XI. APÁCZAI-NAPOK NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA OKTÓBER ÉRTÉKŐRZÉS ÉS ÉRTÉKTEREMTÉS ABSZTRAKTOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XI. APÁCZAI-NAPOK NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 2007. OKTÓBER 18-19-20. ÉRTÉKŐRZÉS ÉS ÉRTÉKTEREMTÉS ABSZTRAKTOK"

Átírás

1 XI. APÁCZAI-NAPOK NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA OKTÓBER ÉRTÉKŐRZÉS ÉS ÉRTÉKTEREMTÉS ABSZTRAKTOK

2 A KULTURÁLIS KOMPETENCIA SZEREPE A SZAKMAI KOMMUNIKÁCIÓBAN Ablonczyné Mihályka Lívia Széchenyi István Egyetem Nemzetközi Kommunikáció Tanszék, Győr, Magyarország Jelen előadás egy folyamatban levő kutatás első eredményeit ismerteti. A kutatás háttereként az a hipotézisünk, hogy a megváltozott társadalmi és gazdasági körülmények között a különböző kulturális háttérrel rendelkező, egyazon munkahelyen dolgozó munkavállalók napi kommunikációjában kommunikációs zavarok figyelhetők meg. A hipotézisek igazolására és/vagy cáfolására kérdőíves felmérést végeztünk különböző multinacionális vállalatoknál, feltételezve, hogy az idegen nyelv ismerete nem akadály a vállalati intern kommunikációban. Az eddigi eredmények igazolják, hogy a kommunikációs zavarok és félreértések nagy része a kultúrák közötti különbségekre vezethetők vissza. A kutatás fontos következtetése, hogy a kulcskompetenciák között szereplő kulturális kompetencia fejlesztése fontos a tágan értelmezett szakmai kommunikációval foglalkozó stúdiumok oktatása során a felsőoktatásban is. Kulcsszavak: munkaerő-mobilitás, eltérő kulturális háttér, napi kommunikáció, kommunikációs zavarok SZÖVEGÉRTŐ OLVASÁS FELSŐFOKON IS? Albertné dr. Herbszt Mária PhD Eötvös József Főiskola Magyar nyelvi és irodalmi tanszék, Baja, Magyarország PISA-sokk, szövegértő olvasás, olvasásfajták, a szövegértést befolyásoló tényezők, a szövegértés mikrokészségei. Az előadás a HEFOP program keretében kidolgozott, A felsőfokú tanulmányokat segítő szövegértési és szövegalkotási gyakorlatok c. tananyagot mutatja be, mintát mutatva arra, hogy a különböző műfajú, felépítésű és nyelvezetű szövegek elemzésével, valamint a hozzájuk kapcsolódó írásos feladatok elvégeztetésével miként segíthető elő, hogy a hallgatók a felsőfokú tanulmányaik során elsajátítandó ismereteket közvetítő szövegeket alaposabban megértsék, az olvasottakat kreatív módon továbbgondolják, a tananyagot könnyebben, eredményesebben elsajátítsák. A KÖZÉPKORI VALLÁSOS IRODALOM ÉS AZ IRODALOMKRITIKA ITÁLIÁBAN A XV. SZÁZADTÓL CROCÉIG Andróczki Anett doktorandusz, Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Szeged, Magyarország Az itáliai vallásos irodalom a XVII. századig semmilyen visszhangot sem váltott ki világi irodalmi körökben. Az első legjelentősebb irodalomtörténeti alkotás Itáliában Francesco De Sanctis ( ) tollából származik, aki a vallásos művek vizsgálatakor történeti és esztétikai szempontokon túl, már a szerző bonyolult lelki tapasztalatát is figyelembe vette. A későbbi irodalmi generációhoz tartozó Giosuè Carducci a pozitivizmus híveként egyfajta bizalmatlan szimpátiával tanulmányozta a vallásos irodalmat. A századforduló sokszínű kulturális és tudományos érdeklődését tükrözi Gabriele D Annunzio hozzáállása, aki a 2

