TARTALOMJEGYZÉK Technikai információk... 2 A Segédletben előforduló jogszabályi rövidítések... 3 I. JOGCÍMENKÉNTI FELÜLVIZSGÁLATI SZEMPONTOK...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK Technikai információk... 2 A Segédletben előforduló jogszabályi rövidítések... 3 I. JOGCÍMENKÉNTI FELÜLVIZSGÁLATI SZEMPONTOK..."

Átírás

1 SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 1. rész Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 2. melléklet A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

2 TARTALOMJEGYZÉK Technikai információk... 2 A Segédletben előforduló jogszabályi rövidítések... 3 I. JOGCÍMENKÉNTI FELÜLVIZSGÁLATI SZEMPONTOK A települési önkormányzatok működésének támogatása... 4 a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása... 4 b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása... 6 ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása... 6 bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása... 6 bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása... 7 bd) Közutak fenntartásának támogatása... 8 c) Beszámítás összege... 9 d)egyéb önkormányzati feladatok támogatása... 9 e) Közös szabályok: Kiegészítő szabályok Egyéb jogszabályok Az Igazgatóságon elvégzendő felülvizsgálat dokumentumai Az Igazgatóságnál elvégzendő ellenőrzési feladatok szempontjai A helyszíni vizsgálat dokumentumai A helyszínen elvégzendő ellenőrzési feladatok szempontjai Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb jogszabályok Az Igazgatóságon elvégzendő felülvizsgálat dokumentumai Az Igazgatóságnál elvégzendő ellenőrzési feladatok szempontjai A helyszíni vizsgálat dokumentumai A helyszínen elvégzendő ellenőrzési feladatok szempontjai TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A külön jelölés nélküli, dőlt betűs szövegrészek a évi Kvtv. 2. melléklete megfelelő pontjának tartalmával azonosak (félkövérrel a saját kiemeléseket jelöltük a törvény szövegében). 2

3 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK Jogszabály Alkalmazott rövidítés Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény évi Kvtv évi XXXI. törvény a Magyarország évi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény módosításáról évi XXXI. tv évi CXLIV. törvény a Magyarország évi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény módosításáról évi CXLIV tv. Magyarország helyi önkormányzatairól évi CLXXXIX. törvény Mötv. 3

4 I. JOGCÍMENKÉNTI FELÜLVIZSGÁLATI SZEMPONTOK 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása ELŐIRÁNYZAT: ,6 millió forint a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 1 FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a következők szerint: aa) év első négy hónapjára időarányos támogatás (a továbbiakban: átmeneti támogatás) illeti meg az önkormányzatot annak figyelembevételével, ahogy - az Ávr. alapján október 15-éig megvalósított, normatív hozzájárulás, támogatás módosítására vonatkozó felmérés alapján - az önkormányzati hivatal működtetéséről év december hónapban gondoskodott, ab) május 1-jétől nyolc havi időarányos támogatás illeti meg az önkormányzatot annak figyelembevételével, ahogy a törzskönyvi nyilvántartás szerint az önkormányzati hivatali feladatokról április 15-én gondoskodik, vagy ha a közös hivatalhoz tartozó településeket a kormányhivatal vezetője jelölte ki, és ennek átvezetése a törzskönyvi nyilvántartásban április 15-éig nem történt meg, a kijelölés szerint. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Az aa) alpont szerinti esetben a körjegyzőség hivatala, az ab) alpont szerinti esetben a közös önkormányzati hivatal esetében i1) a nem székhely szerinti önkormányzat a lakosságszámának a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszámához viszonyított arányában i2) a székhely szerinti önkormányzat a megállapított támogatásnak a nem székhely önkormányzatokra i1) pont szerint jutó részével csökkentett összege szerint részesül támogatásban. Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege. Önálló polgármesteri hivatal esetében az elismert hivatali létszám megegyezik a számított alaplétszámmal. 1 Módosította: a évi XXXI. törvény 20. p). 2 Módosította a évi CXLIV. törvény 7. d). 3 Megállapította: évi XXXI. törvény melléklet 1. Hatályos 2013.IV. 4-től. 4

