Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár december 31-i éves beszámolójához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2009. december 31-i éves beszámolójához"

Átírás

1 Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte helyét a vezető önkéntes pénztárak között. Létszám alakulása A pénztár taglétszáma 2009-ban 3,9%-kal, az előző év végi főről főre csökkent. A csökkenéshez nagymértékben hozzájárult, hogy a évben indult és évre is áthúzódói pénzügyi válság hatásaként visszaesett a hosszú távú megtakarítások iránti igény, amely kevesebb új taggal, a 10 éves várakozási idő után kilépők, valamint a nyugdíjszolgáltatást igénylők magasabb számával járt együtt. A pénztár közgyűlése évben elfogadta az Alapszabály azon módosítását miszerint a tagsági jogviszony létrejöttéről szóló rendelkezése kibővítésre került a 0-as számlaegyenlegű pénztártagokkal kapcsolatos eljárásrenddel. Ennek alapján a pénztárból kizárjuk azon pénztártagokat, akik a záradékolást követő 90 napon belül nem kezdik meg a tagdíjfizetést, illetve egyéb jóváírás sem érkezik egyéni számlájukra. Az év során összesen a pénztárba fő lépett be, ebből 839 fő más pénztárból átlépő tag volt. Egyösszegű szolgáltatásban fő részesült, a 10 éves várakozási idő után fő szüntette meg tagsági viszonyát, en átléptek más önkéntes nyugdíjpénztárba, 504 fő elhalálozott és egyéb megszűnéssel távozott. (Ez utóbbi adat a kizárt tagokat is tartalmazza.) pénztártagjaink közül 69 főnek pénzügyi járadékot folyósít a pénztár. A pénztártagok korösszetételének változása Életkor (év) év év Fő % Fő % , , , , , , , , , , , , , ,0 61 felett , ,7 Összesen , ,00 1

2 Befektetési üzletmenet A tagdíj és tagdíjcélú bevételeket a pénztár pénztártagok által választott ba fekteti be. A január 1-én bevezetett három választható t (klasszikus, kiegyensúlyozott és növekedési ) december 1-től két új elemmel - kockázatkerülő és dinamikus - bővítette a pénztár, annak érdekében, hogy a pénztártagok kockázatvállalási hajlandóságuk és hozamelvárásuk függvényében több lehetőség közül tudjanak választani. A befolyt, egyéni számlára nem azonosított befizetéseket a függő ba fekteti be a pénztár. Az egyes k eszköz összetételének minimális, illetve maximális korlátait a pénztár befektetési politikája határozza meg. A nyugdíjpénztár vagyonkezelését - mindegyik ra vonatkozóan - az OTP Alapkezelő Zrt. látta el. Az év során a nyugdíjpénztár óvatos befektetési politikát folytatott. A fedezeti tartalék befektetési inak éves teljesítménye a klasszikus és a kiegyensúlyozott k tekintetében elmarad az összetétel alapján meghatározott referenciaindextől, a növekedési esetében meghaladja azt. A klasszikus, kiegyensúlyozott és növekedési k éves hozamainak alakulását az alábbi táblázat tartalmazza: Klasszikus Kiegyensúlyozott Növekedési pénztár (fedezeti alap) 10,6% 23,2% 34,1% Referencia 11,7% 23,7% 33,2% A december 1-én indított k (kockázatkerülő, dinamikus és szolgáltatási) egy havi hozama nem évesíthető, így az alábbi táblázatban ezen k december 31-i árfolyamait közöljük: december 31-i árfolyam Kockázatkerülő Dinamikus Szolgáltatási 1,006131% 1,020966% 1,005724% A pénztár vagyonkezelője a év során az igazgatótanács által jóváhagyott befektetési politikával összhangban álló befektetési stratégiát alakított ki. A tagdíj és egyéb bevételeket kizárólag forgatási céllal vásárolt értékpapírokba fektette be. A pénztár által számított k hozamrátait a beszámolási évre vonatkozóan a következő táblázat szemlélteti: 2

3 Negyedév Klasszikus A pénztár fedezeti inak évesítetlen hozama Kiegyensúlyozott Növekedési Fedezeti tartalék összesen Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó I. -10,58% -10,80% -6,45% -6,61% -4,87% -5,00% -6,64% -6,80% II. 12,10% 11,92% 12,31% 12,17% 14,45% 14,34% 12,52% 12,38% III. 9,29% 9,08% 14,67% 14,53% 19,14% 19,03% 14,68% 14,53% IV. 0,40% 0,19% 2,21% 2,07% 3,39% 3,29% 2,19% 2,04% A pénztár fedezeti inak évesített hozama Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó év 9,92% 9,10% 23,03% 22,45% 33,98% 33,54% 23,03% 22,45% Az alábbi táblázat szemlélteti a pénztárvagyon alakulását negyedéves bontásban. Negyedévek adatok ezer Ft-ban A pénztár értékpapírba befektetett vagyonának alakulása 2009-ben* Beszerzési érték könyvszerinti érték Értékelési különbözet Piaci érték január I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév (*Az értékelési különbözet tartalmazza az időarányos kamatot és piaci árhatásból adódó árfolyamváltozást. A beszerzési érték könyv szerinti értéke és a piaci érték különbözete mutatja az értékelési különbözet egyenlegét. A táblázat nem tartalmazza a pénzeszközállományt.) Az értékpapír állomány összetétele beszerzési értéken az alábbiak szerint alakult: - Egyéb részesedések (részvények) nyilvántartási értéke eft - Befektetési jegyek nyilvántartási értéke eft - Jelzáloglevelek nyilvántartási értéke eft - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyilvántartási értéke eft ebből: -Kincstárjegyek és más állampapírok nyilvántartási értéke eft -Kötvények nyilvántartási értéke eft Összesen eft 3

4 Tartalékok közötti tagdíjfelosztás módja a évben A működési és a likviditási tartalékokra jutó tagdíjbevételek megosztási arányait az önkéntes nyugdíjpénztárakról szóló évi XCVI. törvény 49. -ának figyelembe határozta meg a pénztár. A befolyt tagdíjak tartalékok közötti megosztása a évben nem változott. A megosztási arányok az alábbiak szerint alakultak: Tartalékonkénti megoszlás Fedezeti tartalék Működési tartalék Likviditási tartalék év Ft/év-ig 90 % 9,9 % 0,10 % Ft/év-ig 94 % 6 % 0,00 % Ft/év-től 97,5 % 2,5 % 0,00 % Új belépők - ide nem értve a más pénztárból átlépőket - esetén az első megfizetett 2.000,- Ft. Tagdíj, működési célú felhasználásra kerül. Céltartalékok alakulása Az egyes céltartalékok záró értékei az alábbiak szerint alakultak december 31-én: adatok e Ft-ban december 31. Terv Tény Tény/Terv Működési céltartalék Fedezeti céltartalék ,2% Likviditási céltartalék ,3% Megjegyezzük, hogy működési céltartalékot kizárólag az értékpapírok és a pénzeszközök értékelési különbözetére, valamint hozam korrekcióra képezzük, amely nagyságrendileg kis összeget képvisel, így a tervben e tétellel nem kalkulált a pénztár. A pénztár működési tevékenységének alakulása A pénztár a évi működési tevékenységét 14,9 millió Ft veszteséggel zárta, amely a tervezett 48,1 millió Ft veszteségnél lényegesen kedvezőbb. A tervhez képest jobb eredmény alapvetően a tervezettnél mérsékeltebb költségfelhasználásra (tagszervezési jutalék, bérköltség, marketing és egyéb költségek) vezethető vissza. A működési célú bevételek összesen 903,7 millió Ft-ot tettek ki, ami 4,6%-kal elmaradt a tervezettől, alapvetően a tagdíjbevételek tervezettnél 9,8%-kal alacsonyabb összege miatt. Ezen elmaradást némiképp kompenzálta a pénzügyi bevételek terven felüli értéke, hiszen a 4

5 tervezett 34,6 millió Ft-nak több mint kétszerese, 78,7 millió Ft realizálódott a működési tartalékban lévő vagyon hozamaként. A működési célú bevételek az alábbi tételekből tevődnek össze: A ténylegesen befolyt tagdíj bevételek (tagok által fizetett tagdíj + munkáltatói tagdíj hozzájárulás meg nem fizetett tagdíjak miatti céltartalék képzés + utólag befolyt tagdíj) értéke 715,7 millió Ft tettek ki, ami 9,8%-kal (77,4 millió Ft-tal) alacsonyabb a tervezett értéknél. A tagok eseti befizetéseiből működési célra jutó bevétel 26,7 millió Ft, ami 34,4%-kal (6,8 millió Ft-tal) meghaladta a tervet. Ennek oka, hogy az egyéni befizetések után igénybe vehető adókedvezmény a vártnál nagyobb ösztönző hatással volt a pénztártagokra, ami - a pénztár megítélése szerint a k évi jelentős árfolyam-emelkedésével is összefüggésbe hozható. pénztári tevékenység egyéb bevételeként 56,6 millió Ft folyt be a évben. Ezen belül 8,8 millió Ft a más pénztárba átlépőktől, 38,9 millió Ft a 10 éves várakozási idő utáni kifizetésekből levont kilépési díj és postaköltség bevételéből, 5,0 millió Ft a postai úton teljesített nyugdíjszolgáltatások után levont díjból, 0,1 millió Ft a postai kézbesítéssel folyósított tagi kölcsön után levont díjból, 0,6 millió Ft tagi kölcsön érvényesítéséből, 2,6 millió Ft váltási költségből és 0,6 millió Ft egyéb működési bevételből származott. Összességében e bevételek érteke 5,6%-kal (3,4 millió Ft-tal) elmaradt a várakozástól, ami a kifizetések után levonható költség mértékének jogszabály (281/2001. kormányrendelet 29.) alapján történő mérséklésével indokolható. A pénztár működésre jutó pénzügyi bevétele (vagyonarányos költségek nélkül) 78,7 millió Ft volt, amelynek összetétele: 101,2 millió Ft hozambevétel és -22,5 millió Ft értékelési különbözet. A működési tevékenység ráfordítása összesen 918,7 millió Ft volt, amely 7,7%-kal alacsonyabb a tervezettnél. A működési kiadások összetétele az alábbiak szerint alakult: Az anyagköltség 5,2 millió Ft-ot tettek ki, ami a tervezett érték 60,7%-a volt. A személyi jellegű ráfordítások (tiszteletdíj, bérköltség, TB járulék) összege 93,8 millió Ft volt, amely 10,1%-kal (10,5 millió Ft-tal) volt alacsonyabb a tervezettnél. Ennek alapvető oka az áprilistól tervezett 8%-os béremelés elmaradása. A taglétszám alapján fizetett adminisztrációs díj 575,5 millió Ft volt a évben, ami nagyságrendileg a terv szerint alakult, azt mindössze 1,0%-kal (5,5 millió Ft-tal) lépte túl. A magasabb költség alapvetően a vagyonnal rendelkező - azaz díjfizetési kötelezettség alá eső - tagok terven felüli számából adódott. A tagszervezési jutalék 23,7 millió Ft volt, ami a vártnál 48,8%-kal alacsonyabb. A megtakarítás a belépések alacsonyabb számához köthető, amely alapvetően a globális pénzügyi válság nyugdíjpénztárakra gyakorolt negatív hatásának következménye. A könyvvizsgálat díja (6,9 millió Ft) a szerződésben foglaltakkal egyezően alakult. A tervezetthez képest 76,9%-kal magasabban összeget jelentett, mivel tervkészítéskor a pénztár alacsonyabb díjakkal kalkulált. 5

6 Marketing költségként 41,6 millió Ft-ot számolt el a pénztár, ezzel a tervezett érték 75,6%- a került felhasználásra. Az egyéb költségek értéke összességében 163,3 millió Ft volt, ami a tervnél 9,8%-kal (15,7 millió Ft-tal) alacsonyabb felhasználást jelentett. A megtakarítás döntően két költségtételnél jelentkezett: egyrészt a pénztártagi dokumentumok szkennelése kapcsán tervezett 5,8 millió Ft ténylegesen nem került felhasználásra, másrészt a bankköltség (44,5 millió Ft) tekintetében 7,5 millió Ft-tal (14,4%-kal) alacsonyabb felmerülés történt, ami a postai csekken történő tagdíjfizetések előző évinél kisebb tételszámával hozható összefüggésbe. A felügyelettel kapcsolatos ráfordítás (vagyonarányos felügyeleti díj) 25,5 millió Ft volt, ami 7,9%-kal magasabb a tervezett értéknél. Ennek oka, hogy a pénztár vagyona a tervezett szintnél kedvezőbben alakult. A befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítás (vagyonkezelői és letétkezelői díj) 5,6 millió Ft volt. A nyugdíjpénztár a évben működési céltartalékot csak a befektetésekből származó értékelési különbözetre képzett, illetve vezetett vissza az előző időszaki képzésből - 22,5 millió Ft értékben. A pénztár fedezeti céltartalékának alakulása A fedezeti tartalék nyitó állománya a évben ,8 millió Ft volt, ami 4,9%-kal (4.360,8 millió Ft-tal) magasabb a tervezettnél. A fedezeti tartalék összes bevétele ,0 millió Ft, ami 9,7%-kal (1.358,0 millió Ft-tal) alacsonyabb a tervezett értéknél, alapvetően a tagdíjbevételek terven aluli realizálásából adódóan. Az egyes bevételi elemek közül a ténylegesen befolyt tagdíjbevételek (tagok által fizetett tagdíj + munkáltatói tagdíj hozzájárulás meg nem fizetett tagdíjak miatti céltartalék képzés + utólag befolyt tagdíj) értéke ,7 millió Ft, ami 12,5%-kal alacsonyabb a tervnél. Eseti befizetésként 1.906,7 millió Ft realizálódott, ami 28,8%-kal felülmúlta a tervezett értéket. A tárgyévben 70 millió Ft eseti adománnyal kalkulált a pénztár tervében. Ezzel szemben 32,6 millió Ft folyt be. Emellett rendszeres támogatásként 2,8 millió Ft befizetés történt. E bevételek teljes egészében a tagok egyéni számláin kerültek jóváírásra. A meg nem fizetett tagdíjak miatti céltartalék képzés értéke a fedezeti tartalékban évben 1.700,0 millió Ft volt. A pénztár hitelezési veszteségként a meg nem fizetett tagdíjakkal szemben 489,2 millió Ft-ot írt le, amely összeg a kifizetésben és szolgáltatásban részesült, illetve a felszólított pénztártagokkal szemben előírt és be nem fizetett tagdíjakból a fedezeti tartalékra jutó rész. A pénztár rendszeresen felszólította nem fizető pénztártagjait, ennek köszönhetően az utólag befolyt tagdíjak 994,8 millió Ft-tal csökkentették a meg nem fizetett tagdíjak céltartalékát. Fentiek együttes hatásaként a tartalék állomány 215,6 millió Ft-tal emelkedett az év során. A fedezeti tartaléknál a pénzügyi műveletek nettó bevétele (vagyonarányos költségek nélkül számítva) ,4 millió Ft volt. A befektetési piac a globális pénzügyi válság mélypontja után az első negyedév végétől kedvező fordulatot vett, így az év egészét tekintve jó 6

7 teljesítménnyel zárt. Ezáltal a évre a évre jellemző kedvezőtlen piaci tendenciákból kiindulva - készített pesszimista tervet (749,6 millió Ft) jelentősen felülmúlta. A hozzánk átlépő pénztártagok által hozott fedezeti tartalék összege 528,8 millió Ft volt, amely 32,8%-a a tervezett értéknek. A befolyt összegből, önkéntes nyugdíjpénztárakból 447,1 millió Ft-ot, magánnyugdíjpénztárakból 81,7 millió Ft-ot hoztak az átlépő pénztártagok. A fedezeti tartalékon összességében ,1 millió Ft ráfordítást számolt el a pénztár, ami 13,3%-kal magasabb az éves tervnél. A ráfordításokon belül a befektetési tevékenységgel kapcsolatos vagyon- és letétkezelő díjak 598,4 millió Ft-ot tettek ki, ami 12,7%-kal alacsonyabb a vártnál. A klasszikus és a kiegyensúlyozott k hozamteljesítményének referencia hozamtól való elmaradása miatt a vagyonkezelő részére sikerdíj fizetésére nem került sor a évben (a pénztár az alacsony hozamvárakozások miatt e tétellel tervében sem kalkulált). A szolgáltatási célú kifizetések (beleértve a nyugdíjszolgáltatást, illetve 10 éves várakozási idő lejárta után pénzfelvételt kérő, a más pénztárba átlépő, az elhunyt pénztártagok kifizetéseit, valamint a tagi kölcsön és a hitelfedezet érvényesítéseket, valamint a váltás költségét) ,3 millió Ft-ot tettek ki, ami 14,7%-kal magasabb a tervnél. A túllépés alapvetően a nyugdíjszolgáltatások várakozáson felüli kifizetéséből adódott, fő részére 7.023,9 millió Ft kifizetés történt, ami összegét tekintve 30,7%-kal (1.651,6 millió Fttal) haladta meg a tervezett szintet. Ennek oka a év végére, év elejére jellemző kedvezőtlen piaci környezet hatására a pénztári k árfolyam csökkenésében keresendő. Ennek hatására a már nyugdíjszolgáltatásra jogosultak közül többen kivonták megtakarításukat a pénztárból. A pénztári szolgáltatások közül a 10 éves várakozási idő utáni kifizetések jogcímenkénti részletezését az alábbi táblázat tartalmazza: Kilépés 10 év várakozási idő után Teljes kifizetés 10 év várakozási idő után Adómentes kifizetés 10 év várakozási idő után Fix összegű kifizetés 10 év várakozási idő után Összes kifizetés 10 év várakozási idő után létszám (fő) 2009.évi terv szolg., kifiz. (eft) létszám (fő) évi tény szolg., kifiz. (eft)

8 Más pénztárba átlépők száma a tervezett fővel szemben fő volt. A ténylegesen elvitt vagyon 779,3 millió Ft volt, ami 4,7%-kal magasabb a tervezettnél. Az év során 504 tag hunyt el (a létszámterv 524 fővel számolt). Ennek megfelelően a kedvezményezetteknek kifizetett összeg is elmaradt a tervezettől, az előirányozott 250,6 millió Ft-tal szemben 222,1 millió Ft kifizetés történt. A fedezeti tartalék év végi záró állománya millió Ft volt, ami a tervezett záró értéknél 22,2%-kal magasabb. A terven felüli érték elsősorban a befektetési tevékenység várakozáson felüli alakulásából származott. A pénztár likviditási céltartalékának alakulása A likviditási tartalék nyitó állománya a évben 142,7 millió Ft volt, 3,38%-kal (4,7 millió Ft-tal) magasabb a tervezettnél. A likviditási tartalék bevétele 31 millió Ft volt, ami 169,45%-kal, 19,5 millió Ft-tal haladta meg a tervezett értéket. A magasabb állomány alapvetően a pénzügyi bevételek terven felüli realizálásához kapcsolódik. A likviditási tartalék ráfordításai - a befektetési tevékenység kapcsán 2,4 millió Ft-ot értek el, ami 176,94%-a a tervezettnek. Ezen belül vagyonkezelői díjként 2,1 millió Ft, letétkezelői díjként 0,3 millió Ft merült fel. A likviditási tartalék záró állománya 161,9 millió Ft volt, ami 9,3%-kal (13,7 millió Ft-tal) magasabb a tervnél. A nyugdíjszolgáltatással kapcsolatos kifizetések alakulása A pénztár által a tagoknak nyújtott szolgáltatások a következők: 1. egyösszegű kifizetés; 2. határozott, 3 és 25 év közötti időtartamon keresztül folyósított, évente indexelődő járadék; azaz pénzügyi járadék; 3. az egyösszegű kifizetés és a járadék kombinációja. A pénztárnál a nyugdíjszolgáltatások elszámolási rendje a 281/2001 (XII. 26.) kormányrendelet 29/A -ában leírtak figyelembe vételével került kialakításra. A pénztár a kérelem, valamint a jogosultságot igazoló okiratok hiánytalan beérkezést követő 10 munkanapon belül elkészítette az elszámolásokat. A kifizetéseket az elszámolást követő 8 munkanapon belül folyósította. A szolgáltatást a pénztár bankszámlára, postai kézbesítéssel, vagy készpénz kifizetési utalvány kiállításával teljesítette a pénztártagok kérésének megfelelően. A szolgáltatás során fokozott figyelemmel kísérte a szolgáltatás megalapozottságát alátámasztó bizonylatok meglétét. A szolgáltatási, az átlépéssel kapcsolatos, valamint a kedvezményezettnek történő kifizetés során a pénztár az alapszabályban meghatározottak szerint járt el. A tárgyév folyamán a nyugdíjpénztári szolgáltatásban tag részesült, a számukra kifizetett teljes összeg 7.023,9 millió Ft volt. Ezen belül egyösszegű kifizetés tag 8

9 részére, 6.984,9 millió Ft értékben, pénzügyi járadék 69 tag részére, 39,0 millió Ft értékben történt. Az előző év azonos időszakának adataival való összehasonlítást az alábbi táblázat szemlélteti: ezer Ft-ban Szolgáltatás Változás % Egyösszegű kifizetés ,79% Pénzügyi járadék ,97% Összesen: ,59% A nyugdíjkorhatárt elérő pénztártagok többsége a pénztári szolgáltatást egyösszegű kifizetéssel vette igénybe, a járadékszolgáltatás címén teljesített kifizetések aránya 0,6% volt. Ez utóbbi típusú szolgáltatást igénylők száma 19,0%-kal emelkedett, a részükre kifizetett összeg nagyságrendileg nem változott az előző évhez képest. A nyugdíjszolgáltatás folyósításával kapcsolatos dologi kiadás a postai úton teljesített kifizetések esetén merült fel összesen 8,8 millió Ft értékben. A nyugdíjszolgáltatási kötelezettség és azok fedezetének összhangja az év folyamán folyamatosan érvényesült. Egyéb igénybe vehető szolgáltatások alakulása A évben 677 fő részére 202,1 millió Ft értékben folyósított tagi kölcsönt a pénztár. A évi folyósítást, törlesztést (107,5 millió Ft), a szükségessé vált érvényesítés értékét (75,2 millió Ft), valamint a kifizetések után járó, elhatárolt kamatot (11,8 millió Ft) figyelembe véve e kintlévőség tárgyidőszak végi záró állománya 181,5 millió Ft-ot tett ki, amely 655 pénztártagot érint. Az év során a 10 éves várakozási idő lejáratához kapcsolódó banki hitel fedezeti zárolást 135 fő részére, 38,3 millió Ft értékben vett nyilvántartásba a pénztár. Összességében a tagi lekötéssel rendelkező pénztártagok száma december 31-én fő volt, részükre 992,9 millió Ft zárolt egyéni számlakövetelést tartott nyilván a pénztár. II. 9. A pénztár alkalmazotti állományának alakulása A pénztár 2009-évben átlagosan 16 fő főállású, és 4 fő részmunkaidős (jogász, tanácsadó) alkalmazottat foglalkoztatott. Megbízási szerződéses formában 2 fő belső ellenőr és 1 fő számítástechnikai rendszergazda és 1 fő irat archiválási feladatokkal megbízott munkatárs segítette a pénztár működését. A választott tisztségviselők száma (igazgatótanács létszáma: 7 fő, ellenőrző bizottság létszáma: 7 fő) az előző év végéhez képest nem változott, a tiszteletdíj értéke azonban az év során történt bizottsági tagok változása - és ezáltal díjazása következtében - tovább csökkent. 9

10 A pénztár takarékossági törekvéseinek figyelembe vételével június hónaptól kezdődően a vezető tisztségviselők havi tiszteletdíját oly módon állapította meg, hogy az OTP Csoport valamely tagjánál munkajogi jogviszonyban álló ellenőrző bizottsági és igazgatótanácsi tagok a díjazásban nem részesülnek. Az év folyamán 2 fő lemondott tisztségéről az ellenőrző bizottságban, így az Őket külsősként megillető tervezett tiszteletdíj nem került teljes mértékben ( ig) kifizetésre. További két fő pedig a decemberi Küldöttközgyűlésen nem került ismételten megválasztásra és a helyükbe lépő két új tag, akik a fentiekben leírtak alapján nem jogosultak tiszteletdíjra. Az év végi személy cserének a költség csökkentő hatása áthúzódik a következő időszakra. A pénztár bérköltségének alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: ezer Ft-ban év összesen év összesen Változás Alkalmazottak bérköltsége Megbízási díjak Tiszteletdíjak Összesen: A bérköltségek összességében 6,3%-kal csökkentek az előző év azonos időszakához képest. Az alkalmazotti bérköltség 0,9%-kal emelkedett évhez képest, ami nem tartalmazott évre béremelést, csak a vezető beosztású munkavállalók prémiumát és a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók jutalmát. A személyi jellegű egyéb kifizetések 14,4 millió Ft-ot tettek ki évben. A pénztár minden alkalmazottja szellemi tevékenységet végez. Az igazgatótanács mind a hét tagja az OTP Bankban vagy a bankcsoportban rendelkezik munkaviszonnyal, ezért nem részesülnek tiszteletdíjban. Az ellenőrző bizottság hét tagjából 1 fő részesül tiszteletdíjban, amely a évben összesen 1,0 millió Ft volt. Az ügyvezető igazgató bérköltsége a beszámolási időszakban összesen 10,1 millió Ft volt. Az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság tagjai, illetve az ügyvezető igazgató részére előlegfolyósítás és kölcsön kifizetés nem történt. A nyugdíjpénztár adminisztrációs tevékenységét az OTP pénztárszolgáltató Zrt., vagyonának befektetését az OTP Alapkezelő Zrt., letétkezelését a Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt. végzi megbízási szerződés keretében. A pénztár munkáltató tagjai az év során fizetési kötelezettségeiknek döntő többségében eleget tettek. A mérlegkészítés napja és a mérleg fordulónapja óta eltelt időszakban a pénztár működésében lényeges esemény nem történt. 10

11 Összefoglalás Az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár évet a tervezettnél alacsonyabb taglétszám mellett a vagyon gyarapodásával zárta. A taglétszám csökkenés a évre is áthúzódó globális pénzügyi válság hatásaként a hosszú távú megtakarítási lehetőségek, így a jövőbeli, nyugdíjcélú öngondoskodás háttérbe kerülésének, a vagyongyarapodás a II. negyedévtől kedvező fordulatot vett piaci környezet pénztárra gyakorolt hatásának következménye. Az év egészét tekintve a pénztár működési tevékenységének eredménye 14,9 millió Ft veszteség, amely a tervezettnél (-48,1 mft) kedvezőbben alakult. Ez alapvetően az előirányzottnál mérsékeltebb költségfelhasználásra (tagszervezési jutalék, bérköltség, marketing és egyéb költségek) vezethető vissza. A nem fizető pénztártagok hozamából az egységes tagdíjra jutó működési rész évben 7,3 millió Ft-tal növelte a pénztár tartaléktőkéjét. Az elszámoló egység alapú nyilvántartási rendszerben az e jogcímen elszámolt összeg a tárgyévet követően kerül a nem fizető pénztártagok megtakarításából átcsoportosításra. Ennek megfelelően a tárgyévben átcsoportosított összeg még a évhez köthető. A évi pénzügyi válság a pénztártagok egyéni számláin évben negatív hozamot generált, így a nem fizetőktől levont összeg mindössze 2,6 millió Ft volt. További 4,6 millió Ft átsorolása a nem fizetők részére teljesített kifizetések során. Az eredményszámlákon kimutatásra nem kerülő átcsoportosított hozam, valamint az azonosítatlan befizetésekből működési részre jutó hozamjóváírás a függő ból (1,4 millió Ft) a pénztár működési veszteségét 8,7 millió Ft-tal csökkenti. Stratégiai célok a évre: A pénztár a évre a gazdasági válság áthúzódó hatásaként, valamint a január 1 től hatályos személyi jövedelemadó törvény változása - amely a munkáltatói tagdíj hozzájárulásokat 25%-os adófizetési kötelezettséggel terheli - alapján nehezebb tagszervezési lehetőséggel, illetve a kifizetések számának és volumenének növekedésével számol. E feltételek tükrében a pénztár meg kívánja őrizni stratégiai, piacvezető szerepét a pénztárak piacán mind taglétszám, mind vagyon tekintetében. A pénztár évi terve fő új belépésével kalkulál. A tervezett létszámnövekedés forrásai: - Újonnan belépő tagok fő. - Más pénztárból átlépő tagok 400 fő. A évben fős tagsági jogviszony megszüntetés (más pénztárba átlépés, nyugdíjszolgáltatás, 10 éves várakozási idő utáni kilépés), valamint az alapszabály szerint 11

12 tagdíjfizetést három hónapon belül nem teljesítő tagok automatikus törlése miatt (800 fő) az év végére fős záró taglétszámot tervezett a pénztár. A pénztár főbb céljai: - A pénztár kiemelt feladatának tekinti a pénztártagok ösztönzését a magasabb összegű tagdíjfizetésre, a megfelelő szintű nyugdíjszolgáltatás felhalmozása érdekében. Ezt a célt szolgálja a választható s rendszer december 1-jei bővítése is. - A tagdíjmegosztáson a évben nem kíván változtatni a pénztár. Ezáltal a magasabb tagdíjak és az eseti befizetések tekintetében is marad a kedvező 97,5 % fedezeti és 2,5 % működési megosztás, amelyet évtől alkalmazunk a versenyképesség fokozása és a tagok díjfizetési szándékának ösztönzése céljából. - A nyugdíjkorhatárt elérő pénztártagokat szeretnénk ösztönözni arra, hogy megtakarításaikat a lehető legkedvezőbb formában (járadékszolgáltatás) vegyék igénybe. - A pénztártagok megtartásának erősítése az adminisztrációs szolgáltatások színvonalának fenntartása mellett. - Az újonnan nem fizető tagság számának mérséklése érdekében továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a rendszeres tagdíjfizetésre, így az év során az alapszabályban meghatározott legalább három alkalommal és az év végi tagi egyéni számlaértesítőben felszólítjuk a tagdíjfizetéssel elmaradó tagokat a tagdíj megfizetésére, ehhez részükre készpénz befizetési utalványt postázunk. - Az eseti befizetések teljesítésére bátorítani a tagokat, akik a hatályos adójogszabályok miatt csak közvetetten - bármely önkéntes biztosítópénztárnál vezetett egyéni számlán történő jóváírással tudják az egyéni befizetések után járó 30 % adókedvezményt igénybe venni. A évben a működési bevételek várhatóan elegendő forrást biztosítanak a pénztár tevékenységének ellátásához, a szolgáltatások színvonalának további emeléséhez. Budapest, március 12. Nagy Csaba az igazgatótanács elnöke Nagy Csaba igazgatósági tag 12

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által

Részletesebben

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. Üzleti jelentés. a június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. Üzleti jelentés. a június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára Üzleti jelentés a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz Budapest, 2013. szeptember 12. Jogutód nyugdíjpénztár részéről: Beolvadó

Részletesebben

Danubius Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára évi Üzleti Jelentés 1/8. oldal. DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

Danubius Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára évi Üzleti Jelentés 1/8. oldal. DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára 1/8. oldal DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára 1051 Budapest, Szent István tér 11. Üzleti jelentés 2008. Budapest, 2009. április 9. 2/8. oldal Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 18 825 028 0 18 825 028 21 129 682 0 21 129 682 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Engedély száma: E-278196 2014.07.01-2015.06.30 időszak Elfogadó közgyűlés időpontja: 20 14.05.27 A pénztár közgyűlése által elfogadva: I ~MQÁd~ -t~~---~ 2014.05.27.

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA... 3 3. AZ ALAPOK ALAKULÁSA... 3 4. A

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 129 682 0 21 129 682 22 623 759 0 22 623 759 002 73OME11 A) Befektetett eszközök

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 13 024 0 13 024 13 399 0 13 399 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 53 438 0 53 438 54 067 0 54 067 003 73OA03 Meg nem fizetett

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége záró 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 59 642-59 642 113 610-113 610 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 27 357-27 357 30 869-30 869 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés

Részletesebben

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről I. Pénztár szervezete és kapcsolatai Változások az Igazgatótanácsban és Ellenőrző Bizottságban Az Igazgatótanács

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/ Eredmény kimutatás 2014 évről Működési tevékenység

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/ Eredmény kimutatás 2014 évről Működési tevékenység OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 44 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Eredmény kimutatás 214 évről Működési Megnevezés Előző évi záró adatai Elt Előző évi felülvizsgált záró adatai Tárgyévi

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 13 198 0 13 198 14 365 0 14 365 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 27 181

Részletesebben

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR 2700 Cegléd, Bede 575. Eredménykimutatás 2015. december 31. Cegléd, 2016. május 26. Dr. Vargáné Barna Judit IT elnök 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Részletesebben

3. A mérleghez és az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

3. A mérleghez és az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések HALADÁS REGIONÁLIS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOMBATHELY KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 1. A Nyugdíjpénztár bemutatása Név: "HALADÁS" Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapítás: 1995. március 10. Taglétszám: 2005.

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám PSZÁF kód 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, - ) záró záró eltérések (+, - ) záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 149 644 815 0 149 644 815 163 549 667 0 163

Részletesebben

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár évi üzleti jelentése

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2009. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) gazdálkodását az elmúlt üzleti évben is az érvényben lévő

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 163 549 667 0 163 549 667 182 816 373 0 182 816 373 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Székhely: Budapest, XIII., Lehel utca 10/a 1540 Budapest Igazgatótanács Elnöke: Kövesdi Ferencné Ellenőrző Bizottság Elnöke: dr. Morvay Miklós Tagjai: Kállay

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár Vonatkozási idő : 2 0 0 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap 2 0 0 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap Kitöltés dátuma: 2 0 0 8 0 5 2 8 (év / hónap / nap Bizonylat

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége záró záró záró záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj 819-819 330-330 002 73MA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatt

Részletesebben

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 14.

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 14. Üzleti jelentés A 2012. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2013. május 14. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS Önsegélyező Pénztár 2005. március 25-én alakult, a Fővárosi Bíróság 274.

Részletesebben

ágazat Üzleti jelentés a évrõl

ágazat Üzleti jelentés a évrõl Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2009. rõl I. Pénztár szervezete és kapcsolatai Változások az Igazgatótanácsban Magyar István 2009. május 21-i hatállyal

Részletesebben

75EA1 Fedezeti tartalék

75EA1 Fedezeti tartalék Nagyságrend: forint 001 75EA11 Nyitó állomány 530 623,00 644 115,00 645 754,00 627 653,00 002 75EA12 Bevételek összesen 501 345,00 493 619,00 392 802,00 492 089,00 1 879 855,00 003 75EA121 Tagdíjbevétel

Részletesebben

PÉNZÜGYI TERV VASAS ÖNKÉNTES ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR

PÉNZÜGYI TERV VASAS ÖNKÉNTES ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR PÉNZÜGYI TERV 2017-2019. VASAS ÖNKÉNTES ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 1 Előzmények (tapasztalatok), illetve aktuális helyzet rövid leírása Az Önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény

Részletesebben

DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára

DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára 1051 Budapest, Szent István tér 11. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2004. 1 Az EGÉSZSÉGPÉNZTÁR bemutatása A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár Üzleti jelentés A 2013. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2014. május 31. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS FITT Egészségpénztár 2003.

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2013 Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szólótörvény hatálya alá tartozó egészségpénztár. A Pénztár alakulásának

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ

ÜZLETI JELENTÉS ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ ÜZLETI JELENTÉS 2014. ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ Készült: Győr, 2015. április 20. Dr. Vasas István Igazgatótanács Elnöke 1 I. Gazdasági környezet 2014. év és 2015. évi várható alakulása 2014. január l-től érvényes

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége beszámoló beszámoló 001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj 0 0 0 6 0 6 002 73MA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 0 0 0 6 0 6 003

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 673 0 673 779 0 779 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 755 0 755 1,001 0 1,001 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt 304 0 304 359 0 359 004 73OA04 Utólag

Részletesebben

A évi biztosításmatematikai jelentés

A évi biztosításmatematikai jelentés A 2014. évi biztosításmatematikai jelentés A Pénztár tagdíjfizetőinek száma 2014. év elején 82.207 fő volt. Ehhez érkezett 870 új belépő, míg a tagsági viszony - kilépés, elhalálozás, nyugdíjba vonulás

Részletesebben

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 30.

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 30. Üzleti jelentés A 2015. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2016. május 30. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS Önsegélyező Pénztár 2005. március 25-én alakult, a Fővárosi Bíróság 274.

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA... 3 3. AZ ALAPOK ALAKULÁSA... 3 4.

Részletesebben

Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai

Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Megnevezés 2015.január 1. 2015 december 31. Taglétszám

Részletesebben

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2014. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TEMPO NYUGDÍJPÉNZTÁR BEVÉTELEINEK

Részletesebben

75EB1 Fedezeti tartalék

75EB1 Fedezeti tartalék Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 001 75EB11 Év 2015 2016 2017 002 75EB111 Nyitó állomány 2 433 343,00 645 754,00 843 301,00 003 75EB112 Bevételek összesen 1 891 592,00 1 892 993,00 1 922 028,00 5 706 613,00

Részletesebben

2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások

2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások 2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások Szűcs József főosztályvezető-helyettes Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1 Új szabályzatok: az adóhatóság által

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 5 0 3 2

Részletesebben

Adatszolgáltató neve: VIT NYUGDÍJPÉNZTÁR. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

Adatszolgáltató neve: VIT NYUGDÍJPÉNZTÁR. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Táblakód: 73M Vonatkozási idő :2007.01.01 2007.12.31. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 7 0 1 0 1 tól (év / hónap / nap) 2 0 0

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Időszak: 2013.01.01.-2013.12.31. Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (18080966) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi Megállapított eltérések (+, -) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi Megállapított eltérések

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Cseppkő Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár évi beszámolójához.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Cseppkő Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár évi beszámolójához. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Cseppkő Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2009. évi beszámolójához. 1. Mérlegtételek értékelése Befektetett eszközök A Pénztár befektetett pénzügyi eszközeinek értékelése

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 8 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 8 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 1 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 0 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2005. évi ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2005. évi ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ MEZŐ NYUGDIJPÉNZTÁR PÉCS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2005. évi ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ Annak érdekében, hogy a MEZŐ Nyugdíjpénztár tevékenységéről, az alapszabályban és pénzügyi tervben meghatározott feladatok

Részletesebben

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. év

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. év Teréz krt 42-44 Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. év 1. A pénztár általános jellemzői A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár (rövidített nevén: Generali Egészségpénztár)

Részletesebben

73OME/1. Megállapított

73OME/1. Megállapított Sorszám PSZÁF kód (+, -) (+, -) c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 13 343 863 0 13 343 863 13 364 315 0 13 364 315 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 6 158 87 6 158 870 6 588 439 0 6

Részletesebben

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE 1 A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE Az Mpt. 70. (6)-(8) bekezdése, a 222/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése, a 223/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése,

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 5 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 5 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 5 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 5 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 5 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 5 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte.

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte. Kiegészítés A Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2005. évi éves beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentéshez Veszprém, 2006. április 5. 1.) A megbízás tárgya Társaságunk

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 4 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 4 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai Előadók: Hanák Márta ügyvezető Jakab Ilona befektetési kontroller 2015. augusztus 31. TARTALOM

Részletesebben

Adatszolgáltató neve: Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)

Adatszolgáltató neve: Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Táblakód: 73M Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára 18067879 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idı : 2 0 0 8 0 1 0 1 -tól (év

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Cseppkő Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár évi beszámolójához.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Cseppkő Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár évi beszámolójához. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Cseppkő Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. évi beszámolójához. 1. Mérlegtételek értékelése Befektetett eszközök A Pénztár befektetett pénzügyi eszközeinek értékelése

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND

ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND 1055 Bp., Kossuth L. tér 11. fszt. * 1385 Bp., Pf.: 824. * Tel: 301-0210 301-4888 301-4884 301-4891 * Fax: 301-4890

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Táblakód: 73MA 1231 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj 393 0 393 2 830 0 2 830 002 73MA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 3

Részletesebben

Üzleti Jelentés A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár évi beszámolójához

Üzleti Jelentés A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár évi beszámolójához Teréz krt 42-44 Üzleti Jelentés A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2012. évi beszámolójához 1. 1 A pénztár általános jellemzői, 2012. évi események Önkéntes pénztári ágazat alakulása A Generali (korábban

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató 12. a) sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Tájékoztató a Pannónia Nyugdíjpénztár 2012-2013. évi tevékenységéről, a Pénztár előtt álló 2013-2014.évi feladatokról

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ

ÜZLETI JELENTÉS ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ Készült: Győr, 2012. március 31. Dr. Vasas István Igazgatótanács Elnöke 1 I.Gazdasági környezet 2011. év és 2012. évi várható alakulása 2011. január l-től érvényes

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/A, fszt. 3. Tel: (+36 1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Budapest, Pf. 5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap:

Részletesebben

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2012. év

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2012. év Teréz krt 42-44 Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2012. év 1. A pénztár általános jellemzői A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár (rövidített nevén: Generali Egészségpénztár)

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS ÉV GAZDÁLKODÁSÁRÓL

ÜZLETI JELENTÉS ÉV GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS 2010. ÉV GAZDÁLKODÁSÁRÓL Készült: Győr, 2011. március 31. Dr. Vasas István Igazgatótanács Elnöke 1 I.Gazdasági környezet 2010. év és 2011. évi várható alakulása 2010. január l-től érvényes

Részletesebben

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2013. ÉV T A R T A L O M 1. AZ ÚJ PILLÉR 2013-BAN SZÉDÜLETES NÖVEKEDÉST PRODUKÁLT... 2 2. AZ ÚJ PILLÉR EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2008.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2008. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2008. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS...3 2. A MÉRLEG

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS... 3 2. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES

Részletesebben

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a évrõl

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a évrõl Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2009. évrõl I. Pénztár szervezete és kapcsolatai Változások az Igazgatótanácsban Magyar István 2009. május 21-i hatállyal

Részletesebben

73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Üzleti jelentés A 2009-es évben az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a tagjainak számában és vagyonban is jelentősen fejlődött. A pénztárunk önkéntes ágához félévkor a MALÉV nyugdíjpénztár csatlakozott beolvadással,

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Bizalom Nyugdíjpénztár évi éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Bizalom Nyugdíjpénztár évi éves beszámolójához Kiegészítő melléklet a Bizalom Nyugdíjpénztár 2006. évi éves beszámolójához Budapest, 2007. április 24. Török László IT elnök BEVEZETŐ Az 1994-ben alapított nyugdíjpénztárunk a 2005. év után 2006-ban is

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Bizalom Nyugdíjpénztár évi éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Bizalom Nyugdíjpénztár évi éves beszámolójához Kiegészítő melléklet a Bizalom Nyugdíjpénztár 2005. évi éves beszámolójához Budapest, 2006. április 28. Török László IT elnök BEVEZETŐ Az 1994-ben alapított nyugdíjpénztárunk kiteljesedő kihívás elé nézett

Részletesebben

f6n09300 (2550x3300x2 tiff)

f6n09300 (2550x3300x2 tiff) f6n09300 (2550x3300x2 tiff) 73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ (2004. ÉV) PSZÁF sorkód MÉRLEG ESZKÖZÖK Előző évi beszámoló záró adatai Allianz Hungária Nyugdíjpénztár 18080966-2-41 Előző évi felülvizsgált

Részletesebben

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazat VA. Üzleti jelentés a évről július december 31.

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazat VA. Üzleti jelentés a évről július december 31. Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazat VA Üzleti jelentés a évről július 1. december 31. I. A Pénztár gazdálkodását meghatározó jelleggel befolyásoló körülmények bemutatása A

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010. TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/C, 2/39. Tel: (1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Bp., Pf.5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap: www.tvep.hu

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest, Aba utca 4. Tel/Fax: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37. www.hnyp.hu Befektetési Politika Kivonata Önkéntes Nyugdíjpénztár A Befektetési Politikát

Részletesebben

BIZALOM. Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843. Hozamfelosztási Szabályzat

BIZALOM. Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843. Hozamfelosztási Szabályzat BIZALOM Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843 A ot a Nyugdíjpénztár Igazgató Tanácsa 2006. július 14-i ülésén fogadta el. 1. Bevezetés

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 10 179 214 0 10 179 214 11 041 882 0 11 041 882 E 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 5 810 0 5 810

Részletesebben

Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015.

Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a évi éves pénztári beszámolóhoz 2

Kiegészítő melléklet a évi éves pénztári beszámolóhoz 2 Kiegészítő melléklet 2006. év 1., Általános kiegészítések A Pénztár működési formája: kiegészítő önsegélyező pénztár Alapítás időpontja: 2003.06.30. Fő tevékenysége: területi alapon szerveződő önsegélyező

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Megnevezés 2008. január 1. 2008. december 31. Taglétszám (fı) 32 696 31 928 2. A

Részletesebben

Központban az elszámoló egység avagy évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF

Központban az elszámoló egység avagy évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Számviteli rész Témavázlat általános számviteli változások

Részletesebben

Bizalom Nyugdíjpénztár

Bizalom Nyugdíjpénztár BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2015. május 30. 1 (1) A TRADÍCIÓ kiegészítő Nyugdíjpénztár pénzügyi és jövedelmi helyzetére ható eseményekről

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS AZ OTP BANK NYRT. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ. Budapest, 2013. január 28.

ÜZLETI JELENTÉS AZ OTP BANK NYRT. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ. Budapest, 2013. január 28. OTP Magánnyugdíjpénztár ÜZLETI JELENTÉS AZ OTP BANK NYRT. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Budapest, 2013. január 28. Az OTP Magánnyugdíjpénztár 2012. évi éves beszámolójának e 2 Az OTP

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2003. ÉVI MÉRLEGBESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2003. ÉVI MÉRLEGBESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2003. ÉVI MÉRLEGBESZÁMOLÓJÁHOZ BUDAPEST, 2004. MÁJUS I. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító

Részletesebben

Bizalom Nyugdíjpénztár

Bizalom Nyugdíjpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ Bizalom Nyugdíjpénztár 2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 5 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 5 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 7 0 4 2

Részletesebben

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (ezer Ft), illetve kötvény esetében árfolyam (%) Darab, illetve kötvény esetében név Könyv szerinti Piaci Darab, illetve kötvény esetében

Részletesebben

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2015. május 30. 1 (1) A TEMPO Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár pénzügyi és jövedelmi helyzetére ható eseményekről

Részletesebben

PÉNZÜGYI TERV MÓDOSÍTÁS TEST-VÉR Egészségpénztár

PÉNZÜGYI TERV MÓDOSÍTÁS TEST-VÉR Egészségpénztár TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/A, fszt. 3. Tel: (+36 1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Budapest, Pf. 5. Honlap: www.tvep.hu E-mail: tvep@tvep.hu

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 6 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 6 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának 2007. évi Üzleti jelentése Budapest, 2008. április 28. Török László IT elnök 1. A 2007. év legfontosabb eseményei: A pénztár taglétszáma az előző, több éves

Részletesebben

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Bevezetés Jelen céltartalék képzési szabályzat célja, hogy szabályozza a CIB Önkéntes és Kölcsönönös Nyugdíjpénztár esetében a céltartalékképzésre

Részletesebben