Bevezetés az SAP világába. 1. SAP áttekintés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetés az SAP világába. 1. SAP áttekintés"

Átírás

1 Bevezetés az SAP világába Zolnai László 1. SAP áttekintés 1

2 Tartalom 1. SAP története 2. SAP Magyarországon 3. Alap modulok 4. Modulok átalakulása 5. Az új modulelemek bemutatása 2 2

3 Kezdetek 1972 Walldorf: 5 volt IBM mérnök integrált üzleti problémák standard megoldására készítette Vállalatuk neve Systemanalyse und Programmentwicklung lett késıbb: SAP (Systeme, Anwendungen und Produkte ) SAP (Systems, Applications and Products ) SAP a világ harmadik legnagyobb szoftver szállítója, kategóriájában az elsı 3 Jelentése: Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung Systems, Applications and Products in Data Processing Rendszer Alkalmazási Termékek Vagy;) Sammlung Aller Probleme Minden probléma győjteménye Sammlung Alter Programme Régi programok győjteménye Save And Pray Ments és imádkozz Smile And Pay Mosolyogj és fizess Systems Against People Rendszerek az emberek ellen Dietmar Hopp, Hans-Werner Hector, Hasso Plattner, Klaus E. Tschira, Claus Wellenreuther 3

4 Jelen Több, mint ügyfél Kb installáció világszerte Kb. 12 millió felhasználó, több mint 120 országban Kb SAP dolgozó (30% nı) Kb minısített SAP tanácsadó Több, mint 1500 partner 25 iparági megoldás 4 Néhány ügyfél a világból: NASA Nike Boeing American Airlines FedEx Bundeswehr Siemens Johnson & Johnson 4

5 SAP ERP történelem Az R/ ben jelent meg mainframe gépeken volt használható Az R/ ben nagykapacitású és olcsó számítógépek megjelenésével az alkalmazás elérhetıvé vált a kisebb vállalatok számára is. nyitott architektúrájú kliens-szerver rendszerő 1996-ban R/3 3.1-es verzió átfogó és biztonságos intranetes 130 interfész áll rendelkezésre a külsı programok integrálására a rendszerbe SAP NetWeawer 5 R/2 Nagyszámítógépes rendszerek (R bető jelntése Real time) Mainframe computers = enterprise / industrial servers Az új termék 1972-ben jelent meg SAP R/2 néven, nagygépes assemblyben és egy új saját nyelven az ABAP-ban (Allgemeine Berichtsauswahl Prozessor általános listakészítı processzor) programozva, batch feldolgozási technikával. A folyamatos fejlesztés során elıbb az assembly részeket váltották ki, majd egy jelentıs innovációs lépéssel áttértek az on-line feldolgozásra. A nyolcvanas évek végén a nagygépes világban ez igen merész lépésnek számított. R/3 integrált, nyílt rendszer, grafikus felhasználói felületeket kezelt 1992-ban az SAP vezetése új utakat keresett a telítıdı nagygépes piac mellett. Platformnak a kliens/szerver architektúrát, operációs rendszernek a UNIX-ot választották. A fejlesztés kezdetekor ezek az eszközök még messze nem voltak képesek a szükséges feldolgozási teljesítményekre közepén azonban, amikor az elsı R/3-at üzembe helyezték, már széles körben és nagy választékban kínáltak a hardvergyártók az R/3 környezetéhez alkalmas szervereket. Jelenleg 7.0-ás verzió körül tart. NetWeaver Web Application Server, amely lehetıvé teszi ABAP programok futását, és a programok Java-motor feletti futását is, egy web alapú integrációs és alkalmazási platform, mely minden SAP megoldást használ. A rendszer elérhetı web böngészın keresztül. 5

6 SAP Magyarországon 1989 óta van jelen a magyar piacon 1997 megalakul az SAP Hungary Közel 140 alkalmazottat foglalkoztat. Kb. 500 ügyfél Bevételeink fı forrása az ipari és a közmő szektor Komoly erıfeszítések a banki, illetve az államigazgatási területen 6 6

7 SAP Magyarországi elterjettsége 2002-ben 2002-ben SAP Hungary árbevétele 8,2 Mrd Ft 7 SAP Hungary évi árbevétel: 12,4 milliárd HUF Magyarországon 45 partnercég (amelyik SAP megoldásokat kínál), itthon nagyvállalatok 60%-a SAP-t használ évbıl néhány másik cég Magyarországon: Allianz Hungária Biztosító Borsodi Sörgyár Rt. Budapesti Temetkezési Intézet Rt. Fıvárosi Gázmővek Rt. Fıvárosi Vízmővek Rt. Hama Kereskedelmi Kft. Magyar Lapterjesztı Rt. Magyar Rádió zrt. Magyar Autóklub Raiffeisen Bank Rt. UNION Biztosító Mátrai Erımő Rt. Magyar Szabadalmi Hivatal E.ON Hungária 7

8 SAP a magyar piacon évi árbevétel: 9,4 milliárd EUR évi árbevétel: 10,25 milliárd EUR Piaci részesedés 2008-ban a világon: 33,7% SAP 17,1% Oracle 3,5% Microsoft 45,7% Egyéb 8

9 SAP Labs Kutatási laboratórium (fejlesztés) 2005 nyarán alakul meg A létszám 254 fı, 20% pályakezdı Fejlesztési területek Szoftverlokalizációs tevékenység. Egyes iparágak specifikus üzleti folyamataira fejlesztenek megoldásokat. Supply Chain Management fejlesztése. 9 Az éves bevételek 20 százaléka kutatásra fejlesztésre megy. Az alkalmazottak 25 százaléka foglalkozik kutatással. Jelenleg az SCM fejlesztése folyik 4 ország közremőködésével. SAP Labs: Bulgária, India, Israel, Kanada, Kína, Magyarország, Németország, USA 9

10 Mi is az SAP? ERP (Enterprise Resource Planning), vagyis vállalati erıforrás-tervezı rendszer. Inkább már IEA (Integrated Enterprise Application), azaz integrált vállalatirányítási alkalmazások. 10 ERP - vállalti erıforrás tervezı Különbözı részlegek közötti üzleti folyamatok integrációja és automatizációja, kisebb vállalati költség és nagyobb hatékonyságú munka az üzleti partnerekkel, illetve a felhasználókkal Az ügyviteli rendszerek abban különböznek a vállalatirányítási rendszerektıl, hogy kevesebb modulból állnak valamint többnyire csak a számvitel és pénzügy, esetleg a logisztika egyes területeire korlátozódtak. Egymással kommunikáló IT rendszerek tulajdonságai: Azonos adatforrásból dolgoznak (1 adat, 1 helyen, 1 példányban) Lefedik a vállalat (üzleti) folyamatait Automatizált adminisztráció, folyamat végrehajtás Átfogó információk érhetık el Moduláris, felfedve az elkülönülı folyamatokat Folyamatszemlélető megközelítés 10

11 A SAP erısségei Üzleti ismeretek: egyrészt régóta, másrészt specifikusan Már 25 iparági megoldás (az iparágak szabványaihoz, folyamataihoz és kihívásaihoz igazítva) Nemzetköziség Modularitás Integráció (vállalaton belül és vállalatokat átfogóan) Nyitottság Fejleszthetıség 11 Modularitás: Az egyes részterületeket lefedı szoftvercsomagok elkülöníthetık modulokra (pl. HR, beszerzés), melyek önállóan is képesek mőködni, így lehetıség van a rendszer fokozatos bevezetésére, illetve bıvítése. Az R/3 tisztán moduláris felépítéső, egyes moduljai külön-külön adatbázisban tárolják az egyes üzleti események bizonylatait. Integráltságát nem a moduladatbázisok keresztbe olvasásával valósították meg, hanem azzal hogy az egyes üzleti események eredménye, a tranzakciók, minden érintett modul adatbázisába párhuzamosan megteszik a szükséges bejegyzéseket. Ez a tárolókapacitás növelése, redundancia árán a rendszer stabilitását, teljesítményét és átláthatóságát növelte meg jelentısen. Integráció: Az adatokat csak egyszer kell felvinni a rendszerbe, ezáltal csökken a feladat átfutási ideje, és hibalehetısége, egy adat módosításakor a kapcsolódó adatok is automatikusan frissülnek. HR ktg az FI-ben lekönyvelıdik, bérelem átjátszás Vállalaton kívüli lehetıség más cégeknél be tudják olvasni Nemzetköziség: Multicég több országbeli leányválalatánál elég csak honosítani a rendszert (nemzeti sajátosságok pl. pénznem, számviteli szabályok), nem érinti a folyamatokat. Ezt SAP kezeli. Nyitottság: Adatátadás másik rendszerbıl, pl.: excel, dbase Fejleszthetıség: ABAP, JAVA kód. Nyílt programozás, ha megveszed a rendszert, megkapod a teljes ABAP hozzáférhetıséget. 11

12 Néhány ipari megoldás Repülıipar (Aerospace) Autóipar (Automotive) Bank szektor (Banking) Vegyipar (Chemicals) Építıipar (Engineering, Construction) Egészségügy (Healthcare) Csúcstechológiai ipar (High Tech) Felsıoktatás és kutatás (Higher Education & Research) Gép- és alkatrészipar (Industrial Machinery & Components) Biztosítási szektor (Insurance) Logisztikai szolgáltatók (Logistics Service Providers) Media (Media) Majomipar (Mill Products) Bányaipar (Mining) Olaj- és gázipar (Oil & Gas) Gyógyszeripar (Pharmaceuticals) Postai szolgáltatók (Postal Services) Állami szektor (Public Sector) Vasúti szektor (Railways) Telekommunikációs ipar (Telecommunications) 12 12

13 Klasszikus modulok Logisztika Emberi erıforrások SD Értékesítés MM Anyaggazdálkodás PP Termeléstervezés QM Minıségbiztosítás PM Karbantartás R/3 Client / Server ABAP HR Emberi erıforrások FI Pénzügy és számvitel CO Controlling AM Eszköz gazdálkodás PS Projektrendszer WF Workflow IS Szakágazati megoldások Számvitel Alkalmazásokat átfogó funkciók 13 Ez volt 1996-ig, amíg fel nem merültek különleges igények is. SAP IS = Industrial Solutions - SAP R/3 kiegészítve néhány speciális iparágra jellemzı extra szolgáltatással, úgynevezett IBU-kal (Industry Business Unit), igazodva a 25 különbözı ipari megoldáshoz 13

14 Klasszikus modulok Számvitel FI Pénzügyi könyvelés CO Kontrolling AM Eszközkönyvelés Alkalmazásokat átfogó funkciók PS Projekt rendszer WF Workflow IS Szakágazati megoldások Emberi erıforrások PM Karbantartás QM Minıségbiztosítás HR Emberi erıforrások Logisztika SD Értékesítés MM Anyaggazdálkodás PP Termeléstervezés és irányítás 14 FI Financial Accounting Pénzügyi és könyvelési modul A logisztikai modulokkal és az emberi erıforrás modulokkal együttmőködve a külsı könyvelési és számviteli funkciókért felelıs CO Controlling Kontrolling A vállalat költséggazdálkodását, belsı könyvelését kezeli. Feladata többek között a különbözı projectekkel kapcsolatos pénzmozgások követése, az eszközbeszerzés, létrehozás, általánosságban a teljes vállalati tevékenység eredményorientált ellenırzése. AM Asset Management Eszközgazdálkodási modul A vállalat eszközeivel kapcsolatos mőszaki, gazdasági tevékenységek kezeléséért felelıs. MM Materials Management Anyaggazdálkodási modul A beszerzés, szállítóértékelés, készletgazdálkodás, számlaellenırzés, anyag-bevételezés szervezésének és lebonyolításának támogatásáért felelıs modul. PP Production Planning Termelésirányítási modul A hosszú és rövidtávú termeléstervezés, szükséglettervezést, nagyvonalú és részletes ütemezést, erıforrástervezést, gyártásvezérlést támogató funkciók találhatók meg itt. SD Sales and Distribution Értékesítési modul Ennek a modulnak a funkciói a rendelésfelvételt, kiszállítást, számlázást támogatják. PM Plant Maintenance Karbantartási modul A munkahelyek, munkaeszközök karbantartásának szervezéséért és lebonyolításáért, az értékesített termékek szervízszolgáltatásának menedzseléséért felelıs. QM Quality Management Minıségellenırzési modul A többi modullal szoros kapcsolatban lehetıséget biztosít a teljes körő minıségbiztosításra. A teljes körő minıségbiztosítás minıségellenırzés modulhoz tartozó funkciói a minıségtervezés, minıségvizsgálat és a minıséganalízis. PS Project System Projektrendszer modul Támogatja a projekttervezéssel kapcsolatos feladatokat mint pl. a komplex munkafolyamatok lebontását részfeladatokra, hálózattervezést, határidı-tervezést, költségtervezést. Kiemelkedı segítséget nyújt a projekt irányításához, értékeléséhez. HR Human Resources Humán erıforrás modul Átfogó megoldást kínál a munkaerı-gazdálkodással kapcsolatos különbözı adminisztratív funkciók, mint pl. a törzsadat-kezelés, idıgazdálkodás, bérszámfejtés, útiköltség-elszámolás, statisztikai kiértékelés támogatására, valamint a munkaerı-tervezés szerteágazó feladataira. WF WorkFlow Munkafolyamat modul Ezen modul segítségével növelhetı az irodai kommunikáció és a szervezet hatékonysága, információtechnológiai eszközként szolgálhat az üzleti folyamat átszervezés-technológiai végrehajtásához. IS Industry Solutions Szakmai megoldások modul Ezt a modult az iparágazatok vezetı vállalataival és a tanácsadó partnerekkel szorosan együttmőködve bıvíti az SAP, az új és továbbfejlesztett speciális funkciók kialakításánál mindig a legújabb gyakorlati ismereteket figyelembe véve. Ilyen szakmai megoldások léteznek pl. a gépjármőipar, banki megoldások, gyógyszeripar, vegyipar, építészet, biztosítók, olaj és gáz, közigazgatási szektorok, valamint a közmővek és a kereskedelem területein. 14

15 A modulok egymásra épülése Iparspecifikus megoldások HR WF PS PP SD QM PM MM FI AM CO Bázis rendszer Adatbázis 15 A piros vonal jelzi azt a szintet amelynél a rendszer már mőködıképes. 15

16 SAP R/3 -> mysap Business Suite 16 Modulok újra szervezése, összevonása új modulrendszerbe mysap ERP - R/3 kiegészítve néhány extra funkcióval és megoldással (Analistics, HR) SRM - Suplier Relationship Management - szállítói kapcsolatok menedzsment PLM - Product Lifecyle Management - termék életciklus menedzsment SCM - Supply Chain Management - ellátási lánc menedzsment CRM - Client Relationship Management - ügyfélkapcsolati menedzsment Netweaver Web interface A folyamatorientáció kulcskérdés a fejlesztéskor is! Hiszen a vállalati események is folyamatok. Gondoljunk csak a beszerzésre. Egy áru beszerzése, mint gazdasági esemény pontosan definiálható lépésekbıl áll, az egyes lépések esetén elıre meghatározott ellenırzéseket használhatunk, így a következı lépés (képernyı) is ismerhetı. 16

17 Újabb hullám a technológia tengerén 17 Konv <-> Div = Kiváló modul elemek újraszervezése, összekapcsolása PCA* = összetett alkalmazáscsomagok (SAP xapps-ek formájában) Az xapps a vállalat határain belül létezı és azokat átlépı alkalmazásaira épül és az adaptálható, keresztfunkciós üzleti folyamatok biztosításával szogálja az értéknövelést. xapp Cross Applicationbıl származott spec fejlesztés, java-technológiára alapul. 17

18 Mekkora cégeknek? Egy termékcsoport: Kis-és középvállalatoknak: SAP Business One Közép- és Nagyvállalatoknak: mysap All-in-One Multinacionális vállalatoknak: mysap Business Suite SAP NetWeaver a technikai alap + iparági megoldások SAP ByDesigne 18 SAP Business One kb fıs cégek mysap All-in-One kb fıs cégek (Business One testreszabható, customizálható változata) Magyarországon kb. 3 db ilyen középvállalat van. mysap Business Suite Ilyen nagy vállalat Magyarországon nincs SAP ByDesigne Új 2008-as termék középvállalatoknak, web-es interface. Egyszerő hostolt alkalmazások. 18

19 Egyes SAP termékek felépülése 25 ágazati megoldás 19 Az xapps a vállalat határain belül létezı és azokat átlépı alkalmazásaira épül és az adaptálható, keresztfunkciós üzleti folyamatok biztosításával szogálja az értéknövelést. xapp Cross Applicationbıl származott spec fejlesztés, java-technológiára alapul. mysap Business Suite, több iparág esetén is fontos megoldások mysap ERP (R/3 kiegészítve néhány extra funkcióval és megoldással (Analistics, HR)) SAP Smart Business Solutions - sap kis- és középvállalatoknak: All in One - spec R/3 ra épülı csomag, plusz néhány funkció és alkalmazás Business One nem közvetlenül az R/3-on alapul, tartalmazza azokat a funkciókat, melyekre a kis- és középvállalatoknak szüksége van (könyvelés, raktározás) 19

20 CRM - ügyfélkapcsolati menedzsment Customer Relationship Management Lefedik az egész ügyfél-interakciós kört Fázisok: Ügyfél megszerzés Üzleti tranzakciók Rendelés teljesítés Ügyfélszolgálat, elemzések (Ügyfelek megtartása) Csatornák: Közvetlen (helyszíni) értékesítés (Direct Sales) Interaktív (telefonos) értékesítés (Telesales) Internet 20 Engagement (Ügyfél megszerzés) Marketing elemzések Kampány management Telemarketing E-marketing Vezetés management Business Transaction (Üzleti tranzakciók) Értékesítési elemzések Számla és Szerzıdés management Esély/lehetıségmanagement Telesales Területi sales E-selling Internet árazás/díjszabás és konfiguráció Rendelés felvétel Order Fulfillment (Rendelés teljesítés) Teljesülés - elemzések Logisztikai management Hitel management Számlázás Customer Service (Ügyfélszolgálat, elemzések) Ügyfélszolgálati elemzések Ügyfélgondozási és belsı támogatási rendszer Szerzıdés és installáció-alapú management Vállalati intelligencia Területi értékesítési szolgáltatás és jelentés E-szolgáltatások 20

21 SCM - ellátási lánc menedzsment Supply Chain Management Gyártás, rendeléskezelés, transzportkezelés, raktározás, beszerzés. Tervezés - Lehetıvé teszi a szállítási láncok modellezését. Végrehajtás - Integrálja a tervezési, rendelés-visszaigazolási, logisztikai és tranzakciós rendszereket. Koordináció - Lehetıvé teszi a folyamatok nyomon követését és elemzését mind a vállalaton belülrıl,mind kívülrıl. Együttmőködés - Lehetıvé teszi az információ megosztását és közös szállításilánc-célkitőzések meghatározását és elérését. 21 Tervezés -- Lehetıvé teszi a szállítási láncok modellezését olyan átfogó tervezési képességek biztosítása révén, mint például a szállítási lánc design, kereslet és kínálat tervezés, gyártástervezés és szállítástervezés Végrehajtás -- Anyagmenedzsment, gyártás-kivitelezés, rendelés visszaigazolás, szállítás-kivitelezés és raktármenedzsment révén integrálja a tervezési, rendelés-visszaigazolási, logisztikai és tranzakciós rendszereket -- és mindezt fokozza egy rádiófrekvenciás azonosító (RFID) technológiával Koordináció Szállításilánc-eseményirányítás és szállításiláncteljesítményirányítás biztosítása révén lehetıvé teszi a folyamatok nyomon követését és elemzését mind a vállalaton belülrıl, mind kívülrıl. Együttmőködés -- Lehetıvé teszi az információ megosztását és közös szállításilánc-célkitőzések meghatározását és elérését a kollaboratív tervezés, elırejelzés és feltöltés (CPFR), a gyártó által kezelt készlet (VMI) és a beszállító által kezelt készlet által (SMI) 21

22 SRM - szállítói kapcsolatok menedzsment Supplier Relationship Management Stratégiai beszerzés és beszerzési forrásmeghatározás Mőködési beszerzés Szolgáltatás beszerzés Megrendelési együttmőködés 22 Stratégiai beszerzés és beszerzési forrás-meghatározás Szállítási stratégiafejlesztés -- Kitőnı szállítási stratégiák fejlesztése új eszközökkel és lehetıségekkel a keresletösszesítésre, portfolióelemzésre, kategóriakezelésre (árucikk) és beszerzéskontrollingra. Kiadáselemzés -- Javítsa a rálátást a globális kiadásokra és a szállítás-alapú adatokra az árucikk és gyártói információk leképezésével ill. tisztításával, és terjessze azt a belsı rendszereken, elektronikus katalógusokon és adatraktárakban! Szállítók kiválasztása -- Minimalizálja a beszerzési rizikót, javítsa az ellátásalapú nyomon követést, és értékelje a szállítót a teljesítmény alapján, az elektronikus aukciós és ajánlattételi eszközök használatával, hogy együttmőködhessen az elıválogatott szállítókkal! Szerzıdésadminisztráció Biztosítsa az egyeztetett feltételeknek történı megfelelést, és alkalmazza a már meglévı szerzıdéseket a vállalaton belül megosztott specifikus termékkategóriák esetében! Katalógusadminisztráció -- Hozzon létre és vezessen egyesített e-kereskedelmi katalógust olyan eszközök használatával, amelyek adatokat importálnak külsı forrásokból, tartson fenn konzisztens sémákat, indexálja az elemeket a gyorsabb kereshetıség érdekében! Mőködési beszerzés Önkiszolgáló beszerzés -- Hatalmazza fel az alkalmazottakat webes eszközök segítségével történı alapanyag-beszerzésre a vállalati irányelvekkel összhangban. Tervalapú beszerzés -- Áramvonalasítsa és automatizálja a fı üzleti folyamatok során használt anyagok beszerzését a beszerzés szállításilánc-menedzsmentbe való integrálásával. Szolgáltatásbeszerzés -- Csökkentse a szolgáltatások széles körének beszerzésével összefüggı adminisztrációs és feldolgozási költségeket, ideértve a konzultációt és a szerzıdéssel kapcsolatos munkát. Szállítói együttmőködés Szállítói regisztráció -- Biztosítson elérést a szállítóvezérelt üzleti információkhoz a beszerzık számára a jobb beszerzési forrás-meghatározás döntések meghozatala érdekében! Megrendelési együttmőködés -- Áramvonalasítsa a beszerzési folyamatokat azáltal, hogy elérést biztosít a szállítóknak a belsı rendelésmenedzsment rendszerekhez! Együttmőködés a dizáj területén -- Csökkentse a termékfejlesztési ciklusokat úgy, hogy lehetıvé teszi a különbözı kereskedelmi partnerek alkalmazottainak a releváns termék- és projektinformációk kicserélését! Kollaboratív feltöltés -- Optimalizálja a szállítói lánc teljesítményét azzal, hogy lehetıvé teszi a szállítóknak az ügyfél oldali árukészlet-adatok elérését, és hogy az igényelt árukészletszinteket kivételalapú feltöltési folyamatban tartja karban! Szállítói összekapcsolhatóság -- Kapcsolódjon a különbözı mérető és képességő szállítókhoz XMLalapú dokumentumközpont révén! 22

23 PLM - termék életciklus menedzsment Product Lifecycle Management Új termék kifejlesztésének és bevezetését biztosítja Életciklus adatgazdálkodás Program- és projektkezelés Életciklus kollaboráció Minıségbiztosítás Eszköz-életciklus irányítás Környezet, egészség és biztonság 23 Életciklus adatgazdálkodás -- Környezetet biztosít specifikációk, anyagjegyzékek, adatfolyamat és -forrástervezés, projektstruktúrák és kapcsolódó technikai dokumentációk számára a termék teljes életciklusa során Program- és projektkezelés -- Haladó módszereket kínál a teljes termékfejlesztési folyamat tervezéséhez, irányításához és ellenırzéséhez Életciklus kollaboráció -- Támogatja az együttmőködı tervezést és projektmenedzsmentet XML-alapú webes szabványok segítségével az olyan információk virtuális fejlesztıi csapatok közötti kommunikálására, mint a projekttervek, dokumentumok és termékstruktúrák Minıségbiztosítás -- Integrált minıségirányítást biztosít az összes iparág számára a teljes termék-életciklus során. Eszköz-életciklus irányítás -- Fizikai eszközöket és berendezéseket irányít, a vállalkozás eszközgazdálkodási rendszerének minden összetevıjét lefedve Környezet, egészség és biztonság -- Megoldást nyújt a környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági kérdésekre az üzleti folyamatok kiterjesztésével úgy, hogy azok megfeleljenek a kormányzati szabályozásnak 23

24 ERP SAP magja, legfontosabb alap szolgáltatásokat tartalmazza. Dolgozói önkiszolgáló szolgáltatások Elemzések Pénzügyek Emberi erıforrás-gazdálkodás Mőködtetés Vállalati szolgáltatások 24 Az SAP ERP újraírja a vállalati forrástervezést -- olyan megoldásokat és funkciókat biztosít, melyek a következı üzleti mőködéseket támogatják: Dolgozói önkiszolgáló szolgáltatások -- A barátságos felhasználói felületek és az üzleti szerepek innovatív támogatása egyszerősíti az információ elérésének folyamatát; helyzetbe hozzák az alkalmazottakat és a vezetıket, ugyanakkor fokozzák a motivációt, a produktivitást és a hatékonyságot. Elemzések -- Az átfogó, teljes körő stratégiai vállalatirányítási, mőködési, munkaerı-, és pénzügyi elemzési támogatás révén az SAP ERP erıteljes, üzleti intelligencia- és teljesítménygazdálkodási platformot biztosít. Pénzügyek -- A pénzügyi és vállalatirányítási könyvelés, illetve a pénzügyi ellátólánc automatizálására szolgáló funkciók alaposabb pénzügyi rálátást biztosítanak a vállalat egészére. A vállalatirányítási utasítások hatékony támogatásaezeket a tevékenységeket az SAP ERP Financials csomag teszi lehetıvé. Emberi erıforrás-gazdálkodás -- Az olyan funkciók, amelyek támogatják a munkavállalói életciklus-gazdálkodást, a munkaerı-felhasználási politikát és a munkavállalói tranzakciós gazdálkodást a munkaerı potenciáljának maximalizásálásában segíthetnek. Ezeket a tevékenységeket az SAP ERP Human Capital Management csomag teszi lehetıvé. Mőködtetés -- Logisztikai irányítási funkciók átfogó készletével áramvonalasíthatja az olyan üzleti ciklusokat, mint például az egyedi gyártási ciklusok. Ezeket a tevékenységeket az SAP ERP Operations csomag teszi lehetıvé. Vállalati szolgáltatások -- Az adminisztrációs és az irányítási funkcionalitás segít mind a központosított, mind a decentralizált ingatlanigazgatási; a környezetvédelmi; az egészségügyi és biztonsági; az ösztönzı és jutalék; illetve a vállalati utaztatási szolgáltatások optimalizálásában. Ezeket a tevékenységeket az SAP ERP Corporate csomag teszi lehetıvé. 24

25 Netweaver Emberek integrációja (People Integration) - Portál: egységes felület - mindekinek - Többcsatornás hozzáférés (Multichannel access): SAP Mobile Infrastructure-val Információk integrációja (Information Integration) - BI (Businness Intelligence): adattárház, adatbányászat - Master Data Management: heterogén rendszerek közötti adatintegritás Folyamatok integrációja (Process Integration) Alkalmazás platform : ABAP és J2EE 25 Nem csak windows, linux felületen, hanem webfelületen is alkalmazható Emberi integráció: Felhasználók rendelkezzenek a munkájukhoz szükséges információkkal, funkciókkal Információintegráció: Ezen keresztül érhetı el a vállalat összes struktúrált és nem struktúrált információja Folyamatintegráció: Hogy az üzleti folyamatok különbözı rendszereken futhassanak 25

26 Összegzés 26 26

27 Összegzés SAP 35 éve Alap modulok Új modulkoncepciók SAP csomagok 27 Kezdetben a modularitás. Legismertebb megjelenítési formája a gyémánt ábra Áttérés folyamat szemléletre; Marketing és oktatási anyagokban megszüntették a gyémánt ábrát. A bevezetési metódusokban megjelentek az üzleti folyamatok. Alapvetıen az R/3-ban nem jelentett változást, csak a megközelítésben 27

28 Leonardo da Vinci was SAP Certified Köszönöm a figyelmet! Zolnai László 28 28

A számvitel számítógépes támogatása, SAP ERP, bemutatása Dr, Kárpáti Tibor, Eke Pál DE GTK, Kancellária, SAP Kompetencia Központ Debrecen, 2017

A számvitel számítógépes támogatása, SAP ERP, bemutatása Dr, Kárpáti Tibor, Eke Pál DE GTK, Kancellária, SAP Kompetencia Központ Debrecen, 2017 A számvitel számítógépes támogatása, SAP ERP, bemutatása Dr, Kárpáti Tibor, Eke Pál DE GTK, Kancellária, SAP Kompetencia Központ Debrecen, 2017 Követelmények, menetrend Órák látogatása nem kötelező, jelenlétit

Részletesebben

SAP tanfolyam értékesítés, termékstratégia. Berczik Márton, SAP Hungary Kft. ELTE, 2013. április 9.

SAP tanfolyam értékesítés, termékstratégia. Berczik Márton, SAP Hungary Kft. ELTE, 2013. április 9. SAP tanfolyam értékesítés, termékstratégia Berczik Márton, SAP Hungary Kft. ELTE, 2013. április 9. SAP AG SAP Magyarország 41 év üzleti tapasztalat több mint 60.000 dolgozó több mint 120 országban van

Részletesebben

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor Üzleti intelligencia (Teljesítmény menedzsment) Web Scorecard & Műszerfal Excel Email riasztás Riportok Irányít Összehangol Ellenőriz Stratégia Stratégia

Részletesebben

Válalati informatika. Dr. Bodnár Pál D.Sc. BGF

Válalati informatika. Dr. Bodnár Pál D.Sc. BGF Válalati informatika Dr. Bodnár Pál D.Sc. BGF Tartalomjegyzék ELÕSZÓ...7 1. BEVEZETÉS... 9 2. ES VÁLLALATI SOFTVEREK MODELLEZÉSE...15 2.1 Az Enterprise Software (ES) értelmezése...17 2.2 Az ES modell felépítése...18

Részletesebben

Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez. Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft.

Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez. Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft. Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft. Tartalom Az ECOD bevezetésének költségei Források Pályázati lehetıségek Eredmények Az ECOD bevezetésének

Részletesebben

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban A FLUID-WIN projekt Nyertes projekt az EU 6. Kutatás fejlesztési és demonstrációs keretprogramjában Prioritás: Információs Társadalom Technológiák

Részletesebben

Teamcenter, a Siemens PLM megoldása tervezési folyamatok kezelésére. Sallay Péter. Kasuba-Tóth Endre

Teamcenter, a Siemens PLM megoldása tervezési folyamatok kezelésére. Sallay Péter. Kasuba-Tóth Endre Teamcenter, a Siemens PLM megoldása tervezési folyamatok kezelésére Sallay Péter ügyvezető igazgató peter.sallay@graphit.hu Kasuba-Tóth Endre PLM tanácsadó endre.kasuba-toth@graphit.hu www..hu Tartalom

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Vállalatirányítási rendszerek

Vállalatirányítási rendszerek Vállalatirányítási rendszerek Varga Zsigmond Üzletfejlesztési igazgató Budapest, 2015. március 03. Nyilvános Motiváció? 2013 SAP AG. All rights reserved. 2 Adatrögzítés része a fejlődésnek 3 Mestermunkától

Részletesebben

MLBKT XIII. kongresszusa

MLBKT XIII. kongresszusa MLBKT XIII. kongresszusa 2005. november 16-18. Werle Zoltán Beszerzési Igazgató, Magyar Telekom Rt. 2005.11.16-18., page 1 Szabályozott környezet Tulajdonosi szabályozások Vezérigazgatói szabályozások

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Tanszék

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Tanszék 2013/14 2. félév 5. Gyakorlat Dr. Kulcsár Gyula egyetemi docens Tartalomjegyzék Klasszikus termelésirányítási

Részletesebben

A VT-SOFT humáninformatikai rendszerének kiépítése a Kelly Services-nél

A VT-SOFT humáninformatikai rendszerének kiépítése a Kelly Services-nél A VT-SOFT humáninformatikai rendszerének kiépítése a Kelly Services-nél SÁFÁR Katalin kereskedelmi igazgató VT-SOFT Mobil: +36 20 553 1945 Telefon: +36 (1) 436 0550 E-mail: katalin.safar@vtsoft.hu Web:

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Globális ellátási lánc menedzsment a National Instruments gyakorlatában

Globális ellátási lánc menedzsment a National Instruments gyakorlatában Globális ellátási lánc menedzsment a National Instruments gyakorlatában Kertész Csaba, Horváth Gergő 2015 október 16. Agenda Az NI bemutatása Ellátási lánc, ellátási lánc menedzsment Az NI egységei, kapcsolatai

Részletesebben

Melyek az újdonságok a Microsoft Dynamics AX 2012-ben? Sasfi Imre 2012. 11. 27.

Melyek az újdonságok a Microsoft Dynamics AX 2012-ben? Sasfi Imre 2012. 11. 27. Melyek az újdonságok a Microsoft Dynamics AX 2012-ben? Sasfi Imre 2012. 11. 27. * Planned to be released in Q1 CY2012 Microsoft Dynamics AX2012 Solution Overview Ágazat specifikus megoldások Gyártás Nagykereskedelem

Részletesebben

BI megoldás a biztosítói szektorban

BI megoldás a biztosítói szektorban Dobos Zoltán 2009 szeptember 10 BI megoldás a biztosítói szektorban Tartalom Üzleti felhasználási területek a biztosítói szektorban Cognos megoldások a biztosítói szektor részére 2 Fókusz területek Értékesítési

Részletesebben

Fejlesztés, működtetés, felügyelet Hatékony infrastruktúra IBM szoftverekkel

Fejlesztés, működtetés, felügyelet Hatékony infrastruktúra IBM szoftverekkel IBM Software Group Fejlesztés, működtetés, felügyelet Hatékony infrastruktúra IBM szoftverekkel Rehus Péter Szoftver üzletág igazgató 2005. február 2. 2003 IBM Corporation On demand igény szerinti működési

Részletesebben

Papír helyett elektronikus űrlap. Szabadság és interaktivitás az űrlapkezelésben

Papír helyett elektronikus űrlap. Szabadság és interaktivitás az űrlapkezelésben Papír helyett elektronikus űrlap Szabadság és interaktivitás az űrlapkezelésben Csamangó András SAP tanácsadó Creative 4U Kft., Budapest 2010 Bemutatás 2002-ben alakult SAP Service Partner fő tevékenység:

Részletesebben

A számvitel számítógépes támogatása, SAP ERP, bemutatása Dr, Kárpáti Tibor, Eke Pál DE GTK, Kancellária, SAP Kompetencia Központ Debrecen, 2017

A számvitel számítógépes támogatása, SAP ERP, bemutatása Dr, Kárpáti Tibor, Eke Pál DE GTK, Kancellária, SAP Kompetencia Központ Debrecen, 2017 A számvitel számítógépes támogatása, SAP ERP, bemutatása Dr, Kárpáti Tibor, Eke Pál DE GTK, Kancellária, SAP Kompetencia Központ Debrecen, 2017 Tartalom 1. Bemutatkozás 2. Követelmények, menetrend 3. Tematika

Részletesebben

1. Bevezetés: Vállalatirányítási rendszerek és az SAP. Bevezetés az SAP világába Tarcsi Ádám

1. Bevezetés: Vállalatirányítási rendszerek és az SAP. Bevezetés az SAP világába Tarcsi Ádám 1. Bevezetés: Vállalatirányítási rendszerek és az SAP Bevezetés az SAP világába Tarcsi Ádám 1. Tematika, követelmények Katalógus Beadandó ZH Tarcsi Ádám, ELTE Informatikai kar: Bevezetés az SAP világába

Részletesebben

A USER Kft - mint Open Text partner - bemutatása

A USER Kft - mint Open Text partner - bemutatása A USER Kft - mint Open Text partner - bemutatása SAP konferencia 2008.szeptember 22. Tihany Copyright 2008 Open Text Inc. All rights reserved. Kárász Vilmos Sales Manager USER KFT vilmos.karasz@user.hu

Részletesebben

László Zsuzsanna Vezérigazgató. Integra Zrt. Budapest, 1037 Kiscelli utca 104. www.integra.hu 250-9900 laszlo.zsuzsanna@integra.hu 2015.03.

László Zsuzsanna Vezérigazgató. Integra Zrt. Budapest, 1037 Kiscelli utca 104. www.integra.hu 250-9900 laszlo.zsuzsanna@integra.hu 2015.03. László Zsuzsanna Vezérigazgató Integra Zrt. Budapest, 1037 Kiscelli utca 104. www.integra.hu 250-9900 laszlo.zsuzsanna@integra.hu 2015.03.05 Budapest, 2015.03.05 Néhány szó rólunk - Cégbemutatás Miért

Részletesebben

több mint száz vállalat vezette be idáig GE Lighting Tungsram MOL, Hungária Biztosító Magyar Nemzeti Bank Zwack Unicum

több mint száz vállalat vezette be idáig GE Lighting Tungsram MOL, Hungária Biztosító Magyar Nemzeti Bank Zwack Unicum http://vigzoltan.hu rendszer elsı verziója, az SAP R/2 1979-ben került piacra Ekkor csak mainframe gépeken volt használható Ez behatárolta a felhasználók körét >> kicsi és közepes vállalatok számára a

Részletesebben

Globális trendek lokális stratégiák. Kovács András

Globális trendek lokális stratégiák. Kovács András Globális trendek lokális stratégiák Kovács András CLOUD KOLLABORÁCIÓ FOLYAMATFEJLESZTÉS CRM MOBILITÁS ALKALMAZÁSOK PLATFORMOK Strausz János FUJITSU Sales Operations Manager Veres Zsolt IBM Magyarország

Részletesebben

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén SONIMA Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén 1 Moduláris megoldások Manufacturing Gyártás Assembly Szerelés Industrial Ipari Cleaning tisztítás Warehousing Raktározás Logisztika Logistics

Részletesebben

IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan

IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan Bácsi Zoltán Bedecs Szilárd Napirend Közép Európai Egyetem (CEU) bemutatása IT stratégia kialakítása Változás előtt Termék

Részletesebben

Oracle9i Alkalmazás Szerver Üzleti folyamat integráció. Molnár Balázs Vezető értékesítési konzultáns Oracle Hungary

Oracle9i Alkalmazás Szerver Üzleti folyamat integráció. Molnár Balázs Vezető értékesítési konzultáns Oracle Hungary Oracle9i Alkalmazás Szerver Üzleti folyamat integráció Molnár Balázs Vezető értékesítési konzultáns Oracle Hungary Üzleti folyamat integráció Kereskedők Beszállítók Partnerek Alkalmazás Disztribútor Belső

Részletesebben

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr.

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Gubán Ákos SCM Hatóság Kiskereskedő Fogyasztó Vevő 2 Logisztikai központ Beszálító

Részletesebben

Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 1 Oracle Felhő Alkalmazások: Gyorsabb eredmények alacsonyabb kockázattal Biber Attila Igazgató Alkalmazások Divízió 2 M I L L I Á RD 4 1 PERC MINDEN 5 PERCBŐL 5 6 Ember használ mobilt 7 FELHŐ SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Vállalatirányítás könnyedén.

Vállalatirányítás könnyedén. Vállalatirányítás könnyedén www.eniac.hu ENIAC Computing Két évtizedes szakmai tevékenységünk és több száz vállalat átvilágítása során szerzett tapasztalataink garantálják, hogy üzleti ügyei biztos kezekben

Részletesebben

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8 VIIR Vállalatirányítási Integrált Információs rendszerek I. (Történeti áttekintés - TEI) Szent István Egyetem Információgazdálkodási Tanszék 2006. 1 Ki mikor kapcsolódott be az információs társadalomba?

Részletesebben

Hogyan teszi lehetővé az informatika a globalizálódást?

Hogyan teszi lehetővé az informatika a globalizálódást? Hogyan teszi lehetővé az informatika a globalizálódást? Kelemen Róbert SAP Hungary robert.kelemen@sap.com SAP AG 2000 / 1 Az Internet hatása az üzleti életre Öt év múlva az Internet vállalat elnevezés

Részletesebben

IBM felhő menedzsment

IBM felhő menedzsment IBM Váltsunk stratégiát! Budapest, 2012 november 14. IBM felhő menedzsment SmartCloud Provisioning és Service Delivery Manager Felhő alapú szolgáltatások Felhasználás alapú számlázás és dinamikus kapacitás

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek

Vállalati információs rendszerek Vállalati információs rendszerek 8. előadás: Műveleteket támogató rendszerek Elekes Edit, 2015. elekes.edit@eng.unideb.hu 1 Funkcionális, közös vállalati tevékenységek Szervezetek tevékenységét támogató

Részletesebben

SAP Business One: hatékonyabb ellenőrzés, átláthatóbb üzleti folyamatok, megalapozottabb döntések, eredményesebb gazdálkodás

SAP Business One: hatékonyabb ellenőrzés, átláthatóbb üzleti folyamatok, megalapozottabb döntések, eredményesebb gazdálkodás SAP Business One: hatékonyabb ellenőrzés, átláthatóbb üzleti folyamatok, megalapozottabb döntések, eredményesebb gazdálkodás Budapest, 2015. április 9. Váradi László 1 itelligence 21 éve Magyarországon

Részletesebben

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül 1.tétel a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül létrehozandó vezetıi szintek, azok fontosabb, elkülönült feladatai. b. Az innováció fogalma,szerepe a vállalkozásoknál.

Részletesebben

Lépésről lépésre - a siker útján

Lépésről lépésre - a siker útján Lépésről lépésre - a siker útján Az Oracle E Business-Suits rendszer használata közel 2 évtizeden keresztül: a v8.6-tól a legújabb R12.1.3-ig Moczó István Konzultációs Igazgató Oracle Hungary Kft. Tóthné

Részletesebben

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Sajner Zsuzsanna Accenture Sztráda Gyula MAVIR ZRt. FIO 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék 2 Mi a Szolgáltatás Orientált Architektúra? A SOA bevezetés

Részletesebben

1 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 7

1 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 7 1 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights 2011 November 8 th Budapest Fel a fellegekbe! Oracle alkalmazások szolgáltatásként az Oracle CRM, ERP, HR Visky Máté Vezető CRM Tanácsadó Sonnevend

Részletesebben

Bevezetés az SAP világába. 5. Kommunikációs és integrációs technológiák

Bevezetés az SAP világába. 5. Kommunikációs és integrációs technológiák Bevezetés az SAP világába Zolnai László zolnai@elte.hu http://zolnai.web.elte.hu/bev_sap.html 5. Kommunikációs és integrációs technológiák 1 Rendszerek közötti kapcsolatok SAP és nem-sap rendszerek Vállalaton

Részletesebben

Együttműködés, tudásmegosztás és feladatmenedzsment. avagy Microsoft eszközrendszer a vállalati folyamatok szolgálatában

Együttműködés, tudásmegosztás és feladatmenedzsment. avagy Microsoft eszközrendszer a vállalati folyamatok szolgálatában Együttműködés, tudásmegosztás és feladatmenedzsment avagy Microsoft eszközrendszer a vállalati folyamatok szolgálatában Áttekintés Az EURO ONE fejlesztési üzletága Üzleti problémák megoldása SharePointtal

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerek nyílt forráskódú szoftverekkel. Herdon Miklós, Kaderják Gyula, Simon András

Ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerek nyílt forráskódú szoftverekkel. Herdon Miklós, Kaderják Gyula, Simon András Ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerek nyílt forráskódú szoftverekkel Herdon Miklós, Kaderják Gyula, Simon András Mi a CRM? A Customer Relationship Management, vagyis az ügyfélkapcsolat-menedzsment kifejezés

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

Újdonságok. Jancsich Ernő Ferenc

Újdonságok. Jancsich Ernő Ferenc Újdonságok Jancsich Ernő Ferenc Microsoft Dynamics NAV o Világszerte, több, mint 110 000 ezer kis- és középvállalat választotta a Microsoft Dynamics NAV rendszert növekedésének támogatásához. o Ez közel

Részletesebben

Együttmőködési rendszerek, csoporttevékenység támogatása 2. rész

Együttmőködési rendszerek, csoporttevékenység támogatása 2. rész Együttmőködési rendszerek, csoporttevékenység támogatása 2. rész Gaul Géza 2008 Széchenyi István Egyetem 1 Tartalom Bevezetés A csoportmunka természete A technikák áttekintése Üzenetkezelés Konferencia

Részletesebben

Technológia a gyógyítás szolgálatában. EMMA Integráció az SAP vállalatirányítási rendszerrel. Technológiai ismertető 2015. 04.

Technológia a gyógyítás szolgálatában. EMMA Integráció az SAP vállalatirányítási rendszerrel. Technológiai ismertető 2015. 04. EMMA Integráció az SAP vállalatirányítási rendszerrel Technológiai ismertető 2015. 04. EMMA Integráció az SAP vállalatirányítási rendszerrel Az Enterprise Group ehealth és Consulting ainak szoros együttműködésének

Részletesebben

Oracle Enterprise Manager: Az első teljesértékű felhő üzemeltetési megoldás

Oracle Enterprise Manager: Az első teljesértékű felhő üzemeltetési megoldás 2011 November 8. New York Palota Hotel Boscolo Budapest Oracle Enterprise Manager: Az első teljesértékű felhő üzemeltetési megoldás Sárecz Lajos, Vezető tanácsadó Oracle Hungary Átfogó felhő üzemeltetés

Részletesebben

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17.

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. HR módszerek m alkalmazása a Rába JármJ rmőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. A Rába R csoport Alapítva 1896 Fı adatok (IFRS) 2008 (auditált) 2009 FC Rába Futómő Kft. Rába RábaJármőipari Holding Nyrt.*

Részletesebben

Sebık András az MKB Bank ügyvezetı igazgatója

Sebık András az MKB Bank ügyvezetı igazgatója MKB Bank elkötelezte magát az operatív CRM és front-end rendszer kialakítása mellett, így a Microsoft Dynamics CRM bevezetése a felsıvezetés körében is kiemelt figyelmet kapott. Sebık András az MKB Bank

Részletesebben

Üzleti szabálykezelés

Üzleti szabálykezelés Üzleti szabálykezelés Az Alerant és a BCA üzleti szabálykezelési szolgáltatásai Darmai Gábor technológiai igazgató 2008. június 25. A Alerant Al t Zrt. Z t Az 3. Nagyvállalati fókusz (TOP50 vállalat megcélzása)

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

1. elıadás. Információelmélet Információ technológia Információ menedzsment

1. elıadás. Információelmélet Információ technológia Információ menedzsment http://vigzoltan.hu 1. elıadás A számítógépes információ rendszerk tudománya, amely tartalmazza az alábbiakat: Elméleti összefüggések Szemlélet Módszertant a tervezéshez, fejlesztéshez üzemeltetéshez Tartalmazza

Részletesebben

Üzleti intelligencia - eszközöktől a megoldásokig

Üzleti intelligencia - eszközöktől a megoldásokig Atlanta Barcelona Berlin Vienna Budapest Bukarest Düsseldorf München Stuttgart Zurich www.ifua.hu Fekete Gábor ügyvezető partner 2007. március 21. Üzleti intelligencia - eszközöktől a megoldásokig IFUA

Részletesebben

Az alábbiak közül melyek a vállalati stratégia típusok?

Az alábbiak közül melyek a vállalati stratégia típusok? Az alábbiak közül melyek a vállalati stratégia típusok? Piacorientált, dinamikus, jövőorientált, integratív Költségvezető, megkülönböztető, koncentráló HELYES Innovatív, stabilizáló, leépítő Vízió, misszió

Részletesebben

http://vigzoltan.hu http://vigzoltan.hu (Klasszikus) vállalkozás új lehetıségei E-Commerce (elektronikus kereskedelem) Új típusú vállalkozások világa

http://vigzoltan.hu http://vigzoltan.hu (Klasszikus) vállalkozás új lehetıségei E-Commerce (elektronikus kereskedelem) Új típusú vállalkozások világa 1 (Klasszikus) vállalkozás új lehetıségei E-Commerce (elektronikus kereskedelem) Új típusú vállalkozások világa 2 Profit maximalizálása Termék önköltség minimalizálás Maximális darabszám eladása / új vásárlók

Részletesebben

avagy a beszerzés informatikai támogatása Cserveni Attila, 2012.02.28

avagy a beszerzés informatikai támogatása Cserveni Attila, 2012.02.28 avagy a beszerzés informatikai támogatása Cserveni Attila, 2012.02.28 Gondolkodók és modelljeik Beszerzés Összegző modellek Feladatok, kihívások Beszerzési IT Cél Gyors és szubjektív áttekintés, tájékoztatás

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Vezetői információs rendszer

Vezetői információs rendszer Vezetői információs rendszer A stratégiai tervezés (általában a tervezés) elemzések, döntések, választások sorozata, melynek során a stratégiai menedzsmentnek elemeznie kell a környezetet, a szervezet

Részletesebben

Stratégia eszközök gazdaságos üzemeltetése

Stratégia eszközök gazdaságos üzemeltetése Vörös Ákos IBM javaslatok TIOP pályázatokhoz 2009. December 10. Stratégia eszközök gazdaságos üzemeltetése Tartalom Projekt alapú beszerzések Üzemeltetési ötletek Épület üzemeltetés Orvosi mőszerek, berendezések

Részletesebben

Üzleti folyamatok rugalmasabb IT támogatása. Nick Gábor András 2009. szeptember 10.

Üzleti folyamatok rugalmasabb IT támogatása. Nick Gábor András 2009. szeptember 10. Üzleti folyamatok rugalmasabb IT támogatása Nick Gábor András 2009. szeptember 10. A Generali-Providencia Magyarországon 1831: A Generali Magyarország első biztosítója 1946: Vállalatok államosítása 1989:

Részletesebben

SAP SZOFTVERHASZNÁLATI JOGOK

SAP SZOFTVERHASZNÁLATI JOGOK SAP SZOFTVERHASZNÁLATI JOGOK 1. LICENCVÉTELI ALAPELVEK / HASZNÁLATI SZABÁLYOK... 5 2. MÉRŐSZÁMOK... 6 3. CSOMAGSPECIFIKUS FELTÉTELEK / HASZNÁLATI SZABÁLYOK... 7 1. sz. melléklet - Öröklött SBOP Szoftverek...

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI IGÉNYMENEDZSMENT

TECHNOLÓGIAI IGÉNYMENEDZSMENT TECHNOLÓGIAI IGÉNYMENEDZSMENT 2017. március 22. Dr. Danyi Pál GTK MVT, egyetemi docens MAI TÉMÁK IT alkalmazások és típusaik Igényportfolió készítés Igénymenedzsment Üzleti terv készítés 2017. MÁRC. 22.

Részletesebben

Angyal Business Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.

Angyal Business Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. Angyal Business Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. bemutatkozás: Az Angyal Business Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. magyarországi és európai közép-, és nagyvállalatok számára nyújt informatikai

Részletesebben

Pentaho 4: Mindennapi BI egyszerűen. Fekszi Csaba Ügyvezető 2011. október 6.

Pentaho 4: Mindennapi BI egyszerűen. Fekszi Csaba Ügyvezető 2011. október 6. Pentaho 4: Mindennapi BI egyszerűen Fekszi Csaba Ügyvezető 2011. október 6. 1 2 3 4 5 Bevezetés Pentaho-ról röviden - áttekintő Mindennapi BI egyszerűen a Pentaho 4 újdonságai Pentaho összefoglaló Alkalmazás

Részletesebben

IBM Rational AppScan. IBM Software Group. Preisinger Balázs Rational termékmenedzser. balazs.preisinger@hu.ibm.com +36 20 823-5698

IBM Rational AppScan. IBM Software Group. Preisinger Balázs Rational termékmenedzser. balazs.preisinger@hu.ibm.com +36 20 823-5698 IBM Software Group IBM Rational AppScan Preisinger Balázs Rational termékmenedzser balazs.preisinger@hu.ibm.com +36 20 823-5698 2009 IBM Corporation A valóság IBM Software Group Rational software Security

Részletesebben

Innovatív informatikai megoldás a logisztikai szektor nemzetközi együttműködésének javítására Bay Zoltán Nonprofit Kft. Logisztika Rendszerek

Innovatív informatikai megoldás a logisztikai szektor nemzetközi együttműködésének javítására Bay Zoltán Nonprofit Kft. Logisztika Rendszerek Innovatív informatikai megoldás a logisztikai szektor nemzetközi együttműködésének javítására Bay Zoltán Nonprofit Kft. Logisztika Rendszerek Osztálya István Zsolt, zsolt.istvan@bayzoltan.hu CAL-Transnational

Részletesebben

Gazdasági informatika alapjai

Gazdasági informatika alapjai PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Gazdasági informatika alapjai

Részletesebben

Újdonságok az AX2012-ben! Hauserné Kozák Veronika

Újdonságok az AX2012-ben! Hauserné Kozák Veronika Újdonságok az AX2012-ben! Hauserné Kozák Veronika 2012. 11.27. Témakörök Szervezet irányítása Számlatükör, Pénzügyi dimenziók Kontrolling Szervezet irányítása Szervezet irányítása 1. Szerepkör Szerepre

Részletesebben

Magyarországi beruházások november 13, Gárdony Suhajda Attila

Magyarországi beruházások november 13, Gárdony Suhajda Attila Magyarországi beruházások 2014 november 13, Gárdony Suhajda Attila Miről fogok beszélni? 1. HOA-ról, üzleti szolgáltató szektorról 2. Hazai beruházási helyzetről 3. FDI alakulásáról a világban 4. a hazai

Részletesebben

1. Bevezetés: Vállalatirányítási rendszerek és az SAP. Az SAP programozása 1. Tarcsi Ádám

1. Bevezetés: Vállalatirányítási rendszerek és az SAP. Az SAP programozása 1. Tarcsi Ádám 1. Bevezetés: Vállalatirányítási rendszerek és az SAP Az SAP programozása 1. Tarcsi Ádám 1. Tematika Tarcsi Ádám, ELTE Informatikai kar: Az SAP programozása 1. 2 Tematika # Gyakorlat 1. Vállalatirányítási

Részletesebben

IBM Software Group Archiválási technológiák - tartalomkezelés Kovács László Az információ kezelésének evolúciója Struktúrált adatok kezelése '60s Alkalmazások '70s Adatbázisok alkalmazásokra optimalizálva

Részletesebben

Történet John Little (1970) (Management Science cikk)

Történet John Little (1970) (Management Science cikk) Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológia Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Vezetői információs rendszerek Döntéstámogató rendszerek (Decision Support Systems) Döntések információn

Részletesebben

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások Transzformáció -CRM Értékesítési stratégiák I. CRM elmélete és gyakorlata II. Stratégiai elemek III. Strukturális megoldások 1 Customer Relationship Management egy filozófia Értékesítés Ügyfél Marketing

Részletesebben

Nyílt forráskódú integrált vállalatirányítási rendszerek. Pető István Vállalatirányítási rendszerek 2015. március 10.

Nyílt forráskódú integrált vállalatirányítási rendszerek. Pető István Vállalatirányítási rendszerek 2015. március 10. Nyílt forráskódú integrált vállalatirányítási rendszerek Pető István Vállalatirányítási rendszerek 2015. március 10. Integrált vállalatirányítási rendszerek Vezetői szintek és információs igényük Alsó

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

- Adat, információ, tudás definíciói, összefüggéseik reprezentációtípusok Részletesebben a téma az AI alapjai című tárgyban

- Adat, információ, tudás definíciói, összefüggéseik reprezentációtípusok Részletesebben a téma az AI alapjai című tárgyban I. Intelligens tervezőrendszerek - Adat, információ, tudás definíciói, összefüggéseik reprezentációtípusok Részletesebben a téma az AI alapjai című tárgyban Adat = struktúrálatlan tények, amelyek tárolhatók,

Részletesebben

Informatika és növekedés. Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke

Informatika és növekedés. Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke Informatika és növekedés Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke Honnan jön a lendület? Az Infokommunikációs iparág adja!* 1 2 3 Permanens

Részletesebben

SAP támogatás/2012. - eljárást megindító hirdetmény 1. számú módosítása

SAP támogatás/2012. - eljárást megindító hirdetmény 1. számú módosítása SAP támogatás/2012. - eljárást megindító hirdetmény 1. számú módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/122 Vállalkozási keretszerződés. Nyertes Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérőnél üzembe helyezett

Részletesebben

KÖLTSÉGHATÉKONY KÖZTISZTASÁGI HULLADÉKGYÜJTÉS

KÖLTSÉGHATÉKONY KÖZTISZTASÁGI HULLADÉKGYÜJTÉS Dr. Romhányi Gábor Lovák István KÖLTSÉGHATÉKONY KÖZTISZTASÁGI HULLADÉKGYÜJTÉS Szakmai nap 2011. Június 22. RG EGY. ADJ. Bemutatkozás Innotransz Mérnöki Iroda Kft. 1991 óta jelen a piacon Informatikai és

Részletesebben

SAP SZOFTVERHASZNÁLATI JOGOK

SAP SZOFTVERHASZNÁLATI JOGOK SAP SZOFTVERHASZNÁLATI JOGOK PREAMBULUM... 5 1. LICENCVÉTELI ALAPELVEK / HASZNÁLATI SZABÁLYOK... 5 2. MÉRŐSZÁMOK... 6 3. CSOMAGSPECIFIKUS FELTÉTELEK / HASZNÁLATI SZABÁLYOK... 7 1. sz. melléklet - Öröklött

Részletesebben

Szolgáltatási szint és performancia menedzsment a PerformanceVisor alkalmazással. HOUG konferencia, 2007 április 19.

Szolgáltatási szint és performancia menedzsment a PerformanceVisor alkalmazással. HOUG konferencia, 2007 április 19. Szolgáltatási szint és performancia menedzsment a PerformanceVisor alkalmazással Szabó Balázs HOUG konferencia, 2007 április 19. Mirıl lesz szó NETvisor Kft bemutatása Szolgáltatási szint alapjai Performancia

Részletesebben

A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában

A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában Zalán László osztályvezetı Informatikai Osztály 2013.06.10. 1/23 A hivatal informatikai hálózata 2013.06.10. 2/23 Forrás integrált

Részletesebben

VIR alapfogalmai. Előadásvázlat. dr. Kovács László

VIR alapfogalmai. Előadásvázlat. dr. Kovács László VIR alapfogalmai Előadásvázlat dr. Kovács László Információ szerepe Információ-éhes világban élünk Mi is az információ? - újszerű ismeret - jelentés Hogyan mérhető az információ? - statisztikai - szintaktikai

Részletesebben

Dokumentum kompozíció

Dokumentum kompozíció Dokumentum kompozíció Dokumentum kompozíció: Központilag létrehozott és menedzselt megszemélyesített tranzakciós, igény alapú és interaktív dokumentumok előállítása Elérhető előnyök: ügyfél elégedettség

Részletesebben

Operációs rendszerek

Operációs rendszerek Operációs rendszerek Hardver, szoftver, operációs rendszer fogalma A hardver a számítógép mőködését lehetıvé tevı elektromos, elektromágneses egységek összessége. A számítástechnikában hardvernek hívják

Részletesebben

Egyszerű, és mégis oly nehéz... (Miért olyan bonyolult a logisztikai szemléletmód vállalati alkalmazása?)

Egyszerű, és mégis oly nehéz... (Miért olyan bonyolult a logisztikai szemléletmód vállalati alkalmazása?) Prof. Dr. Szegedi Zoltán egyetemi tanár, SZIE Ameropa Consulting ügyvez.ig. Egyszerű, és mégis oly nehéz... (Miért olyan bonyolult a logisztikai szemléletmód vállalati alkalmazása?) Előadás az OPTASOFT

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Kégl Lóránt SZÜLETÉSI DÁTUM: 1972. október 26. SZÜLETÉSI HELY: Budapest lorantkegl@hotmail.com

CURRICULUM VITAE. Kégl Lóránt SZÜLETÉSI DÁTUM: 1972. október 26. SZÜLETÉSI HELY: Budapest lorantkegl@hotmail.com CURRICULUM VITAE NÉV: Kégl Lóránt SZÜLETÉSI DÁTUM: 1972. október 26. SZÜLETÉSI HELY: Budapest EMAIL: lorantkegl@hotmail.com VÉGZETTSÉG: 1998 Posztgraduális diploma ELTE Számítástechnika tanár szakon 1995

Részletesebben

Infor ERP LN6.1 - Logisztika

Infor ERP LN6.1 - Logisztika Infor ERP LN6.1 - Logisztika Hogyan fejlődik a vállalatirányítási szoftver a kihívások mezején? Jándy Géza geza.jandy@snt.hu 2009.11.04. www.snt.hu 1 INFOR ERP LN verziók életciklusának áttekintése Triton

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

PROVICE. üzleti és informatikai tanácsadás

PROVICE. üzleti és informatikai tanácsadás CHANGEPOINT ALKALMAZÁSA TANÁCSADÓ CÉGNÉL (PROVICE KFT. ESETPÉLDA) PROVICE Üzleti és Informatikai Tanácsadó Kft. 1027 Budapest, Kapás u. 11-15. Tel: + 36 1 488 7984 Fax: + 36 1 488 7985 E-mail: provice@provice.hu

Részletesebben

Exact Synergy Enterprise Időtervezés & Számlázás

Exact Synergy Enterprise Időtervezés & Számlázás Exact Synergy Enterprise Időtervezés & Számlázás Füles Károly, Lengyel Attila 2009 Exact Tartalom Az Exact-ról Exact Synergy Enterprise áttekintés Exact Synergy az Accace Kft-nél Ajánlattól a fizetésig

Részletesebben

Technológiai igénymenedzsment és projektportfólió-menedzsment

Technológiai igénymenedzsment és projektportfólió-menedzsment Technológiai igénymenedzsment és projektportfólió-menedzsment Tantárgy: TECHNOLÓGIAMENEDZSMENT Dr. Danyi Pál, egy. docens 2016.04.04. 1 Főbb üzleti szolgáltatások, mint az IT támogatások célterületei Távközlési

Részletesebben

CASON telematikai és biztonsági megoldásainak vasúti alkalmazási lehetőségei

CASON telematikai és biztonsági megoldásainak vasúti alkalmazási lehetőségei REMOTE PRESENCE CASON telematikai és biztonsági megoldásainak vasúti alkalmazási lehetőségei BÓDAY Tamás Üzletfejlesztési Igazgató CASON Engineering Plc. Hungary 2030 Érd, Velencei út. 37 Tel: +36 23 /

Részletesebben

Bevezetés az SAP világába. 0. Bevezetı elıadás

Bevezetés az SAP világába. 0. Bevezetı elıadás Bevezetés az SAP világába Zolnai László zolnai@elte.hu http://zolnai.web.elte.hu/bev_sap.html 0. Bevezetı elıadás ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 1 Tartalom

Részletesebben

Környezetvédelemi adatnyilvántartás megvalósítási lehetőségei. Dr. Romhányi Gábor ügyvezető igazgató Innotransz Mérnöki Iroda Kft.

Környezetvédelemi adatnyilvántartás megvalósítási lehetőségei. Dr. Romhányi Gábor ügyvezető igazgató Innotransz Mérnöki Iroda Kft. Környezetvédelemi adatnyilvántartás megvalósítási lehetőségei Dr. Romhányi Gábor ügyvezető igazgató Innotransz Mérnöki Iroda Kft. Környezetvédelmi informatika Tevékenységi területek HULLADÉK TERMELŐK Veszélyes

Részletesebben

MICROSOFT DYNAMICS AX ÜGYFÉLKAPCSOLAT-KEZELÉS (CRM)

MICROSOFT DYNAMICS AX ÜGYFÉLKAPCSOLAT-KEZELÉS (CRM) MICROSOFT DYNAMICS AX ÜGYFÉLKAPCSOLAT-KEZELÉS (CRM) A Microsoft Dynamics AX rendszer CRM modulja segítségével a vállalat maximálisan kiaknázhatja ügyfélkapcsolatait, és növelheti eredményességét. Minden

Részletesebben

A vállalkozás sikerének tényezi. Termék, szolgáltatás Erforrások Információtechnológia 2005.12.08. 1

A vállalkozás sikerének tényezi. Termék, szolgáltatás Erforrások Információtechnológia 2005.12.08. 1 A vállalkozás sikerének tényezi Termék, szolgáltatás Erforrások Információtechnológia 2005.12.08. 1 A siker két egymást segít eleme az IT-ben ERP rendszerek alkalmazása Outsourcing 2005.12.08. 2 A vállalati

Részletesebben

SAP Szoftverhasználati Jogok

SAP Szoftverhasználati Jogok SAP Szoftverhasználati Jogok 1. LICENCVÉTELI ALAPELVEK / HASZNÁLATI SZABÁLYOK... 5 2. MÉRŐSZÁMOK... 6 3. CSOMAGSPECIFIKUS FELTÉTELEK / HASZNÁLATI SZABÁLYOK... 7 1. sz. melléklet - Öröklött SBOP Szoftverek...

Részletesebben

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI Történelmi áttekintés Római Birodalom: Marcus Terentius Varro: Logisticon c. mőve A római hadseregben a logistas-ok biztosították a hadtápellátást. Középkor: Baron de

Részletesebben