E L İ T E R J E S Z T É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L İ T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 KÖZÉP-DUNÁNTÚLIS REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI INTÉZET KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI IRODÁJA E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 24-ei ülésére Tárgy: A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet beszámolója a szakmai szolgáltatások teljesítésérıl Elıterjesztı: Blazovicsné Varga Marianna igazgató

2 HATÁROZATI JAVASLAT A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés elfogadja a Közép-Dunántúli Regionális Intézete beszámolóját a szakmai szolgáltatások teljesítésérıl Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke

3 A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet beszámolója a szakmai szolgáltatás teljesítésérıl

4 T a r t a l o m j e g y z é k Bevezetés 3. o. 1. Pedagógiai értékelés 4. o. 2. Szaktanácsadás 5. o. 3. Pedagógiai tájékoztatás 9. o. 4. Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás 13. o. 5. Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése 15. o. 6. Tanulótájékoztatás 17. o. 7. Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása 18. o. 8. Nemzeti, etnikai, kisebbségi óvodai nevelési, iskolai nevelés, iskolai nevelés 23. o. és oktatás, diákotthoni nevelés segítése

5 Bevezetés Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata (mint Megbízó) és a Commitment Köznevelési Kht. (mint Megbízott) által június 30-án (eredményes közbeszerzési eljárás eredményeképpen) megkötött megbízási szerzıdés (továbbiakban Szerzıdés) alapján Megbízott a megbízás teljesítése során Megbízó részére az általa elvégzett tevékenység vonatkozásában a megbízási szerzıdés 2.4. pontja szerint szakmai beszámolót készít, melyet köteles Megbízó részére átadni. Megbízott Commitment Köznevelési Kht. a saját fenntartásában mőködı, Tatabányai székhelyő Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézettel (OM azonosító: ) látja el a szerzıdésben meghatározott feladatokat január 1-tıl a Commitment Köznevelési Kht. neve megváltozott: VIETA Kutató, Fejlesztı és Szolgáltató Nonprofit Kft-re. A Komárom-Esztergom Megyei Iroda februárjában elektronikus és postai úton értesítette a megye fenntartóit a névváltozásról. A megbízási szerzıdés 2.4. pontja szerint a július június 30. közötti egy éves idıszakot érintıen a következı írásos szakmai beszámolót adjuk a szerzıdésben meghatározott pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatokról. A beszámoló felépítése a szerzıdés fı és alpontjait követi, azzal azonos strukturális felosztású az elvégzett feladatok bemutatásának vonatkozásában. A szakmai szolgáltatások teljesítését igazoló, illetve azokhoz kapcsolódó egyéb dokumentumok a negyedéves beszámolókhoz mellékletként csatolásra kerültek, és a KÖRPI Komárom-Esztergom Megyei Irodájában (Tatabánya, Fı tér 4. szám) rendelkezésre állnak. A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet novemberében pályázatot adott be a TÁMOP programra, amelynek célja olyan regionális hálózatkoordinációs központ létrehozása, amely megalapozza és támogatja a Közép-dunántúli régió közoktatás-fejlesztését júniusában a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség intézetünket hirdette ki a pályázat nyerteseként a Közép-dunántúli régióban. Ezáltal a tatabányai iroda központi szerepet fog betölteni a hálózatkoordinációs munka megszervezésében. Arra törekszünk, hogy a megye és a régió nevelési-oktatási intézményeinek, fenntartóinak törvényes, hatékony és sikeres mőködését segítsük. Tatabánya, szeptember 9. Blazovicsné Varga Marianna igazgató

6 1. Pedagógiai mérés-értékelés Pedagógiai mérés-értékelés, melynek feladata mérni és értékelni a nevelési-oktatási intézményben végzett nevelı-oktatómunka eredményességét, és segíteni a helyi, a térségi és az országos közoktatási feladatellátás szervezését: - évente 4 oktatási-nevelési intézmény központi kompetencia mérésének elemzése, értékelése és a szakértık rendelkezésre állásának biztosítása, a szaktanácsadás segítése, városi, kistérségi intézmények számára novemberében megtörtént azoknak a szakembereknek a felkészítése, akik az elemzéseket fogják végezni, és multiplikátorként az iskolákat segítik majd az országos kompetenciamérés intézményi hasznosításában, a fenntartóknak pedig az eredmények értelmezéséhez, és a törvényi szabályozás szerinti nyilvánosságra hozatalhoz nyújtanak támogatást. A felkészítés idıpontja: november 7. és november 15. A felkészítés helyszíne: Budapest, Kresz Géza u 20/a. A felkészítés során a résztvevık elsajátították a kompetenciamérések eredményeinek elemzéséhez szükséges módszereket és azokat a technikákat, amelyekkel ezt a tudást továbbadhatják. Az országos kompetenciamérés eredményeit az Oktatási Hivatal március 23-án tette közzé, Irodánk munkatársai ezután elkezdték a megyei eredmények feldolgozását Tekintettel a feladat fontosságára, nemcsak 4 intézmény, hanem mind a 8, a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott középfokú oktatási intézményben elvégeztük az elemzést. Az elkészült értékelı tanulmány, melyet utolsó negyedéves beszámolónkhoz csatoltunk, alapját képezheti a 2009/2010-es tanév fejlesztési irányai meghatározásának, az intézkedési tervek elkészítésének. Intézetünk felajánlja, hogy tanévkezdéskor az igazgatói értekezleten értelmezi és ismerteti az értékelést, és szükség szerint konzultációs lehetıséget is biztosít az intézményeknek. 2. Szaktanácsadás, helyszíni tanácsadás Szaktanácsadás, helyszíni tanácsadás, mely az oktatási, pedagógiai módszerek megismerését és terjesztését szolgálja: - 30 intézmény esetében szaktanácsadás, amely alkalmanként 3 szakértıi órát jelent. Ez lehet helyszíni tanácsadás mely az oktatási, pedagógiai módszerek megismerését szolgálja, vagy a látogatott óra szakmai elemzése, értékelése A megyében lévı közoktatási intézményeket elektronikus levélben és a Pedagógiai Híradón keresztül is értesítettük a szaktanácsadás igénybevételének ingyenes lehetıségérıl. Szaktanácsadóink névsorát a Pedagógiai Híradóban és honlapunkon is közzé tettük. Az iskolák részérıl igény nem jelentkezett. Ennek indokát abban látjuk, hogy a szaktanácsadás igénybevétele az intézmények számára nem kötelezı. Ezért a megyével kötött szerzıdésben vállalt 90 szaktanácsadói órát szakmai programok, fórumok, konzultációk keretében teljesítettük az alábbi bontásban (órák zárójelben jelezve): február a között Komárom- Esztergom Megye kistérségeiben tartottak elıadást a kollégák az alábbi témákban: Jogszabályi változások a közoktatásban A pedagógusteljesítmény mérése, értékelése

7 Az Országos Kompetenciamérések eredményeinek feldolgozása, felhasználása Az óvoda- iskola átmenet pszichológiai problémái HÉTFİ 10:00 Komárom (4 óra) 14:00 Tata (4 óra) KEDD 14:00 Kisbér (4 óra) SZERDA 10:00 Esztergom (4 óra) 14:00 Dorog (4 óra) CSÜTÖRTÖK 9:00 Oroszlány (4 óra) PÉNTEK 9:00 Tatabánya (4 óra) A térségi fórumokon közoktatási intézményvezetık, iskolafenntartók, oktatási referensek vettek részt. A hét helyszínen ez mindösszesen 24 óra Március közepén megjelentek a évi Országos Kompetenciamérés eredményei. Az Oktatási Hivatal a mérésekrıl intézményi és fenntartói, valamint tanulói szintő elemzéseket készített. Ezzel összefüggésben, az oktatási és kulturális miniszter 17/2009. számú rendelete alapján, amely a minıségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenırzés támogatásáról és annak részletes szabályairól rendelkezik, a helyi önkormányzatok, és nem állami, nem önkormányzati intézményfenntartók pályázhattak a Költségvetési Törvényben biztosított, csak erre a célra felhasználható támogatás elnyerésére. E tárgyban három helyszínen tartottak megyei szaktanácsadók tájékoztatót és konzultációt arról, hogy Intézetünk milyen módon tud segíteni a fenntartóknak és a közoktatási intézményeknek a pályázattal kapcsolatban: Tatabányán 27 fı részvételével (4 óra) Komáromban 11 fı részvételével (4 óra) Dorog 13 fı (4 óra) Ez mindösszesen 12 óra A tájékoztatók után a szaktanácsadók több fenntartó számára nyújtottak segítséget a pályázat elkészítésében. E pályázatok eredményhirdetése a napokban jelent meg. Megyénk önkormányzatai közül az alábbiak nyertek az intézetünkkel közösen készített pályázatukkal összesen Ft támogatást az országos mérési eredmények javítására, a tanulói eredményesség fejlesztésére. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Komárom Város Önkormányzata (2 intézmény) Esztergom Város Önkormányzata (2 intézmény) Ács Város Önkormányzata Neszmély Község Önkormányzata Bábolna Város Önkormányzata

8 Kilenc intézmény esetében ez összesen 27 óra Szaktanácsadói tevékenység keretén belül szerveztük meg a Tavaszi Pedagógiai Napokat, szaktanácsadóink több helyszínen párhuzamosan tartottak bemutató foglalkozásokat és azt követıen elemzı szakmai megbeszéléseket: Telek Erika (3 óra) Mészárosné Boros Valéria (3 óra) Knappné Tölgyes Katalin (3 óra) Ádámné Dúcz Vilma (3 óra) Barna Katalin (3 óra) Gálik András (3 óra) Hetzmanné Begala Anna és a Sárberki Óvoda óvodapedagógusai (6 3 óra) A bemutató órák és foglalkozások óraszáma összesen 36 óra A szakmai napok részletes programja: A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet május között Tavaszi Pedagógiai Napokat szervezett több helyszínen. Program: május 19. kedd - Tata Bemutató órák: Vaszary János Általános Iskola: Telek Erika - fejlesztı pedagógia ( 1. osztály fejlesztı foglalkozás - figyelem, memória, testséma (9-10 óráig), Mészárosné Boros Valéria 7. évfolyam angol nyelv óra (9-10 óráig) Kıkúti Általános Iskola: Knappné Tölgyes Katalin - 4. osztályos matematika (9-10 óráig) Eötvös József Gimnázium: Ádámné Dúcz Vilma évfolyam matematika (8 9 óráig) Barna Katalin évfolyam földrajz (8-9 óráig) Gálik András - 9. évfolyam informatika (9-10 óráig) május 20. szerda Tatabánya, Sárberki Óvoda (Sárberki ltp. 502) Bemutató foglalkozások: 8-11 óráig folyamatosan: Komplex képességfejlesztı foglalkozások Egyéni fejlesztı foglalkozások Irodalom mese

9 Elıadások: Óvodáskor: esély az egészséges személyiség kialakításához Fodor Gábor tanár, mentálhigiénés szakember A mese szerepe az óvodás korú gyermek személyiségfejlıdésében Beck Andrea pszichológus Szünet Burn out tréning (párhuzamosan) Papp Izabella tanító, mentálhigiénés szakember, tréner Esetmegbeszélı Fodor Gábor tanár, mentálhigiénés szakember május 21. csütörtök Modern Üzleti Tudományok Fıiskolája Megnyitó Dr. Hidas János a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Blazovicsné Varga Marianna a Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet igazgatója Az iskolai agresszió okai és lehetséges megoldások Fodor Gábor, tanár, mentálhigiénés szakember A pedagógusok szerepe és felelıssége a gyermekvédelemben Vidáné V. Judit: a Közép-dunántúli Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal Tatabányai Kirendeltségének vezetıje Komárom-Esztergom megyei gyermekvédelem a változások tükrében Tóth Csaba a Komárom-Esztergom megyei Názáret Szociális Szolgálat vezetıje Az iskolai agresszió egy ügyész tapasztalatai alapján Dr. Takács Róbert vezetı ügyész A szaktanácsadói órák száma mindösszesen 99 óra Szaktanácsadás, helyszíni tanácsadás, mely az oktatási, pedagógiai módszerek megismerését és terjesztését szolgálja: - a megyei szaktanácsadói hálózat mőködtetése, gondoskodás a kiválasztásról és felkészítésrıl, a megyei szaktanácsadói névjegyzék gondozása a jelzett mértéken felüli szaktanácsadói alkalmak költségei a megrendelı intézményfenntartót terhelik Komárom-Esztergom megyei szaktanácsadói lista: NÉV SZAKTERÜLET SZAKIRÁNY Hetzmanné Begala Anna óvodai nevelés fejlesztı pedagógia Gyarmati Árpádné óvodai nevelés nemzetiségi nevelés (német) Katonka Anita óvodai nevelés tanügy-igazgatás Varsányi Ildikó óvodai nevelés esélyegyenlıség, integráció, mérés, értékelés Lévainé Biczó Eszter óvodai nevelés, tanító részképesség problémák, fejlesztı pedagógia, SNI óvodai és iskolai Telek Erika Kisékné Bensó Noémi tanító gyógypedagógia, tanító fejlesztı pedagógia

10 speciális tanítói és gyógypedagógiai tanácsadás - a sajátos nevelési igényő tanító, gyógypedagógus Patányi Katalin gyermekek/ tanulók ellátásának és integrációs folyamatának segítése NYIK, ÉKP, Meixner-féle dyslexia Knappné Tölgyes Katalin tanító prevenciós és reedukációs módszer, PREFER és DIFER mérés, kompetencia alapú oktatás, differenciálás, mentor Makláriné Hajas Teréz tanító drámapedagógia, felzárkóztatás, tehetséggondozás, sajátos nevelési igényő gyermekek integrált nevelése-oktatása Magyar Györgyi napközi és tanulószobai foglalkozás minıségirányítási rendszer kialakítása Henzer Zsuzsanna iskolai könyvtár Bodrogai Tibor SNI tanulók integrációja gyógypedagógia Nagyné Sebestyén Ibolya SNI tanulókat érintı jogszabályi változások gyógypedagógia Furákné Mózes Lilla fejlesztı pedagógia, SNI tanulók pszichopedagógia-gyógypedagógia Bárány Lászlóné integráció, pedagógiai szakszolgálat logopédia Dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna tanügyigazgatás tanügyigazgatás, integrációs Némedi Györgyné (HHH) oktatás, kistérségi feladat ellátás Méry Márta Szabó Andrea magyar nyelv és irodalom - ált.isk. magyar nyelv és irodalom (KI) Meixner-módszer (dyslexia, dysgráfia kezelése), kompetencia alapú oktatás, erkölcs- és vallásismeret (etika) szakirányú szakos pedagógus, NYIK, könyvtárkezelı kétszintő érettségi, tehetséggondozás, továbbképzés Mészárosné Boros Valéria Élı idegen nyelv (angol) (ÁI) Valicsné Glodán Erzsébet angol (KI) Kovácsné Botzheim Ildikó német nyelv - középiskola Bogyóné Handzsuk Szidónia matematika (ÁI) Ádámné Dúcz Vilma matematika (KI) Slezsák Zsolt fizika (ÁI) Petroviczné Gál Ibolya kémia (ÁI) Czaheszné Ujvári Zsuzsanna Földünk és környezetünk (ÁI) földrajz-biológia szakos Barna Katalin Földünk és környezetünk (KI) Dr. Radványiné Varga Andrea biológia - középisk. Saltzer Géza ének-zene Pányiné Segesdi Nóra Informatika (ÁI) Gálik András informatika - középiskola Kıhalmi Zoltán testnevelés és sport Tokár Imre kollégiumi nevelés és oktatás magyar nyelv és irodalom; latin nyelv és irodalom tanár

11 3. Pedagógiai tájékoztatás Pedagógiai tájékoztatás, amelynek feladata a szakmai információk, adatok és tanügyi dokumentumok (tantervek, tankönyvek, segédletek stb.) győjtése, ırzése, feldolgozása és használatba adása, tájékoztatás nyújtása: - megyei tanévnyitó értekezlet szervezése és lebonyolítása két-három aktuális téma feldolgozásával augusztus 29-én megyei tanévnyitó értekezletet szerveztünk, melynek helyszíne a Modern Üzleti tudományok Fıiskolája volt. A tanácskozásra 104 fı regisztrált. A program: Elnöki köszöntı Dr. Völner Pál, elnök, Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés A közoktatást érintı fıbb jogszabályi változások és az Oktatási Hivatal új feladatai Marekné Dr. Pintér Aranka, igazgató, Oktatási Hivatal Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság A természettudományos oktatás aktuális kérdései Környei László, ügyvezetı, COMMITMENT Köznevelési Kht A tanévkezdés feladatai és tennivalói Komárom - Esztergom megyében Török Ádám, oktatási osztályvezetı, Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat A törvényi változások jelenlegi és várható hatása az iskolai dokumentumokra Tölgyesi József, igazgató, közoktatási szakértı, Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Tünet vagy állapot? Az iskolai agresszió okai és következményei Fodor Gábor, igazgató, mentálhigiénés szakember Szakképzési és szaktanácsadói fórum 1. A szakképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban, különös tekintettel a várható szakmunkás igényekre a felmérések alapján 2. Szaktanácsadói fórum Pedagógiai tájékoztatás, amelynek feladata a szakmai információk, adatok és tanügyi dokumentumok (tantervek, tankönyvek, segédletek stb.) győjtése, ırzése, feldolgozása és használatba adása, tájékoztatás nyújtása: - egy kistérségi tanácskozás megszervezése és lebonyolítása A Közép-dunántúli Regionális Pedagógia Intézet munkatársai, akik a megyében és régió másik két megyéjében is ellátják a pedagógiai szakmai szolgáltatással kapcsolatos feladatokat, fontosnak tartják a kapcsolattartást a kistérségekkel. Ahhoz hogy igazán hatékonyan tudják végezni munkájukat, szükséges a kistérségi szintő együttmőködés is, hiszen ez a záloga a régió közoktatás-fejlesztésének. Komárom-Esztergom megye szinte valamennyi kistérségben tartottunk tanácskozást, így egy helyett 6 alkalom került megszervezésre. Pedagógiai Intézetünk a kistérségekkel közösen szervezte meg a programot. A február közötti héten kollégáink az alábbi témákban tartottak elıadásokat:

12 Jogszabályi változások a közoktatásban A pedagógusteljesítmény mérése, értékelése Az Országos Kompetenciamérések eredményeinek feldolgozása, felhasználása Az óvoda- iskola átmenet pszichológiai problémái HÉTFİ 10:00 Komáromi kistérség A részt vevık száma: 26 fı 14:00 Tatai kistérség A részt vevık száma: 23 fı SZERDA 10:00 Esztergomi kistérség A részt vevık száma: 12 fı 14:00 Dorogi kistérség A részt vevık száma: 15 fı CSÜTÖRTÖK 9:00 Oroszlányi kistérség A részt vevık száma: 16 fı PÉNTEK 9:00 Tatabányai kistérség A részt vevık száma: 24 fı A meghívottak intézményvezetık, vezetı-helyettesek a visszajelzı kérdıívek tanúsága alapján jónak, fontosnak értékelték a témaválasztásokat, és elégedettek voltak az elıadásokkal is. Több helyszínen élénk szakmai vita alakult ki, ami a hallgatók felkészültségét, érdeklıdését jelzi. Az érdeklıdés okán elıadások letölthetıek voltak a honlapról. Törölt: Pedagógiai tájékoztatás, amelynek feladata a szakmai információk, adatok és tanügyi dokumentumok (tantervek, tankönyvek, segédletek stb.) győjtése, ırzése, feldolgozása és használatba adása, tájékoztatás nyújtása: - megyei pedagógiai híradó megjelentetése tanévente 5 alkalommal A megyei tanévnyitó konferencia idıpontjára, augusztusban jelent meg a Komárom- Esztergom megyei Pedagógiai Híradó 2008/2009 évi elsı száma, valamint egy különszámot is elkészítettünk, mely akkreditált pedagógus továbbképzéseinket tartalmazza. Azon intézményekbe, ahonnan nem tudták képviseltetni magukat a rendezvényen, oda postai úton juttattuk el a kiadványokat. Az augusztusi szám tartalma: A 2008/2009-es tanév rendje A közoktatási törvény változásai Országos és megyei tanulmányi versenyek

13 A jó tanár mítosza A Közmővelıdés Háza ajánlata Prózamondó versenyfelhívás A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet továbbképzési ajánlata A külön szám tartalma: Az intézet által szervezhetı akkreditált pedagógus továbbképzések részletes bemutatása Tájékoztatás a jelentkezés és a részvétel feltételeirıl A decemberi szám fı témái a következık: Bemutatkozik a környei Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, mely 2008-ban ünnepelte fennállásának 120-ik évfordulóját Jogszabályok, közlemények Pályázatfigyelı A 2008/2009-es tanév versenynaptára Komplex Ének-zenei Mőveltségi Vetélkedı felhívása és az I. forduló feladatlapja. A verseny védnöke: Miklósa Erika Ép testben épp, hogy élek - Fodor Gábor írása Pedagógiai szakkönyvtári ajánló A Közmővelıdés Háza programajánlója 2009 márciusában jelent meg a Pedagógiai Híradó következı száma az alábbi tartalommal: Beköszöntı Beszámoló a kistérségi napokról Versenyeredmények Oroszlány város óvodáinak bemutatása Jogszabályi változások KEMKA Pályázatok Öveges pályázat Pályázat ingyenes pedagógus továbbképzésre A természettudományos oktatás Kiemelt képzéseink címei Jelentkezési lap a képzésekre A Tavaszi Pedagógiai Napokhoz "igazítottuk" a Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Híradó e tanévi utolsó, májusi számának megjelenését. Tartalma: Tanulmányi versenyek eredményei "Szakmai szolgáltatások kontra szakfelügyelet" címmel, Emmer Gáborné írása. Beck Andrea pszichológus cikke a mesék fontosságáról E szám címlapján olvashatunk a 70 éves Dózsa Óvodáról Diákbiológus és környezetvédı napok a Bárdos Gimnáziumban Pedagógiai tájékoztatás, amelynek feladata a szakmai információk, adatok és tanügyi dokumentumok (tantervek, tankönyvek, segédletek stb.) győjtése, ırzése, feldolgozása és használatba adása, tájékoztatás nyújtása:

14 - internetes honlapon keresztül pedagógiai tájékoztatás mőködtetése, rendszeres frissítése aktuális információkkal Honlapunkról, a ról folyamatosan letölthetık mindazon anyagok, melyek a szakmai programokon prezentációként bemutatásra kerülnek. Kiadványaink pdf formátumban tölthetık le az oldalról. Az alábbi címszavak alapján böngészhetnek az ide látogatók: Aktuális hírek Továbbképzéseink Szolgáltatásaink Tanulmányi versenyek Pedagógiai híradó Elérhetıségeink Pedagógiai tájékoztatás, amelynek feladata a szakmai információk, adatok és tanügyi dokumentumok (tantervek, tankönyvek, segédletek stb.) győjtése, ırzése, feldolgozása és használatba adása, tájékoztatás nyújtása: - körlevélben, en illetve hírlevélben folyamatos segítségnyújtás aktuális témákban (törvényi változások, pályázatok, igazgatási feladatok) Intézményi adatbázisunkat folyamatosan frissítjük, aktualizáljuk. Címlistánkban szerepel a megye valamennyi oktatási intézménye, fenntartója, a megyei szaktanácsadók, kistérségek. Az elmúlt év során ilyen módon kerültek kiküldésre az országos felmenı rendszerő tanulmányi versenyek felhívásai: Implom József helyesírási verseny Savaria országos történelem tanulmányi verseny Tiszán innen Dunán túl népdaléneklési verseny Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny Országos történelem tantárgyi verseny Országos angol nyelvi verseny Országos közlekedési ismeretek verseny Szép Magyar Beszéd 5-8. verseny Bod Péter országos könyvtárhasználati verseny Varga Tamás matematikaverseny Nyelvünkben élünk verseny Valamint a megyei szervezéső Ifjú Fizikus Feladatmegoldó Verseny Ezen kívül számos szakmai programra és rendezvényre, pályázati lehetıségre hívtuk fel az intézményvezetık és pedagógusok figyelmét, így természetesen a saját szervezéső programjainkra is.

15 Néhány olyan program, melyet elküldtünk a megyei intézményekbe: Megyenapi pályázat Megyei Múzeumi Információs Nap Fizikatanári ankét Biztonságos böngészésért program Egészségnevelési program pályázata Pedagógiai tájékoztatás, amelynek feladata a szakmai információk, adatok és tanügyi dokumentumok (tantervek, tankönyvek, segédletek stb.) győjtése, ırzése, feldolgozása és használatba adása, tájékoztatás nyújtása: - témaajánlattal, elıadók közvetítésével emeli a nevelési értekezletek szakmai színvonalát Összeállítottunk az intézmények részére egy kínálati listát a pedagógiai szakmai szolgáltatásokról, ebbıl is választhatnak nevelési értekezleti, továbbképzési témát. Pl.: Szakrendszerő és nem szakrendszerő oktatás A vezetıi és pedagógus teljesítményértékelés A kompetencia alapú oktatás Az óvodai kompetencia alapú programcsomag stb. 4. Igazgatási, pedagógiai szolgáltatások Igazgatási, pedagógiai szolgáltatások, melynek feladata programok, tantervek készítése, iskolaszerkezeti tanácsadás, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítése, tantervek, tankönyvek, taneszközök megismertetése, felhasználásuk segítése, az óvodai nevelési program, az iskolai és kollégiumi pedagógiai program készítésében való közremőködés: - honlap mőködtetése, elektronikus formában tájékoztató küldése, formájában Honlapunkról, a ról folyamatosan letölthetık mindazon anyagok, melyek a szakmai programokon prezentációként bemutatásra kerülnek. Kiadványaink pdf formátumban tölthetık le az oldalról. Az alábbi címszavak alapján böngészhetnek az ide látogatók: Aktuális hírek Továbbképzéseink Szolgáltatásaink Tanulmányi versenyek Pedagógiai híradó Elérhetıségeink Intézményi adatbázisunkat folyamatosan frissítjük, aktualizáljuk. Címlistánkban szerepel a megye valamennyi oktatási intézménye, fenntartója, a megyei szaktanácsadók, kistérségek.

16 Az elmúlt év során ilyen módon kerültek kiküldésre az országos felmenı rendszerő tanulmányi versenyek felhívásai: Implom József helyesírási verseny Savaria országos történelem tanulmányi verseny Tiszán innen Dunán túl népdaléneklési verseny Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny Országos történelem tantárgyi verseny Országos angol nyelvi verseny Országos közlekedési ismeretek verseny Szép Magyar Beszéd 5-8. verseny Bod Péter országos könyvtárhasználati verseny Varga Tamás matematikaverseny Nyelvünkben élünk verseny Valamint a megyei szervezéső Ifjú Fizikus Feladatmegoldó Verseny Ezen kívül számos szakmai programra és rendezvényre, pályázati lehetıségre hívtuk fel az intézményvezetık és pedagógusok figyelmét, így természetesen a saját szervezéső programjainkra is. Néhány olyan program, melyet elküldtünk a megyei intézményekbe: Megyenapi pályázat Megyei Múzeumi Információs Nap Fizikatanári ankét Biztonságos böngészésért program Egészségnevelési program pályázata Igazgatási, pedagógiai szolgáltatások, melynek feladata programok, tantervek készítése, iskolaszerkezeti tanácsadás, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítése, tantervek, tankönyvek, taneszközök megismertetése, felhasználásuk segítése, az óvodai nevelési program, az iskolai és kollégiumi pedagógiai program készítésében való közremőködés: - egy megyei konferencia vagy szakmai konzultáció megszervezése tanügy-igazgatási témában A Komárom-Esztergom megyei pedagógusok számára szakmai konzultációt szerveztünk a nem szakrendszerő oktatás tárgykörében: Az tanácskozás témája: Nem szakrendszerő oktatás a gyakorlatban Elıadó: Fogarasy Attiláné, igazgató, közoktatási szakértı Helyszíne: Tatabánya, Megyeháza, Nagy tanácsterem Idıpontja: december 16. (kedd) 14:00 A program kifejezetten a napi gyakorlat bemutatására épült, és célja a nem szakrendszerő oktatás bevezetésének, alkalmazásának segítése. Bemutatásra kerültek óravázlatok, tanmenetek, programok, melyeket tavasszal az Oktatási Hivatal ellenırizni fog. A tanácskozás konzultatív jellegő volt, így lehetıség nyílt tapasztalatcserére is, mellyel nagy számban éltek a kollégák. A programon 77 fı vett rész.

17 Igazgatási, pedagógiai szolgáltatások, melynek feladata programok, tantervek készítése, iskolaszerkezeti tanácsadás, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítése, tantervek, tankönyvek, taneszközök megismertetése, felhasználásuk segítése, az óvodai nevelési program, az iskolai és kollégiumi pedagógiai program készítésében való közremőködés: - rendszeres jogi tanácsadás megszervezése havi két alkalommal 2-2 órában A jogi tanácsadást online formában mőködteti Intézetünk. Kérdéseket az címre lehet feltenni, melyet továbbítunk a velünk szerzıdésben lévı ügyvédi iroda szakembereinek, akik vállalták, hogy 5 munkanapon belül válaszolnak a felvetett problémára. Igazgatási, pedagógiai szolgáltatások, melynek feladata programok, tantervek készítése, iskolaszerkezeti tanácsadás, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítése, tantervek, tankönyvek, taneszközök megismertetése, felhasználásuk segítése, az óvodai nevelési program, az iskolai és kollégiumi pedagógiai program készítésében való közremőködés: - tankönyvbemutatók szervezése a tankönyvkiadók közremőködésével évente egy alkalommal A megyei tanévnyitó konferencián 5 tankönyvkiadó vett részt, akik bemutatták tankönyveiket és interaktív táblákhoz használható szoftvereiket egyaránt. A konferencia helyszínén, a regisztráció valamint a szünetek ideje alatt is nagy volt az érdeklıdés a tankönyvkiadók asztalainál. 5. Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése Pedagógusok ön és/vagy intézményes képzése, továbbképzése, megszervezése és segítése: - évente ajánlat készítése a megye pedagógusainak az igénybe vehetı továbbképzésekrıl, munkaközösségi foglalkozásokról A tanév elején, a Pedagógiai Híradó különszámában megjelentettük preferált továbbképzéseink listáját, hogy a fenntartók és intézményvezetık idıben tájékozódhassanak képzéseink felıl. Továbbképzés címe Óraszám 1 A matematikai-logikai, probléma-megoldási kompetenciák 30 fejlesztése korszerő módszertani eszközökkel és mérésértékeléssel 2 Az olvasás, szövegértési kompetencia fejlesztését segítı 30 korszerő tanítási-tanulási módszerek, eljárások, technikák 3 Csoportdinamika az iskolai és óvodai közösségek 30 mőködésének törvényszerőségei 4 A pedagóguspálya lelki terheinek oldása burn-out tréning 30 pedagógusoknak 5 Változásmenedzselés a közoktatási intézményekben 30 6 Az érzelmi intelligencia fejlesztése 60 7 Problémás gyerekek az agresszió kezelése a közoktatási intézményekben 30

18 8 Nem szakrendszerő továbbképzés az 5-6. évfolyamon nem 120 szakrendszerő oktatásban részt venni kívánó pedagógusok számára 9 Hatékony iskolát mindenkinek A sajátos nevelési igényő 30 tanulók oktatásának,integrált nevelésének eszközei 10 Tanulási képesség fejlesztése a hatékony stressz-mentes 30 tanulás és a kooperatív tanulás módszereinek oktatása 11 A mese alkalmazása az óvodai nevelésben Az óvodás gyermekek körében elıforduló pszichés zavarok 60 felismerése és korrekciója 13 Az óvodáskorú gyermekek környezetkímélı és 30 természetbarát szemléletének megalapozása, játékos cselekedtetésen, és élménynyújtáson keresztül 14 Interaktív tábla használata Interaktív tábla az oktatásban Interaktív táblával segített, kompetencia alapú földrajz 30 tanítás 17 A tankönyvek bírálatához és kiválasztásához szükséges 30 pedagógiai-didaktikai elemzés és értékelés 18 Animáció készítése flash programmal 30 Pedagógusok ön és/vagy intézményes képzése, továbbképzése, megszervezése és segítése: - akkreditált pedagógus továbbképzés szervezése és bonyolítása (az ajánlattevı vállalja a képzés helyben történı megszervezését is) A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet önálló akkreditált programokkal rendelkezik. Ezért a november áprilisi idıszakban több képzés akkreditációját indítottuk el. A képzések megírásánál figyelembe vettük a TÁMOP , a TÁMOP és a TÁMOP prioritásait, és azokat a feladatokat, amelyeket a közoktatási törvény és vonatkozó rendeleteinek módosításai rónak a közoktatási intézmények pedagógusaira. Lehetıséget biztosítottunk a megye pedagógusainak, hogy a Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet elsı képzésén ingyenesen vegyenek részt az alábbi témában: Az iskolai és óvodai közösségek mőködési törvényszerőségei A tréningjellegő továbbképzésen - kétszer 15 órában - 20 pedagógus vett részt. A téma aktualitása és a feladatok gyakorlati alkalmazhatósága nagy mértében emelte a képzés hasznosságának megítélését. A részvétel mindvégig teljes volt, a csoportot aktív és kreatív munka jellemezte. 1. Tematikai egység: Elmélet 7 óra 1.1. Csoportlélektani alapfogalmak 1.2. A csoportok fejlıdésének szakaszai, csoportfolyamatok 1.3. A csoportban megjelenı szerepek 1.4. Gyakran elıforduló csoportjelenségek 1.5. A csoportvezetı szerepe a csoport mőködésében empátia, kongruencia A vezetı szerepe és felelıssége a csoporton belüli folyamatok koordinálásában

19 1.7. A vezetıvel kapcsolatos indulat-áttételi jelenségek és az élet korai szakaszában átélt tapasztalatok összefüggései 2. Tematikai egység: Gyakorlat 23 óra 2.1. A csoporttá alakulást segítı módszertani eszközök sajátélményő megismerése 2.2. A csoportlélektani fogalmak gyakorlati megközelítése, fogalmak tisztázása 2.3. A csoportfejlıdés segítése az iskolai közösségekben. Csoportidentitást, csoportnormák kialakítását segítı játékok sajátélményő megismerése 2.4. Csoportszerepek jellemzıinek gyakorlati megközelítése A csoportokban gyakran elıforduló jelenségek: nyílt vagy rejtett agresszió, bőnbakképzés, rivalizálás és a csoport fejlıdését szolgáló megoldási lehetıségek, 2.6. Az iskolai közösség és a vezetıség közötti kapcsolat elemzése a résztvevık által hozott esetek alapján A csoporton belüli kapcsolatok hálózatának feltérképezése, szociometriai vizsgálati módszerek elsajátítása, felhasználása a csoportépítésben A képzés gyakorlati része során megismert játékok vezetésekor felmerülı nehézségek, a játékvezetı kompetenciájának határai A csoportmunka befejezése, visszatekintés, processing A hallgatók olyan ismeretek birtokába jutottak, amelyek segítségével konkrét munkahelyi csoportkonfliktusokat tudnak megoldani. Új módszereket ismertek meg és önismeretük is mélyült. Az alábbiakban látható egy tantestület szociális atomja, amelyrıl csoportdinamikai ismeretek birtokában sok izgalmas felismerést tehet a résztvevı. Az ingyenes képzésen kívül két akkreditált képzést szerveztünk meg és tartottunk Esztergomban, az alábbi témákban: A matematikai-logikai, problémamegoldási kompetenciák fejlesztése korszerő módszertani eszközökkel és mérés-értékeléssel Az olvasás, szövegértési kompetencia fejlesztését segítı korszerő tanítási-tanulási módszerek, eljárások, technikák Esztergom és térsége pedagógusai a képzésen elsajátították a kompetencia alapú oktatás módszereit és a kompetenciafejlesztés tanórai és tanórán kívüli lehetıségeit. 6. Tanulói tájékoztatás Tanulói tájékoztatás, tanácsadó szolgálat, amelynek feladata a tanulók, a tanulóközösségek, a diákönkormányzatok segítése, a jogaik érvényesítéséhez szükséges ismeretek nyújtásával, tanügyigazgatási, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítésével: - A Munkaügyi Központtal együttmőködve a pályaválasztási tájékoztató elkészítése (az elkészült kiadványt ajánlattevı PDF formátumban felteszi a honlapjára. A kiadványt gondozhatja valamely kiadó és térítési díj ellenében terjesztheti a megyében.) 1700 példányban megjelentettük a Választottál már? címő pályaválasztási kiadványt. A megye valamennyi középfokú oktatási intézménye szerepel benne, valamint egy, a régióban egyedi képzést nyújtó Veszprém megyei középiskola is.

20 7. Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása - közremőködés az országos felmenı rendszerő tanulmányi versenyek szervezésében Tanulmányi versenyek Komárom-Esztergom megyében (2008/2009-es tanév) A minisztérium által hirdetett tanulmányi versenyeket megyénk általános- és középiskolás diákjainak a Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Tatabányai Irodája szervezte. Nehézséget okozott az idei évben is, hogy a versenyek nagy részének pályázati kiírásával hónapokat késett a minisztérium, csak decemberben jelentek meg a pontos adatok. Emiatt a versenynaptár összeállítása sem történhetett meg idıben, tanévkezdéskor nem tudtuk kiküldeni az intézményekbe. De minden iskolát tájékoztattunk, és a minisztériumi késés ellenére zökkenımentesen és eredményesen zajlottak le ebben a tanévben is a tanulmányi versenyek. Ezek a versenyek a tehetségnevelésben kiemelt szerepet kapnak, melyeken a tanulók és felkészítı tanáraik örömmel és nagy igyekezettel vesznek részt. A minisztérium által szervezett tanulmányi versenyeken kívül megyei versenyen is részt vehettek a megyei tanulói. Fizika szaktanácsadónk és kollégái fáradtságos és odaadó munkájának köszönhetıen rendkívül sok diák vett részt az Ifjú Fizikus Feladatmegoldó Versenyen és érdekes programjain. A 2008/2009-es tanévben a tanulmányi versenyeken résztvevı megyei diákok száma: A 7-8. évfolyam versenyei: Verseny neve Benevezı iskolák száma Iskolai ford. résztvevık száma /fı/ Megyeire nevezık száma/fı/ Országosra bejutottak száma /fı/ Országos közlekedési ismeretek verseny Nyelvünkben élünk verseny Országos angol nyelvi verseny Országos német nyelvi verseny

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu www.hajdu-ped.sulinet.hu OM azonosító: 102-310 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0185-04

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés.

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés. TÁMOP..-08/- 009-005 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetésének segítése Tatabánya közoktatási intézményeiben Mit nyújt a pályázat? alkalmazásképes tudást motivált kat egyéni tanulási

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 4400

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K É T İ L E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ülésére Tárgy: Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Intézet jogutód

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

A pályázat összefoglalása

A pályázat összefoglalása A pályázat összefoglalása A projekt címe: Kompetencia alapú oktatás elterjesztése a Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Nevelési-Oktatási Központban A kompetencia alapú oktatásról általában A kompetencia

Részletesebben

A Pedagógiai Szakmai Szolgáltató 2013/2014. tanévi munkaterve

A Pedagógiai Szakmai Szolgáltató 2013/2014. tanévi munkaterve PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

A KESZTHELY KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS

A KESZTHELY KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS A KESZTHELY KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS TERÜLETÉN MEGVALÓSÍTANDÓ FEJLESZTÉSI TERV A PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁSOK ELLÁTÁSÁRA E fejlesztési terv a Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete valamint a Keszthely

Részletesebben

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET ÉS A PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE TEHETSÉGGONDOZÓK ÉS VERSENYSZERVEZŐK MUNKACSOPORTJÁNAK II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA 2005. május 18 20.

Részletesebben

Versenynaptár 2010/2011.tanév

Versenynaptár 2010/2011.tanév Versenynaptár 2010/2011.tanév Dátum Óra Verseny Tevékenység Helyszín 2010.november 10. Megyei műdaléneklési verseny nevezés a megyei fordulóra 2010.november 11. 14:30 Bolyai János matematikaverseny iskolai

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Projektidőszak: 2009.10.07 2010. 08.31.

Részletesebben

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd Gyógypedagógia szakterület programja Fıvárosi Pedagógiai Napok 2009. november 17. kedd Idıpont -tól, -ig 14 00 14 15 Tantárgy/ terület Az EGYMI mőködése, a segítı szakemberek tevékenysége Tevékenységforma/

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

2011/2012-ES TANÉV RENDJE

2011/2012-ES TANÉV RENDJE 2011/2012-ES TANÉV RENDJE 1. SZORGALMI IDİSZAK Az elsı tanítási nap: 2011. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2012. június 15. (péntek). A tanítási napok száma: 182 A 12. osztályosoknak

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI

KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI 1. Barna Zoltán igazgató 2. Huszár József igazgatóhelyettes 3. Leskovicsné Farkas Mónika igazgatóhelyettes 4. Dér István gyakorlati oktatásvezető 2. A PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 19. és 61. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról,

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI

KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI 1. Barna Zoltán igazgató 2. Huszár József igazgatóhelyettes 3. Leskovicsné Farkas Mónika igazgatóhelyettes 4. Dér István gyakorlati oktatásvezető 2. A PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit

Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

csongrad_pedhir_borito_marcius.i :09:53

csongrad_pedhir_borito_marcius.i :09:53 csongrad_pedhir_borito_marcius.i1 1 2008.04.10. 1:09:53 Impresszum Székhely: 4028 Debrecen, Zákány u. 5. Telefon: (06-52) 541-440 Fax: (06-52) 541-441 Web: www.commitment.hu Felelős kiadó: Lénárd Gábor

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet A régi helyen új keretek között A pedagógiai szakmai szolgáltatás (PSZSZ) a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 19. látja el feladatait az intézet munkatársai,

Részletesebben

a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 158/2010. (IV.29.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Projektidőszak: 2009.10.07 2010. 08.31. 1. Előkészületek 2009. június-július Pályázati

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata függelékek. A közgyőlés társulásai

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata függelékek. A közgyőlés társulásai A közgyőlés társulásai 1. sz. függelék 1. Benedek Elek Általános Iskola, Elıkészítı Speciális Szakiskola és Kollégium Intézményfenntartó Társulás (Oroszlány) 38/1998. (III. 26.) sz. KH 1. pontja 189/2005.

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet A régi helyen új keretek között A pedagógiai szakmai szolgáltatás (PSZSZ) a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 19. látja el feladatait az intézet munkatársai,

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szomódi Íriszkert Általános Iskola 2016/2017. tanév. Feladat ellátási hely: 2896 Szomód, Temető utca 16/A.

Különös közzétételi lista. Szomódi Íriszkert Általános Iskola 2016/2017. tanév. Feladat ellátási hely: 2896 Szomód, Temető utca 16/A. Különös közzétételi lista Szomódi Íriszkert Általános 2016/2017. tanév Feladat ellátási hely: 2896 Szomód, Temető utca 16/A. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 172. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A nevelési és oktatási intézmények, valamint a Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat között létrejövı feladat-ellátási megállapodások

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

tanév. A tanév rendje

tanév. A tanév rendje 2014-15. tanév A tanév rendje A 2014/2015. tanévben : a tanítási év első tanítási napja 2014. szeptember 1. (hétfő) utolsó tanítási napja 2015. június 15. (hétfő). Az iskola utolsó, befejező évfolyamán

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI REFORMÁTUS KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐK III. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁRA 2014. DECEMBER 4.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda A projekt elırehaladásának bemutatása Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda Regionális Hálózatfejlesztı Központ TÁMOP 3.2.2 Az RHK alapvetıen

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BUDAPEST III. TANKERÜLETÉBEN 2014-2015. tanévben 1 Versenyeink a 2014/2015-ös tanévben Sorszám Rendező Verseny

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézmény

Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézmény Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézmény 2010. november 17. KISKİRÖS A kezdetek - 2002 2001/ 2002

Részletesebben

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 17. A pedagógiai-szakmai

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TANÉVRE

A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TANÉVRE A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A 2012 2013. TANÉVRE A személyi feltételekben fontos változás, hogy Kissné Szucsich Éva tanárnő nyugdíjba vonulása után az iskola nem alkalmazott

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TÁMOP 3.1.7. pályázat Referencia területünk: tehetséggondozás Jó gyakorlataink: Gólyanapi Filmszem Német nyelvi GÓLYANAP FILMSZEM A tehetséggondozással kapcsolatos

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Veres Pálné Általános Iskola Vanyarc. 2008-2009. tanévi MUNKATERVE

Veres Pálné Általános Iskola Vanyarc. 2008-2009. tanévi MUNKATERVE Veres Pálné Általános Iskola Vanyarc 2008-2009. tanévi MUNKATERVE Munkaterv 2008-2009. Személyi feltételek Tanulók létszáma: 168 fı. Tanuló csoportok száma: 9 Napközis csoportok száma: 3 Pedagógus létszám:

Részletesebben

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı F.M. Közgyőlése 385/2008. (XII.18.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2009. I. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a közgyőlés 2009. I. félévi üléstervét, amely

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján)

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján) Barcsa János Általános Iskola 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71.sz. Telefon: 52/ 570-748; 52/ 381-260 E-mail: barcsajanos@freemail.hu OM: 031023 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben