Házi gondozó Szakmabemutató információs mappa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Házi gondozó Szakmabemutató információs mappa"

Átírás

1 Szakmabemutató információs mappa

2 FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: NAGYNÉ KUTOR VERONIKA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BOCSKA KRISZTINA A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP A PÁLYAORIENTÁCIÓ RENDSZERÉNEK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSE PROJEKT KERETÉBEN KERÜLT KIDOLGOZÁSRA. PROGRAMVEZETŐ: BORBÉLY-PECZE TIBOR BORS A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP ÉS A MAGYAR ÁLLAM TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL VALÓSUL MEG. FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

3 Tartalomjegyzék A. Feladatok és tevékenységek B. Követelmények C. Szakképzés D. Kereseti lehetőségek, elhelyezkedési kilátások E. Egyéb információs források

4 Feladatok és tevékenységek A következő kérdésekre kaphat választ: Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ebben a szakmában? Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgoznia? (anyagok, szerszámok, műszerek, gépek ) Hol végzi a munkáját? (szabadban, műhelyben, irodában, üzletben ) Munkája során kikkel kerül kapcsolatba, kikkel van dolga? (vevő, ügyfél, kolléga )

5 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Mindjárt születésünk pillanatában szüleink jóságára, gondoskodására szorulunk. Később, amikor betegségek gyötörnek minket és megöregszünk, megint mások jóságára, gondoskodására leszünk utalva. Mivel életünk kezdetén és végén mások törődnek velünk, hogyan tudnánk mi életünk derekán nem törődni másokkal? /Tendzin Gjaco, dalai láma / A szociális gondoskodás egyidős az emberiséggel. Babilóniában Hammurapi már i. e ben kötelezővé tette a segítségadást törvénykönyvében. Az ókori államokban az állam ellátási kötelezettségéről külön törvények születtek. Arisztotelész írásaiból kiderül, hogy a munkaképtelenséget egy törvény alapján a tanács vizsgálta felül, és a rokkantaknak az államtól ellátás járt. Athénban az intézményes gyógyítás része volt az úgynevezett aggok háza, ahol az időseket és az egyedülálló polgárokat gondozták. A hadirokkantak, háborúban megsebesült polgárok pedig jutalmat kaptak a haza védelméért, valamint ingyenes orvosi kezelést, illetve a szükséges gyógyszereket. Az özvegyek és árvák felett az állam gyámságot vállalt. Az i. e. I. században, Rómában a közegészségügyi ellátáshoz tartoztak az elterjedt közfürdők. Ezek a test és a szellem felüdülését egyaránt szolgálták. Magyarországon a szociális gondoskodás törvényi szabályozásával először I. István király foglalkozott. Az özvegyek és árvák érdekeinek védelmére első törvénykönyvében nagy hangsúlyt fektetett. Később I. László rendelkezéseiben a halottak kötelező eltemettetéséről intézkedett. Az Aranybullában pedig az özvegyek védelméről is szó esik. A gondoskodás az idősekről, elesettekről természetesen minden korban, minden társadalomban az adott gazdasági-politikai háttértől függően változik. A feudális középkorban például a szegénygondozást elsősorban a családra A-1

6 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK vagy rokonokra, máshol a foglalkozási közösségekre (pl. céhek), ismét máshol a társadalom szervezeteire bízták. A társadalmi gondoskodás főleg az egyházak, ezen belül leginkább a szerzetesrendek feladata volt. Az utasoknak, szegényeknek, betegeknek a középkori Magyarországon például a szerzetesrendek nyújtottak támogatást. Alapvetően minden korban a gazdasági-politikai háttér határozza meg, milyen maga az egészségügyi rendszer, miből és hogyan finanszírozzák, milyen szolgáltatásokat kínál. Napjainkban ezen a téren az Európai Unió legtöbb tagországa, hasonló problémákkal küzd: az egészségügyi kiadások növekednek, jellemző a lakosság elöregedése, fokozódnak a fogyasztói elvárások, egyre növekszik az igény a szociális juttatások, szolgáltatások igénybevételére. A magyar szociális rendszerben az ellátásokat három fő szereplő biztosítja: az állam, az önkormányzatok, illetve a civil, vagy más néven nonprofit szektor től a személyes gondoskodás keretébe tartozó alap- és szakellátási feladatok módosultak a szociális intézményi hálózaton belül. A lakhelyüket elhagyni nem képes vagy nem akaró időskorúak körében egyre nagyobb lett az igény a házi gondozók által nyújtott úgynevezett házi segítségnyújtásra és gondozásra. A szociális ellátás egyik speciális területe a házi gondozás. A munkakört S. Márta házi gondozó segítségével ismerhetjük meg. A-2

7 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ebben a szakmában? 1. A házi gondozó munkakörének fő célja, hogy szakszerűen részt vegyen a házi segítségnyújtási szolgáltatások, gondozási feladatok ellátásában. Munkájukat igénybe vehetik mindazok, akik egészségi állapotuk, valamint idős koruk miatt rászorult személyek, otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és hozzátartozóik nem gondoskodnak róluk. Igazán nagy kihívás olyan emberekkel foglalkozni, akik folyamatos segítségre szorulnak, akiken megesik az ember szíve, vagy akiken nem tudunk segíteni, bármennyire is megteszünk minden tőlünk telhetőt mondja S. Márta. A házi segítségnyújtás célja, hogy az egyedül, család nélkül élő idős ember saját otthonában, biztonságban élhesse mindennapjait. Fontos feladat a betegségek és a szociális problémák megelőzése, illetve a meglévők kezelése. Az alapfeladatok közé tartozik: a gondozást igénylő életvitelének felmérése önellátási képességének megfigyelése problémáinak pontosítása erőforrásainak feltárása (pl. természetes támogatók, családtagok, rokonok) a szolgáltatást igénybevevő pszichés és egészségügyi problémáinak felmérése tájékoztatás az elérhető szolgáltatásokról és azok anyagi vonzatáról az egyénre szabott gondozási és ápolási terv készítése a napi étel- és italfogyasztás, az alvás mennyiségének nyomon követése A-3

8 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK a szolgáltatást igénybevevő mobilizálása (pl. séták) az elrendelt gyógyszerek bevételének figyelemmel kísérése segítő beszélgetések folytatása a napi konfliktusok megoldásának elősegítése a válsághelyzet, veszélyeztető állapot észlelése A szakember ügyel a gondozott fizikai, mentális és egészségügyi állapotára, ennek megerősítéséhez testre szabott segítséget igyekszik nyújtani. A házon belül végzett tevékenységének alapja az ápolás, az orvos előírása és útmutatása mellett. Gondoskodik a kulturált környezetről és az alapvető személyi higiéniáról (mosás, takarítás, fürdetés). Segít a bevásárlásnál, a gyógyszerek felíratásában, kiváltásában, adagolásában. Közreműködik továbbá az étkeztetésnél, kiszállítja, melegíti az ételt. Szükség esetén elsősegélyt nyújt, elhárítja a vészhelyzetet. S. Márta a következőket mondja: Sajnos hiába vagyunk kistérségi központ, anyagi okok miatt nálunk még nem működik a jelzőrendszeres segítségnyújtás, pedig lenne rá igény. Ez az eszköz arra szolgálna, hogy a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorúak vagy fogyatékosok, illetve pszichiátriai betegek krízishelyzeteit el lehessen hárítani. A jelzőrendszeres segítségnyújtás alapja egy kisméretű, nyakba akasztható készülék, amely a segélyhívó gomb megnyomása után azonnal jelez az adott intézménynek a hirtelen felmerülő, gyors segítséget igénylő problémák esetén. Ez lényegesen megnövelné a gondozottak biztonságérzetét, ám ezért a szolgáltatásért már fizetnie kellene az igénylőnek. 2. Részt vesz az egyéni és csoportos szabadidős, rehabilitációs és A-4

9 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK prevenciós programok, illetve táborok szervezésében. Az idősek gondozásán kívül munkakörébe tartozik azon pszichés, illetve mentális gondokkal küzdők és szenvedélybetegek, fogyatékos személyek ápolása, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásához segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek. A gondozó a különböző speciális foglalkozásokon a megelőzésről nyújt információkat a szociális és egészségügyi prevencióhoz. (Pl. szociális prevenció, ha erősíti az idegenekkel szemben érzett fenntartást. Egészségügyi prevenció, ha egészséges életmódra nevel.). Személyre szabott tájékoztatást ad ellátottjainak az utógondozásról, a veszélyesnek minősülő környezeti hatások elkerüléséről. Ilyenkor a gondozottak az egészségfejlesztéssel, életmód-változtatással kapcsolatos kérdéseiket is feltehetik. A mentális gondozás ebben az esetben is nagyon fontos. A házi gondozó a terápiás foglalkozások előtt felméri a gondozott általános és speciális szükségleteit. Az állapot javítása és szinten tartása érdekében kidolgozza az eredményes kezelés, gondozás legmegfelelőbb módozatait. Különböző terápiás foglalkozásokat szervez, és tájékoztató jellegű előadásokat tart a szenvedélybetegeknek, pszichiátriai betegeknek, fogyatékossággal élőknek és hátrányos helyzetű gyerekeknek. A prevencióval (megelőzéssel) kapcsolatos programokon a gondozottak tájékoztatatást kapnak a következőkről: a szenvedélybeteggé válás folyamata, főbb típusai, megjelenési formái, személyiség-lélektani jellegzetességei a drogok típusai, hatásmechanizmusai, háttérbetegségek, elvonási tünetek az alkoholfüggősség betegség-koncepciója, fokozatai, testi és pszichiátriai következményei, elvonási tünetek A-5

10 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK a pszichiátriai és szenvedélybetegségek prevenciójára szerveződött egyéb ellátórendszerek elérhetőségei és igénybevételük feltételei (telefonszolgálat, szakkonzultációs központ, védett szállás, egyéb önsegítő és civil szervezetek) Szocializációs, rehabilitációs programok: önismereti csoportfoglalkozás konfliktus-, agresszió-, stresszkezelés csoportfoglalkozás a beilleszkedést, újrakezdést segítő csoportfoglalkozás szocializációs egészséges életmódra ösztönző, életvezetést segítő csoportfoglalkozás Márta szerint a legnépszerűbb program a bentlakásos nyári tábor hátrányos helyzetű és fogyatékos gyermekeknek. Ezt az Európai Unió támogatásával létrejött, Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében szervezzük meg évről-évre. A gyerekek itt szakemberek vezetése mellett tölthetik el szabadidejüket kreatív tevékenységekkel, például batikolással, ékszerkészítéssel, játékos fejlesztő foglalkozásokkal, speciális mozgástevékenységgel. Ezenkívül személyiségfejlesztő, valamint önsegítő, közösségépítő csoportfoglalkozásokon vesznek részt, ahol segítenek nekik megoldani beilleszkedési, kapcsolatteremtési, tanulási problémáikat. 3. Ellátja az ápolással, ellátással kapcsolatos adminisztratív feladatokat. Segít a gondozottnak összeállítani az igényelt szociális juttatáshoz és szolgáltatáshoz szükséges hivatalos dokumentációt. Aktív szerepet vállal az egyéni gondozási terv elkészítésében. Minden ellátottról naprakészen kell vezetnie a gondozási naplót. Ebben szerepelnek a A-6

11 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK személyes adatok, valamint hogy milyen tevékenységet végzett a gondozó, ez mennyi időt vett igénybe, milyen a szolgáltatást igénybe vevő állapota. A most hatályban lévő jogszabályok szerint egy gondozóhoz kilenc ellátott személy tartozhat, és legfeljebb napi 4 órát tölthet el egy betegnél. Ezen kívül szükség esetén intézi a beköltözést a bentlakásos szociális intézménybe. Igény szerint levelet ír a hatóságoknak, személyesen jár el a hivatalokban a gondozott nevében. Tulajdonképpen kapocsként szolgál az ellátó rendszer és az önkormányzat között. Általában a következő szociális ügyek intézésében nyújt segítséget: időskorúak járadéka, különféle szociális segélyek, ápolási díj hozzájárulás, átmeneti lakásfenntartási támogatás, közgyógyellátásra jogosultság, temetési segély igénylése. Milyen anyagokkal és eszközökkel kell dolgoznia? A napi teendők ellátásához elengedhetetlen kellékek a gumikesztyű, a vérnyomás- és vércukormérő. Fertőző betegek esetében maszkot kell használni. Szükséges még a fecskendő, az infúzió beadásához szükséges eszközök, általános egészségnyújtásra alkalmas alapfelszerelések. Utóbbiak közé tartoznak a sebkezeléshez, felfekvéshez, fájdalomcsillapításhoz tartozó anyagok, gyógyszerek. Munkaruha használata nem kötelező, de a munkáltató biztosíthatja, ha van rá keret. A kisebb településeken általában saját kerékpárral közlekednek a gondozók. A gondozói tevékenység során az ellátott háztartásában fellelhető eszközöket használja (pl. a takarításhoz, fürdetéshez szükséges eszközöket). A-7

12 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Az irodában a gondozó a gondozási naplót lefűzi és iktatja, majd elektronikusan is rögzíti a az úgynevezett TSZG-programba. A betűszó a Területi Szociális Gondozási program rövidítése, ez egy megyei szinten lekövethető adatbázis. Cél, hogy a jövőben kiépítsék az Európai Unióban már működő integrált, országos szintű adatbázist. Ebben a rendszerben minden egyes ellátott rendelkezik egy szociális regiszterszámmal. A szám alapján pontosan követhető, milyen szolgáltatásokat vett igénybe korábban, milyen segély jár neki, milyen betegségekben szenved, milyen állandó gyógyszereket szed. Az adatbázis természetesen tartalmazza a személyes adatokat is. Hol végzi a munkáját? A munkaidő nagy része a szakápolási teendők, a feladatok jellege miatt a gondozott lakókörnyezetében telik. Az ellátással kapcsolatos további tevékenységeket az ápoló az igényelt szolgáltatás jellegétől függően szakorvosi rendelőben, gyógyszertárban, postán, boltban, illetve különböző hivatalokban végzi. Az adminisztrációs feladatokat irodában látja el. Munkaideje kötött, törvényben szabályozott. Túlóráznia csak vészhelyzetben kell. A kisebb településeken nem megoldott az ügyeleti rendszer, ezért több műszakos vagy hétvégi munkavégzésre általában nincs szükség. Munkája során kikkel kerül kapcsolatba, kikkel van dolga? Napi rendszerességgel elsősorban a gondozottakkal találkozik. Kapcsolatba kerül részben a szomszédokkal, és ha vannak, akkor a hozzátartozókkal is. Az intézményen belül közvetlen vezetőjével, valamint a hasonló munkakört betöltő kollégákkal működik együtt, megbeszéléseken, értekezleteken, utasítások átvételekor. Külső kapcsolatok: A-8

13 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Szociális és Munkaügyi Minisztérium Regionális Közigazgatási Hivatal Megyei Kirendeltsége Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Magyar Államkincstár Megyei Területi Igazgatósága Intézményen belüli szakmai egységek Házi orvosok, szakorvosok, gyógyszertár Területileg illetékes kórház Egyházak, temetkezési vállalatok Vendéglátóipar, kereskedelmi egységek, boltok A-9

14 Követelmények A következő kérdésekre kaphat választ: Milyen fizikai igénybevétellel, megterheléssel jár a munkavégzés? Milyen környezeti ártalmakkal, hátrányokkal járhat a szakma gyakorlása? Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a szakma? Milyen egyéb tulajdonságok megléte kedvező ebben a szakmában? Milyen tantárgyakban kell jó eredményt elérni ehhez a szakmához? Milyen érdeklődési kör a legelőnyösebb ebben a szakmában?

15 KÖVETELMÉNYEK Milyen fizikai igénybevétellel, megterheléssel jár a munkavégzés? A gondozó idejének jelentős részét a közlekedés teszi ki. Ehhez megfelelő állóképesség szükséges. Állandóan magával viszi az egészségügyi táskát, speciális esetben pedig további műszereket is, pl. gyógylámpát. Határozott fizikai terheléssel jár a betegek emelése, fürdetése. Egyes helyszínekre éppen ezért párban járnak a dolgozók. A kliensek rendszeres mozgatása, cipelése igencsak megterheli a vállakat, gerincet, és hat az ízületekre is. Nehezíti a feladatellátást, hogy a lakásokban sokszor nincsenek meg a megfelelő körülmények, eszközök a gondozáshoz, takarításhoz. Előfordul, hogy a gondozónak kell behordani a fát a tüzeléshez. A járóképes betegeket egészségügyi séta keretében elkísérik a helyi szakrendelőbe. Ügyintézéskor számos intézményt felkeresnek. Milyen környezeti ártalmakkal, hátrányokkal járhat a szakma gyakorlása? A gondozott lakhelyéhez kapcsolódó feladatok végzésekor hátrányt jelenthet a hiányos lakásfelszereltség. Nehezíti az ápolást, ha nincsenek például megfelelő eszközök a fürdetéshez. Különféle kisebb-nagyobb háztartási balesetek érhetik a gondozót (pl.: elcsúszhat, miközben segít tisztálkodni, áramütés érheti elektromos eszközök használatakor). A betegek esetleges agresszív viselkedése fizikai sérülést is okozhat. A fertőző betegek gondozásakor a kötelező előírások betartásával kerülhető el a fertőzésveszély. A maszk viselése ilyenkor kötelező, más beteget nem látogathat a kezelés időtartama alatt a gondozó. Nehézséget okoz továbbá, ha a beteg nem működik együtt, pl. nem hajlandó bevenni a gyógyszerét. Kényszeríteni nem lehet a pácienst, de az ilyen eseteket feltétlenül jelenteni kell az illetékesnek. Veszélyforrás lehet még a fizikai és érzelmi sérülés, idegi megterhelés. B-1

16 KÖVETELMÉNYEK Fennállhat a kiégés veszélye, jelentkezhet a tehetetlenség érzése. Az emberi sorsok nyomasztó terhének viselése nagy idegi, pszichés megterhelést jelent. Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a szakma? A foglalkozás gyakorlását kizáró egészségi tényezők: ép hallást igénylő munka végzésére nem alkalmas együttműködést kívánó munkát nem végezhet érzelmi megterheléssel járó munkát nem végezhet A foglalkozás gyakorlását korlátozó egészségi tényezők: jó beszélőképességet igénylő munka végzésére nem alkalmas kézi anyagmozgatással járó munka végzésére nem alkalmas karok/kezek/ujjak fokozott használatát igénylő munkát nem végezhet váltakozó/gyakori utazást igénylő munkahelyen munkát nem végezhet B-2

17 KÖVETELMÉNYEK A házi gondozónak évente meg kell jelennie egészségügyi alkalmassági vizsgálaton. Kötelező a BCG-teszt a TBC elkerüléséért, valamint a rendszeres tüdőszűrés. A megfelelő feladatellátás feltétele többek között az ép hallás, az ép szemek, erős kéz, megfelelő fizikai erőnlét. Fontos a jó beszédkészség is, hiszen a tennivalók többsége a gondozottal történő kommunikáción, igényeinek felmérésén alapul. Szemüveget, kontaktlencsét vagy hallókészüléket használók dolgozhatnak ebben a szakmában, ha megfelelően és segítség nélkül el tudják látni a feladataikat. A megváltozott munkaképesség befolyásoló tényező lehet ebben a tevékenységben. A súlyos testi és a szellemi fogyatékosság kizáró ok. Mozgásában korlátozott személy sem tudja szakszerűen ellátni ezt a munkakört a fizikai megterhelések miatt. Enyhe beszédhibásak (pl. dadogás) végezhetik az ápolást, ha ez a kommunikációban, a tájékoztatásban nem okoz értési nehézségét. Milyen egyéb tulajdonságok megléte kedvező ebben a szakmában? Márta szerint fontos, hogy szeresse az embereket, aki ezt a szakmát választja, de ez önmagában még nem elégséges. A házi gondozónak sok türelemre, megértésre, empátiára van szüksége. És arra is, hogy az adott pillanatban függetleníteni tudja magát a segített személy helyzetétől. A házi gondozói munka megköveteli a toleranciát, az emberszeretetet, ugyanakkor a határozott fellépést. Precizitás és szakértelem szükséges az ápolásban. A fizikai és lelki terhelhetőség alapvető tényező. Gyors reakció és problémamegoldó képesség kell, főleg a vészhelyzetek elhárításában és az elsősegélynyújtásban. Elengedhetetlen a hatékony konfliktuskezelés az előforduló agresszivitással szemben. Szükséges még a magas fokú empátia, a szociális érzékenység, a megbízhatóság, felelősségvállalás. Elvárt szakmai ismeretek: B-3

18 KÖVETELMÉNYEK - alapfokú pszichológiai és szociológiai ismeretek, - kórélettan, anatómiai ismeretek, alapvető betegségek felismerése, - gyógyszerismeret, - környezet-, munka- és tűzvédelmi ismeretek. Elvárt szakmai készségek: - jártasság gyakorlati gondozásban; - mentális gondozási ismeretek gyakorlati alkalmazása; - a gondozotthoz igazodó kommunikációs szint alkalmazása; - titoktartási kötelezettség betartása; - takarítás, háztartási gépek működésének ismerete. Milyen tantárgyakban kell jó eredményt elérni ehhez a szakmához? A munkakör betöltéséhez szükséges követelmények a nyolc általános elvégzése, de egyre nagyobb az érettségivel, valamint a szociális gondozó és ápoló tanfolyammal rendelkezők száma. A szakmában alapvető elvárás a folyamatos szakirányú képzés. Ha valaki az Európai Unió területén szeretne állást vállalni, vagy további tapasztalatokat szerezni, akkor eleget kell tennie az Europass kiegészítő bizonyítvány követelményeinek. Naprakész információkkal kell rendelkeznie a gyógyítás és az egészségügy területén. Követnie kell az ápolási feladatokkal kapcsolatos technikai fejlődést, és az eljárásbeli módszerek változását. Jártasnak kell lennie a biológia, pszichológia, szociológia és a kommunikáció területén. Milyen érdeklődési kör a legelőnyösebb ebben a szakmában? Alapvető elvárás a házi gondozóval szemben a szociális érzékenység, valamint az empátia. Az emberközpontú szemléletmód, az önzetlen B-4

19 KÖVETELMÉNYEK segítségnyújtásra való hajlam és a türelem fontos az elesett, gondozásra szoruló, gyakran súlyos betegségekkel küzdő kliensekkel szemben. Szükséges még az elhivatottság, a nagyfokú felelősségérzet. A szakterület érzékeny pontja a személyes kapcsolat kialakítása, a bizalom kiépítése a gondozó és a gondozott között. Azoknak tudom ajánlani ezt a pályát, akik szívesen dolgoznak emberekkel. Akik elhivatottak, örömet okoz nekik, ha a rászorulókon segíthetnek, és mindezt megfelelő szakmai tudással képesek kiegészíteni mondja Márta. B-5

20 Szakképzés A következő kérdésekre kaphat választ: Mit kell tanulni a szakképzés során? Hol történik a szakképzés? Milyen iskolai előképzettségre van szükség? Mennyi ideig tart a szakképzés? Milyen költségekkel jár a képzés, és kapható-e támogatás? Mekkora a képzésbe felvehető létszám?

21 SZAKKÉPZÉS Alapadatok: A szakképesítés pontos megnevezése: Szociális gondozó és ápoló Kevés szakmára mondjuk, hogy nemes és szép. A házi gondozóé ezek közé tartozik. Szeretetteli foglalkozás, hiszen odafigyelést, empátiát igényel. A gondozó segíti az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükségleteinek kielégítését, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően. Meglévő képességeik fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével, biztosításával támogatja az ellátott, gondozására bízott személyeket. Feladatköre magában foglalhatja: a háztartás vitelét (bevásárlás, takarítás, mosás, meleg étel biztosítása), a környezettel való kapcsolattartást (ide tartozhat a közüzemi szolgáltatókkal való kapcsolattartás is), sok esetben a kezelőorvossal való kapcsolattartást, gyógykezelésben való közreműködést is. Mit kell tanulni a szakképzés során? A Szociális gondozó és ápoló a Szociális gondozó szakképesítés egyik elágazásképzése. (A másik elágazás: Fogyatékossággal élők gondozója.) Ezek a foglalkozások jellemzően időskorú vagy fogyatékos emberekkel állnak kapcsolatban, de ide tartozhat olykor az ilyen segítséget igénylő kisgyermekes család is. Olykor szociális intézményben végzi munkáját, de leggyakrabban a gondozott otthonában. Az e hivatásban tevékenykedőnek fel kell tudnia mérni a gondozott ember sajátos, egyéni szükségleteit, és ennek megfelelően egyéni szociális gondozást kell tudnia végezni. Mindezek mellett vezetni kell a dokumentációt is, ami a gondozási, ápolási, fejlesztési tervet, illetve annak megvalósulását jegyzi. C-1

22 SZAKKÉPZÉS Ezeknek megfelelően a hallgatónak 4 olyan tanegységet / modult kell elsajátítania, melyek tartalmazzák a fentebb leírt munkakörhöz szükséges ismeretet. Ezek neve és száma: Gondozási ápolási alapfeladatok ( ); A sajátos szükségletek felmérésének feladatai az idősellátásban ( ); Idősgondozási feladatok ( ); Az idősellátás adminisztrációja( ). A résztvevők a képzés végén minden modulból sikeres záróvizsgát tesznek egy vizsgabizottság előtt. A szakmai vizsga írásbeli, gyakorlati és szóbeli feladatokból áll. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei Iskolarendszeren kívüli felnőttképzésekben, a személyes gondoskodás területén dolgozók képzése esetén a feltétel a szakképesítés megszerzéséhez szükséges követelménymodulok (4 tanegység) modulzáró vizsgájának eredményes letétele. Szükséges a 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás. Kell még továbbá egy olyan igazolás, amely arról szól, hogy a jelölt 400 órás gyakorlatot teljesített a szociális és egészségügyi ellátórendszer intézményeiben, tereptanár végzettséggel rendelkező szakember irányításával. Iskolarendszerű szakképzés esetén feltétel az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével. Itt is szükséges a 120 órás, szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás, valamit egy másik igazolás, amely a központi programban előírt gyakorlat teljesítéséről szól. Ez utóbbit a demonstrációs/gyakorló teremben, valamint a szociális és egészségügyi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkező szakember irányításával kell letölteni (Forrás: 1/2010. (II. 5.) SZMM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény) C-2

23 SZAKKÉPZÉS Hol történik a szakképzés? A szakképzést iskolarendszerben és iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben, ún. OKJ-s tanfolyami keretek között egyaránt indítják a képző intézmények. Ez utóbbiak szinte az ország minden nagyvárosában megtalálhatóak. Milyen iskolai előképzettségre van szükség? A képesítés megszerzésének előfeltétele a 10. (1998/99-es tanév előtt végzetteknek: 8.) évfolyam sikeres befejezése. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat nem szükséges. Szakmai előképzettség: Nem szükséges. Mennyi ideig tart a szakképzés? 2 év (legalább 18 hónap), kb óra. Milyen költségekkel jár a képzés, és kapható-e támogatás? Az iskolarendszerben elvégzett szakképzés ingyenes, a nem iskolarendszerben történő oktatás piaci alapú. A vállalkozások a tanfolyam költségeit elszámolhatják a szakképzési hozzájárulás terhére. A tanfolyam ára Ft között mozog. Mekkora a képzésbe felvehető létszám? Nincs államilag meghatározott keretszám. A szakképesítéssel kapcsolatos részletes információk megismerhetők a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet honlapjának ( Szakképzési dokumentumok és Adatbázisok menüpontja alatt, valamint a Nemzeti Pályaorientációs Portálon ( C-3

24 Kereseti lehetőségek, elhelyezkedési kilátások A következő kérdésekre kaphat választ: Hogyan alakult az átlagkereset a szakmában? Hányan szereztek szakképesítést az elmúlt időszakban? Hányan dolgoznak ebben a szakmában? Mekkora a munkaerő iránti kereslet ebben a szakmában? Hogyan alakult a munkanélküliek száma? Milyen más foglalkozási területre válthat át az ember viszonylag könnyen?

25 KERESETI LEHETŐSÉGEK Hogyan alakult az átlagkereset a szakmában? A házi gondozóként dolgozó alkalmazottak havi bruttó átlagbére Ft körül alakult 2008-ban. Ezzel a kereseti kilátással a foglalkozás jövedelmi viszonyai az országos átlagfizetéstől elmaradnak. Mivel a házi gondozó tevékenység többnyire állami finanszírozású, így a hatályos helyi önkormányzati rendeletek, illetve a törvények határozzák meg a kereseti lehetőségeket. átlagkeresete Országos átlagkereseti adatok (bruttó Ft/hónap) Személyi alapbér Országos átlagkereseti adatok (bruttó Ft/hónap) Teljes kereset Forrás: A foglalkozásra jellemző átlagkeresettel kapcsolatos információk megtalálhatók az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapján: D-1

26 KERESETI LEHETŐSÉGEK Hányan szereztek szakképesítést az elmúlt időszakban? A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet adatai szerint évente 17 ember végzi el sikeresen a foglalkozás gyakorlásához szükséges kapcsolódó képzéseket. A foglalkozás gyakorlásához azonban sokan a szakképesítés megszerzése nélkül kezdenek hozzá, és az egyéb egészségügyi ápolói vagy szociális munkás szakmából történő átvándorlás is jellemző. Hányan dolgoznak ebben a szakmában? A 2008-as adatok alapján az országban 2568 ember dolgozott házi gondozói munkakörben. Mekkora a munkaerő iránti kereslet ebben a szakmában? Rövidtávú előrejelzés a szakma iránt mutatkozó keresletről: enyhe emelkedés A házi gondozók iránt jelentkező igény tartós emelkedésével lehet számolni az elkövetkező időszakban. Ennek legfontosabb oka, hogy idősödő társadalomban élünk. A nyugdíjba vonulók között egyre többen rendelkeznek megtakarítással, de folyamatos gondozást igényelnek. Mivel fizetőképes kereslet megjelenése érzékelhető, így a házi gondozás piacán várhatóan vállalkozások is megjelennek majd. Ez a folyamat a jövedelmi kilátásokat is jelentősen befolyásolhatja. A statisztikai adatok ingadozó álláshelybejelentést mutatnak, viszont a diagramban egy hosszútávon érzékelhető növekedés látható. D-2

27 KERESETI LEHETŐSÉGEK Bejelentett álláshelyek száma országosan (db/év) Bejelentett álláshelyek száma országosan (db/év) Bejelentett álláshelyek száma Forrás: Az Európai Unió által működtetett EURES-portálon közzétett álláshirdetések az EURES-tagoktól és partnerektől származnak, ezen belül is elsősorban az európai állami foglalkoztatási szolgálatoktól. A weblapra 2005-től fokozatosan felkerül valamennyi állás, melyet az európai állami foglalkoztatási szolgálatok hirdetnek meg. Az álláshirdetések számos foglalkozás művelőinek szólnak, valamint állandó és szezonális munkalehetőségeket is kínálnak. Tájékoztatást nyújtanak továbbá többek között a pillanatnyi kereseti lehetőségekről is az egyes országokban, köztük természetesen Magyarországon is. Elérhetőség: Hogyan alakult a munkanélküliek száma? Munkanélküliek számának változása 2008-ban: emelkedés 2007 óta lendületesen emelkedett a házi gondozói munkát kereső D-3

28 KERESETI LEHETŐSÉGEK munkanélküliek száma. Az álláskeresők között a pályakezdők aránya növekedett a legjobban. Ezek az adatok a szakma iránt jelentkező érdeklődés emelkedésével magyarázhatóak, illetve az egészségügyi ellátórendszer átalakításával. Utóbbi okból sokan keresnek új megélhetési forrást a házi gondozói rendszer keretében. Munkanélküli k száma A foglalkozást kereső munkanélküliek száma országosan (fő/év) Összes munkanélküli és álláskereső A foglalkozást kereső munkanélküliek száma országosan (fő/év) Pályakezdő munkanélküliek és álláskeresők Forrás: További elhelyezkedésre, munkaerő-piaci tendenciákra vonatkozó adatok érhetők el a weboldal Statisztika menüpontja alatt. Milyen más foglalkozási területre válthat át az ember viszonylag könnyen? Idősgondozó Szociális asszisztens Szociális gondozó Szociális szakgondozó D-4

Kereskedelmi bolthálózat szervező Szakmabemutató információs mappa

Kereskedelmi bolthálózat szervező Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: FEHÉR ANNAMÁRIA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BENKÓNÉ PAULOVICS ANITA

Részletesebben

Közbeszerzési referens Szakmabemutató információs mappa

Közbeszerzési referens Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. KOZICZ ÁRPÁD A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP 2.2.2

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ 34-762-01 1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi

Részletesebben

Alkalmazás programozó / Szoftver és alkalmazásfejlesztő elemző Szakmabemutató információs mappa

Alkalmazás programozó / Szoftver és alkalmazásfejlesztő elemző Szakmabemutató információs mappa Alkalmazás programozó / Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: FÁBIÁN ZOLTÁN SZAKMAI LEKTORÁLÁS:CSIPAI

Részletesebben

Számítógép-hálózati szakértő / adatbázis és hálózati szakértő Szakmabemutató információs mappa

Számítógép-hálózati szakértő / adatbázis és hálózati szakértő Szakmabemutató információs mappa / adatbázis és hálózati szakértő Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: KISS ÁGNES SZAKMAI LEKTORÁLÁS:

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:...

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:... SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ A képzésbe jelentkező hallgatóinknak - akik a szociális ellátás, ápolás, idősgondozás területén szeretnének tevékenykedni kívánunk olyan szakmai ismereteket közvetíteni, melyek

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Szociális segítő / szociális gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző, foglalkoztatás szervező, mentálhigiénés asszisztens, szociokultúrális animátor

Szociális segítő / szociális gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző, foglalkoztatás szervező, mentálhigiénés asszisztens, szociokultúrális animátor Szociális segítő / szociális gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző, foglalkoztatás szervező, mentálhigiénés asszisztens, szociokultúrális animátor Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Építőanyag-ipari termékeket gyártó gépkezelő Szakmabemutató információs mappa

Építőanyag-ipari termékeket gyártó gépkezelő Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: HERENCSÉNYI ÁKOS SZAKMAI LEKTORÁLÁS: PAPP JÓZSEF A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Gyógypedagógiai asszisztens Szakmabemutató információs mappa

Gyógypedagógiai asszisztens Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: DÉNES ZSUZSANNA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BÁLINTNÉ HORVÁTH IBOLYA

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Piacfelügyelő Szakmabemutató információs mappa

Piacfelügyelő Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BALOGH ANGÉLA A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP 2.2.2

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Vizsgaszervezés rendje 2013.

Vizsgaszervezés rendje 2013. Vizsgaszervezés rendje 2013. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal, mint vizsgaszervező a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet, a 9/2008. (VI. 28.)

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

Családpedagógiai mentor Szakmabemutató információs mappa

Családpedagógiai mentor Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: CSIZMADIA FERENCNÉ NEMES MÁRTA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: MAGYAR

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Parkolóőr Szakmabemutató információs mappa

Parkolóőr Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BAKURA EMÍLIA A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP 2.2.2

Részletesebben

HUMÁN CONTROLLING ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

HUMÁN CONTROLLING ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés HUMÁN CONTROLLING ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése HUMÁN CONTROLLING ÜGYINTÉZŐ

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Lakossági kérdező, összeíró Szakmabemutató információs mappa

Lakossági kérdező, összeíró Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: BÓK ANTAL SZAKMAI LEKTORÁLÁS: PORUBEK TAMÁS A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Megújuló energiaforrás energetikus Szakmabemutató információs mappa

Megújuló energiaforrás energetikus Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: ZSÓFI JÁNOS SZAKMAI LEKTORÁLÁS: TAKÁCSNÉ SZARKA ENIKŐ A

Részletesebben

Energetikai berendezések karbantartója Szakmabemutató információs mappa

Energetikai berendezések karbantartója Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: LUKÁCS LÁSZLÓ SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BELEZNAI L. NÁNDOR-WAGNER

Részletesebben

Utcai szociális munkás Szakmabemutató információs mappa

Utcai szociális munkás Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: CSÁSZÁR BARBARA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: RÁCZ KATINKA A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI ÉS OKMÁNYÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

NYILVÁNTARTÁSI ÉS OKMÁNYÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. NYILVÁNTARTÁSI ÉS OKMÁNYÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése NYILVÁNTARTÁSI ÉS

Részletesebben

A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 761 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Segítség a jó döntés meghozatalához A munka fontos része az életünknek: felnőtt életünk jelentős részét munkával töltjük, megélhetést biztosít, fontos része az önbecsülésünknek, társadalmi megítélésnek.

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-1.4.1-11/1 Hátrányos

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Szolgáltatásértékesítő, mintabolti értékesítő, e-kereskedő Szakmabemutató információs mappa

Szolgáltatásértékesítő, mintabolti értékesítő, e-kereskedő Szakmabemutató információs mappa Szolgáltatásértékesítő, mintabolti értékesítő, e-kereskedő Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY:

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

Szoftverfejlesztő / Szoftver és alkalmazásfejlesztők - elemzők Szakmabemutató információs mappa

Szoftverfejlesztő / Szoftver és alkalmazásfejlesztők - elemzők Szakmabemutató információs mappa / Szoftver és alkalmazásfejlesztők - elemzők Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BORSI

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Szociális gondozó és ápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 4 76 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna Házi segítségnyújtás a gyakorlatban Márta Anna 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Házi segítségnyújtás 63. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELÜLVIZSGÁLÓ ÉS TANÚSÍTÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELÜLVIZSGÁLÓ ÉS TANÚSÍTÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELÜLVIZSGÁLÓ ÉS TANÚSÍTÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

A 186. sorszámú Mentálhigiénés asszisztens megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 186. sorszámú Mentálhigiénés asszisztens megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 186. sorszámú Mentálhigiénés asszisztens megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 482 01 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Adatbázis tervező és rendszergazda / adatbázis és hálózati szakértő Szakmabemutató információs mappa

Adatbázis tervező és rendszergazda / adatbázis és hálózati szakértő Szakmabemutató információs mappa / adatbázis és hálózati szakértő Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS:CSIPAI ROLAND A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Rendszergazda / Adatbázis és hálózati szakértő Szakmabemutató információs mappa

Rendszergazda / Adatbázis és hálózati szakértő Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: KÖVENDI-VERESS BALÁZS SZAKMAI LEKTORÁLÁS: CSIPAI ROLAND

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2011.

Adatlap a felnőttképzésről 2011. Az adatszolgáltatás a /2010. ( ) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik. Az

Részletesebben

A 32. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 32. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 32. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 726 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Energetikai berendezés vezérlője Szakmabemutató információs mappa

Energetikai berendezés vezérlője Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: LEFLER ZOLTÁN SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BELEZNAI L.NÁNDOR-WAGNER

Részletesebben

Légiforgalmi irányító Szakmabemutató információs mappa

Légiforgalmi irányító Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: TORMÁSI PÉTER A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP 2.2.2

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN

JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN Területi Együttműködést Segítő Programok Kialakítása a Szentlőrinci Járásban előadás sorozat JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN Előadó: Dr. Örkényi Anna Mindjárt születésünk pillanatában szüleink

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A. A képzési program

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A. A képzési program KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A Megnevezése A képzési program OKJ azonosító 32 720 01 Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi szám A képzési program

Részletesebben

1. 1 Az ellátások formái

1. 1 Az ellátások formái Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003. (II.03.) Kt. egységes rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről valamint az ezekért

Részletesebben

Pénzintézeti pénz és értékjegy értékesítő ügyintéző/banki befektetési termékértékesítő Szakmabemutató információs mappa

Pénzintézeti pénz és értékjegy értékesítő ügyintéző/banki befektetési termékértékesítő Szakmabemutató információs mappa Pénzintézeti pénz és értékjegy értékesítő ügyintéző/banki befektetési termékértékesítő Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI

Részletesebben

Felnőttoktatási tájékoztató szeptember 04. péntek, 07:20 - Módosítás: február 03. péntek, 08:21

Felnőttoktatási tájékoztató szeptember 04. péntek, 07:20 - Módosítás: február 03. péntek, 08:21 Tájékoztató a felnőttoktatási képzésekhez Kiknek kínáljuk a képzéseinket? - Azoknak a tanulóknak, akik nem kívánnak felsőoktatási intézményben továbbtanulni, - vagy nem nyertek felvételt felsőoktatási

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés (Social and Youth Work at ISCED level 5) 2. A szakképzettség

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

Rendszerelemző / Szoftver- és alkalmazásfejlesztő - elemző Szakmabemutató információs mappa

Rendszerelemző / Szoftver- és alkalmazásfejlesztő - elemző Szakmabemutató információs mappa Rendszerelemző / Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: MOCSAI NORBERT SZAKMAI LEKTORÁLÁS: CSIPAI

Részletesebben

A 148. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 148. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 148. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 622 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1.

Részletesebben

Minőségbiztosítási mérnök Szakmabemutató információs mappa

Minőségbiztosítási mérnök Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: HIDAS GERGELY SZAKMAI LEKTORÁLÁS: GRŐGER NÓRA A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A bentlakásos szociális intézményben ellátott napi ápolási-gondozási feladatok

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybevevő adatai: Név:, Születési név.. Anyja neve:, Születés helye, ideje:. Lakóhelye:... Tartózkodási helye:.

Részletesebben

KÖZTERÜLET- FELÜGYELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

KÖZTERÜLET- FELÜGYELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés KÖZTERÜLET- FELÜGYELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ Feladatok

Részletesebben

Automata gyártósor vezérlője Szakmabemutató információs mappa

Automata gyártósor vezérlője Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: REMETE LÁSZLÓ SZAKMAI LEKTORÁLÁS: PANYIK JÁNOSNÉ A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

A 25. sorszámú Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 25. sorszámú Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 25. sorszámú Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 723

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Nyugat-magyarországi Egyetem.Kar Cím:. Pf. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 08-0124-05, OM azonosítója: FI 21120 Képviseli: Prof. Dr. Faragó Sándor

Részletesebben

Szociális asszisztens / szakgondozó / gerontológiai gondozó / pszichiátriai gondozó / szenvedélybeteg gondozó / szociális gondozó, szervező

Szociális asszisztens / szakgondozó / gerontológiai gondozó / pszichiátriai gondozó / szenvedélybeteg gondozó / szociális gondozó, szervező Szociális asszisztens / szakgondozó / gerontológiai gondozó / pszichiátriai gondozó / szenvedélybeteg gondozó / szociális gondozó, szervező Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY

Részletesebben

Szakmai nyílt nap - 2013. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola

Szakmai nyílt nap - 2013. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szakmai nyílt nap - 2013 Dr. Odrobina László, a Nemzetgazdasági Minisztérium Szakképzési és Felnőttképzési Főosztálya vezetőjének tájékoztatása szerint: A szakközépiskolai tanulók 2013. szeptember 1-jétől

Részletesebben

Beilleszkedési programok tapasztalatai 2007. évi felmérés adatai

Beilleszkedési programok tapasztalatai 2007. évi felmérés adatai Beilleszkedési programok tapasztalatai 2007. évi felmérés adatai 2009. Hajdúszoboszló Ráczné dr. Lehóczky Zsuzsánna FSZH Kutatási területek Makro elemzés 15 munkaügyi kirendeltség + munkatárs 40 önkormányzat

Részletesebben

KÖLTSÉGSZAKÉRTŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

KÖLTSÉGSZAKÉRTŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés KÖLTSÉGSZAKÉRTŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése KÖLTSÉGSZAKÉRTŐ Feladatok és tevékenységek

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ Feladatok és tevékenységek

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelel ő adatok figyelembevételével töltend ő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

A 157. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 157. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 157. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS HELYI TANTERVE NAPPALI-ESTI KÉPZÉS

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS HELYI TANTERVE NAPPALI-ESTI KÉPZÉS ISZTI Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ (34 762 01) SZAKKÉPESÍTÉS HELYI TANTERVE NAPPALI-ESTI KÉPZÉS azonosító száma: 34 762 01 ÉRVÉNYES: 2014. szeptember

Részletesebben

Felvásárló Szakmabemutató információs mappa

Felvásárló Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: VARGA ANDREA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: ERDŐS ARANKA A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai:

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai: A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembe vételével töltendő ki! Egy kérelem nyomtatványon csak egy ellátás típus kérhető! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Mérőóra leolvasó Szakmabemutató információs mappa

Mérőóra leolvasó Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: SUHAJDA ISTVÁN SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BAKURA EMÍLIA A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Krupié / Játéktermi felügyelő Szakmabemutató információs mappa

Krupié / Játéktermi felügyelő Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: KOVÁCS ZOLTÁN SZAKMAI LEKTORÁLÁS: SZABÓ NOÉMI A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben