Címlap PÁLYÁZAT. a Szegedi Gregor József Általános Iskola Intézményvezető, magasabb vezető beosztás ellátására

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Címlap PÁLYÁZAT. a Szegedi Gregor József Általános Iskola Intézményvezető, magasabb vezető beosztás ellátására"

Átírás

1 Címlap PÁLYÁZAT a Szegedi Gregor József Általános Iskola Intézményvezető, magasabb vezető beosztás ellátására Ha valamit, akár egy ügyet, akár egy operatársulatot, akár egy óvodát a szakértelmen kívül nem a szeretet mozgat vagy pöcköl naponta előre, akkor nem szabad csinálni. (Gregor József) Szeged, március Készítette: Pocsai Blanka 2016 március Pocsai Blanka 1

2 Pályázati nyilatkozat Alulírott Pocsai Blanka pályázatot nyújtok be az Emberi Erőforrások Minisztere által kiírt, a honlapján 2016.február 28-án megjelent pályázati felhívás alapján intézményvezetői állás betöltésére. A következő nyilatkozatot mellékelem: 1. Nyilatkozom arról, hogy a évi CXC törvényben a magasabb vezetői állás betöltésére előírt, valamint a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelek, és ennek igazolását mellékelem. 2. Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyagom, az eredetivel teljesen megegyező sokszorosításához és továbbításához a döntéshozók és véleményezők felé, a pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető. 3. Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati anyagban használt személyes adataimat a pályázati eljárással összefüggésben kezelhessék. Pályázatomhoz mellékelem a következőket: - hatósági erkölcsi bizonyítvány - végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolatai - továbbképzések tanúsítványainak másolatai Szeged március 18. Pocsai Blanka 2016 március Pocsai Blanka 2

3 1.4. Szakmai életút bemutatása. Önértékelés Iskolai tanulmányaimat a Rókus I. Általános Iskolában kezdtem ének-zene tagozaton, a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium biológia-angol szakán érettségiztem. Baján végeztem el a Tanítóképző Főiskolát, ének szakkollégiummal. A diploma megszerzése után, 1985-ben, a Rózsa Ferenc Sugárúti Általános Iskolában, a mai Szegedi Gregor József Általános Iskolában kezdtem el tanítani. A pedagógus pályán alapdiplomámnak megfelelően tanítóként kezdtem el dolgozni. Harmadik és negyedik osztályban tanítottam, és osztályfőnöki munkát láttam el. Tanítói munkám hamarosan újabb feladatkörrel bővült, diákönkormányzatot segítő pedagógus lettem. Az iskolai hagyományok (Pl.: Hónap osztálya verseny, 8. osztályosok emlék lakatja, testvérosztály program) alakításában vettem részt ben két és fél éves megszakítás következett, mivel megszületett József nevű gyermekem ig A Gutenberg János Általános Iskolában voltam tanító és diákönkormányzatot segítő tanár ben Szeged Megyei Jogú Város Oktatási Bizottságának külsős szakértője lettem. Ez a közoktatás új területét jelentette, az oktatás-szervezés és irányítás összetett faladatának lebonyolításában vehettem részt. Az 1994/1995-ös tanévben kis létszámú felzárkóztató-integráló osztály vezetése volt a feladatom. Az egyéni fejlesztésre, differenciálásra épülő oktató-nevelő munka mintapéldája volt szeptemberében felkérést kaptam arra, hogy PR intézményvezető-helyettesi feladatot lássak el intézményünkben. Feladataim között szerepelt a pályázatok írása, gondozása. A pedagógus továbbképzés intézményi koordinálása, beiskolázás, teljesítések adminisztrációja. Levelezős tanulmányi versenyek szervezése, az iskolai jelentkezők segítése. Városi tanulmányi versenyek gondozása, iskolai szervezési feladatok ellátása. Az intézményi programok gyakorlati lebonyolításában együttműködés a programokért felelős pedagógus kollegákkal. Ennek az időszaknak kézzel fogható eredményei voltak. A pályázati tevékenységnek köszönhetően került kicserélésre több tanterem elavult bútorzata, az ebédlő berendezési tárgyai. A tanári szoba modern, egyszemélyes asztalokkal újult meg tanár kollegáim nagy megelégedésére. Iskolánk rendkívül jó adottságú udvara is felújításra került. Az 35 éves platánok alatt tönkrement fű újratelepítésre került. Az udvar fajátszótérrel, udvari padokkal és a gyermekek által nagyon kedvelt homokozóval bővült. Ebben az időszakban 5. és 6. évfolyamban tanítottam a művészetek tantárgyblokkot. Az ének-zene és rajz tantárgy tanítása újabb kihívással állított szembe. Először is munkaközösséget váltottam és a felsős munkaközösség tagjaként folytattam pedagógusi munkámat. Így a napi gyakorlatban még jobban sikerült megismernem a 2016 március Pocsai Blanka 3

4 felsőben tanító szaktanárok munkáját is. Rajz tantárgyból a kreativitás fejlesztését, a különböző technikák megismerését tűztem ki egyik legfontosabb célomul. Az énekzene tantárgy keretében a merjen és szeressen énekelni elvet követtem. Fontosnak tartottam a minél több népdal megtanítását és a néphagyományok megismertetését tanítványaimmal ben kezdtem el a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán a Comenius Holland - Magyar Közoktatás vezetői képzését. Diplomamunkaként a Fő Fasori Általános Iskola Comenius -I. Minőségfejlesztési Programját készítettem el. A későbbiekben ezen alapdokumentum segítette azt a minőségfejlesztési munkát, amelyben tevékenyen részt vettem, a Belső Ellenőrzési Csoport tagjaként dolgoztam között intézményvezető-helyettesi munkám feladatköre kiegészült az Alsós- munkaközösség vezetésével. Ez a szakmai egyeztetések,konzultációk mellett a hagyományosan alsó tagozat által szervezett programok szervezésére is kiterjedt ban az 5-6. évfolyam átmeneti időszakát fókuszba helyező nem szakrendszerű oktatás 120 órás képzését végeztem el.. Az intézményi bevezetésben tevékenyen részt vettem. A választott projekt módszer eredményeként készült el a Szeged projekt, a Föld projekt, a Tél projekt, melyek lebonyolítását projektvezetőként irányítottam ban a Pedagógus Értékelési Csoport munkáját vezettem. A csoport működési rendjének, feladat és hatáskörének kialakítása, felelősségteljes feladat elé állított. Sikeresnek ítélem ezt a tevékenységet, mivel a tantestület megítélése pozitív volt. Úgy vélekedtek működésünkről, hogy építő jellegű, előremutató, közös hibafeltáró munkát végeztünk. Az intézményi szintű, összegző dokumentumainkban az iskola számára is előremutató megállapításokat határoztunk meg. Megfogalmaztuk az intézmény erősségeit, gyengeségeit és lehetőségeit, ami az ezt követő tanévek munkaterveiben tervezett feladatokban jelent meg, realizálódott ban a Móra Ferenc Múzeum által benyújtott TIOP pályázat intézményi koordinátora lettem. A múzeumi foglalkozások, városismereti séták, vetélkedők oktató-nevelő munkánkat színesítették az együttműködésnek köszönhetően ben a szabadidő-szervező tevékenységgel egészült ki intézményvezetőhelyettesi feladatom. Ebben a feladatkörben az osztályfőnökök munkáját segítettem kirándulás, erdei iskola megszervezésében. Koordináltam a levelezős versenyeket. Sportolási lehetőséget szerveztem az intézmény tanulóinak ben első osztályt indítottam, folytatva tanítói munkámat. Mivel nagyfelmenő rendszer alapján dolgozunk alsó tagozaton, jelenleg 4. osztályos osztályfőnök vagyok ben vállalkoztam a Pedagógus életpályamodell keretében a minősítő eljáráshoz kapcsolódó portfólió feltöltésére. Még 2014 áprilisában a szakmai megújulás lehetőségeként jelentkeztem szaktanácsadói, konzultatív látogatásra, hogy tudatosabban készülhessek a minősítő eljárásra. A portfólió elkészítése nagy 2016 március Pocsai Blanka 4

5 kihívást jelentett, mivel saját szakmai anyagom elkészítése mellett gyakornok kollegám támogatása is feladatom volt. A minősítő eljárásra október 1-én került sor. A minősítés eredménye: Megfelelt (100%) Három évtizednyi tanítási gyakorlatom alatt tanítottam az 5-6. évfolyamos gyermekeket a művészetek tantárgy keretein belül és alsó tagozatban az 1-4. évfolyamon. Izgalmas az életkori szakaszok mássága, amely más pedagógiai módszereket, eszközöket és más pedagógus egyéniséget, hozzáállást igényel. Igazán szerencsésnek mondhatom magam, hogy a 10 év ( ) intézményvezető-helyettesi munkája során is sok innovatív szakmai kihívás részese lehettem. Újszeged önkormányzati képviselője voltam 3 cikluson keresztül. Így képviselőként hozzájárulhattam a névadó Gregor József mellszobrának elkészítéséhez, az iskola épületének szigetelés- és homlokzat felújításához, iskolai bútorzat vásárlásához, eszközök beszerzéséhez között Szeged Megyei Jogú Város Oktatási Bizottságának elnökeként arra törekedtem, hogy a bizottságban és a közgyűlésben is korrekt szakmapolitizálást képviseljek. Újszegeden élek és dolgozom. Megtisztelő, hogy az elmúlt 30 év pedagógus és képviselői munkája során személyes kapcsolatokat alakíthattam ki az itt élők többségével. Már volt tanítvány gyermekét tanítom és hospitálásra is érkeztek hozzám olyanok, akik a pedagógus pályát választották hivatásként. 2. Bevezetés Pályázatomban nagy hangsúlyt szeretnék fektetni a helyzetelemzésre. A Vezetői program fejlődési irányainak és lehetőségeinek meghatározásában elengedhetetlenül fontos az iskola reális képe, a külső és belső működés elemzése. Fontosnak tartom rögzíteni, felvázolni azokat az alapelveket, súlypontokat is, amelyek meghatározzák, körvonalazzák az általam sikeresnek, eredményesnek ítélt vezetői szerepet, attitűdöt. Arra törekedtem, hogy a pályázat tartalmi összeállításában bemutassam azokat az értékeket, hagyományokat, amelyek egyéni arculatát adják, egyben felvázoljam az erre épülő fejlődési lehetőségeket. Alapfeltevések: Az iskolából kikerülő diákoknak útravalóul kell adnunk az élethosszig tartó tanulás képességét, az alapműveltség, biztos alapkészségek és képességek, a továbbtanulás szilárd megalapozását, hogy tanítványaink képesek legyenek önművelésre és pozitív jövőkép megfogalmazására március Pocsai Blanka 5

6 A célokat és feladatokat meghatározó alapértékek: - Gyermekközpontúság - Nyitottság - Klasszikus értékek közvetítése a műveltség és az erkölcs területén - Képességek szerinti fejlesztés - Humán szocializáció - Tudatos életvitel - Harmonikus személyiségfejlesztés - Hagyományőrzés és teremtés - Nemzeti öntudat Személyes küldetésem: Az iskolai élet minden területén megvalósuló értékteremtés. A hagyományok megőrzése, egy nyugodt, de dinamikus fejlődési pálya elősegítése, biztosítása. Az iskolahasználók és a fenntartó által megfogalmazott elvárások mentén a Szegedi Gregor József Általános Iskola menedzselése, folyamatos fejlődésének, megújulásának biztosítása. 3. A Szegedi Gregor József Általános Iskola bemutatása A Szegedi Gregor József Általános Iskola Szeged kertvárosi övezetében helyezkedik el, épületét 1963-ban adták át. Az eredetileg Rózsa Ferenc sugárúti, később Fő Fasori Általános Iskola július 1-én vette fel Gregor József világhírű operaénekes, Szeged díszpolgára nevét. Az épület előtt 50 éve álló kiscsikót ábrázoló szobornak köszönhető, hogy a köznyelvben Csikós Iskolaként emlegetik. Alapfokú nevelési oktatási intézmény, ahova a 8 évfolyamon jelenleg 17 osztályban 447 tanuló végzi tanulmányait. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mint fenntartó, a Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata, mint működtető vesz részt az intézményi munka feltételeinek biztosításában. A SZINT Kft. a takarítási tevékenységet végzi az IKV Zrt tagintézményeként. A Suli-Host Kft. az étkezés lebonyolításának felelőse. Ezektől a szereplőktől rugalmas, átgondolt szemléletre van szükség ahhoz, hogy az intézmény gördülékenyen működhessen és az iskolahasználók számára biztosítsák a biztonságos, megtartó intézményi légkört március Pocsai Blanka 6

7 Az eredményes szakmai munkának köszönhető, hogy az iskola tanulólétszáma az elmúlt években folyamatosan nőtt, az elmúlt öt év alatt ez a növekedés megközelítette a 100 főt. Diáklétszám változása: év év 362 fő 2013 év 357 fő 2014 év 380 fő 2015 év 421 fő 2016 év 450 fő fő várható A felmerülő és diagnosztizált tanulási zavarok korrekciójára a pedagógusok munkáját fejlesztő gyógypedagógus segíti. Az iskolában kiemelt terület az idegen nyelvoktatás, amely már 1. osztályban elindul és csoportbontásban kerül oktatásra 4. évfolyamig. A 4. osztály végén a megelőző 4 év teljesítménye és egy írásbeli szintfelmérő teszt, valamint a szaktanárok és osztályfőnökök véleménye és javaslata alapján heti 5, vagy 3 órában, nívócsoportban folyik tovább a nyelvoktatás. Az iskola tehetséggondozó és felzárkóztató tevékenységének egyik fontos eleme, hogy magyarból és matematikából megteremtette a nívócsoportos oktatás rendszerét, körülményeit, tárgyi, szakmai feltételeit a 7. évfolyamtól. A művészeti nevelést a Pro Musica Művészeti Iskola végzi a 2008/2009-es tanévtől, a Gregor Program keretében. Iskolánk énekkara is ennek az együttműködésnek köszönhetően szerveződött újra és működik sikeresen. A mindennapos testnevelés tanórai keretein belül hagyományos a 3. évfolyamban az úszás oktatása, melyet választható változatos sporttevékenység egészít ki. (tenisz, teke, jég- és görkorcsolya) Az iskola törekszik hagyományai megőrzésére és ápolására. Városi szinten rangos versenyeink: a Móra Ferenc Olvasásverseny, amelyet húsz éve rendezünk , 3-6. osztályos tanuló részvételével. A Víz Világnapja területi verseny idén 16. alkalommal kerül megszervezésre felső tagozatos vegyes csapatok (5-8. osztály) részvételével. A verseny ebben az évben már 3. alkalommal tankerületi szinten kerül megrendezésre, általános iskola részvételével március Pocsai Blanka 7

8 2011. óta kínai nyelvoktatás folyik iskolánkban. Az idei tanévben a 7. évfolyam tanulói már második idegen nyelvként tanulhatják felmenő rendszerben a kínai nyelvet, amit kiegészít egy kezdő és egy haladó kínai csoport, a Konfuciusz Intézet biztosította szakmai háttérrel. Az iskola eszközparkjának jelentősebb bővítésére 2011-ben (fenntartói pályázat) 9 db interaktív tábla beszerzésével nyílt lehetőség. A 2015/2016-os tanévben a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ sikeres pályázati tevékenységének köszönhetően 14db új számítógéppel és 7db monitorral bővült az informatika terem felszereltsége. Az iskola nyitottságát, elérhetőségét külső szemlélők számára honlapunk biztosítja. ( A törvényi elvárásoknak megfelelően nyilvánosak iskolánk alapdokumentumai, nyomon követhetők az aktualitások és az iskolai programok. A szülőkkel való kapcsolattartás aktív, szinte naprakész, ami iskolánk erőssége is. Minden itt tanító pedagógus számára a gyermekközpontúság a legfőbb szempont. Nyitottak vagyunk minden újdonságra, értékek és elveink mentén. Intézményünk személyi és infrastrukturális helyzete, az itt dolgozók lendülete, elhivatottsága lehetővé teszi hogy megkeresse a gyermekekben rejlő titkokhoz, kincsekhez vezető utat, s kulcsot (tudást) adjon a kezükbe, amellyel kinyithatják a nagyvilág kapuját, hogy megtalálják benne önmagukat. (Gregor József Általános Iskola Pedagógiai Program -2013) 4. Az intézmény adottságai 4.1. Épület, ingatlan A Szegedi Gregor József Általános Iskola épülete több mint 50 éves. Az elvárások az épület funkcionális működését tekintve nagymértékben megváltoztak. Szerencsés, hogy az elmúlt két tanév során két nagyobb beruházás az alapproblémák kezelését tette lehetővé. Az intézmény gazdaságosabb működését segítette elő a nyílászárók teljes cseréje és a homlokzat- felújítással összekötött külső szigetelés. A nagyprojekt önerejeként beszámítható tantermi ablakok cseréje folyamatos, és kiemelt felújítási feladat volt, amiben Mi iskolánk, mi óvodánk projekt keretében szülői támogatás és felajánlás is segítette ezt a folyamatot. Fontos, hogy 2005-ben az Út iskola program keretében az elavult kazánok cseréje is megtörtént, ami előmunkálatokat jelentett a már említett program teljes körű megvalósulásához, eredményességéhez ben az elektromos hálózat felújítása óriási előrelépést jelentett. A rendszer biztonságos működését, az egyre növekedő terhelés ellátására tette alkalmassá az iskolai elektromos hálózatot. A felújítási program részeként megszületett az Iskolarádió is, ami már hosszú évek óta szerepelt az intézmény megvalósításra váró tervei között. A földszinti folyosó újraburkolásával (2008) nemcsak esztétikus, 2016 március Pocsai Blanka 8

9 biztonságos burkolat került a már megkopott kövezet helyére, hanem az elöregedett vízhálózat vezetékeinek cseréje is elkezdődött. Többlépcsős projektként célszerű a folyamat folytatása, az első és második emeleti folyosók tekintetében, valamint az épület lépcsőfeljáróinak felújítására vonatkozóan. Az iskola tornaterme is megújult az elmúlt években. Cserére kerültek a nyílászárók, korszerűsítették a világítást, a parketta felújítása is megtörtént. Lényeges azonban az a tény, hogy a megnövekedett létszám és a mindennapos testnevelés belépésével, már nem képes ellátni megnyugtató módon az iskola testnevelés óráinak megszervezését ez a tornaterem. Kapacitásbővítésre van szükség. A Kötelező felszerelés- és taneszköz jegyzék előírásainak megfelelően, a közösségi tér rendelkezésre állása is előírás, kívánalom az iskola tekintetében. Sajnos ez iskolánk egyik gyenge pontja. Intézményen belüli rendezvények megszervezésére csak korlátozott lehetőség van. A megoldási alternatívák között az egyik leginkább kézenfekvő megoldás lenne, amely mindkét probléma orvoslására alkalmas, egy új könnyűszerkezetes tornacsarnok építése. A megvalósítás érdekében már történtek és folynak is előkészítő munkálatok. Az iskola mellett ez a beruházás Újszeged városrész ellátottságát is biztosíthatná, hiszen közösségi terekben sajnos itt is hiány tapasztalható. Az iskola nyitottságát, a lakókörnyezettel történő szorosabb kapcsolatát is erősíthetné ez a lehetőség. Iskolánk udvara zöld sziget. Kiváló lehetőséget biztosít a gyerekeknek a feltöltődésre, kötetlen játékra. Karbantartása folyamatos. A könnyűszerkezetes tornacsarnok megvalósulása esetén azonban csökkenne az udvar szabad területe. Ezért a fejlesztésére vonatkozóan több alternatívás feladat- és ütemtervet célszerű összeállítani. Ebben fontos szempont a minél nagyobb zöldfelület megőrzése, a játszóeszközök, padok, kerti asztalok telepítésének megtervezése, a megvalósításhoz szükséges költségkalkuláció, források, elsősorban pályázatok felkutatása. Az iskola vizesblokkjai már több lépcsőben felújításra kerültek. Folyamatos állagmegóvásuk fontos feladat. Az ebédlő terhelése nagy, itt is érvényesül a megnövekedett létszám miatti túlterheltség. Ebben a tanévben kerültek kicserélésre az ebédlőasztalok. Az ebédlői bútorzat későbbi cseréjénél, a tálaló konyha átalakításának lehetőségére is figyelni kell. Az intézmény az 52 évvel ezelőtti építészeti megoldásokat követve lapos tetős. A mai kor megújuló energia szemléletéhez igazodó napelemek telepítésére alkalmas. A fogadórész, a villanyórák és a szükséges technikák kiépítésre kerültek március Pocsai Blanka 9

10 Összegzésként megállapítható, hogy az épület állaga megfelelő, az elmúlt évek felújítási munkálatainak köszönhetően. Lehetőségek: - Folyosói burkolatok megújítása - Könnyűszerkezetes tornacsarnok - Zöldfelület funkcionális tervezése - Tetőszerkezet hasznosítása, napelemek telepítése 4.2. Tárgyi feltételek (felszerelések, eszközök) A Szegedi Gregor József Általános Iskola a kötelező felszerelés- és taneszköz jegyzékben foglaltakkal rendelkezik. Az intézmény minden szeglétében sugározza gyermekintézmény funkcióját. A tantermek az osztályfőnökök és a szaktanárok igényességét tükrözik. Megtartó, otthonos légkört igyekeznek kialakítani, amiben a szülői közösség is partner, sok esetben kezdeményező. Fontos azonban, hogy megtaláljuk arra a lehetőséget, hogy a tantermi bútorzat cseréjével ezt a komfortérzetet tovább erősítsük. Érdemes nagyvállalatok, cégek megkeresése, pl. szekrények, szabadpolcok tekintetében. A tantermek technikai eszközökkel történő ellátása, az eszközpark frissítése folyamatos feladat. A 2015/2016-os tanév II. félévében az informatika terem eszközparkja korszerűsítésre került (14 számítógép és 7 monitor), ami a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ eredményes pályázati tevékenységének köszönhető. A tantermi folyamatokban az interaktív és projektoros kivetítésre alkalmas felületű táblák élvezetesebbé teszik a tanítási órákat, több lehetőséget biztosítanak az interaktív feladatok óraelemként történő használatához. A működtetésükhöz használt laptopok műszaki állapota nagyon eltérő. Sok esetben szülői támogatásból biztosított. Célszerű pályázati források felkutatása, mivel a megfelelő műszaki állapotú laptopok beállításával több elavult eszköz cseréje is megvalósítható, kiváltható lenne. A pályázati tevékenység elindítására célszerű lenne, egy a pedagógusokat is motiváló ösztönző rendszer kidolgozása. Iskolánk könyvtára és olvasóterme a gyerekek közkedvelt szabadidős terepe. Nemcsak a magyar nyelv és irodalom órák könyvtárismereti óráinak helyszíne, hanem kutatómunkára, játékra, kreatív időtöltésre is alkalmas hely. Ennek a légkörnek a megteremtéséért elismerés illeti meg iskolánk könyvtárosát. Tevékenységével, akcióival bevonja a gyerekeket a könyvtár állománybővítésének kreatív megoldásába. Ez azért is elismerésre méltó, mivel a 2016 március Pocsai Blanka 10

11 könyvtárfejlesztés forrásai elég szerények, visszafogott lehetőséget biztosít új könyvek beszerzésére. A testnevelés órák szervezéséhez szükséges eszközök is állandó frissítést igényelnek. Az intenzív használatnak megfelelően viszonylag gyorsan amortizálódnak. Többnyire az osztályközösségek szülői támogatással biztosítják az udvari játékhoz szükséges játszóeszközöket. Az előző tanév végén a Diákönkormányzat örvendeztette meg a közösséget labdákkal, ami az értelmes szabadidő eltöltéshez járult hozzá és csökkentette az iskolai szertár terhelését is. Az iskola felzárkóztató tevékenységét főállású fejlesztő gyógypedagógus támogatja. A foglalkozások megtartására különálló fejlesztő szoba áll rendelkezésre. Jól látható, hogy a rövidebb, ill. szakértői vélemény alapján hosszabb ideig fejlesztésre szoruló gyermekek száma folyamatos emelkedést mutat. Fontos feladat az iskolai fejlesztő tevékenység eszköz- és felszerelés beszerzésének széles körű támogatása. Az intézmény bejáratánál az épület 52 évvel ezelőtti átadásakor egy intézményen belüli gondnoki lakás épült. A lakás egy szobája csoportbontásra alkalmas nyelvi teremként funkcionál. A másik kisebb méretű szoba átalakításra, esztétikus berendezésre vár. Rendbehozatala esetén tanári fogadóórák, megbeszélések helyszíne lehetne. Összességében megállapítható, hogy a tanítás-tanulási folyamathoz szükséges eszközök rendelkezésre állnak. Kiemelt figyelmet igénylő területek: - Tantermi bútorzat folyamatos megújítása - Laptopok cseréje - Könyvtári állomány fejlesztése - Sport és játszóeszközök folyamatos pótlása - Fejlesztő tevékenység eszközellátottsága 4.3. Személyi feltételek Az iskolai tantestület létszáma 37 fő. Nevelő-oktató munkát segítő 2 fő, közmunka program keretében munkatársunk 1 fő. 29-en teljes állásban látják el feladataikat, 6 kolléga részmunkaidős, 2 fő óraadó március Pocsai Blanka 11

12 A nevelőtestületről elmondható a nyitottság, lelkiismeretes munkavégzés, jó együttműködési képesség, mely garanciát jelenthet az iskola jó színvonalú szakmai működéséhez. A szakos ellátottság teljes körű, a pedagógusok 14%-a szakvizsgával rendelkezik, 1 fő szakvizsgás képzése folyamatban van. Öt fő vett részt a Pedagógus életpályamodell keretében minősítő eljáráson. 1 fő november 30-ig töltötte fel portfólióját. Minősítési eljárása a 2016 szeptemberében várható. 1 fő pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés szakértő, aki egyben intézményünk mérési-értékelési felelőse is. 6 fő egyetemet, 31 főiskolát végzett. A pedagógusok végzettsége megfelel a törvényi előírásoknak. A pedagógia munka segítője 1 fő teljes állású fejlesztő gyógypedagógus. A nevelőtestület nemek szerinti összetétele: 86% a nő, és 14% a férfi. 0 Nő 86 % Férfi 14 % A nevelőtestület kor szerinti összetétele: év 5 fő, év 6fő, év 5 fő, év 4 fő, év 5 fő, év 8 fő, év 2 fő év 5 fő év 6 fő év 6 fő év 4 fő év 5 fő év 8 fő év 2 fő kormegoszlás A kor szerinti megoszlási adatból jól látható, hogy középtávon generációváltás valósul meg a tantestületben. Tudatos, előre megtervezett építkezésre, munkaerő gazdálkodásra van szükség, hogy a tapasztalt kollegák nyugdíjba vonulásával, nyugodt átmenet valósulhasson meg a feladatellátásban. A tervezésben kiemelten hangsúlyos, elengedhetetlenül fontos a szakos ellátottság biztonságos modellezése március Pocsai Blanka 12

13 A pedagógiai munkát közvetlenül és közvetetten segítők létszáma nem változott az utóbbi években. Engedélyezett létszám: 2 fő. Iskolatitkár 1 fő (pedagógus diploma) rendszergazda 1 fő (pedagógus diploma). Munkavégzésük lelkiismeretes. Az iskolában folyó munkát segítik, partnerként működnek együtt pedagógussal, diákkal, szülővel egyaránt. 5. Az iskola arculata Egy iskola akkor eredményes, ha a társadalom által elvárt és specifikus, csak rá jellemző értékeket képvisel. Ha saját arculata van. Az iskola jövőjét a hagyományok megtartásával, ápolásával, a múlt értékeinek tiszteletben tartásával lehet eredményesen építeni. A Szegedi Gregor József Általános Iskola specifikus szakmai programjai: - Emelt szintű, nívócsoportban megszervezett angol nyelvoktatás - JAM vállalkozói szemléletű személyiségfejlesztő program - Gregor program a művészeti nevelés szolgálatában - Nívócsoportos tehetséggondozás és felzárkóztatás 7-8.évfolyamon magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyakból - Kínai nyelvoktatás Hagyományos események: - Zene Világnapja - Gregor József, iskolánk névadójáról megemlékezés - Kicsi vagyok én foglalkozások - Móra Ferenc területi olvasásverseny - Víz Világnapja területi verseny - Március 19. József napi népdaléneklési verseny A tanulói értékelés, jutalmazás hagyományai: - A Csikós Iskola kiváló diákja cím átadása az arra érdemes ballagó nyolcadikos tanulónak - Pro Bono Publico díj a közösségi munkában kiemelkedő tanulónknak - Juhász Pálné kolleganőnk emlékének tisztelegve, a család által alapított díj átadása a magyar nyelv és irodalom tantárgyban kimagasló teljesítményt nyújtó tanulónak március Pocsai Blanka 13

14 A hagyományok meghatározzák a Gregor szellemiségét. A programszervezés és lebonyolítás minősége egy átgondolt fejlesztési folyamat következményeként felfrissülhet. 6. Az oktató-nevelő munka intézményi értékelése 6.1. Az intézményi önértékelés eredményei, tapasztalatai A 2014/2015-ös tanévben végeztünk intézményi önértékelést, intézményi szintű klímamérést. Erősségeink: - A pedagógia programunk alapelvei alapján folyik a nevelés és oktatás intézményünkben (4,46). - A tanulók tantárgyi ellenőrzése rendszeres (4,43). - Az intézmény tanórán kívüli tevékenységeket szervez a tanulók számára (4,66). - Nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra történő nevelésre, a sportolásra (4,60). - Erkölcsi normák megismerése, tudatosan vállalt értékrend kialakítása (4,46). - A vezető fontosnak tartja a pedagógusok szakmai együttműködését (4,51). - A vezető támogatja a jó ötleteket (4,49). Figyelemre méltó terület: - Az intézményen belüli információáramlás megítélése nagy szórást mutat. Fejlesztendő területek: - Nemzeti hagyományok megismerése, magyarságtudat, hazaszeretet alakítása (3,74). - Diákok bekapcsolódása az őket érintő kérdésekbe, véleménynyilvánításuk (3,74). - A szülők bekapcsolódása a gyermeküket érintő döntések előkészítésébe, véleménynyilvánításuk és kezdeményezésük a változásokra (3,94). - A pedagógiai-szakmai munka végzéséhez szükséges eszközök rendelkezésre állása (3,66). Szülői kérdőívek elemzéséből készített összegzés tapasztalatai március Pocsai Blanka 14

15 Erősségeink: - Az iskola elvárásai magatartási és erkölcsi téren megfelelnek a tanulók életkorának (4,30); - A tanulók munkájának tantárgyi ellenőrzése rendszeres (4,19); - A tanulók értékelése objektív és reális (4,15); - Magyarságtudat, hazaszeretet kialakítása (4,24); (A pedagógusok elégedettségi kérdőívében e kérdés fejlesztendő terület.) - Az intézményvezető jelenléte (4,35); - Az iskolával való kapcsolattartás formái (4,24); Fejlesztendő területek: - Diákjaink kulturált viselkedése (beszédük, viselkedésük tanáraikkal, társaikkal) (3,80); - Lehetőségek a tehetség kibontakoztatására (3,85); - Diákjaink együttműködése (3,91); - Diákjaink előítélet-mentessége (3,61); Figyelemre méltó területek: - Az iskola segíti a gyermekemet, hogy megismerje és fejlessze képességeit (3,87); - A felzárkóztatás, lemaradó tanulók kezelése (sok szülőnek ezzel kapcsolatosan nincsen információja) (3,82); - Tanórán kívüli tevékenységek szervezése (3,84); (Ez a terület is ellentmondást mutat a tanári elégedettség kérdőívvel.) Az erősségek és gyengeség meghatározzák oktató-nevelő munkánk további irányait. Fontos meghatároznunk azokat az okokat, amelyek a szülői és pedagógus kérdőív ellentmondásait megmagyarázzák, értelmezik. A felvetett, elsősorban gyengeségként megjelent területek egy részét már megvizsgálták a szakmai munkaközösségek, és javaslataik alapján új elemek kerültek beépítésre az idei tanév munkatervébe.(pl.: Munkaközösségi szakmai nap szervezése a tudásmegosztásra a jó gyakorlatok átadására) A diákönkormányzat a magyarságtudat, erősítésére, a hazaszeretet tartalombővítésére, lakóhelyünk pontosabb megismerésére Magyarország projektet indított el ebben a tanévben. Diákjaink kulturált óraközi viselkedésének, megerősítésére ugyancsak ebben a tanévben diákügyeletesek kerültek beállításra március Pocsai Blanka 15

16 A részvétel önkéntes. A kezdeti eredmények azt mutatják, hogy hatékony, mivel a kortárscsoport hatása erős A Pedagógus Értékelési Csoport Az Intézményi önértékelés megállapításai és a törvényi és jogszabályi környezetnek, útmutatóknak megfelelően indult el a 2015/2016-os tanévben a Pedagógus Értékelési Csoport (PÉCS) munkája. A PÉCS megalkotta az önértékelés éves szabályzatát, meghatározta az intézményi elvárásokat, és a várható minősítési eljárásokhoz és tanfelügyeleti ellenőrzésekhez igazodva előkészítette, megtervezte az önértékelési folyamatot. A teljes intézményi önértékelés a jelenleg érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően 5 évre tervezhető. Az önértékelés eredményeire alapozott intézkedési terv és az egyéni, pedagógusokként elkészített fejlődési terv pontos elkészítésében érdekelt az intézmény és pedagógus is egyaránt, hiszen ezek a dokumentumok határozzák meg a lehetséges fejlődési irányokat. Ebben a munkában a szervezett, egységes külső kontroll és az informatikai támogatás biztosított. A rendszer előnye az egységes módszerek és eszközök használata mellett, az egységes minőségfogalom alkalmazása a PDCA ciklus alapján. (Előzmény: COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program, Comenius I. Intézményi modellje: Partnerközpontú működés ( ). Az Intézményi Minőségirányítási Program ) Az intézményi szintű értékelés hibafeltáró tevékenységét egy valós, reális intézménykép alapjain a fejlődési irányok meghatározásában kell hasznosítani. Az értékelés területei: a., Pedagógiai folyamatok b., Személyiség- és közösségfejlesztés c., Eredmények d., Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció e., Az intézmény külső kapcsolatai f., A pedagógiai munka feltételei g., A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a Pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés Az önértékelési folyamat sikerességének egyik legfontosabb eleme az intézményvezető elkötelezettsége. Szükség van arra, hogy egyértelműen meghatározza és delegálja a feladatokat, a hatás- felelősségi körök tisztázásával március Pocsai Blanka 16

17 Kiemelt feladata még a tantestület tájékoztatása a belső önértékelési folyamat aktuális folyamatairól. Az intézményvezetői támogatással két évre szóló önfejlesztési terv hatalmas segítség a tervező munkában, mivel tartalmában az erősségeken és a fejleszthető területeken van a hangsúly. 7. Az oktató-nevelő munka 7.1. Az oktató-nevelő munka súlypontjai Az oktatás és a nevelés szerves egységben állnak egymással. Minden tanítási órát, szabadidős tevékenységet az oktatás és nevelés összhangja határoz meg. Iskolánk erőssége a gyermek centrikusság. Nevelési tevékenységünk csak akkor lehet eredményes, ha a szülők széleskörű bevonását valósítjuk meg, mivel csak egységes nevelési elvekkel érhetünk el kézzelfogható eredményeket. Környezeti nevelés: Az iskola pedagógusai arra törekszenek, hogy a gyermekek jól érezzék magukat az iskolában, magukénak érezzék azt. A tanulók közvetlen iskolai környezetén kívül a természeti, épített és szociális környezetünk megismerése és megóvása, a lakóhely megismerése, a hagyományok tisztelete környezeti nevelési programunk fontos feladata. Kiemelt feladatuknak tekintik az érték és normaközvetítést. Erkölcsi nevelés: Az erkölcsi nevelés eredményességét az jelenti, ha a gyerekekben az elemi értékek fokozatosan kialakuló értékrenddé alakulnak, hiszen ez később meghatározó módon befolyásolja a felnőttkori életmódot, életfelfogást. Az erkölcsi értékek megerősítése a tanórai és szabadidős tevékenységünkben is folyamatos és hangsúlyos feladat. Nevelési tevékenységünk fontos eleme a neveltségi szint emelése. A tanulók életük nagy részét az iskolában töltik. A pedagógusoknak fontos feladatává vált, hogy a tanulók szocializációját támogassák, alakítsák és megerősítsék az alapvető illem-szabályokat. Ez következetes munkát igényel az intézmény valamennyi dolgozójától. Egészségnevelés: Az iskola legfontosabb egészségnevelési elvei: - Az egészség a legfőbb érték, az iskola minden tevékenységével szolgálja a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődését március Pocsai Blanka 17

18 - Az egészség és a környezeti nevelés középpontjában a tanulók szemléletének formálása, az egészséges életvitel és a környezettudatos magatartás szokásrendszerének kialakítása áll. - Az intézmény dolgozóinak példamutatása, a környezet esztétikuma, tisztasága, az iskola környezetbarát működése a legfőbb nevelőerő. - A sport aktív szerepvállalásra nevel, sajátos eszközeivel önkifejezésre, önmegvalósításra ad lehetőséget, ezért az iskolának sokféle mozgási és sportolási lehetőséget kell biztosítania A védőnő jelenléte, tevékenysége az egészségnevelés terén nagyon hasznos. A felvilágosítás, tájékoztatás fontos feladat, (pl. kiskamaszkori változások és higiéné, felnőtté válás, fogamzásgátlás, elsősegélynyújtás) ebben folyamatos a kapcsolat iskolánk védőnője és az osztályfőnökök között. Az elsősegélynyújtás ismeretátadása gyakorlat orientált, szakköri formában működik. Az elmúlt években városi vetélkedőkön szerepeltek diákjaink, ahonnan rangos díjakat, elismeréseket hoztak el. A mindennapos testnevelés bevezetésével egy olyan komplex tevékenység került a gyermekek napirendjébe, órarendi szintű beépítésre, amely jótékonyan hat a gyerekek fizikai és mentális fejlődésére és lehetőséget biztosít a személyiség sokoldalú fejlesztésére. (Munkabírás, kollektív szellemiség, tolerancia, egészséges versenyszellem, kudarc kezelése) Feladatunk, hogy megszerettessük, a gyerekek életének részévé tegyük a mozgást. Tehetséggondozás, felzárkóztatás: Az egy osztályba kerülő tanulók csak életkorban állnak közel egymáshoz, ezen kívül különbözőek adottságaikban, fejlettségükben, képességeikben, tudásukban, felkészültségükben. Eltér a tantárgyak iránti érdeklődésük, munkájuk eredménye, teljesítményük szintje. Tanulóink egy része kimagasló eredményekre képes. A tehetséggondozás tulajdonképpen az optimális fejlődés feltételeinek a megteremtése és működtetése. Iskolánkban ezt hivatottak erősíteni a tehetséggondozó szakkörök, melyek a versenyekre való felkészítésre is nagy hangsúlyt fektetnek. A 7-8. évfolyamon a nívócsoportos magyar nyelv és irodalom, matematika tanítás is részben ennek a célnak a megvalósítását célozta meg, ahogyan a nívócsoportokban megszervezett idegen nyelv tanítása is. A nívócsoportok másik funkciója a felzárkóztatás, a lassabb, egyéni tempóban történő haladás biztosítása. Ez akkor működik eredményesen, ha lehetőleg minden tanulónak biztosítja az őt leginkább fejlesztő, minél inkább személyre szabott pedagógiai eljárásokat. Kiemelten fontosnak tartjuk a szülőkkel való együttműködést, kapcsolattartást. Indokolt esetben - a gyerek érdekeit messzemenően figyelembe véve - a törvényes lehetőségeket kihasználva járunk el, kezdeményezünk esetenként szakértői 2016 március Pocsai Blanka 18

19 vizsgálatot. A fejlesztések és a felzárkóztató tevékenység a szakvélemények megállapításai, és fejlesztő gyógypedagógusunk útmutatásai alapján történik. Az alsó tagozat első két évében az iskolai szabálykövetés rendszerének kialakítása, a szabálytudat megerősítése elengedhetetlen feladat. A gyerekeknek meg kell tanulniuk az együttműködés elvét, a kötelességtudat fontosságát. Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai teljesítményelvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Cél az alapműveletek jártasság szintű kivitelezése, kombinatorikai gyakorlatok megoldása, az értő és örömszerző olvasás, a gondolati kifejezés fejlesztése. A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástartalmak megalapozásának folytatása. Az 5 6. évfolyamon továbbra is az alapkészségek fejlesztése kap fő hangsúlyt. A éves tanulók gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz. Az 5 6. évfolyamokon ezért az integratív-képi gondolkodásra alapozó fejlesztés folyik, a 7 8. évfolyamon, a serdülőkor kezdetétől viszont hangsúlyossá válik az elvont fogalmi és elemző gondolkodás fejlesztése. Folyamatos feladat a pályaválasztásra, pályaorientációra való felkészítés. Az oktatás tartalma mellett a változatos tanórai munkaszervezésre, a fejlesztő értékelésre és a tanulás tanítására kell helyeznünk a hangsúlyt Az oktató-nevelő munka tanórán kívüli lehetőségei Diákönkormányzat A Diákönkormányzat ebben a tanévben megújította Szervezeti és Működési Szabályzatát. Más hangsúlyokat és lényegesnek ítélt feladatokat határozott meg. Kiemelt feladatai: - Tagjainak érdekképviselete - Tartalmassá és emlékezetessé tegye az általános iskolai diákéveket - Elősegíteni az alapvető viselkedési módok megismerését és alkalmazását - Részt vesz az iskolai élet szabadidős programjainak szervezésében, lebonyolításában - Hozzájárul a diákok demokratikus ismereteinek gyarapodásához, és azok gyakorlati alkalmazásához Napközi, tanulószoba (Stúdium) A tanévben 230 fő körül mozog a napközis gyermekek létszáma, ami jó kihasználtságot jelent. A számok azt mutatják, hogy van igény a napközis és tanulószobai ellátásra, magas létszámmal működnek március Pocsai Blanka 19

20 Alsó tagozaton az iskola biztosítja a gyermekek számára a homogén napközis csoportokat,1 osztály -1 csoport Könyvtár, olvasó Az iskola könyvtára többfunkciós, a gyerekek fejlesztésére, kikapcsolódásának biztosítására, könyvtárórák megtartására kiváló terep. Ambiciózus könyvtárosunk színes programkínálattal várja az érdeklődő diákokat. A kutató munkát végző diákok segítséget, iránymutatást kapnak, ami hozzájárul az önálló tanulás megalapozásához. A 4. évfolyam számára szervezett kis könyvtáros foglalkozás közkedvelt, pedig vizsgával zárul. A sikeres vizsga után Kis könyvtáros végzettséget kapnak. Ugyancsak a könyvtár ad otthont a felső tagozatos gyerekekből szerveződő Iskolarádió szerkesztőségének, mely működését olyan szabályzók terelik mederbe, amiket saját maguk alkottak meg és tartanak be. A gyerekek szeretnek a könyvtárban lenni. Ennek a pozitív attitűdnek a kialakítása komoly lépés az olvasóvá nevelés terén Szakkörök, foglalkozások A szabadidő hasznos eltöltésére, a mozgásigény kielégítésére, de a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra is szerveződtek délutáni választható tevékenységek. Az énekkar különösen szép sikereket ért el az elmúlt esztendőben.(rádiófelvétel, Csongrád Megyei Népdaléneklési verseny 1. hely, Éneklő Ifjúság Arany minősítés) A SZEDEÁK iskolai edzéseket, 1-4. évfolyamon testnevelés órákat biztosító edzőjével a kosárlabda nagyon népszerű. Eredményesen szerepelnek a korosztályos bajnokságban évfolyamon az MLSZ- Bozsik program keretében futballozhatnak diákjaink. A kínai nyelvoktatás igazi kuriózum a délutáni foglalkozások között. A Konfuciusz Intézettel kötött megállapodás eredményeként kínálhatjuk ezt a második idegen nyelvként, valamint kezdő és haladó szakköri formában működő lehetőségként diákjainknak március Pocsai Blanka 20

21 Szakkörök, foglalkozások: Foglalkozás neve Alsós énekkar (Kicsinyek kórusa) Kosárlabda Felsős labdarúgás Úszás Kínai kezdő Kínai haladó Elsősegély szakkör Fizika szakkör Felvételi előkészítő matematika Gazdasági ismeretek szakkör (JAM) Kémia differenciált Biológia differenciált Magyar előkészítő Történelem szakkör Környezetvédelmi szakkör Ügyes kezek kreatív kör Humán szakkör Filmklub Angol felzárkóztató Fizika felzárkóztató Érintett évfolyamok, osztályok 2-4. évfolyam 4. évfolyam 5-8. évfolyam 3. évfolyam 3-5. évfolyam 6-8. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 8. évfolyam 8. évfolyam 5-6.évfolyam 5-7. évfolyamok 3-4. évfolyam 7. évfolyam 7-8. évfolyam 4. évfolyam 7. évfolyam Szegedi Csikós Iskola Alapítvány A Szegedi Csikós Iskola Alapítvány önálló gazdálkodást folytató szervezet, bevétele az SZJA 1% felajánlásából, támogatásokból áll. (A 2015-ben 403 e Ft) Elektronikai eszközök, tantermi bútorok, árnyékolástechnikai eszközök folyamatos beszerzésével segítik az iskolában folyó oktató-nevelő munkát. Az alapítvány támogatást biztosít az iskola által szervezett tanulmányi versenyek lebonyolításához, jutalomkönyvek vásárlásához. Az elmúlt évben az iskolát kiszolgáló, nagykapacitású fénymásoló biztosításával támogatták a diákokat és pedagógusokat. 8. Tanulmányi munka Iskolánk tanulóinak szociális összetétele jó, Újszeged kertvárosi övezetének adottságaiból fakadóan, a városi átlagot kismértékben meghaladó. A különböző okok miatt hátrányos helyzetű tanulók száma az iskolai szinten: Összes létszám: 447 fő március Pocsai Blanka 21

22 Ebből a létszámból sajátos nevelési igényű tanuló: 21 fő Hátrányos helyzetű tanuló: 1 fő Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló: 24 fő. A beiskolázást tekintve tanulóinknál a gimnáziumi és szakközépiskolai beiskolázási cél a meghatározó, a gimnáziumi jelentkezések elsődlegességével. Szakképző intézménybe évente 1-2 tanuló jelentkezik. A középfokú iskolák visszajelzései alapján a Gregor József Általános Iskolából felvett tanulók a vitt jegyeiket nagy százalékban meg tudják tartani, beiskolázásuk reális. A középiskolai lemorzsolódás is elhanyagolható. A megjelölt iskolák és osztályok elsősorban a nyelvi orientáltságúak vagy humán jellegűek, de egyre nagyobb az érdeklődés a közgazdasági szakirányok felé is. A felvételek megoszlása a 8. évfolyamban (31 fő), 2014/2015-ös tanév Felvételt nyertek összesen: 31 fő (Gimnázium:24 fő, Szakközépiskola:5 fő, Szakképzés: 2 fő) gimnáziumba felvett 24 fő szakközépiskolába felvett 5 fő szakképzésbe felvett 2 fő Első megjelölt helyen felvételt nyert: 22 fő, fellebbezéssel élt:1 fő, nem nyert felvételt: 0 fő március Pocsai Blanka 22

23 Tanulmányi átlagok alakulása: 2010/ 2011 tanév félév 2010/ 2011 tanév vége 2011/ 2012 tanév félév 2011/ 2012 tanév vége 2012/ 2013 tanév félév 2012/ 2013 tanév vége 2013/ 2014 tanév félév 2013/ 2014 tanév vége 2014/ 2015 tanév félév 2014/ 2015 tanév vége 2016 / 1. félév Létszám Ebből osztályozhat ó Tanulmányi átlag Bukott tanulók Tantárgyi bukás ,29 4,04 4,36 4,44 4,36 4,42 4,33 4,38 4,37 4,44 4, Az iskola tanulmányi eredményei, elért átlagai az elmúlt 5 év visszatekintésében emelkedő tendenciát mutatnak. Fontos, hogy a Kompetenciamérés értékelésének tapasztalatait, az anomáliák kiküszöbölésére készült Intézkedési terv feladatait a tantestület beépítse szakmai munkájába. Ennek nyomon követése a tanév során a munkaközösségek kiemelt feladata. A kompetenciamérés tapasztalatai: A Szegedi Gregor József Általános Iskola a 2014-es Kompetenciamérésben 6. évfolyamból 50 fő (48 főre vonatkozik a jelentés), 8. évfolyam: 40 fő (35 főre vonatkozik a jelentés) vett részt. Iskolánk átlageredményei az országos, illetve a hasonló települések iskoláinak eredményeivel megegyeznek, a számszerű eltérések nem szignifikánsak március Pocsai Blanka 23

24 Az elért eredmény az összes telephely, és a megyeszékhelyi iskolák figyelembevételével számított értéknél is némileg alacsonyabb. Az osztályok teljesítményében, különösen szövegértésben figyelhető meg eltérés. Az eredményekből levont következtetések: - A 8. osztályos tanulóknál a tanév végi motiváció csökkenését tapasztalták a kollégák, ami tükröződik az eredményekben. - A tanulók egy része nem elég komolyan viszonyult a feladatok megoldásához, mivel az eredményeknek semmiféle következménye nem volt, az eredmények megismerése is igen távol, másik tanévre esik. - A mérésekkel kapcsolatos tájékoztatásra, az eredmények értelmezésére nagyobb gondot kell fordítani nem csak a pedagógusokra vonatkozóan, de a szülők, tanulók körében is. A szülői motiváció növelésére van szükséges. - Az alsó tagozaton elért fejlettségi szint a felső tagozaton is meghatározó, az esetleges lemaradás már nagyon nehezen hozható be. Az alsó tagozat fejlesztőmunkája, a problémák korai feltárása, egyénre szabott fejlesztések, a lemaradókkal mielőbbi specifikus foglalkozások mindkét vizsgált területen javíthatnak az eredményeken. A feltárt problémák kiküszöböléséhez megszületett egy Intézkedési terv, ami feladatként rögzíti a tanulói motiváció és a tanulók felkészítésének megerősítését a későbbi mérésekhez kapcsolódóan. A nevelőtestület részéről szükség van az eredmények részletes elemzésére, és az értékelés alapján a szükséges a feladatok meghatározására, beillesztésük a pedagógiai tervekbe, a fejlesztőpedagógusok speciális fejlesztő munkájának összehangolásával március Pocsai Blanka 24

25 Hosszú távú feladatunk az intézményi mérési rendszer kiegészítése az alsó tagozatra vonatkozóan, a jó gyakorlatok átadása, a tervezett feladatok megvalósítási hatékonyságának ellenőrzése, elemzése, értékelése. 9. Partnerek, kapcsolatok Az iskola megítélésében döntő szerepű az, hogy az intézményről a partnerekben milyen képet, benyomást alakítunk ki. Az iskolahasználók elégedettsége, az intézmény lakókörnyezeti beágyazódása, jó híre meghatározó. Iskolánk fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Előzékeny, segítőkész és támogató légkört igyekeznek intézményünk számára biztosítani. A formálódó rendszer esetleges anomáliáira megpróbálunk rugalmasan reagálni, segítve megyei szinten folyó oktatásirányítási előkészítő és szervező munkájukat. A Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (NGSZ) az iskola működtetője, amely intézmény Szeged Megyei Jogú Város költségvetési intézménye. Az elmúlt évek felújítási munkái komoly hozzájárulást jelentettek az intézmény állagmegóvásához, felújításához. Az intézmény étkeztetésének lebonyolítója a Suli-Host Kft. Az egyedi igények (diétás étkezés) kielégítése mellett a szülők számára rugalmas befizetési lehetőségeket biztosítanak. A Szint Kft végzi az iskolában a takarítási tevékenységet. Munkájukat igyekeznek az elvárásoknak megfelelően ellátni. Az Szegedi POK (Pedagógiai Oktatási Központ) az Oktatási Hivatal jogszabályban meghatározott pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos helyi feladatait (szaktanácsadók bevonásával) látja el. Az iskola életének több területén (pl. pedagógiai értékelés, tanügy-igazgatás, pedagógusképzés, tanulmányi versenyek) támaszkodhatunk rájuk. Az iskola számára komoly támogatást jelent a Szülői Munkaközösség (SZMK). Az iskolahasználók közül az iskola minőségét elsősorban meghatározó partner, hiszen elégedettségét a közvetlen szakmai munka alapján, gyermekének fejlődése, haladása szempontjából értékeli. A Szegedi Csikós Iskola Alapítvány az iskolában folyó szakmai munkát, programszervezést és eszközbeszerzést az Adó 1%-ból befolyó támogatások felhasználásával támogatja. Lehetőségei az utóbbi években, a működési támogatás hiánya miatt beszűkültek. Iskolánkban a Gregor program szakmai irányítója a Pro Musica Alapfokú Művészetoktatási Iskola. A Gregor program olyan művészeti alapozó program, melynek segítségével képesség és készségek fejlesztése folyik. A zeneiskola fizikai közelségének köszönhetően az érdeklődő gyermekek zenei tanulmányainak folytatásához (hangszertanulás) is rendelkezésre áll március Pocsai Blanka 25

26 A kínai nyelvoktatás (második idegen nyelvként) az SZTE Konfuciusz Intézet támogatásával és szakmai irányításával valósulhat meg. A szakköri formában a kezdő csoport 8 fővel, a haladó 9 fővel működik. Mivel a nyelvoktatás angol nyelven történik, ezért egy angol szakos kollegánk állandó résztvevője a szakköröknek. Az iskola jó kapcsolatot ápol Újszeged óvodáival is. A Fő fasori, a Bérkert utcai, Temesvári körúti, Vedres és Tisza-parti óvodák közelsége több lehetőséget biztosít az együttműködésre. A fenntartó önkormányzat a következő szorgalmi évre vonatkozóan racionalizálási döntéseket hozott, ami a jelenlegi struktúra átalakulását eredményezi. Az érdekképviseletben a Közalkalmazotti Tanács mellett működő Intézményi Tanács is támogató és valóban az intézmény fejlődésének elősegítésében partner. A választókör önkormányzati képviselője nyitott iskolánk problémáinak orvoslásában. Szülői, képviselői és NGSZ támogatásból karácsonyán az iskolarádió elindulása valósult meg. Az Árpádházi Szent Erzsébet és a Kalkuttai Szent Teréz templom nemcsak karácsonyi hangversenyeink helyszíne, hanem gyermekeink egészséges lelki fejlődésében is partnerek, iskolai értékeinket megerősítő tevékenységekkel támogatnak bennünket. De itt üdvözölhetjük a szerb-ortodox egyház képviselőjét, az evangélikus egyház képviselőjét és a református egyház képviselőjét is. Az iskola sportéletében több egyesülettel ápolunk jó kapcsolatot. Az Újszegedi Wado-ryu karate, az Újszegedi Torna Club, az SZTE Szedeák az iskola tanulóinak biztosít karate, labdarúgás és kosárlabda foglalkozásokat. A Magyar Labdarúgó Szövetség Bozsik programjának keretében 3 korcsoportban futbalozhatnak diákjaink. A kosárlabda csapat (1-4. évfolyam) már egyesületi bajnokságba jutott fel az elért eredményei alapján. Rendszeresen jelen vagyunk a MOL- Pick Szeged kézilabdacsapat rangadóin, és a Pick kézilabdázói rendszeres vendégei a tavaszi diáknapnak. A Szegedi Nemzeti Színház és az Agórában működő Százszorszép Gyermekház kulturális életünk helyszínei, támogatói. Az előbbi intézménnyel bérletes színházi előadásaink során, az utóbbival programok látogatása és szervezése kapcsán ápolunk jó kapcsolatot. A Rotary Club adventi rendezvényein rendszeresen fellépünk, amely a gyerekek szereplésével iskolánk ünnepi bemutatójára ad lehetőséget, de a szervezet karitatív tevékenységének megfelelően egy rászoruló diákunk családjának karácsonyát is szebbé varázsolják. Nagy jelentőséggel bír az iskoláról a partnerekben kialakuló kép. Ennek alakításában jelentősszerepe van a kapcsolattartás tudatos tervezésének. E kapcsolattartásnak kettős funkciója van. Egyrészt szolgálja a nélkülözhetetlen együttműködés hatékonyságát, másrészt alakítja az intézményről kialakult képet március Pocsai Blanka 26

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az iskola története... 3 1.2.

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA A 206/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012 Perényi Barnabás igazgató 1 A minıségirányítási program véleményezése és jóváhagyása

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola A Dózsa György Általános Iskola Pedagógiai programja Nevelési program Tartalomjegyzék 1 Bevezető...3 1. Az iskola helyzet-meghatározása...4 2. Az iskola bemutatása..6 3. Az iskola nevelési programja..12

Részletesebben

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai Program 2013 Tartalomjegyzék I PEDAGÓGIAI PROGRAM. 1. Helyzetértékelés

Részletesebben

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15 Tartalom 1.1 Nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai:... 2 1.2.2. Oktatás-szervezési eljárásaink:... 3 1.4 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok...

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004.

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004. A Hevesi Körzeti Általános Iskola Pedagógiai Programja A legjobb terv is csak terv, vagyis jó szándék. Elkötelezettség nélkül arra, hogy ezt végre is akarod hajtani csak ígéreteid és reményeid vannak,

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011.

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A nevelőtestület által elfogadva: 2015. március 10. Módosítva: 2015. augusztus 4-én és 2015. augusztus 24-én. Jóváhagyta: 1 Simonné Benkő Edit intézményvezető

Részletesebben

Pedagógiai program. Elfogadta: a József Attila Általános Iskola nevelőtestülete. 2013. év március hó 25. napján

Pedagógiai program. Elfogadta: a József Attila Általános Iskola nevelőtestülete. 2013. év március hó 25. napján Pedagógiai program Elfogadta: a József Attila Általános Iskola nevelőtestülete 2013. év március hó 25. napján Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. P.H. Kocsis József igazgató Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM 2013

NEVELÉSI PROGRAM 2013 1 2 NEVELÉSI PROGRAM 2013 3 4 5 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A pedagógiai program érvényességi ideje 1. Az iskola 2013. szeptember

Részletesebben

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Kolozsvár Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programja Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest, 2013. március 28. Módosítva: 2015.09.04. függelékben összegezve Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest,

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert /

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert / PEDAGÓGIAI PROGRAM Küldetésnyilatkozat óvárosában mőködı iskolánk nagy hagyományokra, jeles elıdökre tekinthet vissza. Büszkék vagyunk elıdeink munkájára, akik tevékenységükkel megalapozták és fenntartották

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

INTÉZMÉNYI JÓ GYAKORLATOK, INNOVÁCIÓK

INTÉZMÉNYI JÓ GYAKORLATOK, INNOVÁCIÓK 6.sz melléklet INTÉZMÉNYI JÓ GYAKORLATOK, INNOVÁCIÓK 2015. Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató JÓ GYAKORLATOK A szolgáltatói szerephez rendelkezésre áll 18 innováció jó gyakorlat melyek az Educatio szolgáltatói

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ERCSI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2014. 03.31.

PEDAGÓGIAI PROGRAM ERCSI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2014. 03.31. PEDAGÓGIAI PROGRAM ERCSI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA Ercsi, 2014. 03.31. 1 I. FEJEZET... 5 1. Bevezetés... 5 2. Küldetésnyilatkozat... 6 3. Iskolánk története... 7 4. Helyzetelemzés... 8 5. Alapító

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

Működési koncepció és vezetői program a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola működésének tükrében. (Részlet)

Működési koncepció és vezetői program a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola működésének tükrében. (Részlet) Működési koncepció és vezetői program a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola működésének tükrében (Részlet) 3. VEZETŐI, PEDAGÓGIAI PROGRAM... 3 3.1. A feltételek alakulása... 3 3.1.1. Tárgyi feltételek

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja

A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Szolnok, 203. március 27. Töreki András igazgató Tartalomjegyzék A pedagógiai programmal kapcsolatos intézkedések... 3. A pedagógiai

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. A pedagógiai program elkészítésére vonatkozó fontosabb új jogszabályok... 1 1.2. A pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Kiskőrösi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Integrált Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola Kiskőrös PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Készítette: Kiskőrös, 2011. augusztus 15. Utolsó módosítás:

Részletesebben

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pedagógiai program Hatályba lépés ideje: 2013. szeptember 1. Tartalom Nevelési program...5 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest,

Részletesebben

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona OM 034501 PÁLYÁZAT A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Készítette: Gallina Ilona 1 2014. Alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 A Pedagógiai Program 2013. évi kidolgozásában közreműködtek: Fenyvesi Zoltán igazgató Vizl Mária igazgatóhelyettes Bakonyi

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015.

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. Tartalom 1. Az intézmény meghatározása... 4 2. Bevezető... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1.2 Értékeink...

Részletesebben

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai program I. rész NEVELÉSI PROGRAM Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 1. A társadalmi igény és az egyéni

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes Pedagógiai Programját

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

. A Veszprémi Középiskolai Kollégium pedagógiai programja 2013. VESZPRÉMI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

. A Veszprémi Középiskolai Kollégium pedagógiai programja 2013. VESZPRÉMI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. VESZPRÉMI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Mottó: "Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne" (Tamási Áron) Az igazgatói jóváhagyás dátuma: 2013. november 11. Hatályos:

Részletesebben

PÁLYÁZAT PATAY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NYÍRMADA. Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató:

PÁLYÁZAT PATAY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NYÍRMADA. Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató: PÁLYÁZAT PATAY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NYÍRMADA Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vásárosnaményi Tankerülete Pályázó: Fazekas

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Hatályba lép:

Részletesebben

HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK

HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK Helyi kiegészítı pedagógiai program az Országos Közoktatási Minisztérium által minısített Hétköznapi varázslatok (Óvodai nevelés Freinet-elemekkel) címő programhoz Budapest, 2013.

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . tel/fax: 229-2359 XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA TÜNDÉRKERT TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA T a r t a l o m j e g y z é k B EVEZETÉ S... 4 1. HELYZETKÉP... 5 1.1. Az intézmény adatai...5 1.2. Az Egyesített

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 4334 Hodász, Széchenyi u. 1-3. sz. 44/350 377 44/550-062 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. Készítette: Tóthné Darabánt Anikó Kiegészítésre került: 2010.

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program Intézmény fenntartója: Semmelweis Egyetem Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26. Pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015.

Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015. Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015. 0 Tartalom Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai program 2015 TARTALOM 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben!

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! Krúdy Gyula Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1.Nevelési program...6

Részletesebben

DÉSI HUBER ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA DÉSI HUBER ISTVÁN GRUNDSCHULE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

DÉSI HUBER ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA DÉSI HUBER ISTVÁN GRUNDSCHULE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

TAMÁSI ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NÉMET KÉT TANNYELVŰ NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM

TAMÁSI ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NÉMET KÉT TANNYELVŰ NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM TAMÁSI ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NÉMET KÉT TANNYELVŰ NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Iskolánk neve: TAMÁSI ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NÉMET KÉT TANNYELVŰ NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM Mottója: Minden gyerek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás

Részletesebben

AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...9

AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...9 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 6 1.1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 6 1.1.1. Az intézmény adatai... 6 1.1.2. Helyzetelemzés... 6 1.1.3. Az iskola környezete... 7 1.1.4. Az iskola tanulói közössége... 7 1.1.5.

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE:... 3 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 4 I. BEVEZETŐ... 7 II. GYERMEKKÉP... 8 1.

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA Mérki Szivárvány Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA A világ összes anyagai között a szeretetnek van a legerősebb kötőképessége és a legnagyobb teherbíró ereje Spurgeon

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 24-i ülésére:

BESZÁMOLÓ. Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 24-i ülésére: BESZÁMOLÓ Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 24-i ülésére: Tájékoztató az Általános Iskola munkájáról különös tekintettel az előző tanév befejezésére, ill. az új tanév

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR

KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A MAB plénuma által felkért kari látogató bizottság: Fehér Irén CSc Mankovits Tamás DOSz képviselete Bábosik István

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV Miskolc, 2013 1.1.32. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 64/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 8 példányban,. sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány.

Részletesebben

AZ ÁDÁM JENŐ FENNTARTÓI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÁDÁM JENŐ FENNTARTÓI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ÁDÁM JENŐ FENNTARTÓI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Budapest, 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1. Az iskola hivatalos adatai... 5 2. A pedagógiai program célja... 6 3. Az iskola

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze Nekünk minden gyermek fontos Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze SZOLNOK 2013. A helyi nevelési programot benyújtó intézmény: SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GÉZENGÚZ

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz.

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz. 1 1. BEVEZETÉS A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvényt módosító 2003. évi LXI. Törvény meghatározza minden közoktatási intézmény számára a minıségfejlesztési rendszer kiépítését és mőködtetését.

Részletesebben

MUNKATERV 2015-2016 GYURKOVICS TIBOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

MUNKATERV 2015-2016 GYURKOVICS TIBOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY MUNKATERV 2015-2016 GYURKOVICS TIBOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 1 2 ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA Bevezetés A 2015-2016. tanév munkaterve

Részletesebben

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013 Tartalom Az iskola rövid története... 3 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. A gyógypedagógiai ellátás területei Óvodánk a sajátos nevelési igényű (hallássérült, valamint súlyos beszéd- és nyelvfejlődési zavarral, részképesség zavarral

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR. Mosonmagyaróvár, 2013. március

PEDAGÓGIAI PROGRAM FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR. Mosonmagyaróvár, 2013. március 030500 PEDAGÓGIAI PROGRAM FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR Mosonmagyaróvár, 2013. március Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 Az intézmény bemutatása... 4 2. Nevelési program... 5 2.1. Nevelői-oktatói

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda BESZÁMOLÓ. 2007/2008-as nevelési- és oktatási év munkájáról

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda BESZÁMOLÓ. 2007/2008-as nevelési- és oktatási év munkájáról Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda BESZÁMOLÓ 2007/2008-as nevelési- és oktatási év munkájáról Gyomaendrıd 2008 TARTALOMJEGYZÉK 1. Gazdálkodás 1.1. Pályázatok - benyújtott pályázatok - elnyert pénzeszközök,

Részletesebben

Pályázat intézményvezetői beosztás ellátására a Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskolában

Pályázat intézményvezetői beosztás ellátására a Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskolában Pályázat intézményvezetői beosztás ellátására a Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskolában Készítette: Csengeri Mária Blazovicsné Varga Marianna tankerületi igazgató Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Surányi Péter. a Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium. intézményvezetői beosztásának ellátására

PÁLYÁZAT. Surányi Péter. a Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium. intézményvezetői beosztásának ellátására PÁLYÁZAT a Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium intézményvezetői beosztásának ellátására Surányi Péter Kaposvár, 2016. március 23. Surányi Péter Tartalom Bevezetés 5 Személyes

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/213, 242 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

BUJI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE

BUJI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT IBRÁNYI TANKERÜLET 147004 I II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2015. BEVEZETÉS Buji II.

Részletesebben

Zalalövői Napköziotthonos Óvoda. 2014-2015. nevelési év munkájának értékelése

Zalalövői Napköziotthonos Óvoda. 2014-2015. nevelési év munkájának értékelése Zalalövői Napköziotthonos Óvoda 2014-2015. nevelési év munkájának értékelése 2 Statisztikai adatok: Az intézmény megnevezése: Zalalövői Napköziotthonos Óvoda Férőhelyek száma: 112 Tanköteles korú gyermekek:

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Lap: 1/93 A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA JA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Az eredeti, nyomtatott példányt külső fél számára csak az igazgató adhatja át! Másolat csak tájékoztató jelleggel

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben