Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár december 31-i éves beszámolójához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. december 31-i éves beszámolójához"

Átírás

1 Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 I. 1. Alapításra vonatkozó adatok... 2 I. 2. Általános adatok... 2 I. 3. A évi beszámoló összeállításánál követett Számviteli politika... 3 II. SPECIFIKUS RÉSZ... 4 II. 1. A létszám alakulása... 4 II. 2. A nyugdíjpénztár befektetett eszközeinek alakulása a évben... 6 II A befektetési üzletmenet évi alakulása... 7 II A pénztár befektetési politikája II A befektetések összetétele II Pénztári hozamok II A pénztári vagyon és értékelési különbözet alakulása II. 3. Tagdíjbevételek alakulása a évben II Tagdíjmegosztás II Azonosított tagdíjbevételek II Azonosítatlan (függő) tagdíj és tagdíj célú bevételek alakulása II. 4. A meg nem fizetett tagdíjak tartalékának képzése II. 5. A pénztári tartalékok alakulása II Saját tőke változása II Céltartalékok állomány változása a évben II. 6. A tervezett és tényleges eredmény bemutatása tartalékonként II A pénztár működési tevékenységének alakulása II A pénztár fedezeti céltartalékának alakulása II A pénztár likviditási céltartalékának alakulása II. 7. Pénztári szolgáltatások alakulása II A nyugdíjszolgáltatással kapcsolatos kifizetések alakulása II Egyéb igénybe vehető szolgáltatások II. 8. Pénztár alkalmazotti állományának alakulása II. 9. A gazdálkodást jellemző mutatók II. 10. A pénztárak biztosításmatematikai előírásai II. 11. Összefoglalás MELLÉKLETEK

2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. 1. Alapításra vonatkozó adatok A pénztár megalakulásának időpontja december 22. A Fővárosi Bíróság január 9-én jegyezte be, lajstrom szám: 33/1995. A pénztár tevékenységét február 1-én kezdte meg. Tevékenységi engedélyét a Magyar Nemzeti Bank jogelődje március 10-én adta meg visszamenőleges hatállyal. Engedély száma: E/66/1995 Az alapítás célja: A pénztártagság nyugdíjcélú megtakarításának kezelése, a pénztári vagyon befektetése, a tagok részére nyugdíjszolgáltatások nyújtása. A pénztár tagsági köre: Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló évi XCVI. Tv ban meghatározott keretek között bármely természetes személy, akinek az életkora meghaladta a 16. évet. A pénztár típusa: Nyílt országos pénztár. A pénztár működési területe: Magyarország területe. A pénztár székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16. I. 2. Általános adatok A pénztár könyvvezetésének módja: üzemgazdasági szemléletű kettős könyvvitel. Beszámoló formája: éves beszámoló Beszámolási időszak: január december 31. Az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár tevékenységéből adódóan az általános forgalmi adó tekintetében tárgyi adómentes, gazdálkodásából származó bevétele a társasági és osztalékadó, illetve a helyi iparűzési adó tekintetében nem minősül vállalkozási bevételnek. Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár a pénztártagok vagyonát évben is elszámoló egység alapú, választható portfoliós rendszerben kezelte. E nyilvántartási rendszer alkalmazásával a pénztár célja, hogy tagjai öt portfolió közül (Kockázatkerülő, Klasszikus, Kiegyensúlyozott, Növekedési, Dinamikus) egyénileg, kockázatvállalási hajlandóságuknak és hozamelvárásaiknak megfelelően választhassák meg a számukra legkedvezőbb befektetési portfoliót, amelyben az egyéni nyugdíjszámlájukon elhelyezett megtakarításaikat kívánják tartani. 2

3 I. 3. A évi beszámoló összeállításánál követett Számviteli politika A pénztár Számviteli Politikája évben nem módosult. A Számviteli Politika legfőbb jellemzői: A pénztár az analitikus és a főkönyvi számlákat forintban vezeti. Az elszámoló egységek darabszáma a főkönyvi könyvelésben kizárólag a nullás számlaosztályban kerül nyilvántartásra. A választható portfoliók nyilvántartása a fedezeti tartalék számlákon belül kerül elkülönítésre. A függő portfolióban elhelyezett befizetések nyilvántartása a kötelezettségeken belül azonosítatlan kötelezettségként történik. A mérlegkészítés időpontja: február 20. Az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójában a pénztár Számviteli politikájában rögzítettekkel összhangban: - A tárgyi eszközök között került kimutatásra a beolvadás útján a Pénztár tulajdonába került ingatlan. - A 100 eft alatti beszerzési értékű tárgyi eszközöket az aktiválás időpontjában költségként egy összegben elszámolta. - A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását a várható élettartam és a bruttó értékhez viszonyított leírási kulcs alapján negyedévente, lineáris értékcsökkenési eljárással számolta el. Az értékcsökkenést, az üzembe helyezés/használatbavétel időpontját követő negyedév 1. napjától számolta el. - A befektetések nyilvántartásában és elszámolásában a FIFO elvet alkalmazta. - A pénztár tartalékonként és portfoliónként elkülönítve fektette be vagyonát. - Az értékpapírok beszerzési árát a pénztár a bizományosi díjjal együtt határozta meg. - A pénztár a fedezeti tartalékon belüli portfoliókat és egyéni számlákat elszámoló egységben is nyilvántartja. Az egyéni számla-analitika elsődleges nyilvántartása elszámoló egységben történik. Az egyéni számla napi piaci értéke forintban az aktuális elszámoló egységek darabszámának és a választott portfolió tárgynapi árfolyamának szorzatával egyezik meg. - A pénztár a vagyon piaci értéken történő értékelését naponta elvégezte. Az értékelést, amelynek alapjául a letétkezelő napi, nettó eszközértékelése szolgált, a könyvvizsgáló rendszeresen felülvizsgálta. A pénztár az értékelés során kimutatott értékelési különbözet összeg erejéig céltartalékot képzett. Az értékelési különbözet az eszközök értékpapírok között és a forrás oldalon - a fedezeti, működési és likviditási céltartalékon belül - is kimutatásra került. A befektetési portfoliók repo jellegű értékpapír ügyleteit, valamint a kockázati tőkealappal szembeni kötelezettségek devizanemenkénti értékét a pénztár a 0-ás számlaosztályban elkülönítetten, portfoliónkénti bontásban tartja nyilván. A beszámoló tartalmaz minden olyan adatot, ami a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés napja között a pénztár tudomására jutott és jelentős hatással volt a évi eredményekre. A beszámoló összeállításáért felelős személy: Munkácsi Jánosné (122366) 3

4 Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) kormányrendelet előírása szerint a pénztár éves beszámolójának felülvizsgálatra bejegyzett könyvvizsgálót köteles választani. A Nyugdíjpénztár éves beszámolóját a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. vizsgálta. A könyvvizsgálatért felelős személy Binder Szilvia (kamarai tagsági száma:003801). Az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár működését évben is jelentősen befolyásolta a nemzetközi és a hazai gazdasági környezet. Előbbi alapvetően a pénztári vagyon befektetéséből származó hozamok alakulásán keresztül tükröződik, utóbbi közvetett módon a pénztártagok tagdíjfizetési hajlandósága, illetve a hosszú távú megtakarítás hozzáférhető részének igénybevételi volumene révén érzékelhető. A pénztár évi záró vagyona piaci értéken amely az értékpapírokat, pénzeszközöket, a vagyonkezelővel és a letétkezelővel szembeni követeléseket, kötelezettségeket, illetve a tagi kölcsön kihelyezéseket foglalja magában ,4 millió Ft volt, ami a befektetési környezet kedvező tendenciáinak köszönhetően 12,17%-kal magasabb a évi ( ,5 millió forint) záró piaci értéknél. II. SPECIFIKUS RÉSZ II. 1. A létszám alakulása A pénztár évi záró taglétszáma fő, amely 292 fővel haladta meg a nyitó értéket, amely fő volt. A növekedés alapvető oka, hogy az öngondoskodásra egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a háztartások, illetve a magánszemélyek a jövőbeli, nyugdíjas éveik anyagi biztonságának előzetes megteremtése érdekében egyre többen gondolnak az önkéntes nyugdíjpénztári tagság létesítésével járó megtakarítási lehetőségre. Az év során a pénztárba összesen fő lépett be, ebből fő új tag, 633 fő más pénztárból átlépő tag volt. Ezzel párhuzamosan fő távozott a Pénztárból. Ezen belül egyösszegű szolgáltatásban fő részesült, a 10 éves várakozási idő után fő szüntette meg tagsági viszonyát, 479 fő átlépett más önkéntes nyugdíjpénztárba, 499 fő elhalálozott és 406 egyéb megszűnéssel távozott. (Ez utóbbi adat azon belépők számát tartalmazza, akik a belépési nyilatkozat záradékolását követő 120 napon belül nem kezdték meg a tagdíjfizetést.) A Pénztárnál december 31-én a pénzügyi járadékszolgáltatásban részesült tagok száma 137 fő volt. A taglétszám alakulását részletesen a számú melléklet mutatja be. A következő diagramok az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár záró taglétszámának változását szemléltetik negyedévenként a évben, továbbá az éven belüli be és kilépők számának alakulását. 4

5 Az Alapszabály 0-ás számlaegyenlegű pénztártagokkal kapcsolatos eljárásrendje alapján a Pénztárból kizárásra kerülnek azon pénztártagok, akik a záradékolást követő 120 napon belül nem kezdik meg a tagdíjfizetést, illetve egyéb jóváírás sem érkezik egyéni számlájukra. Emiatt 406 fő került kizárásra a év során. 5

6 A tagdíjat (legalább három hónapon át) nem fizető pénztártagok száma december 31- én fő volt, ami a teljes tagság 47,5%-a. A pénztár az alapszabályban foglaltaknak megfelelően rendszeresen felszólítja a nem fizető tagokat a kieső tagdíjak megfizetésére, valamint felhívja a figyelmet a nem fizetés következményeire. Az önkéntes nyugdíjpénztárakról szóló törvény alapján a pénztár jogosult e tagok egyéni számlájának befektetéséből származó időarányos hozamot csökkenteni az egységes tagdíjnak (2014. évben Ft/hó) működési és likviditási tartalékra jutó részével. A pénztár ezen eljárás tekintetében évtől módosította ügyvitelét, a pénztártagok egyéni számláit negyedévente vizsgálja felül és vonja le a meg nem fizetett tagdíjakra jutó működési és likviditási részt, maximum a tárgyidőszaki hozam erejéig. Tárgyévben összesen 348,5 millió Ft őrzési költség került levonásra, amely 14,2%-kal haladta meg a tervezett (305,1 millió Ft) értéket, és növelte a működés stabilitását, A tartaléktőkébe átcsoportosítás likviditási tartalékból 0,1 millió Ft értékben történt, ezáltal a Tartalék tőke záró értéke a tárgyidőszaki mérleg szerinti eredmény nélkül 910,6 millió Ft, amely 62,02%-kal haladta meg a tárgyévi nyitó értéket (562,02 millió Ft). A beszámolási időszak végén azon pénztártagok száma, akik nyilatkoztak a tagdíjfizetés felfüggesztéséről, azaz a nem fizetésről fő volt. Emellett a munkáltatói tagdíjátvallás valamennyi pénztártag alkalmazottjára vonatkozó szüneteltetéséről a pénztárral szerződéses jogviszonyban álló munkáltatók közül 284 nyilatkozott. II. 2. A nyugdíjpénztár befektetett eszközeinek alakulása a évben 1. Immateriális javak nem voltak a pénztár birtokában. 2. Az alábbi táblázat a tárgyi eszközök állományváltozását mutatja a évben: Ingatlanok adatok ezer Ft-ban Bruttó érték Tervszerinti Terven felüli értékcsökkenés értékcsökkenés Nettó érték Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték Gépek, berendezések, felszerelések adatok ezer Ft-ban Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték A Pénztár a saját beszerzésű eszközök értékcsökkenési leírásánál a terv szerinti lineáris kulcsot alkalmazta. A Pénztár tárgyi eszköz állománya a év során 8 darab kisösszegű (100 ezer Ft alatti), együttesen 326 eft értékű tárgyi eszközzel bővült, amelyek a beszerzéssel egyidejűleg teljes összegben értékcsökkenésként kerültek elszámolásra. Emellett kettő darab nagyobb értékű tárgyi eszköz (borítékoló gép eft és Apple Iphone 155 eft ) beszerzésére is sor került, együttesen eft értékben, amelyek értékcsökkenése három év alatt kerül elszámolásra. 6

7 A működési célú iroda ingatlan a évi Település-Szolgáltatók Nyugdíjpénztára beolvadása során került a Pénztár tulajdonába, amelyen a piaci megítélés kapcsán a korábbi évekhez hasonlóan évben 609 eft terven felüli értékcsökkenést kellett elszámolni. Miután a Pénztár nem tudta az ingatlant a tevékenységével kapcsolatban hasznosítani a beolvadást követően a beolvadó pénztár által az irodában tárolt elavult számítástechnikai eszközeit selejtezte, iratanyagokat irattározta, és a saját irattári rendszerének megfelelően külső irattárába szállítva kiürítette. A Pénztár az iroda ingatlant a beolvadást követően eladási szándékkal meghirdette és október 16-án értékesítette 4 millió Ft értékben. II A befektetési üzletmenet évi alakulása A Pénztár választható befektetési portfoliós rendszert működtet, amelynek keretében a pénztártagok részére egyéni kockázatvállaló képességük és hozamelvárásuk függvényében öt választható portfoliót kínál. A tagdíj és tagdíjcélú bevételek és egyéb tőke jóváírások (eseti befizetések, támogatások, adó-visszatérítések, más pénztárból hozott egyéni számla követelések) a pénztártagok által választott portfoliókba kerültek befektetésre. A befolyt, egyéni számlára nem azonosított befizetések átmenetileg a Függő portfolióba kerülnek befektetésre. Az egyes portfoliók eszköz összetételének minimális, illetve maximális korlátait a pénztár Befektetési Politikája határozza meg. A nyugdíjszolgáltatást járadék formájában igénylő pénztártagok vagyona a Szolgáltatási portfolióban kerül befektetésre, amely alacsony kockázatvállalás mellett megfelelő likviditást biztosít a járadék szolgáltatás idejére. A pénztár a fedezeti tartalékon belüli portfoliókat, azaz a pénztártagok egyéni számláit elsődlegesen elszámoló egységben tartja nyilván. A befektetések forint értéke az elszámoló egységek darabszámának, valamint a portfoliók naponta számított árfolyamának szorzata. A napi árfolyam érték megállapítása a letétkezelő feladata az adott portfoliók napi nettó eszközértékéből kiindulva. Az egyes portfoliók napi árfolyamában kifejezésre kerül az adott portfolió indításától számított, befektetési költségekkel és ráfordításokkal csökkentett befektetési teljesítménye. A napi árfolyamot az Öpt.49/A (7) bekezdésének megfelelően a tárgynapot követő negyedik munkanaptól lehet felhasználni. A választható portfoliók árfolyamát a pénztár naponta közzéteszi honlapján, illetve megküldi a Magyar Nemzeti Bank részére, ugyancsak közzététel céljából. A pénztár vagyonát évben is értékpapírokba fektette, amelyeket a forgóeszközök között tartott nyilván. A Nyugdíjpénztár vagyonkezelését a teljes portfolióra vonatkozóan kizárólagosan az OTP Alapkezelő Zrt. látta el. Az év során a Nyugdíjpénztár nem módosította befektetési politikáját. A pénztár a évben is kötött határidős ügyleteket. Az üzleti év mérleg fordulónapján 8,9 millió Ft volt a nyitott határidős ügylete a pénztárnak. A pénztár a Vagyonkezelő által kötött repo jellegű értékpapír ügyletek kamatokkal növelt bruttó értékét, illetve a SWAP típusú ügyletek névértékét elkülönítetten a 0-ás számlaosztályban is kimutatja. Ezen típusú értékpapírügyletekkel december 31-én nem rendelkezett a pénztár. 7

8 II A pénztár kötvénypiaci stratégiájának értékelése Az év végi hullámzás ellenére az egész évet tekintve kiválóan teljesített a hazai állampapírpiac. Jelentős hozamcsökkenés, erős vételi érdeklődés jellemezte az állampapírpiacot. A külföldi befektetők állománya 2014-ben alig változott, az enyhén csökkenő állomány jóval nagyobb kockázatvállalással párosult. Az éven túli futamidejű állampapírok árfolyam alakulását mutató MAX index jelentős mértékben, 9,3 százalékponttal felülteljesítette az egy évnél rövidebb állampapírok mozgását leíró RMAX indexet 2014-ben. II Részvénypiaci stratégia A részvénypiacok számára már nem volt ilyen egyértelműen kedvező év a 2014-es. A feltörekvő európai régióból egyedül a török piac tudott pozitív teljesítményt produkálni, a közép-európai piacok Magyarországot kivéve egyszámjegyű mértékű gyengülést éltek meg. Hazánk részvényindexe 10%-os gyengüléssel zárta az évet, amely zuhanás jelentős részét az utolsó negyedévben szenvedte el. Külön fejezet Oroszország, amelynek részvénypiaca a különleges politikai és gazdasági helyzet miatt óriási, 40%-os zuhanást volt kénytelen elkönyvelni. Az orosz piac negatív teljesítményét egyébként teljes egészében a rubel árfolyamcsökkenése okozta, helyi devizában számolva az orosz index nulla közeli teljesítményt hozott. Ezzel szemben a fejlett piacok kedvezőbb évet zártak, a vezető indexek közül saját devizában az amerikai S&P500-as index hozta a legmagasabb hozamot, ami főként az amerikai gazdaság többiekhez képest vett jó teljesítményének volt köszönhető. (Forrás: Beszámoló a IV. negyedéves befektetési üzletmenetről az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár részére; OTP Alapkezelő Zrt.) BUX CETOP20 HUF EUR HUF év -10,40% -7,16% -1,54% I. negyedév -5,57% 0,10% 3,53% II. negyedév 6,14% -0,88% 0,13% III. negyedév -3,88% 0,14% 0,20% IV. negyedév -6,99% -6,57% -5,20% A pénztár portfolióinak és a referencia portfolióinak december 31-i összetételét az a következő diagramok szemléltetik: 8

9 Kockázatkerülő portfolió A portfolió összetétele december 31. A referenciaindex összetétele december 31. Klasszikus portfolió A portfolió összetétele december 31. A referenciaindex összetétele december 31. Kiegyensúlyozott portfolió A portfolió összetétele december 31. A referenciaindex összetétele december 31. 9

10 Növekedési portfolió A portfolió összetétele december 31. A referenciaindex összetétele december 31. Dinamikus portfolió A portfolió összetétele december 31. A referenciaindex összetétele december 31. II.2.2. A pénztár befektetési politikája II A pénztár évre jóváhagyott befektetési politikája A pénztár az eszközeit - a befektetési üzletmenet vagyonkezelőhöz való kihelyezésével - a mindenkori jogszabályi rendelkezések keretei között fekteti be, biztosítva a pénztár folyamatos fizetőképességének fenntartását, a befektetések összhangját a pénztár rövid lejáratú, közép és hosszú távú kötelezettségeivel, a kockázat-hozam optimális viszonyát. A nyugdíjpénztári tevékenység céljának és a pénztártagok érdekeinek megfelelően a befektetések kiválasztását a fedezeti tartalék esetében a válaszható portfoliók időhorizontjához alkalmazkodó, elsősorban hosszú távú szemlélet jellemzi. 10

11 Ennek megfelelően a pénztár Igazgatótanácsa által évre jóváhagyott Befektetési politika alapvető célkitűzése a fedezeti tartalék eszközeinek befektetése során elsősorban: stratégiai befektetőként lépjen fel a tőkepiacon; a hosszú távú piaci tendenciák alapján hozza meg döntéseit a befektetések allokációjáról. A pénztár kisebb volumenben rövidebb időtávú, taktikai befektetéseket is végezhet. A likviditási tartalékot és a működési tartalékot a pénztár rövid lejáratú kamatozó eszközökben tartja tekintettel arra, hogy az e tartalékba kerülő pénzeszközök rövidtávon felhasználásra kerülnek. A likviditási és működési tartalék befektetésének célja a rendelkezésre álló eszközökön kamatbevétel elérése. A pénztár a kibocsátók, az értékpapírfajták, a futamidők és a devizák tekintetében is megosztotta befektetéseit annak érdekében, hogy az egyes befektetések egyedi kockázatait a lehető legnagyobb mértékben eliminálja. Fenti elvek alapján a pénztár tartalékonként, valamint a fedezeti tartalékon belül választható portfoliónként határozta meg az úgynevezett stratégiai eszközösszetételt, illetve az azt tükröző referencia indexet és a stratégiai összetételtől való eltérések legnagyobb megengedett mértékét, megszabva a Vagyonkezelő számára a befektetések és a felvállalható kockázatok kereteit, egyúttal lehetővé téve a vagyonkezelői teljesítmény folyamatos ellenőrzését és mérését. A pénztár a hitelviszonyt és a tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírjait forgatási céllal vásárolja. A pénztár a fedezeti tartalékon belül öt választható és egy direkt (szolgáltatási) portfoliót alakított ki, illetve a beazonosíthatatlan befizetések befektetésére egy függő portfoliót hozott létre. Ezen portfoliók lejárati szerkezethez és kockázatvállaló képességhez igazodó stratégiai eszközösszetételét tükröző referencia indexei az alábbi tőkepiaci indexek kosarában lévő értékpapírokból állnak: A) Kockázatkerülő Portfolió jétől: 100% RMAX B) Klasszikus Portfolió jétől: 45% MAX + 50% RMAX + 5% Abszolút hozam stratégia * * ZMAX + 2% 11

12 C) Kiegyensúlyozott Portfolió től: 44,00% MAX + 17,50% RMAX + 1,80% BUX + 7,20% CETOP20 + 7,50% MSCI EMU + 5,00% MSCI World + 8,50% MSCI MXEF + 1,00% RXUSD + 0,50% TR20I + 0,50% SPAFRUT + 6,50% Külföldi kötvények * * 40% Barclays Global Bond Index Euro Hedged + 20% Barclays US Corporate High Yield Index + 20% Merrill Lynch US Corporate Master Bond Index + 20% JP Morgan Emerging Markets Bond Plus (EMBI+) Index D) Növekedési Portfolió től: 17,00% MAX + 17,50% RMAX + 5,00% BUX + 20,00% CETOP ,80% MSCI EMU + 7,20% MSCI World + 12,00% MSCI MXEF + 2,00% RXUSD + 1,00% TR20I + 1,00% SPAFRUT + 6,50% Külföldi kötvények * * 40% Barclays Global Bond Index Euro Hedged + 20% Barclays US Corporate High Yield Index + 20% Merrill Lynch US Corporate Master Bond Index + 20% JP Morgan Emerging Markets Bond Plus (EMBI+) Index E) Dinamikus Portfolió től: 6,50% RMAX + 4,80% BUX + 19,20% CETOP ,40% MSCI EMU + 11,60% MSCI World + 24,00% MSCI MXEF + 5,00% RXUSD + 2,50% TR20I + 2,50% SPAFRUT + 6,5% Külföldi kötvények * * 40% Barclays Global Bond Index Euro Hedged + 20% Barclays US Corporate High Yield Index + 20% Merrill Lynch US Corporate Master Bond Index + 20% JP Morgan Emerging Markets Bond Plus (EMBI+) Index F) Szolgáltatási Portfolió jétől: 100% RMAX A likviditási tartalék esetében jétől : 100% RMAX A működési tartalék esetében jétől : 100% RMAX A függő portfolió (az azonosítatlan befizetések befektetésére szolgál) esetén jétől: 100% RMAX A befektetési politikában a pénztár részletesen szabályozta a stratégiai eszközösszetételtől való lehetséges eltérés legnagyobb mértékét és azok megszűntetésére vonatkozó határidőket is. 12

13 II Befektetési korlátok A befektetési korlátok tekintetében a 281/2001. (XII.26.) kormányrendelet előírásai az irányadóak. A választható portfoliók mindegyikének meg kell felelnie a pénztári befektetésekre és az azok kezelésére vonatkozó előírásoknak. Az egyes választható portfoliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások az alábbiak: Kockázatkerülő Portfolió A Kockázatkerülő Portfolió esetében olyan rövid távú, elsősorban pénzpiaci portfoliót kell kialakítani, amely alacsony veszteségkockázatot és megfelelő likviditást biztosít. A Kockázatkerülő Portfoliónál kerülni kell az olyan befektetési instrumentumokat, amelyek esetében a termék jellege, futamideje, kockázati szintje, előzménye, piacának sajátosságai folytán a rövidtávon belüli, veszteség nélküli likvidálás bizonytalan. A Kockázatkerülő Portfolió esetében fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a kötelezettségállomány és a befektetések devizakitettsége összhangban legyen. A Kockázatkerülő Portfolióban részvények, részvénybefektetésen alapuló befektetési instrumentumok, közvetlen és közvetett ingatlanbefektetések, kockázati tőkealap jegyek nem helyezhetők el, illetve nyitott származtatott pozíciók nem vehetők fel. A Portfolióban a fedezetlen devizakockázatot tartalmazó befektetési instrumentumok aránya a befektetett eszközök 10 százalékát nem haladhatja meg. Klasszikus Portfolió A Klasszikus Portfolió esetében olyan rövid távú, elsősorban pénzpiaci portfoliót kell kialakítani, amely alacsony veszteségkockázatot és megfelelő likviditást biztosít. A Klasszikus Portfoliónál kerülni kell az olyan befektetési instrumentumokat, amelyek esetében a termék jellege, futamideje, kockázati szintje, előzménye, piacának sajátosságai folytán a rövidtávon belüli, veszteség nélküli likvidálás bizonytalan. A Klasszikus Portfolió esetében fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a kötelezettségállomány és a befektetések devizakitettsége összhangban legyen. A közvetlen és közvetett ingatlanbefektetések, kockázati tőkealap jegyek, származtatott alapok jegyei nem helyezhetők el, illetve nyitott származtatott pozíciók nem vehetők fel. A részvények, részvénybefektetésen alapuló befektetési instrumentumok aránya a befektetett eszközök 10 százalékát nem haladhatja meg. A fedezetlen devizakockázatot tartalmazó befektetési instrumentumok aránya a befektetett eszközök 25 százalékát nem haladhatja meg. Kiegyensúlyozott Portfolió A Kiegyensúlyozott Portfolió esetében olyan középtávú, vegyes befektetési portfoliót kell kialakítani, amely mérsékelt kockázatvállalás mellett megfelelő hozamot biztosít. A Kiegyensúlyozott Portfoliónál elsősorban az olyan befektetési instrumentumokat kell alkalmazni, amelyek hozamelőnye várhatóan a befektetést követő 10 éven belül jelentkezik. Az ingatlanalapok aránya a befektetett eszközök 10 százalékát, a kockázati tőkealap jegyek a 5 százalékát nem haladhatják meg. Egy kockázati tőkealap által kibocsátott jegyek aránya 13

14 nem haladhatja meg a befektetett eszközök 2 százalékát. A Portfolióba származtatott alapok jegyei nem helyezhetők el, illetve nyitott származtatott pozíciók nem vehetők fel. A Portfolióban a részvények, részvénybefektetésen alapuló befektetési instrumentumok aránya a befektetett eszközök 40 százalékát nem haladhatja meg, ugyanakkor 10 százalékát legkésőbb a választható portfolió rendszer indulásától számított 12 hónap leteltét követő napig el kell érnie. Növekedési Portfolió A Növekedési Portfolió esetében olyan hosszú távú, dinamikus befektetési portfoliót kell kialakítani, amely magasabb hozam-kockázati profilú eszközök bevonásával, a pénztár által vállalható kockázat mellett, a lehető legmagasabb hozamot biztosítja. A befektetési portfolió kialakítása és kezelése során a hosszú távú szemlélet melletti hozammaximalizálásra kell törekedni. Az ingatlanalapok aránya a befektetett eszközök 10 százalékát, míg a kockázati tőkealap jegyek aránya a befektetett eszközök 5 százalékát nem haladhatja meg. Egy kockázati tőkealap által kibocsátott jegyek aránya nem haladhatja meg a befektetett eszközök 2 százalékát. A származtatott alapok jegyeinek (kivéve a garantált származtatott alapok jegyei) és nyitott származtatott pozíciók árfolyamértéken vett együttes aránya a befektetett eszközök maximálisan 5 százalékát teheti ki. A részvények, részvénybefektetésen alapuló befektetési instrumentumok arányának a befektetett eszközök 40 százalékát meg kell haladnia. Dinamikus Portfolió A Dinamikus Portfolió esetében olyan hosszú távú, dinamikus befektetési portfoliót kell kialakítani, amely magasabb hozam-kockázati profilú eszközök bevonásával, a pénztár által vállalható kockázat mellett, a lehető legmagasabb hozamot biztosítja. A befektetési portfolió kialakítása és kezelése során a hosszú távú szemlélet melletti hozammaximalizálásra kell törekedni. A Dinamikus Portfolióban az ingatlanalapok aránya a befektetett eszközök 10 százalékát, míg a kockázati tőkealap jegyek aránya a befektetett eszközök 5 százalékát nem haladhatja meg. Egy kockázati tőkealap által kibocsátott jegyek aránya nem haladhatja meg a befektetett eszközök 2 százalékát. A származtatott alapok jegyeinek (kivéve a garantált származtatott alapok jegyei) és nyitott származtatott pozíciók árfolyamértéken vett együttes aránya a befektetett eszközök maximálisan 5 százalékát teheti ki. A Portfolióban a részvények, részvénybefektetésen alapuló befektetési instrumentumok arányának a befektetett eszközök 70 százalékát meg kell haladnia. Szolgáltatási Portfolió A Szolgáltatási Portfolióra vonatkozó elvárások, előírások megegyeznek a Kockázatkerülő Portfolióra vonatkozó szabályokkal. A likviditási és a működési tartalék esetében: A likviditási és a működési tartalék kizárólag hitelviszonyt megtestesítő eszközökbe fektethető be. 14

15 A likviditási és a működési tartalék portfoliójának korrigált átlagos futamideje nem haladhatja meg az egy évet. A pénztár a referencia indexet alkotó egyedi értékpapíroktól való eltérésekre nem szab korlátot. A portfolióba olyan eszköz is elhelyezhető, amely nem szerepel a referencia indexben. Függő Portfolió esetében A vagyonkezelő a jogszabályban (281/2001. kormányrendelet) meghatározott eszközcsoportok teljes körén belül az alábbi befektetési korlátok figyelembevételével fekteti be a kezelésbe vett vagyont: A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok korrigált átlagos futamideje felfelé legfeljebb két évvel térhet el a referenciaindex korrigált átlagos futamidejétől. A változó kamatozású értékpapírokat a futamidő (duration) szempontjából úgy kell figyelembe venni, mintha a következő kamatfizetéskor lejárnának. A portfolió közvetlen külföldi deviza kitettsége (külföldi devizákban fennálló, nettó pozíciója) maximum 10% lehet. A Pénztár a referencia indexet alkotó egyedi értékpapírok arányától való eltérésekre nem szab korlátot. A portfolióba olyan eszköz is elhelyezhető, amely nem szerepel a referencia indexben. II A pénztár évi Befektetési politikájának teljesülése A pénztár igazgatótanácsa és ellenőrző bizottsága a évben minden tárgynegyedévet követően az elmúlt negyedévre vonatkozóan a pénztár és a vagyonkezelő írásos beszámolója alapján értékelte a Befektetési politikában előírtak teljesítését, a mindenkori értékpapír piaci helyzetet és a várakozásokat. A portfoliók éves bruttó és referencia hozamainak alakulását az alábbi táblázat tartalmazza: Bruttó hozam (fedezeti alap) Referencia portfolió Kockázatkerülő Klasszikus Kiegyensúlyozott Növekedési Dinamikus Szolgáltatási 3,12 % 6,98% 10,59% 7,88% 7,15% 2,85% 3,31% 7,47% 10,69% 8,06% 8,87% 3,31% A Befektetési politika évi teljesülése kapcsán az alábbiak állapíthatók meg: - A Befektetési politikában megfogalmazott eszköz összetételek megvalósultak. - A pénztári portfolió tekintetében a Befektetési politikában meghatározott korlátok érvényre jutottak. - A Pénztár hozamrátái tárgyévben összességében a tervezett szintnél kedvezőbben alakultak, azonban a vizsgált időszakban mind a hat portfolió (a Kockázatkerülő, Klasszikus, Kiegyensúlyozott, Növekedés, Dinamikus és a Szolgáltatási Portfolió) esetében a hozamteljesítmények a referencia hozam alatti értéken zártak. 15

16 II A befektetések összetétele A pénztár befektetésekből származó, értékpapírban megtestesülő vagyona piaci értéken december 31-én ,9 millió Ft volt, amely 1,9%-kal haladta meg a tárgyévi nyitó vagyon összegét ( ,7 millió Ft). A fordulónapi befektetések döntő többsége (95,29%-a) három értékpapír típusban, magyar állampapírban, jelzáloglevélben és befektetési jegyben testesült meg, a részvények súlya mindössze 0,02% volt. A kötvények piaci értéke 4,69%-os arányt képviselt. A fedezeti tartalék és a teljes pénztári portfolió december 31-i záró állományának összetételét, piaci értéken a következő táblázat mutatja: Fedezeti tartalék vagyona Teljes pénztár vagyon Értékpapír típus Piaci érték* (eft-ban) Megoszlás (%-ban) Piaci érték* (eft-ban) Megoszlás (%-ban) Belföldi befektetési jegy határozatlan időre Külföldi befektetési jegy határozatlan időre ,14% ,80% ,13% ,08% Belföldi befektetési jegy határozott időre ,24% ,22% Diszkontkincstárjegy ,50% ,10% Jelzáloglevél ,60% ,57% Belföldi Kötvény ,28% ,28% Külföldi kötvény ,44% ,41% Magyar államkötvény ,64% ,52% MNB értékpapír 0 0,00% 0 0,00% Nemzetközi részvény ,02% ,02% Részvény ,01% ,00% Deviza ügyletek ,00% ,00% Összesen ,00% ,00% *A piaci érték nem tartalmazza a pénzeszközök (látra szóló és lekötött betétek) ,1 millió Ft értékét, valamint a 2.207,3 millió Ft követelés és a 0,4 millió Ft kötelezettség állományt. A Vagyonkezelő az értékpapír-portfolió összetételének kialakítása, módosítása során a befektetési szabályokról szóló 281/2001. (XII.26) Kormány rendeletben foglaltak szerint járt el. 16

17 Az értékpapír állomány változását a beszámolási évben az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Nyitó állomány én Beszerzési érték Beszerzési érték könyv szerinti értéke Értékelési különbözet (várható hozam)* adatok ezer Ft-ban Piaci érték Változás Záró állomány én * Az értékelési különbözet tartalmazza a piaci értékben elhatárolt kamatot, a járó osztalékot, valamint a deviza- és egyéb piaci árhatásból származó pozitív és negatív árfolyamkülönbözetet. II Pénztári hozamok Az önkéntes nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló többször módosított 281/2001. (XII.26.) sz. Kormányrendelet 4. sz. mellékletének előírásai alapján, a pénztár által számított pénztári hozamráta mutatók beszámolási évre vonatkozó értékeit a következő táblázat szemlélteti: A pénztár fedezeti portfolióinak negyedéves hozam adatai I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév A fedezeti portfoliók évesített hozama Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Kockázatkerülő 0,96% 0,85% 1,08% 0,96% 0,70% 0,59% 0,35% 0,23% 3,12% 2,66% Klasszikus 1,44% 1,27% 2,99% 2,89% 0,60% 0,46% 1,83% 1,69% 6,98% 6,44% Kiegyensúlyozott 2,19% 2,11% 5,39% 5,28% 1,01% 0,93% 1,68% 1,62% 10,59% 10,27% Növekedési 2,16% 2,10% 5,70% 5,65% 0,34% 0,29% -0,43% -0,48% 7,88% 7,67% Dinamikus 1,72% 1,67% 6,53% 6,49% 0,13% 0,09% -1,24% -1,27% 7,15% 6,99% Szolgáltatási 0,91% 0,78% 0,93% 0,81% 0,65% 0,52% 0,34% 0,21% 2,85% 2,34% Fedezeti tartalék összesen: 2,11% 2,02% 5,19% 5,09% 0,87% 0,79% 1,36% 1,30% 9,79% 9,47% A pénztár működési és likviditási portfoliójában kizárólag likvid értékpapírok (rövid lejáratú állampapírok) voltak. A nyugdíjpénztár a portfolió osztályokra meghatározott limiteket folyamatosan figyelemmel kísérte és azokat betartotta. 17

18 II A tervezett hozamtól való eltérés fő okai A Pénztár június 1-től hatályos évi tervében a évi és a I. negyedévi piaci tendenciák alapján a fedezeti tartaléknál bruttó 4,87%-os, a működési tartaléknál 3,2%, és a likviditási tartaléknál 3,02%-os hozammal kalkulált. Tervezett hozamok I II III IV év Átlagos bruttó hozam a fedezeti tartalékra Átlagos bruttó hozam a működési tartalékra Átlagos bruttó hozam a likviditási tartalékra 2,09% 0,90% 0,90% 0,90% 4,87% 1,09% 0,69% 0,69% 0,69% 3,20% 0,91% 0,69% 0,69% 0,69% 3,02% Összességében kiváló év volt a hazai állampapírpiac befektetői számára. A hazai hozamcsökkenést segítette a fejlett piaci állampapírhozamok esése, a csökkenő nyersanyagárak, a vártnál alacsonyabb infláció, a jegybank kamatcsökkentései és a külföldi befektetők kereslete a hosszú lejáratú papírok iránt. A befektetési portfoliók hozamindexei a vagyonkezelő számítása alapján évben az alábbiak szerint alakultak: I. n. év II. n. év III. n. év IV. n. év év Kockázatkerülő portfolió 0,96% 1,08% 0,71% 0,35% 3,13% Referencia portfolió 0,88% 1,03% 0,90% 0,45% 3,31% Különbség 0,08% 0,05% -0,19% -0,10% -0,18% Klasszikus portfolió 1,44% 2,99% 0,60% 1,83% 7,02% Referencia portfolió 1,21% 3,40% 0,69% 1,98% 7,47% Különbség 0,23% -0,41% -0,09% -0,15% -0,45% Kiegyensúlyozott portfolió 2,19% 5,40% 1,01% 1,68% 10,62% Referencia portfolió 2,40% 4,97% 1,04% 1,92% 10,69% Különbség -0,21% 0,43% -0,03% -0,24% -0,07% Növekedési portfolió 2,16% 5,71% 0,34% -0,43% 7,89% Referencia portfolió 2,63% 4,30% 0,96% 0,00% 8,06% Különbség -0,47% 1,41% -0,62% -0,43% -0,17% Dinamikus portfolió 1,72% 6,54% 0,12% -1,23% 7,17% Referencia portfolió 3,04% 5,40% 1,10% -0,84% 8,87% Különbség -1,32% 1,14% -0,98% -0,39% -1,70% 18

19 Szolgáltatási portfolió 0,91% 0,94% 0,65% 0,34% 2,86% Referencia portfolió 0,88% 1,03% 0,90% 0,45% 3,31% Különbség 0,03% -0,09% -0,25% -0,11% -0,45% Függő portfolió 0,62% 0,75% 0,60% 0,39% 2,38% Referencia portfolió 0,88% 1,03% 0,90% 0,45% 3,31% Különbség -0,26% -0,28% -0,30% -0,06% -0,93% pénztár (likviditási alap) 0,92% 1,04% 0,70% 0,35% 3,04% pénztár (működési alap) 0,93% 1,01% 0,66% 0,36% 2,99% II A pénztári vagyon és értékelési különbözet alakulása II A pénztári vagyon alakulása Az alábbi táblázatban látható a befektetett vagyon alakulása negyedévenként: adatok ezer Ft-ban A pénztár értékpapírokba befektetett vagyonának alakulása évben* Negyedévek Beszerzési érték/ könyvszerinti érték Értékelési különbözet Piaci érték január I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév (*Az értékelési különbözet tartalmazza az időarányos kamatot és piaci árhatásból adódó árfolyamváltozást. A beszerzési érték könyv szerinti értéke és a piaci érték különbözete mutatja az értékelési különbözet egyenlegét. A táblázat nem tartalmazza a pénzeszközöket (látra szóló és lekötött betét), valamint a követelés és kötelezettség állományt.) A pénztárnak december 31-én a befektetésekhez kapcsolódó úton lévő követelése a letétkezelővel szemben nem volt, míg a vagyonkezelővel szemben 0,8 millió Ft összegben állt fenn. A vagyonkezelővel szembeni befektetéshez kapcsolódó kötelezettség 83,5 millió Ft, a vagyonkezeléssel kapcsolatban felmerült fizetési kötelezettsége a 42,2 millió Ft értékben, míg a letétkezelővel szemben 10,8 millió Ft összegben szerepelt a tárgyidőszak végén a pénztár könyveiben. 19

20 II Értékelési különbözet alakulása A év folyamán a pénztár eszközein belül csak az értékpapírokhoz kapcsolódott értékelési különbözet. Értékelési különbözetként a befektetett eszközök piaci értéke és könyvszerinti értéke közötti különbséget mint várható hozamot mutatta ki a pénztár. A pénztár a év végi értékelési különbözet megállapításánál a letétkezelő által közölt piaci árakat alkalmazta, amely megfelelt a december utolsó tőzsdei napjára közzétett záróárfolyamoknak. Azoknál az értékpapíroknál, ahol az év utolsó tőzsdei napján nem volt kereskedés, ott a december végét közvetlenül megelőző forgalmi nap záróárfolyamát vette figyelembe a pénztár. Az alábbi tábla szemlélteti évben a várható hozam (értékelési különbözet) alakulását negyedévente: évi értékelési különbözet értéke adatok ezer Ft-ban január 1. március 31. június 30. szeptember 30. december 31. Belföldi részvények Külföldi részvények és befektetési jegyek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Belföldi befektetési jegyek Határidős- opciós ügyletek Összesen: Összességében megállapíthatjuk, hogy a piaci értékítéletből származó értékelési különbözet negyedév végi értékei az értékpapírok hullámzó piaci tendenciáival összhangban az első két negyedévet tekintve a nyitó értékhez képest növekedést mutattak. A III. negyedév kismértékű csökkenését követően év végére ismét növekedett az értékelési különbözet IV. negyedévi értéke. A kiemelt időszakban a befektetési piac kedvezőtlen tendenciái miatt a pénztár portfoliójában lévő értékpapírok elvárt hozama elmaradt a többi negyedév értékétől. Az alábbi táblázat szemlélteti az értékelési különbözet alakulását a évben tartalékonkénti bontásban: adatok ezer Ft-ban Értékelési különbözet megoszlása tartalékonként és a függő portfolióban Időpont Összesen: Működési tartalék Fedezeti tartalék Likviditási tartalék Függő március június szeptember december

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék I. Általános rész...2 I. 1. Alapításra vonatkozó adatok...2 I. 2. Általános adatok...2

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár választható portfoliós rendszeréről, a július 1-jétől hatályos Befektetési irányelvekről

KÖZLEMÉNY. a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár választható portfoliós rendszeréről, a július 1-jétől hatályos Befektetési irányelvekről KÖZLEMÉNY a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár választható portfoliós rendszeréről, a 2015. július 1-jétől hatályos Befektetési irányelvekről A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) a jogszabályi

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár választható portfoliós rendszeréről, a május 21-től hatályos Vagyonkezelési irányelvekről

KÖZLEMÉNY. a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár választható portfoliós rendszeréről, a május 21-től hatályos Vagyonkezelési irányelvekről KÖZLEMÉNY a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár választható portfoliós rendszeréről, a 2016. május 21-től hatályos Vagyonkezelési irányelvekről A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) a jogszabályi

Részletesebben

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások ARANYKOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI POLITIKA (KIVONAT) A Pénztár a Befektetési Politika rendelkezéseit a következő vagyonkezelési irányelvekben rögzíti: A Pénztár elsődleges célja a befektetett

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

Választható portfóliók Januártól indul az Évgyűrűknél. A nyugdíj-megtakarítás befektetési pályája követi a tag életpályáját

Választható portfóliók Januártól indul az Évgyűrűknél. A nyugdíj-megtakarítás befektetési pályája követi a tag életpályáját SAJTÓKÖZLEMÉNY Választható portfóliók Januártól indul az Évgyűrűknél A nyugdíj-megtakarítás befektetési pályája követi a tag életpályáját Budapest 2007. október 31. Az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár a kötelező

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 I. 1. Alapításra vonatkozó adatok... 2 I. 2. Általános adatok...

Részletesebben

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Székhely: Budapest, XIII., Lehel utca 10/a 1540 Budapest Igazgatótanács Elnöke: Kövesdi Ferencné Ellenőrző Bizottság Elnöke: dr. Morvay Miklós Tagjai: Kállay

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA. Hatályos: május 21-től

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA. Hatályos: május 21-től BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA Hatályos: 2016. május 21-től A pénztári vagyon befektetésének célja A pénztári vagyon befektetésének célja a Pénztár tagjai által illetve javára teljesített befizetések,

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 18 825 028 0 18 825 028 21 129 682 0 21 129 682 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 129 682 0 21 129 682 22 623 759 0 22 623 759 002 73OME11 A) Befektetett eszközök

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest, Aba utca 4. Tel/Fax: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37. www.hnyp.hu Befektetési Politika Kivonata Önkéntes Nyugdíjpénztár A Befektetési Politikát

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám PSZÁF kód 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, - ) záró záró eltérések (+, - ) záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 149 644 815 0 149 644 815 163 549 667 0 163

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ÖNKÉNTES ÁGAZAT BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA (érvényes 2014. december 1-jétől)

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ÖNKÉNTES ÁGAZAT BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA (érvényes 2014. december 1-jétől) PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ÖNKÉNTES ÁGAZAT BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA (érvényes 2014. december 1-jétől) Tájékoztató a 2014. december 1-jétől érvényes befektetési politikáról (eszközösszetétel) A befektetési

Részletesebben

Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai

Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Megnevezés 2015.január 1. 2015 december 31. Taglétszám

Részletesebben

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok Artisjus Kardos Gyula Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai Előadók: Hanák Márta ügyvezető Jakab Ilona befektetési kontroller 2015. augusztus 31. TARTALOM

Részletesebben

Központban az elszámoló egység avagy évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF

Központban az elszámoló egység avagy évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Számviteli rész Témavázlat általános számviteli változások

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az Önkéntes Nyugdíjpénztár működés megkezdésének időpontja: 1995. november 22. A pénztár tisztségviselőinek

Részletesebben

AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI

AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI VAGYONKEZELÉSÉRŐL Dátum: Budapest, 2011. május 20. 1 Az OTP Alapkezelő Zrt. a 2004. november 15. napján kelt

Részletesebben

VÁLASZTHATÓ PORTFOLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA

VÁLASZTHATÓ PORTFOLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA VÁLASZTHATÓ PORTFOLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA Hatályos: 2009.december 1-jétől 1/41 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 4 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 2.1. Jogszabályi háttér... 4 2.2. A szabályzat tárgya...

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 163 549 667 0 163 549 667 182 816 373 0 182 816 373 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Befektetési Politika Kivonata A Befektetési Politikát a Honvéd Közszolgálati Önkéntes

Részletesebben

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Számviteli rész Témavázlat általános számviteli változások

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár Vonatkozási idő : 2 0 0 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap 2 0 0 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap Kitöltés dátuma: 2 0 0 8 0 5 2 8 (év / hónap / nap Bizonylat

Részletesebben

3. A mérleghez és az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

3. A mérleghez és az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések HALADÁS REGIONÁLIS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOMBATHELY KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 1. A Nyugdíjpénztár bemutatása Név: "HALADÁS" Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapítás: 1995. március 10. Taglétszám: 2005.

Részletesebben

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár évi üzleti jelentése

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2009. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) gazdálkodását az elmúlt üzleti évben is az érvényben lévő

Részletesebben

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte.

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte. Kiegészítés A Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2005. évi éves beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentéshez Veszprém, 2006. április 5. 1.) A megbízás tárgya Társaságunk

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Megnevezés 2008. január 1. 2008. december 31. Taglétszám (fı) 32 696 31 928 2. A

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 10 179 214 0 10 179 214 11 041 882 0 11 041 882 E 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 5 810 0 5 810

Részletesebben

73MME Mérleg - Eszközök

73MME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73MME záró 73MME Mérleg - Eszközök záró záró záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73MME1 Eszközök (akítvák) összesen 24 635 478-24 635 478 22 311 009-22 311 009 002 73MME11 Befektetett eszközök

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. Üzleti jelentés. a június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. Üzleti jelentés. a június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára Üzleti jelentés a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz Budapest, 2013. szeptember 12. Jogutód nyugdíjpénztár részéről: Beolvadó

Részletesebben

Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015.

Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2009. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2009. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2009. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2009. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

Működési alap 9.99% 5.99% 1.99% Fedezeti alap egyéni számlák 90.00% 94.00% 98.00% Likviditási alap 0.01% 0.01% 0.

Működési alap 9.99% 5.99% 1.99% Fedezeti alap egyéni számlák 90.00% 94.00% 98.00% Likviditási alap 0.01% 0.01% 0. A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár ezúton hozza nyilvánosságra a 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat a 2013. évre vonatkozóan: A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár (korábban

Részletesebben

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE 1 A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE Az Mpt. 70. (6)-(8) bekezdése, a 222/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése, a 223/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése,

Részletesebben

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök Megnevezés ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett I. Immateriális javak 1. Vagyoni

Részletesebben

ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA ÉS BEFEKTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ (érvényes 2015. március 27-étől)

ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA ÉS BEFEKTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ (érvényes 2015. március 27-étől) Tájékoztató a Befektetési Politikáról ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA ÉS BEFEKTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ (érvényes 2015. március 27-étől) A Befektetési Politikát a Pénztár Igazgatótanácsa

Részletesebben

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár befektetéseinek összetétele, hozamrátái és gazdálkodására jellemző adatai évben

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár befektetéseinek összetétele, hozamrátái és gazdálkodására jellemző adatai évben OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár befektetéseinek összetétele, hozamrátái és gazdálkodására jellemző adatai 2015. évben A választható portfoliók tárgyévi eszközcsoportonkénti százalékos megoszlása: Adatok %-ban

Részletesebben

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE 1 A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE Az Mpt. 70. (6)-(8) bekezdése, a 222/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése, a 223/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat

Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat A Hozamfelosztási és Hozamelszámolási

Részletesebben

Danubius Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára évi Üzleti Jelentés 1/8. oldal. DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

Danubius Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára évi Üzleti Jelentés 1/8. oldal. DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára 1/8. oldal DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára 1051 Budapest, Szent István tér 11. Üzleti jelentés 2008. Budapest, 2009. április 9. 2/8. oldal Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 5 0 3 2

Részletesebben

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Bevezetés Jelen céltartalék képzési szabályzat célja, hogy szabályozza a CIB Önkéntes és Kölcsönönös Nyugdíjpénztár esetében a céltartalékképzésre

Részletesebben

ágazat Üzleti jelentés a évrõl

ágazat Üzleti jelentés a évrõl Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2009. rõl I. Pénztár szervezete és kapcsolatai Változások az Igazgatótanácsban Magyar István 2009. május 21-i hatállyal

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár 73K PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Vonatkozási idő : 2 0 1 3 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 3 0 6 3 0 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1 3 0 7 3 0 (év / hónap / nap) Bizonylat

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÖNSEGÉLYEZŐ

KIEGÉSZÍTŐ ÖNSEGÉLYEZŐ PRÉMIUM ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR Kiegészítő melléklet 2005 2006. 05. 26. 1 1. Általános kiegészítés Név: Prémium Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Önsegélyező Pénztár A pénztár működési

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1 Kiegészítő melléklet a Balzsam Egészségpénztár i éves beszámolójához A pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét az ország egész területén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2016. április 14-én Hatályos : 2016. április 28. A Pénztár befektetési tevékenysége során 2016. április

Részletesebben

73OME/1. Megállapított

73OME/1. Megállapított Sorszám PSZÁF kód (+, -) (+, -) c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 13 343 863 0 13 343 863 13 364 315 0 13 364 315 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 6 158 87 6 158 870 6 588 439 0 6

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 1 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 0 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1

Részletesebben

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről I. Pénztár szervezete és kapcsolatai Változások az Igazgatótanácsban és Ellenőrző Bizottságban Az Igazgatótanács

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár december 31-i éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár december 31-i éves beszámolójához Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2009. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 I. 1. Alapításra vonatkozó adatok... 2 I. 2. Általános adatok...

Részletesebben

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. augusztus 1. napjától Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a befektetések során az egyes

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII.

Részletesebben

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Engedély száma: E-278196 2014.07.01-2015.06.30 időszak Elfogadó közgyűlés időpontja: 20 14.05.27 A pénztár közgyűlése által elfogadva: I ~MQÁd~ -t~~---~ 2014.05.27.

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 8 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 8 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2

Részletesebben

2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások

2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások 2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások Szűcs József főosztályvezető-helyettes Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1 Új szabályzatok: az adóhatóság által

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 4 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 4 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2

Részletesebben

Adatszolgáltató neve: VIT NYUGDÍJPÉNZTÁR. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

Adatszolgáltató neve: VIT NYUGDÍJPÉNZTÁR. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Táblakód: 73M Vonatkozási idő :2007.01.01 2007.12.31. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 7 0 1 0 1 tól (év / hónap / nap) 2 0 0

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Cseppkő Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár évi beszámolójához.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Cseppkő Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár évi beszámolójához. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Cseppkő Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2009. évi beszámolójához. 1. Mérlegtételek értékelése Befektetett eszközök A Pénztár befektetett pénzügyi eszközeinek értékelése

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Tartalékképzési Szabályzat

Tartalékképzési Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Tartalékképzési Szabályzat A Tartalékképzési Szabályzatot a Honvéd Közszolgálati

Részletesebben

Tagdíjnemfizető pénztártagoktól levonható költségekre vonatkozó szabályzat

Tagdíjnemfizető pénztártagoktól levonható költségekre vonatkozó szabályzat ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 411 3200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke A Winterthur Nyugdíjpénztár az Mpt. 70. (6) és (8) bekezdésében valamint a 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 21. -ában foglalt rendelkezések alapján a magánnyugdíjpénztári tevékenységéről a következő

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA... 3 3. AZ ALAPOK ALAKULÁSA... 3 4. A

Részletesebben

f6n09300 (2550x3300x2 tiff)

f6n09300 (2550x3300x2 tiff) f6n09300 (2550x3300x2 tiff) 73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ (2004. ÉV) PSZÁF sorkód MÉRLEG ESZKÖZÖK Előző évi beszámoló záró adatai Allianz Hungária Nyugdíjpénztár 18080966-2-41 Előző évi felülvizsgált

Részletesebben

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR 2700 Cegléd, Bede 575. Eredménykimutatás 2015. december 31. Cegléd, 2016. május 26. Dr. Vargáné Barna Judit IT elnök 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Részletesebben

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088

Részletesebben

Aranykor Nyugdíjpénztár önkéntes ágazat 2014. év

Aranykor Nyugdíjpénztár önkéntes ágazat 2014. év 1.) A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Aranykor Nyugdíjpénztár önkéntes ágazat év Megnevezés január 1. december 31. Taglétszám (fő) 36 271 114 993 2.) A tagdíjbevételek pénztári tartalékok közötti

Részletesebben

Adatszolgáltató neve: Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)

Adatszolgáltató neve: Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Táblakód: 73M Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára 18067879 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idı : 2 0 0 8 0 1 0 1 -tól (év

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2014. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TEMPO NYUGDÍJPÉNZTÁR BEVÉTELEINEK

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége záró 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 59 642-59 642 113 610-113 610 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 27 357-27 357 30 869-30 869 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 13 024 0 13 024 13 399 0 13 399 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 53 438 0 53 438 54 067 0 54 067 003 73OA03 Meg nem fizetett

Részletesebben

A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai

A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai Szűcs József főosztályvezető-helyettes dátum Az előadás rövid tartalma Minden pénztártípust érintő változás Nyugdíjpénztárakat érintő változás Önkéntes

Részletesebben

Tartalékképzési Szabályzat

Tartalékképzési Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37 Tartalékképzési Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztár A Tartalékképzési Szabályzatot

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára

DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára 1051 Budapest, Szent István tér 11. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2004. 1 Az EGÉSZSÉGPÉNZTÁR bemutatása A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Üzleti jelentés A 2009-es évben az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a tagjainak számában és vagyonban is jelentősen fejlődött. A pénztárunk önkéntes ágához félévkor a MALÉV nyugdíjpénztár csatlakozott beolvadással,

Részletesebben

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár VÁLASZTHATÓ PORTFOLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár VÁLASZTHATÓ PORTFOLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA VÁLASZTHATÓ PORTFOLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben a Pénztár 2014. október 21-én tartott Küldöttközgyűlése által hozott 15/2014.(10.21.) sz. határozatával jóváhagyott módosításokkal 1/45

Részletesebben

Befektetési politika kivonat

Befektetési politika kivonat Befektetési politika kivonat A PÉNZTÁRI BEFEKTETÉSEK IRÁNYELVEI A Pénztár elsődleges célja a befektetett vagyon biztonságos gyarapítása. A Pénztár lehetővé teszi tagjai számára, hogy megtakarításukat koruk,

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2013 Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szólótörvény hatálya alá tartozó egészségpénztár. A Pénztár alakulásának

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 5 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 5 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

BIZALOM. Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843. Hozamfelosztási Szabályzat

BIZALOM. Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843. Hozamfelosztási Szabályzat BIZALOM Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843 A ot a Nyugdíjpénztár Igazgató Tanácsa 2006. július 14-i ülésén fogadta el. 1. Bevezetés

Részletesebben