(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK"

Átírás

1 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 222/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 842/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE augusztus 19. a közbeszerzési hirdetmények közzétételére használandó hirdetményminták létrehozásáról és az 1564/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, tekintettel az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 3a. cikkére, tekintettel a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásairól szóló közösségi szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, február 25-i 92/13/EGK tanácsi irányelvre ( 2 ), és különösen annak 3a. cikkére, tekintettel a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre ( 3 ), és különösen annak 44. cikke (1) és 63. cikke (1) bekezdésére, július 13-i 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre ( 5 ), és különösen annak 32. cikke (1) és 52. cikke (2) bekezdésére, valamint 64. cikkére, a Közbeszerzési Szerződések Tanácsadó Bizottságával folytatott konzultációt követően, mivel: (1) A 89/665/EGK és a 2004/18/EK irányelv előírja, hogy az árubeszerzésre, az építési beruházásra, valamint a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési eljárásokat közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A közzétételhez használt hirdetményekben meg kell adni az említett irányelvek által előírt információkat. (2) A 92/13/EGK és a 2004/17/EK irányelv előírja, hogy a vízügyi, energiaipari, közlekedési és távközlési ágazat közbeszerzési eljárásait közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A közzétételhez használt hirdetményekben meg kell adni az említett irányelvek által előírt információkat. tekintettel az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre ( 4 ), és különösen annak 36. cikke (1), 58. cikke (2), 64. cikke (2) és 70. cikke (1) bekezdésére, tekintettel a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló, ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők által odaítélt szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról, valamint a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelv módosításáról szóló, ( 1 ) HL L 395., , 33. o. ( 2 ) HL L 76., , 14. o. ( 3 ) HL L 134., , 1. o. ( 4 ) HL L 134., , 114. o. (3) A 2009/81/EK irányelv előírja, hogy a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések eljárásait közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A közzétételhez használt hirdetményekben meg kell adni az említett irányelv által előírt információkat. (4) A közbeszerzési hirdetmények közzétételére használandó hirdetményminták létrehozásáról szóló, szeptember 7-i 1564/2005/EK bizottsági rendelet ( 6 ) megállapítja a 2004/17/EK, a 2004/18/EK, a 89/665/EGK és a 92/13/EGK irányelv által előírt hirdetményekhez kapcsolódó hirdetménymintákat. ( 5 ) HL L 216., , 76. o. ( 6 ) HL L 257., , 1. o.

2 HU L 222/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (5) A 2009/81/EK irányelvnek való megfelelés, valamint a 89/665/EGK, a 92/13/EGK, a 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelv maradéktalan érvényesülése érdekében ki kell igazítani és egészíteni az 1564/2005/EK rendelet mellékletében található hirdetménymintákat. A technológiai fejlődés figyelembevétele érdekében indokolt a hirdetményminták egyes részeinek naprakésszé tétele is. Tekintettel a szükséges módosítások számára és mértékére, az 1564/2005/EK rendeletet fel kell váltani. (6) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a bizottság véleményével, ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 1. cikk Az ajánlatkérőknek a 2004/17/EK irányelv és 63. cikkében említett hirdetményeknek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételekor az e rendelet IV IX., XII. és XIII. mellékletében megállapított hirdetménymintákat kell használniuk. 2. cikk Az ajánlatkérőknek a 2004/18/EK irányelv 35., 36., 58., 64., 69. és 70. cikkében említett hirdetményeknek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételekor az e rendelet I., II., III. és VIII XIII. mellékletében megállapított hirdetménymintákat kell használniuk. 3. cikk Az ajánlatkérőknek a 89/665/EGK irányelv 3a. cikkében és a 92/13/EGK irányelv 3a. cikkében említett hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételekor az e rendelet XIV. mellékletében megállapított hirdetménymintát kell használniuk. 4. cikk Az ajánlatkérőknek a 2009/81/EK irányelv 30., 32., 52., és 64. cikkében említett hirdetményeknek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételekor az e rendelet XV XVIII. mellékletében megállapított hirdetménymintákat kell használniuk. 5. cikk Az 1564/2005/EK rendelet hatályát veszti. 6. cikk Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Kelt Brüsszelben, augusztus 19-én. a Bizottság részéről az elnök José Manuel BARROSO

3 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 222/3 A mellékletek jegyzéke I. melléklet: 1. hirdetményminta: Előzetes tájékoztató II. melléklet: 2. hirdetményminta: Ajánlati/részvételi felhívás III. melléklet: 3. hirdetményminta: Tájékoztató az eljárás eredményéről IV. melléklet: 4. hirdetményminta: Időszakos előzetes tájékoztató Egyes ágazatokban V. melléklet: 5. hirdetményminta: Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban VI. melléklet: 6. hirdetményminta: Tájékoztató az eljárás eredményéről Egyes ágazatokban VII. melléklet: 7. hirdetményminta: Előminősítési rendszer Egyes ágazatokban VIII. melléklet: 8. hirdetményminta: Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény IX. melléklet: 9. hirdetményminta: Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény X. melléklet: 10. hirdetményminta: Építési koncesszió XI. melléklet: 11. hirdetményminta: Ajánlati/részvételi felhívás Ajánlatkérőnek nem minősülő koncessziós jogosult eljárása XII. melléklet: 12. hirdetményminta: Tervpályázati kiírás XIII. melléklet: 13. hirdetményminta: Tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményéről XIV. melléklet: 15. hirdetményminta: Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény XV. melléklet: 16. hirdetményminta: Előzetes tájékoztató Honvédelem és biztonság XVI. melléklet: 17. hirdetményminta: Ajánlati/részvételi felhívás Honvédelem és biztonság XVII. melléklet: 18. hirdetményminta: Tájékoztató az eljárás eredményéről Honvédelem és biztonság XVIII. melléklet: 19. hirdetményminta: Alvállalkozói hirdetmény Honvédelem és biztonság

4

5 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 222/5 I. MELLÉKLET

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 222/15 II. MELLÉKLET

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 222/29 III. MELLÉKLET

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 222/39 IV. MELLÉKLET

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 222/53 V. MELLÉKLET

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 222/67 VI. MELLÉKLET

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 222/79 VII. MELLÉKLET

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 222/89 VIII. MELLÉKLET

90

91

92

93

94

95 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 222/95 IX. MELLÉKLET

96

97

98

99

100

101 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 222/101 X MELLÉKLET

102

103

104

105

106

107

108

109 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 222/109 XI. MELLÉKLET

110

111

112

113

114

115

116

117 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 222/117 XII. MELLÉKLET

118

119

120

121

122

123

124

125 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 222/125 XIII. MELLÉKLET

126

127

128

129

130

131

132

133 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 222/133 XIV. MELLÉKLET

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 222/147 XV. MELLÉKLET

148

149

150

151

152

153

154

155 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 222/155 XVI. MELLÉKLET

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 222/169 XVII. MELLÉKLET

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 222/179 XVIII. MELLÉKLET

180

181

182

183

184

185

186

187