F1 71 PE T4.3 TRAKTOROK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "F1 71 PE T4.3 TRAKTOROK"

Átírás

1 HU F1 71 PE T4.3 TRAKTOROK HU HU

2 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Tervezet: Brüsszel, A BIZOTTSÁG.../ /EK IRÁNYELVE (ÉÉÉÉ. hónap NN.) a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok típusjóváhagyására vonatkozó 74/152/EGK, 80/720/EGK, 86/297/EGK és 89/173/EGK tanácsi irányelv valamint 2003/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv műszaki rendelkezéseinek kiigazítása céljából történő módosításáról EN (EGT-vonatkozású szöveg) HU HU

3 Tervezet: A BIZOTTSÁG.../ /EK IRÁNYELVE (ÉÉÉÉ. hónap nn.) a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok típusjóváhagyására vonatkozó 74/152/EGK, 80/720/EGK, 86/297/EGK és 89/173/EGK tanácsi irányelv, valamint 2003/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv műszaki rendelkezéseinek kiigazítása céljából történő módosításáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére, tekintettel a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok, azok pótkocsijainak és cserélhető vontatott munkagépeinek, beleértve ezek rendszereit is, továbbá alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek típusjóváhagyásáról, valamint a 74/150/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, május 26-i 2003/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre 1 és különösen annak 19. cikke (1) bekezdése a) és b) pontjára, mivel: (1) A műszaki fejlődés lehetővé teszi a típusjóváhagyás befejezését a 2003/37/EK irányelvben meghatározott T4.3 kategóriába tartozó traktorok (kis szabadmagasságú traktorok) esetében. Ezért a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok legnagyobb tervezési sebességére és rakfelületére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló március 4-i 74/152/EGK tanácsi irányelvet 2, a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelőterére, vezetőhelyéhez történő hozzáférésre, ajtajaira és ablakaira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, június 24-i 80/720/EGK tanácsi irányelvet 3, a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok egyes alkatrészeire és jellemzőire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, december 21-i 89/173/EGK tanácsi irányelvet 4, valamint a 2003/37/EK irányelvet módosítani kell, a kis szabadmagasságú traktorok sajátosságainak figyelembe vétele érdekében. (2) A belső piac megvalósításának folytatása érdekében a kerekes mezőgazdasági és erdészeti traktorok erőleadó tengelycsonkjaira és ezek védőburkolatára vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, május 26-i 86/297/EGK tanácsi irányelvbe 5 indokolt belefoglalni az erőleadó tengelyekre vonatkozó követelményeket a 2003/37/EK irányelvben szereplő összes traktorkategória esetében. A munkahelyi biztonság magasabb szintjének elérése, illetve a belső piac jobb működése érdekében az irányelvbe bele kell foglalni az első erőleadó tengelyekre vonatkozó követelményeket HL L 171., , 1. o. HL L 84., , 33. o. HL L 194., , 1. o. HL L 67., , 1. o. HL L 186., , 19. o. HU 2 HU

4 (3) A világszerte megvalósítandó harmonizáció érdekében, amely elősegítené a közösségi gyártók globális versenyképességének növelését, a 86/297/EGK irányelvben a szabad térre és az erőleadó tengelycsonk védőburkolatának méreteire vonatkozó követelményeket módosítani kell. (4) Az ISO 500 1:2004 szabvány a 2005-ös technikai kiigazítással együtt, az ISO 500 2:2004, és az ISO :1998 szabványok az egész világon elfogadott követelményeket tartalmaznak a 2003/37/EK irányelvben szereplő összes traktor erőleadó tengelyére vonatkozóan. Ezért helyénvaló a 86/297/EGK irányelvben foglalt követelményeket a fenti ISO szabványok szerint megállapítani. (5) A 2003/73/EK irányelvet a 86/297/EGK irányelvnek a T5 kategóriába tartozó traktorokra vonatkozó alkalmazása figyelembevételével módosítani kell. A 2003/73/EK irányelvet a 74/152/EGK és a 80/720/EGK irányelveknek a T5 kategóriába tartozó traktorokra vonatkozó alkalmazása figyelembevételével szintén módosítani kell. (6) Az ezen irányelvben foglalt rendelkezések összhangban vannak a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítással foglalkozó bizottság (mezőgazdasági traktorok) véleményével, ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET: 1. cikk A 74/152/EGK irányelv ezen irányelv I. mellékletének megfelelően módosul. 2. cikk A 80/720/EGK irányelv ezen irányelv II. mellékletének megfelelően módosul. 3. cikk A 86/297/EGK irányelv ezen irányelv III. mellékletének megfelelően módosul. 4. cikk A 89/173/EGK irányelv ezen irányelv IV. mellékletének megfelelően módosul. 5. cikk A 2003/37/EK irányelv ezen irányelv V. mellékletének megfelelően módosul. 6. cikk 1. A tagállamok legkésőbb [a konkrét dátum beillesztendő - az irányelv hatálybalépésétől számított 12 hónap]-ig hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz. 2. A 2003/37/EK irányelv II. mellékletében meghatározott T1, T2 és T3 kategória tekintetében a tagállamok az e cikk (1) bekezdésében említett rendelkezéseket az új járműtípusokra [a konkrét dátum beillesztendő - az irányelv hatálybalépésétől HU 3 HU

5 számított 12 hónap]-tól, az új járművekre pedig [a konkrét dátum beillesztendő - az irányelv hatálybalépésétől számított 24 hónap]-tól alkalmazzák. A T4.3 kategória tekintetében az említett rendelkezéseket a tagállamok az új járműtípusokra [a konkrét dátum beillesztendő - az irányelv hatálybalépésétől számított 3 év]-tól, és az új járművekre [a konkrét dátum beillesztendő - az irányelv hatálybalépésétől számított 6 év]-tól alkalmazzák. A T4.1, T4.2, T5, C, R és S kategória tekintetében az említett rendelkezéseket a tagállamok az új járműtípusokra és az új járművekre a 2003/37/EK irányelv 23. cikke (2) bekezdésében meghatározott időpontoktól kezdődően alkalmazzák. 3. Amikor a tagállamok elfogadják az (1) bekezdésben említett rendelkezéseket, azokban hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. 7. cikk Ez az irányelv [a konkrét dátum beillesztendő - az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő huszadik napot követő hónap első napján] lép hatályba. 8. cikk Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei. Kelt Brüsszelben, [ ]-án/-én. a Bizottság részéről [ ] a Bizottság tagja HU 4 HU

6 I. MELLÉKLET 1. (1) A 74/152/EGK irányelv az alábbiak szerint módosul: 2. A 1. cikk helyébe a következő szöveg lép: 1. cikk 1. Ezen irányelv alkalmazásában a traktor a 2003/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(*) 2. cikkének j) pontjában meghatározott traktort jelenti. 2. Ezen irányelv alkalmazásában a traktorkategóriák a 2003/37/EK irányelv II. mellékletében meghatározott kategóriák. 3. Ezen irányelv csak a pneumatikus gumiabronccsal felszerelt traktorokra vonatkozik, amelyek legnagyobb tervezési sebessége nem több, mint 40 km/h; (*) HL L 171., , 1. o. 3. (2) A melléklet 2.2. pontja a következő albekezdéssel egészül ki: A T4.3 kategóriájú traktorok esetében a rakfelület hossza nem lépheti túl a traktor legnagyobb első vagy hátsó nyomtávjának 2,5-szeresét (a nagyobbik értéket kell figyelembe venni). HU 5 HU

7 II. MELLÉKLET A 80/720/EGK irányelv az alábbiak szerint módosul: 4. A 1. cikk helyébe a következő szöveg lép: 1. cikk 1. Ezen irányelv alkalmazásában a traktor a 2003/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(*) 2. cikkének j) pontjában meghatározott traktort jelenti. 2. Ezen irányelv alkalmazásában a traktorkategóriák a 2003/37/EK irányelv II. mellékletében meghatározott kategóriák. 3. Ezen irányelv csak a kerekes traktorokra vonatkozik, amelyek legnagyobb tervezési sebessége nem több, mint 40 km/h. 4. Az irányelv a T2 kategóriájú traktorokra nem alkalmazandó. 5. Az irányelvet nem kell alkalmazni a T4.3 kategóriájú traktorokra, ahol a vezetőülés (ISO 5353:1995 szabványban meghatározott) ellenőrzési pontja (ÜEP) a traktor hosszanti középsíkjától több, mint 100 mm-re helyezkedik el. (*) HL L 171., , 1. o. 5. Az I. melléklet I.2. pontjának helyébe a következő szöveg lép: I.2. Az 1150 mm-nél nem nagyobb nyomtávú keskeny traktorok és a T4.3 kategóriájú traktorok kivételével a kezelőtérnek minden traktor esetében a referenciapont feletti 400-tól 900 mm-ig terjedő magasságban legalább 900 mm szélesnek kell lennie, és több mint 450 mm-rel a referenciapont előtt kell elhelyezkednie (lásd az 1. és 3. ábrát). A T4.3 kategóriába tartozó traktorok esetében a kezelőtérnek a referenciapont előtt található 450 mm-es részen a referenciaponttól számítva 400 mm magasnak kell lennie, legalább 700 mm teljes szélességgel kell rendelkeznie, és a referenciaponttól számított 900 mm magasan legalább 600 mm teljes szélességgel kell rendelkeznie. HU 6 HU

8 III. MELLÉKLET A 86/297/EGK irányelv az alábbiak szerint módosul: 6. 1) A cím helyébe a következő szöveg lép: A Tanács 86/297/EGK irányelve (1986. május 26.) a traktorok erőleadó tengelyeire és ezek védőburkolatára vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről. 7. 2) Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép: 1. cikk 1. Ezen irányelv alkalmazásában a traktor a 2003/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(*) 2. cikkének j) pontjában meghatározott traktort jelenti. 2. Ezen irányelv alkalmazásában a traktorkategóriák a 2003/37/EK irányelv II. mellékletében meghatározott kategóriák. (*) HL L 171., , 1. o. HU 7 HU

9 3) Az I. melléklet helyébe a következő szöveg lép: I. melléklet AZ ERŐLEADÓ TENGELYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS KÖVETELMÉNYEK 1. Fogalommeghatározás és hatály 1.1. Az erőleadó tengely (ELT) egy, a traktorhoz tartozó külső tengelyt jelent, amely az alkatrészek forgatását teszi lehetővé Ezen irányelv előírásai csak az 1.1. pontban meghatározott és a traktor hátsó vagy első részén elhelyezett erőleadó tengelyekre vonatkoznak. 2. Az EK-típusjóváhagyás iránti kérelem 2.1. Egy traktortípusra vonatkozó típusjóváhagyás iránti kérelmet, az erőleadó tengelyét és annak védőburkolatát illetően a traktor gyártója vagy annak meghatalmazott képviselője köteles benyújtani, a II. melléklet 1. részében található minta szerinti adatközlő lap útján A kérelemhez csatolni kell a traktornak az irányelv hatálya alá eső alkatrészeinek megfelelően és kielégítően részletezett műszaki rajzát három példányban A jóváhagyásra előterjesztett traktor egy mintáját vagy az irányelv által előírt vizsgálatok végrehajtása szempontjából lényeges alkatrészek egy-egy mintáját a típusjóváhagyási vizsgálat végrehajtásáért felelős műszaki szolgálat rendelkezésére kell bocsátani. 3. EK-típusbizonyítvány 3.1. Az EK-típusbizonyítványhoz elfogadáskor vagy megtagadáskor a II. melléklet 2. része szerinti bizonyítványt kell csatolni. 4. Általános rendelkezések A traktorok az e szakaszban leírt követelményeknek megfelelő erőleadó tengellyel szerelhetők. Ezen irányelv alkalmazásában a 4.1 és 4.2 szakaszban említett szabványok meghatározásait kell alkalmazni. 4.1 A hátsó erőleadó tengelyekre vonatkozó előírások A hátsó erőleadó tengelyekre az ISO 500 1:2004 szabvány a 2005-ös technikai kiigazítással és az ISO 500 2:2004 szabvány előírásai alkalmazandóak az alábbi 1. táblázatban leírtak szerint: HU 8 HU

10 1. táblázat Szabványok alkalmazása a különböző traktorkategóriák hátsó erőleadó tengelyeire Alkalmazandó szabvány T1 C1 T2 C2 T3 C3 T4.1 C4.1 T4.2 C4.2 T4.3 C4.3 T5 C5 ISO 500 1:2004 (*)(***) X -- X 1) X 1) X 1) X X 1) ISO 500 2:2004 (**) -- X X 2) X 2) X 2) -- X 2) Magyarázat: X: A szabvány alkalmazandó, kivéve ha a gyártó másképp rendelkezik --: Szabvány nem alkalmazható X 1): A szabvány az mm-nél nagyobb nyomtávú traktorok esetében alkalmazandó X 2) : A szabvány az mm-nél nem nagyobb nyomtávú traktorok esetében alkalmazandó (*): Az ISO 500 1:2004 szabvány 6.2 szakaszának utolsó mondata nem alkalmazandó. (**): Ezen irányelv alkalmazásában ez a szabvány az olyan traktorok erőleadó tengelyeire is alkalmazandó, amelyek teljesítménye meghaladja az ISO 789 1:1990 szabvány szerint mért 20 kw-t. (***): A 3. típusú erőleadó tengelyeknél és azokban az esetekben, amikor a használandó csatlakozó elemekhez való igazítás érdekében a védőburkolaton található nyílás méretét csökkentik, a használati útmutatóban szerepeltetni kell az alábbiakat: - a védőburkolat csökkentett mérte által jelentett következményekre és kockázatokra vonatkozó figyelmeztetés; - az erőleadó tengelyek csatlakoztatására, leszerelésére vonatkozó utasítások és különleges figyelmeztetések; - a hátsó erőleadó tengelyhez csatlakoztatott eszközök vagy gépek használatára vonatkozó utasítások és különleges figyelmeztetések. HU 9 HU

11 4.2 Az első erőleadó tengelyekre vonatkozó előírások Az első erőleadó tengelyekkel rendelkező traktorokra az ISO :1998 szabvány előírásai alkalmazandóak az alábbi 2. táblázatban leírtak szerint: 2. táblázat Szabványok alkalmazása a különböző traktorkategóriák első erőleadó tengelyeire Alkalmazandó szabvány T1 C1 T2 C2 T3 C3 T4.1 C4.1 T4.2 C4.2 T4.3 C4.3 T5 C5 ISO :1998 X X X 3 ) X 4 ) X X 4 ) X Magyarázat: X: Szabvány alkalmazandó X 3 ): A szabvány az e szabványban előírtak szerinti erőleadó tengellyel felszerelt traktorok esetében alkalmazandó X 4 ): A szabvány alkalmazandó, kivéve: 4.2 szakasz. HU 10 HU

12 8. 4) A II. melléklet helyébe a következő szöveg lép: II. melléklet I. rész:... sz. TÁJÉKOZTATÓ DOKUMENTUM a 2003/37/EK irányelvnek a traktorok erőleadó tengelyei tekintetében egy traktor EKtípusjóváhagyására vonatkozó I. melléklete alapján (86/297/EGK irányelv) Az alábbi adatokat amennyiben szükséges három példányban, tartalomjegyzékkel együtt kell benyújtani. A rajzokat megfelelő méretben és részletességgel, A4 formátumban kell elküldeni. Amennyiben fényképeket is mellékelnek, azoknak is megfelelő részletezettséggel kell rendelkezniük. 0. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 0.1 Gyártmány (a gyártó által bejegyzett védjegy): 0.2 Típus (kérjük, minden változatot és verziót tüntessen fel): 0.3 Típus azonosítási módja, ha fel van tüntetve a járművön: Gyári adattábla (helye, a rögzítés módja): 0.4 A jármű kategóriája (1) : 0.5 A gyártó neve és címe: 0.8 Az összeszerelő üzem(ek) neve(i) és címe(i): 4.12 Erőleadó tengely(ek) (fordulatszám/perc, valamint e szám aránya a motorfordulatszámhoz) (a tengelyek száma, típusa és elhelyezése) a fő erőleadó tengely/tengelyek: egyéb/egyebek: Az erőleadó tengely/tengelyek védőberendezése(i) (leírás, méretek, rajzok, fényképek): Megjegyzések: 1) A 2003/37/EK irányelv II. mellékletében meghatározottak szerint HU 11 HU

13 II. rész: TÍPUS-JÓVÁHAGYÁSI DOKUMENTÁCIÓ MINTA (maximális formátum : A4 ( mm)) EK-TÍPUS-JÓVÁHAGYÁSI TANÚSÍTVÁNY Az ügyintézés pecsétje Közlemény egy adott járműtípus típusjóváhagyásáról (1) típusjóváhagyásának kiterjesztéséről (1) típusjóváhagyásának elutasításáról (1) típusjóváhagyásának visszavonásáról (1) egy traktortípusra a 86/297/EGK irányelv szerint, A típusjóváhagyás száma:... A kiterjesztés indoka:... I. SZAKASZ 0.1. Gyártmány (gyártó kereskedelmi neve): 0.2. Típus: 0.3. Típusazonosítók, amennyiben fel vannak tüntetve a traktoron (2) : A megjelölés helye: 0.4. A jármű kategóriája (3) : 0.5. A gyártó neve és címe: 0.8. Az összeszerelő üzem(ek) címe(i): HU 12 HU

14 II. SZAKASZ 1. Kiegészítő adatok (értelemszerűen): lásd a függeléket 2. A vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálat: 3. A vizsgálati jelentés kelte: 4. A vizsgálati jelentés száma: 5. Megjegyzések: lásd a függeléket 6. Hely: 7. Időpont: 8. Aláírás: 9. A jóváhagyó hatósághoz benyújtott információs csomag, amelynek kérelemre kiadható tartalomjegyzékét feltüntették. Megjegyzések: 1) A nem kívánt rész törlendő. 2) Ha a típusazonosítás eszköze olyan karaktereket tartalmaz, amelyek nem szükségesek az e típusbizonyítvány tárgyát képező traktortípus leírásához, akkor e karaktereket a dokumentációban kérdőjellel (? ) kell helyettesíteni (pl. ABC?123?). 3) A 2003/37/EK irányelv II. mellékletében meghatározottak szerint. HU 13 HU

15 IV. MELLÉKLET A 89/173/EGK irányelv az alábbiak szerint módosul: 9. Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép: 1. cikk 1. Ezen irányelv alkalmazásában a traktor a 2003/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(*) 2. cikkének j) pontjában meghatározott traktort jelenti. 2. Ezen irányelv alkalmazásában a traktorkategóriák a 2003/37/EK irányelv II. mellékletében meghatározott kategóriák. 3. Az irányelvet a T1, T2, T3, és T4 kategóriájú traktorokra kell alkalmazni. (*) HL L 171., , 1. o. 10. A II. melléklet az alábbiak szerint módosul: a) A pont helyébe a következő szöveg lép: Keskeny nyomtávú traktorok és a T4.3 kategóriába tartozó traktorok. ; b) A pont helyébe a következő szöveg lép: A 87/402/EGK irányelv(*) 1. cikke második francia bekezdésben meghatározott keskeny nyomtávú traktorok és a 2003/37/EK irányelv II. melléklete B. fejezetének 1. függeléke I. részében meghatározott T4.3 kategóriába tartozó traktorok esetében a szakasz követelményei nem vonatkoznak azon mezőre, amely a haladási irányhoz képest keresztirányú és hátrafelé 45 fokban döntött sík alatt található, valamint az ülés ellenőrzési pontja mögött 230 mm-re lévő ponton áthalad (lásd 7. ábra). Ha e mezőben bármilyen veszélyes hely található, úgy a traktoron megfelelő figyelmeztető jelzéseket kell elhelyezni. (*) HL L 220., , 1. o. HU 14 HU

16 V. MELLÉKLET A 2003/37/EK irányelv az alábbiak szerint módosul: (1) A II. melléklet B. fejezete I. részében a külön irányelvek jegyzékében a 18.1 sorban, a T5 oszlopban az (X) ábra helyébe az X ábra lép; (2) A II. melléklet B. fejezete 1. függelékének II. része a következőképpen módosul: a) a 2.2 sorban, a T4.3 oszlopban az (X) ábra helyébe az X ábra lép; b) a 17.1 sorban, a T4.3 oszlopban az (X) ábra helyébe az X ábra lép. HU 15 HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 238/7 IRÁNYELVEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 238/7 IRÁNYELVEK 2010.9.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 238/7 IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2010/62/EU IRÁNYELVE (2010. szeptember 8.) a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok típusjóváhagyására vonatkozó 80/720/EGK és 86/297/EGK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.2.15. C(2018) 863 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2018.2.15.) a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és

Részletesebben

Tervezet A BIZOTTSÁG / /EU RENDELETE (...)

Tervezet A BIZOTTSÁG / /EU RENDELETE (...) EURÓPAI BIZOTTSÁG 9.00 TERVEZET 2010. március 31. Tervezet A BIZOTTSÁG / /EU RENDELETE (...) a gépjárművek és pótkocsijaik hátsó rendszámtáblái felszerelésének helyére és rögzítésének módjára vonatkozó

Részletesebben

(EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

(EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 200. május 7-i 200/26/EK IRÁNYELVE a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos ellenőrzésekre irányuló egységes eljárásokról szóló 95/50/EK tanácsi irányelv módosításáról

Részletesebben

(2) Az ADR-t kétévente frissítik. Ezért a módosított változat január 1-jén június 30-ig tartó átmeneti időszakkal lép hatályba.

(2) Az ADR-t kétévente frissítik. Ezért a módosított változat január 1-jén június 30-ig tartó átmeneti időszakkal lép hatályba. A BIZOTTSÁG 2003/28/EK IRÁNYELVE (2003. április 7.) a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 94/55/EK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU IRÁNYELVE (XXX)

A BIZOTTSÁG.../.../EU IRÁNYELVE (XXX) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX [ ](2013) XXX draft A BIZOTTSÁG.../.../EU IRÁNYELVE (XXX) a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok hajtására szánt motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása

Részletesebben

Tervezet A BIZOTTSÁG / /EU RENDELETE

Tervezet A BIZOTTSÁG / /EU RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG 4.00. TERVEZET - 2010. március 31. Tervezet A BIZOTTSÁG / /EU RENDELETE (...) egyes gépjárművek kerékdobjaira vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja A TANÁCS 93/93/EGK IRÁNYELVE. (1993. október 29.) a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok tömegéről és méreteiről

Az Európai Unió Hivatalos Lapja A TANÁCS 93/93/EGK IRÁNYELVE. (1993. október 29.) a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok tömegéről és méreteiről 194 07/2. kötet 31993L0093 L 311/76 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 1993.12.14. A TANÁCS 93/93/EGK IRÁNYELVE (1993. október 29.) a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok tömegéről és méreteiről

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK IRÁNYELVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.12.2007 COM(2007) 840 végleges 2007/0284 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK IRÁNYELVE a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok világító

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet A BIZOTTSÁG /2010/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet A BIZOTTSÁG /2010/EU RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, XXX C Tervezet A BIZOTTSÁG /2010/EU RENDELETE [ ] a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása,

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Strasbourg, 2007. november 13. (OR. en) 2007/0035 (COD) LEX 825 PE-CONS 3641/1/07 REV 1 DRS 37 COMPET 234 CODEC 856 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.15. COM(2010) 746 végleges 2010/0358 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelőteréről, vezetőhelyéhez

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.13. C(2014) 1633 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, március 7. (OR. en) 7258/14 TRANS 115

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, március 7. (OR. en) 7258/14 TRANS 115 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 7. (OR. en) 7258/14 TRANS 115 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2014. február 28. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D031424/03

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.2.28. C(2018) 1116 final A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018.2.28.) a menetíró készülékek és alkatrészeik kialakítására, tesztelésére, beépítésére, működtetésére

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE (XXX)

A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE (XXX) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX [ ] (2013) XXX tervezet AZ EASA 02-2013 SZ. VÉLEMÉNYÉNEK MELLÉKLETE A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE (XXX) a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések

Részletesebben

Error! Unknown document property name. HU

Error! Unknown document property name. HU Error! Unknown document property name. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, XXX Tervezet A BIZOTTSÁG /2009/EK RENDELETE [ ] a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2013. május 31. (OR. en) 2012/0040 (COD) PE-CONS 10/13 AGRILEG 28 VETER 17 CODEC 540 OC 134 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AZ EURÓPAI

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 22.12.2006 COM(2006) 910 végleges 2006/0305 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelvnek

Részletesebben

RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1137/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.)

RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1137/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.) 2008.11.21. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 311/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1137/2008/EK

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.8.7. COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE a 2006/112/EK és a 2008/118/EK irányelvnek a francia legkülső régiók és különösen Mayotte

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.1.19. COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a HP 14 veszélyességi tulajdonság

Részletesebben

Tájékoztató. 1. A nem közúti mozgó gépekbe, mobil berendezésekbe beépített vagy beépítendő belső égésű motorok teljesítményének meghatározása.

Tájékoztató. 1. A nem közúti mozgó gépekbe, mobil berendezésekbe beépített vagy beépítendő belső égésű motorok teljesítményének meghatározása. Tájékoztató A mezőgazdasági gépeket gyártók és forgalmazók részére A mezőgazdasági gépkatalógusba bejelentett illetve bejelentésre kerülő, belsőégésű motorral rendelkező, traktorok, önjáró mezőgazdasági

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D049061/02 számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D049061/02 számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 2. (OR. en) 5896/17 AGRILEG 26 VETER 10 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2017. február 1. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.5.18. C(2018) 2473 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2018.5.18.) az (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nem közúti

Részletesebben

2010.8.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 213/37 IRÁNYELVEK

2010.8.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 213/37 IRÁNYELVEK 2010.8.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 213/37 IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2010/52/EU IRÁNYELVE (2010. augusztus 11.) a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok utasülésére vonatkozó 76/763/EGK tanácsi

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU) / RENDELETE

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU) / RENDELETE EURÓPI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2019.4.3. C(2019) 2327 final NNEXES 1 to 2 MELLÉKLETEK a következőhöz: BIZOTTSÁG (EU) / RENDELETE a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletének, valamint

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.1.15. C(2013) 14 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.) A 692/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az oktatás

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU) / RENDELETE (XXX)

A BIZOTTSÁG (EU) / RENDELETE (XXX) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX D040155/01 [ ](2015) XXX draft A BIZOTTSÁG (EU) / RENDELETE (XXX) a 692/2008/EK rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 5/6) tekintetében történő

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.6.4. COM(2012) 263 final 2012/0141 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió által az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának megfelelő bizottságaiban az ENSZ Európai

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a C(2014) 7993 final számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a C(2014) 7993 final számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. november 3. (OR. en) 15041/14 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2014. október 31. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/121/EK irányelve. (2006. december 18.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/121/EK irányelve. (2006. december 18.) L 396/852 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 30.12.2006 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/121/EK irányelve (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésér l, engedélyezésér l és

Részletesebben

Javaslat A BIZOTTSÁG /.../EK RENDELETE

Javaslat A BIZOTTSÁG /.../EK RENDELETE Javaslat A BIZOTTSÁG /.../EK RENDELETE [ ] a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.18. C(2013) 6837 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS ERDÉSZETI TRAKTOROKKAL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS ERDÉSZETI TRAKTOROKKAL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLLALKOZÁSPOLITIKAI ÉS IPARI FŐIGAZGATÓSÁG Fogyasztási cikkek Gépjárműipar A MŰSZAKI FEJLŐDÉSHEZ VALÓ HOZZÁIGAZÍTÁSSAL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG MEZŐGAZDASÁGI TRAKTOROK (CATP-AT) ENTR/04-EN

Részletesebben

Tervezet A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE

Tervezet A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, C Tervezet A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE ( ) az Európai Parlament és a Tanács 216/2008/EK, a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági

Részletesebben

Traktorokba beépített motorok szennyezőanyag- kibocsátásának határértékei

Traktorokba beépített motorok szennyezőanyag- kibocsátásának határértékei Traktorokba beépített motorok szennyezőanyag- kibocsátásának határértékei - 2014 Az új mezőgazdasági vontatók első forgalomba helyezése 2014. február 1. Zsován Noémi Az előadás tartalma: 1. Az új traktorok

Részletesebben

Javaslat A BIZOTTSÁG /.../EK RENDELETE

Javaslat A BIZOTTSÁG /.../EK RENDELETE Javaslat A BIZOTTSÁG /.../EK RENDELETE [ ] a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.8.16. C(2017) 5635 final A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2017.8.16.) az (EU) 2016/1240 végrehajtási rendeletnek az intervenciós készleteknek a leginkább

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.) 2008.11.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 304/63 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE (2008. október 22.) a tagállamok határain a közúti és belvízi közlekedés terén végzett ellenőrzések

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 17.11.2008 COM(2008) 690 végleges 2008/0213 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 12. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 12. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 12. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0258 (NLE) 12042/16 TRANS 335 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 17. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 17. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. május 17. (OR. en) 9384/17 DENLEG 44 AGRI 273 SAN 203 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2017. május 17. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz.

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg) 2015.9.9. L 235/37 A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1506 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2015. szeptember 8.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról

Részletesebben

"(6) Az (5) bekezdésben meghatározott követelmény nem vonatkozik a gépkocsi szélvédőjének és

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott követelmény nem vonatkozik a gépkocsi szélvédőjének és 84/2005. (X. 11.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról A közúti közlekedésről szóló

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 28. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0038 (NLE) 6620/17 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: ECO 10 ENT 43 MI 154 UNECE 4 A TANÁCS HATÁROZATA

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg) L 140/8 A BIZOTTSÁG (EU) 2018/829 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2018. február 15.) a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyására vonatkozó

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.10.11. C(2018) 6560 final A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2018.10.11.) a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről

Részletesebben

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.18. COM(2016) 156 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következő javaslathoz: A Tanács határozata az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló Interbusmegállapodással

Részletesebben

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 84/2005. (X. 11.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról A közúti közlekedésről szóló

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A Bizottság (EU).../... felhatalmazáson alapuló rendelete

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A Bizottság (EU).../... felhatalmazáson alapuló rendelete EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.2.12. C(2018) 721 final ANNEXES 1 to 2 MELLÉKLETEK a következőhöz: A Bizottság (EU).../... felhatalmazáson alapuló rendelete a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

AZ EASA 06/2012. VÉLEMÉNYÉNEK MELLÉKLETE A BIZOTTSÁG.../../EU RENDELETE XXX

AZ EASA 06/2012. VÉLEMÉNYÉNEK MELLÉKLETE A BIZOTTSÁG.../../EU RENDELETE XXX EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX [...](2012) XXX tervezet AZ EASA 06/2012. VÉLEMÉNYÉNEK MELLÉKLETE A BIZOTTSÁG.../../EU RENDELETE XXX a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 24. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 24. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 24. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS IRÁNYELVE

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Petíciós Bizottság KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

EURÓPAI PARLAMENT. Petíciós Bizottság KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2004 Petíciós Bizottság 2009 10.06.2008 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Dirk Emmermann, német állampolgár által benyújtott 0949/2007 számú petíció a 107. sz. UNECE előírás alapján

Részletesebben

Az Euro 5 környezetvédelmi szint alkalmazása a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok típusjóváhagyásához

Az Euro 5 környezetvédelmi szint alkalmazása a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok típusjóváhagyásához 23.11.2018 A8-0346/ 001-018 MÓDOSÍTÁSOK 001-018 előterjesztette: Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság Jelentés Daniel Dalton A8-0346/2018 Az Euro 5 környezetvédelmi szint alkalmazása a két- vagy háromkerekű

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.4.26. C(2018) 2420 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2018.4.26.) a 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a kifizetési határidők

Részletesebben

L 19/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 19/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.1.24. A BIZOTTSÁG 2006/8/EK IRÁNYELVE (2006. január 23.) a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 29.08.2005 COM(2005) 396 végleges Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a 2002/53/EK irányelvvel összhangban a mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzékében szereplő,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.2.27. C(2018) 1081 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2018.2.27.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.24. C(2017) 1951 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2017.3.24.) az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv kiegészítéséről

Részletesebben

MELLÉKLET AZ EASA 07/2013. SZÁMÚ VÉLEMÉNYÉHEZ A BIZOTTSÁG.../../EU RENDELETE (XXX)

MELLÉKLET AZ EASA 07/2013. SZÁMÚ VÉLEMÉNYÉHEZ A BIZOTTSÁG.../../EU RENDELETE (XXX) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX [...](2013) XXX tervezet MELLÉKLET AZ EASA 07/2013. SZÁMÚ VÉLEMÉNYÉHEZ A BIZOTTSÁG.../../EU RENDELETE (XXX) a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2008. augusztus 8. (OR. en) 2006/0146 (COD) PE-CONS 3627/08 CODIF 54 TRANS 128 CODEC 521 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

TÜV Rheinland-KTI Kft. H-1119 Budapest, Thán Károly u H-1519 Budapest, Pf.: 327.

TÜV Rheinland-KTI Kft. H-1119 Budapest, Thán Károly u H-1519 Budapest, Pf.: 327. EU előírások: Irányelv 70/157 Zajszint és kipufogó berendezések Pótalkatrész kipufogó berendezés 70/220 Károsanyag kibocsátás, légszennyezés Műszaki terület 715/2007 692/2008 Károsanyag-kibocsátás 70/221

Részletesebben

Tervezet A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE

Tervezet A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, C Tervezet A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE ( ) a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 30. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 30. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. július 30. (OR. en) 11285/15 AVIATION 80 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2015. július 24. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D040413/02

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2018.6.25. L 160/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG (EU) 2018/895 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. június 22.) az Európai Vegyianyagügynökség részére fizetendő díjakról szóló 340/2008/EK

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 10. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 10. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS IRÁNYELVE a 2006/112/EK

Részletesebben

RENDELETEK. (EGT-vonatkozású szöveg)

RENDELETEK. (EGT-vonatkozású szöveg) 2018.7.23. HU L 185/9 RENDELETEK A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1032 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. július 20.) a Schizochytrium sp. mikroalgából nyert olaj (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 294/5

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 294/5 2007.11.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 294/5 A BIZOTTSÁG 1322/2007/EK RENDELETE (2007. november 12.) az integrált szociális védelmi statisztikák európai rendszeréről (ESSPROS) szóló, 458/2007/EK

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.11. COM(2011) 710 végleges 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a járművezetői

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2017.6.16. L 153/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1005 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2017. június 15.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

RoHS direktíva. 2011/65/EU irányelv. 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet. Zsákai Zoltán osztályvezető. MEEI Kft. member of TÜV Rheinland Group

RoHS direktíva. 2011/65/EU irányelv. 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet. Zsákai Zoltán osztályvezető. MEEI Kft. member of TÜV Rheinland Group RoHS direktíva 2011/65/EU irányelv 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet Zsákai Zoltán osztályvezető 1 Jelentése:RoHS (Reduce of Hazardous Substances) 2011/65/EU irányelv - Magyar rendelet: 374/2012. (XII.

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 20. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 20. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. július 20. (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2017. július 17. Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE 2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE (2008. február

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 14. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 14. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 14. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0162 (NLE) 9703/16 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: ECO 42 ENT 106 MI 406 UNECE 10 A TANÁCS HATÁROZATA

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, augusztus 24. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, augusztus 24. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. augusztus 24. (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.26. C(2016) 3020 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2016.5.26.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

L 109. Hivatalos Lapja. Az Európai Unió. Jogszabályok. Nem jogalkotási aktusok. 60. évfolyam április 26. Magyar nyelvű kiadás.

L 109. Hivatalos Lapja. Az Európai Unió. Jogszabályok. Nem jogalkotási aktusok. 60. évfolyam április 26. Magyar nyelvű kiadás. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 109 Magyar nyelvű kiadás Jogszabályok 60. évfolyam 2017. április 26. Tartalom II Nem jogalkotási aktusok RENDELETEK A Bizottság (EU) 2017/716 végrehajtási rendelete (2017.

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK HU 2011.8.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 222/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 842/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2011. augusztus 19. a közbeszerzési hirdetmények közzétételére

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg) 2018.7.19. HU L 183/9 A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1018 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. július 18.) az UV-fénnyel kezelt sütőélesztő (Saccharomyces cerevisiae) (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, július 31. (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, július 31. (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. július 31. (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2013. július 25. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.:

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.5.25. COM(2018) 349 final 2018/0181 (CNS) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről szóló 389/2012/EU rendeletnek az elektronikus

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 27. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 27. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. március 27. (OR. en) 7690/17 DENLEG 26 AGRI 163 SAN 122 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2017. március 24. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz.

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg) L 60/12 HU A BIZOTTSÁG (EU) 2019/337 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. február 27.) a mefentriflukonazol hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.3.2. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 60/1 I (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 167/2013/EU RENDELETE (2013. február 5.) a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 574/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

A BIZOTTSÁG 574/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE 2014.5.28. L 159/41 RENDELETEK A BIZOTTSÁG 574/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014. február 21.) a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének az építési termékekre

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 12. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 12. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. április 12. (OR. en) 8199/17 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. április 10. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg) 2016.6.17. L 160/23 A BIZOTTSÁG (EU) 2016/959 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2016. május 17.) az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatásra

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2011R0408 HU 17.12.2014 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG 408/2011/EU RENDELETE (2011. április 27.)

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.12. COM(2014) 351 final 2014/0179 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió által az EFTA Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás II. mellékletének módosításáról

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 14. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 14. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. március 14. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0005 (NLE) 5347/17 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AELE 5 EEE 2 N 3 ISL 2 FL 2 MI 41 ECO 6 SAN

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet A BIZOTTSÁG../ /EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet A BIZOTTSÁG../ /EK IRÁNYELVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, D006654/01 Tervezet A BIZOTTSÁG../ /EK IRÁNYELVE [ ] a 91/226/EGK tanácsi irányelvnek és a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a gépjárművek

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. december 2. (OR. en) 15193/16 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. november 30. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Tanács Főtitkársága D048510_01

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE ( ) (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE ( ) (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.11.16. C(2018) 7509 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2018.11.16.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.5.28. C(2018) 3120 final A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018.5.28.) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU európai

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 5. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 5. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 5. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A Tanács álláspontja

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet A BIZOTTSÁG.../ /EU RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet A BIZOTTSÁG.../ /EU RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Tervezet Brüsszel, C A BIZOTTSÁG.../ /EU RENDELETE [ ] a légi műveletekhez kapcsolódó műszaki előírásoknak és közigazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.5.22. C(2018) 2980 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2018.5.22.) a 29/2012/EU végrehajtási rendeletnek az olívaolaj címkézésén feltüntetendő

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.4.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 108/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 348/2013/EU RENDELETE (2013. április 17.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről

Részletesebben