Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár december 31-i éves beszámolójához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2009. december 31-i éves beszámolójához"

Átírás

1 Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte helyét a vezető önkéntes pénztárak között. Létszám alakulása A pénztár taglétszáma 2009-ban 3,9%-kal, az előző év végi főről főre csökkent. A csökkenéshez nagymértékben hozzájárult, hogy a évben indult és évre is áthúzódói pénzügyi válság hatásaként visszaesett a hosszú távú megtakarítások iránti igény, amely kevesebb új taggal, a 10 éves várakozási idő után kilépők, valamint a nyugdíjszolgáltatást igénylők magasabb számával járt együtt. A pénztár közgyűlése évben elfogadta az Alapszabály azon módosítását miszerint a tagsági jogviszony létrejöttéről szóló rendelkezése kibővítésre került a 0-as számlaegyenlegű pénztártagokkal kapcsolatos eljárásrenddel. Ennek alapján a pénztárból kizárjuk azon pénztártagokat, akik a záradékolást követő 90 napon belül nem kezdik meg a tagdíjfizetést, illetve egyéb jóváírás sem érkezik egyéni számlájukra. Az év során összesen a pénztárba fő lépett be, ebből 839 fő más pénztárból átlépő tag volt. Egyösszegű szolgáltatásban fő részesült, a 10 éves várakozási idő után fő szüntette meg tagsági viszonyát, en átléptek más önkéntes nyugdíjpénztárba, 504 fő elhalálozott és egyéb megszűnéssel távozott. (Ez utóbbi adat a kizárt tagokat is tartalmazza.) pénztártagjaink közül 69 főnek pénzügyi járadékot folyósít a pénztár. A pénztártagok korösszetételének változása Életkor (év) év év Fő % Fő % , , , , , , , , , , , , , ,0 61 felett , ,7 Összesen , ,00 1

2 Befektetési üzletmenet A tagdíj és tagdíjcélú bevételeket a pénztár pénztártagok által választott ba fekteti be. A január 1-én bevezetett három választható t (klasszikus, kiegyensúlyozott és növekedési ) december 1-től két új elemmel - kockázatkerülő és dinamikus - bővítette a pénztár, annak érdekében, hogy a pénztártagok kockázatvállalási hajlandóságuk és hozamelvárásuk függvényében több lehetőség közül tudjanak választani. A befolyt, egyéni számlára nem azonosított befizetéseket a függő ba fekteti be a pénztár. Az egyes k eszköz összetételének minimális, illetve maximális korlátait a pénztár befektetési politikája határozza meg. A nyugdíjpénztár vagyonkezelését - mindegyik ra vonatkozóan - az OTP Alapkezelő Zrt. látta el. Az év során a nyugdíjpénztár óvatos befektetési politikát folytatott. A fedezeti tartalék befektetési inak éves teljesítménye a klasszikus és a kiegyensúlyozott k tekintetében elmarad az összetétel alapján meghatározott referenciaindextől, a növekedési esetében meghaladja azt. A klasszikus, kiegyensúlyozott és növekedési k éves hozamainak alakulását az alábbi táblázat tartalmazza: Klasszikus Kiegyensúlyozott Növekedési pénztár (fedezeti alap) 10,6% 23,2% 34,1% Referencia 11,7% 23,7% 33,2% A december 1-én indított k (kockázatkerülő, dinamikus és szolgáltatási) egy havi hozama nem évesíthető, így az alábbi táblázatban ezen k december 31-i árfolyamait közöljük: december 31-i árfolyam Kockázatkerülő Dinamikus Szolgáltatási 1,006131% 1,020966% 1,005724% A pénztár vagyonkezelője a év során az igazgatótanács által jóváhagyott befektetési politikával összhangban álló befektetési stratégiát alakított ki. A tagdíj és egyéb bevételeket kizárólag forgatási céllal vásárolt értékpapírokba fektette be. A pénztár által számított k hozamrátait a beszámolási évre vonatkozóan a következő táblázat szemlélteti: 2

3 Negyedév Klasszikus A pénztár fedezeti inak évesítetlen hozama Kiegyensúlyozott Növekedési Fedezeti tartalék összesen Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó I. -10,58% -10,80% -6,45% -6,61% -4,87% -5,00% -6,64% -6,80% II. 12,10% 11,92% 12,31% 12,17% 14,45% 14,34% 12,52% 12,38% III. 9,29% 9,08% 14,67% 14,53% 19,14% 19,03% 14,68% 14,53% IV. 0,40% 0,19% 2,21% 2,07% 3,39% 3,29% 2,19% 2,04% A pénztár fedezeti inak évesített hozama Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó év 9,92% 9,10% 23,03% 22,45% 33,98% 33,54% 23,03% 22,45% Az alábbi táblázat szemlélteti a pénztárvagyon alakulását negyedéves bontásban. Negyedévek adatok ezer Ft-ban A pénztár értékpapírba befektetett vagyonának alakulása 2009-ben* Beszerzési érték könyvszerinti érték Értékelési különbözet Piaci érték január I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév (*Az értékelési különbözet tartalmazza az időarányos kamatot és piaci árhatásból adódó árfolyamváltozást. A beszerzési érték könyv szerinti értéke és a piaci érték különbözete mutatja az értékelési különbözet egyenlegét. A táblázat nem tartalmazza a pénzeszközállományt.) Az értékpapír állomány összetétele beszerzési értéken az alábbiak szerint alakult: - Egyéb részesedések (részvények) nyilvántartási értéke eft - Befektetési jegyek nyilvántartási értéke eft - Jelzáloglevelek nyilvántartási értéke eft - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyilvántartási értéke eft ebből: -Kincstárjegyek és más állampapírok nyilvántartási értéke eft -Kötvények nyilvántartási értéke eft Összesen eft 3

4 Tartalékok közötti tagdíjfelosztás módja a évben A működési és a likviditási tartalékokra jutó tagdíjbevételek megosztási arányait az önkéntes nyugdíjpénztárakról szóló évi XCVI. törvény 49. -ának figyelembe határozta meg a pénztár. A befolyt tagdíjak tartalékok közötti megosztása a évben nem változott. A megosztási arányok az alábbiak szerint alakultak: Tartalékonkénti megoszlás Fedezeti tartalék Működési tartalék Likviditási tartalék év Ft/év-ig 90 % 9,9 % 0,10 % Ft/év-ig 94 % 6 % 0,00 % Ft/év-től 97,5 % 2,5 % 0,00 % Új belépők - ide nem értve a más pénztárból átlépőket - esetén az első megfizetett 2.000,- Ft. Tagdíj, működési célú felhasználásra kerül. Céltartalékok alakulása Az egyes céltartalékok záró értékei az alábbiak szerint alakultak december 31-én: adatok e Ft-ban december 31. Terv Tény Tény/Terv Működési céltartalék Fedezeti céltartalék ,2% Likviditási céltartalék ,3% Megjegyezzük, hogy működési céltartalékot kizárólag az értékpapírok és a pénzeszközök értékelési különbözetére, valamint hozam korrekcióra képezzük, amely nagyságrendileg kis összeget képvisel, így a tervben e tétellel nem kalkulált a pénztár. A pénztár működési tevékenységének alakulása A pénztár a évi működési tevékenységét 14,9 millió Ft veszteséggel zárta, amely a tervezett 48,1 millió Ft veszteségnél lényegesen kedvezőbb. A tervhez képest jobb eredmény alapvetően a tervezettnél mérsékeltebb költségfelhasználásra (tagszervezési jutalék, bérköltség, marketing és egyéb költségek) vezethető vissza. A működési célú bevételek összesen 903,7 millió Ft-ot tettek ki, ami 4,6%-kal elmaradt a tervezettől, alapvetően a tagdíjbevételek tervezettnél 9,8%-kal alacsonyabb összege miatt. Ezen elmaradást némiképp kompenzálta a pénzügyi bevételek terven felüli értéke, hiszen a 4

5 tervezett 34,6 millió Ft-nak több mint kétszerese, 78,7 millió Ft realizálódott a működési tartalékban lévő vagyon hozamaként. A működési célú bevételek az alábbi tételekből tevődnek össze: A ténylegesen befolyt tagdíj bevételek (tagok által fizetett tagdíj + munkáltatói tagdíj hozzájárulás meg nem fizetett tagdíjak miatti céltartalék képzés + utólag befolyt tagdíj) értéke 715,7 millió Ft tettek ki, ami 9,8%-kal (77,4 millió Ft-tal) alacsonyabb a tervezett értéknél. A tagok eseti befizetéseiből működési célra jutó bevétel 26,7 millió Ft, ami 34,4%-kal (6,8 millió Ft-tal) meghaladta a tervet. Ennek oka, hogy az egyéni befizetések után igénybe vehető adókedvezmény a vártnál nagyobb ösztönző hatással volt a pénztártagokra, ami - a pénztár megítélése szerint a k évi jelentős árfolyam-emelkedésével is összefüggésbe hozható. pénztári tevékenység egyéb bevételeként 56,6 millió Ft folyt be a évben. Ezen belül 8,8 millió Ft a más pénztárba átlépőktől, 38,9 millió Ft a 10 éves várakozási idő utáni kifizetésekből levont kilépési díj és postaköltség bevételéből, 5,0 millió Ft a postai úton teljesített nyugdíjszolgáltatások után levont díjból, 0,1 millió Ft a postai kézbesítéssel folyósított tagi kölcsön után levont díjból, 0,6 millió Ft tagi kölcsön érvényesítéséből, 2,6 millió Ft váltási költségből és 0,6 millió Ft egyéb működési bevételből származott. Összességében e bevételek érteke 5,6%-kal (3,4 millió Ft-tal) elmaradt a várakozástól, ami a kifizetések után levonható költség mértékének jogszabály (281/2001. kormányrendelet 29.) alapján történő mérséklésével indokolható. A pénztár működésre jutó pénzügyi bevétele (vagyonarányos költségek nélkül) 78,7 millió Ft volt, amelynek összetétele: 101,2 millió Ft hozambevétel és -22,5 millió Ft értékelési különbözet. A működési tevékenység ráfordítása összesen 918,7 millió Ft volt, amely 7,7%-kal alacsonyabb a tervezettnél. A működési kiadások összetétele az alábbiak szerint alakult: Az anyagköltség 5,2 millió Ft-ot tettek ki, ami a tervezett érték 60,7%-a volt. A személyi jellegű ráfordítások (tiszteletdíj, bérköltség, TB járulék) összege 93,8 millió Ft volt, amely 10,1%-kal (10,5 millió Ft-tal) volt alacsonyabb a tervezettnél. Ennek alapvető oka az áprilistól tervezett 8%-os béremelés elmaradása. A taglétszám alapján fizetett adminisztrációs díj 575,5 millió Ft volt a évben, ami nagyságrendileg a terv szerint alakult, azt mindössze 1,0%-kal (5,5 millió Ft-tal) lépte túl. A magasabb költség alapvetően a vagyonnal rendelkező - azaz díjfizetési kötelezettség alá eső - tagok terven felüli számából adódott. A tagszervezési jutalék 23,7 millió Ft volt, ami a vártnál 48,8%-kal alacsonyabb. A megtakarítás a belépések alacsonyabb számához köthető, amely alapvetően a globális pénzügyi válság nyugdíjpénztárakra gyakorolt negatív hatásának következménye. A könyvvizsgálat díja (6,9 millió Ft) a szerződésben foglaltakkal egyezően alakult. A tervezetthez képest 76,9%-kal magasabban összeget jelentett, mivel tervkészítéskor a pénztár alacsonyabb díjakkal kalkulált. 5

6 Marketing költségként 41,6 millió Ft-ot számolt el a pénztár, ezzel a tervezett érték 75,6%- a került felhasználásra. Az egyéb költségek értéke összességében 163,3 millió Ft volt, ami a tervnél 9,8%-kal (15,7 millió Ft-tal) alacsonyabb felhasználást jelentett. A megtakarítás döntően két költségtételnél jelentkezett: egyrészt a pénztártagi dokumentumok szkennelése kapcsán tervezett 5,8 millió Ft ténylegesen nem került felhasználásra, másrészt a bankköltség (44,5 millió Ft) tekintetében 7,5 millió Ft-tal (14,4%-kal) alacsonyabb felmerülés történt, ami a postai csekken történő tagdíjfizetések előző évinél kisebb tételszámával hozható összefüggésbe. A felügyelettel kapcsolatos ráfordítás (vagyonarányos felügyeleti díj) 25,5 millió Ft volt, ami 7,9%-kal magasabb a tervezett értéknél. Ennek oka, hogy a pénztár vagyona a tervezett szintnél kedvezőbben alakult. A befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítás (vagyonkezelői és letétkezelői díj) 5,6 millió Ft volt. A nyugdíjpénztár a évben működési céltartalékot csak a befektetésekből származó értékelési különbözetre képzett, illetve vezetett vissza az előző időszaki képzésből - 22,5 millió Ft értékben. A pénztár fedezeti céltartalékának alakulása A fedezeti tartalék nyitó állománya a évben ,8 millió Ft volt, ami 4,9%-kal (4.360,8 millió Ft-tal) magasabb a tervezettnél. A fedezeti tartalék összes bevétele ,0 millió Ft, ami 9,7%-kal (1.358,0 millió Ft-tal) alacsonyabb a tervezett értéknél, alapvetően a tagdíjbevételek terven aluli realizálásából adódóan. Az egyes bevételi elemek közül a ténylegesen befolyt tagdíjbevételek (tagok által fizetett tagdíj + munkáltatói tagdíj hozzájárulás meg nem fizetett tagdíjak miatti céltartalék képzés + utólag befolyt tagdíj) értéke ,7 millió Ft, ami 12,5%-kal alacsonyabb a tervnél. Eseti befizetésként 1.906,7 millió Ft realizálódott, ami 28,8%-kal felülmúlta a tervezett értéket. A tárgyévben 70 millió Ft eseti adománnyal kalkulált a pénztár tervében. Ezzel szemben 32,6 millió Ft folyt be. Emellett rendszeres támogatásként 2,8 millió Ft befizetés történt. E bevételek teljes egészében a tagok egyéni számláin kerültek jóváírásra. A meg nem fizetett tagdíjak miatti céltartalék képzés értéke a fedezeti tartalékban évben 1.700,0 millió Ft volt. A pénztár hitelezési veszteségként a meg nem fizetett tagdíjakkal szemben 489,2 millió Ft-ot írt le, amely összeg a kifizetésben és szolgáltatásban részesült, illetve a felszólított pénztártagokkal szemben előírt és be nem fizetett tagdíjakból a fedezeti tartalékra jutó rész. A pénztár rendszeresen felszólította nem fizető pénztártagjait, ennek köszönhetően az utólag befolyt tagdíjak 994,8 millió Ft-tal csökkentették a meg nem fizetett tagdíjak céltartalékát. Fentiek együttes hatásaként a tartalék állomány 215,6 millió Ft-tal emelkedett az év során. A fedezeti tartaléknál a pénzügyi műveletek nettó bevétele (vagyonarányos költségek nélkül számítva) ,4 millió Ft volt. A befektetési piac a globális pénzügyi válság mélypontja után az első negyedév végétől kedvező fordulatot vett, így az év egészét tekintve jó 6

7 teljesítménnyel zárt. Ezáltal a évre a évre jellemző kedvezőtlen piaci tendenciákból kiindulva - készített pesszimista tervet (749,6 millió Ft) jelentősen felülmúlta. A hozzánk átlépő pénztártagok által hozott fedezeti tartalék összege 528,8 millió Ft volt, amely 32,8%-a a tervezett értéknek. A befolyt összegből, önkéntes nyugdíjpénztárakból 447,1 millió Ft-ot, magánnyugdíjpénztárakból 81,7 millió Ft-ot hoztak az átlépő pénztártagok. A fedezeti tartalékon összességében ,1 millió Ft ráfordítást számolt el a pénztár, ami 13,3%-kal magasabb az éves tervnél. A ráfordításokon belül a befektetési tevékenységgel kapcsolatos vagyon- és letétkezelő díjak 598,4 millió Ft-ot tettek ki, ami 12,7%-kal alacsonyabb a vártnál. A klasszikus és a kiegyensúlyozott k hozamteljesítményének referencia hozamtól való elmaradása miatt a vagyonkezelő részére sikerdíj fizetésére nem került sor a évben (a pénztár az alacsony hozamvárakozások miatt e tétellel tervében sem kalkulált). A szolgáltatási célú kifizetések (beleértve a nyugdíjszolgáltatást, illetve 10 éves várakozási idő lejárta után pénzfelvételt kérő, a más pénztárba átlépő, az elhunyt pénztártagok kifizetéseit, valamint a tagi kölcsön és a hitelfedezet érvényesítéseket, valamint a váltás költségét) ,3 millió Ft-ot tettek ki, ami 14,7%-kal magasabb a tervnél. A túllépés alapvetően a nyugdíjszolgáltatások várakozáson felüli kifizetéséből adódott, fő részére 7.023,9 millió Ft kifizetés történt, ami összegét tekintve 30,7%-kal (1.651,6 millió Fttal) haladta meg a tervezett szintet. Ennek oka a év végére, év elejére jellemző kedvezőtlen piaci környezet hatására a pénztári k árfolyam csökkenésében keresendő. Ennek hatására a már nyugdíjszolgáltatásra jogosultak közül többen kivonták megtakarításukat a pénztárból. A pénztári szolgáltatások közül a 10 éves várakozási idő utáni kifizetések jogcímenkénti részletezését az alábbi táblázat tartalmazza: Kilépés 10 év várakozási idő után Teljes kifizetés 10 év várakozási idő után Adómentes kifizetés 10 év várakozási idő után Fix összegű kifizetés 10 év várakozási idő után Összes kifizetés 10 év várakozási idő után létszám (fő) 2009.évi terv szolg., kifiz. (eft) létszám (fő) évi tény szolg., kifiz. (eft)

8 Más pénztárba átlépők száma a tervezett fővel szemben fő volt. A ténylegesen elvitt vagyon 779,3 millió Ft volt, ami 4,7%-kal magasabb a tervezettnél. Az év során 504 tag hunyt el (a létszámterv 524 fővel számolt). Ennek megfelelően a kedvezményezetteknek kifizetett összeg is elmaradt a tervezettől, az előirányozott 250,6 millió Ft-tal szemben 222,1 millió Ft kifizetés történt. A fedezeti tartalék év végi záró állománya millió Ft volt, ami a tervezett záró értéknél 22,2%-kal magasabb. A terven felüli érték elsősorban a befektetési tevékenység várakozáson felüli alakulásából származott. A pénztár likviditási céltartalékának alakulása A likviditási tartalék nyitó állománya a évben 142,7 millió Ft volt, 3,38%-kal (4,7 millió Ft-tal) magasabb a tervezettnél. A likviditási tartalék bevétele 31 millió Ft volt, ami 169,45%-kal, 19,5 millió Ft-tal haladta meg a tervezett értéket. A magasabb állomány alapvetően a pénzügyi bevételek terven felüli realizálásához kapcsolódik. A likviditási tartalék ráfordításai - a befektetési tevékenység kapcsán 2,4 millió Ft-ot értek el, ami 176,94%-a a tervezettnek. Ezen belül vagyonkezelői díjként 2,1 millió Ft, letétkezelői díjként 0,3 millió Ft merült fel. A likviditási tartalék záró állománya 161,9 millió Ft volt, ami 9,3%-kal (13,7 millió Ft-tal) magasabb a tervnél. A nyugdíjszolgáltatással kapcsolatos kifizetések alakulása A pénztár által a tagoknak nyújtott szolgáltatások a következők: 1. egyösszegű kifizetés; 2. határozott, 3 és 25 év közötti időtartamon keresztül folyósított, évente indexelődő járadék; azaz pénzügyi járadék; 3. az egyösszegű kifizetés és a járadék kombinációja. A pénztárnál a nyugdíjszolgáltatások elszámolási rendje a 281/2001 (XII. 26.) kormányrendelet 29/A -ában leírtak figyelembe vételével került kialakításra. A pénztár a kérelem, valamint a jogosultságot igazoló okiratok hiánytalan beérkezést követő 10 munkanapon belül elkészítette az elszámolásokat. A kifizetéseket az elszámolást követő 8 munkanapon belül folyósította. A szolgáltatást a pénztár bankszámlára, postai kézbesítéssel, vagy készpénz kifizetési utalvány kiállításával teljesítette a pénztártagok kérésének megfelelően. A szolgáltatás során fokozott figyelemmel kísérte a szolgáltatás megalapozottságát alátámasztó bizonylatok meglétét. A szolgáltatási, az átlépéssel kapcsolatos, valamint a kedvezményezettnek történő kifizetés során a pénztár az alapszabályban meghatározottak szerint járt el. A tárgyév folyamán a nyugdíjpénztári szolgáltatásban tag részesült, a számukra kifizetett teljes összeg 7.023,9 millió Ft volt. Ezen belül egyösszegű kifizetés tag 8

9 részére, 6.984,9 millió Ft értékben, pénzügyi járadék 69 tag részére, 39,0 millió Ft értékben történt. Az előző év azonos időszakának adataival való összehasonlítást az alábbi táblázat szemlélteti: ezer Ft-ban Szolgáltatás Változás % Egyösszegű kifizetés ,79% Pénzügyi járadék ,97% Összesen: ,59% A nyugdíjkorhatárt elérő pénztártagok többsége a pénztári szolgáltatást egyösszegű kifizetéssel vette igénybe, a járadékszolgáltatás címén teljesített kifizetések aránya 0,6% volt. Ez utóbbi típusú szolgáltatást igénylők száma 19,0%-kal emelkedett, a részükre kifizetett összeg nagyságrendileg nem változott az előző évhez képest. A nyugdíjszolgáltatás folyósításával kapcsolatos dologi kiadás a postai úton teljesített kifizetések esetén merült fel összesen 8,8 millió Ft értékben. A nyugdíjszolgáltatási kötelezettség és azok fedezetének összhangja az év folyamán folyamatosan érvényesült. Egyéb igénybe vehető szolgáltatások alakulása A évben 677 fő részére 202,1 millió Ft értékben folyósított tagi kölcsönt a pénztár. A évi folyósítást, törlesztést (107,5 millió Ft), a szükségessé vált érvényesítés értékét (75,2 millió Ft), valamint a kifizetések után járó, elhatárolt kamatot (11,8 millió Ft) figyelembe véve e kintlévőség tárgyidőszak végi záró állománya 181,5 millió Ft-ot tett ki, amely 655 pénztártagot érint. Az év során a 10 éves várakozási idő lejáratához kapcsolódó banki hitel fedezeti zárolást 135 fő részére, 38,3 millió Ft értékben vett nyilvántartásba a pénztár. Összességében a tagi lekötéssel rendelkező pénztártagok száma december 31-én fő volt, részükre 992,9 millió Ft zárolt egyéni számlakövetelést tartott nyilván a pénztár. II. 9. A pénztár alkalmazotti állományának alakulása A pénztár 2009-évben átlagosan 16 fő főállású, és 4 fő részmunkaidős (jogász, tanácsadó) alkalmazottat foglalkoztatott. Megbízási szerződéses formában 2 fő belső ellenőr és 1 fő számítástechnikai rendszergazda és 1 fő irat archiválási feladatokkal megbízott munkatárs segítette a pénztár működését. A választott tisztségviselők száma (igazgatótanács létszáma: 7 fő, ellenőrző bizottság létszáma: 7 fő) az előző év végéhez képest nem változott, a tiszteletdíj értéke azonban az év során történt bizottsági tagok változása - és ezáltal díjazása következtében - tovább csökkent. 9

10 A pénztár takarékossági törekvéseinek figyelembe vételével június hónaptól kezdődően a vezető tisztségviselők havi tiszteletdíját oly módon állapította meg, hogy az OTP Csoport valamely tagjánál munkajogi jogviszonyban álló ellenőrző bizottsági és igazgatótanácsi tagok a díjazásban nem részesülnek. Az év folyamán 2 fő lemondott tisztségéről az ellenőrző bizottságban, így az Őket külsősként megillető tervezett tiszteletdíj nem került teljes mértékben ( ig) kifizetésre. További két fő pedig a decemberi Küldöttközgyűlésen nem került ismételten megválasztásra és a helyükbe lépő két új tag, akik a fentiekben leírtak alapján nem jogosultak tiszteletdíjra. Az év végi személy cserének a költség csökkentő hatása áthúzódik a következő időszakra. A pénztár bérköltségének alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: ezer Ft-ban év összesen év összesen Változás Alkalmazottak bérköltsége Megbízási díjak Tiszteletdíjak Összesen: A bérköltségek összességében 6,3%-kal csökkentek az előző év azonos időszakához képest. Az alkalmazotti bérköltség 0,9%-kal emelkedett évhez képest, ami nem tartalmazott évre béremelést, csak a vezető beosztású munkavállalók prémiumát és a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók jutalmát. A személyi jellegű egyéb kifizetések 14,4 millió Ft-ot tettek ki évben. A pénztár minden alkalmazottja szellemi tevékenységet végez. Az igazgatótanács mind a hét tagja az OTP Bankban vagy a bankcsoportban rendelkezik munkaviszonnyal, ezért nem részesülnek tiszteletdíjban. Az ellenőrző bizottság hét tagjából 1 fő részesül tiszteletdíjban, amely a évben összesen 1,0 millió Ft volt. Az ügyvezető igazgató bérköltsége a beszámolási időszakban összesen 10,1 millió Ft volt. Az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság tagjai, illetve az ügyvezető igazgató részére előlegfolyósítás és kölcsön kifizetés nem történt. A nyugdíjpénztár adminisztrációs tevékenységét az OTP pénztárszolgáltató Zrt., vagyonának befektetését az OTP Alapkezelő Zrt., letétkezelését a Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt. végzi megbízási szerződés keretében. A pénztár munkáltató tagjai az év során fizetési kötelezettségeiknek döntő többségében eleget tettek. A mérlegkészítés napja és a mérleg fordulónapja óta eltelt időszakban a pénztár működésében lényeges esemény nem történt. 10

11 Összefoglalás Az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár évet a tervezettnél alacsonyabb taglétszám mellett a vagyon gyarapodásával zárta. A taglétszám csökkenés a évre is áthúzódó globális pénzügyi válság hatásaként a hosszú távú megtakarítási lehetőségek, így a jövőbeli, nyugdíjcélú öngondoskodás háttérbe kerülésének, a vagyongyarapodás a II. negyedévtől kedvező fordulatot vett piaci környezet pénztárra gyakorolt hatásának következménye. Az év egészét tekintve a pénztár működési tevékenységének eredménye 14,9 millió Ft veszteség, amely a tervezettnél (-48,1 mft) kedvezőbben alakult. Ez alapvetően az előirányzottnál mérsékeltebb költségfelhasználásra (tagszervezési jutalék, bérköltség, marketing és egyéb költségek) vezethető vissza. A nem fizető pénztártagok hozamából az egységes tagdíjra jutó működési rész évben 7,3 millió Ft-tal növelte a pénztár tartaléktőkéjét. Az elszámoló egység alapú nyilvántartási rendszerben az e jogcímen elszámolt összeg a tárgyévet követően kerül a nem fizető pénztártagok megtakarításából átcsoportosításra. Ennek megfelelően a tárgyévben átcsoportosított összeg még a évhez köthető. A évi pénzügyi válság a pénztártagok egyéni számláin évben negatív hozamot generált, így a nem fizetőktől levont összeg mindössze 2,6 millió Ft volt. További 4,6 millió Ft átsorolása a nem fizetők részére teljesített kifizetések során. Az eredményszámlákon kimutatásra nem kerülő átcsoportosított hozam, valamint az azonosítatlan befizetésekből működési részre jutó hozamjóváírás a függő ból (1,4 millió Ft) a pénztár működési veszteségét 8,7 millió Ft-tal csökkenti. Stratégiai célok a évre: A pénztár a évre a gazdasági válság áthúzódó hatásaként, valamint a január 1 től hatályos személyi jövedelemadó törvény változása - amely a munkáltatói tagdíj hozzájárulásokat 25%-os adófizetési kötelezettséggel terheli - alapján nehezebb tagszervezési lehetőséggel, illetve a kifizetések számának és volumenének növekedésével számol. E feltételek tükrében a pénztár meg kívánja őrizni stratégiai, piacvezető szerepét a pénztárak piacán mind taglétszám, mind vagyon tekintetében. A pénztár évi terve fő új belépésével kalkulál. A tervezett létszámnövekedés forrásai: - Újonnan belépő tagok fő. - Más pénztárból átlépő tagok 400 fő. A évben fős tagsági jogviszony megszüntetés (más pénztárba átlépés, nyugdíjszolgáltatás, 10 éves várakozási idő utáni kilépés), valamint az alapszabály szerint 11

12 tagdíjfizetést három hónapon belül nem teljesítő tagok automatikus törlése miatt (800 fő) az év végére fős záró taglétszámot tervezett a pénztár. A pénztár főbb céljai: - A pénztár kiemelt feladatának tekinti a pénztártagok ösztönzését a magasabb összegű tagdíjfizetésre, a megfelelő szintű nyugdíjszolgáltatás felhalmozása érdekében. Ezt a célt szolgálja a választható s rendszer december 1-jei bővítése is. - A tagdíjmegosztáson a évben nem kíván változtatni a pénztár. Ezáltal a magasabb tagdíjak és az eseti befizetések tekintetében is marad a kedvező 97,5 % fedezeti és 2,5 % működési megosztás, amelyet évtől alkalmazunk a versenyképesség fokozása és a tagok díjfizetési szándékának ösztönzése céljából. - A nyugdíjkorhatárt elérő pénztártagokat szeretnénk ösztönözni arra, hogy megtakarításaikat a lehető legkedvezőbb formában (járadékszolgáltatás) vegyék igénybe. - A pénztártagok megtartásának erősítése az adminisztrációs szolgáltatások színvonalának fenntartása mellett. - Az újonnan nem fizető tagság számának mérséklése érdekében továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a rendszeres tagdíjfizetésre, így az év során az alapszabályban meghatározott legalább három alkalommal és az év végi tagi egyéni számlaértesítőben felszólítjuk a tagdíjfizetéssel elmaradó tagokat a tagdíj megfizetésére, ehhez részükre készpénz befizetési utalványt postázunk. - Az eseti befizetések teljesítésére bátorítani a tagokat, akik a hatályos adójogszabályok miatt csak közvetetten - bármely önkéntes biztosítópénztárnál vezetett egyéni számlán történő jóváírással tudják az egyéni befizetések után járó 30 % adókedvezményt igénybe venni. A évben a működési bevételek várhatóan elegendő forrást biztosítanak a pénztár tevékenységének ellátásához, a szolgáltatások színvonalának további emeléséhez. Budapest, március 12. Nagy Csaba az igazgatótanács elnöke Nagy Csaba igazgatósági tag 12

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. december 31-i éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. december 31-i éves beszámolójához Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 I. 1. Alapításra vonatkozó adatok... 2 I. 2. Általános adatok... 2 I.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. az OTP Bank Nyrt. Magánnyugdíjpénztár. 2012. évi éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet. az OTP Bank Nyrt. Magánnyugdíjpénztár. 2012. évi éves beszámolójához OTP Magánnyugdíjpénztár v.a. Kiegészítő melléklet az OTP Bank Nyrt. Magánnyugdíjpénztár 2012. évi éves beszámolójához Budapest, 2013. január 28. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 4 I.1. Alapításra

Részletesebben

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: 186683-2-51 Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 214. december 31. Budapest, 215.

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA Budapest, 2013. május 29. 2012 évi éves beszámoló kiegészítő melléklete KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf.846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36-1) 411 3200 Telefax: (+36-1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

952/2015. Kiegészítő melléklet

952/2015. Kiegészítő melléklet 952/2015. Kiegészítő melléklet Általános rész A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár a gazdálkodását az 1993. évi XCVI. törvény, a 223/2000.(XII.19), a 281/2001.(XII.26.) kormányrendeletek, az Alapszabály,

Részletesebben

Pénz- és tőkepiaci áttekintés... 19

Pénz- és tőkepiaci áttekintés... 19 A NÉPSZABADSÁG MUNKAVÁLLALÓI NYUGDÍJPÉNZTÁRA ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE Tartalomjegyzék: 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

2013. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Cím: 1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 E-mail: office@erstenyp.hu Adószám: 18075285-1-41 ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK

Részletesebben

VITAMIN Egészségpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

VITAMIN Egészségpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET VITAMIN Egészségpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET I. Általános kiegészítések 1. A Pénztár bemutatása a.) A Pénztár elnevezése: VITAMIN Egészségpénztár Rövidített neve: VIT 97 b.) Alapítója: A Magyar Villamos

Részletesebben

MKB Nyugdíjpénztár 1821 Budapest, Váci u. 38. ÜZLETI JELENTÉS

MKB Nyugdíjpénztár 1821 Budapest, Váci u. 38. ÜZLETI JELENTÉS MKB Nyugdíjpénztár 1821 Budapest, Váci u. 38. ÜZLETI JELENTÉS 2005 I. Általános bemutatás A Nyugdíjpénztár 1995. november 2-án alakult. Székhelye: 1821 Budapest Váci u. 38. Önkéntes pénztári ág Működtetési

Részletesebben

MKB Egészségpénztár 1056 Budapest, Váci u. 38. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007.

MKB Egészségpénztár 1056 Budapest, Váci u. 38. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. MKB Egészségpénztár 1056 Budapest, Váci u. 38. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az Egészségpénztár bemutatása Az Országos Közlekedési Egészségpénztár a Volán Egyesülés és a Volán Elektronika

Részletesebben

BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet

BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő

Részletesebben

2011. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2012.05.29.

2011. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2012.05.29. 2011. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2012.05.29. Tartalom 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások, és a 2011. évtől

Részletesebben

MKB Nyugdíjpénztár 1821 Budapest, Váci u. 38. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR

MKB Nyugdíjpénztár 1821 Budapest, Váci u. 38. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR MKB Nyugdíjpénztár 1821 Budapest, Váci u. 38. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2006 MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR Általános tájékoztató 1. A nyugdíjpénztár bemutatása Az MKB Nyugdíjpénztár önkéntes ágazata 1997-ben megalapította

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Üzleti jelentés

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Üzleti jelentés Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Üzleti jelentés A Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára 2013-ban az alapszabályában, a 2013.

Részletesebben

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA 2004 1068 Budapest Dózsa György út 84/a. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 3 Mérleg 4 Kiegészítő melléklet 7 1. Általános rész 8 1.1 A bemutatása 8 1.2 Az Alap létrehozása

Részletesebben

ING Ö nké ntés Nyugdí jpé nztá r

ING Ö nké ntés Nyugdí jpé nztá r ING Ö nké ntés Nyugdí jpé nztá r TEVÉKENYSÉGET LEZÁRÓ BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 II. A pénztár és a pénztári vezetés... 4 III. Az ING Önkéntes Nyugdíjpénztár

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2015. március 31.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2015. március 31. ELŐTERJESZTÉS a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2015. március 31. M E G H Í V Ó A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. március 31-én (kedden) 10 00 órakor

Részletesebben

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA. Wesselényi utca 28. Oldal

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA. Wesselényi utca 28. Oldal AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA 2007 PÉNZTÁRAK GARANCIA ALAPJA 1077 BUDAPEST Wesselényi utca 28. Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 2 Mérleg 4 Kiegészítő melléklet 8 1. Általános rész 9 1.1. A bemutatása

Részletesebben

Tempo Egészségpénztár. Kiegészítő melléklet 2011. év 1/25

Tempo Egészségpénztár. Kiegészítő melléklet 2011. év 1/25 2. év A TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 22.5.3 Pintérné Zlota Anikó Igazgatótanács elnöke /25 I. BEVEZETŐ RÉSZ.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2013. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2013. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2013. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2013. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2014. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: 18066830-2-51 Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37 ÜZLETI JELENTÉS A 2013. ÉVRŐL Budapest, 2014. február

Részletesebben

2. sz. napirendi pont. Az Alapszabály módosítása.

2. sz. napirendi pont. Az Alapszabály módosítása. 2. sz. napirendi pont Az Alapszabály módosítása. (MOD140401) Javaslat a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabályának a módosítására 1.) Az Alapszabály 2.1. c). pontjában az 1959. évi IV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2015. június 23.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2015. június 23. ELŐTERJESZTÉS a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2015. június 23. M E G H Í V Ó A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. június 23-án (kedden) 9 00 órakor tartandó

Részletesebben

TEMPO Egészségpénztár 2008. Kiegészítő melléklet A T E M P O O R S Z Á G O S Ö N K É N T E S K I E G É S Z Í T Ő E G É S Z S É G P É N Z T Á R 2008. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE TEMPO Egészségpénztár

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. évi éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Önkéntes pénztári ágazat alakulása A Generali (korábban Évgyűrűk) Önkéntes Nyugdíjpénztár 1999. október

Részletesebben

A TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

A TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR A TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 21. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 211.4.2 Pintérné Zlota Anikó Igazgatótanács elnöke 1/29 I. BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA

Részletesebben

Postás Kiegészítő Nyugdíj pénztár

Postás Kiegészítő Nyugdíj pénztár Postás Kiegészítő Nyugdíj pénztár 2012. É~i BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 20 13.05.27. 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Postás L_I Hiegészítű Nyugdí~pénitár Tartalom

Részletesebben

Tartalékképzési Szabályzat

Tartalékképzési Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37 Tartalékképzési Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztár A Tartalékképzési Szabályzatot

Részletesebben