Nortel Networks Mérnöki Szolgáltató Kft. (Adminisztrátori eljárás alatt) (a Társaság )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nortel Networks Mérnöki Szolgáltató Kft. (Adminisztrátori eljárás alatt) (a Társaság )"

Átírás

1 Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: Fax: MINDEN ISMERT HITELEZŐ RÉSZÉRE AUGUSZTUS 6. Hivatkozás: MLP/7E/SJH/DM/SE/LO3550/PCF16 Sam East Közvetlen vonal: +44 (0) Tisztelt Uraim! Mérnöki Szolgáltató Kft. (Adminisztrátori eljárás alatt) (a Társaság ) Anglia és Wales Legfelsőbb Bírósága Kancellária Részlegének Cégbírósága évi 540-es számú ügy Az évi Fizetésképtelenségi Törvény 2.47-es rendelkezésének értelmében írunk azért, hogy a hitelezők részére átadjunk egy nyolcadik jelentést az Adminisztrátori eljárás előrehaladásáról (a Jelentés ). A jelen Jelentés a január 14-től július 13-ig terjedő időszakot fedi le és a augusztus 13-án, a február 13-án, a augusztus 12-én, a február 11-én, a augusztus 12-én, a február 9-én, a augusztus 6-án, valamint a február 6-án kelt kelt adminisztrátori jelentésekkel, továbbá a február 23-án kelt Adminisztrátori Javaslatokkal együttesen értelmezendő. A jelen Jelentés, valamint a fent említett előző jelentések másolatai kérésre hozzáférhetőek vagy megtalálhatóak az alábbi weboldalon: január 14-én a Társaság Adminisztrátori eljárás (az Adminisztrátori eljárás ) alá került, miután a Társaság igazgatóinak kérelmére Anglia és Wales Legfelsőbb Bírósága (a Bíróság ) a végzésével (a Végzés ) AR Bloomot, AM Hudsont, SJ Harrist és CJW Hillt (Ernst & Young LLP, 1 More London Place, London SE1 2AF) nevezte ki hogy Adminisztrátorokként (az Adminisztrátorok ) járjanak el. A Nortel cégcsoport egy szélesebb körű átszervezésének képezte ez részét. A Nortel Networks Corporation ( NNC ), a Nortel csoport utolsó anyavállalata, a Limited ( NNL ) és ezek néhány kanadai leányvállalata Kanadában hitelezővédelmet kértek a Társasági hitelezőkkel való megegyezésről szóló törvény ( CCAA ) értelmében annak érdekében, hogy előmozdítsanak egy átfogó üzleti és pénzügyi átszervezést a CCAA szerint. Inc ( NNI ), Capital Corporation továbbá számos más amerikai Nortel csoportvállalat megindította a hitelezővédelmi eljárást az Egyesült Államokban az USA Csődkódexének 11. fejezete alapján. Az egyesült királyságbeli Ernst & Young LLP egy Angliában és Walesben bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, melynek cégjegyzékszáma OC A cég tagja a Ernst & Young Global Limited cégnek. A tagok névlistája megtekintésre elérhető a cég központi ügyintézés helyén és székhelyén: 1 More London Place, London SE1 2AF.

2 2 A Bíróság azon a napon, amikor a Társaság Adminisztrátori eljárás alá került, a vállalatok igazgatóinak kérelmét követve adminisztrátori végzést adott ki 18 Európában, a Közel-Keleten és Afrikában ( EMEA ) működő Nortel csoporthoz tartozó vállalat számára. A fizetésképtelenségi eljárásról szóló 2000/1346. számú EK Rendelet (az EK Rendelet") 3. bekezdésének értelmében azon EK tagállam bírósága rendelkezik joghatósággal fizetésképtelenségi eljárás megindítására a társaság vonatkozásában, amelyik tagállamban a társaság fő érdekeltsége ( COMI ) található. A 19 EMEA csoportvállalat ( EMEA vállalatok") esetében a Bíróság elfogadta, hogy a COMI Angliában található, minek alapján joghatósága volt minden egyes társaság esetében a fizetésképtelenségi eljárás, nevezetesen az Adminisztrátori eljárás megindítására. A 19 társaságra vonatkozó információk az 1. számú mellékletben szerepelnek. A Nortel csoport (a Csoport") a beszámolóit USA dollárban ( USD") készíti, ily módon a jelen jelentésben megadott számadatok USD-ben értendőek, kivéve, ha ettől eltérően rögzítettük. Jelen Jelentés hivatalos változata angol nyelven készült. Az angol változat és bármelyik lefordított változat közötti ellentét esetén mindig az angol változat tekintendő irányadónak. Kérem, vegye figyelembe a jelen Jelentés fő részének a végén található záradékot.

3 3 1. Végrehajtási összefoglaló az Adminisztrátori eljárás menetéről Az Adminisztrátori eljárás célja Az Adminisztrátorok folytatták a Társaság üzleti tevékenységeit azzal a céllal, hogy elérjék a Társaság, mint folyamatosan működő vállalat megmentését, vagy jobb eredményt érjenek el a Társaság hitelezői számára, mint abban az esetben, ha a Társaságot felszámolnák. A Nortel üzleti tevékenységeit érintő pénzügyi és piaci nyomás hatására 2009-ben világossá vált, hogy szükségszerű az összes üzleti tevékenység értékesítése valamint, hogy a Társaság, mint folyamatosan működő vállalat megmentése nem lehetséges. Az Adminisztrátorok úgy találták, hogy a hitelezők számára kedvező lenne folytatni az üzleti tevékenységet még egy gondosan ellenőrzött veszteség mellett is azért, hogy az üzleti tevékenység és az eszközök számára a működő vállalat értékét érjék el, valamint, hogy elkerüljék az előre nem jelezhető igények felmerülését. Ez a döntés beigazolódott az elért eredményekkel (a Társaság végleges jövedelem-megoszlásának függvénye), valamint az előre nem jelezhető igények elkerülésével. Az üzleti tevékenységek és eszközök értékesítése A Csoport elsősorban négy üzleti szegmensben működött: Vállalati Megoldások ( Enterprise ); Metro Ethernet Hálózatok ( MEN ); Hírközlési Hálózatok, amely magában foglalja a Globális Mobilkommunikációs Rendszert ( GSM ); VoIP Hírközlési Alkalmazási Megoldások ( CVAS ); és a Multi Service Switch üzletágat ( MSS ); valamint a Kódfelosztás Sokrétű Hozzáférést ( CDMA ). A Csoport minden fő globális üzletágának és legfontosabb eszközeinek az értékesítése befejeződött 2011-ben. A globális értékesítések után a Csoportnak már nagyon kevés értékesítésre váró eszköze maradt. A globális üzletágak értékesítéséből származó aggregált bevételek közel 7,5 milliárd USD-t tesznek ki (tranzakciós költségek, módosítások és letéti számlák előtt) és a globális értékesítésekre kidolgozott módszernek megfelelően ez az összeg letétben marad a Csoporton belüli függőben lévő elosztások miatt (amely a későbbiekben kerül magyarázatra). További lépések Az Adminisztrátorok, az Adminisztrátori eljárás legfontosabb kereskedelmi részének befejezése után továbbra is a Társaság ügyeinek megszüntetésével, valamint a Csoport más vállalataival fennálló problémák megoldásával foglalkoznak. A Társaság számára a továbbiakban a fő hangsúly a Csoporton belüli problémák megoldásának a kezelésén van, mint például a PPA (vételár csoporton belüli felosztása), társaságon belüli igények - beleértve a Társaság és más EMEA vállalatok felmerült igényei a kanadai és az egyesült államokbeli vállalatokkal szemben -, a Pénzügyi Támogató Rendelkezések ( FSD ), az egyesült királyságbeli Nyugdíjfolyósító ( TPR ), követelései néhány EMEA vállalattal szemben, valamint egy megfelelő folyamat kidolgozása a hitelezők igényeinek egyeztetésére és a rendelkezésre álló pénzalap hitelezők közötti felosztására. További információt a következő részek tartalmaznak.

4 4 2. Üzleti tevékenység értékesítési stratégia Az Adminisztrátorok mostanra befejezték az üzleti tevékenységek valamint a szellemi tőke értékesítését. Az Adminisztrátorok úgy gondolják, hogy ez nagyobb nyereséget hoz majd a Társaság hitelezői számára, mint az egyébként lehetséges lett volna köszönhetően a valószínűsíthetően magasabb árfekvésű értékesítéseknek, a munkahelyek megőrzésének (az alkalmazotti állománynak az új jogi személynek történt átadásával), valamint a szerződések vevőknek történt szabályszerű átadásának. További részletekért tekintse meg az Adminisztrátorok korábbi jelentéseit. Az értékesítésből származó bevételek körülbelül a 7,5 milliárd USD-t tettek ki (tranzakciós költségek, módosítások és letéti számlák előtt), továbbra is letétben marad egészen addig, amíg a csoportvállalatok közötti PPA-t meghatározzák választottbírósági vagy rendes bírósági eljárás során. 3. Az üzleti tevékenység és működés áttekintése Az üzleti tevékenység hátterére, valamint a főbb üzleti eredményekre vonatkozó további információt az Adminisztrátorok korábbi féléves Jelentéseiben talál. Munkavállalók Ahogyan azt már korábbi Jelentésben szerepelt, a Társaságnak nem maradt több alkalmazottja. További információt az Adminisztrátorok korábbi hathavi Jelentéseiben talál 4. Bevételi és kiadási elszámolás A 2. számú mellékletben található az Adminisztrátorok bevételeinek és kiadásainak elszámolása ( R & P ) a január 14-től július 13-ig terjedő időszakra vonatkozóan. Az R & P szerint a teljes bevétel USD, míg a kiadás USD volt. Az üzleti tevékenység eredményeit jelen Jelentés 3. pontja taglalja. A Társaságnak július 13-án 0,24 millió USD értékben van készpénze különböző pénznemekben. Az R & P beszámoló a készpénzbevételt és a készpénzkivételt mutatja, és nem tükröz becsült jövőbeni bevételeket vagy költségeket, beleértve az üzletágak eladásából származó, a csoportvállalatokon belüli felosztásig letétben tartott bevételeket. További részletes információ a 2. számú mellékletben található.

5 5 5. Az Adminisztrátorok díjazása és költségtérítése Nem hoztak létre hitelezői választmányt a hitelezők ülésén, melyet abból célból tartottak, hogy mérlegeljék és elfogadják az Adminisztrátorok javaslatait. Ennek eredményeképpen az Adminisztrátoroknak a hitelezők beleegyezését kell kérniük a díjazásuk elszámolásához. Tájékoztatjuk, hogy a december 1-jétől május 31-ig terjedő időszakra az Adminisztrátoroknak GBP időalapú költsége merült fel. Továbbra is felosztunk olyan időalapú költségeket, melyeket az összes EMEA vállalat érdekében végzett tevékenyégre értendőek. A június 2-től november 30-ig tartó időszakban ezeknek a felosztásoknak megfelelően GBP-t allokáltunk a Társaságra. Az eltöltött időre vonatkozó elemzés a 3. számú mellékletben található. Egyéb szakértők díjazása Az Adminisztrátorok továbbra is az alábbiakban felsorolt szakmai tanácsadók segítségét veszik igénybe az Adminisztrátori eljárás során. A szakértők időalapon számláznak és a számláikat belső auditnak vetik alá. A január 14-től július 13-ig terjedő időszakban az alábbiak kerültek kifizetésre: Helyi Jogtanácsos (Herbert Smith Freehills LLP megbízásából) USD (Jogi Tanácsadók)

6 6 6. Az Adminisztrátori eljárás jövőbeni vezetése A vételár felosztása (PPA) Üzletág értékesítések Mint azt már korábban jelentettük, összetett feladat a letétbe helyezett 7,5 milliárd USD koordinált értékesítésből származó bevétel (tranzakciós költségek, módosítások és letéti számlák előtt) felosztása az értékesítő vállalatok között a különböző joghatóságok alatt. A felek kezdetben egy átfogó módszertanban próbáltak megállapodni, azonban miután a feleknek nem sikerült egyezségre jutni a kiemelt ügyekben, a módszertani tárgyalásokat felfüggesztették és a felek a közös megegyezésen alapuló PPA-t először többpárti viták, majd mediáció útján kísérelték meg kidolgozni. A felek három konszenzuális mediáción vettek részt azért, hogy megoldást találjanak a PPA-ra és a követelésekre. Mindhárom mediáció eredménytelenül zárult. További információ az adminisztrátorok korábbi Jelentéseiben található. Noha az Adminisztrátorok jóhiszeműen és egy megfelelő megállapodásban bízva kezdték meg a mediációt, bebizonyosodott, hogy ennek elérése nem lehetséges. Az Adminisztrátorok valamint a jogi tanácsadóik folytatják az előkészítését egy nem közös megállapodáson alapuló határozatnak ezeknek a kérdéseknek a vonatkozásában. A januári, harmadik sikertelen mediációt követően március 7-re jelölték ki az egyesült államokbeli és a kanadai bíróság közös meghallgatását, azért, hogy az egyesült államokbeli és a kanadai vállalatok 2011-ben benyújtott közös indítványát áttekintsék. Ezen a tárgyaláson a bíróság számos felet meghallgatott, többek között az adminisztrátorokat az EMEA vállalatok nevében, az egyesült államokbeli és a kanadai vállalatokat és több más részvényest. Az egyesült államokbeli és a kanadai bírók, Gross és Morawetz bírók ( a Bírók ), a következő napon egy konferenciahívás során hirdették ki az ítéletüket, míg az írásos ítélet kicsit később született meg. A Bírók eldöntötték, hogy az egyesült államokbeli és a kanadai bíróság közös tárgyalásának van joghatósága és ez a megfelelő fórum ahhoz, hogy az értékesítő vállalatok közötti PPA-t meghatározza. Az Adminisztrátorok azon kérése, hogy a bíróság rendeljen el választottbírósági eljárást, elutasításra került. A Bírók arról is határoztak, hogy a vállalaton belüli igényeket a PPA-tól külön (és azt követően) kell kezelni azon vállalat releváns fizetésképtelenségi eljárásra vonatkozó szabályzatával összhangban, amellyel szemben a követelések felmerülnek. Az egyesült államokbeli és a kanadai bíróság közös tárgyalásának időpontját, ahol a PPA meghatározásra kerül majd, január 6-ra tűzték ki. Az adminisztrátorok azóta fellebbeztek mind az egyesült államokbeli, mind a kanadai bíróságon a döntés ellen. Az Egyesült Államokban a fellebbezési jog automatikusan megilleti a feleket, a választottbírósági eljárásra utalás igényének kérdésében. A fellebbezés tárgyalására 2013 október 8-án kerül majd sor. A határozatot illetékességi alapon is meg szándékoztuk támadni az Egyesült államokban, de ezt a helyi bíróság július 19-én elutasította. Kanadában a fellebbezési kérelmet június 20-án utasították el.

7 7 A fellebbezés végkimenetelétől függően és a januári tárgyalásra készülve egy nyilvánosságra hozatali folyamat kezdődött a felek között a releváns információk megosztása érdekében. A Társaság és a Nortel EMEA-beli csoportvállalatai a fellebbezés ellenére részt vesznek ebben a folyamatban. Ez biztosítja majd, hogy az idő és a kritikus útvonal hatékonyan kerül felhasználásra. A bíróság által jóváhagyott felosztási protokoll nem jelöli ki az egyesült államokbeli és kanadai bíróságok döntései elleni fellebbezési folyamatot. Lehetséges, hogy a folyamat, ahogyan most megjósolható, nem végződik a PPA-ra vonatkozóan kötelező érvényű határozattal, ezért nem vonja maga után a letétbe helyezett pénzösszeg felszabadítását a januári tárgyalást követően. Az Adminisztrátorok úgy vélik, hogy a megfelelő és leghatékonyabb fórum a PPA meghatározására a választottbírósági eljárásnak történő alávetés. A legfelsőbb bíróságának elnöke, Warren Winkler, a harmadik mediáció mediátora 2013 januárjában megjegyezte, hogy ezeket az ügyeket kizárólag rendes bírósági eljárás útján nem lehet hatékonyan megoldani. Az adminisztrátorok a továbbiakban is számba veszik a Társaság számára elérhető lehetőségeket és képviselik a Társaság érdekeit az észak-amerikai eljárásokban.

8 8 Az egyesült királyságbeli Nyugdíjfolyósító Egy az egyesültkirályságbeli hivatalos testület, a Nyugdíjfolyósító ( TPR ), benyújtotta követelési igényét számos EMEA-beli Nortel csoportvállalat, beleértve Társaságot ( megcélzott társaságok ), és észak-amerikai vállalattal szemben. A Döntéshozó Testülete 2010 júniusában közzétett egy határozatot, amely szerint a pénzügyi támogató rendelkezéseket ( FSD ) kíván kiadni, amely megkövetelné a megcélzott vállalatoktól, hogy hozzájáruljanak a UK Limited nyugdíjtartozásához ( Egyesült Királyság Nyugdíjalapja ), amelynek jelenlegi becsült összege hozzávetőlegesen 2,1 milliárd GBP. Az Adminisztrátorok felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be ( a Felülvizsgálat ) a Törvényszéken a Társaság és az összes többi megcélzott vállalat nevében, amelyek fölé kirendelték őket. A Felülvizsgálat törvényszéki elbírálásától függően nem lehet FSD-t kibocsátani a megcélzott vállalatokra. A TPR határozat következményeinek mérlegelése céljából, arra az esetre, ha egy FSD-t vagy egy Hozzájárulási Kötelezettségre vonatkozó felhívást bocsátanak ki, az Adminisztrátorok jogi iránymutatást kértek a Bíróságtól annak meghatározására, vajon egy fizetésképtelen vállalattal szemben lehetséges-e FSD-t vagy Hozzájárulási Kötelezettségre vonatkozó felhívást kibocsátani, és ha igen, ez a követelés fedezetlen követelésként, más fedezetlen követeléssel együtt kerül rangsorolásra, esetleg mint egy kiemelt költség követelés, vagy nem bizonyított tartozásként, amely csak az összes többi hitelezőt követően kerülhet kifizetésre. Az Angol Ítélőtábla, némi vonakodással úgyan, de megállapította, hogy kötve van a korábbi bírósági döntéshez és úgy határozott, hogy bármilyen FSD vagy Hozzájárulási Kötelezettség elsőbbségi költségigényként kerüljön rangsorolásra az adminisztráció vagy felszámolás során, a nem-biztosított hitelezők követeléseit megelőzően. Az Adminisztrátorok fellebbeztek az Angol Legfelsőbb Bírósághoz, az ítélethozatal július 24-én volt. A Legfelsőbb Bíróság elfogadta a fellebbezést és megváltoztatta az Ítélőtábla ítéletét. Az adminisztrátorok érveit elfogadva a Legfelsőbb Bíróság úgy határozott, hogy bármely, a Társaság ellen hozott FSD-re vagy Hozzájárulási Kötelezettségre vonatkozó felhívást a Társaság igazolható tartozásként rangsorol a nem-biztosított követelések mellett. A Legfelsőbb Bíróság határozata csak arra vonatkozik, hogyan kerüljön rangsorolásra egy FSD vagy a Hozzájárulási Kötelezettség teljesítésére vonatkozó felszólítás a Társasággal szemben. Azt nem határozták meg, vajon a Társaság vagy bármely más EMEA-beli csoportvállalat kötelezett-e arra, hogy hozzájárulást fizessen a Nortel egyesült királyságbeli Nyugdíjalapjához. Az eljárás, amely annak meghatározására indult, hogy bármilyen FSD vagy Hozzájárulási Kötelezettség kiszabásra kerüljön-e a Társasággal szemben, nem hivatalosan felfüggesztésre került. Mindazonáltal a Legfelsőbb Bíróság határozata alapján az Adminisztrátorok valószínűnek tartják, hogy az eljárás folytatódni fog, amelyet követően végső határozat fog születni ebben az ügyben. Az Adminisztrátorok a továbbiakban is szigorúan védik a Társaság pozícióját a TPR határozatokkal kapcsolatban és egyáltalán nem biztos, hogy végül kiszabnak bármilyen FSD-t vagy Hozzájárulási Kötelezettséget.

9 9 A hitelezők közötti felosztás Az Adminisztrátorok a 2010 júliusában elkezdődött nem hivatalos igénybejelentési folyamat részeként továbbra is kérik az igények benyújtását. Jelenleg, a fennálló TPR és a PPA ügyektől függően nem lehetséges a Társaság vagy egyéb más olyan Nortel vállalat hitelezőinek a kifizetése, amely fölé Adminisztrátorokat neveztek ki és amelyek TPR célpontjai lehetnek. Szintén nem lehet megmondani, mikor indítható hivatalos igénybejelentési eljárás. Mindazonáltal az Adminisztrátorok továbbra is keresik a módot az ügyek megoldására, a hitelezők kifizetésének megsürgetésére és az Adminisztrátori eljárás költségeinek minimalizálására. A cégeladásokkal kapcsolatos összegek megérkezése előtt az elkülönített bankszámláról (amelyek az Adminisztrátorok véleménye szerint jól fogják tükrözni az értékesített üzletrésze értékét), valamint a csoporton belüli osztalékok és elszámolásokkal kapcsolatos összegek megérkezése előtt az Adminisztrátorok véleménye szerint, ha váratlan kötelezettségek nem keletkeznek, a Társaság képes lesz kifizetéseket eszközölni hitelezői felé. Az Adminisztrátorok ugyanakkor továbbra sem tudják megerősíteni sem a kinevezés előtti hitelezői igények mennyiségét, sem az egyedi hitelezők vagy hitelező osztályok igényeinek megtérülési valószínűségét. Ezek legnagyobbrészt az alábbi kulcstényezők által kerülnek majd meghatározásra: a. A nem hivatalos igénybejelentési eljárás során az Adminisztrátoroknak bejelentett igények és az ezt követően a tartozásokra vonatkozó alakszerű bizonyítási eljárások folyamatos elemzése; b. A TPR által a Társaságra való bármely FSD alkalmazása. Mint állítottuk, az Adminisztrátorok nem biztosak abban, vajon alkalmaznak-e bármilyen FSD-t, és az sem világos, hogy ennek eredményeképpen mekkora lehetséges kötelezettség merül majd fel. Megjegyzendő, hogy bármilyen FSD kerül is alkalmazásra, az Adminisztrátorok védeni fogják a Társaság helyzetét. Az Adminisztrátorok remélik, hogy bármely ilyen FSD sikeresen visszautasítható lesz; c. Bizonyos komplex kötelezettségek és követelések mennyiségének véglegesítése; d. A hitelezői követelések sorrendjének véglegesítése, amelyek majd az elosztási folyamat részeként lesznek meghatározva; és e. A PPA folyamat végkimenetele.

10 10 Kilépési stratégia Az Adminisztrátorok továbbra is keresik a legmegfelelőbb kilépési módot az Adminisztrátori folyamatból a Társaság, és a többi, Adminisztrátori eljárás alatt álló EMEA vállalat számára, vagyis azt a módszert, amelynek segítségével a hitelezők követelései elfogadásra kerülnek, a többlet felosztásra kerül a hitelezők között, és a társaság ügyei általános jelleggel lezárásra kerülnek. Az Adminisztrátorok kötelesek lesznek bizonyos feladatokat elvégezni, úgy mint az adósságokra vonatkozó bizonyítékok bekérésének formalizálása, hitelezői megállapodások elérése, valamennyi eszköz értékesítésének véglegesítése, az értékesítési bevételek és a vállalaton belüli követelések kezelése, megegyezés elérése az összes többi hitelezői követelés tekintetében és a pénzkészlet elosztási mechanizmusának megállapítása. Bármely esetben az elosztási folyamatot az egyesült királyságbeli törvényi szabályozáson kívül befolyásolja még az időtényező, a költségek, az adott vállalat mérete, a releváns pénznem, a helyi jogszabályoknak a követelésekre vonatkozó rendelkezései és más csoportvállalatok helyi folyamatai a csoporton belüli osztalékok tekintetében. Még nincs meghatározva a megfelelő eljárási mód az igények kielégítésére és a hitelezők közötti lehető legmagasabb pénzösszegek szétosztására. Mindazonáltal az eljárás véghezvihető az Adminisztrátori eljárás során (a bíróság engedélyével), vagy önkéntes megállapodással vagy felszámolási folyamat keretében. A megfelelő eljárási mód az alapján kerül majd meghatározásra, hogy a Vállalat és hitelezői számára mi a legkedvezőbb.

11 11 7. Egyéb ügyek Az előírt rész Az évi Fizetésképtelenségi Törvény 176. szakaszának (A) bekezdése nem vonatkozik a jelen Adminisztrátori eljárásra, mivel itt nincs vagyont terhelő zálogjog, és ebből kifolyólag nincs elkülönítve előírt rész a nem biztosított hitelezők számára.

12 12 Az Adminisztrátorok hitelezők felé legközelebb hat hónap múlva tesznek jelentést. Tisztelettel, A Mérnöki Szolgáltató Kft. (Adminisztrátori eljárás alatt) nevében SJ Harris Adminisztrátor Mellékelve: Céginformáció Az Adminisztrátorok bevételi és kiadási elszámolása Az Adminisztrátorok időalapú költségeinek összefoglalója Az Adminisztrátorok díjazására és költségtérítéseire vonatkozó irányelvek 2.24B nyomtatvány Az Angliai és Walesi Hites Könyvvizsgálók Intézete az Egyesült Királyságban feljogosítja AR Bloomot, SJ Harrist és CJW Hillt, hogy fizetésképtelenségi szakértőként járjanak el, és a Hites Okleveles Könyvvizsgálók Egyesülete az Egyesült Királyságban feljogosítja A M Hudsont, hogy fizetésképtelenségi szakértőként járjon el z alábbiakban felsorolt társaságok esetében. A Társaságok ügyeit, üzleti tevékenységét és vagyonát AR Bloom, SJ Harris, AM Hudson és CJW Hill Adminisztrátorok kezelik, akik csak a Társaságok megbízottaiként járnak el, személyes felelősség nélkül. A Társaságok a következőek: UK Limited; S.A.; Nortel GmbH; France S.A.S.; N.V.; S.p.A.; B.V.; Polska SP Z.o.o.; Hispania S.A.; (Austria) GmbH; s.r.o.; Engineering Service Kft; Portugal S.A.; Slovensko s.r.o.; Oy; Romania SRL; AB; International Finance & Holding B.V. A (Ireland) Limited ügyeit, üzleti tevékenységét és vagyonát A R Bloom és D.M. Hughes Adminisztrátorok kezelik, akik csak a (Ireland) Limited megbízottaiként járnak el, személyes felelősség nélkül. S.A-t május 28-án helyezték francia felszámolási eljárás alá. A társaság Franciaországban található üzleti tevékenysége és eszközei a továbbiakban egy igazságügyi felszámoló ellenőrzése alatt állnak. Tájékoztatásul közöljük, hogy jelen Jelentést a Társaság Adminisztrátorainak megbeszéléseit követően adtuk ki. Ez kizárólag a hitelezők informálását szolgálja az Adminisztrátori eljárás jelenlegi helyzetének bizonyos vonatkozásairól. Miután a jelen jelentés csupán egy átmeneti kimutatás a Társaság átfogó helyzetéről, nem pedig bármely konkrét tétel vagy kötelezettség jelen vagy jövőbeli értékének felbecsülése továbbá még változhat, így nem szolgál útmutatóként a hitelezők végső megtérülésére vonatkozóan, valamint különösen sem minket, sem a Társaságot nem terheli semmilyen felelősség bármely olyan személlyel szemben, aki megbízik a jelentésünkben a Társaság adósságaival történő kereskedés céljából. Az Adminisztrátorok gyűjthetnek, felhasználhatnak, továbbadhatnak, megőrizhetnek vagy más módon feldolgozhatnak (összefoglalóan Feldolgozni ) meghatározott személyekhez kapcsolható információt ( Személyes Adatok ). Feldolgozhatnak Személyes Adatokat különböző joghatóságok alatt az alkalmazandó törvény és szakmai irányelveknek megfelelően beleértve (korlátozás nélkül) az évi Adatvédelmi Törvényt.

13 1. melléklet Mérnöki Szolgáltató Kft. (Adminisztrátori eljárás alatt) Céginformáció Cégjegyzékszám: Cg A társaság neve: A székhely címe: Engineering Service Kft 1126 Budapest, Nagy Jeno utca 10., Magyarország Az Adminisztrátorok és kinevezésük adatai Adminisztrátorok: AR Bloom, AM Hudson, SJ Harris és CJW Hill az Ernst & Young LLP (1 More London Place, London, SE1 2AF) munkatársai A kinevezés időpontja: A kinevező: Bírósági hivatkozás: Munkamegosztás az Adminisztrátorok között: január 14. A kinevezést a Legfelsőbb Bíróság Kancelláriai Részlegének Cégbírósága végezte a Társaság igazgatóinak kérelmére Legfelsőbb Bíróság, Kancelláriai Részleg, Cégbíróság a évi 540. számú ügy Az Adminisztrátorok bármelyike önállóan eljárva, vagy közülük többen, vagy valamennyien együttesen eljárva elláthatják, illetve gyakorolhatják az Adminisztrátorok által ellátandó funkciók vagy gyakorolható jogosítványok bármelyikét. Nyilatkozat a Fizetésképtelenségi Eljárásról szóló EK Rendeletre vonatkozólag A jelen Adminisztrátori eljárás elsődleges eljárásnak minősül, amelyre az Európai Közösségek Tanácsának a Fizetésképtelenségi Eljárásról Szóló Rendelete vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy a jelen Adminisztrátori eljárást az Egyesült Királyság fizetésképtelenségi jogszabályai szerint kell lefolytatni, és nem irányadó reá nézve az Európai Unió semmiféle más tagállamának fizetésképtelenségi joga.

14 Törzstőke Osztály Engedélyezett Kibocsájtott és teljeskörűen befizetett Darabszám Ft Darabszám Ft Törzsbetét Üzletrész tulajdonos International Finance & Holding B.V % Igazgatók (jelenleg és az utóbbi három évben) és társasági titkár (jelenlegi) Név Igazgató vagy titkár Kinevezés időpontja Lemondás időpontja Jelenlegi üzletrész tulajdon Sharon Rolston Igazgató január október 1. - Simon Freemantle Igazgató január David Quane Igazgató október BDO - társasági titkár Titkár nincs adat - -

15 A Nortel Csoport vállalati struktúrájának összegzése Corporation (Kanada) Limited (Kanada) USA Ázsia ÓCEÁNIA NNUK CALA SA (Franciaország) (Írország) Alvó társaságok International Finance & Holding BV (Hollandia) Northern Telecom France s.r.o. (Cseh) (Austria) GmbH AG (Svájc) (Scandinavia) AS (Norvégia) S.p.A. (Olaszország) South Africa (Proprietary) Limited (Dél-Afrikai Köztársaság) N.V. (Belgium) France SAS Mérnöki Szolgáltató Kft. (Magyarország) Slovensko s.r.o., (Szlovákia) Romania Srl (Románia) O.O.O. (Oroszország) (Portugal) S.A. Polska Sp. z.o.o. (Lengyelország) Nortel GmbH (Németország) Nortel Communications Holdings (1997) Limited (Izrael) Nortel Ukraine Limited BV (Hollandia) AB (Svédország), Hispania S.A. (Spanyolország) Netas Telekomunikasyion (Törökország) Alvó társaságok Hivatkozás Israel (Sales and marketing) Limited Alvó társaság Oy (Finnország) Egyesült királysági adminisztrátori eljárás alatt álló társaságok

16 Az Egyesült Királyság Adminisztrátori eljárása alatt álló EMEA Társaságok: Jogi személy UK Limited S.A. France S.A.S. (Ireland) Limited Nortel GmbH Oy Romania SRL AB N.V. S.p.A. B.V. International Finance & Holding B.V. Polska Sp. z.o.o. (Austria) GmbH s.r.o. Engineering Service Kft Portugal, S.A. Hispania S.A. Slovensko s.r.o. Bejegyzés helye Anglia Franciaország Franciaország Írország Németország Finnország Románia Svédország Belgium Olaszország Hollandia Hollandia Lengyelország Ausztria Cseh Köztársaság Magyarország Portugália Spanyolország Szlovákia

17 2. melléklet Mérnöki Szolgáltató Kft. (Adminisztrátori eljárás alatt) Az Adminisztrátorok bevételeinek és kifizetéseinek kivonata a január 14. és július 13. közötti időszakra Mérnöki Szolgáltató Kft. (Adminisztrátori eljárás alatt) Az adminisztrátorok bevételeinek és kiadásainak a január 14. és július 13. közötti időszakra vonatkozó elszámolása Pénzem: HUF január 14 és január 13 között január 14 és július 13 között Teljes július 13-ig Nyitó egyenleg Bevételek Értékesítés: - Kinevezést követő értékesítések Egyéb adók Egyéb bevételek Túlfizetések visszatérítése Egyebek: - Kinevezés előtti értékesítések Belső deviza átváltási különbözet Banki kamat Kifizetések Értékesítés: - Cégcsoporton belüli tranzakciók ( ) - ( ) - Bérlista, munkavállalói juttatások, munkabér adója ( ) - ( ) - Egyéb kifizetések ( ) ( ) ( ) - Tartozások készletből ( ) - ( ) - Nyugdíjjárulék ( ) - ( ) - Ingatlannal kapcsolatos kiadások ( ) - ( ) - Közművek ( ) - ( ) - Szállítók ( ) - ( ) - Alvállalkozók ( ) - ( ) Egyebek: - Adminisztrátorok díjazása és költségei ( ) ( ) ( ) - Jogi költségek ( ) ( ) ( ) - Egyéb szakmai szolgáltatás költségei ( ) ( ) ( ) - Deviza átváltási műveletek ( ) ( ) - Banki költségek és kamat ( ) ( ) ( ) - Átszervezési költségek ( ) - ( ) ( ) ( ) ( ) Záró egyenleg Számlaegyeztetések: Folyószámla Adminisztrátori betétszámla

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a független könyvvizsgálói jelentéssel

Részletesebben

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek. Pénzügyi kimutatások és jegyzetek

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek. Pénzügyi kimutatások és jegyzetek Pénzügyi kimutatások és jegyzetek Pénzügyi kimutatások és jegyzetek 81 Független könyvvizsgálói jelentés MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2010. évi tevékenységéről 2011. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2010. évi tevékenységéről 2011. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2010. évi tevékenységéről 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörűen. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörűen. Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi 30.000.000.000,- Ft, azaz Harmincmilliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához Program Szervező, Vezető Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Előterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése részére Tárgy: Döntés a társaság 2007. évi pénzügyi beszámolóinak jóváhagyásáról Budapest,

Részletesebben

CITIBANK EUROPE PLC (Cégjegyzékszám: 132781) ÉVES BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2014. december 31-én végződött évről CITIBANK EUROPE PLC

CITIBANK EUROPE PLC (Cégjegyzékszám: 132781) ÉVES BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2014. december 31-én végződött évről CITIBANK EUROPE PLC CITIBANK EUROPE PLC (Cégjegyzékszám: 132781) ÉVES BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2014. december 31-én végződött évről CITIBANK EUROPE PLC Tartalomjegyzék AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓ

Részletesebben

Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság. Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda. Know-How Fund

Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság. Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda. Know-How Fund FELELŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI AJÁNLÁSOK Készítette a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság az Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda közreműködésével, a Know-How Fund támogatásával. Budapest,

Részletesebben

iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése

iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése Az iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése Bevezetés A jelen módosított és újrafogalmazott Kereskedési- és Számla Szerződés ( Kereskedési Szerződés

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2011. évi tevékenységéről 2012. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2011. évi tevékenységéről 2012. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2011. évi tevékenységéről 2012. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

2009. november PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013)

2009. november PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013) KULTÚRA PROGRAM Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség EURÓPAI BIZOTTSÁG PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013) 2009. november Oktatási és Kulturális Főigazgatóság http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Részletesebben

A. SZAKASZ BEVEZETÉS ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

A. SZAKASZ BEVEZETÉS ÉS FIGYELMEZTETÉSEK 1 ÖSSZEFOGLALÓ Az összefoglalók az elemek (Elements) néven ismert közzétételi követelményekből tevődnek össze. Ezeket az elemeket (Elements) A E (A.1 E.7) szakaszok szerint számoztuk meg. A jelen összefoglaló

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörűen

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörűen Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához Program Szervező, Vezető Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

Jegyzetek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz

Jegyzetek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz Jegyzetek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz 2014. december 31. 1. Általános A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (a továbbiakban MOL Nyrt.,

Részletesebben

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund 2012. augusztusi tájékoztató Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Fontos figyelmeztetések Az igazgatótanács felelősséget vállal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK, HATÁROZATI JAVASLATOK. az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2013. január 30-án tartandó. éves rendes közgyűléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK, HATÁROZATI JAVASLATOK. az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2013. január 30-án tartandó. éves rendes közgyűléséhez ELŐTERJESZTÉSEK, HATÁROZATI JAVASLATOK az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2013. január 30-án tartandó éves rendes közgyűléséhez A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE 1. Az igazgatóság konszolidált beszámolója az Egis-csoport

Részletesebben

Alaptájékoztató (Mellékletek nélkül)

Alaptájékoztató (Mellékletek nélkül) Egységes szerkezetbe foglalt a PSZÁF által nem jóváhagyott Alaptájékoztató (Mellékletek nélkül) az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 12 milliárd forint keretösszegű

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április

Részletesebben

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) Csekély összegű tőkebefektetési konstrukció

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) Csekély összegű tőkebefektetési konstrukció Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) Csekély összegű tőkebefektetési konstrukció Szigorúan Bizalmas Széchenyi Tőkebefektetési Alap (SZTA) mint Befektető. Társaság Társaságot

Részletesebben

Commercial Banking Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata

Commercial Banking Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata Magyarország ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe 1 ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe Commercial Banking Befektetési Szolgáltatási a (Hatályos: 2015. június 28. napjától) Jelen ot befektetési szolgáltatás

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó 70 milliárd forint keretösszegű Kibocsátási Program, megnevezése: QUAESTOR Kötvényprogram

Részletesebben

E L Ő Z E T E S Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó

E L Ő Z E T E S Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó E L Ő Z E T E S Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó a Citibank Europe plc (amelynek törvényes képviseletében eljár annak Magyarországi Fióktelepe) által LAKOSSÁGI ÜGYFELEK részére nyújtott befektetési szolgáltatásokkal

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM NYRT. FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE

A MAGYAR TELEKOM NYRT. FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE A MAGYAR TELEKOM NYRT. FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE Jóváhagyta a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága 2014. február 27-én 2/9 (2014.02.27.) sz. határozatával és a Felügyelő Bizottság 2014. március

Részletesebben

Alaptájékoztató. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.)

Alaptájékoztató. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) Alaptájékoztató OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) 300.000.000.000 forint keretösszegű V. Jelzáloglevél Program Az OTP Jelzálogbank Zrt. (a "Kibocsátó")

Részletesebben

Alaptájékoztató. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.)

Alaptájékoztató. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) Alaptájékoztató OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) 300.000.000.000 forint keretösszegű V. Jelzáloglevél Program Az OTP Jelzálogbank Zrt. (a "Kibocsátó")

Részletesebben

JELEN MÓDOSÍTOTT AJÁNLATOT AZ AJÁNLATTEVŐ BENYÚJTOTTA A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉHEZ, AMELY A JÓVÁHAGYÁSRÓL MÉG NEM HATÁROZOTT

JELEN MÓDOSÍTOTT AJÁNLATOT AZ AJÁNLATTEVŐ BENYÚJTOTTA A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉHEZ, AMELY A JÓVÁHAGYÁSRÓL MÉG NEM HATÁROZOTT A PANNUNITY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MÓDOSÍTOTT KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A PANNUNION CSOMAGOLÓANYAG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VALAMENNYI RÉSZVÉNYÉRE JELEN MÓDOSÍTOTT AJÁNLATOT

Részletesebben

BNP Paribas InstiCash

BNP Paribas InstiCash TÁJÉKOZTATÓ SICAV ESERNYŐALAP befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról BNP Paribas InstiCash Luxemburgi bejegyzésű változó tőkéjű befektetési társaság 2011. MÁJUS 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT AZ AEGON NV AND AVIVA PLC. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT EURÓBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK

Részletesebben

PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013)

PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013) KULTÚRA PROGRAM Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség EURÓPAI BIZOTTSÁG PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013) Oktatási és Kulturális Főigazgatóság http://ec.europa.eu/culture/index

Részletesebben

Értelmezési segédlet. a l k a l m a z á s á h o z

Értelmezési segédlet. a l k a l m a z á s á h o z Értelmezési segédlet a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény és a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009 (VIII. 6.) MNB rendelet a l k a l m a z á s á h o z Összeállította:

Részletesebben