E L İ T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L İ T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 KÖZÉP-DUNÁNTÚLIS REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI INTÉZET KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI IRODÁJA E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 24-ei ülésére Tárgy: A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet beszámolója a szakmai szolgáltatások teljesítésérıl Elıterjesztı: Blazovicsné Varga Marianna igazgató

2 HATÁROZATI JAVASLAT A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés elfogadja a Közép-Dunántúli Regionális Intézete beszámolóját a szakmai szolgáltatások teljesítésérıl Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke

3 A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet beszámolója a szakmai szolgáltatás teljesítésérıl

4 T a r t a l o m j e g y z é k Bevezetés 3. o. 1. Pedagógiai értékelés 4. o. 2. Szaktanácsadás 5. o. 3. Pedagógiai tájékoztatás 9. o. 4. Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás 13. o. 5. Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése 15. o. 6. Tanulótájékoztatás 17. o. 7. Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása 18. o. 8. Nemzeti, etnikai, kisebbségi óvodai nevelési, iskolai nevelés, iskolai nevelés 23. o. és oktatás, diákotthoni nevelés segítése

5 Bevezetés Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata (mint Megbízó) és a Commitment Köznevelési Kht. (mint Megbízott) által június 30-án (eredményes közbeszerzési eljárás eredményeképpen) megkötött megbízási szerzıdés (továbbiakban Szerzıdés) alapján Megbízott a megbízás teljesítése során Megbízó részére az általa elvégzett tevékenység vonatkozásában a megbízási szerzıdés 2.4. pontja szerint szakmai beszámolót készít, melyet köteles Megbízó részére átadni. Megbízott Commitment Köznevelési Kht. a saját fenntartásában mőködı, Tatabányai székhelyő Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézettel (OM azonosító: ) látja el a szerzıdésben meghatározott feladatokat január 1-tıl a Commitment Köznevelési Kht. neve megváltozott: VIETA Kutató, Fejlesztı és Szolgáltató Nonprofit Kft-re. A Komárom-Esztergom Megyei Iroda februárjában elektronikus és postai úton értesítette a megye fenntartóit a névváltozásról. A megbízási szerzıdés 2.4. pontja szerint a július június 30. közötti egy éves idıszakot érintıen a következı írásos szakmai beszámolót adjuk a szerzıdésben meghatározott pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatokról. A beszámoló felépítése a szerzıdés fı és alpontjait követi, azzal azonos strukturális felosztású az elvégzett feladatok bemutatásának vonatkozásában. A szakmai szolgáltatások teljesítését igazoló, illetve azokhoz kapcsolódó egyéb dokumentumok a negyedéves beszámolókhoz mellékletként csatolásra kerültek, és a KÖRPI Komárom-Esztergom Megyei Irodájában (Tatabánya, Fı tér 4. szám) rendelkezésre állnak. A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet novemberében pályázatot adott be a TÁMOP programra, amelynek célja olyan regionális hálózatkoordinációs központ létrehozása, amely megalapozza és támogatja a Közép-dunántúli régió közoktatás-fejlesztését júniusában a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség intézetünket hirdette ki a pályázat nyerteseként a Közép-dunántúli régióban. Ezáltal a tatabányai iroda központi szerepet fog betölteni a hálózatkoordinációs munka megszervezésében. Arra törekszünk, hogy a megye és a régió nevelési-oktatási intézményeinek, fenntartóinak törvényes, hatékony és sikeres mőködését segítsük. Tatabánya, szeptember 9. Blazovicsné Varga Marianna igazgató

6 1. Pedagógiai mérés-értékelés Pedagógiai mérés-értékelés, melynek feladata mérni és értékelni a nevelési-oktatási intézményben végzett nevelı-oktatómunka eredményességét, és segíteni a helyi, a térségi és az országos közoktatási feladatellátás szervezését: - évente 4 oktatási-nevelési intézmény központi kompetencia mérésének elemzése, értékelése és a szakértık rendelkezésre állásának biztosítása, a szaktanácsadás segítése, városi, kistérségi intézmények számára novemberében megtörtént azoknak a szakembereknek a felkészítése, akik az elemzéseket fogják végezni, és multiplikátorként az iskolákat segítik majd az országos kompetenciamérés intézményi hasznosításában, a fenntartóknak pedig az eredmények értelmezéséhez, és a törvényi szabályozás szerinti nyilvánosságra hozatalhoz nyújtanak támogatást. A felkészítés idıpontja: november 7. és november 15. A felkészítés helyszíne: Budapest, Kresz Géza u 20/a. A felkészítés során a résztvevık elsajátították a kompetenciamérések eredményeinek elemzéséhez szükséges módszereket és azokat a technikákat, amelyekkel ezt a tudást továbbadhatják. Az országos kompetenciamérés eredményeit az Oktatási Hivatal március 23-án tette közzé, Irodánk munkatársai ezután elkezdték a megyei eredmények feldolgozását Tekintettel a feladat fontosságára, nemcsak 4 intézmény, hanem mind a 8, a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott középfokú oktatási intézményben elvégeztük az elemzést. Az elkészült értékelı tanulmány, melyet utolsó negyedéves beszámolónkhoz csatoltunk, alapját képezheti a 2009/2010-es tanév fejlesztési irányai meghatározásának, az intézkedési tervek elkészítésének. Intézetünk felajánlja, hogy tanévkezdéskor az igazgatói értekezleten értelmezi és ismerteti az értékelést, és szükség szerint konzultációs lehetıséget is biztosít az intézményeknek. 2. Szaktanácsadás, helyszíni tanácsadás Szaktanácsadás, helyszíni tanácsadás, mely az oktatási, pedagógiai módszerek megismerését és terjesztését szolgálja: - 30 intézmény esetében szaktanácsadás, amely alkalmanként 3 szakértıi órát jelent. Ez lehet helyszíni tanácsadás mely az oktatási, pedagógiai módszerek megismerését szolgálja, vagy a látogatott óra szakmai elemzése, értékelése A megyében lévı közoktatási intézményeket elektronikus levélben és a Pedagógiai Híradón keresztül is értesítettük a szaktanácsadás igénybevételének ingyenes lehetıségérıl. Szaktanácsadóink névsorát a Pedagógiai Híradóban és honlapunkon is közzé tettük. Az iskolák részérıl igény nem jelentkezett. Ennek indokát abban látjuk, hogy a szaktanácsadás igénybevétele az intézmények számára nem kötelezı. Ezért a megyével kötött szerzıdésben vállalt 90 szaktanácsadói órát szakmai programok, fórumok, konzultációk keretében teljesítettük az alábbi bontásban (órák zárójelben jelezve): február a között Komárom- Esztergom Megye kistérségeiben tartottak elıadást a kollégák az alábbi témákban: Jogszabályi változások a közoktatásban A pedagógusteljesítmény mérése, értékelése

7 Az Országos Kompetenciamérések eredményeinek feldolgozása, felhasználása Az óvoda- iskola átmenet pszichológiai problémái HÉTFİ 10:00 Komárom (4 óra) 14:00 Tata (4 óra) KEDD 14:00 Kisbér (4 óra) SZERDA 10:00 Esztergom (4 óra) 14:00 Dorog (4 óra) CSÜTÖRTÖK 9:00 Oroszlány (4 óra) PÉNTEK 9:00 Tatabánya (4 óra) A térségi fórumokon közoktatási intézményvezetık, iskolafenntartók, oktatási referensek vettek részt. A hét helyszínen ez mindösszesen 24 óra Március közepén megjelentek a évi Országos Kompetenciamérés eredményei. Az Oktatási Hivatal a mérésekrıl intézményi és fenntartói, valamint tanulói szintő elemzéseket készített. Ezzel összefüggésben, az oktatási és kulturális miniszter 17/2009. számú rendelete alapján, amely a minıségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenırzés támogatásáról és annak részletes szabályairól rendelkezik, a helyi önkormányzatok, és nem állami, nem önkormányzati intézményfenntartók pályázhattak a Költségvetési Törvényben biztosított, csak erre a célra felhasználható támogatás elnyerésére. E tárgyban három helyszínen tartottak megyei szaktanácsadók tájékoztatót és konzultációt arról, hogy Intézetünk milyen módon tud segíteni a fenntartóknak és a közoktatási intézményeknek a pályázattal kapcsolatban: Tatabányán 27 fı részvételével (4 óra) Komáromban 11 fı részvételével (4 óra) Dorog 13 fı (4 óra) Ez mindösszesen 12 óra A tájékoztatók után a szaktanácsadók több fenntartó számára nyújtottak segítséget a pályázat elkészítésében. E pályázatok eredményhirdetése a napokban jelent meg. Megyénk önkormányzatai közül az alábbiak nyertek az intézetünkkel közösen készített pályázatukkal összesen Ft támogatást az országos mérési eredmények javítására, a tanulói eredményesség fejlesztésére. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Komárom Város Önkormányzata (2 intézmény) Esztergom Város Önkormányzata (2 intézmény) Ács Város Önkormányzata Neszmély Község Önkormányzata Bábolna Város Önkormányzata

8 Kilenc intézmény esetében ez összesen 27 óra Szaktanácsadói tevékenység keretén belül szerveztük meg a Tavaszi Pedagógiai Napokat, szaktanácsadóink több helyszínen párhuzamosan tartottak bemutató foglalkozásokat és azt követıen elemzı szakmai megbeszéléseket: Telek Erika (3 óra) Mészárosné Boros Valéria (3 óra) Knappné Tölgyes Katalin (3 óra) Ádámné Dúcz Vilma (3 óra) Barna Katalin (3 óra) Gálik András (3 óra) Hetzmanné Begala Anna és a Sárberki Óvoda óvodapedagógusai (6 3 óra) A bemutató órák és foglalkozások óraszáma összesen 36 óra A szakmai napok részletes programja: A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet május között Tavaszi Pedagógiai Napokat szervezett több helyszínen. Program: május 19. kedd - Tata Bemutató órák: Vaszary János Általános Iskola: Telek Erika - fejlesztı pedagógia ( 1. osztály fejlesztı foglalkozás - figyelem, memória, testséma (9-10 óráig), Mészárosné Boros Valéria 7. évfolyam angol nyelv óra (9-10 óráig) Kıkúti Általános Iskola: Knappné Tölgyes Katalin - 4. osztályos matematika (9-10 óráig) Eötvös József Gimnázium: Ádámné Dúcz Vilma évfolyam matematika (8 9 óráig) Barna Katalin évfolyam földrajz (8-9 óráig) Gálik András - 9. évfolyam informatika (9-10 óráig) május 20. szerda Tatabánya, Sárberki Óvoda (Sárberki ltp. 502) Bemutató foglalkozások: 8-11 óráig folyamatosan: Komplex képességfejlesztı foglalkozások Egyéni fejlesztı foglalkozások Irodalom mese

9 Elıadások: Óvodáskor: esély az egészséges személyiség kialakításához Fodor Gábor tanár, mentálhigiénés szakember A mese szerepe az óvodás korú gyermek személyiségfejlıdésében Beck Andrea pszichológus Szünet Burn out tréning (párhuzamosan) Papp Izabella tanító, mentálhigiénés szakember, tréner Esetmegbeszélı Fodor Gábor tanár, mentálhigiénés szakember május 21. csütörtök Modern Üzleti Tudományok Fıiskolája Megnyitó Dr. Hidas János a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Blazovicsné Varga Marianna a Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet igazgatója Az iskolai agresszió okai és lehetséges megoldások Fodor Gábor, tanár, mentálhigiénés szakember A pedagógusok szerepe és felelıssége a gyermekvédelemben Vidáné V. Judit: a Közép-dunántúli Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal Tatabányai Kirendeltségének vezetıje Komárom-Esztergom megyei gyermekvédelem a változások tükrében Tóth Csaba a Komárom-Esztergom megyei Názáret Szociális Szolgálat vezetıje Az iskolai agresszió egy ügyész tapasztalatai alapján Dr. Takács Róbert vezetı ügyész A szaktanácsadói órák száma mindösszesen 99 óra Szaktanácsadás, helyszíni tanácsadás, mely az oktatási, pedagógiai módszerek megismerését és terjesztését szolgálja: - a megyei szaktanácsadói hálózat mőködtetése, gondoskodás a kiválasztásról és felkészítésrıl, a megyei szaktanácsadói névjegyzék gondozása a jelzett mértéken felüli szaktanácsadói alkalmak költségei a megrendelı intézményfenntartót terhelik Komárom-Esztergom megyei szaktanácsadói lista: NÉV SZAKTERÜLET SZAKIRÁNY Hetzmanné Begala Anna óvodai nevelés fejlesztı pedagógia Gyarmati Árpádné óvodai nevelés nemzetiségi nevelés (német) Katonka Anita óvodai nevelés tanügy-igazgatás Varsányi Ildikó óvodai nevelés esélyegyenlıség, integráció, mérés, értékelés Lévainé Biczó Eszter óvodai nevelés, tanító részképesség problémák, fejlesztı pedagógia, SNI óvodai és iskolai Telek Erika Kisékné Bensó Noémi tanító gyógypedagógia, tanító fejlesztı pedagógia

10 speciális tanítói és gyógypedagógiai tanácsadás - a sajátos nevelési igényő tanító, gyógypedagógus Patányi Katalin gyermekek/ tanulók ellátásának és integrációs folyamatának segítése NYIK, ÉKP, Meixner-féle dyslexia Knappné Tölgyes Katalin tanító prevenciós és reedukációs módszer, PREFER és DIFER mérés, kompetencia alapú oktatás, differenciálás, mentor Makláriné Hajas Teréz tanító drámapedagógia, felzárkóztatás, tehetséggondozás, sajátos nevelési igényő gyermekek integrált nevelése-oktatása Magyar Györgyi napközi és tanulószobai foglalkozás minıségirányítási rendszer kialakítása Henzer Zsuzsanna iskolai könyvtár Bodrogai Tibor SNI tanulók integrációja gyógypedagógia Nagyné Sebestyén Ibolya SNI tanulókat érintı jogszabályi változások gyógypedagógia Furákné Mózes Lilla fejlesztı pedagógia, SNI tanulók pszichopedagógia-gyógypedagógia Bárány Lászlóné integráció, pedagógiai szakszolgálat logopédia Dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna tanügyigazgatás tanügyigazgatás, integrációs Némedi Györgyné (HHH) oktatás, kistérségi feladat ellátás Méry Márta Szabó Andrea magyar nyelv és irodalom - ált.isk. magyar nyelv és irodalom (KI) Meixner-módszer (dyslexia, dysgráfia kezelése), kompetencia alapú oktatás, erkölcs- és vallásismeret (etika) szakirányú szakos pedagógus, NYIK, könyvtárkezelı kétszintő érettségi, tehetséggondozás, továbbképzés Mészárosné Boros Valéria Élı idegen nyelv (angol) (ÁI) Valicsné Glodán Erzsébet angol (KI) Kovácsné Botzheim Ildikó német nyelv - középiskola Bogyóné Handzsuk Szidónia matematika (ÁI) Ádámné Dúcz Vilma matematika (KI) Slezsák Zsolt fizika (ÁI) Petroviczné Gál Ibolya kémia (ÁI) Czaheszné Ujvári Zsuzsanna Földünk és környezetünk (ÁI) földrajz-biológia szakos Barna Katalin Földünk és környezetünk (KI) Dr. Radványiné Varga Andrea biológia - középisk. Saltzer Géza ének-zene Pányiné Segesdi Nóra Informatika (ÁI) Gálik András informatika - középiskola Kıhalmi Zoltán testnevelés és sport Tokár Imre kollégiumi nevelés és oktatás magyar nyelv és irodalom; latin nyelv és irodalom tanár

11 3. Pedagógiai tájékoztatás Pedagógiai tájékoztatás, amelynek feladata a szakmai információk, adatok és tanügyi dokumentumok (tantervek, tankönyvek, segédletek stb.) győjtése, ırzése, feldolgozása és használatba adása, tájékoztatás nyújtása: - megyei tanévnyitó értekezlet szervezése és lebonyolítása két-három aktuális téma feldolgozásával augusztus 29-én megyei tanévnyitó értekezletet szerveztünk, melynek helyszíne a Modern Üzleti tudományok Fıiskolája volt. A tanácskozásra 104 fı regisztrált. A program: Elnöki köszöntı Dr. Völner Pál, elnök, Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés A közoktatást érintı fıbb jogszabályi változások és az Oktatási Hivatal új feladatai Marekné Dr. Pintér Aranka, igazgató, Oktatási Hivatal Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság A természettudományos oktatás aktuális kérdései Környei László, ügyvezetı, COMMITMENT Köznevelési Kht A tanévkezdés feladatai és tennivalói Komárom - Esztergom megyében Török Ádám, oktatási osztályvezetı, Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat A törvényi változások jelenlegi és várható hatása az iskolai dokumentumokra Tölgyesi József, igazgató, közoktatási szakértı, Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Tünet vagy állapot? Az iskolai agresszió okai és következményei Fodor Gábor, igazgató, mentálhigiénés szakember Szakképzési és szaktanácsadói fórum 1. A szakképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban, különös tekintettel a várható szakmunkás igényekre a felmérések alapján 2. Szaktanácsadói fórum Pedagógiai tájékoztatás, amelynek feladata a szakmai információk, adatok és tanügyi dokumentumok (tantervek, tankönyvek, segédletek stb.) győjtése, ırzése, feldolgozása és használatba adása, tájékoztatás nyújtása: - egy kistérségi tanácskozás megszervezése és lebonyolítása A Közép-dunántúli Regionális Pedagógia Intézet munkatársai, akik a megyében és régió másik két megyéjében is ellátják a pedagógiai szakmai szolgáltatással kapcsolatos feladatokat, fontosnak tartják a kapcsolattartást a kistérségekkel. Ahhoz hogy igazán hatékonyan tudják végezni munkájukat, szükséges a kistérségi szintő együttmőködés is, hiszen ez a záloga a régió közoktatás-fejlesztésének. Komárom-Esztergom megye szinte valamennyi kistérségben tartottunk tanácskozást, így egy helyett 6 alkalom került megszervezésre. Pedagógiai Intézetünk a kistérségekkel közösen szervezte meg a programot. A február közötti héten kollégáink az alábbi témákban tartottak elıadásokat:

12 Jogszabályi változások a közoktatásban A pedagógusteljesítmény mérése, értékelése Az Országos Kompetenciamérések eredményeinek feldolgozása, felhasználása Az óvoda- iskola átmenet pszichológiai problémái HÉTFİ 10:00 Komáromi kistérség A részt vevık száma: 26 fı 14:00 Tatai kistérség A részt vevık száma: 23 fı SZERDA 10:00 Esztergomi kistérség A részt vevık száma: 12 fı 14:00 Dorogi kistérség A részt vevık száma: 15 fı CSÜTÖRTÖK 9:00 Oroszlányi kistérség A részt vevık száma: 16 fı PÉNTEK 9:00 Tatabányai kistérség A részt vevık száma: 24 fı A meghívottak intézményvezetık, vezetı-helyettesek a visszajelzı kérdıívek tanúsága alapján jónak, fontosnak értékelték a témaválasztásokat, és elégedettek voltak az elıadásokkal is. Több helyszínen élénk szakmai vita alakult ki, ami a hallgatók felkészültségét, érdeklıdését jelzi. Az érdeklıdés okán elıadások letölthetıek voltak a honlapról. Törölt: Pedagógiai tájékoztatás, amelynek feladata a szakmai információk, adatok és tanügyi dokumentumok (tantervek, tankönyvek, segédletek stb.) győjtése, ırzése, feldolgozása és használatba adása, tájékoztatás nyújtása: - megyei pedagógiai híradó megjelentetése tanévente 5 alkalommal A megyei tanévnyitó konferencia idıpontjára, augusztusban jelent meg a Komárom- Esztergom megyei Pedagógiai Híradó 2008/2009 évi elsı száma, valamint egy különszámot is elkészítettünk, mely akkreditált pedagógus továbbképzéseinket tartalmazza. Azon intézményekbe, ahonnan nem tudták képviseltetni magukat a rendezvényen, oda postai úton juttattuk el a kiadványokat. Az augusztusi szám tartalma: A 2008/2009-es tanév rendje A közoktatási törvény változásai Országos és megyei tanulmányi versenyek

13 A jó tanár mítosza A Közmővelıdés Háza ajánlata Prózamondó versenyfelhívás A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet továbbképzési ajánlata A külön szám tartalma: Az intézet által szervezhetı akkreditált pedagógus továbbképzések részletes bemutatása Tájékoztatás a jelentkezés és a részvétel feltételeirıl A decemberi szám fı témái a következık: Bemutatkozik a környei Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, mely 2008-ban ünnepelte fennállásának 120-ik évfordulóját Jogszabályok, közlemények Pályázatfigyelı A 2008/2009-es tanév versenynaptára Komplex Ének-zenei Mőveltségi Vetélkedı felhívása és az I. forduló feladatlapja. A verseny védnöke: Miklósa Erika Ép testben épp, hogy élek - Fodor Gábor írása Pedagógiai szakkönyvtári ajánló A Közmővelıdés Háza programajánlója 2009 márciusában jelent meg a Pedagógiai Híradó következı száma az alábbi tartalommal: Beköszöntı Beszámoló a kistérségi napokról Versenyeredmények Oroszlány város óvodáinak bemutatása Jogszabályi változások KEMKA Pályázatok Öveges pályázat Pályázat ingyenes pedagógus továbbképzésre A természettudományos oktatás Kiemelt képzéseink címei Jelentkezési lap a képzésekre A Tavaszi Pedagógiai Napokhoz "igazítottuk" a Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Híradó e tanévi utolsó, májusi számának megjelenését. Tartalma: Tanulmányi versenyek eredményei "Szakmai szolgáltatások kontra szakfelügyelet" címmel, Emmer Gáborné írása. Beck Andrea pszichológus cikke a mesék fontosságáról E szám címlapján olvashatunk a 70 éves Dózsa Óvodáról Diákbiológus és környezetvédı napok a Bárdos Gimnáziumban Pedagógiai tájékoztatás, amelynek feladata a szakmai információk, adatok és tanügyi dokumentumok (tantervek, tankönyvek, segédletek stb.) győjtése, ırzése, feldolgozása és használatba adása, tájékoztatás nyújtása:

14 - internetes honlapon keresztül pedagógiai tájékoztatás mőködtetése, rendszeres frissítése aktuális információkkal Honlapunkról, a ról folyamatosan letölthetık mindazon anyagok, melyek a szakmai programokon prezentációként bemutatásra kerülnek. Kiadványaink pdf formátumban tölthetık le az oldalról. Az alábbi címszavak alapján böngészhetnek az ide látogatók: Aktuális hírek Továbbképzéseink Szolgáltatásaink Tanulmányi versenyek Pedagógiai híradó Elérhetıségeink Pedagógiai tájékoztatás, amelynek feladata a szakmai információk, adatok és tanügyi dokumentumok (tantervek, tankönyvek, segédletek stb.) győjtése, ırzése, feldolgozása és használatba adása, tájékoztatás nyújtása: - körlevélben, en illetve hírlevélben folyamatos segítségnyújtás aktuális témákban (törvényi változások, pályázatok, igazgatási feladatok) Intézményi adatbázisunkat folyamatosan frissítjük, aktualizáljuk. Címlistánkban szerepel a megye valamennyi oktatási intézménye, fenntartója, a megyei szaktanácsadók, kistérségek. Az elmúlt év során ilyen módon kerültek kiküldésre az országos felmenı rendszerő tanulmányi versenyek felhívásai: Implom József helyesírási verseny Savaria országos történelem tanulmányi verseny Tiszán innen Dunán túl népdaléneklési verseny Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny Országos történelem tantárgyi verseny Országos angol nyelvi verseny Országos közlekedési ismeretek verseny Szép Magyar Beszéd 5-8. verseny Bod Péter országos könyvtárhasználati verseny Varga Tamás matematikaverseny Nyelvünkben élünk verseny Valamint a megyei szervezéső Ifjú Fizikus Feladatmegoldó Verseny Ezen kívül számos szakmai programra és rendezvényre, pályázati lehetıségre hívtuk fel az intézményvezetık és pedagógusok figyelmét, így természetesen a saját szervezéső programjainkra is.

15 Néhány olyan program, melyet elküldtünk a megyei intézményekbe: Megyenapi pályázat Megyei Múzeumi Információs Nap Fizikatanári ankét Biztonságos böngészésért program Egészségnevelési program pályázata Pedagógiai tájékoztatás, amelynek feladata a szakmai információk, adatok és tanügyi dokumentumok (tantervek, tankönyvek, segédletek stb.) győjtése, ırzése, feldolgozása és használatba adása, tájékoztatás nyújtása: - témaajánlattal, elıadók közvetítésével emeli a nevelési értekezletek szakmai színvonalát Összeállítottunk az intézmények részére egy kínálati listát a pedagógiai szakmai szolgáltatásokról, ebbıl is választhatnak nevelési értekezleti, továbbképzési témát. Pl.: Szakrendszerő és nem szakrendszerő oktatás A vezetıi és pedagógus teljesítményértékelés A kompetencia alapú oktatás Az óvodai kompetencia alapú programcsomag stb. 4. Igazgatási, pedagógiai szolgáltatások Igazgatási, pedagógiai szolgáltatások, melynek feladata programok, tantervek készítése, iskolaszerkezeti tanácsadás, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítése, tantervek, tankönyvek, taneszközök megismertetése, felhasználásuk segítése, az óvodai nevelési program, az iskolai és kollégiumi pedagógiai program készítésében való közremőködés: - honlap mőködtetése, elektronikus formában tájékoztató küldése, formájában Honlapunkról, a ról folyamatosan letölthetık mindazon anyagok, melyek a szakmai programokon prezentációként bemutatásra kerülnek. Kiadványaink pdf formátumban tölthetık le az oldalról. Az alábbi címszavak alapján böngészhetnek az ide látogatók: Aktuális hírek Továbbképzéseink Szolgáltatásaink Tanulmányi versenyek Pedagógiai híradó Elérhetıségeink Intézményi adatbázisunkat folyamatosan frissítjük, aktualizáljuk. Címlistánkban szerepel a megye valamennyi oktatási intézménye, fenntartója, a megyei szaktanácsadók, kistérségek.

16 Az elmúlt év során ilyen módon kerültek kiküldésre az országos felmenı rendszerő tanulmányi versenyek felhívásai: Implom József helyesírási verseny Savaria országos történelem tanulmányi verseny Tiszán innen Dunán túl népdaléneklési verseny Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny Országos történelem tantárgyi verseny Országos angol nyelvi verseny Országos közlekedési ismeretek verseny Szép Magyar Beszéd 5-8. verseny Bod Péter országos könyvtárhasználati verseny Varga Tamás matematikaverseny Nyelvünkben élünk verseny Valamint a megyei szervezéső Ifjú Fizikus Feladatmegoldó Verseny Ezen kívül számos szakmai programra és rendezvényre, pályázati lehetıségre hívtuk fel az intézményvezetık és pedagógusok figyelmét, így természetesen a saját szervezéső programjainkra is. Néhány olyan program, melyet elküldtünk a megyei intézményekbe: Megyenapi pályázat Megyei Múzeumi Információs Nap Fizikatanári ankét Biztonságos böngészésért program Egészségnevelési program pályázata Igazgatási, pedagógiai szolgáltatások, melynek feladata programok, tantervek készítése, iskolaszerkezeti tanácsadás, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítése, tantervek, tankönyvek, taneszközök megismertetése, felhasználásuk segítése, az óvodai nevelési program, az iskolai és kollégiumi pedagógiai program készítésében való közremőködés: - egy megyei konferencia vagy szakmai konzultáció megszervezése tanügy-igazgatási témában A Komárom-Esztergom megyei pedagógusok számára szakmai konzultációt szerveztünk a nem szakrendszerő oktatás tárgykörében: Az tanácskozás témája: Nem szakrendszerő oktatás a gyakorlatban Elıadó: Fogarasy Attiláné, igazgató, közoktatási szakértı Helyszíne: Tatabánya, Megyeháza, Nagy tanácsterem Idıpontja: december 16. (kedd) 14:00 A program kifejezetten a napi gyakorlat bemutatására épült, és célja a nem szakrendszerő oktatás bevezetésének, alkalmazásának segítése. Bemutatásra kerültek óravázlatok, tanmenetek, programok, melyeket tavasszal az Oktatási Hivatal ellenırizni fog. A tanácskozás konzultatív jellegő volt, így lehetıség nyílt tapasztalatcserére is, mellyel nagy számban éltek a kollégák. A programon 77 fı vett rész.

17 Igazgatási, pedagógiai szolgáltatások, melynek feladata programok, tantervek készítése, iskolaszerkezeti tanácsadás, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítése, tantervek, tankönyvek, taneszközök megismertetése, felhasználásuk segítése, az óvodai nevelési program, az iskolai és kollégiumi pedagógiai program készítésében való közremőködés: - rendszeres jogi tanácsadás megszervezése havi két alkalommal 2-2 órában A jogi tanácsadást online formában mőködteti Intézetünk. Kérdéseket az címre lehet feltenni, melyet továbbítunk a velünk szerzıdésben lévı ügyvédi iroda szakembereinek, akik vállalták, hogy 5 munkanapon belül válaszolnak a felvetett problémára. Igazgatási, pedagógiai szolgáltatások, melynek feladata programok, tantervek készítése, iskolaszerkezeti tanácsadás, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítése, tantervek, tankönyvek, taneszközök megismertetése, felhasználásuk segítése, az óvodai nevelési program, az iskolai és kollégiumi pedagógiai program készítésében való közremőködés: - tankönyvbemutatók szervezése a tankönyvkiadók közremőködésével évente egy alkalommal A megyei tanévnyitó konferencián 5 tankönyvkiadó vett részt, akik bemutatták tankönyveiket és interaktív táblákhoz használható szoftvereiket egyaránt. A konferencia helyszínén, a regisztráció valamint a szünetek ideje alatt is nagy volt az érdeklıdés a tankönyvkiadók asztalainál. 5. Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése Pedagógusok ön és/vagy intézményes képzése, továbbképzése, megszervezése és segítése: - évente ajánlat készítése a megye pedagógusainak az igénybe vehetı továbbképzésekrıl, munkaközösségi foglalkozásokról A tanév elején, a Pedagógiai Híradó különszámában megjelentettük preferált továbbképzéseink listáját, hogy a fenntartók és intézményvezetık idıben tájékozódhassanak képzéseink felıl. Továbbképzés címe Óraszám 1 A matematikai-logikai, probléma-megoldási kompetenciák 30 fejlesztése korszerő módszertani eszközökkel és mérésértékeléssel 2 Az olvasás, szövegértési kompetencia fejlesztését segítı 30 korszerő tanítási-tanulási módszerek, eljárások, technikák 3 Csoportdinamika az iskolai és óvodai közösségek 30 mőködésének törvényszerőségei 4 A pedagóguspálya lelki terheinek oldása burn-out tréning 30 pedagógusoknak 5 Változásmenedzselés a közoktatási intézményekben 30 6 Az érzelmi intelligencia fejlesztése 60 7 Problémás gyerekek az agresszió kezelése a közoktatási intézményekben 30

18 8 Nem szakrendszerő továbbképzés az 5-6. évfolyamon nem 120 szakrendszerő oktatásban részt venni kívánó pedagógusok számára 9 Hatékony iskolát mindenkinek A sajátos nevelési igényő 30 tanulók oktatásának,integrált nevelésének eszközei 10 Tanulási képesség fejlesztése a hatékony stressz-mentes 30 tanulás és a kooperatív tanulás módszereinek oktatása 11 A mese alkalmazása az óvodai nevelésben Az óvodás gyermekek körében elıforduló pszichés zavarok 60 felismerése és korrekciója 13 Az óvodáskorú gyermekek környezetkímélı és 30 természetbarát szemléletének megalapozása, játékos cselekedtetésen, és élménynyújtáson keresztül 14 Interaktív tábla használata Interaktív tábla az oktatásban Interaktív táblával segített, kompetencia alapú földrajz 30 tanítás 17 A tankönyvek bírálatához és kiválasztásához szükséges 30 pedagógiai-didaktikai elemzés és értékelés 18 Animáció készítése flash programmal 30 Pedagógusok ön és/vagy intézményes képzése, továbbképzése, megszervezése és segítése: - akkreditált pedagógus továbbképzés szervezése és bonyolítása (az ajánlattevı vállalja a képzés helyben történı megszervezését is) A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet önálló akkreditált programokkal rendelkezik. Ezért a november áprilisi idıszakban több képzés akkreditációját indítottuk el. A képzések megírásánál figyelembe vettük a TÁMOP , a TÁMOP és a TÁMOP prioritásait, és azokat a feladatokat, amelyeket a közoktatási törvény és vonatkozó rendeleteinek módosításai rónak a közoktatási intézmények pedagógusaira. Lehetıséget biztosítottunk a megye pedagógusainak, hogy a Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet elsı képzésén ingyenesen vegyenek részt az alábbi témában: Az iskolai és óvodai közösségek mőködési törvényszerőségei A tréningjellegő továbbképzésen - kétszer 15 órában - 20 pedagógus vett részt. A téma aktualitása és a feladatok gyakorlati alkalmazhatósága nagy mértében emelte a képzés hasznosságának megítélését. A részvétel mindvégig teljes volt, a csoportot aktív és kreatív munka jellemezte. 1. Tematikai egység: Elmélet 7 óra 1.1. Csoportlélektani alapfogalmak 1.2. A csoportok fejlıdésének szakaszai, csoportfolyamatok 1.3. A csoportban megjelenı szerepek 1.4. Gyakran elıforduló csoportjelenségek 1.5. A csoportvezetı szerepe a csoport mőködésében empátia, kongruencia A vezetı szerepe és felelıssége a csoporton belüli folyamatok koordinálásában

19 1.7. A vezetıvel kapcsolatos indulat-áttételi jelenségek és az élet korai szakaszában átélt tapasztalatok összefüggései 2. Tematikai egység: Gyakorlat 23 óra 2.1. A csoporttá alakulást segítı módszertani eszközök sajátélményő megismerése 2.2. A csoportlélektani fogalmak gyakorlati megközelítése, fogalmak tisztázása 2.3. A csoportfejlıdés segítése az iskolai közösségekben. Csoportidentitást, csoportnormák kialakítását segítı játékok sajátélményő megismerése 2.4. Csoportszerepek jellemzıinek gyakorlati megközelítése A csoportokban gyakran elıforduló jelenségek: nyílt vagy rejtett agresszió, bőnbakképzés, rivalizálás és a csoport fejlıdését szolgáló megoldási lehetıségek, 2.6. Az iskolai közösség és a vezetıség közötti kapcsolat elemzése a résztvevık által hozott esetek alapján A csoporton belüli kapcsolatok hálózatának feltérképezése, szociometriai vizsgálati módszerek elsajátítása, felhasználása a csoportépítésben A képzés gyakorlati része során megismert játékok vezetésekor felmerülı nehézségek, a játékvezetı kompetenciájának határai A csoportmunka befejezése, visszatekintés, processing A hallgatók olyan ismeretek birtokába jutottak, amelyek segítségével konkrét munkahelyi csoportkonfliktusokat tudnak megoldani. Új módszereket ismertek meg és önismeretük is mélyült. Az alábbiakban látható egy tantestület szociális atomja, amelyrıl csoportdinamikai ismeretek birtokában sok izgalmas felismerést tehet a résztvevı. Az ingyenes képzésen kívül két akkreditált képzést szerveztünk meg és tartottunk Esztergomban, az alábbi témákban: A matematikai-logikai, problémamegoldási kompetenciák fejlesztése korszerő módszertani eszközökkel és mérés-értékeléssel Az olvasás, szövegértési kompetencia fejlesztését segítı korszerő tanítási-tanulási módszerek, eljárások, technikák Esztergom és térsége pedagógusai a képzésen elsajátították a kompetencia alapú oktatás módszereit és a kompetenciafejlesztés tanórai és tanórán kívüli lehetıségeit. 6. Tanulói tájékoztatás Tanulói tájékoztatás, tanácsadó szolgálat, amelynek feladata a tanulók, a tanulóközösségek, a diákönkormányzatok segítése, a jogaik érvényesítéséhez szükséges ismeretek nyújtásával, tanügyigazgatási, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítésével: - A Munkaügyi Központtal együttmőködve a pályaválasztási tájékoztató elkészítése (az elkészült kiadványt ajánlattevı PDF formátumban felteszi a honlapjára. A kiadványt gondozhatja valamely kiadó és térítési díj ellenében terjesztheti a megyében.) 1700 példányban megjelentettük a Választottál már? címő pályaválasztási kiadványt. A megye valamennyi középfokú oktatási intézménye szerepel benne, valamint egy, a régióban egyedi képzést nyújtó Veszprém megyei középiskola is.

20 7. Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása - közremőködés az országos felmenı rendszerő tanulmányi versenyek szervezésében Tanulmányi versenyek Komárom-Esztergom megyében (2008/2009-es tanév) A minisztérium által hirdetett tanulmányi versenyeket megyénk általános- és középiskolás diákjainak a Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Tatabányai Irodája szervezte. Nehézséget okozott az idei évben is, hogy a versenyek nagy részének pályázati kiírásával hónapokat késett a minisztérium, csak decemberben jelentek meg a pontos adatok. Emiatt a versenynaptár összeállítása sem történhetett meg idıben, tanévkezdéskor nem tudtuk kiküldeni az intézményekbe. De minden iskolát tájékoztattunk, és a minisztériumi késés ellenére zökkenımentesen és eredményesen zajlottak le ebben a tanévben is a tanulmányi versenyek. Ezek a versenyek a tehetségnevelésben kiemelt szerepet kapnak, melyeken a tanulók és felkészítı tanáraik örömmel és nagy igyekezettel vesznek részt. A minisztérium által szervezett tanulmányi versenyeken kívül megyei versenyen is részt vehettek a megyei tanulói. Fizika szaktanácsadónk és kollégái fáradtságos és odaadó munkájának köszönhetıen rendkívül sok diák vett részt az Ifjú Fizikus Feladatmegoldó Versenyen és érdekes programjain. A 2008/2009-es tanévben a tanulmányi versenyeken résztvevı megyei diákok száma: A 7-8. évfolyam versenyei: Verseny neve Benevezı iskolák száma Iskolai ford. résztvevık száma /fı/ Megyeire nevezık száma/fı/ Országosra bejutottak száma /fı/ Országos közlekedési ismeretek verseny Nyelvünkben élünk verseny Országos angol nyelvi verseny Országos német nyelvi verseny

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Széles Imre igazgató Győr, 2014. február 1. Helyzetelemzés, 2013. évi beszámoló Szakmai beszámolónk a 2013-as évben végzett

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

2014. évi munkaterv. Összeállította. Rigóczki Csaba igazgató

2014. évi munkaterv. Összeállította. Rigóczki Csaba igazgató 2014. évi munkaterv Összeállította Rigóczki Csaba igazgató TARTALOM Tartalom... 2 2013. évi Beszámoló... 3 Helyzetelemzés... 3 A feladatellátási területen működő köznevelési intézményhálózat... 6 Az intézet

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN IGAZGATÓ 2011. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 1. PEDAGÓGIAI,

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Elıterjesztés 4. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola és Kollégium beszámolója a 2010/2011-es tanévrıl Az elıterjesztést

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T 2 0 1 0 / 2 0 1 1 - E S T A N É V M U N K A T E R V E A családos tanítvány megkérdezte a Mestert:

Részletesebben

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évi SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évi SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évi SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA (Általános iskolák, középiskolák, szakiskolák, kollégiumok, művészeti iskolák és szakszolgálati intézmények részére) Tisztelt Intézményvezetők,

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

146. számú elıterjesztés

146. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 146. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. augusztus 31-én, 14 órakor megtartandó ülésére Oktatási-, nevelési intézmény

Részletesebben

2006. november. Elıadó: Kárpáthy Magdolna. Elıadó: Ferencné Fogarasi Éva - Sápi Endréné. Elıadó: Linde Margit Magdolna - Dobrovodsky Tiborné

2006. november. Elıadó: Kárpáthy Magdolna. Elıadó: Ferencné Fogarasi Éva - Sápi Endréné. Elıadó: Linde Margit Magdolna - Dobrovodsky Tiborné "A pedagógiai tevékenység lényege hagyományosan azon értékek bevezetése a társadalom ifjabb nemzedékeinek életébe, melyek elısegítik e nemzedékek egyes tagjainak munkaerı-piaci sikereit, személyiségfejlıdését

Részletesebben

Tájékoztató a német nemzetiségi oktatás és nevelés helyzetérıl Szekszárd Megyei Jogú Városban

Tájékoztató a német nemzetiségi oktatás és nevelés helyzetérıl Szekszárd Megyei Jogú Városban Deutsche Nationalitätenselstverwaltung Szekszárd Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Sitz und Postanschrift: H - 7100 Szekszárd Rákóczi u. 69-71. Tájékoztató a német nemzetiségi oktatás és nevelés

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények igazgatói megbízásának lejárta miatt esedékes vezetıi

Részletesebben

A gimnáziumi oktatás 84. tanéve és a szakoktatás 68. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2009/2010-es tanév Szeghalom 2009. szeptember

A gimnáziumi oktatás 84. tanéve és a szakoktatás 68. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2009/2010-es tanév Szeghalom 2009. szeptember A gimnáziumi oktatás 84. tanéve és a szakoktatás 68. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2009/2010-es tanév Szeghalom 2009. szeptember Összeállította: Magyar István igazgató Az elkészítésben közremőködtek: Barnáné

Részletesebben

M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET

M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 2. számú melléklete M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET M U N K A T E R V Összeállította Sárik Zoltán igazgató 2012. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Intézetünk hírei. Közérdekű információk Intézetünk hírei Közérdekű információk Emlékeztető a 200/2006. tanév rendjéről szóló rendelet alapján: Február 10. Értesítések megküldése a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok és a 8 évfolyamos gimnáziumok egységes

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja 2012. június Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja A tartalomból Bemutatkozik a 2. Számú Óvoda és Bölcsőde... 3. oldal Bemutatkozik a 2. Számú Óvoda

Részletesebben

Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Intézetünk hírei. Közérdekű információk Intézetünk hírei Közérdekű információk Emlékeztető a 005/006. tanév rendjéről szóló rendelet alapján: Február 6. A szakmai vizsgák írásbeli vizsgarészeinek kezdő napja Az FVM illetékességi körébe tartozó

Részletesebben

Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja 2010. szeptember Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja A tartalomból A 2010/2011. tanév rendje... 3. oldal A középfokú iskolai felvételi

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL 1. Az intézet szakmai munkájának áttekintése 1.1. A 2013. évi elfogadott munkaterv

Részletesebben

a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tallózója VII/1 2006 november

a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tallózója VII/1 2006 november a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tallózója VII/1 2006 november Kedves Olvasók! Terjedelmes lapszámot tarthat kezében a kiadványunk kedves olvasója, melyet az augusztus végétől november elejéig a sűrűn

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola OM:030653 A gyakornoki szabályzatot a nevelıtestület 2013. augusztus 29. nevelıtestületi ülésén véleményezte.

Részletesebben

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET BEVEZETÉS... 3 1. HELYZETELEMZÉS ÉS AZ EBBŐL ADÓDÓ FELADATOK... 4 1.1. Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 1.3. Tanulócsoportok, létszámok... 6 2. A TANÉV MUNKARENDJE...

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2014. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2014. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2014. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Tisztelt Intézményvezetők, Kollégák! A pedagógiai szakmai szolgáltatások nyújtásának/igénybevételének módját, lehetőségeit a 48/2012.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA MOTTÓ A pedagóguspályánk szépsége abban rejlik,

Részletesebben