5 Budapest Főváros Önkormányzata esetében az elismert hivatali létszám 470 fő. A számított alaplétszám az alábbi képlet alapján határozható meg: SZAL = c + (ÖL - a)/(b - a) * (d - c), két tizedes jegyre kerekítve ahol: SZAL = számított alaplétszám, ÖL = az önkormányzat(ok) lakosságszáma, amennyiben a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszáma nem éri el a 2000 főt, úgy 2000 főként kell a számításkor figyelembe venni, a = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 1. ba) alpontja alapján a település típusa szerint az adott lakosságszám-kategória alsó határa, b = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 1. ba) alpontja alapján a település típusa szerint az adott lakosságszám-kategória felső határa, c = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 1. ba) alpontja alapján a település típusa szerint az adott lakosságszám-kategóriához tartozó elismert köztisztviselői létszám minimuma, d = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 1. ba) alpontja alapján a település típusa szerint az adott lakosságszám-kategóriához tartozó elismert köztisztviselői létszám maximuma. A körjegyzőség és a közös hivatal esetében az elismert hivatali létszám a korrekciós tényezők figyelembevételével a következő képlet alapján határozható meg: EHL = SZAL * (1 + Ka + Kb + Kc), két tizedes jegyre kerekítve ahol: EHL = elismert hivatali létszám, SZAL = számított alaplétszám, Ka = a Kiegészítő szabályok 1. bba) alpontja szerinti korrekciós tényező, Kb = a Kiegészítő szabályok 1. bbb) alpontja szerinti korrekciós tényező, Kc = a Kiegészítő szabályok 1. bbc) alpontja szerinti korrekciós tényező. A körjegyzőség, közös hivatal esetében a körjegyzőséget, közös hivatalt alkotó nyolcadik és minden további település után, az elismert hivatali létszám településenként 1 fővel nő. A járási székhely önkormányzat, illetve az 5000 fő lakosságszám feletti község, nagyközség önkormányzata esetében az elismert hivatali létszám 2 fővel emelkedik függetlenül attól, hogy önállóan, körjegyzőség vagy közös hivatal útján gondoskodik a hivatali feladatok ellátásáról. 5

6 b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesülnek támogatásban. ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/hektár A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg. Budapest Főváros Önkormányzata e jogcímen 550 millió forint támogatásra jogosult. A belterületre vonatkozóan a Földmérési és Távérzékelési Intézet által a Magyar Közigazgatási Határadatbázisban nyilvántartott december 31-ei állapotnak megfelelő adatokat kell figyelembe venni. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg, a évi beszámoló alapján - a Közvilágítás alaptevékenység, - a Közvilágítás szabad kapacitás kihasználása, és - a Közvilágítás támogatási célú szakfeladatok alapján számított nettó működési kiadások figyelembevételével. Az önkormányzatot alaptámogatás illeti meg, melynek összege az adott településkategóriába tartozó legkisebb nettó működési kiadás 80%-a, de legalább forint. Emellett a feladathoz kapcsolódó számított támogatás meghatározása településkategóriánként - a fentiek szerinti szakfeladatokhoz kapcsolódó nettó működési kiadásokra figyelemmel - számított átlagos, a településen kiépített kisfeszültségű hálózat egy kilométerére jutó kiadási szint figyelembevételével történik. A településkategóriánkénti átlagos, a településen kiépített kisfeszültségű hálózat egy kilométerére jutó kiadási szintek számítása során a legalacsonyabb és legmagasabb egy kilométerre jutó értékkel rendelkező települési önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül 6

7 hagyásra kerül. A számított támogatás összege nem haladhatja meg az önkormányzat fenti szakfeladatok szerinti évi nettó működési kiadásának 110%-át. A településen kiépített kisfeszültségű hálózat hossza tekintetében a Központi Statisztikai Hivatal december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 1058 Jelentés a települések villamosenergia- ellátásáról adatgyűjtés szerinti adatokat kell figyelembe venni azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata tekintetében a kiépített kisfeszültségű hálózat hossza megegyezik a budapesti kerületeknél rögzített adatok összegével. bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a évi beszámoló alapján - a Köztemető-fenntartás és működtetés alaptevékenység, - a Köztemető-fenntartás és működtetés szabad kapacitás kihasználása, - a Köztemető-fenntartás és működtetés vállalkozási tevékenység, - a Köztemető-fenntartás és működtetés támogatási célú szakfeladatok, - a Hadisírok létesítése, gondozása alaptevékenység, - a Hadisírok létesítése, gondozása szabad kapacitás kihasználása, és - a Hadisírok létesítése, gondozása támogatási célú szakfeladatok alapján számított nettó működési kiadások figyelembevételével. Azon önkormányzatok esetében, melyeknek a évi beszámoló alapján a fentiek szerinti szakfeladatokhoz kapcsolódó nettó működési kiadása pozitív szám, a támogatás meghatározása a településkategóriánként - a fentiek szerinti szakfeladatokhoz kapcsolódó nettó működési kiadásokra figyelemmel - számított átlagos, a településen lévő köztemető egy négyzetméterére jutó kiadási szint figyelembevételével történik. A településkategóriánkénti átlagos, a településen lévő köztemető egy négyzetméterére jutó kiadási szintek számítása során a legalacsonyabb és legmagasabb egy négyzetméterre jutó értékkel rendelkező települési önkormányzatok egyegy tizede figyelmen kívül hagyásra kerül. Az így meghatározott támogatás összege legalább forint, de nem haladhatja meg az önkormányzat fenti szakfeladatok szerinti évi nettó működési kiadásának 110%-át. Azon önkormányzatokat, amelyeknek a évi beszámoló alapján a fenti szakfeladatokhoz 7

8 kapcsolódó nettó működési kiadása nem pozitív szám, de köztemetővel rendelkeznek, a köztemető nagysága alapján 43 forint/m 2 fajlagos támogatás illeti meg, amelynek összege legalább forint. A településen lévő köztemető nagyságát a Központi Statisztikai Hivatal december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 1616 Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról T adatlap sorok adatai alapján kell figyelembe venni. bd) Közutak fenntartásának támogatása A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a évi beszámoló alapján a Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása alaptevékenység, a Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása szabad kapacitás kihasználása, a Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása vállalkozási tevékenység, a Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása támogatási célú szakfeladatok, a Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása alaptevékenység, a Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása szabad kapacitás kihasználása, a Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása vállalkozási tevékenység, és a Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása támogatási célú szakfeladatok alapján számított nettó működési kiadások figyelembevételével. Azon önkormányzatok esetében, amelyeknek a évi beszámoló alapján a fentiek szerinti szakfeladatokhoz kapcsolódó nettó működési kiadása pozitív szám, a támogatás meghatározása településkategóriánként - a fentiek szerinti szakfeladatokhoz kapcsolódó nettó működési kiadásokra figyelemmel - számított átlagos, a településen lévő belterületi út egy kilométerére jutó kiadási szint figyelembevételével történik. A településkategóriánkénti átlagos, a településen lévő belterületi út egy kilométerére jutó kiadási szintek számítása során a legalacsonyabb és legmagasabb egy kilométerre jutó értékkel rendelkező települési önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásra kerül. Az így meghatározott támogatás összege legalább forint, de nem haladhatja meg az önkormányzat fenti szakfeladatok szerinti évi nettó működési kiadásának 110%-át. 8

9 Azon önkormányzatok, amelyeknek a évi beszámoló alapján a fenti szakfeladatokhoz kapcsolódó nettó működési kiadása nem pozitív szám, de belterületi úttal rendelkeznek, az út hossza alapján forint/km fajlagos támogatás illeti meg, amelynek összege legalább forint. A településen lévő belterületi út hosszát a Központi Statisztikai Hivatal december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 1390 Helyi közutak és hidak adatai alapján kell figyelembe venni. c) Beszámítás összege Az 1. a)-b) alpontok szerint számított támogatás önkormányzatonkénti együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a évi iparűzési adóalap 0,5%-át jelenti. A beszámítás összege nem haladhatja meg az önkormányzatot az 1. a)-b) jogcímeken megillető támogatás összegét. A július 1-jén hatályos iparűzési adórendelettel rendelkező települési önkormányzat a I. félévi költségvetési beszámoló keretében szolgáltatott adatot a évi iparűzési adóalap összegéről. A július 1-jén hatályos iparűzési adórendelettel nem rendelkező települési önkormányzat esetében az egy főre jutó elvárt iparűzési adó megegyezik az önkormányzattípus, azon belül a népességszám szerinti kategóriába tartozó települési önkormányzatok egy főre jutó iparűzési adóalapja - a legalacsonyabb és legmagasabb egy főre jutó iparűzési adóalapú települési önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásával - számított átlagával. Az elvárt bevétel számítása során az iparűzési adóalap a fővárosi és a kerületi önkormányzatok között a 8/2012. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelet szerint kerül megosztásra. d) 4 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő, de településenként legalább forint. A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Mötv ában meghatározott egyes - az 1. a)-b) alpontokban nem nevesített - feladatok ellátására. Budapest Főváros Önkormányzata e jogcímen millió forint támogatásra jogosult. 4 Módosította: évi XXXI. törvény 20. q). 9

10 e) 5 Közös szabályok: Az a)-d) pont szerinti támogatások együttes összege kizárólag az igazgatással, település-üzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos működési kiadásokra használható fel. Kiegészítő szabályok 1. a) A települési önkormányzatok közigazgatási státuszát a november 1-jei állapotnak megfelelő, a lakosságszámra és korcsoportba tartozók esetében pedig a január 1-jei állapotnak megfelelő, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala adatait kell figyelembe venni. b) A I. 1. a) alpont szerinti jogcímhez kapcsolódó szabályok a következők: ba) A számított alaplétszám számításakor a település típusára, a lakosságszám-kategóriákra és az elismert köztisztviselői létszámra vonatkozó adatokat az alábbi táblázat szerint kell figyelembe venni: Lakosságszám alsó és Elismert köztisztviselői létszám No. felső határa minimum maximum a B C d A. Községek A.l A A B. Városok B.l B B B C. Megyei jogú városok C C C D. Fővárosi kerületek 5 Beiktatta: évi XXXI. törvény melléklet 2. Hatályos IV. 4-től. 10

11 D D D év első négy hónapjára jutó támogatás esetében a számításkor a táblázat A.1. sorában a lakosságszám alsó határa és az elismert köztisztviselői létszám minimuma 0 főként veendő figyelembe. bb) A I. 1. a) alpont szerinti jogcímhez kapcsolódó korrekciós tényezők a következők: bba) közös hivatalt fenntartó önkormányzatok száma és együttes lakosságszáma alapján: Megnevezés Fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszáma Fenntartó száma önkormányzatok Korrekciós tényező 3-5 önkormányzat 0,12 bba.l) 5000 fő alatt 6-7 önkormányzat 0, önkormányzat 0,16 10 vagy több önkormányzat 0, önkormányzat 0,06 bba.2) 5000 fő felett 6-7 önkormányzat 0, önkormányzat 0,10 10 vagy több önkormányzat 0,12 bbb) közös hivatalt fenntartó településeken működő nemzetiségi önkormányzatok április 15-ei állapotnak megfelelő száma alapján: bbb.1) 2-3 nemzetiségi önkormányzat: 0,04, bbb.2) 4 vagy több nemzetiségi önkormányzat: 0,07, bbc) közös hivatal székhelye járási székhely önkormányzat: 0,04. A körjegyzőség hivatalára a bbb) és bbc) alpontok szerinti korrekciós tényező nem vonatkozik. bc) Az átmeneti támogatást április 30-áig éves támogatásként kell megállapítani. bd) Az önkormányzatot megillető nyolc havi időarányos támogatás meghatározását követően az önkormányzatok bc) pont szerinti éves támogatása módosul. c) A I. 1. a)-c) alpontok alapján megállapított támogatás folyósításának szabályai: ca) Az I. 1. a)-c) alpontok szerinti támogatásnak a Kiegészítő szabályok 1. bc) pontja alapján április 30-áig megállapított éves összegének időarányos folyósítása négy egyenlő részletben a január-április havi nettó finanszírozás keretében történik. cb) Az önkormányzatot az I. 1. a)-c) alpontok alapján május 1-jétől megillető támogatás éves összegének időarányos folyósítása nyolc egyenlő részletben a májusdecember havi nettó finanszírozás keretében történik. 11

12 d) A I. 1. b) alpont szerinti jogcímek és a I. 1. c) alpont szerinti beszámítás tekintetében a számításkor figyelembe vett településkategóriák a következők: Település-kategória a) 500 fő és az alatt A település lakosságszáma alapján b) fő között c) fő között d) fő között e) fő között f) fő között g) fő között h) fő között i) fő felett (továbbá Budapest Főváros) Egyéb jogszabályok Mötv. 13. (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 1. településfejlesztés, településrendezés; 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovarés rágcsálóirtás); 6. óvodai ellátás; 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 12

13 14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 15. sport, ifjúsági ügyek; 16. nemzetiségi ügyek; 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 19. hulladékgazdálkodás; 20. távhőszolgáltatás; 21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. (2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat. Az Igazgatóságon elvégzendő felülvizsgálat dokumentumai az (új) KTÖRZS rendszerből a Lekérdezések/Részletes keresés menüpontban törzskönyvi alanyra szűrés, valamint a Törzsadatlap dokumentumon a törzskönyvi alanyra vonatkozó adatok megtekintése. A felülvizsgálathoz szükséges dokumentumok: önkormányzati hivatal alapító okirata és annak módosításai, illetve megszüntető okirata, a jegyző kinevezésének dokumentumai, Belügyminisztérium által közölt normatíva egyeztető adatok (A évi Kvtv. 2. melléklet I./1. jogcím szerinti támogatás összege központi számítással kerül meghatározásra, ezért az önkormányzat évi beszámoló adata nem térhet el a évi Kvtv. alapján megállapított hozzájárulás összegétől.), a vizsgált önkormányzat évi beszámolójának részét képező 21., és 51., sz. űrlapjai, pótlólagos adatkérésre beérkezett tanúsítvány (továbbiakban: tanúsítvány) (1. számú függelék), az FPartnerből előállítható, a Szakfeladatok ellenőrzése című kimutatás. Az Igazgatóságnál elvégzendő ellenőrzési feladatok szempontjai 6 A rendelkezésre álló dokumentumok és saját nyilvántartás alapján végzett ellenőrzés során az Igazgatóság különösen megvizsgálja, hogy: Az önkormányzatok a beszámoló részét képező 21., és 51., sz. űrlapon teljesítették-e az elszámolási kötelezettségüket? Az Önkormányzat a évi beszámolójának 51. űrlapján helyesen szerepeltette-e a kapott támogatást? 6 ÖF-280/2013, ÖF-286/2013, ÖF-150/3/2014. melléklete alapján 13

14 A beszámoló 51. űrlapján kimutatott felhasznált támogatás egyezik-e a Tanúsítványon szereplő felhasznált támogatással? A beszámoló és a tanúsítvány szerint az önkormányzat a évi Kvtv. 2. melléklet I./1. jogcímen kapott támogatások együttes összegével - a szakmai szakfeladatokon kimutatott kiadások alapján - elszámolt-e? A beszámoló és a tanúsítvány szerint az önkormányzat a évi Kvtv. 2. melléklet I./1. jogcímen kapott támogatások (beszámítás összegével csökkentett) együttes összegét kizárólag az igazgatással, település-üzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos működési kiadásokra használta-e fel? A Tanúsítványon feltüntetett szakfeladatonkénti kiadások összege nem haladta-e meg a évi beszámoló 21. űrlapján szakfeladatonként kimutatott kiadások összegét? Az FPartnerből előállítható, a Szakfeladatok ellenőrzése című kimutatás szerint a beszámolóban szereplő szakfeladatok megfelelnek-e a támogatási jogcímeknek? A helyszíni vizsgálat dokumentumai évi beszámoló nyomtatott, aláírt példánya, pótlólagos adatkérésre beérkezett tanúsítvány (továbbiakban: tanúsítvány) (1. számú függelék), könyvelési programból kinyomtatott főkönyvi kivonat, amely szakfeladatonként tartalmazza a kiadásokat és bevételeket, könyvelés alapját képező bizonylatok (dokumentumok, számlák, megállapodások). A helyszínen elvégzendő ellenőrzési feladatok szempontjai A évi Kvtv. 2. melléklet I./1. A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcím esetében helyszíni vizsgálatra abban az esetben van szükség, amennyiben az Igazgatóságnál elvégzett ellenőrzés során nem megállapítható a támogatás jogszerű felhasználása. A helyszínen rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján végzett ellenőrzés során az Igazgatóság megvizsgálja, hogy: A KGR-K11 adatszolgáltatási felületen benyújtott évi beszámoló egyezik-e a nyomtatott, aláírt hivatalos beszámoló példánnyal? A szakfeladatos kinyomtatott főkönyvi kivonat egyezik-e a évi beszámoló 21. űrlapjának adataival? A szakfeladatos kinyomtatott főkönyvi kivonat adata egyezik-e a rendelkezésre bocsátott bizonylatokkal? A Tanúsítványon az önkormányzat által a évi Kvtv. 2. melléklet I./1. jogcímen kapott támogatásokból felhasználtként feltűntetett összegek számviteli bizonylatokkal alátámasztottak-e? 14

15 2. MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ELŐIRÁNYZAT: 4 891,3 millió forint Az előirányzat a megyei önkormányzatok feladataihoz kapcsolódó működési kiadások támogatását szolgálja. millió forint Megyei önkormányzatok Működési támogatás Baranya Megyei Önkormányzat 247,0 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 279,4 Békés Megyei Önkormányzat 239,9 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 318,1 Csongrád Megyei Önkormányzat 254,4 Fejér Megyei Önkormányzat 255,4 Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 261,2 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 283,0 Heves Megyei Önkormányzat 226,8 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 245,9 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 227,6 Nógrád Megyei Önkormányzat 201,2 Pest Megyei Önkormányzat 452,1 Somogy Megyei Önkormányzat 229,2 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 286,8 Tolna Megyei Önkormányzat 208,3 Vas Megyei Önkormányzat 214,6 Veszprém Megyei Önkormányzat 238,6 Zala Megyei Önkormányzat 221,8 Összesen 4 891,3 Egyéb jogszabályok Mötv. 13. (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 1. településfejlesztés, településrendezés; 15

16 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovarés rágcsálóirtás); 6. óvodai ellátás; 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 15. sport, ifjúsági ügyek; 16. nemzetiségi ügyek; 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 19. hulladékgazdálkodás; 20. távhőszolgáltatás; 21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. (2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat. 27. (1) A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. A megyei önkormányzat képviselő-testülete a közgyűlés. (2) (3) A megyei közgyűlés elnöke - pályázat alapján határozatlan időre - nevezi ki a jegyzőt, a jegyző javaslatára az aljegyzőt. (4) A megyei önkormányzatra a helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseket az (1)-(3) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 16

17 Az Igazgatóságon elvégzendő felülvizsgálat dokumentumai az (új) KTÖRZS rendszerből a Lekérdezések/Részletes keresés menüpontban törzskönyvi alanyra szűrés, valamint a Törzsadatlap dokumentumon a törzskönyvi alanyra vonatkozó adatok megtekintése. A felülvizsgálathoz szükséges dokumentumok: önkormányzati hivatal alapító okirata és annak módosításai, illetve megszüntető okirata, a jegyző kinevezésének dokumentumai, Belügyminisztérium által közölt normatíva egyeztető adatok (A évi Kvtv. 2. melléklet I./1. jogcím szerinti támogatás összege központi számítással kerül meghatározásra, ezért az önkormányzat évi beszámoló adata nem térhet el a évi Kvtv. alapján megállapított hozzájárulás összegétől.), a vizsgált önkormányzat évi beszámolójának részét képező 21., és 51., sz. űrlapjai, pótlólagos adatkérésre beérkezett tanúsítvány (továbbiakban: tanúsítvány) (2. számú függelék), az FPartnerből előállítható, a Szakfeladatok ellenőrzése című kimutatás. Az Igazgatóságnál elvégzendő ellenőrzési feladatok szempontjai 7 A rendelkezésre álló dokumentumok és saját nyilvántartás alapján végzett ellenőrzés során az Igazgatóság különösen megvizsgálja, hogy: az önkormányzatok a beszámoló részét képező 21., és 51., sz. űrlapon teljesítették-e az elszámolási kötelezettségüket? Az Önkormányzat a évi beszámolójának 51. űrlapján helyesen szerepeltette-e a kapott támogatást? A beszámoló 51. űrlapján kimutatott felhasznált támogatás egyezik-e a Tanúsítványon szereplő felhasznált támogatással? A beszámoló és a tanúsítvány szerint az önkormányzat a évi Kvtv. 2. melléklet I./2. jogcímen kapott támogatások együttes összegével - a szakmai szakfeladatokon kimutatott kiadások alapján - elszámolt-e? A beszámoló és a tanúsítvány szerint az önkormányzat a évi Kvtv. 2. melléklet I./2. jogcímen kapott támogatások együttes összegét kizárólag az igazgatással, településüzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos működési kiadásokra használta-e fel? Az FPartnerből előállítható, a Szakfeladatok ellenőrzése című kimutatás szerint a beszámolóban szereplő szakfeladatok megfelelnek-e a támogatási jogcímeknek? A Tanúsítványon feltüntetett szakfeladatonkénti kiadások összege nem haladta-e meg a évi beszámoló 21. űrlapján szakfeladatonként kimutatott kiadások összegét? 7 ÖF-280/2013, ÖF-286/2013, ÖF-150/3/2014. melléklete alapján 17

. t.; 20*Z c. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

. t.; 20*Z c. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága. t.; 20*Z c. Módosító javaslat! Dr. Kövér László úrnap az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! Magyarország 2013. évi központi költségvetésér

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Technikai információk

TARTALOMJEGYZÉK. Technikai információk SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

Tárgy: Döntés a jelenlegi jogszabályok ismeretébe társulási ügyekben. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés a jelenlegi jogszabályok ismeretébe társulási ügyekben. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre Véleményezi: E- 87 Nagykovácsi, 2012. június 18. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előadó: - Melléklet: - vonatkozó jogszabályi kiemelések - PBZS TKT határozata

Részletesebben

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Medina Község Önkormányzat.../2015. (V...) zárszámadási rendeletének indokolása

Medina Község Önkormányzat.../2015. (V...) zárszámadási rendeletének indokolása Előterjesztő: Készítette: Vén Attila polgármester Garai László jegyző Parrag Istvánné gazdálkodási előadó Medina Község Önkormányzat.../2015. (V...) zárszámadási rendeletének indokolása Kelt:Medina, 2015.

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére polgármester Dr. Váliné Antal Mária jegyző

Részletesebben

SEGÉDLET. 2.1. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete

SEGÉDLET. 2.1. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 2.1. rész

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 914 1018 II. GAZDASÁG 1019 1052 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1053 1074

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 914 1018 II. GAZDASÁG 1019 1052 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1053 1074 Budapest, 2013. május 31. Ára: 5200 Ft 5. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 914 1018 II. GAZDASÁG 1019 1052 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1053 1074 914 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 5. szám I. PÉNZÜGY

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása

A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása 4. melléklet a 2010. évi. törvényhez A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2009. évre bevallott,

Részletesebben

3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája. Piliscsaba Város Önkormányzata

3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája. Piliscsaba Város Önkormányzata 3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája Piliscsaba Város Önkormányzata Ügyfél Cím Alcím Piliscsaba Város Önkormányzata 3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés

Részletesebben

Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara. Önkormányzati gazdálkodás

Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara. Önkormányzati gazdálkodás Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara Önkormányzati gazdálkodás Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara Önkormányzati gazdálkodás Nemzeti Közszolgálati Egyetem Budapest,

Részletesebben

Tájékoztató. Társulásunk jövőbeni működésével, feladataival kapcsolatos kérdésekről

Tájékoztató. Társulásunk jövőbeni működésével, feladataival kapcsolatos kérdésekről MELLÉKLET Tájékoztató Társulásunk jövőbeni működésével, feladataival kapcsolatos kérdésekről Tisztelt Társulási Tanács! Társulásunk Elnöksége 2012. augusztus 29-i ülésén, majd pedig 2012. szeptember 18-i

Részletesebben

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1 OptiJUS Opten Kft. I 2011. évi CLXXXIX. törvény 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1 2014.6.18. óta határozatlan ideig hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám:8/3014 Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester Előadó neve: Perlaki Zoltán gazdasági

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA...

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

SEGÉDLET. 1/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete

SEGÉDLET. 1/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 1/2. rész

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Segédletben előforduló jogszabályi rövidítések... 5 Technikai információk... 7 Fogalom-meghatározások... 8 1.

Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Segédletben előforduló jogszabályi rövidítések... 5 Technikai információk... 7 Fogalom-meghatározások... 8 1. SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása

Előterjesztés. Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előterjesztés Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Készült: A bakonynánai képviselő-testület 2013. március 5-i ülésére Előadó: Simonné Rummel Erzsébet alpolgármester

Részletesebben

2011. évi CLXXXIX. törvény. Magyarország helyi önkormányzatairól* I. Fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Értelmező rendelkezések

2011. évi CLXXXIX. törvény. Magyarország helyi önkormányzatairól* I. Fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Értelmező rendelkezések 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól* Az Országgyűlés elismeri és védi a helyi választópolgárok közösségének önkormányzáshoz való jogát. A helyi önkormányzatok az egységes állami

Részletesebben

A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása

A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása 4. számú melléklet a 2008. évi. törvényhez A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2007. évre

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2009. JANUÁR 19. ÁRA: 1775 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL A koncepciót az önkormányzat valamennyi bizottsága megtárgyalja Az államháztartásról szóló 2011. évi CCV. törvény 24.

Részletesebben

Tematika. Település-gazdálkodási ismeretek. Település funkciói. Település külső kapcsolatai 2015.02.11.

Tematika. Település-gazdálkodási ismeretek. Település funkciói. Település külső kapcsolatai 2015.02.11. Település-gazdálkodási ismeretek GVAM III. évfolyam levelező tagozat számára Urbánné Malomsoki Mónika SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 2014/2015. tanév tavaszi félév Urbanne.monika@gtk.szie.hu

Részletesebben