Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár december 31-i éves beszámolójához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. december 31-i éves beszámolójához"

Átírás

1 Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 I. 1. Alapításra vonatkozó adatok... 2 I. 2. Általános adatok... 2 I. 3. A évi beszámoló összeállításánál követett Számviteli politika... 3 II. SPECIFIKUS RÉSZ... 4 II. 1. A létszám alakulása... 4 II. 2. A nyugdíjpénztár befektetett eszközeinek alakulása a évben... 6 II A befektetési üzletmenet évi alakulása... 7 II A pénztár befektetési politikája II A befektetések összetétele II Pénztári hozamok II A pénztári vagyon és értékelési különbözet alakulása II. 3. Tagdíjbevételek alakulása a évben II Tagdíjmegosztás II Azonosított tagdíjbevételek II Azonosítatlan (függő) tagdíj és tagdíj célú bevételek alakulása II. 4. A meg nem fizetett tagdíjak tartalékának képzése II. 5. A pénztári tartalékok alakulása II Saját tőke változása II Céltartalékok állomány változása a évben II. 6. A tervezett és tényleges eredmény bemutatása tartalékonként II A pénztár működési tevékenységének alakulása II A pénztár fedezeti céltartalékának alakulása II A pénztár likviditási céltartalékának alakulása II. 7. Pénztári szolgáltatások alakulása II A nyugdíjszolgáltatással kapcsolatos kifizetések alakulása II Egyéb igénybe vehető szolgáltatások II. 8. Pénztár alkalmazotti állományának alakulása II. 9. A gazdálkodást jellemző mutatók II. 10. A pénztárak biztosításmatematikai előírásai II. 11. Összefoglalás MELLÉKLETEK

2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. 1. Alapításra vonatkozó adatok A pénztár megalakulásának időpontja december 22. A Fővárosi Bíróság január 9-én jegyezte be, lajstrom szám: 33/1995. A pénztár tevékenységét február 1-én kezdte meg. Tevékenységi engedélyét a Magyar Nemzeti Bank jogelődje március 10-én adta meg visszamenőleges hatállyal. Engedély száma: E/66/1995 Az alapítás célja: A pénztártagság nyugdíjcélú megtakarításának kezelése, a pénztári vagyon befektetése, a tagok részére nyugdíjszolgáltatások nyújtása. A pénztár tagsági köre: Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló évi XCVI. Tv ban meghatározott keretek között bármely természetes személy, akinek az életkora meghaladta a 16. évet. A pénztár típusa: Nyílt országos pénztár. A pénztár működési területe: Magyarország területe. A pénztár székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16. I. 2. Általános adatok A pénztár könyvvezetésének módja: üzemgazdasági szemléletű kettős könyvvitel. Beszámoló formája: éves beszámoló Beszámolási időszak: január december 31. Az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár tevékenységéből adódóan az általános forgalmi adó tekintetében tárgyi adómentes, gazdálkodásából származó bevétele a társasági és osztalékadó, illetve a helyi iparűzési adó tekintetében nem minősül vállalkozási bevételnek. Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár a pénztártagok vagyonát évben is elszámoló egység alapú, választható portfoliós rendszerben kezelte. E nyilvántartási rendszer alkalmazásával a pénztár célja, hogy tagjai öt portfolió közül (Kockázatkerülő, Klasszikus, Kiegyensúlyozott, Növekedési, Dinamikus) egyénileg, kockázatvállalási hajlandóságuknak és hozamelvárásaiknak megfelelően választhassák meg a számukra legkedvezőbb befektetési portfoliót, amelyben az egyéni nyugdíjszámlájukon elhelyezett megtakarításaikat kívánják tartani. 2

3 I. 3. A évi beszámoló összeállításánál követett Számviteli politika A pénztár Számviteli Politikája évben nem módosult. A Számviteli Politika legfőbb jellemzői: A pénztár az analitikus és a főkönyvi számlákat forintban vezeti. Az elszámoló egységek darabszáma a főkönyvi könyvelésben kizárólag a nullás számlaosztályban kerül nyilvántartásra. A választható portfoliók nyilvántartása a fedezeti tartalék számlákon belül kerül elkülönítésre. A függő portfolióban elhelyezett befizetések nyilvántartása a kötelezettségeken belül azonosítatlan kötelezettségként történik. A mérlegkészítés időpontja: február 20. Az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójában a pénztár Számviteli politikájában rögzítettekkel összhangban: - A tárgyi eszközök között került kimutatásra a beolvadás útján a Pénztár tulajdonába került ingatlan. - A 100 eft alatti beszerzési értékű tárgyi eszközöket az aktiválás időpontjában költségként egy összegben elszámolta. - A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását a várható élettartam és a bruttó értékhez viszonyított leírási kulcs alapján negyedévente, lineáris értékcsökkenési eljárással számolta el. Az értékcsökkenést, az üzembe helyezés/használatbavétel időpontját követő negyedév 1. napjától számolta el. - A befektetések nyilvántartásában és elszámolásában a FIFO elvet alkalmazta. - A pénztár tartalékonként és portfoliónként elkülönítve fektette be vagyonát. - Az értékpapírok beszerzési árát a pénztár a bizományosi díjjal együtt határozta meg. - A pénztár a fedezeti tartalékon belüli portfoliókat és egyéni számlákat elszámoló egységben is nyilvántartja. Az egyéni számla-analitika elsődleges nyilvántartása elszámoló egységben történik. Az egyéni számla napi piaci értéke forintban az aktuális elszámoló egységek darabszámának és a választott portfolió tárgynapi árfolyamának szorzatával egyezik meg. - A pénztár a vagyon piaci értéken történő értékelését naponta elvégezte. Az értékelést, amelynek alapjául a letétkezelő napi, nettó eszközértékelése szolgált, a könyvvizsgáló rendszeresen felülvizsgálta. A pénztár az értékelés során kimutatott értékelési különbözet összeg erejéig céltartalékot képzett. Az értékelési különbözet az eszközök értékpapírok között és a forrás oldalon - a fedezeti, működési és likviditási céltartalékon belül - is kimutatásra került. A befektetési portfoliók repo jellegű értékpapír ügyleteit, valamint a kockázati tőkealappal szembeni kötelezettségek devizanemenkénti értékét a pénztár a 0-ás számlaosztályban elkülönítetten, portfoliónkénti bontásban tartja nyilván. A beszámoló tartalmaz minden olyan adatot, ami a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés napja között a pénztár tudomására jutott és jelentős hatással volt a évi eredményekre. A beszámoló összeállításáért felelős személy: Munkácsi Jánosné (122366) 3

4 Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) kormányrendelet előírása szerint a pénztár éves beszámolójának felülvizsgálatra bejegyzett könyvvizsgálót köteles választani. A Nyugdíjpénztár éves beszámolóját a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. vizsgálta. A könyvvizsgálatért felelős személy Binder Szilvia (kamarai tagsági száma:003801). Az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár működését évben is jelentősen befolyásolta a nemzetközi és a hazai gazdasági környezet. Előbbi alapvetően a pénztári vagyon befektetéséből származó hozamok alakulásán keresztül tükröződik, utóbbi közvetett módon a pénztártagok tagdíjfizetési hajlandósága, illetve a hosszú távú megtakarítás hozzáférhető részének igénybevételi volumene révén érzékelhető. A pénztár évi záró vagyona piaci értéken amely az értékpapírokat, pénzeszközöket, a vagyonkezelővel és a letétkezelővel szembeni követeléseket, kötelezettségeket, illetve a tagi kölcsön kihelyezéseket foglalja magában ,4 millió Ft volt, ami a befektetési környezet kedvező tendenciáinak köszönhetően 12,17%-kal magasabb a évi ( ,5 millió forint) záró piaci értéknél. II. SPECIFIKUS RÉSZ II. 1. A létszám alakulása A pénztár évi záró taglétszáma fő, amely 292 fővel haladta meg a nyitó értéket, amely fő volt. A növekedés alapvető oka, hogy az öngondoskodásra egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a háztartások, illetve a magánszemélyek a jövőbeli, nyugdíjas éveik anyagi biztonságának előzetes megteremtése érdekében egyre többen gondolnak az önkéntes nyugdíjpénztári tagság létesítésével járó megtakarítási lehetőségre. Az év során a pénztárba összesen fő lépett be, ebből fő új tag, 633 fő más pénztárból átlépő tag volt. Ezzel párhuzamosan fő távozott a Pénztárból. Ezen belül egyösszegű szolgáltatásban fő részesült, a 10 éves várakozási idő után fő szüntette meg tagsági viszonyát, 479 fő átlépett más önkéntes nyugdíjpénztárba, 499 fő elhalálozott és 406 egyéb megszűnéssel távozott. (Ez utóbbi adat azon belépők számát tartalmazza, akik a belépési nyilatkozat záradékolását követő 120 napon belül nem kezdték meg a tagdíjfizetést.) A Pénztárnál december 31-én a pénzügyi járadékszolgáltatásban részesült tagok száma 137 fő volt. A taglétszám alakulását részletesen a számú melléklet mutatja be. A következő diagramok az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár záró taglétszámának változását szemléltetik negyedévenként a évben, továbbá az éven belüli be és kilépők számának alakulását. 4

5 Az Alapszabály 0-ás számlaegyenlegű pénztártagokkal kapcsolatos eljárásrendje alapján a Pénztárból kizárásra kerülnek azon pénztártagok, akik a záradékolást követő 120 napon belül nem kezdik meg a tagdíjfizetést, illetve egyéb jóváírás sem érkezik egyéni számlájukra. Emiatt 406 fő került kizárásra a év során. 5

6 A tagdíjat (legalább három hónapon át) nem fizető pénztártagok száma december 31- én fő volt, ami a teljes tagság 47,5%-a. A pénztár az alapszabályban foglaltaknak megfelelően rendszeresen felszólítja a nem fizető tagokat a kieső tagdíjak megfizetésére, valamint felhívja a figyelmet a nem fizetés következményeire. Az önkéntes nyugdíjpénztárakról szóló törvény alapján a pénztár jogosult e tagok egyéni számlájának befektetéséből származó időarányos hozamot csökkenteni az egységes tagdíjnak (2014. évben Ft/hó) működési és likviditási tartalékra jutó részével. A pénztár ezen eljárás tekintetében évtől módosította ügyvitelét, a pénztártagok egyéni számláit negyedévente vizsgálja felül és vonja le a meg nem fizetett tagdíjakra jutó működési és likviditási részt, maximum a tárgyidőszaki hozam erejéig. Tárgyévben összesen 348,5 millió Ft őrzési költség került levonásra, amely 14,2%-kal haladta meg a tervezett (305,1 millió Ft) értéket, és növelte a működés stabilitását, A tartaléktőkébe átcsoportosítás likviditási tartalékból 0,1 millió Ft értékben történt, ezáltal a Tartalék tőke záró értéke a tárgyidőszaki mérleg szerinti eredmény nélkül 910,6 millió Ft, amely 62,02%-kal haladta meg a tárgyévi nyitó értéket (562,02 millió Ft). A beszámolási időszak végén azon pénztártagok száma, akik nyilatkoztak a tagdíjfizetés felfüggesztéséről, azaz a nem fizetésről fő volt. Emellett a munkáltatói tagdíjátvallás valamennyi pénztártag alkalmazottjára vonatkozó szüneteltetéséről a pénztárral szerződéses jogviszonyban álló munkáltatók közül 284 nyilatkozott. II. 2. A nyugdíjpénztár befektetett eszközeinek alakulása a évben 1. Immateriális javak nem voltak a pénztár birtokában. 2. Az alábbi táblázat a tárgyi eszközök állományváltozását mutatja a évben: Ingatlanok adatok ezer Ft-ban Bruttó érték Tervszerinti Terven felüli értékcsökkenés értékcsökkenés Nettó érték Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték Gépek, berendezések, felszerelések adatok ezer Ft-ban Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték A Pénztár a saját beszerzésű eszközök értékcsökkenési leírásánál a terv szerinti lineáris kulcsot alkalmazta. A Pénztár tárgyi eszköz állománya a év során 8 darab kisösszegű (100 ezer Ft alatti), együttesen 326 eft értékű tárgyi eszközzel bővült, amelyek a beszerzéssel egyidejűleg teljes összegben értékcsökkenésként kerültek elszámolásra. Emellett kettő darab nagyobb értékű tárgyi eszköz (borítékoló gép eft és Apple Iphone 155 eft ) beszerzésére is sor került, együttesen eft értékben, amelyek értékcsökkenése három év alatt kerül elszámolásra. 6

7 A működési célú iroda ingatlan a évi Település-Szolgáltatók Nyugdíjpénztára beolvadása során került a Pénztár tulajdonába, amelyen a piaci megítélés kapcsán a korábbi évekhez hasonlóan évben 609 eft terven felüli értékcsökkenést kellett elszámolni. Miután a Pénztár nem tudta az ingatlant a tevékenységével kapcsolatban hasznosítani a beolvadást követően a beolvadó pénztár által az irodában tárolt elavult számítástechnikai eszközeit selejtezte, iratanyagokat irattározta, és a saját irattári rendszerének megfelelően külső irattárába szállítva kiürítette. A Pénztár az iroda ingatlant a beolvadást követően eladási szándékkal meghirdette és október 16-án értékesítette 4 millió Ft értékben. II A befektetési üzletmenet évi alakulása A Pénztár választható befektetési portfoliós rendszert működtet, amelynek keretében a pénztártagok részére egyéni kockázatvállaló képességük és hozamelvárásuk függvényében öt választható portfoliót kínál. A tagdíj és tagdíjcélú bevételek és egyéb tőke jóváírások (eseti befizetések, támogatások, adó-visszatérítések, más pénztárból hozott egyéni számla követelések) a pénztártagok által választott portfoliókba kerültek befektetésre. A befolyt, egyéni számlára nem azonosított befizetések átmenetileg a Függő portfolióba kerülnek befektetésre. Az egyes portfoliók eszköz összetételének minimális, illetve maximális korlátait a pénztár Befektetési Politikája határozza meg. A nyugdíjszolgáltatást járadék formájában igénylő pénztártagok vagyona a Szolgáltatási portfolióban kerül befektetésre, amely alacsony kockázatvállalás mellett megfelelő likviditást biztosít a járadék szolgáltatás idejére. A pénztár a fedezeti tartalékon belüli portfoliókat, azaz a pénztártagok egyéni számláit elsődlegesen elszámoló egységben tartja nyilván. A befektetések forint értéke az elszámoló egységek darabszámának, valamint a portfoliók naponta számított árfolyamának szorzata. A napi árfolyam érték megállapítása a letétkezelő feladata az adott portfoliók napi nettó eszközértékéből kiindulva. Az egyes portfoliók napi árfolyamában kifejezésre kerül az adott portfolió indításától számított, befektetési költségekkel és ráfordításokkal csökkentett befektetési teljesítménye. A napi árfolyamot az Öpt.49/A (7) bekezdésének megfelelően a tárgynapot követő negyedik munkanaptól lehet felhasználni. A választható portfoliók árfolyamát a pénztár naponta közzéteszi honlapján, illetve megküldi a Magyar Nemzeti Bank részére, ugyancsak közzététel céljából. A pénztár vagyonát évben is értékpapírokba fektette, amelyeket a forgóeszközök között tartott nyilván. A Nyugdíjpénztár vagyonkezelését a teljes portfolióra vonatkozóan kizárólagosan az OTP Alapkezelő Zrt. látta el. Az év során a Nyugdíjpénztár nem módosította befektetési politikáját. A pénztár a évben is kötött határidős ügyleteket. Az üzleti év mérleg fordulónapján 8,9 millió Ft volt a nyitott határidős ügylete a pénztárnak. A pénztár a Vagyonkezelő által kötött repo jellegű értékpapír ügyletek kamatokkal növelt bruttó értékét, illetve a SWAP típusú ügyletek névértékét elkülönítetten a 0-ás számlaosztályban is kimutatja. Ezen típusú értékpapírügyletekkel december 31-én nem rendelkezett a pénztár. 7

8 II A pénztár kötvénypiaci stratégiájának értékelése Az év végi hullámzás ellenére az egész évet tekintve kiválóan teljesített a hazai állampapírpiac. Jelentős hozamcsökkenés, erős vételi érdeklődés jellemezte az állampapírpiacot. A külföldi befektetők állománya 2014-ben alig változott, az enyhén csökkenő állomány jóval nagyobb kockázatvállalással párosult. Az éven túli futamidejű állampapírok árfolyam alakulását mutató MAX index jelentős mértékben, 9,3 százalékponttal felülteljesítette az egy évnél rövidebb állampapírok mozgását leíró RMAX indexet 2014-ben. II Részvénypiaci stratégia A részvénypiacok számára már nem volt ilyen egyértelműen kedvező év a 2014-es. A feltörekvő európai régióból egyedül a török piac tudott pozitív teljesítményt produkálni, a közép-európai piacok Magyarországot kivéve egyszámjegyű mértékű gyengülést éltek meg. Hazánk részvényindexe 10%-os gyengüléssel zárta az évet, amely zuhanás jelentős részét az utolsó negyedévben szenvedte el. Külön fejezet Oroszország, amelynek részvénypiaca a különleges politikai és gazdasági helyzet miatt óriási, 40%-os zuhanást volt kénytelen elkönyvelni. Az orosz piac negatív teljesítményét egyébként teljes egészében a rubel árfolyamcsökkenése okozta, helyi devizában számolva az orosz index nulla közeli teljesítményt hozott. Ezzel szemben a fejlett piacok kedvezőbb évet zártak, a vezető indexek közül saját devizában az amerikai S&P500-as index hozta a legmagasabb hozamot, ami főként az amerikai gazdaság többiekhez képest vett jó teljesítményének volt köszönhető. (Forrás: Beszámoló a IV. negyedéves befektetési üzletmenetről az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár részére; OTP Alapkezelő Zrt.) BUX CETOP20 HUF EUR HUF év -10,40% -7,16% -1,54% I. negyedév -5,57% 0,10% 3,53% II. negyedév 6,14% -0,88% 0,13% III. negyedév -3,88% 0,14% 0,20% IV. negyedév -6,99% -6,57% -5,20% A pénztár portfolióinak és a referencia portfolióinak december 31-i összetételét az a következő diagramok szemléltetik: 8

9 Kockázatkerülő portfolió A portfolió összetétele december 31. A referenciaindex összetétele december 31. Klasszikus portfolió A portfolió összetétele december 31. A referenciaindex összetétele december 31. Kiegyensúlyozott portfolió A portfolió összetétele december 31. A referenciaindex összetétele december 31. 9

10 Növekedési portfolió A portfolió összetétele december 31. A referenciaindex összetétele december 31. Dinamikus portfolió A portfolió összetétele december 31. A referenciaindex összetétele december 31. II.2.2. A pénztár befektetési politikája II A pénztár évre jóváhagyott befektetési politikája A pénztár az eszközeit - a befektetési üzletmenet vagyonkezelőhöz való kihelyezésével - a mindenkori jogszabályi rendelkezések keretei között fekteti be, biztosítva a pénztár folyamatos fizetőképességének fenntartását, a befektetések összhangját a pénztár rövid lejáratú, közép és hosszú távú kötelezettségeivel, a kockázat-hozam optimális viszonyát. A nyugdíjpénztári tevékenység céljának és a pénztártagok érdekeinek megfelelően a befektetések kiválasztását a fedezeti tartalék esetében a válaszható portfoliók időhorizontjához alkalmazkodó, elsősorban hosszú távú szemlélet jellemzi. 10

11 Ennek megfelelően a pénztár Igazgatótanácsa által évre jóváhagyott Befektetési politika alapvető célkitűzése a fedezeti tartalék eszközeinek befektetése során elsősorban: stratégiai befektetőként lépjen fel a tőkepiacon; a hosszú távú piaci tendenciák alapján hozza meg döntéseit a befektetések allokációjáról. A pénztár kisebb volumenben rövidebb időtávú, taktikai befektetéseket is végezhet. A likviditási tartalékot és a működési tartalékot a pénztár rövid lejáratú kamatozó eszközökben tartja tekintettel arra, hogy az e tartalékba kerülő pénzeszközök rövidtávon felhasználásra kerülnek. A likviditási és működési tartalék befektetésének célja a rendelkezésre álló eszközökön kamatbevétel elérése. A pénztár a kibocsátók, az értékpapírfajták, a futamidők és a devizák tekintetében is megosztotta befektetéseit annak érdekében, hogy az egyes befektetések egyedi kockázatait a lehető legnagyobb mértékben eliminálja. Fenti elvek alapján a pénztár tartalékonként, valamint a fedezeti tartalékon belül választható portfoliónként határozta meg az úgynevezett stratégiai eszközösszetételt, illetve az azt tükröző referencia indexet és a stratégiai összetételtől való eltérések legnagyobb megengedett mértékét, megszabva a Vagyonkezelő számára a befektetések és a felvállalható kockázatok kereteit, egyúttal lehetővé téve a vagyonkezelői teljesítmény folyamatos ellenőrzését és mérését. A pénztár a hitelviszonyt és a tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírjait forgatási céllal vásárolja. A pénztár a fedezeti tartalékon belül öt választható és egy direkt (szolgáltatási) portfoliót alakított ki, illetve a beazonosíthatatlan befizetések befektetésére egy függő portfoliót hozott létre. Ezen portfoliók lejárati szerkezethez és kockázatvállaló képességhez igazodó stratégiai eszközösszetételét tükröző referencia indexei az alábbi tőkepiaci indexek kosarában lévő értékpapírokból állnak: A) Kockázatkerülő Portfolió jétől: 100% RMAX B) Klasszikus Portfolió jétől: 45% MAX + 50% RMAX + 5% Abszolút hozam stratégia * * ZMAX + 2% 11

12 C) Kiegyensúlyozott Portfolió től: 44,00% MAX + 17,50% RMAX + 1,80% BUX + 7,20% CETOP20 + 7,50% MSCI EMU + 5,00% MSCI World + 8,50% MSCI MXEF + 1,00% RXUSD + 0,50% TR20I + 0,50% SPAFRUT + 6,50% Külföldi kötvények * * 40% Barclays Global Bond Index Euro Hedged + 20% Barclays US Corporate High Yield Index + 20% Merrill Lynch US Corporate Master Bond Index + 20% JP Morgan Emerging Markets Bond Plus (EMBI+) Index D) Növekedési Portfolió től: 17,00% MAX + 17,50% RMAX + 5,00% BUX + 20,00% CETOP ,80% MSCI EMU + 7,20% MSCI World + 12,00% MSCI MXEF + 2,00% RXUSD + 1,00% TR20I + 1,00% SPAFRUT + 6,50% Külföldi kötvények * * 40% Barclays Global Bond Index Euro Hedged + 20% Barclays US Corporate High Yield Index + 20% Merrill Lynch US Corporate Master Bond Index + 20% JP Morgan Emerging Markets Bond Plus (EMBI+) Index E) Dinamikus Portfolió től: 6,50% RMAX + 4,80% BUX + 19,20% CETOP ,40% MSCI EMU + 11,60% MSCI World + 24,00% MSCI MXEF + 5,00% RXUSD + 2,50% TR20I + 2,50% SPAFRUT + 6,5% Külföldi kötvények * * 40% Barclays Global Bond Index Euro Hedged + 20% Barclays US Corporate High Yield Index + 20% Merrill Lynch US Corporate Master Bond Index + 20% JP Morgan Emerging Markets Bond Plus (EMBI+) Index F) Szolgáltatási Portfolió jétől: 100% RMAX A likviditási tartalék esetében jétől : 100% RMAX A működési tartalék esetében jétől : 100% RMAX A függő portfolió (az azonosítatlan befizetések befektetésére szolgál) esetén jétől: 100% RMAX A befektetési politikában a pénztár részletesen szabályozta a stratégiai eszközösszetételtől való lehetséges eltérés legnagyobb mértékét és azok megszűntetésére vonatkozó határidőket is. 12

13 II Befektetési korlátok A befektetési korlátok tekintetében a 281/2001. (XII.26.) kormányrendelet előírásai az irányadóak. A választható portfoliók mindegyikének meg kell felelnie a pénztári befektetésekre és az azok kezelésére vonatkozó előírásoknak. Az egyes választható portfoliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások az alábbiak: Kockázatkerülő Portfolió A Kockázatkerülő Portfolió esetében olyan rövid távú, elsősorban pénzpiaci portfoliót kell kialakítani, amely alacsony veszteségkockázatot és megfelelő likviditást biztosít. A Kockázatkerülő Portfoliónál kerülni kell az olyan befektetési instrumentumokat, amelyek esetében a termék jellege, futamideje, kockázati szintje, előzménye, piacának sajátosságai folytán a rövidtávon belüli, veszteség nélküli likvidálás bizonytalan. A Kockázatkerülő Portfolió esetében fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a kötelezettségállomány és a befektetések devizakitettsége összhangban legyen. A Kockázatkerülő Portfolióban részvények, részvénybefektetésen alapuló befektetési instrumentumok, közvetlen és közvetett ingatlanbefektetések, kockázati tőkealap jegyek nem helyezhetők el, illetve nyitott származtatott pozíciók nem vehetők fel. A Portfolióban a fedezetlen devizakockázatot tartalmazó befektetési instrumentumok aránya a befektetett eszközök 10 százalékát nem haladhatja meg. Klasszikus Portfolió A Klasszikus Portfolió esetében olyan rövid távú, elsősorban pénzpiaci portfoliót kell kialakítani, amely alacsony veszteségkockázatot és megfelelő likviditást biztosít. A Klasszikus Portfoliónál kerülni kell az olyan befektetési instrumentumokat, amelyek esetében a termék jellege, futamideje, kockázati szintje, előzménye, piacának sajátosságai folytán a rövidtávon belüli, veszteség nélküli likvidálás bizonytalan. A Klasszikus Portfolió esetében fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a kötelezettségállomány és a befektetések devizakitettsége összhangban legyen. A közvetlen és közvetett ingatlanbefektetések, kockázati tőkealap jegyek, származtatott alapok jegyei nem helyezhetők el, illetve nyitott származtatott pozíciók nem vehetők fel. A részvények, részvénybefektetésen alapuló befektetési instrumentumok aránya a befektetett eszközök 10 százalékát nem haladhatja meg. A fedezetlen devizakockázatot tartalmazó befektetési instrumentumok aránya a befektetett eszközök 25 százalékát nem haladhatja meg. Kiegyensúlyozott Portfolió A Kiegyensúlyozott Portfolió esetében olyan középtávú, vegyes befektetési portfoliót kell kialakítani, amely mérsékelt kockázatvállalás mellett megfelelő hozamot biztosít. A Kiegyensúlyozott Portfoliónál elsősorban az olyan befektetési instrumentumokat kell alkalmazni, amelyek hozamelőnye várhatóan a befektetést követő 10 éven belül jelentkezik. Az ingatlanalapok aránya a befektetett eszközök 10 százalékát, a kockázati tőkealap jegyek a 5 százalékát nem haladhatják meg. Egy kockázati tőkealap által kibocsátott jegyek aránya 13

14 nem haladhatja meg a befektetett eszközök 2 százalékát. A Portfolióba származtatott alapok jegyei nem helyezhetők el, illetve nyitott származtatott pozíciók nem vehetők fel. A Portfolióban a részvények, részvénybefektetésen alapuló befektetési instrumentumok aránya a befektetett eszközök 40 százalékát nem haladhatja meg, ugyanakkor 10 százalékát legkésőbb a választható portfolió rendszer indulásától számított 12 hónap leteltét követő napig el kell érnie. Növekedési Portfolió A Növekedési Portfolió esetében olyan hosszú távú, dinamikus befektetési portfoliót kell kialakítani, amely magasabb hozam-kockázati profilú eszközök bevonásával, a pénztár által vállalható kockázat mellett, a lehető legmagasabb hozamot biztosítja. A befektetési portfolió kialakítása és kezelése során a hosszú távú szemlélet melletti hozammaximalizálásra kell törekedni. Az ingatlanalapok aránya a befektetett eszközök 10 százalékát, míg a kockázati tőkealap jegyek aránya a befektetett eszközök 5 százalékát nem haladhatja meg. Egy kockázati tőkealap által kibocsátott jegyek aránya nem haladhatja meg a befektetett eszközök 2 százalékát. A származtatott alapok jegyeinek (kivéve a garantált származtatott alapok jegyei) és nyitott származtatott pozíciók árfolyamértéken vett együttes aránya a befektetett eszközök maximálisan 5 százalékát teheti ki. A részvények, részvénybefektetésen alapuló befektetési instrumentumok arányának a befektetett eszközök 40 százalékát meg kell haladnia. Dinamikus Portfolió A Dinamikus Portfolió esetében olyan hosszú távú, dinamikus befektetési portfoliót kell kialakítani, amely magasabb hozam-kockázati profilú eszközök bevonásával, a pénztár által vállalható kockázat mellett, a lehető legmagasabb hozamot biztosítja. A befektetési portfolió kialakítása és kezelése során a hosszú távú szemlélet melletti hozammaximalizálásra kell törekedni. A Dinamikus Portfolióban az ingatlanalapok aránya a befektetett eszközök 10 százalékát, míg a kockázati tőkealap jegyek aránya a befektetett eszközök 5 százalékát nem haladhatja meg. Egy kockázati tőkealap által kibocsátott jegyek aránya nem haladhatja meg a befektetett eszközök 2 százalékát. A származtatott alapok jegyeinek (kivéve a garantált származtatott alapok jegyei) és nyitott származtatott pozíciók árfolyamértéken vett együttes aránya a befektetett eszközök maximálisan 5 százalékát teheti ki. A Portfolióban a részvények, részvénybefektetésen alapuló befektetési instrumentumok arányának a befektetett eszközök 70 százalékát meg kell haladnia. Szolgáltatási Portfolió A Szolgáltatási Portfolióra vonatkozó elvárások, előírások megegyeznek a Kockázatkerülő Portfolióra vonatkozó szabályokkal. A likviditási és a működési tartalék esetében: A likviditási és a működési tartalék kizárólag hitelviszonyt megtestesítő eszközökbe fektethető be. 14

15 A likviditási és a működési tartalék portfoliójának korrigált átlagos futamideje nem haladhatja meg az egy évet. A pénztár a referencia indexet alkotó egyedi értékpapíroktól való eltérésekre nem szab korlátot. A portfolióba olyan eszköz is elhelyezhető, amely nem szerepel a referencia indexben. Függő Portfolió esetében A vagyonkezelő a jogszabályban (281/2001. kormányrendelet) meghatározott eszközcsoportok teljes körén belül az alábbi befektetési korlátok figyelembevételével fekteti be a kezelésbe vett vagyont: A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok korrigált átlagos futamideje felfelé legfeljebb két évvel térhet el a referenciaindex korrigált átlagos futamidejétől. A változó kamatozású értékpapírokat a futamidő (duration) szempontjából úgy kell figyelembe venni, mintha a következő kamatfizetéskor lejárnának. A portfolió közvetlen külföldi deviza kitettsége (külföldi devizákban fennálló, nettó pozíciója) maximum 10% lehet. A Pénztár a referencia indexet alkotó egyedi értékpapírok arányától való eltérésekre nem szab korlátot. A portfolióba olyan eszköz is elhelyezhető, amely nem szerepel a referencia indexben. II A pénztár évi Befektetési politikájának teljesülése A pénztár igazgatótanácsa és ellenőrző bizottsága a évben minden tárgynegyedévet követően az elmúlt negyedévre vonatkozóan a pénztár és a vagyonkezelő írásos beszámolója alapján értékelte a Befektetési politikában előírtak teljesítését, a mindenkori értékpapír piaci helyzetet és a várakozásokat. A portfoliók éves bruttó és referencia hozamainak alakulását az alábbi táblázat tartalmazza: Bruttó hozam (fedezeti alap) Referencia portfolió Kockázatkerülő Klasszikus Kiegyensúlyozott Növekedési Dinamikus Szolgáltatási 3,12 % 6,98% 10,59% 7,88% 7,15% 2,85% 3,31% 7,47% 10,69% 8,06% 8,87% 3,31% A Befektetési politika évi teljesülése kapcsán az alábbiak állapíthatók meg: - A Befektetési politikában megfogalmazott eszköz összetételek megvalósultak. - A pénztári portfolió tekintetében a Befektetési politikában meghatározott korlátok érvényre jutottak. - A Pénztár hozamrátái tárgyévben összességében a tervezett szintnél kedvezőbben alakultak, azonban a vizsgált időszakban mind a hat portfolió (a Kockázatkerülő, Klasszikus, Kiegyensúlyozott, Növekedés, Dinamikus és a Szolgáltatási Portfolió) esetében a hozamteljesítmények a referencia hozam alatti értéken zártak. 15

16 II A befektetések összetétele A pénztár befektetésekből származó, értékpapírban megtestesülő vagyona piaci értéken december 31-én ,9 millió Ft volt, amely 1,9%-kal haladta meg a tárgyévi nyitó vagyon összegét ( ,7 millió Ft). A fordulónapi befektetések döntő többsége (95,29%-a) három értékpapír típusban, magyar állampapírban, jelzáloglevélben és befektetési jegyben testesült meg, a részvények súlya mindössze 0,02% volt. A kötvények piaci értéke 4,69%-os arányt képviselt. A fedezeti tartalék és a teljes pénztári portfolió december 31-i záró állományának összetételét, piaci értéken a következő táblázat mutatja: Fedezeti tartalék vagyona Teljes pénztár vagyon Értékpapír típus Piaci érték* (eft-ban) Megoszlás (%-ban) Piaci érték* (eft-ban) Megoszlás (%-ban) Belföldi befektetési jegy határozatlan időre Külföldi befektetési jegy határozatlan időre ,14% ,80% ,13% ,08% Belföldi befektetési jegy határozott időre ,24% ,22% Diszkontkincstárjegy ,50% ,10% Jelzáloglevél ,60% ,57% Belföldi Kötvény ,28% ,28% Külföldi kötvény ,44% ,41% Magyar államkötvény ,64% ,52% MNB értékpapír 0 0,00% 0 0,00% Nemzetközi részvény ,02% ,02% Részvény ,01% ,00% Deviza ügyletek ,00% ,00% Összesen ,00% ,00% *A piaci érték nem tartalmazza a pénzeszközök (látra szóló és lekötött betétek) ,1 millió Ft értékét, valamint a 2.207,3 millió Ft követelés és a 0,4 millió Ft kötelezettség állományt. A Vagyonkezelő az értékpapír-portfolió összetételének kialakítása, módosítása során a befektetési szabályokról szóló 281/2001. (XII.26) Kormány rendeletben foglaltak szerint járt el. 16

17 Az értékpapír állomány változását a beszámolási évben az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Nyitó állomány én Beszerzési érték Beszerzési érték könyv szerinti értéke Értékelési különbözet (várható hozam)* adatok ezer Ft-ban Piaci érték Változás Záró állomány én * Az értékelési különbözet tartalmazza a piaci értékben elhatárolt kamatot, a járó osztalékot, valamint a deviza- és egyéb piaci árhatásból származó pozitív és negatív árfolyamkülönbözetet. II Pénztári hozamok Az önkéntes nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló többször módosított 281/2001. (XII.26.) sz. Kormányrendelet 4. sz. mellékletének előírásai alapján, a pénztár által számított pénztári hozamráta mutatók beszámolási évre vonatkozó értékeit a következő táblázat szemlélteti: A pénztár fedezeti portfolióinak negyedéves hozam adatai I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév A fedezeti portfoliók évesített hozama Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Kockázatkerülő 0,96% 0,85% 1,08% 0,96% 0,70% 0,59% 0,35% 0,23% 3,12% 2,66% Klasszikus 1,44% 1,27% 2,99% 2,89% 0,60% 0,46% 1,83% 1,69% 6,98% 6,44% Kiegyensúlyozott 2,19% 2,11% 5,39% 5,28% 1,01% 0,93% 1,68% 1,62% 10,59% 10,27% Növekedési 2,16% 2,10% 5,70% 5,65% 0,34% 0,29% -0,43% -0,48% 7,88% 7,67% Dinamikus 1,72% 1,67% 6,53% 6,49% 0,13% 0,09% -1,24% -1,27% 7,15% 6,99% Szolgáltatási 0,91% 0,78% 0,93% 0,81% 0,65% 0,52% 0,34% 0,21% 2,85% 2,34% Fedezeti tartalék összesen: 2,11% 2,02% 5,19% 5,09% 0,87% 0,79% 1,36% 1,30% 9,79% 9,47% A pénztár működési és likviditási portfoliójában kizárólag likvid értékpapírok (rövid lejáratú állampapírok) voltak. A nyugdíjpénztár a portfolió osztályokra meghatározott limiteket folyamatosan figyelemmel kísérte és azokat betartotta. 17

18 II A tervezett hozamtól való eltérés fő okai A Pénztár június 1-től hatályos évi tervében a évi és a I. negyedévi piaci tendenciák alapján a fedezeti tartaléknál bruttó 4,87%-os, a működési tartaléknál 3,2%, és a likviditási tartaléknál 3,02%-os hozammal kalkulált. Tervezett hozamok I II III IV év Átlagos bruttó hozam a fedezeti tartalékra Átlagos bruttó hozam a működési tartalékra Átlagos bruttó hozam a likviditási tartalékra 2,09% 0,90% 0,90% 0,90% 4,87% 1,09% 0,69% 0,69% 0,69% 3,20% 0,91% 0,69% 0,69% 0,69% 3,02% Összességében kiváló év volt a hazai állampapírpiac befektetői számára. A hazai hozamcsökkenést segítette a fejlett piaci állampapírhozamok esése, a csökkenő nyersanyagárak, a vártnál alacsonyabb infláció, a jegybank kamatcsökkentései és a külföldi befektetők kereslete a hosszú lejáratú papírok iránt. A befektetési portfoliók hozamindexei a vagyonkezelő számítása alapján évben az alábbiak szerint alakultak: I. n. év II. n. év III. n. év IV. n. év év Kockázatkerülő portfolió 0,96% 1,08% 0,71% 0,35% 3,13% Referencia portfolió 0,88% 1,03% 0,90% 0,45% 3,31% Különbség 0,08% 0,05% -0,19% -0,10% -0,18% Klasszikus portfolió 1,44% 2,99% 0,60% 1,83% 7,02% Referencia portfolió 1,21% 3,40% 0,69% 1,98% 7,47% Különbség 0,23% -0,41% -0,09% -0,15% -0,45% Kiegyensúlyozott portfolió 2,19% 5,40% 1,01% 1,68% 10,62% Referencia portfolió 2,40% 4,97% 1,04% 1,92% 10,69% Különbség -0,21% 0,43% -0,03% -0,24% -0,07% Növekedési portfolió 2,16% 5,71% 0,34% -0,43% 7,89% Referencia portfolió 2,63% 4,30% 0,96% 0,00% 8,06% Különbség -0,47% 1,41% -0,62% -0,43% -0,17% Dinamikus portfolió 1,72% 6,54% 0,12% -1,23% 7,17% Referencia portfolió 3,04% 5,40% 1,10% -0,84% 8,87% Különbség -1,32% 1,14% -0,98% -0,39% -1,70% 18

19 Szolgáltatási portfolió 0,91% 0,94% 0,65% 0,34% 2,86% Referencia portfolió 0,88% 1,03% 0,90% 0,45% 3,31% Különbség 0,03% -0,09% -0,25% -0,11% -0,45% Függő portfolió 0,62% 0,75% 0,60% 0,39% 2,38% Referencia portfolió 0,88% 1,03% 0,90% 0,45% 3,31% Különbség -0,26% -0,28% -0,30% -0,06% -0,93% pénztár (likviditási alap) 0,92% 1,04% 0,70% 0,35% 3,04% pénztár (működési alap) 0,93% 1,01% 0,66% 0,36% 2,99% II A pénztári vagyon és értékelési különbözet alakulása II A pénztári vagyon alakulása Az alábbi táblázatban látható a befektetett vagyon alakulása negyedévenként: adatok ezer Ft-ban A pénztár értékpapírokba befektetett vagyonának alakulása évben* Negyedévek Beszerzési érték/ könyvszerinti érték Értékelési különbözet Piaci érték január I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév (*Az értékelési különbözet tartalmazza az időarányos kamatot és piaci árhatásból adódó árfolyamváltozást. A beszerzési érték könyv szerinti értéke és a piaci érték különbözete mutatja az értékelési különbözet egyenlegét. A táblázat nem tartalmazza a pénzeszközöket (látra szóló és lekötött betét), valamint a követelés és kötelezettség állományt.) A pénztárnak december 31-én a befektetésekhez kapcsolódó úton lévő követelése a letétkezelővel szemben nem volt, míg a vagyonkezelővel szemben 0,8 millió Ft összegben állt fenn. A vagyonkezelővel szembeni befektetéshez kapcsolódó kötelezettség 83,5 millió Ft, a vagyonkezeléssel kapcsolatban felmerült fizetési kötelezettsége a 42,2 millió Ft értékben, míg a letétkezelővel szemben 10,8 millió Ft összegben szerepelt a tárgyidőszak végén a pénztár könyveiben. 19

20 II Értékelési különbözet alakulása A év folyamán a pénztár eszközein belül csak az értékpapírokhoz kapcsolódott értékelési különbözet. Értékelési különbözetként a befektetett eszközök piaci értéke és könyvszerinti értéke közötti különbséget mint várható hozamot mutatta ki a pénztár. A pénztár a év végi értékelési különbözet megállapításánál a letétkezelő által közölt piaci árakat alkalmazta, amely megfelelt a december utolsó tőzsdei napjára közzétett záróárfolyamoknak. Azoknál az értékpapíroknál, ahol az év utolsó tőzsdei napján nem volt kereskedés, ott a december végét közvetlenül megelőző forgalmi nap záróárfolyamát vette figyelembe a pénztár. Az alábbi tábla szemlélteti évben a várható hozam (értékelési különbözet) alakulását negyedévente: évi értékelési különbözet értéke adatok ezer Ft-ban január 1. március 31. június 30. szeptember 30. december 31. Belföldi részvények Külföldi részvények és befektetési jegyek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Belföldi befektetési jegyek Határidős- opciós ügyletek Összesen: Összességében megállapíthatjuk, hogy a piaci értékítéletből származó értékelési különbözet negyedév végi értékei az értékpapírok hullámzó piaci tendenciáival összhangban az első két negyedévet tekintve a nyitó értékhez képest növekedést mutattak. A III. negyedév kismértékű csökkenését követően év végére ismét növekedett az értékelési különbözet IV. negyedévi értéke. A kiemelt időszakban a befektetési piac kedvezőtlen tendenciái miatt a pénztár portfoliójában lévő értékpapírok elvárt hozama elmaradt a többi negyedév értékétől. Az alábbi táblázat szemlélteti az értékelési különbözet alakulását a évben tartalékonkénti bontásban: adatok ezer Ft-ban Értékelési különbözet megoszlása tartalékonként és a függő portfolióban Időpont Összesen: Működési tartalék Fedezeti tartalék Likviditási tartalék Függő március június szeptember december

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék I. Általános rész...2 I. 1. Alapításra vonatkozó adatok...2 I. 2. Általános adatok...2

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások ARANYKOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI POLITIKA (KIVONAT) A Pénztár a Befektetési Politika rendelkezéseit a következő vagyonkezelési irányelvekben rögzíti: A Pénztár elsődleges célja a befektetett

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

Választható portfóliók Januártól indul az Évgyűrűknél. A nyugdíj-megtakarítás befektetési pályája követi a tag életpályáját

Választható portfóliók Januártól indul az Évgyűrűknél. A nyugdíj-megtakarítás befektetési pályája követi a tag életpályáját SAJTÓKÖZLEMÉNY Választható portfóliók Januártól indul az Évgyűrűknél A nyugdíj-megtakarítás befektetési pályája követi a tag életpályáját Budapest 2007. október 31. Az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár a kötelező

Részletesebben

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Székhely: Budapest, XIII., Lehel utca 10/a 1540 Budapest Igazgatótanács Elnöke: Kövesdi Ferencné Ellenőrző Bizottság Elnöke: dr. Morvay Miklós Tagjai: Kállay

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 I. 1. Alapításra vonatkozó adatok... 2 I. 2. Általános adatok...

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ÖNKÉNTES ÁGAZAT BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA (érvényes 2014. december 1-jétől)

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ÖNKÉNTES ÁGAZAT BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA (érvényes 2014. december 1-jétől) PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ÖNKÉNTES ÁGAZAT BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA (érvényes 2014. december 1-jétől) Tájékoztató a 2014. december 1-jétől érvényes befektetési politikáról (eszközösszetétel) A befektetési

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai Előadók: Hanák Márta ügyvezető Jakab Ilona befektetési kontroller 2015. augusztus 31. TARTALOM

Részletesebben

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Számviteli rész Témavázlat általános számviteli változások

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest, Aba utca 4. Tel/Fax: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37. www.hnyp.hu Befektetési Politika Kivonata Önkéntes Nyugdíjpénztár A Befektetési Politikát

Részletesebben

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Megnevezés 2008. január 1. 2008. december 31. Taglétszám (fı) 32 696 31 928 2. A

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI

AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI VAGYONKEZELÉSÉRŐL Dátum: Budapest, 2011. május 20. 1 Az OTP Alapkezelő Zrt. a 2004. november 15. napján kelt

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

3. A mérleghez és az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

3. A mérleghez és az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések HALADÁS REGIONÁLIS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOMBATHELY KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 1. A Nyugdíjpénztár bemutatása Név: "HALADÁS" Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapítás: 1995. március 10. Taglétszám: 2005.

Részletesebben

VÁLASZTHATÓ PORTFOLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA

VÁLASZTHATÓ PORTFOLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA VÁLASZTHATÓ PORTFOLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA Hatályos: 2009.december 1-jétől 1/41 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 4 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 2.1. Jogszabályi háttér... 4 2.2. A szabályzat tárgya...

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Befektetési Politika Kivonata A Befektetési Politikát a Honvéd Közszolgálati Önkéntes

Részletesebben

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte.

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte. Kiegészítés A Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2005. évi éves beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentéshez Veszprém, 2006. április 5. 1.) A megbízás tárgya Társaságunk

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 10 179 214 0 10 179 214 11 041 882 0 11 041 882 E 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 5 810 0 5 810

Részletesebben

Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat

Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat A Hozamfelosztási és Hozamelszámolási

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2009. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2009. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2009. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2009. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE 1 A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE Az Mpt. 70. (6)-(8) bekezdése, a 222/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése, a 223/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése,

Részletesebben

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök Megnevezés ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett I. Immateriális javak 1. Vagyoni

Részletesebben

ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA ÉS BEFEKTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ (érvényes 2015. március 27-étől)

ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA ÉS BEFEKTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ (érvényes 2015. március 27-étől) Tájékoztató a Befektetési Politikáról ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA ÉS BEFEKTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ (érvényes 2015. március 27-étől) A Befektetési Politikát a Pénztár Igazgatótanácsa

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 5 0 3 2

Részletesebben

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Bevezetés Jelen céltartalék képzési szabályzat célja, hogy szabályozza a CIB Önkéntes és Kölcsönönös Nyugdíjpénztár esetében a céltartalékképzésre

Részletesebben

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Engedély száma: E-278196 2014.07.01-2015.06.30 időszak Elfogadó közgyűlés időpontja: 20 14.05.27 A pénztár közgyűlése által elfogadva: I ~MQÁd~ -t~~---~ 2014.05.27.

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1 Kiegészítő melléklet a Balzsam Egészségpénztár i éves beszámolójához A pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét az ország egész területén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével

Részletesebben

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről I. Pénztár szervezete és kapcsolatai Változások az Igazgatótanácsban és Ellenőrző Bizottságban Az Igazgatótanács

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 1 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 0 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII.

Részletesebben

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. augusztus 1. napjától Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a befektetések során az egyes

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke A Winterthur Nyugdíjpénztár az Mpt. 70. (6) és (8) bekezdésében valamint a 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 21. -ában foglalt rendelkezések alapján a magánnyugdíjpénztári tevékenységéről a következő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

Tartalékképzési Szabályzat

Tartalékképzési Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Tartalékképzési Szabályzat A Tartalékképzési Szabályzatot a Honvéd Közszolgálati

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2013 Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szólótörvény hatálya alá tartozó egészségpénztár. A Pénztár alakulásának

Részletesebben

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2014. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TEMPO NYUGDÍJPÉNZTÁR BEVÉTELEINEK

Részletesebben

A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai

A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai Szűcs József főosztályvezető-helyettes dátum Az előadás rövid tartalma Minden pénztártípust érintő változás Nyugdíjpénztárakat érintő változás Önkéntes

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Aranykor Nyugdíjpénztár önkéntes ágazat 2014. év

Aranykor Nyugdíjpénztár önkéntes ágazat 2014. év 1.) A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Aranykor Nyugdíjpénztár önkéntes ágazat év Megnevezés január 1. december 31. Taglétszám (fő) 36 271 114 993 2.) A tagdíjbevételek pénztári tartalékok közötti

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára

DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára 1051 Budapest, Szent István tér 11. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2004. 1 Az EGÉSZSÉGPÉNZTÁR bemutatása A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

Befektetési politika kivonat

Befektetési politika kivonat Befektetési politika kivonat A PÉNZTÁRI BEFEKTETÉSEK IRÁNYELVEI A Pénztár elsődleges célja a befektetett vagyon biztonságos gyarapítása. A Pénztár lehetővé teszi tagjai számára, hogy megtakarításukat koruk,

Részletesebben

Tartalékképzési Szabályzat

Tartalékképzési Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37 Tartalékképzési Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztár A Tartalékképzési Szabályzatot

Részletesebben

BIZALOM. Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843. Hozamfelosztási Szabályzat

BIZALOM. Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843. Hozamfelosztási Szabályzat BIZALOM Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843 A ot a Nyugdíjpénztár Igazgató Tanácsa 2006. július 14-i ülésén fogadta el. 1. Bevezetés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár VÁLASZTHATÓ PORTFOLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár VÁLASZTHATÓ PORTFOLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA VÁLASZTHATÓ PORTFOLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben a Pénztár 2014. október 21-én tartott Küldöttközgyűlése által hozott 15/2014.(10.21.) sz. határozatával jóváhagyott módosításokkal 1/45

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Időszak: 2013.01.01.-2013.12.31. Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (18080966) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi Megállapított eltérések (+, -) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi Megállapított eltérések

Részletesebben

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Készítette: Dr. Király Eszter Gazdasági vezető Budapest, 2013. április Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015. 07.03.... a szervezet képviselője 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. I. Általános rész A szervezet

Részletesebben

75EA1 Fedezeti tartalék

75EA1 Fedezeti tartalék Nagyságrend: forint 001 75EA11 Nyitó állomány 530 623,00 644 115,00 645 754,00 627 653,00 002 75EA12 Bevételek összesen 501 345,00 493 619,00 392 802,00 492 089,00 1 879 855,00 003 75EA121 Tagdíjbevétel

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége beszámoló beszámoló 001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj 0 0 0 6 0 6 002 73MA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 0 0 0 6 0 6 003

Részletesebben

BEFEKTETÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ HOZAMOK ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA

BEFEKTETÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ HOZAMOK ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. BEFEKTETÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ HOZAMOK ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA HATÁLYOS 2015. JANUÁR 01. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika. Módosítás dátuma

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika. Módosítás dátuma PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT Befektetési Politika Sorszám 1.0 1.1 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó Pénztári ágazatok szétválasztása, ezáltal új

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. év

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. év Teréz krt 42-44 Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. év 1. A pénztár általános jellemzői A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár (rövidített nevén: Generali Egészségpénztár)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS... 3 2. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZÕ PÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005.évi éves pénztári beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005.évi éves pénztári beszámolóhoz Jószív Temetkezési Segélyt Biztosító Önsegélyező Pénztár 9024 Győr, Szauter u. 12. Email: joszivp@axelero.hu Adószám: 18529777-1-08 Pénztárfelügy.nyilv.szám: E/97/95 Bírósági nyilv.végzés szám: Pk.NyP.4/1995

Részletesebben

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (ezer Ft), illetve kötvény esetében árfolyam (%) Darab, illetve kötvény esetében név Könyv szerinti Piaci Darab, illetve kötvény esetében

Részletesebben

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások 1. feladat Aktív időbeli elhatárolások l. A vállalkozás október 1-jén 9 hónapos futamidejű diszkont kincstárjegyet vásárolt. Az értékpapír névértéke 200.000 Ft, kibocsátási árfolyama 92 %. 2. Egyik külföldi

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 24. Ára: 6890 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 24. Ára: 6890 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 24. Ára: 6890 Ft 7. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

2012. ÉVI MÉRLEGBESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2012. ÉVI MÉRLEGBESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE DUNAI VÍZISPORT ALAPÍTVÁNY Göd, Pesti út 25. 2131 2012. ÉVI MÉRLEGBESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE JÓVÁHAGYTA: Név:. DALNOKI TIBOR Kuratórium elnöke ALAPADATOK ISMERTETÉSE 2012.12.31 Alapítvány neve Dunai

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ IV. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete 2014. évi közhasznú beszámoló mérleg és eredmény-kimutatásához A 2000. évi C. a számvitelről

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap lajstromszám 1112-218 Alapkezelő neve: Concorde Alapkezelő zrt. Letétkezelő

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben