Bevezetés az SAP világába. 1. SAP áttekintés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetés az SAP világába. 1. SAP áttekintés"

Átírás

1 Bevezetés az SAP világába Zolnai László 1. SAP áttekintés 1

2 Tartalom 1. SAP története 2. SAP Magyarországon 3. Alap modulok 4. Modulok átalakulása 5. Az új modulelemek bemutatása 2 2

3 Kezdetek 1972 Walldorf: 5 volt IBM mérnök integrált üzleti problémák standard megoldására készítette Vállalatuk neve Systemanalyse und Programmentwicklung lett késıbb: SAP (Systeme, Anwendungen und Produkte ) SAP (Systems, Applications and Products ) SAP a világ harmadik legnagyobb szoftver szállítója, kategóriájában az elsı 3 Jelentése: Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung Systems, Applications and Products in Data Processing Rendszer Alkalmazási Termékek Vagy;) Sammlung Aller Probleme Minden probléma győjteménye Sammlung Alter Programme Régi programok győjteménye Save And Pray Ments és imádkozz Smile And Pay Mosolyogj és fizess Systems Against People Rendszerek az emberek ellen Dietmar Hopp, Hans-Werner Hector, Hasso Plattner, Klaus E. Tschira, Claus Wellenreuther 3

4 Jelen Több, mint ügyfél Kb installáció világszerte Kb. 12 millió felhasználó, több mint 120 országban Kb SAP dolgozó (30% nı) Kb minısített SAP tanácsadó Több, mint 1500 partner 25 iparági megoldás 4 Néhány ügyfél a világból: NASA Nike Boeing American Airlines FedEx Bundeswehr Siemens Johnson & Johnson 4

5 SAP ERP történelem Az R/ ben jelent meg mainframe gépeken volt használható Az R/ ben nagykapacitású és olcsó számítógépek megjelenésével az alkalmazás elérhetıvé vált a kisebb vállalatok számára is. nyitott architektúrájú kliens-szerver rendszerő 1996-ban R/3 3.1-es verzió átfogó és biztonságos intranetes 130 interfész áll rendelkezésre a külsı programok integrálására a rendszerbe SAP NetWeawer 5 R/2 Nagyszámítógépes rendszerek (R bető jelntése Real time) Mainframe computers = enterprise / industrial servers Az új termék 1972-ben jelent meg SAP R/2 néven, nagygépes assemblyben és egy új saját nyelven az ABAP-ban (Allgemeine Berichtsauswahl Prozessor általános listakészítı processzor) programozva, batch feldolgozási technikával. A folyamatos fejlesztés során elıbb az assembly részeket váltották ki, majd egy jelentıs innovációs lépéssel áttértek az on-line feldolgozásra. A nyolcvanas évek végén a nagygépes világban ez igen merész lépésnek számított. R/3 integrált, nyílt rendszer, grafikus felhasználói felületeket kezelt 1992-ban az SAP vezetése új utakat keresett a telítıdı nagygépes piac mellett. Platformnak a kliens/szerver architektúrát, operációs rendszernek a UNIX-ot választották. A fejlesztés kezdetekor ezek az eszközök még messze nem voltak képesek a szükséges feldolgozási teljesítményekre közepén azonban, amikor az elsı R/3-at üzembe helyezték, már széles körben és nagy választékban kínáltak a hardvergyártók az R/3 környezetéhez alkalmas szervereket. Jelenleg 7.0-ás verzió körül tart. NetWeaver Web Application Server, amely lehetıvé teszi ABAP programok futását, és a programok Java-motor feletti futását is, egy web alapú integrációs és alkalmazási platform, mely minden SAP megoldást használ. A rendszer elérhetı web böngészın keresztül. 5

6 SAP Magyarországon 1989 óta van jelen a magyar piacon 1997 megalakul az SAP Hungary Közel 140 alkalmazottat foglalkoztat. Kb. 500 ügyfél Bevételeink fı forrása az ipari és a közmő szektor Komoly erıfeszítések a banki, illetve az államigazgatási területen 6 6

7 SAP Magyarországi elterjettsége 2002-ben 2002-ben SAP Hungary árbevétele 8,2 Mrd Ft 7 SAP Hungary évi árbevétel: 12,4 milliárd HUF Magyarországon 45 partnercég (amelyik SAP megoldásokat kínál), itthon nagyvállalatok 60%-a SAP-t használ évbıl néhány másik cég Magyarországon: Allianz Hungária Biztosító Borsodi Sörgyár Rt. Budapesti Temetkezési Intézet Rt. Fıvárosi Gázmővek Rt. Fıvárosi Vízmővek Rt. Hama Kereskedelmi Kft. Magyar Lapterjesztı Rt. Magyar Rádió zrt. Magyar Autóklub Raiffeisen Bank Rt. UNION Biztosító Mátrai Erımő Rt. Magyar Szabadalmi Hivatal E.ON Hungária 7

8 SAP a magyar piacon évi árbevétel: 9,4 milliárd EUR évi árbevétel: 10,25 milliárd EUR Piaci részesedés 2008-ban a világon: 33,7% SAP 17,1% Oracle 3,5% Microsoft 45,7% Egyéb 8

9 SAP Labs Kutatási laboratórium (fejlesztés) 2005 nyarán alakul meg A létszám 254 fı, 20% pályakezdı Fejlesztési területek Szoftverlokalizációs tevékenység. Egyes iparágak specifikus üzleti folyamataira fejlesztenek megoldásokat. Supply Chain Management fejlesztése. 9 Az éves bevételek 20 százaléka kutatásra fejlesztésre megy. Az alkalmazottak 25 százaléka foglalkozik kutatással. Jelenleg az SCM fejlesztése folyik 4 ország közremőködésével. SAP Labs: Bulgária, India, Israel, Kanada, Kína, Magyarország, Németország, USA 9

10 Mi is az SAP? ERP (Enterprise Resource Planning), vagyis vállalati erıforrás-tervezı rendszer. Inkább már IEA (Integrated Enterprise Application), azaz integrált vállalatirányítási alkalmazások. 10 ERP - vállalti erıforrás tervezı Különbözı részlegek közötti üzleti folyamatok integrációja és automatizációja, kisebb vállalati költség és nagyobb hatékonyságú munka az üzleti partnerekkel, illetve a felhasználókkal Az ügyviteli rendszerek abban különböznek a vállalatirányítási rendszerektıl, hogy kevesebb modulból állnak valamint többnyire csak a számvitel és pénzügy, esetleg a logisztika egyes területeire korlátozódtak. Egymással kommunikáló IT rendszerek tulajdonságai: Azonos adatforrásból dolgoznak (1 adat, 1 helyen, 1 példányban) Lefedik a vállalat (üzleti) folyamatait Automatizált adminisztráció, folyamat végrehajtás Átfogó információk érhetık el Moduláris, felfedve az elkülönülı folyamatokat Folyamatszemlélető megközelítés 10

11 A SAP erısségei Üzleti ismeretek: egyrészt régóta, másrészt specifikusan Már 25 iparági megoldás (az iparágak szabványaihoz, folyamataihoz és kihívásaihoz igazítva) Nemzetköziség Modularitás Integráció (vállalaton belül és vállalatokat átfogóan) Nyitottság Fejleszthetıség 11 Modularitás: Az egyes részterületeket lefedı szoftvercsomagok elkülöníthetık modulokra (pl. HR, beszerzés), melyek önállóan is képesek mőködni, így lehetıség van a rendszer fokozatos bevezetésére, illetve bıvítése. Az R/3 tisztán moduláris felépítéső, egyes moduljai külön-külön adatbázisban tárolják az egyes üzleti események bizonylatait. Integráltságát nem a moduladatbázisok keresztbe olvasásával valósították meg, hanem azzal hogy az egyes üzleti események eredménye, a tranzakciók, minden érintett modul adatbázisába párhuzamosan megteszik a szükséges bejegyzéseket. Ez a tárolókapacitás növelése, redundancia árán a rendszer stabilitását, teljesítményét és átláthatóságát növelte meg jelentısen. Integráció: Az adatokat csak egyszer kell felvinni a rendszerbe, ezáltal csökken a feladat átfutási ideje, és hibalehetısége, egy adat módosításakor a kapcsolódó adatok is automatikusan frissülnek. HR ktg az FI-ben lekönyvelıdik, bérelem átjátszás Vállalaton kívüli lehetıség más cégeknél be tudják olvasni Nemzetköziség: Multicég több országbeli leányválalatánál elég csak honosítani a rendszert (nemzeti sajátosságok pl. pénznem, számviteli szabályok), nem érinti a folyamatokat. Ezt SAP kezeli. Nyitottság: Adatátadás másik rendszerbıl, pl.: excel, dbase Fejleszthetıség: ABAP, JAVA kód. Nyílt programozás, ha megveszed a rendszert, megkapod a teljes ABAP hozzáférhetıséget. 11

12 Néhány ipari megoldás Repülıipar (Aerospace) Autóipar (Automotive) Bank szektor (Banking) Vegyipar (Chemicals) Építıipar (Engineering, Construction) Egészségügy (Healthcare) Csúcstechológiai ipar (High Tech) Felsıoktatás és kutatás (Higher Education & Research) Gép- és alkatrészipar (Industrial Machinery & Components) Biztosítási szektor (Insurance) Logisztikai szolgáltatók (Logistics Service Providers) Media (Media) Majomipar (Mill Products) Bányaipar (Mining) Olaj- és gázipar (Oil & Gas) Gyógyszeripar (Pharmaceuticals) Postai szolgáltatók (Postal Services) Állami szektor (Public Sector) Vasúti szektor (Railways) Telekommunikációs ipar (Telecommunications) 12 12

13 Klasszikus modulok Logisztika Emberi erıforrások SD Értékesítés MM Anyaggazdálkodás PP Termeléstervezés QM Minıségbiztosítás PM Karbantartás R/3 Client / Server ABAP HR Emberi erıforrások FI Pénzügy és számvitel CO Controlling AM Eszköz gazdálkodás PS Projektrendszer WF Workflow IS Szakágazati megoldások Számvitel Alkalmazásokat átfogó funkciók 13 Ez volt 1996-ig, amíg fel nem merültek különleges igények is. SAP IS = Industrial Solutions - SAP R/3 kiegészítve néhány speciális iparágra jellemzı extra szolgáltatással, úgynevezett IBU-kal (Industry Business Unit), igazodva a 25 különbözı ipari megoldáshoz 13

14 Klasszikus modulok Számvitel FI Pénzügyi könyvelés CO Kontrolling AM Eszközkönyvelés Alkalmazásokat átfogó funkciók PS Projekt rendszer WF Workflow IS Szakágazati megoldások Emberi erıforrások PM Karbantartás QM Minıségbiztosítás HR Emberi erıforrások Logisztika SD Értékesítés MM Anyaggazdálkodás PP Termeléstervezés és irányítás 14 FI Financial Accounting Pénzügyi és könyvelési modul A logisztikai modulokkal és az emberi erıforrás modulokkal együttmőködve a külsı könyvelési és számviteli funkciókért felelıs CO Controlling Kontrolling A vállalat költséggazdálkodását, belsı könyvelését kezeli. Feladata többek között a különbözı projectekkel kapcsolatos pénzmozgások követése, az eszközbeszerzés, létrehozás, általánosságban a teljes vállalati tevékenység eredményorientált ellenırzése. AM Asset Management Eszközgazdálkodási modul A vállalat eszközeivel kapcsolatos mőszaki, gazdasági tevékenységek kezeléséért felelıs. MM Materials Management Anyaggazdálkodási modul A beszerzés, szállítóértékelés, készletgazdálkodás, számlaellenırzés, anyag-bevételezés szervezésének és lebonyolításának támogatásáért felelıs modul. PP Production Planning Termelésirányítási modul A hosszú és rövidtávú termeléstervezés, szükséglettervezést, nagyvonalú és részletes ütemezést, erıforrástervezést, gyártásvezérlést támogató funkciók találhatók meg itt. SD Sales and Distribution Értékesítési modul Ennek a modulnak a funkciói a rendelésfelvételt, kiszállítást, számlázást támogatják. PM Plant Maintenance Karbantartási modul A munkahelyek, munkaeszközök karbantartásának szervezéséért és lebonyolításáért, az értékesített termékek szervízszolgáltatásának menedzseléséért felelıs. QM Quality Management Minıségellenırzési modul A többi modullal szoros kapcsolatban lehetıséget biztosít a teljes körő minıségbiztosításra. A teljes körő minıségbiztosítás minıségellenırzés modulhoz tartozó funkciói a minıségtervezés, minıségvizsgálat és a minıséganalízis. PS Project System Projektrendszer modul Támogatja a projekttervezéssel kapcsolatos feladatokat mint pl. a komplex munkafolyamatok lebontását részfeladatokra, hálózattervezést, határidı-tervezést, költségtervezést. Kiemelkedı segítséget nyújt a projekt irányításához, értékeléséhez. HR Human Resources Humán erıforrás modul Átfogó megoldást kínál a munkaerı-gazdálkodással kapcsolatos különbözı adminisztratív funkciók, mint pl. a törzsadat-kezelés, idıgazdálkodás, bérszámfejtés, útiköltség-elszámolás, statisztikai kiértékelés támogatására, valamint a munkaerı-tervezés szerteágazó feladataira. WF WorkFlow Munkafolyamat modul Ezen modul segítségével növelhetı az irodai kommunikáció és a szervezet hatékonysága, információtechnológiai eszközként szolgálhat az üzleti folyamat átszervezés-technológiai végrehajtásához. IS Industry Solutions Szakmai megoldások modul Ezt a modult az iparágazatok vezetı vállalataival és a tanácsadó partnerekkel szorosan együttmőködve bıvíti az SAP, az új és továbbfejlesztett speciális funkciók kialakításánál mindig a legújabb gyakorlati ismereteket figyelembe véve. Ilyen szakmai megoldások léteznek pl. a gépjármőipar, banki megoldások, gyógyszeripar, vegyipar, építészet, biztosítók, olaj és gáz, közigazgatási szektorok, valamint a közmővek és a kereskedelem területein. 14

15 A modulok egymásra épülése Iparspecifikus megoldások HR WF PS PP SD QM PM MM FI AM CO Bázis rendszer Adatbázis 15 A piros vonal jelzi azt a szintet amelynél a rendszer már mőködıképes. 15

16 SAP R/3 -> mysap Business Suite 16 Modulok újra szervezése, összevonása új modulrendszerbe mysap ERP - R/3 kiegészítve néhány extra funkcióval és megoldással (Analistics, HR) SRM - Suplier Relationship Management - szállítói kapcsolatok menedzsment PLM - Product Lifecyle Management - termék életciklus menedzsment SCM - Supply Chain Management - ellátási lánc menedzsment CRM - Client Relationship Management - ügyfélkapcsolati menedzsment Netweaver Web interface A folyamatorientáció kulcskérdés a fejlesztéskor is! Hiszen a vállalati események is folyamatok. Gondoljunk csak a beszerzésre. Egy áru beszerzése, mint gazdasági esemény pontosan definiálható lépésekbıl áll, az egyes lépések esetén elıre meghatározott ellenırzéseket használhatunk, így a következı lépés (képernyı) is ismerhetı. 16

17 Újabb hullám a technológia tengerén 17 Konv <-> Div = Kiváló modul elemek újraszervezése, összekapcsolása PCA* = összetett alkalmazáscsomagok (SAP xapps-ek formájában) Az xapps a vállalat határain belül létezı és azokat átlépı alkalmazásaira épül és az adaptálható, keresztfunkciós üzleti folyamatok biztosításával szogálja az értéknövelést. xapp Cross Applicationbıl származott spec fejlesztés, java-technológiára alapul. 17

18 Mekkora cégeknek? Egy termékcsoport: Kis-és középvállalatoknak: SAP Business One Közép- és Nagyvállalatoknak: mysap All-in-One Multinacionális vállalatoknak: mysap Business Suite SAP NetWeaver a technikai alap + iparági megoldások SAP ByDesigne 18 SAP Business One kb fıs cégek mysap All-in-One kb fıs cégek (Business One testreszabható, customizálható változata) Magyarországon kb. 3 db ilyen középvállalat van. mysap Business Suite Ilyen nagy vállalat Magyarországon nincs SAP ByDesigne Új 2008-as termék középvállalatoknak, web-es interface. Egyszerő hostolt alkalmazások. 18

19 Egyes SAP termékek felépülése 25 ágazati megoldás 19 Az xapps a vállalat határain belül létezı és azokat átlépı alkalmazásaira épül és az adaptálható, keresztfunkciós üzleti folyamatok biztosításával szogálja az értéknövelést. xapp Cross Applicationbıl származott spec fejlesztés, java-technológiára alapul. mysap Business Suite, több iparág esetén is fontos megoldások mysap ERP (R/3 kiegészítve néhány extra funkcióval és megoldással (Analistics, HR)) SAP Smart Business Solutions - sap kis- és középvállalatoknak: All in One - spec R/3 ra épülı csomag, plusz néhány funkció és alkalmazás Business One nem közvetlenül az R/3-on alapul, tartalmazza azokat a funkciókat, melyekre a kis- és középvállalatoknak szüksége van (könyvelés, raktározás) 19

20 CRM - ügyfélkapcsolati menedzsment Customer Relationship Management Lefedik az egész ügyfél-interakciós kört Fázisok: Ügyfél megszerzés Üzleti tranzakciók Rendelés teljesítés Ügyfélszolgálat, elemzések (Ügyfelek megtartása) Csatornák: Közvetlen (helyszíni) értékesítés (Direct Sales) Interaktív (telefonos) értékesítés (Telesales) Internet 20 Engagement (Ügyfél megszerzés) Marketing elemzések Kampány management Telemarketing E-marketing Vezetés management Business Transaction (Üzleti tranzakciók) Értékesítési elemzések Számla és Szerzıdés management Esély/lehetıségmanagement Telesales Területi sales E-selling Internet árazás/díjszabás és konfiguráció Rendelés felvétel Order Fulfillment (Rendelés teljesítés) Teljesülés - elemzések Logisztikai management Hitel management Számlázás Customer Service (Ügyfélszolgálat, elemzések) Ügyfélszolgálati elemzések Ügyfélgondozási és belsı támogatási rendszer Szerzıdés és installáció-alapú management Vállalati intelligencia Területi értékesítési szolgáltatás és jelentés E-szolgáltatások 20

21 SCM - ellátási lánc menedzsment Supply Chain Management Gyártás, rendeléskezelés, transzportkezelés, raktározás, beszerzés. Tervezés - Lehetıvé teszi a szállítási láncok modellezését. Végrehajtás - Integrálja a tervezési, rendelés-visszaigazolási, logisztikai és tranzakciós rendszereket. Koordináció - Lehetıvé teszi a folyamatok nyomon követését és elemzését mind a vállalaton belülrıl,mind kívülrıl. Együttmőködés - Lehetıvé teszi az információ megosztását és közös szállításilánc-célkitőzések meghatározását és elérését. 21 Tervezés -- Lehetıvé teszi a szállítási láncok modellezését olyan átfogó tervezési képességek biztosítása révén, mint például a szállítási lánc design, kereslet és kínálat tervezés, gyártástervezés és szállítástervezés Végrehajtás -- Anyagmenedzsment, gyártás-kivitelezés, rendelés visszaigazolás, szállítás-kivitelezés és raktármenedzsment révén integrálja a tervezési, rendelés-visszaigazolási, logisztikai és tranzakciós rendszereket -- és mindezt fokozza egy rádiófrekvenciás azonosító (RFID) technológiával Koordináció Szállításilánc-eseményirányítás és szállításiláncteljesítményirányítás biztosítása révén lehetıvé teszi a folyamatok nyomon követését és elemzését mind a vállalaton belülrıl, mind kívülrıl. Együttmőködés -- Lehetıvé teszi az információ megosztását és közös szállításilánc-célkitőzések meghatározását és elérését a kollaboratív tervezés, elırejelzés és feltöltés (CPFR), a gyártó által kezelt készlet (VMI) és a beszállító által kezelt készlet által (SMI) 21

22 SRM - szállítói kapcsolatok menedzsment Supplier Relationship Management Stratégiai beszerzés és beszerzési forrásmeghatározás Mőködési beszerzés Szolgáltatás beszerzés Megrendelési együttmőködés 22 Stratégiai beszerzés és beszerzési forrás-meghatározás Szállítási stratégiafejlesztés -- Kitőnı szállítási stratégiák fejlesztése új eszközökkel és lehetıségekkel a keresletösszesítésre, portfolióelemzésre, kategóriakezelésre (árucikk) és beszerzéskontrollingra. Kiadáselemzés -- Javítsa a rálátást a globális kiadásokra és a szállítás-alapú adatokra az árucikk és gyártói információk leképezésével ill. tisztításával, és terjessze azt a belsı rendszereken, elektronikus katalógusokon és adatraktárakban! Szállítók kiválasztása -- Minimalizálja a beszerzési rizikót, javítsa az ellátásalapú nyomon követést, és értékelje a szállítót a teljesítmény alapján, az elektronikus aukciós és ajánlattételi eszközök használatával, hogy együttmőködhessen az elıválogatott szállítókkal! Szerzıdésadminisztráció Biztosítsa az egyeztetett feltételeknek történı megfelelést, és alkalmazza a már meglévı szerzıdéseket a vállalaton belül megosztott specifikus termékkategóriák esetében! Katalógusadminisztráció -- Hozzon létre és vezessen egyesített e-kereskedelmi katalógust olyan eszközök használatával, amelyek adatokat importálnak külsı forrásokból, tartson fenn konzisztens sémákat, indexálja az elemeket a gyorsabb kereshetıség érdekében! Mőködési beszerzés Önkiszolgáló beszerzés -- Hatalmazza fel az alkalmazottakat webes eszközök segítségével történı alapanyag-beszerzésre a vállalati irányelvekkel összhangban. Tervalapú beszerzés -- Áramvonalasítsa és automatizálja a fı üzleti folyamatok során használt anyagok beszerzését a beszerzés szállításilánc-menedzsmentbe való integrálásával. Szolgáltatásbeszerzés -- Csökkentse a szolgáltatások széles körének beszerzésével összefüggı adminisztrációs és feldolgozási költségeket, ideértve a konzultációt és a szerzıdéssel kapcsolatos munkát. Szállítói együttmőködés Szállítói regisztráció -- Biztosítson elérést a szállítóvezérelt üzleti információkhoz a beszerzık számára a jobb beszerzési forrás-meghatározás döntések meghozatala érdekében! Megrendelési együttmőködés -- Áramvonalasítsa a beszerzési folyamatokat azáltal, hogy elérést biztosít a szállítóknak a belsı rendelésmenedzsment rendszerekhez! Együttmőködés a dizáj területén -- Csökkentse a termékfejlesztési ciklusokat úgy, hogy lehetıvé teszi a különbözı kereskedelmi partnerek alkalmazottainak a releváns termék- és projektinformációk kicserélését! Kollaboratív feltöltés -- Optimalizálja a szállítói lánc teljesítményét azzal, hogy lehetıvé teszi a szállítóknak az ügyfél oldali árukészlet-adatok elérését, és hogy az igényelt árukészletszinteket kivételalapú feltöltési folyamatban tartja karban! Szállítói összekapcsolhatóság -- Kapcsolódjon a különbözı mérető és képességő szállítókhoz XMLalapú dokumentumközpont révén! 22

23 PLM - termék életciklus menedzsment Product Lifecycle Management Új termék kifejlesztésének és bevezetését biztosítja Életciklus adatgazdálkodás Program- és projektkezelés Életciklus kollaboráció Minıségbiztosítás Eszköz-életciklus irányítás Környezet, egészség és biztonság 23 Életciklus adatgazdálkodás -- Környezetet biztosít specifikációk, anyagjegyzékek, adatfolyamat és -forrástervezés, projektstruktúrák és kapcsolódó technikai dokumentációk számára a termék teljes életciklusa során Program- és projektkezelés -- Haladó módszereket kínál a teljes termékfejlesztési folyamat tervezéséhez, irányításához és ellenırzéséhez Életciklus kollaboráció -- Támogatja az együttmőködı tervezést és projektmenedzsmentet XML-alapú webes szabványok segítségével az olyan információk virtuális fejlesztıi csapatok közötti kommunikálására, mint a projekttervek, dokumentumok és termékstruktúrák Minıségbiztosítás -- Integrált minıségirányítást biztosít az összes iparág számára a teljes termék-életciklus során. Eszköz-életciklus irányítás -- Fizikai eszközöket és berendezéseket irányít, a vállalkozás eszközgazdálkodási rendszerének minden összetevıjét lefedve Környezet, egészség és biztonság -- Megoldást nyújt a környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági kérdésekre az üzleti folyamatok kiterjesztésével úgy, hogy azok megfeleljenek a kormányzati szabályozásnak 23

24 ERP SAP magja, legfontosabb alap szolgáltatásokat tartalmazza. Dolgozói önkiszolgáló szolgáltatások Elemzések Pénzügyek Emberi erıforrás-gazdálkodás Mőködtetés Vállalati szolgáltatások 24 Az SAP ERP újraírja a vállalati forrástervezést -- olyan megoldásokat és funkciókat biztosít, melyek a következı üzleti mőködéseket támogatják: Dolgozói önkiszolgáló szolgáltatások -- A barátságos felhasználói felületek és az üzleti szerepek innovatív támogatása egyszerősíti az információ elérésének folyamatát; helyzetbe hozzák az alkalmazottakat és a vezetıket, ugyanakkor fokozzák a motivációt, a produktivitást és a hatékonyságot. Elemzések -- Az átfogó, teljes körő stratégiai vállalatirányítási, mőködési, munkaerı-, és pénzügyi elemzési támogatás révén az SAP ERP erıteljes, üzleti intelligencia- és teljesítménygazdálkodási platformot biztosít. Pénzügyek -- A pénzügyi és vállalatirányítási könyvelés, illetve a pénzügyi ellátólánc automatizálására szolgáló funkciók alaposabb pénzügyi rálátást biztosítanak a vállalat egészére. A vállalatirányítási utasítások hatékony támogatásaezeket a tevékenységeket az SAP ERP Financials csomag teszi lehetıvé. Emberi erıforrás-gazdálkodás -- Az olyan funkciók, amelyek támogatják a munkavállalói életciklus-gazdálkodást, a munkaerı-felhasználási politikát és a munkavállalói tranzakciós gazdálkodást a munkaerı potenciáljának maximalizásálásában segíthetnek. Ezeket a tevékenységeket az SAP ERP Human Capital Management csomag teszi lehetıvé. Mőködtetés -- Logisztikai irányítási funkciók átfogó készletével áramvonalasíthatja az olyan üzleti ciklusokat, mint például az egyedi gyártási ciklusok. Ezeket a tevékenységeket az SAP ERP Operations csomag teszi lehetıvé. Vállalati szolgáltatások -- Az adminisztrációs és az irányítási funkcionalitás segít mind a központosított, mind a decentralizált ingatlanigazgatási; a környezetvédelmi; az egészségügyi és biztonsági; az ösztönzı és jutalék; illetve a vállalati utaztatási szolgáltatások optimalizálásában. Ezeket a tevékenységeket az SAP ERP Corporate csomag teszi lehetıvé. 24

25 Netweaver Emberek integrációja (People Integration) - Portál: egységes felület - mindekinek - Többcsatornás hozzáférés (Multichannel access): SAP Mobile Infrastructure-val Információk integrációja (Information Integration) - BI (Businness Intelligence): adattárház, adatbányászat - Master Data Management: heterogén rendszerek közötti adatintegritás Folyamatok integrációja (Process Integration) Alkalmazás platform : ABAP és J2EE 25 Nem csak windows, linux felületen, hanem webfelületen is alkalmazható Emberi integráció: Felhasználók rendelkezzenek a munkájukhoz szükséges információkkal, funkciókkal Információintegráció: Ezen keresztül érhetı el a vállalat összes struktúrált és nem struktúrált információja Folyamatintegráció: Hogy az üzleti folyamatok különbözı rendszereken futhassanak 25

26 Összegzés 26 26

27 Összegzés SAP 35 éve Alap modulok Új modulkoncepciók SAP csomagok 27 Kezdetben a modularitás. Legismertebb megjelenítési formája a gyémánt ábra Áttérés folyamat szemléletre; Marketing és oktatási anyagokban megszüntették a gyémánt ábrát. A bevezetési metódusokban megjelentek az üzleti folyamatok. Alapvetıen az R/3-ban nem jelentett változást, csak a megközelítésben 27

28 Leonardo da Vinci was SAP Certified Köszönöm a figyelmet! Zolnai László 28 28

1. Bevezetés: Vállalatirányítási rendszerek és az SAP. Bevezetés az SAP világába Tarcsi Ádám

1. Bevezetés: Vállalatirányítási rendszerek és az SAP. Bevezetés az SAP világába Tarcsi Ádám 1. Bevezetés: Vállalatirányítási rendszerek és az SAP Bevezetés az SAP világába Tarcsi Ádám 1. Tematika, követelmények Katalógus Beadandó ZH Tarcsi Ádám, ELTE Informatikai kar: Bevezetés az SAP világába

Részletesebben

Az SAP vállalatirányítási rendszer

Az SAP vállalatirányítási rendszer Debreceni Egyetem Informatikai Kar Az SAP vállalatirányítási rendszer Az SAP EBP elektronikus beszerzést támogató rendszer bemutatása az E.ON Hungária Zrt. példáján keresztül Témavezető: Dr. Kárpáti Tibor

Részletesebben

Integ e rá r lt l v áll l a l la l tir i á r nyít í ási r n e dsze z r e e r k

Integ e rá r lt l v áll l a l la l tir i á r nyít í ási r n e dsze z r e e r k Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Bozsik Sándor Az információs rendszerek fejlıdése ERP 2 ERP 1990-es évek MRP II 1970-es évek MRPI 1960-as évek vége 2 Az információs rendszerek fejlıdése MRPI

Részletesebben

Logisztikai rendszerek informatikai architektúrája

Logisztikai rendszerek informatikai architektúrája Logisztikai rendszerek informatikai architektúrája Szerzık: Dr. Kovács László (3. fejezet és 5.3, 5.4, 5.5 alfejezetek) Krizsán Zoltán (4. fejezet) Szőcs Miklós (1. fejezet, 5.1,5.2 alfejezetek) Wagner

Részletesebben

Vállalatirányítási rendszerek gazdaságinformatikai megközelítésben. 2013 Molnár Bálint

Vállalatirányítási rendszerek gazdaságinformatikai megközelítésben. 2013 Molnár Bálint Vállalatirányítási rendszerek gazdaságinformatikai megközelítésben 2013 Molnár Bálint TARTALOMJEGYZÉK ÁBRAJEGYZÉK... 6 TÁBLÁZAT JEGYZÉK... 11 DEFINÍCIÓ JEGYZÉK... 12 1 BEVEZETŐ FOGALMI ÁTTEKINTÉS... 1

Részletesebben

AtRo Kereskedelmi és Építıipari Kft. bemutatása... 13. AtRo. 4. Az AtRo Kereskedelmi és Építıipari Kft. Információs Rendszere... 35.

AtRo Kereskedelmi és Építıipari Kft. bemutatása... 13. AtRo. 4. Az AtRo Kereskedelmi és Építıipari Kft. Információs Rendszere... 35. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Vállalati Információs Rendszer... 4 2.1 Történeti áttekintés... 5 2.2 Vállalatirányítási Rendszer (ERP)... 8 2.3 Vezetıi Információs Rendszer (MIS)... 10 AtRo Kereskedelmi

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet Gazdasági- és Informatikai Tanszék A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FEJLİDÉSÜK

Részletesebben

Az integrált vállalatirányítási információs rendszerek szerepe a vállalatirányítás hatékonyságának növelésében

Az integrált vállalatirányítási információs rendszerek szerepe a vállalatirányítás hatékonyságának növelésében Debreceni Egyetem Informatikai Kar Az integrált vállalatirányítási információs rendszerek szerepe a vállalatirányítás hatékonyságának növelésében Dr. Kárpáti Tibor egyetemi adjunktus Sárkány Zsolt gazdaságinformatikus

Részletesebben

V&T Consulting Bt. Az alábbi tanulmány röviden ismerteti az SAP R/3 rendszert, és vázlatosan bemutatja logisztikai moduljait.

V&T Consulting Bt. Az alábbi tanulmány röviden ismerteti az SAP R/3 rendszert, és vázlatosan bemutatja logisztikai moduljait. Az alábbi tanulmány röviden ismerteti az SAP R/3 rendszert, és vázlatosan bemutatja logisztikai moduljait. 1.1 Az SAP rendszerről általában Az 1972-ben megalapított SAP AG Európa legnagyobb független szoftverháza.

Részletesebben

Az ERP rendszerek használata a vállalati tevékenység során

Az ERP rendszerek használata a vállalati tevékenység során Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Információrendszerek Tanszék Az ERP rendszerek használata a vállalati tevékenység során Készítette: Gaál Ákos Gazdálkodási szak Információmenedzsment

Részletesebben

Logisztikai folyamatok informatikai támogatottsága Magyarországon fókuszban a disztribúciós logisztika

Logisztikai folyamatok informatikai támogatottsága Magyarországon fókuszban a disztribúciós logisztika Mőhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5424, fax: 482-5567, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Logisztikai folyamatok informatikai támogatottsága

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. Az ERP rendszerek kialakulása

1. Bevezetés. 2. Az ERP rendszerek kialakulása 1. Bevezetés Az intézmények, hivatalok hatékony működtetésében, a cégek, vállalatok világában és a köztük folyó piaci versenyben egyre fontosabbá válik az általuk felhasznált informatikai rendszerek minél

Részletesebben

Az ebusiness gyakorlata

Az ebusiness gyakorlata Schwarczenberger Istvánné dr. Az ebusiness gyakorlata A XXI. század vállalatirányításában egyre jelentısebb szerepet játszik az informatika. A versenyben maradás, a versenyelınyök megszerzése, egyre inkább

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek

Vállalati információs rendszerek Vállalati információs rendszerek 8. előadás: Műveleteket támogató rendszerek Elekes Edit, 2015. elekes.edit@eng.unideb.hu 1 Funkcionális, közös vállalati tevékenységek Szervezetek tevékenységét támogató

Részletesebben

SAP tanfolyam értékesítés, termékstratégia. Berczik Márton, SAP Hungary Kft. ELTE, 2013. április 9.

SAP tanfolyam értékesítés, termékstratégia. Berczik Márton, SAP Hungary Kft. ELTE, 2013. április 9. SAP tanfolyam értékesítés, termékstratégia Berczik Márton, SAP Hungary Kft. ELTE, 2013. április 9. SAP AG SAP Magyarország 41 év üzleti tapasztalat több mint 60.000 dolgozó több mint 120 országban van

Részletesebben

A VÁLLALATI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK JÖVŐJE

A VÁLLALATI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK JÖVŐJE A VÁLLALATI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK JÖVŐJE A hagyományos integrált vállalatirányítási információs rendszerek átalakulnak. A piaci verseny és a technológiai fejlődés két területen hozott jelentős változásokat.

Részletesebben

ENTERPRISE APPLICATIONS

ENTERPRISE APPLICATIONS QAD ENTERPRISE APPLICATIONS QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 1. oldal 2. oldal Ritkán állunk meg a mindennapi munka során, hogy átgondoljuk, honnan jöttünk és hová tartunk. Cégünk húszéves jubileuma azonban

Részletesebben

Infor MAX+ Vállalatirányítási rendszer. 9700 Szombathely Selyemrét út 2. Telefon/Fax: (94) 311-120. 9023 Gyır Tihanyi Árpád út 10/A

Infor MAX+ Vállalatirányítási rendszer. 9700 Szombathely Selyemrét út 2. Telefon/Fax: (94) 311-120. 9023 Gyır Tihanyi Árpád út 10/A Infor MAX+ Vállalatirányítási rendszer 9700 Szombathely Selyemrét út 2. Telefon/Fax: (94) 311-120 9023 Gyır Tihanyi Árpád út 10/A Web: http://www.szintezis-erp.hu E-mail: erp@szintezis.hu Vállalati háttér

Részletesebben

A KKV-k és az ERP rendszerek Magyarországon

A KKV-k és az ERP rendszerek Magyarországon NEMZETI TECHNOLÓGIAI PLATFORM A TEXTIL- ÉS RUHAIPAR MEGÚJÍTÁSÁÉRT A KKV-k és az ERP rendszerek Magyarországon Szakértıi tanulmány a Stratégiai Kutatási Tervhez Készült a Texplat 3. munkacsoport munkájának

Részletesebben

Szent István Egyetem. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Szent István Egyetem. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Szent István Egyetem DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A MAGYAR KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS MAGATARTÁS-VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FELSŐVEZETŐK INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSI SZOKÁSAIRA

Részletesebben

V. SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER (TANULMÁNY) SPECIFIKÁCIÓJA. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása projekt 1

V. SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER (TANULMÁNY) SPECIFIKÁCIÓJA. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása projekt 1 V. SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER SPECIFIKÁCIÓJA (TANULMÁNY) E-közigazgatás keretrendszer kialakítása projekt 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program

Részletesebben

A versenyképes vállalatirányítás

A versenyképes vállalatirányítás Schwarczenberger Istvánné dr.: A versenyképes vállalatirányítás Budapest, 2008. P:\BMS CM_final\Management\Versenyépes vállalatirányítás_sm.doc TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 3 2. AZ INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Szakdolgozat. Konzulens: Dr. Pitlik László egyetemi docens. Menedzsment információs rendszerek alkalmazása és fejlesztése gyakorlati nézőpontból

Szakdolgozat. Konzulens: Dr. Pitlik László egyetemi docens. Menedzsment információs rendszerek alkalmazása és fejlesztése gyakorlati nézőpontból Szent István Egyetem GTK - BKH Gazdálkodás és Menedzsment Szak Levelező tagozat Szakdolgozat Konzulens: Dr. Pitlik László egyetemi docens Menedzsment információs rendszerek alkalmazása és fejlesztése gyakorlati

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztikai

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye. e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye. e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon Belső konzulens: Fejér Tamás Társadalomtudományi Intézet Önálló

Részletesebben

Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés

Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés Készítette: dr. Ternai Katalin Budapest, 2008. 1 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Ph.D. program Információrendszerek Tanszék Az ERP rendszerek

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-1. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

Szerző: Lázár Imre Lektor: TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Szerző: Lázár Imre Lektor: TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS IT kommunikáció Szerző: Lázár Imre Lektor: Bevezető Ebben az elektronikus tananyagban az információs technológia formáit, a társadalomra, a szervezeti kommunikációra és a szervezeti életre gyakorolt hatását

Részletesebben

SAP vállalatirányítási rendszer alapjai

SAP vállalatirányítási rendszer alapjai SAP vállalatirányítási rendszer Tantárgy kódja: Tanév: alapjai VEMI5344i 2006/07-2.félév Előadó: dr. Varga Ernő, dr. Gerzson Miklós Előtanulmányok: Adatbáziskezelő rendszerek gyakorlata VEMKSA5144a Minimális

Részletesebben