3 korabeli íróknak kifejezetten ajánlotta a vallásos szerzők műveit. A tudományos igényű irodalomkritika területén Olaszországban Benedetto Croce ( ) volt a vallásos irodalom leghitelesebb és legtekintélyesebb kutatója. Poesia poplare e poesia d arte című művében ő elvitatta a vallásos irodalom igazi és teljes művészi értékét a gyakorlati célzatosság miatt. Kulcsszavak: középkor, vallásos irodalom, irodalomkritika, Itália, Croce A MEG/EL/ÉRTETT ÉRTELEM PETELEI ISTVÁN AZ ALKU CÍMŰ NOVELLÁJÁBAN Dr. Antal Sándor egyetemi adjunktus, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Tanító és Óvodapedagógus Szak, Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat, Románia Az olvasás, mint az értelemképzés folyamata mindig újraalkotás. Az előadásban bemutatott töredékes szövegvilág, az értelemképzés örök esetlegességének, szubjektív kiszolgáltatottságának az újbóli tudatosítását (is) szolgálja.. Hiszen, ha a produktum nyitott értelemrendszer, akkor az olvasásban újjáteremtett produkciónak is szükségképpen olyannak kell lennie. Az apró lépésekben haladó progresszív elemzés az olvasás munkájának dekompozíciója. Barthes tetszetős képhasználatával élve, csillagokká repesztett szöveg, amivel dolgozunk. Szövegegységeink, a lexiák terjedelme alapjában önkényesen meghatározott, illetve azon konnotációs jelentés-terek sűrűségének, telítettségének a függvénye, amelyet a lexia kialakít. Az előadó mint a lexiák megszólítottja azokra a kérdésekre kíváncsi, amelyekre a szövegrészek, mint válaszok megszülettek. Kulcsszavak: értelemképzés, szövegvilág, szövegrészek, lexia, konnotációs jelentésterek WELLNESS A FÜRDŐBEN Dr. Ákoshegyi György Magyar Fürdőszövetség főtitkára A fürdők megszokott, hagyományos szolgáltatása a tisztálkodás, gyógyítás és sport, azaz egészség megőrzése, gyógyítás, erőnlét fejlesztése. Ezt az eredeti célt kiterjedtebb értelmezésben és könnyed formában szolgálja a wellness. A wellness arra az alapgondolatra épül, hogy az egészség azt jelenti: minden téren jól érezzük magunkat. A fürdők ezt az új szolgáltatási formát csak beruházással és többletmunkával vezethetik be. Alapvető kérdés, hogy melyik fürdőben és mennyit gazdaságos erre a célra fordítani. Mi az a legkevesebb szolgáltatás, amelynél wellnessről beszélhetünk és meddig érdemes kiterjeszteni a szolgáltatások választékát -hol a gazdaságosság határa. Továbbá a wellness támogatja-e és milyen mértékben a gyógyító és rehabilitációs tevékenységet. Új szolgáltatás, beruházás, gazdaságosság, gyógyítás támogatása 3

4 RÖVIDRE VÁGVA: RAYMOND CARVER NOVELLÁINAK ÉS ROBERT ALTMAN FILMJÉNEK NARRATÍVÁI Balcsik-Tamás Kinga főiskolai tanársegéd Károli Gáspár Református Egyetem, Nagykőrösi Tanítóképző Főiskolai Kar, Pedagógiai Intézet, Nagykőrös, Magyarország Raymond Carvernek, az amerikai rövidpróza minimalistának bélyegzett szerzőjének néhány novelláját Robert Altman Rövidre vágva (Short cuts) címmel egy egészestés játékfilmmé komponálta, azonban nem maradt meg a szolgai adaptációnál. A film olyan igényes interpretáció, amely az író témáit és feldolgozási módjait audiovizuális nyelvre fordítja, a szövegek hangulatát és esztétikai jegyeit a vászonra transzformálja. Előadásomban a film és az alapjául szolgáló novellák kapcsolatán keresztül bemutatom Altman metafiktív elbeszélő technikáját, amelyet a különböző cselekményszálak összeillesztésénél használ. A szűkszavú, lényeget a kimondatlanba rejtő próza a filmen a narratív asszociáció explicit felmutatásában, a szereplők találkozásának esetlegességét tematizálva kel életre. E műfajok és művészeti ágak közötti párbeszéd tekintettel korunk transzkulturális tendenciáira az értékőrzés és értékteremtés csatornája lehet az európai kultúrától sem idegen művészi önreflexió segítségével. Kulcsszavak: narratológia, metafikció, amerikai rövidpróza és játékfilm A MAGYAR SZEMÉLYNEVEK OROSZ/UKRÁN ÁTÍRÁSA NAGYDOBRONY KÖZSÉGBEN Balla Andrea ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi Doktori Iskola A tanulmány egy empirikus kutatás eredményeit mutatja be. A dolgozatban Nagydobrony személyneveinek orosz/ukrán átírását vizsgálom. A vizsgálódást az egyházi anyakönyv valamint a községi gazdakönyv alapján folytattam, bemutatom az átírás főbb sajátosságait a család- és a keresztnevekben. Először áttekintem a magánhangzók átírását különös tekintettel a hosszúakra (á, é, í, ó, ő, ú, ű). A személynevek átírásánál nagyobb problémát a magánhangzók okozzák, mivel az ukrán nyelvben hat magánhangzó van (i, e, и, у, о, а) a magyar 14 magánhangzó jelölésére. A rövid magánhangzók esetében az átírás egyszerűbb. A mássalhangzók terén kevesebb probléma merül fel, mint a magyar magánhangzók ukrán hangokkal történő helyettesítésénél, mivel a magyar mássalhangzóknak megvannak a hangzásban igen közeli vagy éppen pontos ukrán megfelelői. A keresztnevek átírásánál fontos figyelembe venni a történelmi tényeket, mivel a mindenkori hatalomváltás kihatott a személynevek bejegyzéseire, például (Ержебет, Эржебет Елизавета, Елізавета). Megállapítható, hogy a használatban lévő nevek átírásánál nem a fordítást tartják szem előtt, hanem a hangjelölést. Kulcsszavak: keresztnév, családnév, transzliteráció, magánhangzó-jelölés, mássalhangzó-jelölés, hosszú magánhangzók. 4

5 GENOGEOGRÁFIA A SPORTEREDMÉNYESSÉG KUTATÁSÁBAN Bánhidi Miklós 1 Kumagai Shuzo 2 -Aoki Tomomi 2 1 Nyugat-Magyarországi Egyetem AK Győr, 2 Kyushu University Fukuoka, Japán Kimagasló élsportolók származásának környezetélettani kutatása akkor került a középpontba, amikor az afrikai sportolók vették át a vezető szerepet egyes sportágakban, mint a kosárlabdázásban, vagy az atlétikában. A kutatások kezdetben a társadalmi környezet befolyásoló szerepét tartották kiemelkedőnek, ahol a sportolók jó feltételek között, a kiemelkedés reménye motivációval jelentős sikerekre képesek. A természettudomány képviselői a kimagasló eredmények hátterében ugyanakkor genetikai tényezőket is kimutattak, amelynek hátterében földrajzi és életmódbeli különbségek is felfedezhetők. Hosszútáv futók esetében Sailer (2000) szerint a Kenyában lakó fiatalok közül akár 500-an is legyőznék a legjobb európai futókat. Ennek okai lehetnek az optimális élettani funkciókat segítő földrajzi tényezők, mint a klíma, a tengerszint feletti magasság, valamint az étkezési szokások. Antropológusok szerint az afrikai futóeredmények hátterében lévő genetikai feltételek a Kalenjin lakosság 90%-nál jobb, mint a világnépesség átlagadatai. Ez egy hosszú darwini folyamatra is visszavezethető, miszerint a lakosság évszázadokon keresztül a pásztorkodásból élt, életének nagy részét a szabadban töltötte, ahol jelentős távolságokat tettek meg egy-egy jobb legelő eléréséért. Jelentősnek mondhatók ugyanakkor a fáradásból származó fájdalmak tűrésében rejlik. Az oxigénhiány fellépése nyomán felhalmozódó tejsav lassabban épül be az érrendszerükbe. Vizsgálatunkban ezért arra kerestük a választ, hogy az élsportolók milyen környezetből származnak, milyen genetikai adottságokkal rendelkeznek. Ugyanakkor megvizsgáltuk, hogy egy földrajzi környezetváltozás (költözködés, más helyszínen versenyzés) okozott-e teljesítményeikben változást. HELYI ÉS/VAGY EURÓPAI ÉRTÉKEK A MAI ERDÉLYI MAGYAR TANÍTÓKÉPZÉSBEN Dr. Barabási Tünde egyetemi tanársegéd, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Tanító és Óvodapedagógus Szak, Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat, Románia Az erdélyi magyar tanítóképzésben a helyi értéket inkább a középiskolai szintű felkészítés képviseli a felsőfokú képzés hagyománynélkülisége miatt. Vizsgálatunkban alapvető kérdésként tételeződik, hogy mit jelent az értékőrzés, illetve, hogy a képzés minősége szempontjából mi a célravezetőbb: az európai értékek beépülése a meglévő, kialakulóban levő hagyományrendszerbe vagy egy teljesen új rendszer. Elemzésünk tárgyát az adoptálás veszélyei, illetve az adaptálás lehetőségei képezik. Kiemeljük egyrészt az EFT azon vonatkozásait, amelyek értéket jelentenek a hazai tanítóképzés számára, másrészt azokat a képzési szerkezeti és tartalmi elemeket a jelenlegi rendszerből, amelyek értéknek tekinthetők - ezért átmentésre érdemesek - egy eurokonform tanítóképzési rendszer számára. Kulcsszavak: tanítóképzés, Bologna-folyamat, eurokonformitás, értékőrzés, értékteremtés 5

6 ÉRTÉKTEREMTÉS ÉS ÉRTÉKŐRZÉS AZ ON-LINE IDŐ SZORITÁSÁBAN Barsiné Pálmai Éva Széchenyi István Egyetem, Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék A tanulmány a társadalom monetarizációjának néhány aspektusát ér érinti a társadalmi integráció fogalmával összefüggésben. Elsősorban Aldo J. Haesler koncepcióját szeretném ismertetni, amelyben a szerző az es években kezdődő és egy szociológiai forradalommal felérő fordulat lényegét kísérli megragadni. Ennek során az ún. generikus-organikus társadalmak korszakából egy mesterséges operatív jellegű társadalmak korszakába történő átmenet jellemzőit írja le modell-szerűen. A vázolt modell kritikai megközelítése során külön szeretném kiemelni a szocialitások luhmanni értelemben vett konstrukciójának újszerű, a technika által vezérelt módját, valamint a társadalmi szimbolizáció és a szocializáció újszerű összefüggéseit az értékteremtés és hagyományozás folyamatában. ÚJ TANÍTÓI KOMPETENCIÁK A GYAKORLATI KÉPZÉSBEN Dr. Besir Anna PhD Eötvös József Főiskola, Magyar nyelvi és irodalmi tanszék, Baja, Magyarország Egy új pedagógus modell iránti igény van kialakulóban. Új tanítói kompetenciákat kell megfogalmaznunk és kialakítanunk ahhoz, hogy a fenntarthatóság, a korszerűség igényének is megfelelhessünk. Ez az igény magára a gyakorlati képzésre is vonatkozik. Annál is inkább, mivel a gyakorlatorientált oktatás, képzés napjaink kiemelt feladata. A bajai Eötvös József Főiskola tanító szakának gyakorlati képzését vettük górcső alá. Egy négyéves időszakot ( ig) vizsgáltunk meg kvantitatív elemzési móddal, a tartalomelemzésnek egy szűkített és egyszerűsített változatával. Évi 50 szöveget vizsgáltunk meg; 25 jellemzést és 25 jegyzőkönyvet, összesen 200 darabot. A szövegek: a) jellemzések: azokról a hallgatókról, akik a VIII. (utolsó) félévben elvégezték az összefüggő komplex szakmai gyakorlatot (8 hetes). b) Zárótanítások jegyzőkönyvei A bizottság szöveges értékeléséről. Az a) dokumentumaitól több objektivitást vártunk el, mint a b)-től. Mindkettő hasznosítható tanulságokat nyújtott számunkra, amelyeket a tanítóképzés gyakorlatába beépíthetünk. Kulcsszavak: gyakorlatorientált képzés, modell, kompetenciák, fenntarthatóság, tartalomelemzés. A WELLNESS TURIZMUS ROMÁNIÁBAN Bíró András Csaba Mihálka Melinda Partiumi Keresztény Egyetem, Közgazdaság Tanszék, Nagyvárad, Románia A termál- és ásványvizekre valamint Gero- és Aslavital termékekre alapozott wellness turizmus az utóbbi években igen gyorsan fejlődik Romániában. Az ország legnagyobb egészségügyi, wellness és SPA komplexuma a Fekete-tenger partján Eforian, 2,5 millió eurós befektetéssel, 2004-ben átadott Ana Aslan Health SPA, amely a négycsillagos Europa hotelkomplexumban található. Itt a wellness kezelések széles és modern skáláját találjuk, 6

7 melyeket Gerovitalra és Aslavitalra, valamint a Techirgioli-tó iszapjának a felhasználására alapozott eljárások egészítenek ki. Szovátán található a Danubius Hotelcsoport által működtetett Danubius Health SPA Resort, amely Európa egyedüli heliotermikus tavának, a Medve-tónak a közelében fekszik. Itt az igenhíres nőgyógyászati kezelések mellett, a wellness hidro-, kineto-, elektro-, fototerápiákat, élményfürdőket, iszappakolásokat és modern kozmetikai módszereket is használnak. A Félixfürdői Hotel International négyszáz előírásnak megfelelve elnyerte a Certificate eurospa.med minőségbiztosítási igazolást. A termálvíz-kezelésekkel együtt itt is használják a Gerovital és Aslavital termékeket. A meglévő természeti adottságok, a román gyógyszer- és kozmetikaipar termékeinek felhasználása, és az intenzíven kiképzett wellness-szakemberek jelenléte megteremti azt a lehetőséget, hogy Románia wellnessturizmusa a legigényesebb turisták elvárásainak is megfeleljen. ZENETÖRTÉNETI KORSZAKOK GYÖNGYSZEMEI AZ ÓVODAI MŰVÉSZETI NEVELÉSBEN Bliznákné Dudás Julianna főiskolai adjunktus Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kar, Kommunikációs Intézet, Szarvas, Magyarország A zene klasszikus értékeit a Kodályi alapelvek mentén érdemes vizsgálni. A világszerte ismert zenepedagógus gondolatai időtállóak, nemzeti alapon teremtődtek. A nemzeti nyelv, a tiszta forrás, az énekes alapon való zenetanítás, a más- és rokon népek dalainak ismerete, mind olyan értékek, amelyek már a XX. századi ember modern európai gondolkodását tükrözik. Kodály sokoldalú tevékenysége a zenei értékteremtés magasiskolája volt. Az előadás a zenetörténeti korszakok néhány szemelvényét mutatja be, amely alkalmas az óvodás korú kisgyermek zenei figyelmét felkelteni, annál is inkább, mert a zenehallgatást olyan készségfejlesztés előzi meg, amely a zeneműben felismerhető. Olyan zenei tevékenységsor látható-hallható, melyben a képességfejlesztés beletorkollik a zenehallgatásba. Mindezek mellé egy DVD tartozik, amely a gótika korától napjaink miniatűr zenedarabjait tartalmazza az óvodás korú gyermek zenehallgatási anyagának bővítése érdekében. Kulcsszavak: alapelvek, forrás, rokon, modern, szemelvényét , MINT A VÁLLALATI MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ ONLINE ESZKÖZE, AVAGY ADATVÉDELEM AZ INTERNETEN Bodó Eleonóra PhD-hallgató, Széchenyi István Egyetem, Győr, Magyarország A legfontosabb célcsoportként is emlegetett, hazai kis-és középvállalatok, (a továbbbiakban kkv-k) online marketingtevékenységének és e-kereskedelemben betöltött szerepének vizsgálata során fontos a vevői attitűd online közegben való vizsgálata is. Azáltal, hogy az üzleti élet az interneten is megjelent, az adatvédelem kérdése is előtérbe került. Az online 7

8 marketingkommunikáció eszköztára széles, ugyanakkor vállalati alkalmazása során figyelembe kell venni a jog által felállított szabályokat is. Az internet, mint virtuális dolog, gyakorlatilag független a jog szabályozásától, a hálózati szereplők azonban már nem. Éppen ezért a web által életre hívott jogi problémák kezeléséhez szükség van a jog kibertérre való kiterjesztésére is. Empirikus kutatások eredményei alapján a vállalati online marketingkommunikációs eszközök közül a direkt marketing kampányokban is előszeretettel alkalmazott elektronikus levelezéssel, illetve az azzal kapcsolatos felhasználói adatok védelemének kérdéseivel kívánok foglalkozni. Kulcsszavak: Online vállalati marketingtevékenység, Kkv-k, , jog és Internet, adatvédelem FELNŐTTEK ÉRTÉK- ÉS TEVÉKENYSÉGRENDSZERE A KOR ÉS A NEM TEKINTETÉBEN Bognár József Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar, Testnevelés-elmélet és Pedagógia Tanszék, Budapest, Magyarország Szakirodalmi feltáró elemzésünket követően célunk volt feltárni, hogy mely értékeket, ill. mindennapos tevékenységeket preferálják a felnőttek. Mintánkat jelen feldolgozottságában 142 felnőtt alkotja (54,2% nő és 44,8% férfi; 45 évesnél fiatalabb 45,8% és idősebb 54,2%), akik rangsorba állították a kérdőíven felsorolt értékeket és tevékenységeket. Eredményeink szerint a család, egészség és szeretet számít a legfontosabb értékeknek, míg a legkevésbé preferáltak közé tartozik a sport és szabadidő. A tevékenységek rangsorának élén az alvás/pihenés, olvasás és film szerepel, míg a sporttevékenység és kirándulás/séta a rangsor közepén található. A nők számára jelentősebb a szeretet, a férfiak számára az egészség. Az idősebb korosztály szerint pedig fontosabb becsület, mint a fiatalabbak szerint. A mindennapos tevékenységekben nem mutatkozik különbség a nemek és a kor tekintetében. Felmerül a kérdés, hogy miként lehetne az egészséget és sportot a felnőttek értékeinek és tevékenységeinek rangsorában előbbre segíteni Kulcsszavak: érték, mindennapos tevékenységrendszer, nemi különbségek A TESTKULTUSZ MINT ÉRTÉKVÁLSÁG KORUNK FILMKULTÚRÁJÁBAN Dr. Bodács Emil egyetemi docens Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Társadalomtudományi Tanszék Mosonmagyaróvár, Magyarország Korunkban a későkapitalista nyugati civilizáció értékválsága globális méretekben mutatkozik meg. Ennek szembeötlő jele a posztmodern testkultusz, amely a fogyasztói értékrend bázisán nyugszik. Az elsősorban fogyasztóként meghatározott egyén az individualizmus, a nárcizmus, a hedonizmus és a fogyasztói materializmus értékei szerint szocializálódik. A kortárs filmkultúra produkcióinak egy része kifejezi, reprezentálja a fogyasztói létmódból fakadó értékválságot, más része kritikailag reflektál rá. A fogyasztás abszolutizálásának érzékletes metaforája a hús, amely utal a fogyasztóihedonista létmód kétarcúságára: a jólét, a gazdagság, a szépség, az élvezet világa éppúgy jellemezhető általa, mint a mértéktelenség, a romlás, az állatiasság, a pusztulás birodalma. 8

9 Az igényesebb filmek leleplezik a testkultusz dekadenciába fordulását, bemutatva, hogy a fogyasztói nihilizmus, a nárcisztikus testkultusz, az önző individualizmus immár fenyegető veszéllyé vált. Fenyegeti kultúránk történetileg megteremtett humánus értékeit és a létfontosságú emberi kapcsolatok és közösségek fennmaradását. Kulcsszavak: testkultusz, értékválság, hús, hedonizmus, fogyasztás ÉRTÉK- ÉS HAGYOMÁNYŐRZÉS PYRKER EGRI TANÍTÓKÉPZŐJÉBEN Bodosi Béla Eszterházy Károly Főiskola/Neveléstudományi Tanszék, Eger, Heves megye, Magyarország A szerző több évtizedes kutatómunkájának eredményeként, az egri ún. líceumi iskolák egyik kitüntetett elemeként tekinthető, történelmi jelentőségű; az első magyar tannyelvű tanítóképző máig ható történetét és működését ismerhetjük meg az alapító Pyrker János László pátriárka-érsek nevével fémjelzett kezdeti időszakától megszűnéséig. Különös tekintettel a tanítóképzős hagyományok megalapozására és továbbfejlesztésére. Eme értékteremtő és érték-hagyományozó gyakorlat sikerességét az állami képzőkkel szemben folytatott egészséges rivalizálás konkrét eredményein keresztül érzékelteti a dolgozat. A címbeli jeles és neves intézmény vezetői megérezvén az idők szavát ihletői és gerjesztői egyaránt többször is voltak az állami tanítóképzés reformjainak. Leszögezhető, hogy működése során mindig az élvonalba tartozott; és norma-, illetve zsinórmértékül szolgált a társintézmények számára. Arra a kérdésre, hogy melyek a különösen kiemelkedő időszakok az intézmény történetében, szintén választ ad a munka. Az értékek között kiemelkedő, egyfelől a XIX. században igen jelentős és a század fordulóján még mindig erős egyházi mecenatúra, másrészt a tengernyi alapítványok sora, melyek a líceumi iskolákat a mobilitás valós csatornáivá tették. A PYRKERI KÉPEZDE GYAKORLÓISKOLÁJÁNAK ÉRTÉKEI Bodosi Béla Eszterházy Károly Főiskola, Neveléstudományi Tanszék, Eger, Heves megye, Magyarország Dolgozatában a szerző az első magyar tanítás-nyelvű tanítóképezde gyakorlóiskolájának történetét az értékteremtéssel összekapcsolt változások tükrében követi nyomon. Ez a kétévfolyamos, majd három és négy évfolyamos után az öt és a 4+2 (líceum és akadémia) évfolyamos képzést érintőlegesen, szelektíve; a konferencia céljában megfogalmazott értékspecifikus jelleggel bemutatott módon emeli ki, ennek a még ma is kuriózumnak tekinthető gyakorlóiskolának az országos minta-jellegét érzékeltetve. A normaiskolai képzésből átvett és máig ható próba-, minta-, és példány-tanítások ma is megfontolandó előkészítő (tervező) hospitálással is, de az érintettek bevonásával elvégzett elemzéssel, megbeszéléssel záruló lebonyolítás és igényes szervezés napjaink pedagógiai gyakorlatában is több szempontból követendő lehetne. A kuriózum jelleg meghökkentő lényege, hogy szinte máig példa nélküli módon előbb létezett a gyakorlóiskola, mint maga a képző. Erre a képtelenségre, is választ ad a szerző, idejekorán már mondanivalója elején. 9

10 Megismerhetjük a gyakorlóiskolai tanítók személyét, illetve az osztott, részben osztott és osztatlan; illetve az összevont tanulócsoportok kialakításának kronológiáját és a gyakorlótanítások módszertani valóságát, a tanácskozmányi jegyzőkönyvekkel bezárólag. A hivatkozott gyakorlóiskolai (igazgató) tanítók rendkívül elismert és megbecsült tanítóképző-intézeti tanárok voltak. A KOGNITÍV FUNKCIÓK KORAI KUTATÁSA ÉS A DISZKALKULIA KAPCSOLATA Bolla Veronika Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Cser János Kar, Gyógypedagógia Intézeti Tanszék, Győr, Magyarország Az aritmetikai készségek zavara nem magyarázható egyszerűen mentális retardációval, vagy nem megfelelő oktatással. A rendellenesség vonatkozik a számolási készség fejlődésének zavarára, illetve a kognitív funkciók, a megismerési folyamatok fejlődési elmaradására is. Már a korai, XX. század elején végzett tudományos kísérletek bizonyították, hogy a gyermekek túlnyomó többsége a hatodik életév betöltésekor válik éretté arra, hogy elsajátítsa a számtan (aritmetika) elemeit, hogy megértse és elvégezze az első és másodfokú számtani műveleteket a huszas számkörben. Ezeknek a numerikus feladatoknak a megoldásához számos elemi funkció összehangolt, jól szervezett munkája szükséges. Napjaink empírikus kutatásai igyekeznek minél szélesebb körben feltárni azokat a rendszereket, melyeknek hibás működése magyarázatul szolgálhat a fejlődési diszklakuliának. ESÉLYEGYENLŐSÉG, ÉLETSZERŰSÉG, PARTNERSÉG, TOLERANCIA, INKLÚZIÓ Borsfai László Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény, Győr, igazgató NYME Apáczai Csere János Főiskolai Kar, Szociálpedagógiai Intézeti Tanszék, Győr, Magyarország Gyógypedagógiai intézményünk legfontosabb nevelési-oktatási célja, hogy értelmileg akadályozott tanulóinkat egyszerű, de értékteremtő munkavégzésre képes fiatalokká neveljük. A sokévi felkészítő munka iskolai egyoldalúságát úgy tudjuk kompenzálni, hogy a nyílt munkaerőpiacon biztosítjuk számukra a munkalehetőséget, így teremtve számukra társadalmi esélyegyenlőséget. Munkahelyi kapcsolatainkban életszerű, valódi munkakörülmények közé visszük fiataljainkat. Partneri kapcsolatrendszert alakítottunk ki a fogadó munkahelyekkel. Ez a kapcsolat toleráns viselkedésre készteti az ott dolgozókat is és tapasztalataink szerint olyan befogadó (inklúzív) légkör alakul ki, amely példaértékű lehet a magasabb szintű társadalmi befogadás számára is. Kulcsszavak: ÉRTELM Online vállalati marketingtevékenység, Kkv-k, 10

11 A KÍSÉRLETEZŐ EMBER A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KOMPLEX TANÍTÁSÁBAN REJLŐ MÓDSZERTANI LEHETŐSÉGEK A TANÍTÓ JELÖLTEK KÉPZÉSÉBEN Both Mária Apor Vilmos Katolikus Főiskola A váci Apor Vilmos Katolikus Főiskolán a természettudományos tárgyak új szemléletű képzési rendszere és hozzákapcsolódó taneszköz-fejlesztés áll kidolgozás alatt. Támpontunk Thomas Kuhn tudományelméleti munkája és Németh László pedagógiai kísérlete. Az egyes természettudományos tárgyakat történetiségükben, egy-egy korszak gondolkodásába ágyazottan kívánjuk bemutatni. A korszerű természettudományos műveltségkép kialakításában fontosnak tartjuk, hogy a pedagógus jelölt ismerje meg az egyes természettudományos paradigmák alapján álló világlátásokat, ezek ütközését és egymásra épülését. Reményeink szerint a természettudományos tárgyak ilyen szemléletű képzése hatékonyan fejleszti az intellektuális kompetenciák közül a problémamegoldást, a rendszerszemléletet, az alternatívaállítás és kritikus gondolkodás képességét, a valószínűségi és történeti szemlélet alkalmazását, modellalkotás és oksági gondolkodást. Piaget szerint közös alapelveken nyugszik a tudományok és a gyermek fejlődése, ezért úgy gondoljuk, hogy a tanító képzésben a természettudományok kognitív szempontú feldolgozása a hallgatók emberképének formálásához is új, izgalmas dimenziót adhat. Az előadás néhány konkrét tudománytörténeti példán keresztül igyekszik bemutatni ezt a kísérletet. EGYÉN KÖZÖSSÉG KULTÚRA Bozsó Renáta Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar/Közművelődési Tanszék/Szeged/ Magyarország Előadásom központi témájául a kistelepüléseken működő önszerveződő közösségek szerepvállalását választottam. Kiindulópontomul szolgált egy felmérésem a teleházak körében, melynek során számos példaértékű helyi kezdeményezéssel találkoztam. Vizsgálatomat jelen esetben a civil szervezetekre szeretném korlátozni, melyek sajátos szerepet töltenek be a vidéki települések életében. Említést tennék a hallgatók körében idén indított civil-felfedező programról, melynek keretében a régió kistelepülésein működő, művelődésben, hagyományőrzésben, szórakoztatásban, közösségépítésben tevékenykedő, kulturális tevékenységet végző civil szervezetek után kutatnak, látogatást tesznek náluk, adatokat gyűjtenek működésükről, majd előadják tapasztalataikat. Teszem mindezt annak reményében, hogy munkánk nem csak a felmérésben résztvevő diákok javát szolgálná, hanem az eredmények publikálását követően ösztönzőleg hathatna kevésbé eredményesen működő kistelepülési közösségekre is. Kultúra, közösség, civil-szféra, identitás, öntevékenység 11

12 A TANÓRÁN KÍVÜLI TESTNEVELÉS SZEREPE AZ EGÉSZSÉGNEVELÉSBEN. Cziberéné Nohel Gizella mestertanár Domokos Mihály mestertanár Szegedi Tdományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Testnevelés Tanszék Szeged, Magyarország A Kormány 243/2003. (XII. 17) számú rendeletével hatályba lépett az új Nemzeti Alaptanterv (Nat). Ennek értelmében az egészségnevelés a közoktatás kiemelt fejlesztési feladata, melynek az iskolai oktatás valamennyi elemét át kell hatnia, elő kell segítenie a tantárgyközi kapcsolatok erősítését, a tanítás-tanulás szemléleti egységét, a tanulók személyiségének fejlődését. Az egészségnevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók egészségfejlesztési attitűdjének, magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék minden tagja képes legyen arra, hogy folyamatosan nyomon kövesse saját egészségi állapotát, érzékelje a belső és külső környezeti tényezők megváltozásából fakadó, az egészségi állapotot érintő hatásokat és ezáltal képessé váljon az egészség megőrzésére, illetve a veszélyeztető hatások csökkentésére. Az egészségnevelésben igen fontos szerepe van a testnevelésnek. A testnevelés a gyermekek és fiatalok egészséges testi- szellemi fejlődésének, a krónikus, nem- fertőző megbetegedések elsődleges megelőzésének hatékony eszköze. Az iskolai testnevelés sport pedagógiai, nevelési hatásai jelentősen meghaladják a tananyag elsajátításának és számonkérésének szintjét (NAT). A mindennapi iskolai testmozgás biztosítása ma minden iskola kötelessége. Az iskolai testnevelés céljait a tanórán kívüli foglalkozásokkal együtt képes csak teljesíteni. A törvényi háttér és előírások által teremtett keretek csak lehetőséget biztosítanak, emellett az is fontos, hogy milyen módszerekkel, tartalommal és irányelvek szerint végzik az iskolák az egészségtudatos magatartás kialakítását. A mindennapos testedzés az életvitelszerű alkalmazás begyakorlásának leghatékonyabb eszköze lehet. A napi rutinba való beépülés a kulcsfontosságú gyakorlat színtere, csakis előre tervezetten, irányítottan éri el stratégiai célját, a tudatosan, aktívan élő állampolgárok számának növekedését. (NAT) A vizsgálatunk során arra keressük a választ, hogy a Csongrád megyei iskolák (véletlenszerűen kiválasztva) pedagógiai programjuk részét képező egészségnevelési programjukban miként tervezik a mindennapos testmozgás lehetőségeit, milyen tudatos kínálatot nyújtanak a tanórán kívüli testnevelésre. Nemzeti Alaptanterv, egészségnevelés, pedagógiai program, mindennapos testmozgás, tanórán kívüli testnevelés.national Corre Curriculum, health education, pedagogic programme, every day physical activity, physical trainning outhside of physical education lesson. KISISKOLÁSOK ÍRÁSBELI SZÖVEGALKOTÁSA A TUDÁSKERET NYELVI MEGJELENÉSI FORMÁI Csákberényiné dr. Tóth Klára Kölcsey Ferenc Református Főiskola, Anyanyelvi és Irodalmi Tanszék, Debrecen, Magyarország Nem véletlen, hogy kevés kutatás foglakozik az írásbeli szövegalkotással, mint ahogy az sem, hogy az alsó tagozatban ez a legkésőbb elkezdett nyelvi tevékenység. A témaismeret mellett közönségismeretre, nyelvi és műfaji ismeretekre és feladatsémákra is szükség van. A 12

VII. KISS ÁRPÁD EMLÉKKONFERENCIA DEBRECEN 2011. SZEPTEMBER 16-17.

VII. KISS ÁRPÁD EMLÉKKONFERENCIA DEBRECEN 2011. SZEPTEMBER 16-17. DEBRECEN 2011. SZEPTEMBER 16-17. DEBRECENI EGYETEM NEVELÉSTUDOMÁNYOK INTÉZETE 2011 SZERKESZTŐK: Buda András Kiss Endre TECHNIKAI SZERKESZTŐ: Buda Enikő KIADJA: KISS ÁRPÁD ARCHÍVUM KÖNYVTÁRA DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ

LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar tehetségsegítő programjai, Tudományos és Művészeti Diákkörei Szeged, 2014 LÉPÉSEK

Részletesebben

II. NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA

II. NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA II. NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA Vzdelávacia, výskumná a metodická konferencia NOVÉ ZÁMKY (ÉRSEKÚJVÁR), 2014. JANUÁR 9-11. PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK ABSTRAKTY International Research

Részletesebben

NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA

NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA Vzdelávacia, výskumná a metodická konferencia KOMÁRNO, 2013. JANUÁR 7-8. PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK ABSTRAKTY International Research Institute s.r.o.

Részletesebben

I. Kárpát-medencei Nemzetközi Módszertani Konferencia. Lehetőségek és alternatívák

I. Kárpát-medencei Nemzetközi Módszertani Konferencia. Lehetőségek és alternatívák I. Kárpát-medencei Nemzetközi Módszertani Konferencia Lehetőségek és alternatívák ABSZTRAKTFÜZET KAPOSVÁR 2010 Szerkesztette Bencéné Dr. Fekete Andrea Ph.D. Szakmai lektor Dr. Bertalan Péter habil. Hajdicsné

Részletesebben

I. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA

I. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA MISKOLC, 2008. FEBRUÁR 1. I. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet A konferencia társrendezői: Magyar Pedagógiai

Részletesebben

III. NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA

III. NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA III. NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA Vzdelávacia, výskumná a metodická konferencia KOMÁRNO (RÉVKOMÁROM), 2015. JANUÁR 12-14. PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK ABSTRAKTY International Research

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

Budapest, 2014. március 31. - 1 -

Budapest, 2014. március 31. - 1 - Budapest, 2014. március 31. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

INNOVÁCIÓ A NEVELÉSTUDOMÁNY ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI MŰHELYEIBEN

INNOVÁCIÓ A NEVELÉSTUDOMÁNY ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI MŰHELYEIBEN INNOVÁCIÓ A NEVELÉSTUDOMÁNY ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI MŰHELYEIBEN Innováció a neveléstudomány elméleti és gyakorlati műhelyeiben Tanulmánykötet Innováció a neveléstudomány elméleti és gyakorlati műhelyeiben

Részletesebben

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2011 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE 1. BEVEZETÉS... 0 1. Makláry

Részletesebben

GÖDÖLLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program. 2013. november 5.

GÖDÖLLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program. 2013. november 5. GÖDÖLLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Program 2013. november 5. A 2008/2009 2015/2016-os tanévekre kidolgozott Pedagógiai Programunk felülvizsgálatát készítettük el, figyelembe véve a törvényi

Részletesebben

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI TANTERV 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Az iskola tantárgyi rendszere, óraterve... 3 Az iskola évfolyamain az elkövetkező tanévekben az alábbiak alapján folyik

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

PANNON EGYETEM TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban

PANNON EGYETEM TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban PANNON EGYETEM TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban TARTALMI KIVONATOK Fókuszban a pedagógus mesterség A köznevelés és a felsőoktatás

Részletesebben

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány periodikuma ISSN 2062-7009 A periodikum szerkesztője: Arapovics Mária Megjelent az

Részletesebben

Nyelvoktatás-politikai arculat

Nyelvoktatás-politikai arculat Nyelvoktatás-politikai arculat MAGYARORSZÁG Európa Tanács Nyelvpolitikai Fõosztály Strasbourg Oktatási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztálya Budapest 2002 2003 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 5

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola

Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola A TESTNEVELÉS ÉS SPORT MÛVELTSÉGI TERÜLET TANÍTÁSI-TANULÁSI FOLYAMATA A TANÍTÓKÉPZÉSBEN PhD disszertáció Témavezetõ: Dr Gombocz János egyetemi

Részletesebben

HuCER 2013 Konferencia

HuCER 2013 Konferencia HuCER 2013 Konferencia 2013. június 13. Debrecen, Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza HERA Absztraktkötet HuCER 2013. Hungarian Conference on Educational Research Debrecen, MTA DAB Székház, 2013. június

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében Irányító tanár: Tölgyszéky Papp Gyuláné Készítette:

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 I.1. MUNKÁNK ALAPELVE: A GYERMEKSZERETETEN ALAPULÓ, A GYERMEKI JOGOKAT TISZTELETBEN

Részletesebben

HELYI TANTERV. Szentlőrinci Általános Iskola. Bükkösdi Általános Iskola Tagintézménye

HELYI TANTERV. Szentlőrinci Általános Iskola. Bükkösdi Általános Iskola Tagintézménye 2013 HELYI TANTERV Szentlőrinci Általános Iskola Bükkösdi Általános Iskola Tagintézménye Tartalom Bevezető... 4 Az iskolai nevelés-oktatás alapvető céljai 7 Kulcskompetenciák fejlesztése....... 7 Kiemelt

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Általános Iskola (1064 Budapest, Vörösmarty utca 49.) OM száma: 034904 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

Vörösmarty Mihály Általános Iskola (1064 Budapest, Vörösmarty utca 49.) OM száma: 034904 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Vörösmarty Mihály Általános Iskola (1064 Budapest, Vörösmarty utca 49.) OM száma: 034904 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalomjegyzék Az iskola Alapító Okirata (kivonat)... 5 Vörösmarty Mihály Általános

Részletesebben

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM 650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat TARTALOM Bevezetés 5. oldal I. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben