkörök

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu www.edidakt.hu Előzmények Figyelemfelhívás pozitív optimizmus Don Tapscott Mark Prensky Helyzetértékelés negatív realitás Netgeneráció 2010. kutatás

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Útmutató szakmai gyakorlathoz

Útmutató szakmai gyakorlathoz Útmutató szakmai gyakorlathoz Eszterházy Károly Egyetem Készítették:,, tantárgyfelelősök AZ ÚTMUTATÓ FELÉPÍTÉSE Az útmutató felépítése Általános tudnivalók A hallgatók megjelenésére, magatartására vonatkozó

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

ÓVODÁTÓL AZ ÉRETTSÉGIIG A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS SZEGEDEN

ÓVODÁTÓL AZ ÉRETTSÉGIIG A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS SZEGEDEN Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben ÓVODÁTÓL AZ ÉRETTSÉGIIG A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS SZEGEDEN A projekt az Európai Unió

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

III. Romológus Konferencia

III. Romológus Konferencia III. Romológus Konferencia 2014. április 25-26. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar - Pécs, Zsolnay Negyed E25-ös épület 001-es terem Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium, Könyvtár -

Részletesebben

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TARTALOM A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓI... 2 MEGKÜLÖNBÖZTETŐ

Részletesebben

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a pedagógus szemével Horváth Ágnes Alapismereti és Szakmódszertani Tanszék, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Vázlat Kulcsszavak: ifjúságsegítő, tudományág,

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás 2009.

A kompetencia alapú oktatás 2009. A kompetencia alapú oktatás 2009. Kompetencia alapú okt. Hunyadi Stratégia Hunyadi János J KözoktatK zoktatási Intézm zmény Stratégi giájának ismertetése, se, prezentálása Az előzmények (1) Miért tudunk

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola. Pedagógiatörténeti PhD-Program.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola. Pedagógiatörténeti PhD-Program. 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola (Vezető: Dr. Szabolcs Éva PhD egyetemi tanár) Pedagógiatörténeti PhD-Program (Vezető: Dr. Németh András CSc

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES Tolerancia Workshop YFU Szervezetünk, a Youth For Understanding (YFU) egy nemzetközi, non-profit szervezet, mely 1951 óta

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben