(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az október 16-án hatályba lépett módosításokat) 12. Melléklet: 13.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 12. Melléklet: 13."

Átírás

1 E/ECE/324 }Rev.1/Add.12/Rev.6 E/ECE/TRANS/ január 14.. ENSZ-EGB 13. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGES MÛSZAKI ELÕÍRÁSOK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS EZEN ELÕÍRÁSOK ALAPJÁN KIBOCSÁTOTT JÓVÁHAGYÁSOK KÖLCSÖNÖS ELISMERÉSÉNEK FELTÉTELEIRÕL / (2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az október 16-án hatályba lépett módosításokat) 12. Melléklet: 13. számú Elõírás 6. Felülvizsgált szövegváltozat EGYSÉGES FELTÉTELEK M, N ÉS O KATEGÓRIÁS JÁRMÛVEK JÓVÁHAGYÁSÁRA FÉKEZÉS SZEMPONTJÁBÓL NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BUDAPEST 2010 / Az Egyezmény korábbi címe: Egyezmény gépjármû részegységek és alkatrészek jóváhagyására vonatkozó egységes feltételek elfogadásáról és a jóváhagyás kölcsönös elismerésérõl. Kelt Genfben, március 20- án.

2 2. oldal Az Elõírás eredeti címe: UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF VEHICLES OF CATEGORIES M, N AND O WITH REGARD TO BRAKING a 11 sorozatszámú módosításokat hatályba lépett július 11-én. a 10 sorozatszámú módosítások 5. kiegészítését hatályba lépett október 15-én. a 11 sorozatszámú módosítások 1. kiegészítését hatályba lépett július 22-én. a 6. felülvizsgált változat 1. helyesbítését hatályba lépett március 10-én. a 11 sorozatszámú módosítások 2. kiegészítését hatályba lépett október 24-én. a 6. felülvizsgált változat 2. helyesbítését hatályba lépett június 24-én. a 11 sorozatszámú módosítások 2. helyesbítését hatályba lépett június 24-én. a 11 sorozatszámú módosítások 3. kiegészítését hatályba lépett március 17-én. a 6. felülvizsgált változat 3. helyesbítését hatályba lépett március 10-én. a 11 sorozatszámú módosítások 4. kiegészítését hatályba lépett december 9-én. A magyar szöveg: JAMES Mérnökiroda Kft Fordította: Tóth József Közzétette az ENSZ-EGB a január 14.-én kelt E/ECE324-E/ECE/TRANS/505-Rev.1/Add.12/Rev.6 számú angol nyelvû kiadványban.

3 3. oldal 13. számú Elõírás EGYSÉGES FELTÉTELEK M, N ÉS O KATEGÓRIÁS JÁRMÛVEK JÓVÁHAGYÁSÁRA FÉKEZÉS SZEMPONTJÁBÓL ELÕÍRÁS TARTALOMJEGYZÉK 1. Alkalmazási terület Meghatározások Jóváhagyás kérése Jóváhagyás Követelmények Vizsgálatok Jármûtípus vagy a fékrendszer módosítása és a jóváhagyás kiterjesztése Jóváhagyott típussal megegyezõ gyártmány gyártása Eljárás a jóváhagyott típustól eltérõ gyártmány gyártása esetén A gyártás végleges beszüntetése A jóváhagyási vizsgálatokért felelõs mûszaki szolgálatok és a jóváhagyó hatóság neve és címe Átmeneti rendelkezések... MELLÉKLETEK: 1. Melléklet: Jelen Elõírás hatálya alá nem tartozó fékberendezések, szerkezetek, vizsgálati módszerek és feltételek 2. Melléklet: Értesítés a jármû típusának jóváhagyásáról vagy kiterjesztésérõl, vagy elutasításáról, vagy visszavonásáról, vagy a gyártás végleges beszüntetésérõl fékezés szempontjából a 13. számú Elõírás szerint Oldal 2. Melléklet 1. Függelék: Jármûadatok felsorolása a 90. számú Elõírás szerint történõ jóváhagyáshoz 2. Melléklet 2. Függelék: Jármû fékberendezésére vonatkozó jóváhagyási bizonyítvány 3. Melléklet: Jóváhagyási jel kiviteli példái 4. Melléklet: Fékezési vizsgálat és a fékrendszer hatásossága 4. Melléklet Függelék: Eljárás az akkumulátor feltöltöttségi állapotának megfigyelésére 5. Melléklet: Az ADR Megállapodásban / meghatározott egyes jármûvekre vonatkozó kiegészítõ követelmények 6. Melléklet: Idõkésedelem mérési módszere sûrített levegõvel mûködõ fékrendszerrel ellátott jármûveknél 6. Melléklet Függelék: Példa a szimulátorra / Veszélyes árúk nemzetközi közúti szállítására vonatkozó Európai Megállapodás változatai a módosítások szerint.

4 4. oldal 7. Melléklet: Energiaforrásokra és energiatároló berendezésekre (energia-akkumulátorok) vonatkozó elõírások 8. Melléklet: Rugóerõ-tárolós fékrendszerekre vonatkozó elõírások 9. Melléklet: Fékhenger mechanikus reteszelésével mûködõ rögzítõ fékre vonatkozó elõírások (reteszeléses mûködtetésûek) 10. Melléklet: Fékerõ eloszlása a jármû tengelyei között, és a vonó jármû és a pótkocsi fékrendszereinek összekapcsolhatóságára vonatkozó követelmények 11. Melléklet: Esetek, amikor nem kell lefolytatni az I. és/vagy II. (vagy II.A) típusú vizsgálatokat 11. Melléklet 1. Függelék: 1., 2. és 3. táblázatok 11. Melléklet 2. Függelék: Alternatív eljárások pótkocsifékek I és II típusú vizsgálataihoz 11. Melléklet 3. Függelék: A melléklet 2. Függelékének és bekezdéseiben elõírt vizsgálati jelentés mintája 11. Melléklet 4. Függelék: A jelen melléklet 2. Függeléke bekezdésében elõírt alternatív automata fékbeállító készülék vizsgálati jelentésének mintája 12. Melléklet: Ráfutó fékrendszerrel ellátott jármûvek vizsgálati feltételei 12. Melléklet 1. Függelék: 1 8. ábrák 12. Melléklet 2. Függelék: Vizsgálati jelentés a ráfutó fékrendszer vezérlõ berendezésérõl 12. Melléklet 3. Függelék: Fékvizsgálati jelentés 12. Melléklet 4. Függelék: Vizsgálati jelentés a ráfutófék vezérlõ berendezésének összekapcsolhatóságáról, átvitelérõl és a fékekrõl a pótkocsin 13. Melléklet: Fékblokkolásgátló rendszerrel ellátott jármûvek vizsgálati követelményei 13. Melléklet 1. Függelék: Jelölések és meghatározások 13. Melléklet 2. Függelék: Tapadás kihasználása 13. Melléklet 3. Függelék: Fékhatás különbözõ tapadású felületeken 13. Melléklet 4. Függelék: Kis tapadású felületek kiválasztási módszere 14. Melléklet: Vizsgálati feltételek elektromos fékrendszerrel ellátott pótkocsikhoz 14. Melléklet Függelék: Pótkocsi fékhatásának és a vontató-pótkocsi egység állandósult átlagos lassulásának egymásnak való megfelelése (terhelt és üres pótkocsinál) 15. Melléklet: Fékbetétek vizsgálati módszere lendkerekes erõmérõ próbapadon 16. Melléklet: A vonatató jármûvek és a pótkocsik kompatibilitása AZ ISO11992 ADATKÖZLÉS TEKINTETÉBEN 17. Melléklet: Elektronikus vezérlõ vezetékekkel felszerelt jármûvek összekapcsolhatóságát mûködés szempontjából meghatározó vizsgálati eljárás 18. Melléklet: Komplex elektronikus jármûvezérlõ rendszerek biztonsági szempontjaihoz alkalmazott különleges követelmények 19. Melléklet: Fékalkatrészek teljesítõképességének vizsgálata 19. Melléklet 1. Függelék: Ellenõrzési jelentés mintája membrános fékkamrákhoz 19. Melléklet 2. Függelék: Vizsgálati eredmények vonatkoztatási adatainak mintája fékkamra membránjához 19. Melléklet 3. Függelék: Ellenõrzési jelentés mintája rugóerõtárolós fékekhez

5 5. oldal 19. Melléklet 4. Függelék: Vizsgálati eredmények vonatkoztatási adatainak mintája rugóerõtárolós fékekhez 19. Melléklet 5. Függelék: Pótkocsi blokkolásgátló rendszerének tájékoztató irata 19. Melléklet 6. Függelék: Pótkocsi blokkolásgátló rendszerének vizsgálati jelentése 19. Melléklet 7. Függelék: Jelképek és meghatározások 19. Melléklet 8. Függelék: A melléklet bekezdésében elõírt üzemi vizsgálat leírási mintája 20. Melléklet: Alternatív eljárás pótkocsik típusjóváhagyásához 20. Melléklet 1. Függelék: A súlypont számítási módszere 20. Melléklet 2. Függelék: Ellenõrzési diagramm a bekezdéshez félpótkocsi 20. Melléklet 3. Függelék: Ellenõrzési diagramm a bekezdéshez középtengelyes pótkocsi 20. Melléklet 4. Függelék: Ellenõrzési diagramm a bekezdéshez teljes pótkocsi 20. Melléklet 5. Függelék: Jelképek és meghatározások

6 6. oldal 13. számú Elõírás EGYSÉGES FELTÉTELEK M, N ÉS O KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ JÁRMÛVEK JÓVÁHAGYÁSÁRA FÉKEZÉS SZEMPONTJÁBÓL 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET 1.1. Ezt az Elõírást az M, N és O 1/ kategóriába tartozó gépjármûvek és pótkocsik fékezésére 2/ alkalmazzák A jelen Elõírás nem vonatkozik: olyan jármûvekre, amelyek névleges sebessége nem nagyobb 25 km/óránál; olyan pótkocsikra, amelyek nem kapcsolhatók 25 km/óránál nagyobb névleges sebességû vonatató motoros jármûvekhez; mozgásukban korlátozott vezetõk részére átalakított jármûvekre Az Elõírás alkalmazható rendelkezéseitõl függõen, az 1. Mellékletben felsorolt berendezésekre, készülékekre, módszerekre és feltételekre a jelen Elõírás nem vonatkozik. 2. MEGHATÁROZÁSOK A jelen Elõírás céljaira: 2.1. "Jármû jóváhagyása" a jármû jóváhagyását jelenti fékezés szempontjából "Jármûtípus" olyan jármûveket jelent, amelyek nem különböznek egymástól olyan lényeges jellemzõk tekintetében, mint: Gépjármûvek esetében a jármûkategória (lásd a fenti 1.1. bekezdést), a legnagyobb tömeg, az alábbi bekezdés meghatározása szerint; a tengelyek közötti tömegelosztás; a legnagyobb tervezési sebesség; a fékrendszer eltérõ típusa, különös tekintettel a pótkocsi fékezésére szolgáló berendezés meglétére vagy hiányára, vagy valamely elektromos regeneráló fékrendszer jelenlétére; a tengelyek száma és elrendezése; a motor típusa; a sebességfokozatok száma és áttételei; a hajtott tengelyek áttételei; a gumiabroncs méretei Pótkocsik esetén a jármûkategória (lásd a fenti 1.1. bekezdést); a legnagyobb tömeg, az alábbi bekezdés meghatározása szerint; a tengelyek közötti tömegeloszlás; eltérõ típusú fékrendszer; a tengelyek száma és elrendezése;

7 7. oldal gumiabroncs méretek "Fékrendszer" olyan szerkezetek összességét jelenti, amelyeknek feladata a mozgásban lévõ jármû sebességét fokozatosan csökkenteni, vagy azt megállítani, vagy álló helyzetben azt megtartani, amikor a jármû már megállt; ezeket a feladatokat az alábbi bekezdés határozza meg. A fékrendszer részei: a vezérlõ berendezés, az átvitel és a fékszerkezet "Vezérlés" azt a részt jelenti, amelyet a gépjármûvezetõ (vagy bizonyos pótkocsik esetében egy segítõ) közvetlenül mûködtet, hogy az átvitel részére a fékezéshez szükséges energiát biztosítsa, vagy azt szabályozza. Ez az energia lehet a gépjármûvezetõ izomereje, vagy a gépjármûvezetõ által szabályozott más forrásból származó energia, vagy bizonyos esetekben a pótkocsi mozgási energiája, vagy ezeknek a különféle energia-nemeknek a kombinációja "Mûködtetés" a vezérlés használatát és oldását is jelenti "Átvitel" azoknak a részeknek az összességét jelenti, amelyek a vezérlés és a fék közé vannak iktatva, és ezeket funkcionálisan kötik össze. Az átvitel mechanikus, hidraulikus, pneumatikus, elektromos vagy vegyes lehet. Ha a fékezést a gépjármûvezetõtõl független energiaforrás segíti vagy biztosítja, a rendszer energiatartaléka az átvitelnek is része. Az átvitelt két független funkcióra osztják: a vezérlés átvitelre és az energia-átvitelre. Bárhol is használják az "átvitel" kifejezést a jelen Elõírásban, ez a "vezérlés átvitelét" és az "energiaátvitelét" is jelenti. A vezérlõ és tápvezetékek a vonójármû és a pótkocsik között nem tekinthetõk az átvitel részének "Vezérlés-átvitel" az átvitel alkotóelemeinek olyan csoportját jelenti, amely a fékek mûködését vezérli, beleértve a vezérlõ funkciót és a szükséges energia-tartaléko(ka)t "Energia-átvitel" az alkotóelemek olyan csoportját jelenti, amely a fékeket a mûködésükhöz szükséges energiával ellátja, beleértve a fékek mûködéséhez szükséges energiatartaléko(ka)t "Fék" azt a szerkezetet jelenti, amelyen a jármû mozgása ellen ható erõk keletkeznek. Ez a szerkezet lehet súrlódó fék (ha a jármû egymáshoz képest elmozduló két alkatrésze között ébredõ súrlódás kelti a fékezõerõket); elektromos fék (ha a jármû egymáshoz képest elmozduló, de egymással nem érintkezõ két alkatrésze között elektromágneses hatás kelti a fékezõerõt), folyadékfék (ha a jármû egymáshoz képest elmozduló két alkatrésze között elhelyezkedõ folyadék kelti a fékezõerõt) vagy motorfék (ha a motortól a kerekekre átadott fékezõhatás mesterségesen növeli a fékezõerõt) "Eltérõ típusú fékrendszerek" kifejezés olyan fékrendszereket jelent, amelyek olyan lényeges jellemzõk tekintetében különböznek egymástól, mint: különbözõ jellemzõjû szerkezeti elemek; egy szerkezeti elem más anyagú, vagy egy szerkezeti elem alakja vagy méretei mások; a szerkezeti elemek összeszerelése eltérõ "Fékrendszer eleme" kifejezés olyan egyedi szerelvényeket jelent, amelyek összeszerelve a fékberendezést alkotják; 2.9. "Átmenõ fékezés" valamely (több jármûbõl álló) jármûszerelvény fékezését jelenti olyan berendezés segítségével, amelynek jellemzõi a következõk: egyetlen vezérlõ elem, amit a vezetõ a vezetõülésbõl egy mozdulattal, fokozatosan mûködtet a szerelvényt alkotó jármûvek fékezéséhez az energiát ugyanaz az erõforrás szolgáltatja (ez lehet a gépjármûvezetõ izomereje);

8 8. oldal a fékberendezés biztosítja a szerelvényt alkotó minden egyes jármû egyidejû vagy megfelelõen idõzített fékezését, függetlenül azoknak egymáshoz viszonyított helyzetétõl "Félig átmenõ fékezés" kifejezés a jármûszerelvény fékezését jelenti olyan fékberendezéssel, amelynek jellemzõi a következõk: egyetlen vezérlõ elem, amelyet a gépjármûvezetõ a vezetõülésbõl egyetlen mozdulattal fokozatosan mûködtet a szerelvényt alkotó jármûvek fékezéséhez az energiát két különbözõ forrás szolgáltatja (amelyek közül az egyik a gépjármûvezetõ izomereje lehet) a fékberendezés biztosítja a szerelvényt alkotó valamennyi jármû egyidejû vagy megfelelõen idõzített fékezését, függetlenül azoknak egymáshoz viszonyított helyzetétõl "Automatikus fékezés" a pótkocsi vagy pótkocsik olyan fékezését jelenti, amely önmûködõen lép mûködésbe a jármûszerelvényt alkotó, egymással összecsatolt jármûvek szétválása esetén, beleértve a vonókészülék törése okozta szétválást is anélkül, hogy a jármûszerelvény többi részének fékhatása megszûnne "Ráfutó (inercia) fékezés" kifejezés olyan fékezést jelent, amelynél a pótkocsinak a vontató jármûre ráfutása által keltett erõket hasznosítják a fékezéshez "Fokozatosan szabályozható fékezés" kifejezés olyan fékezést jelent, amelynél a berendezés mûködési tartományán belül a fék mûködtetése folyamán (lásd az alábbi bekezdést): a gépjármûvezetõ minden pillanatban képes a fékezõerõt a vezérlés mûködtetésével növelni vagy csökkenteni; a fékezõerõ a vezérlés mûködtetésével együtt, azzal arányosan változik (monoton funkció); a fékezõerõ könnyen és kielégítõ pontossággal szabályozható "Fokozatos fék" olyan szerkezet, amely ott használható, ahol két vagy több fékforrást közös vezérléssel mûködtetnek, miáltal egy fékforrás elsõbbséget kap a többi fékforrással szemben úgy, hogy megnöveli a szükséges vezérlõ mozgást, mielõtt a többit mûködésbe hozná "Tartós lassító fékrendszer" olyan kiegészítõ fékrendszert jelent, amely képes a fékhatást hosszú ideig biztosítani és fenntartani a fékteljesítmény jelentõs csökkenése nélkül. A tartós lassító fékrendszer a vezérlõ berendezést is magábafoglaló teljes rendszert jelenti A tartós lassító fékrendszer egyetlen szerkezetbõl vagy több szerkezet együttesébõl állhat. Minden egyes szerkezet saját vezérléssel rendelkezhet A tartós lassító fékrendszer vezérlésének fajtái: "Független lassító fék" olyan lassító féket jelent, amelynek vezérlõ berendezése teljesen el különül az üzemi fék vagy más fékrendszerek vezérlõ berendezésétõl "Integrált lassító fék" olyan lassító fék, amelynek vezérlõ szerkezetét szervesen úgy építették egybe az üzemi fékrendszer vezérlésével, hogy mind a lassító fékrendszer, mind az üzemi fékrendszer egyidejûleg vagy megfelelõen idõzítve mûködtethetõ az egyesített vezérlõ szerkezettel "Egyesített lassító fék" olyan integrált lassító féket jelent, amelynek olyan kikapcsolója is van, ami lehetõvé teszi, hogy a közös vezérlés csak az üzemi fékrendszert mûködtesse "Megterhelt jármû" kifejezés kivéve más meghatározását a legnagyobb tömegéig megrakott jármûvet jelenti "Legnagyobb tömeg" a gyártó cég által közölt és mûszakilag megengedett legnagyobb tömeget

9 9. oldal jelenti (ez a tömeg nagyobb is lehet, mint a nemzeti hatóságok által engedélyezett legnagyobb engedélyezett tömeg ) "Tengelyek közötti tömegeloszlás" a jármû tömegére ható gravitációs erõ eloszlását jelenti és/vagy annak tengelyekre esõ részét "Kerék vagy tengelyterhelés" az útfelületnek a tengely kerekére (kerekeire) ható függõleges irányú statikus reakcióját (erõhatását) jelenti az érintkezõ felületeken "Legnagyobb statikus kerék vagy tengelyterhelés" a leterhelt jármû kerék vagy tengely-terhelését jelenti álló helyzetben "Elektromos rekuperáló fék" olyan fékrendszert jelent, amely a lassítás alatt a jármû mozgási energiáját elektromos energiává alakítja "Elektromos rekuperáló fékvezérlés" olyan készüléket jelent, amely megváltoztatja a rekuperáló elektromos fékrendszer mûködését "A kategóriás elektromos rekuperáló fékrendszer" olyan rekuperáló elektromos fékrendszert jelent, amely nem része az üzemi fékrendszernek "B kategóriás elektromos rekuperáló fékrendszer" olyan rekuperáló elektromos fékrendszert jelent, amely része az üzemi fékrendszernek "Elektromos feltöltési állapot" a meghajtó akkumulátorban tárolt pillanatnyi elektromos energia mennyiségének az akkumulátorban tárolható elektromos energia legnagyobb mennyiségéhez viszonyított arányát jelenti "Meghajtó akkumulátor" olyan akkumulátorok együttesét jelenti, amely a jármû meghajtó motorjának energia-ellátásához használt energia tárolására szolgál "Energiatárolós hidraulikus fékrendszer" olyan fékrendszer, amelynek mûködtetõ energiáját nyomás alatt álló folyadék szolgáltatja, amit nyomáshatárolóval ellátott, egy vagy több szivattyúval táplált, egy vagy több nyomást szolgáltató tárolóból (akkumulátor) nyernek. A legnagyobb nyomás értékét a gyártó határozza meg "Elsõ és a hátsó kerekek egyidejû blokkolása" arra az állapotra vonatkozik, amikor a hátsó tengelyen, az utolsó (második) kerék elsõ blokkolása és a mellsõ tengelyen, az utolsó (második) kerék elsõ blokkolása között eltelt idõtartam kevesebb, mint 0,1 sec Elektromos vezérlõ vezeték" olyan elektromos kapcsolatot jelent két jármû között, amely egy jármûkombináción belül biztosítja a vontatott jármû fékvezérlését. Tartalmazza az elektromos vezetékeket és dugaszokat, és magába foglalja az adattovábbításra szolgáló részeket valamint és a pótkocsi vezérlést ellátó elektromos energia továbbító rendszert "Adattovábbítás" a digitális adatok szabályok szerinti továbbítását jelenti "Ponttól-pontig" csak a két egységbõl álló kommunikációs hálózat elrendezését jelenti a térben. Mindegyik egységnek integrált végzõdése van a kommunikációs vonalhoz "Kapcsolóerõ vezérlés" olyan rendszert / funkciót jelent, amely a vonójármû és a pótkocsi lefékezettségét automatikusan összehangolja "Névleges érték" az olyan érték, amelynek meghatározása fékhatás esetében arra szolgál, hogy értékelje a fékhatás átvitelét, összehasonlítva külön-külön a jármû és jármûszerelvény bemenõ és kimenõ értékeit "Névleges értéket" mint olyan jellemzõt határoznak meg a gépjármûre, amit típusjóváhagyáskor bizonyítani tudnak, és amely a jármû saját lefékezettségének mértékét a betáplált kezdeti

10 10. oldal fékerõhöz viszonyítja "Névleges értéket" a pótkocsira úgy határozzák meg, mint olyan jellemzõt, amelyet Típusvizsgálatkor be tudnak bizonyítani, és amely a lefékezettség mértékét a kapcsolófej jeléhez viszonyítja "Igényelt névleges érték" a kapcsolófej vezérlésének olyan jellemzõje, amely a kapcsolófej jelét a lefékezettség mértékéhez viszonyítja, és amelyet típusvizsgálatkor a 10. Melléklet kompatibilitási sávjának határai között igazolni tudnak "Önmûködõen vezérelt fékezés" olyan mûködtetést jelent az összetett elektronikus vezérlõ rendszeren belül, ahol a fékrendszer(ek), vagy egyes tengelyek fékeinek mûködése a jármû lassításának elõidézése érdekében a jármûvezetõ közvetlen beavatkozása nélkül a fedélzetrõl kezdeményezett információ automatikus kiértékelésének az eredménye "Szelektív fékezés" olyan mûködtetést jelent az összetett elektronikus vezérlõ rendszeren belül, amikor az egyedi fékek automatikus mûködésekor a lassítás másodlagos a jármû viselkedésének módosításában "Vonatkoztatási fékezõerõ" egy tengelynek azt a fékezõ erejét jelenti, amelyet a gumiabroncs kerülete mentén kifejt a görgõs fékpadon a fékmûködtetõ nyomáshoz viszonyítva, és amit a típusjóváhagyás idején megállapítottak Fékjelzés : Az bekezdésben meghatározott fékmûködtetésre utaló világos jelzés "Jármû-stabilizáló Funkció" a jármû olyan elektronikusan vezérelt funkciója, amely javítja a jármû dinamikai stabilitását Egy jármû-stabilizáló funkció az alábbi kettõ közül egyiket, vagy mindkettõt tartalmazza: (a) (b) menetirány szabályozás borulásszabályozás A jármû-stabilizáló funkción belüli szabályozó funkciók: A jármû-stabilizáló funkción belül a "menetirány-szabályozás" segíti, hogy a jármûvezetõ, szándékának megfelelõen, felülkormányzásnál vagy alulkormányzásnál, a jármû fizikai korlátjain belül megõrizze a menetirányt egy motoros hajtású jármû esetében, és, hogy a pótkocsi megõrizze a vontató jármû menetirányát, egy pótkocsi esetében A jármû-stabilizáló funkción belül a "borulás szabályozás" azt a funkciót jelenti, amely egy majdnem bekövetkezõ borulásra reagál, azért, hogy stabilizálja a motoros hajtású jármûvet, illetve a vontató jármûbõl és a pótkocsiból álló jármûkombinációt vagy a pótkocsit, dinamikai manõverek során a jármû fizikai korlátjain belül Vészfék-jelzés : Az bekezdésnek megfelelõ vészfékezésre utaló világos jelzés "Vizsgálandó pótkocsi" az a pótkocsi, amely a jóváhagyásra benyújtott pótkocsi típust képviseli A "lefékezettség tényezõ (B F )" a bemenõ nyomaték kimenõnyomatékot erõsítõ viszony. 3. A JÓVÁHAGYÁS KÉRÉSE 3.1. A jármûtípus jóváhagyását fékezés szempontjából a jármûvet gyártó cég vagy annak megfelelõen meghatalmazott képviselõje kérje A kérelemhez három példányban az alábbi iratokat és adatokat mellékeljék: a jármûtípus leírását a fenti 2.2. bekezdésben megadott szempontok figyelembe vételével. Közöljék a jármûtípus azonosítási számát és/vagy jelzéseit, valamint gépjármûveknél a motor

11 11. oldal típusát is, a fékberendezést alkotó, megfelelõen azonosított, elemek jegyzékét, az összeszerelt fékrendszer sémáját és elemeinek a jármûvön elfoglalt helyzetét, minden egyes elem megfelelõen részletezett rajzait, amelyek alapján azok könnyen fellelhetõk és azonosíthatók A jóváhagyásra benyújtott típust jellemzõ egy darab jármûvet át kell adni a jóváhagyási vizsgálatokat végzõ mûszaki szolgálatnak A típusjóváhagyás kiadása elõtt az illetékes hatóság ellenõrizze, hogy megfelelõ feltételeket biztosítottak-e a jóváhagyott típussal egyezõ kivitelû gyártmány hatékony ellenõrzésére. 4. JÓVÁHAGYÁS 4.1. Ha a jelen Elõírás szerinti jóváhagyásra átadott jármûtípus kielégíti az alábbi 5. és 6. bekezdés követelményeit, akkor ezt a jármûtípust jóvá kell hagyni Adjanak jóváhagyási számot minden típusnak. Ennek elsõ két számjegye (jelen esetben 10) a jóváhagyás idõpontjában az Elõírásba befoglalt legújabb fõ mûszaki módosítások sorozatszámát jelölje. Ugyanaz a Szerzõdõ Fél ugyanazt a jóváhagyási számot ne használja sem más típusú fékberendezéssel ellátott ugyanolyan, sem más jármûtípus jóváhagyására A jármûtípus jelen Elõírás szerinti jóváhagyásáról vagy a jóváhagyás elutasításáról értesíteni kell az Egyezményhez csatlakozott és a jelen Elõírást alkalmazó Szerzõdõ Feleket a jelen Elõírás 2. Mellékletének megfelelõ nyomtatvány felhasználásával és a bekezdésben felsorolt összesített információt tartalmazó iratokkal, legfeljebb A4 méretû ( mm) vagy ilyen méretre összehajtott és megfelelõ méretarányú rajzokkal, amelyet, a jóváhagyást kérõ nyújt be Minden olyan jármûvön, amely megfelel a jelen Elõírás szerint jóváhagyott típusnak, a jóváhagyási nyomtatványon megjelölt, könnyen hozzáférhetõ helyen és jól láthatóan tüntessék fel a nemzetközi jóváhagyási jelet, amely olyan kör, amely az "E" betût és utána a jóváhagyó ország számát 3/ veszi körül; és 3/ 1 = Németország 18 = Dánia 35 = üres 2 = Franciaország 19 = Románia 36 = Litvánia 3 = Olaszország 20 = Lengyelország 37 = Törökország 4 = Hollandia 21 = Portugália 38 = üres 5 = Svédország 22 = Orosz Föderáció 39 = Azerbajdzsán 6 = Belgium 23 = Görögország 40 = Macedónia 7 = Magyarország 24 = Írország 41 = üres 8 = Cseh Köztársaság 25 = Horvátország 42 = Európai Közösség * / 9 = Spanyolország 26 = Szlovénia 43 = Japán 10 = Szerbia és Montenegró 27 = Szlovákia 44 = üres 11 = Egyesült Királyság 28 = Fehérorosz Köztársaság 45 = Ausztrália 12 = Ausztria 29 = Észtország 46 = Ukrajna 13 = Luxemburg 30 = üres 47 = Dél-Afrika 14 = Svájc 31 = Bosznia-Hercegovina 48 = Új-Zéland 15 = üres 32 = Lettország 49 = Ciprus 16 = Norvégia 33 = üres 50 = Málta 17 = Finnország 34 = Bulgária 51 = Koreai Köztársaság 52 = Malájföld 53 = Thaiföld 54 = üres

12 12. oldal a bekezdésben elõírt kör jobb oldalán: a jelen Elõírás száma, utána R betû, majd gondolatjel és a jóváhagyási szám következik Ha azonban M2 vagy M3 kategóriás jármûvet hagytak jóvá a jelen Elõírás 4. Melléklet 1.8. bekezdésének követelményei szerint, a jelen Elõírás száma után tüntessék fel az M betût is Ha a jármû megegyezik egy olyan jóváhagyott jármûtípussal, amelyet az Egyezményhez csatolt egy vagy több más Elõírás szerint abban az országban hagytak jóvá, amelyben azt a jelen Elõírás szerint is jóváhagytak, úgy a bekezdésben elõírt jóváhagyási jelet nem szükséges megismételni; ilyen esetben minden további olyan Elõírás számát és jelét, amelyek szerint jóváhagyást adtak ki ugyanabban az országban, ahol a jelen Elõírás szerinti jóváhagyás történt, a bekezdésben elõírt jel jobb oldalán, függõleges oszlopban helyezzék el A jóváhagyási jel jól olvasható és kitörölhetetlen legyen A jóváhagyási jelet a jármû adattábláján vagy közvetlen mellette tüntessék fel A jelen Elõírás 3. Melléklete példákat mutat be a jóváhagyási jel elrendezésére. 5. KÖVETELMÉNYEK 5.1. Általános követelmények Fékrendszer A fékrendszert úgy kell megtervezni, elkészíteni és beszerelni, hogy rendeltetésszerû használat közben a jármû megfeleljen a jelen Elõírás rendelkezéseinek, annak ellenére, hogy használat közben rezgéseknek lehet kitéve A fékrendszert különösen úgy kell megtervezni, elkészíteni és beszerelni, hogy ellenálljon a korróziónak és az öregedésnek, amelyeknek ki van téve A fékbetétek nem tartalmazhatnak azbesztet A fékrendszer hatásosságát, beleértve az elektromos vezérlés vezetékét, a mágneses vagy elektromos tér ne befolyásolja kedvezõtlenül. Ez a feltétel akkor teljesül, ha a 02 sorozatszámú módosításokat tartalmazó 10. számú Elõírás követelményeit kielégíti A hibavizsgáló jele pillanatra (<10 ms) megszakíthatja az átvitel vezérlés beviteli jelét feltéve, hogy így a fékteljesítmény nem csökken A fékrendszer feladatai A fenti 2.3. bekezdésben meghatározott fékrendszer az alábbi feladatokat lássa el: Üzemi fékrendszer Az üzemi fékrendszer tegye lehetõvé, hogy a sebességétõl és terhelésétõl függetlenül 55 = üres 56 = Montenegro */ A tagállamok jóváhagyásaikhoz megfelelõ megkülönböztetõ EGB számukat használják A többi számot az országok olyan sorrendben kapják, amilyen idõrendben ratifikálják, illetve csatlakoznak a kerekes jármûvekre, valamint az ilyen jármûvekre felszerelhetõ és/vagy ilyeneken alkalmazható szerelvényekre és alkatrészekre vonatkozó egységes mûszaki elõírások elfogadásáról, valamint az ilyen elõírások alapján megadott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeirõl szóló Egyezményhez. Az így meghatározott számokat az Egyesült Nemzetek Fõtitkára közli a többi Szerzõdõ Féllel.

13 13. oldal bármilyen lejtõn vagy emelkedõn biztonságosan, gyorsan és hatásosan megváltoztathassák a jármû mozgását, és a jármûvet megállíthassák. A fékezõ hatás fokozatosan szabályozható legyen. Ezt a fékezõ hatást a gépjármûvezetõ képes legyen a vezetõülésbõl a nélkül biztosítani, hogy kezeit a kormánykerékrõl levenné Biztonsági fékrendszer A biztonsági fékrendszer tegye lehetõvé a jármû megállítását ésszerû távolságon belül az üzemi fék meghibásodása esetén. Ez a fékezõ hatás fokozatosan szabályozható legyen. Ezt a fékezõ hatást a gépjármûvezetõ képes legyen a vezetõülésbõl biztosítani, mialatt legalább az egyik kezével a kormánykereket fogja. E rendelkezések vonatkozásában feltételezik, hogy az üzemi féknek egyidejûleg legfeljebb egy hibája fordulhat elõ Rögzítõ fékrendszer A rögzítõ fékrendszer a vezetõ távollétében is tegye lehetõvé a jármû megtartását álló helyzetében lejtõn vagy emelkedõn úgy, hogy a mûködõ alkatrészeket kizárólag mechanikai szerkezet tartsa rögzített állapotban. A gépjármûvezetõ a rögzítõ mûveletet a vezetõülésbõl végezhesse, pótkocsik esetében az alábbi bekezdés rendelkezéseit is figyelembe véve. A pótkocsi légfék és a vontató jármû rögzítõ féke egyszerre is mûködtethetõ feltéve, hogy a gépjármûvezetõ bármikor ellenõrizheti a jármûszerelvény rögzítõ fékjének kizárólag mechanikus szerkezetével biztosított elegendõ rögzítõ fékhatást A vontató jármû és a pótkocsik közötti csatlakozások légfékrendszerek esetén A légfékrendszerek csatlakozása a gépkocsi és pótkocsi között az , vagy bekezdések szerint legyen: Egy sûrített-levegõs tápvezeték és egy sûrített-levegõs vezérlõ vezeték; Egy sûrített-levegõs tápvezeték, egy sûrített-levegõs vezérlõ vezeték és egy elektromos vezérlõ vezeték; Egy sûrített-levegõs tápvezeték és egy elektromos vezérlõ vezeték; ez a változat a lábjegyzet feltétele szerint alkalmazható. 2/ A gépjármû elektromos vezérlõ vezetéke adjon információt arról, vajon az bekezdés követelményeit az elektromos vezérlõ vezeték kielégíti-e a sûrített levegõs vezérlõ vezeték segítsége nélkül. Ugyancsak adjon információt arról, vajon felszerelték-e két vezérlõ vezetékkel az bekezdés szerint, vagy az bekezdés szerint csak egy elektromos vezérlõ vezetékkel Az bekezdés szerint felszerelt jármû ismerje fel, hogy az bekezdés szerint felszerelt pótkocsi kapcsolódása vele nem kompatibilis. Amikor ilyen jármûvet a vonó jármû elektromos vezérlõ vezetékén keresztül kapcsolnak össze, a gépjármûvezetõt az bekezdésben meghatározott piros optikai figyelmeztetõ jel figyelmeztesse, és amikor a rendszert áram alá helyezik, a fékek a vonó jármûvön automatikusan lépjenek mûködésbe. Ez a fékmûködtetés legalább a jelen Elõírás 4. Melléklete bekezdésében a rögzítõ fékekre elõírt fékhatást biztosítsa Ha az bekezdésben meghatározott, két vezérlõ körrel felszerelt gépjármûvet két vezérlõ körrel felszerelt pótkocsihoz csatolják, a következõ feltételek teljesüljenek: mindkét jel álljon rendelkezésre a csatlakozó fejnél, és a pótkocsi az elektromos vezérlõ jelet 2/ 4 Addig, amíg a kompatibilitásra és a biztonságra vonatkozó egységes mûszaki szabványban, nem egyeznek meg, nem szabad engedélyezni a csatlakozásokat a gépjármû és pótkocsi között az bekezdés szerint.

14 14. oldal használja, hacsak ezt a jelet nem olyannak tekinti, mint ami kimaradt. Ebben az esetben a pótkocsi automatikusan kapcsoljon át a pneumatikus vezérlõ körre, az elektromos és a pneumatikus vezérlõkörök szempontjából mindegyik jármû feleljen meg a jelen Elõírás 10. Függelékében szereplõ megfelelõ követelményeknek; amikor az elektromos vezérlõ jel 1 másodpercnél hosszabb ideig túllépi az 1 bar (100 kpa) egyenértéket, a pótkocsi jelezze vissza, hogy rendelkezésre áll a pneumatikus jel. Ha a pneumatikus vezérlõ jel nem jelenik meg, akkor a gépjármûvezetõ a pótkocsi felõl kapjon figyelmeztetést az bekezdésben meghatározott külön sárga fényjelzéssel A pótkocsit felszerelhetik úgy, ahogyan azt az bekezdés meghatározza feltéve, hogy csak olyan motoros jármûhöz csatlakoztatható, amelynek elektromos vezérlõ vezetékei kielégítik az bekezdés követelményeit. Minden más esetben a pótkocsi, ha elektromosan összekapcsolták, automatikusan mûködtesse a fékeket vagy tartsa azokat befékezve. A gépjármûvezetõt az bekezdésben meghatározott külön sárga figyelmeztetõ jelzés figyelmeztesse Az elektromos vezérlõ vezeték feleljen meg az ISO szabványnak és ponttól pontig típus legyen az ISO vagy :1997 szabványnak megfelelõ héttûs csatlakozót használva. Az ISO 7368 adatátviteli csatlakozót kizárólag fékezési (beleértve az ABS-t is) és hajtómûi (kormány, gumiabroncsok és felfüggesztés) feladatokhoz használják az információk átvitelénél úgy, ahogy azt az ISO 11992:2003 szabvány meghatározza. A fékezési feladatoknak elsõbbsége van és maradjon meg a szokásos, és a meghibásodott módban is. A hajtómûi feladatok információinak átvitele ne késleltesse a fékezési feladatot. Az ISO 7638 szabvány szerinti csatlakozóval biztosított tápáramot kizárólag a fékezési és hajtómûi feladatokhoz használják és azokhoz, amelyek a pótkocsival kapcsolatos információkat nem az elektromos vezérlõ vezetéken viszik át a pótkocsihoz. Azonban mindig a jelen Elõírás rendelkezéseit alkalmazzák. Minden más feladat ellátásához más eszközöket alkalmazzanak Az ISO :2003 számú szabványban - beleértve az 1:2007 számú módosítást is - meghatározott információkat, értelemszerûen, a jelen Elõírás 16. számú Melléklete biztosítja a vontató és a pótkocsi között A fentiekben meghatározott elektromos vezérlõkörökkel felszerelt vontató és vontatott jármûvek funkcionális összekapcsolhatóságát a típusjóváhagyásban vizsgálják ellenõrizve, hogy az ISO 11992:2003 szabvány 1. és 2. részének idevágó rendelkezései teljesülnek-e. A jelen Elõírás 17. Melléklete ad példát azokra a vizsgálatokra, amelyek végrehajtásával az ellenõrzés elvégezhetõ Ha a motoros jármûvet elektromos vezérlõ vezetékkel látják el, és elektromosan csatlakoztatják olyan pótkocsihoz, amelyet elektromos vezérlõ vezetékkel szereltek fel, a tartós hibát az elektromos vezérlõ vezetéken belül (> 40 ms) észleljék a motoros jármûben, és jelezze a gépjármûvezetõnek az bekezdésben meghatározott sárga figyelmeztetõ jelzés, ha a jármûvek elektromos vezérlõ vezetékkel kapcsolódnak össze Ha a gépjármûvön levõ rögzítõ fékrendszer mûködése a pótkocsi fékrendszerét is mûködteti amint azt az bekezdés megengedi, akkor a következõ kiegészítõ követelmények teljesüljenek: Ha a motoros jármû az bekezdés szerint van felszerelve, a motoros jármû rögzítõ fékrendszerének üzemeltetése mûködtesse a fékrendszert a pótkocsin a sûrített levegõs vezérlõ vezetéken keresztül Ha a motoros jármûvet az bekezdés szerint szerelték fel, a motoros jármûvön levõ rögzítõ fékrendszer üzemeltetése mûködtesse a pótkocsin levõ fékrendszert, amint azt az bekezdés elõírja. A rögzítõ fékrendszer az elektromos vezérlõ vezetéken keresztül

15 15. oldal mûködtetheti még a pótkocsin levõ fékrendszert is Ha a motoros jármûvet az bekezdés szerint szerelték fel, vagy ha kielégíti az bekezdés követelményeit az bekezdés sûrített levegõs vezérlõ vezetékének segítsége nélkül, a motoros jármûvön levõ rögzítõ fék használata a pótkocsin levõ fékrendszert is mûködtesse az elektromos vezérlõ vezetéken keresztül. Ha a motoros jármû fékberendezéséhez szükséges elektromos energiát kikapcsolják, a pótkocsi fékezése a tápvezeték kiürítésével történjék (miközben a sûrített levegõt vezérlõ vezeték nyomás alatt maradhat); a tápvezeték csak addig maradhat kiürített állapotban, amíg a motoros jármû fékberendezését nem látja el újra elektromos áram és egyidejûleg a pótkocsi fékezése az elektromos vezérlõ vezetéken keresztül helyre nem áll Nem automatikusan mûködõ leállító szerkezetek nem használhatók. A hajlékony vezetékek és kábelek a motoros jármûhöz tartozzanak félpótkocsis jármûszerelvények esetén. Minden egyéb esetben a hajlékony vezetékek és kábelek a pótkocsi részei Rendelkezések fékrendszerek idõszakos mûszaki ellenõrzéséhez Legyen lehetséges felmérni az üzemi fék kopásnak kitett alkatrészeinek, például súrlódó fékborítások és fékdobok/féktárcsák kopását (fékdob vagy tárcsa esetében a felmérést nem kell szükségszerûen elvégezni az idõszakos mûszaki felülvizsgálat idején). Azt a módszert, amellyel ezt megvalósíthatják, a jelen Elõírás és bekezdései határozzák meg A sûrített levegõs fékrendszerû jármû minden tengelyén kifejtett fékerõk meghatározására levegõnyomást vizsgáló csatlakozót kell meg követelni: A fékrendszer minden független fékkörében a fékhengerhez legközelebb esõ, könnyen hozzáférhetõ olyan helyen, amelyet a lehetõ legkedvezõtlenebb módon helyeztek el a 6. Mellékletben leírt válaszidõ szempontjából Olyan fékrendszerben, amely a 10. Melléklet 7.2. bekezdésében hivatkozott nyomás-moduláló szerkezetet tartalmaz, e szerkezet nyomóvezetékének nyomás-irányában, és ezzel ellentétes irányban, a legközelebbi hozzáférhetõ helyen. Ha ez a szerkezet sûrített-levegõs vezérlésû, kiegészítõ vizsgáló-csatlakozóra van szükség a terhelt állapot szimulálásához. Ahol ilyen szerkezet nincs, egyetlen nyomásvizsgáló csatlakozót, a fent említett nyomásiránnyal ellentétes irányú csatlakozónak megfelelõ csatlakozót biztosítsanak. Ezeket a vizsgáló-csatlakozókat úgy helyezzék el, hogy könnyen hozzáférhetõk legyenek a talajról vagy a jármûbõl Az energiatároló legkedvezõtlenebb helyén, a legközelebbi könnyen hozzáférhetõ helyzetben az "A" szakasz 7. Mellékletének 2.4. bekezdése értelmében A fékrendszer minden egyes független fékkörében úgy, hogy lehetséges legyen ellenõrizni a teljes átviteli vezeték bemeneti és kimeneti nyomását A nyomás-vizsgáló csatlakozók elégítsék ki az ISO 3583:1984 szabvány 4. pontját Az elõírt nyomást vizsgáló csatlakozó hozzáférhetõségét ne akadályozzák módosításokkal, tartozékok felszerelésével vagy a jármûkarosszériával Statikus feltételek között a görgõs fékpadon vagy inerciás dinamométeren a legnagyobb fékerõt kifejthessék Adatok a fékrendszerhez: A funkcionális és hatékonysági vizsgálathoz a sûrített levegõs fékrendszer adatait látható formában, kitörülhetetlenül tüntessék fel a jármûvön, vagy más módon hozzáférhetõvé kell tenni (pl. kezelési utasítás, elektronikus adatrögzítõ, stb.).

16 16. oldal Sûrített levegõs fékrendszerrel ellátott jármûveknél legalább a következõ adatokat kell megkövetelni: Sûrített levegõre vonatkozó jellemzõ adatok: Kompresszor / teher-mentesítõ szelep 1/ Négykörös védõszelep A pótkocsi vezérlõszelep vagy vészátkapcsoló 4/ szelep, amint az megfelel Minimális tervezési nyomás az üzemi fékrendszerben a számításhoz 1/,2/ Max. kikapcsolási nyomás =...bar Min. bekapcsoló nyomás =...bar Statikus zárónyomás =...bar A 150 kpa vezérlõ nyomásnak megfelelõ tápnyomás =... kpa Tengelyek Fékhenger típusa 3/ Üzemi / Rögzítõ / / / Maximális löket (3) s max =...mm Emelõkar hossza (3) =...mm Megjegyzések: (1) (2) (3) (4) Pótkocsiknál nem alkalmazzák; Ha különbözik a minimális kikapcsolási nyomástól; Csak pótkocsiknál alkalmazzák; Nem alkalmazható elektronikus vezérlésû fékrendszerel ellátott jármûveknél Vonatkoztatási fékezõerõ Határozzák meg görgõs próbapadot használva a vonatkoztatási fékezõerõt sûrített levegõvel mûködtetett fékekkel Meg kell határozni a vonatkoztatási fékezõerõt fékmûködtetõ nyomástartományára 1 bartól addig a nyomásig, amely a 0 típusú vizsgálati feltételek között ébred. A típusjóváhagyás kérelmezõje 1 bartól kezdve jelölje ki a vonatkoztatási fékezõerõket a fékmûködtetõ szerkezet tartományához. Ezeket az adatokat a jármû gyártója tegye hozzáférhetõvé a fenti bekezdés szerint A vonatkoztatási fékezõerõt úgy határozzák meg, hogy a jármû olyan fékhatást keltsen, amely egyenlõ a jelen Elõírás 4. Mellékletében a megfelelõ jármûre meghatározott fékhatással (50 % az M2, M3, N2, N3, O3 és O4 kivéve a félpótkocsit jármûkategóriák esetében, és 45 % félpótkocsi esetében), valahányszor a görgõs fékpadon mért fékerõ mindegyik tengelynél, tekintet nélkül a terhelésre nem kevesebb, mint a vonatkoztatási fékerõ a fékmûködtetõ

17 17. oldal szerkezet adott nyomásánál a bejelentett üzemi nyomástartományon belül. / 5/ Ellenõrizhessék egyszerû módon azoknak az összetett elektronikus rendszereknek a helyes üzemi állapotát, amelyek a fékezést szabályozzák. Ha különleges tájékoztatásra van szükség, ez könnyen hozzáférhetõ legyen A típusjóváhagyás idején kezeljék bizalmasan, a gyártó által megválasztott ellenõrzõ eszközök ellenõrzésére szolgáló a mûködés illetéktelen módosítása egyszerû védelemének végrehajtását biztosító eszközöket (pl. figyelmeztetõ jelzés). Vagylagosan, ez a védelmi követelmény teljesül, ha rendelkezésre áll a helyes üzemállapot ellenõrzésének egy másodlagos eszköze A 18. Melléklet követelményeit alkalmazzák az összes összetett elektronikus jármûvezérlõ rendszer biztonsági szempontjaira, amelyek a fékezés szabályozási átvitelét biztosítják, és annak részét képezik, beleértve azokat is, amelyek a fékrendszert használják az önmûködõen vezérelt vagy szelektív fékezéshez. Azok a rendszerek vagy feladatok azonban, amelyeket a fékrendszerek, mint magasabb szintû célkitûzéseket szolgálnak, csak akkor tartoznak a 18. Melléklet hatálya alá, ameddig közvetlen hatásuk van a fékrendszerre. Ha ilyen rendszer áll rendelkezésre, ezeket ne kapcsolják ki a fékrendszer típus-jóváhagyási vizsgálata során A fékrendszerek jellemzõi Az M 2, M 3 és N kategóriás jármûvek A fékberendezések összessége, amellyel a jármû fel van szerelve, elégítse ki az üzemi, a biztonsági és a rögzítõ fékrendszerre elõírt követelményeket Az üzemi, a biztonsági és a rögzítõ fékezést biztosító rendszereknek lehetnek közös alkat-részeik, amennyiben kielégítik a következõ feltételeket: Legalább két fékvezérlõ berendezés álljon rendelkezésre, amelyek egymástól függetlenek és a vezetõülésbõl a vezetõ szokásos vezetési helyzetébõl könnyen elérhetõk. Valamennyi jármûkategóriánál, az M2 és M3 jármûkategóriát kivéve, a fékvezérlést (a lassító fékvezérlés kivételével) úgy tervezzék, hogy kioldás után visszatérjen teljesen kikapcsolt helyzetébe. Ez a követelmény nem vonatkozik a rögzítõ fék mûködtetõ szerkezetére (sem az egyesített rögzítõfék-vezérlésére), ha azt befékezett helyzetében mechanikusan reteszelték Az üzemi fékrendszer vezérlése független legyen a rögzítõ fékrendszer vezérlésétõl Ha az üzemi és a biztonsági fékrendszernek közös a vezérlõ berendezése, akkor a vezérlõ berendezés és az erõátviteli rendszer különbözõ részei közötti kapcsolat hatásossága nem mutathat hajlandóságot csökkenésre bizonyos idejû használat után sem Ha az üzemi és a biztonsági fékrendszer vezérlõ berendezése ugyanaz, akkor a rögzítõ fékrendszert úgy kell megtervezni, hogy az a jármû haladása közben is mûködtethetõ legyen. Ez a követelmény ne vonatkozzék arra az esetre, ha a jármû üzemi fékje, még ha részben is, mûködtethetõ egy kisegítõ vezérlõ berendezéssel A jelen Elõírás bekezdése követelményeinek sérelme nélkül az üzemi és a rögzítõ fékrendszer közös átviteli elemeket tartalmazhat feltéve, hogy az átvitel bármely részében elõforduló hiba esetén a biztonsági fékre vonatkozó követelmények még teljesülnek Bármely alkatrész törése kivéve magát a fékeket (jelen Elõírás 2.6. bekezdésének

18 18. oldal meghatározása szerint) vagy az alábbi bekezdésben foglalt részeket vagy az üzemi fékrendszer más meghibásodása (üzemzavar, energiatartalék részleges vagy teljes kimerülése) esetén a biztonsági fékrendszer, illetve az üzemi fékszerkezet üzemzavarral nem befolyásolt része legyen képes megállítani a jármûvet a biztonsági fékezésre elõírt követelmények szerint Különösen ha a biztonsági és üzemi fékberendezésnek a vezérlõ berendezése és az átvitele közös: ha az üzemi fékezést a gépjármûvezetõ izomereje biztosítja egy vagy több energiatartalék rásegítésével, akkor a rásegítés hibája esetén a biztonsági fékezést a gépjármûvezetõ izomerejével és ha van a meghibásodással nem érintett energiatartalékok rásegítésével biztosítsák. A fék mûködtetéséhez szükséges erõ ne lépje túl a legnagyobb megengedett értékeket; ha az üzemi fékerõ és annak átvitele kizárólag attól az energiatartaléktól függ, amelyet a gépjármûvezetõ vezérel, akkor legalább két, egymástól független energiatartalék legyen, amelyek közül mindegyik hasonlóképpen független saját erõátvitellel legyen ellátva; közülük mindegyik csak két vagy több úgy kiválasztott kerék fékjeire hathat, hogy ezek önmagukban biztosítsák az elõírt biztonsági fékhatást anélkül, hogy veszélyeztetnék a jármû stabilitását fékezés közben. Ezen kívül, az említett energiatartalékok mindegyike legyen felszerelve az alábbi bekezdésben meghatározott figyelmeztetõ készülékkel. Minden egyes üzemi fékkörben legalább az egyik levegõtartályon ürítõ és lefúvó szerkezet szükséges, megfelelõ és könnyen hozzáférhetõ helyen; ha az üzemi fékerõ és átvitele kizárólag az energiatároló használatától függ, akkor az energiatároló elegendõnek ítélhetõ az átvitelhez feltéve, hogy az elõírt másodlagos fékhatást a vezetõnek az üzemi fékvezérlésre kifejtett izomereje létrehozza és az bekezdés követelményei teljesülnek bizonyos alkatrészek, mint pl. a fékpedál és csapágya, a fõfékhenger és dugattyúja illetve dugattyúi (hidraulikus rendszereknél), a fõfék-szelep (hidraulikus és/vagy pneumatikus rendszerek), a fékpedál és fõfékhenger vagy fõfék-szelep közötti kapcsolat, a fékhengerek és dugattyúik (hidraulikus és/vagy pneumatikus rendszerek), a fékkar és fékbütyök, akkor nem tekinthetõk törésre hajlamosnak, ha azokat megfelelõen méretezik, karbantartás szempontjából könnyen hozzáférhetõk, és biztonsági részeik legalább egyenértékûek a jármû egyéb lényeges alkatrészeire (pl. a kormányrudazatra) elõírt biztonsági részekkel. A fent felsorolt bármely alkatrészt, amelynek meghibásodása lehetetlenné tenné a jármû biztonságos fékezését legalább a biztonsági elõírt fékhatással, fémbõl vagy azzal egyenértékû anyagból kell készíteni, és ne szenvedjenek torzulást a fékrendszer szokásos mûködése közben Ha az üzemi fékrendszernek és a biztonsági fékrendszernek különálló vezérlése van, akkor a két vezérlés egyidejû mûködtetése nem teheti sem az üzemi, sem a biztonsági fékrendszert üzemképtelenné, ez nem fordulhat elõ, sem akkor, ha mindkét fékrendszer kifogástalan, sem akkor, ha közülük az egyik meghibásodik Az üzemi fékszerkezet, akár egyesítve van a biztonsági fékszerkezettel, akár nincs, olyan legyen, hogy erõátvitelében egyik rész meghibásodása esetén az üzemi fék vezérlésének mûködtetésével még mindig elengedõ számú kereket lehessen lefékezni. Ezeket a kerekeket úgy kell kiválasztani, hogy az üzemi fékszerkezet megmaradó fékhatása kielégítse a 4. Melléklet 2.4. bekezdésében lefektetett követelményeket Ezek a rendelkezések azonban nem vonatkoznak a nyerges vontatókra abban az esetben, ha a félpótkocsi üzemi fékszerkezetének átvitele független a nyerges vontató üzemi fék-szerkezetének erõátvitelétõl A hidraulikus erõátvitelei rendszer bármelyik részének meghibásodását jelezni kell a gépjármûvezetõnek olyan szerkezettel, amely piros figyelmeztetõ jelzést ad, amint azt az

19 19. oldal bekezdés meghatározza. Ez a jelzés akkor is kigyulladhat, ha a tartályban levõ folyadék a gyártó által meghatározott bizonyos szint alá süllyed Ha nem a gépjármûvezetõ izomerejét használják energiaforrásként, akkor az energiaforrás közös lehet (hidraulikus szivattyú, levegõkompresszor, stb.), de ennek az energiaforrásnak a mûködése amennyire lehetséges biztonságos legyen A fékberendezésben az erõátviteli rendszer bármelyik részének meghibásodása esetén az a rész, amelyet a meghibásodás nem érint, továbbra is kapjon annyi energiát, ami a jármû megmaradó és/vagy a biztonsági fékre elõírt mértékû hatásossággal történõ megállításához szükséges. Ennek a feltételnek olyan szerkezet tegyen eleget, amely könnyen mûködésbe hozható, ha a jármû áll, vagy pedig automatikusan mûködik Ezen kívül, a szerkezet után áramlási irányban elhelyezett tároló berendezések olyanok legyenek, hogy az energiaellátás meghibásodás esetén az üzemi fékvezérlés a jelen Elõírás 7. Melléklete 1.2. bekezdésében elõírt feltételek mellett végrehajtott négy teljes löketû mûködtetése után az ötödik mûködtetéssel még lehetséges legyen a jármûvet megállítani a biztonsági fékezésre elõírt fékhatással Tároló berendezésekkel rendelkezõ hidraulikus fékrendszerek esetében, azonban ezek a feltételek úgy tekinthetõk, hogy teljesültek, amennyiben a jelen Elõírás, 7. Melléklet, C rész bekezdésében támasztott követelményeknek megfelelnek A fenti , és bekezdés követelményeinek olyan automatikus készülékek alkalmazása nélkül kell eleget tenni, amelyeknek üzemképtelensége észrevétlen maradhat azon tény következtében, hogy a szokásosan nyugalmi helyzetben lévõ részek csupán a fékrendszer meghibásodása esetén lépnek mûködésbe Az üzemi fékrendszer a jármû minden kerekére hasson, és hatását megfelelõen ossza el a tengelyek között Kettõnél több tengellyel rendelkezõ jármûvek esetében a kerékblokkolás vagy a fékborítások tükrösödésének elkerülése érdekében a fékerõ bizonyos tengelyeken automatikusan nullára csökkenthetõ, ha lényegesen kis terhet szállít feltéve, hogy a jármû megfelel a jelen Elõírás 4. Mellékletben elõírt teljesítmény-követelményeknek B kategóriás elektromos rekuperáló fékrendszerrel ellátott M1 és N1 kategóriás jármûvek esetében más fékezõ forrásból bevitt fékerõ megfelelõen idõzítve lehetõvé teheti csak elektromos rekuperáló fékrendszer alkalmazását feltéve, hogy mindkét alábbi feltétel teljesül: a B kategóriás elektromos rekuperáló fékrendszer nyomaték-kimenetében a belsõ változásokat (azaz a vonóerõt szolgáltató akkumulátor elektromos töltési állapotában történt változás) automatikusan egyenlítse ki a fáziskapcsolat megfelelõ változásával mindaddig, amíg a jelen Elõírás következõ mellékleteiben szereplõ valamelyik követelményt 6/*/ nem elégíti ki: 4. Melléklet bekezdés követelményét, vagy 13. Melléklet 5.3. bekezdés követelményét (beleértve a bekapcsolt elektromotor esetét is), és ahol szükséges, biztosítsák, hogy a lefékezettség 6/ továbbra is a jármûvezetõ a fennálló gumiabroncs / közút tapadását figyelembe vett fékezési igényétõl függõ maradjon, a fékezés automatikusan hasson a jármû minden kerekére Az üzemi fékrendszer hatását egyenletesen osszák el egy és ugyanazon tengely kerekei között a jármû hosszirányú középsíkjához viszonyítva. Kiegyenlítést és olyan feladatot, mint a blokkolás- */ 6/ A jóváhagyó hatóság joga kiegészítõ jármûvizsgálati eljárással ellenõrizni az üzemi fékrendszert.

20 20. oldal gátlás, amely eltérést okozhat ettõl a szimmetrikus eloszlástól, be kell jelenteni Azt, hogy kiküszöbölték a rongálódást a fékrendszeren belül vagy a hibát az elektromos vezérlésû átvitelben az bekezdésben meghatározott sárga figyelmeztetõ jelzéssel jelezzék a gépjármûvezetõnek. Ez a követelmény minden terhelési állapotra vonatkozik, ha a kiegyenlítés a következõ határokat meghaladja: bármelyik tengelyen a kétoldali féknyomás-különbség: (a) (b) 2 m/sec 2 jármûlassulás esetén a legnagyobb érték 25 %-a, 2 m/sec 2 alatti lassulás esetén 25 %-nak megfelelõ érték; az egyedi kiegyenlítési érték bármely tengelyen: (a) 2 m/sec 2 jármû-lassulás esetén a névleges érték >50 %, (b) 2 m/sec 2 alatti lassulás esetén a névleges érték 50 %-a A fent meghatározott kiegyenlítés csak akkor megengedett, ha a kezdeti fékezés 10 km/ó sebességnél nagyobb jármûsebességnél történik Az elektromos vezérlés átvitelének hibája ne okozza a fékek gépjármûvezetõ szándékával ellentétes mûködését Az üzemi, a biztonsági és a rögzítõ fékrendszereknek olyan fékfelületekre kell hatniuk, amelyek megfelelõ szilárdságú alkatrészeken keresztül csatlakoznak a kerekekhez. Ahol valamelyik tengelyen vagy tengelyeken a féknyomatékot mind súrlódó mind B kategóriás elektromos rekuperáló fékrendszer biztosítja, az utóbbi kikapcsolása megengedhetõ feltéve, hogy a súrlódó fék állandóan bekapcsolva marad és képes az bekezdésben hivatkozott kiegyenlítésre. Rövid kikapcsolás esetében azonban elfogadható a nem teljes kiegyenlítés, de a végsõ kiegyenlítés 75 százalékát érjék el 1 másodpercen belül. Állandóan bekapcsolt súrlódó fék esetén azonban biztosítsák, hogy mind az üzemi mind a vészfék rendszer az elõírt hatásossággal továbbra is mûködjön. Az említett leválasztás megengedett a rögzítõ fékrendszer esetében is, ha ezt csak a gépjármûvezetõ vezérelheti a vezetõülésbõl olyan rendszer közvetítésével, amely nem léphet mûködésbe szivárgás miatt A fékek kopása kézi vagy önmûködõ szabályzó rendszerrel könnyen utánállítható legyen. Ezen kívül a vezérlés, valamint az átvitel és a fékek alkatrészei olyan elmozdulási tartalékkal rendelkezzenek, hogy ha a fékek felmelegszenek, vagy a fékbetétek bizonyos fokú kopása esetén, a hatásos fékezés biztosítva maradjon anélkül, hogy azonnali után-állítás szükséges lenne A kopást követõ utánállítás az üzemi fékeken automatikus legyen. Mindazonáltal, az automatikus fékállító készülék felszerelése tetszõleges a nem közúton közlekedõ N2 és N3 kategóriás jármûvek és az N1 kategóriás jármûvek hátsó fékeinél. Az automatikus fékállító készülékkel felszerelt fékek a felmelegedésüket követõ hûtés után fussanak szabadon, amint azt a 4. Melléklet bekezdésében meghatározták, az ugyanebben a mellékletben meghatározott I típusú vizsgálatot követõen Üzemi fék súrlódó alkatrészei kopásának ellenõrzése Az üzemi fékbetéteken ezt a kopást könnyen ellenõrizhessék kívülrõl, vagy a jármû alól, a kerekek eltávolítása nélkül, megfelelõ ellenõrzõ furatok vagy más eszközök segítségével. Ez

SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88

SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88 SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88 SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88 Szolgáltatási körünkbe tartozik minden 36 hónapnál fiatalabb, Magyarországon forgalomba helyezett és a magyarországi importőr által regisztrált

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 104. Melléklet: 105.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 104. Melléklet: 105. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.2/Add.104 1998. július 3. ENSZ-EGB 105. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

118. Melléklet: 119 számú Elõírás EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK BEKANYARODÁSI LÁMPÁINAK JÓVÁHAGYÁSÁHOZ

118. Melléklet: 119 számú Elõírás EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK BEKANYARODÁSI LÁMPÁINAK JÓVÁHAGYÁSÁHOZ EGYEZMÉNY E/ECE/324 2005. április 21. ENSZ-EGB 119. számú Elõírás A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS TARTOZÉKOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGES

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben

MŰSZAKI VIZSGA. kiscsaszi. Okmányok Forgalmi engedély Igazoló lap Egyéb okmányok, engedélyek

MŰSZAKI VIZSGA. kiscsaszi. Okmányok Forgalmi engedély Igazoló lap Egyéb okmányok, engedélyek I. okmányok, AZONOSÍTÁS Okmányok Forgalmi engedély Igazoló lap Egyéb okmányok, engedélyek Jármű Alvázszám Motorszám Hatósági jelzés Adattábla/Típustábla II. környezetvédelmi mérés Kipufogórendszer Kivitel

Részletesebben

SL és SC típusminta. Két elkülönített kör

SL és SC típusminta. Két elkülönített kör SL és SC típusminta Két elkülönített kör A Sunfab kétáramú szivattyúja két teljesen különálló fogyasztó kiszolgálására képes. A külön hidraulikus körök mindegyikét nyomáshatároló szeleppel kell ellátni.

Részletesebben

EBS D. 1 függelék "841 700 929 0 fékdiagram" 3 tengelyes félpótkocsi 4S/2M vagy 2S2M PREV-vel és kétirányú szeleppel

EBS D. 1 függelék 841 700 929 0 fékdiagram 3 tengelyes félpótkocsi 4S/2M vagy 2S2M PREV-vel és kétirányú szeleppel EBS D 8 Függelék 4 8 EBS D függelék "84 700 929 0 fékdiagram" 3 tengelyes félpótkocsi 4S/2M vagy 2S2M PREV-vel és kétirányú szeleppel 42 függelék "84 700 948 0 fékdiagram" EBS D 8 3 tengelyes félpótkocsi

Részletesebben

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok HU0201-04 sz. Phare projekt Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok Bevezetés Grant projektek: a Kedvezményezettek alkalmazzák a Phare szabályait 2002. tavasza óta új szabályozás: könnyítések

Részletesebben

GD Dollies Műszaki leírás

GD Dollies Műszaki leírás GD Dollies Műszaki leírás A szállítóeszköz elektromos működtetésű, rádiós távvezérlésű két kocsiból álló egység, mely páros és szóló üzemmódban egyaránt használható. Elsősorban beltéri ill. üzemi területen

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ - GÖDÖLLŐ 2011. MÁRCIUS 24. Fontosabb jogszabályok FONTOSABB JOGSZABÁLYOK 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 5/1990.(IV.12.) KöHÉM (ER) rendelet a közúti járművek

Részletesebben

GSM-GPS gépjárművédelmi egység műszaki leírás

GSM-GPS gépjárművédelmi egység műszaki leírás GSM-GPS Fejlesztő és Szolgáltató Kft. TELEKOMMUNIKÁCIÓ H -1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel.:(00-36-1)368-2052 Fax.(00-36-1)368-8093 E-mail: mcmkft@.axelero.hu. 1. 2004. 06. 24. Pintér Tamás Nagy Mihály

Részletesebben

Közlekedés az EU-ban. Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak. Szeged, 2010.

Közlekedés az EU-ban. Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak. Szeged, 2010. Közlekedés az EU-ban Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak Szeged, 2010. A Közlekedés Jogosítvány Az EU bármely tagállamában megszerzett jogosítvány az egész Európai Unión belül érvényes. Az Európai

Részletesebben

4. Pneumatikus útszelepek működése

4. Pneumatikus útszelepek működése 4. Pneumatikus útszelepek működése Elektromos, direkt vezérlésű szelepek működése A közvetlen, vagy direkt vezérlésű útszelepek szerkezeti kialakításuk szerint - jellemzően - ülékes szelepek, ahol a szeleptányér

Részletesebben

54. Melléklet: 55. számú Elõírás. 1. Felülvizsgált szövegváltozat

54. Melléklet: 55. számú Elõírás. 1. Felülvizsgált szövegváltozat E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.54/Rev.1 2001. december 7. ENSZ-EGB 55. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

Belföldi EMS Gyorsposta

Belföldi EMS Gyorsposta Belföldi EMS Gyorsposta Az EU területére megállapított zónadíjak ÁFA-t tartalmaznak. Az EMS küldemények EU-n kívüli szállításának díja csak a belföldi szakaszra vonatkozólag tartalmaz ÁFA-t. A táblázatban

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON 150 BZ327210-A W FUNKCIÓK Energiamegtakarítás funkció Beállíthatóság 0,5 30 perc Halk működés Nagy bekapcsoló képesség, 80 A max / 20 ms 3 vagy 4 vezetékes bekötés Glimmlámpaállóság:

Részletesebben

3. Vezérlőszelepek csoportosítása, kialakítása

3. Vezérlőszelepek csoportosítása, kialakítása 3. Vezérlőszelepek csoportosítása, kialakítása Pneumatikus vezérlőelemek A pneumatikus működtetésű végrehajtó elemek (munkahengerek, forgatóhengerek, stb.) mozgását az irány, a sebesség, az erő és a működési

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

CS10.5. Vezérlõegység

CS10.5. Vezérlõegység CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok

Részletesebben

FMC 210 DM kétműveletes jelzésadók

FMC 210 DM kétműveletes jelzésadók Tűzjelző rendszerek FMC 210 DM kétműveletes jelzésadók FMC 210 DM kétműveletes jelzésadók A kézi jelzésadó visszaállítása a riasztás indítása után Automatikus vagy kézi címzés lehetséges forgókapcsolókkal

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32 Szerelés és működtetés Alkalmazás Alkalmazás A HAV típusú motoros mozgatású Hometronic golyóscsap ivóvíz vezetékek nyitására zárására szolgál. Vezérlését a Hometronic

Részletesebben

EGYEZMÉNY. 42. Melléklet: 43. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat BIZTONSÁGI ÜVEGEZÕ ANYAGOK JÓVÁHAGYÁSÁNAK EGYSÉGES FELTÉTELEI

EGYEZMÉNY. 42. Melléklet: 43. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat BIZTONSÁGI ÜVEGEZÕ ANYAGOK JÓVÁHAGYÁSÁNAK EGYSÉGES FELTÉTELEI E/ECE/324 }Rev.1/Add.42/Rev.2 E/ECE/TRANS/505 2003. július 16. ENSZ-EGB 43. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Szerelési utasítás Kaszkád-egység 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Szakemberek számára Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Termékáttekintés Termékáttekintés 9 1

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 52 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező szakember

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ A Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ A Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012. július 2-től Az Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. -ának (2)-(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai

Részletesebben

JOGI HÍRLEVÉL 2012/3. Ecovis Holding Budapest

JOGI HÍRLEVÉL 2012/3. Ecovis Holding Budapest WWW.ECOVIS.HU WWW.ECOVIS.COM Tartalom HÓNAP témája: Üzleti partnerek közösségi adószámának megerősítése Dr. Balogh Péter Róbert ügyvéd, senior partner, irodavezető Dr. Jean Kornél ügyvéd, senior partner

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE 1/2014. Közzététel: 2013. december 20. Hatályos: 2014. január 5-től I. BETÉTI KAMATOK 1. Devizaszámlák

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról (Sajtóanyag 2009. június 25.) A kötelező

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Autóelektronikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 525 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

7. Dugattyúrudas munkahengerek

7. Dugattyúrudas munkahengerek 7. Dugattyúrudas munkahengerek Munkahengerek csoportosítása Az oktatási fejezetek legelején szó volt arról, hogy hogyan épül fel egy pneumatikus rendszer és melyek a legfontosabb elemei. Levegőelőkészítő

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az európai integráció történeti áttekintése 137. lecke Schuman-tervezet Az

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

Rövidített szabadalmi leírás. Szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez

Rövidített szabadalmi leírás. Szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez Rövidített szabadalmi leírás Szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez A találmány tárgya szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez, amely egy vízszintes tengely körül elforgathatóan ágyazott agyával

Részletesebben

Az ábrán a mechatronikát alkotó tudományos területek egymás közötti viszonya látható. A szenzorok és aktuátorok a mechanika és elektrotechnika szoros

Az ábrán a mechatronikát alkotó tudományos területek egymás közötti viszonya látható. A szenzorok és aktuátorok a mechanika és elektrotechnika szoros Aktuátorok Az ábrán a mechatronikát alkotó tudományos területek egymás közötti viszonya látható. A szenzorok és aktuátorok a mechanika és elektrotechnika szoros kapcsolatára utalnak. mért nagyság A fizikai

Részletesebben

OBU EASY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

OBU EASY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ OBU EASY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1 Mielőtt megkezdi útját a magyar fizető útvonalon, regisztráljon a http://www.hu-go.hu internetes oldalon és töltse fel egyenlegét. Az OBU csomagban elhelyezett regisztrációs

Részletesebben

DR16 EVS. Motoros pillangó szelep ENGINEERING ADVANTAGE

DR16 EVS. Motoros pillangó szelep ENGINEERING ADVANTAGE Szabályozó szelepek DR16 EVS Motoros pillangó szelep Nyomástartás & Vízminőség Beszabályozás & Szabályozás Hőmérséklet-szabályozás ENGINEERING ADVANTAGE Épületgépészeti és ipari rendszerekben szabályozásra

Részletesebben

KISTRAKTOR. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KISTRAKTOR. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KISTRAKTOR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. HU Figyelmeztetés: - A gyermekek

Részletesebben

Európa országainak előírásai a téli gumiabroncsok használatára vonatkozóan

Európa országainak előírásai a téli gumiabroncsok használatára vonatkozóan Sajtóinformáció Marketing osztály Kacsó Dániel Marketing & PR koordinátor Tel: +36 23 511 183 Fax: +36 23 511 719 daniel.kacso@conti.de 2010.12.06. Európa országainak előírásai a téli gumiabroncsok használatára

Részletesebben

BIZTONSÁG Autósiskola 5440 Kunszentmárton Rákóczi út 1. 06-30/484-3738 Ny.Sz: 16-0057-06

BIZTONSÁG Autósiskola 5440 Kunszentmárton Rákóczi út 1. 06-30/484-3738 Ny.Sz: 16-0057-06 BIZTONSÁG Autósiskola 5440 Kunszentmárton Rákóczi út 1. 06-30/484-3738 Ny.Sz: 16-0057-06 e-mail: biztonsagautosiskola@gmail.com www.biztonsagautosiskola.hu A FÉKEZÉS HELYES TECHNIKÁLYA! A KRESZ szabályai

Részletesebben

Kézi- és villamos működtető mechanizmusok (hajtások) a KM-típusú kompakt megszakítókhoz. Műszaki ismertető

Kézi- és villamos működtető mechanizmusok (hajtások) a KM-típusú kompakt megszakítókhoz. Műszaki ismertető Kézi- és villamos működtető mechanizmusok (hajtások) a KM-típusú kompakt megszakítókhoz Műszaki ismertető TRCON udapest Kft. KM-típusú megszakító-sorozata által nyújtott műszaki szolgáltatások körét bővítik

Részletesebben

AMV 13 SU, AMV 23 SU (emelõ rugó) szelepmeghajtó motorok három-pont szabályozáshoz

AMV 13 SU, AMV 23 SU (emelõ rugó) szelepmeghajtó motorok három-pont szabályozáshoz AMV 13 SU, AMV 23 SU (emelõ rugó) szelepmeghajtó motorok három-pont szabályozáshoz Leírás A biztonsági szelepmeghajtó motorokat többnyire ésszelepekhez, valamint ésszelepekhez alkalmazzák. A biztonsági

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

Az állítószelepek Típus 3222 együlékes átmeneti szelepből és erőzáró villamos állítóműből vagy pneumatikus állítóműből állnak.

Az állítószelepek Típus 3222 együlékes átmeneti szelepből és erőzáró villamos állítóműből vagy pneumatikus állítóműből állnak. Villamos állítószelepek Típus 3222/5857, 3222/5824, 3222/5825 Pneumatikus állítószelepek Típus 3222/2780-1, 3222/2780-2 Együlékes átmeneti szelep Típus 3222 Alkalmazás A fűtés-, szellőzés- és klímatechnikában

Részletesebben

6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1

6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1 6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1 Képviselő cég neve, címe:... Beadás dátuma: (OEP tölti ki) Ügyintéző neve, elérhetősége:... Munkahelyi telefon (fax, e-mail, mobiltel.):...

Részletesebben

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula 3. postai irányelv (2008/6/EK) Az EU egyik legfontosabb célkitűzése az egységes belső piac megteremtése

Részletesebben

Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) bejelentés nyelve francia angol spanyol

Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) bejelentés nyelve francia angol spanyol Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM Az OHIM tölti ki: Érkezett Oldalszám 0 (kötelező A Madridi Jegyzőkönyv alapján tett nemzetközi védjegybejelentés Az OHIM előtt folyó eljáráshoz szükséges részletek

Részletesebben

Indukciós áramlásmérő MAG típus. Beépítési és beüzemelési útmutató

Indukciós áramlásmérő MAG típus. Beépítési és beüzemelési útmutató Indukciós áramlásmérő MAG típus Beépítési és beüzemelési útmutató 1. Mérőcső 1.1 Hidraulikus kialakítás A mérőcső beépítésénél figyelembe kell venni a következő szabályokat a. Mérőcső előtt 5-10 névleges

Részletesebben

Nyomáskapcsolók Áttekintés

Nyomáskapcsolók Áttekintés Áttekintés Termék Alkalmazás Beállítási Max. Védettség Oldal neve tartomány nyomás RT Általános célra -1-30 bar 42 bar IP66 36-37 KPS Nehézipari környezetben 0-60 bar 120 bar IP67 38-39 KPI/KP Könnyû ipari

Részletesebben

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 83/2005. (X. 11.) GKM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás 1. oldal ASTER motorok Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel

Részletesebben

M2M Net EU díjcsomag szolgáltatói lista

M2M Net EU díjcsomag szolgáltatói lista M2M Net EU díjcsomag szolgáltatói lista Partner Country Partner Provider Name Ausztria Hutchison 3G Austria (Ausztria) Mobilkom Austria (Ausztria) ONE GmbH (Ausztria) T-Mobile A (Ausztria) Belgium Base

Részletesebben

Tájékoztató a devizában végzett mveletek teljesítés rendjérl

Tájékoztató a devizában végzett mveletek teljesítés rendjérl Tájékoztató a devizában végzett mveletek teljesítés rendjérl Hatályos: 2013. szeptember 16-tól A Kinizsi Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) kizárólag az alábbi nemekben fogad be megbízásokat: EUR, USD, GBP,

Részletesebben

Miért jobb? Egyedülálló előnyök koronária betegek esetén

Miért jobb? Egyedülálló előnyök koronária betegek esetén Miért jobb? Egyedülálló előnyök koronária betegek esetén A Procoralan kizárólagos szívfrekvencia csökkentő hatásának legfontosabb jellemzői Hatékonyan csökkenti a szívfrekvenciát Javítja az összehúzódás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

SZÜLŐÁGYAK, LM-01.3, LM-01.4, LM-01.5, LM-01.6

SZÜLŐÁGYAK, LM-01.3, LM-01.4, LM-01.5, LM-01.6 SZÜLŐÁGYAK, LM-01., LM-01., LM-01.5, LM-01.6 RENDELTETÉS: AZ LM-01., LM-01., LM-01.5 és LM-01.6 szülőágyakat szülészeti-nőgyógyászati kórtermek betegei számára tervezték. Infúziós állvány Ágybetét vízálló,

Részletesebben

MEGANE GT KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

MEGANE GT KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MEGANE GT KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kijelzőegység:.......................................................................... 2 Visszajelzőlámpák.................................................................

Részletesebben

MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015. Interrail

MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015. Interrail MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015 Interrail Örömmel üdvözöljük Önt az Interrail tel utazók széles táborában! Reméljük, utazásai során sok nagyszerű élményben lesz része. Jó időt, kellemes útitársakat kívánunk!

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást.

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. Kompresszor Használati utasítás A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. MAC610 További információkért forduljon a legközelebbi meghatalmazott márkakereskedohöz vagy forgalmazóhoz.

Részletesebben

Osvald Ferenc. A súlypont szerepe - gépjármű közlekedés kicsit másként

Osvald Ferenc. A súlypont szerepe - gépjármű közlekedés kicsit másként Osvald Ferenc A súlypont szerepe - gépjármű közlekedés kicsit másként Több tűzoltó gépjármű baleset után heves érzelmi reakcióktól mentesen - érdemes megvizsgálni miben más ezek vezetése? Igazságügyi szakértőt

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

Az ExpertALERT szakértői rendszer által beazonosítható hibák felsorolása

Az ExpertALERT szakértői rendszer által beazonosítható hibák felsorolása Az ExpertALERT szakértői rendszer által beazonosítható hibák felsorolása Merev kuplungos berendezések Kiegyensúlyozatlanság Motor kiegyensúlyozatlanság Ventilátor kiegyensúlyozatlanság Gépalap flexibilitás

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

Néhány hasznos információ egyéni utazók részére

Néhány hasznos információ egyéni utazók részére Néhány hasznos információ egyéni utazók részére Ausztria Országúton, lakott területen kívül 100 km/h Éjjel (22-05 óra között) az A10, az A13 és az A14 autópályán azonban csak max. 110 km/h Vannak továbbá

Részletesebben

IDİSZAKOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT JEGYZİKÖNYVE. 1. oldal, összesen: 12 Kiadás: 1 Dátum: Vizsgálati jegyzőkönyv

IDİSZAKOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT JEGYZİKÖNYVE. 1. oldal, összesen: 12 Kiadás: 1 Dátum: Vizsgálati jegyzőkönyv 1. oldal, összesen: 12 IDİSZAKOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT JEGYZİKÖNYVE A vizsgálati száma: A vizsgált gép megnevezése: Gyártó megnevezése: Típusa: Azonosítója Gyártási év A vizsgálat kelte: A vizsgálat

Részletesebben

A gumiabroncsok szerepe a közlekedésbiztonságban

A gumiabroncsok szerepe a közlekedésbiztonságban A gumiabroncsok szerepe a közlekedésbiztonságban A MICHELIN Csoport A kezdetek 1889: Michelin cég alapítása 1891: leszerelhető kerékpár abroncs 1895: először szerel a Michelin levegővel fújt gumiabroncsot

Részletesebben

Beszerelés. ConCorde BC 803 tolatóradar Használati útmutató

Beszerelés. ConCorde BC 803 tolatóradar Használati útmutató Beszerelés ConCorde BC 803 tolatóradar Használati útmutató LCD kijelző 1,5 m Szint 1 Biztonságos Zöld 1,1-1,4 m Szint 2 Biztonságos Zöld 0,8-1,0 m Szint 3 Riasztás Sárga 0,6-0,7 m Szint 4 Riasztás Sárga

Részletesebben

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal: 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló

Részletesebben

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente.

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Egészségügyi ellátások Ausztria: Alapellátás és Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Átlagban 8-10 eurót kell fizetni naponta, de ez tartományonként változik. 28 nap a felső korlát.

Részletesebben

ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341. Használati leírás. Olvassa el és értse meg a következő leírást.

ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341. Használati leírás. Olvassa el és értse meg a következő leírást. ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341 Használati leírás Olvassa el és értse meg a következő leírást. Mielőtt hozzákezdene Távolítsa el a csomagolást. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész hiánytalan e vagy

Részletesebben

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat 1 A témák ismertetése A közösségi munkavállalás alapelvei Az átmeneti időszak A munkavállalás sajátosságai az egyes tagországokban Az EURES hálózat

Részletesebben

Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

Együttműködési lehetőség fuvarozók számára

Együttműködési lehetőség fuvarozók számára Együttműködési lehetőség fuvarozók számára A Berger Logistik G.m.b.H. (www.berger-logistik.com) partnereként fuvarozókat keresünk, kizárólag hosszú távú együttműködés céljából. A Berger Logistik biztosítja

Részletesebben

GP 48. Használati útmutató MK 300

GP 48. Használati útmutató MK 300 GP 48 Használati útmutató MK 300 A készlet tartalma GP 48 riasztó készülék Riasztó kábelköteg Beltérvédelmi ultrahang szonda Motortér kapcsoló Rögzítő tappancs készlet Csúszósaru Biztosíték- és lengőaljzat

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

1. Előzmények A korábbi fejlesztések, majd az Ikarus 435 típ. autóbuszokban alkalmazott HB 93 típus gyártása és évtizedeken keresztül történő javítás

1. Előzmények A korábbi fejlesztések, majd az Ikarus 435 típ. autóbuszokban alkalmazott HB 93 típus gyártása és évtizedeken keresztül történő javítás 1. Előzmények A korábbi fejlesztések, majd az Ikarus 35 típ. autóbuszokban alkalmazott HB 93 típus gyártása és évtizedeken keresztül történő javítás során értékes tapasztalatok halmozódtak fel, amelyek

Részletesebben

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat V. melléklet A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

18. Útburkolati jelek

18. Útburkolati jelek 18. Útburkolati jelek (1) Az útburkolati jelek: a) úttest szélét jelző vonal: hosszirányú folytonos az útkereszteződésnél szaggatott vonal; b) 146 terelővonal: hosszirányú egy vagy [olyan útszakaszon,

Részletesebben

Fékdiagnosztika. Közúti járművek fékezési és kerékfékszerkezeti vizsgálata. Dr. Nagyszokolyai Iván BME, GépjG

Fékdiagnosztika. Közúti járművek fékezési és kerékfékszerkezeti vizsgálata. Dr. Nagyszokolyai Iván BME, GépjG Fékdiagnosztika Közúti járművek fékezési és kerékfékszerkezeti vizsgálata Dr. Nagyszokolyai Iván BME, GépjG pjárművek tanszék, 2007. A fékberendezés diagnosztikai vizsgálata történhet: - az időszakos hatósági

Részletesebben

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK 1. BEVEZETŐ Az IB aktív infravörös mozgásérzékelő szenzorok különböző magasságban és szélességben védik az átjárókat, beltéri és kültéri ablakokat. Az eszközök két darabos, adó és vevő kiszerelésben készülnek,

Részletesebben

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvényben, valamint a közlekedési,

Részletesebben

Villamos berendezések üzembe helyezés előtti első felülvizsgálata

Villamos berendezések üzembe helyezés előtti első felülvizsgálata Villamos berendezések üzembe helyezés előtti első felülvizsgálata Az OTSZ 3. rész XII. fejezete foglalkozik a villamos berendezések ellenőrzésével, s szó szerint a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet (OTSZ) nem

Részletesebben